21 SKYRIUS
SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
(Z00-Z99)

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai:

Z00-Z13 ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PASITIKRINIMUI IR/AR IŠTYRIMUI
Z20-Z29 ASMENYS, KURIEMS GALIMAI GRESIA UŽKREČIAMOSIOS LIGOS
Z30-Z39 ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL SU REPRODUKCIJA SUSIJUSIŲ APLINKYBIŲ
Z40-Z54 ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL SPECIALIŲ PROCEDŪRŲ IR MEDICINOS PAGALBOS
Z55-Z65 ASMENYS, KURIŲ SVEIKATAI KYLA GRĖSMĖ DĖL SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ IR PSICHOSOCIALINIŲ APLINKYBIŲ
Z70-Z76 ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL KITŲ APLINKYBIŲ
Z80-Z99 ASMENYS, KURIŲ SVEIKATAI KYLA GRĖSMĖ DĖL ŠEIMOS NARIŲ IR JŲ PAČIŲ LIGOS ISTORIJOS BEI DĖL TAM TIKRŲ APLINKYBIŲ, TURINČIŲ ĮTAKOS SVEIKATOS BŪKLEI

Pastaba:

kategorijos Z00Z99 skirtos tiems atvejams, kai aplinkybės, išskyrus ligą, sužalojimą ar išorinę priežastį, klasifikuotinos kategorijose A00Y89, užregistruojamos kaip „diagnozės“ arba „problemos“. Tai taikoma, kai yra šios dvi pagrindinės aplinkybės:
a) kai sergantis ar nesergantis asmuo kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą tam tikru konkrečiu tikslu, pavyzdžiui, gauti tam tikrą priežiūrą arba paslaugą, susijusią su jo dabartine būkle, duoti organą arba audinį, profilaktiškai pasiskiepyti arba aptarti problemą, kuri pati nėra liga ar sužalojimas;
b) kai yra tam tikrų aplinkybių arba problemų, kurios, nors pačios nėra dabartinė liga ar sužalojimas, veikia asmens sveikatos būklę. Tokie faktoriai gali būti nustatyti per gyventojų tyrimus, kai asmuo tuo metu serga arba neserga, arba gali būti užregistruoti kaip papildomos aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti teikiant asmeniui pagalbą dėl ligos ar sužalojimo.

ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PASITIKRINIMUI IR/AR IŠTYRIMUI
(Z00-Z13)
Pastaba:

per šiuos patikrinimus gauti nespecifiniai nuo normos nukrypstantys tyrimų rezultatai klasifikuojami kodais R70R94.
Neįtraukta: tyrimai, susiję su nėštumu ir reprodukcija (Z30Z36, Z39)

Z00
Asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, bendras sveikatos patikrinimas ir ištyrimas
Išskyrus:

patikrinimą (Z02)dėl administracinių priežasčių
specialųjį patikrinimą (Z11Z13)

Z00.0
Bendras medicininis ištyrimas

Sveikatos patikrinimas, neklasifikuojamas kitaip
Periodinis ištyrimas (kasmetinis) (medicininis)

Išskyrus:

bendrą sveikatos patikrinimą:
nurodytų gyventojų grupių (Z10)
kūdikių arba vaikų (Z00.1)

Z00.1
Įprastinis vaiko sveikatos ištyrimas
Kūdikio ar vaiko raidos kontrolė
Išskyrus:
pamestinuko ar kito sveiko kūdikio arba vaiko sveikatos stebėjimą (Z76.1Z76.2)
Z00.2
Ištyrimas greito augimo periodu vaikystėje
Z00.3
Jaunuolio raidos kontrolė
Lytinio brendimo kontrolė
Z00.4
Bendras psichiatrinis ištyrimas, neklasifikuojamas kitur
Išskyrus:
ištyrimą, atliekamą dėl medicininių - teisinių priežasčių (Z04.6)
Z00.5
Potencialaus donoro audinio ar organo ištyrimas
Apima:

ląstelių (kamieninių) mobilizacija
paruošiamoji priežiūra

Z00.6
Palyginamasis ir kontrolinis ištyrimas per klinikines tyrimų programas
Z00.8
Kiti bendri tyrimai
Sveikatos ištyrimas tikrinant gyventojus
Z01
Kitas specialus asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, sveikatos patikrinimas ir ištyrimas
Apima:

nurodytų sistemų įprastinį ištyrimą

Išskyrus:

ištyrimą dėl:
administracinių tikslų (Z02)
įtariamų būklių, nepatvirtintų (Z03)
specialusis ištyrimas (Z11Z13)

Z01.0
Akių ir regėjimo patikrinimas
Išskyrus:
ištyrimą vairuotojo pažymėjimui gauti (Z02.4)
Z01.1
Ausų ir klausos patikrinimas
Z01.2
Dantų patikrinimas
Z01.3
Kraujospūdžio patikrinimas
Z01.4
Ginekologinis patikrinimas (bendras) (įprastinis)

Gimdos kaklelio (Papanicolaou) tepinėlis
Mažojo dubens organų ištyrimas (kasmetinis) (periodinis)

Išskyrus:

ištyrimą ar patikrinimą dėl nėštumo (Z32)
įprastinį ištyrimą dėl kontraceptinės priemonės vartojimo (Z30.4Z30.5)

Z01.5
Diagnostiniai odos ir jautrumo testai

Alergijos nustatymo testai
Odos testai dėl:
bakterinės ligos
padidėjusio jautrumo

Išskyrus:

provokacinį mėginį: 
alergeno, neklasifikuojama kitaip (Z41.89)
 vaisto (Z41.81)
maisto (Z41.82)
desensibilizacija alergenams (Z51.6)

Z01.6
Radiologinis ištyrimas, neklasifikuojamas kitur

Įprastinis:
radiologinis krūtinės ląstos ištyrimas
mamografija

Z01.7
Laboratorinis ištyrimas
Z01.8
Kitas patikslintas specialusis ištyrimas
Z01.9
Specialusis ištyrimas, nepatikslintas
Z02
Ištyrimas ir apsilankymas dėl administracinių priežasčių
Z02.0
Ištyrimas priimant į mokymo įstaigą
Ištyrimas priimant į ikimokyklinę (mokymo) įstaigą
Z02.1
Ištyrimas priimant į darbą
Išskyrus:
profesinės sveikatos patikrinimą (Z10.0)
Z02.2
Ištyrimas priimant į ilgalaikės globos įstaigas
Išskyrus:
ištyrimą pristatant į kalėjimą (Z02.8)
bendrą globos įstaigų gyventojų sveikatos patikrinimą (Z10.1)
Z02.3
Sveikatos patikrinimas priimant į karo tarnybą
Išskyrus:
bendrą karių sveikatos patikrinimą (Z10.2)
Z02.4
Ištyrimas vairuotojo pažymėjimui gauti
Z02.5
Sportuojančiųjų patikrinimas
Išskyrus:
alkoholio ir vaistų koncentracijos kraujyje nustatymo testus (Z04.0)
bendrą sporto kolektyvų narių sveikatos patikrinimą (Z10.3)
Z02.6
Ištyrimas draudimo tikslais
Z02.7
Medicininės pažymos išdavimas

Medicininės pažymos išdavimas apie:
mirties priežastį
tinkamumą
neveiksnumą
neįgalumą

Išskyrus:

apsilankymą dėl bendro medicininio ištyrimo (Z00Z01, Z02.0Z02.6, Z02.8Z02.9, Z10)

Z02.8
Kitas ištyrimas dėl administracinių priežasčių
Ištyrimas:
vykstant į:
  kalėjimą
  vasaros stovyklą
įvaikinant
imigruojant
suteikiant pilietybę
ikisantuokinis
Išskyrus:

pamestinuko ar kito sveiko kūdikio arba vaiko sveikatos stebėjimą (Z76.1Z76.2)

Z02.9
Patikrinimas administraciniais tikslais, nepatikslintas
Z03
Medicininis stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų ligų ir būklių
Apima:
asmenys, kuriems pasireiškia tam tikri simptomai arba požymiai, rodantys galimą patologiją, kurią reikia ištirti, bet kurių po ištyrimo nebereikia toliau gydyti ar stebėti
Išskyrus:
asmenį su fobiniais nusiskundimais, kuriam diagnozė nenustatyta (Z71.1)
Z03.0
Stebėjimas dėl įtariamos tuberkuliozės
Z03.1
Stebėjimas dėl įtariamo piktybinio naviko
Išskyrus:
naujagimius (Z03.79)
Z03.2
Stebėjimas dėl įtariamų psichikos ar elgesio sutrikimų
Stebėjimas dėl:
asocialaus elgesio }
padegimo } be ryškaus psichikos sutrikimo
dalyvavimo gaujos veikloje }
vagystės iš parduotuvės }
Z03.3
Stebėjimas dėl įtariamo nervų sistemos sutrikimo
Išskyrus:
naujagimius (Z03.72)
Z03.4
Stebėjimas dėl įtariamo miokardo infarkto
Išskyrus:
naujagimius (Z03.79)
Z03.5
Stebėjimas dėl kitų įtariamų širdies ir kraujagyslių sistemos ligų
Išskyrus:
naujagimius (Z03.79)
Z03.6
Stebėjimas dėl įtariamo prarytos medžiagos toksinio poveikio

Stebėjimas dėl įtariamo:
vaisto nepageidaujamo poveikio
apsinuodijimo

Išskyrus:

provokacinį mėginį:
alergeno, neklasifikuojama kitaip (Z41.89)
 vaisto (Z41.81)
 maisto (Z41.82)
naujagimį (Z03.79)

Z03.7
Naujagimių stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų nenustatytų būklių
Pastaba:

ši kategorija turi būti taikoma naujagimiams neonataliniu periodu (pirmąsias 28 gyvenimo dienas), kuriems įtariama nenormali būklė, kurią galėjo lemti motinos ar gimdymo eigos poveikis, bet nėra jos požymių ar simptomų, o po ištyrimo ir stebėjimo ji nenustatoma.

Z03.70
Naujagimių stebėjimas dėl nepatikslintos įtariamos būklės
Z03.71
Naujagimių stebėjimas dėl įtariamos infekcinės būklės
Z03.72
Naujagimių stebėjimas dėl įtariamos neurologinės būklės
Z03.73
Naujagimių stebėjimas dėl įtariamos kvėpavimo sistemos būklės
Z03.79
Naujagimių stebėjimas dėl kitos įtariamos būklės
Z03.8
Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių
Išskyrus:
naujagimius (Z03.79)
Z03.9
Stebėjimas dėl įtariamos ligos ar būklės, nepatikslintas
Išskyrus:
naujagimius (Z03.70)
Z04
Ištyrimas ir stebėjimas dėl kitų priežasčių
Apima:
tyrimą dėl medicininių ir teisinių priežasčių
Z04.0
Alkoholio ir narkotinių medžiagų koncentracijos kraujyje nustatymo testas
Išskyrus:

buvimą:
alkoholio kraujyje (R78.0)
narkotinių medžiagų kraujyje (R78)

Z04.1
Ištyrimas ir stebėjimas po eismo įvykio

Ištyrimas ir stebėjimas po eismo įvykio, klasifikuojamo V00-V99

Išskyrus:

po nelaimingo atsitikimo darbe (Z04.2)

Z04.2
Ištyrimas ir stebėjimas po nelaimingo atsitikimo darbe

Ištyrimas ir stebėjimas po nelaimingo atsitikimo darbe, klasifikuojamo V00-X59

Z04.3
Ištyrimas ir stebėjimas po kito nelaimingo atsitikimo

Ištyrimas ir stebėjimas po kito nelaimingo atsitikimo, klasifikuojamo W00-X59

Z04.4
Ištyrimas ir stebėjimas po įtariamo išžaginimo ir tvirkinamųjų veiksmų
Aukos ar kaltinamojo ištyrimas įtariant išžaginimą ar tvirkinimą
Z04.5
Ištyrimas ir stebėjimas dėl kitų sukeltų sužalojimų
Aukos ar kaltinamojo ištyrimas dėl kitų sukeltų sužalojimų
Z04.6
Bendras psichiatrinis ištyrimas valdžios institucijų reikalavimu
Z04.8
Ištyrimas ir stebėjimas dėl kitų patikslintų priežasčių
Prašymas pateikti ekspertų parodymus
Z04.9
Ištyrimas ir stebėjimas dėl nepatikslintų priežasčių
Stebėjimas, neklasifikuojamas kitaip
Z06
Atsparumas antimikrobiniams vaistams
Pastaba:

ši kategorija skirta naudoti kaip papildomas kodas nurodyti infekcinio sukėlėjo atsparumo savybes sergant kitur klasifikuojamomis infekcijomis.

Z06.5
Atsparumas beta laktaminiams antibiotikams

Nustatytam infekcijos sukėlėjų atsparumui beta laktaminiams antibiotikams nurodyti naudokite papildomą kodą (B95-B96)

Z06.50
Atsparumas beta laktaminiams antibiotikams, nepatikslintas
Z06.51
Atsparumas penicilinams

Atsparumas: 
amoksicilinas
 ampicilinas

Z06.52
Atsparumas meticilinui

Atsparumas:
 kloksacilinui
 dicloksacilinui 
flukloksacilinas
 oksacilinas

Z06.53
Atsparumas susijęs su plataus spektro beta-laktamazių gamyba
Z06.58
Atsparumas kitiems beta laktaminiams antibiotikams
Z06.6
Atsparumas kitiems antibiotikams

Nustatytam infekcijos sukėlėjų atsparumui antibiotikams nurodyti naudokite papildomą kodą (B95-B96)

Z06.60
Atsparumas nepatikslintam antibiotikui

Atsparumas antibiotikui, neklasifikuojamas kitaip

Z06.61
Atsparumas vankomicinui
Z06.62
Atsparumas kitiems vankomicino grupės antibiotikams
Z06.63
Atsparumas chinolonams
Z06.67
Atsparumas daugeliui antibiotikų
Atsparumas daugeliui antibiotikų } neklasifikuojamas kitaip
Dauginis atsparumas antibiotikams }
Pastaba:

Šis kodas turi būti priskiriamas tik tada, kai ligos sukėlėjas yra atsparus dviem ir daugiau antibiotikų, kai antibiotikų rūšis nepatikslinta. Kai dauginis atsparumas antibiotikams yra patikslintas, atsparumą kiekvienam antibiotikui  koduokite atskirai.

Z06.69
Atsparumas kitam patikslintam antibiotikui

Atsparumas:
aminoglikozidams (gentamicinui) (tobramicinui)
cefalosporinams
makrodlidams (eritromicinui)
metronidazolui
sulfanilamidams
tetraciklinams

Z06.7
Atsparumas kitam antimikrobiniam vaistui
Išskyrus:

atsparumą antibiotikams (Z06.5Z06.6)

Z06.70
Atsparumas nepatikslintam antimikrobiniam vaistui

Atsparumas vaistams, neklasifikuojamas kitaip
Atsparumas antimikrobiniams vaistams, neklasifikuojamas kitaip

Nustatytam infekcijos sukėlėjų atsparumui antimikrobiniams vaistams nurodyti naudokite papildomą kodą (B95-B96)

Z06.71
Atsparumas antiparazitiniam vaistui

Atsparumas chininams ir panašiems vaistams

Z06.72
Atsparumas priešgrybeliniams vaistams
Z06.73
Atsparumas antivirusiniams vaistams

Nustatytam infekcijos sukėlėjų atsparumui antivirusiniams vaistams nurodyti  naudokite papildomą kodą (B97)

Z06.74
Atsparumas tuberkulostatiniams vaistams
Z06.77
Atsparumas daugeliui antimikrobinių vaistų
Pastaba:

Šis kodas turi būti priskiriamas tik tada, kai ligos sukėlėjas yra atsparus dviem ir daugiau antimikrobinių vaistų, kai antibiotikų rūšis nepatikslinta. Kai dauginis atsparumas antimikrobiniams vaistams yra patikslintas, koduokite atsparumą kiekvienam vaistui atskirai.

Išskyrus:

atsparumą daugeliui antibiotikų (Z06.67)

Z06.78
Atsparumas kitiems patikslintiems antimikrobiniams vaistams
Z07
Atsparumas antinavikiniams vaistams
Pastaba:

Kodą Z07 priskirkite kaip papildomą kodą nurodyti atsparumą priešnavikiniams vaistams gydant 2 skyriuje nurodytas ligas (būkles).

Z08
Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo
Apima:

medicininį stebėjimą po gydymo

Išskyrus:

dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42Z51, Z54)

Z08.0
Stebėjimas po piktybinių navikų chirurginio gydymo
Z08.1
Stebėjimas po piktybinių navikų spindulinio gydymo
Išskyrus:
spindulinio gydymo kursą (Z51.0)
Z08.2
Stebėjimas po piktybinių navikų farmakoterapinio gydymo

Stebėjimas po piktybinių navikų chemoterapinio gydymo

Išskyrus:

farmakoterapinio gydymo kursą (Z51.1)

Z08.7
Stebėjimas po piktybinių navikų kombinuoto gydymo
Stebėjimas po bet kokios gydymo kombinacijos, klasifikuojamos kodais Z08.0Z08.2
Z08.8
Stebėjimas po kito piktybinių navikų gydymo
Z08.9
Stebėjimas po piktybinių navikų nepatikslinto gydymo
Z09
Tolesnis stebėjimas po kitų būklių, bet ne piktybinių navikų, gydymo
Apima:

medicininį stebėjimą po gydymo

Išskyrus:

dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42Z51, Z54)
medicininį stebėjimą po gydymo dėl piktybinių navikų (Z08)
stebėjimą dėl:
kontracepcijos (Z30.4Z30.5)
protezų ir kitų medicininių įtaisų (Z44Z46)

Z09.0
Stebėjimas po kitų būklių chirurginio gydymo
Z09.1
Stebėjimas po kitų būklių spindulinio gydymo
Išskyrus:

spindulinio gydymo kursą (Z51.0)

Z09.2
Stebėjimas po kitų būklių farmakoterapinio gydymo

Stebėjimas po chemoterapinio gydymo dėl kitų priežasčių

Z09.3
Stebėjimas po psichoterapijos
Z09.4
Stebėjimas po lūžio gydymo
Z09.7
Stebėjimas po kitų būklių kombinuoto gydymo
Z09.8
Stebėjimas po kitų būklių kito gydymo
Z09.9
Stebėjimas po kitų būklių kito nepatikslinto gydymo
Z10
Įprastinis tam tikrų nurodytų gyventojų grupių sveikatos patikrinimas
Išskyrus:

medicininį patikrinimą dėl administracinių priežasčių (Z02)

Z10.0
Profesinės sveikatos patikrinimas
Išskyrus:
ištyrimą priimant į darbą (Z02.1)
Z10.1
Įprastinis bendras tam tikrų įstaigų gyventojų sveikatos patikrinimas
Išskyrus:
ištyrimą atvykus (Z02.2)
Z10.2
Bendras įprastinis karių sveikatos patikrinimas
Išskyrus:
patikrinimą priimant į karo tarnybą (Z02.3)
Z10.3
Bendras įprastinis sporto kolektyvų narių sveikatos patikrinimas
Išskyrus:
alkoholio ir narkotinių medžiagų koncentracijos kraujyje nustatymo testą (Z04.0)
sportuojančiųjų patikrinimą (Z02.5)
Z10.8
Bendras įprastinis kitų nurodytų gyventojų grupių sveikatos patikrinimas
Moksleivių
Studentų
Z11
Specialus patikrinimas dėl infekcinių ir parazitinių ligų
Pastaba:

patikrinimas (angl. – screening) yra asmenų be ligos požymių testavimas arba ištyrimas, siekiant išaiškinti ligas ankstyvame periode. Taip pacientams, kurių tyrimų rezultatai teigiami, galima anksti nustatyti ligą ir ją gydyti.

Z11.0
Specialus patikrinimas dėl žarnyno infekcinių ligų
Z11.1
Specialus patikrinimas dėl kvėpavimo organų tuberkuliozės
Z11.2
Specialus patikrinimas dėl kitų bakterinių ligų
Z11.3
Specialus patikrinimas dėl daugiausia lytiniu keliu plintančių infekcijų
Z11.4
Specialus patikrinimas dėl žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV]
Z11.5
Specialus patikrinimas dėl kitų virusinių ligų
Išskyrus:
virusines infekcines žarnyno ligas (Z11.0)
Z11.6
Specialus patikrinimas dėl pirmuonių sukeltų ligų ir helmintozių
Išskyrus:
pirmuonių sukeltas žarnyno ligas (Z11.0)
Z11.8
Specialus patikrinimas dėl kitų infekcinių ir parazitinių ligų
Chlamidijų }
Riketsijų } sukeltos ligos
Spirochetų }
Mikozės
Z11.9
Specialus patikrinimas dėl infekcinių ir parazitinių ligų, nepatikslintas
Z12
Specialus patikrinimas dėl piktybinių navikų
Pastaba:
patikrinimas (angl. – screening) yra asmenų be ligos požymių testavimas arba ištyrimas, siekiant išaiškinti ligas arba ligų pirmtakus. Taip pacientams, kurių tyrimų rezultatai teigiami, galima anksti nustatyti ligą ir ją gydyti.
Z12.0
Specialus patikrinimas dėl skrandžio piktybinių navikų
Z12.1
Specialus patikrinimas dėl žarnyno piktybinių navikų
Z12.2
Specialus patikrinimas dėl kvėpavimo organų piktybinių navikų
Z12.3
Specialus patikrinimas dėl krūties piktybinių navikų
Išskyrus:
įprastinę mamografiją (Z01.6)
Z12.4
Specialus patikrinimas dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų
Išskyrus:
kai įprastinis tyrimas yra bendro ginekologinio ištyrimo dalis (Z01.4)
Z12.5
Specialus patikrinimas dėl priešinės liaukos (prostatos) piktybinių navikų
Z12.6
Specialus patikrinimas dėl šlapimo pūslės piktybinių navikų
Z12.8
Specialus patikrinimas dėl kitų lokalizacijų piktybinių navikų
Z12.9
Specialus patikrinimas dėl piktybinių navikų, nepatikslintas
Z13
Specialus patikrinimas dėl kitų ligų ir sutrikimų
Z13.0
Specialus patikrinimas dėl kraujo ir kraujodaros organų ligų bei tam tikrų sutrikimų, susijusių su imuniniais mechanizmais
Z13.1
Specialus patikrinimas dėl tarpinės hiperglikemijos ir cukrinio diabeto
Z13.2
Specialus patikrinimas dėl mitybos sutrikimų
Z13.3
Specialus patikrinimas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų

Priklausomybės nuo alkoholio
Depresijos
Psichinės raidos atsilikimo

Z13.4
Specialus patikrinimas dėl tam tikrų vaikystėje prasidėjusių raidos sutrikimų
Išskyrus:
įprastinį kūdikio arba vaiko raidos įvertinimą (Z00.1)
Z13.5
Specialus patikrinimas dėl akių ir ausų sutrikimų
Z13.6
Specialus patikrinimas dėl širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų
Z13.7
Specialus patikrinimas dėl įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų
Z13.8
Specialus patikrinimas dėl kitų patikslintų ligų ir sutrikimų
Z13.81
Specialus patikrinimas dėl nervų sistemos sutrikimų
Z13.82
Specialus patikrinimas dėl kvėpavimo sistemos sutrikimų
Z13.83
Specialus patikrinimas dėl virškinimo sistemos sutrikimų

Specialus patikrinimas dėl dantų ligų

Z13.84
Specialus patikrinimas dėl raumenų ir skeleto sistemos sutrikimų
Z13.85
Specialus patikrinimas dėl urogenitalinės sistemos sutrikimų
Z13.86
Specialus patikrinimas dėl endokrininių ir medžiagų apykaitos sutrikimų
Išskyrus:

specialų patikrinimą dėl:
cukrinio diabeto (Z13.1)
mitybos sutrikimų (Z13.2)

Z13.88
Specialus patikrinimas dėl kitų patikslintų ligų ir sutrikimų

Specialus patikrinimas dėl:
užkrėtimo, neklasifikuojamo kitaip
galaktozemijos
apsinuodijimo
spinduliuotės poveikio
odos būklių, neklasifikuojamų kitaip

Z13.9
Specialus patikrinimas, nepatikslintas
ASMENYS, KURIEMS GALIMAI GRESIA UŽKREČIAMOSIOS LIGOS
(Z20-Z29)
Z20
Kontaktas su sergančiaisiais užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis
Z20.0
Kontaktas su sergančiaisiais žarnyno infekcinėmis ligomis ir poveikis
Z20.1
Kontaktas su sergančiaisiais tuberkulioze ir jos poveikis
Z20.2
Kontaktas su sergančiaisiais daugiausia lytiniu keliu plintančiomis ligomis ir jų poveikis
Z20.3
Kontaktas su sergančiaisiais pasiutlige ir jos poveikis
Z20.4
Kontaktas su sergančiaisiais raudonuke ir jos poveikis
Z20.5
Kontaktas su sergančiaisiais virusiniu hepatitu ir jo poveikis
Z20.6
Kontaktas su sergančiaisiais žmogaus imunodeficito virusu [ŽIV] ir jo poveikis
Išskyrus:

besimptomį užkrėstumą žmogaus imunodeficito virusu [ŽIV] (Z21)

Z20.7
Kontaktas su sergančiaisiais pedikulioze, akariaze bei kitomis invazijomis ir jų poveikis
Z20.8
Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis
Z20.9
Kontaktas su sergančiaisiais nepatikslintomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis
Z21
Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito [ŽIV] virusu

Teigiama ŽIV reakcija, neklasifikuojama kitaip

Išskyrus:

kontaktą su sergančiaisiais žmogaus imunodeficito virusu [ŽIV] ir jo poveikį (Z20.6)
žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltas ligas (B20B24)
laboratoriniai žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] radiniai (R75)

Z22
Infekcinių ligų nešiotojas
Apima:

įtariamą nešiotoją

Atsparumui antimikrobiniams vaistams nurodyti naudokite papildomą kodą (Z06.5 - Z06.7)

Z22.0
Šiltinės nešiotojas
Z22.1
Kitų infekcinių žarnyno ligų nešiotojas
Z22.2
Difterijos nešiotojas
Z22.3
Kitų patikslintų bakterinių ligų nešiotojas

Nešiotojas bakterinių ligų, sukeltų:
meningokokų
stafilokokų
streptokokų

Z22.4
Daugiausia lytiniu keliu plintančių infekcijų nešiotojas

Nešiotojas:
gonorėjos
sifilio

Z22.5
Virusinio hepatito nešiotojas
Z22.6
Žmogaus T-limfotropinio viruso I-ojo tipo [HTLV-1] infekcijos nešiotojas
Z22.8
Kitų infekcinių ligų nešiotojas
Z22.9
Kitų infekcinių ligų nešiotojas, nepatikslintas
Z23
Imunizacijos nuo vienos bakterinės ligos poreikis
Išskyrus:

imunizaciją:
nuo ligų kombinacijų (Z27)
neatliktą (Z28)

Z23.0
Imunizacijos tik nuo choleros poreikis
Z23.1
Imunizacijos tik nuo vidurių šiltinės ir paratifo [TAB] poreikis
Z23.2
Imunizacijos tik nuo tuberkuliozės [BCG] poreikis
Z23.3
Imunizacijos nuo maro poreikis
Z23.4
Imunizacijos nuo tuliaremijos poreikis
Z23.5
Imunizacijos tik nuo stabligės poreikis
Z23.6
Imunizacijos tik nuo difterijos poreikis
Z23.7
Imunizacijos tik nuo kokliušo poreikis
Z23.8
Imunizacijos nuo kitos vienos bakterinės ligos poreikis
Z24
Imunizacijos nuo tam tikros vienos virusinės ligos poreikis
Išskyrus:

imunizaciją:
nuo ligų kombinacijų (Z27)
neatliktą (Z28)

Z24.0
Imunizacijos nuo poliomielito poreikis
Z24.1
Imunizacijos nuo nariuotakojų platinamo virusinio encefalito poreikis
Z24.2
Imunizacijos nuo pasiutligės poreikis
Z24.3
Imunizacijos nuo geltonosios karštligės poreikis
Z24.4
Imunizacijos tik nuo tymų poreikis
Z24.5
Imunizacijos tik nuo raudonukės poreikis
Z24.6
Imunizacijos nuo virusinio hepatito poreikis
Z25
Imunizacijos nuo kitos vienos virusinės ligos poreikis
Išskyrus:

imunizaciją:
nuo ligų kombinacijų (Z27)
neatliktą (Z28)

Z25.0
Imunizacijos tik nuo kiaulytės poreikis
Z25.1
Imunizacijos nuo gripo poreikis
Z25.8
Imunizacijos nuo kitos patikslintos vienos virusinės ligos poreikis
Z26
Imunizacijos nuo kitos vienos infekcinės ligos poreikis
Išskyrus:

imunizacija:
nuo ligų kombinacijų (Z27)
neatliktą (Z28)

Z26.0
Imunizacijos nuo leišmaniozės poreikis
Z26.8
Imunizacijos nuo kitos patikslintos vienos infekcinės ligos poreikis
Z26.9
Imunizacijos nuo nepatikslintos infekcinės ligos poreikis
Imunizacijos poreikis, neklasifikuojamas kitaip
Z27
Imunizacijos nuo infekcinių ligų kombinacijos poreikis
Išskyrus:

neatliktą imunizaciją (Z28)

Z27.0
Imunizacijos nuo choleros ir vidurių šiltinės bei paratifo [cholera + TAB] poreikis
Z27.1
Kombinuotos imunizacijos nuo difterijos, stabligės ir kokliušo [DSK] poreikis
Z27.2
Imunizacijos nuo difterijos, stabligės ir kokliušo su vidurių šiltine ir paratifu [DSK + TAB] poreikis
Z27.3
Imunizacijos nuo difterijos, stabligės ir kokliušo su poliomielitu [DSK + polio] poreikis
Z27.4
Imunizacijos nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės [TKR] poreikis
Z27.8
Imunizacijos nuo kitos infekcinių ligų kombinacijos poreikis
Z27.9
Imunizacijos nuo nepatikslintų infekcinių ligų kombinacijų poreikis
Z28
Neatlikta imunizacija
Z28.0
Imunizacija, neatlikta dėl kontraindikacijų
Z28.1
Imunizacija, neatlikta pacientui atsisakius dėl įsitikinimų ir grupinės nuostatos įtakos
Z28.2
Imunizacija, neatlikta pacientui atsisakius dėl kitų ir nepatikslintų priežasčių
Z28.8
Imunizacija, neatlikta dėl kitų priežasčių
Z28.9
Imunizacija, neatlikta dėl nepatikslintų priežasčių
Z29
Kitų profilaktinių priemonių poreikis
Išskyrus:

desensibilizaciją alergenams (Z51.6)
profilaktinę chirurgiją (Z40)

Z29.0
Izoliacija
Asmens apsaugojimas nuo jo aplinkos arba izoliavimas po kontakto su sergančiuoju infekcine liga
Z29.1
Profilaktinė imunoterapija

Imunoglobulino skyrimas
Plazmaferezė dėl nesuderinamo organo transplantacijos

Z29.2
Kita profilaktinė farmakoterapija

Chemoprofilaktika
Profilaktika:
antibiotikų terapija
chemoterapija

Z29.8
Kitos patikslintos profilaktinės priemonės
Z29.9
Profilaktinės priemonės, nepatikslintos
ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL SU REPRODUKCIJA SUSIJUSIŲ APLINKYBIŲ
(Z30-Z39)
Z30
Konsultavimas dėl kontracepcijos
Z30.0
Bendras konsultavimas ir patarimai dėl kontracepcijos
Konsultavimas dėl šeimos planavimo, neklasifikuojamas kitaip
Pradinis kontraceptinių priemonių paskyrimas
Z30.1
Kontraceptinės priemonės įdėjimas
Įdėjimas:
intrauterininio kontraceptinio prietaiso
subderminio:  }
  kontraceptinio } implanto
  hormono  }
Z30.2
Sterilizacija
Atvykimas dėl kiaušintakių ar sėklinių latakų perrišimo
Z30.3
Menstruacijų nutraukimas
Nėštumo sulaikymas
Menstruacijų reguliavimas
Z30.4
Ištyrimas skiriant kontraceptinius vaistus
Kartotinis kontraceptinių tablečių ar kitų kontraceptinių vaistų skyrimas
Įprastinis ištyrimas vartojant kontraceptikus
Z30.5
Stebėjimas dėl kontraceptinės priemonės
Patikrininimas, kartotinis įdėjimas ar išėmimas:
intrauterininio kontraceptinio prietaiso
subderminio:  
  kontraceptinio } implanto
  hormono }
Z30.8
Kita priežiūra dėl kontracepcijos

Povazektominis spermos ištyrimas

Z30.9
Priežiūra dėl kontracepcijos, nepatikslinta
Z31
Konsultavimas dėl vaisingumo
Išskyrus:

su dirbtiniu apvaisinimu susijusį konsultavimą (N98)

Z31.0
Tuboplastika ir vazoplastika po buvusios sterilizacijos
Z31.1
Dirbtinis apvaisinimas
Z31.2
Apvaisinimas in vitro
Atvykimas kiaušinėlio paėmimui ar implantavimui
Išskyrus:
spermos aspiraciją, susijusią su apvaisinimu in vitro (AIV) (Z31.3)
Z31.3
Kiti dirbtinio apvaisinimo būdai

Atvykimas:
spermos aspiracijai atlikti
dirbtinio apvaisinimo procedūrai atlikti
procedūrai, susijusiai su apvaisinimu in vitro, neklasifikuojamai kitaip, atlikti

Z31.4
Vaisingumo ištyrimas ir testavimas
Kiaušintakių prapūtimas
Spermos ištyrimas
Išskyrus:
povazektominis spermos ištyrimas (Z30.8)
Z31.5
Genetinė konsultacija
Z31.6
Bendras konsultavimas ir patarimai dėl vaisingumo
Z31.8
Kita priežiūra dėl vaisingumo
Z31.9
Priežiūra dėl vaisingumo, nepatikslinta
Z32
Nėštumo nustatymas ir patikrinimas
Z32.0
(Dar) nepatvirtintas nėštumas
Z32.1
Patvirtintas nėštumas
Z33
Nėštumas

Nėštumas, neklasifikuojamas kitaip

Z34
Normalaus nėštumo stebėjimas
Apima:

stebėjimą gimdymo, kai vaisius negimsta

Išskyrus:

tariamą gimdymą (O47)
priešlaikinius sąrėmius be vaisiaus gimimo (O60.0)

Z34.0
Normalaus pirmojo nėštumo stebėjimas
Z34.8
Kito normalaus nėštumo stebėjimas
Z34.9
Normalaus nėštumo stebėjimas, nepatikslintas
Z35
Nėštumo stebėjimas esant padidintos rizikos faktoriams
Z35.0
Nėštumo stebėjimas, kai yra buvęs nevaisingumas
Z35.1
Nėštumo stebėjimas, kai yra buvęs abortas

Nėštumo stebėjimas, kai yra buvusi:
pūslinė išvisa
vezikulinė išvisa

Išskyrus:

įprastinius abortus:
priežiūrą per nėštumą (O26.2)
nesant nėštumo (N96)

Z35.2
Nėštumo stebėjimas, kai yra buvę kitų reprodukcinės funkcijos ar gimdymo sutrikimų

Nėštumo stebėjimas, kai yra buvę:
būklių, klasifikuojamų kodais O10O92
naujagimio mirtis
negyvagimis

Z35.3
Nėštumo stebėjimas, kai yra buvusi nepakankama ikigimdyminė priežiūra

Nėštumas:
slepiamas
paslėptas

Z35.4
Daugiavaisio nėštumo stebėjimas

Nėštumo stebėjimas, esant penkiems ar daugiau gyvybingų vaisių

Išskyrus:

būklė po daugiavaisio nėštumo, kai dabar nėštumo nėra (Z64.1)

Z35.5
Vyresnio amžiaus nėščiųjų stebėjimas

35 metų ir vyresnių nėščiųjų stebėjimas

Z35.51
Vyresnio amžiaus pirmakartės nėščiosios stebėjimas
Senyvo amžiaus pirmakartės nėščiosios stebėjimas
Z35.52
Vyresnio amžiaus daugiakartės nėščiosios stebėjimas
Senyvo amžiaus daugiakartės nėščiosios stebėjimas
Z35.6
(Labai) jaunos pirmakartės nėščiosios stebėjimas
Jaunesnės negu 16 metų pirmakartės nėščiosios stebėjimas
Z35.7
Nėštumo stebėjimas esant padidintos rizikos socialiniams faktoriams
Z35.8
Nėštumo stebėjimas esant kitų padidintos rizikos faktorių
Z35.9
Nėštumo stebėjimas esant padidintos rizikos faktoriams, nepatikslintiems
Z36
Patikrinimas prieš gimdymą
Išskyrus:

nenormalius rezultatus nėščiąją tikrinant prieš gimdymą (O28)
įprastinę priežiūrą prieš gimdymą (Z34Z35)

Z36.0
Patikrinimas prieš gimdymą chromosomų anomalijoms nustatyti
Amniocentezė
Placentos mėginys (paimtas per makštį)
Z36.1
Patikrinimas prieš gimdymą padidintam alfafetoproteino kiekiui nustatyti
Z36.2
Kitoks patikrinimas prieš gimdymą atliekant amniocentezę
Z36.3
Patikrinimas prieš gimdymą vaisiaus sklaidos sutrikimams nustatyti, naudojant ultragarsinius ir kitus fizikinius būdus
Z36.4
Patikrinimas prieš gimdymą sulėtėjusiam vaisiaus augimui nustatyti, naudojant ultragarsinius ir kitus fizikinius būdus
Z36.5
Patikrinimas prieš gimdymą izoimunizacijai nustatyti
Z36.8
Kitoks patikrinimas prieš gimdymą
Patikrinimas hemoglobinopatijai nustatyti
Z36.9
Patikrinimas prieš gimdymą, nepatikslintas
Z37
Gimdymo rezultatas
Pastaba:

ši kategorija naudotina motinos ligos istorijoje kaip papildomas kodas, identifikuojantis gimdymo rezultatą.

Pirmiausia koduokite gimdymą (O80-O84).

Z37.0
Vienas gyvas naujagimis
Z37.1
Vienas negyvagimis
Z37.2
Dvyniai, gimę gyvi
Z37.3
Dvyniai, vienas negyvagimis
Z37.4
Dvyniai, abu negyvagimiai
Z37.5
Daugiau kaip du naujagimiai, visi gyvi
Z37.6
Daugiau kaip du gimusieji, dalis gyvų
Z37.7
Daugiau kaip du gimusieji, visi negyvagimiai
Z37.9
Gimdymo rezultatas, nepatikslintas
Daugiavaisis gimdymas, neklasifikuojamas kitaip
Vienvaisis gimdymas, neklasifikuojamas kitaip
Z38
Gyvi gimę naujagimiai pagal jų gimimo vietas
Z38.0
Vienas naujagimis, gimęs ligoninėje
Z38.1
Vienas naujagimis, gimęs ne ligoninėje
Z38.2
Vienas naujagimis, kai gimimo vieta nepatikslinta

Gyvas gimęs naujagimis, neklasifikuojamas kitaip

Z38.3
Dvynys, gimęs ligoninėje
Z38.4
Dvynys, gimęs ne ligoninėje
Z38.5
Dvynys, kai gimimo vieta nepatikslinta
Z38.6
Naujagimis iš kito daugiavaisio nėštumo, gimęs ligoninėje
Z38.7
Naujagimis iš kito daugiavaisio nėštumo, gimęs ne ligoninėje
Z38.8
Naujagimis iš kito daugiavaisio nėštumo, kai gimimo vieta nepatikslinta
Z39
Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo
Z39.0
Stebėjimas ir ištyrimas iš karto po gimdymo

Slauga ir stebėjimas nekomplikuotais atvejais

Išskyrus:

pagalbą po gimdymo komplikacijų

Z39.00
Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo, nepatikslintas
Z39.01
Stebėjimas po gimdymo ligoninėje
Z39.02
Stebėjimas po planuoto gimdymo ne ligoninėje
Z39.03
Stebėjimas po neplanuoto gimdymo ne ligoninėje
Z39.1
Maitinančios motinos stebėjimas ir ištyrimas

Laktacijos priežiūra

Išskyrus:

laktacijos sutrikimus (O92)

Z39.2
Įprastinis stebėjimas po gimdymo
ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL SPECIALIŲ PROCEDŪRŲ IR MEDICINOS PAGALBOS
(Z40-Z54)
Pastaba:
kategorijos Z40Z54 skirtos pagalbos priežasčiai nurodyti. Jos gali būti naudojamos ligoniams, kurie jau buvo gydyti nuo ligos ar sužalojimo, o dabar stebimi ar gydomi profilaktiškai, siekiant, kad būtų išvengta ligos recidyvo ar liekamųjų reiškinių.
Išskyrus:
tolesnį stebėjimą su medicinine priežiūra po gydymo (Z08Z09)
Z40
Profilaktinė chirurgija
Z40.0
Profilaktinė chirurgija esant padidintos rizikos faktoriams, susijusiems su piktybiniais navikais
Atvykimas profilaktiniam organo pašalinimui
Z40.00
Profilaktinė chirurgija esant padidintos rizikos faktoriams, susijusiems su piktybiniais navikais, krūtis

Atvykimas profilaktiniam krūties pašalinimui

Z40.01
Profilaktinė chirurgija esant padidintos rizikos faktoriams, susijusiems su piktybiniais navikais, kiaušidės

Atvykimas profilaktiniam kiaušidės pašalinimui

Z40.08
Profilaktinė chirurgija esant padidintos rizikos faktoriams, susijusiems su piktybiniais navikais, kita
Z40.8
Kita profilaktinė chirurgija
Z40.9
Profilaktinė chirurgija, nepatikslinta
Z41
Procedūros, neskirtos sveikatos būklei pagerinti
Z41.0
Plaukų transplantacija
Z41.1
Kita plastinė chirurgija dėl nepriimtinos išvaizdos

Krūties implantacija

Išskyrus:

plastinę ir rekonstrukcinę chirurgiją po žaizdos gydymo ar operacijos (Z42)

Z41.2
Įprastinė ir ritualinė cirkumzicija
Z41.3
Ausies pradūrimas
Z41.8
Kitos procedūros, neskirtos sveikatos būklei pagerinti
Z41.81
Vaisto provokacinis mėginys
Z41.82
Maisto provokacinis mėginys
Z41.89
Kitos procedūros, neskirtos sveikatos būklei pagerinti

Alergeno provokacinis mėginys, neklasifikuojamas kitaip

Z41.9
Procedūros, neskirtos sveikatos būklei pagerinti, nepatikslintos
Z42
Tolesnė priežiūra atliekant plastinę operaciją
Apima:

plastinę ir rekonstrukcinę chirurgiją po žaizdos gydymo ar operacijos
audinių defekto pašalinimą

Išskyrus:

plastinę chirurgiją:
kaip tam tikro sužalojimo gydymas – atitinkamo sužalojimo kodas
dėl nepriimtinos išvaizdos (Z41.1)

Z42.0
Tolesnė priežiūra atliekant galvos ir kaklo plastinę operaciją
Z42.1
Tolesnė priežiūra atliekant krūties plastinę operaciją
Z42.2
Tolesnė priežiūra atliekant kitų liemens dalių plastinę operaciją
Z42.3
Tolesnė priežiūra atliekant rankos plastinę operaciją
Z42.4
Tolesnė priežiūra atliekant kojos plastinę operaciją
Z42.8
Tolesnė priežiūra atliekant kitos kūno dalies plastinę operaciją
Z42.9
Tolesnė priežiūra atliekant plastinę operaciją, nepatikslinta
Z43
Dirbtinių angų priežiūra
Apima:

uždarymą
zondų ir plėtiklių įvedimą
pertvarkymą
kateterio pašalinimą
tualetą arba valymą

Išskyrus:

dirbtinę angą, kai priežiūros nereikia (Z93)
protezų ir kitų įtaisų parinkimą ir pritaikymą (Z44Z46)
netinkamai veikiantį prietaisą ar kitas jo komplikacijas

Z43.0
Tracheostomos priežiūra
Išskyrus:

netinkamą veikimą ar komplikacijas (J95.0)

Z43.1
Gastrostomos priežiūra
Išskyrus:

netinkamą veikimą ar komplikacijas (K91.4)

Z43.2
Ileostomos priežiūra
Išskyrus:

netinkamą veikimą ar komplikacijas (K91.4)

Z43.3
Kolostomos priežiūra
Išskyrus:

netinkamą veikimą ar komplikacijas (K91.4)

Z43.4
Kitų virškinimo trakto dirbtinių angų priežiūra
Z43.5
Cistostomos priežiūra
Išskyrus:

netinkamą veikimą ar komplikacijas (N99.5)

Z43.6
Kitų šlapimo takų dirbtinių angų priežiūra

Nefrostoma
Ureterostoma
Uretrostoma

Išskyrus:

netinkamą veikimą ar komplikacijas (N99.5)

Z43.7
Dirbtinės makšties priežiūra
Z43.8
Kitų dirbtinių angų priežiūra
Z43.9
Nepatikslintų dirbtinių angų priežiūra
Z44
Išorinių protezų parinkimas ir pritaikymas
Išskyrus:

netinkamą veikimą ar kitas prietaisų komplikacijas
protezo buvimą (Z97)

Z44.0
Rankos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas
Z44.1
Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas
Z44.2
Akies protezo parinkimas ir pritaikymas
Išskyrus:

akies protezo mechanines komplikacijas (T85.3)

Z44.3
Išorinio krūties protezo parinkimas ir pritaikymas
Z44.8
Kitų išorinių protezų parinkimas ir pritaikymas
Z44.9
Nepatikslinto išorinio protezo parinkimas ir pritaikymas
Z45
Implantuoto prietaiso pritaikymas ir priežiūra
Išskyrus:

netinkamą prietaiso veikimą ar kitas komplikacijas
protezo ar kitų prietaisų buvimą (Z95Z97)

Z45.0
Širdies prietaiso derinimas ir priežiūra
Patikrinimas ir testavimas:
automatinio implantuojamo kardioverterio defibriliatoriaus [AIKD]
širdies:
  stimuliatoriaus
  resinchronizacijos terapijos (angl. CRT) stimuliatoriaus
  resinchronizacijos terapijos defibriliatoriaus (angl. CRT-D)
pulso generatoriaus [baterijos]
Z45.1
Vaistų leidimo prietaiso pritaikymas ir priežiūra
Pritaikymas ir priežiūra:  
išorinio }
implantuojamo spinalinio }infuzijos prietaiso ar pompos
Pastaba:

vaistų leidimo prietaisas (išorinis) – tai infuzijos pompa, tvirtinama prie kraujagyslės prieigos prietaiso ar veninio, spinalinio arba kito kateterio, skirta ilgalaikei medžiagų infuzijai.

Išskyrus:

navikų chemoterapijos kursui (Z51.1)

Z45.2
Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir priežiūra

Pritaikymas ir priežiūra:
infuziniai vartai
„Port-A-Cath“
rezervuaras (poodinis)

Pastaba:

kraujagyslės prieigos prietaisas – tai implantuotas veninis kateteris su prijungtu rezervuaru.

Išskyrus:

kraujagyslės kateterio be prijungto rezervuaro pritaikymas ir priežiūra (Z45.81)
navikų chemoterapijos kursui (Z51.1)

Z45.3
Implantuoto klausos aparato pritaikymas ir priežiūra
Kaulinis klausos aparatas
Kochlearinis implantas
Z45.8
Kitų implantuotų prietaisų pritaikymas ir priežiūra
Z45.81
Venos kateterio pritaikymas ir priežiūra

Pritaikymas ir priežiūra:
centrinės venos kateterio
Hikmano kateteris
kraujagyslės kateteris be pritvirtinto rezervuaro

Išskyrus:

kraujagyslės kateterio su rezervuaru prietaikymą ir priežiūrą (Z45.2)
navikų farmakoterapijos kursui (Z51.1)

Z45.82
Peritoninės prieigos prietaiso pritaikymas ir priežiūra

Implantuoto peritoninio port-kateterio pritaikymas ir priežiūra

Išskyrus:

dializei (Z49.0)
navikų farmakoterapijos kursui (Z51.1)

Z45.89
Kitų implantuotų prietaisų pritaikymas ir priežiūra
Išskyrus:

navikų farmakoterapijos kursui (Z51.1)

Z45.9
Nepatikslintų implantuotų prietaisų pritaikymas ir priežiūra
Z46
Kitų prietaisų parinkimas ir pritaikymas
Išskyrus:
kartotinį išrašymą (Z76.0)
netinkamą prietaiso veikimą ar kitas komplikacijas
protezo ar kitų prietaisų buvimą (Z95Z97)
Z46.0
Akinių ir kontaktinių lešių parinkimas ir pritaikymas
Z46.1
Klausos aparato parinkimas ir pritaikymas
Z46.2
Kitų prietaisų, susijusių su nervų sistema ir jutimo organais, parinkimas ir pritaikymas
Z46.3
Dantų protezų parinkimas ir pritaikymas
Z46.4
Ortodontinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas
Z46.5
Ileostominių ir kitų žarnyno prietaisų parinkimas ir pritaikymas
Z46.6
Šlapimo takų prietaisų parinkimas ir pritaikymas
Z46.7
Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas

Ortopedinis:
aparatas
įtvaras
korsetas
batai

Z46.8
Kitų patikslintų prietaisų parinkimas ir pritaikymas
Invalido vežimėlis
Z46.9
Nepatikslinto prietaiso parinkimas ir pritaikymas
Z47
Kita tolesnė ortopedinė priežiūra
Išskyrus:

priežiūrą apimančią reabilitacines procedūras (Z50.9)
vidinių ortopedinių prietaisų, implantų ir transplantatų komplikacijas (T84)
tolesnį stebėjimą po lūžio gydymo (Z09.4)

Z47.0
Tolesnė priežiūra, kai atliekamas lūžgalius fiksuojančios plokštelės ir kitų vidinių fiksuojančių įtaisų pašalinimas

Pašalinimas:
vinių
plokštelių
strypų
varžtų

Išskyrus:

išorinio fiksuojančio prietaiso pašalinimą (Z47.8)

Z47.8
Kita patikslinta tolesnė ortopedinė priežiūra

Pakeitimas, patikrinimas ar pašalinimas:
išorinio fiksacijos ar tempimo prietaiso
gipso tvarsčio

Z47.9
Tolesnė ortopedinė priežiūra, nepatikslinta
Z48
Kita tolesnė chirurginė priežiūra
Išskyrus:

dirbtinių angų priežiūrą (Z43)
protezų ir kitų įtaisų parinkimą ir pritaikymą (Z44Z46)
stebėjimą po:
chirurginės pagalbos (Z09.0)
lūžio gydymo (Z09.4)
ortopedinę pagalbą (Z47)

Z48.0
Chirurginių tvarsčių ir siūlių priežiūra
Perrišimas
Siūlių pašalinimas
Z48.8
Kita patikslinta tolesnė chirurginė priežiūra
Z48.9
Tolesnė chirurginė priežiūra, nepatikslinta
Z49
Priežiūra atliekant dializę
Išskyrus:

būklę, kai indikuotina inkstų dializė (Z99.2)
blogą veikimą ar kitas prietaisų komplikacijas

Z49.0
Pasiruošimas dializei

Atvykimas:
arterioveninei fistulei [transplantui] suformuoti
peritoninės dializės kateterio įdėjimui

Išskyrus:

atvykimą naujos fistulės formavimui dėl esančios fistulės komplikacijos (įskaitant atvejus, kai nauja fistulė formuojama kitoje vietoje)

Z49.1
Ekstrakorporalinė dializė
Dializė (inkstų), neklasifikuojama kitaip
Z49.2
Kita dializė
Peritoninė dializė
Z50
Priežiūra atliekant reabilitacines procedūras
Išskyrus:

konsultacijas (Z70Z71)

Z50.0
Kardiologinė reabilitacija
Z50.1
Kita kineziterapija

Terapiniai ir gydomieji pratimai

Z50.2
Alkoholio vartotojų reabilitacija
Z50.3
Narkotikų vartotojų reabilitacija
Z50.4
Psichoterapija, neklasifikuojama kitur
Z50.5
Logoterapija
Z50.6
Regėjimo stiprinimo pratimai
Z50.7
Ergoterapija ir profesinė reabilitacija, neklasifikuojama kitur
Z50.8
Priežiūra atliekant kitas reabilitacines procedūras

Rūkančiųjų reabilitacija
Kasdienio gyvenimo įgūdžių [KGĮ] mokymas, neklasifikuojamas kitur

Z50.9
Priežiūra atliekant reabilitacines procedūras, nepatikslinta

Reabilitacinė priežiūra

Z51
Kita medicininė priežiūra
Išskyrus:
stebėjimą po gydymo (Z08Z09)
Z51.0
Radioterapijos kursas
Z51.1
Navikų chemoterapijos kursas
Palaikomoji chemoterapija, neklasifikuojama kitaip
Išskyrus:
profilaktinę chemoterapiją (Z29.2)
Z51.3
Kraujo perpylimas be diagnozės
Z51.4
Pasiruošimas tam tikram gydymui, neklasifikuojamas kitur
Išskyrus:
pasiruošimą dializei (Z49.0)
Z51.5
Paliatyvioji priežiūra
Z51.6
Desensibilizacija alergenams
Išskyrus:

alergenų provokacinius mėginius (Z41.8)

Z51.60
Alergenas, nepatikslintas
Z51.61
Geliantys vabzdžiai
Skruzdėlės
Bitės
Vapsvos
Z51.62
Žiedadulkės
Z51.63
Dulkių erkutės
Z51.64
Gyvūnai
Išskyrus:
geliančius vabzdžius (Z51.61)
Z51.69
Kitas patikslintas alergenas
Z51.8
Kita patikslinta medicininė priežiūra
Išskyrus:
atostogas palengvinančią pagalbą (Z75.5)
Z51.81
Aferezė

Sveiko donoro atvykimas ląstelių donacijai infuzijai kitam asmeniui
Alogeninė aferezė

Išskyrus:

profilaktinę terapiją (plazmaferezę) dėl nesuderinamo organo transplantacijos (Z29.1)

Z51.88
Kita patikslinta medicininė pagalba
Z51.9
Medicininė pagalba, nepatikslinta
Z52
Organų ir audinių donoras

Alogeninis organų ir audinių donoras

Išskyrus:

potencialaus donoro ištyrimą (Z00.5)

Z52.0
Kraujo donoras
Z52.00
Kraujo donoras
Kraujas, neklasifikuojamas kitaip
Z52.08
Kitų kraujo produktų donoras
Kraujo komponentai, neklasifikuojami kitaip
Limfocitai
Trombocitai
Išskyrus:
per aferezę (Z51.81)
Z52.1
Odos donoras
Z52.2
Kaulų donoras
Z52.3
Kaulų čiulpų donoras
Z52.4
Inkstų donoras
Z52.5
Ragenos donoras
Z52.6
Kepenų donoras
Z52.7
Širdies donoras
Z52.8
Kitų organų ir audinių donoras
Z52.9
Nepatikslintų organų ar audinių donoras
Donoras, neklasifikuojamas kitaip
Z53
Asmens apsilankymas sveikatos priežiūros įstaigose dėl specialių procedūrų, kurios nebuvo atliktos
Išskyrus:

neatliktą imunizaciją (Z28)

Z53.0
Procedūra, neatlikta dėl kontraindikacijų
Z53.1
Procedūra, neatlikta pacientui atsisakius dėl įsitikinimų ir grupinės nuostatos įtakos
Z53.2
Procedūra, neatlikta pacientui atsisakius dėl kitų ir nepatikslintų priežasčių
Z53.8
Procedūra, neatlikta dėl kitų priežasčių
Z53.9
Procedūra, neatlikta dėl nepatikslintų priežasčių
Z54
Sveikimas
Z54.0
Sveikimas po chirurginio gydymo
Z54.1
Sveikimas po spindulinio gydymo
Z54.2
Sveikimas po chemoterapijos
Z54.3
Sveikimas po psichoterapijos
Z54.4
Sveikimas po lūžio gydymo
Z54.7
Sveikimas po kombinuoto gydymo
Sveikimas po bet kurios gydymo kombinacijos, klasifikuojamos kodais Z54.0Z54.4
Z54.8
Sveikimas po kito gydymo
Z54.9
Sveikimas po nepatikslinto gydymo
ASMENYS, KURIŲ SVEIKATAI KYLA GRĖSMĖ DĖL SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ IR PSICHOSOCIALINIŲ APLINKYBIŲ
(Z55-Z65)
Z55
Problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu
Išskyrus:
psichologinės raidos sutrikimus (F80F89)
Z55.0
Neraštingumas ir mažas raštingumas
Z55.1
Neprieinamas ar nepasiekiamas mokyklinis lavinimas
Z55.2
Neišlaikyti egzaminai
Z55.3
Nepažangumas mokykloje
Z55.4
Neprisitaikymas mokykloje ir nesutarimai su mokytojais bei klasės draugais
Z55.8
Kitos problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu

Nepilnavertis mokymas

Z55.9
Problemos, susijusios su išsilavinimu ir raštingumu, nepatikslintos
Z56
Problemos, susijusios su darbu ir nedarbu
Išskyrus:

profesinių rizikos faktorių poveikį (Z57)
problemas, susijusias su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis (Z59)

Z56.0
Nedarbas, nepatikslintas
Z56.1
Darbo pakeitimas
Z56.2
Grėsmė netekti darbo
Z56.3
Įtemptas darbo grafikas
Z56.4
Nesutarimai su viršininku ir bendradarbiais
Z56.5
Nemėgstamas darbas
Sunkios darbo sąlygos
Z56.6
Kita fizinė ir psichinė įtampa, susijusi su darbu
Z56.7
Kitos ir nepatikslintos problemos, susijusios su darbu
Z57
Profesinių rizikos faktorių poveikis
Z57.0
Triukšmo profesinis poveikis
Z57.1
Spinduliuotės profesinis poveikis
Z57.2
Dulkių profesinis poveikis
Z57.3
Kitų oro teršalų profesinis poveikis
Z57.4
Žemės ūkiui naudojamų toksinių medžiagų profesinis poveikis
Kietosios medžiagos, skysčiai, dujos ir garai
Z57.5
Kitoms pramonės šakoms naudojamų toksinių medžiagų profesinis poveikis
Kietosios medžiagos, skysčiai, dujos ir garai
Z57.6
Aukštos temperatūros profesinis poveikis
Z57.7
Vibracijos profesinis poveikis
Z57.8
Kitų rizikos faktorių profesinis poveikis
Z57.9
Nepatikslintų rizikos faktorių profesinis poveikis
Z58
Problemos, susijusios su fiziniais aplinkos veiksniais
Išskyrus:

profesinį poveikį (Z57)

Z58.0
Triukšmo poveikis
Z58.1
Oro užterštumo poveikis
Išskyrus:
tabako dūmų poveikį (Z58.7)
Z58.2
Vandens užterštumo poveikis
Z58.3
Dirvos užterštumo poveikis
Z58.4
Spinduliuotės poveikis
Z58.5
Kitų teršalų poveikis
Z58.6
Nepatenkinamas geriamojo vandens tiekimas
Išskyrus:
troškulio padarinius (T73.1)
Z58.7
Tabako dūmų poveikis

Pasyvusis rūkymas

Išskyrus:

psichikos ir elgesio sutrikimus dėl tabako vartojimo (F17)
buvusius asmeniui sutrikimai dėl tabako vartojimo (Z86.43)
tabako vartojimą (Z72.0)

Z58.8
Kitos problemos, susijusios su fiziniais aplinkos veiksniais
Z58.9
Problemos, susijusios su fiziniais aplinkos veiksniais, nepatikslintos
Z59
Problemos, susijusios su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis
Išskyrus:
nepatenkinamas geriamojo vandens tiekimą (Z58.6)
Z59.0
Benamis
Z59.1
Netinkama gyvenamoji vieta

Šilumos stoka
Gyvenamojo ploto stygius
Dėl techninių būsto trūkumų negalima tinkama priežiūra
Netinkama aplinka

Išskyrus:

problemas, susijusias su fiziniais aplinkos veiksniais (Z58)

Z59.2
Nesutarimai su kaimynais, nuomininkais ir šeimininku
Z59.3
Problemos, susijusios su gyvenimu ilgalaikės globos įstaigose
Internato auklėtinis
Išskyrus:
institucinį ugdymą (Z62.2)
Z59.4
Tinkamo maisto stygius
Išskyrus:
bado padarinius (T73.0)
netinkamą racioną ir valgymo įpročius (Z72.4)
prastą mitybą (E40E46)
Z59.5
Ypatingas skurdumas
Z59.6
Mažos pajamos
Z59.7
Nepakankama socialinė apsauga ir aprūpinimas
Z59.8
Kitos problemos, susijusios su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis
Teisės gauti paskolą netekimas
Izoliuotas būstas
Problemos dėl kreditorių
Z59.9
Problemos, susijusios su gyvenamąja vieta ir ekonominėmis sąlygomis, nepatikslintos
Z60
Problemos, susijusios su socialine aplinka
Z60.0
Prisitaikymo prie kintančių gyvenimo aplinkybių problemos
Išėjimo [į pensiją] problemos
Tuščio lizdo sindromas
Z60.1
Netipiška tėvystės situacija
Problemos, susijusios su tėvystės situacija (vaikų auklėjimu), kai vaiką augina vienas iš tėvų arba ne abu kartu gyvenantys biologiniai tėvai.
Z60.2
Asmuo gyvena vienas
Z60.3
Kultūrinio prisitaikymo sunkumai
Migracija
Socialinis perkėlimas
Z60.4
Socialinė atskirtis ir atstūmimas
Atskirtis ir atstūmimas dėl būdingų asmens bruožų, pavyzdžiui, neįprastos fizinės išvaizdos, ligos ar elgesio.
Išskyrus:
diskriminaciją dėl rasinių ar religinių priežasčių (Z60.5)
Z60.5
Juntama diskriminacija ir persekiojimas
Juntama ar reali diskriminacija ar persekiojimas dėl asmens priklausymo tam tikrai grupei (pagal odos spalvą, religiją, etninę kilmę ir kt.), bet ne dėl asmeniui būdingų bruožų.
Išskyrus:
socialinę atskirtį ir atstūmimą (Z60.4)
Z60.8
Kitos problemos, susijusios su socialine aplinka
Z60.9
Problemos, susijusios su socialine aplinka, nepatikslintos
Z61
Problemos, susijusios su vaikystėje patirtais neigiamais įvykiais
Išskyrus:

blogo elgesio sindromus (T74)

Z61.0
Brangaus ryšio netekimas vaikystėje
Artimo emocinio ryšio su vienu iš tėvų, broliu (seserimi), artimu draugu ar mylimu gyvūnu netekimas dėl pastarojo mirties, ilgalaikio išvykimo ar atstūmimo.
Z61.1
Išvykimas iš namų vaikystėje
Atvykimas į globos namus, ligoninę ar kitą įstaigą, sukėlęs psichologinę įtampą arba ilgalaikį prievartinį įtraukimą į veiklą gyvenant ne namuose.
Z61.2
Vaikystėje pakitęs šeimos santykių modelis
Kito asmens atvykimas į šeimą, neigiamai paveikęs vaiko požiūrį. Tai gali būti nauja santuoka ar brolio (sesers) gimimas.
Z61.3
Įvykiai, dėl kurių vaikystėje buvo prarasta savigarba
Įvykiai, dėl kurių vaikas ėmė neigiamai save vertinti, pvz., nesėkmingai atliktas didelių asmeninių pastangų reikalavęs darbas; gėdingo ar smerktino asmens ar šeimos įvykio atskleidimas; kiti žeminantys potyriai.
Z61.4
Problemos, susijusios su įtariamu vaiko seksualiniu išnaudojimu, kurį įvykdė artimiausios aplinkos asmuo
Problemos, susijusios su bet kokio pobūdžio fiziniais kontaktais ar poveikiu tarp su vaiku gyvenančio suaugusiojo ir vaiko, sukėlusiais lytinį susijaudinimą, nesvarbu, ar vaikas į seksualinį aktą buvo įtrauktas savo noru (pvz., bet koks kontaktas su lyties organais arba manipuliavimas jais ar sąmoningas krūtų ir lyties organų rodymas).
Z61.5
Problemos, susijusios su įtariamu vaiko seksualiniu išnaudojimu, kurį įvykdė ne artimiausios aplinkos asmuo
Problemos, susijusios su tuo, kad gerokai vyresnis asmuo, nepriklausantis vaiko šeimai, naudodamasis savo padėtimi ar statusu arba prieš vaiko valią liečia ar mėgina paliesti vaiko ar kito asmens krūtis ar lyties organus, iš arti rodo lyties organus ar mėgina nurengti ar sugundyti vaiką.
Z61.6
Problemos, susijusios su įtariamu vaiko fiziniu išnaudojimu
Problemos, susijusios su įvykiais, kai vaiką yra sužeidęs su juo gyvenantis suaugusysis taip, kad prireikė medicinos pagalbos (pvz., lūžiai, pastebimos kraujosruvos), arba panaudodamas itin didelį smurtą (pvz., mušė vaiką kietais ar aštriais daiktais, degino ar surišo).
Z61.7
Išgąstis vaikystėje
Grėsmės vaiko ateičiai patirtis: pagrobimas, stichinė nelaimė, kai grėsė pavojus gyvybei, sužalojimas, kilo grėsmė savimonei ar saugumui arba artimo žmogaus sunkios traumos stebėjimas.
Z61.8
Kiti vaikystėje patirti neigiami įvykiai
Z61.9
Vaikystėje patirtas neigiamas įvykis, nepatikslintas
Z62
Kitos problemos, susijusios su auklėjimu
Išskyrus:

blogo elgesio sindromus (T74)

Z62.0
Nepakankama tėvų priežiūra ir kontrolė
Tėvų nepakankamas žinojimas, ką vaikas veikia ir kur jis yra; nepakankama kontrolė; dėmesio stoka ar nepakankamas įsikišimas, vaikui patekus į rizikingą situaciją.
Z62.1
Pernelyg didelė tėvų globa
Auklėjimo modelis, lemiantis infantilumą ir nesavarankišką elgesį.
Z62.2
Institucinis ugdymas
Grupinis auklėjimas, kai tėvų pareigas daugiausia perima kokia nors įstaiga (pvz., savaitinis vaikų darželis, kūdikių namai ar vaikų globos namai), arba vaiko gydymas ilgesnį laiką, kai jis yra ligoninėje, reabilitacijos įstaigoje ir pan., o kartu su vaiku negyvena bent vienas iš tėvų.
Z62.3
Priešiškumas vaikui ir jo baudimas
Neigiamas tėvų elgesys, specialiai nukreiptas į vaiką kaip į asmenybę, ilgai trunkantis ir apimantis kelias vaiko elgesio sritis (pvz., savaiminis vaiko kaltinimas dėl bet kokių šeimos problemų arba neigiamų savybių priskyrimas vaikui).
Z62.4
Emocinis vaiko ignoravimas
Abejingas ar nejautrus tėvų bendravimas su vaiku. Domėjimosi vaiku, atjautos dėl jo sunkumų ir pagyrimo bei padrąsinimo stoka. Dirgli reakcija į nerimastingą elgesį ir pakankamo fizinio komforto bei emocinės šilumos stoka.
Z62.5
Kitos problemos, susijusios su ignoravimu auklėjant vaiką

Mokomosios ir žaidybinės patirties stoka

Z62.6
Nederamas tėvų daromas spaudimas ir kiti netinkami auklėjimo būdai
Tėvai verčia vaiką nepaisyti nusistovėjusių normų, t. y. tapatintis su priešinga lytimi (pvz., berniuką rengia mergaičių drabužiais), elgtis ne pagal amžių (pvz., verčia vaiką prisiimti didesnes negu būdingos jo amžiui pareigas) ar elgtis neadekvačiai kitais atžvilgiais (pvz., verčia vaiką atlikti nepageidaujamus ar pernelyg sunkius darbus).
Z62.8
Kitos patikslintos problemos, susijusios su auklėjimu
Z62.9
Problemos, susijusios su auklėjimu, nepatikslintos
Z63
Kitos problemos, susijusios su artimiausios aplinkos asmenimis, įskaitant šeimines aplinkybes
Išskyrus:

blogo elgesio sindromus (T74)
problemas, susijusias su:
vaikystėje patirtais neigiamais įvykiais (Z61)
auklėjimu (Z62)

Z63.0
Santykių su sutuoktiniu ar partneriu problemos
Nesutarimai tarp partnerių, dėl kurių ilgam netenkama savitvardos, reiškiami priešiški arba kritiški jausmai arba nuolat tvyro didelio smurto vienas kito atžvilgiu atmosfera (mušamasi ar daužomasi).
Z63.1
Santykių su tėvais ir sutuoktinio pusės giminėmis problemos
Z63.2
Nepakankama šeimos parama
Z63.3
Šeimos nario nebuvimas
Z63.4
Šeimos nario dingimas ar mirtis
Numanoma šeimos nario mirtis
Z63.5
Šeimos iširimas dėl gyvenimo atskirai ir skyrybų
Gyvenimas atskirai
Z63.6
Nuo kitų asmenų priklausomas giminaitis, kuriam reikalinga priežiūra namuose
Z63.7
Stresinės situacijos, veikiančios šeimą ir šeimos santykius
Nerimas (normalus) dėl šeimos nario ligos
Z63.70
Stresinės situacijos, veikiančios šeimą ir šeimos santykius, nepatikslintos
Z63.71
Alkoholio vartojimas šeimoje
Z63.72
Azartiniai lošimai šeimoje
Z63.79
Kitos stresinės situacijos, veikiančios šeimą ir šeimos santykius
Sveikatos problemos šeimoje
Sergantis ar neramus šeimos narys
Izoliuota šeima
Z63.8
Kitos patikslintos problemos, susijusios su artimiausios aplinkos asmenimis
Nesutarimai šeimoje, neklasifikuojami kitaip
Didelė emocinė įtampa šeimoje
Neadekvatus ar sutrikęs bendravimas šeimoje
Z63.9
Problemos, susijusios su artimiausios aplinkos asmenimis, nepatikslintos
Z64
Problemos, susijusios su tam tikromis psichosocialinėmis aplinkybėmis
Z64.0
Problemos, susijusios su nepageidaujamu nėštumu
Išskyrus:

nėštumo stebėjimą esant padidintos rizikos socialinių faktorių (Z35.7)

Z64.1
Problemos, susijusios su daugiavaisiu nėštumu
Išskyrus:
daugiavaisio nėštumo stebėjimas (Z35.4)
Z64.2
Siekimas ar sutikimas atlikti fizinę, mitybos ar cheminę intervenciją, kuri yra žinoma kaip pavojinga ir žalinga
Išskyrus:
priklausomybė nuo tam tikrų medžiagų
Z64.3
Siekimas ar sutikimas atlikti elgesio ar psichologinę intervenciją, kuri yra žinomai pavojinga ir žalinga
Z64.4
Nesutarimas su konsultuojančiais asmenimis

Nesutarimas su:
prižiūrinčiu pareigūnu
socialiniu darbuotoju

Z65
Problemos, susijusios su kitomis psichosocialinėmis aplinkybėmis
Išskyrus:
dabartinį sužalojimą
Z65.0
Nuteistasis baudžiamojoje ar civilinėje byloje be įkalinimo
Z65.1
Įkalinimas ir kitas laisvės atėmimas
Z65.2
Problemos, susijusios su paleidimu iš kalėjimo
Z65.3
Problemos, susijusios su kitomis teisinėmis aplinkybėmis
Areštas
Vaiko globos ar išlaikymo procedūros
Teisminis ginčas
Teisminis persekiojimas
Z65.4
Nusikaltimo ar terorizmo auka
Kankinimų auka
Z65.5
Katastrofų, karo ir kitų priešiškų veiksmų poveikis
Išskyrus:
juntamos diskriminacijos ar persekiojimo objektą (Z60.5)
Z65.8
Kitos patikslintos problemos, susijusios su psichosocialinėmis aplinkybėmis
Z65.9
Problemos, susijusios su nepatikslintomis psichosocialinėmis aplinkybėmis
ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL KITŲ APLINKYBIŲ
(Z70-Z76)
Z70
Konsultavimas dėl seksualinių nuostatų, elgesio ir orientacijos
Išskyrus:
konsultavimą dėl kontracepcijos ir reprodukcijos (Z30Z31)
Z70.0
Konsultavimas dėl seksualinių nuostatų
Asmuo, nerimaujantis dėl drovėjimosi, bailumo ar kito neigiamo atsako į seksualinius klausimus
Z70.1
Konsultavimas dėl ligonio seksualinio elgesio ar orientacijos

Ligonis nerimauja dėl:
impotencijos
nejautrumo
promiskuiteto
seksualinės orientacijos

Z70.2
Konsultavimas dėl trečiojo asmens seksualinio elgesio ar orientacijos

Kreipiamasi konsultacijos dėl seksualinio elgesio ar orientacijos:
vaiko
partnerio
sutuoktinio

Z70.3
Konsultavimas dėl bendrų seksualinių nuostatų, elgesio ir orientacijos problemų
Z70.8
Kitas konsultavimas lytiniais klausimais
Lytinis švietimas
Z70.9
Konsultacija lytiniais klausimais, nepatikslinta
Z71
Asmens apsilankymas sveikatos priežiūros įstaigose dėl kitokio konsultavimo ar patarimo, neklasifikuojamo kitur
Išskyrus:

konsultavimą dėl kontracepcijos ir reprodukcijos (Z30Z31)
konsultavimą lytiniais klausimais (Z70)

Z71.0
Asmuo, besikonsultuojantis kito asmens vardu
Konsultavimas ar gydymas nedalyvaujant trečiajam asmeniui
Išskyrus:
nerimą (normalų) dėl šeimos nario ligos (Z63.79)
Z71.1
Asmuo su fobiniais skundais, kuriam diagnozė nenustatyta

Nedemonstruojama fobija
Normali būklė yra problema
„Susirūpinę sveikieji“'

Išskyrus:

medicininį stebėjimą ir įvertinimą dėl įtariamų ligų ir būklių (Z03)

Z71.2
Asmuo, besikreipiantis tyrimų rezultatų paaiškinimui
Z71.3
Konsultavimas ir stebėjimas dėl mitybos

Konsultavimas ir stebėjimas dėl mitybos (jeigu yra):
kolitas
cukrinis diabetas
alergija maistui ir maisto netoleravimas
gastritas
hipercholesterinemija
neklasifikuojama kitaip
nutukimas

Z71.4
Konsultavimas ir stebėjimas dėl sutrikimo vartojant alkoholį
Išskyrus:

alkoholio vartotojų reabilitacijos procedūras (Z50.2)

Z71.5
Konsultavimas ir stebėjimas dėl sutrikimo vartojant narkotikus
Išskyrus:

narkotikų vartotojų reabilitacijos procedūras (Z50.3)

Z71.6
Konsultavimas dėl sutrikimo vartojant tabaką
Išskyrus:

rūkančiųjų reabilitacijos procedūras (Z50.8)

Z71.7
Konsultavimas dėl žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV]
Z71.8
Kitas patikslintas konsultavimas
Konsultavimas dėl kraujo giminystės
Diabetikų švietimas
Z71.9
Konsultavimas, nepatikslintas
Gydytojų konsultacijos, neklasifikuojamas kitaip
Z72
Problemos, susijusios su gyvenimo būdu
Pastaba:

pavojingas vartojimas – tai toks medžiagos vartojimo modelis, kai padidėja žalingų padarinių pavojus vartotojui. Skirtingai nuo žalingo vartojimo, pavojingam vartojimui būdingi vartojimo modeliai, turintys reikšmės visuomenės sveikatai, net jeigu pavienis vartotojas šiuo metu ir nesiskundžia jokiais sutrikimais.

Išskyrus:

problemas, susijusias su:
prisitaikymo sunkumais (Z73)
socialinėmis ekonominėmis ir psichosocialinėmis aplinkybėmis (Z55Z65)

Z72.0
Tabako vartojimas, dabartinis

Pavojingas vartojimas
Vartota pastarąjį mėnesį

Išskyrus:

žalingą tabako vartojimą (F17.1)
priklausomybę nuo tabako (F17.2)

Z72.1
Alkoholio vartojimas

Pavojingas alkoholio vartojimas

Išskyrus:

ūminis apsinuodijimas (F10.0)
priklausomybė (F10.2)
žalingas vartojimas (F10.1)

Z72.2
Narkotikų vartojimas

Pavojingas narkotiko (-ų) vartojimas

Išskyrus:

ūminį apsinuodijimą (F11F16 su ketvirtuoju ženklu .0 ir F19.0)
priklausomybė (F11F16 su ketvirtuoju ženklu .2 ir F19.2)
žalingas vartojimas (F11F16 su ketvirtuoju ženklu .1 ir F19.1)
sutrikimas dėl priklausomybės nesukeliančių medžiagų vartojimo (F55)

Z72.3
Fizinio aktyvumo stoka
Z72.4
Netinkama dieta ir valgymo įpročiai
Išskyrus:

valgymo elgesio sutrikimus kūdikystėje ir vaikystėje (F98.2F98.3)
valgymo sutrikimus (F50)
tinkamo maisto stygių (Z59.4)
prastą mitybą ir kitų maisto medžiagų trūkumą (E40E64)

Z72.5
Rizikingas seksualinis elgesys
Z72.6
Azartiniai lošimai ir lažybos
Išskyrus:
neįveikiamus ir patologinius potraukius azartiniams lošimams (F63.0)
Z72.8
Kitos problemos, susijusios su gyvenimo būdu
Save žalojantis elgesys
Z72.9
Problemos, susijusios su gyvenimo būdu, nepatikslintos
Z73
Problemos, susijusios su gebėjimu įveikti gyvenimo sunkumus
Išskyrus:
problemas, susijusias su socialinėmis ekonominėmis ir psichosocialinėmis aplinkybėmis (Z55Z65)
Z73.0
"Perdegimo" sindromas
Emocinis išsekimas
Z73.1
Asmenybės bruožų akcentavimas
A tipo elgesio modelis (kuriam būdingos nežabotos ambicijos, poreikis daug pasiekti, nekantrumas, konkurencija, impulsyvumas)
Z73.2
Poilsio ir laisvalaikio stoka
Z73.3
Stresas, neklasifikuojamas kitur

Fizinė ir psichinė įtampa, neklasifikuojama kitaip

Išskyrus:

susijusį su darbu ir nedarbu (Z56)

Z73.4
Nepakankami socialiniai įgūdžiai, neklasifikuojami kitur
Z73.5
Socialinio vaidmens konfliktas, neklasifikuojamas kitur
Z73.6
Veiklos apribojimas dėl negalios
Išskyrus:

priklausomybę nuo slaugytojo (Z74)

Z73.8
Kitos problemos, susijusios su gebėjimu įveikti gyvenimo sunkumus
Z73.9
Problemos, susijusios su gebėjimu įveikti gyvenimo sunkumus, nepatikslintos
Z74
Problemos, susijusios su priklausomybe nuo slaugančio asmens
Išskyrus:

priklausomybę nuo pagalbinių mašinų ar įtaisų, neklasifikuojama kitur (Z99)

Z74.0
Pagalbos poreikis dėl sumažėjusio judrumo
Išskyrus:
„prirakintas“ prie lovos (R26.3)
„prirakintas“ prie kėdės (R26.3)
Z74.1
Pagalbos teikiant asmeninę slaugą poreikis
Z74.2
Pagalbos namie poreikis, kai nė vienas iš šeimos narių negali jos suteikti
Z74.3
Ilgalaikės priežiūros poreikis
Z74.8
Kitos problemos, susijusios su priklausomybe nuo slaugytojo
Z74.9
Problemos, susijusios su priklausomybe nuo slaugytojo, nepatikslintos
Z75
Problemos, susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinos pagalba
Z75.0
Medicinos pagalba, neteikiama namuose
Išskyrus:
nė vieno iš šeimos narių negalėjimą jos suteikti (Z74.2)
Z75.1
Asmuo, laukiantis priėmimo į atitinkamą kitą įstaigą
Z75.10
Asmuo, laukiantis priėmimo į ūminių susirgimų stacionarą
Z75.11
Asmuo, laukiantis priėmimo į senyvo amžiaus žmonių ilgalaikės globos įstaigą
Slaugos namai
Z75.12
Asmuo, laukiantis priėmimo į psichiatrijos įstaigą (skyrių)
Z75.13
Asmuo, laukiantis priėmimo į reabilitacijos įstaigą (skyrių)
Z75.14
Asmuo, laukiantis priėmimo į palaikomosios slaugos įstaigą (skyrių)
Z75.18
Asmuo, laukiantis priėmimo į kitą sveikatos priežiūros įstaigą
Ankstyvosios tėvystės centras
Nakvynės namai
Motinos ir vaiko globos įstaiga
Z75.19
Asmuo, laukiantis priėmimo į atitinkamą kitą įstaigą, nepatikslintą
Z75.2
Kitas ištyrimo ir gydymo laukimo laikotarpis
Z75.3
Sveikatos apsaugos priemonių neprieinamumas ir nepasiekiamumas
Išskyrus:

lovos nebuvimą (Z75.1)

Z75.4
Kitų pagalbos įstaigų neprieinamumas ir nepasiekiamumas
Z75.40
Kitų pagalbos įstaigų neprieinamumas ir nepasiekiamumas, nepatikslintas
Z75.41
Senyvo amžiaus žmonių globos įstaigoje teikiamų paslaugų neprieinamumas ir nepasiekiamumas

Ilagalaikės globos namų gyventojas

Išskyrus:

asmenį, laukiantį priėmimo į senyvo amžiaus žmonių ilgalaikės globos įstaigą (Z75.11)

Z75.49
Kitų patikslintų pagalbos įstaigų neprieinamumas ir nepasiekiamumas
Z75.5
Atostogas palengvinanti pagalba

Medicinos pagalbos teikimas paprastai namie slaugomam ligoniui, kad būtų galima gimines išleisti atostogų
Laikinoji slauga

Z75.8
Kitos problemos susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinos pagalba
Z75.9
Nepatikslintos problemos, susijusios su medicininėmis priemonėmis ir kita medicinos pagalba
Z76
Asmens apsilankymas sveikatos priežiūros įstaigose dėl kitų aplinkybių
Z76.0
Kartotinis paskyrimas

Kartotinis paskyrimas:
įtaiso
vaistų
akinių

Išskyrus:

medicininės pažymos išdavimas (Z02.7)
kontraceptinių priemonių kartotinis paskyrimas (Z30.4)

Z76.1
Pamestinuko sveikatos stebėjimas ir priežiūra
Z76.2
Kito sveiko kūdikio ir vaiko sveikatos stebėjimas ir priežiūra

Medicinos pagalba sveikam kūdikiui ar jo priežiūra, kai:
yra nepalankios socialinės ekonominės sąlygos namuose
laukiama atidavimo į globos įstaigą arba įvaikinimo
serga motina
dėl vaikų skaičiaus namuose negalima normali priežiūra arba trukdoma ją teikti

Z76.3
Sveikas asmuo, lydintis ligonį
Z76.4
Kitas sveikatos priežiūros įstaigos išlaikytinis
Išskyrus:
benamį (Z59.0)
Z76.5
Simuliacija [sąmoninga simuliacija]
Asmuo, apsimetantis ligoniu (kai motyvai akivaizdūs)
Išskyrus:
dirbtinį sutrikimą (F68.1)
keliaujantį pacientą (F68.1)
Z76.8
Asmens apsilankymas sveikatos priežiūros įstaigose dėl kitų patikslintų aplinkybių
Z76.9
Asmens apsilankymas sveikatos priežiūros įstaigose dėl nepatikslintų aplinkybių
ASMENYS, KURIŲ SVEIKATAI KYLA GRĖSMĖ DĖL ŠEIMOS NARIŲ IR JŲ PAČIŲ LIGOS ISTORIJOS BEI DĖL TAM TIKRŲ APLINKYBIŲ, TURINČIŲ ĮTAKOS SVEIKATOS BŪKLEI
(Z80-Z99)
Išskyrus:

stebėjimą po gydymo (Z08Z09)
dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42Z51, Z54)
kai specialus patikrinimas arba kitas stebėjimas ar ištyrimas atliekamas dėl asmens ligos istorijos (Z00Z13)
kai stebėjimas ar veiksmai nėštumo metu atliekami dėl to, kad gali būti paveiktas vaisius (O35)

Z80
Piktybiniai navikai šeimoje
Z80.0
Virškinimo organų piktybiniai navikai šeimoje
Būklės, klasifikuotinos C15C26
Z80.1
Trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai šeimoje
Būklės, klasifikuotinos C33C34
Z80.2
Kitų kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai šeimoje
Būklės, klasifikuotinos C30C32, C37C39
Z80.3
Krūties piktybiniai navikai šeimoje

Būklės, klasifikuotinos C50

Z80.4
Lyties organų piktybiniai navikai šeimoje
Būklės, klasifikuotinos C51C63
Z80.5
Šlapimo takų piktybiniai navikai šeimoje
Būklės, klasifikuotinos C64C68
Z80.6
Leukemija šeimoje
Būklės, klasifikuotinos C91C95
Z80.7
Kiti limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių piktybiniai navikai šeimoje

Būklės, klasifikuotinos C81C90, C96

Z80.8
Kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai šeimoje
Būklės, klasifikuotinos C00C14, C40C49, C69C79
Z80.9
Piktybiniai navikai šeimoje, nepatikslinti
Būklės, klasifikuotinos C80
Z81
Psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje
Z81.0
Psichinės raidos atsilikimas šeimoje
Būklės, klasifikuotinos F70F79
Z81.1
Sutrikimas dėl alkoholio vartojimo šeimoje

Būklės, klasifikuotinos F10

Z81.2
Sutrikimas dėl tabako vartojimo šeimoje

Būklės, klasifikuotinos F17

Z81.3
Sutrikimas dėl kitų psichotropinių medžiagų vartojimo šeimoje
Būklės, klasifikuotinos F11F16, F18F19
Z81.4
Sutrikimas dėl kitų medžiagų vartojimo šeimoje
Būklės, klasifikuotinos F55
Z81.8
Kiti psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje
Būklės, klasifikuotinos kitur F00F99
Z82
Tam tikras invalidumas šeimoje ir lėtinės ligos, sukeliančios invalidumą
Z82.0
Epilepsija ir kitos nervų sistemos ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos G00G99
Z82.1
Aklumas ir regos netekimas šeimoje

Būklės, klasifikuotinos H54

Z82.2
Kurtumas ir prikurtimas šeimoje
Būklės, klasifikuotinos H90H91
Z82.3
Insultas šeimoje
Būklės, klasifikuotinos I60I64
Z82.4
Išeminė širdies liga ir kitos kraujo apytakos sistemos ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos I00I52, I65I99
Z82.5
Astma ir kitos lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos J40J47
Z82.6
Artritas bei kitos kaulų ir raumenų sistemos ir jungiamojo audinio ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos M00M99
Z82.7
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos Q00Q99
Z82.8
Kitoks invalidumas šeimoje ir lėtinės ligos, sukeliančios invalidumą šeimoje, neklasifikuojamos kitur
Z83
Kiti specifiniai sutrikimai šeimoje
Išskyrus:

kontaktą su sergančiaisiais užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikį šeimoje (Z20)

Z83.0
Žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukelta liga šeimoje
Būklės, klasifikuotinos B20B24
Z83.1
Kitos infekcinės ir parazitinės ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos A00B19, B25B94, B99
Z83.2
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais, šeimoje
Būklės, klasifikuotinos D50D89
Z83.3
Cukrinis diabetas šeimoje

Būklės, klasifikuotinos E10E14, O24

Z83.4
Kitos endokrininės, mitybos ir metabolinės ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos E00E07, E15E89
Z83.5
Akių ir ausų ligos šeimoje

Būklės, klasifikuotinos H00H53, H55H83, H92H95

Išskyrus:

šeimoje:
aklumą ir regos netekimą (Z82.1)
kurtumą ir prikurtimą (Z82.2)

Z83.6
Kvėpavimo sistemos ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos J00J39, J60J99
Išskyrus:
lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos šeimoje (Z82.5)
Z83.7
Virškinimo sistemos ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos K00K93
Z84
Kitos būklės šeimoje
Z84.0
Odos ir poodinių audinių ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos L00L99
Z84.1
Inkstų ir šlapimo takų ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos N00N29
Z84.2
Kitos urogenitalinės sistemos ligos šeimoje
Būklės, klasifikuotinos N30N99
Z84.3
Kraujomaiša šeimoje
Z84.8
Kitos patikslintos būklės šeimoje
Z85
Buvę asmeniui piktybiniai navikai
Išskyrus:

stebėjimą po piktybinių navikų gydymo (Z08)
dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42Z51, Z54)

Z85.0
Buvę asmeniui virškinimo organų piktybiniai navikai
Būklės, klasifikuotinos C15C26
Z85.1
Buvę asmeniui trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai
Būklės, klasifikuotinos C33C34
Z85.2
Buvę asmeniui kitų kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai
Būklės, klasifikuotinos C30C32, C37C39
Z85.3
Buvę asmeniui krūties piktybiniai navikai

Būklės, klasifikuotinos C50

Z85.4
Buvę asmeniui lyties organų piktybiniai navikai
Būklės, klasifikuotinos C51C63
Z85.5
Buvę asmeniui šlapimo takų piktybiniai navikai
Būklės, klasifikuotinos C64C68
Z85.6
Buvusi asmeniui leukemija

Būklės, klasifikuotinos C91C95

Z85.7
Buvę asmeniui kiti limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių piktybiniai navikai

Būklės, klasifikuotinos C81C90, C96

Z85.8
Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai
Būklės, klasifikuotinos C00C14, C40C49, C69C79
Z85.9
Buvę asmeniui piktybiniai navikai, nepatikslinti
Būklės, klasifikuotinos C80
Z86
Buvusios asmeniui tam tikros kitos ligos
Išskyrus:

dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42Z51, Z54)

Z86.0
Buvę asmeniui kiti navikai

Būklės, klasifikuotinos D00D48

Išskyrus:

piktybinius navikus (Z85)

Z86.1
Buvusios asmeniui infekcinės ir parazitinės ligos
Būklės, klasifikuotinos A00B89, B99
Išskyrus:
užkrėstumą be ligos požymių žmogaus imunodeficito virusu [ŽIV] (Z21)
infekcinių ir parazitų sukeltų ligų padarinius (B90B94)
Z86.10
Buvusios asmeniui nepatikslintos infekcinės ir parazitinės ligos
Z86.11
Buvusi asmeniui tuberkuliozė
Z86.12
Buvęs asmeniui poliomielitas
Z86.13
Buvusi asmeniui maliarija
Z86.18
Buvusios asmeniui kitos infekcinės ir parazitinės ligos
Z86.2
Buvusios asmeniui kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais
Būklės, klasifikuotinos D50D89
Z86.3
Buvusios asmeniui kitos endokrininės, mitybos ir metabolinės ligos

Būklės, klasifikuotinos E00E89 ir R73

Z86.4
Buvęs asmeniui sutrikimas dėl kitų psichotropinių medžiagų vartojimo

Būklės, klasifikuotinos F10F19

Išskyrus:

problemas, susijusias su vartojimu:
alkoholio (Z72.1)
narkotikų (Z72.2)
tabako (Z72.0)

Z86.41
Buvęs asmeniui sutrikimas dėl alkoholio vartojimo
Išskyrus:

dabartinė priklausomybė nuo alkoholio (F10.2)

Z86.42
Buvęs asmeniui sutrikimas dėl narkotikų vartojimo

Buvę asmeniui:
piktnaudžiavimas psichotropinėmis medžiagomis, neklasifikuojamas kitaip
neleistinų preparatų vartojimas bet kuriuo metu, tačiau ne per pastaruosius tris mėnesius

Išskyrus:

dabartinę priklausomybę nuo narkotikų (F11F16 su ketvirtuoju ženklu .2 ir F18-F19 su ketvirtuoju ženklu .2)

Z86.43
Buvęs asmeniui sutrikimas dėl tabako vartojimo
Išskyrus:
žalingą tabako vartojimą (F17.1)
priklausomybę nuo tabako (F17.2)
Z86.5
Buvę asmeniui kiti psichikos ir elgesio sutrikimai
Būklės, klasifikuotinos F00F09, F20F99
Z86.6
Buvusios asmeniui nervų sistemos ir jutimo organų ligos
Būklės, klasifikuotinos G00G99, H00H95
Z86.7
Buvusios asmeniui kraujo apytakos sistemos ligos

Būklės, klasifikuotinos I00I99

Išskyrus:

seną miokardo infarktą (I25.2)
poinfarktinį sindromą (I24.1)
cerebrovaskulinių ligų padarinius (I69)

Z87
Buvusios asmeniui kitos ligos ir būklės
Išskyrus:

dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42Z51, Z54)

Z87.0
Buvusios asmeniui kvėpavimo sistemos ligos
Būklės, klasifikuotinos J00J99
Z87.1
Buvusios asmeniui virškinimo sistemos ligos
Būklės, klasifikuotinos K00K93
Z87.10
Buvusi asmeniui nepatikslinta virškinimo sistemos liga
Z87.11
Buvusi asmeniui peptinės opos liga
Z87.12
Buvę asmeniui storosios žarnos polipai
Z87.18
Buvusi asmeniui kita virškinimo sistemos liga
Z87.2
Buvusios asmeniui odos ir poodinių audinių ligos
Būklės, klasifikuotinos L00L99
Z87.3
Buvusios asmeniui kaulų ir raumenų sistemos ir jungiamojo audinio ligos
Būklės, klasifikuotinos M00M99
Z87.4
Buvusios asmeniui urogenitalinės sistemos ligos
Būklės, klasifikuotinos N00N99
Z87.5
Buvusios asmeniui nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo komplikacijos

Būklės, klasifikuotinos O00O99
Buvęs asmeniui:
nėščiųjų diabetas
trofoblastinė liga

Išskyrus:

pasikartojantį persileidimą (N96)
moters su bloga akušerine anamneze stebėjimą dabartinio nėštumo metu (Z35)

Z87.6
Asmeniui buvusios tam tikros būklės perinataliniu periodu

Būklės, klasifikuotinos P00P96

Z87.7
Buvusios asmeniui įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos
Būklės, klasifikuotinos Q00Q99
Z87.8
Kitos buvusios asmeniui patikslintos būklės
Būklės, klasifikuotinos S00T98
Išskyrus:
buvusį asmeniui savęs žalojimą (Z91.5)
Z88
Buvusi asmeniui alergija narkotikams, vaistams ir biologinėms medžiagoms
Z88.0
Buvusi asmeniui alergija penicilinui
Z88.1
Buvusi asmeniui alergija kitam antibiotikui
Z88.2
Buvusi asmeniui alergija sulfanilamidams
Z88.3
Buvusi asmeniui alergija kitiems priešinfekciniams preparatams
Z88.4
Buvusi asmeniui alergija anesteziniams preparatams
Z88.5
Buvusi asmeniui alergija narkotiniams preparatams
Z88.6
Buvusi asmeniui alergija analgetiniams preparatams
Z88.7
Buvusi asmeniui alergija serumams ir vakcinoms
Z88.8
Buvusi asmeniui alergija kitiems narkotikams, vaistams ir biologinėms medžiagoms
Z88.9
Buvusi asmeniui alergija nepatikslintiems narkotikams, vaistams ir biologinėms medžiagoms
Z89
Įgytas galūnės nebuvimas
Apima:

galūnės netekimą:
potrauminį
poprocedūrinį

Išskyrus:

įgytas galūnių deformacijas (M20M21)
įgimtą galūnių nebuvimą (Q71Q73)

Z89.0
Piršto (-ų) [įskaitant nykštį] įgytas nebuvimas, vienos pusės
Z89.1
Plaštakos ir riešo nebuvimas
Z89.2
Įgytas rankos virš riešo nebuvimas
Ranka, neklasifikuojama kitaip
Z89.3
Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas
Įgytas piršto (-ų) nebuvimas, abiejų pusių
Z89.4
Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas
Kojos pirštas (-ai)
Z89.5
Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas
Z89.6
Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas
Koja, neklasifikuojama kitaip
Z89.7
Įgytas abiejų kojų nebuvimas [bet kuriame lygyje, išskyrus vien kojų pirštus]
Z89.8
Įgytas rankų ir kojų nebuvimas [bet kuriame lygyje]
Z89.9
Įgytas galūnės nebuvimas, nepatikslintas
Z90
Įgytas organų nebuvimas, neklasifikuojamas kitur
Apima:

poprocedūrinį arba potrauminį kūno dalies netekimą, neklasifikuojamą kitur

Išskyrus:

įgimtą nebuvimą
poprocedūrinį nebuvimą:
vidinės sekrecijos liaukų (E89)
blužnies (D73.0)

Z90.0
Įgytas galvos ir kaklo dalies nebuvimas

Akis
Gerklos
Nosis

Išskyrus:

dantis (K08.1)

Z90.1
Įgytas krūties (-ų) nebuvimas
Z90.2
Įgytas plaučio [dalies] nebuvimas
Z90.3
Įgytas skrandžio dalies nebuvimas
Z90.4
Įgytas kitų virškinimo trakto dalių nebuvimas
Z90.5
Įgytas inksto nebuvimas
Z90.6
Įgytas kitų šlapimo takų organų nebuvimas
Z90.7
Įgytas lyties organo (-ų) nebuvimas
Z90.8
Įgytas kitų organų nebuvimas
Z91
Buvę asmeniui rizikos faktoriai, neklasifikuojami kitur
Išskyrus:

teršalų poveikį ir kitas problemas, susijusias su aplinkos fiziniais faktoriais (Z58)
profesinių rizikos faktorių poveikį (Z57)
buvusį asmeniui sutrikimą dėl kitų psichotropinių medžiagų vartojimo (Z86.4)

Z91.0
Buvusi asmeniui alergija, kitokia negu alergija vaistams ir biologinėms medžiagoms
Išskyrus:

buvusią asmeniui alergiją vaistams ir biologinėms medžiagoms (Z88)

Z91.1
Buvęs asmens gydymosi ir kitokio režimo nesilaikymas
Pastaba:

Šis kodas turi būti naudojamas tik tada, kai atvykimą sąlygojo gydymosi režimo nesilaikymas. Kodas nenaudojamas kaip pagrindinė diagnozė.

Z91.2
Buvęs asmens higienos nesilaikymas
Z91.3
Buvęs asmens netinkamas miego režimas
Išskyrus:

miego sutrikimus (G47)

Z91.4
Buvusi asmeniui psichologinė trauma, neklasifikuojama kitur
Z91.5
Buvęs asmeniui savęs žalojimas
Tariamoji savižudybė
Apsinuodijimas
Mėginimas nusižudyti
Išskyrus:
mintis apie savižudybę (R45.81)
Z91.6
Buvusi asmeniui kita fizinė trauma
Z91.7
Buvęs moters lytinių organų suluošinimas

Buvęs moteriai:
• apipjaustymas
• lytinių organų nupjovimas
• lyties organų suluošinimo (ang. FGM) 1–4 tipai

Z91.8
Kiti buvę patikslinti rizikos faktoriai, neklasifikuojami kitur
Piktnaudžiavimas, neklasifikuojamas kitaip
Netinkama priežiūra, neklasifikuojama kitaip
Z92
Buvęs gydymas
Z92.0
Buvusi kontracepcija
Išskyrus:

konsultavimą ir stebėjimą dėl dabartinės kontracepcijos (Z30)
kontraceptinės (intrauterinės) priemonės buvimą (Z97.5)

Z92.1
Buvęs ilgalaikis (dabartinis) antikoaguliantų vartojimas
Z92.2
Buvęs ilgalaikis (dabartinis) kitų vaistų vartojimas
Z92.21
Buvęs ilgalaikis (dabartinis) aspirino vartojimas
Z92.22
Buvęs ilgalaikis (dabartinis) insulino vartojimas
Z92.28
Buvęs ilgalaikis (dabartinis) kitų vaistų vartojimas
Z92.3
Buvęs apšvitinimas
Gydomasis apšvitinimas
Išskyrus:
spinduliuotės poveikį fizinėje aplinkoje (Z58.4)
spinduliuotės profesinį poveikį (Z57.1)
Z92.4
Buvusios svarbiausios chirurginės operacijos, neklasifikuojamos kitur
Išskyrus:

dirbtines angas (Z93)
poprocedūrines būkles (Z98)
funkcinio implanto ar transplanto buvimą (Z95Z96)
transplantuotas organas ar audinys (Z94)

Z92.5
Buvusios reabilitacinės procedūros
Z92.6
Buvusi chemoterapija dėl navikinės ligos
Z92.8
Buvęs kitas gydymas
Z92.9
Buvęs kitas gydymas, nepatikslintas
Z93
Dirbtinės organizmo angos
Išskyrus:

dirbtinių angų priežiūra ir stebėjimas (Z43)
išorinės stomos komplikacijos (J95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0
Tracheostoma
Z93.1
Gastrostoma
Z93.2
Ileostoma
Z93.3
Kolostoma
Z93.4
Kitos dirbtinės virškinimo trakto angos
Z93.5
Cistostoma
Z93.6
Kitos dirbtinės šlapimo takų angos
Nefrostoma
Ureterostoma
Uretrostoma
Z93.8
Kita dirbtinė anga
Z93.9
Dirbtinė anga, nepatikslinta
Z94
Persodinti organai ir audiniai
Apima:

organą ar audinį, pakeistą heterogeniniu ar homogeniniu transplantatu

Išskyrus:

transplantuoto organo ar audinio komplikacijas
buvimą:
kraujagyslės transplantato (Z95)
ksenogeninio širdies vožtuvo (Z95.3)

Z94.0
Persodintas inkstas

Lėtinės inkstų ligos stadijai nurodyti naudokite papildomą kodą (N18.3­–N18.5)

Z94.1
Persodinta širdis
Išskyrus:
pakeistą širdies vožtuvą (Z95.2Z95.4)
Z94.2
Persodintas plautis
Z94.3
Persodinta širdis ir plaučiai
Z94.4
Persodintos kepenys
Z94.5
Persodinta oda

Autogeninis odos transplantatas

Z94.6
Kaulo transplantatas
Z94.7
Ragenos transplantatas
Z94.8
Kitas persodintas organas ar audinys

Kaulų čiulpai
Žarnos
Kasa (beta ląstelės) (salelės)
Kamieninės ląstelės

Z94.9
Persodintas organas ar audinys, nepatikslintas
Z95
Širdies ir kraujagyslių implantai ir transplantatai
Išskyrus:

širdies ir kraujagyslių prietaisų, implantų ir transplantatų komplikacijas (T82.-)

Z95.0
Širdies prietaisas
Buvimas:
automatinio implantuojamo kardioverterio defibriliatoriaus [AIKD]
širdies:
  stimuliatoriaus
  resinchronizacijos terapijos (angl. CRT) stimuliatoriaus
  resinchronizacijos terapijos defibriliatoriaus (angl. CRT-D)
Išskyrus:

širdies prietaiso derinimą ir priežiūrą (Z45.0)
negalėjimą apsieiti be dirbtinės širdies (Z99.4)

Z95.1
Aortokoronarinė jungtis
Z95.2
Širdies vožtuvo protezas
Z95.3
Ksenogeninis širdies vožtuvas
Z95.4
Kitas širdies arba širdies vožtuvo pakaitalas
Z95.5
Koronarinis angioplastinis implantas ar transplantatas
Vainikinės arterijos protezas
Būklė po koronarinės angioplastikos, jei kitaip nenurodyta
Z95.8
Kitas širdies ar kraujagyslių implantas ar transplantatas

Instravaskulinis protezas, neklasifikuojamas kitur
Būklė po periferinės angioplastikos, neklasifikuojama kitaip

Išskyrus:

negalėjimą apsieiti be dirbtinės širdies (Z99.4)

Z95.9
Širdies ar kraujagyslių implantas ar transplantatas, nepatikslintas
Z96
Kiti funkciniai implantai
Išskyrus:

vidinių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos (T82T85)
protezų ir kitų prietaisų parinkimas bei pritaikymas (Z44Z46)

Z96.0
Urogenitaliniai implantai
Z96.1
Intraokulinis lęšis
Pseudofakija
Z96.2
Otologinis ar audiologinis implantas
Kaulinis klausos aparatas
Kochlearinis implantas
Eustachijaus vamzdžio stentas
Miringotominis (-iai) vamzdelis (-iai)
Kilpos pakeitimas
Z96.3
Dirbtinės gerklos
Z96.4
Vidinių sekrecijos liaukų implantai
Dirbtinė kasa
Insulino siurblys
Z96.5
Dantų šaknų ir žandikaulio implantai
Z96.6
Ortopediniai sąnarių implantai
Z96.60
Nepatikslintas sąnario implantas
Z96.61
Peties sąnario implantas
Z96.62
Alkūnės sąnario implantas
Z96.63
Riešo sąnario implantas
Z96.64
Klubo sąnario implantas
Z96.65
Kelio sąnario implantas
Z96.66
Čiurnos sąnario implantas
Z96.68
Kiti ortopediniai sąnario implantai
Z96.7
Kiti kaulų ir sausgyslių implantai
Kaukolės plokštelė
Z96.8
Kiti patikslinti funkciniai implantai
Z96.9
Funkcinis implantas, nepatikslintas
Z97
Kiti prietaisai
Išskyrus:

vidinių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijas (T82T85)
protezų ir kitų prietaisų parinkimą ir pritaikymą (Z44Z46)
likvoro drenažo prietaisą (Z98.2)

Z97.0
Dirbtinė akis
Z97.1
Dirbtinė galūnė (visa) (dalis)
Z97.2
Dantų protezas (visas) (dalis)
Z97.3
Akiniai ar kontaktiniai lęšiai
Z97.4
Išorinis klausos aparatas
Z97.5
Kontraceptinė priemonė
Buvimas:
intrauterininio kontraceptinio prietaiso
subderminio:
  kontraceptinio } implanto
  hormono }
Išskyrus:

kontraceptinės (intrauterinės) priemonės kontrolę, kartotinį įdėjimą ar išėmimą (Z30.5)
kontraceptinės priemonės įdėjimą (Z30.1)

Z97.8
Kiti patikslinti įtaisai
Z98
Kitos būklės po procedūrų
Išskyrus:

dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42Z51, Z54)
poprocedūrinę komplikaciją

Z98.0
Žarnyno jungtis ir anastomozė
Z98.1
Artrodezė
Z98.2
Likvoro drenažo prietaisas
CSF šuntas
Z98.8
Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės
Z99
Negalėjimas apsieiti be pagalbinių mašinų ir įrenginių, neklasifikuojamas kitur
Z99.0
Negalėjimas apsieiti be aspiratoriaus
Z99.1
Negalėjimas apsieiti be respiratoriaus

Negalėjimas apsieiti be ventiliatoriaus

Z99.2
Negalėjimas apsieiti be inkstų dializės

Arterioveninė dializės jungtis
Būklė, kai indikuotina inkstų dializė

Išskyrus:

pasiruošimą dializei, gydymą ar seansą (Z49)

Z99.3
Negalėjimas apsieiti be invalido vežimėlio
Z99.4
Negalėjimas apsieiti be dirbtinės širdies

Priklausomybė nuo:
ekstrakorporinio pagalbinio skilvelio prietaiso (angl. BiVAD)(angl. LVAD)(angl. RVAD)
intrakorporinio pagalbinio skilvelio prietaiso (angl. IVAD)
dirbtinės širdiess (angl. TAH)
Dirbtinės širdies buvimas

Z99.8
Negalėjimas apsieiti be kitų pagalbinių mašinų ir įrenginių
Z99.9
Negalėjimas apsieiti be nepatikslintų pagalbinių mašinų ir įrenginių