3 SKYRIUS
KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
(D50-D89)

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai:

D50-D53 MITYBINĖS ANEMIJOS
D55-D59 HEMOLIZINĖS ANEMIJOS
D60-D64 APLAZINĖS IR KITOS ANEMIJOS
D65-D69 KREŠĖJIMO SUTRIKIMAI, PURPURA IR KITOS HEMORAGINĖS BŪKLĖS
D70-D77 KITOS KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS
D80-D89 TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS

Šiame skyriuje žvaigždute pažymėta:
D63* Anemija sergant lėtinėmis ligomis, klasifikuojama kitur
D77* Kiti kraujo ir kraujodaros organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Išskyrus:
autoimuninę ligą (sisteminę), neklasifikuojamą kitaip (M35.9)
tam tikras perinatalinio laikotarpio būkles (P00P96)
nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo komplikacijas (O00O99)
įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00Q99)
endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00E89)
žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltą ligą (B20B24)
sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00T98)
navikus (C00D48)
simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00R99)
MITYBINĖS ANEMIJOS
(D50-D53)
D50
Geležies stokos anemija
Apima:

anemiją:
asiderozinę
hipochrominę

D50.0
Geležies stokos anemija dėl nukraujavimo (lėtinė)
Pohemoraginė anemija (lėtinė)
Išskyrus:
ūminę pohemoraginę anemiją (D62)
Įgimtą anemiją dėl vaisiaus kraujo netekimo (P61.3)
D50.1
Sideropeninė disfagija
Keli-Patersono (Kelly-Paterson) sindromas
Plamerio-Vinsono (Plummer-Vinson) sindromas
D50.8
Kitos geležies stokos anemijos
D50.9
Geležies stokos anemija, nepatikslinta
D51
Vitamino B12 stokos anemija
Išskyrus:

vitamino B12 stoką (E53.8)

D51.0
Vitamino B12 stokos anemija dėl vidinio veiksnio stokos

Anemija:
Adisono (Addison)
Byrmerio (Biemer)
piktybinė (įgimta)
Įgimta vidinio veiksnio stoka

D51.1
Vitamino B12 stokos anemija dėl selektyvios vitamino B12 malabsorbcijos su proteinurija
Imerslando-Gresbeko (Imerslund(-Gräsbeck) sindromas
Paveldėtoji megaloblastinė anemija
D51.2
Transkobalamino II stoka
D51.3
Kita mitybinė vitamino B12 stokos anemija
Veganų anemija
D51.8
Kitos vitamino B12 stokos anemijos
D51.9
Vitamino B12 stokos anemija, nepatikslinta
D52
Folatų stokos anemija
D52.0
Mitybinės kilmės folatų stokos anemija
Mitybinės kilmės megaloblastinė anemija
D52.1
Vaistų sukelta folatų stokos anemija

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

D52.8
Kitos folatų stokos anemijos
D52.9
Folatų stokos anemija, nepatikslinta
Folio rūgšties stokos anemija, nepatikslinta
D53
Kitos mitybinės kilmės anemijos
Apima:
megaloblastinę anemiją, kurios gydymas vitaminu B12 ar folatais yra neveiksmingas
D53.0
Baltymų stokos anemija
Aminorūgščių stokos anemija
Orotacidurinė anemija
Išskyrus:
Lešo-Nyhano (Lesch-Nyhan) sindromą (E79.1)
D53.1
Kitos megaloblastinės anemijos, neklasifikuojamos kitur
Megaloblastinė anemija, neklasifikuojama kitaip
Išskyrus:
Di Guljelmo (Di Guglielmo) ligą (C94.0-)
D53.2
Anemija sergant skorbutu
Išskyrus:
askorbo rūgšties trūkumą (E54)
D53.8
Kitos patikslintos mitybinės kilmės anemijos

Anemija, susijusi su stoka:
vario
molibdeno
cinko

Išskyrus:

mitybos sutrikimus be anemijos, pavyzdžiui:
vario trūkumą (E61.0)
molibdeno trūkumą (E61.5)
cinko trūkumą (E60)

D53.9
Mitybinės kilmės anemija, nepatikslinta
Paprastoji lėtinė anemija
Išskyrus:
anemiją, nepatikslintą (D64.9)
HEMOLIZINĖS ANEMIJOS
(D55-D59)
D55
Anemija dėl fermento veiklos sutrikimų
Išskyrus:
medikamentų sukeltą fermentų stokos anemiją (D59.2)
D55.0
Anemija dėl gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės [G6PD] stokos
Favizmas
G6PD stokos anemija
D55.1
Anemija, sukelta kitų gliutationo metabolizmo sutrikimų

Anemija (sukelta):
fermentų stokos, išskyrus, susijusi su heksozės monofosfato [HMP] apykaita
hemolizinė nesferocitinė (paveldėtoji) I-ojo tipo

D55.2
Anemija, sukelta glikolizės fermentų sutrikimų

Anemija (sukelta):
hemolizinė nesferocitinė (paveldėtoji) II-ojo tipo
heksokinazės stoka
piruvato kinazės [PK] stoka
triozofosfatizomerazės stoka

D55.3
Anemija, sukelta nukleotidų metabolizmo sutrikimų
D55.8
Kitos anemijos, sukeltos fermento veiklos sutrikimų
D55.9
Fermento veiklos sutrikimo sukelta anemija, nepatikslinta
D56
Talasemija
D56.0
Alfa talasemija
Išskyrus:

vaisiaus vandenę dėl hemolizinės ligos (P56)

D56.1
Beta talasemija

Kuli (Cooley) anemija
Sunki beta talasemija
Talasemija:
tarpinė
didžioji

D56.2
Delta beta talasemija
D56.3
Slaptasis mutacijos talasemijos geno nešiotojas
D56.4
Paveldėtoji vaisiaus hemoglobino persistencija [HPFH]
D56.8
Kitos talasemijos
D56.9
Talasemija, nepatikslinta
Viduržemio jūros anemija (su kita hemoglobinopatija)
Talasemija (mažoji) (mišri) (su kita hemoglobinopatija)
D57
Pjautuvo pavidalo ląstelių sutrikimai
Išskyrus:

kitas hemoglobinopatijas (D58)

D57.0
Pjautuvo pavidalo ląstelių anemija su krize
Hb-SS liga (pjautuvo pavidalo ląstelių anemija) su krize
D57.1
Pjautuvo pavidalo ląstelių anemija be krizės
Pjautuvo pavidalo ląstelių:
anemija }
liga } neklasifikuojama kitaip
sutrikimas }
D57.2
Dvigubi heterozigotiniai sutrikimai su pjautuvo pavidalo ląstelėmis

Liga:
Hb-SC
Hb-SD
Hb-SE
Pjautuvo pavidalo ląstelių (beta) talasemija

D57.3
Slaptasis pjautuvo pavidalo ląstelių geno mutacijos nešiotojas

Slaptasis Hb-S geno mutacijos nešiotojas
Hemoglobinas S [HbAS] geno mutacijos nešiotojas

D57.8
Kiti pjautuvo pavidalo ląstelių sutrikimai
D58
Kitos paveldėtosios hemolizinės anemijos
D58.0
Paveldėtoji sferocitozė

Acholurinė (šeiminė) gelta
Įgimta (sferocitinė) hemolizinė gelta
Minkovski-Šofardo (Minkowski-Chauffard) sindromas

D58.1
Paveldėtoji eliptocitozė
Eliptocitozė (įgimta)
Ovalocitozė (įgimta) (paveldėta)
D58.2
Kitos hemoglobinopatijos

Anomalinis hemoglobinas, neklasifikuojamas kitaip
Įgimta Hainco (Heinz) kūnelių anemija
Liga:
Hb-C
Hb-D
Hb-E
Hemoglobinopatija, neklasifikuojama kitaip
Hemolizinė liga dėl nestabilaus hemoglobino

Išskyrus:

šeiminę eritrocitozę (D75.0)
Hb-M ligą (D74.0)
paveldėtąją vaisiaus hemoglobino persistenciją [HPFH] (D56.4)
aukštumų policitemiją (D75.1)
methemoglobinemiją (D74)

D58.8
Kitos patikslintos paveldėtosios hemolizinės anemijos
Stomatocitozė
D58.9
Paveldėtoji hemolizinė anemija, nepatikslinta
D59
Įgyta hemolizinė anemija
D59.0
Vaistų sukelta autoimuninė hemolizinė anemija

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

D59.1
Kitos autoimuninės hemolizinės anemijos

Autoimuninė hemolizinė liga (šalčio tipo) (šilumos tipo)
Lėtinė šalčio hemagliutininų liga
Šalčio agliutininų:
liga
hemoglobinurija
Hemolizinė anemija:
šalčio tipo (antrinė) (simptominė)
šilumos tipo (antrinė) (simptominė)

Išskyrus:

Evanso (Evans) sindromą (D69.3)
hemolizinę vaisiaus ir naujagimio ligą (P55)
paroksizminę šalčio hemoglobinuriją (D59.6)

D59.2
Vaistų sukelta neautoimuninė hemolizinė anemija

Vaistų sukelta fermentų stokos anemija

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

D59.3
Hemolizinis ureminis sindromas
D59.4
Kitos neautoimuninės hemolizinės anemijos

Hemolizinė anemija:
mechaninė
mikroangiopatinė
toksinė

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

D59.5
Paroksizminė naktinė hemoglobinurija [Marčiafava-Mišeli (Marchiafava-Micheli)]
Išskyrus:
hemoglobinuriją, neklasifikuojamą kitaip (R82.3)
D59.6
Hemoglobinurija dėl išorinių priežasčių sukeltos hemolizės

Hemoglobinurija:
dėl fizinės įtampos
maršo
paroksizminė šalčio

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

Išskyrus:

hemoglobinuriją, neklasifikuojamą kitaip (R82.3)

D59.8
Kitos įgytos hemolizinės anemijos
D59.9
Įgyta hemolizinė anemija, nepatikslinta
Idiopatinė hemolizinė anemija, lėtinė
APLAZINĖS IR KITOS ANEMIJOS
(D60-D64)
D60
Įgyta gryna eritropoezės ląstelių aplazija [eritroblastopenija]
Apima:
eritropoezės ląstelių aplaziją (įgytą) (suaugusiųjų) (su timoma)
D60.0
Lėtinė įgyta eritropoezės ląstelių aplazija
D60.1
Laikinoji įgyta eritropoezės ląstelių aplazija
D60.8
Kitos įgytos eritropoezės ląstelių aplazijos
D60.9
Įgyta gryna eritropoezės ląstelių aplazija, nepatikslinta
D61
Kitos aplazinės anemijos
Išskyrus:
agranuliocitozę (D70)
D61.0
Įgimta aplazinė anemija

Aplazija, (gryna) eritropoezės ląstelių (kieno):
įgimta
kūdikių
pirminė
Blekfano-Daimondo (Blackfan-Diamond) sindromas
Šeiminė hipoplazinė anemija
Fankoni (Fanconi) anemija
Pancitopenija su formavimosi ydomis

D61.1
Vaistų sukelta aplazinė anemija

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

D61.2
Aplazinė anemija dėl kitų išorinių veiksnių poveikio

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

D61.3
Idiopatinė aplazinė anemija
D61.8
Kita patikslinta aplazinė anemija
D61.9
Aplazinė anemija, nepatikslinta
Hipoplazinė anemija, nepatikslinta
Kaulų čiulpų hipoplazija
Panmieloftizė
D62
Ūminė pohemoraginė anemija
Išskyrus:
įgimtą anemiją dėl vaisiaus kraujo netekimo (P61.3)
D63*
Anemija sergant lėtinėmis ligomis, klasifikuojama kitur
D64
Kitos anemijos
Išskyrus:
refrakterinę anemiją:
neklasifikuojamą kitaip (D46.4)
su pertekliniu blastų kiekiu:
  su transformacija (C92.0)
  neklasifikuojamą kitaip (D46.2)
su žiediniais sideroblastais (D46.1)
be žiedinių sideroblastų (D46.0)
D64.0
Paveldėtoji sideroblastinė anemija
Su lytimi susijusi hipochrominė sideroblastinė anemija
D64.1
Antrinė sideroblastinė anemija dėl kitos ligos

Ligai nurodyti naudokite papildomą kodą.

D64.2
Antrinė sideroblastinė anemija dėl vaistų ir toksinų poveikio

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

D64.3
Kitos sideroblastinės anemijos

Sideroblastinė anemija:
neklasifikuojama kitaip
jautri piridoksinui, neklasifikuojama kitaip

D64.4
Įgimta diseritripoezinė anemija
Dishematopoetinė anemija (įgimta)
Išskyrus:
Blekfano-Daimondo (Blackfan-Diamond) sindromą (D61.0)
Di Guljelmo (Di Guglielmo) ligą (C94.0-)
D64.8
Kitos patikslintos anemijos
Infantilinė pseudoleukemija
Leukoeritroblastinė anemija
D64.9
Anemija, nepatikslinta
KREŠĖJIMO SUTRIKIMAI, PURPURA IR KITOS HEMORAGINĖS BŪKLĖS
(D65-D69)
D65
Diseminuota intravaskulinė koaguliacija [defibrinacijos sindromas]

Afibrinogenemija, įgyta
Sunaudojimo koaguliopatija
Difuzinė ar diseminuota intravaskulinė koaguliacija [DIC]
Fibrinolizinė hemoragija, įgyta
Purpura:
fibrinolizinė
žaibinė

Išskyrus:

koaguliaciją, išsivysčiusią (komplikuojančią):
abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su išvisa (O00O07, O08.1)
naujagimiams (P60)
per nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D66
Paveldėtoji VIII veiksnio stoka

VIII veiksnio stoka (su funkcijos sutrikimu)
Hemofilija:
A
klasikinė
neklasifikuojama kitaip

Išskyrus:

VIII veiksnio stoką su kraujagyslių pakitimu (D68.0)

D67
Paveldėtoji IX veiksnio stoka

Christmaso (Christmas) liga
Stoka:
IX veiksnio (su funkcijos sutrikimu)
plazmos tromboplastino komponento [PTC]
Hemofilija B

D68
Kiti krešėjimo defektai
Išskyrus:

defektus, komplikuojančius:
abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00O07, O08.1)
nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0
Von Vilebrando (Von Willebrand) liga

Angiohemofilija
VIII veiksnio stoka su kraujagyslių pakitimu
Kraujagyslinė hemofilija

Išskyrus:

kapiliarų trapumą (paveldėtajį) (D69.8)
VIII veiksnio stoką:
neklasifikuojamą kitaip (D66)
su funkciniu sutrikimu (D66)

D68.1
Paveldėtoji XI veiksnio stoka
Hemofilija C
Plazmos tromboplastino pirmtako [PTA] stoka
D68.2
Paveldėtoji kitų krešėjimo veiksnių stoka

Įgimta afibrinogenemija
Stoka veiksnio:
I [fibrinogeno]
II [protrombino]
V [labilaus]
VII [stabilaus]
X [Stiuarto-Prauerio (Stuart-Prower)]
XII [Hagemano (Hageman)]
XIII [fibriną stabilizuojančio]
Stoka:
AC globulino
proakcelerino
Disfibrinogenemija (įgimta)
Hipoprokonvertinemija
Ovreno (Owren) liga

D68.3
Hemoraginiai sutrikimai dėl cirkuliuojančių krešėjimą slopinančių medžiagų

Kraujavimas dėl ilgalaikio krešėjimą slopinančių vaistų vartojimo
Hiperheparinemija
Padidėjęs kiekis:
anti-IXa
antitrombino
anti-VIIIa
anti-Xa
anti-XIa

Krešėjimą slopinančiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

Išskyrus:

ilgalaikį krešėjimą slopinančių vaistų vartojimą be hemoraginių sutrikimų (Z92.1)

D68.4
Įgyta krešėjimo veiksnio stoka

Krešėjimo veiksnio stoka dėl:
kepenų ligos
vitamino K stokos

Išskyrus:

naujagimių vitamino K stoką (P53)

D68.5
Pirminė trombofilija

Atsparumas aktyvuotam baltymui C [mutacija V Leideno (Leiden) veiksnio gene]
Stoka:
antitrombino
baltymo C
baltymo S
Mutacija protrombino gene

D68.6
Kita trombofilija

Vilkligės antikoaguliantų buvimas
Sindromas:
antikardiolipidų
antifosfolipidų

Išskyrus:

diseminuotą intravaskulinę koaguliaciją [DIC] (D65)
hiperhomocisteinemiją (E72.1)

D68.8
Kiti patikslinti krešėjimo sutrikimai
D68.9
Krešėjimo sutrikimas, nepatikslintas
D69
Purpura ir kitos hemoraginės būklės
Išskyrus:
gerybinę hipergamaglobulineminę purpurą (D89.0)
krioglobulineminę purpurą (D89.1)
pirminę (hemoraginę) trombocitemiją (D47.3)
žaibinę purpurą (D65)
trombinę trombocitopeninę purpurą (M31.1)
D69.0
Alerginė purpura
Purpura:
anafilaktoidinė
Henoko-Šionlaino (Henoch(-Schönlein)
netrombocitopeninė:
  hemoraginė
  idiopatinė
vaskulinė
Alerginis vaskulitas
D69.1
Kokybiniai trombocitų pakitimai

Bernaro-Soljė (Bernard-Soulier) [gigantinių trombocitų] sindromas
Glancmano (Glanzmann) liga
Pilkųjų trombocitų sindromas
Tromboastenija (hemoraginė) (paveldėta)
Trombocitopatija

Išskyrus:

von Vilebrando (von Willebrand) ligą (D68.0)

D69.2
Kita netrombocitopeninė purpura

Purpura:
neklasifikuojama kitaip
senilinė
paprastoji

D69.3
Idiopatinė trombocitopeninė purpura
Evanso (Evans) sindromas
D69.4
Kita pirminė trombocitopenija
Išskyrus:

trombocitopenijos, kai nėra stipinkaulio, sindromą (Q87.26)
praeinančią naujagimio trombocitopeniją (P61.0)
Viskoto-Aldricho (Wiskott-Aldrich) sindromą (D82.0)

D69.5
Antrinė trombocitopenija

Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

D69.6
Trombocitopenija, nepatikslinta
D69.8
Kitos patikslintos hemoraginės būklės
Kapiliarų trapumas (paveldėtas)
Kraujagyslinė pseudohemofilija
D69.9
Hemoraginė būklė, nepatikslinta
KITOS KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS
(D70-D77)
D70
Agranulocitozė

Agranulocitinė angina
Vaikų genetinė agranulocitozė
Kostmano (Kostmann) liga
Neutropenija:
įgimta
ciklinė
 vaistų sukelta
neklasifikuojama kitaip
periodinė
blužninė (pirminė)
toksinė
Neutropeninė splenomegalija
Vernerio-Šulco (Werner-Schultz) liga

Jei ligą sukėlė vaistas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

Išskyrus:

praeinančią naujagimių neutropeniją (P61.5)

D71
Funkciniai segmentuotų neutrofilų sutrikimai

Ląstelės membranos receptorių komplekso [CR3] sutrikimas
Lėtinė (vaikų) granulominė liga
Įgimta disfagocitozė
Progresuojanti septinė granulomatozė

D72
Kiti leukocitų sutrikimai
Išskyrus:

leukocitų (skaičiaus) pakitimai (R72)
bazofiliją (D75.89)
imuniteto sutrikimus (D80D89)
neutropeniją (D70)
preleukemiją (sindromą) (D46.9)

D72.0
Genetinės leukocitų anomalijos
Anomalija (granuliacijos) (granulocitų) ar sindromas:
Alderio (Alder)
Majaus-Heglino (May-Hegglin)
Pelgerio-Hjue (Pelger-Huët)
Paveldėtoji:
leukocitų:
  hipersegmentacija
  hiposegmentacija
leukomelanopatija
Išskyrus:

Čediako (-Štainbrinko) -Higaši (Chediak(-Steinbrinck)-Higashi) sindromą (E70.3)

D72.1
Eozinofilija

Eozinofilija:
alerginė
paveldėta

D72.8
Kiti patikslinti leukocitų sutrikimai

Leukemoidinė reakcija:
limfocitinė
monocitinė
mieliocitinė
Leukocitozė
Limfocitozė (simptominė)
Limfopenija
Monocitozė (simptominė)
Plazmocitozė

D72.9
Leukocitų sutrikimas, nepatikslintas
D73
Blužnies ligos
D73.0
Hiposplenizmas
Asplenija, po procedūros
Blužnies atrofija
Išskyrus:
aspleniją (įgimtą) (Q89.01)
D73.1
Hipersplenizmas
Išskyrus:

splenomegaliją:
įgimtą (Q89.09)
neklasifikuojamą kitaip (R16.1)

D73.2
Lėtinė stazinė splenomegalija
D73.3
Blužnies abscesas
D73.4
Blužnies cista
D73.5
Blužnies infarktas
Blužnies plyšimas, netrauminis
Blužnies apsisukimas
Išskyrus:
trauminį blužnies plyšimą (S36.04)
D73.8
Kitos blužnies ligos
Blužnies fibrozė, neklasifikuojama kitaip
Perisplenitas
Splenitas, neklasifikuojamas kitaip
D73.9
Blužnies liga, nepatikslinta
D74
Methemoglobinemija
D74.0
Įgimta methemoglobinemija
Įgimta NADH-methemoglobino reduktazės stoka
Hemoglobino-M [Hb-M] liga
Methemoglobinemija, paveldėta
D74.8
Kitos methemoglobinemijos
Įgyta methemoglobinemija (su sulfhemoglobinemija)
Toksinė methemoglobinemija
Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

D74.9
Methemoglobinemija, nepatikslinta
D75
Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos
Išskyrus:

limfmazgių padidėjimą (R59)
hipergamaglobulinemiją, neklasifikuojamą kitaip (D89.2)
limfadenitą:
ūminį (L04)
lėtinį (I88.1)
mezenterinį (ūminį) (lėtinį) (I88.0)
neklasifikuojamą kitaip (I88.9)

D75.0
Šeiminė eritrocitozė

Policitemija:
gerybinė
šeiminė

Išskyrus:

paveldėtą ovalocitozę (D58.1)

D75.1
Antrinė policitemija
Eritrocitozė, neklasifikuojama kitaip 
Policitemija: 
gyta 
dėl 
  eritropoetino
  sumažėjusio plazmos tūrio
  didelio aukščio
  streso
emocinė 
hipokseminė 
nefrogeninė 
neklasifikuojama kitaip 
santykinė 
Išskyrus:

policitemiją:
naujagimių (P61.1)
tikrąją (D45)

D75.8
Kitos patikslintos kraujo ir kraujodaros organų ligos
D75.81
Antrinė trombocitozė

Reakcinė trombocitozė

D75.89
Kitos patikslintos kraujo ir kraujodaros organų ligos
D75.9
Kraujo ir kraujodaros organų liga, nepatikslinta
D76
Kitos patikslintos ligos, kai dalyvauja limforetikulinis ir retikulohistiocitinis audinys
Išskyrus:

(Abt-) Letererio-Sive (Letterer-Siwe) ligą (C96.0)
eozinofilinę granulomą (C96.6)
Hando-Šiulerio-Kristiano (Hand-Schüller-Christian) ligą (C96.5)
histiocitinę sarkomą (C96.8)
X histiocitozę:
daugiažidininę (C96.5)
vienažidininę (C96.6)
Langerhanso ląstelių histiocitozę:
daugiažidininę (C96.5)
vienažidininę (C96.6)
piktybinę histiocitozę (C96.8)
Retikulioendoteliozę:
leukeminę (C91.4)
nelipidinę (C96.0)
Retikuliozę:
histiocitinę medulinę (C96.8)
lipomelanozinę (I89.8)
piktybinę (C86.0)

D76.1
Hemofagocitinė limfohistiocitozė

Šeiminė hemofagocitinė retikuliozė
Mononuklearinių fagocitų histiocitozė

D76.2
Hemofagocitozės sindromas, susijęs su infekcija
Infekcijos sukėlėjui ar ligai nurodyti naudokite papildomą kodą.

D76.3
Kiti histiocitozės sindromai
Retikuliohistiocitoma (gigantinių ląstelių)
Ančių histiocitozė su masyvia limfadenopatija
Ksantogranulioma
D77*
Kiti kraujo ir kraujodaros organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Blužnies fibrozė sergant šistosomoze [bilarzioze] (B65†)

TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
(D80-D89)
Apima:

komplemento sistemos sutrikimus
imunodeficitinius sutrikimus, išskyrus žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltą ligą
sarkoidozę

Išskyrus:

autoimuninę ligą (sisteminę), neklasifikuojamą kitaip (M35.9)
segmentuotų neutrofilų funkcinius sutrikimus (D71)
žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltą ligą (B20B24)

D80
Imunodeficitas su vyraujančiais antikūnų pakitimais
D80.0
Paveldėtoji hipogamablobulinemija

Autosominė, recesyvinė agamaglobulinemija (šveicariškojo tipo)
Su X chromosoma paveldima agamaglobulinemija [Brutono (Bruton)] (su augimo hormono stoka)

D80.1
Nešeiminė hipogamaglobulinemija

Agamaglobulinemija su imunoglobuliną turinčiais B limfocitais
Įprastinė kintanti agamaglobulinemija [CVAgamma]
Hipogamaglobulinemija, neklasifikuojama kitaip

D80.2
Izoliuota imunoglobulino A [IgA] stoka
D80.3
Izoliuota imunoglobulino G [IgG] poklasių stoka
D80.4
Izoliuota imunoglobulino M [IgM] stoka
D80.5
Imunodeficitas esant padidėjusiam imunoglobulinų M [IgM] kiekiui
D80.6
Antikūnų stoka su beveik normaliais imunoglobulinais arba su hiperimunoglobulinemija
D80.7
Praeinanti kūdikių hipoglobulinemija
D80.8
Kitos imunodeficitinės būklės su vyraujančiais antikūnų pakitimais

Kappa lengvųjų grandinių stoka

D80.9
Imunodeficitinė būklė su vyraujančiais antikūnų pakitimais, nepatikslinta
D81
Kombinuoti imunodeficitai
Išskyrus:
autosominę recesyvinę agamaglobulinemiją (šveicariškojo tipo) (D80.0)
D81.0
Sunkus kombinuotas imunodeficitas [SKID] su retikuline disgeneze
D81.1
Sunkus kombinuotas imunodeficitas [SKID] su mažu T ir B ląstelių kiekiu
D81.2
Sunkus kombinuotas imunodeficitas [SKID] su mažu ar normaliu B ląstelių kiekiu
D81.3
Adenozino deaminazės [ADA] stoka
D81.4
Nezelofo (Nezelof) sindromas
D81.5
Purino nukleozido fosforilazės [PNP] stoka
D81.6
Pagrindinio histosuderinamumo komplekso I klasės stoka

„Nuogų“ limfocitų sindromas

D81.7
Pagrindinio histosuderinamumo komplekso II klasės stoka
D81.8
Kiti kombinuoti imunodeficitai
Nuo biotino priklausoma karboksilazės stoka
D81.9
Kombinuotas imunodeficitas, nepatikslintas
Sunkus kombinuotas imunodeficitinis sutrikimas [SKID], nepatikslintas
D82
Imunodeficitas kartu su kitais pagrindiniais sutrikimais
Išskyrus:

ataksinę teleangektaziją [Luiso-Baro (Louis-Bar)] (G11.3)

D82.0
Viskoto-Aldricho (Wiskott-Aldrich) sindromas
Imunodeficitas su trombocitopenija ir egzema
D82.1
Di Džordž (Di George) sindromas

Ryklės maišelio sindromas
Užkrūčio liaukos:
alimfoplazija
aplazija ar hipoplazija su imunodeficitu

D82.2
Imunodeficitas su trumpų galūnių sindromu
D82.3
Imunodeficitas dėl įgimto pakitusio atsako į Epšteino-Baro (Epstein-Barr) virusą

Su X chromosoma paveldima limfoproliferacinė liga

D82.4
Hiperimunoglobulino E [IgE] sindromas
D82.8
Imunodeficitas, susijęs su kitais patikslintais pagrindiniais sutrikimais
D82.9
Imunodeficitas, susijęs su pagrindiniais sutrikimais, nepatikslintas
D83
Įprastas kintamasis imunodeficitas
D83.0
Įprastas kintamasis imunodeficitas su dominuojančiomis B ląstelių kiekio ir funkcijos sutrikimais
D83.1
Įprastas kintamasis imunodeficitas su dominuojančiais imunoreguliacinių T ląstelių sutrikimais
D83.2
Įprastas kintamasis imunodeficitas su autoantikūnais prieš B ir T ląsteles
D83.8
Kiti įprasti kintamieji imunodeficitai
D83.9
Įprastas kintamasis imunodeficitas, nepatikslintas
D84
Kiti imunodeficitai
D84.0
Limfocitų funkcinio antigeno-1 [LFA-1] sutrikimas
D84.1
Komplemento sistemos sutrikimai

C1 esterazės inhibitoriaus [C1-INH] stoka

D84.8
Kiti patikslinti imunodeficitai
D84.9
Imunodeficitas, nepatikslintas
D86
Sarkoidozė
D86.0
Plaučių sarkoidozė
D86.1
Limfmazgių sarkoidozė
D86.2
Plaučių sarkoidozė ir limfmazgių sarkoidozė
D86.3
Odos sarkoidozė
D86.8
Kitos srities ir kelių sričių sarkoidozė

Iridociklitas sergant sarkoidoze† (H22.1*)
Daugybinis galvinių nervų paralyžius sergant sarkoidoze† (G53.2*)
Sarkoidinė:
artropatija† (M14.8*)
miokarditas† (I41.8*)
miozitas† (M63.3*)
Uveoparotidinė karštligė [Hyrfordo (Heerfordt)]

D86.9
Sarkoidozė, nepatikslinta
D89
Kiti sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais, neklasifikuojami kitur
Išskyrus:

hiperglobulinemiją, neklasifikuojamą kitaip (R77.1)
neapibrėžtos reikšmės monokloninę gamopatiją (angl. MGUS) (D47.2)
transplantato nepakankamumą ir atmetimą (T86)

D89.0
Polikloninė hipergamaglobulinemija
Gerybinė hiperglobulineminė purpura
Polikloninė gamapatija, neklasifikuojama kitaip
D89.1
Krioglobulinemija

Krioglubulinemija:
esencialinė
idiopatinė
mišri
pirminė
antrinė
Krioglobulineminė (-is):
purpura
vaskulitas

D89.2
Hipergamaglobulinemija, nepatikslinta
D89.3
Imuniteto atsistatymo sindromas

Imuniteto atsistatymo uždegiminis sindromas [angl. – IRIS]

Jei ligą sukėlė vaistas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius)

D89.8
Kiti patikslinti sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais, neklasifikuojami kitur

Imuninės sistemos sutrikimas:
įgytas, neklasifikuojamas kitur
sukeltas vaistų

Išskyrus:

žmogaus imunodeficito viruso ŽIV sukeltą ligą (B20B24)

D89.9
Sutrikimas, susijęs su imuniniais mechanizmais, nepatikslintas
Imuninė liga, nepatikslinta