9 SKYRIUS
KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS
(I00-I99)

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai:

I00-I02 ŪMINIS REUMATAS
I05-I09 LĖTINĖS REUMATINĖS ŠIRDIES LIGOS
I10-I15 HIPERTENZINĖS LIGOS
I20-I25 ŠIRDIES IŠEMINĖS LIGOS
I26-I28 PLAUTINĖ ŠIRDIES LIGA IR PLAUČIŲ KRAUJOTAKOS LIGOS
I30-I52 KITOS ŠIRDIES LIGŲ FORMOS
I60-I69 CEREBROVASKULINĖS (SMEGENŲ KRAUJAGYSLIŲ) LIGOS
I70-I79 ARTERIJŲ, ARTERIOLIŲ IR KAPILIARŲ LIGOS
I80-I89 VENŲ, LIMFAGYSLIŲ IR LIMFMAZGIŲ LIGOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR
I95-I99 KITI IR NEPATIKSLINTI KRAUJOTAKOS SISTEMOS SUTRIKIMAI

Šiame skyriuje žvaigždute pažymėta:
I32* Perikarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I39* Endokarditas ir širdies vožtuvų ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I41* Miokarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I43* Kardiomiopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I52* Kiti širdies sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I68* Cerebrovaskuliniai (smegenų kraujagyslių) sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I79* Arterijų, arteriolių ir kapiliarų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I98* Kiti kraujotakos sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Išskyrus:
tam tikras perinatalinio laikotarpio būkles (P00P96)
tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00B99)
nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo komplikacijas (O00O99)
įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00Q99)
endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00E89)
sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00T98)
navikus (C00D48)
simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00R99)
sistemines jungiamojo audinio ligas (M30M36)
praeinančius (tranzitinius) smegenų išemijos priepuolius ir su jais susijusius sindromus (G45.-)
ŪMINIS REUMATAS
(I00-I02)
I00
Ūminis reumatas be paminėto širdies pažeidimo
Ūminis arba poūmis reumatinis artritas
I01
Ūminis reumatas su širdies pažeidimu
Išskyrus:
lėtines reumatines ligas (I05I09), jeigu kartu nėra ūminio reumato arba reumato recidyvo, arba reumatinio proceso aktyvumo
I01.0
Ūminis reumatinis perikarditas

Bet kokia būklė, koduojama I00, ir perikarditas
Reumatinis perikarditas (ūminis)

Išskyrus:

kai nenurodytas kaip reumatinis (I30)

I01.1
Ūminis reumatinis endokarditas
Bet kokia būklė, koduojama I00, ir endokarditas arba valvulitas
Ūminis reumatinis valvulitas
I01.2
Ūminis reumatinis miokarditas
Bet kokia būklė, koduojama I00, ir miokarditas
I01.8
Kita širdies ūminė reumatinė liga
Bet kokia būklė, koduojama I00, ir kiti arba dauginiai širdies pakenkimai
Ūminis reumatinis pankarditas
I01.9
Ūminė reumatinė širdies liga, nepatikslinta

Bet kokia būklė, koduojama I00, ir nepatikslinto pobūdžio širdies pakenkimas
Reumatinio pobūdžio:
karditas, ūminis
širdies liga, aktyvi arba ūminė

I02
Reumatinė chorėja
Apima:

Saidenhemo (Sydenham) chorėją

Išskyrus:

chorėją:
Hantingtono (Huntington) (G10)
neklasifikuojamą kitaip (G25.5)

I02.0
Reumatinė chorėja, esant širdies pakenkimui

Reumatinė chorėja, esant bet kokiam širdies pakenkimui, koduojamam I01

I02.9
Reumatinė chorėja, kai nėra širdies pakenkimo
Reumatinė chorėja, neklasifikuojama kitaip
LĖTINĖS REUMATINĖS ŠIRDIES LIGOS
(I05-I09)
I05
Reumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ligos
Apima:

būkles, klasifikuojamas I05.0 ir I05.2I05.9, patikslintas ar nepatikslintas kaip reumatines

Išskyrus:

ydas, apibūdinamas kaip nereumatines (I34)

I05.0
Dviburio (mitralinio) vožtuvo stenozė
Mitralinė (vožtuvo) obstrukcija (reumatinė)
I05.1
Reumatinis dviburio (mitralinio) vožtuvo nepakankamumas

Reumatinis mitralinis:
nesandarumas
regurgitacija

I05.2
Dviburio (mitralinio) vožtuvo stenozė su nepakankamumu
Mitralinė stenozė su nesandarumu arba regurgitacija
I05.8
Kitos dviburio (mitralinio) vožtuvo ydos
Mitralinė (vožtuvo) yda
I05.9
Dviburio (mitralinio) vožtuvo yda, nepatikslinta
Dviburio (mitralinio) (vožtuvo) yda (lėtinė), neklasifikuojama kitaip
I06
Reumatinės aortos vožtuvo ligos
Išskyrus:

ydas, nepatikslintas kaip reumatines (I35)

I06.0
Reumatinė aortos vožtuvo stenozė
Reumatinė aortinė (vožtuvo) obstrukcija
I06.1
Reumatinis aortos vožtuvo nepakankamumas

Reumatinis aortinis:
nesandarumas
regurgitacija

I06.2
Reumatinė aortinio vožtuvo stenozė su nepakankamumu
Reumatinė aortinė stenozė su nesandarumu arba regurgitacija
I06.8
Kitos reumatinės aortos vožtuvo ydos
I06.9
Reumatinės aortos vožtuvo yda, nepatikslinta
Reumatinė aortinė (vožtuvo) yda, neklasifikuojama kitaip
I07
Reumatinės triburio vožtuvo ligos
Apima:

ydas, apibūdinamas kaip reumatines, arba ydas, kurių kilmė nenurodyta

Išskyrus:

ydas, apibūdinamas kaip nereumatines (I36)

I07.0
Triburio vožtuvo stenozė
Triburė (vožtuvo) stenozė (reumatinė)
I07.1
Triburio vožtuvo nepakankamumas
Triburis (vožtuvo) nepakankamumas (reumatinis)
I07.2
Triburio vožtuvo stenozė su nepakankamumu
I07.8
Kitos triburio vožtuvo ydos
I07.9
Triburio vožtuvo yda, nepatikslinta
Triburio vožtuvo yda, neklasifikuojama kitaip
I08
Kelių vožtuvų ligos
Apima:

ydas, apibūdinamas kaip reumatines, arba ydas, kurių kilmė nenurodyta

Išskyrus:

endokarditą, kai vožtuvas nenurodytas (I38)
kelių vožtuvų ydas, kai nurodoma, kad ydos išsivystė ne dėl reumatinės širdies ligos (naudokite tinkamus I34I38, Q22Q23 ir Q24.87 kodus)
reumatines endokardo ligas, kai vožtuvas nenurodomas (I09.1)

I08.0
Mitralinio ir aortos vožtuvų ydos
Mitralinio ir aortos vožtuvų pakenkimas, apibūdinamas kaip reumatinis arba nenurodytos kilmės šių vožtuvų pakenkimas
I08.1
Mitralinio ir triburio vožtuvų ydos
I08.2
Aortos ir triburio vožtuvų ydos
I08.3
Mitralinio, aortos ir triburio vožtuvų ydų derinys
I08.8
Kitos kelių vožtuvų ydos
I08.9
Kelių vožtuvų ydos, nepatikslintos
I09
Kitos reumatinės širdies ligos
I09.0
Reumatinis endokarditas
Išskyrus:
miokarditą, neapibūdinamą kaip reumatinį (I51.4)
I09.1
Reumatinės endokardo ligos, nenurodant vožtuvo

Reumatinis:
endokarditas (lėtinis)
valvulitas (lėtinis)

Išskyrus:

endokarditą, kai vožtuvas nenurodytas (I38)

I09.2
Lėtinis reumatinis perikarditas

Sąauginis perikarditas, reumatinis
Lėtinis reumatinis:
mediastinoperikarditas
mioperikarditas

Išskyrus:

kai nenurodomas kaip reumatinis (I31)

I09.8
Kitos nurodytos reumatinės širdies ydos
Reumatinė plaučių arterijos kamieno vožtuvo yda
I09.9
Reumatinės širdies ligos, nepatikslintos

Reumatinis:
karditas
širdies nepakankamumas

Išskyrus:

reumatoidinį karditą (M05.3)

HIPERTENZINĖS LIGOS
(I10-I15)
Išskyrus:

hipertenzijas, komplikuojančias nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O10O11, O13O16)
hipertenzijas su vainikinių arterijų pakenkimu (I20I25)
naujagimių hipertenziją (P29.2)
pirminę plaučių hipertenziją (I27.0)

I10
Pirminė (esencialinė) hipertenzija

Aukštas kraujo spaudimas
Hipertenzija (arterinė) (gerybinė) (esencialinė) (piktybinė) (pirminė) (sisteminė)

Išskyrus:

hipertenziją, esant šių kraujagyslių pakenkimui:
smegenų (I60I69)
akių (H35.0)

I11
Hipertenzinė širdies liga
Apima:

bet kurią I50, I51.4I51.9 nurodytą būklę, sukeltą hipertenzijos

I11.0
Hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu (staziniu)
Hipertenzinis širdies nepakankamumas
I11.9
Hipertenzinė širdies liga be širdies nepakankamumo (stazinio)
Hipertenzinė širdies liga, neklasifikuojama kitaip
I12
Hipertenzinė inkstų liga
Apima:

bet kokią hipertenzijos sukeltą būklę, nurodytą N00N07, N18, N19 arba N26
inkstų arterijų sklerozę
arteriosklerozinį nefritą (lėtinį) (intersticinį)
hipertenzinę nefropatiją
nefrosklerozę

Išskyrus:

antrinę hipertenziją (I15)

I12.0
Hipertenzinė inkstų liga su 5 stadijos inkstų nepakankamumu

Hipertenzinis inkstų nepakankamumas
Hipertenzinė inkstų liga su lėtine inkstų liga, 5 stadija

I12.9
Hipertenzinė inkstų liga su 1-4 stadijos lėtine inkstų liga

Hipertenzinė inkstų liga, neklasifikuojama kitaip
Hipertenzinė inkstų liga su lėtine inkstų liga, 1-4 stadija arba nepatikslinta

Lėtinės inkstų ligos stadijai nurodyti naudokite papildomą kodą (N18.1N18.4, N18.9)

I13
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga
Apima:

bet kokią būklę, nurodytą I11 su bet kokia būkle, nurodyta I12
ligą:
kardiorenalinę
kardiovaskulinę (širdies ir kraujagyslių) inkstų

I13.0
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu (staziniu) ir 1-4 stadijos lėtine inkstų liga

Hipertenzinė širdies liga su lėtine inkstų liga (1-4 stadija arba nepatikslinta) ir širdies nepakankamumas

Lėtinės inkstų ligos stadijai nurodyti naudokite papildomą kodą (N18.1­­–N18.4, N18.9)

I13.1
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su 5 stadijos inkstų nepakankamumu

Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su lėtine inkstų liga, 5 stadija

I13.2
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu ir 5 stadijos inkstų nepakankamumu
I13.9
Hipertenzinė širdies ir inkstų liga, nepatikslinta

Lėtinės inkstų ligos stadijai nurodyti naudokite papildomą kodą (N18.1­­–N18.4, N18.9)

I15
Antrinė hipertenzija
Išskyrus:

hipertenziją, esant šių kraujagyslių pakenkimui:
smegenų (I60I69)
akių (H35.0)

I15.0
Renovaskulinė (inkstų kraujagyslių) hipertenzija
I15.1
Hipertenzija, kurią sukelia kiti inkstų sutrikimai
I15.2
Hipertenzija, kurią sukelia endokrininiai sutrikimai
I15.8
Kitos antrinės hipertenzijos
I15.9
Antrinė hipertenzija, nepatikslinta
ŠIRDIES IŠEMINĖS LIGOS
(I20-I25)
Apima:

ligas, pažymėtas (I10I15), kartu nurodant hipertenziją

Pastaba:

vertinant ligų, nurodytų I21, I22, I24 ir I25 skirsniuose, pobūdį, laiko trukmė atitinka laiko tarpą nuo išemijos priepuolio pradžios iki pagalbos teikimo pradžios. Vertinant mirtingumą, laiko trukmė atitinka laiko tarpą nuo išemijos pradžios iki mirties.

I20
Krūtinės angina
I20.0
Nestabilioji krūtinės angina

Krūtinės angina:
stiprėjanti (crescendo)
naujai atsiradusi įtampos (de novo)
progresuojanti
Gresiantis infarktas
Tarpinis koronarinis sindromas
Priešinfarktinis sindromas

I20.1
Krūtinės angina su nustatytu spazmu

Krūtinės angina:
angiospazminė
Princmetalo (Prinzmetal)
sukelta spazmo
variantinė

I20.8
Kitos krūtinės anginos formos

Įtampos angina
Koronarinis lėtos tėkmės sindromas
Stabili krūtinės angina
Stenokardija

I20.9
Krūtinės angina, nepatikslinta

Krūtinės angina:
kardialinė
neklasifikuojama kitaip
Angininis sindromas
Išeminis krūtinės skausmas

I21
Ūminis miokardo infarktas
Apima:

miokardo infarktą, apibūdintą kaip ūminį, arba miokardo infarktą, trunkantį 4 savaites (28 dienas) ar mažiau

Išskyrus:

tam tikras komplikacijas po ūminio miokardo infarkto (I23)
miokardo infarktus:
persirgtą (I25.2)
apibūdinamą kaip lėtinį arba trunkantį daugiau kaip 4 savaites (daugiau kaip 28 dienas) (I25.8)
kartotinį (I22)
poinfarktinį sindromą (I24.1)

I21.0
Ūminis transmuralinis priekinės miokardo sienelės infarktas

Transmuralinis infarktas (ūminis) (lokalizacija) (MI su ST segmento pakilimu):
priekinis (priekinės sienelės), neklasifikuojamas kitaip
priekinis viršūninis
priekinis šoninis
priekinis pertvarinis

I21.1
Ūminis transmuralinis apatinės miokardo sienelės infarktas

Transmuralinis infarktas (ūminis) (lokalizacija) (MI su ST segmento pakilimu):
diafragminės sienelės
apatinis (apatinės sienelės), neklasifikuojamas kitaip
apatinis šoninis
apatinis užpakalinis

I21.2
Ūminis transmuralinis kitos lokalizacijos miokardo infarktas

Transmuralinis infarktas (ūminis) (lokalizacija) (MI su ST segmento pakilimu):
viršūninis šoninis
bazinis šoninis
aukštas šoninis
šoninis (šoninės sienelės), neklasifikuojamas kitaip
užpakalinis (izoliuotas)
užpakalinis bazinis
užpakalinis šoninis
užpakalinis pertvarinis
pertvarinis, neklasifikuojamas kitaip

I21.3
Ūminis transmuralinis nepatikslintos lokalizacijos miokardo infarktas
Miokardo infarktas su ST segmento pakilimu [STEMI] } neklasifikuojamas kitaip
Transmuralinis miokardo infarktas }
I21.4
Ūminis subendokardinis miokardo infarktas
Miokardo infarktas be ST segmento pakilimo [NSTEMI]
Netransmuralinis miokardo infarktas, neklasifikuojamas kitaip
I21.9
Ūminis miokardo infarktas, nepatikslintas
Miokardo infarktas (ūminis), neklasifikuojamas kitaip
I22
Pakartotinis miokardo infarktas
Apima:
miokardo: 
infarktą:
  išplitusį
  pasikartojantį
pakartotinį infaktą
Pastaba:

Sergamumo kodavimui, šios kategorijos kodais žymimas bet kokios lokalizacijos infarktas, įvykstantis per 4 savaites (28 dienas) po ankstesnio infarkto pradžios

Išskyrus:

miokardo infarktą, apibūdintą kaip lėtinį, arba trunkantį daugiau kaip 4 savaites (daugiau kaip 28 dienas) nuo susirgimo pradžios (I25.8)

I22.0
Pakartotinis priekinės miokardo sienelės infarktas

Pakartotinis infarktas (ūminis) (lokalizacija):
priekinis (priekinės sienelės), neklasifikuojamas kitaip
priekinis viršūninis
priekinis šoninis
priekinis pertvarinis

I22.1
Pakartotinis apatinės miokardo sienelės infarktas

Pakartotinis infarktas (ūminis) (lokalizacija):
diafragminės sienelės
apatinis (apatinės sienelės), neklasifikuojamas kitaip
apatinis šoninis
apatinis užpakalinis

I22.8
Kitos lokalizacijos pakartotinis miokardo infarktas

Pakartotinis miokardo infarktas (ūminis) (lokalizacija):
viršūninis šoninis
bazinis šoninis
aukštas šoninis
šoninis (šoninės sienelės), neklasifikuojamas kitaip
užpakalinis (izoliuotas)
užpakalinis bazinis
užpakalinis šoninis
užpakalinis pertvarinis
pertvarinis, neklasifikuojamas kitaip

I22.9
Nepatikslintos lokalizacijos kartotinis miokardo infarktas
I23
Tam tikros komplikacijos po ūminio miokardo infarkto
Išskyrus:

nurodytas būkles:
kai kartu yra ūminis miokardo infarktas (I21I22)
neklasifikuojamas kaip komplikacijos po ūminio miokardo infarkto (I31, I51)

I23.0
Kraujas perikardo ertmėje, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto
I23.1
Prieširdžių pertvaros defektas, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto
I23.2
Skilvelių pertvaros defektas, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto
I23.3
Širdies sienelės plyšimas, nesukėlęs kraujavimo į perikardo ertmę, kaip komplikacija ūminio miokardo infarkto
Išskyrus:
atvejus, kai perikardo ertmėje yra kraujo (I23.0)
I23.4
Chordų plyšimas, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto
I23.5
Papiliarinių raumenų plyšimas, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto
I23.6
Prieširdžio, prieširdžio ausytės ir skilvelio trombozė, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto
I23.8
Kitos komplikacijos, po ūminio miokardo infarkto
I24
Kitos ūminės išeminės širdies ligos formos
Išskyrus:

krūtinės anginą (I20)
laikiną naujagimių miokardo išemiją (P29.4)

I24.0
Vainikinių kraujagyslių trombozė, nesukėlusi miokardo infarkto
Vainikinės (arterijos) (venos):
embolija }
okliuzija } nesukėlusi miokardo infarkto
tromboembolija }
Išskyrus:

trombozę, apibūdintą kaip lėtinę, arba trunkančią ilgiau kaip 4 savaites (28 dienas) nuo ligos pradžios (I25.8)

I24.1
Dreslerio (Dressler) sindromas
Poinfarktinis sindromas
I24.8
Kitos ūminės išeminės širdies ligos formos

Koronarinės kraujotakos:
susilpnėjimas
nepakankamumas

I24.9
Ūminė išeminė širdies liga, nepatikslinta
Išskyrus:
išeminę širdies ligą (lėtinę), neklasifikuojamą kitaip (I25.9)
I25
Lėtinė išeminė širdies liga
Išskyrus:

kardiovaskulinę ligą, neklasifikuojamą kitaip (I51.6)

I25.0
Liga, apibūdinama kaip aterosklerozinė kardiovaskulinė liga
I25.1
Aterosklerozinė širdies liga

Vainikinės (arterijos):
ateroma
aterosklerozė
liga
sklerozė

I25.10
Aterosklerozinė širdies liga, nepatikslintos kraujagyslės pažeidimas
I25.11
Aterosklerozinė širdies liga, vainikinės arterijos pažeidimas
I25.12
Aterosklerozinė širdies liga, autologinės apeinamosios jungties pažeidimas
I25.13
Aterosklerozinė širdies liga, neautologinės apeinamosios jungties pažeidimas
I25.2
Senas miokardo infarktas
Sugijęs miokardo infarktas
Buvęs miokardo infarktas, diagnozuotas atlikus EKG arba kitus specialius tyrimus
I25.3
Širdies aneurizma

Aneurizma:
sienelės
skilvelio

I25.4
Vainikinės arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas

Koronarinė arterioveninė fistulė, įgyta

Išskyrus:

įgimtą vainikinę (arterijos) aneurizmą (Q24.5)

I25.5
Išeminė kardiomiopatija
I25.6
Nebyli miokardo išemija
I25.8
Kitos lėtinės išeminės širdies ligos formos

Bet kokia būklė, nurodyta I21I22 ir I24 , apibūdinama kaip lėtinė arba trunkanti daugiau kaip 4 savaites (28 dienas) nuo ligos pradžios

I25.9
Lėtinė išeminė širdies liga, nepatikslinta
Išeminė širdies liga (lėtinė), neklasifikuojama kitaip
PLAUTINĖ ŠIRDIES LIGA IR PLAUČIŲ KRAUJOTAKOS LIGOS
(I26-I28)
I26
Plaučių embolija
Apima:

plaučių (arterijos) (venos):
infarktą
tromboemboliją
trombozę

Išskyrus:

komplikacijas:
aborto, negimdinio nėštumo arba nėštumo su pūsline išvisa (O00O07, O08.2)
nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo (O88)

I26.0
Plaučių embolija, nurodant ūminę plautinę širdį
Ūminė plautinė širdis, neklasifikuojama kitaip
I26.9
Plaučių embolija, nenurodant ūminės plautinės širdies
Plaučių embolija, neklasifikuojama kitaip
I27
Kitos plautinės širdies ligos
I27.0
Pirminė plautinė hipertenzija
I27.1
Kifoskoliozinė širdies liga
I27.2
Kita antrinė plautinė hipertenzija

Pagrindinei ligai nurodyti naudokite papildomą kodą.

I27.8
Kitos patikslintos plautinės širdies ligos

Eizenmengerio (Eisenmenger):
kompleksas
sindromas

Išskyrus:

Eizenmengerio (Eisenmenger) defektą (Q21.81)

I27.9
Plautinė širdies liga, nepatikslinta
Lėtinė kardiopulmoninė liga
Plautinė širdis (lėtinė), neklasifikuojama kitaip
I28
Kitos plaučių kraujagyslių ligos
I28.0
Plaučių kraujagyslių arterioveninė fistulė
I28.1
Plaučių arterijos aneurizma
I28.8
Kitos patikslintos plaučių kraujagyslių ligos
Plyšimas }
Stenozė } plaučių kraujagyslės
Susiaurėjimas }
I28.9
Plaučių kraujagyslių liga, nepatikslinta
KITOS ŠIRDIES LIGŲ FORMOS
(I30-I52)
I30
Ūminis perikarditas
Apima:
ūminį skysčio susikaupimą perikardo ertmėje
Išskyrus:
reumatinį perikarditą (ūminį) (I01.0)
I30.0
Ūminis nespecifinis idiopatinis perikarditas
I30.1
Infekcinis perikarditas

Perikarditas:
pneumokokinis
pūlingas
stafilokokinis
streptokokinis
virusinis
Pūlingas perikardo uždegimas

Infekciniam veiksniui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95B97).

I30.8
Kitos ūminio perikardito formos
I30.9
Ūminis perikarditas, nepatikslintas
I31
Kitos perikardo ligos
Išskyrus:

komplikacijas, būnančias po miokardo infarkto (I23)
pokardiotominį sindromą (I97.0)
traumas (S26)
perikardo ligas, apibūdinamas kaip reumatines (I09.2)

I31.0
Lėtinis sąauginis perikarditas
Širdies priaugimas
Priaugęs perikardas
Sąauginis mediastinoperikarditas
I31.1
Lėtinis konstrikcinis perikarditas
Širdies apaugimas
Perikardo sukalkėjimas
I31.2
Kraujo sankaupa perikardo ertmėje, neklasifikuojama kitur
I31.3
Skystis perikardo ertmėje (neuždegiminis)
Limfos sankaupa perikardo ertmėje
I31.8
Kitos patikslintos perikardo ligos
Plokštelės epikarde
Perikardo sąaugų židiniai
I31.9
Perikardo ligos, nepatikslintos
Širdies tamponada
Perikarditas (lėtinis), neklasifikuojamas kitaip
I32*
Perikarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I32.0*
Perikarditas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Perikarditas:
gonokokinis (A54.8†)
meningokokinis (A39.5†)
sifilinis (A52.0†)
tuberkuliozinis (A18.8†)

I32.1*
Perikarditas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamas kitur
I32.8*
Perikarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Perikarditas (sergant):
reumatoidiniu artritu (M05.3-†)
sistemine raudonąja vilklige (M32.1†)
uremija (N18.5†)

I33
Ūminis ir poūmis endokarditas
Išskyrus:
ūminį reumatinį endokarditą (I01.1)
endokarditą, klasifikuojamą kitaip (I38)
I33.0
Ūminis ir poūmis infekcinis endokarditas

Endokarditas (ūminis) (poūmis):
bakterinis
infekcinis, neklasifikuojamas kitaip
poūmis (lenta)
piktybinis
septinis
opinis

Infekciniam veiksniui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95B97).

I33.9
Ūminis endokarditas, nepatikslintas
Endokarditas }
Mioendokarditas } ūminis arba poūmis
Periendokarditas }
I34
Nereumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ydos
Išskyrus:

mitralinę (vožtuvo):
ydą (I05.9)
nepakankamumą (I05.8)
stenozę (I05.0)
kai priežastis nepatikslinta, bet nurodytos:
aortos vožtuvo ydos (I08.0)
mitralinė stenozė arba obstrukcija (I05.0)
kai yda apibūdinama kaip:
įgimta (Q23.2-Q23.9)
reumatinė (I05)

I34.0
Dviburio (mitralinio) vožtuvo nepakankamumas
mitralinis (vožtuvo):
nesandarumas } neklasifikuojamas kitaip arba klasifikuojamas nurodant kitą, nei reumatinė, priežastį
regurgitacija }
I34.1
Dviburio (mitralinio) vožtuvo prolapsas
Silpno mitralinio vožtuvo sindromas
Išskyrus:
Marfano (Marfan) sindromą (Q87.4)
I34.2
Nereumatinė dviburio (mitralinio) vožtuvo stenozė
I34.8
Kitos nereumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ydos
I34.9
Nereumatinė dviburio (mitralinio) vožtuvo yda, nepatikslinta
I35
Nereumatinės aortos vožtuvo ydos
Išskyrus:

hipertrofinę subaortinę stenozę (I42.1)
kai priežastis nepatikslinta, bet nurodytos mitralinio vožtuvo ydos (I08.0)
kai yda apibūdinama kaip:
įgimta (Q23.0-Q23.1, Q23.4-Q23.9)
reumatinė (I06)

I35.0
Aortos vožtuvo stenozė
I35.1
Aortos vožtuvo nepakankamumas
Aortos (vožtuvo):
nesandarumas } neklasifikuojamas kitaip arba klasifikuojamas nurodant kitą, nei reumatinė, priežastį
regurgitacija }
I35.2
Aortos vožtuvo stenozė su nepakankamumu
I35.8
Kitos aortos vožtuvo ydos
I35.9
Aortos vožtuvo ydos, nepatikslintos
I36
Nereumatinės triburio vožtuvo ydos
Išskyrus:

ydas, kurių priežastis nepatikslinta (I07)
kai yda apibūdinama kaip:
įgimta (Q22.4-, Q22.8, Q22.9)
reumatinė (I07)

I36.0
Nereumatinė triburio vožtuvo stenozė
I36.1
Nereumatinis triburio vožtuvo nepakankamumas
Triburio (vožtuvo):
nesandarumas } klasifikuojamas, nurodant kitą, nei reumatinė, priežastį
regurgitacija }
I36.2
Nereumatinė triburio vožtuvo stenozė su nepakankamumu
I36.8
Kitos nereumatinės triburio vožtuvo ydos
I36.9
Nereumatinė triburio vožtuvo yda, nepatikslinta
I37
Plaučių kamieno vožtuvo ydos
Išskyrus:

kai yda apibūdinama kaip:
įgimta (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
reumatinė (I09.8)

I37.0
Plaučių kamieno vožtuvo stenozė
I37.1
Plaučių kamieno vožtuvo nepakankamumas
Plaučių kamieno vožtuvo:
nesandarumas } neklasifikuojamas kitaip arba klasifikuojamas, nurodant kitą, nei reumatinę, priežastį
regurgitacija }
I37.2
Plaučių kamieno vožtuvo stenozė su nepakankamumu
I37.8
Kitos plaučių kamieno vožtuvo ydos
I37.9
Plaučių kamieno vožtuvo yda, nepatikslinta
I38
Endokarditas, vožtuvas nepatikslintas
Endokarditas (lėtinis), neklasifikuojamas kitaip
Vožtuvų:
nesandarumas } {
nepakankamumas } {
regurgitacija } nepatikslinto vožtuvo { neklasifikuojamas kitaip arba klasifikuojamas, nurodant kitą, nei reumatinė ar įgimta, priežastį
stenozė } {
Valvulitas (lėtinis) } {
Išskyrus:

įgimtas ydas:
širdies vožtuvo nepakankamumą, neklasifikuojamą kitaip (Q24.87)
širdies vožtuvo stenozę, neklasifikuojamą kitaip (Q24.87)
endokardo fibroelastozę (I42.4)
endokarditą, apibūdinamą kaip reumatinį (I09.1)

I39*
Endokarditas ir širdies vožtuvų ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
Apima:

endokardo pakenkimą, sergant:
gonokokine infekcija (A54.8†)
Libmano-Sakso (Libman-Sacks) liga (M32.1†)
meningokokine infekcija (A39.5†)
reumatoidiniu artritu (M05.3†)
sifiliu (A52.0†)
tuberkulioze (A18.8†)
vidurių šiltine (A01.0†)

I39.0*
Dviburio (mitralinio) vožtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I39.1*
Aortos vožtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I39.2*
Triburio vožtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I39.3*
Plaučių kamieno vožtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I39.4*
Kelių vožtuvų ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I39.8*
Endokarditas, kai vožtuvas nenurodytas, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I40
Ūminis miokarditas
I40.0
Infekcinis miokarditas

Septinis miokarditas

Infekciniam veiksniui nurodyti naudokite papildomą kodą (B95B97).

I40.1
Izoliuotas miokarditas
I40.8
Kiti ūminiai miokarditai
I40.9
Ūminis miokarditas, nepatikslintas
I41*
Miokarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I41.0*
Miokarditas sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Miokarditas:
difterinis (A36.8†)
gonokokinis (A54.8†)
meningokokinis (A39.5†)
sifilinis (A52.0†)
tuberkuliozinis (A18.8†)

I41.1*
Miokarditas sergant virusinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Miokarditas sergant gripu (ūmus) (J09†) (J10.8†) (J11.8†)
Miokarditas sergant parotitu (B26.8†)

I41.2*
Miokarditas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitų sukeltomis ligomis, klasifikuojamomis kitur
Miokarditas sergant:
Čagaso (Chagas) liga:
  ūminis (B57.0†)
  lėtinis (B57.2†)
  neklasifikuojamas kitaip (B57.2†)
toksoplazmoze (B58.8†)
I41.8*
Miokarditas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Reumatoidinis miokarditas (M05.3-†)
Sarkoidozinis miokarditas (D86.8†)

I42
Kardiomiopatija
Išskyrus:

kardiomiopatiją, komplikuojančią:
nėštumą (O99.4)
laikotarpį po gimdymo (O90.3)
išeminę kardiomiopatiją (I25.5)

I42.0
Dilatacinė kardiomiopatija
Kongestinė kardiomiopatija
I42.1
Hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija
Hipertrofinė subaortinė stenozė
I42.2
Kitos hipertrofinės kardiomiopatijos
Neobstrukcinė hipertrofinė kardiomiopatija
I42.3
Endomiokardinė (eozinofilinė) liga
Endomiokardinė (atogrąžų)
Lioflerio (Löffler) endokarditas
I42.4
Endokardo fibroelastozė
Įgimta kardiomiopatija
I42.5
Kitos restrikcinės kardiomiopatijos
Konstrikcinė kardiomiopatija, neklasifikuojama kitaip
I42.6
Alkoholinė kardiomiopatija
I42.7
Vaistų ir kitų išorinių veiksnių sukelta kardiomiopatija
Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinės priežasties kodą (20 skyrius).

I42.8
Kitos kardiomiopatijos
I42.9
Kardiomiopatija, nepatikslinta
Kardiomiopatija (pirminė) (antrinė), neklasifikuojama kitaip
I43*
Kardiomiopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I43.0*
Kardiomiopatija sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Kardiomiopatija sergant difterija (A36.8†)

I43.1*
Kardiomiopatija sergant medžiagų apykaitos ligomis

Širdies amiloidozė (E85.4†)

I43.2*
Kardiomiopatija sergant mitybos nepakankamumo sukeltomis ligomis

Kardiomiopatija, sukelta prastos mitybos, neklasifikuojama kitaip (E63.9†)

I43.8*
Kardiomiopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Širdies podagriniai mazgeliai (M10.0†)
Tireotoksinė širdies liga (E05.9†)

I44
Atrioventrikulinė ir kairiosios Hiso (His) pluošto kojytės blokada
I44.0
Atrioventrikulinė blokada, pirmojo laipsnio
I44.1
Atrioventrikulinė blokada, antrojo laipsnio
Atrioventrikulinė blokada, I ir II tipo
Mebico (Möbitz) blokada, I ir II tipo
Antrojo laipsnio blokada, I ir II tipo
Venkebacho (Wenckebach) blokada
I44.2
Atrioventrikulinė blokada, pilnutinė
Pilnutinė širdies blokada, neklasifikuojama kitaip
Trečiojo laipsnio blokada
I44.3
Kita ir nepatikslinta atrioventrikulinė blokada
Atrioventrikulinė blokada, neklasifikuojama kitaip
I44.4
Kairiojo priekinio fascikulo blokada
I44.5
Kairiojo užpakalinio fascikulo blokada
I44.6
Kita ir nepatikslinta fascikulinė blokada
Kairiosios Hiso pluošto kojytės hemiblokas, neklasifikuojamas kitaip
I44.7
Kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada, nepatikslinta
I45
Kiti laidumo sutrikimai
I45.0
Dešinioji fascikulinė blokada
I45.1
Kita ir nepatikslinta dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada
Dešiniosios kojytės blokada, neklasifikuojama kitaip
I45.2
Bifascikulinė blokada
I45.3
Trifascikulinė blokada
I45.4
Nespecifinė intraskilvelinio laidumo blokada
Hiso pluošto Kojytės blokada, neklasifikuojama kitaip
I45.5
Kitos patikslintos blokados
Sinoatrialinė blokada
Sinoaurikulinė blokada
Išskyrus:
širdies blokadą, neklasifikuojamą kitaip (I45.9)
I45.6
Preekscitacijos sindromas

Anomalinis atrioventrikulinis sužadinimas
Atrioventrikulinis laidumas:
pagreitėjęs
papildomas
priešlaikinis sužadinimas
Launo-Ganongo-Levino (Lown-Ganong-Levine) sindromas
Volfo-Parkinsono-Vaito (Wolff-Parkinson-White) sindromas

I45.8
Kiti patikslinti laidumo sutrikimai

Atrioventrikulinė [AV] disociacija
Interferencinė disociacija

I45.9
Laidumo sutrikimas, nepatikslintas
Širdies blokada, neklasifikuojama kitaip
Stoukso-Adamso (Stokes-Adams) sindromas
I46
Širdies sustojimas
Pastaba:

Šios kategorijos kodai gali būti priskirti tik tada, kai buvo taikytas gaivinimas, nežiūrint į rezultatą. 

Išskyrus:

kardiogeninį šoką (R57.0)
komplikuojantį:
abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00O07, O08.8)
akušerines operacijas ir procedūras (O75.4)

I46.0
Širdies sustojimas, kai gaivinimas sėkmingas
I46.1
Staigi kardialinė mirtis, jei taip aprašyta
Išskyrus:
staigią mirtį:
neklasifikuojamą kitaip (R96)
esant:
  laidumo sutrikimams (I44I45)
  miokardo infarktui (I21I22)
I46.9
Širdies sustojimas, nepatikslintas
I47
Paroksizminė tachikardija
Išskyrus:

komplikuojančią:
abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00O07, O08.8)
akušerines operacijas ir procedūras (O75.4)
tachikardiją:
neklasifikuojamą kitaip (R00.0)
sinoaurikulinę, neklasifikuojamą kitaip (R00.0)
sinusinę, neklasifikuojamą kitaip (R00.0)

I47.0
Skilvelinė grįžtamojo sužadinimo (re-entry) tipo aritmija
I47.1
Supraventrikulinė tachikardija
Tachikardija (paroksizminė):
prieširdinė 
atrioventrikulinė [AV]:
  neklasifikuojama kitaip
  grįžtamojo sužadinimo (mazgo) [angl. AVRT] [angl. AVNRT]
AV jungties
AV mazgo
I47.2
Skilvelinė tachikardija
I47.9
Paroksizminė tachikardija, nepatikslinta
Buvere (-Hofmano) (Bouveret (-Hoffmann) sindromas
I48
Prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas
I48.0
Paroksizminis prieširdžių virpėjimas
I48.1
Persistuojantis prieširdžių virpėjimas
I48.2
Lėtinis prieširdžių virpėjimas
I48.3
Tipinis prieširdžių plazdėjimas

I tipo prieširdžių plazdėjimas

I48.4
Atipinis prieširdžių plazdėjimas

II tipo prieširdžių plazdėjimas

I48.9
Prieširdžių virpėjimas ir prieširdžių plazdėjimas
I49
Kitos širdies aritmijos
Išskyrus:

bradikardiją:
neklasifikuojamą kitaip (R00.1)
sinoatrialinę (R00.1)
sinusinę (R00.1)
vagusinę (R00.1)
komplikuojančią:
abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00O07, O08.8)
akušerines operacijas ir procedūras (O75.4)
naujagimių širdies ritmo sutrikimus (P29.1)

I49.0
Skilvelių virpėjimas ir plazdėjimas
I49.1
Priešlaikinė prieširdžių depoliarizacija
Prieširdinės ekstrasistolės
I49.2
Priešlaikinė AV jungties depoliarizacija
I49.3
Priešlaikinė skilvelių depoliarizacija
I49.4
Kita ir nepatikslinta depoliarizacija

Ektopiniai tvinksniai
Ekstrasistolės
Ekstrasistolinės aritmijos
Priešlaikiniai:
tvinksniai, neklasifikuojami kitaip
susitraukimai

I49.5
Sinusinio mazgo silpnumo sindromas

Tachikardijos - bradikardijos sindromas

I49.8
Kitos patikslintos širdies aritmijos

Brugada (Brugada) sindromas
Ilgo QT sindromas
Ritmo sutrikimai:
koronarinio sinuso
ektopiniai
AV mazgo

Išskyrus:

prailgėjusį QT intervalą (R94.3)

I49.9
Širdies aritmija, nepatikslinta
Aritmija (širdies), neklasifikuojama kitaip
I50
Širdies nepakankamumas

Jei nurodyta priklausomybė nuo dirbtinės širdies, nurodykite papildomą kodą Z99.4

Išskyrus:

komplikuojantį:
abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00O07, O08.8)
akušerines operacijas ir procedūras (O75.4)
išsivystantį dėl hipertenzijos:
neklasifikuojamą kitaip (I11.0)
esant inkstų ligai (I13)
po širdies operacijų arba dėl protezuotų širdies vožtuvų (I97.1)
naujagimių širdies nepakankamumą (P29.0)

I50.0
Stazinis širdies nepakankamumas
Širdies liga su staze
Dešiniojo skilvelio nepakankamumas (dėl kairiojo skilvelio nepakankamumo)
I50.1
Kairiojo skilvelio nepakankamumas
Kardialinė astma
Kairiosios širdies nepakankamumas
Plaučių edema } nurodant širdies ligą arba širdies nepakankamumą
Plautinė edema }
I50.9
Širdies nepakankamumas, nepatikslintas
Kardialinis, širdies arba miokardo nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip
I51
Komplikacijos ir nepakankamai patikslinti širdies sutrikimai, apibūdinami kaip širdies ligos
Išskyrus:

bet kokią būklę, nurodytą I51.4I51.9, sukeltą hipertenzijos (I11):
esant inkstų ligai (I13)
komplikacijas po ūminio miokardo infarkto (I23)
komplikacijas, apibūdinamas kaip reumatines (I00I09)

I51.0
Įgytas širdies pertvaros defektas

Įgytas pertvaros defektas (senas):
prieširdžių
ausytės
skilvelių

I51.1
Chordų plyšimas, neklasifikuojamas kitur
I51.2
Papiliarinio raumens plyšimas, neklasifikuojamas kitur
I51.3
Intrakardinė trombozė, neklasifikuojama kitur

Trombozė (sena):
viršūnės
prieširdžio
ausytės
skilvelių

I51.4
Miokarditas, nepatikslintas

Miokardo fibrozė
Miokarditas:
lėtinis (intersticinis)
neklasifikuojamas kitaip

I51.5
Miokardo degeneracija

Širdies arba miokardo degeneracija:
riebalinė
senatvinė
Miokardo liga

I51.6
Kardiovaskulinė liga, nepatikslinta
Kardiovaskulinis įvykis, neklasifikuojamas kitaip
Išskyrus:
jei kardiovaskulinė liga apibūdinama kaip aterosklerozinė (I25.0)
I51.7
Kardiomegalija

Širdies:
dilatacija
hipertrofija
Skilvelio dilatacija

I51.8
Kitos nepakankamai patikslintos širdies ligos

Karditas (ūminis) (lėtinis)
Pankarditas (ūminis) (lėtinis)

I51.9
Širdies liga, nepatikslinta
I52*
Kiti širdies sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
Išskyrus:

kardiovaskulinius sutrikimus, neklasifikuojamus kitaip, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (I98*)

I52.0*
Kiti širdies sutrikimai sergant bakterinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur
I52.1*
Kiti širdies sutrikimai sergant kitomis infekcinėmis ir parazitų sukeltomis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Plautinė širdies liga sergant šistosomoze [bilarzioze] (B65†)

I52.8*
Kiti širdies sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Reumatoidinis karditas (M05.3†)

CEREBROVASKULINĖS (SMEGENŲ KRAUJAGYSLIŲ) LIGOS
(I60-I69)
Apima:

ligas, kai kartu nurodoma hipertenzija (būklės, koduojamos I10 ir I15)

Išskyrus:

praeinantį smegenų išemijos priepuolį ir susijusius sindromus (G45)
trauminį smegenų kraujavimą (S06)
kraujagyslinę demenciją (F01)

I60
Subarachnoidinis kraujavimas
Išskyrus:

subarachnoidinio kraujavimo pasekmes (I69.0)

I60.0
Subarachnoidinis kraujavimas iš miego arterijos ančio ir bifurkacijos
I60.1
Subarachnoidinis kraujavimas iš vidurinės smegenų arterijos
I60.2
Subarachnoidinis kraujavimas iš priekinės jungiančiosios arterijos
I60.3
Subarachnoidinis kraujavimas iš užpakalinės jungiančiosios arterijos
I60.4
Subarachnoidinis kraujavimas iš pamatinės arterijos
I60.5
Subarachnoidinis kraujavimas iš slankstelinės arterijos
I60.6
Subarachnoidinis kraujavimas iš kitų intrakranijinių arterijų
Kraujavimas iš kelių intrakranijinių arterijų
I60.7
Subarachnoidinis kraujavimas iš intrakranijinės arterijos, nepatikslinta
Plyšusi (įgimta) smegenų pamatinės arterijos aneurizma, neklasifikuojama kitaip
Subarachnoidinė kraujosruva iš:
smegenų } arterijos, neklasifikuojamos kitaip
jungiančiosios }
I60.8
Kitas subarachnoidinis kraujavimas
Meninginis kraujavimas
Ydingai susiformavusios smegenų arterioveninės jungties plyšimas
I60.9
Subarachnoidinis kraujavimas, nepatikslintas
I61
Intracerebrinis kraujavimas
Išskyrus:
intracerebrinio kraujavimo pasekmes (I69.1)
I61.0
Intracerebrinis kraujavimas į pusrutulio požievį
Gilusis intracerebrinis kraujavimas
I61.1
Intracerebrinis kraujavimas į pusrutulio žievę
Kraujavimas į smegenų skiltį
Paviršinis intracerebrinis kraujavimas
I61.2
Intracerebrinis kraujavimas į pusrutulį, nepatikslintas
I61.3
Intracerebrinis kraujavimas į smegenų kamieną
I61.4
Intracerebrinis kraujavimas į smegenėles
I61.5
Intracerebrinis kraujavimas į skilvelius
I61.6
Intracerebrinis kraujavimas į kelias vietas
I61.8
Kitas intracerebrinis kraujavimas
I61.9
Intracerebrinis kraujavimas, nepatikslintas
I62
Kitas netrauminis intrakranijinis kraujavimas
Išskyrus:
intrakranijinio kraujavimo pasekmes (I69.2)
I62.0
Kraujavimas po kietuoju dangalu [subdurinis] (ūminis) (netrauminis)
I62.1
Netrauminis kraujavimas virš kietojo dangalo [ekstradurinis]
Netrauminis epidurinis kraujavimas
I62.9
Intrakranijinis kraujavimas (netrauminis), nepatikslintas
I63
Smegenų infarktas
Apima:
smegenų ir precerebrinių arterijų užsikimšimą ir susiaurėjimą, dėl kurių išsivysto smegenų infarktas
Išskyrus:
smegenų infarkto pasekmes (I69.3)
I63.0
Smegenų infarktas dėl priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų trombozės
I63.1
Smegenų infarktas dėl priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų embolijos
I63.2
Smegenų infarktas dėl nepatikslinto priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų užsikimšimo arba susiaurėjimo
I63.3
Smegenų infarktas dėl smegenų arterijų trombozės
I63.4
Smegenų infarktas dėl smegenų arterijų embolijos
I63.5
Smegenų infarktas dėl nepatikslinto smegenų arterijų užsikimšimo arba susiaurėjimo
I63.6
Smegenų infarktas dėl smegenų venos trombozės, nepūlinės
I63.8
Kiti smegenų infarktai
I63.9
Smegenų infarktas, nepatikslintas
I64
Insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas
Cerebrovaskulinis (smegenų kraujagyslių) įvykis, neklasifikuojamas kitaip
I65
Precerebrinių arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlęs smegenų infarkto
Apima:
emboliją }
susiaurėjimą } pamatinės, miego arba slankstelinės arterijų, kai neišsivysto smegenų infarktas
obstrukciją (visišką) (dalinę) }
trombozę }
Išskyrus:

atvejus, kai išsivysto smegenų infarktas (I63)

I65.0
Slankstelinės arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
I65.1
Pamatinės arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
I65.2
Miego arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
I65.3
Dauginis ir abipusis priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas
I65.8
Kitos priešsmegeninės (precerebrinės) arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
I65.9
Nepatikslintos priešsmegeninės (precerebrinės) arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
Priešsmegeninės (precerebrinės) arterijos, neklasifikuojamos kitaip
I66
Smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto
Apima:
emboliją }
susiaurėjimą } vidurinės, priekinės ir užpakalinės smegenų arterijos,
obstrukciją (visišką) (dalinę) } smegenėlių arterijos, kai neišsivysto smegenų infarktas
trombozę }
Išskyrus:

atvejus, kai išsivysto smegenų infarktas (I63)

I66.0
Vidurinės smegenų arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
I66.1
Priekinės smegenų arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
I66.2
Užpakalinės smegenų arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
I66.3
Smegenėlių arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas
I66.4
Dauginis ir abipusis smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas
I66.8
Kitos smegenų arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
Perforuojančių arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas
I66.9
Nepatikslintos smegenų arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
I67
Kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos
Išskyrus:
nurodytų būklių pasekmes (I69.8)
I67.0
Smegenų arterijų atsisluoksniavimas, neplyšęs
Išskyrus:
smegenų arterijų plyšimą (I60.7)
I67.1
Smegenų aneurizma, neplyšusi

Smegenų:
 aneurizma, neklasifikuojama kitaip
 arterioveninė fistulė, įgyta

Išskyrus:

įgimtą smegenų aneurizmą, neplyšusią (Q28)
plyšusią smegenų aneurizmą (I60)

I67.2
Smegenų aterosklerozė
Smegenų arterijos ateroma
I67.3
Progresuojanti kraujagyslinė leukoencefalopatija
Binsvangerio (Binswanger) liga
Išskyrus:
požievinę kraujagyslinę demenciją (F01.2)
I67.4
Hipertenzinė encefalopatija
I67.5
Mojamoja (Moyamoya) liga
I67.6
Nepūlinga intrakranijinių venų sistemos trombozė

Nepiogeninė trombozė:
smegenų venos
intrakranijinio veninio ančio

Išskyrus:

atvejus, kai išsivysto infarktas (I63.6)

I67.7
Smegenų arteritas, neklasifikuojamas kitur
I67.8
Kitos patikslintos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos
Ūminis cerebrovaskulinis (smegenų kraujagyslių) nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip
Smegenų išemija (lėtinė)
I67.9
Cerebrovaskulinė (smegenų kraujagyslių) liga, nepatikslinta
I68*
Cerebrovaskuliniai (smegenų kraujagyslių) sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I68.0*
Smegenų amiloidinė angiopatija (E85†)
I68.1*
Smegenų arteritas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Smegenų arteritas:
listerinis (A32.8†)
sifilinis (A52.0†)
tuberkuliozinis (A18.8†)

I68.2*
Smegenų arteritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Smegenų arteritas sergant sistemine raudonąja vilklige (M32.1†)

I68.8*
Kiti cerebrovaskuliniai (smegenų kraujagyslių) sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Ureminė apopleksija sergant lėtine inkstų liga (N18.5†)

I69
Cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės
Pastaba:

Kategorija I69 naudojama žymėti ankščiau buvusias būkles iš I60I67.1 ir I67.4I67.9 kaip kitur klasifikuojamų pasekmių priežastis. Pasekmės apima būkles, kurios apibrėžiamos kaip pasekmės arba vėlai pasireiškiančios būklės, arba išliekančios ilgiau nei vienerius metus nuo ligą (būklę) sukėlusios priežasties atsiradimo.

Išskyrus:

lėtinę cerebrovaskulinę ligą (I60-I67)

I69.0
Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės
I69.1
Intracerebrinio kraujavimo pasekmės
I69.2
Netrauminio intrakranijinio kraujavimo pasekmės
I69.3
Smegenų infarkto pasekmės
I69.4
Insulto, nepatikslinto kaip hemoraginio arba infarkto, pasekmės
I69.8
Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės
ARTERIJŲ, ARTERIOLIŲ IR KAPILIARŲ LIGOS
(I70-I79)
I70
Aterosklerozė
Apima:

arteriolių sklerozę
arterijų sklerozę
arteriosklerozinę kraujagyslių ligą
ateromą
degeneraciją:
arterinę
arteriovaskulinę
vaskulinę
senatvinį deformuojantį arba obliteruojantį endarteritą:
arteritą
endarteritą

Išskyrus:

smegenų (I67.2)
koronarų (I25.1)
pasaito (K55.1)
plaučių (I27.0)

I70.0
Aortos aterosklerozė
I70.1
Inkstų arterijos aterosklerozė

Goldblato (Goldblatt) inkstas

Išskyrus:

inkstų arteriolių aterosklerozę (I12)

I70.2
Galūnių arterijų aterosklerozė
Aterosklerozinė gangrena
Menkebergo (Mönckeberg) (medialinė) sklerozė
I70.20
Galūnių arterijų aterosklerozė, nepatikslinta
I70.21
Galūnių arterijų aterosklerozė su protarpiniu šlubumu
I70.22
Galūnių arterijų aterosklerozė su skausmu ramybės būsenoje
I70.23
Galūnių arterijų aterosklerozė su išopėjimu
I70.24
Galūnių arterijų aterosklerozė su gangrena
I70.8
Kitų arterijų aterosklerozė
I70.9
Išplitusi ir nepatikslinta aterosklerozė
I71
Aortos aneurizma ir atsisluoksniavimas
I71.0
Aortos atsisluoksniavimas
Atsisluoksniuojanti aortos aneurizma (plyšusi)
I71.00
Aortos atsisluoksniavimas, vieta nepatikslinta
I71.01
Krūtininės aortos atsisluoksniavimas
I71.02
Pilvinės aortos atsisluoksniavimas
I71.03
Pilvinės ir krūtininės aortos atsisluoksniavimas
I71.1
Krūtininės aortos aneurizma, plyšusi
I71.2
Krūtininės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo
I71.3
Pilvinės aortos aneurizma, plyšusi
I71.4
Pilvinės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo
I71.5
Krūtininės ir pilvinės aortos aneurizma, plyšusi
I71.6
Krūtininės ir pilvinės aortos aneurizma, nenurodant plyšimo
I71.8
Nepatikslintos aortos vietos aneurizma, plyšusi
Aortos plyšimas, neklasifikuojamas kitaip
I71.9
Nepatikslintos aortos vietos aneurizma, nenurodant plyšimo
Aneurizma }
Dilatacija } aortos
Hialininė nekrozė }
I72
Kita aneurizma ir atsisluoksniavimas
Apima:

aneurizmą (kekinę) (tariamąją) (plyšusią)

Išskyrus:
aneurizmą: 
aortos (I71
arterioveninę: 
  įgytą (I77.0)
  neklasifikuojamą kitaip (Q27.3)
smegenų:
  neplyšusią (I67.1)
  neklasifikuojamą kitaip (I67.1)
  plyšusią (I60)
koronarinę (I25.4)
širdies (I25.3)
plaučių arterijos (I28.1)
tinklainės (H35.0)
varikozinę (I77.0)
atsisluoksniavimą:
vainikinės arterijos (I25.4)
precerebrinės arterijos, įgimtos (neplyšusios) (Q28.1)
I72.0
Miego arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
I72.1
Rankos arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
I72.2
Inksto arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
I72.3
Klubinės arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
I72.4
Kojos arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
I72.5
Kitos precerebrinės arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas

Pamatinės arterijos (kamieno) aneurizma ir atsisluoksniavimas

Išskyrus:

aneurizmą ir atsisluoksniavimą:
miego arterijos (I72.0)
precerebrinių arterijų, įgimtą (neplyšusią) (Q28.1)
slankstelinės arterijos (I72.6)

I72.6
Slankstelinės arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
I72.8
Kitų patikslintų arterijų aneurizma ir atsisluoksniavimas
I72.9
Nepatikslintos vietos aneurizma ir atsisluoksniavimas
I73
Kitos periferinių kraujagyslių ligos
Išskyrus:

nuožvarbą (T69.1)
nušalimą (T33T35)
plaštakos ir pėdos nušalimą (T69.0)

I73.0
Reino (Raynaud) sindromas

Reino (Raynaud):
liga
fenomenas (antrinis)

I73.00
Reino (Raynaud) sindromas be gangrenos
I73.01
Reino (Raynaud) sindromas su gangrena
I73.1
Obliteruojantis trombangitas [Bergerio (Buerger)]
I73.8
Kitos patikslintos periferinių kraujagyslių ligos

Akrocianozė
Akroparestezija:
paprastoji [Šulcės (Schultze) tipo]
vazomotorinė [Notnagelio (Nothnagel) tipo]
Eritrocianozė
Eritromegalija

I73.9
Periferinių kraujagyslių liga, nepatikslinta
Protarpinis šlubumas
Arterijos spazmas
I74
Arterijų embolija ir trombozė
Apima:

infarktą:
embolinį
trombozinį
užsikimšimą:
embolinį
trombozinį

Išskyrus:
embolijas ir trombozes:
pamatinės arterijos (I63.0I63.2, I65.1)
miego arterijos (I63.0I63.2, I65.2)
smegenų arterijos (I63.3I63.5, I66.9)
komplikuojančias:
  abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00O07, O08.2)
  nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O88)
koronarų (I21I25)
pasaito arterijų (K55.0)
precerebrinių arterijų (I63.0I63.2, I65.9)
plaučių arterijos (I26)
inkstų arterijos (N28.0)
tinklainės (H34)
slankstelinės arterijos (I63.0I63.2, I65.0)
I74.0
Pilvinės aortos embolija ir trombozė
Aortos bifurkacijos sindromas
Leriche (Leriche) sindromas
I74.1
Kitų ir nepatikslintų aortos dalių embolija ir trombozė
I74.2
Rankų arterijų embolija ir trombozė
I74.3
Kojų arterijų embolija ir trombozė
I74.4
Galūnių arterijų embolija ir trombozė, nepatikslinta
Periferinių arterijų embolija
I74.5
Klubinės arterijos embolija ir trombozė
I74.8
Kitų arterijų embolija ir trombozė
I74.9
Nepatikslintos arterijos embolija ir trombozė
I77
Kiti arterijų ir arteriolių sutrikimai
Išskyrus:

kolageno (kraujagyslines) ligas (M30M36)
alerginį angitą (M31.0)
plaučių arterijas (I28)

I77.0
Arterioveninė fistulė, įgyta
Aneurizminis mazgelis
Arterioveninė aneurizma, įgyta
Išskyrus:
arterioveninę aneurizmą, neklasifikuojamą kitaip (Q27.3)
smegenų (I67.1)
koronarų (I25.4)
trauminę – žr. kraujagyslės traumas pagal kūno sritis
I77.1
Arterijos striktūra
I77.2
Arterijos plyšimas
Arterijos fistulė
Išskyrus:
trauminį arterijos plyšimą – žr. kraujagyslės traumas pagal kūno sritis
I77.3
Fibroraumeninė arterijų displazija
I77.4
Pilvinio kamieno (truncus coeliacus) suspaudimo sindromas
I77.5
Arterijos nekrozė
I77.6
Arteritas, nepatikslintas

Aortitas, neklasifikuojamas kitaip
Endarteritas, neklasifikuojamas kitaip

Išskyrus:

arteritą arba endarteritą:
aortos lanko [Takajasu (Takayasu)] (M31.4)
smegenų, neklasifikuojamą kitur (I67.7)
koronarų (I25.8)
deformuojantį (I70)
gigantinių ląstelių (M31.5M31.6)
obliteruojantį (I70)
senatvinį (I70)

I77.8
Kiti patikslinti arterijų ir arteriolių sutrikimai
Erozija }
Opa } arterijos
I77.9
Arterijų ir arteriolių sutrikimai, nepatikslinti
I78
Kapiliarų ligos
I78.0
Paveldima hemoraginė teleangiektazija
Rendu-Oslerio-Vėberio (Rendu-Osler-Weber) liga
I78.1
Apgamas, nepiktybinis

Apgamas:
voratinklinis
vorinis
žvaigždinis

Išskyrus:

apgamą:
mėlynąjį (D22)
plokščiąją hemangiomą (Q82.5)
plaukuotąjį (D22)
melanocitinį (D22)
neklasifikuojamą kitaip (D22)
pigmentinį (D22)
portveino spalvos (Q82.5)
kraujingąjį (Q82.5)
rausvą (Q82.5)
kraujagyslinį, neklasifikuojamą kitaip (Q82.5)
karpinį (Q82.5)

I78.8
Kitos kapiliarų ligos
I78.9
Kapiliarų liga, nepatikslinta
I79*
Arterijų, arteriolių ir kapiliarų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I79.0*
Aortos aneurizma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Sifilinė aortos aneurizma (A52.0†)

I79.1*
Aortitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Sifilinis aortitas (A52.0†)

I79.2*
Periferinė angiopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
Išskyrus:
diabetinę periferinę angiopatiją (E1-.51)
I79.8*
Kiti arterijų, arteriolių ir kapiliarų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
VENŲ, LIMFAGYSLIŲ IR LIMFMAZGIŲ LIGOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR
(I80-I89)
I80
Flebitas ir tromboflebitas
Apima:

endoflebitą
venos uždegimą
periflebitą
pūlingą flebitą

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinės priežasties kodą (20 skyrius).

Išskyrus:
flebitą ir tromboflebitą:
komplikuojantį:
  abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00O07, O08.7)
  nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O22, O87)
intrakranijinį ir intraspinalinį, septinį arba neklasifikuojamą kitaip (G08)
intrakranijinį nepūlingą (I67.6)
intraspinalinį nepūlingą (G95.1)
vartų venos (K75.1)
poflebitinį sindromą (I87.0)
migruojantį tromboflebitą (I82.1)
I80.0
Kojų paviršinių kraujagyslių flebitas ir tromboflebitas
I80.1
Šlaunies venos flebitas ir tromboflebitas
I80.2
Kojų kitų giliųjų kraujagyslių flebitas ir tromboflebitas

Giliųjų venų trombozė, neklasifikuojama kitaip

Giliųjų venų trombozei dėl kelionės nurodyti naudokite papildomą kodą (X51).

I80.3
Kojų flebitas ir tromboflebitas, nepatikslintas
Kojos embolija arba trombozė, neklasifikuojama kitaip
I80.8
Kitų sričių flebitas ir tromboflebitas
I80.9
Nepatikslintos srities flebitas ir tromboflebitas
I81
Vartų venos trombozė
Vartų venos obstrukcija
Išskyrus:
vartų venos flebitą (K75.1)
I82
Kita veninė embolija ir trombozė
Išskyrus:
veninę emboliją ir trombozę:
smegenų (I63.6, I67.6)
komplikuojančią:
  abortą, negimdinį nėštumą arba nėštumą su pūsline išvisa (O00O07, O08.7)
  nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O22, O87)
koronarinę (I21I25)
intrakranijinę ir intraspinalinę, septinę arba neklasifikuojamą kitaip (G08)
intrakranijinę nepūlingą (I67.6)
intraspinalinę nepūlingą (G95.1)
kojų (I80)
pasaitinę (K55.0)
vartų venos (I81)
plaučių (I26)
I82.0
Bado-Chiari (Budd-Chiari) sindromas
I82.1
Migruojantis tromboflebitas
I82.2
Tuščiosios venos embolija ir trombozė
I82.3
Inksto venos embolija ir trombozė
I82.8
Kitų patikslintų venų embolija ir trombozė
I82.9
Nepatikslintos venos embolija ir trombozė
Venos embolija, neklasifikuojama kitaip
Trombozė (venos), neklasifikuojama kitaip
I83
Kojų venų varikozė
Išskyrus:

komplikuojančią:
nėštumą (O22.0)
laikotarpį po gimdymo (O87.8)

I83.0
Kojų venų varikozė su opomis
Bet kokia būklė, koduojama I83.9, kai yra opa arba patikslinama, kad yra išopėjimas
Varikozinė opa (kojos, bet kurios dalies)
I83.1
Kojų venų varikozė su uždegimu
Bet kokia būklė, koduojama I83.9, jei yra arba nurodomas uždegimas
Stazinis dermatitas, neklasifikuojamas kitaip
I83.2
Kojų venų varikozė, kai yra opa ir uždegimas

Bet kokia būklė, koduojama I83.9, kai yra opa ir uždegimas

I83.9
Kojų venų varikozė, kai nėra opos arba uždegimo
Venų išsiplėtimas }
Venų varikozė } kojos [bet kurios dalies] arba nepatikslintos vietos
Mazgai }
I85
Stemplės venų mazgai
I85.0
Kraujuojantys varikoziniai stemplės mazgai
I85.9
Nekraujuojantys varikoziniai stemplės mazgai
Varikoziniai stemplės mazgai, neklasifikuojami kitaip
I86
Kitų vietų venų varikozė
Išskyrus:
tinklainės venų mazgus (H35.0)
nepatikslintos vietos venų mazgus (I83.9)
I86.0
Poliežuviniai venų mazgai (varikozė)
I86.1
Kapšelio venų mazgai (varikozė)
Varikocelė
I86.2
Dubens venų mazgai (varikozė)
I86.3
Vulvos venų mazgai (varikozė)
Išskyrus:

komplikuojančius:
gimdymą ir laikotarpį po gimdymo (O87.8)
nėštumą (O22.1)

I86.4
Skrandžio venų mazgai (varikozė)
I86.8
Kitų patikslintų vietų venų mazgai (varikozė)
Varikozinė nosies pertvaros opa
I87
Kiti venų sutrikimai
I87.0
Potrombozinis sindromas

Poflebitinis sindromas

I87.1
Venos suspaudimas
Venos susiaurėjimas
Tuščiosios venos sindromas (apatinės) (viršutinės)
Išskyrus:
plaučių (I28.8)
I87.2
Veninis nepakankamumas (lėtinis) (periferinis)
I87.8
Kiti patikslinti venų sutrikimai
I87.9
Venos sutrikimas, nepatikslintas
I88
Nespecifinis limfadenitas
Išskyrus:

ūminį limfadenitą, išskyrus pasaito (L04)
padidėjusius limfinius mazgus, neklasifikuojamus kitaip (R59)

I88.0
Nespecifinis mezenterinis limfadenitas

Pasaito limfadenitas (ūminis) (lėtinis)

I88.1
Lėtinis limfadenitas, išskyrus pasaito limfmazgius
Adenitas } lėtinis, bet kurio limfmazgio, išskyrus pasaito limfmazgius
Limfadenitas }
I88.8
Kiti nespecifiniai limfadenitai
I88.9
Nespecifinis limfadenitas, nepatikslintas
Limfadenitas, neklasifikuojamas kitaip
I89
Kiti neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių sutrikimai
Išskyrus:

chilocelę:
sergant filarioze (B74)
makštinio sėklidės dangalo (nesergant filarioze), neklasifikuojamą kitaip (N50.8)
padidėjusius limfmazgius, neklasifikuojamus kitaip (R59)
paveldimą limfedemą (Q82.0)
limfedemą po krūties pašalinimo (I97.2)

I89.0
Limfedema, neklasifikuojama kitur
Limfangiektazija
I89.1
Limfangitas

Limfangitas:
lėtinis
neklasifikuojamas kitaip
poūmis

Išskyrus:

ūminį limfangitą (L03)

I89.8
Kiti patikslinti neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių sutrikimai
Chilocelė (nesergant filarioze)
Lipomelanotinė retikuliozė
I89.9
Neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių sutrikimai, nepatikslinti
Limfagyslių liga, neklasifikuojama kitaip
KITI IR NEPATIKSLINTI KRAUJOTAKOS SISTEMOS SUTRIKIMAI
(I95-I99)
I95
Hipotenzija
Išskyrus:
kardiovaskulinį kolapsą (R57.9)
nėščiųjų hipotenzijos sindromą (O26.5)
nespecifinį kraujospūdžio sumažėjimą, neklasifikuojamą kitaip (R03.1)
I95.0
Idiopatinė hipotenzija
I95.1
Ortostatinė hipotenzija
Hipotenzija, pozicinė
Išskyrus:
neurogeninę ortostatinę hipotenziją [Šai-Dragerio (Shy-Drager)] (G90.3)
I95.2
Vaistų sukelta hipotenzija
Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinės priežasties kodą (20 skyrius).

I95.8
Kitos hipotenzijos
Lėtinė hipotenzija
I95.9
Hipotenzija, nepatikslinta
I97
Kraujotakos sistemos sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur
Išskyrus:

šoką po procedūros (T81.1)

I97.0
Pokardiotominis sindromas
I97.1
Kiti funkciniai sutrikimai po širdies operacijų
Širdies nepakankamumas } po širdies operacijos ar dėl protezuoto vožtuvo
Širdies silpnumas }
I97.2
Limfedemos po krūties pašalinimo sindromas
Elefantiazė (dramblialigė) } dėl krūties pašalinimo
Limfagyslių obliteracija }
I97.8
Kiti kraujotakos sistemos sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur
I97.9
Kraujotakos sistemos sutrikimai po procedūros, nepatikslinti
I98*
Kiti kraujotakos sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
Išskyrus:
sutrikimus, šiame skyriuje klasifikuojamus kitose žvaigždute pažymėtose grupėse
I98.0*
Kardiovaskulinis sifilis

Įgimtas kardiovaskulinis sifilis, vėlyvas (A50.5†)

I98.1*
Kardiovaskuliniai sutrikimai sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Kardiovaskulinis pakenkimas sergant pinta [karate (carate)] (A67.2†)

I98.2*
Stemplės venų mazgai, nenurodant kraujavimo, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Stemplės venų mazgai, nenurodant kraujavimo, sergant:
kepenų sutrikimais (K70K71†, K74†)
šistosomoze [bilarzioze] (B65†)

I98.3*
Kraujuojantys stemplės venų mazgai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Kraujuojantys stemplės venų mazgai sergant:
kepenų sutrikimais (K70K71†, K74†)
šistosomoze [bilarzioze] (B65†)

I98.8*
Kiti patikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
I99
Kiti ir nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai