ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS
0401
CUKRINIS DIABETAS IR TARPINĖ HIPERGLIKEMIJA

Cukrinis diabetas

Cukrinis diabetas (CD) klasifikuojamas taip:

 

Tarpinė hiperglikemija 

Tarpinė hiperglikemija (TH), dar vadinama sutrikusia gliukozės reguliacija (SGR), pre-diabetu, sutrikusiu gliukozės toleravimu (SGT) ir glikemijos sutrikimu nevalgius (GSN), yra nenormali medžiagų apykaitos būklė, tarpinė ir praeinanti, svyruojanti tarp normalios gliukozės homeostazės ir cukrinio diabeto, galinti būti stabili ar net tapti normali (retai).

 

1. Bendrosios CD ir TH klasifikavimo taisyklės

1 taisyklė

Jei CD ir TH yra nurodyti medicinos dokumentuose, šias ligas visada reikia koduoti (nurodoma visuose pavyzdžiuose).

2 taisyklė

Apibūdinimai „diabetinis“, „atsiradęs dėl“ ar „sukeltas“ nurodo priežastinį cukrinio diabeto ir kitų būklių ryšį. Jei vartojami šie apibūdinimai, visuomet atkreipkite dėmesį į Abėcėlinėje rodyklėje prie terminų „diabetas“, „diabetinis“ nurodytus kodus arba į atitinkamus kodus, nurodytus prie pagrindinio būklę apibūdinančio termino, po kurio eina papildomas terminas „diabetinis“ (žr. 1 pavyzdį).

Jeigu Abėcėlinėje rodyklėje prie termino „diabetinis“ nenurodomas tinkamas tiesioginis kodas, priskiriant CD kodą reikia vadovautis 3 ir 4a taisyklėmis.
Vadovaujantis 4b ir 6 taisyklėmis, gali būti priskiriamas papildomas kodas „kitai būklei“.

3 taisyklė

Į klasifikaciją taip pat yra įtrauktos būklės (dažnai vadinamos komplikacijomis), kurios dažnai pasireiškia sergant CD arba TH. Šios būklės gali būti tiesioginis medžiagų apykaitos sutrikimo padarinys (bet gali ir nebūti susijusios su šiuo sutrikimu). Abėcėlinėje rodyklėje pateikiama tokia nuorodų seka: Diabetas su arba Hiperglikemija / tarpinė / su. Priskirdami kodus CD ar TH, visada vadovaukitės atitinkamais Abėcėlinės rodyklės įrašais (žr. 2–7 pavyzdžius).

4a taisyklė

Visos CD ir TH komplikacijos, priskiriamos kategorijai E09E14, visada turi būti koduojamos siekiant nurodyti CD ar TH sunkumą (žr. 3–6 pavyzdžius).

4b taisyklė

Su CD ar TH susijusios komplikacijos arba būklės, priskiriamos kitoms kategorijoms (t. y. išskyrus kategoriją E09E14), turi būti koduojamos tik tais atvejais, kai būklė atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė arba ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytus kriterijus (žr. 3 ir 4 pavyzdžius).

5 taisyklė

Jei klasifikacijoje (Abėcėlinėje rodyklėje) tam tikra būklė siejama su CD, tačiau medicinos dokumentuose yra nurodyta kita šios būklės priežastis (ne CD), pirmiausia nurodomas būklės priežasties kodas, po to – CD kodas (žr. 5 ir 6 pavyzdžius).

6 taisyklė

Jei klasifikacijoje pateikiamas mišrus CD arba TH kodas (žr. ACS 0015), kuris aiškiai nurodo visus dokumentuose išvardytus diagnozės elementus, kelių kodų naudoti nereikia (žr. 7 ir 11 pavyzdžius).

Pastaba: toliau pateikiamuose pavyzdžiuose ACHI kodai nenurodomi.

 

 1 PAVYZDYS:

 Pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl pneumonijos. Taip pat jis serga 2 tipo CD ir dėl CD anksti pasireiškusia diabetine neuropatija.

 Pagrindinė diagnozė:

J18.9

Pneumonija, nepatikslinta

 Gretutinė diagnozė:

E11.42

2 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija

Šiame pavyzdyje pneumonijai suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas, nes ji atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nustatytus kriterijus. CD taip pat yra koduojamas (1 taisyklė). Paciento medicinos dokumentuose nurodyta, kad neuropatija yra diabetinė, pasireiškusi anksti, todėl jai priskiriamas kodas E11.42, vadovaujantis šia Abėcėlinės rodyklės nuorodų seka: Diabetas, diabetinė  neuropatija / ankstyva pradžia arba Neuropatija / diabetinė / ankstyva pradžia (2 taisyklė).

 

 2 PAVYZDYS:

 2 tipo cukriniu diabetu sergantis pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl kataraktos.

 Pagrindinė diagnozė:

H26.9

Katarakta, nepatikslinta

 Gretutinė diagnozė:

E11.39

2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta akių komplikacija

Šiame pavyzdyje kataraktai suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas, nes ji atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nustatytus kriterijus. CD taip pat yra koduojamas (1 taisyklė) – jam priskiriamas kodas E11.39, vadovaujantis šia Abėcėlinės rodyklės nuorodų seka: Diabetas / su / katarakta (3 taisyklė).

 

 3 PAVYZDYS:

2 tipo blogai kontroliuojamu cukriniu diabetu sergantis pacientas buvo paguldytas į ligoninę ištirti gliukozės kiekį kraujyje. Pacientui taip pat buvo diagnozuota tinklainės atšoka.

 Pagrindinė diagnozė:

E11.65

2 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas

 Gretutinė diagnozė:

E11.35

2 tipo cukrinis diabetas su progresuojančia akių liga

Šiame pavyzdyje nestabilaus CD (E11.65) kodas yra pagrindinės diagnozės kodas, nes jis atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nustatytus kriterijus. Tinklainės atšoka (E11.35), kaip CD komplikacija, yra koduojama (4a taisyklė) vadovaujantis šia Abėcėlinės rodyklės nuorodų seka: Diabetas / su / tinklainės atšoka (3 taisyklė). Tinklainės atšokos (H33.2) kodas nesuteikiamas, nes būklė neatitinka ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytų kriterijų (4b taisyklė).

 

 4 PAVYZDYS:

 Katarakta ir 1 tipo cukriniu diabetu sergantis pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl diabetinės ketoacidozės.

 Pagrindinė diagnozė:

E10.11

1 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, be komos

 Gretutinė diagnozė:

E10.39

1 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta akių komplikacija

Šiame pavyzdyje diabetinės ketoacidozės (E10.11) kodas yra pagrindinės diagnozės kodas, nes jis atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nurodytus kriterijus. Vadovaujantis Abėcėlinės rodyklės nuorodų seka Diabetas / su / katarakta (3 taisyklė), minėtai būklei taip pat priskiriamas kodas E10.39, parodantis CD sunkumą (4a taisyklė). Kataraktos (H26.9) kodas nesuteikiamas, nes ji neatitinka ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytų kriterijų (4b taisyklė).

 

 5 PAVYZDYS:

1 tipo cukriniu diabetu sergantis pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl lėtinės 3 stadijos (GFG = 38 ml/min.) inkstų ligos. Lėtinę inkstų ligą sukėlė sisteminė raudonoji vilkligė (SRV).

 Pagrindinė diagnozė:

N18.3

Lėtinė inkstų liga, 3 stadija

 Gretutinė diagnozė:

M32.9

Sisteminė raudonoji vilkligė, nepatikslinta
 

E10.22

1 tipo cukrinis diabetas su nustatyta diabetine nefropatija

Šiame pavyzdyje lėtinei inkstų ligai suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas, nes ji atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nustatytus kriterijus. Paciento medicinos dokumentuose nurodoma, kad lėtinę inkstų ligą sukėlė SRV, todėl SRV kodas nurodomas po lėtinės inkstų ligos kodo (5 taisyklė). CD kodas yra priskiriamas (4a ir 5 taisyklės), vadovaujantis šia Abėcėlinės rodyklės nuorodų seka: Diabetas / su / lėtinė inkstų liga (3 taisyklė).

 

 6 PAVYZDYS:

Pacientas, sergantis 2 tipo cukriniu diabetu, buvo paguldytas į ligoninę dėl ūminio inkstų nepakankamumo, kuris pasireiškė kaip komplikacija po to, kai ligoninėje jam buvo sušvirkšta į veną kontrastinė medžiaga.

 Pagrindinė diagnozė:

N17.9

Ūminis inkstų nepakankamumas, nepatikslintas

 Gretutinė diagnozė:

Y57.5

Rentgeno kontrastinės medžiagos nepageidaujamas poveikis

 

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

 

E11.29

2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta inkstų komplikacija

Šiame pavyzdyje ūminiam inkstų nepakankamumui (N17.9) suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas, pagal ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nustatytus kriterijus. Ūminį inkstų nepakankamumą sukėlė į veną sušvirkšta kontrastinė medžiaga, todėl ūminiam inkstų nepakankamumui priskiriami išorinės priežasties ir įvykio vietos kodai (Y57.5, Y92.22). CD kodas priskiriamas (4a ir 5 taisyklė) vadovaujantis šia Abėcėlinės rodyklės nuorodų seka: Diabetas / su / nepakankamumas / inkstų / ūminis (3 taisyklė).

 

 7 PAVYZDYS:

 2 tipo cukriniu diabetu sergantis pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl proliferacinės retinopatijos.

 Pagrindinė diagnozė:

E11.33

2 tipo cukrinis diabetas su proliferacine retinopatija

Šiame pavyzdyje retinopatijai suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas, nes ji atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nustatytus kriterijus, o CD yra papildoma diagnozė (1 taisyklė). Tačiau CD kodas (E11.33), nurodytas vadovaujantis Abėcėlinės rodyklės nuorodų seka Diabetas / su / retinopatija / proliferacinė (3 taisyklė), pažymi abi ypatybes – retinopatiją ir CD, todėl priskiriamas tik vienas kodas (6 taisyklė).

 

2. Specialieji CD ir TH klasifikavimo principai

 

Po kasos pašalinimo (pankreatektomijos) pasireiškęs CD ir TH

Jei po radikalios ar dalinės pankreatektomijos pasireiškia CD ar TH, šioms būklėms priskiriamas kodas E89.1 Hipoinsulinemija, išsivysčiusi po procedūros (taikoma tik tam gydymo epizodui, kai buvo atlikta chirurginė intervencija). Vėlesniais gydymo epizodais, nesusijusiais su chirurgine intervencija, CD ar TH priskiriamas atitinkamai kodas E13 arba kodas E09 ir nurodomas papildomas kodas Z90.4 Įgytas kitų virškinimo trakto dalių nebuvimas.

 

CD ir TH, sukeltas endokrinopatijos, kuria šiuo metu nebesergama

Jei CD ar TH išlieka po sėkmingai išgydytos endokrinopatijos, priskiriamas atitinkamas kodas – E13 arba E09, taip pat nurodomas papildomas kodas Z86.3 Buvusios asmeniui kitos endokrininės, mitybos ir metabolinės ligos.

 

Nėštumas bei CD ir TH, prasidėję iki nėštumo

Nėštumą komplikuojantis CD ar TH priskiriami kategorijai O24 Cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu:

O24.0

Nėščiųjų 1 tipo cukrinis diabetas, prasidėjęs iki nėštumo

O24.1

Nėščiųjų 2 tipo cukrinis diabetas, prasidėjęs iki nėštumo

O24.2

Nėščiųjų kito patikslinto tipo cukrinis diabetas, prasidėjęs iki nėštumo

O24.3

Nėščiųjų nepatikslintas cukrinis diabetas, prasidėjęs iki nėštumo

O24.5

Nėščiųjų tarpinė hiperglikemija, prasidėjusi iki nėštumo

 

Šie kodai turi būti priskiriami, jei CD ar TH diagnozuojami iki nėštumo.

Papildomus CD ar TH komplikacijų kodus reikia priskirti laikantis 4a ir 4b taisyklių.

 

Nėščiųjų cukrinis diabetas (NCD)

Kodas O24.4 Gestacinis cukrinis diabetas priskiriamas būklei tuo atveju, kai CD pirmą kartą diagnozuojamas nėštumo laikotarpiu.

Jei medicinos dokumentuose nenurodoma, kad CD diagnozė nustatyta iki nėštumo ar nėštumo laikotarpiu, priskirkite kodą O24.9 Cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu, nepatikslintas.

 

Hipoglikeminės ir insulino reakcijos

1.

CD, kai yra hipoglikemijos epizodų, atsiradusių dėl netinkamai skiriamo ar netinkamai vartojamo insulino, ar dėl netinkamai vartojamų geriamųjų gliukozės kiekį mažinančių vaistų, priskiriami šie kodai:

 

Kodai:

T38.3

Apsinuodijimas insulinu ir peroraliniais hipoglikeminiais [antidiabetiniais] vaistais

   

E1-.64

*Cukrinis diabetas su hipoglikemija

   

X44

Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais vaistais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis

   

(Taip pat žr. ACS 1901 Apsinuodijimai ir ACS 2001 Išorinės priežasties kodo naudojimas ir skirstymas.)

2.

CD, kai yra hipoglikemijos epizodų, atsiradusių vartojant insulino ar gliukozės kiekį mažinančių geriamųjų vaistų, kurių dozė yra tinkama arba koreguojama, priskirkite šiuos kodus:

 

Kodai:

E1-.64

*Cukrinis diabetas su hipoglikemija

   

Y42.3

Insulino ir peroralinių hipoglikeminių vaistų [antidiabetinių] nepageidaujamas poveikis

   

(Taip pat žr. ACS 1902 Nepageidaujamas poveikis ir ACS 2001 Išorinės priežasties kodo naudojimas ir skirstymas.)

3.

Jei hipoglikemija pasireiškia sergant CD ir kai yra nustatytas kasos vidinės sekrecijos sutrikimas, kuriam priskiriamas kodas E16.1 Kita hipoglikemija arba kodas E16.9 Nepatikslinti kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimai, nurodomi šie kodai:

 

Kodai:

E13.64

Kitas patikslintas cukrinis diabetas su hipoglikemija

     

IR

   

pagrindinės būklės kodas

     

IR

   

E16.1

Kita hipoglikemija

     

ARBA

   

E16.9

Nepatikslinti kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimai

 

Ūminis inkstų nepakankamumas, nefropatija ir CD

Jei nefropatijos komplikacija, žymima kodu E1-.2-, paciento medicinos dokumentuose nurodoma kartu su ūminiu inkstų nepakankamumu, priskiriamas kodas E1-.29 *Cukrinis diabetas su kita patikslinta inkstų komplikacija ir atitinkamas nefropatijos kodas E1-.2-.

 

Nustatyta  nefropatija ir CD

Jei paciento medicinos dokumentuose nurodomos nefropatijos komplikacijos, kurioms priskiriamas daugiau kaip vienas kodas – E1-.21 ir E1-.22, turi būti koduojama sunkesnė stadija (E1-.22)

 

Retinopatija ir CD

Jei paciento medicinos dokumentuose nurodomos retinopatijos komplikacijos, kurioms priskiriamas daugiau kaip vienas kodas, priklausantis kategorijai E1-.31–E1-.33, ir (arba) kodas E1-.35, turi būti koduojama tik pati sunkiausia stadija.

 

Neuropatija ir CD

Jei paciento medicinos dokumentuose nurodomos įvairių tipų neuropatijos komplikacijos, kurioms priskiriamas daugiau kaip vienas kodas, priklausantis kategorijai E1-.41–E1-.43, turi būti koduojamas kiekvienas komplikacijos tipas.

 

3. CD ir TH su atsparumo insulinui požymiais

Atsparumo insulinui sindromas (metabolinis sindromas ar sindromas X) apima sutrikimų, kurie dažniausiai pasireiškia vienu metu, visumą, tarp jų gali būti ir CD arba TH. Atsparumo insulinui požymiai dažniausiai yra susiję su 2 tipo CD ir nebūdingi 1 tipo CD.

Klasifikavimas

Atitinkamas kodas – E11.72, E13.72 arba E14.72 *Nepatikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais, arba kodas E09.72 Tarpinė hiperglikemija su atsparumo insulinui požymiais priskiriamas, jei kartu su CD ar TH paciento medicinos dokumentuose yra nurodytas vienas ar keli toliau išvardyti sutrikimai:

 • juodoji akantozė;

 • dislipidemija1, apibūdinama:

padidėjusiu trigliceridų kiekiu nevalgius (≥1,7 mmol/l), arba

sumažėjusiu didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolio kiekiu (vyrams ≤ 1,03, moterims ≤ 1,29);

 • hiperinsulinizmas;

 • padidėjęs riebalų kaupimasis pilvo ertmėje;

 • „atsparumas insulinui“;

 • suriebėjusios kepenys – nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga;

 • nutukimas, liguistas nutukimas, antsvoris;

 • nealkoholinis steatohepatitas (NASH).

 

Pastaba:

hipertenzija yra dažna liga, kurią sukelia įvairios priežastys; ją sieti su atsparumu insulinui galima tik tuo atveju, jei tuo pat metu pasireiškia nors vienas iš pirmiau išvardytų sutrikimų. Jei pasireiškia tik hipertenzija, laikoma, kad būklė neatitinka kriterijų, pagal kuriuos gali būti priskiriamas kodas E11.72, E13.72 arba E14.72 *Cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais, arba kodas E09.72 Tarpinė  hiperglikemija su atsparumo insulinui požymiais.

 

Papildomus CD ar TH komplikacijų kodus reikia priskirti laikantis 4a ir 4b taisyklių.1 Klinikiniuose įrašuose dažniau vartojami terminai: „hipercholesterolemija“, „didelis cholesterolio kiekis“, „hiperlipidemija“ arba „↑ chol“, o ne „dislipidemija“. Jei pacientų medicinos dokumentuose vartojami šie terminai, apsispręsdami dėl kodo E1-.72 * Cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais arba kodo E09.72 Tarpinė hiperglikemija su atsparumo insulinui požymiais priskyrimo vadovaujamasi toliau pateikiamomis rekomendacijomis:

 • jeigu klinikiniuose įrašuose nurodomas padidėjęs cholesterolio kiekis ir padidėjęs trigliceridų kiekis nevalgius arba sumažėjęs DTL cholesterolio kiekis, būklė gali būti laikoma dislipidemija – priskiriamas kodas E1-.72 arba kodas E09.72;

 • jeigu klinikiniuose įrašuose nėra duomenų apie padidėjusį cholesterolio kiekį, tačiau nurodomas padidėjęs trigliceridų kiekis nevalgius ir sumažėjęs DTL cholesterolio kiekis, priskiriamas kodas E1-.72 arba kodas E09.72;

 • jeigu klinikiniuose įrašuose nurodytas tik padidėjęs cholesterolio kiekis, tačiau apie padidėjusį trigliceridų kiekį nevalgius ar sumažėjusį DTL cholesterolio kiekį nėra duomenų – kodas E1-.72 arba kodas E09.72 nepriskiriamas.

Testų rezultatus galima naudoti medicinos dokumentuose jau aprašytoms būklėms patvirtinti, vadovaujantis ACS 0010 Bendrosios kodavimo gairės / Tyrimų rezultatai.

Žr. 1 pav.

 

1 pav. Kodų E11.72, E13.72, E14.72 *Cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais arba kodo E09.72 Tarpinė hiperglikemija su atsparumo insulinui požymiais priskyrimo atitinkamoms būklėms kriterijų schema.

 

* Hipertenzija yra dažna liga, kurią sukelia įvairios priežastys, ją sieti su atsparumu insulinui galima tik tuo atveju, jei tuo pačiu metu nustatomas nors vienas iš pirmiau išvardytų atsparumo insulinui požymių.
** Testų rezultatus galima naudoti medicinos dokumentuose jau aprašytoms būklėms patvirtinti, kaip nurodyta ACS 0010 Bendrosios kodavimo gairės / Tyrimų rezultatai

 

 8 PAVYZDYS:

 2 tipo cukriniu diabetu sergantis nutukęs pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl retinopatijos.

 Pagrindinė diagnozė:

E11.31

2 tipo cukrinis diabetas su bazine retinopatija

 Gretutinė diagnozė:

E11.72

2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais

Šiame pavyzdyje nurodytu atveju reikia vadovaujantis Abėcėlinės rodyklės nuorodų seka Diabetas / su / retinopatija  ir priskirti kodą E11.31 (3 ir 6 taisyklės). Pacientas yra nutukęs, todėl atsparumo insulinui kriterijai tenkinami, taigi, priskiriamas kodas E11.72. Kodas, kuriuo žymimas nutukimas (E66.9), nesuteikiamas, nes paciento būklė neatitinka ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytų kriterijų (4b taisyklė).

 

4. Specifinės daugybinės komplikacijos sergant CD ir TH

 

4.1 CD, kai yra daugybinės mikrokraujagyslinės ir kitos patikslintos nekraujagyslinės komplikacijos

CD – tai tam tikrų sutrikimų visuma, tad sergantiesiems gali pasireikšti daugybinės mikrokraujagyslinio ir nekraujagyslinio pobūdžio komplikacijos. Klasifikacijoje numatyti tam tikri kodai, nurodantys šį dar vieną būklės sunkumo lygmenį

Klasifikavimas

Kodas E1-.71 *2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis nurodomas, jei diagnozuojamos būklės, priskiriamos dviem ar daugiau iš toliau išvardytų penkių kategorijų:

 1. inkstų komplikacijos (E1-.2-);

 2. akių komplikacijos (E1-.3-);

 3. neurologinės komplikacijos (E1-.4-);

 4. diabetinė kardiomiopatija (E1-.53);

 5. odos ir poodinio audinio komplikacijos (E1-.62).

Papildomi specifinių CD komplikacijų kodai priskiriami laikantis 4a ir 4b taisyklių.

 

 

 9 PAVYZDYS:

2 tipo cukriniu diabetu ir nefropatija sergantis pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl 3 stadijos lėtinės inkstų ligos. Pacientui taip pat buvo diagnozuota tinklainės išemija.

 Pagrindinė diagnozė:

N18.3

Lėtinė inkstų liga, 3 stadija

 Gretutinės diagnozės:

E11.22

2 tipo cukrinis diabetas su nustatyta diabetine nefropatija

 

E11.32

2 tipo cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija

 

E11.71

2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis

Šiame pavyzdyje nurodytai lėtinei inkstų ligai suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas, nes ji atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nustatytus kriterijus. Kodas E11.22 priskiriamas nefropatijai, o kodas E11.32 – tinklainės išemijai (4a taisyklė) šia Abėcėlinės rodyklės nuorodų seka – Diabetas / su (3 taisyklė). Faktas, kad buvo diagnozuota lėtinė inkstų liga ir tinklainės išemija, suteikia teisę priskirti kodą E11.71, kuris turi būti įrašomas kaip papildomos diagnozės kodas. Tinklainės išemijos kodas (H34.2) nesuteikiamas, nes paciento būklė neatitinka ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytų kriterijų (4b taisyklė).

 

4.2 TH, kai yra daugybinės mikrokraujagyslinės komplikacijos

Klasifikavimas

Kodas E09.71 Tarpinė hiperglikemija su dauginėmis mikrokraujagyslinėmis komplikacijomis nurodomas, kai diagnozuojamos būklės, priskiriamos dviem ar daugiau iš toliau išvardytų trijų kategorijų:

 1. inkstų komplikacijos (E09.2);
 2. akių komplikacijos (E09.3);
 3. neurologinės komplikacijos (E09.4).

Papildomus specifinių TH komplikacijų kodus reikia priskirti laikantis 4a ir 4b taisyklių.


5. Pėdos opos sergant CD

Jei diagnozuojama pėdos opa, tai nebūtinai yra susiję su vadinamąja „diabetine pėda“ (žr. 6 Diabetinė pėda).

Klasifikavimas

Jei CD sergantis pacientas paguldomas į ligoninę dėl pėdos opos gydymo, priskiriami kodai:

L97.0

Pėdos opa

E1-.69

*Cukrinis diabetas su kita patikslinta komplikacija.

 

Pastaba: kodo E1-.73 *Cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių negalima priskirti pėdos opai, nes šis kodas turi būti priskiriamas būklei diabetinė pėda“ žymėti (žr. 6. Diabetinė pėda).

 

6. Diabetinė pėda 

Šis terminas vartojamas CD apibūdinti, kai nustatoma pėdos opa ar infekcija bei periferinės ir (ar) neurologinės komplikacijos, ir (ar) kiti akivaizdūs klinikiniai veiksniai.

Diabetinė pėda diagnozuojama pacientams, kurie serga cukriniu diabetu

IR

kuriems yra nustatyta:

 1.

infekcija ir (ar) opa, priskiriamos 1 kategorijai: 

 

pėdos opa

L97.0
 

pėdos odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė)

L02.43
 

kojos piršto celiulitas

L03.02
 

pėdos celiulitas

L03.14
 

pėdos spaudimo sukeltas sužalojimas, III stadija

L89.27L89.29
 

pėdos spaudimo sukeltas sužalojimas, IV stadija

L89.37L89.39
 

pėdos spaudimo sukeltas sužalojimas

L89.47L89.49
 IR

 būklė, priskiriama mažiausiai vienai iš 2a–2d kategorijų:

 2a.

periferinių arterijų liga:

 

CD su periferine angiopatija be gangrenos

E1-.51
 

CD su periferine angiopatija su gangrena

E1-.52

 2b.

neuropatija:

 

bet kuri būklė, kuriai priskiriamas kodas E1-.4- *Cukrinis diabetas su neurologine komplikacija

E1-.4

 2c.

būklės, nulemiančios deformacijas ir per didelį pažeistos pėdos apkrovimą

 

CD su Šarko (Charcot) artropatija

E1-.61
 

CD su diabetine osteopatija

E1-.61
 

Pėdos suragėjimai ir sukietėjimai

L84.0
 

Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas)

M20.1
 

Nelankstus kojos nykštys [hallux rigidus]

M20.2
 

Kitos kojos nykščio deformacijos (įgytos)

M20.3
 

Kitos "plaktuko formos" kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos)

M20.4
 

Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos)

M20.5
 

Lenkimo deformacijos, čiurna ir pėda

M21.27
 

Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

M21.37
 

Plokščia pėda [pes planus] (įgyta)

M21.4
 

Įgytos "nagų" pavidalo plaštakos ir pėdos deformacijos, šleiva plaštaka ir pėda, čiurna ir pėda

M21.57
 

Kitos įgytos čiurnos ir pėdos deformacijos, čiurna ir pėda

M21.67
 

Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda

M21.87

 2d.

ankstesnė (-ės) pažeistos ir (ar) kitos kojos amputacija (-os):

 

Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

Z89.4
 

Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

Z89.5
 

Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

Z89.6
 

Įgytas abiejų kojų nebuvimas [bet kuriame lygyje, išskyrus vien kojų pirštus]

Z89.7

 

Klasifikavimas

Priskiriamas kodas E1-.73 *Cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių, jei:

 • klinikiniuose įrašuose yra nurodyta diabetinės pėdos diagnozė, arba
 • tenkinami pirmiau išvardyti kriterijai.

Papildomus specifinių CD ar TH komplikacijų kodus reikia priskirti laikantis 4a ir 4b taisyklių.

 

Diabetinės pėdos atveju kodų eiliškumas nustatomas atsižvelgiant į:

 • ACS 0001 Pagrindinė diagnozė, didelį dėmesį skiriant:

– principui „po ištyrimo“;

dviem (ar daugiau) tarpusavyje susijusioms būklėms, kurių kiekviena gali atitikti pagrindinės diagnozės apibrėžimą;

dviem (ar daugiau) diagnozėms, kurių kiekviena vienodai atitinka pagrindinės diagnozės apibrėžimą;

 

7. Pašalintos būklės ir CD
Klasifikavimas
 1.

Pašalinta katarakta ir CD

 

Jei katarakta buvo pašalinta atliekant chirurginę operaciją, priskiriamas:

 
 •   kodas (-ai), nurodantis (-tys) dabartines diabeto komplikacijas,

ARBA

 • kodą E1-.9 *Cukrinis diabetas be komplikacijos

atitinkamai

SU

kodu, nurodančiu anksčiau atliktą chirurginę operaciją.

 2.

Pašalinta opa ir CD

 

Nors opos gali nebelikti atlikus kraujagyslių rekonstrukcines procedūras ar kojų amputaciją, tačiau šiais būdais negali būti pašalinama periferinių arterijų liga. Šiuo atveju reikia koduoti CD kartu su periferinių arterijų liga, taip pat nurodant papildomą kodą, kuris apibūdina anksčiau atliktą chirurginę intervenciją.

 3.

Lėtinė inkstų liga ir CD

 

Inkstų transplantacija, kuria siekiama koreguoti nefropatiją, nepašalins lėtinės inkstų ligos. CD, kuriuo sergantiems pacientams buvo atlikta inkstų transplantacija, priskiriamas kodas E1-.22 Cukrinis diabetas su nustatyta diabetine nefropatija, nurodantis CD sunkumą. Papildomi kodai, žymintys lėtinę inkstų ligą ir (arba) būklę po transplantacijos, turi būti nurodomi tik tais atvejais, kai būklė po transplantacijos atitinka ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytus kriterijus (taip pat žr. ACS 1438 Lėtinė inkstų liga).

 

 10 PAVYZDYS:

Pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl nestabilaus 2 tipo cukrinio diabeto. Anksčiau pacientui dėl diabetinės kataraktos buvo atlikta operacija ir implantuotas dirbtinis lęšis.

 Pagrindinė diagnozė:

E11.65

2 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas

 Gretutinė diagnozė:

Z96.1

Intraokulinis lęšis

Šiame pavyzdyje nestabilaus CD kodas yra pagrindinės diagnozės kodas, nes jis atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nustatytus kriterijus. Paciento medicinos dokumentuose nurodoma, kad jis sirgo katarakta, kuri buvo pašalinta chirurginės operacijos būdu. Šiuo atveju priskiriamas kodas Z96.1, nurodantis ankstesnę chirurginę intervenciją.

 

 11 PAVYZDYS:  

Pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl nestabilaus 2 tipo cukrinio diabeto. Anksčiau pacientui buvo diagnozuota nefropatija, dėl kurios buvo atlikta inksto transplantacija.

 Pagrindinė diagnozė:

E11.65

 2 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas

 Gretutinė diagnozė:

E11.22

 2 tipo cukrinis diabetas su nustatyta diabetine nefropatija

Šiame pavyzdyje nestabilaus CD kodas yra pagrindinės diagnozės kodas, nes jis atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nustatytus kriterijus. Taip pat priskiriamas specialus CD komplikacijos kodas, žymintis CD, kai yra lėtinė inkstų liga (E11.22, bet ne E11.29 2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta inkstų komplikacija), nes lėtinė inkstų liga yra neišgydoma. Lėtinės inkstų ligos ir būklės po transplantacijos kodai nepriskiriami, nes nė vienas iš jų neatitinka ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytų kriterijų.  

 

8. Išgydytas ar nepasireiškiantis CD / CD remisija
Klasifikavimas
 1. 2 tipo CD gali būti sėkmingai kontroliuojamas gydant nutukimą ir pereiti į žemesnio lygio TH ar net normalios gliukozės homeostazės būklę. Tokiais atvejais priskiriamas TH kodas (E09) arba kodas Z86.3 Buvusios asmeniui kitos endokrininės, mitybos ir metabolinės ligos.

 2. Dėl endokrinopatijos, vaistų ar cheminių medžiagų poveikio atsiradęs CD gali būti išgydytas arba gali pereiti į žemesnio lygio TH būklę, jei endokrinopatija yra sėkmingai kontroliuojama ar išgydoma arba jei nutraukiamas vaistų poveikis. Tokiais atvejais priskiriamas atitinkamas TH kodas (E09) arba kodas Z86.3 Buvusios asmeniui kitos endokrininės, mitybos ir metabolinės ligos.

 3. Kai 1 tipo CD yra sėkmingai gydomas atliekant kasos ar kasos salelių ląstelių transplantaciją, priskiriamas atitinkamas 1 tipo CD komplikacijos kodas (-ai), jei jis taikytinas, ir kodas Z94.8 Kitas persodintas organas ar audinys.

  Taip pat žr. ACS 2112 Asmeniui buvusios būklės.

 

 12 PAVYZDYS:

Pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl kairės akies kataraktos gydymo ir dirbtinio lęšio implantavimo. Anksčiau pacientas sirgo CD, atsiradusiu dėl Kušingo sindromo, kuris buvo išgydytas pašalinus antinksčių adenomą. Gydantis ligoninėje pacientui buvo atliktas GTT tyrimas – jo rezultatai atitiko normą

 Pagrindinė diagnozė:

H26.9

Katarakta, nepatikslinta

 Gretutinė diagnozė:

Z86.3

Buvusios asmeniui kitos endokrininės, mitybos ir metabolinės ligos

Šiame pavyzdyje kataraktai suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas, nes ji atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė nustatytus kriterijus. Paciento medicinos dokumentuose taip pat buvo nurodyta, kad, išgydžius pagrindinę ligą, jis pasveiko nuo CD. Taigi turi būti nurodytas kodas H26.9, po to – kodas Z86.3 (ne E1-.39), žymintis anksčiau pasireiškusį CD. 

 

9. Švietimas diabeto gydymo klausimais / paciento mokymas apie CD
 Klasifikavimas

Vertinant gydymo epizodus, konkrečiai skirtus paciento mokymui apie CD, nurodomas pagrindinės diagnozės kodas, priskiriamas kategorijai E10E14 Cukrinis diabetas, papildomas kodas Z71.8 Kitas patikslintas konsultavimas bei procedūros kodas 95550-14 [1916] Bendroji sveikatos intervencija, cukrinio diabeto mokymas.

 

Vertinant gydymo epizodus, kai paciento mokymas apie CD nėra hospitalizacijos tikslas, tačiau gydymo ligoninėje metu pacientas mokomas apie CD, nurodomas tik kodas 95550-14 [1916] Bendroji sveikatos intervencija, mokymas apie cukrinį diabetą. Šiuo atveju kodas Z71.8 Kitas patikslintas konsultavimas nepriskiriamas, nes švietimas yra standartinio gydymo nuo CD dalis.

 

Taip pat žr. ACS 0032 Pagalbinės sveikatos intervencijos.

0402
CISTINĖ FIBROZĖ
Apibrėžimas

Cistinė fibrozė (CF) yra liaukų funkcijos sutrikimas, pažeidžiantis daugelį organų sistemų, tačiau dažniausiai pasireiškiantis lėtinėmis kvėpavimo takų infekcijomis, kasos fermentų stoka ir kitomis susijusiomis komplikacijomis.

Dažniausiai CF pasireiškia:

Klasifikavimas

Cistinei fibrozei (CF) suteikiamas kodas E84 Cistinė fibrozė. Kodas E84 Cistinė fibrozė ir ligos pasireiškimo kodai suteikiami vadovaujantis ACS 0001 Pagrindinė diagnozė ir ACS 0002 Gretutinės diagnozės nustatytais kriterijais.

 

Pastaba: Toliau pateiktuose pavyzdžiuose ACHI kodai nenurodyti.

1 PAVYZDYS:

Pacientas, nukritęs nuo kopėčių, buvo hospitalizuotas dėl blauzdikaulio kūno lūžio. Pacientas taip pat buvo gydomas dėl susijusių su cistine fibroze bronchektazių.

Kodai:

S82.28

Kitas blauzdikaulio kūno lūžis

W11

Kritimas ant ir nuo kitų pakėlimo įrenginių

Atitinkamai suteikiamas įvykio vietos kodas (Y92) ir veiklos kodas (U50U73)

J47

Bronchektazės

E84

Cistinė fibrozė

 2 PAVYZDYS:
Pacientas buvo paguldytas į ligoninę pašalinti dėl cistinės fibrozės atsiradusius nosies polipus. Pacientui taip pat buvo diagnozuotas kasos nepakankamumas ir nepakankama mityba, dėl kurių pacientas nebuvo gydytas šio gydymo epizodo metu.
 Kodai: J33.9 Nosies polipas, nepatikslintas
  E84 Cistinė fibrozė

 

 3 PAVYZDYS:
Pacientas buvo paguldytas į ligoninę dėl cistinės fibrozės. Dėl bronchektazių jis buvo gydytas intraveniniais antibiotikais ir buvo taikyta respiracinė terapija. Dėl vitamino D stokos pacientą konsultavo dietologas.
 Kodai: E84 Cistinė fibrozė
  J47 Bronchektazės
  E55.9 Vitamino D trūkumas, nepatikslintas