Bendrieji intervencijų standartai
0016
BENDROSIOS PROCEDŪROS GAIRĖS
Apibrėžimas

Procedūra apibrėžiama kaip „koduojama klinikinė intervencija, kuri:

 

Kodų tvarką būtina nustatyti hierarchiškai:

(Sveikatos duomenų standartų komitetas (2006), Nacionalinis sveikatos duomenų žodynas, 13 leidimas, Australijos sveikatos ir gerovės institutas).

1 PAVYZDYS:

Pagrindinė diagnozė:

Lėtinis cervicitas

Gretutinės diagnozės:

Žmogaus papilomos virusas (ŽPV)

Menoragija

Procedūros:

Dilatacija ir kiuretažas, diatermija ir gimdos kaklelio biopsija

Pirmiausia nustatoma procedūra:

Gimdos kaklelio kauterizacija (35608-00 [1275]), nes šia procedūra gydomas lėtinis cervicitas.

 

Nors daugelis procedūrų gali atitikti aukščiau nurodytą klinikinės intervencijos AIHW (Australijos sveikatos ir gerovės instituto) apibrėžimą, tačiau jei jos yra įprastinis koduojamų ligų gydymo būdas, šių procedūrų koduoti nebūtina. Pavyzdžiui, daugeliui slaugos procedūrų gali prireikti „specialių mokymų“, bet šios procedūros nekoduojamos. Daug radiologinių procedūrų gali turėti joms būdingą riziką, jas atliekant reikia turėti „specialias patalpas ar įrenginius“, tačiau daugelis šių procedūrų yra tikėtina ar neatsiejama diagnostikos ar gydymo plano dalis ir šios procedūros nekoduojamos. Be to, tikslesni ar išsamesni duomenys apie tam tikrų procedūrų atlikimą gal būti gaunami iš kitų duomenų rinkimo šaltinių (pvz., patologijos, radiologijos).

 

Klinikiniai koduotojai turi laikytis nurodymų, pateiktų ACS 0042 Procedūros, įprastai nekoduojamos ir tam tikrų procedūrų atlikimo nurodymų, pateiktų kituose Australijos kodavimo standartuose, įtrauktuose į šį dokumentą.

 

Procedūros sudedamosios dalys

Nekoduojamos procedūros, kurios yra kitos procedūros sudėtinė dalis. Šios procedūros dažniausiai bus laikomos įprasta ar neatsiejama reikšmingesnės atliekamos procedūros dalimi.

 

2 PAVYZDYS:

 • laparotomija, kaip operacijos būdas;

 • kaulo transplantacija, atliekant kaukolės ir veido rekonstrukciją;

 • pilvo incizijos susiuvimas po operacijos.

0019
NEBAIGTA ARBA NUTRAUKTA PROCEDŪRA

Jei dėl bet kurios priežasties chirurginė procedūra buvo nutraukta arba nebaigta, koduojama tik ta procedūra, kuri buvo atlikta. 

1 PAVYZDYS:

Jei laparotomija buvo atlikta apendektomijos tikslu, bet kirmėlinės ataugos pašalinti nepavyko dėl pacientą ištikusio širdies priepuolio, reikia koduoti tik laparotomiją.

Kodas:

30373-00 [985]

Diagnostinė laparotomija

Jei procedūra įrašyta kaip „nepavykusi“ (pvz., „nepavykęs bendrojo tulžies latako ištyrimas“ gali reikšti, kad bendrasis tulžies latakas buvo ištirtas, bet kontrastinė medžiaga nesuleista), koduotojai turėtų būti atsargūs. Tokiu atveju procedūrą reikia koduoti.

Pastaba:

ACHI  klasifikacijoje yra kodas nepavykusiam replių panaudojimui instrumentinio gimdymo metu, 90468-05 [1337] Nepasisekęs replių panaudojimas, reiškiantis, kad laukta baigtis neįvyko (t. y. gimdymas, panaudojant reples, nepavyko).

 

Minimaliai invazinė (rakto skylutės) procedūra, atliekama prieš atvirąją procedūrą

 

Kai numatoma minimaliai invazinė procedūra pereina į atvirąją procedūrą, pirmiausia suteikite kodą atvirajai procedūrai, o po jo nurodykite tinkamą kodą iš išvardytųjų toliau:

Pastaba: Nors kodai 90343-00 ir 90343-01 yra nurodyti 10 skyriuje Virškinimo sistemos procedūros, jie gali būti naudojami su kitais į šį skyrių neįtrauktais kodais, nurodančiais endoskopines ar laparoskopines procedūras, atliekamas prieš atvirąsias procedūras.

 

Pastaba: Šių kodų negalima naudoti diagnostinėms endoskopinėms/ laparoskopinėms/ artroskopinėms procedūroms.

 

Jeigu procedūros pobūdis pasikeitė dėl per procedūrą atsiradusių komplikacijų, taip pat nurodykite komplikacijos kodą, kaip nurodyta ACS 1904 Procedūrų komplikacijos.

 

 2 PAVYZDYS:

Mėginimas endoskopiškai atlaisvinti riešo kanalą buvo užbaigtas atliekant atvirąją procedūrą.

 Kodai: 39331-01 [76]

Riešo kanalo atlaisvinimas

  90343-00 [1011] Endoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą

 

 3 PAVYZDYS:  
 Laparoskopinė transvaginalinė histerektomija užbaigta atliekant visišką abdominalinę histerektomiją   
 Kodai: 35653-01 [1268]  Visiška abdominalinė histerektomija
  90343-01 [1011]  Laparoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą

 


0020
ABIPUSĖS ARBA DAUGYBINĖS PROCEDŪROS

Abipusės procedūros

Apibrėžimas

Abipusės procedūros apima skirtingų kūno pusių organus arba struktūras tos pačios operacijos metu.

 

1. Procedūros su abipusiu kodu

 

ACHI klasifikacijoje yra vienas kodas abipusėms procedūroms žymėti, kai liga ar sutrikimas dažniausiai pasireiškia abipusiškai (pvz., kelių osteoartrito, policistinės kiaušidės, kosmetinės vokų operacijos, į išorinę pusę iškrypusio kojos nykščio (hallux valgus) korekcija). Pavyzdžiui:

 

Klasifikavimas

Jei yra kodas abipusei procedūrai žymėti, kodas suteikiamas vieną kartą.

 

2. Natūraliai abipusės procedūros

 

Kita „pseudoabipusių“ procedūrų, kurios neaprašomos taip išsamiai kaip abipusės, grupė ACHI klasifikacijoje apima diagnostines ir gydomąsias intervencijas, turinčias vieną įėjimo vietą, bet veikiančias abipuses struktūras, dažniausiai kraujagysles. Pvz., vainikinių arterijų angiografija arba tonzilektomija.

 

Klasifikavimas

Jei procedūra yra savaime abipusė, kodas suteikiamas vieną kartą.

 

3. Procedūros be galimybės pasirinkti kodo abipusei procedūrai

 

ACHI klasifikacija nesuteikia galimybės pasirinkti abipusės procedūros kodo visoms procedūroms, atliekamoms abipus esančiuose organuose arba struktūrose. Pavyzdžiui, toliau sekančių abipusių procedūrų kodų nėra: 

Klasifikavimas

Kai abipusei procedūrai nėra vieno kodo, kodas suteikiamas du kartus, pvz., stapedektomija, kataraktos ekstrakcija, abiejų žastikaulių lūžių redukcija. 
 

Daugybinės procedūros

 

Apibrėžimas

Paprastai ACHI klasifikacijoje kode nurodomas organas, liga ir sritis vienaskaitoje. Taip yra lengviau išlaikyti nuoseklumą ir atnaujinti duomenis. Pavyzdžiui, kodo pavadinimas „intranazalinis polipo pašalinimas iš viršutinio žandikaulio ertmės“ apima vieno arba daugiau nei vieno polipo pašalinimą. Todėl polipas gali būti interpretuojamas kaip polipas arba polipai. Kiti pavyzdžiai: karpa (-os), odos atauga (-os), biopsija arba biopsijos, pažeidimas (-ai).

 

Kitoje dalyje naudojamas terminas „operacinė‘‘. Ją reikia interpretuoti kaip operacinę arba kitą patalpą, kurioje atliekamos procedūros paciento gydymo metu, pvz., intensyvios terapijos skyrius, palata.

 

Klasifikavimas

 

1. TA PATI PROCEDŪRA, kelis kartus atlikta operacinėje (per skirtingus apsilankymus) gydymo epizodo metu

Procedūra, kuri gydymo epizodo metu atlikta kelis kartus per skirtingus apsilankymus operacinėje, turi būti koduojama tiek kartų, kiek kartų buvo atliekama.

 

Šios taisyklės išimtys:

 • Į ACS 0042 įtrauktos procedūros „Procedūros, įprastai nekoduojamos“

 • Procedūros, kurioms taikomos kituose kodavimo standartuose  nurodytos specialios taisyklės, pvz.:

 

 • nudegimo tvarstymas (žr. ACS 1911 Nudegimai);

 

 • chemoterapija (žr. ACS 0044 Chemoterapija);

 

 • kraujo transfuzijos (žr. ACS 0302 Kraujo transfuzijos);

 

 • pagalbinės sveikatos intervencijos (žr. ACS 0032 Pagalbinės sveikatos intervencijos);

 

 • dializė (žr. ACS 1404 Hospitalizavimas dėl inkstų dializės);

 

 • elektrokonvulsinė terapija (žr. ACS 0533 Elektrokonvulsinė terapija);

 

 • radioterapija (žr. ACS 0229 Spindulinis gydymas).

 

1 PAVYZDYS:
Pacientui buvo atlikti trys EKT kursai. Kiekvienos procedūros metu buvo taikoma bendroji anestezija.
Kodai:
93341-03 [1907] Elektrokonvulsinė terapija [EKT], 3 gydymo procedūros
92514-99 [1910] Bendroji anestezija, ASA 99
92514-99 [1910] Bendroji anestezija, ASA 99
92514-99 [1910] Bendroji anestezija, ASA 99

 

2 PAVYZDYS:
Gydymo epizodo metu  pacientei per skirtingus du apsilankymus operacinėje buvo atliktas Bartolinio liaukos absceso drenažas.
  Kodai: 35520-00 [1290] Bartolinio liaukos absceso gydymas
                      35520-00 [1290] Bartolinio liaukos absceso gydymas
  Kiekvienam apsilankymui operacinėje suteikite kodą.

 

2. TA PATI PROCEDŪRA, pakartotinai atlikta tos pačios operacijos metu per VIENĄ PJŪVĮ ARBA KITOKIĄ PRIEIGĄ, gydant panašius arba tuos pačius pažeidimus

Šioms procedūroms kodas suteikiamas vieną kartą. Pavyzdžiui: 

 

3. TA PATI PROCEDŪRA, pakartotinai atlikta tos pačios operacijos metu per VIENĄ PJŪVĮ ARBA KITOKIĄ PRIEIGĄ, gydant skirtingus pažeidimus

Kodai suteikiami kiekvienai sričiai. Pavyzdžiui:

 

4. TA PATI PROCEDŪRA, pakartotinai atlikta tos pačios operacijos metu per DAUGIAU NEI VIENĄ PJŪVĮ ARBA KITOKIĄ PRIEIGĄ, gydant daugiau nei vieną ne abipus esančią sritį

Kodai suteikiami kiekvienai sričiai. Pavyzdžiui:

 

5. Odos arba poodžio pažeidimo šalinimas, ekscizija ar biopsija

Kai atliekamos dauginės ekscizijos, biopsijos ar šalinimas:

Jeigu gydymo ligoninėje epizodo metu odos pažeidimo šalinimas, ekscizija, ar biopsija buvo atlikta pakartotinai, per skirtingus apsilankymus operacinėje – žr. 1 punktą.

3 PAVYZDYS:
Dilbio dviejų pažeidimų ekscizija.
 Kodas: 31205-00 [1620] Kitos srities odos ir poodinio audinio pažeidimo (-ų) ekscizija
  31205-00 [1620] Kitos srities odos ir poodinio audinio pažeidimo (-ų) ekscizija

 

4 PAVYZDYS:
Voko (1) ir nosies (1), ir kaklo (2) pažeidimų ekscizija.
Kodai: 31230-00 [1620] Voko odos ir poodinio audinio pažeidimo (-ų) ekscizija
  31230-01 [1620] Nosies odos ir poodinio audinio pažeidimo (-ų) ekscizija
  31235-01 [1620] Kaklo odos ir poodinio audinio pažeidimo (-ų) ekscizija
  31235-01 [1620] Kaklo odos ir poodinio audinio pažeidimo (-ų) ekscizija

 

5 PAVYZDYS:
Žemiau pateiktuoses pavyzdžiuose, kodas suteikiamas tik vieną kodą:
 • Išangės karpų diatermija;
 • Makšties prieangio karpų diatermija;
 • Plaštakos karpų pašalinimas;
 • Išangės odos išaugų ekscizija;
 • To paties pažeidimo  dauginės ekscizijos ar biopsijos

 

 6 PAVYZDYS:
Veido odos plokščialąstelinės  karcinomos trys biopsijos
 Kodas: 30071-00 [1618] Odos ir poodinio audinio biopsija

 

 7 PAVYZDYS:
Bazalinių ląstelių karcinomos dilbyje ir mišraus apgamo kakle biopsija.
 Kodai: 30071-00 [1618] Odos ir poodinio audinio biopsija
  30071-00 [1618] Odos ir poodinio audinio biopsija
0022
IŠTYRIMAS, TAIKANT ANESTEZIJĄ

Ištyrimą, taikant anesteziją, reikia koduoti kaip procedūrą, jei tai vienintelė atlikta procedūra. Pateiktame pavyzdyje ištyrimas neturi būti koduojamas: 

operacijos protokole nurodyta, kad pacientei buvo atliktos 2 procedūros: makšties cistos ekscizija ir ištyrimas, taikant anesteziją.

 

Taip pat reikia koduoti anesteziją (žr. ACS 0031 Anestezija). 

1 PAVYZDYS:

Gimdos kaklelio ištyrimas, taikant bendrąją intraveninę anesteziją.

Kodai:

35618-03 [1278]

Kitos gimdos kaklelio procedūros

 

92514-XX [1910]

Bendroji anestezija

2 PAVYZDYS:

Galvos smegenų dangalų ištyrimas, taikant bendrąją intraveninę anesteziją.

Kodai:

90007-00 [28]

Kitos diagnostinės kaukolės, smegenų ar smegenų dangalų procedūros

92514-XX [1910]

Bendroji anestezija

 

Taip pat žr. ACS 1431 Ištyrimas, taikant anesteziją, ginekologija.

 

0023
LAPAROSKOPINĖ ARBA ARTROSKOPINĖ ARBA ENDOSKOPINĖ CHIRURGIJA

Jei procedūra atliekama laparoskopiškai, artroskopiškai arba endoskopiškai ir nėra bendro kodo, apimančio ir endoskopiją ir procedūrą, tuomet reikia koduoti abi procedūras.

 

1 PAVYZDYS:

Laparoskopinis tulžies pūslės pašalinimas.

Kodas:

30445-00 [965]

Laparoskopinė cholecistektomija

2 PAVYZDYS:

Laparoskopinė hepatektomija.

Pirmiausia nustatoma procedūra:

90346-00 [953]

Visiška (totalinė) hepatektomija

Susijusi procedūra:

30390-00 [984]

Laparoskopija

0024
PANENDOSKOPIJA

Medicininių intervencijų klasifikacijoje terminas „panendoskopija“ apima virškinimo trakto endoskopijas, pvz., gastroskopiją, duodenoskopiją, ileoskopiją ir ezofagogastroduodenoskopiją (EGDS). Žiūrėkite Sisteminio intervencijų sąrašo blokus:

[1005]

Panendoskopija

[1006]

Panendoskopija ir svetimkūnio pašalinimas

[1007]

Panendoskopija ir suardymas

[1008]

Panendoskopija ir ekscizija

Tačiau ezofagoskopijos klasifikuojamos atskirai. Žiūrėkite Sisteminio intervencijų sąrašo blokus:

[850]

Stemplės endoskopija

[851]

Endoskopinis medžiagos įšvirkštimas į stemplės pažeidimo vietą

[852]

Svetimkūnio pašalinimas iš stemplės

[853]

Kitos stemplės uždėjimo, įterpimo arba pašalinimo procedūros

[856]

Stemplės suardymo procedūros

[861]

Kitos stemplės ekscizijos procedūros

[862]

Stemplės išplėtimas

 

Terminas „panendoskopija“ taip pat gali naudojamas kvėpavimo sistemos ir šlapimo takų sistemos endoskopijoms, todėl ne virškinimo sistemos endoskopijas taip pat reikia koduoti atitinkamai pagal tolimiausią apžiūrėtą sritį.

 

Klubinės žarnos (įtraukiant klubinės žarnos biopsiją) endoskopiją galima atlikti per viršutinę arba apatinę virškinimo trakto dalį.

 

PAVYZDŽIAI:

1.

Panendoskopija, įtraukiant stemplę, skrandį, dvylikapirštę žarną ir klubinę žarną.

 

Kodas:

30473-05 [1005]

Panendoskopija iki klubinės žarnos

2.

Apatinės virškinimo trakto dalies panendoskopija su klubinės žarnos apžiūra.

 

Kodas:

32090-00 [905]

Fibrokolonoskopija iki aklosios žarnos

3.

Panendoskopija, įtraukiant ryklę, gerklas ir bronchus.

 

Kodas:

41889-05 [543]

Bronchoskopija

4.

Šlapimo pūslės panendoskopija.

 

Kodas:

36812-00 [1089]

Cistoskopija

0028
PARAAORTINIO LIMFMAZGIO BIOPSIJA

Šią procedūrą reikia koduoti atidžiai. Jei dokumentuota „paraaortinio limfmazgio biopsija“, patikrinkite operacijos aprašą, nes šis terminas gali apibūdinti išsamesnę procedūrą, pvz.:

1. Procedūrą atliko urologai po sėklidės germinacinių ląstelių naviko gydymo. Atverta užpakalinė parietalinė pilvaplėvė tarp aortos išsišakojimo iki trečdalio dvylikapirštės žarnos ir pašalintas visas riebalinis audinys virš stambiųjų kraujagyslių ir tarp jų. Be to stambiosios kraujagyslės atitrauktos taip, kad taip pat pašalintas juosmens venų aplinkinis limfinis audinys. Šios procedūros atlikimas gali užtrukti iki vienos valandos.

 

Šią procedūrą reikia koduoti kaip 37607-00 [811] Radikali retroperitoninių limfmazgių ekscizija.

 

2. Mažesnės apimties procedūra yra paraaortinių limfmazgių mėginio paėmimas. Ją dažniausiai atlieka ginekologai onkologai nustatant gimdos kaklelio, endometriumo ir kiaušidžių navikų stadiją. Taip pat užpakalinė parietalinė pilvaplėvė atskiriama nuo aortos išsišakojimo iki dvylikapirštės žarnos, bet paprastai paimami tik riebalai, esantys virš tuščiosios venos (įtraukiant limfmazgius) ir aortos priekyje, neliečiant riebalų, esančių už kraujagyslių. Šios procedūros metu oda nepašalinama ir atliekama arba neatliekama poodinio audinio ekscizija.

 

Šią procedūrą reikia koduoti pagal atlikimo būdą:

35723-02 [810]

Laparoskopinis paraaortinio limfmazgio paėmimas, siekiant nustatyti ginekologinio piktybinio naviko stadiją

35723-03 [810]

Paraaortinio limfmazgio paėmimas, siekiant nustatyti ginekologinio piktybinio naviko stadiją

0029
PROCEDŪRŲ, ATLIEKAMŲ PAGAL SUTARTĮ, KODAVIMAS

Jei gydoma ligoninėje pagal sutartį tarp dviejų ligoninių, visos sutartyje numatytos procedūros turi būti aprašomos ir koduojamos abejose ligoninėse. Procedūros neatlikusi ligoninė turėtų pažymėti atitinkamą kodą.

 

0030
ORGANO IR AUDINIO PAĖMIMAS IR TRANSPLANTACIJA
Audinių paėmimas  atliekant aferezę

Yra dvi rūšys pacientų, guldomų į ligoninę donorinei aferezei:

 

Autologinė donacija

Autologinis donoras yra pacientas, kuriam diagnozuota liga, pavyzdžiui, piktybinis navikas, ir jis paguldytas į ligoninę donacijai ląstelių, kurios bus vėliau panaudotos gydomajai infuzijai jo ligos gydymo metu.

Tokiu atveju suteikiamas kodas, nurodantis ligą, kurios gydymui bus naudojamos donorinės ląstelės.

 

Alogeninė donacija

Alogeninis donoras yra sveikas donoras, paguldytas į ligoninę donacijai ląstelių, kurios bus panaudotos kitam žmogui gydyti.

Tokiu atveju pagrindinei diagnozei suteikiamas kodas Z51.81 Aferezė.

 

Organų paėmimas  ir transplantacija

 

1. Gyvi donorai

Pacientams, hospitalizuotiems atiduoti organus arba audinius, paprastai suteikiamas diagnozės kodas iš Z52 Organų ir audinių donoras kategorijos. Taip pat gretutinėms diagnozėms ir atitinkamoms procedūroms reikia suteikti kodą.

 

2. Donorystė ligoninėje po smegenų mirties. Donorystės kriterijai: smegenų mirtis, sutikimas ir klinikinis tinkamumas.

Organų paėmimo kodų naudojimas gali būti, susijęs su:

a. Pradiniam epizodui, kurio metu miršta pacientas, kaip pagrindinę diagnozę nurodykite ligą, dėl kurios ligonis buvo gydytas ligoninėje ir kaip gretutinę diagnozę – Z00.5 Potencialaus donoro audinio ar organo ištyrimas, nurodant ketinimą paimti organą. Reikia naudoti Z00.5, net jei vėliau organai ir nepaimami. Šio epizodo metu nenaudokite organo paėmimo procedūros kodo.

 

b. Organo paėmimo epizodui po pradinio epizodo ir smegenų mirties, kaip pagrindinę diagnozę nurodykite atitinkamą kodą iš Z52 Organų ir audinių donoras ir susijusios procedūros kodą (-us). Nebūtina nurodyti pradinio epizodo arba mirties priežasties diagnozių, nes joms jau suteikti kodai pradinio epizodo metu. Koduokite tik tuos pacientus, iš kurių tikrai paimami organai.

 

c. Skubios pagalbos skyriuje atgaivintiems pacientams, kuriems vėliau po smegenų mirties dirbtinai ventiliuojami plaučiai, laukiant galimos donorystės bus suteiktas pagrindinės diagnozės kodas Z52 su organo paėmimo procedūros kodu arba be jos, priklausomai nuo donorystės kriterijų atitikimo. Jei toks pacientas gydomas dėl ligos ar sužalojimo, jis atsiduria 2a kategorijoje

 

3. Pacientams, gavusiems transplantuotą organą kaip pagrindinė diagnozė bus koduojama liga ar būklė, dėl kurios reikalinga transplantacija ir suteikiamas atitinkamas transplantacijos procedūros kodas. Pažeisto organo pašalinimo koduoti nereikia. Domino transplantato pacientams (kai pacientas gauna ir duoda organus gydymo epizodo metu, pvz., širdį arba plaučius) bus suteikta gretutinė donoro diagnozė ir organo transplantacijos bei organo paėmimo procedūrų kodai (pagrindinė procedūra yra transplantacija).

 

ORGANO ARBA AUDINIO PAĖMIMO IR TRANSPLANTACIJOS LENTELĖ

ORGANAS ARBA AUDINYS

DIAGNOZĖS KODAS

PAĖMIMO PROCEDŪROS KODAS

TRANSPLANTACIJOS PROCEDŪROS KODAS

Kraujas, visi elementai

Z52.00

13709-00 [1891]

Kraujo paėmimas transfuzijai

13706-01 [1893]

Viso kraujo transfuzija

Kraujas ir kamieninės ląstelės aferezės būdu

Z51.81

Blokas [1892]

Aferezė

Blokas [802]

arba

Blokas [1893]

Kaulų čiulpų/kamieninių ląstelių transplantacija

Kraujas, kiti produktai

 

Z52.08

 

Blokas [1891]
Blokas [1892]

Terapinis kraujo arba kaulų čiulpų paėmimas ir perdirbimas


Aferezė

Blokas [1893]

 

Kraujo ir kraujo produktų įvedimas

 

Kaulas

Z52.2

Blokas [1563]

Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų kaulo ekscizijos procedūros

 

 

Kaulų čiulpai

Z52.3

13700-00 [801]

Kaulų čiulpų, reikalingų transplantacijai, paėmimas

Blokas [802]

Kaulų čiulpų / kamieninių ląstelių transplantacija

Chondrocitas

(kremzlė)

Z52.8

Blokas [1561]

Kitų raumenų ir skeleto sistemos vietų sąnario ekscizija

Blokas [1906]

Hormono arba gyvojo audinio implantacija

Ragena

Z52.5

42506-00 [161]

Akies obuolio enukleacija be implanto

Blokas [173]

Keratoplastika

Širdis

Z52.7

90204-00 [659]

Donoro širdies, skirtos persodinti, paėmimas

90205-00 [660]

Širdies transplantacija

Plautis

Z52.8

38438-03 [553]

Donoro plaučio, skirto persodinti, paėmimas

Blokas [555]

Plaučio transplantacija

Širdis ir plautis

Z52.8

90204-01 [659]

Donoro širdies ir plaučio, skirtų persodinti, paėmimas

90205-01 [660]

Širdies ir plaučių transplantacija

Inkstas

Z52.4

Blokas [1050]

Nefrektomija transplantacijai

Blokas [1058]

Inksto transplantacija

Ragenos krašto (limbo) kamieninės ląstelės

Z52.8

42683-00 [254]

Junginės pažeidimo arba audinio ekscizija

90065-00 [174]

Limbo kamieninių ląstelių transplantacija

Kepenys

Z52.6

90346-00 [953]

Visiška (totalinė) hepatektomija

90317-00 [954]

Kepenų transplantacija

Kasa

Z52.8

Blokas [978]

Pankreatektomija

90324-00 [981]

Kasos transplantacija

Oda

Z52.1

90669-00 [1634]

Odos ekscizija transplantatui

Atitinkamas kodas iš blokų nuo [1640] iki [1650]

 

0031
ANESTEZIJA

Šis standartas skirtas tik anestezijai (dalinis arba visiškas jutimų netekimas), anestetikams (vaistus, vartojamus anestezijai pradėti) ir tam tikriems analgezijos tipams, taikomiems po procedūros. Su chirurginėmis procedūromis nesusijusias skausmo gydymo gaires rasite ACS 1807 Skausmo diagnozės ir skausmo gydymo procedūros.

 
Apibrėžimas

Galvos smegenų anestezija

Terminas „galvos smegenų anestezija“ medicininių intervencijų klasifikacijoje apima bendrosios anestezijos ir sedacijos procedūras.

 

1. Bendroji anestezija
92514-XX [1910] Bendroji anestezija suteikiama visiems bendrosios anestezijos tipams. Ji apima intraveninę anesteziją, inhaliacinę anesteziją arba jų abiejų derinį.

 

2. Sedacija
Klinikiniuose dokumentuose skirtumas tarp sedacijos ir bendrosios anestezijos dažniausiai būna neaiškus. ACHI klasifikacijos tikslu, 92515-XX [1910] Sedacija gali būti nurodoma, kai anestetikai skiriami kaip bendrosios anestezijos metu (pvz., intraveninės arba inhaliacinės, arba abiejų) ir kai nedokumentuoti dirbtiniai oro pravedėjai, pvz., endotrachėjinis vamzdelis, laringinė kaukė (pvz. LM3, LMA4), faringinė kaukė (pvz. PM3)) arba Guedel kvėpavimo takai.

 

Sedacija geriamaisiais preparatais nekoduojama.

 

Laidinė anestezija

Terminas „laidinė anestezija“ ACHI klasifikacijoje nurodo nervų kamienų blokados, regioninės blokados ir vietinių anestetikų infiltracijos anestezijos procedūras.

 

1. Nervų kamienų blokada
92508-XX [1909] Nervų blokada priskiriama epiduralinei, spinalinei arba kaudalinei (arba jų deriniai) anestezijai bei apima vaistų suleidimą injekcija ir infuzija. Vaistinio preparato tipui (opioidai, vietiniai anestetikai arba kiti terapiniai preparatai) kodo suteikti nereikia.


2. Regioninė blokada
Regioninių blokadų kodai suskirstyti labiau pagal bendrąją anatominę anestezijos taikymo sritį, nei įvedimo vietą, t.y. tam tikro veikiamo nervo koduoti nereikia.


3. Vietinių anestetikų infiltracija
92513-XX [1909] Vietinio anestetiko infiltracija suteikiamas vietinių anestetikų įvedimui, kai anestezija veikia tik lokalizuotą audinio lygį. (Žiūrėkite nuorodą Klasifikacija, 4 punktas.)

 

Amerikos anesteziologų draugijos (ASA) fizinės būklės klasifikacija

Kodus blokuose [1333] Nuskausminimas ir anestezija natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu, [1909] Laidinė ir vietinė anestezija ir [1910] Bendroji anestezija būtina pratęsti dviem skaitmenimis, kurie reiškia balus pagal ASA. Šių balų lentelę rasite kiekvieno šių blokų, pateiktų Sisteminiame intervencijų sąraše, pradžioje. Procedūros kodo dviejų tęstinių skaitmenų pirmasis skaitmuo yra ASA balai, kaip pateikta pirmajame lentelės stulpelyje.

 

Dviejų tęstinių skaitmenų antrasis skaitmuo rodo, ar žymėjimas „E“ užrašytas anestezijos formoje kaip ASA balų priedas. „E“ reiškia procedūrą, kuri buvo atlikta skubiai ir gali būti susijusi su suboptimalia galimybe keisti riziką. „E“ ženklinama skaitmeniu „0“.

 

Ši informacija turi būti įrašyta anestezijos protokole procedūros atlikimo metu - tik tokiu atveju gali būti žymimas skaitmuo „0“. Kai balai pagal ASA arba skubumo rodiklis dokumentuose nenurodyti, reikia suteikti skaitmenį  „9“.

 

Kai nurodyta nevienareikšmiška ASA balų vertė (pvz., nurodyta 2/3 ar 2-3), laikoma, kad būklė balais pagal ASA yra nurodyta netinkamai. Tokiu atveju būklę balais pagal ASA reikia patikslinti konsultuojantis su anesteziologu, bet jei tai neįmanoma, reikia suteikti didesnę vertę turintį ASA balą.

 

PAVYZDŽIAI:

1. Pacientui širdies operacijos metu taikyta bendroji anestezija ir dokumentuota pagal ASA 2 balais.

Kodas:

92514-29 [1910]

Bendroji anestezija, ASA 29 

 

2. Pacientui kataraktos operacijos metu operacinėje taikyta sedacija ir nedokumentuota pagal ASA.

Kodas:

92515-99 [1910]

Sedacija, ASA 99 

 

3. Pacientui dauginės kojos traumos gydymo metu taikyta bendroji anestezija ir apatinės galūnės regioninė blokada, dokumentuota pagal ASA 3E.

Kodas:

92514-30 [1910]

Bendroji anestezija, ASA 30

 

92512-30 [1909]

Regioninė blokada, apatinės galūnės nervas, ASA 30

4. Pacientui gastroskopijos metu buvo taikyta sedacija ir dokumentuose nurodytas ASA yra 1/2. Išsiaiškinti tikslios ASA balo vertės neįmanoma.
Kodas:

92515-29 [1910]    

Sedacija, ASA 29

Nuskausminimas po procedūros

Terminas „nuskausminimas po procedūros“ ACHI klasifikacijoje reiškia tęstinę analgeziją atliekant nenutrūkstamą infuziją, kuri pradėta operacinėje ar pooperacinėje palatoje. 

 
Klasifikavimas

1a. Kiekvienam „apsilankymui operacinėje“ suteikite tik vieną kodą iš bloko [1910] Bendroji anestezija, nepaisant to, kurioje ligoninės vietoje buvo atlikta procedūra, pavyzdžiui, operacinėje, endoskopijų kabinete, skubios pagalbos skyriuje, kateterizavimo kabinete, vadovaudamiesi toliau pateikta hierarchine struktūra (išvardyta nuo didžiausios iki mažiausios svarbos):

[1910] Bendroji anestezija
  i. Bendroji anestezija (92514-XX)
  ii. Sedacija (92515-XX)

 

1b. Kiekvienam „apsilankymui operacinėje“ suteikite kodą (-us) iš bloko [1909] Laidinė ir vietinė anestezija (išskyrus 92513-XX [1909] Vietinio anestetiko infiltracija), nepaisant to, kurioje ligoninės vietoje buvo atlikta procedūra, pavyzdžiui, operacinėje, endoskopijų kabinete, skubios pagalbos skyriuje, kateterizavimo kabinete. Kiekvienam laidinės anestezijos tipui kodas suteikiamas tik vieną kartą (žr. 5-ąjį pavyzdį):

[1909] Laidinė ir vietinė anestezija
  i.

Nervų blokada (92508-XX)

  ii. Regioninė blokada (kodai 92509-XX, 92510-XX, 92511-XX, 92512-XX)
  iii. Intraveninė regioninė anestezija (92519-XX)

 

5 PAVYZDYS:

Pacientui kelio sąnario protezavimo metu  taikyta spinalinė anestezija ir šlaunies nervo blokada, o dokumentuose nurodytas ASA – 2 balai.

 Kodai: 92508-29 [1909]

Nervų blokada, ASA 29

  92512-29 [1909] Regioninė blokada, apatinės galūnės nervas, ASA 29

    

2. Jei viso gydymo epizodo metu skirtingų „apsilankymų operacinėje“ metu suleidžiamas tas pats anestetikas daugiau nei vieną kartą, jį reikia koduoti tiek kartų, kiek atliekama.


3. Nervų kamienų blokadoms natūralaus gimdymo metu suteikiamas tik vienas kodas iš bloko [1333] Nuskausminimas ir anestezija natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu. 92506-XX [1333] Nervų blokada natūralaus gimdymo metu suteikiamas, kai skausmui malšinti natūralaus gimdymo metu atliekamos kaudalinė, epiduralinė ir (arba) spinalinė blokada, vaistus leidžiant injekcija arba infuzija. Jei natūralus gimdymas užbaigiamas cezario pjūviu ir šiai arba bet kuriai kitai instrumentinio gimdymo procedūrai tęsiama nervų kamienų blokada, suteikiamas kodas 92507-XX [1333] Nervų blokada natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu. Šį kodą reikia suteikti, jei po gimdymo per makštį nervų kamienų blokada tęsiama procedūroms po gimdymo atlikti, pvz., likusios placentos pašalinimui ir (arba) akušerinės traumos atstatymui.

 

Jei nervų kamienų blokada atliekama tik anestezijai cezario pjūvio arba instrumentinio gimdymo metu, jai suteikiamas kodas 92508-XX [1909] Nervų blokada.

 

4. Kodas 92513-XX [1909] Vietinio anestetiko infiltracija nesuteikiamas.

 

5. Nervų kamienų ir regioninių blokadų kodai iš bloko [1912] Analgezija po procedūros turi būti suteikiami tik blokadų palaikymui (nenutrūkstanti infuzija arba boliuso injekcija, arba papildanti injekcija), kurios buvo pradėtos skausmo malšinimui arba anestezija gimdymo palatoje ir (arba) operacinėje (pačioje operacinėje arba pooperacinėje palatoje). Šiems kodams nepriskiriama nervų arba regioninės blokados pradžia. Ją turėtų nurodyti atitinkamas bloko [1909] Laidinė ir vietinė anestezija arba [1333] Nuskausminimas ir anestezija natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu kodas.


Šio bloko kodai nesuteikiami, jei infuzija pradedama išvykus iš operacinės (pačios operacinės arba pooperacinės palatos). Tokiu atveju vadovaukitės ACS 1807 Skausmo diagnozės ir skausmo gydymo procedūros. Jei pooperaciniu laikotarpiu atliekama daugiau nei viena infuzija, suteikite atitinkamą kodą iš bloko [1912] Analgezija po procedūros iš sąrašo:

[1912] Analgezija po procedūros
  i. Nervų blokados valdymas (92516-00)
  ii. Regioninės blokados valdymas (kodai 92517-00, 92517-01, 92517-02, 92517-03)

 

6. Anestezijos kodas nurodomas iš karto po su ja susijusios procedūros kodo. Jei nurodant visus procedūros komponentus reikia daugiau nei vieno kodo, tuomet anestezijos kodas iškart seka po kodų eilės.


7. Įprastai nekoduojamas procedūras (žr. ACS 0042 Procedūros, įprastai nekoduojamos) reikia koduoti, jei jų atlikimo metu taikoma bendroji anestezija. Pvz., EEG atliekama taikant sedaciją, todėl reikia suteikti kodus EEG ir sedacijai.


8. Su šiuo standartu susijusius anestezijos kodus rasite šiuose blokuose:

[1333]

Nuskausminimas ir anestezija natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu

[1909]

Laidinė ir vietinė anestezija

[1910]

Bendroji anestezija

[1912]

Analgezija po procedūros

0032
PAGALBINĖS SVEIKATOS INTERVENCIJOS
Klasifikavimas

1. Koduojant stacionare gydomo paciento duomenis, bendrosios sveikatos intervencijai (-joms) svarbu suteikti tik bendrąjį kodą (-us) ([1916] blokas). Tačiau, klinikiniams koduotojams reikėtų naudoti bendrosios sveikatos intervencijoms specifiškesnius kodus, kad geriau nurodytų atliktas intervencijas.

2. Jei suteikiamas specialisto grupę nurodantis bendrasis kodas, tai jis turėtų būti suteiktas tik vieną kartą gydymosi epizodui, nepriklausomai nuo atitinkamo specialisto atliktų specialių intervencijų skaičiaus.

3. Jei suteikiant specialius kodus ta pati intervencija atlikta daugiau nei vieną kartą vieno gydymosi epizodo metu, suteikite tinkamą kodą tik vieną kartą. 

1 PAVYZDYS:

Vieno gydymo epizodo metu hospitalizuotą pacientą apžiūrėjo fizioterapeutas (atliktos penkios intervencijos), socialinis darbuotojas (atliktos dvi intervencijos) ir dietologas (atlikta viena intervencija).

Kodai:

95550-03 [1916]

Bendroji sveikatos intervencija, kineziterapija

 

95550-01 [1916]

Bendroji sveikatos intervencija, socialinis darbas

 

95550-00 [1916]

Bendroji sveikatos intervencija, dietos

 

2 PAVYZDYS:

Gydymo epizodo metu užimtumo terapijos gydytojas suteikė suvokimo mokymus, jutimų integraciją ir sensorinės motorinės funkcijos mokymus. Fizioterapeutas atliko kelio sąnario fizioterapines procedūras ir mobilizavo kelio sąnarį.

Specifiniai kodai:

96113-00 [1875]

Atminties, orientacijos, suvokimo arba dėmesio įgūdžių lavinimas

 

96112-00 [1875]

Sensorinės, arba sensomotorinės, arba sensonervinės funkcijos lavinimas

 

96076-00 [1867]

Konsultavimas arba mokymas dėl sveikatos palaikymo arba atstatymo veiklos

 

50115-00 [1905]

Sąnario manipuliacija arba mobilizacija, neklasifikuojama kitur

 

Pastaba:

Galima suteikti 1 ir 2 pavyzdžių kodų kombinaciją. Tačiau siekiant sergamumo duomenų nuoseklumo, patartina suteikti specialius kodus pagal esamą dokumentaciją.

0037
PEDIATRINĖS PROCEDŪROS

Terminas „pediatrinis“ buvo naudojamas tam tikrų kodų pavadinimuose, daugiausia Virškinimo sistemos skyriuje, kai yra kliniškai svarbu atskirti procedūras, atliekamas jaunesniems pacientams. Pvz.,: 

43906-00 [857]

Dalinė stemplės rezekcija, kai atliekama anastomozė, pediatrinė

43906-01 [857]

Visiška stemplės rezekcija, kai atliekama anastomozė, pediatrinė

 

Paprastai pediatrinis apibrėžimas gali būti taikomas hospitalizuotiems pacientams, jaunesniems, nei 18 metų amžiaus, išskyrus, kai kitaip nurodoma ACHI sisteminiame sąraše arba specifiniame standarte.

 

0038
PROCEDŪROS, SUSKIRSTYTOS PAGAL PAŽEIDIMŲ DYDĮ, LAIKĄ, SKAIČIŲ ARBA SRITĮ

ACHI klasifikacijoje kai kurios procedūros išskiriamos pagal pašalintų pažeidimų dydį, laiką arba skaičių arba pažeistą sritį.

1 PAVYZDYS:

45506-00 [1657]

Veido rando revizija, ≤ 3 cm ilgio

45512-00 [1657]

Veido rando revizija, daugiau nei 3 cm ilgio

13020-00 [1888]

Hiperbarinė deguonies terapija, daugiau nei 90 minučių, bet ≤ 3 valandų

13025-00 [1888]

Hiperbarinė deguonies terapija, daugiau nei 3 valandų

32078-00 [910]

Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir polipektomija, šalinant ≤ 9 polipus

32081-00 [910]

Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir polipektomija, šalinant ≥ 10 polipų

 

Jei ligos istorijoje nenurodyta ir negalima gauti daugiau informacijos iš klinicisto, pažeidimams atitinkamai suteikiamas mažiausios apimties, mažiausios trukmės arba mažiausio pažeidimų ar vietų skaičiaus kodą.

3 PAVYZDYS:

Procedūra: Miego arterijos rezginio naviko rezekcija.

Kodas:

34148-00 [705]

Miego arterijos pažeidimo, kurio skersmuo ≤ 4 cm rezekcija

ACHI klasifikacijoje nurodyti keli miego arterijos pažeidimo šalinimo kodai: 34148-00 [705] Miego arterijos pažeidimo, kurio skersmuo ≤ 4 cm rezekcija, 34151-00 [705] Miego arterijos pažeidimo, kurio skersmuo daugiau nei 4 cm, rezekcija, 34154-00 [706] Miego arterijos pakartotinio pažeidimo rezekcija. Šiuo atveju suteikiamas kodas 34148-00 [705].

 

  4 PAVYZDYS:

Procedūra: Papildomo laidumo tako širdyje perpjovimas.

  Kodas: 38512-00 [600]  Vieno prieširdžio papildomo laidumo tako perpjovimas.
ACHI klasifikacijoje nurodyti keli papildomo laidumo tako širdyje perpjovimo kodai:   38512-00 [600] Vieno prieširdžio papildomo laidumo tako perpjovimas ir 38515-00 [600] Abiejų prieširdžių papildomų laidumo takų perpjovimas. Šiuo atveju suteikiamas kodas 38512-00 [600].
0039
OPERUOTOS SRITIES PAKARTOTINIS ATVĖRIMAS

Operuotos srities pakartotinio atvėrimo kodai turėtų būti suteikiami, kai gydomos pooperacinės komplikacijos, pavyzdžiui, kraujavimas:

 

39721-00 [10]

Pooperacinis pakartotinis kraniotomijos ar kraniektomijos srities atvėrimas

90009-00 [49]

Pooperacinis laminotomijos arba laminektomijos srities pakartotinas atvėrimas

90047-02 [111]

Pakartotinis skydliaukės žaizdos atvėrimas

38656-01 [562]

Pakartotinė torakotomija arba sternotomija

33845-00 [746]

Pooperacinio kraujavimo arba trombozės kontrolė po intraabdominalinės kraujagyslių operacijos

33848-00 [746]

Pooperacinio galūnės kraujavimo arba trombozės kontrolė po kraujagyslių operacijos

30385-00 [985]

Relaparotomija

35759-00 [1299]

Pooperacinio kraujavimo po ginekologinės operacijos stabdymas, neklasifikuojamas kitur

Šių kodų negalima naudoti vėlesniam operuotos srities atvėrimui gydant pasikartojančią arba nesusijusią būklę.

 

0042
PROCEDŪROS, ĮPRASTAI NEKODUOJAMOS

Šios procedūros įprastai nekoduojamos, nes jos dažniausiai būna savaime įprastos, atliekamos daugeliui pacientų ir (arba) gali būti atliekamos daug kartų vieno gydymo epizodo metu. Svarbiau, kad šių procedūrų atlikimo ištekliai dažnai atsispindi diagnozėje arba susijusioje procedūroje. T.y. tam tikrai procedūrai arba įprasto gydymo procedūrai nebūtina suteikti kodo. Pvz.: 

Pastaba:

1. Gipso uždėjimas

2. Šlapimo pūslės išplovimas per įvestą nuolatinį kateterį

3. Kardioplegija, susijusi su širdies operacija

4. Kardiotokografija, išskyrus vaisiaus galvos plaukuotosios dalies elektrodus (16514-00 [1341])

5. Kateterizavimas:

6. Doplerio tyrimai

7. Perrišimai

8. Gydymas vaistais /farmakoterapija

    Gydymo vaistais nereikia koduoti, išskyrus atvejus, kai:

9. Elektrokardiografija (EKG), išskyrus paciento aktyvuojamo implantuojamo širdies įtaiso veiklos stebėjimą  (ciklo įrašymas)

10. Elektrodai (stimuliatoriaus laidai) laikini: laikinų transkutaninių arba transveninių elektrodų įterpimas, susijęs su širdies operacija; laikinų elektrodų reguliavimas, koregavimas, padėties keitimas, manipuliacija arba pašalinimas

11. Elektromiografija (EMG)

12. Hipotermija, susijusi su širdies operacija

13. Vaizdinė diagnostika – visi ACHI 20 skyriaus Vaizdinė diagnostika ir bloko [451] Odontologinis radiologinis tyrimas ir aprašymas kodai, išskyrus:

14. Stebėjimas: širdies, elektroencefalografija (EEG), kraujospūdžio, išskyrus radiografinį arba video EEG stebėjimą ≥24 valandas

15. Nazogastrinė intubacija, aspiracija ir maitinimas, išskyrus naujagimių nazogastrinį maitinimą

(žr. ACS 1615 Specifinės ligos ir intervencijos, susijusios su sergančiu naujagimiu)

16. Perfuzija, susijusi su širdies operacija

17. Chirurginių ir trauminių žaizdų pirminis sutvarkymas

Koduojamas tik tų trauminių žaizdų, kurios nesusijusios su pagrindiniu sužalojimu, sutvarkymas (pvz., sužeisto dilbio susiuvimą reikia koduoti, jei nėra susijusio pažeidimo atstatymo) (žr. ACS 1217 Odos ir poodinio audinio žaizdos sutvarkymas)

18. Procedūros komponentai (taip pat žr. ACS 0016 Bendrosios procedūros gairės)

19. Streso testas

20. Tempimas, susijęs su kita procedūra

0044
CHEMOTERAPIJA
Apibrėžimas

Farmakoterapija yra ligos gydymas vaistiniu (-iais) preparatu (-ais). Chemoterapija yra farmakoterapijos rūšis, kuri dažniausiai taikoma navikui ir rečiau kitoms sisteminėms ligoms, pvz., ŽIV (taip pat žr. ACS 0102 ŽIV arba AIDS), sisteminei raudonajai vilkligei ir reumatoidiniam artritui gydyti.

 

Kodavimo tikslais chemoterapija apibrėžiama taip:

 

„Bet kurios gydomosios medžiagos (paprastai vaistinio preparato), išskyrus kraują ir jo produktus, paskyrimas.“

 1. Intraveninė;
 2. Intraarterinė;
 3. Intraraumeninė;
 4. Į pažeidimą arba po odą;
 5. Į ertmę, pvz., intraperitoninė, intratekalinė, į šlapimo pūslę;
 6. Peroraliai.
 
Klasifikavimas

 

Naviko chemoterapijos vienos dienos gydymo epizodas

Kai atliekamas navikų arba su navikais susijusios būklės chemoterapijos gydymo epizodas, pacientą hospitalizuojant ir išrašant tą pačią dieną, suteikiamas:

Kitų, nei navikai, būklių vienos dienos chemoterapijos gydymo epizodai

Kai atliekamas kitos, nei navikų, būklės chemoterapijos gydymo epizodas, pacientą hospitalizuojant ir išrašant tą pačią dieną, suteikiamas:

Chemoterapijos skyrimas kelių dienų gydymo epizodo metu

Kai chemoterapija skiriama kelių dienų gydymo laikotarpio metu turi būti suteikiamas ligos, kurią reikia gydyti, kodas ir atitinkamos procedūros (-ų) kodas (-ai) (žr. 5-ąjį pavyzdį).

 

Chemoterapijos procedūros kodavimas

Jei gydymo epizodo metu pacientui daug kartų taikoma farmakoterapija, koduojama tuo pačiu  procedūros kodu, procedūros kodas suteikiamas tik vieną kartą.

 

Gydymosi stacionare metu atliktos chemoterapijos geriamaisiais preparatais koduoti nereikia.

 

1 PAVYZDYS:

Pacientas buvo hospitalizuotas vienos dienos chemoterapijai priešinės liaukos navikui gydyti. Skirtas intraveninis ciklofosfamidas ir pacientas išrašytas tą pačią dieną.

Kodai:

Z51.1

Navikų chemoterapijos kursas

C61

Priešinės liaukos (prostatos) piktybinis navikas

M8000/3

Navikas, piktybinis

96199-00 [1920]

Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, priešnavikinis preparatas

2 PAVYZDYS:

Pacientei anksčiau diagnozuotas metastazavęs iš krūties kaulų navikas. Hospitalizuota vienos dienos intraveninei „Aredia“ infuzijai hiperkalcemijai gydyti.

Kodai:

Z51.1

Navikų chemoterapijos kursas

C79.5

Kaulų ir kaulų čiulpų metastazinis piktybinis navikas

M8000/6

Navikas, metastazavęs

C50

Krūties piktybinis navikas

M8000/3

Navikas, piktybinis

E83.5

Kalcio metabolizmo sutrikimai

96199-00 [1920]

Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, priešnavikinis preparatas

3 PAVYZDYS:

Pacientas buvo hospitalizuotas vienos dienos metilprednizolono intraveninei infuzijai dėl išsėtinės sklerozės gydymo.

Kodai:

G35

Išsėtinė sklerozė

96199-03 [1920]

Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, steroidas

4 PAVYZDYS:

Pacientas buvo hospitalizuotas ilgesniam nei dvylikos dienų chemoterapijos kursui krūties navikui gydyti. Paskirta intraveninė chemoterapija (5FU).

Kodai:

C50

Krūties piktybinis navikas

M8000/3

Navikas, piktybinis

96199-00 [1920]

Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, priešnavikinis preparatas

 5 PAVYZDYS:

Pacientė buvo paguldyta į ligoninę dėl  penkias dienas stiprėjančio pilvo pūtimo  ir skausmo, ypač giliai įkvėpus. Paskutinį kartą tuštinosi šiandien. Prieš 12 mėnesių diagnozuota dešiniosios kiaušidės serozinė papilinė adenokarcinoma su metastazėmis pilvaplėvėje. Per pastaruosius šešis mėnesius buvo taikomas  chemoterapinis gydymas. Taikant vietinę nejautrą atliktas piktybinio ascito drenavimas. Po trijų dienų pradėta taikyti intraveninė chemoterapija. Galutinė diagnozė: piktybinis  ascitas. Išrašoma pacientė jautėsi gerai ir galėjo laisvai judėti.

 Kodai: C78.6 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas
  M8460/6 Papilinė serozinė cistadenokarcinoma, metastazinė
  C56 Kiaušidės piktybinis navikas
  M8460/3 Papilinė serozinė cistadenokarcinoma
  30406-00 [983] Abdominalinė paracentezė
  96199-00 [1920] Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, priešnavikinis preparatas
0047
SĄAUGOS

Sąaugų atskyrimas gali būti reikšmingas arba atsitiktinis. Net jei sąaugos atskiriamos kitos operacijos ar procedūros (pvz., pilvo, širdies ir krūtinės) metu, šis procesas gali būti reikšmingas. Jei sąaugų atskyrimas aprašytas operacijos protokole, reikia suteikti ir diagnozės kodą sąaugoms, ir procedūros kodą sąaugų atskyrimui. Nekoduokite sąaugų, jeigu jos rastos, bet neatskirtos, išskyrus atvejus, kai dėl sąaugų reikia pakeisti chirurginio gydymo taktiką, pvz., atsisakyti intervencijos.

 

 1 PAVYZDYS:

Pradedant atlikti visišką abdominalinę  histerektomiją rasta daug žarnų ir šlapimo pūslės sąaugų. Sąaugos nebuvo atskirtos dėl didelės šlapimo pūslės perforacijos rizikos. Atlikta visiška abdominalinė histerektomija.

Šiuo atveju sąaugų koduoti nereikia.  

 

  2 PAVYZDYS:

Pradedant atlikti žarnų rezekciją rasta daug sąaugų. Žarnų rezekcijos  atlikti negalima dėl didelės perforacijos rizikos. Procedūros atsisakyta.

Šiuo atveju sąaugas reikia koduoti, nes būklė atitinka ACS 0002 , t. y. „terapinio gydymo pakeitimo“ kriterijus.