2 SKYRIUS

NAVIKAI
(C00-D48)

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai:

C00-C96 PIKTYBINIAI NAVIKAI
C00-C75 PIKTYBINIAI NAVIKAI, PIRMINIAI ARBA LAIKOMI PIRMINIAIS, PATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS, IŠSKYRUS LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ NAVIKUS
C00-C14 LŪPOS, BURNOS ERTMĖS IR RYKLĖS PIKTYBINIAI NAVIKAI
C15-C26 VIRŠKINIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C30-C39 KVĖPAVIMO IR KRŪTINĖS LĄSTOS ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C40-C41 KAULŲ IR SĄNARINIŲ KREMZLIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C43-C44 MELANOMA IR KITI ODOS PIKTYBINIAI NAVIKAI
C45-C49 MEZOTELINIŲ IR MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C50 KRŪTIES PIKTYBINIAI NAVIKAI
C51-C58 MOTERS LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C60-C63 VYRO LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C64-C68 ŠLAPIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C69-C72 AKIŲ, SMEGENŲ IR KITŲ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS DALIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C73-C75 SKYDLIAUKĖS IR KITŲ VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C76-C80 NETIKSLIAI APIBRĖŽTI, METASTAZINIAI IR NEPATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS PIKTYBINIAI NAVIKAI
C81-C96 LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
D00-D09 NAVIKAI IN SITU
D10-D36 GERYBINIAI NAVIKAI
D37-D48 NEAIŠKIOS AR NEŽINOMOS EIGOS NAVIKAI

Pastaba:
 1. Pirminiai, netiksliai apibrėžti, metastaziniai ir nepatikslintų lokalizacijų piktybiniai navikai
  Poskyriai C76C80 apima piktybinius navikus, kai tiksliai nenurodytas pirminis vėžio židinys, arba kurie apibūdinti kaip „diseminuoti“, „išsisėję“ arba „išplitę“, nenurodant pirminio židinio. Abiem atvejais pirminis židinys nežinomas.


 2. Funkcinis aktyvumas
  Šiame skyriuje klasifikuojami visi navikai, neatsižvelgiant į jų funkcinį aktyvumą. Norint nurodyti naviko funkcinį aktyvumą, galima naudoti papildomą 4 skyriaus kodą. Pavyzdžiui, katecholaminus gaminanti piktybinė antinksčių feochromocitoma turėtų būti koduojama C74 su papildomu kodu E27.5; hipofizės bazofilinė adenoma su Kušingo (Cushing) sindromu – D35.2 su papildomu kodu E24.0.


 3. Morfologija
  Yra keletas svarbiausių piktybinių navikų morfologinių (histologinių) grupių: karcinomos, įskaitant plokščialąstelines ir adenokarcinomas; sarkomos; kiti minkštųjų audinių navikai, įskaitant mezoteliomas; limfomos (Hodžkino (Hodgkin) ir ne Hodžkino (non-Hodgkin); leukemijos; kiti patikslintų tipų ir tam tikrų lokalizacijų navikai; nepatikslinti piktybiniai navikai. „Vėžys“ – tai bendras terminas. Jis gali būti vartojamas bet kuriai išvardytai grupei pavadinti, nors šis terminas retai vartojamas, kai kalbama apie limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybinius navikus. Kartais terminas „karcinoma“ yra neteisingai vartojamas vietoj termino „vėžys“.

  2 skyriuje navikai suskirstyti pagal eigą į dideles grupes, o grupėse klasifikuojami pirmiausia pagal lokalizaciją. Keliais išskirtiniais atvejais naviko morfologija nurodyta skyrių ir poskyrių pavadinimuose.

  Norintiems identifikuoti naviko histologinį tipą šiame tome pateiktas visapusiškas atskiras navikų morfologijos kodų sąrašas. Šie morfologijos kodai paimti iš Tarptautinės onkologinių ligų klasifikacijos (TLK-O) III-iojo leidimo. Tai dviašė klasifikacija, pateikianti nepriklausomas topografijos ir morfologijos kodavimo sistemas. Pirmieji keturi morfologijos kodo skaitmenys nurodo histologinį tipą, penktasis skaitmuo – tai naviko eigos kodas (pirminis piktybinis, antrinis piktybinis (metastazinis); in situ; gerybinis; neaišku, piktybinis ar gerybinis). Šeštasis skaitmuo TLK-O naudojamas kaip solidinių navikų diferenciacijos kodas, jis taip pat naudojamas kaip specialus kodas limfomoms ir leukemijoms, tačiau šis šeštasis skaitmuo neįtrauktas į TLK-10-AM.


 4. 2 skyriaus poskyrių panaudojimas
  Šiame skyriuje reikia atkreipti dėmesį į poskyrio .8 skirsnį [žr. 5 pastabą]. Ten, kur būtina pateikti poskyrio skirsnį, kurio reikšmė „kiti“, jis paprastai žymimas poskyrio skirsniu .7.


 5. Navikas, apėmęs kelias anatomines organo sritis, ir poskyrio skirsnio .8 panaudojimas
  Poskyryje C00C75 klasifikuojami pirminiai piktybiniai navikai pagal jų atsiradimo vietą. Daugelis triženklių kodų toliau skaidomi į vardines dalis ar kodų skirsnius, nurodančius aptariamąjį organą. Navikas, kuris triženklio kodo viduje apima dvi ar daugiau gretimų sričių ir kurio kilmės vietos neįmanoma nustatyti, turi būti koduojamas skirsniu .8 („išplitęs pažeidimas“), nebent toks derinys specialiai koduojamas kitur. Pavyzdžiui, stemplės ir skrandžio karcinoma specialiai koduojama C16.0 (skrandis), o liežuvio viršūnės ir apatinio paviršiaus karcinomai turėtų būti priskirtas kodas C02.8. Kita vertus, liežuvio viršūnės karcinoma, plintanti į apatinį paviršių, turi būti koduojama C02.1, nes kilmės vieta, liežuvio viršūnė, yra žinoma. „išplitęs“ reiškia, kad apimtos dvi gretimos (esančios šalia) sritys. Nuosekliais skaitmenimis pažymėti skirsniai dažnai yra greta, tačiau tai nėra nekintama (pvz., šlapimo pūslė C67.-), ir norint nustatyti topografinius ryšius, koduotojui gali prireikti anatominių aprašymų.

  Kartais navikui aprašyti neužtenka triženklių kategorijų. Tokiais atvejais koduojama naudojant tokius skirsnius:
  C02.8 Išplitęs liežuvio pažeidimas
  C08.8 Didžiųjų seilių liaukų išplitęs pažeidimas
  C14.8 Lūpos, burnos ertmės ir ryklės išplitęs pažeidimas
  C21.8 Tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo išplitęs pažeidimas
  C24.8 Tulžies takų išplitęs pažeidimas
  C26.8 Virškinimo sistemos išplitęs pažeidimas
  C39.8 Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų išplitęs pažeidimas
  C41.8 Kaulo ir sąnarinės kremzlės išplitęs pažeidimas
  C49.8 Jungiamojo ir minkštųjų audinių išplitęs pažeidimas
  C57.8 Moters lyties organų išplitęs pažeidimas
  C63.8 Vyro lyties organų išplitęs pažeidimas
  C68.8 Šlapimo organų išplitęs pažeidimas
  C72.8 Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių išplitęs pažeidimas

  Šio pavyzdžiu gali būti skrandžio ir plonojo žarnyno karcinoma, kurią reikėtų koduoti C26.8 (Virškinimo sistemos išplitęs pažeidimas)


 6. Ektopinių audinių piktybiniai navikai
  Ektopinių audinių piktybinius navikus reikia koduoti pagal nurodytą lokalizaciją, pvz., kasos ektopinių audinių piktybiniai navikai koduojami kaip nepatikslinti kasos piktybiniai navikai (C25.9).


 7. Abėcėlinės rodyklės naudojimas koduojant navikus
  Koduojant navikus būtina atsižvelgti ne tik į lokalizaciją, bet ir į morfologiją ir eigą, todėl morfologinį aprašymą visada reikia pasitikrinti pagal Abėcėlinę rodyklę.


 8. Tarptautinės onkologinių ligų klasifikacijos (TLK-O) trečiojo leidimo naudojimas
  2 skyriuje pateikiamos gana ribotos kai kurių morfologinių tipų charakteristikos arba jos visai nepateikiamos. Visų navikų topografijai koduoti TLK-O naudojami tie patys triženkliai ir keturženkliai kodai, kokie naudojami piktybiniams navikams 2 skyriuje (C00C77, C80), todėl tiksliau apibūdinamos ir kitų piktybinių navikų lokalizacijos (antrinių piktybinių (metastazinių), gerybinių, in situ ir neaiškios ar nežinomos eigos).

  Todėl visoms įstaigoms, kurios suinteresuotos identifikuoti tiek lokalizaciją, tiek morfologiją, pvz., vėžio registrams, onkologinėms ligoninėms, patologijos skyriams ir kitoms įstaigoms, besispecializuojančioms onkologijos srityje, rekomenduojama naudoti TLK-O.

PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C00-C96)

PIKTYBINIAI NAVIKAI, PIRMINIAI ARBA LAIKOMI PIRMINIAIS, PATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS, IŠSKYRUS LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ NAVIKUS
(C00-C75)

LŪPOS, BURNOS ERTMĖS IR RYKLĖS PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C00-C14)

C00
Lūpos piktybinis navikas
Išskyrus:
lūpos odą (C43.0, C44.0)

C00.0
Viršutinės lūpos išorinis paviršius
Viršutinė lūpa:
 • lūpos raudonis
 • neklasifikuojama kitaip
 • lūpos raudonio kraštas
C00.1
Apatinės lūpos išorinis paviršius
Apatinė lūpa:
 • lūpos raudonis
 • neklasifikuojama kitaip
 • lūpos raudonio kraštas
C00.2
Lūpos išorinis paviršius, nepatikslintas
Lūpos raudonio kraštas, neklasifikuojamas kitaip

C00.3
Viršutinės lūpos vidinis paviršius
Viršutinė lūpa:
 • skruosto paviršius
 • pasaitėlis
 • gleivinė
 • burnos paviršius
C00.4
Apatinės lūpos vidinis paviršius
Apatinė lūpa:
 • skruosto paviršius
 • pasaitėlis
 • gleivinė
 • burnos paviršius
C00.5
Lūpa, nepatikslinta, vidinis paviršius
Lūpa, nepatikslinta, viršutinė ar apatinė:
 • skruosto paviršius
 • pasaitėlis
 • gleivinė
 • burnos paviršius
C00.6
Lūpų jungtis
C00.8
Išplitęs lūpos pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C00.9
Lūpa, nepatikslinta
C01
Liežuvio šaknies piktybinis navikas
Liežuvio šaknies nugarinis paviršius

Liežuvio fiksuota dalis, neklasifikuojama kitaip

Liežuvio užpakalinis trečdalis

C02
Kitų ir nepatikslintų liežuvio dalių piktybinis navikas
C02.0
Liežuvio nugarinis paviršius
Liežuvio priekiniai du trečdaliai, nugarinis paviršius

Išskyrus:
liežuvio šaknies nugarinį paviršių (C01)

C02.1
Liežuvio kraštai
Liežuvio viršūnė

C02.2
Liežuvio apatinis paviršius
Liežuvio priekiniai du trečdaliai, apatinis paviršius

Liežuvio pasaitėlis

C02.3
Liežuvio priekiniai du trečdaliai, sritis nepatikslinta
Liežuvio vidurinysis trečdalis, neklasifikuojamas kitaip

Judrioji liežuvio dalis, neklasifikuojama kitaip

C02.4
Liežuvio migdolai
Išskyrus:
migdolą, neklasifikuojamą kitaip (C09.9)

C02.8
Išplitęs liežuvio pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Liežuvio piktybinis navikas, kurio atsiradimo vietos negalima koduoti nei vienu iš kodų C01C02.4

C02.9
Liežuvis, nepatikslintas
C03
Dantenos piktybinis navikas
Apima:
žandikaulio lanko gleivinę

dantenas

Išskyrus:
piktybinius odontogeninius navikus (C41.02, C41.1)

C03.0
Viršutinės dantenos
C03.1
Apatinės dantenos
C03.9
Dantenos, nepatikslintos
C04
Burnos dugno piktybinis navikas
C04.0
Priekinė burnos dugno dalis
Į priekį nuo ribos tarp kaplių ir ilčių

C04.1
Šoninė burnos dugno dalis
C04.8
Burnos dugno išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C04.9
Burnos dugnas, nepatikslintas
C05
Gomurio piktybinis navikas
C05.0
Kietasis gomurys
C05.1
Minkštasis gomurys
Išskyrus:
minkštojo gomurio nosiaryklinį paviršių (C11.3)

C05.2
Liežuvėlis
C05.8
Gomurio išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C05.9
Gomurys, nepatikslintas
Burnos skliautas

C06
Kitų ir nepatikslintų burnos ertmės dalių piktybinis navikas
C06.0
Skruostų gleivinė
Skruostų gleivinė, neklasifikuojama kitaip

Vidinis skruosto paviršius

C06.1
Burnos prieangis
Skruosto vagelė (viršutinė) (apatinė)

Lūpų vagelė (viršutinė) (apatinė)

C06.2
Retromoliarinė sritis
C06.8
Kitų ir nepatikslintų burnos dalių išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C06.9
Burna, nepatikslinta
Mažosios seilių liaukos, lokalizacija nepatikslinta

Burnos ertmė, neklasifikuojama kitaip

C07
Paausinės seilių liaukos piktybinis navikas
C08
Kitų ir nepatikslintų didžiųjų seilių liaukų piktybinis navikas
Išskyrus:
mažųjų seilių liaukų piktybinius navikus, neklasifikuojamus kitaip (C06.9)

patikslintų mažųjų seilių liaukų piktybinius navikus, kurie koduojami pagal jų anatominę lokalizaciją

paausinę seilių liauką (C07)

C08.0
Pažandinė liauka
Submaksilinė liauka

C08.1
Paliežuvinė liauka
C08.8
Didžiųjų seilių liaukų išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Didžiųjų seilių liaukų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C07C08.1

C08.9
Didžiosios seilių liaukos, nepatikslintos
Seilių liaukos (didžiosios), neklasifikuojamos kitaip

C09
Migdolo piktybinis navikas
Išskyrus:
liežuvio migdolą (C02.4)

ryklės migdolą (C11.1)

C09.0
Migdolinis antis
C09.1
Gomurinis (liežuvio) (ryklės) lankas
C09.8
Migdolo išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C09.9
Migdolas, nepatikslintas
Migdolas:
 • žiočių
 • neklasifikuojamas kitaip
 • gomurio
C10
Burnaryklės piktybinis navikas
Išskyrus:
migdolą (C09.-)

C10.0
Antgerklio įduba
C10.1
Antgerklio priekinis paviršius
Antgerklis, laisvasis kraštas

Liežuvinė (-s) antgerklio raukšlė (-s)

Išskyrus:
antgerklį (suprahioidinę dalį), neklasifikuojamą kitaip (C32.1)

C10.2
Šoninė burnaryklės siena
C10.3
Užpakalinė burnaryklės siena
C10.4
Žiaunų plyšys
Žiaunų cista [naviko lokalizacija]

C10.8
Burnaryklės išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Burnaryklės jungties sritis

C10.9
Burnaryklė, nepatikslinta
C11
Nosiaryklės piktybinis navikas
C11.0
Nosiaryklės viršutinė siena
Nosiaryklės stogas

C11.1
Nosiaryklės užpakalinė siena
Adenoidai

Ryklės tonzilė

C11.2
Nosiaryklės šoninė siena
Rozenmiulerio (Rosenmüller) duobutė

Trimito (Eustachijaus vamzdžio) anga

Ryklės kišenė

C11.3
Nosiaryklės priekinė siena
Nosiaryklės dugnas

Minkštojo gomurio nosiaryklinis (priekinis) (užpakalinis) paviršius

Užpakalinis nosies kraštas:
 • nosinės ryklės angos
 • pertvaros
C11.8
Nosiaryklės išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C11.9
Nosiaryklė, nepatikslinta
Nosiaryklės siena, neklasifikuojama kitaip

C12
Kriaušinės kišenės piktybinis navikas
Kriaušinė duobutė

C13
Gerklaryklės piktybinis navikas
Išskyrus:
kriaušinę kišenę (C12)

C13.0
Postkrikoidinė sritis
C13.1
Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklaryklės paviršius
Vedeginė antgerklio raukšlė:
 • ribinė zona
 • neklasifikuojama kitaip
Išskyrus:
vedeginę antgerklio raukšlę, gerklų paviršių (C32.1)

C13.2
Užpakalinė gerklaryklės siena
C13.8
Gerklaryklės išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C13.9
Gerklaryklė, nepatikslinta
Gerklaryklės siena, neklasifikuojama kitaip

C14
Kitų ir nepatikslintų lūpos, burnos ertmės ir ryklės dalių piktybinis navikas
Išskyrus:
burnos ertmę, neklasifikuojamą kitaip (C06.9)

C14.0
Ryklė, nepatikslinta
C14.2
Valdejerio (Waldeyer) žiedas
C14.8
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C00C14.2

VIRŠKINIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C15-C26)

C15
Stemplės piktybinis navikas
Pastaba:
pateikiamos dvi alternatyvios klasifikacijos dalys:

.0–.2 pagal anatominį aprašymą

.3–.5 pagal trečdalius

Šis nukrypimas nuo principo, kad kodai turi būti pastovūs, yra sąmoningas, nes naudojamos abi terminologijos, tačiau anatominio padalijimo rezultatai nėra tapatūs.

C15.0
Stemplės kaklinė dalis
C15.1
Stemplės krūtininė dalis
C15.2
Stemplės pilvinė dalis
C15.3
Stemplės viršutinis trečdalis
C15.4
Stemplės vidurinis trečdalis
C15.5
Stemplės apatinis trečdalis
C15.8
Stemplės išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C15.9
Stemplė, nepatikslinta
C16
Skrandžio piktybinis navikas
C16.0
Įskrandis
Įskrandžio anga

Įskrandžio ir stemplės jungtis

Skrandžio ir stemplės jungtis

Stemplė ir skrandis

C16.1
Skrandžio dugnas
C16.2
Skrandžio kūnas
C16.3
Prievarčio urvas
Skrandžio urvas

C16.4
Prievartis
Priešprievartis

Prievarčio kanalas

C16.5
Mažoji skrandžio kreivė, nepatikslinta
Mažoji skrandžio kreivė, nekoduojama C16.1C16.4

C16.6
Didžioji skrandžio kreivė, nepatikslinta
Didžioji skrandžio kreivė, nekoduojama C16.0C16.4

C16.8
Skrandžio išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C16.9
Skrandis, nepatikslintas
Skrandžio vėžys, neklasifikuojamas kitaip

C17
Plonosios žarnos piktybinis navikas
C17.0
Dvylikapirštė žarna
C17.1
Tuščioji žarna
C17.2
Klubinė žarna
Išskyrus:
klubinės aklosios žarnos vožtuvą (C18.0)

C17.3
Mekelio (Meckel) divertikulas
C17.8
Plonosios žarnos išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C17.9
Plonoji žarna, nepatikslinta
C18
Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinis navikas
C18.0
Akloji žarna
Klubinės aklosios žarnos vožtuvas

C18.1
Kirmėlinė atauga
C18.2
Kylančioji gaubtinė žarna
C18.3
Kepenų linkis
C18.4
Skersinė gaubtinė žarna
C18.5
Blužnies linkis
C18.6
Nusileidžiančioji gaubtinė žarna
C18.7
Riestinė gaubtinė žarna
Riestinis (linkis)

Išskyrus:
tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungtį (C19)

C18.8
Storosios (gaubtinės) žarnos išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C18.9
Storoji (gaubtinė) žarna, nepatikslinta
Storoji žarna, neklasifikuojama kitaip

C19
Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinis navikas
Gaubtinė ir tiesioji žarna

Rektosigminė (storoji žarna)

C20
Tiesiosios žarnos piktybinis navikas
Tiesiosios žarnos ampulė

C21
Išangės ir išangės kanalo piktybinis navikas
C21.0
Išangė, nepatikslinta
Išskyrus:
išangės:perianalinę odą (C43.5, C44.5)

C21.1
Išangės kanalas
Išangės raukas

C21.2
Kloakogeninė zona
C21.8
Tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C20C21.2

Išangės ir tiesiosios žarnos jungtis

Anorektalinė sritis

C22
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų piktybinis navikas
Išskyrus:
tulžies takus, neklasifikuojamus kitaip (C24.9)

kepenų metastazinius piktybinius navikus (C78.7)

C22.0
Kepenų ląstelių karcinoma
Hepatoceliulinė karcinoma

Hepatoma

C22.1
Intrahepatinio tulžies latako karcinoma
Cholangiokarcinoma

C22.2
Hepatoblastoma
C22.3
Kepenų angiosarkoma
Kupferio (Kupffer) ląstelių sarkoma

C22.4
Kitos kepenų sarkomos
C22.7
Kitos patikslintos kepenų sarkomos
C22.9
Kepenys, nepatikslintos
C23
Tulžies pūslės piktybinis navikas
C24
Kitų ir nepatikslintų tulžies takų dalių piktybinis navikas
Išskyrus:
intrahepatinius tulžies latakus (C22.1)

C24.0
Ekstrahepatinis tulžies latakas
Tulžies latakas ar kanalas, neklasifikuojami kitaip

Bendrasis tulžies latakas

Tulžies pūslės latakas

Kepenų latakas

C24.1
Didysis dvylikapirštės žarnos spenelis
C24.8
Tulžies takų išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Tulžies takų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C22.0C24.1

Piktybiniai navikai, apimantys tiek intrahepatinius, tiek ekstrahepatinius tulžies latakus

C24.9
Tulžies takai, nepatikslinti
C25
Kasos piktybinis navikas
C25.0
Kasos galvutė
C25.1
Kasos kūnas
C25.2
Kasos uodega
C25.3
Kasos latakas
C25.4
Kasos endokrininė dalis
Langerhanso (Langerhans) salelės

C25.7
Kitos kasos dalys
Kasos kaklelis

C25.8
Kasos išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C25.9
Kasa, nepatikslinta
C26
Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų piktybinis navikas
Išskyrus:
pilvaplėvę ir retroperitoninį tarpą (C48.-)

C26.0
Žarnynas, nepatikslinta dalis
Žarnos, neklasifikuojamos kitaip

C26.1
Blužnis
Išskyrus:
Hodžkino (Hodgkin) ligą (C81.-)

ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomą (C82C85)

C26.8
Virškinimo sistemos išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Virškinimo organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C15C26.1

Išskyrus:
įskrandžio ir stemplės jungtį (C16.0)

C26.9
Nepatikslintos virškinimo sistemos lokalizacijos
Virškinimo kanalas ar traktas, neklasifikuojamas kitaip

Skrandžio ir žarnyno traktas, neklasifikuojamas kitaip

KVĖPAVIMO IR KRŪTINĖS LĄSTOS ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C30-C39)

Apima:
vidurinę ausį

Išskyrus:
mezoteliomą (C45.-)

C30
Nosies ertmės ir vidurinės ausies piktybinis navikas
C30.0
Nosies ertmė
Nosies kremzlė

Nosies kriauklė

Vidinė nosis

Nosies pertvara

Nosies prieangis

Išskyrus:
nosies kaulą (C41.02)

nosį, neklasifikuojamą kitaip (C76.0)

uodžiamąjį stormenį (C72.2)

nosies pertvaros ir nosinės ryklės angos užpakalinį kraštą (C11.3)

nosies odą (C43.3, C44.3)

C30.1
Vidurinė ausis

Ausies trimitas

Vidinė ausis

Speninės ląstelės

Išskyrus:

ausies landą (išorinę) (C43.2, C44.2)

ausies kaulą (landos) (C41.01)

ausies kremzlę (C49.0)

ausies (išorinės) odą (C43.2, C44.2)

C31
Prienosinių ančių piktybinis navikas
C31.0
Žandinis antis
Ertmė (Haimoro (Highmore)) (viršutinio žandikaulio)

C31.1
Akytkaulio antis
C31.2
Kaktinis antis
C31.3
Pleištinis antis
C31.8
Prienosinių ančių išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C31.9
Prienosinis antis, nepatikslintas
C32
Gerklų piktybinis navikas
C32.0
Tikrasis balso aparatas
Gerklų ertmė

Balso stygos (tikrosios), neklasifikuojamos kitaip

C32.1
Gerklų viršutinė dalis
Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklinis paviršius

Antgerklis (suprahioidinė dalis), neklasifikuojama kitaip

Gerklų ertmė

Netikrosios balso stygos

Užpakalinis (gerklaryklinis) antgerklio paviršius

Skilvelių raiščiai

Išskyrus:
antgerklio priekinį paviršių (C10.1)

vedeginę antgerklio raukšlę:
 • hipofaringinį paviršių (C13.1)
 • ribinę zoną (C13.1)
 • neklasifikuojamą kitaip (C13.1)
C32.2
Gerklų apatinė dalis
C32.3
Gerklų kremzlė
C32.8
Gerklų išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C32.9
Gerklos, nepatikslintos
C33
Trachėjos piktybinis navikas
C34
Broncho ir plaučio piktybinis navikas
C34.0
Pagrindinis bronchas
Ketera

Vartai (plaučių)

C34.1
Viršutinė skiltis, bronchas ar plautis
C34.2
Vidurinė skiltis, bronchas ar plautis
C34.3
Apatinė skiltis, bronchas ar plautis
C34.8
Broncho ir plaučio išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C34.9
Bronchas ar plautis, nepatikslinta
C37
Užkrūčio liaukos piktybinis navikas
C38
Širdies, tarpuplaučio ir krūtinplėvės piktybinis navikas
Išskyrus:
mezoteliomą (C45.-)

C38.0
Širdis
Perikardas

Išskyrus:
didžiąsias kraujagysles (C49.3)

C38.1
Priekinis tarpuplautis
C38.2
Užpakalinis tarpuplautis
C38.3
Tarpuplautis, nepatikslintos vietos
C38.4
Krūtinplėvė
C38.8
Širdies, tarpuplaučio ir plaučių išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C39
Kitų ir nepatikslintų kvėpavimo sistemos ir krūtinės ląstos organų piktybinis navikas
Išskyrus:
krūtinės ląstos organų, neklasifikuojamų kitaip (C76.1)

krūtinės, neklasifikuojamos kitaip (C76.1)

C39.0
Viršutiniai kvėpavimo takai, nepatikslintos lokalizacijos
C39.8
Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C30C39.0

C39.9
Kvėpavimo sistemos nepatikslintos lokalizacijos
Kvėpavimo takai, neklasifikuojami kitaip

KAULŲ IR SĄNARINIŲ KREMZLIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C40-C41)

Išskyrus:
kaulų čiulpus, neklasifikuojamus kitaip (C96.7)

tepalinę plėvę (C49.-)

C40
Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas
C40.0
Mentė ir rankos ilgieji kaulai
C40.1
Rankos trumpieji kaulai
C40.2
Kojos ilgieji kaulai
C40.3
Kojos trumpieji kaulai
C40.8
Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C40.9
Galūnių kaulas ir sąnarinė kremzlė, nepatikslinta
C41
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas
Išskyrus:
galūnių kaulus (C40.-)

kremzles:
C41.0
Kaukolės ir veido kaulai
Išskyrus:
bet kurio tipo karcinomą, išskyrus kaulų ir odontogeninę:
 • žandinio ančio (C31.0)
 • viršutinio žandikaulio (C03.0)
žandikaulio (apatinio) kaulą (C41.1)

⊗C41.01
Kaukolės ir veido kaulai
Kaulas:
 • akytkaulis
 • kaktikaulis
 • pakaušinis
 • akiduobės
 • momenkaulis
 • pleištakaulis
 • smilkinkaulis
⊗C41.02
Veido ir žandikaulių kaulai
Kaulas:
 • veido, neklasifikuojamas kitaip
 • skruostikaulis
 • nosies
Viršutinis žandikaulis

Nosies kriauklė

Viršutinio žandikaulio kaulai

Noragas

C41.1
Apatinis žandikaulis
Apatinio žandikaulio kaulas

Išskyrus:
bet kurio tipo karcinomą, išskyrus žandikaulio kaulų ir odontogeninę:viršutinio žandikaulio kaulą (C41.02)

C41.2
Stuburas
Išskyrus:
kryžkaulį ir uodegikaulį (C41.4)

C41.3
Šonkauliai, krūtinkaulis ir raktikaulis
C41.4
Dubens kaulai, kryžkaulis ir uodegikaulis
C41.8
Kaulo ir sąnarinės kremzlės išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C40C41.4

C41.9
Kaulas ir sąnarinė kremzlė, nepatikslinta

MELANOMA IR KITI ODOS PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C43-C44)

C43
Odos piktybinė melanoma
Apima:
morfologijos kodus M872-M879 su eigos kodu /3

Išskyrus:
lyties organų odos piktybinę melanomą (C51C52, C60.-, C63.-)

C43.0
Lūpos piktybinė melanoma
Išskyrus:
lūpos raudonio kraštą (C00.0C00.2)

C43.1
Akies voko, įskaitant akies kampą, piktybinė melanoma
C43.2
Ausies ir išorinės ausies landos piktybinė melanoma
C43.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių piktybinė melanoma
C43.4
Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo piktybinė melanoma
C43.5
Liemens piktybinė melanoma
Išangės:
 • kraštas
 • oda
Perianalinės srities oda

Krūties oda

Išskyrus:
išangę, neklasifikuojamą kitaip (C21.0)

C43.6
Rankos, įskaitant petį, piktybinė melanoma
C43.7
Kojos, įskaitant klubą, piktybinė melanoma
C43.8
Išplitusi odos piktybinė melanoma
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C43.9
Odos piktybinė melanoma, nepatikslinta
Melanoma (piktybinė), neklasifikuojama kitaip

C44
Kiti odos piktybiniai navikai
Apima:
piktybinius navikus:
 • riebalinių liaukų
 • prakaito liaukų
Išskyrus:
Kapoši (Kaposi) sarkomą (C46.-)

odos piktybinę melanomą (C43.-)

lyties organų odą (C51C52, C60.-, C63.-)

C44.0
Lūpos oda
Lūpos bazalinių ląstelių karcinoma

Išskyrus:
lūpos piktybinius navikus (C00.-)

C44.1
Akių vokų, įskaitant akies kampą, odą
Išskyrus:
akies voko jungiamąjį audinį (C49.0)

C44.2
Ausies ir išorinės ausies landos oda
Išskyrus:
ausies jungiamąjį audinį (C49.0)

C44.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių oda
C44.4
Galvos ir kaklo oda
C44.5
Liemens oda
Išangės:
 • kraštas
 • oda
Perianalinės srities oda

Krūties oda

Išskyrus:
išangę, neklasifikuojamą kitaip (C21.0)

C44.6
Rankos, įskaitant petį, oda
C44.7
Kojos, įskaitant klubą, oda
C44.8
Odos išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C44.9
Odos piktybinis navikas, nepatikslintas

MEZOTELINIŲ IR MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C45-C49)

C45
Mezotelioma
Apima:
morfologijos kodą M905 su eigos kodu /3

C45.0
Krūtinplėvės mezotelioma
Išskyrus:
kitus krūtinplėvės piktybinius navikus (C38.4)

C45.1
Pilvaplėvės mezotelioma
Pasaitas

Gaubtinės žarnos pasaitas

Taukinė

Pilvaplėvė pasieninė (dubens)

Išskyrus:
kitus pilvaplėvės piktybinius navikus (C48.-)

C45.2
Širdiplėvės mezotelioma
Išskyrus:
kitus širdiplėvės piktybinius navikus (C38.0)

C45.7
Kitų lokalizacijų mezotelioma
C45.9
Mezotelioma, nepatikslinta
C46
Kapoši (Kaposi) sarkoma
Apima:
morfologijos kodą M9140 su eigos kodu /3

C46.0
Odos Kapoši (Kaposi) sarkoma
C46.1
Minkštųjų audinių Kapoši (Kaposi) sarkoma
C46.2
Gomurio Kapoši (Kaposi) sarkoma
C46.3
Limfmazgių Kapoši (Kaposi) sarkoma
C46.7
Kitų lokalizacijų Kapoši (Kaposi) sarkoma
C46.8
Dauginių organų Kapoši (Kaposi) sarkoma
C46.9
Kapoši (Kaposi) sarkoma, nepatikslinta
C47
Periferinių nervų ir autonominės (vegetacinės) nervų sistemos piktybinis navikas
Apima:
simpatinius ir parasimpatinius nervus bei ganglijus

C47.0
Galvos, veido ir kaklo periferiniai nervai
Išskyrus:
akiduobės periferinius nervus (C69.6)

C47.1
Rankos, įskaitant petį, periferiniai nervai
C47.2
Kojos, įskaitant klubą, periferiniai nervai
C47.3
Krūtinės ląstos periferiniai nervai
C47.4
Pilvo periferiniai nervai
C47.5
Dubens periferiniai nervai
C47.6
Liemens periferiniai nervai, nepatikslinti
C47.8
Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C47.9
Periferiniai nervai ir autonominė nervų sistema, nepatikslinta
C48
Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės piktybinis navikas
Išskyrus:
Kapoši (Kaposi) sarkomą (C46.1)

mezoteliomą (C45.-)

C48.0
Retroperitoninis tarpas
C48.1
Patikslintos pilvaplėvės dalys
Pasaitas

Gaubtinės žarnos pasaitas

Taukinė

Pilvaplėvė:
 • pasieninė
 • dubens
C48.2
Pilvaplėvė, nepatikslinta
C48.8
Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C49
Kito jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas
Apima:
kraujagysles

tepalinį maišelį (bursą)

kremzlę

fasciją

riebalus

raiščius, išskyrus gimdos

limfagysles

raumenis

sinoviją

sausgyslę (makštį)

Išskyrus:
kremzles:krūties jungiamąjį audinį (C50.-)

Kapoši (Kaposi) sarkomą (C46.-)

mezoteliomą (C45.-)

periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (C47.-)

pilvaplėvę (C48.-)

retroperitoninį tarpą (C48.0)

C49.0
Galvos, veido ir kaklo jungiamasis ir minkštieji audiniai
Jungiamieji audiniai:
 • ausies
 • akių vokų
Išskyrus:
akiduobės jungiamąjį audinį (C69.6)

C49.1
Rankos, įskaitant petį, jungiamasis ir minkštieji audiniai
C49.2
Kojos, įskaitant klubą, jungiamasis ir minkštieji audiniai
C49.3
Krūtinės ląstos jungiamasis ir minkštieji audiniai
Pažastis

Diafragma

Didžiosios kraujagyslės

Išskyrus:
krūtį (C50.-)

širdį (C38.0)

tarpuplautį (C38.1C38.3)

užkrūčio liauką (C37)

C49.4
Pilvo jungiamasis ir minkštieji audiniai
Pilvo siena

Pašonės sritis

C49.5
Dubens jungiamasis ir minkštieji audiniai
Sėdmenys

Kirkšnis

Tarpvietė

C49.6
Liemens jungiamasis ir minkštieji audiniai, nepatikslinti
Nugara, neklasifikuojama kitaip

C49.8
Jungiamojo ir minkštųjų audinių išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Jungiamojo audinio ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C47C49.6

C49.9
Jungiamasis ir minkštieji audiniai, nepatikslinti

KRŪTIES PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C50)

C50
Krūties piktybinis navikas
Apima:
krūties jungiamąjį audinį

Išskyrus:
krūties odą (C43.5, C44.5)

C50.0
Spenelis ir areolė
C50.1
Krūties centrinė dalis
C50.2
Viršutinis ir vidinis krūties kvadrantas
C50.3
Apatinis ir vidinis krūties kvadrantas
C50.4
Viršutinis ir išorinis krūties kvadrantas
C50.5
Apatinis ir išorinis krūties kvadrantas
C50.6
Krūties pažastinė dalis
C50.8
Krūties išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C50.9
Krūtis, nepatikslinta

MOTERS LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C51-C58)

Apima:
moters lyties organų odą

C51
Vulvos piktybinis navikas
C51.0
Didžioji lytinė lūpa
Didžioji makšties prieangio (Bartolinio) liauka

C51.1
Mažoji lytinė lūpa
C51.2
Klitoris
C51.8
Vulvos išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C51.9
Vulva, nepatikslinta
Moters išoriniai lyties organai, neklasifikuojami kitaip

Moters išoriniai lyties organai

C52
Makšties piktybinis navikas
C53
Gimdos kaklelio piktybinis navikas
C53.0
Endocerviksas
C53.1
Egzocerviksas
C53.8
Gimdos kaklelio išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C53.9
Gimdos kaklelis, nepatikslintas
C54
Gimdos kūno piktybinis navikas
C54.0
Gimdos sąsmauka
Apatinė gimdos dalis

C54.1
Endometriumas
C54.2
Miometriumas
C54.3
Gimdos dugnas
C54.8
Gimdos išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C54.9
Gimdos kūnas, nepatikslintas
C55
Gimdos piktybinis navikas, nepatikslintos vietos
C56
Kiaušidės piktybinis navikas
C57
Kitų ir nepatikslintų moters lyties organų piktybinis navikas
C57.0
Kiaušintakis
Kiaušintakis

Gimdos kaklelis

C57.1
Platusis raištis
C57.2
Apvalusis raištis
C57.3
Parametriumas
Gimdos raištis, neklasifikuojamas kitaip

C57.4
Gimdos priklausiniai, nepatikslinti
C57.7
Kiti patikslinti moters lyties organai
Volfo (Wolff) kūnelis ar latakas

C57.8
Moters lyties organų išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Moters lyties organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C51C57.7, C58

Kiaušintakių ir kiaušidžių

Kiaušintakių ir gimdos

C57.9
Moters lyties organas, nepatikslintas
Moters lytiniai ir šlapimo takai, neklasifikuojami kitaip

C58
Placentos piktybinis navikas
Choriokarcinoma, neklasifikuojama kitaip

Chorionepitelioma, neklasifikuojama kitaip

Išskyrus:
invazinę pūslinę išvisą (chorioadenoma destruens) (D39.2)

pūslinę išvisą:

VYRO LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C60-C63)

Apima:
vyro lyties organų odą

C60
Varpos piktybinis navikas
C60.0
Apyvarpė
Apyvarpė

C60.1
Varpos galvutė
C60.2
Varpos kūnas
Akytkūnis

C60.8
Varpos išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C60.9
Varpa, nepatikslinta
Varpos oda, neklasifikuojama kitaip

C61
Priešinės liaukos (prostatos) piktybinis navikas
C62
Sėklidės piktybinis navikas
C62.0
Nenusileidusi sėklidė
Ektopinė sėklidė [naviko lokalizacija]

Nenusileidusi sėklidė [naviko lokalizacija]

C62.1
Nusileidusi sėklidė
Sėklidė kapšelyje

C62.9
Sėklidė, nepatikslinta
C63
Kitų ir nepatikslintų vyro lyties organų piktybinis navikas
C63.0
Sėklidės prielipas
C63.1
Sėklinis virželis
C63.2
Kapšelis
Kapšelio oda

C63.7
Kiti patikslinti vyro lyties organai
Sėklinė pūslelė

Makštinis sėklidės dangalas

C63.8
Vyro lyties organų išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Vyro lyties organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C60C63.7

C63.9
Vyro lyties organas, nepatikslintas
Vyro lytiniai ir šlapimo takai, neklasifikuojami kitaip

ŠLAPIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C64-C68)

C64
Inksto, išskyrus inksto geldelę, piktybinis navikas
Išskyrus:
inksto:
C65
Inksto geldelės piktybinis navikas
Inksto ir šlapimtakio jungtis

Inksto taurelės

C66
Šlapimtakio piktybinis navikas
Išskyrus:
šlapimtakio angą (C67.6)

C67
Šlapimo pūslės piktybinis navikas
C67.0
Šlapimo pūslės trikampis
C67.1
Šlapimo pūslės skliautas
C67.2
Šoninė šlapimo pūslės siena
C67.3
Šlapimo pūslės priekinė siena
C67.4
Šlapimo pūslės užpakalinė siena
C67.5
Šlapimo pūslės kaklelis
Vidinė šlaplės anga

C67.6
Šlapimtakio anga
C67.7
Embrioninis šlapimo latakas
C67.8
Šlapimo pūslės išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C67.9
Šlapimo pūslė, nepatikslinta
C68
Kitų ir nepatikslintų šlapimo organų piktybinis navikas
Išskyrus:
lytinius ir šlapimo takus, neklasifikuojamus kitaip

C68.0
Šlaplė
Išskyrus:
šlaplės šlapimo pūslės angą (C67.5)

C68.1
Parauretrinė liauka
C68.8
Šlapimo organų išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Šlapimo organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C64C68.1

C68.9
Šlapimo organas, nepatikslintas
Šlapimo sistema, neklasifikuojama kitaip

AKIŲ, SMEGENŲ IR KITŲ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS DALIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C69-C72)

C69
Akies ir akies priedų piktybinis navikas
Išskyrus:
akies voko jungiamąjį audinį (C49.0)

akies voką (odą) (C43.1, C44.1)

regos nervą (C72.3)

C69.0
Junginė
C69.1
Ragena
C69.2
Tinklainė
C69.3
Gyslainė
C69.4
Krumplynas
Akies obuolys

C69.5
Ašarų liauka ir latakas
Ašarų maišelis

Nosies ašarų latakas

C69.6
Akiduobė
Akiduobės jungiamasis audinys

Ekstraokuliniai raumenys

Akiduobės periferiniai nervai

Retrobulbarinis audinys

Retrookulinis audinys

Išskyrus:
akiduobės kaulą (C41.01)

C69.8
Akies ir akies priedo išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C69.9
Akis, nepatikslinta
C70
Smegenų dangalų piktybinis navikas
C70.0
Galvos smegenų dangalai
C70.1
Nugaros smegenų dangalai
C70.9
Smegenų dangalai, nepatikslinti
C71
Smegenų piktybinis navikas
Išskyrus:
galvinius nervus (C72.2C72.5)

retrobulbarinius audinius (C69.6)

C71.0
Smegenys, išskyrus skiltis ir skilvelius
Supratentorinė dalis, neklasifikuojama kitaip

C71.1
Kaktinė skiltis
C71.2
Smilkininė skiltis
C71.3
Momeninė skiltis
C71.4
Pakaušinė skiltis
C71.5
Smegenų skilveliai
Išskyrus:
ketvirtąjį skilvelį (C71.7)

C71.6
Smegenėlės
C71.7
Smegenų kamienas
Ketvirtasis skilvelis

Infratentorinė dalis, neklasifikuojama kitaip

C71.8
Galvos smegenų išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C71.9
Galvos smegenys, nepatikslintos
C72
Nugaros smegenų, galvinių nervų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybinis navikas
Išskyrus:
smegenų dangalus (C70.-)

periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (C47.-)

C72.0
Nugaros smegenys
C72.1
Arklio uodega (Cauda equina)
C72.2
Uoslės nervas
Uodžiamasis stormuo

C72.3
Regos nervas
C72.4
Prieangio ir sraigės (klausos) nervas
C72.5
Kiti ir nepatikslinti galviniai nervai
Galvinis nervas, neklasifikuojamas kitaip

C72.8
Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nei vienu iš kodų C70C72.5

C72.9
Centrinė nervų sistema, nepatikslinta
Nervų sistema, nepatikslinta

SKYDLIAUKĖS IR KITŲ VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C73-C75)

C73
Skydliaukės piktybinis navikas
C74
Antinksčio piktybinis navikas
C74.0
Antinksčio žievė
C74.1
Antinksčio šerdinis sluoksnis
C74.9
Antinkstis, nepatikslintas
C75
Kitų vidaus sekrecijos liaukų ir susijusių struktūrų piktybinis navikas
Išskyrus:
antinkstį (C74.-)

kasos endokrininę dalį (C25.4)

kiaušidę (C56)

sėklidę (C62.-)

užkrūčio liauką (C37)

skydliaukę (C73)

C75.0
Prieskydinė liauka
C75.1
Hipofizė
C75.2
Kraniofaringinis latakas
C75.3
Kankorėžinė liauka
C75.4
Karotidiniai kūneliai
C75.5
Aortiniai kūneliai ir kiti paraganglijai
C75.8
Daugelio liaukų pažeidimas, nepatikslintas
Pastaba:
jei žinomos dauginio pažeidimo lokalizacijos, jos turi būti koduojamos atskirai

C75.9
Vidaus sekrecijos liauka, nepatikslinta

NETIKSLIAI APIBRĖŽTI, METASTAZINIAI IR NEPATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C76-C80)

C76
Kitų ir netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas
Išskyrus:

piktybinius navikus:

 • lytinių ir šlapimo takų, neklasifikuojamų kitaip:
 • limfinius, kraujodaros ir susijusius audinius (C81C96)
 • nepatikslintos lokalizacijos (C80)
C76.0
Galva, veidas ir kaklas
Skruostas, neklasifikuojamas kitaip

Nosis, neklasifikuojama kitaip

C76.1
Krūtinės ląsta
Pažastis, neklasifikuojama kitaip

Krūtinės ląstoje, neklasifikuojamoje kitaip

Krūtinės ląstos, neklasifikuojamos kitaip

C76.2
Pilvas
C76.3
Dubuo
Kirkšnis, neklasifikuojama kitaip

Dubens persidengiančios lokalizacijos:
 • rektovaginalinė (pertvara)
 • rektovezikinė (pertvara)
C76.4
Ranka
C76.5
Koja
C76.7
Kitos netiksliai apibrėžtos lokalizacijos
C76.8
Kitų ir netiksliai apibrėžtų lokalizacijų išplitęs pažeidimas
Žr. šio skyriaus 5 pastabą

C77
Metastazinis ir nepatikslintas limfmazgių piktybinis navikas
Išskyrus:
limfmazgių pirminius piktybinius navikus (C81C85, C96.-)

C77.0
Galvos, veido ir kaklo limfmazgiai
Viršraktikauliniai limfmazgiai

C77.1
Krūtinės ląstos limfmazgiai
C77.2
Pilvo limfmazgiai
C77.3
Pažasties ir rankos limfmazgiai
Pektoraliniai limfmazgiai

C77.4
Kirkšnies ir kojos limfmazgiai
C77.5
Dubens limfmazgiai
C77.8
Daugelio sričių limfmazgiai
C77.9
Limfmazgis, nepatikslintas
C78
Kvėpavimo ir virškinimo organų metastazinis piktybinis navikas
C78.0
Plaučio metastazinis piktybinis navikas
C78.1
Tarpuplaučio metastazinis piktybinis navikas
C78.2
Krūtinplėvės metastazinis piktybinis navikas
Piktybinis pleuritas, neklasifikuojamas kitaip

C78.3
Kitų ir nepatikslintų kvėpavimo organų metastazinis piktybinis navikas
C78.4
Plonosios žarnos metastazinis piktybinis navikas
C78.5
Storosios (gaubtinės) ir tiesiosios žarnos metastazinis piktybinis navikas
C78.6
Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas
Piktybinis ascitas, neklasifikuojamas kitaip

C78.7
Kepenų metastazinis piktybinis navikas
C78.8
Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų metastazinis piktybinis navikas
C79
Kitų lokalizacijų metastazinis piktybinis navikas
C79.0
Inksto ir inksto geldelės metastazinis piktybinis navikas
C79.1
Šlapimo pūslės ir kitų bei nepatikslintų šlapimo organų metastazinis piktybinis navikas
C79.2
Odos metastazinis piktybinis navikas
C79.3
Smegenų ir smegenų dangalų metastazinis piktybinis navikas
C79.4
Kitų ir nepatikslintų nervų sistemos dalių metastazinis piktybinis navikas
C79.5
Kaulo ir kaulų čiulpų metastazinis piktybinis navikas
C79.6
Kiaušidės metastazinis piktybinis navikas
C79.7
Antinksčio metastazinis piktybinis navikas
C79.8
Kitų nurodytų lokalizacijų metastazinis piktybinis navikas
⊗C79.81
Krūties metastazinis piktybinis navikas
Išskyrus:
krūties odą (C79.2)

⊗C79.82
Lyties organų metastazinis piktybinis navikas
⊗C79.88
Kitų nurodytų lokalizacijų metastazinis piktybinis navikas
C80
Nenurodytų lokalizacijų piktybinis navikas
Vėžys }
Karcinoma }
Karcinomatozė }
Išplitęs: }
 • vėžys
} nepatikslintos lokalizacijos (pirminis) (metastazinis)
 • piktybinis navikas
}
Piktybinis navikas }
Dauginis vėžys }
Piktybinė kacheksija
Pirminė lokalizacija nežinoma

LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C81-C96)

Apima:

morfologijos kodus M959-M998 su eigos kodu /3

Pastaba:

terminai, vartojami poskyriuose C82C85 ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomai apibūdinti yra darbiniai, ir jais mėginama surasti kelių pagrindinių klasifikacijų bendrybes. Čia vartojami terminai nepateikti Sąrašo lentelėje, bet jie pateikti Abėcėliniame sąraše; jie ne visada tiksliai atitinka terminus, pateiktus Sąrašo lentelėje.

Išskyrus:

metastazinius ir nepatikslintus limfmazgių navikus (C77.-)

C81
Hodžkino (Hodgkin) limfoma
Apima:
morfologijos kodus M965-M966 su eigos kodu /3

C81.0
Limfocitų dominavimas
Limfocitų ir histiocitų dominavimas

C81.1
Mazgelinė sklerozė
C81.2
Mišrių ląstelių variantas
C81.3
Limfocitų išsekimas
C81.7
Kitos Hodžkino (Hodgkin) ligos formos
C81.9
Hodžkino (Hodgkin) liga, nepatikslinta
C82
Folikulinė [mazgelinė] ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma
Apima:
folikulinę ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomą, kai yra difuzinio išplitimo sričių ar jų nėra

morfologijos kodus M969 ir M9591 su eigos kodu /3

C82.0
Mažų skeltų ląstelių folikulinė limfoma
C82.1
Mišri mažų skeltų ląstelių ir didelių ląstelių folikulinė limfoma
C82.2
Didelių ląstelių folikulinė limfoma
C82.7
Kiti folikulinės ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomos tipai
C82.9
Folikulinė ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma, nepatikslinta
Mazgelinė ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma, neklasifikuojama kitaip

C83
Difuzinė ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma
Apima:
morfologijos kodus M9591, M967-M968 ir M9727 su eigos kodu /3

C83.0
Mažų ląstelių (difuzinė)
C83.1
Mažų skeltų ląstelių (difuzinė)
C83.2
Mišri mažų ir didelių ląstelių (difuzinė)
C83.3
Didelių ląstelių (difuzinė)
Retikulinių ląstelių sarkoma

C83.4
Imunoblastinė (difuzinė)
C83.5
Limfoblastinė (difuzinė)
C83.6
Nediferencijuota (difuzinė)
C83.7
Berkito (Burkitt) navikas
C83.8
Kiti difuzinės ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomos tipai
C83.9
Difuzinė ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma, nepatikslinta
C84
Periferinės ir odos T ląstelių limfomos
Apima:
morfologijos kodus M970 ir M9717-M9718 su eigos kodu /3

C84.0
Grybiškoji granulioma (Mycosis fungoides)
C84.1
Sezary (Sezary) liga
C84.2
T zonos limfoma
C84.3
Limfoepitelioidinė limfoma
Lenerto (Lennert) limfoma

C84.4
Periferinė T ląstelių limfoma
C84.5
Kitos ir nepatikslintos T ląstelių limfomos
Pastaba:
jei aprašant specifinę limfomą minima T ląstelių linija ar jos įtraukimas, koduokite tikslesnį apibūdinimą.

C85
Kiti ir nepatikslinti ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomos tipai
Apima:
morfologijos kodus M959 ir M967-M972 su eigos kodu /3

C85.0
Limfosarkoma
C85.1
B ląstelių limfoma, nepatikslinta
Pastaba:
jei aprašant specifinę limfomą minima B ląstelių linija ar jos įtraukimas, koduokite tikslesnį apibūdinimą.

C85.7
Kiti patikslinti ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomos tipai
Piktybinė:
 • retikuloendoteliozė
 • retikuliozė
Mikroglioma

C85.9
Ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma, nepatikslinto tipo
Limfoma, neklasifikuojama kitaip

Piktybinė limfoma, neklasifikuojama kitaip

Ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma, neklasifikuojama kitaip

C88
Piktybinės imunoproliferacinės ligos
Apima:
morfologijos kodą M976 su eigos kodu /3

Kai taikomas kodas C88, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C88.0
Valdenštremo (Waldenstrom) makroglobulinemija
⊗C88.00
Valdenštremo (Waldenstrom) makroglobulinemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C88.01
Valdenštremo (Waldenstrom) makroglobulinemija, kai yra remisija
C88.1
Alfa sunkiųjų grandinių liga
⊗C88.10
Alfa sunkiųjų grandinių liga, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C88.11
Alfa sunkiųjų grandinių liga, kai yra remisija
C88.2
Gama sunkiųjų grandinių liga
Franklino (Franklin) liga

⊗C88.20
Gama sunkiųjų grandinių liga, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C88.21
Gama sunkiųjų grandinių liga, kai yra remisija
C88.3
Imunoproliferacinė plonųjų žarnų liga
Viduržemio jūros limfoma

⊗C88.30
Imunoproliferacinė plonųjų žarnų liga, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C88.31
Imunoproliferacinė plonųjų žarnų liga, kai yra remisija
C88.7
Kitos piktybinės imunoproliferacinės ligos
⊗C88.70
Kitos piktybinės imunoproliferacinės ligos, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C88.71
Kitos piktybinės imunoproliferacinės ligos, kai yra remisija
C88.9
Piktybinė imunoproliferacinė liga, nepatikslinta
Imunoproliferacinė liga, neklasifikuojama kitaip

⊗C88.90
Piktybinė imunoproliferacinė liga, nepatikslinta, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C88.91
Piktybinė imunoproliferacinė liga, nepatikslinta, kai yra remisija
C90
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai
Apima:
morfologijos kodą M973 su eigos kodu /3

Taikant kodą C90, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C90.0
Dauginė mieloma
Kalerio (Kahler) liga

Mielomatozė

Išskyrus:
solitarinę mielomą (C90.2)

⊗C90.00
Dauginė mieloma, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C90.01
Dauginė mieloma, kai yra remisija
C90.1
Plazminių ląstelių leukemija
⊗C90.10
Plazminių ląstelių leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C90.11
Plazminių ląstelių leukemija, kai yra remisija
C90.2
Plazmocitoma, ekstramedulinė
Piktybinis plazminių ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip

Plazmocitoma, neklasifikuojama kitaip

Solitarinė mieloma

⊗C90.20
Plazmocitoma, ekstramedulinė, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C90.21
Plazmocitoma, ekstramedulinė, kai yra remisija
C91
Limfoidinė leukemija
Apima:
morfologijos kodus M982-M983, M9940 su eigos kodu /3

Taikant kodą C91, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C91.0
Ūminė limfoblastinė leukemija
Išskyrus:
lėtinės limfocitinės leukemijos (C91.1) paūmėjimą

⊗C91.00
Ūminė limfoblastinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C91.01
Ūminė limfoblastinė leukemija, kai yra remisija
C91.1
Lėtinė limfocitinė leukemija
⊗C91.10
Lėtinė limfocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C91.11
Lėtinė limfocitinė leukemija, kai yra remisija
C91.2
Poūmė limfocitinė leukemija
⊗C91.20
Poūmė limfocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C91.21
Poūmė limfocitinė leukemija, kai yra remisija
C91.3
Prolimfocitinė leukemija
⊗C91.30
Prolimfocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C91.31
Prolimfocitinė leukemija, kai yra remisija
C91.4
Plaukuotųjų ląstelių leukemija
Leukeminė retikuloendoteliozė

⊗C91.40
Plaukuotųjų ląstelių leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C91.41
Plaukuotųjų ląstelių leukemija, kai yra remisija
C91.5
Suaugusiųjų T ląstelių leukemija
⊗C91.50
Suaugusiųjų T ląstelių leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C91.51
Suaugusiųjų T ląstelių leukemija, kai yra remisija
C91.7
Kita limfoidinė leukemija
Limfosarkomos ląstelių leukemija

⊗C91.70
Kita limfoidinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C91.71
Kita limfoidinė leukemija, kai yra remisija
C91.9
Limfoidinė leukemija, nepatikslinta
⊗C91.90
Limfoidinė leukemija, nepatikslinta, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C91.91
Limfoidinė leukemija, nepatikslinta, kai yra remisija
C92
Mieloidinė leukemija
Apima:
leukemiją:
 • granuliocitinę
 • mielogeninę
morfologijos kodus M984-M993 su eigos kodu /3

Taikant kodą C92, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C92.0
Ūminė mieloidinė leukemija
Išskyrus:
lėtinės mieloidinės leukemijos (C92.1) paūmėjimą

⊗C92.00
Ūminė mieloidinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C92.01
Ūminė mieloidinė leukemija, kai yra remisija
C92.1
Lėtinė mieloidinė leukemija
⊗C92.10
Lėtinė mieloidinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C92.11
Lėtinė mieloidinė leukemija, kai yra remisija
C92.2
Poūmė mieloidinė leukemija
⊗C92.20
Poūmė mieloidinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C92.21
Poūmė mieloidinė leukemija, kai yra remisija
C92.3
Mieloidinė sarkoma
Chloroma

Granuliocitinė sarkoma

⊗C92.30
Mieloidinė sarkoma, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C92.31
Mieloidinė sarkoma, kai yra remisija
C92.4
Ūminė promielocitinė leukemija
⊗C92.40
Ūminė promielocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C92.41
Ūminė promielocitinė leukemija, kai yra remisija
C92.5
Ūminė mielomonocitinė leukemija
⊗C92.50
Ūminė mielomonocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C92.51
Ūminė mielomonocitinė leukemija, kai yra remisija
C92.7
Kita mieloidinė leukemija
⊗C92.70
Kita mieloidinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C92.71
Kita mieloidinė leukemija, kai yra remisija
C92.9
Mieloidinė leukemija, nepatikslinta
⊗C92.90
Mieloidinė leukemija, nepatikslinta, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C92.91
Mieloidinė leukemija, nepatikslinta, kai yra remisija
C93
Monocitinė leukemija
Apima:
monocitoidinę leukemiją

morfologijos kodus M986 ir M989 su eigos kodu /3

Taikant kodą C93, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C93.0
Ūminė monocitinė leukemija
Išskyrus:
lėtinės monocitinės leukemijos (C93.1) paūmėjimą

⊗C93.00
Ūminė monocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C93.01
Ūminė monocitinė leukemija, kai yra remisija
C93.1
Lėtinė monocitinė leukemija
⊗C93.10
Lėtinė monocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C93.11
Lėtinė monocitinė leukemija, kai yra remisija
C93.2
Poūmė monocitinė leukemija
⊗C93.20
Poūmė monocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C93.21
Poūmė monocitinė leukemija, kai yra remisija
C93.7
Kita monocitinė leukemija
⊗C93.70
Kita monocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C93.71
Kita monocitinė leukemija, kai yra remisija
C93.9
Monocitinė leukemija, nepatikslinta
⊗C93.90
Monocitinė leukemija, nepatikslinta, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C93.91
Monocitinė leukemija, nepatikslinta, kai yra remisija
C94
Kitos patikslinto ląstelių tipo leukemijos
Apima:

morfologijos kodus M974, M9840, M9910 ir M993-M994 su eigos kodu /3

Išskyrus:

leukeminę retikuloendoteliozę (C91.4)

plazminių ląstelių leukemiją (C90.1)

Naudojant kodą C94, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C94.0
Ūminė eritremija ir eritroleukemija
Ūminė eritreminė mielozė

Di Guljelmo (Di Guglielmo) liga

⊗C94.00
Ūminė eritremija ir eritroleukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C94.01
Ūminė eritremija ir eritroleukemija, kai yra remisija
C94.1
Lėtinė eritremija
Hailmejerio-Šenerio (Heilmeyer-Schöner) liga

Apima:
morfologijos kodą M9950 su eigos kodu /3

⊗C94.10
Lėtinė eritremija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C94.11
Lėtinė eritremija, kai yra remisija
C94.2
Ūminė megakarioblastinė leukemija
Leukemija:
 • megakarioblastinė (ūminė)
 • megakariocitinė (ūminė)
⊗C94.20
Ūminė megakarioblastinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C94.21
Ūminė megakarioblastinė leukemija, kai yra remisija
C94.3
Mastocitų leukemija
⊗C94.30
Mastocitų leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C94.31
Mastocitų leukemija, kai yra remisija
C94.4
Ūminė panmielozė
⊗C94.40
Ūminė panmielozė, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C94.41
Ūminė panmielozė, kai yra remisija
C94.5
Ūminė mielofibrozė
⊗C94.50
Ūminė mielofibrozė, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C94.51
Ūminė mielofibrozė, kai yra remisija
C94.7
Kitos patikslintos leukemijos
⊗C94.70
Kitos patikslintos leukemijos, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C94.71
Kitos patikslintos leukemijos, kai yra remisija
C95
Nepatikslinto ląstelių tipo leukemija
Apima:
morfologijos kodą M980 su eigos kodu /3

Taikant kodą C95, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C95.0
Ūminė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija
Blastinių ląstelių leukemija

Kamieninių ląstelių leukemija

Išskyrus:
lėtinės nepatikslinto ląstelių tipo leukemijos (C95.1) paūmėjimą

⊗C95.00
Ūminė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C95.01
Ūminė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai yra remisija
C95.1
Lėtinė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija
⊗C95.10
Lėtinė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C95.11
Lėtinė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai yra remisija
C95.2
Poūmė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija
⊗C95.20
Poūmė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C95.21
Poūmė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai yra remisija
C95.7
Kita nepatikslinto ląstelių tipo leukemija
⊗C95.70
Kita nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C95.71
Kita nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai yra remisija
C95.9
Leukemija, nepatikslinta
⊗C95.90
Leukemija, nepatikslinta, kai nėra duomenų apie remisiją
⊗C95.91
Leukemija, nepatikslinta, kai yra remisija
C96
Kiti ir nepatikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai
Apima:
morfologijos kodus M974-M996 su eigos kodu /3

C96.0
Letererio-Sive (Letterer-Siwe) liga
Nelipidinė:
 • retikuloendoteliozė
 • retikuliozė
C96.1
Piktybinė histiocitozė
Histiocitinė meduliarinė retikuliozė

C96.2
Piktybinis mastocitų navikas
Piktybinė:
 • mastocitoma
 • mastocitozė
Putliųjų ląstelių sarkoma

Išskyrus:
speninių ląstelių leukemiją (C94.3)

mastocitozę (odos) (Q82.2)

C96.3
Tikroji histiocitinė limfoma
C96.7
Kiti patikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai
C96.9
Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai, nepatikslinti

NAVIKAI IN SITU
(D00-D09)

Apima:
Boveno (Bowen) ligą

eritroplaziją

morfologijos kodus su eigos kodu /2

Keiro (Queyrat) eritroplaziją

Pastaba:
manoma, kad dauguma navikų in situ morfologijos požiūriu yra tarp displazijos ir invazinio vėžio. Pavyzdžiui, gimdos kaklelio intraepitelinė displazija (CIN) yra skirstoma į tris laipsnius, trečiasis displazijos laipsnis (CIN III) apima tiek sunkią displaziją, tiek karcinomą in situ. Ši išplitimo įvertinimo sistema taikoma ir kitiems organams, pavyzdžiui, vulvai ir makščiai. Šiame skyriuje pateikiami III laipsnio intraepitelinės neoplazijos aprašymai, nenurodant, ar yra sunki displazija, ar jos nėra. I ir II laipsnio pažeidimai klasifikuojami kaip atitinkamos organų sistemos displazija ir turi būti koduojami atitinkamos organų sistemos skyriuje pateiktais kodais.

D00
Burnos ertmės, stemplės ir skrandžio karcinoma in situ
Išskyrus:
melanomą in situ (D03.-)

D00.0
Lūpa, burnos ertmė ir ryklė
Vedeginė antgerklio raukšlė

 • gerklaryklinis paviršius
 • ribinė zona
 • neklasifikuojama kitaip
Lūpų raudonio kraštas

Išskyrus:
vedeginę raukšlę, gerklaryklinį paviršių (D02.0)

antgerklį:
 • neklasifikuojamą kitaip (D02.0)
 • suprahioidinę dalį (D02.0)
lūpos odą (D03.0, D04.0)

D00.1
Stemplė
D00.2
Skrandis
D01
Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų karcinoma in situ
Išskyrus:
melanomą in situ (D03.-)

D01.0
Storoji (gaubtinė) žarna
Išskyrus:
rektosigminę jungtį (D01.1)

D01.1
Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungtis
Rektosigminė jungtis

D01.2
Tiesioji žarna
D01.3
Išangė ir išangės kanalas
Išskyrus:
išangės: perianalinės srities odą (D03.5, D04.5)

D01.4
Kitos ir nepatikslintos žarnyno dalys
Išskyrus:
didįjį dvylikapirštės žarnos spenelį (D01.5)

D01.5
Kepenys, tulžies pūslė ir tulžies latakai
Didysis dvylikapirštės žarnos spenelis

D01.7
Kiti patikslinti virškinimo organai
Kasa

D01.9
Virškinimo organas, nepatikslintas
D02
Vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos karcinoma in situ
Išskyrus:
melanomą in situ (D03.-)

D02.0
Gerklos
Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklaryklinis paviršius

Antgerklis (suprahioidinė dalis)

Išskyrus:
vedeginę antgerklio raukšlę:
 • hipofaringinį paviršių (D00.0)
 • ribinę zoną (D00.0)
 • neklasifikuojamą kitaip (D00.0)
D02.1
Trachėja
D02.2
Bronchas ir plautis
D02.3
Kitos kvėpavimo sistemos dalys
Pridėtiniai ančiai

Vidurinė ausis

Nosies ertmės

Išskyrus:
ausį (išorinę) (odą) (D03.2, D04.2)

nosį:
D02.4
Kvėpavimo sistema, nepatikslinta
D03
Melanoma in situ
Apima:
morfologijos kodus M872-M879 su eigos kodu /2

D03.0
Lūpos melanoma in situ
D03.1
Akies voko, įskaitant akies kampą, melanoma in situ
D03.2
Ausies ir išorinės ausies landos melanoma in situ
D03.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių melanoma in situ
D03.4
Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo melanoma in situ
D03.5
Liemens melanoma in situ
Išangės:
 • kraštas
 • oda
Krūtis (oda) (minkštieji audiniai)

Perianalinė oda

D03.6
Rankos, įskaitant petį, melanoma in situ
D03.7
Kojos, įskaitant klubą, melanoma in situ
D03.8
Kitų lokalizacijų melanoma in situ
D03.9
Melanoma in situ, nepatikslinta
D04
Odos karcinoma in situ
Išskyrus:
Keiro (Queyrat) eritroplaziją (varpos), neklasifikuojamą kitaip (D07.4)

melanomą in situ (D03.-)

D04.0
Lūpos oda
Išskyrus:
lūpos raudonio kraštą (D00.0)

D04.1
Akių vokų, įskaitant akies kampą, oda
D04.2
Ausies ir išorinės ausies landos oda
D04.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių oda
D04.4
Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo oda
D04.5
Liemens oda
Išangės:
 • kraštas
 • oda
Perianalinė oda

Krūties oda

Išskyrus:
išangę, neklasifikuojamą kitaip (D01.3)

lyties organų odą (D07.-)

D04.6
Rankos, įskaitant petį, oda
D04.7
Kojos, įskaitant klubą, oda
D04.8
Kitų lokalizacijų oda
D04.9
Oda, nepatikslinta
D05
Krūties karcinoma in situ
Išskyrus:
krūties odos karcinomą in situ (D04.5)

krūties (odos) melanomą in situ (D03.5)

D05.0
Lobulinė krūties karcinoma in situ
D05.1
Intraduktalinė krūties karcinoma in situ
D05.7
Kita krūties karcinoma in situ
D05.9
Krūties karcinoma in situ, nepatikslinta
D06
Gimdos kaklelio karcinoma in situ
Apima:
III laipsnio gimdos kaklelio intraepitelinę neoplaziją [CIN], nenurodant, ar yra sunki displazija, ar jos nėra.

Išskyrus:
gimdos kaklelio melanomą in situ (D03.5)

sunkią gimdos kaklelio displaziją, nenurodyta kitaip (N87.2)

D06.0
Endocerviksas
D06.1
Egzocerviksas
D06.7
Kitos gimdos kaklelio dalys
D06.9
Gimdos kaklelis, nepatikslintas
D07
Kitų ir nepatikslintų lyties organų karcinoma in situ
Išskyrus:
melanomą in situ (D03.5)

D07.0
Endometriumas
D07.1
Vulva
III laipsnio vulvos intraepitelinė neoplazija [VIN], nenurodant, ar yra sunki displazija, ar jos nėra

Išskyrus:
sunkią vulvos displaziją, neklasifikuojamą kitaip (N90.2)

D07.2
Makštis
III laipsnio makšties intraepitelinė neoplazija [VAIN], nenurodant, ar yra sunki displazija, ar jos nėra

Išskyrus:
sunkią makšties displaziją, neklasifikuojamą kitaip (N89.2)

D07.3
Kiti ir nepatikslinti moters lyties organai
D07.4
Varpa
Keiro (Queyrat) eritroplazija, neklasifikuojama kitaip

D07.5
Priešinė liauka (prostata)
D07.6
Kiti ir nepatikslinti vyro lyties organai
D09
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų karcinoma in situ
Išskyrus:
melanomą in situ (D03.-)

D09.0
Šlapimo pūslė
D09.1
Kiti ir nepatikslinti šlapimo organai
D09.2
Akis
Išskyrus:
akių vokų odą (D04.1)

D09.3
Skydliaukė ir kitos vidaus sekrecijos liaukos
Išskyrus:
kasos endokrininę dalį (D01.7)

kiaušidę (D07.3)

sėklidę (D07.6)

D09.7
Kitų patikslintų lokalizacijų karcinoma in situ
D09.9
Karcinoma in situ, nepatikslinta

GERYBINIAI NAVIKAI
(D10-D36)

Apima:
morfologijos kodus su eigos kodu /0

D10
Burnos ertmės ir ryklės gerybinis navikas
D10.0
Lūpa
Lūpa (pasaitėlis) (vidinis paviršius) (gleivinė) (raudonio kraštas)

Išskyrus:
lūpos odą (D22.0, D23.0)

D10.1
Liežuvis
Liežuvio migdolas

D10.2
Burnos dugnas
D10.3
Kitos ir nepatikslintos burnos dalys
Mažosios seilių liaukos, neklasifikuojamos kitaip

Išskyrus:
gerybinius odontogeninius navikus (D16.42, D16.5)

lūpos gleivinę (D10.0)

minkštojo gomurio nosiaryklinį paviršių (D10.6)

D10.4
Migdolas:
Migdolas (gomurinis) (gomurio)

Išskyrus:
liežuvio migdolą (D10.1)

ryklės migdolą (D10.6)

migdolo:
D10.5
Kitos burnaryklės dalys
Antgerklis, priekinis paviršius

Migdolo:
 • antis
 • lankai
Antgerklio įduba

Išskyrus:
antgerklį:
 • neklasifikuojamą kitaip (D14.1)
 • suprahioidinę dalį (D14.1)
D10.6
Nosiaryklė
Ryklės migdolas

Nosies pertvaros ir nosinių ryklės angų užpakalinis kraštas

D10.7
Gerklaryklė
D10.9
Ryklė, nepatikslinta
D11
Didžiųjų seilių liaukų gerybinis navikas
Išskyrus:
mažųjų seilių liaukų gerybinius navikus, neklasifikuojamus kitaip (D10.3)

patikslintų mažųjų seilių liaukų gerybinius navikus, koduojamus pagal jų anatominę lokalizaciją

D11.0
Paausinė seilių liauka
D11.7
Kitos didžiosios seilių liaukos
Liauka:
 • paliežuvinė
 • pažandinė
D11.9
Didžioji seilių liauka, nepatikslinta
D12
Storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo gerybinis navikas
Išskyrus:
polipą, storosios (gaubtinės) žarnos (ne neoplazinį) (K63.5-)

D12.0
Akloji žarna
Klubinės aklosios žarnos vožtuvas

D12.1
Kirmėlinė atauga
D12.2
Kylančioji gaubtinė žarna
D12.3
Skersinė gaubtinė žarna
Kepenų linkis

Blužnies linkis

D12.4
Nusileidžiančioji gaubtinė žarna
D12.5
Riestinė gaubtinė žarna
D12.6
Storoji (gaubtinė) žarna, nepatikslinta
Storosios (gaubtinės) žarnos adenomatozė

Storoji žarna, neklasifikuojama kitaip

Storosios (gaubtinės) žarnos polipozė (įgimta)

D12.7
Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungtis
Rektosigminė jungtis

D12.8
Tiesioji žarna
D12.9
Išangė ir išangės kanalas
Išskyrus:
išangės: perianalinę odą (D22.5, D23.5)

D13
Kitų ir netiksliai apibrėžtų virškinimo sistemos dalių gerybinis navikas
D13.0
Stemplė
D13.1
Skrandis
Išskyrus:
skrandžio polipą (hiperplazinį), neklasifikuojamą kitaip (K31.7)

D13.2
Dvylikapirštė žarna
Išskyrus:
dvylikapirštės žarnos polipą (hiperplazinį), neklasifikuojamą kitaip (K31.7)

D13.3
Kitos ir nepatikslintos plonosios žarnos dalys
D13.4
Kepenys
Intrahepatiniai tulžies latakai

D13.5
Ekstrahepatiniai tulžies latakai
D13.6
Kasa
Išskyrus:
kasos endokrininę dalį (D13.7)

D13.7
Kasos endokrininė dalis
Salelių ląstelių navikas

Langerhanso (Langerhans) salelės

D13.9
Netiksliai apibrėžtos virškinimo sistemos lokalizacijos
Virškinimo sistema, neklasifikuojama kitaip

Žarnos, neklasifikuojamos kitaip

Blužnis

D14
Vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos gerybinis navikas
D14.0
Vidurinė ausis, nosies ertmė ir prienosiniai ančiai
Nosies kremzlė

Išskyrus:
ausies landą (išorinę) (D22.2, D23.2)

kaulą: ausies kremzlę (D21.0)

ausį (išorinę) (odą) (D22.2, D23.2)

nosį:uodžiamąjį stormenį (D33.3)

polipą:
 • prienosinio ančio (J33.8)
 • ausies (vidurinės) (H74.4)
 • nosies (ertmės) (J33.-)
nosies pertvaros ir kriauklių užpakalinį kraštą (D10.6)

D14.1
Gerklos
Antgerklis (suprahioidinė dalis)

Išskyrus:
antgerklį, priekinį paviršių (D10.5)

balso stygų ir gerklų polipą (J38.1)

D14.2
Trachėja
D14.3
Bronchas ir plautis
D14.4
Kvėpavimo sistema, nepatikslinta
D15
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos organų gerybinis navikas
Išskyrus:
mezotelinį audinį (D19.-)

D15.0
Užkrūčio liauka
D15.1
Širdis
Išskyrus:
didžiąsias kraujagysles (D21.3)

D15.2
Tarpuplautis
D15.7
Kiti patikslinti krūtinės ląstos organai
D15.9
Krūtinės ląstos organas, nepatikslintas
D16
Kaulo ir sąnarinės kremzlės gerybinis navikas
Išskyrus:

jungiamuosius audinius:

 

sinoviją (D21.-)

D16.0
Mentė ir rankos ilgieji kaulai
D16.1
Rankos trumpieji kaulai
D16.2
Kojos ilgieji kaulai
D16.3
Kojos trumpieji kaulai
D16.4
Kaukolės ir veido kaulai
Išskyrus:
apatinį žandikaulį (D16.5)

⊗D16.41
Kaukolės ir veido kaulai
Kaulas:
 • akytkaulis
 • kaktikaulis
 • pakaušinis
 • akiduobės
 • momenkaulis
 • pleištakaulis
 • smilkinkaulis
⊗D16.42
Veido ir žandikaulių kaulai
Kaulas:
 • veido, neklasifikuojamas kitaip
 • skruostikaulis
 • nosies
Viršutinis žandikaulis

Nosies kriauklė

Viršutinio žandikaulio kaulai

Noragas

D16.5
Apatinio žandikaulio kaulas
D16.6
Stuburas
Išskyrus:
kryžkaulį ir uodegikaulį (D16.8)

D16.7
Šonkauliai, krūtinkaulis ir raktikaulis
D16.8
Dubens kaulai, kryžkaulis ir uodegikaulis
D16.9
Kaulas ir sąnarinė kremzlė, nepatikslinta
D17
Riebalinio audinio gerybinis navikas
Apima:
morfologijos kodus M885-M888 su eigos kodu /0

D17.0
Galvos, veido ir kaklo odos bei poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.1
Liemens odos ir poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.2
Galūnių odos ir poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.3
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų odos bei poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.4
Krūtinės ląstos organų riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.5
Pilvo ertmės organų riebalinio audinio gerybinis navikas
Išskyrus:
pilvaplėvę ir retroperitoninį tarpą (D17.7)

D17.6
Sėklinio virželio riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.7
Kitų lokalizacijų riebalinio audinio gerybinis navikas
Pilvaplėvė

Retroperitoninis tarpas

D17.9
Riebalinio audinio gerybinis navikas, nepatikslintas
Lipoma, neklasifikuojama kitaip

D18
Hemangioma ir limfangioma
Apima:
morfologijos kodus M912-M917 su eigos kodu /0

Išskyrus:
mėlynąjį ar pigmentinį apgamą (D22.-)

D18.0
Hemangioma
Angioma, neklasifikuojama kitaip

Taikant kodą D18.0, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:

⊗ 0 nepatikslinta lokalizacija

⊗ 1 oda ir poodinis audinys

⊗ 2 kaukolės struktūros

⊗ 3 tulžį išskiriančios sistemos ir kasos struktūros

Kepenys

⊗ 4 virškinimo sistemos struktūros

Blužnis

⊗ 5 ausies, nosies, burnos ir ryklės struktūros

⊗ 8 kitos lokalizacijos

⊗D18.00
Hemangioma, nepatikslinta lokalizacija
⊗D18.01
Hemangioma, oda ir poodinis audinys
⊗D18.02
Hemangioma, kaukolės struktūros
⊗D18.03
Hemangioma, tulžį išskiriančios sistemos ir kasos struktūros
Kepenys

⊗D18.04
Hemangioma, virškinimo sistemos struktūros
Blužnis

⊗D18.05
Hemangioma, ausies, nosies, burnos ir ryklės struktūros
⊗D18.08
Hemangioma, kitos lokalizacijos
D18.1
Limfangioma, bet kurios lokalizacijos
D19
Mezotelinio audinio gerybinis navikas
Apima:
morfologijos kodą M905 su eigos kodu /0

D19.0
Krūtinplėvės mezotelinis audinys
D19.1
Pilvaplėvės mezotelinis audinys
D19.7
Kitų lokalizacijų mezotelinis audinys
D19.9
Mezotelinis audinys, nepatikslintas
Gerybinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip

D20
Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės minkštųjų audinių gerybinis navikas
Išskyrus:
pilvaplėvės ir retroperitoninio tarpo riebalinio audinio gerybinį naviką (D17.7)

mezotelinį audinį (D19.-)

D20.0
Retroperitoninis tarpas
D20.1
Pilvaplėvė
D21
Jungiamojo audinio ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas
Apima:
kraujagysles

tepalinį maišelį (bursą)

kremzlę

fasciją

riebalus

raiščius, išskyrus gimdos

limfinius takus

raumenis

sinoviją

sausgyslę (makštį)

Išskyrus:
kremzlę:krūties jungiamąjį audinį (D24)

hemangiomą (D18.0-)

riebalinio audinio navikus (D17.-)

limfangiomą (D18.1)

periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (D36.1)

pilvaplėvę (D20.1)

retroperitoninį tarpą (D20.0)

gimdos:kraujagyslių audinį (D18.-)

D21.0
Galvos, veido ir kaklo jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai
Jungiamasis audinys:
 • ausies
 • akių vokų
Išskyrus:
akiduobės jungiamąjį audinį (D31.6)

D21.1
Rankos, įskaitant petį, jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai
D21.2
Kojos, įskaitant klubą, jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai
D21.3
Krūtinės ląstos jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai
Pažastis

Diafragma

Didžiosios kraujagyslės

Išskyrus:
širdį (D15.1)

tarpuplautį (D15.2)

užkrūčio liauką (D15.0)

D21.4
Pilvo jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai
D21.5
Dubens jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai
Išskyrus:
gimdos:
D21.6
Liemens jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai, nepatikslinti
Nugara, neklasifikuojama kitaip

D21.9
Jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai, nepatikslinti
D22
Melanocitinis apgamas
Apima:
morfologijos kodus M872-M879 su eigos kodu /0

apgamas:
 • mėlynasis
 • plaukuotasis
 • neklasifikuojamas kitaip
 • pigmentinis
D22.0
Lūpos melanocitinis apgamas
D22.1
Akies voko, įskaitant akies kampą, melanocitinis apgamas
D22.2
Ausies ir išorinės ausies landos melanocitinis apgamas
D22.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių melanocitinis apgamas
D22.4
Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo melanocitinis apgamas
D22.5
Liemens melanocitinis apgamas
Išangės:
 • kraštas
 • oda
Perianalinė oda

Krūties oda

D22.6
Rankos, įskaitant petį, melanocitinis apgamas
D22.7
Kojos, įskaitant klubą, melanocitinis apgamas
D22.9
Melanocitinis apgamas, nepatikslintas
D23
Kiti odos gerybiniai navikai
Apima:
gerybinius navikus:
 • plaukų folikulų
 • riebalinių liaukų
 • prakaito liaukų
Išskyrus:
gerybinius riebalinio audinio navikus (D17.0D17.3)

melanocitinius apgamus (D22.-)

D23.0
Lūpos oda
Išskyrus:
lūpos raudonio kraštą (D10.0)

D23.1
Akių vokų, įskaitant akies kampą, oda
D23.2
Ausies ir išorinės ausies landos oda
D23.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių oda
D23.4
Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo oda
D23.5
Liemens oda
Išangės:
 • kraštas
 • oda
Perianalinė oda

Krūties oda

Išskyrus:
išangę, neklasifikuojamą kitaip (D12.9)

lyties organų odą (D28D29)

D23.6
Rankos, įskaitant petį, oda
D23.7
Kojos, įskaitant klubą, oda
D23.9
Oda, nepatikslinta
D24
Krūties gerybinis navikas
Krūties:
 • jungiamasis audinys
 • minkštosios dalys
Išskyrus:
gerybinę krūties displaziją (N60.-)

krūties odą (D22.5, D23.5)

D25
Gimdos lejomioma
Apima:

gerybinius gimdos navikus, kurių morfologijos kodas M889 ir eigos kodas /0

gimdos fibromiomą

D25.0
Gimdos submukozinė lejomioma
D25.1
Gimdos intramuralinė lejomioma
D25.2
Gimdos subserozinė lejomioma
D25.9
Gimdos lejomioma, nepatikslinta
D26
Kiti gimdos gerybiniai navikai
D26.0
Gimdos kaklelis
D26.1
Gimdos kūnas
D26.7
Kitos gimdos dalys
D26.9
Gimda, nepatikslinta
D27
Kiaušidės gerybinis navikas
D28
Kitų ir nepatikslintų moters lyties organų gerybinis navikas
Apima:
adenomatozinį polipą

moters lyties organų odą

D28.0
Vulva
D28.1
Makštis
D28.2
Kiaušintakiai ir gimdos raiščiai
Kiaušintakis

Gimdos raiščiai (platusis) (apvalusis)

D28.7
Kiti patikslinti moters lyties organai
D28.9
Moters lyties organas, nepatikslintas
D29
Vyro lyties organų gerybinis navikas
Apima:
vyro lyties organų odą

D29.0
Varpa
D29.1
Priešinė liauka (prostata)
Išskyrus:
priešinės liaukos (prostatos) gerybinę (adenomatozinę) hiperplaziją (N40)

priešinės liaukos (prostatos):
 • padidėjimą (N40)
 • hipertrofiją (N40)
D29.2
Sėklidė
D29.3
Sėklidės prielipas
D29.4
Kapšelis
Kapšelio oda

D29.7
Kiti vyro lyties organai
Sėklinė pūslelė

Sėklinis virželis

Makštinis sėklidės dangalas

D29.9
Vyro lyties organas, nepatikslintas
D30
Šlapimo organų gerybinis navikas
D30.0
Inkstas
Išskyrus:
inksto:
D30.1
Inksto geldelė
D30.2
Šlapimtakis
Išskyrus:
šlapimtakio šlapimo pūslės angą (D30.3)

D30.3
Šlapimo pūslė
Šlapimo pūslės anga:
 • šlapimtakio
 • šlaplės
D30.4
Šlaplė
Išskyrus:
šlaplės šlapimo pūslės angą (D30.3)

D30.7
Kiti šlapimo organai
Parauretrinės liaukos

D30.9
Šlapimo organas, nepatikslintas
Šlapimo sistema, neklasifikuojama kitaip

D31
Akies ir akies priedų gerybinis navikas
Išskyrus:
akies voko jungiamąjį audinį (D21.0)

regos nervą (D33.3)

akies voko odą (D22.1, D23.1)

D31.0
Junginė
D31.1
Ragena
D31.2
Tinklainė
D31.3
Gyslainė
D31.4
Krumplynas
Akies obuolys

D31.5
Ašarų liauka ir latakas
Ašarų maišelis

Nosies ašarų latakas

D31.6
Akiduobė, nepatikslinta
Akiduobės jungiamasis audinys

Ekstraokuliniai raumenys

Akiduobės periferiniai nervai

Retrobulbarinis audinys

Retrookulinis audinys

Išskyrus:
akiduobės kaulą (D16.41)

D31.9
Akis, nepatikslinta
D32
Smegenų dangalų gerybinis navikas
D32.0
Galvos smegenų dangalai
D32.1
Nugaros smegenų dangalai
D32.9
Smegenų dangalai, nepatikslinti
Meningioma, neklasifikuojama kitaip

D33
Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių gerybinis navikas
Išskyrus:
angiomą (D18.0-)

smegenų dangalus (D32.-)

periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (D36.1)

retrookulinį audinį (D31.6)

D33.0
Smegenys, supratentorinė dalis
Smegenų skilveliai
Smegenys
Kaktinė }
Pakaušinė } skiltis
Momeninė }
Smilkininė }
Išskyrus:
ketvirtąjį skilvelį (D33.1)

D33.1
Smegenys, infratentorinė dalis
Smegenų kamienas

Smegenėlės

Ketvirtasis skilvelis

D33.2
Galvos smegenys, nepatikslintos
D33.3
Galviniai nervai
Uodžiamasis stormuo

D33.4
Nugaros smegenys
D33.7
Kitos patikslintos centrinės nervų sistemos dalys
D33.9
Centrinė nervų sistema, nepatikslinta
Nervų sistema (centrinė), neklasifikuojama kitaip

D34
Skydliaukės gerybinis navikas
D35
Kitų ir nepatikslintų vidaus sekrecijos liaukų gerybinis navikas
Išskyrus:
kasos endokrininę dalį (D13.7)

kiaušides (D27)

sėklidę (D29.2)

užkrūčio liauką (D15.0)

D35.0
Antinkstis
D35.1
Prieskydinė liauka
D35.2
Hipofizė
D35.3
Kraniofaringinis latakas
D35.4
Kankorėžinė liauka
D35.5
Karotidiniai kūneliai
D35.6
Aortiniai kūneliai ir kiti paraganglijai
D35.7
Kitos patikslintos vidaus sekrecijos liaukos
D35.8
Dauginis liaukų pažeidimas
D35.9
Vidaus sekrecijos liauka, nepatikslinta
D36
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų gerybinis navikas
D36.0
Limfmazgiai
D36.1
Periferiniai nervai ir autonominė nervų sistema
Išskyrus:
akiduobės periferinius nervus (D31.6)

D36.7
Kitos patikslintos lokalizacijos
Nosis, neklasifikuojama kitaip

D36.9
Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas

NEAIŠKIOS AR NEŽINOMOS EIGOS NAVIKAI
(D37-D48)

Pastaba:
skirsniuose D37D48 pagal lokalizaciją koduojami neaiškios ar nežinomos eigos navikai, jei abejojama, ar navikas piktybinis, ar gerybinis. Navikų morfologijos klasifikacijoje tokiems navikams priskiriamas eigos kodas /1.

D37
Burnos ertmės ir virškinimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D37.0
Lūpa, burnos ertmė ir ryklė
Vedeginė antgerklio raukšlė:
 • gerklaryklinis paviršius
 • ribinė zona
 • neklasifikuojama kitaip
Didžiosios ir mažosios seilių liaukos

Lūpų raudonio kraštas

Išskyrus:
vedeginę antgerklio raukšlę, gerklaryklinį paviršių (D38.0)

antgerklį:
 • neklasifikuojamą kitaip (D38.0)
 • suprahioidinę dalį (D38.0)
lūpos odą (D48.5)

D37.1
Skrandis
D37.2
Plonoji žarna
D37.3
Kirmėlinė atauga
D37.4
Storoji (gaubtinė) žarna
D37.5
Tiesioji žarna
Rektosigminė jungtis

D37.6
Kepenys, tulžies pūslė ir tulžies takai
Didysis dvylikapirštės žarnos spenelis

D37.7
Kiti virškinimo organai
Išangės:
 • kanalas
 • raukas
Išangė, neklasifikuojama kitaip

Žarna, neklasifikuojama kitaip

Stemplė

Išskyrus:
išangės:perianalinę odą (D48.5)

D37.9
Virškinimo organas, nepatikslintas
D38
Vidurinės ausies ir kvėpavimo bei krūtinės ląstos organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Išskyrus:
širdį (D48.7)

D38.0
Gerklos
Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklaryklinis paviršius

Antgerklis (suprahioidinė dalis)

Išskyrus:
vedeginę antgerklio raukšlę:
 • hipofaringinį paviršių (D37.0)
 • ribinę zoną (D37.0)
 • neklasifikuojamą kitaip (D37.0)
D38.1
Trachėja, bronchas ir plautis
D38.2
Krūtinplėvė
D38.3
Tarpuplautis
D38.4
Užkrūčio liauka
D38.5
Kiti kvėpavimo organai
Prienosiniai ančiai

Nosies kremzlė

Vidurinė ausis

Nosies ertmės

Išskyrus:
ausį (išorinę) (odą) (D48.5)

nosį:
D38.6
Kvėpavimo organas, nepatikslintas
D39
Moters lyties organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D39.0
Gimda
D39.1
Kiaušidė
D39.2
Placenta
Invazinė pūslinė išvisa (chorioadenoma destruens)

Pūslinė išvisa

 • invazinė
 • piktybinė
Išskyrus:
pūslinę išvisą, neklasifikuojamą kitaip (O01.9)

D39.7
Kiti moters lyties organai
Moters lyties organų oda

D39.9
Moters lyties organas, nepatikslintas
D40
Vyro lyties organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D40.0
Priešinė liauka (prostata)
D40.1
Sėklidė
D40.7
Kiti vyro lyties organai
Vyro lyties organų oda

D40.9
Vyro lyties organas, nepatikslintas
D41
Šlapimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D41.0
Inkstas
Išskyrus:
inkstų geldelę (D41.1)

D41.1
Inksto geldelė
D41.2
Šlapimtakis
D41.3
Šlaplė
D41.4
Šlapimo pūslė
D41.7
Kiti šlapimo organai
D41.9
Šlapimo organas, nepatikslintas
D42
Smegenų dangalų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D42.0
Galvos smegenų dangalai
D42.1
Nugaros smegenų dangalai
D42.9
Smegenų dangalai, nepatikslinti
D43
Galvos smegenų ir centrinės nervų sistemos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Išskyrus:
periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (D48.2)

D43.0
Smegenys, supratentorinė dalis
Smegenų skilveliai
Smegenys
Kaktinė }
Pakaušinė } skiltis
Momeninė }
Smilkininė }
Išskyrus:
ketvirtąjį skilvelį (D43.1)

D43.1
Smegenys, infratentorinė dalis
Smegenų kamienas

Smegenėlės

Ketvirtasis skilvelis

D43.2
Galvos smegenys, nepatikslintos
D43.3
Galviniai nervai
D43.4
Nugaros smegenys
D43.7
Kitos patikslintos centrinės nervų sistemos dalys
D43.9
Centrinė nervų sistema, nepatikslinta
Nervų sistema (centrinė), neklasifikuojama kitaip

D44
Vidaus sekrecijos liaukų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Išskyrus:
kasos endokrininę dalį (D37.7)

kiaušidę (D39.1)

sėklidę (D40.1)

užkrūčio liauką (D38.4)

D44.0
Skydliaukė
D44.1
Antinkstis
D44.2
Prieskydinė liauka
D44.3
Hipofizė
D44.4
Kraniofaringinis latakas
D44.5
Kankorėžinė liauka
D44.6
Karotidiniai kūneliai
D44.7
Aortiniai kūneliai ir kiti paraganglijai
D44.8
Dauginis liaukų pažeidimas
Dauginė endokrininė adenomatozė

D44.9
Vidaus sekrecijos liauka, nepatikslinta
D45
Tikroji policitemija
Apima:
morfologijos kodą M9950 su eigos kodu /3

Pastaba:
tikroji policitemija buvo klasifikuota iš naujo ir TLK-O III-iajame leidime koduojama piktybinio naviko morfologijos kodu. Kodas D45 bus naudojamas ir toliau (nors jis pateikiamas skyriuje Neaiškios ar nežinomos eigos navikai) kartu su atitinkamu morfologijos kodu.

Būklei, koduojamai C94.1, lėtinei eritremijai, taip pat priskiriamas tikrosios policitemijos morfologijos kodas M9950/3, ji ir toliau koduojama šiuo kodu.

D46
Mielodisplaziniai sindromai
Apima:
morfologijos kodą M998 su eigos kodu /3

Pastaba:
TLK-O III-iajame leidime mielodisplaziniai sindromai koduojami piktybinės eigos kodu /3. D46 kodai ir toliau bus naudojami (nors jie pateikiami skyriuje Neaiškios ar nežinomos eigos navikai) kartu su atitinkamu morfologijos kodu.

D46.0
Refrakterinė anemija be sideroblastų
D46.1
Refrakterinė anemija su sideroblastais
D46.2
Refrakterinė anemija, kai yra blastų perteklius
D46.3
Refrakterinė anemija, kai yra blastų perteklius su transformacija
D46.4
Refrakterinė anemija, nepatikslinta
D46.7
Kiti mielodisplaziniai sindromai
D46.9
Mielodisplazinis sindromas, nepatikslintas
Mielodisplazija, neklasifikuojama kitaip

Preleukemija (sindromas), neklasifikuojama kitaip

D47
Kiti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikai
Apima:
morfologijos kodai M974, M976 ir M997 su eigos kodu /1 ir M996 su eigos kodu /3

Pastaba:
TLK-O III-iajame leidime lėtiniai mieloproliferaciniai sutrikimai iš naujo koduojami piktybinės eigos kodu /3. D47 kodai ir toliau bus naudojami (nors jie pateikiami skyriuje Neaiškios ar nežinomos eigos navikai) kartu su atitinkamu morfologijos kodu.

D47.0
Neaiškios ir nežinomos eigos histiocitiniai ir putliųjų ląstelių navikai
Putliųjų ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip

Mastocitoma, neklasifikuojama kitaip

Išskyrus:
mastocitozę (odos) (Q82.2)

D47.1
Lėtinė mieloproliferacinė liga
Mielofibrozė (su mieloidine metaplazija)

Mielosklerozė (megakariocitinė) su mieloidine metaplazija

D47.2
Monokloninė gamapatija
D47.3
Esencialinė (pirminė) (hemoraginė) trombocitemija
Idiopatinė hemoraginė trombocitemija

D47.7
Kiti patikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ir nežinomos eigos navikai
D47.9
Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
Limfoproliferacinė liga, neklasifikuojama kitaip

Mieloproliferacinė liga, nepatikslinta

D48
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų neaiškios ir nežinomos eigos navikas
Išskyrus:
neurofibromatozę (nepiktybinę) (Q85.0)

D48.0
Kaulas ir sąnarinė kremzlė
Išskyrus:
kremzlę:akies voko jungiamąjį audinį (D48.1)

 • sinoviją (D48.1)
 • D48.1
  Jungiamasis ir kiti minkštieji audiniai
  Jungiamasis audinys:
  • ausies
  • akių vokų
  Išskyrus:
  kremzlę:krūties jungiamąjį audinį (D48.6)

  D48.2
  Periferiniai nervai ir autonominė nervų sistema
  Išskyrus:
  akiduobės periferinius nervus (D48.7)

  D48.3
  Retroperitoninis tarpas
  D48.4
  Pilvaplėvė
  D48.5
  Oda
  Išangės:
  • kraštas
  • oda
  Perianalinė oda

  Krūties oda

  Išskyrus:
  išangę, neklasifikuojamą kitaip (D37.7)

  lyties organų odą (D39.7, D40.7)

  lūpos raudonio kraštą (D37.0)

  D48.6
  Krūtis
  Krūties jungiamasis audinys

  Filoidinė cistokarcinoma

  Išskyrus:
  krūties odą (D48.5)

  D48.7
  Kitos patikslintos lokalizacijos
  Akis

  Širdis

  Akiduobės periferiniai nervai

  Išskyrus:
  jungiamąjį audinį (D48.1)

  akių vokų odą (D48.5)

  D48.9
  Neaiškios ir nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
  „Augimas“, neklasifikuojamas kitaip

  Navikas, neklasifikuojamas kitaip

  Naujas augimas, neklasifikuojamas kitaip

  Auglys, neklasifikuojamas kitaip