2 SKYRIUS
NAVIKAI
(C00-D48)

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai:

C00-C96 PIKTYBINIAI NAVIKAI
C00-C75 PIKTYBINIAI NAVIKAI, PIRMINIAI ARBA LAIKOMI PIRMINIAIS, PATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS, IŠSKYRUS LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ NAVIKUS
C00-C14 LŪPOS, BURNOS ERTMĖS IR RYKLĖS PIKTYBINIAI NAVIKAI
C15-C26 VIRŠKINIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C30-C39 KVĖPAVIMO IR KRŪTINĖS LĄSTOS ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C40-C41 KAULŲ IR SĄNARINIŲ KREMZLIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C43-C44 MELANOMA IR KITI ODOS PIKTYBINIAI NAVIKAI
C45-C49 MEZOTELINIŲ IR MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C50 KRŪTIES PIKTYBINIAI NAVIKAI
C51-C58 MOTERS LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C60-C63 VYRO LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C64-C68 ŠLAPIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C69-C72 AKIŲ, SMEGENŲ IR KITŲ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS DALIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C73-C75 SKYDLIAUKĖS IR KITŲ VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
C76-C80 NETIKSLIAI APIBRĖŽTI, METASTAZINIAI IR NEPATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS PIKTYBINIAI NAVIKAI
C81-C96 LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
D00-D09 NAVIKAI IN SITU
D10-D36 GERYBINIAI NAVIKAI
D37-D48 NEAIŠKIOS AR NEŽINOMOS EIGOS NAVIKAI

Pastaba:
 1. Pirminiai, netiksliai apibrėžti, metastaziniai ir nepatikslintų lokalizacijų piktybiniai navikai
  Poskyriai C76C80 apima piktybinius navikus, kai tiksliai nenurodytas pirminis vėžio židinys, arba kurie apibūdinti kaip „diseminuoti“, „išsisėję“ arba „išplitę“, nenurodant pirminio židinio. Abiem atvejais pirminis židinys nežinomas.


 2. Funkcinis aktyvumas
  Šiame skyriuje klasifikuojami visi navikai, neatsižvelgiant į jų funkcinį aktyvumą. Norint nurodyti naviko funkcinį aktyvumą, galima naudoti papildomą 4 skyriaus kodą. Pavyzdžiui, katecholaminus gaminanti piktybinė antinksčių feochromocitoma turėtų būti koduojama C74 su papildomu kodu E27.5; hipofizės bazofilinė adenoma su Kušingo (Cushing) sindromu – D35.2 su papildomu kodu E24.0.


 3. Morfologija
  Yra keletas svarbiausių piktybinių navikų morfologinių (histologinių) grupių: karcinomos, įskaitant plokščialąstelines ir adenokarcinomas; sarkomos; kiti minkštųjų audinių navikai, įskaitant mezoteliomas; limfomos (Hodžkino (Hodgkin) ir ne Hodžkino (non-Hodgkin); leukemijos; kiti patikslintų tipų ir tam tikrų lokalizacijų navikai; nepatikslinti piktybiniai navikai. „Vėžys“ – tai bendras terminas. Jis gali būti vartojamas bet kuriai išvardytai grupei pavadinti, nors šis terminas retai vartojamas, kai kalbama apie limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybinius navikus. Kartais terminas „karcinoma“ yra neteisingai vartojamas vietoj termino „vėžys“.

  2 skyriuje navikai suskirstyti pagal eigą į dideles grupes, o grupėse klasifikuojami pirmiausia pagal lokalizaciją. Keliais išskirtiniais atvejais naviko morfologija nurodyta skyrių ir poskyrių pavadinimuose.

  Norintiems identifikuoti naviko histologinį tipą šiame tome pateiktas visapusiškas atskiras navikų morfologijos kodų sąrašas. Šie morfologijos kodai paimti iš Tarptautinės onkologinių ligų klasifikacijos (TLK-O) III-iojo leidimo. Tai dviašė klasifikacija, pateikianti nepriklausomas topografijos ir morfologijos kodavimo sistemas. Pirmieji keturi morfologijos kodo skaitmenys nurodo histologinį tipą, penktasis skaitmuo – tai naviko eigos kodas (pirminis piktybinis, antrinis piktybinis (metastazinis); in situ; gerybinis; neaišku, piktybinis ar gerybinis). Šeštasis skaitmuo TLK-O naudojamas kaip solidinių navikų diferenciacijos kodas, jis taip pat naudojamas kaip specialus kodas limfomoms ir leukemijoms, tačiau šis šeštasis skaitmuo neįtrauktas į TLK-10-AM.


 4. 2 skyriaus poskyrių panaudojimas
  Šiame skyriuje reikia atkreipti dėmesį į poskyrio .8 skirsnį [žr. 5 pastabą]. Ten, kur būtina pateikti poskyrio skirsnį, kurio reikšmė „kiti“, jis paprastai žymimas poskyrio skirsniu .7.


 5. Navikas, apėmęs kelias anatomines organo sritis, ir poskyrio skirsnio .8 panaudojimas
  Poskyryje C00C75 klasifikuojami pirminiai piktybiniai navikai pagal jų atsiradimo vietą. Daugelis triženklių kodų toliau skaidomi į vardines dalis ar kodų skirsnius, nurodančius aptariamąjį organą. Navikas, kuris triženklio kodo viduje apima dvi ar daugiau gretimų sričių ir kurio kilmės vietos neįmanoma nustatyti, turi būti koduojamas skirsniu .8 („išplitęs pažeidimas“), nebent toks derinys specialiai koduojamas kitur. Pavyzdžiui, stemplės ir skrandžio karcinoma specialiai koduojama C16.0 (skrandis), o liežuvio viršūnės ir apatinio paviršiaus karcinomai turėtų būti priskirtas kodas C02.8. Kita vertus, liežuvio viršūnės karcinoma, plintanti į apatinį paviršių, turi būti koduojama C02.1, nes kilmės vieta, liežuvio viršūnė, yra žinoma. „išplitęs“ reiškia, kad apimtos dvi gretimos (esančios šalia) sritys. Nuosekliais skaitmenimis pažymėti skirsniai dažnai yra greta, tačiau tai nėra nekintama (pvz., šlapimo pūslė C67.-), ir norint nustatyti topografinius ryšius, koduotojui gali prireikti anatominių aprašymų.

  Kartais navikui aprašyti neužtenka triženklių kategorijų. Tokiais atvejais koduojama naudojant tokius skirsnius:
  C02.8 Liežuvio išplitęs piktybinis navikas
  C08.8 Didžiųjų seilių liaukų išplitęs piktybinis navikas
  C14.8 Lūpos, burnos ertmės ir ryklės išplitęs piktybinis navikas
  C21.8 Tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo išplitęs piktybinis navikas
  C24.8 Tulžies takų išplitęs piktybinis navikas
  C26.8 Virškinimo sistemos išplitęs piktybinis navikas
  C39.8 Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų išplitęs piktybinis navikas
  C41.8 Kaulo ir sąnarinės kremzlės išplitęs piktybinis navikas
  C49.8 Jungiamojo ir minkštųjų audinių išplitęs piktybinis navikas
  C57.8 Moters lyties organų išplitęs piktybinis navikas
  C63.8 Vyro lyties organų išplitęs piktybinis navikas
  C68.8 Šlapimo organų išplitęs piktybinis navikas
  C72.8 Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių išplitęs piktybinis navikas

  Šio pavyzdžiu gali būti skrandžio ir plonojo žarnyno karcinoma, kurią reikėtų koduoti C26.8 (Virškinimo sistemos išplitęs piktybinis navikas)


 6. Ektopinių audinių piktybiniai navikai
  Ektopinių audinių piktybinius navikus reikia koduoti pagal nurodytą lokalizaciją, pvz., kasos ektopinių audinių piktybiniai navikai koduojami kaip nepatikslinti kasos piktybiniai navikai (C25.9).


 7. Abėcėlinės rodyklės naudojimas koduojant navikus
  Koduojant navikus būtina atsižvelgti ne tik į lokalizaciją, bet ir į morfologiją ir eigą, todėl morfologinį aprašymą visada reikia pasitikrinti pagal Abėcėlinę rodyklę.


 8. Tarptautinės onkologinių ligų klasifikacijos (TLK-O) trečiojo leidimo naudojimas
  2 skyriuje pateikiamos gana ribotos kai kurių morfologinių tipų charakteristikos arba jos visai nepateikiamos. Visų navikų topografijai koduoti TLK-O naudojami tie patys triženkliai ir keturženkliai kodai, kokie naudojami piktybiniams navikams 2 skyriuje (C00C77, C80), todėl tiksliau apibūdinamos ir kitų piktybinių navikų lokalizacijos (antrinių piktybinių (metastazinių), gerybinių, in situ ir neaiškios ar nežinomos eigos).

  Todėl visoms įstaigoms, kurios suinteresuotos identifikuoti tiek lokalizaciją, tiek morfologiją, pvz., vėžio registrams, onkologinėms ligoninėms, patologijos skyriams ir kitoms įstaigoms, besispecializuojančioms onkologijos srityje, rekomenduojama naudoti TLK-O.

Atsparumui priešnavikiniams vaistams nurodyti naudokite papildomą kodą (Z07)

PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C00-C96)
PIKTYBINIAI NAVIKAI, PIRMINIAI ARBA LAIKOMI PIRMINIAIS, PATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS, IŠSKYRUS LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ NAVIKUS
(C00-C75)
LŪPOS, BURNOS ERTMĖS IR RYKLĖS PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C00-C14)
C00
Lūpos piktybinis navikas
Išskyrus:
lūpos odą (C43.0, C44.0)
C00.0
Viršutinės lūpos išorinio paviršiaus piktybinis navikas

Viršutinė lūpa:
lūpos raudonis
neklasifikuojama kitaip
lūpos raudonio kraštas

C00.1
Apatinės lūpos išorinio paviršiaus piktybinis navikas

Apatinė lūpa:
lūpos raudonis
neklasifikuojama kitaip
lūpos raudonio kraštas

C00.2
Lūpos išorinio paviršiaus piktybinis navikas, nepatikslintas

Lūpos raudonio kraštas, neklasifikuojamas kitaip

C00.3
Viršutinės lūpos vidinio paviršiaus piktybinis navikas

Viršutinė lūpa:
skruosto paviršius
pasaitėlis
gleivinė
burnos paviršius

C00.4
Apatinės lūpos vidinio paviršiaus piktybinis navikas

Apatinė lūpa:
skruosto paviršius
pasaitėlis
gleivinė
burnos paviršius

C00.5
Lūpos piktybinis navikas, nepatikslintas, vidinis paviršius

Lūpa, nepatikslinta, viršutinė ar apatinė:
skruosto paviršius
pasaitėlis
gleivinė
burnos paviršius

C00.6
Lūpų jungties piktybinis navikas
C00.8
Lūpos išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C00.9
Lūpos piktybinis navikas, nepatikslintas
C01
Liežuvio šaknies piktybinis navikas
Liežuvio šaknies nugarinis paviršius
Liežuvio fiksuota dalis, neklasifikuojama kitaip
Liežuvio užpakalinis trečdalis
C02
Kitų ir nepatikslintų liežuvio dalių piktybinis navikas
C02.0
Liežuvio nugarinio paviršiaus piktybinis navikas

Liežuvio priekiniai du trečdaliai, nugarinis paviršius

Išskyrus:

liežuvio šaknies nugarinį paviršių (C01)

C02.1
Liežuvio kraštų piktybinis navikas

Liežuvio viršūnė

C02.2
Liežuvio apatinio paviršiaus piktybinis navikas

Liežuvio priekiniai du trečdaliai, apatinis paviršius
Liežuvio pasaitėlis

C02.3
Liežuvio dviejų priekinių trečdalių piktybinis navikas, sritis nepatikslinta

Liežuvio vidurinysis trečdalis, neklasifikuojamas kitaip
Judrioji liežuvio dalis, neklasifikuojama kitaip

C02.4
Liežuvio migdolų piktybinis navikas
Išskyrus:

migdolą, neklasifikuojamą kitaip (C09.9)

C02.8
Liežuvio išplitęs piktybinis navikas

Liežuvio piktybinis navikas, kurio atsiradimo vietos negalima koduoti nei vienu iš kodų C01C02.4

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C02.9
Liežuvio piktybinis navikas, nepatikslintas
C03
Dantenos piktybinis navikas
Apima:
žandikaulio lanko gleivinę
dantenas
Išskyrus:
piktybinius odontogeninius navikus (C41.02, C41.1)
C03.0
Viršutinės dantenos piktybinis navikas
C03.1
Apatinės dantenos piktybinis navikas
C03.9
Dantenų piktybinis navikas, nepatikslintas
C04
Burnos dugno piktybinis navikas
C04.0
Burnos priekinės dugno dalies piktybinis navikas

Į priekį nuo ribos tarp kaplių ir ilčių

C04.1
Burnos šoninės dugno dalies piktybinis navikas
C04.8
Burnos dugno išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C04.9
Burnos dugno piktybinis navikas, nepatikslintas
C05
Gomurio piktybinis navikas
C05.0
Kietojo gomurio piktybinis navikas
C05.1
Minkštojo gomurio piktybinis navikas
Išskyrus:

minkštojo gomurio nosiaryklinį paviršių (C11.3)

C05.2
Liežuvėlio piktybinis navikas
C05.8
Gomurio išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C05.9
Gomurio piktybinis navikas, nepatikslintas

Burnos skliautas

C06
Kitų ir nepatikslintų burnos ertmės dalių piktybinis navikas
C06.0
Skruostų gleivinės piktybinis navikas

Skruostų gleivinė, neklasifikuojama kitaip
Vidinis skruosto paviršius

C06.1
Burnos prieangio piktybinis navikas

Skruosto vagelė (viršutinė) (apatinė)
Lūpų vagelė (viršutinė) (apatinė)

C06.2
Retromoliarinės srities piktybinis navikas
C06.8
Kitų ir nepatikslintų burnos dalių išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C06.9
Burnos piktybinis navikas, nepatikslintas

Mažosios seilių liaukos, lokalizacija nepatikslinta
Burnos ertmė, neklasifikuojama kitaip

C07
Paausinės seilių liaukos piktybinis navikas
C08
Kitų ir nepatikslintų didžiųjų seilių liaukų piktybinis navikas
Išskyrus:
mažųjų seilių liaukų piktybinius navikus, neklasifikuojamus kitaip (C06.9)
patikslintų mažųjų seilių liaukų piktybinius navikus, kurie koduojami pagal jų anatominę lokalizaciją
paausinę seilių liauką (C07)
C08.0
Pažandinės liaukos piktybinis navikas

Submaksilinė liauka

C08.1
Paliežuvinės liaukos piktybinis navikas
C08.8
Didžiųjų seilių liaukų išplitęs piktybinis navikas

Didžiųjų seilių liaukų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C07C08.1

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C08.9
Didžiosios seilių liaukos piktybinis navikas, nepatikslintas

Seilių liaukos (didžiosios), neklasifikuojamos kitaip

C09
Migdolo piktybinis navikas
Išskyrus:
liežuvio migdolą (C02.4)
ryklės migdolą (C11.1)
C09.0
Migdolinio ančio piktybinis navikas
C09.1
Gomurinio (liežuvio) (ryklės) lanko piktybinis navikas
C09.8
Migdolo išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C09.9
Migdolo piktybinis navikas, nepatikslintas

Migdolas:
žiočių
neklasifikuojamas kitaip
gomurio

C10
Burnaryklės piktybinis navikas
Išskyrus:

migdolą (C09)

C10.0
Antgerklio įdubos piktybinis navikas
C10.1
Antgerklio priekinio paviršiaus piktybinis navikas

Antgerklis, laisvasis kraštas
Liežuvinė (-s) antgerklio raukšlė (-s)

Išskyrus:

antgerklį (suprahioidinę dalį), neklasifikuojamą kitaip (C32.1)

C10.2
Šoninės burnaryklės sienos piktybinis navikas
C10.3
Užpakalinės burnaryklės sienos piktybinis navikas
C10.4
Žiaunų plyšio piktybinis navikas

Žiaunų cista [naviko lokalizacija]

C10.8
Burnaryklės išplitęs piktybinis navikas

Burnaryklės jungties sritis

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C10.9
Burnaryklės piktybinis navikas, nepatikslintas
C11
Nosiaryklės piktybinis navikas
C11.0
Nosiaryklės viršutinės sienos piktybinis navikas

Nosiaryklės stogas

C11.1
Nosiaryklės užpakalinės sienos piktybinis navikas

Adenoidai
Ryklės tonzilė

C11.2
Nosiaryklės šoninės sienos piktybinis navikas

Rozenmiulerio (Rosenmüller) duobutė
Trimito (Eustachijaus vamzdžio) anga
Ryklės kišenė

C11.3
Nosiaryklės priekinės sienos piktybinis navikas

Nosiaryklės dugnas
Minkštojo gomurio nosiaryklinis (priekinis) (užpakalinis) paviršius
Užpakalinis nosies kraštas:
nosinės ryklės angos
pertvaros

C11.8
Nosiaryklės išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C11.9
Nosiaryklės piktybinis navikas, nepatikslintas

Nosiaryklės siena, neklasifikuojama kitaip

C12
Kriaušinės kišenės piktybinis navikas
Kriaušinė duobutė
C13
Gerklaryklės piktybinis navikas
Išskyrus:
kriaušinę kišenę (C12)
C13.0
Postkrikoidinės srities piktybinis navikas
C13.1
Vedeginės antgerklio raukšlės, gerklaryklės paviršiaus piktybinis navikas

Vedeginė antgerklio raukšlė:
ribinė zona
neklasifikuojama kitaip

Išskyrus:

vedeginę antgerklio raukšlę, gerklų paviršių (C32.1)

C13.2
Užpakalinės gerklaryklės sienos piktybinis navikas
C13.8
Gerklaryklės išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C13.9
Gerklaryklės piktybinis navikas, nepatikslintas

Gerklaryklės siena, neklasifikuojama kitaip

C14
Kitų ir nepatikslintų lūpos, burnos ertmės ir ryklės dalių piktybinis navikas
Išskyrus:
burnos ertmę, neklasifikuojamą kitaip (C06.9)
C14.0
Ryklės piktybinis navikas, nepatikslintas
C14.2
Valdejerio (Waldeyer) žiedo piktybinis navikas
C14.8
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės išplitęs piktybinis navikas

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C00C14.2

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

VIRŠKINIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C15-C26)
C15
Stemplės piktybinis navikas
Pastaba:
pateikiamos dvi alternatyvios klasifikacijos dalys:
.0–.2 pagal anatominį aprašymą
.3–.5 pagal trečdalius
Šis nukrypimas nuo principo, kad kodai turi būti pastovūs, yra sąmoningas, nes naudojamos abi terminologijos, tačiau anatominio padalijimo rezultatai nėra tapatūs.
C15.0
Stemplės kaklinės dalies piktybinis navikas
C15.1
Stemplės krūtininės dalies piktybinis navikas
C15.2
Stemplės pilvinės dalies piktybinis navikas
C15.3
Stemplės viršutinio trečdalio piktybinis navikas
C15.4
Stemplės vidurinio trečdalio piktybinis navikas
C15.5
Stemplės apatinio trečdalio piktybinis navikas
C15.8
Stemplės išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C15.9
Stemplės piktybinis navikas, nepatikslintas
C16
Skrandžio piktybinis navikas
C16.0
Įskrandžio piktybinis navikas

Įskrandžio anga
Įskrandžio ir stemplės jungtis
Skrandžio ir stemplės jungtis
Stemplė ir skrandis

C16.1
Skrandžio dugno piktybinis navikas
C16.2
Skrandžio kūno piktybinis navikas
C16.3
Prievarčio urvo piktybinis navikas

Skrandžio urvas

C16.4
Prievarčio piktybinis navikas

Priešprievartis
Prievarčio kanalas

C16.5
Mažosios skrandžio kreivės piktybinis navikas, nepatikslintas

Mažoji skrandžio kreivė, nekoduojama C16.1C16.4

C16.6
Didžiosios skrandžio kreivės piktybinis navikas, nepatikslintas

Didžioji skrandžio kreivė, nekoduojama C16.0C16.4

C16.8
Skrandžio išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C16.9
Skrandžio piktybinis navikas, nepatikslintas

Skrandžio vėžys, neklasifikuojamas kitaip

C17
Plonosios žarnos piktybinis navikas
C17.0
Dvylikapirštės žarnos piktybinis navikas
C17.1
Tuščiosios žarnos piktybinis navikas
C17.2
Klubinės žarnos piktybinis navikas
Išskyrus:

klubinės aklosios žarnos vožtuvą (C18.0)

C17.3
Mekelio (Meckel) divertikulo piktybinis navikas
C17.8
Plonosios žarnos išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C17.9
Plonosios žarnos piktybinis navikas, nepatikslintas
C18
Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinis navikas
C18.0
Aklosios žarnos piktybinis navikas

Klubinės aklosios žarnos vožtuvas

C18.1
Kirmėlinės ataugos piktybinis navikas
C18.2
Kylančiosios gaubtinės žarnos piktybinis navikas
C18.3
Kepenų linkio piktybinis navikas
C18.4
Skersinės gaubtinės žarnos piktybinis navikas
C18.5
Blužnies linkio piktybinis navikas
C18.6
Nusileidžiančiosios gaubtinės žarnos piktybinis navikas
C18.7
Riestinės gaubtinės žarnos piktybinis navikas

Riestinis (linkis)

Išskyrus:

tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungtį (C19)

C18.8
Storosios (gaubtinės) žarnos išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C18.9
Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinis navikas, nepatikslintas

Storoji žarna, neklasifikuojama kitaip

C19
Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinis navikas
Gaubtinė ir tiesioji žarna
Rektosigminė (storoji žarna)
C20
Tiesiosios žarnos piktybinis navikas
Tiesiosios žarnos ampulė
C21
Išangės ir išangės kanalo piktybinis navikas
C21.0
Išangės piktybinis navikas, nepatikslintas
Išskyrus:

išangės:
kraštą (C43.5, C44.5)
odą (C43.5, C44.5)
perianalinę odą (C43.5, C44.5)

C21.1
Išangės kanalo piktybinis navikas

Išangės raukas

C21.2
Kloakogeninės zonos piktybinis navikas
C21.8
Tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo išplitęs piktybinis navikas

Tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C20C21.2
Išangės ir tiesiosios žarnos jungtis
Anorektalinė sritis

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C22
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų piktybinis navikas
Išskyrus:
tulžies takus, neklasifikuojamus kitaip (C24.9)
kepenų metastazinius piktybinius navikus (C78.7)
C22.0
Kepenų ląstelių karcinoma
Hepatoceliulinė karcinoma
Hepatoma
C22.1
Intrahepatinio tulžies latako karcinoma
Cholangiokarcinoma
C22.2
Hepatoblastoma
C22.3
Kepenų angiosarkoma
Kupferio (Kupffer) ląstelių sarkoma
C22.4
Kitos kepenų sarkomos
C22.7
Kitos patikslintos kepenų sarkomos
C22.9
Kepenų piktybinis navikas, nepatikslintas
C23
Tulžies pūslės piktybinis navikas
C24
Kitų ir nepatikslintų tulžies takų dalių piktybinis navikas
Išskyrus:
intrahepatinius tulžies latakus (C22.1)
C24.0
Ekstrahepatinio tulžies latako piktybinis navikas

Tulžies latakas ar kanalas, neklasifikuojami kitaip
Bendrasis tulžies latakas
Tulžies pūslės latakas
Kepenų latakas

C24.1
Didžiojo dvylikapirštės žarnos spenelio piktybinis navikas
C24.8
Tulžies takų išplitęs piktybinis navikas

Tulžies takų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C22.0C24.1
Piktybiniai navikai, apimantys tiek intrahepatinius, tiek ekstrahepatinius tulžies latakus

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C24.9
Tulžies takų piktybinis navikas, nepatikslintas
C25
Kasos piktybinis navikas
C25.0
Kasos galvutės piktybinis navikas
C25.1
Kasos kūno piktybinis navikas
C25.2
Kasos uodegos piktybinis navikas
C25.3
Kasos latako piktybinis navikas
C25.4
Kasos endokrininės dalies piktybinis navikas

Langerhanso (Langerhans) salelės

C25.7
Kitų kasos dalių piktybinis navikas

Kasos kaklelis

C25.8
Kasos išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C25.9
Kasos piktybinis navikas, nepatikslintas
C26
Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų piktybinis navikas
Išskyrus:

pilvaplėvę ir retroperitoninį tarpą (C48)

C26.0
Žarnyno piktybinis navikas, nepatikslinta dalis

Žarnos, neklasifikuojamos kitaip

C26.1
Blužnies piktybinis navikas
Išskyrus:

folikulinę limfomą (C82)
Hodžkino (Hodgkin) limfomą (C81)
subrendusių T/NK ląstelių limfomą (C84)
nefolikulinę limfomą (C83)
kitų ir nepatikslintų tipų ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomą (C85)

C26.8
Virškinimo sistemos išplitęs piktybinis navikas

Virškinimo organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C15C26.1

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

Išskyrus:

įskrandžio ir stemplės jungtį (C16.0)

C26.9
Nepatikslintos virškinimo sistemos lokalizacijos piktybinis navikas

Virškinimo kanalas ar traktas, neklasifikuojamas kitaip
Skrandžio ir žarnyno traktas, neklasifikuojamas kitaip

KVĖPAVIMO IR KRŪTINĖS LĄSTOS ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C30-C39)
Apima:

vidurinę ausį

Išskyrus:

mezoteliomą (C45)

C30
Nosies ertmės ir vidurinės ausies piktybinis navikas
C30.0
Nosies ertmės piktybinis navikas

Nosies kremzlė
Nosies kriauklė
Vidinė nosis
Nosies pertvara
Nosies prieangis

Išskyrus:

nosies kaulą (C41.02)
nosį, neklasifikuojamą kitaip (C76.0)
uodžiamąjį stormenį (C72.2)
nosies pertvaros ir nosinės ryklės angos užpakalinį kraštą (C11.3)
nosies odą (C43.3, C44.3)

C30.1
Vidurinės ausies piktybinis navikas

Ausies trimitas
Vidinė ausis
Speninės ląstelės

Išskyrus:

ausies landą (išorinę) (C43.2, C44.2)
ausies kaulą (landos) (C41.01)
ausies kremzlę (C49.0)
ausies (išorinės) odą (C43.2, C44.2)

C31
Prienosinių ančių piktybinis navikas
C31.0
Žandinio ančio piktybinis navikas

Ertmė (Haimoro (Highmore)) (viršutinio žandikaulio)

C31.1
Akytkaulio ančio piktybinis navikas
C31.2
Kaktinio ančio piktybinis navikas
C31.3
Pleištinio ančio piktybinis navikas
C31.8
Prienosinių ančių išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C31.9
Prienosinio ančio piktybinis navikas, nepatikslintas
C32
Gerklų piktybinis navikas
C32.0
Tikrojo balso aparato piktybinis navikas

Gerklų ertmė
Balso stygos (tikrosios), neklasifikuojamos kitaip

C32.1
Gerklų viršutinės dalies piktybinis navikas

Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklinis paviršius
Antgerklis (suprahioidinė dalis), neklasifikuojama kitaip
Gerklų ertmė
Netikrosios balso stygos
Užpakalinis (gerklaryklinis) antgerklio paviršius
Skilvelių raiščiai

Išskyrus:

antgerklio priekinį paviršių (C10.1)
vedeginę antgerklio raukšlę:
hipofaringinį paviršių (C13.1)
ribinę zoną (C13.1)
neklasifikuojamą kitaip (C13.1)

C32.2
Gerklų apatinės dalies piktybinis navikas
C32.3
Gerklų kremzlės piktybinis navikas
C32.8
Gerklų išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C32.9
Gerklų piktybinis navikas, nepatikslintas
C33
Trachėjos piktybinis navikas
C34
Broncho ir plaučio piktybinis navikas
C34.0
Pagrindinio broncho piktybinis navikas

Ketera
Vartai (plaučių)

C34.1
Viršutinės skilties, broncho ar plaučio piktybinis navikas
C34.2
Vidurinės skilties, broncho ar plaučio piktybinis navikas
C34.3
Apatinės skilties, broncho ar plaučio piktybinis navikas
C34.8
Broncho ir plaučio išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C34.9
Broncho ar plaučio piktybinis navikas, nepatikslintas
C37
Užkrūčio liaukos piktybinis navikas
C38
Širdies, tarpuplaučio ir krūtinplėvės piktybinis navikas
Išskyrus:

mezoteliomą (C45)

C38.0
Širdies piktybinis navikas

Perikardas

Išskyrus:

didžiąsias kraujagysles (C49.3)

C38.1
Priekinio tarpuplaučio piktybinis navikas
C38.2
Užpakalinio tarpuplaučio piktybinis navikas
C38.3
Tarpuplaučio piktybinis navikas, nepatikslintos vietos
C38.4
Krūtinplėvės piktybinis navikas
C38.8
Širdies, tarpuplaučio ir plaučių išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C39
Kitų ir nepatikslintų kvėpavimo sistemos ir krūtinės ląstos organų piktybinis navikas
Išskyrus:
krūtinės ląstos organų, neklasifikuojamų kitaip (C76.1)
krūtinės, neklasifikuojamos kitaip (C76.1)
C39.0
Viršutinių kvėpavimo takų piktybinis navikas, nepatikslintos lokalizacijos
C39.8
Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų išplitęs piktybinis navikas

Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C30C39.0

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C39.9
Kvėpavimo sistemos nepatikslintos lokalizacijos piktybinis navikas

Kvėpavimo takai, neklasifikuojami kitaip

KAULŲ IR SĄNARINIŲ KREMZLIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C40-C41)
Išskyrus:

kaulų čiulpus, neklasifikuojamus kitaip (C96.7)
sinoviją (C49)

C40
Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas
C40.0
Mentės ir rankos ilgųjų kaulų piktybinis navikas
C40.1
Rankos trumpųjų kaulų piktybinis navikas
C40.2
Kojos ilgųjų kaulų piktybinis navikas
C40.3
Kojos trumpųjų kaulų piktybinis navikas
C40.8
Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C40.9
Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, nepatikslintas
C41
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas
Išskyrus:

galūnių kaulus (C40)
kremzles:
ausies (C49.0)
gerklų (C32.3)
galūnių (C40)
nosies (C30.0)

C41.0
Kaukolės ir veido kaulų piktybinis navikas
Išskyrus:

bet kurio tipo karcinomą, išskyrus intraosalinę ar odontogeninę:
žandinio ančio (C31.0)
viršutinio žandikaulio (C03.0)
žandikaulio (apatinio) kaulą (C41.1)

C41.01
Kaukolės ir veido kaulų piktybinis navikas

Kaulas:
akytkaulis
kaktikaulis
pakaušinis
akiduobės
momenkaulis
pleištakaulis
smilkinkaulis

C41.02
Veido ir žandikaulių kaulų piktybinis navikas

Kaulas:
veido, neklasifikuojamas kitaip
skruostikaulis
nosies
Viršutinis žandikaulis
Nosies kriauklė
Viršutinio žandikaulio kaulai
Noragas

C41.1
Apatinio žandikaulio piktybinis navikas

Apatinio žandikaulio kaulas

Išskyrus:

bet kurio tipo karcinomą, išskyrus intraosalinę ar odontogeninę žandikaulio:
apatinio (C03.1)
neklasifikuojamą kitaip (C03.9)
viršutinio (C03.0)
viršutinio žandikaulio kaulą (C41.02)

C41.2
Stuburo piktybinis navikas
Išskyrus:

kryžkaulį ir uodegikaulį (C41.4)

C41.3
Šonkaulių, krūtinkaulio ir raktikaulio piktybinis navikas
C41.4
Dubens kaulų, kryžkaulio ir uodegikaulio piktybinis navikas
C41.8
Kaulo ir sąnarinės kremzlės išplitęs piktybinis navikas

Kaulų ir sąnarinių kremzlių piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C40C41.4

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C41.9
Kaulų ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, nepatikslintas
MELANOMA IR KITI ODOS PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C43-C44)
C43
Odos piktybinė melanoma
Apima:

morfologijos kodus M872-M879 su eigos kodu /3

Išskyrus:

lyties organų odos piktybinę melanomą (C51C52, C60, C63)

C43.0
Lūpos piktybinė melanoma
Išskyrus:
lūpos raudonio kraštą (C00.0C00.2)
C43.1
Akies voko, įskaitant akies kampą, piktybinė melanoma
C43.2
Ausies ir išorinės ausies landos piktybinė melanoma
C43.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių piktybinė melanoma
C43.4
Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo piktybinė melanoma
C43.5
Liemens piktybinė melanoma

Išangės:
kraštas
oda
Perianalinės srities oda
Krūties oda

Išskyrus:

išangę, neklasifikuojamą kitaip (C21.0)

C43.6
Rankos, įskaitant petį, piktybinė melanoma
C43.7
Kojos, įskaitant klubą, piktybinė melanoma
C43.8
Išplitusi odos piktybinė melanoma

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C43.9
Odos piktybinė melanoma, nepatikslinta
Melanoma (piktybinė), neklasifikuojama kitaip
C44
Kiti odos piktybiniai navikai
Apima:

piktybinius navikus:
riebalinių liaukų
prakaito liaukų

Išskyrus:

Kapoši (Kaposi) sarkomą (C46)
odos piktybinę melanomą (C43)
lyties organų odą (C51C52, C60, C63)

C44.0
Lūpos odos piktybinis navikas

Lūpos bazalinių ląstelių karcinoma

Išskyrus:

lūpos piktybinius navikus (C00)

C44.1
Akių vokų, įskaitant akies kampą, odos piktybinis navikas
Išskyrus:

akies voko jungiamąjį audinį (C49.0)

C44.2
Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas
Išskyrus:

ausies jungiamąjį audinį (C49.0)

C44.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių odos piktybinis navikas
C44.4
Galvos ir kaklo odos piktybinis navikas
C44.5
Liemens odos piktybinis navikas

Išangės:
kraštas
oda
Perianalinės srities oda
Krūties oda

Išskyrus:

išangę, neklasifikuojamą kitaip (C21.0)

C44.6
Rankos, įskaitant petį, odos piktybinis navikas
C44.7
Kojos, įskaitant klubą, odos piktybinis navikas
C44.8
Odos išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C44.9
Odos piktybinis navikas, nepatikslintas
MEZOTELINIŲ IR MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C45-C49)
C45
Mezotelioma
Apima:
morfologijos kodą M905 su eigos kodu /3
C45.0
Krūtinplėvės mezotelioma
Išskyrus:
kitus krūtinplėvės piktybinius navikus (C38.4)
C45.1
Pilvaplėvės mezotelioma

Pasaitas
Gaubtinės žarnos pasaitas
Taukinė
Pilvaplėvė pasieninė (dubens)

Išskyrus:

kitus pilvaplėvės piktybinius navikus (C48)

C45.2
Širdiplėvės mezotelioma
Išskyrus:
kitus širdiplėvės piktybinius navikus (C38.0)
C45.7
Kitų lokalizacijų mezotelioma
C45.9
Mezotelioma, nepatikslinta
C46
Kapoši (Kaposi) sarkoma
Apima:
morfologijos kodą M9140 su eigos kodu /3
C46.0
Odos Kapoši (Kaposi) sarkoma

Lytinių organų odos Kapoši (Kaposi) sarkoma

C46.1
Minkštųjų audinių Kapoši (Kaposi) sarkoma
C46.2
Gomurio Kapoši (Kaposi) sarkoma
C46.3
Limfmazgių Kapoši (Kaposi) sarkoma
C46.7
Kitų lokalizacijų Kapoši (Kaposi) sarkoma

Lytinių organų Kapoši (Kaposi) sarkoma, neklasifikuojama kitaip

C46.8
Dauginių organų Kapoši (Kaposi) sarkoma
C46.9
Kapoši (Kaposi) sarkoma, nepatikslinta
C47
Periferinių nervų ir autonominės (vegetacinės) nervų sistemos piktybinis navikas
Apima:
simpatinius ir parasimpatinius nervus bei ganglijus
C47.0
Galvos, veido ir kaklo periferinių nervų piktybinis navikas
Išskyrus:

akiduobės periferinius nervus (C69.6)

C47.1
Rankos, įskaitant petį, periferinių nervų piktybinis navikas
C47.2
Kojos, įskaitant klubą, periferinių nervų piktybinis navikas
C47.3
Krūtinės ląstos periferinių nervų piktybinis navikas
C47.4
Pilvo periferinių nervų piktybinis navikas
C47.5
Dubens periferinių nervų piktybinis navikas
C47.6
Liemens periferinių nervų piktybinis navikas, nepatikslintas
C47.8
Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C47.9
Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos piktybinis navikas, nepatikslintas
C48
Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės piktybinis navikas
Išskyrus:

Kapoši (Kaposi) sarkomą (C46.1)
mezoteliomą (C45)

C48.0
Retroperitoninio tarpo piktybinis navikas
C48.1
Patikslintų pilvaplėvės dalių piktybinis navikas

Pasaitas
Gaubtinės žarnos pasaitas
Taukinė
Pilvaplėvė:
pasieninė
dubens

C48.2
Pilvaplėvės piktybinis navikas, nepatikslintas
C48.8
Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C49
Kito jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas
Apima:

kraujagysles
tepalinį maišelį (bursą)
kremzlę
fasciją
riebalus
raiščius, išskyrus gimdos
limfagysles
raumenis
sinoviją
sausgyslę (makštį)

Išskyrus:

kremzles:
sąnarinę (C40C41)
gerklų (C32.3)
nosies (C30.0)
krūties jungiamąjį audinį (C50)
Kapoši (Kaposi) sarkomą (C46)
mezoteliomą (C45)
periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (C47)
pilvaplėvę (C48)
retroperitoninį tarpą (C48.0)

C49.0
Galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas

Jungiamieji audiniai:
ausies
akių vokų

Išskyrus:

akiduobės jungiamąjį audinį (C69.6)

C49.1
Rankos, įskaitant petį, jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas
C49.2
Kojos, įskaitant klubą, jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas
C49.3
Krūtinės ląstos jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas

Pažastis
Diafragma
Didžiosios kraujagyslės

Išskyrus:

krūtį (C50)
širdį (C38.0)
tarpuplautį (C38.1C38.3)
užkrūčio liauką (C37)

C49.4
Pilvo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas

Pilvo siena
Pašonės sritis

C49.5
Dubens jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas

Sėdmenys
Kirkšnis
Tarpvietė

C49.6
Liemens jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas, nepatikslintas

Nugara, neklasifikuojama kitaip

C49.8
Jungiamojo ir minkštųjų audinių išplitęs piktybinis navikas

Jungiamojo audinio ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C47C49.6

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C49.9
Jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas, nepatikslintas
KRŪTIES PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C50)
C50
Krūties piktybinis navikas
Apima:
krūties jungiamąjį audinį
Išskyrus:
krūties odą (C43.5, C44.5)
C50.0
Spenelio ir areolės piktybinis navikas
C50.1
Krūties centrinės dalies piktybinis navikas
C50.2
Viršutinio vidinio krūties kvadranto piktybinis navikas
C50.3
Apatinio vidinio krūties kvadranto piktybinis navikas
C50.4
Viršutinio išorinio krūties kvadranto piktybinis navikas
C50.5
Apatinio išorinio krūties kvadranto piktybinis navikas
C50.6
Krūties pažastinės dalies piktybinis navikas
C50.8
Krūties išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C50.9
Krūties piktybinis navikas, nepatikslintas
MOTERS LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C51-C58)
Apima:
moters lyties organų odą
C51
Vulvos piktybinis navikas
C51.0
Didžiosios lytinės lūpos piktybinis navikas

Didžioji makšties prieangio (Bartolinio) liauka

C51.1
Mažosios lytinės lūpos piktybinis navikas
C51.2
Klitorio piktybinis navikas
C51.8
Vulvos išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C51.9
Vulvos piktybinis navikas, nepatikslintas

Moters išoriniai lyties organai, neklasifikuojami kitaip
Moters išoriniai lyties organai

C52
Makšties piktybinis navikas
C53
Gimdos kaklelio piktybinis navikas
C53.0
Endocervikso piktybinis navikas
C53.1
Egzocervikso piktybinis navikas

Ektocerviksas

C53.8
Gimdos kaklelio išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C53.9
Gimdos kaklelio piktybinis navikas, nepatikslintas
C54
Gimdos kūno piktybinis navikas
C54.0
Gimdos sąsmaukos piktybinis navikas

Apatinė gimdos dalis

C54.1
Endometriumo piktybinis navikas
C54.2
Miometriumo piktybinis navikas
C54.3
Gimdos dugno piktybinis navikas
C54.8
Gimdos išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C54.9
Gimdos kūno piktybinis navikas, nepatikslintas
C55
Gimdos piktybinis navikas, nepatikslintos vietos
C56
Kiaušidės piktybinis navikas
C57
Kitų ir nepatikslintų moters lyties organų piktybinis navikas
C57.0
Kiaušintakio piktybinis navikas

Falopijaus vambzdis

C57.1
Plačiojo raiščio piktybinis navikas
C57.2
Apvaliojo raiščio piktybinis navikas
C57.3
Parametriumo piktybinis navikas

Gimdos raištis, neklasifikuojamas kitaip

C57.4
Gimdos priklausinių piktybinis navikas, nepatikslintas
C57.7
Kitų patikslintų moters lyties organų piktybinis navikas

Volfo (Wolff) kūnelis ar latakas

C57.8
Moters lyties organų išplitęs piktybinis navikas

Moters lyties organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C51C57.7, C58
Kiaušintakių ir kiaušidžių
Kiaušintakių ir gimdos

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C57.9
Moters lyties organo piktybinis navikas, nepatikslintas

Moters lytiniai ir šlapimo takai, neklasifikuojami kitaip

C58
Placentos piktybinis navikas

Choriokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
Chorionepitelioma, neklasifikuojama kitaip

Išskyrus:

invazinę pūslinę išvisą (chorioadenoma destruens) (D39.2)
pūslinę išvisą:
invazinę (D39.2)
piktybinę (D39.2)
neklasifikuojamą kitaip (O01.9)

VYRO LYTIES ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C60-C63)
Apima:
vyro lyties organų odą
C60
Varpos piktybinis navikas
C60.0
Apyvarpės piktybinis navikas

Apyvarpė

C60.1
Varpos galvutės piktybinis navikas
C60.2
Varpos kūno piktybinis navikas

Akytkūnis

C60.8
Varpos išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C60.9
Varpos piktybinis navikas, nepatikslintas

Varpos oda, neklasifikuojama kitaip

C61
Priešinės liaukos (prostatos) piktybinis navikas
C62
Sėklidės piktybinis navikas
C62.0
Nenusileidusios sėklidės piktybinis navikas

Ektopinė sėklidė [naviko lokalizacija]
Nenusileidusi sėklidė [naviko lokalizacija]

C62.1
Nusileidusios sėklidės piktybinis navikas

Sėklidė kapšelyje

C62.9
Sėklidės piktybinis navikas, nepatikslintas
C63
Kitų ir nepatikslintų vyro lyties organų piktybinis navikas
C63.0
Sėklidės prielipo piktybinis navikas
C63.1
Sėklinio virželio piktybinis navikas
C63.2
Kapšelio piktybinis navikas

Kapšelio oda

C63.7
Kitų patikslintų vyro lyties organų piktybinis navikas

Sėklinė pūslelė
Makštinis sėklidės dangalas

C63.8
Vyro lyties organų išplitęs piktybinis navikas

Vyro lyties organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C60C63.7

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C63.9
Vyro lyties organo piktybinis navikas, nepatikslintas

Vyro lytiniai ir šlapimo takai, neklasifikuojami kitaip

ŠLAPIMO ORGANŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C64-C68)
C64
Inksto, išskyrus inksto geldelę, piktybinis navikas
Išskyrus:

inksto:
taureles (C65)
geldelę (C65)

C65
Inksto geldelės piktybinis navikas
Inksto ir šlapimtakio jungtis
Inksto taurelės
C66
Šlapimtakio piktybinis navikas
Išskyrus:
šlapimtakio angą (C67.6)
C67
Šlapimo pūslės piktybinis navikas
C67.0
Šlapimo pūslės trikampio piktybinis navikas
C67.1
Šlapimo pūslės skliauto piktybinis navikas
C67.2
Šoninės šlapimo pūslės sienos piktybinis navikas
C67.3
Šlapimo pūslės priekinės sienos piktybinis navikas
C67.4
Šlapimo pūslės užpakalinės sienos piktybinis navikas
C67.5
Šlapimo pūslės kaklelio piktybinis navikas

Vidinė šlaplės anga

C67.6
Šlapimtakio angos piktybinis navikas
C67.7
Embrioninio šlapimo latako piktybinis navikas
C67.8
Šlapimo pūslės išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C67.9
Šlapimo pūslės piktybinis navikas, nepatikslintas
C68
Kitų ir nepatikslintų šlapimo organų piktybinis navikas
Išskyrus:

lytinius ir šlapimo takus, neklasifikuojamus kitaip
moters (C57.9)
vyro (C63.9)

C68.0
Šlaplės piktybinis navikas
Išskyrus:

šlaplės šlapimo pūslės angą (C67.5)

C68.1
Parauretrinės liaukos piktybinis navikas
C68.8
Šlapimo organų išplitęs piktybinis navikas

Šlapimo organų piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nė vienu iš kodų C64C68.1

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C68.9
Šlapimo organų piktybinis navikas, nepatikslintas

Šlapimo sistema, neklasifikuojama kitaip

AKIŲ, SMEGENŲ IR KITŲ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS DALIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C69-C72)
C69
Akies ir akies priedų piktybinis navikas
Išskyrus:
akies voko jungiamąjį audinį (C49.0)
akies voką (odą) (C43.1, C44.1)
regos nervą (C72.3)
C69.0
Junginės piktybinis navikas
C69.1
Ragenos piktybinis navikas
C69.2
Tinklainės piktybinis navikas
C69.3
Gyslainės piktybinis navikas
C69.4
Krumplyno piktybinis navikas
C69.5
Ašarų liaukos ir latako piktybinis navikas

Ašarų maišelis
Nosies ašarų latakas

C69.6
Akiduobės piktybinis navikas

Akiduobės jungiamasis audinys
Ekstraokuliniai raumenys
Akiduobės periferiniai nervai
Retrobulbarinis audinys
Retrookulinis audinys

Išskyrus:

akiduobės kaulą (C41.01)

C69.7
Kitų patikslintų akies dalių piktybinis navikas

Rainelė
Lešiukas
Odena
Kraujagyslinis dangalas

C69.8
Akies ir akies priedų išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C69.9
Akies piktybinis navikas, nepatikslintas

Akies obuolys

C70
Smegenų dangalų piktybinis navikas
C70.0
Galvos smegenų dangalų piktybinis navikas
C70.1
Nugaros smegenų dangalų piktybinis navikas
C70.9
Smegenų dangalų piktybinis navikas, nepatikslintas
C71
Galvos smegenų piktybinis navikas
Išskyrus:

galvinius nervus (C72.2C72.5)
retrobulbarinius audinius (C69.6)

C71.0
Smegenų, išskyrus skiltis ir skilvelius, piktybinis navikas

Supratentorinė dalis, neklasifikuojama kitaip

C71.1
Kaktinės skilties piktybinis navikas
C71.2
Smilkininės skilties piktybinis navikas
C71.3
Momeninės skilties piktybinis navikas
C71.4
Pakaušinės skilties piktybinis navikas
C71.5
Smegenų skilvelių piktybinis navikas
Išskyrus:

ketvirtąjį skilvelį (C71.7)

C71.6
Smegenėlių piktybinis navikas
C71.7
Smegenų kamieno piktybinis navikas

Ketvirtasis skilvelis
Infratentorinė dalis, neklasifikuojama kitaip

C71.8
Galvos smegenų išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C71.9
Galvos smegenų piktybinis navikas, nepatikslintas
C72
Nugaros smegenų, galvinių nervų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybinis navikas
Išskyrus:

smegenų dangalus (C70)
periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (C47)

C72.0
Nugaros smegenų piktybinis navikas
C72.1
Arklio uodegos (Cauda equina) piktybinis navikas
C72.2
Uoslės nervo piktybinis navikas

Uodžiamasis stormuo

C72.3
Regos nervo piktybinis navikas
C72.4
Prieangio ir sraigės (klausos) nervo piktybinis navikas
C72.5
Kitų ir nepatikslintų galvinių nervų piktybinis navikas

Galvinis nervas, neklasifikuojamas kitaip

C72.8
Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių išplitęs piktybinis navikas

Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybiniai navikai, kurių atsiradimo vietos negalima koduoti nei vienu iš kodų C70C72.5

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C72.9
Centrinės nervų sistemos piktybinis navikas, nepatikslintas

Nervų sistema, nepatikslinta

SKYDLIAUKĖS IR KITŲ VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C73-C75)
C73
Skydliaukės piktybinis navikas
C74
Antinksčio piktybinis navikas
C74.0
Antinksčio žievės piktybinis navikas
C74.1
Antinksčio šerdinio sluoksnio piktybinis navikas
C74.9
Antinksčio piktybinis navikas, nepatikslintas
C75
Kitų vidaus sekrecijos liaukų ir susijusių struktūrų piktybinis navikas
Išskyrus:

antinkstį (C74)
kasos endokrininę dalį (C25.4)
kiaušidę (C56)
sėklidę (C62)
užkrūčio liauką (C37)
skydliaukę (C73)

C75.0
Prieskydinės liaukos piktybinis navikas
C75.1
Hipofizės piktybinis navikas
C75.2
Kraniofaringinio latako piktybinis navikas
C75.3
Kankorėžinės liaukos piktybinis navikas
C75.4
Karotidinių kūnelių piktybinis navikas
C75.5
Aortinių kūnelių ir kitų paraganglijų piktybinis navikas
C75.8
Daugelio liaukų piktybinis navikas, nepatikslintas
Pastaba:

jei žinomos dauginio pažeidimo lokalizacijos, jos turi būti koduojamos atskirai

C75.9
Vidaus sekrecijos liaukų piktybinis navikas, nepatikslintas
NETIKSLIAI APIBRĖŽTI, METASTAZINIAI IR NEPATIKSLINTOS LOKALIZACIJOS PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C76-C80)
C76
Kitų ir netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas
Išskyrus:
piktybinius navikus:
lytinių ir šlapimo takų, neklasifikuojamų kitaip:
  moters (C57.9)
  vyro (C63.9)
limfinius, kraujodaros ir susijusius audinius (C81C96)
nepatikslintos lokalizacijos (C80)
C76.0
Galvos, veido ir kaklo piktybinis navikas

Skruostas, neklasifikuojamas kitaip
Nosis, neklasifikuojama kitaip

C76.1
Krūtinės ląstos piktybinis navikas

Pažastis, neklasifikuojama kitaip
Krūtinės ląstoje, neklasifikuojamoje kitaip
Krūtinės ląstos, neklasifikuojamos kitaip

C76.2
Pilvo piktybinis navikas
C76.3
Dubens piktybinis navikas

Kirkšnis, neklasifikuojama kitaip
Dubens persidengiančios lokalizacijos:
rektovaginalinė (pertvara)
rektovezikinė (pertvara)

C76.4
Rankos piktybinis navikas
C76.5
Kojos piktybinis navikas
C76.7
Kitų netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas
C76.8
Kitų ir netiksliai apibrėžtų lokalizacijų išplitęs piktybinis navikas

Žr. šio skyriaus 5 pastabą aukščiau

C77
Metastazinis ir nepatikslintas limfmazgių piktybinis navikas
Išskyrus:

limfmazgių pirminius piktybinius navikus (C81C86, C96)

C77.0
Galvos, veido ir kaklo limfmazgių metastazinis ir nepatikslintas piktybinis navikas

Viršraktikauliniai limfmazgiai

C77.1
Krūtinės ląstos limfmazgių metastazinis ir nepatikslintas piktybinis navikas
C77.2
Pilvo limfmazgių metastazinis ir nepatikslintas piktybinis navikas
C77.3
Pažasties ir rankos limfmazgių metastazinis ir nepatikslintas piktybinis navikas

Pektoraliniai limfmazgiai

C77.4
Kirkšnies ir kojos limfmazgių metastazinis ir nepatikslintas piktybinis navikas
C77.5
Dubens limfmazgių metastazinis ir nepatikslintas piktybinis navikas
C77.8
Daugelio sričių limfmazgių metastazinis ir nepatikslintas piktybinis navikas
C77.9
Nepatikslinto limfmazgio metastazinis ir nepatikslintas piktybinis navikas
C78
Kvėpavimo ir virškinimo organų metastazinis piktybinis navikas
C78.0
Plaučio metastazinis piktybinis navikas
C78.1
Tarpuplaučio metastazinis piktybinis navikas
C78.2
Krūtinplėvės metastazinis piktybinis navikas
Piktybinis pleuritas, neklasifikuojamas kitaip
C78.3
Kitų ir nepatikslintų kvėpavimo organų metastazinis piktybinis navikas
C78.4
Plonosios žarnos metastazinis piktybinis navikas
C78.5
Storosios (gaubtinės) ir tiesiosios žarnos metastazinis piktybinis navikas
C78.6
Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas
Piktybinis ascitas, neklasifikuojamas kitaip
C78.7
Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų metastazinis piktybinis navikas
C78.8
Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų metastazinis piktybinis navikas
C79
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų metastazinis piktybinis navikas
C79.0
Inksto ir inksto geldelės metastazinis piktybinis navikas
C79.1
Šlapimo pūslės ir kitų bei nepatikslintų šlapimo organų metastazinis piktybinis navikas
C79.2
Odos metastazinis piktybinis navikas
C79.3
Smegenų ir smegenų dangalų metastazinis piktybinis navikas
C79.4
Kitų ir nepatikslintų nervų sistemos dalių metastazinis piktybinis navikas
C79.5
Kaulo ir kaulų čiulpų metastazinis piktybinis navikas
C79.6
Kiaušidės metastazinis piktybinis navikas
C79.7
Antinksčio metastazinis piktybinis navikas
C79.8
Kitų nurodytų lokalizacijų metastazinis piktybinis navikas
C79.81
Krūties metastazinis piktybinis navikas
Išskyrus:
krūties odą (C79.2)
C79.82
Lyties organų metastazinis piktybinis navikas
C79.88
Kitų nurodytų lokalizacijų metastazinis piktybinis navikas
C79.9
Metastazinis piktybinis navikas, lokalizacija nepatikslinta
Karcinomatozė (metastazinė) } neklasifikuojamas kitaip
Diseminuotas: }
vėžys }
piktybinis navikas }
Išplitęs (metastazinis): }
vėžys  }
piktybinis navikas }
Dauginis metastazinis vėžys  }
Sarkomatozė (metastazinė)  }
C80
Nenurodytų lokalizacijų piktybinis navikas
Išskyrus:

Kapoši sarkoma, nepatikslinta (C49.6)
mezotelioma, nepatikslinta (C45.9)

C80.0
Piktybinis navikas, pirminė lokalizacija nežinoma, tai patvirtinus
C80.9
Piktybinis navikas, pirminis, nepatikslintas
Vėžys }
Karcinoma } neklasifikuojamas kitaip
Piktybinis navikas }
Piktybinė:  
kacheksija  
piktybinis navikas, nežinoma pirminis ar metastazinis  
Dauginis vėžys, neklasifikuojamas kitaip  
Išskyrus:

dauginis metastazinis vėžys, neklasifikuojamas kitaip (C79.9)
metastazinis piktybinis navikas, nepatikslinta sritis (C79.9)

LIMFINIO, KRAUJODAROS IR JIEMS GIMININGŲ AUDINIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI
(C81-C96)
Išskyrus:

metastazinius ir nepatikslintus limfmazgių navikus (C77)

C81
Hodžkino (Hodgkin) limfoma
C81.0
Nodulinė limfocitų dominavimo Hodžkino (Hodgkin) limfoma
C81.1
Nodulinės sklerozės (klasikinė) Hodžkino (Hodgkin) limfoma
C81.2
Mišraus ląsteliškumo (klasikinė) Hodžkino (Hodgkin) limfoma
C81.3
Limfocitų išsekimo (klasikinė) Hodžkino (Hodgkin) limfoma
C81.4
Limfocitų turtinga (klasikinė) Hodžkino (Hodgkin) limfoma
Išskyrus:

nodulinę limfocitų dominavimo Hodžkino (Hodgkin) limfomą (C81.0)

C81.7
Kita (klasikinė) Hodžkino (Hodgkin) limfoma
C81.9
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, nepatikslinta

Hodžkino (Hodgkin) limfoma:
klasikinė
neklasifikuojama kitaip

C82
Folikulinė limfoma
Išskyrus:

subrendusių T/NK ląstelių limfomą (C84)

C82.0
Folikulinė 1 laipsnio limfoma
C82.1
Folikulinė 2 laipsnio limfoma
C82.2
Folikulinė 3 laipsnio limfoma, nepatikslinta
C82.3
Folikulinė 3a laipsnio limfoma
C82.4
Folikulinė 3b laipsnio limfoma
C82.5
Difuzinė folikulo centro limfoma
C82.6
Odos folikulo centro limfoma
C82.7
Kitų tipų folikulinė limfoma
C82.9
Folikulinė limfoma, nepatikslinta

Nodulinė limfoma, neklasifikuojama kitaip

C83
Nefolikulinė limfoma
C83.0
Mažų ląstelių B ląstelių limfoma
Limfoplazmocitinė }
Nodalinė kraštinės zonos } limfoma
Blužnies kraštinės zonos }
Neleukeminis B-CLL variantas  
Išskyrus:

lėtinę limfocitinę leukemiją (C91.1)
subrendusių T/NK ląstelių limfomas (C84)
Valdenštremo (Waldenstrom) makroglobulinemiją (C88.0)

C83.1
Mantijos ląstelių limfoma

Centrocitinė limfoma
Piktybinė limfocitinė polipozė

C83.3
Difuzinė didelių B ląstelių limfoma
Anaplazinė }
CD30 teigiama }
Centroblastinė }
Imunoblastinė } difuzinė didelių B ląstelių limfoma
Plazmablastinė }
Nepatikslinto potipio }
T ląstelėmis turtinga }
Išskyrus:

subrendusių T/NK ląstelių limfomas (C84)
tarpuplaučio (užkrūčio liaukos) didelių B ląstelių limfomą (C85.2)

C83.5
Limfoblastinė (difuzinė) limfoma

B prekursorių limfoma
Limfoblastinė:
B ląstelių limfoma
limfoma, neklasifikuojama kitaip
T ląstelių limfoma
T prekursorių limfoma

C83.7
Berkito (Burkitt) limfoma

Limfoma:
atipinė Berkito (Burkitt)
panaši į  Berkito (Burkitt)

Išskyrus:

subrendusių B ląstelių Berkito (Burkitt) tipo leukemiją (C91.8)

C83.8
Kita nefolikulinė limfoma

Intravaskulinė didelių B ląstelių limfoma
Limfoidinė granulomatozė
Pirminė eksudato B ląstelių limfoma

Išskyrus:

tarpuplaučio (užkrūčio liaukos) didelių B ląstelių limfomą (C85.2)
T ląstelių turtingą didelių B ląstelių limfomą (C83.3)

C83.9
Nefolikulinė (difuzinė) limfoma, nepatikslinta
C84
Subrendusių T/NK ląstelių limfomos
C84.0
Grybiškoji granulioma (Mycosis fungoides)
C84.1
Sezary (Sezary) liga
C84.4
Periferinė T ląstelių limfoma, neklasifikuojama kitur

Lenerto (Lennert) limfoma
Limfoepitelioidinė limfoma

C84.5
Kitos subrendusių T/NK ląstelių limfomos
Pastaba:

Jei kartu su specifine limfoma yra minima T ląstelių linija ar jų dalyvavimas, koduoti tikslesnę limfomos rūšį.

Išskyrus:

angioimunoblastinę T ląstelių limfomą (C86.5)
blastinę NK ląstelių limfomą (C86.4)
enteropatijos tipo T ląstelių limfomą (C86.2)
ekstranodalinę NK ląstelių limfomą, nosies tipo (C86.0)
hepatospleninę NK ląstelių limfomą (C86.1)
pirmines odos CD30 teigiamas T ląstelių proliferacijas (C86.6)
poodžio į panikulitą panašią T ląstelių limfomą (C86.3)
T ląstelių leukemiją (C91)

C84.6
Anaplazinė didelių ląstelių limfoma, ALK teigiama

Anaplazinė didelių ląstelių limfoma, CD30 teigiama

C84.7
Anaplazinė didelių ląstelių limfoma, ALK neigiama
Išskyrus:

pirminę odos CD30 teigiamą T ląstelių proliferaciją (C86.6)

C84.8
Odos T ląstelių limfoma, nepatikslinta
C84.9
Subrendusių T/NK ląstelių limfoma, nepatikslinta

NK/T ląstelių limfoma, neklasifikuojama kitaip

Išskyrus:

subrendusią T ląstelių limfomą, neklasifikuojamą kitur (C84.4)

C85
Kiti ir nepatikslinti ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomos tipai
C85.1
B ląstelių limfoma, nepatikslinta
Pastaba:
jei aprašant specifinę limfomą minima B ląstelių linija ar jos įtraukimas, koduokite tikslesnį apibūdinimą.
C85.2
Tarpuplaučio (užkrūčio liaukos) didelių B ląstelių limfoma
C85.7
Kiti patikslinti ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfomos tipai
C85.9
Ne Hodžkino (Hodgkin) limfoma, nepatikslinta

Limfoma, neklasifikuojama kitaip
Piktybinė limfoma, neklasifikuojama kitaip
Ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma, neklasifikuojama kitaip

C86
Kita patikslintų tipų T/NK ląstelių limfoma
Išskyrus:

anaplazinę didelių ląstelių limfomą:
ALK neigiamą (C84.7)
ALK teigiamą (C84.6)

C86.0
Ekstranodalinė NK/T ląstelių limfoma, nosies tipas
C86.1
Hepatospleninė T ląstelių limfoma

Alfa-beta ir gama delta tipai

C86.2
Enterapijos (žarninio) tipo T ląstelių limfoma

Su enteropatija asocijuota T ląstelių limfoma

C86.3
Poodžio į panikulitą panaši T ląstelių limfoma
C86.4
Blastinė NK ląstelių limfoma
C86.5
Angioimunoblastinė T ląstelių limfoma

Angioimunoblastinė limfadenopatija su disproteinemija (AILD)

C86.6
Pirminė odos CD30 teigiama T ląstelių proliferacija
Limfomatoidinė papuliozė  
Pirminė odos:  
anaplazinė didelių ląstelių }
CD30 teigiama didelių T ląstelių } limfoma
C88
Piktybinės imunoproliferacinės ligos

Subkategorijoms C88.0-C88.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C88.0
Valdenštremo (Waldenstrom) makroglobulinemija

Limfoplazmacitinė limfoma su IgM gamyba
Makroglobulinemija (idiopatinė) (pirminė)

Išskyrus:

mažų ląstelių B ląstelių limfomą (C83.0)

C88.00
Valdenštremo (Waldenstrom) makroglobulinemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C88.01
Valdenštremo (Waldenstrom) makroglobulinemija, kai yra remisija
C88.2
Kitų sunkiųjų grandinių liga

Franklino (Franklin) liga
Gama sunkiųjų grandinių liga
Mu sunkiųjų grandinių liga

C88.20
Kitų sunkiųjų grandinių liga, kai nėra duomenų apie remisiją
C88.21
Kitų sunkiųjų grandinių liga, kai yra remisija
C88.3
Imunoproliferacinė plonųjų žarnų liga

Alfa sunkiųjų grandinių liga
Viduržemio jūros limfoma

C88.30
Imunoproliferacinė plonųjų žarnų liga, kai nėra duomenų apie remisiją
C88.31
Imunoproliferacinė plonųjų žarnų liga, kai yra remisija
C88.4
Su gleivine susijusio limfinio audinio ekstanodulinė kraštinės zonos B ląstelių limfoma (MALT- limfoma)

Limfoma:
su bronchais susijusio limfinio audinio (BALT limfoma)
su oda susijusio limfinio audinio (SALT limfoma)

Perėjimui į didelio piktybiškumo (difuzinę didelių ląstelių) limfomą nurodyti naudokite papildomą kodą (C83.3)
Nustatytai Helicobacter pylori infekcijai nurodyti naudokite papildomą kodą (B96.81)

C88.40
Su gleivine susijusio limfinio audinio (MALT- limfoma) ekstanodulinė kraštinės zonos B ląstelių limfoma, kai nėra duomenų apie remisiją
C88.41
Su gleivine susijusio limfinio audinio (MALT- limfoma) ekstanodulinė kraštinės zonos B ląstelių limfoma, kai yra remisija
C88.7
Kitos piktybinės imunoproliferacinės ligos
C88.70
Kitos piktybinės imunoproliferacinės ligos, kai nėra duomenų apie remisiją
C88.71
Kitos piktybinės imunoproliferacinės ligos, kai yra remisija
C88.9
Piktybinė imunoproliferacinė liga, nepatikslinta
Imunoproliferacinė liga, neklasifikuojama kitaip
C88.90
Piktybinė imunoproliferacinė liga, nepatikslinta, kai nėra duomenų apie remisiją
C88.91
Piktybinė imunoproliferacinė liga, nepatikslinta, kai yra remisija
C90
Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai

Subkategorijoms C90.0-C90.3 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:  

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C90.0
Dauginė mieloma

Kalerio (Kahler) liga
Medulinė plazmacitoma
Mielomatozė
Plazminių ląstelių mieloma

Išskyrus:

solitarinė plazmacitoma (C90.3)

C90.00
Dauginė mieloma, kai nėra duomenų apie remisiją
C90.01
Dauginė mieloma, kai yra remisija
C90.1
Plazminių ląstelių leukemija

Plazmacitinė leukemija

C90.10
Plazminių ląstelių leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C90.11
Plazminių ląstelių leukemija, kai yra remisija
C90.2
Ekstramedulinė plazmacitoma
C90.20
Ekstramedulinė plazmacitoma, kai nėra duomenų apie remisiją
C90.21
Ekstramedulinė plazmacitoma, kai yra remisija
C90.3
Solitarinė plazmacitoma

Lokalizuotas piktybinių plazminių ląstelių navikas, neklasifikuojamas ktaip
Plazmacitoma, neklasifikuojama kitaip
Solitarinė mieloma

C90.30
Solitarinė plazmacitoma, kai nėra duomenų apie remisiją
C90.31
Solitarinė plazmacitoma, kai yra remisija
C91
Limfoidinė leukemija

Subkategorijoms C91.0-C91.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C91.0
Ūminė limfoblastinė leukemija [angl. ALL]
Pastaba:

Šis kodas turi būti naudojamas tik T ląstelių ir B ląstelių prekursorių leukemijai

C91.00
Ūminė limfoblastinė leukemija [angl. ALL], kai nėra duomenų apie remisiją
C91.01
Ūminė limfoblastinė leukemija [angl. ALL], kai yra remisija
C91.1
Lėtinė limfocitinė B ląstelių leukemija

Limfoplazmacitinė leukemija
Richterio sindromas

Išskyrus:

limfoplazmacitinę limfomą (C83.0)

C91.10
Lėtinė limfocitinė B ląstelių leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C91.11
Lėtinė limfocitinė B ląstelių leukemija,kai yra remisija
C91.3
Prolimfocitinė B ląstelių leukemija
C91.30
Prolimfocitinė B ląstelių leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C91.31
Prolimfocitinė B ląstelių leukemija, kai yra remisija
C91.4
Plaukuotųjų ląstelių leukemija
Leukeminė retikuloendoteliozė
C91.40
Plaukuotųjų ląstelių leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C91.41
Plaukuotųjų ląstelių leukemija, kai yra remisija
C91.5
Suaugusiųjų T ląstelių leukemija/limfoma (susijusi su ŽTLV-1)
Ūminis }
Lėtinis }
Limfomatoidinis } variantas
Rusenantis }
C91.50
Suaugusiųjų T ląstelių leukemija/limfoma (susijusi su ŽTLV-1), kai nėra duomenų apie remisiją
C91.51
Suaugusiųjų T ląstelių leukemija/limfoma (susijusi su ŽTLV-1), kai yra remisija
C91.6
Prolimfocitinė T ląstelių leukemija
C91.60
Prolimfocitinė T ląstelių leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C91.61
Prolimfocitinė T ląstelių leukemija, kai yra remisija
C91.7
Kita limfoidinė leukemija

T ląstelių didelių granulinių limfocitų leukemija (susijusi su reumatoidiniu artritu)

C91.70
Kita limfoidinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C91.71
Kita limfoidinė leukemija, kai yra remisija
C91.8
Subrendusių B ląstelių Berkito (Burkitt) tipo leukemija
Išskyrus:

Berkito (Burkitt) limfomą su kaulų čiulpų maža infiltracija arba be jos (C83.7)

C91.80
Subrendusių B ląstelių Berkito (Burkitt) tipo leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C91.81
Subrendusių B ląstelių Berkito (Burkitt) tipo leukemija, kai yra remisija
C91.9
Limfoidinė leukemija, nepatikslinta
C91.90
Limfoidinė leukemija, nepatikslinta, kai nėra duomenų apie remisiją
C91.91
Limfoidinė leukemija, nepatikslinta, kai yra remisija
C92
Mieloidinė leukemija
Apima:

leukemiją:
granuliocitinę
mielogeninę

Subkategorijoms C92.0-C92.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C92.0
Ūminė mieloblastinė leukemija [angl. AML]

Ūminė mieloblastinė leukemija:
1/ETO
M0
M1
M2
minimali diferenciacija
neklasifikuojama kitaip (be FAB klasifikacijos)
subrendusių ląstelių
su t(8;21)
Refrakterinė anemija, kai yra blastų perteklius su transformacija

Išskyrus:

lėtinės mieloidinės leukemijos (C92.1) paūmėjimą

C92.00
Ūminė mieloblastinė leukemija [angl. AML], kai nėra duomenų apie remisiją
C92.01
Ūminė mieloblastinė leukemija [angl. AML], kai yra remisija
C92.1
Lėtinė mieloidinė leukemija [angl. CML], BCR/ABL teigiama

Lėtinė mielogeninė leukemija:
teigiama Filadelfijos chromosoma (Ph1)
t(9;22) (q34;q11)
su blastinių ląstelių krize

Išskyrus:

atipinę lėtinę mieloidinę leukemiją, BCR/ABL neigiamą (C92.2)
lėtinę mielomonocitinę leukemiją (C93.1)
neklasifikuojamą mieloproliferacinę ligą (D47.1)

C92.10
Lėtinė mieloidinė leukemija [angl. CML], BCR/ABL teigiama, kai nėra duomenų apie remisiją
C92.11
Lėtinė mieloidinė leukemija [angl. CML], BCR/ABL teigiama, kai yra remisija
C92.2
Atipinė lėtinė mieloidinė leukemija, BCR/ABL neigiama
C92.20
Atipinė lėtinė mieloidinė leukemija, BCR/ABL neigiama, kai nėra duomenų apie remisiją
C92.21
Atipinė lėtinė mieloidinė leukemija, BCR/ABL neigiama, kai yra remisija
C92.3
Mieloidinė sarkoma

Nesubrendusių mieloidinių ląstelių navikas
Chloroma
Granuliocitinė sarkoma

C92.30
Mieloidinė sarkoma, kai nėra duomenų apie remisiją
C92.31
Mieloidinė sarkoma, kai yra remisija
C92.4
Ūminė promielocitinė leukemija [angl. PML]

Ūminė promielocitinė leukemija M3:
neklasifikuojama kitaip
t(15;17)(q22;q11-12)

C92.40
Ūminė promielocitinė leukemija [angl. PML], kai nėra duomenų apie remisiją
C92.41
Ūminė promielocitinė leukemija [angl. PML], kai yra remisija
C92.5
Ūminė mielomonocitinė leukemija

Ūminė mielomonocitinė leukemija M4:
Eo su inv(16) or t(16;16)
neklasifikuojama kitaip

C92.50
Ūminė mielomonocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C92.51
Ūminė mielomonocitinė leukemija, kai yra remisija
C92.6
Ūminė mieloidinė leukemija su 11q23 pakitimai

Ūmi mieloidinė leukemija su MLL geno variacija

C92.60
Ūminė mieloidinė leukemija su 11q23 pakitimais, kai nėra duomenų apie remisiją
C92.61
Ūminė mieloidinė leukemija su 11q23 pakitimais, kai yra remisija
C92.7
Kita mieloidinė leukemija
Išskyrus:

lėtinę eozinofilinę leukemiją [hipereozinofilinį sindromą] (D47.5)

C92.70
Kita mieloidinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C92.71
Kita mieloidinė leukemija, kai yra remisija
C92.8
Ūminė mieloidinė leukemija su daugialinijine displazija

Ūminė mieloidinė leukemija su likusios hematopoezės displazija  ir/ar buvusia mielodisplazinė liga

C92.80
Ūminė mieloidinė leukemija su daugialinijine displazija, kai nėra duomenų apie remisiją
C92.81
Ūminė mieloidinė leukemija su daugialinijine displazija, kai yra remisija
C92.9
Mieloidinė leukemija, nepatikslinta
C92.90
Mieloidinė leukemija, nepatikslinta, kai nėra duomenų apie remisiją
C92.91
Mieloidinė leukemija, nepatikslinta, kai yra remisija
C93
Monocitinė leukemija
Apima:

monocitoidinę leukemiją

Subkategorijoms C93.0-C93.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C93.0
Ūminė monoblastinė/monocitinė leukemija

Ūminė monoblastinė/monocitinė leukemija:
M5
M5a
M5b

C93.00
Ūminė monoblastinė/monocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C93.01
Ūminė monoblastinė/monocitinė leukemija, kai yra remisija
C93.1
Lėtinė mielomonocitinė leukemija [angl. CMML]

Lėtinė monocitinė leukemija
CMML su eozinofilija
CMML-1
CMML-2

C93.10
Lėtinė mielomonocitinė leukemija [angl. CMML], kai nėra duomenų apie remisiją
C93.11
Lėtinė mielomonocitinė leukemija [angl. CMML], kai yra remisija
C93.3
Juvenilinė mielomonocitinė leukemija
C93.30
Juvenilinė mielomonocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C93.31
Juvenilinė mielomonocitinė leukemija, kai yra remisija
C93.7
Kita monocitinė leukemija
C93.70
Kita monocitinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C93.71
Kita monocitinė leukemija, kai yra remisija
C93.9
Monocitinė leukemija, nepatikslinta
C93.90
Monocitinė leukemija, nepatikslinta, kai nėra duomenų apie remisiją
C93.91
Monocitinė leukemija, nepatikslinta, kai yra remisija
C94
Kitos patikslinto ląstelių tipo leukemijos
Išskyrus:

leukeminę retikuloendoteliozę (C91.4)
plazminių ląstelių leukemiją (C90.1)

Subkategorijoms C94.0-C94.7 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C94.0
Ūminė eritroidinė leukemija

Ūminė mieloidinė leukemija M6 (a) (b)
Eritroleukemija

C94.00
Ūminė eritroidinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C94.01
Ūminė eritroidinė leukemija, kai yra remisija
C94.2
Ūminė megakarioblastinė leukemija

Ūminė:
megakariocitinė leukemija
mieloidinė leukemija, M7

C94.20
Ūminė megakarioblastinė leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C94.21
Ūminė megakarioblastinė leukemija, kai yra remisija
C94.3
Mastocitų leukemija
C94.30
Mastocitų leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C94.31
Mastocitų leukemija, kai yra remisija
C94.4
Ūminė panmielozė su mielofibroze
C94.40
Ūminė panmielozė su mielofibroze, kai nėra duomenų apie remisiją
C94.41
Ūminė panmielozė su mielofibroze, kai yra remisija
C94.6
Mielodisplazinė arba mieloproliferacinė liga, neklasifikuojama kitur
C94.60
Mielodisplazinė arba mieloproliferacinė liga, neklasifikuojama kitur, kai nėra duomenų apie remisiją
C94.61
Mielodisplazinė arba mieloproliferacinė liga, neklasifikuojama kitur, kai yra remisija
C94.7
Kitos patikslintos leukemijos
Ūminė bazofilinė } leukemija
Agresyvi  NK ląstelių }
C94.70
Kitos patikslintos leukemijos, kai nėra duomenų apie remisiją
C94.71
Kitos patikslintos leukemijos, kai yra remisija
C95
Nepatikslinto ląstelių tipo leukemija

Subkategorijoms C95.0-C95.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0 kai nėra duomenų apie remisiją

⊗ 1 kai yra remisija

C95.0
Ūminė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija
Ūminė:  
bilinijinė }
mišrios linijos } leukemija
Bifenotipinė ūminė }
Neaiškios linijos kamieninių ląstelių leukemija  
Išskyrus:

lėtinės nepatikslinto ląstelių tipo leukemijos (C95.1) paūmėjimą

C95.00
Ūminė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C95.01
Ūminė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai yra remisija
C95.1
Lėtinė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija
C95.10
Lėtinė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C95.11
Lėtinė nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai yra remisija
C95.7
Kita nepatikslinto ląstelių tipo leukemija
C95.70
Kita nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai nėra duomenų apie remisiją
C95.71
Kita nepatikslinto ląstelių tipo leukemija, kai yra remisija
C95.9
Leukemija, nepatikslinta
C95.90
Leukemija, nepatikslinta, kai nėra duomenų apie remisiją
C95.91
Leukemija, nepatikslinta, kai yra remisija
C96
Kiti ir nepatikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai
C96.0
Daugiažidininė ir daugiasisteminė (diseminuota) Langerhanso ląstelių histiocitozė [Letererio-Sive (Letterer-Siwe) liga]

X histiocitozė, multisisteminė

C96.2
Piktybinis mastocitų navikas

Agresyvi sisteminė mastocitozė
Mastocitų sarkoma

Išskyrus:

neagresyvi (indolentinė) mastocitozė (D47.0)
mastocitų leukemija (C94.3)
mastocitozė (įgimta) (odos) (Q82.2)

C96.4
Dendritinių ląstelių sarkoma (pridėtinių ląstelių)
Besiterpiančių dendritinių ląstelių  } sarkoma
Langerhanso ląstelių  }
Folikulinių dendritinių ląstelių sarkoma  
C96.5
Daugiažidininė ir vienos sistemos Langerhanso ląstelių histiocitozė

Hando-Šiulerio-Kristiano (Hand-Schüller-Christian) liga
X histiocitozė, daugiažidininė

C96.6
Unifokalinė Langerhanso ląstelių histiocitozė

Eozinofilinė granuloma
X histiocitozė:
neklasifikuojama kitaip
unifokalinė
Langerhanso ląstelių histiocitozė, neklasifikuojama kitaip

C96.7
Kiti patikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai
C96.8
Histiocitinė sarkoma

Piktybinė histiocitozė

C96.9
Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai, nepatikslinti
NAVIKAI IN SITU
(D00-D09)
Apima:
Boveno (Bowen) ligą
eritroplaziją
morfologijos kodus su eigos kodu /2
Keiro (Queyrat) eritroplaziją
Pastaba:
manoma, kad dauguma navikų in situ morfologijos požiūriu yra tarp displazijos ir invazinio vėžio. Pavyzdžiui, gimdos kaklelio intraepitelinė displazija (CIN) yra skirstoma į tris laipsnius, trečiasis displazijos laipsnis (CIN III) apima tiek sunkią displaziją, tiek karcinomą in situ. Ši išplitimo įvertinimo sistema taikoma ir kitiems organams, pavyzdžiui, vulvai ir makščiai. Šiame skyriuje pateikiami III laipsnio intraepitelinės neoplazijos aprašymai, nenurodant, ar yra sunki displazija, ar jos nėra. I ir II laipsnio pažeidimai klasifikuojami kaip atitinkamos organų sistemos displazija ir turi būti koduojami atitinkamos organų sistemos skyriuje pateiktais kodais.
D00
Burnos ertmės, stemplės ir skrandžio karcinoma in situ
Išskyrus:

melanomą in situ (D03)

D00.0
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės karcinoma in situ

Vedeginė antgerklio raukšlė
gerklaryklinis paviršius
ribinė zona
neklasifikuojama kitaip
Lūpų raudonio kraštas

Išskyrus:

vedeginę raukšlę, gerklaryklinį paviršių (D02.0)
antgerklį:
neklasifikuojamą kitaip (D02.0)
suprahioidinę dalį (D02.0)
lūpos odą (D03.0, D04.0)

D00.1
Stemplės karcinoma in situ
D00.2
Skrandžio karcinoma in situ
D01
Kitų ir nepatikslintų virškinimo organų karcinoma in situ
Išskyrus:

melanomą in situ (D03)

D01.0
Storosios (gaubtinės) žarnos karcinoma in situ
Išskyrus:

rektosigminę jungtį (D01.1)

D01.1
Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties karcinoma in situ

Rektosigminė jungtis

D01.2
Tiesiosios žarnos karcinoma in situ
D01.3
Išangės ir išangės kanalo karcinoma in situ
Išskyrus:

išangės:
kraštą (D03.5, D04.5)
odą (D03.5, D04.5)
perianalinės srities odą (D03.5, D04.5)

D01.4
Kitų ir nepatikslintų žarnyno dalių karcinoma in situ
Išskyrus:

didįjį dvylikapirštės žarnos spenelį (D01.5)

D01.5
Kepenų, tulžies pūslės ir tulžies latakų karcinoma in situ

Didysis dvylikapirštės žarnos spenelis

D01.7
Kitų patikslintų virškinimo organų karcinoma in situ

Kasa

D01.9
Virškinimo organų karcinoma in situ, nepatikslinta
D02
Vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos karcinoma in situ
Išskyrus:

melanomą in situ (D03)

D02.0
Gerklų karcinoma in situ

Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklaryklinis paviršius
Antgerklis (suprahioidinė dalis)

Išskyrus:

vedeginę antgerklio raukšlę:
hipofaringinį paviršių (D00.0)
ribinę zoną (D00.0)
neklasifikuojamą kitaip (D00.0)

D02.1
Trachėjos karcinoma in situ
D02.2
Broncho ir plaučio karcinoma in situ
D02.3
Kitų kvėpavimo sistemos dalių karcinoma in situ

Pridėtiniai ančiai
Vidurinė ausis
Nosies ertmės

Išskyrus:

ausį (išorinę) (odą) (D03.2, D04.2)
nosį:
neklasifikuojamą kitaip (D09.7)
odą (D03.3, D04.3)

D02.4
Kvėpavimo sistemos karcinoma in situ, nepatikslinta
D03
Melanoma in situ
Apima:
morfologijos kodus M872-M879 su eigos kodu /2
D03.0
Lūpos melanoma in situ
D03.1
Akies voko, įskaitant akies kampą, melanoma in situ
D03.2
Ausies ir išorinės ausies landos melanoma in situ
D03.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių melanoma in situ
D03.4
Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo melanoma in situ
D03.5
Liemens melanoma in situ

Išangės:
kraštas
oda
Krūtis (oda) (minkštieji audiniai)
Perianalinė oda

D03.6
Rankos, įskaitant petį, melanoma in situ
D03.7
Kojos, įskaitant klubą, melanoma in situ
D03.8
Kitų lokalizacijų melanoma in situ
D03.9
Melanoma in situ, nepatikslinta
D04
Odos karcinoma in situ
Išskyrus:

Keiro (Queyrat) eritroplaziją (varpos), neklasifikuojamą kitaip (D07.4)
melanomą in situ (D03)

D04.0
Lūpos odos karcinoma in situ
Išskyrus:

lūpos raudonio kraštą (D00.0)

D04.1
Akių vokų, įskaitant akies kampą, odos karcinoma in situ
D04.2
Ausies ir išorinės ausies landos odos karcinoma in situ
D04.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių odos karcinoma in situ
D04.4
Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo odos karcinoma in situ
D04.5
Liemens odos karcinoma in situ

Išangės:
kraštas
oda
Perianalinė oda
Krūties oda

Išskyrus:

išangę, neklasifikuojamą kitaip (D01.3)
lyties organų odą (D07)

D04.6
Rankos, įskaitant petį, odos karcinoma in situ
D04.7
Kojos, įskaitant klubą, odos karcinoma in situ
D04.8
Kitų lokalizacijų odos karcinoma in situ
D04.9
Odos karcinoma in situ, nepatikslinta
D05
Krūties karcinoma in situ
Išskyrus:
krūties odos karcinomą in situ (D04.5)
krūties (odos) melanomą in situ (D03.5)
D05.0
Lobulinė krūties karcinoma in situ
D05.1
Intraduktalinė krūties karcinoma in situ
D05.7
Kita krūties karcinoma in situ
D05.9
Krūties karcinoma in situ, nepatikslinta
D06
Gimdos kaklelio karcinoma in situ
Išskyrus:

gimdos kaklelio melanomą in situ (D03.5)
sunkią gimdos kaklelio displaziją, nenurodyta kitaip (N87.2)

D06.0
Endocervikso karcinoma in situ
D06.1
Egzocervikso karcinoma in situ

Ektocerviksas

D06.7
Kitų gimdos kaklelio dalių karcinoma in situ
D06.9
Gimdos kaklelio karcinoma in situ, nepatikslinta
D07
Kitų ir nepatikslintų lyties organų karcinoma in situ
Išskyrus:
melanomą in situ (D03.5)
D07.0
Endometriumo karcinoma in situ
D07.1
Vulvos karcinoma in situ

III laipsnio vulvos intraepitelinė neoplazija [VIN], nenurodant, ar yra sunki displazija, ar jos nėra

Išskyrus:

sunkią vulvos displaziją, neklasifikuojamą kitaip (N90.2)

D07.2
Makšties karcinoma in situ

III laipsnio makšties intraepitelinė neoplazija [VAIN], nenurodant, ar yra sunki displazija, ar jos nėra

Išskyrus:

sunkią makšties displaziją, neklasifikuojamą kitaip (N89.2)

D07.3
Kitų ir nepatikslintų moters lyties organų karcinoma in situ
D07.4
Varpos karcinoma in situ

Keiro (Queyrat) eritroplazija, neklasifikuojama kitaip

D07.5
Priešinės liaukos (prostatos) karcinoma in situ
Išskyrus:

priešinės liaukos mažo piktybiškumo displaziją (N42.3)

D07.6
Kitų ir nepatikslintų vyro lyties organų karcinoma in situ
D09
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų karcinoma in situ
Išskyrus:

melanomą in situ (D03)

D09.0
Šlapimo pūslės karcinoma in situ
D09.1
Kitų ir nepatikslintų šlapimo organų karcinoma in situ
D09.2
Akies karcinoma in situ
Išskyrus:

akių vokų odą (D04.1)

D09.3
Skydliaukės ir kitų vidaus sekrecijos liaukų karcinoma in situ
Išskyrus:

kasos endokrininę dalį (D01.7)
kiaušidę (D07.3)
sėklidę (D07.6)

D09.7
Kitų patikslintų lokalizacijų karcinoma in situ
D09.9
Karcinoma in situ, nepatikslinta
GERYBINIAI NAVIKAI
(D10-D36)
Apima:
morfologijos kodus su eigos kodu /0
D10
Burnos ertmės ir ryklės gerybinis navikas
D10.0
Lūpos gerybinis navikas

Lūpa (pasaitėlis) (vidinis paviršius) (gleivinė) (raudonio kraštas)

Išskyrus:

lūpos odą (D22.0, D23.0)

D10.1
Liežuvio gerybinis navikas

Liežuvio migdolas

D10.2
Burnos dugno gerybinis navikas
D10.3
Kitų ir nepatikslintų burnos dalių gerybinis navikas

Mažosios seilių liaukos, neklasifikuojamos kitaip

Išskyrus:

gerybinius odontogeninius navikus (D16.42, D16.5)
lūpos gleivinę (D10.0)
minkštojo gomurio nosiaryklinį paviršių (D10.6)

D10.4
Migdolo gerybinis navikas

Migdolas (gomurinis) (gomurio)

Išskyrus:

liežuvio migdolą (D10.1)
ryklės migdolą (D10.6)
migdolo:
antį (D10.5)
lankus (D10.5)

D10.5
Kitų burnaryklės dalių gerybinis navikas

Antgerklis, priekinis paviršius
Migdolo:
antis
lankai
Antgerklio įduba

Išskyrus:

antgerklį:
neklasifikuojamą kitaip (D14.1)
suprahioidinę dalį (D14.1)

D10.6
Nosiaryklės gerybinis navikas

Ryklės migdolas
Nosies pertvaros ir nosinių ryklės angų užpakalinis kraštas

D10.7
Gerklaryklės gerybinis navikas
D10.9
Ryklės gerybinis navikas, nepatikslintas
D11
Didžiųjų seilių liaukų gerybinis navikas
Išskyrus:
mažųjų seilių liaukų gerybinius navikus, neklasifikuojamus kitaip (D10.3)
patikslintų mažųjų seilių liaukų gerybinius navikus, koduojamus pagal jų anatominę lokalizaciją
D11.0
Paausinės seilių liaukos gerybinis navikas
D11.7
Kitų didžiųjų seilių liaukų gerybinis navikas

Liauka:
paliežuvinė
pažandinė

D11.9
Didžiosios seilių liaukos gerybinis navikas, nepatikslintas
D12
Storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo gerybinis navikas
Išskyrus:
polipą, storosios (gaubtinės) žarnos (ne neoplazinį) (K63.5-)
D12.0
Aklosios žarnos gerybinis navikas

Klubinės aklosios žarnos vožtuvas

D12.1
Kirmėlinės ataugos gerybinis navikas
D12.2
Kylančiosios gaubtinės žarnos gerybinis navikas
D12.3
Skersinės gaubtinės žarnos gerybinis navikas

Kepenų linkis
Blužnies linkis

D12.4
Nusileidžiančiosios gaubtinės žarnos gerybinis navikas
D12.5
Riestinės gaubtinės žarnos gerybinis navikas
D12.6
Storosios (gaubtinės) žarnos gerybinis navikas, nepatikslintas

Storosios (gaubtinės) žarnos adenomatozė
Storoji žarna, neklasifikuojama kitaip
Storosios (gaubtinės) žarnos polipozė (įgimta)

D12.7
Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties gerybinis navikas

Rektosigminė jungtis

D12.8
Tiesiosios žarnos gerybinis navikas
D12.9
Išangės ir išangės kanalo gerybinis navikas
Išskyrus:

išangės:
kraštą (D22.5, D23.5)
odą (D22.5, D23.5)
perianalinę odą (D22.5, D23.5)

D13
Kitų ir netiksliai apibrėžtų virškinimo sistemos dalių gerybinis navikas
D13.0
Stemplės gerybinis navikas
D13.1
Skrandžio gerybinis navikas
Išskyrus:

skrandžio polipą (hiperplazinį), neklasifikuojamą kitaip (K31.7)

D13.2
Dvylikapirštės žarnos gerybinis navikas
Išskyrus:

dvylikapirštės žarnos polipą (hiperplazinį), neklasifikuojamą kitaip (K31.7)

D13.3
Kitų ir nepatikslintų plonosios žarnos dalių gerybinis navikas
D13.4
Kepenų gerybinis navikas

Intrahepatiniai tulžies latakai

D13.5
Ekstrahepatinių tulžies latakų gerybinis navikas
D13.6
Kasos gerybinis navikas
Išskyrus:

kasos endokrininę dalį (D13.7)

D13.7
Kasos endokrininės dalies gerybinis navikas

Salelių ląstelių navikas
Langerhanso (Langerhans) salelės

D13.9
Netiksliai apibrėžtos virškinimo sistemos lokalizacijos gerybinis navikas

Virškinimo sistema, neklasifikuojama kitaip
Žarnos, neklasifikuojamos kitaip
Blužnis

D14
Vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos gerybinis navikas
D14.0
Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas

Nosies kremzlė

Išskyrus:

ausies landą (išorinę) (D22.2, D23.2)
kaulą:
ausies (D16.41)
nosies (D16.42)
ausies kremzlę (D21.0)
ausį (išorinę) (odą) (D22.2, D23.2)
nosį:
neklasifikuojamą kitaip (D36.7)
odą (D22.3, D23.3)
uodžiamąjį stormenį (D33.3)
polipą:
prienosinio ančio (J33.8)
ausies (vidurinės) (H74.4)
nosies (ertmės) (J33.-)
nosies pertvaros ir kriauklių užpakalinį kraštą (D10.6)

D14.1
Gerklų gerybinis navikas

Antgerklis (suprahioidinė dalis)

Išskyrus:

antgerklį, priekinį paviršių (D10.5)
balso stygų ir gerklų polipą (J38.1)

D14.2
Trachėjos gerybinis navikas
D14.3
Broncho ir plaučio gerybinis navikas
D14.4
Kvėpavimo sistemos gerybinis navikas, nepatikslintas
D15
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos organų gerybinis navikas
Išskyrus:

mezotelinį audinį (D19)

D15.0
Užkrūčio liaukos gerybinis navikas
D15.1
Širdies gerybinis navikas
Išskyrus:

didžiąsias kraujagysles (D21.3)

D15.2
Tarpuplaučio gerybinis navikas
D15.7
Kitų patikslintų krūtinės ląstos organų gerybinis navikas
D15.9
Krūtinės ląstos organo gerybinis navikas, nepatikslintas
D16
Kaulo ir sąnarinės kremzlės gerybinis navikas
Išskyrus:

jungiamuosius audinius:
ausies (D21.0)
akies voko (D21.0)
gerklų (D14.1)
nosies (D14.0)
sinoviją (D21)

D16.0
Mentės ir rankos ilgųjų kaulų gerybinis navikas
D16.1
Rankos trumpųjų kaulų gerybinis navikas
D16.2
Kojos ilgųjų kaulų gerybinis navikas
D16.3
Kojos trumpųjų kaulų gerybinis navikas
D16.4
Kaukolės ir veido kaulų gerybinis navikas
Išskyrus:

apatinį žandikaulį (D16.5)

D16.41
Kaukolės ir veido kaulų gerybinis navikas

Kaulas:
akytkaulis
kaktikaulis
pakaušinis
akiduobės
momenkaulis
pleištakaulis
smilkinkaulis

D16.42
Veido ir žandikaulių kaulų gerybinis navikas

Kaulas:
veido, neklasifikuojamas kitaip
skruostikaulis
nosies
Viršutinis žandikaulis
Nosies kriauklė
Viršutinio žandikaulio kaulai
Noragas

D16.5
Apatinio žandikaulio kaulo gerybinis navikas
D16.6
Stuburo gerybinis navikas
Išskyrus:

kryžkaulį ir uodegikaulį (D16.8)

D16.7
Šonkaulių, krūtinkaulio ir raktikaulio gerybinis navikas
D16.8
Dubens kaulų, kryžkaulio ir uodegikaulio gerybinis navikas
D16.9
Kaulo ir sąnarinės kremzlės gerybinis navikas, nepatikslintas
D17
Riebalinio audinio gerybinis navikas
Apima:
morfologijos kodus M885-M888 su eigos kodu /0
D17.0
Galvos, veido ir kaklo odos bei poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.1
Liemens odos ir poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.2
Galūnių odos ir poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.3
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų odos bei poodinio audinio riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.4
Krūtinės ląstos organų riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.5
Pilvo ertmės organų riebalinio audinio gerybinis navikas
Išskyrus:
pilvaplėvę ir retroperitoninį tarpą (D17.7)
D17.6
Sėklinio virželio riebalinio audinio gerybinis navikas
D17.7
Kitų lokalizacijų riebalinio audinio gerybinis navikas
Pilvaplėvė
Retroperitoninis tarpas
D17.9
Riebalinio audinio gerybinis navikas, nepatikslintas
Lipoma, neklasifikuojama kitaip
D18
Hemangioma ir limfangioma
Apima:

morfologijos kodus M912-M917 su eigos kodu /0

Išskyrus:

mėlynąjį ar pigmentinį apgamą (D22)

D18.0
Hemangioma
Angioma, neklasifikuojama kitaip
Taikant kodą D18.0, naudojamas toks papildomas penktasis skaitmuo:

⊗ 0 nepatikslinta lokalizacija

⊗ 1 oda ir poodinis audinys

⊗ 2 kaukolės struktūros

⊗ 3 tulžį išskiriančios sistemos ir kasos struktūros

Kepenys

⊗ 4 virškinimo sistemos struktūros

Blužnis

⊗ 5 ausies, nosies, burnos ir ryklės struktūros

⊗ 8 kitos lokalizacijos

D18.00
Hemangioma, nepatikslinta lokalizacija
D18.01
Hemangioma, oda ir poodinis audinys
D18.02
Hemangioma, intrakranijinės struktūros
D18.03
Hemangioma, tulžį išskiriančios sistemos ir kasos struktūros
Kepenys
D18.04
Hemangioma, virškinimo sistemos struktūros
Blužnis
D18.05
Hemangioma, ausies, nosies, burnos ir ryklės struktūros
D18.08
Hemangioma, kitos lokalizacijos
D18.1
Limfangioma, bet kurios lokalizacijos
D19
Mezotelinio audinio gerybinis navikas
Apima:
morfologijos kodą M905 su eigos kodu /0
D19.0
Krūtinplėvės mezotelinio audinio gerybinis navikas
D19.1
Pilvaplėvės mezotelinio audinio gerybinis navikas
D19.7
Kitų lokalizacijų mezotelinio audinio gerybinis navikas
D19.9
Mezotelinio audinio gerybinis navikas, nepatikslintas

Gerybinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip

D20
Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės minkštųjų audinių gerybinis navikas
Išskyrus:

pilvaplėvės ir retroperitoninio tarpo riebalinio audinio gerybinį naviką (D17.7)
mezotelinį audinį (D19)

D20.0
Retroperitoninio tarpo gerybinis navikas
D20.1
Pilvaplėvės gerybinis navikas
D21
Jungiamojo audinio ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas
Apima:

kraujagysles
tepalinį maišelį (bursą)
kremzlę
fasciją
riebalus
raiščius, išskyrus gimdos
limfinius takus
raumenis
sinoviją
sausgyslę (makštį)

Išskyrus:

kremzlę:
sąnarinę (D16.-)
gerklų (D14.1)
nosies (D14.0)
krūties jungiamąjį audinį (D24)
hemangiomą (D18.0-)
riebalinio audinio navikus (D17)
limfangiomą (D18.1)
periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (D36.1)
pilvaplėvę (D20.1)
retroperitoninį tarpą (D20.0)
gimdos:
lejomiomą (D25)
bet kurį raištį (D28.2)
kraujagyslių audinį (D18)

D21.0
Galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas

Jungiamasis audinys:
ausies
akių vokų

Išskyrus:

akiduobės jungiamąjį audinį (D31.6)

D21.1
Rankos, įskaitant petį, jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas
D21.2
Kojos, įskaitant klubą, jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas
D21.3
Krūtinės ląstos jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas

Pažastis
Diafragma
Didžiosios kraujagyslės

Išskyrus:

širdį (D15.1)
tarpuplautį (D15.2)
užkrūčio liauką (D15.0)

D21.4
Pilvo jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas
D21.5
Dubens jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas
Išskyrus:

gimdos:
lejomiomą (D25)
bet kurį raištį (D28.2)

D21.6
Liemens jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas, nepatikslintas

Nugara, neklasifikuojama kitaip

D21.9
Jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių gerybinis navikas, nepatikslintas
D22
Melanocitinis apgamas
Apima:

morfologijos kodus M872-M879 su eigos kodu /0
apgamas:
mėlynasis
plaukuotasis
neklasifikuojamas kitaip
pigmentinis

D22.0
Lūpos melanocitinis apgamas
D22.1
Akies voko, įskaitant akies kampą, melanocitinis apgamas
D22.2
Ausies ir išorinės ausies landos melanocitinis apgamas
D22.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių melanocitinis apgamas
D22.4
Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo melanocitinis apgamas
D22.5
Liemens melanocitinis apgamas

Išangės:
kraštas
oda
Perianalinė oda
Krūties oda

D22.6
Rankos, įskaitant petį, melanocitinis apgamas
D22.7
Kojos, įskaitant klubą, melanocitinis apgamas
D22.9
Melanocitinis apgamas, nepatikslintas
D23
Kiti odos gerybiniai navikai
Apima:

gerybinius navikus:
plaukų folikulų
riebalinių liaukų
prakaito liaukų

Išskyrus:

gerybinius riebalinio audinio navikus (D17.0D17.3)
melanocitinius apgamus (D22)

D23.0
Lūpos odos gerybinis navikas
Išskyrus:

lūpos raudonio kraštą (D10.0)

D23.1
Akių vokų, įskaitant akies kampą, odos gerybinis navikas
D23.2
Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas
D23.3
Kitų ir nepatikslintų veido dalių odos gerybinis navikas
D23.4
Galvos plaukuotosios dalies ir kaklo odos gerybinis navikas
D23.5
Liemens odos gerybinis navikas

Išangės:
kraštas
oda
Perianalinė oda
Krūties oda

Išskyrus:

išangę, neklasifikuojamą kitaip (D12.9)
lyties organų odą (D28D29)

D23.6
Rankos, įskaitant petį, odos gerybinis navikas
D23.7
Kojos, įskaitant klubą, odos gerybinis navikas
D23.9
Odos gerybinis navikas, nepatikslintas
D24
Krūties gerybinis navikas

Krūties:
jungiamasis audinys
minkštosios dalys

Išskyrus:

gerybinę krūties displaziją (N60)
krūties odą (D22.5, D23.5)

D25
Gimdos lejomioma
Apima:

gerybinius gimdos navikus, kurių morfologijos kodas M889 ir eigos kodas /0
gimdos fibromiomą

D25.0
Gimdos submukozinė lejomioma
D25.1
Gimdos intramuralinė lejomioma
D25.2
Gimdos subserozinė lejomioma
D25.9
Gimdos lejomioma, nepatikslinta
D26
Kiti gimdos gerybiniai navikai
D26.0
Gimdos kaklelio gerybinis navikas
D26.1
Gimdos kūno gerybinis navikas
D26.7
Kitų gimdos dalių gerybinis navikas
D26.9
Gimdos gerybinis navikas, nepatikslintas
D27
Kiaušidės gerybinis navikas
D28
Kitų ir nepatikslintų moters lyties organų gerybinis navikas
Apima:
adenomatozinį polipą
moters lyties organų odą
D28.0
Vulvos gerybinis navikas
D28.1
Makšties gerybinis navikas
D28.2
Kiaušintakių ir gimdos raiščių gerybinis navikas

Kiaušintakis
Gimdos raiščiai (platusis) (apvalusis)

D28.7
Kitų patikslintų moters lyties organų gerybinis navikas
D28.9
Moters lyties organo gerybinis navikas, nepatikslintas
D29
Vyro lyties organų gerybinis navikas
Apima:
vyro lyties organų odą
D29.0
Varpos gerybinis navikas
D29.1
Priešinės liaukos (prostatos) gerybinis navikas
Išskyrus:

priešinės liaukos (prostatos) gerybinę (adenomatozinę) hiperplaziją (N40)
priešinės liaukos (prostatos):
padidėjimą (N40)
hipertrofiją (N40)

D29.2
Sėklidės gerybinis navikas
D29.3
Sėklidės prielipo gerybinis navikas
D29.4
Kapšelio gerybinis navikas

Kapšelio oda

D29.7
Kitų vyro lyties organų gerybinis navikas

Sėklinė pūslelė
Sėklinis virželis
Makštinis sėklidės dangalas

D29.9
Vyro lyties organo gerybinis navikas, nepatikslintas
D30
Šlapimo organų gerybinis navikas
D30.0
Inksto gerybinis navikas
Išskyrus:

inksto:
taureles (D30.1)
geldelę (D30.1)

D30.1
Inksto geldelės gerybinis navikas
D30.2
Šlapimtakio gerybinis navikas
Išskyrus:

šlapimtakio šlapimo pūslės angą (D30.3)

D30.3
Šlapimo pūslės gerybinis navikas

Šlapimo pūslės anga:
šlapimtakio
šlaplės

D30.4
Šlaplės gerybinis navikas
Išskyrus:

šlaplės šlapimo pūslės angą (D30.3)

D30.7
Kitų šlapimo organų gerybinis navikas

Parauretrinės liaukos

D30.9
Šlapimo organo gerybinis navikas, nepatikslintas

Šlapimo sistema, neklasifikuojama kitaip

D31
Akies ir akies priedų gerybinis navikas
Išskyrus:
akies voko jungiamąjį audinį (D21.0)
regos nervą (D33.3)
akies voko odą (D22.1, D23.1)
D31.0
Junginės gerybinis navikas
D31.1
Ragenos gerybinis navikas
D31.2
Tinklainės gerybinis navikas
D31.3
Gyslainės gerybinis navikas
D31.4
Krumplyno gerybinis navikas
D31.5
Ašarų liaukos ir latakų gerybinis navikas

Ašarų maišelis
Nosies ašarų latakas

D31.6
Akiduobės gerybinis navikas, nepatikslintas

Akiduobės jungiamasis audinys
Ekstraokuliniai raumenys
Akiduobės periferiniai nervai
Retrobulbarinis audinys
Retrookulinis audinys

Išskyrus:

akiduobės kaulą (D16.41)

D31.7
Kitų patikslintų akies dalių gerybinis navikas

Rainelė
Lešiukas
Odena
Kraujagyslinis dangalas

D31.9
Akies gerybinis navikas, nepatikslintas

Akies obuolys

D32
Smegenų dangalų gerybinis navikas
D32.0
Galvos smegenų dangalų gerybinis navikas
D32.1
Nugaros smegenų dangalų gerybinis navikas
D32.9
Smegenų dangalų gerybinis navikas, nepatikslintas

Meningioma, neklasifikuojama kitaip

D33
Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių gerybinis navikas
Išskyrus:

angiomą (D18.0)
smegenų dangalus (D32)
periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (D36.1)
retrookulinį audinį (D31.6)

D33.0
Smegenų supratentorinės dalies gerybinis navikas
Smegenų skilveliai
Smegenys
Kaktinė }
Pakaušinė } skiltis
Momeninė }
Smilkininė }
Išskyrus:

ketvirtąjį skilvelį (D33.1)

D33.1
Smegenų infratentorinės dalies gerybinis navikas

Smegenų kamienas
Smegenėlės
Ketvirtasis skilvelis

D33.2
Galvos smegenų gerybinis navikas, nepatikslintas
D33.3
Galvinių nervų gerybinis navikas

Uodžiamasis stormuo

D33.4
Nugaros smegenų gerybinis navikas
D33.7
Kitų patikslintų centrinės nervų sistemos dalių gerybinis navikas
D33.9
Centrinės nervų sistemos gerybinis navikas, nepatikslintas

Nervų sistema (centrinė), neklasifikuojama kitaip

D34
Skydliaukės gerybinis navikas
D35
Kitų ir nepatikslintų vidaus sekrecijos liaukų gerybinis navikas
Išskyrus:
kasos endokrininę dalį (D13.7)
kiaušides (D27)
sėklidę (D29.2)
užkrūčio liauką (D15.0)
D35.0
Antinksčio gerybinis navikas
D35.1
Prieskydinės liaukos gerybinis navikas
D35.2
Hipofizės gerybinis navikas
D35.3
Kraniofaringinio latako gerybinis navikas
D35.4
Kankorėžinės liaukos gerybinis navikas
D35.5
Karotidinių kūnelių gerybinis navikas
D35.6
Aortinių kūnelių ir kitų paraganglijų gerybinis navikas
D35.7
Kitų patikslintų vidaus sekrecijos liaukų gerybinis navikas
D35.8
Kelių liaukų gerybinis navikas
D35.9
Vidaus sekrecijos liaukos gerybinis navikas, nepatikslintas
D36
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų gerybinis navikas
D36.0
Limfmazgių gerybinis navikas
D36.1
Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas
Išskyrus:

akiduobės periferinius nervus (D31.6)

D36.7
Kitų patikslintų lokalizacijų gerybinis navikas

Nosis, neklasifikuojama kitaip

D36.9
Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas
NEAIŠKIOS AR NEŽINOMOS EIGOS NAVIKAI
(D37-D48)
Pastaba:
skirsniuose D37D48 pagal lokalizaciją koduojami neaiškios ar nežinomos eigos navikai, jei abejojama, ar navikas piktybinis, ar gerybinis. Navikų morfologijos klasifikacijoje tokiems navikams priskiriamas eigos kodas /1.
D37
Burnos ertmės ir virškinimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D37.0
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Vedeginė antgerklio raukšlė:
gerklaryklinis paviršius
ribinė zona
neklasifikuojama kitaip
Didžiosios ir mažosios seilių liaukos
Lūpų raudonio kraštas

Išskyrus:

vedeginę antgerklio raukšlę, gerklaryklinį paviršių (D38.0)
antgerklį:
neklasifikuojamą kitaip (D38.0)
suprahioidinę dalį (D38.0)
lūpos odą (D48.5)

D37.1
Skrandžio neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D37.2
Plonosios žarnos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D37.3
Kirmėlinės ataugos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D37.4
Storosios (gaubtinės) žarnos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D37.5
Tiesiosios žarnos neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Rektosigminė jungtis

D37.6
Kepenų, tulžies pūslės ir tulžies takų neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Didysis dvylikapirštės žarnos spenelis

D37.7
Kitų virškinimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D37.71
Kasos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D37.79
Kitų patikslintų virškinimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Analinis
kanalas
sfinkteris
Išangė, neklasifikuojama kitaip
Žarna, neklasifikuojama kitaip
Stemplė

Išskyrus:

analinį:
kraštą (D48.5)
odą (D48.5)
perianalinę odą (D48.5)

D37.9
Virškinimo organo neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
D38
Vidurinės ausies ir kvėpavimo bei krūtinės ląstos organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Išskyrus:
širdį (D48.7)
D38.0
Gerklų neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Vedeginė antgerklio raukšlė, gerklaryklinis paviršius
Antgerklis (suprahioidinė dalis)

Išskyrus:

vedeginę antgerklio raukšlę:
hipofaringinį paviršių (D37.0)
ribinę zoną (D37.0)
neklasifikuojamą kitaip (D37.0)

D38.1
Trachėjos, broncho ir plaučio neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D38.2
Krūtinplėvės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D38.3
Tarpuplaučio neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D38.4
Užkrūčio liaukos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D38.5
Kitų kvėpavimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Prienosiniai ančiai
Nosies kremzlė
Vidurinė ausis
Nosies ertmės

Išskyrus:

ausį (išorinę) (odą) (D48.5)
nosį:
neklasifikuojamą kitaip (D48.7)
odą (D48.5)

D38.6
Kvėpavimo organo neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
D39
Moters lyties organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D39.0
Gimdos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D39.1
Kiaušidės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D39.2
Placentos neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Invazinė pūslinė išvisa (chorioadenoma destruens)
Pūslinė išvisa:
invazinė
piktybinė

Išskyrus:

pūslinę išvisą, neklasifikuojamą kitaip (O01.9)

D39.7
Kitų moters lyties organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Moters lyties organų oda

D39.9
Moters lyties organo neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
D40
Vyro lyties organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D40.0
Priešinės liaukos (prostatos) neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D40.1
Sėklidės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D40.7
Kitų vyro lyties organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Vyro lyties organų oda

D40.9
Vyro lyties organo neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
D41
Šlapimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D41.0
Inksto neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Išskyrus:

inkstų geldelę (D41.1)

D41.1
Inksto geldelės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D41.2
Šlapimtakio neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D41.3
Šlaplės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D41.4
Šlapimo pūslės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D41.7
Kitų šlapimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D41.9
Šlapimo organo neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
D42
Smegenų dangalų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D42.0
Galvos smegenų dangalų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D42.1
Nugaros smegenų dangalų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D42.9
Smegenų dangalų neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
D43
Galvos smegenų ir centrinės nervų sistemos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Išskyrus:
periferinius nervus ir autonominę nervų sistemą (D48.2)
D43.0
Smegenų, supratentorinės dalies neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Smegenų skilveliai
Smegenys
Kaktinė }
Pakaušinė } skiltis
Momeninė }
Smilkininė }
Išskyrus:

ketvirtąjį skilvelį (D43.1)

D43.1
Smegenų, infratentorinės dalies neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Smegenų kamienas
Smegenėlės
Ketvirtasis skilvelis

D43.2
Galvos smegenų neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
D43.3
Galvinių nervų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D43.4
Nugaros smegenų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D43.7
Kitų patikslintų centrinės nervų sistemos dalių neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D43.9
Centrinės nervų sistemos neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas

Nervų sistema (centrinė), neklasifikuojama kitaip

D44
Vidaus sekrecijos liaukų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Išskyrus:
kasos endokrininę dalį (D37.7)
kiaušidę (D39.1)
sėklidę (D40.1)
užkrūčio liauką (D38.4)
D44.0
Skydliaukės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D44.1
Antinksčio neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D44.2
Prieskydinės liaukos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D44.3
Hipofizės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D44.4
Kraniofaringinio latako neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D44.5
Kankorėžinės liaukos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D44.6
Karotidinių kūnelių neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D44.7
Aortinių kūnelių ir kitų paraganglijų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D44.8
Kelių liaukų neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Dauginė endokrininė adenomatozė

D44.9
Vidaus sekrecijos liaukos neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
D45
Tikroji policitemija
Pastaba:

Tikroji policitemija buvo klasifikuota iš naujo ir TLK-O III-iajame leidime koduojama piktybinio naviko morfologijos kodu. Kodas D45 bus naudojamas ir toliau (nors jis pateikiamas skyriuje Neaiškios ar nežinomos eigos navikai) kartu su atitinkamu morfologijos kodu.

D46
Mielodisplaziniai sindromai
Pastaba:

TLK-O III-iajame leidime mielodisplaziniai sindromai koduojami piktybinės eigos kodu /3. D46 kodai ir toliau bus naudojami (nors jie pateikiami skyriuje Neaiškios ar nežinomos eigos navikai) kartu su atitinkamu morfologijos kodu.

Išskyrus:

vaistų sukeltą aplastinę anemiją (D61.1)

D46.0
Refrakterinė anemija be žiedinių sideroblastų, tai patvirtinus
Apima:

be sideroblastų, be blastų pertekliaus

D46.1
Refrakterinė anemija su žiediniais sideroblastais
D46.2
Refrakterinė anemija su blastų pertekliumi [angl.RAEB]

RAEB:
1
2

D46.4
Refrakterinė anemija, nepatikslinta
D46.5
Refrakterinė anemija su multilinijine displazija
D46.6
Mielodisplazinis sindromas su izoliuota del(5q) chromosomos pakitimais

5q-minus sindromas

D46.7
Kiti mielodisplaziniai sindromai
Apima:

anemija

Išskyrus:

lėtinę mielomonocitinę leukemiją (C93.1)

D46.9
Mielodisplazinis sindromas, nepatikslintas

Mielodisplazija, neklasifikuojama kitaip
Preleukemija (sindromas), neklasifikuojama kitaip

Apima:

anemiją

D47
Kiti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikai
Pastaba:

TLK-O III-iajame leidime lėtiniai mieloproliferaciniai sutrikimai iš naujo koduojami piktybinės eigos kodu /3. D47 kodai ir toliau bus naudojami (nors jie pateikiami skyriuje Neaiškios ar nežinomos eigos navikai) kartu su atitinkamu morfologijos kodu.

D47.0
Neaiškios ir nežinomos eigos histiocitiniai ir putliųjų ląstelių navikai
Neagresyvi (indolentinė) sisteminė mastocitozė
Putliųjų ląstelių navikas } neklasifikuojamas kitaip
Mastocitoma }
Sisteminė mastocitozė, susijusi su klonine hemopoetine ne mastocitų liga (angl. SM-AHNMD)
Išskyrus:

mastocitozė (įgimta) (odos) (Q82.2)

D47.1
Lėtinė mieloproliferacinė liga

Lėtinė neutrofilinė leukemija

Apima:

anemiją

Išskyrus:

atipinę lėtinę mieloidinę leukemiją, BCR/ABL neigiamą (C92.2)
lėtinę mielodinę leukemiją [angl. CML] BCR/ABL teigiamą (C92.1)

D47.2
Neapibrėžtos reikšmės monokloninė gamapatija (angl. MGUS)
D47.3
Esencialinė (pirminė) (hemoraginė) trombocitemija
Idiopatinė hemoraginė trombocitemija
D47.4
Osteomielofibrozė

Lėtinė idiopatinė mielofibrozė
Mielofibrozė (idiopatinė) (su mieloidine displazija)
Mielosklerozė (megakariocitinė) su mieloidine metaplazija
Antrinė mielofibrozė esant mieloproliferacinei ligai

Išskyrus:

ūminę mielofibrozę (C94.4)

D47.5
Lėtinė eozinofilinė leukemija (hipereozinofilinis sindromas)
D47.7
Kiti patikslinti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikai
Apima:

neaiškios ir nežinomos eigos histiocitinis navikas

D47.9
Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas
Limfoproliferacinė liga, neklasifikuojama kitaip
Mieloproliferacinė liga, nepatikslinta
D48
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Išskyrus:

neurofibromatozę (nepiktybinę) (Q85.0)

D48.0
Kaulo ir sąnarinės kremzlės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Išskyrus:

kremzlę:
ausies (D48.1)
gerklų (D38.0)
nosies (D38.5)
akies voko jungiamąjį audinį (D48.1)
sinoviją (D48.1)

D48.1
Jungiamojo ir kitų minkštųjų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Jungiamasis audinys:
ausies
akių vokų

Išskyrus:

kremzlę:
sąnarinę (D48.0)
gerklų (D38.0)
nosies (D38.5)
krūties jungiamąjį audinį (D48.6)

D48.2
Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos neaiškios ar nežinomos eigos navikas
Išskyrus:

akiduobės periferinius nervus (D48.7)

D48.3
Retroperitoninio tarpo neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D48.4
Pilvaplėvės neaiškios ar nežinomos eigos navikas
D48.5
Odos neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Išangės:
kraštas
oda
Perianalinė oda
Krūties oda

Išskyrus:

išangę, neklasifikuojamą kitaip (D37.79)
lyties organų odą (D39.7, D40.7)
lūpos raudonio kraštą (D37.0)

D48.6
Krūties neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Krūties jungiamasis audinys
Filoidinė cistokarcinoma

Išskyrus:

krūties odą (D48.5)

D48.7
Kitų patikslintų lokalizacijų neaiškios ar nežinomos eigos navikas

Akis
Širdis
Akiduobės periferiniai nervai

Išskyrus:

jungiamąjį audinį (D48.1)
akių vokų odą (D48.5)

D48.9
Neaiškios ar nežinomos eigos navikas, nepatikslintas

„Augimas“, neklasifikuojamas kitaip
Navikas, neklasifikuojamas kitaip
Naujas augimas, neklasifikuojamas kitaip
Auglys, neklasifikuojamas kitaip