7 SKYRIUS
AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS
(H00-H59)

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai:

H00-H06 VOKŲ, AŠARŲ SISTEMOS IR AKIDUOBĖS LIGOS
H10-H13 JUNGINĖS LIGOS
H15-H22 ODENOS, RAGENOS, RAINELĖS IR KRUMPLYNO LIGOS
H25-H28 LĘŠIUKO LIGOS
H30-H36 GYSLAINĖS IR TINKLAINĖS LIGOS
H40-H42 GLAUKOMA
H43-H45 STIKLAKŪNIO IR AKIES OBUOLIO LIGOS
H46-H48 REGOS NERVO IR REGĖJIMO TAKŲ LIGOS
H49-H52 AKIES RAUMENŲ, ABIEJŲ AKIŲ JUDESIŲ, AKOMODACIJOS IR REFRAKCIJOS SUTRIKIMAI
H53-H54 REGĖJIMO SUTRIKIMAI IR AKLUMAS
H55-H59 KITOS AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS

Šiame skyriuje žvaigždute pažymėta:
H03* Vokų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H06* Ašarų sistemos ir akiduobės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H13* Junginės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H19* Odenos ir ragenos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H22* Rainelės ir krumplyno pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H28* Katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H32* Gyslainės ir tinklainės pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H36* Tinklainės pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H42* Glaukoma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H45* Stiklakūnio ir akies obuolio pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H48* Regos nervo [2-ojo] ir regėjimo takų pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H58* Kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Išskyrus:
tam tikras perinatalinio laikotarpio būkles (P00P96)
tam tikras infekcines ir parazitų sukeliamas ligas (A00B99)
nėštumo, gimdymo ir laikotarpio po gimdymo komplikacijas (O00O99)
įgimtas formavimosi ydas, deformacijas ir chromosomų anomalijas (Q00Q99)
endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos ligas (E00E89)
sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrus išorinių poveikių padarinius (S00T98)
navikus (C00D48)
simptomus, požymius ir nenormalius klinikinius bei laboratorinius radinius, neklasifikuojamus kitur (R00R99)
VOKŲ, AŠARŲ SISTEMOS IR AKIDUOBĖS LIGOS
(H00-H06)
H00
Miežis ir šaltasis miežis (chalazionas)
H00.0
Miežis ir kiti gilūs voko uždegimai
Abscesas } voko
Furunkulas }
Miežis
H00.1
Šaltasis miežis (chalazionas)
H01
Kiti voko uždegimai
H01.0
Blefaritas (voko krašto uždegimas)
Išskyrus:
blefarokonjunktyvitą (H10.5)
H01.1
Neinfekcinės voko dermatozės
Dermatitas:
alerginis }
kontaktinis }
egzeminis } voko
Diskinis, sergant raudonąja vilklige }
Kseroderma }
H01.8
Kiti patikslinti voko uždegimai
H01.9
Voko uždegimai, nepatikslinti
H02
Kitos vokų ligos
Išskyrus:
įgimtas vokų anomalijas (Q10.0Q10.3)
H02.0
Voko entropionas (įvirtimas) ir trichiazė
H02.1
Voko ektropionas (išvirtimas)
H02.2
Lagoftalmas (neužmerktakystė)
H02.3
Blefarochalazė
H02.4
Voko ptozė (nusileidimas)
H02.5
Kitos ligos, sutrikdančios vokų funkciją

Ankiloblefaronas (vokų suaugimas)
Blefarofimozė (vokų plyšio susiaurėjimas)
Voko sutrumpėjimas

Išskyrus:

blefarospazmą (vokų spazmą) (G24.5)
tiką:
neklasifikuojamą kitaip (F95)
organinį (G25.6)
psichogeninį (F95)

H02.6
Vokų ksantelazma
H02.7
Kitos degeneracinės vokų ir aplinkinių akies audinių ligos
Chloazma (rudmė) }
Madarozė (blakstienų išslinkimas) } voko
Vitiligo liga (baltmė) }
H02.8
Kitos patikslintos voko ligos
Voko hipertrichozė
Voko svetimkūnis (senas)
H02.9
Voko ligos, nepatikslintos
H03*
Vokų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H03.0*
Parazitų sukeltas voko pažeidimas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Vokų dermatitas, sukeltas Demodekso (erkių) (B88.0†)
Parazitų sukeltas voko pažeidimas sergant:
leišmanioze (B55†)
loiaze (B74.3†)
onchocerkoze (B73†)
ftiriaze (B85.3†)

H03.1*
Voko pažeidimas sergant kitomis infekcinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Voko pažeidimas sergant:
pūslelinės viruso infekcija [herpes simplex] (B00.5†)
raupsais (A30†)
užkrečiamuoju moliusku (B08.1†)
tuberkulioze (A18.4†)
frambezija (A66†)
juosiančiąja pūsleline (B02.3†)

H03.8*
Voko pažeidimas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Voko pažeidimas sergant impetiga (pūlinėline) (L01.0†)

H04
Ašarų sistemos ligos
Išskyrus:
įgimtą ašarų sistemos patologiją (Q10.4Q10.6)
H04.0
Dakrioadenitas (ašarų liaukos uždegimas)
Lėtinis ašarų liaukos padidėjimas
H04.1
Kitos ašarų liaukos ligos

Dakriopsas (ašarų liaukos retencinė cista)
Sausos akies sindromas
Ašarų liauka:
atrofija
cista

H04.2
Ašarojimas (epifora)
H04.3
Ūminis ir nepatikslintas ašarų kanalėlių uždegimas
Dakriocistitas (flegmonozinis) }
Dakriopericistitas } ūminis, poūmis arba nepatikslintas
Ašarų kanalėlių uždegimas (kanalikulitas) }
Išskyrus:
naujagimių dakriocistitą (P39.1)
H04.4
Lėtinis ašarų kanalėlių uždegimas
Dakriocistitas }
Ašarų: } lėtiniai
kanalikulitas }
mukocelė }
H04.5
Ašarų kanalėlių stenozė ir nepakankamumas

Ašarų kanalėlių akmenys
Ašarų taškelio išvirtimas
Ašarų takų stenozė:
kanalėlių
latako
maišelio

H04.6
Kiti ašarų kanalėlių pakitimai
Ašarinė fistulė
H04.8
Kitos ašarų sistemos ligos
H04.9
Ašarų sistemos ligos, nepatikslintos
H05
Akiduobės ligos
Išskyrus:
įgimtas akiduobės deformacijas (Q10.7)
H05.0
Ūminis akiduobės uždegimas
Abscesas }
Celiulitas }
Osteomielitas } akiduobės
Periostitas }
Tenonitas }
H05.1
Lėtinės uždegiminės akiduobės ligos
Akiduobės granulioma
H05.2
Egzoftalmo nulemti pakitimai
Akies obuolio išstūmimas (išorinis), neklasifikuojamas kitaip
Kraujosruva } akiduobės
Patinimas }
H05.3
Akiduobės deformacija
Atrofija } akiduobės
Egzostozė }
H05.4
Enoftalmas
H05.5
Senas svetimkūnis akiduobėje po kiaurinio jos sužeidimo
Retrobulbarinis svetimkūnis
H05.8
Kitos akiduobės ligos
Akiduobės cista
H05.9
Akiduobės ligos, nepatikslintos
H06*
Ašarų sistemos ir akiduobės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H06.0*
Ašarų sistemos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H06.1*
Akiduobės parazitinis pažeidimas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Akiduobės echinokokas (B67†)
Akiduobės miazė (B87.2†)

H06.2*
Egzoftalmas dėl distirozės (E05†)
H06.3*
Kiti akiduobės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
JUNGINĖS LIGOS
(H10-H13)
H10
Konjunktyvitas
Išskyrus:
keratokonjunktyvitą (H16.2)
H10.0
Gleivinis pūlinis konjunktyvitas
H10.1
Ūminis atopinis konjunktyvitas
H10.2
Kiti ūminiai konjunktyvitai
H10.3
Ūminis konjunktyvitas, nepatikslintas
Išskyrus:
naujagimių oftalmiją, neklasifikuojamą kitaip (P39.1)
H10.4
Lėtinis konjunktyvitas
H10.5
Blefarokonjunktyvitas
H10.8
Kiti konjunktyvitai
H10.9
Konjunktyvitas, nepatikslintas
H11
Kitos junginės ligos
Išskyrus:
keratokonjunktyvitą (H16.2)
H11.0
Sparninė plėvė (junginės užslinkimas ant ragenos)
Išskyrus:
tariamąjį sparnelį (H11.8)
H11.1
Junginės degeneracijos ir atsidėjimai

Junginės:
argirozė
konkrementai
pigmentacija
kserozė, neklasifikuojama kitaip

H11.2
Junginės randai
Simblefaronas
H11.3
Junginės kraujosruvos
Kraujosruvos po jungine
H11.4
Kitos junginės kraujagyslių ligos ir cistos

Junginės:
aneurizma
hiperemija
edema

H11.8
Kitos patikslintos junginės ligos
Tariamasis sparnelis
H11.9
Junginės ligos, nepatikslintos
H13*
Junginės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H13.0*
Filiarinė junginės infekcija (B74†)
H13.1*
Konjunktyvitas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Konjunktyvitas (dėl):
akantamebos (B60.1†)
difterinis (A36.8†)
gonokokinis (A54.3†)
pūslelinės viruso infekcijos [herpes simplex, paprastosios pūslelinės] (B00.5†)
meningokokinis (A39.8†)
juosiančiosios pūslelinės (B02.3†)

H13.2*
Konjunktyvitas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur
H13.3*
Akių pemfigoidas (L12†)
H13.8*
Kiti junginės pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
ODENOS, RAGENOS, RAINELĖS IR KRUMPLYNO LIGOS
(H15-H22)
H15
Odenos ligos
H15.0
Skleritas
H15.1
Episkleritas
H15.8
Kitos odenos ligos
Ekvatorinė stafiloma
Odenos ektazija
Išskyrus:
degeneracinę trumparegystę (H44.2)
H15.9
Odenos ligos, nepatikslintos
H16
Keratitas
H16.0
Ragenos opa
Opa:
ragenos:
  centrinė
  kraštinė
  neklasifikuojama kitaip
  perforuota
  žiedinė
  su pūliais priekinėje kameroje (hipopionas)
Mūreno (Mooren)
H16.1
Kitas paviršinis keratitas be konjunktyvito

Keratitas:
areolinis
siūlinis
monetinis
žvaigždinis
juostinis
paviršinis taškinis
Fotokeratitas (ragenos uždegimas)
Sniego oftalmija

H16.2
Keratokonjunktyvitas

Keratokonjunktyvitas:
dėl išorinio poveikio
neurotrofinis
neklasifikuojamas kitaip
flikteninis
Mazginė oftalmija
Paviršinis keratitas su konjunktyvitu

H16.3
Intersticinis ir gilusis keratitas
H16.4
Naujadarinės ragenos kraujagyslės
Ištuštėjusios (ragenos) kraujagyslės
Panusas (gyslonis) (ragenos)
H16.8
Kiti keratitai
H16.9
Keratitas, nepatikslintas
H17
Ragenos randai ir drumstys
H17.0
Suaugusi baltmė
H17.1
Kitos centrinės ragenos drumstys
H17.8
Kiti ragenos randai ir drumstys
H17.9
Ragenos randai ir drumstys, nepatikslinta
H18
Kitos ragenos ligos
H18.0
Ragenos pigmentacija ir atsidėjimai

Hematokornija (ragenos infiltracija krauju)
Kaizerio-Fleišerio (Kayser-Fleischer) žiedas
Krukenbergo (Krukenberg) verpstė
Stalio (Staehli) linija

Ragenos pigmentiniam žiedui nurodyti naudokite papildomus kodus (T90.4 ir Y85-Y89).
Jei ligą sukėlė vaistas, jam nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius)

H18.1
Pūslinė keratopatija
H18.2
Kiti ragenos paburkimai
H18.3
Ragenos membranų pakitimai
Raukšlės } Descemeto (Descemet) membranoje
Plyšimas }
H18.4
Ragenos degeneracija
Senatvinis žiedas (Arcus senilis)
Juosiančioji keratopatija
Išskyrus:
Mūreno (Mooren) opą (H16.0)
H18.5
Paveldėtosios ragenos distrofijos
Distrofija:
ragenos:
  epitelinė
  grūdėtoji
  pynučių pavidalo
  dėmėtoji
Fukso (Fuchs)
H18.6
Keratokonusas (ragenos kūgis)
H18.7
Kitos ragenos deformacijos

Ragenos:
ektazija
stafiloma
Descemetocelė (Descemeto (Descement) membranos išvarža)

Išskyrus:

įgimtas ragenos anomalijas (Q13.3Q13.49)

H18.8
Kiti patikslinti ragenos pakitimai
Nejautrumas (anestezija) }
Sumažėjęs jautrumas (hipestezija) } ragenos
Recidyvuojanti erozija }
Kontaktinių lęšių netoleravimas, neklasifikuojamas kitaip
H18.9
Ragenos ligos, nepatikslintos
H19*
Odenos ir ragenos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H19.0*
Skleritas ir episkleritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Sifilinis episkleritas (A52.7†)
Tuberkuliozinis episkleritas (A18.5†)
Juosiantysis pūslelinis skleritas (B02.3†)

H19.1*
Pūslelinis virusinis keratitas ir keratokonjunktyvitas (B00.5†)

Dendritinis ir diskinis keratitas

H19.2*
Keratitas ir keratokonjunktyvitas sergant kitomis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Keratitas ir keratokonjunktyvitas (tarpaudininis), kai yra:
akantoamebiazė (B60.1†)
tymai (B05.8†)
sifilis (A50.3†)
tuberkuliozė (A18.5†)
juostinė pūslelinė (B02.3†)

H19.3*
Keratitas ir keratokonjunktyvitas sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Sausasis keratokonjunktyvitas (M35.0†)

H19.8*
Kiti ragenos ir odenos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Keratokonusas sergant Dauno (Down) sindromu (Q90.-†)

H20
Iridociklitas
H20.0
Ūminis ir poūmis iridociklitas
Priekinis uveitas
Ciklitas } ūminis, pasikartojantis ar poūmis
Iritas }
H20.1
Lėtinis iridociklitas
H20.2
Lęšiuko nulemtas iridociklitas
H20.8
Kiti iridociklitai
H20.9
Iridociklitas, nepatikslintas
H21
Kitos rainelės ir krumplyno ligos
Išskyrus:
simpatinį uveitą (H44.1)
H21.0
Hifema (kraujas priekinėje kameroje)
Išskyrus:

trauminę hifemą (S05.1)

H21.1
Kiti rainelės ir krumplyno kraujagyslių pakitimai
Naujadarinės rainelės ir krumplyno kraujagyslės
Rainelės rubeozė (raudonumas)
H21.2
Rainelės ir krumplyno degeneracija

Degeneracija:
rainelės (pigmentinė)
vyzdžio krašto
Iridošizė
Rainelės atrofija (esencinė) (progresuojanti)
Miotinė vyzdžio cista
Rainelės persišvietimas

H21.3
Rainelės, krumplyno ir priekinės kameros cista

Rainelės, krumplyno ir priekinės kameros cista:
eksudacinė
implantacinė
neklasifikuojama kitaip
parazitinė

Išskyrus:

miotinę vyzdžio cistą (H21.2)

H21.4
Vyzdžio membranos

Bombuota rainelė
Vyzdžio:
okliuzija
sekliuzija

H21.5
Kitos rainelės ir krumplyno sąaugos bei plyšimai

Goniosinechijos
Iridodializė
Kameros kampo recesija
Sinechijos (rainelės):
priekinės
neklasifikuojamos kitaip
užpakalinės

Išskyrus:

korektopiją (Q13.2)

H21.8
Kitos patikslintos rainelės ir krumplyno ligos
H21.9
Rainelės ir krumplyno ligos, nepatikslintos
H22*
Rainelės ir krumplyno pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H22.0*
Iridociklitas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Iridociklitas, kai yra:
gonokokinė infekcija (A54.3†)
pūslelinės viruso infekcija [herpes simplex, paprastoji pūslelinė] (B00.5†)
sifilis (antrinis) (A51.4†)
tuberkuliozė (A18.5†)
juosiančioji pūslelinė (B02.3†)

H22.1*
Iridociklitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Iridociklitas sergant:
ankiloziniu spondilitu (M45.0†)
sarkoidoze (D86.8†)

H22.8*
Kiti rainelės ir krumplyno pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
LĘŠIUKO LIGOS
(H25-H28)
H25
Senatvinė katarakta
Išskyrus:
kapsulinę (apvalkalinę) glaukomą su lęšiuko pseudoeksfoliacija (H40.1)
H25.0
Senatvinė prasidedanti katarakta

Senatvinė katarakta:
vainikinė
žievinė
taškinė
Subkapsulinė poliarinė senatvinė katarakta (priekinė) (užpakalinė)
Vandeniniai plyšiai

H25.1
Senatvinė branduolinė katarakta

Juodoji katarakta
Branduolinė sklerozinė katarakta

H25.2
Senatvinė katarakta (Morganji (Morgagni) tipo)
Perbrendusi senatvinė katarakta
H25.8
Kitos senatvinės kataraktos
Kombinuotos senatvinės kataraktos formos
H25.9
Senatvinė katarakta, nepatikslinta
H26
Kitos kataraktos
Išskyrus:
įgimtą kataraktą (Q12.0)
H26.0
Vaikų, jaunatvinė (juvenilinė) ir priešsenatvinė katarakta
H26.1
Trauminė katarakta
Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

H26.2
Komplikuota katarakta
Katarakta sergant lėtiniu iridociklitu
Antrinė katarakta sergant akių ligomis
Glaukominiai dribsniai (subkapsuliniai)
H26.3
Vaistų sukelta katarakta

Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

H26.4
Katarakta po kitų ligų
Antrinė katarakta
Zomeringo (Soemmerring) žiedas
H26.8
Kitos patikslintos kataraktos
H26.9
Katarakta, nepatikslinta
H27
Kitos lęšiuko ligos
Išskyrus:

įgimtą lęšiuko anomaliją (Q12)
intraokulinio lęšio sukeltas mechanines komplikacijas (T85.2)
pseudofakiją (Z96.1)

H27.0
Afakija
H27.1
Lęšiuko dislokacija
H27.8
Kitos patikslintos lęšiuko ligos
H27.9
Lęšiuko ligos, nepatikslintos
H28*
Katarakta ir kitos lęšiuko ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H28.1*
Katarakta sergant endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis

Katarakta sergant hipoparatiroidizmu (E20†)
Katarakta dėl mitybos sutrikimo, dehidratacijos (E40E46†)

Išskyrus:

diabetinę kataraktą (E1-.36)
anksti prasidedančią su amžiumi susijusią kataraktą sergant diabetu (E1-.39)

H28.2*
Katarakta sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Miotoninė katarakta (G71.1†)

H28.8*
Kiti lęšiuko pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
GYSLAINĖS IR TINKLAINĖS LIGOS
(H30-H36)
H30
Gyslainės ir tinklainės uždegimas
H30.0
Židininis gyslainės ir tinklainės uždegimas

Židininis:
chorioretinitas
chorioiditas
retinitas
retinochorioiditas

H30.1
Diseminuotas (išplitęs) gyslainės ir tinklainės uždegimas

Diseminuotas:
chorioretinitas
chorioiditas
retinitas
retinochorioiditas

Išskyrus:

eksudacinę retinopatiją (H35.0)

H30.2
Užpakalinis ciklitas
Plokščiosios krumplyno dalies uždegimas (pars planitis)
H30.8
Kiti gyslainės ir tinklainės uždegimai
Harada (Harada) liga
H30.9
Gyslainės ir tinklainės uždegimai, nepatikslinti
Chorioretinitas }
Chorioiditas } neklasifikuojamas kitaip
Retinitas }
Retinochorioiditas }
H31
Kitos gyslainės ligos
H31.0
Gyslainės ir tinklainės randai
Dėmės pavidalo randai užpakaliniame poliuje (po uždegimų) (po traumų)
Saulės retinopatija
H31.1
Gyslainės degeneracija
Atrofija } gyslainės
Sklerozė }
Išskyrus:
angioidines juostas (H35.3)
H31.2
Paveldimosios gyslainės distrofijos
Choroideremija
Gyslainės (centrinė areolinė) (išplitusi) (peripapilinė) distrofija
Vagotoji gyslainės atrofija
Išskyrus:
ornitinemiją (E72.4)
H31.3
Gyslainės kraujosruva ir plyšimas

Gyslainės kraujosruva:
ekspulsyvinė
neklasifikuojama kitaip

H31.4
Gyslainės atšokimas
H31.8
Kitos patikslintos gyslainės ligos

Gyslainės neovaskuliarizacija

H31.9
Gyslainės ligos, nepatikslintos
H32*
Gyslainės ir tinklainės pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H32.0*
Gyslainės ir tinklainės uždegimas sergant infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Chorioretinitas:
sifilinis, vėlyvas (A52.7†)
toksoplazminis (B58.0†)
tuberkuliozinis (A18.5†)

H32.8*
Kiti gyslainės ir tinklainės pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Albumininis retinitas (N18.5†)
Inkstinis retinitas (N18.5†)

H33
Tinklainės atšokimai ir plyšiai
Išskyrus:
tinklainės pigmentinio epitelio atšokimą (H35.7)
H33.0
Tinklainės atšokimas dėl tinklainės plyšimo
Tinklainės atšokimas dėl plyšimo
H33.1
Retinošizė ir tinklainės cistos
Dantytosios linijos cista
Parazitinė tinklainės cista, neklasifikuojama kitaip
Tinklainės pseudocista
Išskyrus:
įgimtą retinošizę (Q14.1)
mikrocistinę tinklainės degeneraciją (H35.4)
H33.2
Tinklainės serozinis atšokimas

Tinklainės atšokimas:
neklasifikuojamas kitaip
be tinklainės plyšio

Išskyrus:

centrinę serozinę chorioretinopatiją (H35.7)

H33.3
Tinklainės plyšiai be atšokimo
Pasagos pavidalo plyšys } tinklainės be atšokimo
Apvalus plyšys }
Tinklainės plyšys su dangteliu
Tinklainės plyšys, neklasifikuojamas kitaip
Išskyrus:
po operacijos dėl tinklainės atšokimo susidariusius chorioretininius randus (H59.89)
periferinę tinklainės degeneraciją be plyšio (H35.4)
H33.4
Trakcijinis tinklainės atšokimas
Proliferuojanti vitreoretinopatija su tinklainės atšokimu
H33.5
Kiti tinklainės atšokimai
H34
Tinklainės kraujagyslių nepraeinamumas
Išskyrus:
trumpalaikę amaurozę (G45.3)
H34.0
Praeinantis tinklainės arterijos nepraeinamumas
H34.1
Centrinės tinklainės arterijos nepraeinamumas
H34.2
Kiti tinklainės arterijų nepraeinamumai
Holenhorsto (Hollenhorst) plokštelė
Tinklainės:
arterijos nepraeinamumas:
  šakos
  dalinis
mikroembolija
H34.8
Kitų tinklainės kraujagyslių nepraeinamumas

Tinklainės venos nepraeinamumas:
centrinės
prasidedantis
dalinis
smulkesniųjų šakų

H34.9
Tinklainės kraujagyslių nepraeinamumas, nepatikslintas
H35
Kitos tinklainės ligos
H35.0
Bazinė retinopatija ir tinklainės kraujagyslių pakitimai

Tinklainės kraujagyslių pakitimai
Tinklainės:
mikroaneurizmos
naujadarinės kraujagyslės
perivaskulitas
varikozė
movos apie kraujagysles
vaskulitas
Retinopatija:
bazinė, neklasifikuojama kitaip
Koutso (Coats)
eksudacinė
hipertenzinė
neklasifikuojama kitaip

H35.1
Neišnešiotų kūdikių retinopatija
Retrolentinė fibroplazija
H35.2
Kitos proliferacinės retinopatijos
Proliferacinė vitreoretinopatija
Išskyrus:
proliferacinę vitreoretinopatiją su tinklainės atšokimu (H33.4)
H35.3
Geltonosios dėmės ir užpakalinio poliaus degeneracija
Angioidinės juostos }
Cista }
Druzos (degeneracinės) } geltonosios dėmės
Skylė }
Raukšlėtoji }
Kunto-Džiunijaus (Kuhnt-Junius) degeneracija
Senatvinė geltonosios dėmės degeneracija (atrofinė) (eksudacinė)
Toksinė makulopatija

Ligą sukėlusiam vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

H35.4
Periferinė tinklainės degeneracija

Degeneracija, tinklainės:
pynučių pavidalo
mikrocistinė
neklasifikuojama kitaip
grotelinė
grindinio akmenų pavidalo
tinklinė

Išskyrus:

su tinklainės plyšimu (H33.3)

H35.5
Paveldimosios tinklainės distrofijos

Distrofija:
tinklainės (baltataškė) (pigmentinė) (trynio pavidalo)
tapetoretininė
vitreoretininė
Pigmentinis retinitas
Štargarto (Stargardt) liga

H35.6
Tinklainės kraujosruva
H35.7
Tinklainės išsisluoksniavimas
Centrinė serozinė chorioretinopatija
Tinklainės pigmentinio epitelio atšokimas
H35.8
Kitos patikslintos tinklainės ligos
H35.9
Tinklainės ligos, nepatikslintos
H36*
Tinklainės pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Aterosklerozinė retinopatija (I70.8†)
Proliferacinė retinopatija sergant pjautuvine anemija (D57†)
Tinklainės distrofija sutrikus lipidų atsidėjimui (E75†)

Išskyrus:

diabetinę retinopatiją (E1-.3-)

GLAUKOMA
(H40-H42)
H40
Glaukoma
Išskyrus:
absoliučią glaukomą (H44.5)
įgimtą glaukomą (Q15.0)
trauminę glaukomą dėl gimdymo traumos (P15.3)
H40.0
Glaukomos įtarimas
Akies hipertenzija
H40.1
Pirminė atviro kampo glaukoma

Glaukoma (pirminė) (likutinė):
kapsulinė su lęšiuko pseudoeksfoliacijomis
paprasta lėtinė
mažo spaudimo
pigmentinė

H40.2
Pirminė uždaro kampo glaukoma

Uždaro kampo (pirminė) (likutinė) glaukoma:
ūminė
lėtinė
protarpinė (intermituojanti)

H40.3
Antrinė glaukoma dėl akies traumos
Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą.

H40.4
Antrinė glaukoma dėl akies uždegimo
Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą.

H40.5
Antrinė glaukoma dėl kitų akies ligų
Priežasčiai nurodyti naudokite papildomą kodą.

Išskyrus:
sergant cukriniu diabetu (E1-.35)
H40.6
Antrinė glaukoma, sukelta vaistų
Vaistui nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius).

H40.8
Kitos glaukomos
H40.9
Glaukoma, nepatikslinta
H42*
Glaukoma sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H42.0*
Glaukoma sergant endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis

Glaukoma sergant:
amiloidoze (E85†)
Lou (Lowe) sindromu (E72.0†)

H42.8*
Glaukoma sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Glaukoma sergant onchocerkoze (B73†)

STIKLAKŪNIO IR AKIES OBUOLIO LIGOS
(H43-H45)
H43
Stiklakūnio ligos
H43.0
Stiklakūnio iškritimas
Išskyrus:
stiklakūnio sindromą po kataraktos operacijos (H59.0)
H43.1
Stiklakūnio kraujosruva
H43.2
Kristalų nuosėdos stiklakūnyje
H43.3
Kitos stiklakūnio drumstys
Stiklakūnio membranos ir sijos
H43.8
Kitos stiklakūnio ligos

Stiklakūnio:
degeneracija
atšokimas

Išskyrus:

proliferacinę vitreoretinopatiją su tinklainės atšokimu (H33.4)

H43.9
Stiklakūnio ligos, nepatikslintos
H44
Akies obuolio ligos
Apima:
ligas, pažeidžiančias daugelį akies audinių
H44.0
Pūlingas endoftalmitas
Panoftalmitas
Stiklakūnio abscesas
H44.1
Kiti endoftalmitai
Parazitiniai endoftalmitai, neklasifikuojami kitaip
Simpatinis uveitas
H44.2
Degeneracinė trumparegystė
H44.3
Kitos degeneracinės akies obuolio ligos
Chalkozė
Akių siderozė
H44.4
Akies hipotonija
H44.5
Degeneraciniai akies obuolio pakitimai
Absoliuti glaukoma
Akies obuolio atrofija
Akies obuolio sunykimas
H44.6
Senas intraokulinis svetimkūnis, magnetinis

Senas magnetinis svetimkūnis:
priekinėje kameroje
krumplyne
rainelėje
lęšiuke
užpakalinėje akies obuolio sienelėje
stiklakūnyje

H44.7
Senas intraokulinis svetimkūnis, nemagnetinis

Senas nemagnetinis svetimkūnis:
priekinėje kameroje
krumplyne
rainelėje
lęšiuke
užpakalinėje akies obuolio sienelėje
stiklakūnyje

H44.8
Kitos akies obuolio ligos
Hemoftalmas (kraujo išsiliejimas akies obuolyje)
Akies obuolio išnirimas
H44.9
Akies obuolio ligos, nepatikslintos
H45*
Stiklakūnio ir akies obuolio pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H45.0*
Stiklakūnio kraujosruva sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
Išskyrus:
sergant cukriniu diabetu (E1-.33)
H45.1*
Endoftalmitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Endoftalmitas sergant:
onchocerkoze (B73†)
toksokaroze (B83.0†)

H45.8*
Kiti stiklakūnio ir akies obuolio pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
REGOS NERVO IR REGĖJIMO TAKŲ LIGOS
(H46-H48)
H46
Regos nervo neuritas

Regos nervo:
neuropatija, išskyrus išeminę
papilitas
Retrobulbarinis neuritas, neklasifikuojamas kitaip

Išskyrus:

išeminę regos nervo neuropatiją (H47.0)
optinį neuromielitą [Deviko (Devic) ligą] (G36.0)

H47
Kitos regos nervo [2-ojo] ir regėjimo takų ligos
H47.0
Regos nervo ligos, neklasifikuojamos kitur
Regos nervo suspaudimas
Kraujosruva į regos nervo dangalus
Išeminė regos nervo neuropatija
H47.1
Regos nervo disko edema, nepatikslinta
H47.2
Regos nervo atrofija
Temporalinės regos nervo disko pusės pablyškimas
H47.3
Kitos regos nervo disko ligos
Regos nervo disko druzos
Pseudopapiloedema
H47.4
Regos nervų kryžmės ligos
H47.5
Kitų regos takų ligos
Regos traktų, keturkalnio branduolių ir regėjimo takų ligos
H47.6
Regos žievinių centrų ligos
Žievinis aklumas
H47.7
Regėjimo takų ligos, nepatikslintos
H48*
Regos nervo [2-ojo] ir regėjimo takų pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H48.0*
Regos nervo atrofija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Regos nervo atrofija sergant vėlyvuoju sifiliu (A52.1†)

H48.1*
Retrobulbarinis neuritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Retrobulbarinis neuritas sergant:
vėlyvuoju sifiliu (A52.1†)
meningokokine infekcija (A39.8†)
išsėtine skleroze (G35†)

H48.8*
Kiti regos nervo ir regėjimo takų pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
AKIES RAUMENŲ, ABIEJŲ AKIŲ JUDESIŲ, AKOMODACIJOS IR REFRAKCIJOS SUTRIKIMAI
(H49-H52)
Išskyrus:

nistagmą ir kitus netaisyklingus akių judesius (H55)

H49
Paralyžinis žvairumas
Išskyrus:

oftalmoplegiją:
vidinę (H52.5)
intrabranduolinę (H51.2)
progresuojančią viršbranduolinę (G23.1)

H49.0
Akies judinamojo [3-iojo] nervo paralyžius
H49.1
Skridininio [4-ojo] nervo paralyžius
H49.2
Atitraukiamojo [6-ojo] nervo paralyžius
H49.3
Totalinė (išorinė) oftalmoplegija
H49.4
Progresuojanti išorinė oftalmoplegija
H49.8
Kitas paralyžinis žvairumas
Išorinė oftalmoplegija, neklasifikuojama kitaip
Kirnso-Seiro (Kearns-Sayre) sindromas
Oftalmoplegijos sindromas
Tolosa-Hanto (Tolosa-Hunt) sindromas
H49.9
Paralyžinis žvairumas, nepatikslintas
H50
Kitas žvairumas
H50.0
Konverguojantis lydimasis žvairumas
Ezotropija (alternuojanti) (monokulinė)
Išskyrus:
protarpinę (intermituojančią)
H50.1
Diverguojantis lydimasis žvairumas

Egzotropija (alternuojanti) (monokulinė)

H50.2
Vertikalusis žvairumas
Hipertropija
Hipotropija
H50.3
Protarpinė heterotropija
Protarpinė:
ezotropija } (alternuojanti) (monokulinė)
egzotropija }
H50.4
Kita ir nepatikslinta heterotropija
Lydimasis žvairumas, neklasifikuojamas kitaip
Ciklotropija
Mikrotropija
Monofiksacijos sindromas
H50.5
Heteroforija
Alternuojanti heteroforija
Ezoforija
Egzoforija
H50.6
Mechaninis žvairumas
Brauno (Brown) skydo sindromas
Sąauginis žvairumas
Trauminis akių judesių apribojimas
H50.8
Kitas patikslintas žvairumas
Duano (Duane) sindromas
H50.9
Žvairumas, nepatikslintas
H51
Kiti abiejų akių judesių sutrikimai
H51.0
Abiakio žvilgsnio paralyžius
H51.1
Konvergencijos nepakankamumas ir perteklius
H51.2
Tarpbranduolinė oftalmoplegija
H51.8
Kiti patikslinti abiejų akių judesių sutrikimai
H51.9
Abiejų akių judesių sutrikimas, nepatikslintas
H52
Refrakcijos ir akomodacijos sutrikimai
H52.0
Hipermetropija (toliaregystė)
H52.1
Miopija (trumparegystė)
Išskyrus:
degeneracinę miopiją (trumparegystę) (H44.2)
H52.2
Astigmatizmas
H52.3
Anizometropija ir anizeikonija
H52.4
Presbiopija
H52.5
Akomodacijos sutrikimai
Vidinė oftalmoplegija (visiška) (totalinė)
Parezė } akomodaciniai
Spazmas }
H52.6
Kiti refrakcijos sutrikimai
H52.7
Refrakcijos sutrikimai, nepatikslinti
REGĖJIMO SUTRIKIMAI IR AKLUMAS
(H53-H54)
H53
Regėjimo sutrikimai
H53.0
Ambliopija be anopsijos

Ambliopija:
anizometrinė
išnykstanti (deprivacinė)
žvairumo

H53.1
Subjektyvūs regėjimo sutrikimai
Astenopija
Aklumas dieną
Hemeralopija
Metamorfopsija (kreivaregystė)
Fotofobija
Mirgančioji skotoma (akipločio ištrūkis)
Staigus regėjimo praradimas
Vaivorykštiniai ratai
Išskyrus:
regos haliucinacijas (R44.1)
H53.2
Dvejinimasis (diplopija)
Dvigubas matymas
H53.3
Kiti abiakio matymo sutrikimai
Anomali tinklainių atitiktis
Fuzija su ydingu stereoskopiniu matymu
Vienalaikis vaizdų jutimas be fuzijos
Abiakio regėjimo nuslopinimas
H53.4
Akipločio defektai

Padidėjusi akloji dėmė
Koncentriškas akipločio susiaurėjimas
Hemianopsija (heteroniminė) (homoniminė)
Kvadranto anopsija
Skotomos (akipločio ištrūkiai):
lanko pavidalo
Bjerumo (Bjerrum)
centrinė
žiedinė

H53.5
Spalvinio matymo trūkumai
Achromatopsija
Įgytas spalvų jutimo sutrikimas
Spalvinis aklumas
Deuteranomalija (sutrikęs žalios spalvos matymas)
Deuteranopija (žalios spalvos nematymas)
Protanomalija (sutrikęs raudonos spalvos matymas)
Protanopija (raudonos spalvos nematymas)
Tritanomalija (sutrikęs mėlynos spalvos matymas)
Tritanopija (mėlynos spalvos nematymas)
Išskyrus:
aklumą dieną (H53.1)
H53.6
Aklumas naktį
Išskyrus:
dėl vitamino A trūkumo (E50.5)
H53.8
Kiti regėjimo sutrikimai
H53.9
Regėjimo sutrikimas, nepatikslintas
H54
Regėjimo sutrikimai, įskaitant abiejų akių arba vienos akies aklumą
Pastaba:
žemiau esančioje lentelėje pateikiama Tarptautinės oftalmologijos tarybos (2002 m. nutarimas) rekomenduota ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) konsultacijų dėl „Regėjimo praradimo ir regėjimo funkcijos charakteristikų standartų kūrimo“ rekomendacijose (2003 m. rugsėjo mėn.) pateikta regėjimo sutrikimų klasifikacija.

Apibūdinant regėjimo sutrikimus, kuriems suteikti H54.0H54.3 kodai, regėjimo aštrumą reikia nustatyti, kai atmerktos abi akys, su korekcija, jeigu tokia yra. Apibūdinant regėjimo sutrikimus, kuriems suteikti H54.4H54.6 kodai, regėjimo aštrumą reikia nustatyti, kai atmerkta viena akis, su korekcija, jeigu tokia yra.

Jeigu vertinama pagal akipločio pakitimus, pacientai su geriau matančiosios akies akipločiu, ne didesniu kaip 10o atstumu apie centrinį fiksavimo tašką, patenka į 3-ią kategoriją. Esant vienos akies aklumui (H54.4), šis akipločio sumažėjimo laipsnis taikomas pažeistai akiai.

Regėjimo sutrikimo kategorijaRegėjimo į tolį aštrumas
Blogesnis už: Lygus arba geresnis už:
Nedidelis regėjimo sutrikimas arba regėjimas be sutrikimų 0   6/18
3/10 (0,3)
20/70
Vidutinis regėjimo sutrikimas 1 6/18
3/10 (0,3)
20/70
6/60
1/10 (0,1)
20/200
Didelis regėjimo sutrikimas 2 6/60
1/10 (0,1)
20/200
3/60
1/20 (0,05)
20/400
Aklumas 3 3/60
1/20 (0,05)
20/400
1/60 (skiria pirštus vieno metro atstumu)
1/50 (0,02)
5/300 (20/1200)
Aklumas 4 1/60 (skiria pirštus vieno metro atstumu)
1/50 (0,02)
5/300 (20/1200)
Šviesos jutimas
Aklumas    
5 Nėra šviesos jutimo  
9 Nenustatyta arba nepatikslinta  


Pastaba:
apibrėžimas Regėjimo sutrikimas, kuriam suteiktas H54 kodas, apima 0 kategoriją, į kurią patenka nedidelis regėjimo sutrikimas arba regėjimas be sutrikimų, 1 kategoriją, į kurią patenka vidutinis regėjimo sutrikimas, 2 kategoriją, į kurią patenka didelis regėjimo sutrikimas, 3, 4 ir 5 kategorijas, į kurias patenka aklumas, ir 9 kategoriją, į kurią patenka nepatikslintas regėjimo sutrikimas. Silpnas regėjimas, kurio sąvoka vartota ankstesniame leidime, patenka į 1 ir 2 kategoriją, kurioms priklauso vidutinis ir didelis regėjimo sutrikimai, siekiant išvengti painiavos dėl asmenų, kuriems reikalinga silpno regėjimo priežiūra.
Išskyrus:

trumpalaikę amaurozę (G45.3)

H54.0
Abiejų akių aklumas

3, 4, 5 kategorijos regėjimo sutrikimas

H54.1
Didelis abiejų akių regėjimo sutrikimas
2 kategorijos regėjimo sutrikimas
H54.2
Vidutinis abiejų akių regėjimo sutrikimas
1 kategorijos regėjimo sutrikimas
H54.3
Nedidelis abiejų akių regėjimo sutrikimas arba regėjimas be sutrikimų
0 kategorijos regėjimo sutrikimas
H54.4
Vienos akies aklumas
3, 4, 5 kategorijos vienos akies regėjimo sutrikimas ir 0, 1, 2 arba 9 kategorijos kitos akies regėjimo sutrikimas
H54.5
Didelis vienos akies regėjimo sutrikimas
2 kategorijos vienos akies regėjimo sutrikimas ir 0, 1 arba 9 kategorijos kitos akies regėjimo sutrikimas
H54.6
Vidutinis vienos akies regėjimo sutrikimas
1 kategorijos vienos akies regėjimo sutrikimas ir 0 arba 9 kategorijos kitos akies regėjimo sutrikimas
H54.9
Nepatikslintas regėjimo sutrikimas
9 kategorijos regėjimo sutrikimas
KITOS AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS
(H55-H59)
H55
Nistagmas ir kiti netaisyklingi akies judesiai

Nistagmas:
įgimtas
išnykstantis (deprivacinis)
disocijuotas
latentinis
neklasifikuojamas kitaip

H57
Kitos akies ir jos priedinių organų ligos
H57.0
Vyzdžio funkcijos sutrikimai
H57.1
Akies skausmas
H57.8
Kitos patikslintos akies ir jos priedinių organų ligos
H57.9
Akies ir jos priedinių organų ligos, nepatikslintos
H58*
Kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H58.0*
Vyzdžio funkcijos sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

Argylo Robertsono (Argyll Robertson) fenomenas, arba sifilinis vyzdys (A52.1†)

H58.1*
Regėjimo sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
H58.8*
Kiti patikslinti akies ir jos priedinių organų sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
Sifilinė okulopatija, neklasifikuojama kitur:
įgimta:
  ankstyva (A50.0†)
  vėlyva (A50.3†)
ankstyva (antrinė) (A51.4†)
vėlyva (A52.7†)
H59
Akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur
Išskyrus:

mechanines komplikacijas dėl:
intraokulinio lęšio (T85.2)
kitų akių protezų, implantų ir transplantų (T85.3)
pseudofakiją (Z96.1)

H59.0
Pūslinė keratopatija po kataraktos operacijos

Sindromas:
stiklakūnio ir ragenos
stiklakūnio (lietimo)

H59.8
Kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų
H59.81
Cistinė geltonosios dėmės edema po kataraktos operacijos
Irvino-Gaso (Irvine-Gass) sindromas
H59.89
Kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur

Su filtracine pagalvėle susijęs endoftalmitas
Chorioretininiai randai po operacijų dėl tinklainės atšokimo
Poprocedūrinis filtracinės pagalvėlės  uždegimas (infekcija)
Poprocedūrinis:
filtracinės pagalvėlės uždegimas
hifema

H59.9
Akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, nepatikslinti