NAVIKAI
0218
KARCINOMATOZINIS LIMFANGITAS

Jei nėra daugiau informacijos apie šio piktybinio naviko kilmę, suteikite kodą C78.0 Plaučio metastazinis piktybinis navikas (pagrindinis) ir kartu C80 Nenurodytų lokalizacijų piktybinis navikas.

 

0222
LIMFOMA
Ekstranodalinė lokalizacija

Limfomos yra sisteminės ligos, kurios nemetastazuoja tuo pačiu būdu kaip solidiniai navikai. Piktybinės ląstelės cirkuliuoja limfinėje arba kraujotakos apytakoje ir gali būti randamos kitose šių audinių buvimo vietose. Jos labiau laikomos pirminės ligos dalimi, nei metastazių plitimu.

 

Limfoma, nepriklausomai nuo lokalizacijų skaičiaus, nelaikoma metastazine ir todėl jai reikia suteikti kodą tik iš C81C88 kategorijos. Limfomos neprivalo susiformuoti limfinėse liaukose. Limfomos gali susidaryti bet kuriame organizmo limfiniame audinyje ir nebūtinai apsiribos tik limfmazgiais arba limfinėmis liaukomis. „Ekstranodalinėms“ arba ne limfinėse liaukose (pvz., skrandyje) esančioms limfomoms reikia suteikti atitinkamą kodą iš C86 ir C88 kategorijų.

1 PAVYZDYS:

Pacientas, sergantis nefolikuline limfoma, buvo hospitalizuotas ascito drenavimui, taikant bendrąją anesteziją.

Kodai:

C83.9

Nefolikulinė (difuzinė) limfoma, nepatikslinta

M9591/3

Limfoma, ne Hodžkino (non-Hodgkin), neklasifikuojama kitaip

30406-00 [983]

Abdominalinė paracentezė

92514-99 [1910]

Bendroji anestezija, ASA 99

 

Limfomų morfologija gali laikui bėgant keistis nuo žemo diferenciacijos laipsnio iki aukšto diferenciacijos laipsnio. Todėl suteikiant limfomos morfologinį kodą reikia naudoti vėliausios biopsijos rezultatus.

 

0229
SPINDULINIS GYDYMAS

Vienos dienos hospitalizavimas dėl spindulinio gydymo

Vienos dienos hospitalizavimui dėl spindulinio gydymo (paguldant į ligoninę ir išrašant iš jos tą pačią dieną) suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas Z51.0 Radioterapijos kursas, po to nurodomi piktybinio naviko kodai.


Daugiadienis hospitalizavimas dėl spindulinio gydymo

Esant daugiadieniam hospitalizavimui dėl naviko spindulinio gydymo (t. y., kai paciento paguldymo į ligoninę ir išrašymo iš ligoninės datos skiriasi), kaip pagrindinė diagnozė nurodomas naviko kodas.

Informaciją apie spindulinio gydymo nepageidaujamo poveikio klasifikavimą rasite ACS 1902 Nepageidaujamas poveikis.


Spindulinio gydymo procedūros kodavimas

Kai pacientui skiriamas spindulinis gydymas netaikant bendrosios anestezijos, procedūros kodas nurodomas tik vieną kartą nepaisant to, kiek kartų ši procedūra buvo atlikta hospitalizavimo metu.

Kai spindulinis gydymas skiriamas taikant bendrąją anestezija, procedūra koduojama tiek kartų, kiek ji buvo atliekama.

 

 

0233
MORFOLOGIJA

Pirmieji keturi ženklai nurodo naviko histologinį tipą ir penktas – jo elgseną. Suteikiant morfologinius kodus, įsitikinkite, kad priedo „Navikų morfologija“ (TLK-10-AM, Sisteminis sąrašas, priedas A) pradžioje esančios aiškinamosios pastabos suprastos.

 

Įsidėmėkite toliau nurodytus svarbius dalykus:

1. Morfologinį kodą visada reikia suteikti tiesiai po naviko, kuriam tai taikoma, kodo, t. y.:

C00D48

Navikai (taip pat žr. ACS 0002 Gretutinės diagnozės)

O01.0

Klasikinė pūslinė išvisa

O01.1

Nevisiška ir dalinė pūslinė išvisa

O01.9

Pūslinė išvisa, nepatikslinta

Q85.0

Neurofibromatozė (nepiktybinė)

2. Morfologinis kodas niekada negali būti pagrindinės diagnozės kodu.

3. Naviko elgseną nurodo paskutinis morfologinio kodo skaitmuo. Įsidėmėkite, kad elgsenos kodas gali keistis, priklausomai nuo naviko klinikiniame įraše esančio elgsenos apibūdinimo. Pvz., „paviršinę plintančią neinvazinę adenokarcinomą“ geriau priskirti M8143/2 nei M8143/3, kadangi paviršinė plintanti adenokarcinoma įprastai klasifikuojama, kaip „piktybinė, pirminė lokalizacija“ (/3), o apibūdinimas „neinvazinis“ klasifikacijoje keičiamas į /2 „karcinoma in situ“.

 

Visi šiame dokumente nurodyti morfologiniai kodai yra iš TLK-O trečiojo leidimo.

 

Jei morfologinė diagnozė apima du histologinius terminus su skirtingais M kodais, pasirinkite didesnės skaitinės reikšmės skaičių, kuris paprastai yra tikslesnis.

 

1 PAVYZDYS:

Pereinamųjų ląstelių epidermoidinė karcinoma.

Pereinamųjų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip suteikiamas M8120/3 kodas.

Plokščialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip suteikiamas M8070/3 kodas.

Tokiu atveju reikia naudoti didesnės skaitinės išraiškos skaičių (M8120/3).

0234
GRETIMOS LOKALIZACIJOS
Nustatyta pirminė lokalizacija

Jei navikas plinta iš nustatytos pirminės lokalizacijos į gretimus organus arba sritis (pvz., iš žarnyno į šlapimo pūslę arba iš tuščiosios žarnos į klubinę žarną), kodą suteikite tik pirminei lokalizacijai. Plitimas į gretimą sritį nėra nei pirminis, nei metastazinis šioje lokalizacijoje ir todėl nekoduojamas.

 

Nenustatyta pirminė lokalizacija

Pirminis piktybinis navikas, turintis dviejų ar daugiau subkategorijų požymių trijų skaitmenų kategorijoje, ir kurio kilmės lokalizacija nenustatyta, dažniausiai priskiriamas ketvirto skaitmens „8“ subkategorijai.

 

TLK-10-AM pateikia toliau nurodytus kodus tam tikriems piktybiniams navikams, kurių kilmės lokalizacijos neįmanoma nustatyti ir nustatytoms lokalizacijoms, nurodytoms dviejų arba trijų ženklų kategorijose:

 

C02.8

Liežuvio išplitęs piktybinis navikas

C08.8

Didžiųjų seilių liaukų išplitęs piktybinis navikas

C14.8

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės išplitęs piktybinis navikas

C21.8

Tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo išplitęs piktybinis navikas

C24.8

Tulžies takų išplitęs piktybinis navikas

C26.8

Virškinimo sistemos išplitęs piktybinis navikas

C39.8

Kvėpavimo ir krūtinės ląstos organų išplitęs piktybinis navikas

C41.8

Kaulo ir sąnarinės kremzlės išplitęs piktybinis navikas

C49.8

Jungiamojo ir minkštųjų audinių išplitęs piktybinis navikas

C57.8

Moters lyties organų išplitęs piktybinis navikas

C68.8

Šlapimo organų išplitęs piktybinis navikas

C72.8

Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių išplitęs piktybinis navikas

 

Neaiškios lokalizacijos

Gretimų lokalizacijų piktybiniams navikams (išplitusiomis ribomis), neklasifikuojamiems kitur, kurių kilmės lokalizacijos nustatyti neįmanoma, reikia suteikti kodą C76 Kitų ir netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas kodą.

 

Pastaba:

Šį kodą galima naudoti tik tada, jei žinoma tik nespecifinė informacija apie naviko kilmę (pvz., krūtinės piktybinis navikas).

 

0236
NAVIKŲ KODŲ NAUDOJIMAS IR PRISKYRIMAS

Standartas netaikomas vienos dienos hospitalizavimo dėl chemoterapinio ar spindulinio gydymo kodavimui.

Pirminio arba metastazinio piktybinio naviko kodo pasirinkimas priklauso nuo gydymo kiekvieno epizodo metu. Pagrindinę diagnozę reikia pasirinkti pagal ACS 0001 Pagrindinė diagnozė.

 

Reikia koduoti pirminį piktybinį naviką, jei gydymo epizodo metu: 

– pirminio piktybinio naviko pradinė diagnozė;

– piktybinio naviko komplikacijų gydymas;

– operacinė intervencija piktybiniam navikui pašalinti;

– su piktybiniu naviku susijusi sveikatos priežiūra, įtraukiant paliatyvią priežiūrą (taip pat žr. ACS 2116 Paliatyvusis gydymas)

– anksčiau pašalinto iš to paties organo arba audinio pirminio piktybinio naviko recidyvas. 

– chemoterapija arba spindulinis gydymas (taip pat žr. ACS 0044 Chemoterapija ir ACS 0229 Spindulinis gydymas);

– vėlesni hospitalizavimai didesnėms ekscizijoms atlikti (net jei histopatologiškai nenustatytas išlikęs piktybinis navikas);

– chirurgija etapais, profilaktiškai šalinant susijusį organą. 

Jei tai yra pakartotinio stebėjimo epizodas, piktybinį naviką galima koduoti kaip esamą arba buvusį, priklausomai nuo gydymo epizodo aplinkybių. (Taip pat žr. ACS 1204 Plastinė chirurgija, ACS 2112 Asmeniui buvusios būklės ir ACS 2113 Stebėjimas, esant specifiniams sutrikimams).

Esant dauginėms metastazių lokalizacijoms, kodą suteikite kiekvienai lokalizacijai, kad būtų nurodytas būklės sunkumas.

 

0237
PIKTYBINIO NAVIKO RECIDYVAS

Jei anksčiau pašalintas pirminis piktybinis navikas atsiranda pakartotinai, suteikite pirminės lokalizacijos kodą, naudojant atitinkamą kodą iš C00C75. Taip pat suteikite kodą bet kuriai paminėtai metastazinei lokalizacijai. 

1 PAVYZDYS:

1996 metais pacientui atliktas riestinės žarnos pašalinimas dėl karcinomos, dabar hospitalizuotas dėl ligos recidyvo tiesiojoje žarnoje.

Kodai:

C18.7

Riestinės gaubtinės žarnos piktybinis navikas

M8010/3

Karcinoma, neklasifikuojama kitaip

 

Jei klinikiniame įraše įrašomas „recidyvas mastektomijos rande“ be kitų sąlygų, jam reikia suteikti kodą C79.2 Odos metastazinis piktybinis navikas.

 

 

0239
METASTAZĖS

Teiginius, pvz., „metastazinis kiaušidės navikas“ arba „metastazinė kaulo karcinoma“, reikia aptarti su klinicistu, siekiant nustatyti ar nurodyta lokalizacija yra pirminė ar metastazinė.

Būdvardis „metastazinis“ naudojamas dviprasmiškai, kartais metastazėms iš kitur esančio pirminio pažeidimo ir kartais metastazuojančiai pirminei lokalizacijai apibūdinti. Šiai problemai išspręsti nėra sutartinių taisyklių. Todėl, klinikinis koduotojas turėtų ištirti klinikinį įrašą ir, jei būtina, pasitarti su klinicistu.

 

Navikus, apibūdintus kaip „metastazinius iš“ lokalizacijos, reikia interpretuoti kaip šios lokalizacijos pirminius navikus. Metastaziniam navikui taip pat suteikiamas atitinkamas kodas.

1 PAVYZDYS:

Pažasties ir plaučių karcinoma, metastazavusi iš krūties.

Krūtis = pirminė lokalizacija;

limfmazgiai ir plaučiai = metastazinė lokalizacija.

 

Navikus, apibūdintus kaip „metastazinius į“ lokalizaciją, reikia interpretuoti kaip šios lokalizacijos metastazinius navikus. Pirminiam navikui taip pat suteikiamas atitinkamas kodas. 

2 PAVYZDYS:

Krūties karcinoma, metastazavusi į smegenis.

Krūtis = pirminė lokalizacija;

smegenys = metastazinė lokalizacija.

 

Jei diagnozėje nurodomos dvi ar daugiau lokalizacijų ir visos apibūdintos kaip metastazinės ir nei viena neapibūdinta kaip pirminė, suteikiamas kodas „pirminė lokalizacija nenustatyta“ ir nurodytoms lokalizacijoms suteikite atitinkamus metastazinių navikų kodus.

0241
LŪPOS PIKTYBINIAI NAVIKAI

Lūpos piktybiniams navikams koduoti galimos dvi kodų grupės - C00.- Lūpos piktybinis navikas ir C44.0 Lūpos odos piktybinis navikas.

 

Kodą C44.0 Lūpos odos piktybinis navikas reikia naudoti piktybiniams pažeidimams, atsiradusiems plaukuotoje odos dalyje tarp viršutinės lūpos raudonio ribos ir nosies (filtras) arba plaukuotoje odos dalyje tarp apatinės lūpos raudonio ribos ir smakro – lūpos siūlės. Dažniausiai bazinių ląstelių karcinoma ir plokščialąstelinė karcinoma atsiranda už lūpų raudonio ribų ir todėl jiems reikia suteikti kodą C44.0 Lūpos odos piktybinis navikas.

 

Visiems kitiems piktybiniams pažeidimams, apibūdintiems kaip „lūpos“, reikia suteikti atitinkama kodą iš C00.- Lūpos piktybinis navikas.

 

0245
PIKTYBINIŲ IMUNOPROLIFERACINIŲ LIGŲ IR LEUKEMIJOS REMISIJA

Šis standartas pateiktas, kad padėtų nustatyti, kada suteikti penktąjį skaitmenį „kai nėra duomenų apie remisiją“ ir „kai yra remisija“ C88 Piktybinės imunoproliferacinės ligos, C90 Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai ir C91C95 Leukemija kategorijoms. Jis taip pat pateikia gaires nustatyti skirtumus tarp sąvokų „remisijoje“ ir „buvęs“. Neabejotinas išgijimas ir „buvęs“ kodo suteikimas gali labai skirtis kiekvienu atveju ir jį galima taikyti tik retrospektyviai. Skirtumas tarp minėtų sąvokų nustatomas po klinikinės konsultacijos ir labiau remiasi tęsiamu piktybinio naviko gydymu, nei praėjusiu laiku. 

Apibrėžimas

Visiška remisija – nėra piktybinio naviko požymių arba simptomų.

Dalinė remisija – piktybinio naviko požymių arba simptomų sumažėjimas > 50 %, bet išlieka aktyvios ligos požymių.

 

Jei dokumentacija neišsami ir yra tik informacija „remisijoje“, patariama pasitarti su klinicistu. 

Klasifikavimas

Šis standartas susijęs tik su toliau nurodytomis kategorijomis:

C88.-

Piktybinės imunoproliferacinės ligos

C90.-

Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai

C91.-

Limfoidinė leukemija

C92.-

Mieloidinė leukemija

C93.-

Monocitinė leukemija

C94.-

Kitos patikslinto ląstelių tipo leukemijos

C95.-

Nepatikslinto ląstelių tipo leukemija

 

penktasis ženklas:

 

0

kai nėra duomenų apie remisiją

(įtraukta dalinė remisija)

1

kai yra remisija

(visiška remisija)

 

Kai nėra duomenų apie remisiją („0“)

Reikia suteikti penktąjį skaitmenį „0“ (kai nėra duomenų apie remisiją), jei: 

Kai yra remisija („1“)

Penktasis skaitmuo 1 (kai yra remisija) suteikiamas, jei: 

klinicistas dokumentavo „remisiją“ ir daugiau informacijos apie ligos stadiją arba ligos anamnezę nėra žinoma bei pasitarti su klinicistu neįmanoma, arba 

            IR 

Z85 Buvę asmeniui piktybiniai navikai

Jei dokumentuota visiška remisija ir nėra įrodymų, kad pacientui taikomas bet koks piktybinio naviko arba nepageidaujamo poveikio gydymas, reikia suteikti kodą „buvę piktybiniai navikai“, jei tai susiję su dabartiniu gydymo epizodu (kaip ACS 0002 Gretutinės diagnozės). Galimi „buvę piktybiniai navikai“ kodai yra:

 

Z85.6

Buvusi asmeniui leukemija

Z85.7

Buvę asmeniui kiti limfinio, kraujodaros ir giminingų audinių piktybiniai navikai

0246
ŠEIMINĖ ADENOMINĖ POLIPOZĖ

Apibrėžimas

Šeiminę adenominę polipozę sukelia APC genų mutacija. Kiekvienas turi šį APC geną, bet šeimine adenomine polipoze sergantys asmenys turi pakitusį geną arba mutavusią šio geno kopiją. Vieną kartą pakitus šiam genui, jis perduodamas nuo tėvų vaikams (paveldimas). Šeiminė adenominė polipozė gali prasidėti jau 10 metų vaikams. Jos metu žarnyne susiformuoja tūkstančiai galinčių supiktybėti polipų. Daugiau nei 90 % sergančiųjų šia liga žarnyno vėžys išsivysto iki 50 metų amžiaus. 

Klasifikavimas

D12.6

Storosios (gaubtinės) žarnos gerybinis navikas, nepatikslintas

M8220/0

Storosios (gaubtinės) žarnos adenomatozinė polipozė

Z83.7

Virškinimo sistemos ligos šeimoje

ARBA

Z80.0

Virškinimo organų piktybiniai navikai šeimoje

 

Jei šeimine adenomine polipoze sergančiam pacientui išsivysto žarnyno adenokarcinoma, įsidėmėkite, kad tinkamas morfologinis kodas yra M8220/3 Adenokarcinoma storosios (gaubtinės) žarnos adenomatozinėje polipozėje.

 

Asmenys, turintys padidėjusią riziką sirgti šeimine adenomine polipoze dėl šios ligos šeimoje, turi būti reguliariai tikrinami (žr. ACS 2111 Patikrinimas dėl specifinių sutrikimų).

0247
PAVELDIMAS NEPOLIPOZINIS STOROSIOS ŽARNOS VĖŽYS

Apibrėžimas

Paveldimą nepolipozinį storosios žarnos vėžį sukelia genų mutacija, panašiai, kaip ir šeiminės adenominės polipozės atveju. Terminas „nepolipozinis“ naudojamas šiai būklei atskirti nuo šeiminės adenominės polipozės. Paveldimas nepolipozinis storosios žarnos vėžys sudaro apie 1–5 % visų storosios žarnos vėžio atvejų. Šį geną paveldėjusiam asmeniui apie 80 % padidėja rizika susirgti storosios žarnos vėžiu. 

Klasifikavimas

Jei dokumentuotas paveldimas nepolipozinis storosios žarnos vėžys, suteikite šiuos kodus:

 

C18

Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinis navikas

Z80.0

Virškinimo organų piktybiniai navikai šeimoje

 

Asmenys, kurių šeimoje nustatytas paveldimas nepolipozinis storosios žarnos vėžys, turėtų būti reguliariai tikrinami (žr. ACS 2111 Patikrinimas dėl specifinių sutrikimų).