19 SKYRIUS
SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI
(S00-T98)

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai:

S00-S09 GALVOS SUŽALOJIMAI
S10-S19 KAKLO SUŽALOJIMAI
S20-S29 KRŪTINĖS LĄSTOS SUŽALOJIMAI
S30-S39 PILVO, JUOSMENS, STUBURO JUOSMENINĖS DALIES IR DUBENS SUŽALOJIMAI
S40-S49 PETIES IR ŽASTO SUŽALOJIMAI
S50-S59 ALKŪNĖS IR DILBIO SUŽALOJIMAI
S60-S69 RIEŠO IR PLAŠTAKOS SUŽALOJIMAI
S70-S79 KLUBO IR ŠLAUNIES SUŽALOJIMAI
S80-S89 KELIO IR BLAUZDOS SUŽALOJIMAI
S90-S99 ČIURNOS IR PĖDOS SUŽALOJIMAI
T00-T07 KELIŲ KŪNO SRIČIŲ SUŽALOJIMAI
T08-T14 NEPATIKSLINTŲ LIEMENS, GALŪNĖS DALIŲ AR KŪNO SRIČIŲ SUŽALOJIMAI
T15-T19 SVETIMKŪNIŲ, PATEKUSIŲ PRO NATŪRALIAS ANGAS, POVEIKIS
T20-T31 NUDEGIMAI
T20-T25 KŪNO IŠORINIO PAVIRŠIAUS NUDEGIMAI, KLASIFIKUOJAMI PAGAL SRITĮ
T26-T28 AKIES IR VIDAUS ORGANŲ NUDEGIMAI
T29-T31 DAUGINIŲ IR NEPATIKSLINTŲ KŪNO SRIČIŲ NUDEGIMAI
T33-T35 NUŠALIMAI
T36-T50 APSINUODIJIMAI NARKOTIKAIS, VAISTAIS IR BIOLOGINĖMIS MEDŽIAGOMIS
T51-T65 NEMEDICININĖS PASKIRTIES MEDŽIAGŲ TOKSINIS POVEIKIS
T66-T78 KITI IR NEPATIKSLINTI IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ POVEIKIAI
T79 TAM TIKROS ANKSTYVOS TRAUMOS KOMPLIKACIJOS
T80-T88 CHIRURGINIO IR TERAPINIO GYDYMO KOMPLIKACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR
T89 KITOS TRAUMŲ KOMPLIKACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR
T90-T98 SUŽALOJIMŲ, APSINUODIJIMŲ IR KITŲ IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI

Skyriaus kodų „S“ poskyris ir kodai T00T14 bei T90T98 apima sužalojimus, koduojamas triženkliu lygmeniu, klasifikuojamas pagal tipą kaip nurodyta:

Paviršinis sužalojimas, apimantis:
nubrozdinimą
pūslę (ne terminę)
sumušimą, apimantį mėlynę ir hematomą
sužalojimą, sukeltą paviršinio svetimkūnio (nuolaužos), kai nėra didesnės žaizdos
vabzdžio (nenuodingų) įkandimą

Žaizda, apimanti:
gyvūno įkandimą
pjautinę žaizdą
plėštinę žaizdą
durtinę žaizdą:
neklasifikuojamą kitaip
prasiskverbiančią žaizdą (išskyrus pažeidžiančią gilesnes struktūras)
 
Išskyrus: odos įplyšimą:
  • atsitiktinį (R23.4)
  • netrauminį (R23.4)
 
Lūžis,apimantis:
lūžį:
• uždarą:
  • skeveldrinį }
  • įspaustinį }
  iškeltinį }
  įskilimą }
  žalios šakelės }
  įkaltinį } kai gijimas sulėtėjęs ar nesulėtėjęs
  linijinį }
  paprastąjį }
  epifizės poslinkį }
  spiralinį }
  dislokuotą }
  su poslinkiu }
 
lūžį:
atvirą:
  sudėtingą }
  infekuotą }
  šautinį } kai gijimas sulėtėjęs ar nesulėtėjęs
  durtinį }
  su svetimkūniu }
 
Išskyrus: lūžį:
  patologinį:
    neklasifikuojamą kitaip (M84.4)
    esant osteoporozei (M80)
  streso (M84.3)
  netaisyklingą lūžio suaugimą (M84.0)
  lūžio nesuaugimą [pseudoartrozę] (M84.1)
 
Išnirimai, raiščių ir sausgyslių patempimai,apimantys:
atplėšimą } {
plyšimą } {
raiščių patempimą } {
sausgyslių patempimą } { kremzlės,
trauminį: } { sąnario (kapsulės)
hemartrozę } { raiščio
plyšimą } {
nevisišką išnirimą } {
įplyšimą } {


Nervų ir nugaros smegenų sužalojimas, apimantis:
visišką ar dalinį nugaros smegenų pažeidimą
nervų ir nugaros smegenų vientisumo pažeidimą:
trauminį:
nervo padalijimą
hematomieliją
paralyžių (praeinantį)
paraplegiją
kvadriplegiją
 
Kraujagyslių sužalojimas,apimantis:
atplėšimą }
įpjovimą }
plyšimą }
trauminius: } kraujagyslių
aneurizmą ar fistulę (arterioveninę) }
arterinę hematomą }
plyšimą }

Raumens, fascijos ir sausgyslės sužalojimas,apimantis:
atplėšimą }
įpjovimą }
plyšimą } raumens, fascijos ar sausgyslės
raiščio patempimą }
sausgyslės patempimą }
trauminį plyšimą }

Traiškytinis sužalojimas 
Trauminė amputacija
Vidaus organų sužalojimas, apimantis:
sprogimo bangos sukeltus sužalojimus }
mėlynę }
kontuzijos sužalojimus }
sutraiškymą }
plyšimą } vidaus organų
trauminius: }
hematomą }
pradūrimą }
plyšimą }
įplyšimą }
 
Kiti ir nepatikslinti sužalojimai
Išskyrus: gimdymo traumą (P10P15)
  akušerinę traumą (O70O71)
Pastaba:
Šiame skyriuje kodų „S“ poskyris apima įvairias traumas, susijusias su pavienėmis kūno sritimis, o poskyris „T“ apima dauginių ir nepatikslintų kūno sričių traumas, taip pat apsinuodijimus bei tam tikrus kitus išorinių poveikių padarinius.
Kai pavadinime nurodoma, kad pažeistos kelios patikslintos sritys, žodžiai „kartu su“ nurodo, kad pažeistos abi sritys, o žodis „ir“ nurodo, kad pažeista viena iš jų arba abi sritys.
Kur galima, reikia vadovautis dauginio sužalojimų kodavimo principu. Kai paciento būklė aprašoma nepakankamai išsamiai, reikia naudotis toliau pateiktais dauginių sužalojimų kombinuotais kodais, priešingu atveju traumų komponentus reikia koduoti atskirai.
GALVOS SUŽALOJIMAI
(S00-S09)
Apima:

sužalojimus:
ausies
akies
veido [bet kurios dalies]
dantenų
žandikaulio
burnos ertmės
gomurio
periokulinės srities
plaukuotosios galvos dalies
smilkininio apatinio žandikaulio sąnario srities
liežuvio
dantų

Išskyrus:
nudegimus (T20T31)
svetimkūnio poveikį:
esantį:
  ausyje (T16)
  gerklose (T17.3)
  burnoje (T18.0)
  nosyje (T17.0T17.1)
  ryklėje (T17.2)
išorinėje akies dalyje (T15)
nušalimus (T33T35)
vabzdžio įkandimas ar įgėlimas, nuodingo (T63.4)
S00
Galvos paviršinis sužalojimas
Išskyrus:

smegenų kontuziją
difuzinę (S06.21)
židininę (S06.31)
neklasifikuojamą kitaip (S06.21)
akies ir akiduobės sužalojimą (S05)

Subkategorijoms S00.0, S00.2S00.5, S00.8 ir S00.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija nurodyti paviršinio sužalojimo rūšį:

⊗ 0 nepatikslintas

⊗ 1 nubrozdinimas

⊗ 2 pūslė

⊗ 3 vabzdžio įkandimas

⊗ 4 paviršinis svetimkūnis (nuolauža)

⊗ 5 sumušimas

⊗ 8 kita

S00.0
Galvos plaukuotosios dalies paviršinis sužalojimas
S00.00
Galvos plaukuotosios dalies paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S00.01
Galvos plaukuotosios dalies paviršinis sužalojimas, nubrozdinimas
S00.02
Galvos plaukuotosios dalies paviršinis sužalojimas, pūslė
S00.03
Galvos plaukuotosios dalies paviršinis sužalojimas, vabzdžio įkandimas
S00.04
Galvos plaukuotosios dalies paviršinis sužalojimas, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S00.05
Galvos plaukuotosios dalies paviršinis sužalojimas, sumušimas
S00.08
Galvos plaukuotosios dalies paviršinis sužalojimas, kita
S00.1
Akies voko ir periokulinės srities sumušimas
Mėlynė
Antakis
Išskyrus:
akies obuolio ir akiduobės audinių sumušimą (S05.1)
S00.2
Kiti akies voko ir periokulinės srities paviršiniai sužalojimai
Akiduobės sritis
Išskyrus:
paviršinį junginės ir ragenos sužalojimą (S05.0)
S00.20
Kiti akies voko ir periokulinės srities paviršiniai sužalojimai, nepatikslintas
S00.21
Kiti akies voko ir periokulinės srities paviršiniai sužalojimai, nubrozdinimas
S00.22
Kiti akies voko ir periokulinės srities paviršiniai sužalojimai, pūslė
S00.23
Kiti akies voko ir periokulinės srities paviršiniai sužalojimai, vabzdžio įkandimas
S00.24
Kiti akies voko ir periokulinės srities paviršiniai sužalojimai, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S00.28
Kiti akies voko ir periokulinės srities paviršiniai sužalojimai, kita
S00.3
Nosies paviršinis sužalojimas
S00.30
Nosies paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S00.31
Nosies paviršinis sužalojimas, nubrozdinimas
S00.32
Nosies paviršinis sužalojimas, pūslė
S00.33
Nosies paviršinis sužalojimas, vabzdžio įkandimas
S00.34
Nosies paviršinis sužalojimas, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S00.35
Nosies paviršinis sužalojimas, sumušimas
S00.38
Nosies paviršinis sužalojimas, kita
S00.4
Ausies paviršinis sužalojimas
Išorinė ausies landa
Ausies kaušelis
S00.40
Ausies paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S00.41
Ausies paviršinis sužalojimas, nubrozdinimas
S00.42
Ausies paviršinis sužalojimas, pūslė
S00.43
Ausies paviršinis sužalojimas, vabzdžio įkandimas
S00.44
Ausies paviršinis sužalojimas, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S00.45
Ausies paviršinis sužalojimas, sumušimas
S00.48
Ausies paviršinis sužalojimas, kita
S00.5
Lūpos ir burnos ertmės paviršinis sužalojimas
S00.50
Lūpos ir burnos ertmės paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S00.51
Lūpos ir burnos ertmės paviršinis sužalojimas, nubrozdinimas
S00.52
Lūpos ir burnos ertmės paviršinis sužalojimas, pūslė
S00.53
Lūpos ir burnos ertmės paviršinis sužalojimas, vabzdžio įkandimas
S00.54
Lūpos ir burnos ertmės paviršinis sužalojimas, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S00.55
Lūpos ir burnos ertmės paviršinis sužalojimas, sumušimas
S00.58
Lūpos ir burnos ertmės paviršinis sužalojimas, kita
S00.7
Dauginiai paviršiniai galvos sužalojimai
S00.8
Kitų galvos sričių paviršinis sužalojimas
Skruostas
Smakras
Veidas, neklasifikuojamas kitaip
Kakta, neklasifikuojama kitaip
Smilkinys
S00.80
Kitų galvos sričių paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S00.81
Kitų galvos sričių paviršinis sužalojimas, nubrozdinimas
S00.82
Kitų galvos sričių paviršinis sužalojimas, pūslė
S00.83
Kitų galvos sričių paviršinis sužalojimas, vabzdžio įkandimas
S00.84
Kitų galvos sričių paviršinis sužalojimas, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S00.85
Kitų galvos sričių paviršinis sužalojimas, sumušimas
S00.88
Kitų galvos sričių paviršinis sužalojimas, kita
S00.9
Galvos paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta
S00.90
Galvos paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, nepatikslintas
S00.91
Galvos paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, nubrozdinimas
S00.92
Galvos paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, pūslė
S00.93
Galvos paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, vabzdžio įkandimas
S00.94
Galvos paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S00.95
Galvos paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, sumušimas
S00.98
Galvos paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, kita
S01
Galvos žaizda

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

dekapitaciją (S18)
akies ir akiduobės sužalojimą(S05)
galvos dalies trauminę amputaciją (S08)

S01.0
Galvos plaukuotosios dalies žaizda
Išskyrus:
skalpo nuplėšimą (S08.0)
S01.1
Akies voko ir periokulinės srities žaizda
Antakis
Akies voko ir periokulinės srities žaizda, kai pažeisti arba nepažeisti ašarų takai
S01.2
Nosies žaizda
S01.20
Nosies žaizda, sritis nepatikslinta
S01.21
Nosies žaizda, išorinės nosies oda
S01.22
Nosies šnervių žaizda
S01.23
Nosies pertvaros žaizda
S01.29
Kitų ir dauginių nosies sričių žaizda
S01.3
Ausies ir klausos struktūrų žaizda
S01.30
Išorinės ausies žaizda, sritis nepatikslinta
Išorinė ausies landa
Ausis, neklasifikuojama kitaip
S01.31
Ausies kaušelio žaizda
Ausies kaušelis
S01.33
Kramslio žaizda
S01.34
Išorinės ausies landos žaizda
S01.35
Ausies trimito žaizda
S01.36
Klausos kauliukų žaizda
S01.37
Ausies būgnelio žaizda
Išskyrus:
ausies būgnelio [ausies būgnelio membranos] trauminį plyšimą (S09.2)
S01.38
Vidinės ausies žaizda
Sraigė
S01.39
Kitų ir dauginių ausies ir klausos struktūrų žaizda
S01.4
Skruosto ir smilkininio apatinio žandikaulio sąnario srities žaizda
S01.41
Skruosto žaizda
S01.42
Viršutinio žandikaulio srities žaizda
Viršutinio žandikaulio sritis
S01.43
Apatinio žandikaulio srities žaizda
Apatinio žandikaulio sritis
S01.49
Kitų ir dauginių skruosto ir smilkininio apatinio žandikaulio sąnario srities žaizda
S01.5
Lūpos ir burnos ertmės žaizda
Išskyrus:

dantų
dislokaciją (S03.2)
lūžį (S02.5)

S01.50
Burnos žaizda, sritis nepatikslinta
S01.51
Lūpos žaizda
S01.52
Skruosto gleivinės žaizda
Skruostas (vidinė dalis)
S01.53
Dantenų (alveolinės ataugos) žaizda
S01.54
Liežuvio ir burnos dugno žaizda
S01.55
Gomurio žaizda
S01.59
Kitų ir dauginių lūpos ir burnos ertmės dalių žaizda
S01.7
Galvos dauginės žaizdos
S01.8
Kitų galvos sričių žaizda
S01.81
Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su lūžiu

Pirmiausia koduokite lūžį (S02).

S01.82
Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su išnirimu

Pirmiausia koduokite išnirimą (S03).

S01.83
Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su intrakranijiniu sužalojimu

Pirmiausia koduokite intrakranijinį sužalojimą (S06).

S01.88
Kitų galvos sričių žaizda

Smakras
Veidas, neklasifikuojamas kitaip
Kakta, neklasifikuojama kitaip
Kaukolė

S01.9
Galvos žaizda, sritis nepatikslinta
S02
Kaukolės ir veido kaulų lūžiai

Bet kokiam su kaukolės lūžiu susijusiam sąmonės netekimui nurodyti naudokite kodus S06.01S06.05.
Atviram / sudėtingam lūžiui [ žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu] nurodyti kartu su kategorija S02 naudokite kodą S01.81. Tai netaikoma, kai lūžis susijęs su intrakranijiniu sužalojimu, tokiu atveju reikia naudoti kodą S01.83.

S02.0
Kaukolės skliauto lūžis
Kaktikaulis
Momenkaulis
Smilkinkaulis, žvyninė dalis
S02.1
Kaukolės pamato lūžis

Duobė:
priekinė
vidurinė
užpakalinė
Pakaušis
Akiduobės stogas
Antis:
akytkaulio
kaktinis
Pleištakaulis
Smilkinkaulis, neklasifikuojamas kitaip

Išskyrus:

akiduobę, neklasifikuojamą kitaip (S02.8)
akiduobės dugną (S02.3)
smilkinkaulį, žvyninę dalį (S02.0)

S02.2
Nosies kaulų lūžis
S02.3
Akiduobės dugno lūžis
Sprogimo sukeltas lūžis
Išskyrus:
akiduobę, neklasifikuojamą kitaip (S02.8)
akiduobės stogą (S02.1)
S02.4
Skruostikaulio ir viršutinio žandikaulio lūžis
Viršutinis žandikaulis
Viršutinio žandikaulio kaulai
Skruostikaulis
S02.5
Danties lūžis
Sulūžęs dantis
Išskyrus:
patologinį danties lūžį (K08.81)
S02.6
Apatinio žandikaulio lūžis
Apatinis žandikaulis (kaulas)
S02.60
Apatinio žandikaulio lūžis, dalis nepatikslinta
S02.61
Apatinio žandikaulio krumplinės ataugos lūžis
S02.62
Apatinio žandikaulio pakrumplio lūžis
S02.63
Apatinio žandikaulio vainikinės ataugos lūžis
S02.64
Apatinio žandikaulio šakos lūžis, nepatikslintas
S02.65
Apatinio žandikaulio kampo lūžis
S02.66
Apatinio žandikaulio kūno simfizės lūžis
S02.67
Apatinio žandikaulio kūno alveolinės dalies krašto lūžis
S02.68
Apatinio žandikaulio kūno lūžis, kitų ir nepatikslintų dalių
S02.69
Apatinio žandikaulio lūžis, kelių sričių
S02.7
Dauginiai lūžiai, apimantys kaukolės ir veido kaulus
S02.8
Kitų kaukolės ir veido kaulų lūžiai

Alveolė
Akiduobė, neklasifikuojama kitaip
Gomurys

Išskyrus:

akiduobės:
dugną (S02.3)
stogą (S02.1)

S02.9
Kaukolės ir veido kaulų lūžis, dalis nepatikslinta
Veidas, neklasifikuojamas kitaip
S03
Galvos sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas
Atviram išnirimui nurodyti [žaizdą, susisiekiančią su išnirimu] kartu su subkategorijomis S03.0S03.3 naudokite papildomą žaizdos kodą S01.82.

Išskyrus:
galvos raumenų ir sausgyslių patempimą (S09.1)
S03.0
Žandikaulio išnirimas
Žandikaulis (kremzlė) (meniskas)
Apatinis žandikaulis
Smilkininis apatinio žandikaulio sąnarys
S03.1
Nosies pertvaros kremzlės išnirimas
S03.2
Danties išnirimas
S03.3
Kitų ir nepatikslintų veido galvos dalių išnirimas
S03.4
Žandikaulio raiščių patempimas
Smilkininis apatinio žandikaulio (sąnarys) (raištis)
S03.5
Kitų ir nepatikslintų galvos dalių sąnarių ir raiščių patempimas
S04
Galvinių nervų sužalojimas
S04.0
Regos nervo ir takų sužalojimas
Regos nervų kryžmė
Antrasis galvinis nervas
Galvos smegenų žievės regos zona
S04.1
Akies judinamojo nervo sužalojimas
Trečiasis galvinis nervas
S04.2
Skridininio nervo sužalojimas
Ketvirtasis galvinis nervas
S04.3
Trišakio nervo sužalojimas
Penktasis galvinis nervas
S04.4
Atitraukiamojo nervo sužalojimas
Šeštasis galvinis nervas
S04.5
Veidinio nervo sužalojimas
Septintasis galvinis nervas
S04.6
Prieangio ir sraigės nervo sužalojimas
Klausos nervas
Aštuntasis galvinis nervas
S04.7
Priedinio nervo sužalojimas
Vienuoliktasis galvinis nervas
S04.8
Kitų galvinių nervų sužalojimai
Liežuvinis ryklės [devintasis] nervas
Poliežuvinis [dvyliktasis] nervas
Uoslės [pirmasis] nervas
Klajoklis [dešimtasis] nervas
S04.9
Nepatikslinto galvinio nervo sužalojimas
S05
Akies ir akiduobės sužalojimas
Išskyrus:

sužalojimus:
akies judinamojo [trečiojo] nervo (S04.1)
regos [antrojo] nervo (S04.0)
akies voko ir periokulinės srities žaizdą (S01.1)
akiduobės kaulų lūžį (S02.1, S02.3, S02.8)
akies voko paviršinį sužalojimą (S00.1S00.2)

S05.0
Junginės sužalojimas ir ragenos nubrozdinimas, kai nėra duomenų apie svetimkūnį
Išskyrus:

svetimkūnį:
junginės maišelyje (T15.1)
ragenoje (T15.0)

S05.1
Akies obuolio ir akiduobės audinių sumušimas
Trauminė hifema
Išskyrus:
mėlynę (S00.1)
akies voko ir periokulinės srities sumušimą (S00.1)
S05.2
Akies obuolio sužalojimas su akies vidinių audinių prolapsu ar netekimu
S05.3
Akies obuolio sužalojimas be akies vidinių audinių prolapso ar netekimo
Akies įplyšimas, neklasifikuojamas kitaip
S05.4
Kiaurinė akiduobės žaizda, kai svetimkūnis yra ar jo nėra
Išskyrus:
po kiaurinės akiduobės žaizdos likęs (senas) svetimkūnis (H05.5)
S05.5
Akies kiaurinė žaizda, kai yra svetimkūnis
Išskyrus:
likusį (seną) intraokulinį svetimkūnį (H44.6H44.7)
S05.6
Akies kiaurinė žaizda, kai nėra svetimkūnio
Akies penetracija, neklasifikuojama kitaip
S05.7
Akies išplėšimas
Trauminė enukleacija
S05.8
Kiti akies ir akiduobės sužalojimai
Ašarų latako sužalojimas
S05.9
Akies ir akiduobės sužalojimas, nepatikslintas

Akies sužalojimas, neklasifikuojamas kitaip

S06
Intrakranijinis sužalojimas

Kai yra bet koks susijęs sąmonės netekimas, kartu su subkategorijomis S06.1S06.9 naudokite papildomą kodą (S06.01S06.05).
Atviram intrakranijiniam sužalojimui nurodyti [žaizdą, susisiekiančią su intrakranijiniu sužalojimu] kartu su kategorija S06 naudokite kodą S01.83.

S06.0
Smegenų sukrėtimas
Smegenų sukrėtimas
S06.00
Sukrėtimas
S06.01
Nepatikslintos trukmės sąmonės netekimas
S06.02
Trumpalaikis sąmonės netekimas [trunkantis mažiau nei 30 minučių]
S06.03
Vidutinės trukmės sąmonės netekimas [nuo 30 minučių iki 24 valandų]
S06.04
Ilgalaikis sąmonės netekimas [ilgesnis nei 24 valandų], kai grįžtama į pradinį sąmonės lygį
S06.05
Ilgalaikis sąmonės netekimas [ilgesnis nei 24 valandų], kai negrįžtama į pradinį sąmonės lygį
S06.1
Trauminis smegenų pabrinkimas
S06.2
Difuzinis smegenų sužalojimas
Pažeista didelė galvos smegenų audinio sritis
S06.20
Difuzinis smegenų ir smegenėlių sužalojimas, nepatikslintas

Difuzinis smegenų sužalojimas, neklasifikuojamas kitaip

S06.21
Difuziniai smegenų sumušimai
≤ 5 ml kraujo
Smegenų kontuzija, neklasifikuojama kitaip
S06.22
Difuziniai smegenėlių sumušimai
≤ 5 ml kraujo
S06.23
Dauginės intracerebrinės ir smegenėlių hematomos

> 5 ml kraujo
Kraujavimas / hematoma:
smegenų, neklasifikuojama kitaip
smegenėlių, neklasifikuojama kitaip
cerebrinė, neklasifikuojama kitaip
Dauginės intracerebrinės hemoragijos

S06.28
Kitas difuzinis smegenų ir smegenėlių sužalojimas
Dauginiai smegenų ir smegenėlių įplyšimai
S06.3
Židininis smegenų sužalojimas

Vietinis ar ribotas smegenų audinio pažeidimas

S06.30
Židininis smegenų ir smegenėlių sužalojimas, nepatikslintas
S06.31
Židininė smegenų kontuzija
≤ 5 ml kraujo
S06.32
Židininė smegenėlių kontuzija
≤ 5 ml kraujo
S06.33
Židininė smegenų hematoma
> 5 ml kraujo
Intracerebrinė hematoma / hemoragija
S06.34
Židininė smegenėlių hematoma
> 5 ml kraujo
Smegenėlių hemoragija
S06.38
Kita židininė smegenų ir smegenėlių trauma
Smegenų ir smegenėlių įplyšimas
S06.4
Epidurinė hemoragija
Epidurinė [ekstradurinė] hematoma
Ekstradurinė hemoragija (trauminė)
S06.5
Trauminė subdurinė hemoragija
Subdurinė hematoma
S06.6
Trauminė subarachnoidinė hemoragija
Subarachnoidinė hematoma
S06.8
Kiti intrakranijiniai sužalojimai

Trauminė hemoragija / hematoma / kontuzija:
intrakranijinė, neklasifikuojama kitaip

S06.9
Intrakranijinis sužalojimas, nepatikslintas
Smegenų (kamieno) sužalojimas, neklasifikuojamas kitaip
Intrakranijinis sužalojimas, neklasifikuojama kitaip
Išskyrus:
galvos sužalojimą, neklasifikuojamą kitaip (S09.9)
S07
Galvos traiškytinis sužalojimas
Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5).
Išskyrus:
kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinis sužalojimas ), koduokite tik sužalojimo tipą
S07.0
Veido traiškytinis sužalojimas
S07.1
Kaukolės traiškytinis sužalojimas
S07.8
Kitų galvos sričių traiškytinis sužalojimas
S07.9
Traiškytinis galvos sužalojimas, sritis nepatikslinta
S08
Galvos dalies trauminė amputacija
S08.0
Galvos plaukuotosios dalies odos (skalpo) nuplėšimas
S08.1
Ausies trauminė amputacija
S08.8
Kitų galvos dalių trauminė amputacija
S08.9
Nepatikslintos galvos dalies trauminė amputacija
Išskyrus:
dekapitaciją (S18)
S09
Kiti ir nepatikslinti galvos sužalojimai
S09.0
Galvos kraujagyslių sužalojimas, neklasifikuojama kitur
Išskyrus:

sužalojimą:
galvos smegenų kraujagyslių (S06)
precerebrinių kraujagyslių (S15)

S09.1
Galvos raumenų ir sausgyslių sužalojimas

Patempimai

Išskyrus:

sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S03)

S09.2
Trauminis ausies būgnelio plyšimas
S09.7
Dauginiai galvos sužalojimai
Traumos, kurioms galima priskirti daugiau negu vieną kodą S00S09.2
S09.8
Kiti patikslinti galvos sužalojimai
S09.9
Nepatikslinti galvos sužalojimai

Trauma:
ausies, neklasifikuojama kitaip
veido, neklasifikuojama kitaip
nosies, neklasifikuojama kitaip

KAKLO SUŽALOJIMAI
(S10-S19)
Apima:

sužalojimus:
sprando
viršraktikaulinės srities
gerklės (priekinės kaklo dalies)

Išskyrus:

nudegimus (T20T31)
svetimkūnio poveikį:
gerklų (T17.3)
stemplės (T18.1)
ryklės (T17.2)
trachėjos (T17.4)
stuburo lūžį, neklasifikuojamą kitaip (T08)
nušalimus (T33T35)
sužalojimus:
nugaros smegenų, neklasifikuojamus kitaip (T09.3)
liemens, neklasifikuojamus kitaip (T09)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)

S10
Kaklo paviršinis sužalojimas

Subkategorijoms S10.1, S10.8 ir S10.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija nurodyti paviršinio sužalojimo rūšį:

⊗ 0 nepatikslintas

⊗ 1 nubrozdinimas

⊗ 2 pūslė

⊗ 3 vabzdžio įkandimas

⊗ 4 paviršinis svetimkūnis (nuolauža)

⊗ 5 sumušimas

⊗ 8 kita

S10.0
Gerklės (kaklo priekinės dalies) sumušimas
Kaklinė stemplės dalis
Gerklos
Ryklė
Trachėja
S10.1
Kitos ir nepatikslintos gerklės (kaklo priekinės dalies) paviršinis sužalojimas
S10.10
Kitos ir nepatikslintos gerklės (kaklo priekinės dalies) paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S10.11
Kitos ir nepatikslintos gerklės (kaklo priekinės dalies) paviršinis sužalojimas, nubrozdinimas
S10.12
Kitos ir nepatikslintos gerklės (kaklo priekinės dalies) paviršinis sužalojimas, pūslė
S10.13
Kitos ir nepatikslintos gerklės (kaklo priekinės dalies) paviršinis sužalojimas, vabzdžio įkandimas
S10.14
Kitos ir nepatikslintos gerklės (kaklo priekinės dalies) paviršinis sužalojimas, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S10.18
Kitos ir nepatikslintos gerklės (kaklo priekinės dalies) paviršinis sužalojimas, kita
S10.7
Dauginiai kaklo paviršiniai sužalojimai
S10.8
Kitų kaklo sričių paviršinis sužalojimas
S10.80
Kitų kaklo sričių paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S10.81
Kitų kaklo sričių paviršinis sužalojimas, nubrozdinimas
S10.82
Kitų kaklo sričių paviršinis sužalojimas, pūslė
S10.83
Kitų kaklo sričių paviršinis sužalojimas, vabzdžio įkandimas
S10.84
Kitų kaklo sričių paviršinis sužalojimas, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S10.85
Kitų kaklo sričių paviršinis sužalojimas, sumušimas
S10.88
Kitų kaklo sričių paviršinis sužalojimas, kita
S10.9
Kaklo paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta
S10.90
Kaklo paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, nepatikslintas
S10.91
Kaklo paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, nubrozdinimas
S10.92
Kaklo paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, pūslė
S10.93
Kaklo paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, vabzdžio įkandimas
S10.94
Kaklo paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S10.95
Kaklo paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, sumušimas
S10.98
Kaklo paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, kita
S11
Kaklo žaizda

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

dekapitaciją (S18)

S11.0
Žaizda, pažeidžianti gerklas ir trachėją
Išskyrus:
krūtininę trachėjos dalį (S27.5)
S11.01
Gerklų žaizda
S11.02
Trachėjos žaizda
S11.1
Žaizda, pažeidžianti skydliaukę
S11.2
Žaizda, pažeidžianti ryklę ir kaklinę stemplės dalį
Išskyrus:
stemplę, neklasifikuojamą kitaip (S27.83)
S11.21
Ryklės žaizda
S11.22
Kaklinės stemplės dalies žaizda
S11.7
Kaklo dauginės žaizdos
S11.8
Kitų kaklo sričių žaizda
S11.81
Žaizda (bet kurios kaklo dalies), susisiekianti su lūžiu

Pirmiausia koduokite lūžį (S12).

S11.82
Žaizda (bet kurios kaklo dalies), susisiekianti su išnirimu

Pirmiausia koduokite išnirimą (S13.1-S13.3).

S11.88
Kitų kaklo sričių žaizda
Antgerklis
Viršraktikaulinė sritis
Gerklė (priekinė kaklo dalis), neklasifikuojama kitaip
S11.9
Kaklo žaizda, sritis nepatikslinta
Kaklas, neklasifikuojamas kitaip
S12
Kaklo lūžis
Apima:

kaklo:
neuralinį lanką
stuburą
keterinę ataugą
skersinę ataugą
slankstelį
slankstelio lanką

Dislokacijai, susijusiai su kaklinės stuburo dalies lūžiu, nurodyti naudokite papildomą kodą (S13.1-S13.3). Jei nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu.
Kaklinės dalies nugaros smegenų sužalojimui nurodyti naudokite papildomą kodą S14.
Atviram / sudėtingam lūžiui nurodyti [žaizda, susisiekianti su lūžiu] kartu su kategorija S12 naudokite papildomą žaizdos kodą S11.81.

S12.0
Pirmojo kaklo slankstelio lūžis
Atlantas
S12.1
Antrojo kaklo slankstelio lūžis
Ašis
S12.2
Kito patikslinto kaklo slankstelio lūžis
S12.21
Trečiojo kaklo slankstelio lūžis
S12.22
Ketvirtojo kaklo slankstelio lūžis
S12.23
Penktojo kaklo slankstelio lūžis
S12.24
Šeštojo kaklo slankstelio lūžis
S12.25
Septintojo kaklo slankstelio lūžis
S12.7
Kelių kaklo slankstelių lūžiai
Išskyrus:

dauginius patikslintų kaklo slankstelių lūžius (S12.0, S12.1, S12.2). Kiekvieną lygį reikia koduoti atskirai

S12.8
Kitų kaklo sričių lūžis
Žiedinė kremzlė
Poliežuvinis kaulas
Gerklos
Skydinė kremzlė
Trachėja
S12.9
Kaklo lūžis, dalis nepatikslinta

Lūžis, kaklo:
stuburo dalies, neklasifikuojamos kitaip
slankstelio, neklasifikuojamo kitaip

S13
Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

Lūžiams, susijusiems su kaklinės stuburo dalies išnirimais (S13.1-S13.3, nurodyti, naudokite papildomą kodą (S12). Jei nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu.
Bet kokiam kaklinės dalies nugaros smegenų sužalojimui nurodyti kartu su S13.1S13.3 naudokite papildomą kodą S14.
Atviram išnirimui [žaizda, susisiekianti su išnirimu] nurodyti kartu su S13.1S13.3 naudokite papildomą žaizdos kodą S11.82.

Išskyrus:

kaklo tarpslankstelinio disko plyšimą ar pasislinkimą (netrauminį) (M50)
kaklo raumenų ir sausgyslių patempimą (S16)

S13.0
Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas
S13.1
Kaklo slankstelio išnirimas
S13.10
Kaklo slankstelio išnirimas, lygis nepatikslintas
Stuburo kaklinė dalis, neklasifikuojama kitaip
S13.11
C1/C2 kaklo slankstelių išnirimas
S13.12
C2/C3 kaklo slankstelių išnirimas
S13.13
C3/C4 kaklo slankstelių išnirimas
S13.14
C4/C5 kaklo slankstelių išnirimas
S13.15
C5/C6 kaklo slankstelių išnirimas
S13.16
C6/C7 kaklo slankstelių išnirimas
S13.17
C7/T1 kaklo ir krūtinės slankstelių išnirimas
S13.18
Kitas kaklo slankstelių išnirimas
Atlanto pakaušinis sąnarys
S13.2
Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas

Žiedinis vedeginis sąnarys
Žiedinis skydinis sąnarys
Skydinė kremzlė

Išskyrus:

kaklo slankstelių išnirimą (S13.1)

S13.3
Dauginiai kaklo išnirimai
Išskyrus:

dauginius patikslintų kaklo slankstelių išnirimus (S13.1). Kiekvieną lygį reikia koduoti atskirai

S13.4
Kaklinės stuburo dalies sąnarių raiščių patempimas
Priekinis išilginis (raištis), kaklo
Atlanto ašinis (sąnarys)
Atlanto pakaušinis (sąnarys)
Sužalojimas dėl staigaus judesio
S13.5
Gerklų srities sąnarių raiščių patempimas
Žiedinis vedeginis (sąnarys) (raištis)
Žiedinis skydinis (sąnarys) (raištis)
Skydinė kremzlė
S13.6
Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių sąnarių raiščių patempimas
S14
Nervų ir nugaros smegenų sužalojimas kaklo lygyje
S14.0
Nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas kaklo lygyje
S14.1
Kiti ir nepatikslinti nugaros smegenų sužalojimai kaklo lygyje

Jei būtina dirbtinė plaučių ventiliacija, naudokite papildomą kodą (Z99.1).
Koduokite taip pat nugaros smegenų pažeidimo funkcinį lygį (S14.7).

S14.10
Nugaros smegenų sužalojimas kaklo lygyje, nepatikslintas
S14.11
Visiškas nugaros smegenų nutraukimas kaklo lygyje
S14.12
Nugaros smegenų centrinio pluošto sindromas (nugaros smegenų nevisiškas nutraukimas) kaklo lygyje
S14.13
Kitas nugaros smegenų dalinio pluošto nutraukimo sindromas kaklo lygyje
Priekinio pluošto sindromas
Nevisiškas kaklinės nugaros smegenų dalies nutraukimas, neklasifikuojamas kitaip
Užpakalinio pluošto sindromas
S14.2
Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje
S14.3
Peties rezginio sužalojimas
S14.4
Kaklo periferinių nervų sužalojimas
S14.5
Kaklo simpatinių nervų sužalojimas
S14.6
Kitų ir nepatikslintų kaklo nervų sužalojimas
S14.7
Kaklinės nugaros smegenų dalies pažeidimo funkcinis lygis

Šie kodai skirti naudoti nugaros smegenų pažeidimo funkciniam lygiui nurodyti. Nugaros smegenų pažeidimo funkcinis lygis – tai žemiausiai esantis nepažeistas segmentas (pvz., „visiškas nugaros smegenų nutraukimas C4 lygyje“ reiškia, kad ketvirtojo ir aukštesnių kaklinių nervų funkcija nesutrikusi, o žemesnio lygio nervai nefunkcionuoja).

Pirmiausia koduokite nugaros smegenų sužalojimo tipą.

S14.70
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, kaklo slankstelio lygis nenurodytas
S14.71
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C1
S14.72
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C2
S14.73
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C3
S14.74
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C4
S14.75
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C5
S14.76
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C6
S14.77
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C7
S14.78
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, C8
S15
Kaklo kraujagyslių sužalojimas
S15.0
Miego arterijos sužalojimas
S15.00
Miego arterijos sužalojimas, nepatikslintas
S15.01
Bendrosios miego arterijos sužalojimas
S15.02
Išorinės miego arterijos sužalojimas
S15.03
Vidinės miego arterijos sužalojimas
S15.1
Slankstelinės arterijos sužalojimas
S15.2
Išorinės jungo venos sužalojimas
S15.3
Vidinės jungo venos sužalojimas
S15.7
Kelių kaklo kraujagyslių sužalojimas
S15.8
Kitų kaklo kraujagyslių sužalojimas
S15.9
Nepatikslintos kaklo kraujagyslės sužalojimas
S16
Kaklo raumenų ir sausgyslių sužalojimas
Apima:

patempimus

Išskyrus:

sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S13.4-S13.6)

S17
Kaklo traiškytinis sužalojimas
Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5).
Išskyrus:
kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik traumos tipą
S17.0
Gerklų ir trachėjos traiškytinis sužalojimas
S17.8
Kitų kaklo sričių traiškytinis sužalojimas
S17.9
Kaklo traiškytinis sužalojimas, sritis nepatikslinta
S18
Kaklo trauminė amputacija
Dekapitacija
S19
Kiti ir nepatikslinti kaklo sužalojimai
S19.7
Dauginiai kaklo sužalojimai
Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S10S18
S19.8
Kiti patikslinti kaklo sužalojimai
S19.9
Nepatikslinti kaklo sužalojimai
KRŪTINĖS LĄSTOS SUŽALOJIMAI
(S20-S29)
Apima:

sužalojimus:
krūties
 krūtinės (sienos)
tarpmentinės srities

Išskyrus:
nudegimus (T20T31)
svetimkūnio poveikį:
bronchui (T17.5)
plaučiui (T17.8)
stemplei (T18.1)
trachėjai (T17.4)
stuburo lūžį, neklasifikuojamą kitaip (T08)
nušalimus (T33T35)
sužalojimus:
pažasties } (S40S49)
raktikaulio } (S40S49)
menties srities } (S40S49)
peties } (S40S49)
nugaros smegenų, neklasifikuojamas kitaip (T09.3)
liemens, neklasifikuojamas kitaip (T09)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)
S20
Krūtinės ląstos paviršinis sužalojimas

Subkategorijoms S20.1, S20.3, S20.4 ir S20.8 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0 nepatikslintas

⊗ 1 nubrozdinimas

⊗ 2 pūslė

⊗ 3 vabzdžio įkandimas

⊗ 4 paviršinis svetimkūnis (nuolauža)

⊗ 5 sumušimas

⊗ 8 kita

S20.0
Krūties sumušimas
S20.1
Kitas ir nepatikslintas krūties paviršinis sužalojimas
S20.10
Kitas ir nepatikslintas krūties paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S20.11
Kitas ir nepatikslintas krūties paviršinis sužalojimas, nubrozdinimas
S20.12
Kitas ir nepatikslintas krūties paviršinis sužalojimas, pūslė
S20.13
Kitas ir nepatikslintas krūties paviršinis sužalojimas, vabzdžio įkandimas
S20.14
Kitas ir nepatikslintas krūties paviršinis sužalojimas, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S20.18
Kitas ir nepatikslintas krūties paviršinis sužalojimas, kita
S20.2
Krūtinės ląstos sumušimas
Krūtinės ląsta (siena)
Krūtinkaulio sritis
S20.3
Kitas krūtinės ląstos priekinės sienos paviršinis sužalojimas
Krūtinės ląsta, priekis
S20.30
Kitas krūtinės ląstos priekinės sienos paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S20.31
Kitas krūtinės ląstos priekinės sienos paviršinis sužalojimas, nubrozdinimas
S20.32
Kitas krūtinės ląstos priekinės sienos paviršinis sužalojimas, pūslė
S20.33
Kitas krūtinės ląstos priekinės sienos paviršinis sužalojimas, vabzdžio įkandimas
S20.34
Kitas krūtinės ląstos priekinės sienos paviršinis sužalojimas, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S20.38
Kitas krūtinės ląstos priekinės sienos paviršinis sužalojimas, kita
S20.4
Kitas krūtinės ląstos užpakalinės sienos paviršinis sužalojimas
Krūtinės ląsta, nugara
S20.40
Kitas krūtinės ląstos užpakalinės sienos paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S20.41
Kitas krūtinės ląstos užpakalinės sienos paviršinis sužalojimas, nubrozdinimas
S20.42
Kitas krūtinės ląstos užpakalinės sienos paviršinis sužalojimas, pūslė
S20.43
Kitas krūtinės ląstos užpakalinės sienos paviršinis sužalojimas, vabzdžio įkandimas
S20.44
Kitas krūtinės ląstos užpakalinės sienos paviršinis sužalojimas, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S20.48
Kitas krūtinės ląstos užpakalinės sienos paviršinis sužalojimas, kita
S20.7
Dauginiai paviršiniai krūtinės ląstos sužalojimai
S20.8
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių paviršiniai sužalojimai
Krūtinės ląsta, neklasifikuojama kitaip
Šonkaulių sritis
Krūtinės ląstos siena, neklasifikuojama kitaip
S20.80
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių paviršiniai sužalojimai, nepatikslintas
S20.81
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių paviršiniai sužalojimai, nubrozdinimas
S20.82
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių paviršiniai sužalojimai, pūslė
S20.83
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių paviršiniai sužalojimai, vabzdžio įkandimas
S20.84
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių paviršiniai sužalojimai, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S20.88
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių paviršiniai sužalojimai, kita
S21
Krūtinės ląstos žaizda

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

trauminius:
hemopneumotoraksą (S27.2)
hemotoraksą (S27.1)
pneumotoraksą (S27.0)

S21.0
Krūties žaizda
S21.1
Krūtinės ląstos priekinės sienos žaizda
Krūtinės ląstos siena (išorinė), priekis
Krūtinkaulio sritis
S21.2
Krūtinės ląstos užpakalinės sienos žaizda
Nugara, neklasifikuojama kitaip
Krūtinės ląstos siena (išorinė), nugara
S21.7
Krūtinės ląstos sienos dauginės žaizdos
S21.8
Kitų krūtinės ląstos sričių žaizda
S21.81
Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su lūžiu

Pirmiausia koduokite lūžį (S22).

S21.82
Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su išnirimu

Pirmiausia koduokite išnirimą (S23.1-S23.2).

S21.83
Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su krūtinės ląstos vidiniu sužalojimu

Pirmiausia koduokite krūtinės ląstos vidinį sužalojimą (S26S27).

S21.88
Kitų krūtinės ląstos sričių žaizda
S21.9
Krūtinės ląstos žaizda, sritis nepatikslinta
Krūtinės ląstos (siena) (išorinė), neklasifikuojama kitaip
Krūtinės ląstos siena, neklasifikuojama kitaip
S22
Šonkaulio (-ių), krūtinkaulio ir krūtininės stuburo dalies lūžis
Apima:

krūtininės dalies:
neuralinį lanką
keterinę ataugą
skersinę ataugą
slankstelį
slankstelio lanką

Dislokacijai, susijusiai su krūtininės stuburo dalies lūžiu aprašyti, naudokite papildomą kodą (S23.1-S23.2). Jei nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu.
Bet kokiai nugaros smegenų krūtininės dalies sužalojimui nurodyti naudokite papildomą kodą S24.
Atviram / sudėtingam lūžiui [žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu] nurodyti kartu su kategorija S22 naudokite papildomą žaizdos kodą S21.81.

Išskyrus:

lūžį:
raktikaulio (S42.0)
mentės (S42.1)

S22.0
Krūtinės slankstelių lūžis
S22.00
Krūtinės slankstelio lūžis, lygis nepatikslintas
Stuburo krūtininė dalis, neklasifikuojama kitaip
S22.01
Krūtinės slankstelio lūžis, T1 ir T2 lygis
S22.02
Krūtinės slankstelio lūžis, T3 ir T4 lygis
S22.03
Krūtinės slankstelio lūžis, T5 ir T6 lygis
S22.04
Krūtinės slankstelio lūžis, T7 ir T8 lygis
S22.05
Krūtinės slankstelio lūžis, T9 ir T10 lygis
S22.06
Krūtinės slankstelio lūžis, T11 ir T12 lygis
S22.1
Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai
Išskyrus:

dauginius patikslintų krūtinės slankstelių lūžius (S22.0). Kiekvieną lygį reikia koduoti atskirai

S22.2
Krūtinkaulio lūžis
S22.3
Šonkaulio lūžis
Dauginiai vieno šonkaulio lūžiai
S22.31
Pirmojo šonkaulio lūžis
Išskyrus:
dauginius pirmojo šonkaulio lūžius (S22.41)
S22.32
Vieno šonkaulio, kito nei pirmasis, lūžis
Šonkaulio lūžis, neklasifikuojamas kitaip
S22.4
Dauginiai šonkaulių lūžiai
S22.40
Dauginiai šonkaulių lūžiai, nepatikslinti
S22.41
Dauginiai šonkaulių lūžiai, kai lūžęs ir pirmasis šonkaulis
Bet kurie dauginiai šonkaulių lūžiai, kai lūžęs ir pirmasis šonkaulis
S22.42
Dauginiai šonkaulių lūžiai, kai lūžę du šonkauliai
Išskyrus:
dauginius šonkaulių lūžius, kai lūžęs ir pirmasis šonkaulis (S22.41)
S22.43
Dauginiai šonkaulių lūžiai, kai lūžę trys šonkauliai
Išskyrus:
dauginius šonkaulių lūžius, kai lūžęs ir pirmasis šonkaulis (S22.41)
S22.44
Dauginiai šonkaulių lūžiai, kai lūžę keturi ar daugiau šonkaulių
Išskyrus:
dauginius šonkaulių lūžius, kai lūžęs ir pirmasis šonkaulis (S22.41)
S22.5
Nestabili krūtinės siena

Taip pat koduokite:
šonkaulių lūžius (S22.4).
krūtinkaulio lūžį (S22.2).

S22.8
Kitų krūtinės ląstos kaulų lūžis
S22.9
Krūtinės ląstos kaulų lūžis, dalis nepatikslinta
S23
Krūtinės ląstos sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

Lūžiams, susijusiems su krūtininės stuburo dalies išnirimu (S23.1S23.2), nurodyti naudokite papildomą kodą (S22). Jei nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu.
Bet kokiam nugaros smegenų krūtininės dalies pažeidimui nurodyti kartu su S23.1S23.2 naudokite papildomą kodą S24.
Atviram išnirimui [žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu] nurodyti kartu su S23.1S23.2 naudokite papildomą žaizdos kodą S21.82.

Išskyrus:

krūtinkaulinio raktikaulio sąnario išnirimą ir raiščių patempimą (S43.2, S43.6)
krūtininio tarpslankstelinio disko plyšimą ar pasislinkimą (netrauminį) (M51)
krūtinės ląstos raumenų ir sausgyslių patempimą (S29.0)

S23.0
Stuburo krūtinės dalies tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas
S23.1
Krūtinės slankstelio išnirimas
S23.10
Krūtinės slankstelio išnirimas, lygis nepatikslintas
Krūtininė stuburo dalis, neklasifikuojama kitaip
S23.11
Krūtinės slankstelių T1/T2 ir T2/T3 išnirimas
S23.12
Krūtinės slankstelių T3/T4 ir T4/T5 išnirimas
S23.13
Krūtinės slankstelių T5/T6 ir T6/T7 išnirimas
S23.14
Krūtinės slankstelių T7/T8 ir T8/T9 išnirimas
S23.15
Krūtinės slankstelių T9/T10 ir T10/T11 išnirimas
S23.16
Krūtinės slankstelių T11/T12 išnirimas
S23.17
Krūtinės ir juosmes slankstelio T12/L1 išnirimas
S23.2
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių išnirimas
Šonkaulio kremzlė
Krūtinkaulis
Trachėja
Kardinės ataugos kremzlės
S23.3
Krūtininės stuburo dalies raiščių patempimai
S23.4
Šonkaulių ir krūtinkaulio raiščių patempimai
S23.5
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos dalių raiščių patempimai
S24
Nervų ir nugaros smegenų sužalojimas krūtinės ląstos lygyje
Išskyrus:
peties rezginio sužalojimą (S14.3)
S24.0
Krūtininės nugaros smegenų dalies sutrenkimas ir pabrinkimas
S24.1
Kiti ir nepatikslinti krūtininės nugaros smegenų dalies sužalojimai

Jei būtina dirbtinė plaučių ventiliacija, naudokite papildomą kodą (Z99.1).
Koduokite taip pat nugaros smegenų pažeidimo funkcinį lygį (S24.7).

S24.10
Krūtininės nugaros smegenų dalies sužalojimas, nepatikslintas
S24.11
Krūtininės nugaros smegenų dalies visiškas nutraukimas
S24.12
Krūtininės nugaros smegenų dalies dalinio pluošto nutraukimo sindromas
Priekinio pluošto sindromas
Centrinio pluošto sindromas
Dalinis krūtininės nugaros smegenų dalies nutraukimas, neklasifikuojamas kitaip
Užpakalinio pluošto sindromas
S24.2
Krūtininės nugaros smegenų dalies nervų šaknelių sužalojimas
S24.3
Krūtinės ląstos periferinių nervų sužalojimas
S24.4
Krūtinės ląstos simpatinių nervų sužalojimas
Širdies rezginys
Stemplės rezginys
Plaučių rezginys
Žvaigždinis nervinis mazgas
Simpatinis krūtinės nervinis mazgas
S24.5
Kitų krūtinės ląstos nervų sužalojimas
S24.6
Nepatikslintų krūtinės ląstos nervų sužalojimas
S24.7
Krūtininės nugaros smegenų dalies pažeidimo funkcinis lygis

Šie kodai skirti naudoti nugaros smegenų pažeidimo funkciniam lygiui nurodyti. Nugaros smegenų traumos pažeidimo lygis – tai žemiausiai esantis nepažeistas segmentas (pvz., „visiškas nugaros smegenų nutraukimas T4 lygyje“ reiškia, kad ketvirtojo ir aukštesnių krūtininių nervų funkcija nesutrikusi, o žemesnio lygio nervai nefunkcionuoja).

Pirmiausia koduokite nugaros smegenų sužalojimo tipą.

S24.70
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, krūtinės slankstelio lygis nenurodytas
S24.71
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T1
S24.72
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T2/T3
S24.73
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T4/T5
S24.74
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T6/T7
S24.75
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T8/T9
S24.76
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T10/T11
S24.77
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, T12
S25
Krūtinės ląstos kraujagyslių sužalojimas
S25.0
Krūtininės aortos sužalojimas
Aorta, neklasifikuojama kitaip
S25.1
Bevardės ar poraktinės arterijos sužalojimas
S25.2
Viršutinės tuščiosios venos sužalojimas
Tuščioji vena, neklasifikuojama kitaip
S25.3
Bevardės ar poraktinės venos sužalojimas
S25.4
Plaučių kraujagyslių sužalojimas
S25.5
Tarpšonkaulinių kraujagyslių sužalojimas
S25.7
Kelių krūtinės ląstos kraujagyslių sužalojimai
S25.8
Kitų krūtinės ląstos kraujagyslių sužalojimai
Lykinė vena
Krūties arterija ir vena
S25.9
Nepatikslintų krūtinės ląstos kraujagyslių sužalojimas
S26
Širdies sužalojimas

Krūtinės ląstos žaizdai [susisiekiančiai su krūtinės ląstos vidiniu sužalojimu] nurodyti kartu su kategorija S26 naudokite kodą S21.83

S26.0
Trauminis hemoperikardas
S26.8
Kiti širdies sužalojimai
S26.81
Širdies sumušimas
S26.82
Širdies įplyšimas be prasiskverbimo (penetracijos) į širdies kamerą
S26.83
Širdies įplyšimas su prasiskverbimu (penetracija) į širdies kamerą
S26.88
Kitos širdies traumos
Prasiskverbianti trauma
Širdies plyšimas
S26.9
Širdies trauma, nepatikslinta
S27
Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos organų sužalojimas

Krūtinės ląstos žaizdai [susisiekiančiai su krūtinės ląstos vidiniu sužalojimu] nurodyti kartu su kategorija S27 naudokite kodą S21.83.

Išskyrus:

sužalojimus:
stemplės kaklinės dalies (S10S19)
trachėjos (kaklinės dalies) (S10S19)

S27.0
Trauminis pneumotoraksas
S27.1
Trauminis hemotoraksas
S27.2
Trauminis hemopneumotoraksas
S27.3
Kitos plaučių traumos
S27.31
Plaučių sumušimas ir hematoma
S27.32
Plaučių įplyšimas
S27.38
Kiti ir nepatikslinti plaučių sužalojimai
S27.4
Bronchų sužalojimas
S27.5
Trachėjos krūtininės dalies sužalojimas
S27.6
Pleuros sužalojimas
S27.7
Dauginiai krūtinės ląstos organų sužalojimai
S27.8
Kitų patikslintų krūtinės ląstos organų ir struktūrų sužalojimai
S27.81
Diafragmos sužalojimas
S27.82
Krūtininio limfos latako sužalojimas
S27.83
Stemplės (krūtininės dalies) sužalojimas
S27.84
Užkrūčio liaukos sužalojimas
S27.88
Kitų patikslintų krūtinės ląstos organų ir struktūrų sužalojimas
S27.9
Nepatikslintų krūtinės ląstos organų sužalojimas
S28
Krūtinės ląstos traiškytinis sužalojimas ir krūtinės ląstos dalies trauminė amputacija
S28.0
Sutraiškyta krūtinės ląsta
Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5).
Išskyrus:
nestabilią krūtinės sieną (S22.5)
kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik traumos tipą
S28.1
Krūtinės ląstos dalies trauminė amputacija
Išskyrus:

krūtinės ląstos perkirtimą (T05.8)

S29
Kiti ir nepatikslinti krūtinės ląstos sužalojimai
S29.0
Krūtinės ląstos raumenų ir sausgyslių sužalojimas

Patempimai

Išskyrus:

sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S23.3-S23.5)

S29.7
Dauginiai krūtinės ląstos sužalojimai
Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S20S29.0
S29.8
Kiti patikslinti krūtinės ląstos sužalojimai
S29.9
Nepatikslintas krūtinės ląstos sužalojimas
PILVO, JUOSMENS, STUBURO JUOSMENINĖS DALIES IR DUBENS SUŽALOJIMAI
(S30-S39)
Apima:

pilvo sieną
išeinamąją angą
sėdmenis
išorinius lyties organus
šoną
kirkšnį

Išskyrus:

nudegimus (T20T31)
svetimkūnio poveikį:
išeinamojoje angoje ir tiesiojoje žarnoje (T18.5)
lytiniuose ir šlapimo takuose (T19)
skrandyje, plonojoje žarnoje ir storojoje (gaubtinėje) žarnoje (T18.2T18.4)
stuburo lūžį, neklasifikuojamą kitaip (T08)
nušalimus (T33T35)
sužalojimus:
nugaros, neklasifikuojamas kitaip (T09)
nugaros smegenų, neklasifikuojamas kitaip (T09.3)
liemens, neklasifikuojamas kitaip (T09)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)

S30
Paviršinis pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens sužalojimas
Išskyrus:

šlaunies paviršinius sužalojimus (S70)

S30.0
Nugaros apatinės dalies ir dubens sumušimas
Sėdmenys
Juosmens sritis
Kryžkaulio sritis
S30.1
Pilvo sienos sumušimas
Epigastriumas
Šonas
Kirkšnis
Klubinė sritis
Kirkšnies sritis
S30.2
Išorinių lyties organų sumušimas
Lytinės lūpos (didžiosios) (mažosios)
Varpa
Tarpvietė
Kapšelis
Sėklidė
Vulva
Išskyrus:
makšties sumušimą (S37.88)
S30.7
Dauginiai paviršiniai pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens sužalojimai

 

Subkategorijoms S30.8 ir S30.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija nurodyti paviršinio sužalojimo rūšį:

⊗ 0 nepatikslintas

⊗ 1 nubrozdinimas

⊗ 2 pūslė

⊗ 3 vabzdžio įkandimas

⊗ 4 paviršinis svetimkūnis (nuolauža)

⊗ 5 sumušimas

⊗ 8 kita

S30.8
Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai
Sėdmenys
Epigastriumas
Išoriniai lyties organai
Šonas
S30.80
Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, nepatikslintas
S30.81
Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, nubrozdinimas
S30.82
Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, pūslė
S30.83
Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, vabzdžio įkandimas
S30.84
Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S30.85
Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, sumušimai
S30.88
Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, kita
S30.9
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, sritis nepatikslinta
S30.90
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, sritis nepatikslinta, nepatikslintas
S30.91
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, sritis nepatikslinta, nubrozdinimas
S30.92
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, sritis nepatikslinta, pūslė
S30.93
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, sritis nepatikslinta, vabzdžio įkandimas
S30.94
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, sritis nepatikslinta, paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S30.95
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, sumušimai
S30.98
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršiniai sužalojimai, sritis nepatikslinta, kita
S31
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens žaizda

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

klubo žaizdą (S71.0)
pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens dalies trauminę amputaciją (S38.2S38.3)

S31.0
Nugaros apatinės dalies ir dubens žaizda
Sėdmenys
Dubens dugnas
Tarpvietė
Kryžkaulio sritis
S31.1
Pilvo sienos žaizda
Epigastriumas
Šonas
Kirkšnis
Klubinė sritis
Kirkšnies sritis
Gaktos sritis
S31.2
Varpos žaizda
S31.3
Kapšelio ir sėklidžių žaizda
S31.4
Makšties ir vulvos žaizda
Klitoris
S31.5
Kitų ir nepatikslintų išorinių lyties organų žaizda
Moters išoriniai lyties organai
Išskyrus:
išorinių lyties organų trauminę amputaciją (S38.2)
S31.7
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens dauginės žaizdos
S31.8
Kitų ir nepatikslintų pilvo sričių žaizda
S31.80
Kitų ir nepatikslintų pilvo sričių žaizda
Išeinamoji anga (raukas)
Rektovaginalinė pertvara
S31.81
Žaizda (bet kurios nugaros apatinės ir dubens dalies), susisiekianti su lūžiu

Pirmiausia koduojamas lūžis (S32).

S31.82
Žaizda (bet kurios nugaros apatinės ir dubens dalies), susisiekianti su išnirimu

Pirmiausia koduojamas išnirimas (S33.1-­ –S33.3).

S31.83
Žaizda (bet kurios pilvo dalies), susisiekianti su vidiniu pilvo sužalojimu

Pirmiausia koduojamas vidinis pilvo sužalojimas (S36S37).

S32
Juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis
Apima:

juosmens ir kryžkaulio:
neuralinį lanką
keterinę ataugą
skersinę ataugą
slankstelį
slankstelio lanką

Dislokacijai, susijusiai su juosmeninės stuburo dalies lūžiu aprašyti naudokite papildomą kodą (S33.1-S33.3). Jei nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu.
Bet kokiam nugaros smegenų juosmeninės dalies sužalojimui nurodyti naudokite papildomą kodą S34.
Atviram / sudėtingam lūžiui [žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu] nurodyti kartu su kategorija S32 naudokite papildomą žaizdos kodą S31.81.

Išskyrus:

klubakaulio lūžį, neklasifikuojamą kitaip (S72.08)

S32.0
Juosmens slankstelių lūžis
S32.00
Juosmens slankstelio lūžis, lygis nepatikslintas
Stuburo juosmeninė dalis, neklasifikuojama kitaip
S32.01
Juosmens slankstelio lūžis, L1 lygis
S32.02
Juosmens slankstelio lūžis, L2 lygis
S32.03
Juosmens slankstelio lūžis, L3 lygis
S32.04
Juosmens slankstelio lūžis, L4 lygis
S32.05
Juosmens slankstelio lūžis, L5 lygis
S32.1
Kryžkaulio lūžis
S32.2
Uodegikaulio lūžis
S32.3
Klubakaulio lūžis
S32.4
Gūžduobės lūžis
S32.5
Gaktikaulio lūžis
Šaka (gaktikaulio apatinė ir viršutinė)
Gaktos sąvarža
S32.7
Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai
Išskyrus:

dauginius patikslinto lygio juosmens slankstelių lūžius (S32.0). Kiekvieną lygį reikia koduoti atskirai
dubens dauginius lūžius (S32.89).

S32.8
Kitų ir nepatikslintų juosmeninės stuburo dalies ir dubens dalių lūžiai
S32.81
Sėdynkaulio lūžis
S32.82
Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta
Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, neklasifikuojamas kitaip
S32.83
Dubens lūžis, dalis nepatikslinta
Dubens lūžis, neklasifikuojamas kitaip
S32.89
Kiti ir dauginiai dubens lūžiai
Sudėtingas dubens lūžis, neklasifikuojamas kitaip
Lateralinis kompresinis lūžis
Malgeno (Malgaigne) lūžis
„Atverstos knygos“ lūžis
Vertikalaus poslinkio lūžis
S33
Juosmeninės stuburo dalies ir dubens sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

Lūžiams, susijusiems su juosmeninės stuburo dalies išnirimais (S33.1S33.3), nurodyti naudokite papildomą kodą (S32). Jei nežinoma, kiek lūžusių slankstelių buvo dislokuota, koduokite lūžį aukščiausiu lygiu.
Bet kokiam nugaros smegenų juosmeninės dalies sužalojimui nurodyti kartu su S33.1S33.3 naudokite papildomą kodą S34.
Atviram išnirimui [žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu] nurodyti kartu su S33.1S33.3 naudokite papildomą žaizdos kodą S31.82.

Išskyrus:

šlaunikaulio išnirimą ir klubo sąnario raiščių patempimą (S73)
dubens sąnarių ir raiščių akušerinį pažeidimą (O71.6)
juosmeninio tarpslankstelinio disko plyšimą ar pasislinkimą (netrauminį) (M51)
pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens raumenų ir sausgyslių patempimą (S39.0)

S33.0
Juosmeninio tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas
S33.1
Juosmens slankstelio išnirimas
S33.10
Juosmens slankstelio išnirimas, lygis nepatikslintas
Juosmeninės stuburo dalies išnirimas, neklasifikuojamas kitaip
S33.11
Juosmens slankstelių L1/L2 išnirimas
S33.12
Juosmens slankstelių L2/L3 išnirimas
S33.13
Juosmens slankstelių L3/L4 išnirimas
S33.14
Juosmens slankstelių L4/L5 išnirimas
S33.15
Juosmens ir kryžkaulio L5/S1 slankstelių išnirimas
S33.2
Kryžmeninio klubo sąnario ir kryžmeninio uodegikaulio sąnario išnirimas
Uodegikaulis
Kryžkaulis
S33.3
Kitų ir nepatikslintų juosmeninės stuburo ir dubens dalių išnirimas
Bevardis (gaktos jungtis) (kryžkaulio jungtis)
Gaktos sąvarža
S33.4
Gaktos sąvaržos trauminis plyšimas
S33.5
Juosmeninės stuburo dalies patempimai
S33.51
Juosmens ir kryžkaulio [sąnario] [raiščio] patempimas
S33.6
Kryžmeninio klubo sąnario raiščių patempimas
S33.7
Kitų ir nepatikslintų juosmeninės stuburo ir dubens dalių raiščių patempimas
S34
Nervų ir nugaros smegenų sužalojimas pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens lygyje
S34.0
Juosmeninės nugaros smegenų dalies [conus medullaris] sutrenkimas ir pabrinkimas
S34.1
Kitas juosmeninės nugaros smegenų dalies [conus medullaris] sužalojimas

Visiškas / dalinis juosmeninės nugaros smegenų dalies pažeidimas

Koduokite taip pat nugaros smegenų pažeidimo funkcinį lygį (S34.7).

S34.2
Juosmeninių ir kryžkmeninių nervų šaknelių sužalojimas
S34.3
Arklio uodegos (cauda equina) sužalojimas
S34.4
Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas
S34.5
Juosmens, kryžmens ir dubens simpatinių nervų sužalojimas
Pilvinis ganglijas ar rezginys
Papilvės rezginys
Pasaito rezginys (apatinis) (viršutinis)
Vidurių nervas
S34.6
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens periferinio (-ių) nervo (-ų) sužalojimas
S34.7
Juosmeninės nugaros smegenų dalies pažeidimo funkcinis lygis

Šie kodai skirti naudoti nugaros smegenų pažeidimo funkciniam lygiui nurodyti. Nugaros smegenų pažeidimo funkcinis lygis – tai žemiausias pažeistas stuburo segmentas.

Pirmiausia koduokite nugaros smegenų traumos tipą.

S34.70
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, juosmens slankstelio lygis nenurodytas
S34.71
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L1
S34.72
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L2
S34.73
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L3
S34.74
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L4
S34.75
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L5
S34.76
Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, kryžkaulis
S34.8
Kitų ir nepatikslintų pilvo, apatinės nugaros ir dubens nervų pažeidimas
S35
Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens kraujagyslių sužalojimas
S35.0
Pilvo aortos sužalojimas
Išskyrus:
aortą, neklasifikuojamą kitaip (S25.0)
S35.1
Apatinės tuščiosios venos sužalojimas
Kepenų vena
Išskyrus:
tuščiąją veną, neklasifikuojamą kitaip (S25.2)
S35.2
Pilvinio kamieno ir pasaito arterijos sužalojimas
Skrandžio arterija
Dvylikapirštinė skrandžio arterija
Kepenų arterija
Pasaito arterija (apatinė) (viršutinė)
Blužnies arterija
S35.3
Vartų ar blužnies venos sužalojimas

Pasaito vena (apatinė) (viršutinė)

S35.4
Inkstų kraujagyslių sužalojimas
Inkstų arterija ar vena
S35.5
Klubinių kraujagyslių sužalojimas
Vidinė klubo }
Bendroji klubo } arterija ar vena
Gimdos }
S35.7
Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens kelių kraujagyslių sužalojimas
S35.8
Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens kitų kraujagyslių sužalojimas
Kiaušidžių arterija ar vena
S35.9
Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens nepatikslintų kraujagyslių sužalojimas
S36
Pilvo ertmės organų sužalojimas

Pilvo žaizdai [pilvo sienos žaizdai, susisiekiančiai su pilvo ertme] nurodyti kartu su kategorija S36 naudokite kodą S31.83.

S36.0
Blužnies sužalojimas
S36.00
Blužnies sužalojimas, nepatikslintas
S36.01
Blužnies hematoma
S36.02
Blužnies kapsulės plyšimai, kai nėra didelių parenchimos plyšimų
S36.03
Blužnies įplyšimas, plintantis į parenchimą
S36.04
Blužnies parenchimos didelės apimties pažeidimas
Blužnies plyšimas
S36.08
Kitas blužnies sužalojimas
Blužnies prasiskverbiantis (penetruojantis) sužalojimas
S36.1
Kepenų arba tulžies pūslės sužalojimas
S36.10
Kepenų sužalojimas, nepatikslintas
S36.11
Kepenų sumušimas ir hematoma
S36.12
Kepenų įplyšimas, nepatikslintas
S36.13
Nedidelis kepenų įplyšimas
Įplyšimas, apimantis tik kapsulę arba mažai pažeidęs kepenų parenchimą [t. y. mažiau nei 1 cm gylio]
S36.14
Vidutinis kepenų įplyšimas
Įplyšimas, apimantis parenchimą, kai nėra didelės apimties parenchimos pažeidimo [t. y. mažiau nei 10 cm ilgio ir 3 cm gylio]
S36.15
Didelis kepenų įplyšimas
Įplyšimas, kai yra didelės apimties kepenų parenchimos pažeidimas [daugiau 10 cm ilgio ir 3 cm gylio]
Dauginiai vidutiniai kepenų įplyšimai, kai hematoma yra ar jos nėra
S36.16
Kitas kepenų sužalojimas
S36.17
Tulžies pūslės sužalojimas
S36.18
Tulžies takų sužalojimas
S36.2
Kasos sužalojimas
S36.20
Kasos sužalojimas, dalis nepatikslinta
S36.21
Kasos galvutės sužalojimas
S36.22
Kasos kūno sužalojimas
S36.23
Kasos uodegos sužalojimas
S36.29
Kitų ir kelių kasos dalių sužalojimas
Kasos latakas
S36.3
Skrandžio sužalojimas
S36.4
Plonosios žarnos sužalojimas
S36.40
Plonosios žarnos sužalojimas, dalis nepatikslinta
S36.41
Dvylikapirštės žarnos sužalojimas
S36.49
Kitų ir kelių plonosios žarnos dalių sužalojimas
Klubinės žarnos sužalojimas
Tuščiosios žarnos sužalojimas
S36.5
Storosios (gaubtinės) žarnos sužalojimas
S36.50
Storosios (gaubtinės) žarnos sužalojimas, dalis nepatikslinta
S36.51
Kylančiosios [dešiniosios] gaubtinės žarnos sužalojimas
S36.52
Skersinės gaubtinės žarnos sužalojimas
S36.53
Nusileidžiančiosios [kairiosios] gaubtinės žarnos sužalojimas
S36.54
Riestinės žarnos sužalojimas
S36.59
Kitų ir kelių storosios (gaubtinės) žarnos dalių sužalojimas
Kirmėlinės ataugos sužalojimas
Aklosios žarnos sužalojimas
S36.6
Tiesiosios žarnos sužalojimas
Dauginės tiesiosios žarnos traumos
S36.7
Kelių pilvo ertmės organų sužalojimas
S36.8
Kitų pilvo ertmės organų sužalojimas
S36.81
Pilvaplėvės sužalojimas
S36.82
Pasaito sužalojimas
S36.83
Retroperitoninio tarpo sužalojimas
S36.88
Kitų pilvo ertmės organų sužalojimas
S36.9
Nepatikslintų pilvo ertmės organų sužalojimas
S37
Šlapimo ir dubens organų sužalojimas

Žaizdai [žaizdai, susisiekiančiai su pilvo ertme] nurodyti kartu su kategorijomis S37 naudokite kodą S31.83.

Išskyrus:

pilvaplėvę (S36.81)
retroperitoninį tarpą (S36.83)

S37.0
Inksto sužalojimas
S37.00
Inksto sužalojimas, nepatikslintas
S37.01
Inksto sumušimas ir hematoma
S37.02
Inksto įplyšimas
Apimantis kapsulę ir geldelę [kolektorinę sistemą]
Kapsulės plyšimas
S37.03
Visiškas inksto parenchimos pažeidimas
Inksto plyšimas
S37.1
Šlapimtakio sužalojimas
S37.2
Šlapimo pūslės sužalojimas
S37.20
Šlapimo pūslės sužalojimas, nepatikslinta
S37.21
Šlapimo pūslės sumušimas
S37.22
Šlapimo pūslės plyšimas
Ekstraperitoninis
Intraperitoninis
S37.28
Kitas šlapimo pūslės sužalojimas
Šlapimo pūslės įplyšimas
S37.3
Šlaplės sužalojimas
S37.30
Šlaplės sužalojimas, dalis nepatikslinta
S37.31
Plėvinės šlaplės dalies sužalojimas
S37.32
Šlaplės varpos dalies sužalojimas
S37.33
Šlaplės priešinės dalies sužalojimas
S37.38
Kitos šlaplės dalies sužalojimas
S37.4
Kiaušidės sužalojimas
S37.5
Kiaušintakio sužalojimas
S37.6
Gimdos sužalojimas
Išskyrus:

akušerinę traumą (O71)

S37.7
Kelių dubens organų sužalojimas
S37.8
Kitų dubens organų sužalojimas
Išskyrus:

kitų ir nepatikslintų išorinių lyties organų atvirą žaizdą (S31.5)

S37.81
Antinksčio sužalojimas
S37.82
Priešinės liaukos (prostatos) sužalojimas
S37.83
Sėklinių pūslelių sužalojimas
S37.84
Sėklinio latako sužalojimas
S37.88
Kitų dubens organų sužalojimas
Makštis
S37.9
Nepatikslintų dubens organų sužalojimas
S38
Pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens traiškytinis sužalojimas bei trauminė amputacija

Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5).

Išskyrus:

kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik sužalojimo tipą

S38.0
Išorinių lyties organų traiškytinis sužalojimas
S38.1
Kitų ir nepatikslintų pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens traiškytinis sužalojimas
S38.2
Išorinių lyties organų trauminė amputacija
Lytinės lūpos (didžiosios) (mažosios)
Varpa
Kapšelis
Sėklidė
Vulva
S38.3
Kitų ir nepatikslintų pilvo, apatinės nugaros dalies ir dubens trauminė amputacija
Išskyrus:
pilvo perkirtimą (T05.8)
S39
Kiti ir nepatikslinti pilvo, nugaros apatinės dalies bei dubens sužalojimai
S39.0
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens raumenų bei sausgyslių sužalojimas

Patempimai

Išskyrus:

sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S33.51-S33.7)

S39.6
Pilvo ertmės organo (-ų) ir dubens organo (-ų) sužalojimas
S39.7
Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens dauginiai sužalojimai

Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S30S39.6

Išskyrus:

sužalojimus, koduojamus S36, kartu su sužalojimais, koduojamais S37 (S39.6)

S39.8
Kiti pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens patikslinti sužalojimai
S39.9
Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens nepatikslintas sužalojimas
PETIES IR ŽASTO SUŽALOJIMAI
(S40-S49)
Apima:

sužalojimus:
pažasties
menties srities
peties
žasto – tai rankos sritis tarp peties ir alkūnės

Išskyrus:

abipusį pečių ir žasto pažeidimą (T00T07)
nudegimus (T20T31)
nušalimus (T33T35)
sužalojimus:
alkūnės (S50S59)
rankos, lygis nenurodytas (T10T11)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)

S40
Peties ir žasto paviršinis sužalojimas
S40.0
Peties ir žasto sumušimas
Pažasties sritis
Menties sritis
S40.7
Peties ir žasto dauginiai paviršiniai sužalojimai
S40.8
Peties ir žasto kitas paviršinis sužalojimas
S40.81
Peties ir žasto nubrozdinimas
S40.82
Peties ir žasto pūslė
S40.83
Peties ir žasto vabzdžio įkandimas
S40.84
Peties ir žasto paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S40.88
Peties ir žasto kiti paviršiniai sužalojimai
S40.9
Peties ir žasto paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S41
Peties ir žasto žaizda

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

peties ir žasto trauminę amputaciją (S48)

S41.0
Peties žaizda
Peties juosta
S41.1
Žasto žaizda
S41.7
Peties ir žasto dauginės žaizdos
S41.8
Kitų ir nepatikslintų peties bei žasto sričių žaizda
S41.80
Kitų ir nepatikslintų peties ir žasto sričių nepatikslinta žaizda
Pažastis
Menties sritis
S41.81
Žaizda (bet kurios peties ir žasto srities), susisiekianti su lūžiu

Pirmiausia koduokite lūžį (S42).

S41.82
Žaizda (bet kurios peties ir žasto srities), susisiekianti su išnirimu

Pirmiausia koduokite išnirimą (S43).

S42
Peties ir žasto lūžis

Atviram / sudėtingam lūžiui [žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu] nurodyti kartu su kategorija S42 naudokite papildomą žaizdos kodą S41.81.

S42.0
Raktikaulio lūžis
S42.00
Raktikaulio lūžis, dalis nepatikslinta
Raktikaulis, neklasifikuojamas kitaip
S42.01
Raktikaulio krūtininio galo lūžis
S42.02
Raktikaulio kūno lūžis
S42.03
Raktikaulio petinio galo lūžis
S42.09
Dauginiai raktikaulio lūžiai
S42.1
Mentės lūžis
S42.10
Mentės lūžis, dalis nepatikslinta
Mentė, neklasifikuojama kitaip
S42.11
Mentės kūno lūžis
S42.12
Petinės ataugos lūžis
Petys (atauga)
S42.13
Snapinės ataugos lūžis
S42.14
Mentės sąnarinės duobės ir kaklo lūžis
S42.19
Dauginiai mentės lūžiai
S42.2
Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai
S42.20
Žastikaulio viršutinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta
Proksimalinis galas, neklasifikuojamas kitaip
S42.21
Žastikaulio galvos lūžis
Du, trys ir keturi daliniai žastikaulio galvos lūžiai
Viršutinė epifizė
S42.22
Žastikaulio chirurginio kaklo lūžis
S42.23
Žastikaulio anatominio kaklo lūžis
S42.24
Žastikaulio didžiosios šiurkštumos lūžis
S42.29
Kitų ir kelių žastikaulio viršutinės dalies sričių lūžis

Mažoji šiurkštuma

S42.3
Žastikaulio kūno lūžis

Ranka, neklasifikuojama kitaip
Žastikaulis, neklasifikuojamas kitaip
Dauginiai žastikaulio kūno lūžiai
Žastas, neklasifikuojamas kitaip

S42.4
Žastikaulio apatinės dalies lūžis
Išskyrus:
alkūnės lūžį, neklasifikuojamą kitaip (S52.00)
S42.40
Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta
Distalinis galas, neklasifikuojamas kitaip
S42.41
Žastikaulio virškrumplinis lūžis
S42.42
Žastikaulio šoninio krumplio lūžis
S42.43
Žastikaulio viduriniojo krumplio lūžis
S42.44
Žastikaulio krumplio (-ių) lūžis, nepatikslintas
Sąnarinė atauga, neklasifikuojama kitaip
Išorinis krumplys
Vidinis antkrumplis
Apatinė epifizė
Vidurinis antkrumplis
S42.45
Žastikaulio distalinės dalies "T" formos lūžis
S42.49
Žastikaulio apatinės dalies kiti ir nepatikslinti lūžiai
Kitų ir kelių sričių lūžiai
Žastikaulio skridinys
S42.7
Dauginiai raktikaulio, mentės ir žastikaulio lūžiai
Išskyrus:
dauginius lūžius:
vien tik raktikaulio (S42.09)
vien tik žastikaulio:
  apatinės dalies (S42.49)
  viršutinės dalies (S42.49)
vien tik mentės (S42.19)
S42.8
Kitų peties ir žasto sričių lūžis
S42.9
Pečių juostos lūžis, dalis nepatikslinta
Peties, neklasifikuojamo kitaip
S43
Peties juostos sąnarių išnirimai ir raiščių patempimai

Atviram išnirimui [ žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu] nurodyti kartu su subkategorijomis S43.0S43.3 naudokite papildomą žaizdos kodą S41.82.

Išskyrus:

peties ir žasto raumenų ir sausgyslių patempimus (S46)

S43.0
Peties sąnario išnirimai
Žastikaulis, proksimalinis galas
S43.00
Peties išnirimas, nepatikslintas
Peties sąnarys, neklasifikuojamas kitaip
Žastikaulis, neklasifikuojamas kitaip
S43.01
Žastikaulio priekinis išnirimas
S43.02
Žastikaulio užpakalinis išnirimas
S43.03
Žastikaulio vidinis išnirimas
S43.08
Kitos žastikaulio dalies išnirimas
S43.1
Petinio raktikaulio sąnario išnirimas
Raktikaulis
S43.2
Krūtinkaulinio raktikaulio sąnario išnirimas
S43.3
Kitų ir nepatikslintų peties juostos dalių išnirimas

Išnirimas:
mentės
peties juostos, neklasifikuojamas kitaip

S43.4
Peties sąnario patempimas
Snapinis žastikaulio (raištis)
Rotatorių manžetės kapsulė
S43.5
Petinio raktikaulio sąnario patempimas
Petinis raktikaulio raištis
S43.6
Krūtinkaulinio raktikaulio sąnario patempimas
S43.7
Kitų ir nepatikslintų peties juostos dalių patempimas
Peties juostos patempimas, neklasifikuojamas kitaip
S44
Nervų sužalojimas peties ir žasto lygyje
Išskyrus:
peties rezginio sužalojimą (S14.3)
S44.0
Alkūninio nervo sužalojimas žasto lygyje
Išskyrus:
alkūninį nervą, neklasifikuojamą kitaip (S54.0)
S44.1
Viduriniojo nervo sužalojimas žasto lygyje
Išskyrus:
vidurinįjį nervą, neklasifikuojamą kitaip (S54.1)
S44.2
Stipininio nervo sužalojimas žasto lygyje
Išskyrus:
stipininį nervą, neklasifikuojamą kitaip (S54.2)
S44.3
Pažastinio nervo sužalojimas
S44.4
Raumeninio ir odos nervo sužalojimas
S44.5
Odos jutiminio nervo sužalojimas peties ir žasto lygyje
S44.7
Kelių nervų sužalojimas peties ir žasto lygyje
S44.8
Kitų nervų sužalojimas peties ir žasto lygyje
S44.9
Nepatikslinto nervo sužalojimas peties ir žasto lygyje
S45
Kraujagyslių sužalojimas peties ir žasto lygyje
Išskyrus:

sužalojimus, poraktinės:
arterijos (S25.1)
venos (S25.3)

S45.0
Pažastinės arterijos sužalojimas
S45.1
Žastinės arterijos sužalojimas
S45.2
Pažastinės ar žastinės venos sužalojimas
S45.3
Paviršinės venos sužalojimas peties ir žasto lygyje
S45.7
Dauginių kraujagyslių sužalojimas peties ir žasto lygyje
S45.8
Kitų kraujagyslių sužalojimas peties ir žasto lygyje
S45.9
Nepatikslintos kraujagyslės sužalojimas peties ir žasto lygyje
S46
Raumenų ir sausgyslių sužalojimas peties ir žasto lygyje
Apima:

patempimus

Išskyrus:

raumenų ir sausgyslių sužalojimus alkūnės lygyje ar žemiau alkūnės (S56)
sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S43)

S46.0
Peties "rotatorių manžetės" raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) sužalojimas
S46.1
Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas
S46.2
Kitų dvigalvio raumens dalių ir sausgyslės sužalojimas
S46.3
Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas
S46.7
Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas peties bei žasto lygyje
S46.8
Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas peties bei žasto lygyje
Podyglinis (raumuo)
Pomentinis (raumuo)
Antdyglinis (raumuo)
S46.9
Nepatikslintų raumenų ir sausgyslių sužalojimas peties ir žasto lygyje
S47
Peties ir žasto traiškytinis sužalojimas
Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5).
Išskyrus:
alkūnės traiškytinį sužalojimą (S57.0)
kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik sužalojimo tipą
S48
Peties ir žasto trauminė amputacija
Išskyrus:

trauminę amputaciją:
alkūnės lygyje (S58.0)
rankos, lygis nepatikslintas (T11.6)

S48.0
Peties sąnario trauminė amputacija
S48.1
Trauminė amputacija tarp peties ir alkūnės
S48.9
Peties ir žasto trauminė amputacija, lygis nepatikslintas
S49
Kiti ir nepatikslinti peties bei žasto sužalojimai
S49.7
Peties ir žasto dauginiai sužalojimai
Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S40S48
S49.8
Peties ir žasto kiti patikslinti sužalojimai
S49.9
Peties ir žasto nepatikslintas sužalojimas
ALKŪNĖS IR DILBIO SUŽALOJIMAI
(S50-S59)
Išskyrus:

abipusį alkūnės ir dilbio pažeidimą (T00T07)
nudegimus (T20T31)
nušalimus (T33T35)
sužalojimus:
rankos, lygis nenurodytas (T10T11)
riešo ir plaštakos (S60S69)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)

S50
Dilbio paviršinis sužalojimas
Išskyrus:

riešo ir plaštakos paviršinius sužalojimus (S60)

S50.0
Alkūnės sumušimas
S50.1
Kitų ir nepatikslintų dilbio dalių sumušimas
S50.7
Dauginiai paviršiniai dilbio sužalojimai
S50.8
Kiti dilbio paviršiniai sužalojimai
S50.81
Dilbio nubrozdinimas
S50.82
Dilbio pūslė
S50.83
Vabzdžio įkandimas į dilbį
S50.84
Dilbio paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S50.88
Kiti dilbio paviršiniai sužalojimai
Kitas alkūnės paviršinis sužalojimas
S50.9
Dilbio paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
Paviršinis alkūnės sužalojimas, neklasifikuojamas kitaip
S51
Dilbio žaizda

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

riešo ir plaštakos žaizdą (S61)
dilbio trauminę amputaciją (S58)

S51.0
Alkūnės žaizda
S51.7
Dilbio dauginės žaizdos
S51.8
Kitų dilbio dalių žaizda
S51.81
Žaizda (bet kurios dilbio dalies), susisiekianti su lūžiu

Pirmiausia koduojamas lūžis (S52).

S51.82
Žaizda (bet kurios dilbio dalies), susisiekianti su išnirimu

Pirmiausia koduojamas išnirimas (S53).

S51.88
Kitų dilbio dalių žaizda
S51.9
Dilbio žaizda, sritis nepatikslinta
S52
Dilbio lūžis

Atviram / sudėtingam lūžiui [žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu] nurodyti kartu su kategorija S52 naudokite papildomą žaizdos kodą S51.81.

Išskyrus:

lūžį riešo ir plaštakos lygyje (S62)

S52.0
Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis
S52.00
Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta
Alkūnė, neklasifikuojama kitaip
Proksimalinė alkūnkaulio dalis, neklasifikuojama kitaip
S52.01
Alkūnkaulio alkūnės ataugos lūžis
S52.02
Alkūnkaulio vainikinės ataugos lūžis
S52.09
Alkūnkaulio viršutinės dalies kiti ir dauginiai lūžiai
S52.1
Stipinkaulio viršutinės dalies lūžis
S52.10
Stipinkaulio viršutinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta
Proksimalinė stipinkaulio dalis, neklasifikuojama kitaip
S52.11
Stipinkaulio galvos lūžis
S52.12
Stipinkaulio kaklelio lūžis
S52.19
Stipinkaulio viršutinės dalies kiti ir dauginiai lūžiai
S52.2
Alkūnkaulio kūno lūžis
S52.20
Alkūnkaulio kūno lūžis, sritis nepatikslinta
Alkūnkaulis, neklasifikuojamas kitaip
S52.21
Alkūnkaulio kūno proksimalinės dalies lūžis kartu su stipinkaulio galvos išnirimu

Montedžija (Monteggia) lūžis ir išnirimas

S52.3
Stipinkaulio kūno lūžis
S52.30
Stipinkaulio kūno lūžis, sritis nepatikslinta
Stipinkaulis, neklasifikuojamas kitaip
S52.31
Stipinkaulio distalinės kūno dalies lūžis kartu su alkūnkaulio galvos išnirimu
Galeaci (Galeazzi) lūžis ir išnirimas
S52.4
Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis
S52.5
Stipinkaulio apatinės dalies lūžis
S52.50
Stipinkaulio apatinės dalies lūžis, nepatikslintas
Distalinis galas, neklasifikuojamas kitaip
S52.51
Stipinkaulio apatinio galo lūžis su dorsaline dislokacija

Kolle (Colles) lūžis:
apimantis alkūnkaulio ylinę ataugą
neklasifikuojamą kitaip

S52.52
Stipinkaulio apatinio galo lūžis su delnine dislokacija

Smito (Smith) lūžis

Išskyrus:

Bartono (Barton) lūžį (S52.53)
su vidiniu sąnario lūžiu (S52.53)

S52.53
Stipinkaulio apatinio galo lūžis su delnine dislokacija ir intrasąnariniu lūžiu

Bartono (Barton) lūžis

S52.59
Stipinkaulio apatinės dalies kiti ir dauginiai lūžiai
Intrasąnarinis lūžis, neklasifikuojamas kitaip
S52.6
Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis
S52.7
Dauginiai dilbio lūžiai
Išskyrus:

alkūnkaulio ir stipinkaulio lūžius:
apatinio galo (S52.6)
kūnų (S52.4)

S52.8
Kitų dilbio dalių lūžis

Alkūnkaulio galva
Alkūnkaulio apatinis galas
Alkūnkaulio ylinė atauga
Viršutinis ir apatinis dilbio galai, neklasifikuojami kitaip

Išskyrus:

alkūnkaulio ylinę ataugą, susijusią su Kolle (Colle) lūžiu (S52.51)

S52.9
Dilbio lūžis, dalis nepatikslinta
S53
Dilbio kaulų išnirimas ir alkūnės sąnario raiščių patempimas

Atviram išnirimui [žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu] nurodyti kartu su kodais S53.0S53.1 naudokite papildomą žaizdos kodą S51.82.

Išskyrus:

dilbio raumenų ir sausgyslių patempimą (S56)

S53.0
Stipinkaulio galvos išnirimas
Žastinis stipinkaulio sąnarys
Išskyrus:
Montedžija (Monteggia) lūžį ir išnirimą (S52.21)
S53.1
Kitų ir nepatikslintų alkūnės dalių išnirimas
Žastinis alkūnkaulio sąnarys
Išskyrus:
vien tik stipinkaulio galvos išnirimą (S53.0)
Galeaci (Galeazzi) lūžį ir išnirimą (S52.31)
S53.10
Alkūnės išnirimas, nepatikslintas
S53.11
Alkūnės priekinis išnirimas
S53.12
Alkūnės užpakalinis išnirimas
S53.13
Alkūnės vidurinis išnirimas
S53.14
Alkūnės lateralinis išnirimas
S53.18
Kitas alkūnės išnirimas
S53.2
Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas
S53.3
Alkūninio šalutinio raiščio trauminis plyšimas
S53.4
Alkūnės raiščių patempimas
S53.40
Alkūnės raiščių patempimas, dalis nepatikslinta
S53.41
Stipininio šalutinio raiščio patempimas
S53.42
Alkūninio šalutinio raiščio patempimas
S53.43
Žastinio stipinkaulio (sąnario) patempimas
S53.44
Žastinio alkūnkaulio (sąnario) patempimas
S53.48
Kitos alkūnės dalies patempimas
S54
Nervų sužalojimas dilbio lygyje
Išskyrus:

nervų sužalojimą riešo ir plaštakos lygyje (S64)

S54.0
Alkūninio nervo sužalojimas dilbio lygyje
Alkūninis nervas, neklasifikuojama kitaip
S54.1
Vidurinio nervo sužalojimas dilbio lygyje
Vidurinis nervas, neklasifikuojama kitaip
S54.2
Stipininio nervo sužalojimas dilbio lygyje
Stipininis nervas, neklasifikuojamas kitaip
S54.3
Odos jutiminių nervų sužalojimas dilbio lygyje
S54.7
Kelių nervų sužalojimas dilbio lygyje
S54.8
Kitų nervų sužalojimas dilbio lygyje
S54.9
Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje
S55
Kraujagyslių sužalojimas dilbio lygyje
Išskyrus:

sužalojimus:
kraujagyslių riešo ir plaštakos lygyje (S65)
peties kraujagyslių (S45.1S45.2)

S55.0
Alkūninės arterijos sužalojimas dilbio lygyje
S55.1
Stipininės arterijos sužalojimas dilbio lygyje
S55.2
Venų sužalojimas dilbio lygyje
S55.7
Kelių kraujagyslių sužalojimas dilbio lygyje
S55.8
Kitų kraujagyslių sužalojimas dilbio lygyje
S55.9
Nepatikslintų kraujagyslių sužalojimas dilbio lygyje
S56
Raumenų ir sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje
Apima:

patempimus

Išskyrus:

raumenų ir sausgyslių sužalojimą riešo lygyje ar žemiau riešo (S66)
sąnario kapsulės (raiščių) patempimus (S53.4)

S56.0
Nykščio lenkiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas dilbio lygyje
S56.1
Kito piršto ilgojo lenkiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas dilbio lygyje
S56.2
Kito lenkiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas dilbio lygyje
S56.3
Nykščio tiesiamojo ar atitraukiamojo raumenų ir sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje
S56.4
Kito (-ų) piršto (-ų) tiesiamųjų raumenų ir sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje
S56.5
Kito tiesiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas dilbio lygyje
S56.7
Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje
S56.8
Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje
S57
Dilbio traiškytinis sužalojimas

Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5).

Išskyrus:

riešo ir plaštakos traiškytinį sužalojimą (S67)
kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik sužalojimo tipą

S57.0
Alkūnės traiškytinis sužalojimas
S57.8
Kitų dilbio sričių traiškytinis sužalojimas
S57.9
Dilbio traiškytinis sužalojimas, sritis nepatikslinta
S58
Dilbio trauminė amputacija
Išskyrus:

riešo ir plaštakos trauminę amputaciją (S68)

S58.0
Alkūnės sąnario trauminė amputacija
S58.1
Trauminė amputacija tarp alkūnės ir riešo
S58.9
Dilbio trauminė amputacija, lygis nepatikslintas
S59
Kiti ir nepatikslinti dilbio sužalojimai
Išskyrus:

kitus ir nepatikslintus riešo ir plaštakos sužalojimus (S69)

S59.7
Dauginiai dilbio sužalojimai
Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S50S58
S59.8
Kiti patikslinti dilbio sužalojimai
S59.9
Nepatikslintas dilbio sužalojimas
RIEŠO IR PLAŠTAKOS SUŽALOJIMAI
(S60-S69)
Išskyrus:
abipusį riešų ir plaštakų pažeidimą (T00T07)
nudegimus (T20T31)
nušalimus (T33T35)
rankos sužalojimas, lygis nenurodytas (T10T11)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)
S60
Riešo ir plaštakos paviršinis sužalojimas
S60.0
Piršto (-ų) sumušimas, kai nagas nepažeistas
Piršto (-ų) sumušimas, neklasifikuojamas kitaip
Išskyrus:
sumušimą, apimantį nagą (guolį) (S60.1)
S60.1
Piršto (-ų) sumušimas, kai nagas pažeistas
S60.2
Kitų riešo ir plaštakos dalių sumušimas
S60.7
Riešo ir plaštakos dauginiai paviršiniai sužalojimai
S60.8
Riešo ir plaštakos kiti paviršiniai sužalojimai
S60.81
Riešo ir plaštakos nubrozdinimas
S60.82
Riešo ir plaštakos pūslė
S60.83
Vabzdžio įkandimas į riešą ir plaštaką
S60.84
Riešo ir plaštakos paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S60.88
Riešo ir plaštakos kiti paviršiniai sužalojimai
S60.9
Riešo ir plaštakos paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S61
Riešo ir plaštakos žaizda

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

riešo ir plaštakos trauminę amputaciją (S68)

S61.0
Piršto (-ų) žaizda, kai nagas nepažeistas
Piršto (-ų) žaizda, neklasifikuojama kitaip
Nykščio žaizda
Išskyrus:
žaizdą, apimančią nagą (guolį) (S61.1)
S61.1
Piršto (-ų) žaizda, kai nagas pažeistas
Nykštys (kai nagas pažeistas)
S61.7
Riešo ir plaštakos dauginės žaizdos
S61.8
Kitų riešo ir plaštakos dalių žaizda
S61.81
Žaizda (bet kurios riešo ir plaštakos dalies), susisiekianti su lūžiu

Pirmiausia koduojamas lūžis (S62).

S61.82
Žaizda (bet kurios riešo ir plaštakos dalies), susisiekianti su išnirimu

Pirmiausia koduojamas išnirimas (S63).

S61.88
Kitų riešo ir plaštakos dalių žaizda
Delnas
S61.9
Riešo ir plaštakos žaizda, sritis nepatikslinta
S62
Lūžis riešo ir plaštakos lygyje

Atviram / sudėtingam lūžiui [žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu] nurodyti kartu su kategorijomis S62 naudokite papildomą žaizdos kodą S61.81.

Išskyrus:

distalinių alkūnkaulio ir stipinkaulio dalių lūžį (S52)

S62.0
Plaštakos laivakaulio lūžis
S62.1
Kito (-ų) riešakaulio (-ų) lūžis
S62.10
Riešakaulio lūžis, nepatikslintas
S62.11
Riešo mėnulio kaulo lūžis
Pusmėnulio kaulas
S62.12
Riešo trikampio kaulo lūžis
Pleištukų kaulas
S62.13
Žirnio kaulo lūžis
S62.14
Daugiakampio kaulo lūžis
Didysis daugiakampis kaulas
S62.15
Mažojo daugiakampio kaulo lūžis
Mažasis daugiakampis kaulas
S62.16
Galvinio kaulo lūžis
Didysis galvinis kaulas
S62.17
Kablinio kaulo lūžis
Kablinis kaulas
S62.19
Kitų ir kelių riešakaulių lūžis
S62.2
Pirmojo delnakaulio lūžis
S62.20
Pirmojo delnakaulio lūžis, dalis nepatikslinta
S62.21
Pirmojo delnakaulio pamato lūžis
Beneto (Bennett) lūžis ir išnirimas
S62.22
Pirmojo delnakaulio kūno lūžis
S62.23
Pirmojo delnakaulio kaklelio lūžis
S62.24
Pirmojo delnakaulio galvos lūžis
S62.3
Kito delnakaulio lūžis
Išskyrus:

pirmojo delnakaulio lūžį (S62.2)

S62.30
Delnakaulio (-ių) lūžis, dalis nepatikslinta
S62.31
Kito (-ų) delnakaulio (-ių) pamato lūžis
S62.32
Kito (-ų) delnakaulio (-ių) kūno lūžis
S62.33
Kito (-ų) delnakaulio (-ių) kaklelio lūžis
S62.34
Kito (-ų) delnakaulio (-ių) galvos lūžis
S62.4
Dauginiai delnakaulių lūžiai
S62.5
Nykščio lūžis
S62.50
Nykščio lūžis, dalis nepatikslinta
S62.51
Nykščio pamatinio (proksimalinio) pirštakaulio lūžis
S62.52
Nykščio galinio (distalinio) pirštakaulio lūžis
S62.6
Kito piršto lūžis
Išskyrus:

nykščio lūžį (S62.5)

S62.60
Pirštakaulio lūžis, dalis nepatikslinta
S62.61
Pamatinio (proksimalinio) pirštakaulio lūžis
S62.62
Vidurinio pirštakaulio lūžis
S62.63
Galinio (distalinio) pirštakaulio lūžis
S62.7
Dauginiai pirštų lūžiai
S62.8
Kitų ir nepatikslintų riešo ir plaštakos dalių lūžis
S63
Riešo ir plaštakos sąnarių išnirimai bei raiščių patempimai

Atviram išnirimui [žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu] nurodyti kartu su subkategorijomis S63.0S63.3 naudokite papildomą žaizdos kodą S61.82.

Išskyrus:

raumenų ir sausgyslių patempimą riešo ir plaštakos lygyje (S66)

S63.0
Riešo išnirimas
S63.00
Riešo išnirimas, dalis nepatikslinta
Stipinkaulis, distalinis galas, neklasifikuojamas kitaip
Alkūnkaulis, distalinis galas, neklasifikuojamas kitaip
S63.01
Stipininio alkūnkaulio (sąnario) išnirimas, distalinis
S63.02
Stipininio riešo (sąnario) išnirimas
S63.03
Viduriniojo riešo (sąnario) išnirimas
S63.04
Riešinio delno (sąnario) išnirimas
Delnakaulis, proksimalinis galas
S63.08
Kitos riešo dalies išnirimas
Riešakaulis, neklasifikuojamas kitaip
S63.1
Piršto išnirimas
S63.10
Piršto išnirimas, dalis nepatikslinta

Plaštakos pirštakaulis, neklasifikuojamas kitaip
Nykštys, neklasifikuojamas kitaip

S63.11
Delninio piršto (sąnario) išnirimas
Delnakaulis, distalinis galas
S63.12
Savojo piršto (sąnario) išnirimas, plaštaka
S63.2
Dauginiai pirštų išnirimai
S63.3
Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas
Šalutinis raištis, riešas
Stipininis riešo (raištis)
Alkūninis riešo (delno)
S63.4
Delninio piršto sąnario (-ų) ir savojo piršto sąnario (-ų) raiščių trauminis plyšimas (-ai)
Šalutinis
Delno
Delno pagrindas
S63.5
Riešo patempimas
S63.50
Riešo patempimas, dalis nepatikslinta
S63.51
Riešo (sąnario) patempimas
S63.52
Stipininio riešo (sąnario) patempimas
S63.53
Riešinio delno (sąnario) patempimas
S63.58
Kitų riešo dalių patempimas
Stipininis alkūnkaulio sąnarys, distalinis
S63.6
Piršto (-ų) patempimas
S63.60
Piršto (-ų) patempimas, dalis nepatikslinta
Pirštakaulis, plaštaka, neklasifikuojama kitaip
Nykštys, neklasifikuojamas kitaip
S63.61
Delninio piršto (sąnario) patempimas
S63.62
Savojo piršto (sąnario) patempimas
S63.68
Kitų piršto dalių patempimas
S63.7
Kitų ir nepatikslintų plaštakos dalių patempimai
Vidurinysis riešo (sąnarys)
S64
Nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S64.0
Alkūninio nervo sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S64.1
Vidurinio nervo sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S64.2
Stipininio nervo sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S64.3
Nykščio piršto nervo sužalojimas
S64.4
Kito piršto nervo sužalojimas
S64.7
Dauginių nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S64.8
Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S64.9
Nepatikslinto nervo sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S65
Kraujagyslių sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S65.0
Alkūninės arterijos sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S65.1
Stipininės arterijos sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S65.2
Paviršinio delno lanko sužalojimas
S65.3
Giliojo delno lanko sužalojimas
S65.4
Nykščio kraujagyslės (-ių) sužalojimas
S65.5
Kito piršto kraujagyslės (-ių) sužalojimas
S65.7
Dauginių kraujagyslių sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S65.8
Kitų kraujagyslių sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S65.9
Nepatikslintos kraujagyslės sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
S66
Raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje
Apima:

patempimus

Išskyrus:

sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S63)

S66.0
Nykščio ilgojo lenkiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S66.1
Kito piršto lenkiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S66.2
Nykščio tiesiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S66.3
Kito piršto tiesiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S66.4
Nykščio vidinio raumens ir sausgyslės sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S66.5
Kito piršto vidinio raumens ir sausgyslės sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S66.6
Kelių lenkiamųjų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S66.7
Kelių tiesiamųjų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S66.8
Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S66.9
Nepatikslintų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje
S67
Riešo ir plaštakos traiškytinis sužalojimas
Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5).
Išskyrus:
kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik sužalojimo tipą
S67.0
Nykščio ir kito (-ų) piršto (-ų) traiškytinis sužalojimas
S67.8
Kitų ir nepatikslintų riešo ir plaštakos dalių traiškytinis sužalojimas
S68
Riešo ir plaštakos trauminė amputacija
S68.0
Nykščio trauminė amputacija (visiška) (dalinė)
S68.1
Kito vieno piršto trauminė amputacija (visiška) (dalinė)
S68.2
Dviejų ar daugiau pirštų trauminė amputacija (visiška) (dalinė)
S68.3
Piršto (-ų) (dalies) ir kitų riešo ir plaštakos dalių kombinuota trauminė amputacija
S68.4
Plaštakos trauminė amputacija riešo lygyje
S68.8
Kitų riešo ir plaštakos dalių trauminė amputacija
S68.9
Riešo ir plaštakos trauminė amputacija, lygis nepatikslintas
S69
Kiti ir nepatikslinti riešo bei plaštakos sužalojimai
S69.7
Riešo ir plaštakos dauginiai sužalojimai
Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S60S68
S69.8
Kiti patikslinti riešo ir plaštakos sužalojimai
S69.9
Nepatikslintas riešo ir plaštakos sužalojimai
KLUBO IR ŠLAUNIES SUŽALOJIMAI
(S70-S79)
Išskyrus:

abipusį klubų ir šlaunų pažeidimą (T00T07)
nudegimus (T20T31)
nušalimus (T33T35)
kojos sužalojimus, lygis nepatikslintas (T12T13)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)

S70
Klubo ir šlaunies paviršinis sužalojimas
S70.0
Klubo sumušimas
S70.1
Šlaunies sumušimas
S70.7
Dauginiai klubo ir šlaunies paviršiniai sužalojimai
S70.8
Kiti klubo ir šlaunies paviršiniai sužalojimai
S70.81
Klubo ir šlaunies nubrozdinimas
S70.82
Klubo ir šlaunies pūslė
S70.83
Vabzdžio įkandimas į klubą ir šlaunį
S70.84
Klubo ir šlaunies paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S70.88
Kiti klubo ir šlaunies paviršiniai sužalojimai
S70.9
Paviršinis klubo ir šlaunies sužalojimas, nepatikslintas
S71
Klubo ir šlaunies žaizda

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

klubo ir šlaunies trauminę amputaciją (S78)

S71.0
Klubo žaizda
S71.1
Šlaunies žaizda
S71.7
Dauginės klubo ir šlaunies žaizdos
S71.8
Kitų ir nepatikslintų dubens lanko dalių žaizdos
S71.80
Kitų ir nepatikslintų dubens lanko dalių žaizda
S71.81
Žaizda (bet kurios klubo ir šlaunies dalies), susisiekianti su lūžiu

Pirmiausia koduokite lūžį (S72).

S71.82
Žaizda (bet kurios klubo ir šlaunies dalies), susisiekianti su išnirimu

Pirmiausia koduokite išnirimą (S73).

S72
Šlaunikaulio lūžis
Atviram / sudėtingam lūžiui [žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu] nurodyti kartu su kategorija S72 naudokite kodą S71.81.

S72.0
Šlaunikaulio kaklo lūžis
S72.00
Šlaunikaulio kaklo lūžis, dalis nepatikslinta
S72.01
Šlaunikaulio intrakapsulinės dalies lūžis
S72.02
Šlaunikaulio viršutinės epifizės lūžis (atskyrimas)
S72.03
Šlaunikaulio subkapitalinės dalies lūžis
S72.04
Šlaunikaulio kaklo vidurinės dalies lūžis
Transcervikalinis, neklasifikuojamas kitaip
S72.05
Šlaunikaulio kaklo pagrindo lūžis
Cervikotrochanterinė dalis
S72.08
Kitų šlaunikaulio kaklo dalių lūžis
Šlaunies lūžis, neklasifikuojamas kitaip
Šlaunikaulio galva
S72.1
Pergūbrinis (pertrochanterinis) lūžis
S72.10
Šlaunikaulio gūbrinės (trochanterinės) dalies lūžis, nepatikslintas
Didysis gūbrys
Mažasis gūbrys
Per gūbrį
S72.11
Šlaunikaulio tarpgūbrinės (intertrochanterinės) dalies lūžis
S72.2
Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis
S72.3
Šlaunikaulio kūno lūžis
S72.4
Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis
S72.40
Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta
S72.41
Šlaunikaulio krumplio lūžis
S72.42
Šlaunikaulio apatinės epifizės lūžis (atskyrimas)
S72.43
Šlaunikaulio virškrumplinis lūžis
S72.44
Šlaunikaulio tarpkrumplinis lūžis
„T“ formos šlaunikaulio lūžis
S72.7
Dauginiai šlaunikaulio lūžiai
S72.8
Kitų šlaunikaulio sričių lūžiai
S72.9
Šlaunikaulio lūžis, dalis nepatikslinta
S73
Šlaunikaulio išnirimas bei klubo sąnario raiščių patempimas

Atviram išnirimui [žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu] nurodyti kartu su subkategorija S73.0 naudokite papildomą žaizdos kodą S71.82.

Išskyrus:

raumenų ir sausgyslių patempimą klubo ir šlaunies lygyje (S76)

S73.0
Šlaunikaulio išnirimas

Gūžduobė
Šlaunikaulis, proksimalinė dalis

S73.00
Šlaunikaulio išnirimas, nepatikslintas
S73.01
Šlaunikaulio užpakalinis išnirimas
S73.02
Šlaunikaulio priekinis išnirimas
S73.08
Kitas šlaunikaulio išnirimas
S73.1
Klubo sąnario raiščių patempimas
S73.10
Klubo sąnario raiščių patempimas, dalis nepatikslinta
Klubas, neklasifikuojamas kitaip
S73.11
Klubinio šlaunies (raiščio) patempimas
S73.12
Sėdimojo šlaunies (raiščio) patempimas
S73.18
Kitų patikslintų klubo sričių patempimas
S74
Nervų sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.0
Sėdimojo nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.1
Šlauninio nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.2
Odos jutiminio nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S74.7
Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje
S74.8
Kitų nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje
S74.9
Nepatikslinto nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S75
Kraujagyslių sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
Išskyrus:
pakinklinę arteriją (S85.0)
S75.0
Šlauninės arterijos sužalojimas
S75.1
Šlauninės venos sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S75.2
Didžiosios poodinės venos sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
Išskyrus:
didžiąją poodinę veną, neklasifikuojamą kitaip (S85.3)
S75.7
Kelių kraujagyslių sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S75.8
Kitų kraujagyslių sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S75.9
Nepatikslintos kraujagyslės sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
S76
Raumenų ir sausgyslių sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje
Apima:
patempimus
Išskyrus:
klubo ir šlaunies sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S73.1)
S76.0
Klubo raumenų ir sausgyslių sužalojimas
S76.1
Keturgalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas
Girnelės raištis (sausgyslė)
S76.2
Šlaunies pritraukiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas
S76.3
Užpakalinės šlaunies raumenų grupės ir sausgyslių sužalojimas
S76.4
Kitų ir nepatikslintų šlaunies raumenų ir sausgyslių sužalojimas
S76.7
Kelių klubo ir šlaunies raumenų ir sausgyslių sužalojimas
S77
Klubo ir šlaunies traiškytinis sužalojimas
Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5).
Išskyrus:
kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik sužalojimo tipą
S77.0
Klubo traiškytinis sužalojimas
S77.1
Šlaunies traiškytinis sužalojimas
S77.2
Klubo ir šlaunies traiškytinis sužalojimas
S78
Klubo ir šlaunies trauminė amputacija
Išskyrus:
kojos trauminę amputaciją, lygis nepatikslintas (T13.6)
S78.0
Klubo sąnario trauminė amputacija
S78.1
Trauminė amputacija tarp klubo ir kelio
S78.9
Klubo ir šlaunies trauminė amputacija, lygis nepatikslintas
S79
Kiti ir nepatikslinti klubo bei šlaunies sužalojimai
S79.7
Dauginiai klubo ir šlaunies sužalojimai
Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S70S78
S79.8
Kiti klubo ir šlaunies patikslinti sužalojimai
S79.9
Klubo ir šlaunies nepatikslintas sužalojimas
KELIO IR BLAUZDOS SUŽALOJIMAI
(S80-S89)
Apima:

lūžį:
čiurnos ir kulkšnies
kelio
apatinės kojos dalies [kojos], esančios tarp kelio ir čiurnos

Išskyrus:

abipusį kelio ir blauzdos pažeidimą (T00T07)
nudegimus (T20T31)
nušalimus (T33T35)
sužalojimus:
čiurnos ir pėdos, išskyrus čiurnos ir kulkšnies lūžius (S90S99)
blauzdos, lygis nepatikslintas (T12T13)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)

S80
Blauzdos paviršinis sužalojimas
Išskyrus:

čiurnos ir pėdos paviršinį sužalojimą (S90)

S80.0
Kelio sumušimas
S80.1
Kitų ir nepatikslintų blauzdos sričių sumušimas
Pakinklio sritis
S80.7
Blauzdos dauginiai paviršiniai sužalojimai
S80.8
Blauzdos kiti paviršiniai sužalojimai
Kelis
Pakinklio sritis
S80.81
Blauzdos nubrozdinimas
S80.82
Blauzdos pūslė
S80.83
Vabzdžio įkandimas į blauzdą
S80.84
Blauzdos paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S80.88
Blauzdos kiti paviršiniai sužalojimai
S80.9
Blauzdos paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S81
Blauzdos žaizda

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

čiurnos ir pėdos žaizdą (S91)
blauzdos trauminę amputaciją (S88)

S81.0
Kelio žaizda
S81.7
Blauzdos dauginės žaizdos
S81.8
Kitų blauzdos sričių žaizda
S81.81
Žaizda (bet kurios blauzdos srities), susisiekianti su lūžiu

Pirmiausia koduokite lūžį (S82).

S81.82
Žaizda (bet kurios blauzdos srities), susisiekianti su išnirimu

Pirmiausia koduokite išnirimą (S83.0-S83.18).

S81.88
Blauzdos kitų sričių žaizda
Blauzda
Pakinklio sritis
Blauzda
S81.9
Blauzdos žaizda, sritis nepatikslinta
S82
Blauzdos, įskaitant čiurną, lūžis
Apima:

kulkšnį

Atviram / sudėtingam lūžiui [žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu] nurodyti kartu su kategorija S82 naudokite kodą S81.81 ar S91.81.

Išskyrus:

pėdos lūžį, išskyrus čiurną (S92)

S82.0
Girnelės lūžis
Kelio girnelė
S82.1
Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis

Blauzdikaulis:
krumpliai
galva
plokštuma
proksimalinis galas
šiurkštuma

S82.11
Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis kartu su šeivikaulio (bet kurios dalies) lūžiu
S82.18
Kitas blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis
Blauzdikaulio viršutinė dalis, izoliuota
Blauzdikaulio viršutinė dalis, neklasifikuojama kitaip
S82.2
Blauzdikaulio kūno lūžis
S82.21
Blauzdikaulio kūno lūžis kartu su šeivikaulio (bet kurios dalies) lūžiu
S82.28
Kitas blauzdikaulio kūno lūžis
Blauzdikaulio kūnas, izoliuotas
Blauzdikaulio kūnas, neklasifikuojamas kitaip
Blauzdikaulis, neklasifikuojamas kitaip
S82.3
Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis
Išskyrus:
medialinę kulkšnį (S82.5)
S82.31
Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis kartu su šeivikaulio (bet kurios dalies) lūžiu
S82.38
Blauzdikaulio apatinės dalies kitas lūžis
Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis, izoliuotas
Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis, neklasifikuojamas kitaip
S82.4
Izoliuotas šeivikaulio lūžis
Išskyrus:

distalinę šeivikaulio dalį (S82.6)
Šeivikaulio lūžį kartu su bet kurios blauzdikaulio dalies lūžiu (S82.11, S82.21, S82.31)
lateralinę kulkšnį (S82.6)

S82.40
Šeivikaulio lūžis, dalis nepatikslinta
S82.41
Šeivikaulio viršutinės dalies lūžis
Šeivikaulio galva
Šeivikaulio kaklelis
S82.42
Šeivikaulio kūno lūžis
Šeivikaulis, neklasifikuojamas kitaip
S82.49
Dauginiai šeivikaulio lūžiai
S82.5
Medialinės kulkšnies lūžis

Blauzdikaulis, apimant:
čiurną
kulkšnį

Išskyrus:
su:
 lateralinės kulkšnies lūžiu (S82.81)
  ir užpakalinio blauzdikaulio krašto lūžiu (S82.82)
 užpakalinio  blauzdikaulio krašto  lūžiu (S82.81)
   ir lateralinės kulkšnies lūžiu (S82.82)
S82.6
Lateralinės kulkšnies lūžis

Šeivikaulis, apimant:
čiurną
kulkšnį
Veberio lūžį, neklasifikuojamą kitaip

Išskyrus:
su:
 medialinės kulkšnies lūžiu (S82.81)
   ir užpakalinio blauzdikaulio krašto lūžiu (S82.82)
 užpakalinio  blauzdikaulio krašto  lūžiu (S82.81)
   ir medialinės kulkšnies lūžiu (S82.82)
S82.7
Blauzdos dauginiai lūžiai
Išskyrus:

Abiejų kulkšnių lūžį, čiurna (S82.81)
blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžius:
apatinių galų (S82.31)
kūnų (S82.21)
viršutinių galų (S82.11)
abiejų kulkšnių ir blauzdikaulio užpakalinio krašto lūžis, čiurna (S82.82)

S82.8
Blauzdos kitų sričių lūžiai
S82.81
Abiejų kulkšnių lūžis, čiurna

Dviejų iš trijų kulkšnių lūžis (lateralinės, medialinės ir blauzdikaulio užpakalinio krašto)

S82.82
Abiejų kulkšnių ir blauzdikaulio užpakalinio krašto lūžis, čiurna

Visų trijų kulkšnių lūžis (lateralinės, medialinės ir blauzdikaulio užpakalinio krašto)

S82.88
Blauzdos kitų sričių lūžis
Čiurna, neklasifikuojama kitaip
Kulkšnis, neklasifikuojama kitaip
S82.9
Blauzdos lūžis, dalis nepatikslinta
S83
Blauzdos kaulų išnirimas ir kelio sąnario raiščių patempimai

Atviram išnirimui [žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu] nurodyti kartu su subkategorijomis S83.0S83.18 naudokite papildomą žaizdos kodą S81.82.

Išskyrus:

pažeidimą:
kelio, vidinį (M23)
girnelės (M22.0M22.3)
kelio išnirimą:
seną (M24.3)
patologinį (M24.3)
pasikartojantį (M24.4)
raumenų ir sausgyslių patempimą blauzdos lygyje (S86)

S83.0
Girnelės išnirimas
S83.1
Blauzdos kaulų išnirimai
Blauzdikaulinis šeivikaulio (sąnarys)
S83.10
Kelio išnirimas, nepatikslintas
S83.11
Priekinis blauzdikaulio išnirimas, proksimalinis galas
Užpakalinis šlaunikaulio išnirimas, distalinis galas
S83.12
Užpakalinis blauzdikaulio išnirimas, proksimalinis galas
S83.13
Medialinis blauzdikaulio išnirimas, proksimalinis galas
S83.14
Lateralinis blauzdikaulio išnirimas, proksimalinis galas
S83.18
Kitas kelio išnirimas
S83.2
Menisko plyšimas, dabartinis

Pusmėnulio formos plyšimas:
lateralinio menisko
medialinio menisko
neklasifikuojamas kitaip

Išskyrus:

seną pusmėnulio formos plyšimą (M23.2)

S83.3
Kelio sąnarinės kremzlės plyšimas, dabartinis
S83.4
Kelio sąnario šalutinių raiščių (šeivikaulio) (blauzdikaulio) patempimai
S83.40
Nepatikslinto šalutinio raiščio patempimas
Šalutinio raiščio plyšimas, neklasifikuojamas kitaip
S83.41
Lateralinio šalutinio raiščio patempimas
S83.42
Medialinio šalutinio raiščio patempimas
S83.43
Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas
Dalinis ar visiškas plyšimas
S83.44
Medialinio šalutinio raiščio plyšimas
Dalinis ar visiškas plyšimas
S83.5
Kelio sąnario kryžminių raiščių (priekinio) (užpakalinio) patempimai
S83.50
Nepatikslinto kryžminio raiščio patempimas
Kryžminio raiščio plyšimas, neklasifikuojamas kitaip
S83.51
Priekinio kryžminio raiščio patempimas
S83.52
Užpakalinio kryžminio raiščio patempimas
S83.53
Priekinio kryžminio raiščio plyšimas
Dalinis ar visiškas plyšimas
S83.54
Užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas
Dalinis ar visiškas plyšimas
S83.6
Kitų ir nepatikslintų kelio dalių patempimas
Blauzdikaulinis šeivikaulio sąnarys ir raištis, viršutinis
Išskyrus:
kelio girnelės raiščio patempimą (S76.1)
S83.7
Kelių kelio struktūrų sužalojimas
(Lateralinio) (medialinio) menisko trauma kartu su (šalutinių) (kryžminių) raiščių trauma
S84
Nervų sužalojimas blauzdos lygyje
Išskyrus:

nervų traumą čiurnos ir pėdos lygyje (S94)

S84.0
Blauzdinio nervo sužalojimas blauzdos lygyje
S84.1
Šeivinio nervo sužalojimas blauzdos lygyje
S84.2
Odos jutiminio nervo sužalojimas blauzdos lygyje
S84.7
Kelių nervų sužalojimas blauzdos lygyje
S84.8
Kitų nervų sužalojimas blauzdos lygyje
S84.9
Nepatikslinto nervo sužalojimas blauzdos lygyje
S85
Kraujagyslių sužalojimas blauzdos lygyje
Išskyrus:

kraujagyslių sužalojimą čiurnos ir pėdos lygyje (S95)

S85.0
Pakinklinės arterijos sužalojimas
S85.1
Blauzdos (priekinės) (užpakalinės) arterijos sužalojimas
S85.2
Šeivinės arterijos sužalojimas
S85.3
Didžiosios poodinės venos sužalojimas blauzdos lygyje
Didžioji poodinė vena, neklasifikuojama kitaip
S85.4
Mažosios poodinės venos sužalojimas blauzdos lygyje
S85.5
Pakinklinės venos sužalojimas
S85.7
Kelių kraujagyslių sužalojimas blauzdos lygyje
S85.8
Kitų kraujagyslių sužalojimas blauzdos lygyje
S85.9
Nepatikslintos kraujagyslės sužalojimas blauzdos lygyje
S86
Raumenų ir sausgyslių sužalojimas blauzdos lygyje
Apima:

patempimus

Išskyrus:

sužalojimus:
raumenų ir sausgyslių čiurnos sąnario lygyje ir žemiau (S96)
kelio girnelės raiščio (S76.1)
sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S83)

S86.0
Achilo sausgyslės sužalojimas
S86.1
Blauzdos užpakalinės raumenų grupės kito (-ų) raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) sužalojimas
S86.2
Blauzdos priekinės raumenų grupės kito (-ų) raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) sužalojimas
S86.3
Blauzdos šeivinės raumenų grupės raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) sužalojimas
S86.7
Kelių blauzdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas
S86.8
Kitų blauzdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas
S86.9
Nepatikslintų blauzdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas
S87
Blauzdos traiškytinis sužalojimas

Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5).

Išskyrus:

čiurnos ir pėdos paviršinį sužalojimą (S97)
kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik sužalojimo tipą

S87.0
Kelio sąnario traiškytinis sužalojimas
S87.8
Kitų ir nepatikslintų blauzdos sričių traiškytinis sužalojimas
S88
Blauzdos trauminė amputacija
Išskyrus:

trauminę amputaciją:
kelio ir kojos (S98)
kojos, nepatikslintos (T13.6)

S88.0
Kelio sąnario trauminė amputacija
S88.1
Trauminė amputacija tarp kelio ir čiurnos
S88.9
Blauzdos trauminė amputacija, lygis nepatikslintas
S89
Kiti ir nepatikslinti blauzdos sužalojimai
Išskyrus:

kitus ir nepatikslintus čiurnos ir pėdos sužalojimus (S99)

S89.7
Blauzdos dauginiai sužalojimai
Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S80S88
S89.8
Blauzdos kiti patikslinti sužalojimai
S89.9
Blauzdos nepatikslintas sužalojimas
ČIURNOS IR PĖDOS SUŽALOJIMAI
(S90-S99)
Išskyrus:

abipusį čiurnų ir pėdų pažeidimą (T00T07)
nudegimus (T20T31)
čiurnos ir kulkšnies lūžį (S82)
nušalimus (T33T35)
kojos sužalojimas, lygis nepatikslintas (T12T13)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)

S90
Čiurnos ir pėdos paviršinis sužalojimas
S90.0
Čiurnos sumušimas
S90.1
Kojos piršto (-ų) sumušimas, kai nagas nepažeistas
Kojos piršto (-ų) sumušimas, neklasifikuojamas kitaip
S90.2
Kojos piršto (-ų) sumušimas, kai nagas pažeistas
S90.3
Kitų ir nepatikslintų pėdos dalių sumušimas
S90.7
Čiurnos ir pėdos dauginiai paviršiniai sužalojimai
S90.8
Čiurnos ir pėdos kiti paviršiniai sužalojimai
S90.81
Čiurnos ir pėdos nubrozdinimas
S90.82
Čiurnos ir pėdos pūslė
S90.83
Vabzdžio įkandimas į čiurną ir pėdą
S90.84
Čiurnos ir pėdos paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
S90.88
Čiurnos ir pėdos kiti paviršiniai sužalojimai
S90.9
Čiurnos ir pėdos paviršinis sužalojimas, nepatikslintas
S91
Čiurnos ir pėdos žaizda

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

čiurnos ir pėdos trauminę amputaciją (S98)

S91.0
Čiurnos žaizda
S91.1
Kojos piršto (-ų) žaizda, kai nagas nepažeistas
Kojos piršto (-ų) žaizda, neklasifikuojama kitaip
S91.2
Kojos piršto (-ų) žaizda, kai nagas pažeistas
S91.3
Kitų pėdos dalių žaizda
Kulnas
Pėdos žaizda, neklasifikuojama kitaip
S91.7
Čiurnos ir pėdos dauginės žaizdos
S91.8
Čiurnos ir pėdos kitos žaizdos
S91.81
Žaizda (bet kurios čiurnos ir pėdos dalies), susisiekianti su lūžiu

Pirmiausia koduokite lūžį (S82, S92).

S91.82
Žaizda (bet kurios čiurnos ir pėdos dalies), susisiekianti su išnirimu

Pirmiausia koduokite išnirimą (S93.0S93.3).

S92
Pėdos lūžis, išskyrus čiurną

Atviram / sudėtingam lūžiui [žaizdai, susisiekiančiai su lūžiu] nurodyti kartu su kategorijomis S92.0S92.9 naudokite papildomą žaizdos kodą S91.81.

Išskyrus:

čiurną (S82)
kulkšnį (S82)

S92.0
Kulnakaulio lūžis

Kulnikaulis
Kulno kaulas

S92.1
Šokikaulio lūžis
Šokikaulis
S92.2
Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis
S92.20
Čiurnikaulio (-ių) lūžis, nepatikslintas
S92.21
Laivakaulio lūžis
S92.22
Kubakaulio lūžis
S92.23
Pleištuko lūžis
S92.28
Kito čiurnos kaulo lūžis
S92.3
Padikaulio lūžis
S92.4
Didžiojo kojos piršto lūžis
S92.5
Kito kojos piršto lūžis
S92.7
Dauginiai pėdos kaulų lūžiai
S92.9
Pėdos lūžis, nepatikslintas
S93
Čiurnos ir pėdos sąnarių išnirimai ir raiščių patempimai

Atviram išnirimui [žaizdai, susisiekiančiai su išnirimu] nurodyti kartu su kategorijomis S93.0S93.3 naudokite papildomą žaizdos kodą S91.82.

Išskyrus:

raumenų ir sausgyslių patempimą čiurnos ir pėdos lygyje (S96)

S93.0
Čiurnos sąnario išnirimas

Šokikaulis
Šeivikaulis, apatinis galas
Kulnakaulis
Blauzdikaulis, apatinis galas

S93.1
Kojos pirštų išnirimai
S93.10
Kojos piršto (-ų) išnirimas, nepatikslintas
S93.11
Kojos pirštakaulio išnirimas (padinių pirštų sąnarių)
S93.12
Kojos pirštakaulio išnirimas (pirštų sąnarių)
S93.2
Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas
S93.3
Kitų ir nepatikslintų pėdos dalių išnirimai
S93.30
Pėdos išnirimas, dalis nepatikslinta
S93.31
Čiurnos (kaulo) išnirimas, sąnarys nepatikslintas
S93.32
Skersinio čiurnos sąnario išnirimas
S93.33
Čiurninio pado (sąnario) išnirimas

Lisfranko (Lisfranc) lūžis ir išnirimas

S93.34
Padikaulio išnirimas, sąnarys nepatikslintas
S93.38
Kitos pėdos dalies išnirimas
S93.4
Blauzdinio pėdos sąnario raiščių patempimas
Išskyrus:
Achilo sausgyslės traumą (S86.0)
S93.40
Čiurnos raiščių patempimas, dalis nepatikslinta
S93.41
Vidinio (deltinio) raiščio patempimas, čiurna
Vidinis šalutinis (raištis), čiurna
S93.42
Kulnakaulinio šeivikaulio raiščio patempimas
S93.43
Blauzdikaulinio šeivikaulio raiščio patempimas
S93.48
Kitos čiurnos dalies raiščio (-ų) patempimas
S93.5
Kojos piršto (-ų) raiščio (-ų) patempimas
Kojų pirštų sąnariai
Padiniai pirštų sąnariai
S93.6
Kitų ir nepatikslintų pėdos dalių raiščių patempimas
Kulno (raištis)
Čiurninis pado (raištis)
S94
Čiurnos ir pėdos nervų sužalojimas
S94.0
Lateralinio pado nervo sužalojimas
S94.1
Medialinio pado nervo sužalojimas
S94.2
Giliojo šeivinio nervo sužalojimas čiurnos ir pėdos lygyje
Giliojo šeivinio nervo terminalinė, lateralinė šakos
S94.3
Odos jutiminio nervo sužalojimas čiurnos ir pėdos lygyje
S94.7
Kelių nervų sužalojimas čiurnos ir pėdos lygyje
S94.8
Kitų nervų sužalojimas čiurnos ir pėdos lygyje
S94.9
Nepatikslinto nervo sužalojimas čiurnos ir pėdos lygyje
S95
Čiurnos ir pėdos kraujagyslių sužalojimas
Išskyrus:

užpakalinės blauzdos arterijos ir venos sužalojimą (S85)

S95.0
Nugarinės pėdos arterijos sužalojimas
S95.1
Pado arterijos sužalojimas
S95.2
Nugarinės pėdos venos sužalojimas
S95.7
Kelių kraujagyslių sužalojimas čiurnos ir pėdos lygyje
S95.8
Kitų kraujagyslių sužalojimas čiurnos ir pėdos lygyje
S95.9
Nepatikslintos kraujagyslės sužalojimas čiurnos ir pėdos lygyje
S96
Čiurnos bei pėdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas
Apima:

patempimus

Išskyrus:

Achilo sausgyslės sužalojimą (S86.0)
sąnario kapsulės (raiščio) patempimus (S93)

S96.0
Kojos piršto ilgojo lenkiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje
S96.1
Kojos piršto ilgojo tiesiamojo raumens ir sausgyslės sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje
S96.2
Čiurnos bei pėdos raumens ir sausgyslės sužalojimas
S96.7
Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje
S96.8
Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje
S96.9
Nepatikslinto raumens ir sausgyslės sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje
S97
Čiurnos bei pėdos traiškytinis sužalojimas

Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5).

Išskyrus:

kai traumos tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik sužalojimo tipą

S97.0
Čiurnos traiškytinis sužalojimas
S97.1
Kojos piršto (-ų) traiškytinis sužalojimas
S97.8
Kitų čiurnos ir pėdos dalių traiškytinis sužalojimas
Pėdos traiškytinė trauma, neklasifikuojama kitaip
S98
Čiurnos ir pėdos trauminė amputacija
S98.0
Trauminė amputacija pėdos ir čiurnos lygyje
S98.1
Vieno kojos piršto trauminė amputacija
S98.2
Dviejų ar daugiau kojos pirštų trauminė amputacija
S98.3
Kitų pėdos dalių trauminė amputacija
Kojos piršto (-ų) ir kitų pėdos dalių kombinuota trauminė amputacija
S98.4
Pėdos trauminė amputacija, lygis nepatikslintas
S99
Kiti ir nepatikslinti čiurnos bei pėdos sužalojimai
S99.7
Čiurnos ir pėdos dauginiai sužalojimai
Sužalojimai, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą S90S98
S99.8
Čiurnos ir pėdos kiti patikslinti sužalojimai
S99.9
Čiurnos ir pėdos nepatikslintas sužalojimas
KELIŲ KŪNO SRIČIŲ SUŽALOJIMAI
(T00-T07)
Apima:

dvipusį tos pačios kūno srities galūnių pažeidimą
sužalojimus pagal jų tipą, pažeidusias dvi ar daugiau kūno sričių, koduojamas kodais S00S99

Išskyrus:

nudegimus (T20T31)
nušalimus (T33T35)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)
dauginius sužalojimus, apimančias tik vieną kūno sritį, – žr. „S“ skyrelį
nudegimą nuo saulės (L55)

T00
Paviršiniai sužalojimai, apimantys kelias kūno sritis
T00.0
Paviršiniai sužalojimai, apimantys galvą ir kaklą

Paviršiniai sričių sužalojimai, koduojami S00 ir S10

Išskyrus:

kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T00.8)

T00.1
Paviršiniai sužalojimai, apimantys krūtinės ląstą ir pilvą, nugaros apatinę dalį ir dubenį

Paviršiniai sričių sužalojimai, koduojami S20, S30 ir T09.0

Išskyrus:

kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T00.8)

T00.2
Paviršiniai sužalojimai, apimantys kelias rankos (-ų) sritis

Paviršiniai sričių sužalojimai, koduojami S40, S50, S60 ir T11.0

Išskyrus:

kai pažeista ir:
koja (-os) (T00.6)
krūtinės ląsta, pilvas, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T00.8)

T00.3
Paviršiniai sužalojimai, apimantys kelias kojos (-ų) sritis

Paviršiniai sričių sužalojimai, koduojami S70, S80, S90.0 ir T13.0

Išskyrus:

kai pažeista ir:
krūtinės ląsta, pilvas, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T00.8)
ranka (-os) (T00.6)

T00.6
Paviršiniai sužalojimai, apimantys kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis
Paviršiniai sričių sužalojimai, koduojami T00.2 ir T00.3
Išskyrus:
kai yra ir krūtinės ląstos, pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens pažeidimas (T00.8)
T00.8
Paviršiniai sužalojimai, apimantys kitus kūno sričių derinius
T00.9
Dauginiai paviršiniai sužalojimai, nepatikslinti
Dauginiai:
nubrozdinimai }
pūslės (ne terminės) }
mėlynės } neklasifikuojami kitaip
sumušimai }
hematomos }
vabzdžių (nenuodingų) įkandimai }
T01
Žaizdos, apimančios kelias kūno sritis

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.

Išskyrus:

traumines amputacijas, apimančias kelias kūno sritis (T05)

T01.0
Žaizdos, apimančios galvą ir kaklą

Žaizdos sričių, koduojamų S01 ir S11

Išskyrus:

kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T01.8)

T01.1
Žaizdos, apimančios krūtinės ląstą ir pilvą, nugaros apatinę dalį ir dubenį

Žaizdos sričių, koduojamų S21, S31 ir T09.1

Išskyrus:

kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T01.8)

T01.2
Žaizdos, apimančios kelias rankos (-ų) sritis

Žaizdos sričių, koduojamų S41, S51, S61 ir T11.1

Išskyrus:

kai pažeista ir:
koja (-os) (T01.6)
krūtinės ląsta, pilvas, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T01.8)

T01.3
Žaizdos, apimančios kelias kojos (-ų) sritis

Žaizdos sričių, koduojamų S71, S81, S91 ir T13.1

Išskyrus:

kai pažeista ir:
krūtinės ląsta, pilvas, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T01.8)
ranka (-os) (T01.6)

T01.6
Žaizdos, apimančios kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis

Žaizdos sričių, koduojamų T01.2 ir T01.3

Išskyrus:

kai yra ir krūtinės ląstos, pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens pažeidimas (T01.8)

T01.8
Žaizdos, apimančios kitus kūno sričių derinius
T01.9
Dauginės žaizdos, nepatikslintos
Dauginiai:
gyvūno įkandimai }
pjūviai } neklasifikuojami kitaip
įplyšimai }
durtinės žaizdos }
T02
Lūžiai, apimantys kelias kūno sritis

Subkategorijoms T02.0T02.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija. Kai nenurodoma, ar lūžis uždaras, ar atviras, jis turi būti klasifikuojamas kaip uždaras.

0 uždaras

1 atviras

T02.0
Lūžiai, apimantys galvą ir kaklą

Lūžiai sričių, koduojamų S02 ir S12

Išskyrus:

kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T02.8)

T02.00
Lūžiai, apimantys galvą ir kaklą, uždaras
T02.01
Lūžiai, apimantys galvą ir kaklą, atviras
T02.1
Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį

Lūžiai sričių, koduojamų S22, S32 ir T08

Išskyrus:

kai kartu yra lūžiai:
galūnės (-ių) (T02.7)
kitos (-ų) kūno srities (-ių) (T02.8)

T02.10
Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras
T02.11
Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, atviras
T02.2
Lūžiai, apimantys vienos rankos kelias sritis

Lūžiai, apimantys vienos rankos sritis, koduojamas S42, S52, S62 ir T10

Išskyrus:

kai kartu yra lūžiai:
kojos (-ų) (T02.6)
kitos rankos (T02.4)
krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T02.7)

T02.20
Lūžiai, apimantys vienos rankos kelias sritis, uždaras
T02.21
Lūžiai, apimantys vienos rankos kelias sritis, atviras
T02.3
Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis

Lūžiai, apimantys vienos kojos sritis, koduojamas S72, S82, S92 ir T12

Išskyrus:

kai kartu yra lūžiai:
kitos kojos (T02.5)
krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T02.7)
rankos (-ų) (T02.6)

T02.30
Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis, uždaras
T02.31
Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis, atviras
T02.4
Lūžiai, apimantys abiejų rankų kelias sritis

Lūžiai, apimantys abiejų rankų sritis, koduojamas S42, S52, S62 ir T10

Išskyrus:

kai kartu yra lūžiai:
kojos (-ų) (T02.6)
krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T02.7)

T02.40
Lūžiai, apimantys abiejų rankų kelias sritis, uždaras
T02.41
Lūžiai, apimantys abiejų rankų kelias sritis, atviras
T02.5
Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis

Lūžiai, apimantys abiejų kojų sritis, koduojamas S72, S82, S92 ir T12

Išskyrus:

kai kartu yra lūžiai:
krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T02.7)
rankos (-ų) (T02.6)

T02.50
Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis, uždaras
T02.51
Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis, atviras
T02.6
Lūžiai, apimantys kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis
Išskyrus:
kai kartu yra krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens lūžiai (T02.7)
T02.60
Lūžiai, apimantys kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis, uždaras
T02.61
Lūžiai, apimantys kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis, atviras
T02.7
Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)
T02.70
Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras
T02.71
Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), atviras
T02.8
Lūžiai, apimantys kitus kūno sričių derinius
T02.80
Lūžiai, apimantys kitus kūno sričių derinius, uždaras
T02.81
Lūžiai, apimantys kitus kūno sričių derinius, atviras
T02.9
Dauginiai lūžiai, nepatikslinti
T02.90
Dauginiai lūžiai, nepatikslinti, uždaras
T02.91
Dauginiai lūžiai, nepatikslinti, atviras
T03
Išnirimai ir patempimai, apimantys kelias kūno sritis
T03.0
Išnirimai ir patempimai, apimantys galvą ir kaklą

Išnirimai ir patempimai sričių, koduojamų S03 ir S13

Išskyrus:

kai kartu yra kitų kūno sričių išnirimų ir patempimų (T03.8)

T03.1
Išnirimai ir patempimai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį

Išnirimai ir patempimai sričių, koduojamų S23, S33 ir T09.2

Išskyrus:

kai kartu yra kitų kūno sričių išnirimų ir patempimų (T03.8)

T03.2
Išnirimai ir patempimai, apimantys kelias rankos (-ų) sritis

Išnirimai ir patempimai sričių, koduojamų S43, S53, S63 ir T11.2

Išskyrus:

kai kartu yra išnirimų ir patempimų:
kojos (-ų) (T03.4)
krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T03.8)

T03.3
Išnirimai ir patempimai, apimantys kelias kojos (-ų) sritis

Išnirimai ir patempimai sričių, koduojamų S73, S83, S93 ir T13.2

Išskyrus:

kai kartu yra išnirimų ir patempimų:
krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens (T03.8)
rankos (-ų) (T03.4)

T03.4
Išnirimai ir patempimai, apimantys kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis
Išskyrus:
kai kartu yra krūtinės ląstos, nugaros apatinės dalies ir dubens išnirimų bei patempimų (T03.8)
T03.8
Išnirimai ir patempimai, apimantys kitus kūno sričių derinius
T03.9
Dauginiai išnirimai ir patempimai, nepatikslinti
T04
Traiškytiniai sužalojimai, apimantys kelias kūno sritis
T04.0
Traiškytiniai sužalojimai, apimantys galvą ir kaklą

Traiškytinis sužalojimas sričių, koduojamų S07 ir S17

Išskyrus:

kai pažeista (-os) ir kita (-os) kūno sritis (-ys) (T04.8)

T04.1
Traiškytiniai sužalojimai, apimantys krūtinės ląstą ir pilvą, nugaros apatinę dalį bei dubenį

Traiškytiniai sužalojimai:
sričių, koduojamų S28 ir S38
liemens, neklasifikuojamo kitaip

Išskyrus:

kai kartu pažeista:
galūnė (-s) (T04.7)
kitos kūno sritys (T04.8)

T04.2
Traiškytiniai sužalojimai, apimantys kelias rankos (-ų) sritis

Traiškytiniai sužalojimai:
sričių, koduojamų S47, S57 ir S67
rankų, neklasifikuojamų kitaip

Išskyrus:

kai kartu pažeista:
koja (-os) (T04.4)
krūtinės ląsta, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T04.7)

T04.3
Traiškytiniai sužalojimai, apimantys kelias kojos (-ų) sritis

Traiškytiniai sužalojimai:
kojų, neklasifikuojamų kitaip
sričių, koduojamų S77, S87 ir S97

Išskyrus:

kai kartu pažeista:
krūtinės ląsta, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T04.7)
ranka (-os) (T04.4)

T04.4
Traiškytiniai sužalojimai, apimantys kelias rankos (-ų) ir kojos (-ų) sritis
Išskyrus:
kai pažeista krūtinės ląsta, pilvas, nugaros apatinė dalis ir dubuo (T04.7)
T04.7
Traiškytiniai sužalojimai, apimantys krūtinės ląstą ir pilvą, nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)
T04.8
Traiškytiniai sužalojimai, apimantys kitus kūno sričių derinius
T04.9
Dauginiai traiškytiniai sužalojimai, nepatikslinti
T05
Trauminės amputacijos, apimančios kelias kūno sritis
Apima:

nuplėšimą, apimantį kelias kūno sritis

Išskyrus:

dekapitaciją (S18)
atvirus sužalojimus, apimančius kelias kūno sritis (T01)
trauminę amputaciją:
kojos, neklasifikuojamos kitaip (T13.6)
liemens, neklasifikuojamo kitaip (T09.6)
rankos, neklasifikuojamos kitaip (T11.6)

T05.0
Abiejų plaštakų trauminė amputacija
T05.1
Vienos plaštakos ir kitos rankos [bet kokiame lygyje, išskyrus plaštaką] trauminė amputacija
T05.2
Abiejų rankų trauminė amputacija [bet kokiame lygyje]
T05.3
Abiejų pėdų trauminė amputacija
T05.4
Vienos pėdos ir kitos kojos [bet kokiame lygyje, išskyrus pėdą] trauminė amputacija
T05.5
Abiejų kojų trauminė amputacija [bet kokiame lygyje]
T05.6
Rankų ir kojų trauminė amputacija, bet kuri kombinacija [bet kokiame lygyje]
T05.8
Trauminės amputacijos, apimančios kitus kūno sričių derinius

Perkirtimas:
pilvo
krūtinės ląstos

T05.9
Dauginės trauminės amputacijos, nepatikslintos
T06
Kiti sužalojimai, apimantys kelias kūno sritis, neklasifikuojami kitur
T06.0
Smegenų ir galvinių nervų sužalojimai kartu su nervų ir nugaros smegenų sužalojimais kaklo lygyje

sužalojimai, koduojami S04 ir S06 kartu su sužalojimais, koduojamais S14

T06.1
Nervų ir nugaros smegenų sužalojimai, apimantys kelias kūno sritis
T06.2
Nervų sužalojimai, apimantys kelias kūno sritis
Dauginiai nervų sužalojimai, neklasifikuojami kitaip
Išskyrus:
apimančias ir nugaros smegenis (T06.0T06.1)
T06.3
Kraujagyslių sužalojimai, apimantys kelias kūno sritis
T06.4
Raumenų ir sausgyslių sužalojimai, apimantys kelias kūno sritis
T06.5
Krūtinės ląstos organų sužalojimai kartu su pilvo ertmės ir dubens organų sužalojimais
T06.8
Kiti patikslinti sužalojimai, apimantys kelias kūno sritis
T07
Nepatikslinti dauginiai sužalojimai
Išskyrus:
sužalojimą, neklasifikuojamą kitaip (T14.9)
NEPATIKSLINTŲ LIEMENS, GALŪNĖS DALIŲ AR KŪNO SRIČIŲ SUŽALOJIMAI
(T08-T14)
Išskyrus:
nudegimus (T20T31)
nušalimus (T33T35)
sužalojimus, apimančius kelias kūno sritis (T00T07)
vabzdžio įkandimą ar įgėlimą, nuodingo (T63.4)
T08
Stuburo lūžis, lygis nepatikslintas
Išskyrus:

dauginius stuburo lūžius, lygis nepatikslintas (T02.1)

Kategorijai T08 toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija. Kai nenurodoma, ar lūžis uždaras, ar atviras, jis turi būti klasifikuojamas kaip uždaras.

.0 uždaras

.1 atviras

T08.0
Stuburo lūžis, lygis nepatikslintas, uždaras
T08.1
Stuburo lūžis, lygis nepatikslintas, atviras
T09
Kiti stuburo ir liemens sužalojimai, lygis nepatikslintas
Išskyrus:

liemens traiškytinį sužalojimą (T04.1)
dauginius liemens sužalojimus (T00T06)
liemens perkirtimą (T05.8)

T09.0
Paviršiniai liemens sužalojimai, lygis nepatikslintas
T09.00
Nepatikslintas paviršinis liemens sužalojimas, lygis nepatikslintas
T09.01
Liemens nubrozdinimas, lygis nepatikslintas
T09.02
Liemens pūslė, lygis nepatikslintas
T09.03
Vabzdžio įkandimas į liemenį, lygis nepatikslintas
T09.04
Liemens paviršinis svetimkūnis (nuolauža), lygis nepatikslintas
T09.05
Liemens sumušimas, lygis nepatikslintas
T09.08
Kitas patikslintas paviršinis liemens sužalojimas, lygis nepatikslintas
T09.1
Liemens žaizda, lygis nepatikslintas

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

T09.2
Nepatikslintų liemens sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas
Išskyrus:
raumenų ir sausgyslių patempimus peties ir žasto lygyje (T09.5)
T09.3
Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslintas

Visiškas nugaros smegenų nutraukimas, neklasifikuojamas kitaip
Dalinis nugaros smegenų nutraukimas:
priekinio pluošto sindromas
centrinio pluošto sindromas
neklasifikuojamas kitaip
su užpakalinio pluošto sindromu

T09.4
Liemens nepatikslinto nervo, nugarinio nervo šaknelės ir nervų rezginio sužalojimas
T09.5
Liemens nepatikslinto raumens ir sausgyslės sužalojimas
Raumens ir sausgyslės patempimas
T09.6
Liemens trauminė amputacija, lygis nepatikslintas
T09.8
Kiti patikslinti liemens sužalojimai, lygis nepatikslintas
T09.9
Nepatikslintas liemens sužalojimas, lygis nepatikslintas
T10
Rankos lūžis, lygis nepatikslintas
Išskyrus:

rankos dauginius lūžius, lygis nepatikslintas (T02)

Kategorijai T10 toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija. Kai nenurodoma, ar lūžis uždaras, ar atviras, jis turi būti klasifikuojamas kaip uždaras. 

.0 uždaras

.1 atviras

T10.0
Rankos lūžis, lygis nepatikslintas, uždaras
T10.1
Rankos lūžis, lygis nepatikslintas, atviras
T11
Kiti rankos sužalojimai, lygis nepatikslintas
Išskyrus:
rankos traiškytinį sužalojimą (T04.2)
rankos lūžį, lygis nepatikslintas (T10)
sužalojimus, apimančius kelias kūno sritis (T00T06)
T11.0
Rankos paviršinis sužalojimas, lygis nepatikslintas
T11.00
Nepatikslintas rankos paviršinis sužalojimas, lygis nepatikslintas
T11.01
Rankos nubrozdinimas, lygis nepatikslintas
T11.02
Rankos pūslė, lygis nepatikslintas
T11.03
Vabzdžio įkandimas į ranką, lygis nepatikslintas
T11.04
Rankos paviršinis svetimkūnis (nuolauža), lygis nepatikslintas
T11.05
Rankos sumušimas, lygis nepatikslintas
T11.08
Kitas rankos paviršinis sužalojimas, lygis nepatikslintas
T11.1
Rankos žaizda, lygis nepatikslintas

Atvirai žaizdai, kurią komplikuoja komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas nurodyti, naudokite papildomą kodą T89.0.

T11.2
Nepatikslintų rankos sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas, lygis nepatikslintas
T11.3
Rankos nepatikslinto nervo sužalojimas, lygis nepatikslintas
T11.4
Rankos nepatikslintos kraujagyslės sužalojimas, lygis nepatikslintas
T11.5
Rankos nepatikslinto raumens ir sausgyslės sužalojimas, lygis nepatikslintas
Raumens ir sausgyslės patempimas
T11.6
Rankos trauminė amputacija, lygis nepatikslintas
T11.8
Kiti patikslinti rankos sužalojimai, lygis nepatikslintas
T11.9
Nepatikslintas rankos sužalojimas, lygis nepatikslintas
T12
Kojos lūžis, lygis nepatikslintas
Išskyrus:

kojos dauginius lūžius, lygis nepatikslintas (T02)

Kategorijai T12 toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija. Kai nenurodoma, ar lūžis uždaras, ar atviras, jis turi būti klasifikuojamas kaip uždaras.

.0 uždaras

.1 atviras

T12.0
Kojos lūžis, lygis nepatikslintas, uždaras
T12.1
Kojos lūžis, lygis nepatikslintas, atviras
T13
Kiti kojos sužalojimai, lygis nepatikslintas
Išskyrus:
kojos traiškytinį sužalojimą, neklasifikuojamą kitaip (T04.3)
kojos lūžį, lygis nepatikslintas (T12)
traumas, apimančias kelias kūno sritis (T00T06)
T13.0
Kojos paviršinis sužalojimas, lygis nepatikslintas
T13.00
Nepatikslintas kojos paviršinis sužalojimas, lygis nepatikslintas
T13.01
Kojos nubrozdinimas, lygis nepatikslintas
T13.02
Kojos pūslė, lygis nepatikslintas
T13.03
Vabzdžio įkandimas į koją, lygis nepatikslintas
T13.04
Kojos paviršinis svetimkūnis (nuolauža), lygis nepatikslintas
T13.05
Kojos sumušimas, lygis nepatikslintas
T13.08
Kitas patikslintas kojos paviršinis sužalojimas, lygis nepatikslintas
T13.1
Kojos žaizda, lygis nepatikslintas

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

T13.2
Nepatikslintų kojos sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas, lygis nepatikslintas
Išskyrus:

kojos raumens ir sausgyslės patempimą (T13.5)

T13.3
Kojos nepatikslinto nervo sužalojimas, lygis nepatikslintas
T13.4
Kojos nepatikslintos kraujagyslės sužalojimas, lygis nepatikslintas
T13.5
Kojos nepatikslinto raumens ir sausgyslės sužalojimas, lygis nepatikslintas
Patempimas
T13.6
Kojos trauminė amputacija, lygis nepatikslintas
T13.8
Kiti patikslinti kojos sužalojimai, lygis nepatikslintas
T13.9
Nepatikslintas kojos sužalojimas, lygis nepatikslintas
T14
Nepatikslintos kūno srities sužalojimas
Išskyrus:
sužalojimus, apimančius kelias kūno sritis (T00T07)
T14.0
Nepatikslintos kūno srities paviršinis sužalojimas
Išskyrus:
dauginius paviršinius sužalojimus, neklasifikuojamas kitaip (T00.9)
T14.00
Nepatikslintos kūno srities nepatikslintas paviršinis sužalojimas
T14.01
Nepatikslintos kūno srities nubrozdinimas
T14.02
Nepatikslintos kūno srities pūslė
T14.03
Vabzdžio įkandimas į nepatikslintą kūno sritį
T14.04
Nepatikslintos kūno srities paviršinis svetimkūnis (nuolauža)
T14.05
Nepatikslintos kūno srities sumušimas
T14.08
Nepatikslintos kūno srities kitas paviršinis sužalojimas
T14.1
Nepatikslintos kūno srities žaizda
Gyvūno įkandimas }
Pjūvis }
Įplyšimas } neklasifikuojamas kitaip
Žaizda }
Įdūrimas, kai yra (prasiskverbiantis) svetimkūnis }

Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0.

Išskyrus:

daugines:
žaizdas, neklasifikuojamas kitaip (T01.9)
traumines amputacijas, neklasifikuojamas kitaip (T05.9)
trauminę amputaciją, neklasifikuojamą kitaip (T14.7)

T14.2
Nepatikslintos kūno srities lūžis

Lūžis:
uždaras, neklasifikuojamas kitaip
dislokuotas, neklasifikuojamas kitaip
su poslinkiu, neklasifikuojamas kitaip
neklasifikuojamas kitaip
atviras, neklasifikuojamas kitaip

Išskyrus:

dauginius lūžius, neklasifikuojamus kitaip (T02.9)

Subkategorijai T14.2 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija. Kai nenurodoma, ar lūžis uždaras, ar atviras, jis turi būti klasifikuojamas kaip uždaras.

0 uždaras

1 atviras

T14.20
Nepatikslintos kūno srities lūžis, uždaras
T14.21
Nepatikslintos kūno srities lūžis, atviras
T14.3
Nepatikslintos kūno srities išnirimas ir patempimas
Nuplėšimas } {
Įplyšimas } {
Patempimas } {
Įtempimas } {
Trauminius: } sąnario (kapsulės) raiščio { neklasifikuojami kitaip
hemartrozę } {
plyšimą } {
dalinį išnirimą } {
įplyšimą } {
Išskyrus:

dauginius išnirimus ir patempimus, neklasifikuojamus kitaip (T03.9)
raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) patempimą, neklasifikuojamą kitaip (T14.6)

T14.4
Nepatikslintos kūno srities nervo (-ų) sužalojimas
Nervo sužalojimas }
Trauminiai: }
nervo padalijimas } neklasifikuojamas kitaip
hematomielija }
paralyžius (praeinantis) }
Išskyrus:

dauginius nervų sužalojimus, neklasifikuojamus kitaip (T06.2)

T14.5
Nepatikslintos kūno srities kraujagyslės (-ių) sužalojimas
Nuplėšimas }
Pjūvis }
sužalojimas }
Įplyšimas } kraujagyslės (-ių), neklasifikuojamas kitaip
Trauminiai: }
aneurizma ar fistulė (arterioveninė) }
arterinė hematoma }
plyšimas }
Išskyrus:

dauginius kraujagyslių sužalojimus, neklasifikuojamus kitaip (T06.3)

T14.6
Nepatikslintos kūno srities raumenų ir sausgyslių sužalojimai
Nuplėšimas }
Pjūvis }
Sužalojimas } raumens (-ų), neklasifikuojamas kitaip, ir sausgyslės (-ių), neklasifikuojamas kitaip
Įplyšimas }
Patempimas }
Trauminis plyšimas }
Išskyrus:

dauginius sausgyslių ir raumenų sužalojimus, neklasifikuojamas kitaip (T06.4)

T14.7
Nepatikslintos kūno srities traiškytinis sužalojimas ir trauminė amputacija

Traiškytinis sužalojimas, neklasifikuojamas kitaip
Trauminė amputacija, neklasifikuojama kitaip

Išskyrus:

dauginius:
traiškytinius sužalojimus, neklasifikuojamus kitaip (T04.9)
traumines amputacijas, neklasifikuojamas kitaip (T05.9)
kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinis sužalojimas), koduokite tik sužalojimo tipą

T14.8
Nepatikslinti kūno srities kiti sužalojimai
T14.9
Sužalojimas, nepatikslintas
Išskyrus:
dauginius sužalojimus, neklasifikuojamus kitaip (T07)
SVETIMKŪNIŲ, PATEKUSIŲ PRO NATŪRALIAS ANGAS, POVEIKIS
(T15-T19)
Išskyrus:

svetimkūnį:
atsitiktinai paliktą operacijos žaizdoje (T81.5)
durtinėje žaizdoje – žr. žaizdą pagal kūno sritį
liekamasis, minkštuosiuose audiniuose (M79.5)
nuolauža, kai nėra didesnės žaizdos – žr. paviršinį sužalojimą pagal kūno sritį

T15
Išorinės akies svetimkūnis
Išskyrus:
svetimkūnį prasiskverbiančioje (penetruojančioje) žaizdoje:
akiduobės ir akies obuolio:
  neklasifikuojamą kitaip (S05.4S05.5)
  likusį (seną) intraokulinį (H05.5, H44.6H44.7)
pasilikusį akies voko svetimkūnį (H02.8)
T15.0
Ragenos svetimkūnis
T15.1
Junginės maišelio svetimkūnis
T15.8
Kitų ir kelių išorinės akies dalių svetimkūnis
Ašarų taškelio svetimkūnis
T15.9
Išorinės akies svetimkūnis, dalis nepatikslinta
T16
Ausies svetimkūnis
Išorinė ausies landa
T17
Svetimkūnis kvėpavimo takuose
Apima:

uždusimą dėl svetimkūnio
užspringimą:
maistu (atrytu)
gleivėmis
skysčio ar vėmalų įkvėpimą, neklasifikuojamą kitaip

T17.0
Svetimkūnis prienosiniame antyje
T17.1
Svetimkūnis nosies landoje
Nosis, neklasifikuojama kitaip
T17.2
Svetimkūnis ryklėje
Nosiaryklė
Ryklė, neklasifikuojama kitaip
T17.3
Svetimkūnis gerklose
T17.4
Svetimkūnis trachėjoje
T17.5
Svetimkūnis bronche
T17.8
Svetimkūnis kitose ir keliose kvėpavimo takų srityse
Bronchiolės
Plautis
T17.9
Svetimkūnis kvėpavimo takuose, dalis nepatikslinta
T18
Svetimkūnis virškinimo trakte
Išskyrus:
svetimkūnį ryklėje (T17.2)
T18.0
Svetimkūnis burnoje
T18.1
Svetimkūnis stemplėje
T18.2
Svetimkūnis skrandyje
T18.3
Svetimkūnis plonojoje žarnoje
T18.4
Svetimkūnis storojoje (gaubtinėje) žarnoje
T18.5
Svetimkūnis išeinamojoje angoje ir tiesiojoje žarnoje
Rektosigminė (jungtis)
T18.8
Svetimkūnis kitose ir keliose virškinimo trakto srityse
T18.9
Svetimkūnis virškinimo trakte, dalis nepatikslinta
Virškinimo sistema, neklasifikuojama kitaip
Prarytas svetimkūnis, neklasifikuojamas kitaip
T19
Svetimkūnis lyties ir šlapimo organuose
Išskyrus:

kontraceptinį įtaisą (gimdos) (makšties):
jų sukeltas mechanines komplikacijas (T83.3)
jų buvimą (Z97.5)

T19.0
Svetimkūnis šlaplėje
T19.1
Svetimkūnis šlapimo pūslėje
T19.2
Svetimkūnis vulvoje ir makšyje
T19.3
Svetimkūnis gimdoje [bet kurioje dalyje]
T19.8
Svetimkūnis kitose ir keliose lytinių ir šlapimo takų srityse
T19.9
Svetimkūnis lytiniuose ir šlapimo takuose, dalis nepatikslinta
NUDEGIMAI
(T20-T31)
Apima:

nudegimus (terminius) dėl:
elektrinių šildymo prietaisų
elektros
ugnies
trinties
karšto oro ir karštų dujų
karštų objektų
žaibo
cheminius nudegimus [korozijas] (išorinius) (vidinius)
radiacinius nudegimus
nuplikymus

Išskyrus:

eritemą [dermatitą] dėl šilumos poveikio (L59.0)
kitus patikslintus su radiacija susijusius odos ir poodinių audinių pažeidimus (L56L59)

KŪNO IŠORINIO PAVIRŠIAUS NUDEGIMAI, KLASIFIKUOJAMI PAGAL SRITĮ
(T20-T25)
T20
Galvos ir kaklo nudegimas
Apima:

ausį [bet kurią dalį]
akį ir kitas veido, galvos ir kaklo dalis
lūpą
nosį (pertvarą)
galvos plaukuotąją dalį [bet kurią dalį]
smilkinį (sritį)

Išskyrus:

nudegimą:
akies ir akies priedų (T26)
burnos ir ryklės (T28)

T20.0
Galvos ir kaklo nepatikslinto storio nudegimas
T20.1
Galvos ir kaklo nudegimas [paraudimas]
T20.2
Galvos ir kaklo ne viso odos storio nudegimai [pūslės, epidermio netekimas]
T20.3
Galvos ir kaklo viso odos storio nudegimai
T21
Liemens nudegimas
Apima:

pilvo sieną
išeinamąją angą
nugarą [bet kurią dalį]
krūtį
sėdmenis
krūtinės sieną
šoną
kirkšnį
tarpmentinę sritį
lytines lūpas (didžiąsias) (mažąsias)
varpą
tarpvietę
kapšelį
sėklides
vulvą

Išskyrus:

nudegimą:
pažasties (T22)
menčių srities (T22)

Subkategorijoms T21.0T21.3 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0 liemuo, patikslinta sritis

⊗ 1 krūtis
Spenelis

⊗ 2 krūtinės siena

⊗ 3 pilvo siena
Šonas
Kirkšnis 

⊗ 4 nugara [bet kuri dalis]
Sėdmenys
Tarpmentinė sritis 

⊗ 5 lyties organai [išoriniai]
Lytinės lūpos (didžiosios) (mažosios)
Varpa
Tarpvietė
Kapšelis
Sėklidė
Vulva 

⊗ 9 kitos liemens dalys
Išeinamoji anga
T21.0
Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas
T21.00
Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas, liemuo, patikslinta sritis
T21.01
Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas, krūtis
T21.02
Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas, krūtinės siena, išskyrus krūtį ir spenelį [išorinį]
T21.03
Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas, pilvo siena
T21.04
Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas, nugara [bet kuri dalis]
T21.05
Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas, lyties organai [išoriniai]
T21.09
Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas, kitos liemens dalys
T21.1
Liemens nudegimas, paraudimas
T21.10
Liemens nudegimas [paraudimas], liemuo, patikslinta sritis
T21.11
Liemens nudegimas [paraudimas], krūtis
T21.12
Liemens nudegimas [paraudimas], krūtinės siena, išskyrus krūtį ir spenelį [išorinį]
T21.13
Liemens nudegimas [paraudimas], pilvo siena
T21.14
Liemens nudegimas [paraudimas], nugara [bet kuri dalis]
T21.15
Liemens nudegimas [paraudimas], lyties organai [išoriniai]
T21.19
Liemens nudegimas [paraudimas], kitos liemens dalys
T21.2
Liemens ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas]
T21.20
Liemens ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], liemuo, patikslinta sritis
T21.21
Liemens ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], krūtis
T21.22
Liemens ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], krūtinės siena, išskyrus krūtį ir spenelį [išorinį]
T21.23
Liemens ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], pilvo siena
T21.24
Liemens ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], nugara [bet kuri dalis]
T21.25
Liemens ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], lyties organai [išoriniai]
T21.29
Liemens ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], kitos liemens dalys
T21.3
Liemens viso odos storio nudegimas
T21.30
Liemens viso odos storio nudegimas, liemuo, patikslinta sritis
T21.31
Liemens viso odos storio nudegimas, krūtis
T21.32
Liemens viso odos storio nudegimas, krūtinės siena, išskyrus krūtį ir spenelį [išorinį]
T21.33
Liemens viso odos storio nudegimas, pilvo siena
T21.34
Liemens viso odos storio nudegimas, nugara [bet kuri dalis]
T21.35
Liemens viso odos storio nudegimas, lyties organai [išoriniai]
T21.39
Liemens viso odos storio nudegimas, kitos liemens dalys
T22
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nudegimas
Apima:

ranką [bet kurią dalį, išskyrus riešą ir plaštaką]
pažastį
menčių sritį

Išskyrus:

nudegimą:
menčių srities (T21)
riešo ir plaštakos (T23)

Subkategorijoms T22.0T22.3 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija:

⊗ 0 ranka, sritis nepatikslinta

⊗ 1 dilbis ir alkūnė

⊗ 2 žasto ir peties sritis
Pažastis
Menčių sritis
Petys 
 
T22.0
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nepatikslinto odos storio nudegimas
T22.00
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nepatikslinto odos storio nudegimas, ranka, sritis nepatikslinta
T22.01
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nepatikslinto odos storio nudegimas, dilbis ir alkūnė
T22.02
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nepatikslinto odos storio nudegimas, ranka (viršutinė dalis) ir peties sritis
T22.1
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nudegimas, paraudimas
T22.10
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nudegimas [paraudimas], ranka, sritis nepatikslinta
T22.11
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nudegimas [paraudimas], dilbis ir alkūnė
T22.12
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nudegimas [paraudimas], ranka (viršutinė dalis) ir peties sritis
T22.2
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas]
T22.20
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], ranka, sritis nepatikslinta
T22.21
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], dilbis ir alkūnė
T22.22
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], ranka (viršutinė dalis) ir peties sritis
T22.3
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, viso odos storio nudegimas
T22.30
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, viso odos storio nudegimas, ranka, sritis nepatikslinta
T22.31
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, viso odos storio nudegimas, dilbis ir alkūnė
T22.32
Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, viso odos storio nudegimas, ranka (viršutinė dalis) ir peties sritis
T23
Riešo ir plaštakos nudegimas
Apima:
pirštą (nagą)
delną
nykštį (nagą)
T23.0
Riešo ir plaštakos nepatikslinto storio nudegimas
T23.1
Riešo ir plaštakos nudegimas [paraudimas]
T23.2
Riešo ir plaštakos ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas]
T23.3
Riešo ir plaštakos viso odos storio nudegimas
T24
Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nudegimas
Apima:

koją [bet kurią dalį, išskyrus čiurną ir pėdą]

Išskyrus:

čiurnos ir pėdos nudegimą (T25)

T24.0
Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nepatikslinto storio nudegimas
T24.1
Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nudegimas [paraudimas]
T24.2
Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas]
T24.3
Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, viso odos storio nudegimas
T25
Čiurnos ir pėdos nudegimas
Apima:
kojos pirštą (-us)
T25.0
Čiurnos ir pėdos nepatikslinto storio nudegimas
T25.1
Čiurnos ir pėdos nudegimas [paraudimas]
T25.2
Čiurnos ir pėdos ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas]
T25.3
Čiurnos ir pėdos viso odos storio nudegimas
AKIES IR VIDAUS ORGANŲ NUDEGIMAI
(T26-T28)
T26
Akies ir jos priedinių organų nudegimas
T26.0
Akies voko ir periokulinės srities nudegimas
T26.1
Ragenos ir junginės maišelio nudegimas
T26.2
Nudegimas, sukėlęs akies obuolio plyšimą ir destrukciją
T26.3
Kitų akies ir jos priedinių organų nudegimas
T26.4
Akies ir jos priedinių organų nudegimas, dalis nepatikslinta
T27
Kvėpavimo takų nudegimas
T27.0
Gerklų ir trachėjos nudegimas
T27.1
Nudegimas, apimantis gerklas ir trachėją kartu su plaučiu
Išskyrus:
sprogimo traumos sindromą (T70.8)
T27.2
Kitų kvėpavimo takių dalių nudegimas
Krūtinės ląstos ertmė
T27.3
Kvėpavimo takų nudegimas, dalis nepatikslinta
T28
Kitų vidaus organų nudegimas
T28.0
Burnos ir ryklės nudegimas
T28.1
Stemplės nudegimas
T28.2
Kitų virškinimo trakto dalių nudegimas
T28.3
Vidinių lyties ir šlapimo organų nudegimas
T28.4
Kitų ir nepatikslintų vidaus organų nudegimas
DAUGINIŲ IR NEPATIKSLINTŲ KŪNO SRIČIŲ NUDEGIMAI
(T29-T31)
T29
Kelių kūno sričių nudegimai
Apima:

nudegimus, kuriems galima priskirti daugiau negu vieną kodą T20T28

T29.0
Kelių sričių nudegimai, storis nepatikslintas
Dauginiai nudegimai, neklasifikuojami kitaip
T29.1
Kelių sričių nudegimai, kai minima tik eritema
T29.2
Kelių sričių nudegimai, kai minimi tik ne viso odos storio nudegimai
T29.3
Kelių sričių nudegimai, kai bent vienas nudegimas pažeidžia visą odos storį
T30
Nudegimas, kūno sritis nepatikslinta
Išskyrus:
nudegimą, kai nurodoma, koks kūno paviršiaus plotas pažeistas (T31)
T30.0
Nepatikslintos kūno srities nudegimas, nepatikslinto storio
Nudegimas, neklasifikuojamas kitaip
T30.1
Nepatikslintos kūno srities nudegimas, eritema
Pirmojo laipsnio nudegimas, neklasifikuojamas kitaip
T30.2
Ne viso odos storio nudegimas, kūno sritis nepatikslinta
Antrojo laipsnio nudegimas, neklasifikuojamas kitaip
T30.3
Viso odos storio nudegimas, kūno sritis nepatikslinta
Trečiojo laipsnio nudegimas, neklasifikuojamas kitaip
T31
Nudegimai, klasifikuojami pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą
Pastaba:

šiuos kodus reikia naudoti kaip papildomus kodus su kategorijomis T20T25, T29.

Subkategorijoms T31.0T31.9 toliau pateikiama penktojo skaitmens subklasifikacija nurodyti viso storio nudegimo plotą:

⊗ 0 mažiau negu 10 % arba nepatikslinta

⊗ 1 10–19 %

⊗ 2 20–29 %

⊗ 3 30–39 %

⊗ 4 40–49 %

⊗ 5 50–59 %

⊗ 6 60–69 %

⊗ 7 70–79 %

⊗ 8 80–89 %

⊗ 9 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau

T31.0
Nudegimai, apimantys mažiau negu 10% kūno paviršiaus ploto
T31.00
Nudegimai, apimantys mažiau negu 10% kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta
T31.1
Nudegimai, apimantys 10-19 % kūno paviršiaus ploto
T31.10
Nudegimai, apimantys 10-19 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % arba nepatikslinta
T31.11
Nudegimai, apimantys 10-19 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto
T31.2
Nudegimai, apimantys 20-29 % kūno paviršiaus ploto
T31.20
Nudegimai, apimantys 20-29 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta
T31.21
Nudegimai, apimantys 20-29 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto
T31.22
Nudegimai, apimantys 20-29 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto
T31.3
Nudegimai, apimantys 30-39 % kūno paviršiaus ploto
T31.30
Nudegimai, apimantys 30-39 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta
T31.31
Nudegimai, apimantys 30-39 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto
T31.32
Nudegimai, apimantys 30-39 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto
T31.33
Nudegimai, apimantys 30-39 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto
T31.4
Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto
T31.40
Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta
T31.41
Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto
T31.42
Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto
T31.43
Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto
T31.44
Nudegimai, apimantys 40-49 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto
T31.5
Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto
T31.50
Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta
T31.51
Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto
T31.52
Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto
T31.53
Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto
T31.54
Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto
T31.55
Nudegimai, apimantys 50-59 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 50-59 % kūno paviršiaus ploto
T31.6
Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto
T31.60
Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta
T31.61
Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto
T31.62
Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto
T31.63
Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto
T31.64
Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto
T31.65
Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 50-59 % kūno paviršiaus ploto
T31.66
Nudegimai, apimantys 60-69 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 60-69 % kūno paviršiaus ploto
T31.7
Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto
T31.70
Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta
T31.71
Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto
T31.72
Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto
T31.73
Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto
T31.74
Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto
T31.75
Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 50-59 % kūno paviršiaus ploto
T31.76
Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 60-69 % kūno paviršiaus ploto
T31.77
Nudegimai, apimantys 70-79 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 70-79 % kūno paviršiaus ploto
T31.8
Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto
T31.80
Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta
T31.81
Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto
T31.82
Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto
T31.83
Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto
T31.84
Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto
T31.85
Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 50-59 % kūno paviršiaus ploto
T31.86
Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 60-69 % kūno paviršiaus ploto
T31.87
Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 70-79 % kūno paviršiaus ploto
T31.88
Nudegimai, apimantys 80-89 % kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas 80-89 % kūno paviršiaus ploto
T31.9
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau
T31.90
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta
T31.91
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 10-19 % kūno paviršiaus ploto
T31.92
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 20-29 % kūno paviršiaus ploto
T31.93
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 30-39 % kūno paviršiaus ploto
T31.94
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 40-49 % kūno paviršiaus ploto
T31.95
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 50-59 % kūno paviršiaus ploto
T31.96
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 60-69 % kūno paviršiaus ploto
T31.97
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 70-79 % kūno paviršiaus ploto
T31.98
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 80-89 % kūno paviršiaus ploto
T31.99
Nudegimai, apimantys 90 % kūno paviršiaus ploto ar daugiau, kai viso odos storio nudegimo plotas 90 % ar daugiau kūno paviršiaus ploto
NUŠALIMAI
(T33-T35)
Išskyrus:
hipotermiją ir kitus žemos temperatūros poveikius (T68T69)
T33
Paviršiniai nušalimai
Apima:
nušalimą, kai pažeidžiamas ne visas odos storis
Išskyrus:
paviršinį nušalimą, apimantį kelias kūno sritis (T35.0)
T33.0
Galvos paviršinis nušalimas
T33.1
Kaklo paviršinis nušalimas
T33.2
Krūtinės ląstos paviršinis nušalimas
T33.3
Pilvo sienos, nugaros apatinės dalies ir dubens paviršinis nušalimas
T33.4
Rankos paviršinis nušalimas
Išskyrus:
riešo ir plaštakos paviršinį nušalimą (T33.5)
T33.5
Riešo ir plaštakos paviršinis nušalimas
T33.6
Klubo ir šlaunies paviršinis nušalimas
T33.7
Kelio ir blauzdos paviršinis nušalimas
Išskyrus:
čiurnos ir pėdos paviršinį nušalimą (T33.8)
T33.8
Čiurnos ir pėdos paviršinis nušalimas
T33.9
Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų paviršinis nušalimas

Paviršinis nušalimas:
kojos, neklasifikuojamos kitaip
neklasifikuojamas kitaip
liemens, neklasifikuojamo kitaip

T34
Nušalimai su audinių nekroze
Išskyrus:
nušalimą su audinių nekroze, apimantį kelias kūno sritis (T35.1)
T34.0
Galvos nušalimas su audinių nekroze
T34.1
Kaklo nušalimas su audinių nekroze
T34.2
Krūtinės ląstos nušalimas su audinių nekroze
T34.3
Pilvo sienos, nugaros apatinės dalies ir dubens nušalimas su audinių nekroze
T34.4
Rankos nušalimas su audinių nekroze
Išskyrus:
riešo ir plaštakos nušalimą su audinių nekroze (T34.5)
T34.5
Riešo ir plaštakos nušalimas su audinių nekroze
T34.6
Klubo ir šlaunies nušalimas su audinių nekroze
T34.7
Kelio ir blauzdos nušalimas su audinių nekroze
Išskyrus:
čiurnos ir pėdos nušalimą su audinių nekroze (T34.8)
T34.8
Čiurnos ir pėdos nušalimas su audinių nekroze
T34.9
Kitų ir nepatikslintų sričių nušalimas su audinių nekroze

Nušalimas su audinių nekroze:
kojos, neklasifikuojamos kitaip
neklasifikuojamas kitaip
liemens, neklasifikuojamo kitaip

T35
Nušalimai, apimantys kelias kūno sritis, ir nepatikslinti nušalimai
T35.0
Paviršinis nušalimas, apimantis kelias kūno sritis
Dauginiai paviršiniai nušalimai, neklasifikuojami kitaip
T35.1
Nušalimas su audinių nekroze, apimantis kelias kūno sritis
Dauginiai nušalimai su audinių nekroze, neklasifikuojami kitaip
T35.2
Galvos ir kaklo nepatikslintas nušalimas
T35.3
Krūtinės ląstos, pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens nepatikslintas nušalimas
Liemens nušalimas, neklasifikuojamas kitaip
T35.4
Rankos nepatikslintas nušalimas
T35.5
Kojos nepatikslintas nušalimas
T35.6
Nepatikslintas nušalimas, apimantis kelias kūno sritis
Dauginiai nušalimai, neklasifikuojami kitaip
T35.7
Nepatikslintos srities nepatikslintas nušalimas
Nušalimas, neklasifikuojamas kitaip
APSINUODIJIMAI NARKOTIKAIS, VAISTAIS IR BIOLOGINĖMIS MEDŽIAGOMIS
(T36-T50)
Apima:

šių medžiagų perdozavimą
netinkamas medžiagas, paskirtas ar suvartotas per klaidą

Išskyrus:
tinkamai vartojamų tinkamų medžiagų nepageidaujamą poveikį [padidintą jautrumą, reakcijas ir t. t.]; tokius atvejus reikia klasifikuoti pagal nepageidaujamo poveikio pobūdį, pavyzdžiui:
aspirino sukeltą gastritą
 kraujo sutrikimus (D50D76)
 dermatitą:
   kontaktinį (L23L25)
   dėl į vidų vartojamų medžiagų (L27)
 nefropatiją (N14.0N14.2)
 nepatikslintą vaisto sukeltą nepageidaujamą poveikį (T88.7)
vaistų poveikį ir apsinuodijimą, veikiantį vaisių ir naujagimį (P00P96)
intoksikaciją, sukeliančią apsvaigimą (F10F19)
nesukeliančių priklausomybės medžiagų netinkamą vartojimą (F55)
patologinę intoksikaciją vaistais (F10F19)
T36
Apsinuodijimas sisteminiais antibiotikais
Išskyrus:
antibiotikus:
priešnavikiunius (T45.1)
vartojamus vietiškai, neklasifikuojamus kitur (T49.0)
vartojamus vietiškai:
  ausies, nosies ir gerklės ligoms (T49.6)
  akies ligoms (T49.5)
T36.0
Apsinuodijimas penicilinais
T36.1
Apsinuodijimas cefalosporinais ir kitais beta laktamazės grupės antibiotikais
T36.2
Apsinuodijimas chloramfenikolio grupės antibiotikais
T36.3
Apsinuodijimas makrolidais
T36.4
Apsinuodijimas tetraciklinais
T36.5
Apsinuodijimas aminoglikozidais

Streptomicinas

T36.6
Apsinuodijimas rifamicinais
T36.7
Apsinuodijimas sistemiškai vartojant antibiotikus nuo grybelių
T36.8
Apsinuodijimas kitais sisteminiais antibiotikais
T36.9
Apsinuodijimas nepatikslintais sisteminiais antibiotikais
T37
Apsinuodijimas kitais priešinfekciniais ir antiparazitiniais vaistais
Išskyrus:
preparatus nuo infekcijų:
vartojamus vietiškai, neklasifikuojamus kitur (T49.0)
vartojamus vietiškai:
  nuo ausies, nosies ir gerklės ligų (T49.6)
  nuo akies ligų (T49.5)
T37.0
Apsinuodijimas sulfanilamidais
T37.1
Apsinuodijimas antimikobakteriniais vaistais
Išskyrus:

rifamicinus (T36.6)
streptomiciną (T36.5)

T37.2
Apsinuodijimas antimaliariniais ir kitais vaistais, veikiančiais kraujo pirmuonis
Išskyrus:

hidroksichinolino darinius (T37.8)

T37.3
Apsinuodijimas kitais pirmuonis veikiančiais vaistais
T37.4
Apsinuodijimas antihelmintiniais vaistais
T37.5
Apsinuodijimas antivirusiniais vaistais
Išskyrus:

amantidiną (T42.8)
citarabiną (T45.1)

T37.8
Apsinuodijimas kitais patikslintais priešinfekciniais ir antiparazitiniais vaistais

Hidroksichinolino dariniai

Išskyrus:

antimaliarinius vaistus (T37.2)

T37.9
Apsinuodijimas nepatikslintais sisteminiais priešinfekciniais ir antiparazitiniais vaistais
T38
Apsinuodijimas hormonais ir jų sintetiniais pakaitalais bei antagonistais, neklasifikuojamais kitur
Išskyrus:
mineralkortikoidus ir jų antagonistus (T50.0)
oksitocino hormonai (T48.0)
prieskydinių liaukų hormonai ir jų dariniai (T50.9)
T38.0
Apsinuodijimas gliukokortikoidais ir sintetiniais analogais
Išskyrus:

gliukokortikoidus, vartojamus vietiškai (T49)

T38.1
Apsinuodijimas skydliaukės hormonais ir pakaitalais
T38.2
Apsinuodijimas skydliaukės veiklą slopinančiais vaistais
T38.3
Apsinuodijimas insulinu ir peroraliniais hipoglikeminiais [antidiabetiniais] vaistais
T38.4
Apsinuodijimas peroraliniais kontraceptikais

Preparatai, kurių sudėtyje yra kelios ar viena sudedamoji dalis

T38.5
Apsinuodijimas kitais estrogenais ir progestogenais

Mišiniai ir pakaitalai

T38.6
Apsinuodijimas antigonadotropinais, antiestrogenais, antiandrogenais, neklasifikuojamais kitur

Tamoksifenas

T38.7
Apsinuodijimas androgenais ir anabolikams giminingais preparatais
T38.8
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais hormonais bei jų sintetiniais pakaitalais

Priekinės hipofizės dalies [adenohipofizės] hormonai

T38.9
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais hormonų antagonistais
T39
Apsinuodijimas neopioidiniais analgetikais, antipiretikais ir antireumatiniais vaistais
T39.0
Apsinuodijimas salicilatais
T39.1
Apsinuodijimas 4-aminofenolio dariniais
T39.2
Apsinuodijimas pirazolono dariniais
T39.3
Apsinuodijimas kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo [NVNU]
T39.4
Apsinuodijimas antireumatiniais vaistais, neklasifikuojamais kitur
Išskyrus:

gliukokortikoidus (T38.0)
salicilatus (T39.0)

T39.8
Apsinuodijimas kitais neopioidiniais analgetikais ir antipiretikais, neklasifikuojamais kitur
T39.9
Apsinuodijimas nepatikslintais neopioidiniais analgetikais, antipiretikais ir antreumatiniais preparatais
T40
Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais]
Išskyrus:
intoksikaciją, sukeliančią apsvaigimą (F10F19)
T40.0
Apsinuodijimas opijumi
T40.1
Apsinuodijimas heroinu
T40.2
Apsinuodijimas kitais opiatais

Kodeinas
Morfinas

T40.3
Apsinuodijimas metadonu
T40.4
Apsinuodijimas kitais sintetiniais narkotikais

Petidinas

T40.5
Apsinuodijimas kokainu
T40.6
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais narkotikais
T40.7
Apsinuodijimas kanapėmis (dariniais)
T40.8
Apsinuodijimas lizergidu [LSD]
T40.9
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais psichodisleptikais

Meskalinas
Psilocinas
Psilocibinas

T41
Apsinuodijimas anestetikais ir medicininėmis dujomis
Išskyrus:
benzodiazepinus (T42.4)
kokainą (T40.5)
opiatus (T40.0T40.2)
T41.0
Apsinuodijimas inhaliaciniais anestetikais
Išskyrus:

deguonį (T41.5)

T41.1
Apsinuodijimas intraveniniais anestetikais

Tiobarbitūratai

T41.2
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais bendraisiais anestetikais
T41.20
Apsinuodijimas nepatikslintu bendruoju anestetiku

Bendrasis anestetikas, neklasifikuojamas kitaip

T41.21
Apsinuodijimas gamahidroksibutiratu

GHB

T41.22
Apsinuodijimas ketaminu
T41.29
Apsinuodijimas kitu patikslintu bendruoju anestetiku
T41.3
Apsinuodijimas vietiniais anestetikais
T41.4
Apsinuodijimas nepatikslintu anestetiku
T41.5
Apsinuodijimas medicininėmis dujomis

Anglies dvideginis
Deguonis

T42
Apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais migdomaisiais vaistais ir vaistais nuo Parkinsono (Parkinson) ligos
Išskyrus:
intoksikaciją, sukeliančią apsvaigimą (F10F19)
T42.0
Apsinuodijimas hidantoino dariniais
T42.1
Apsinuodijimas iminostilbenais

Karbamazepinas

T42.2
Apsinuodijimas sukcinimidais ir oksazolidinedionais
T42.3
Apsinuodijimas barbitūratais
Išskyrus:

tiobarbitūratus (T41.1)

T42.4
Apsinuodijimas benzodiazepinais
T42.5
Apsinuodijimas kombinuotais antiepilepsiniais vaistais, neklasifikuojamais kitur
T42.6
Apsinuodijimas kitais antiepilepsiniais ir raminamaisiais migdomaisiais vaistais

Metakvalonas
Valproinė rūgštis

Išskyrus:

karbamazepiną (T42.1)

T42.7
Apsinuodijimas nepatikslintais antiepilepsiniais ir raminamaisiais migdomaisiais vaistais
Migdomieji:
geriamieji }
vaistai } neklasifikuojami kitaip
tabletė }
T42.8
Apsinuodijimas vaistais nuo Parkinsono (Parkinson) ligos ir kitais centriniais raumenų relaksantais

Amantadinas

T43
Apsinuodijimas psichotropiniais vaistais, neklasifikuojamais kitur
Išskyrus:

apetitą slopinančius (T50.5)
barbitūratus (T42.3)
benzodiazepinus (T42.4)
intoksikaciją, sukeliančią apsvaigimą (F10F19)
metakvaloną (T42.6)
psichodisleptikus [haliucinogenus] (T40.7T40.9)

T43.0
Apsinuodijimas tricikliais ir tetracikliais antidepresantais
T43.1
Apsinuodijimas monoamino oksidazės inhibitoriais antidepresantais
T43.2
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais antidepresantais
T43.3
Apsinuodijimas fenotiazino grupės antipsichotiniais vaistais ir neuroleptikais
T43.4
Apsinuodijimas butirofenono ir tioksanteno grupės neuroleptikais
T43.5
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais antipsichotikais ir neuroleptikais
Išskyrus:

rauvolfiją (T46.5)

T43.6
Apsinuodijimas psichostimuliatoriais, galinčiais sukelti vartojimo sutrikimus
Išskyrus:

kokainą (T40.5)

T43.60
Apsinuodijimas nepatikslintais psichostimuliatoriais, galinčiais sukelti vartojimo sutrikimus
T43.61
Apsinuodijimas metilamfetaminu

Metamfetaminas

T43.62
Apsinuodijimas metilenedioksimetamfetaminu

Ekstazis
MDMA

T43.69
Apsinuodijimas kitais psichostimuliatoriais, galinčiais sukelti vartojimo sutrikimus

Amfetaminas
Kofeinas

T43.8
Apsinuodijimas kitais psichotropiniais vaistais, neklasifikuojamais kitur
T43.9
Apsinuodijimas nepatikslintu psichotropiniu vaistu
T44
Apsinuodijimas vaistais, veikiančiais vegetacinę (autonominę) nervų sistemą
T44.0
Apsinuodijimas anticholinesteraziniais preparatais
T44.1
Apsinuodijimas kitais parasimpatomimetiniais [cholinerginiais] preparatais
T44.2
Apsinuodijimas ganglioblokatoriais, neklasifikuojamais kitur
T44.3
Apsinuodijimas kitais parasimpatolitiniais [anticholinerginiais ir antimuskarininiais] preparatais ir spazmolitikais, neklasifikuojamais kitur

Papaverinas

T44.4
Apsinuodijimas selektyviniais alfa adrenoreceptorių agonistais, neklasifikuojamais kitur

Metaraminolis

T44.5
Apsinuodijimas selektyviniais beta adrenoreceptorių agonistais, neklasifikuojamais kitur
Išskyrus:

beta adrenoreceptorių agonistus, vartojamus astmai gydyti (T48.6)

T44.6
Apsinuodijimas alfa adrenoreceptorių antagonistais, neklasifikuojamais kitur
Išskyrus:

ergotinius alkaloidus (T48.0)

T44.7
Apsinuodijimas beta adrenoreceptorių antagonistais, neklasifikuojamais kitur
T44.8
Apsinuodijimas centrinio veikimo adrenerginius neuronus blokuojančiais preparatais, neklasifikuojamais kitur
Išskyrus:

klonidiną (T46.5)
guanetidiną (T46.5)

T44.9
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais vaistais, veikiančiais vegetacinę (autonominę) nervų sistemą

Vaistai, stimuliuojantys tiek alfa, tiek beta adrenoreceptorius

T45
Apsinuodijimas sisteminiais ir hematologiniais preparatais, neklasifikuojamais kitur
T45.0
Apsinuodijimas antialerginiais ir antiemetiniais vaistais
Išskyrus:

fenotiazino grupės neuroleptikus (T43.3)

T45.1
Apsinuodijimas priešnavikiniais ir imunosupresiniais vaistais

Priešnavikiniai antibiotikai
Citarabinas

Išskyrus:

tamoksifeną (T38.6)

T45.2
Apsinuodijimas vitaminais, neklasifikuojamais kitur
Išskyrus:

nikotino rūgštį (darinius) (T46.7)
vitaminą K (T45.7)

T45.3
Apsinuodijimas fermentais, neklasifikuojamais kitur
T45.4
Apsinuodijimas geležimi ir jos junginiais
T45.5
Apsinuodijimas antikoaguliantais
T45.6
Apsinuodijimas fibrinoliziniais vaistais
T45.7
Apsinuodijimas antikoaguliantų antagonistais, vitaminu K ir kitais koaguliantais
T45.8
Apsinuodijimas kitais sisteminiais ir hematologiniais preparatais

Kepenų ir kiti antianeminiai preparatai
Natūralus kraujas ir kraujo produktai
Plazmos pakaitalai

Išskyrus:

imunoglobuliną (T50.9)
geležį (T45.4)

T45.9
Apsinuodijimas nepatikslintais sisteminiais ir hematologiniais preparatais
T46
Apsinuodijimas preparatais, veikiančiais širdies ir kraujagyslių sistemą
Išskyrus:
metaraminolį (T44.4)
T46.0
Apsinuodijimas širdį veikiančiais glikozidais ir panašiai veikiančiais vaistais
T46.1
Apsinuodijimas kalcio kanalų blokatoriais
T46.2
Apsinuodijimas kitais antiaritminiais vaistais, neklasifikuojamais kitur
Išskyrus:

beta adrenoreceptorių antagonistus (T44.7)

T46.3
Apsinuodijimas vainikines arterijas plečiančiais preparatais, neklasifikuojamais kitur

Dipiridamolis

Išskyrus:

kalcio kanalų blokatorius (T46.1)
beta adrenoreceptorių antagonistus (T44.7)

T46.4
Apsinuodijimas angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriais
T46.5
Apsinuodijimas kitais antihipertenziniais vaistais, neklasifikuojamais kitur

Klonidinas
Guanetidinas
Rauvolfija

Išskyrus:

kalcio kanalų blokatorius (T46.1)
diuretikus (T50.0T50.2)
beta adrenoreceptorių antagonistus (T44.7)

T46.6
Apsinuodijimas antihiperlipideminiais ir antiaterosklerotiniais preparatais
T46.7
Apsinuodijimas periferiniais vazodilatatoriais

Nikotino rūgštis (dariniai)

Išskyrus:

papaveriną (T44.3)

T46.8
Apsinuodijimas antivarikoziniais vaistais, tame tarpe sklerozuojančiais preparatais
T46.9
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais preparatais, veikiančiais širdies ir kraujagyslių sistemą
T47
Apsinuodijimas preparatais, veikiančiais virškinimo sistemą
T47.0
Apsinuodijimas histamino H2-receptorių antagonistais
T47.1
Apsinuodijimas kitais antacidais ir skrandžio sekreciją slopinančiais vaistais
T47.2
Apsinuodijimas stimuliuojančiais laisvinamaisiais
T47.3
Apsinuodijimas druskomis ir osmosiniais laisvinamaisiais
T47.4
Apsinuodijimas kitais laisvinamaisiais

Vaistai žarnyno atonijai gydyti

T47.5
Apsinuodijimas virškinimą stimuliuojančiais preparatais
T47.6
Apsinuodijimas viduriavimą slopinančiais vaistais
Išskyrus:

sisteminius antibiotikus ir kitus preparatus nuo infekcijų (T36T37)

T47.7
Apsinuodijimas emetikais (vėmimą sukeliančiais vaistais)
T47.8
Apsinuodijimas kitais preparatais, pirmiausiai veikiančiais virškinimo sistema
T47.9
Apsinuodijimas nepatikslintais preparatais, pirmiausiai veikiančiais virškinimo sistemą
T48
Apsinuodijimas preparatais, veikiančiais lygiuosius ir skeleto raumenis bei kvėpavimo sistemą
T48.0
Apsinuodijimas oksitocino grupės preparatais
Išskyrus:

estrogenus, progestagenus ir antagonistus (T38.4T38.6)

T48.1
Apsinuodijimas skersaruožių raumenų relaksantais [raumenų neuroblokatoriais]
T48.2
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais preparatais, pirmiausiai veikiančiais raumenis
T48.3
Apsinuodijimas kosulį slopinančiais preparatais
T48.4
Apsinuodijimas atkosėjimą lengvinančiais preparatais
T48.5
Apsinuodijimas vaistais nuo peršalimo
T48.6
Apsinuodijimas antiastminiais vaistais, neklasifikuojamais kitur

Salbutamolis
Beta adrenoreceptorių agonistai, vartojami astmai gydyti

Išskyrus:

priekinės hipofizės dalies [adenohipofizės] hormonus (T38.8)
beta adrenoreceptorių agonistus, nevartojamus astmai gydyti (T44.5)

T48.7
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais preparatais, pirmiausiai veikiančiais kvėpavimo sistemą
T49
Apsinuodijimas vietiškai vartojamais preparatais, veikiančiais odą ir gleivines, taip pat preparatais, vartojamais oftalmologijoje, otorinolaringologijoje ir odontologijoje
Apima:
gliukokortikoidus, vartojamus vietiškai
T49.0
Apsinuodijimas vietiniais priešgrybeliniais, priešinfekciniais ir priešuždegiminiais vaistais, neklasifikuojamais kitur
T49.1
Apsinuodijimas niežulį slopinančiais vaistais
T49.2
Apsinuodijimas vietiniais sutraukiamaisiais preparatais ir vietiniais detergentais
T49.3
Apsinuodijimas minkštinamaisiais, raminamaisiais ir apsaugančiaisiais preparatais
T49.4
Apsinuodijimas keratolitikais, keratoplastikais ir kitais plaukams gydyti vartojamais vaistais ir preparatais
T49.5
Apsinuodijimas oftalmologiniais vaistais ir preparatais

Oftalmologiniai preparatai nuo infekcijų

T49.6
Apsinuodijimas otorinolaringologiniais vaistais ir preparatais

Preparatai nuo infekcijų ausų, nosies ir gerklės ligoms gydyti

T49.7
Apsinuodijimas vietiškai vartojamais odontologiniais vaistais
T49.8
Apsinuodijimas kitais vietiškai vartojamais preparatais

Spermicidai

T49.9
Apsinuodijimas nepatikslintais vietiškai vartojamais preparatais
T50
Apsinuodijimas diuretikais ir kitais nepatikslintais vaistais, preparatais ir biologinėmis medžiagomis
T50.0
Apsinuodijimas mineralkortikoidais ir jų antagonistais
T50.1
Apsinuodijimas kilpiniais [stipraus poveikio] diuretikais
T50.2
Apsinuodijimas karboanhidrazės inhibitoriais, benzotiadiazidais ir kitais diuretikais

Acetazolamidas

T50.3
Apsinuodijimas elektrolitų, kalorijų ir vandens balansą veikiančiais preparatais

Peroralinės rehidratuojančios druskos

T50.4
Apsinuodijimas preparatais, veikiančiais šlapimo rūgšties metabolizmą
T50.5
Apsinuodijimas apetitą slopinančiais preparatais
T50.6
Apsinuodijimas priešnuodžiais ir chelatiniais preparatais, neklasifikuojamais kitur

Alkoholio detergentai

T50.7
Apsinuodijimas analeptikais ir opioidinių receptorių antagonistais
T50.8
Apsinuodijimas diagnostiniais preparatais
T50.9
Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais vaistais, medikamentais ir biologinėmis medžiagomis

Rūgštinantys preparatai
Šarminantys preparatai
Imunoglobulinai
Imunologiniai preparatai
Lipotropiniai vaistai
Prieskydinių liaukų hormonai ir dariniai

NEMEDICININĖS PASKIRTIES MEDŽIAGŲ TOKSINIS POVEIKIS
(T51-T65)
Išskyrus:
korozines medžiagas (T20T31)
vietinius toksinius poveikius, klasifikuojamus kitur (A00R99)
kvėpavimo sutrikimus, sukeltus išorinių medžiagų poveikio (J60J70)
T51
Alkoholio toksinis poveikis
T51.0
Etanolio toksinis poveikis

Etilo alkoholis

Išskyrus:

ūminį apsinuodijimą alkoholiu ir pagirias (F10.0)
girtumą (F10.0)
patologinę intoksikaciją alkoholiu (F10.0)

T51.1
Metanolio toksinis poveikis

Metilo alkoholis

T51.2
2-propanolio toksinis poveikis

Izopropilo alkoholis

T51.3
Fuzelio toksinis poveikis

Alkoholis:
amilo
butilo [1-butanolis]
propilo [1-propanolis]

T51.8
Kito alkoholio toksinis poveikis
T51.9
Nepatikslinto alkoholio toksinis poveikis
T52
Organinių tirpiklių toksinis poveikis
Išskyrus:

halogenų darinius ir alifatinius bei aromatinius angliavandenilius (T53)

T52.0
Naftos produktų toksinis poveikis

Benzinas
Žibalas
Parafino vaškas
Nafta:
eteris
ligroinas
spiritai

T52.1
Benzolo toksinis poveikis
Išskyrus:

benzolo homologus (T52.2)
benzolo ir jo homologų nitrodarinius bei aminodarinius (T65.3)

T52.2
Benzolo homologų toksinis poveikis

Toluolas [metilbenzolas]
Ksilolas [dimetilbenzolas]

T52.3
Glikolių toksinis poveikis
T52.4
Ketonų toksinis poveikis
T52.8
Kitų organinių tirpiklių toksinis poveikis
T52.9
Nepatikslinto organinio tirpiklio toksinis poveikis
T53
Halogenų darinių ir alifatinių bei aromatinių angliavandenilių toksinis poveikis
T53.0
Anglies tetrachlorido toksinis poveikis

Tetrachlormetanas

T53.1
Chloroformo toksinis poveikis

Trichlormetanas

T53.2
Trichloretileno toksinis poveikis

Trichloretenas

T53.3
Tetrachloretileno toksinis poveikis

Perchloretilenas
Tetrachloretenas

T53.4
Dichlormetano toksinis poveikis

Metileno chloridas

T53.5
Chloro-fluoro angliavandenilių toksinis poveikis
T53.6
Kitų alifatinių angliavandenilių halogenų darinių toksinis poveikis
T53.7
Kitų aromatinių angliavandenilių halogenų darinių toksinis poveikis
T53.9
Nepatikslintų alifatinių ir aromatinių angliavandenilių halogenų darinių toksinis poveikis
T54
Korozinių medžiagų toksinis poveikis
T54.0
Fenolio ir fenolio homologų toksinis poveikis
T54.1
Kitų korozinių organinių junginių toksinis poveikis
T54.2
Korozinių rūgščių ir į rūgštis panašių medžiagų toksinis poveikis

Rūgštis:
druskos
sieros

T54.3
Korozinių šarmų ir į šarmus panašių medžiagų toksinis poveikis

Kalio hidroksidas
Natrio hidroksidas

T54.9
Nepatikslintos korozinės medžiagos toksinis poveikis
T55
Muilų ir detergentų toksinis poveikis
T56
Metalų toksinis poveikis
Apima:

metalų dūmus ir garus
bet kokios kilmės metalus, išskyrus medicinines medžiagas

Išskyrus:

arseną ir jo junginius (T57.0)
manganą ir jo junginius (T57.2)

T56.0
Švino ir jo junginių toksinis poveikis
T56.1
Gyvsidabrio ir jo junginių toksinis poveikis
T56.2
Chromo ir jo junginių toksinis poveikis
T56.3
Kadmio ir jo junginių toksinis poveikis
T56.4
Vario ir jo junginių toksinis poveikis
T56.5
Cinko ir jo junginių toksinis poveikis
T56.6
Alavas ir jo junginių toksinis poveikis
T56.7
Berilio ir jo junginių toksinis poveikis
T56.8
Kitų metalų toksinis poveikis

Talis

T56.9
Nepatikslinto metalo toksinis poveikis
T57
Kitų neorganinių junginių toksinis poveikis
T57.0
Arseno ir jo junginių toksinis poveikis
T57.1
Fosforo ir jo junginių toksinis poveikis
Išskyrus:

fosforo organinius insekticidus (T60.0)

T57.2
Mangano ir jo junginių toksinis poveikis
T57.3
Ciano vandenilio toksinis poveikis
T57.8
Kitų patikslintų neorganinių medžiagų toksinis poveikis
T57.9
Nepatikslintos neorganinės medžiagos toksinis poveikis
T58
Anglies monoksido toksinis poveikis
Iš visų šaltinių
T59
Neorganinių dujų, dūmų ir garų toksinis poveikis
Apima:

aerozolius

Išskyrus:

chloro-fluoro angliavandenilius (T53.5)

T59.0
Azoto oksidų toksinis poveikis
T59.1
Sieros dioksido toksinis poveikis
T59.2
Formaldehido toksinis poveikis
T59.3
Ašarinių dujų toksinis poveikis

Ašarinės dujos

T59.4
Chloro dujų toksinis poveikis
T59.5
Fluoro dujų ir vandenilio fluorido toksinis poveikis
T59.6
Vandenilio sulfido toksinis poveikis
T59.7
Anglies dvideginio toksinis poveikis
T59.8
Kitų patikslintų dujų, dūmų ir garų toksinis poveikis
T59.9
Nepatikslintų dujų, dūmų ir garų toksinis poveikis
T60
Pesticidų toksinis poveikis
Apima:
medžio konservantus
T60.0
Fosforo organinių ir karbamato insekticidų toksinis poveikis
T60.1
Halogeninių insekticidų toksinis poveikis
Išskyrus:

chloruotus angliavandenilius (T53)

T60.2
Kitų insekticidų toksinis poveikis
T60.3
Herbicidų ir fungicidų toksinis poveikis
T60.4
Rodenticidų toksinis poveikis

Vacor

Išskyrus:

strichniną ir jo druskas (T65.1)

T60.8
Kitų pesticidų toksinis poveikis
T60.9
Nepatikslinto pesticido toksinis poveikis
T61
Suvalgytų nuodingų jūros produktų toksinis poveikis
Išskyrus:

alergines reakcijas į maistą, tokias kaip:
anafilaksinis šokas dėl nepageidaujamos reakcijos į maistą (T78.0)
dermatitas (L23.6, L25.4, L27.2)
gastroenteritas (neinfekcinis) (K52)
bakterines maisto intoksikacijas (A05)
maisto teršalus, tokius kaip:
aflatoksinai ir kiti mikotoksinai (T64)
cianidai (T65.0)
ciano vandenilis (T57.3)
gyvsidabris (T56.1)

T61.0
Apsinuodijimas žuvimi ciguatera
T61.1
Apsinuodijimas skumbrinėmis žuvimis
Į histamino poveikį panašus sindromas
T61.2
Apsinuodijimas kita žuvimi ir moliuskais

Apsinuodijimas:
tetradonu
tetradotoksinu
tetrodotoksinu

T61.8
Kitų jūros produktų toksinis poveikis
T61.9
Nepatikslintų jūros produktų toksinis poveikis
T62
Kitų suvalgytų nuodingų medžiagų toksinis poveikis
Išskyrus:

alergines reakcijas į maistą, tokias kaip:
anafilaksinis šokas dėl nepageidaujamos reakcijos į maistą (T78.0)
dermatitas (L23.6, L25.4, L27.2)
gastroenteritas (neinfekcinis) (K52)
bakterines maisto intoksikacijas (A05)
toksinis poveikis maisto teršalų, tokių kaip:
aflatoksinai ir kiti mikotoksinai (T64)
cianidai (T65.0)
ciano vandenilis (T57.3)
gyvsidabris (T56.1)

T62.0
Suvalgytų grybų toksinis poveikis
T62.1
Suvalgytų uogų toksinis poveikis
T62.2
Kitų suvalgytų augalų (augalų dalių) toksinis poveikis
T62.8
Kitų suvalgytų patikslintų nuodingų medžiagų toksinis poveikis
T62.9
Suvalgytų nepatikslintų nuodingų medžiagų toksinis poveikis
T63
Kontaktų su nuodingais gyvūnais toksinis poveikis

Naudokite papildomą kodą tokioms reakcijoms nurodyti:
alerginei reakcijai, neklasifikuojamai kitaip (T78.4)
anafilaksijai (T78.2)
urtikarijai (dilgėlinei) (L50.0, T78.3)

T63.0
Gyvatės nuodų toksinis poveikis

Jūrinės gyvatės nuodai

T63.1
Reptilijų nuodų toksinis poveikis

Driežo nuodai

T63.2
Skorpiono nuodų toksinis poveikis
T63.3
Voro nuodų toksinis poveikis
T63.4
Kitų nariuotakojų nuodų toksinis poveikis

Vabzdžio įkandimas ar įgėlimas, nuodingo

T63.5
Kontakto su žuvimi toksinis poveikis
Išskyrus:
apsinuodijimą suvalgius žuvį (T61.0T61.2)
T63.6
Kontaktų su kitais jūros gyvūnais toksinis poveikis
Medūza
Jūrinė plukė
Moliuskas
Jūros žvaigždė
Išskyrus:
apsinuodijimą suvalgius moliuską (T61.2)
jūrinės gyvatės nuodus (T63.0)
T63.8
Kontaktų su kitais nuodingais gyvūnais toksinis poveikis
Amfibijų nuodai
T63.9
Kontaktų su nepatikslintais nuodingais gyvūnais toksinis poveikis
T64
Maisto, užteršto aflatoksinais ir kitais mikotoksinais, toksinis poveikis
T65
Kitų ir nepatikslintų medžiagų toksinis poveikis
T65.0
Cianidų toksinis poveikis
Išskyrus:

ciano vandenilį (T57.3)

T65.1
Strichnino ir jo druskų toksinis poveikis
T65.2
Tabako ir nikotino toksinis poveikis
T65.3
Benzolo ir jo homologų nitrodarinių bei aminodarinių toksinis poveikis

Anilinas [benzolaminas]
Nitrobenzolas
Trinitrotoluolas

T65.4
Anglies disulfido toksinis poveikis
T65.5
Nitroglicerino ir kitų azoto rūgščių bei esterių toksinis poveikis

1, 2, 3-propantriolio trinitratas

T65.6
Dažų ir dažomųjų medžiagų, neklasifikuojamų kitur, toksinis poveikis
T65.8
Kitų patikslintų medžiagų toksinis poveikis
T65.9
Nepatikslintų medžiagų toksinis poveikis

Apsinuodijimas, neklasifikuojamas kitaip

KITI IR NEPATIKSLINTI IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ POVEIKIAI
(T66-T78)
T66
Nepatikslintas radiacijos poveikis

Spindulinė liga

Išskyrus:
patikslintus radiacijos nepageidaujamus poveikius, tokius kaip:
nudegimus (T20T31)
leukemiją (C91C95)
radiacinį:
  kolitą (K52.0)
  dermatitą (L58.9)
  gastroenteritą (K52.0)
  kifozę (M96.2)
  pneumonitą (J70.0)
  proktitą (K62.7)
  su radiacija susijusius odos ir poodinių audinių pažeidimus (L55L59)
  skoliozę (M96.5)
nudegimą nuo saulės (dėl dirbtinių ultravioletinių spindulių) (L55)
T67
Šilumos ir šviesos poveikis
Išskyrus:

nudegimus (T20T31)
eritemą [dermatitą] dėl šilumos poveikio (L59.0)
piktybinę hipertermiją dėl anestezijos (T88.3)
su radiacija susijusius odos ir poodinių audinių pažeidimus (L55L59)
nudegimą nuo saulės (L55)
prakaitavimo sutrikimus dėl šilumos poveikio (L74L75)

T67.0
Šilumos smūgis ir saulės smūgis

Šiluminė:
apopleksija
pireksija
Siriazė (saulės smūgis)
Termoplegija (šilumos smūgis)

T67.1
Šilumos sukelta sinkopė
Šilumos kolapsas
T67.2
Šilumos mėšlungis
T67.3
Išsekimas dėl šilumos, anhidrozinis
Šilumos prostracija dėl vandens netekimo
Išskyrus:
šilumos išsekimą dėl druskų netekimo (T67.4)
T67.4
Išsekimas dėl šilumos, dėl druskų netekimo
Šilumos prostracija dėl druskų (ir vandens) netekimo
T67.5
Išsekimas dėl šilumos, nepatikslintas
Šilumos prostracija, neklasifikuojama kitaip
T67.6
Nuovargis dėl šilumos, praeinantis
T67.7
Karščio edema
T67.8
Kitas šilumos ir šviesos poveikis
T67.9
Šilumos ir šviesos poveikis, nepatikslintas
T68
Hipotermija

Atsitiktinė hipotermija

Išskyrus:

nušalimus (T33T35)
hipotermiją:
po anestezijos (T88.5)
naujagimių (P80)
nesusijusią su žema aplinkos temperatūra (R68.0)

T69
Kiti žemos temperatūros poveikiai
Išskyrus:
nušalimus (T33T35)
T69.0
Plaštakų ir pėdų ilgalaikis buvimas vandenyje
„Tranšėjinė pėda“
T69.1
Nuožvarbos
T69.8
Kitas patikslintas žemos temperatūros poveikis