TRAUMOS, APSINUODIJIMAI IR KITI IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ PADARINIAI
1901
APSINUODIJIMAI

Apibrėžimas

Apsinuodijimas vaistais - tai netinkamo (neteisingo) vaisto vartojimas atsitiktinai, savižudybės bei nužudymo tikslais, taip pat paskirtų vaistų, vartotų kartu su savarankiškai pasirinktais vaistais, sukeltas nepageidaujamas poveikis ir intoksikacija. Apsinuodijimams priklauso netinkamas vaistų vartojimas. 

Klasifikavimas

Apsinuodijimams suteikiami kodai, priskiriami kategorijoms T36T50 Apsinuodijimai narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis. Šie kodai nurodo apsinuodijimą sukėlusį vaistą.

 

Papildomai po apsinuodijimo kodo, reikšmingoms apsinuodijimo sukeltoms būklėms (pvz., koma, aritmijos) nurodyti suteikiami gretutinės diagnozės kodai.

1 PAVYZDYS:

Koma dėl kodeino perdozavimo.

Kodai:

T40.2

Apsinuodijimas kitais opiatais

R40.2

Koma, nepatikslinta

 

1902
NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

Vaistai

Apibrėžimas

Nepageidaujamas poveikis, atsiradęs teisingai vartojant  tinkamus vaistus, apima alergines reakcijas, padidėjusį jautrumą, idiosinkrazijos reakcijas, vaistų tarpusavio sąveikos reakcijas (kai teisingai vartojamas kiekvienas iš tinkamų vaistų) ir panašias reakcijas, pirmiausiai įskaitant tinkamą vaistų vartojimą. 

Klasifikavimas

Nepageidaujamo poveikio reakcijos, atsiradusios teisingai vartojant tinkamus vaistus, koduojamos pagal jų pasireiškimą (pobūdį).  Nepageidaujamą poveikį sukėlusiam vaistui arba medicininiam veiksniui nurodyti, suteikiamas išorinės priežasties kodas. 

1 PAVYZDYS:

Gastritas, atsiradęs dėl paskirto aspirino vartojimo.

Kodai:

K29.70

Gastritas, nepatikslintas, nenurodant kraujavimo

Y45.1

Salicilatų nepageidaujamas poveikis

Atitinkamai suteikiamas įvykio vietos kodas(Y92)

 

Jei nepageidaujamo poveikio reakcijos požymiai nepatikslinti, suteikiamas kodas T88.7 Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis. 

Spindulinis gydymas

Apibrėžimas

Pacientams, kuriems taikomas spindulinis gydymas, gali pasireikšti įvairios nepageidaujamo poveikio reakcijos praėjus kelioms dienoms arba mėnesiams po gydymo. Jos pasireiškia dėl spindulių poveikio savaime atsinaujinantiems audiniams, pvz., odai ir gleivinei, ir priklauso nuo gydymo taikymo srities ir jo planavimo. Dažniausiai jos praeina savaime. Kai kurie šio ankstyvo nepageidaujamo poveikio pavyzdžiai:

Vėlyvas nepageidaujamas poveikis gali pasireikšti praėjus mėnesiams arba metams po spindulinio gydymo ir pasižymi lėtai proliferuojančių ląstelių netekimu ir lokaliu endarteritu, sukeliančiu išemiją ir proliferacinę fibrozę. Šis poveikis gali būti pastovus ir progresuojantis bei apima:

Klasifikavimas

Nepageidaujamo poveikio reakcijos, pasireiškusios tinkamai taikant spindulinį gydymą, koduojamos pagal jų pasireiškimą (pobūdį), papildomai nurodant išorinių priežasčių kodus Y84.2 Radiologinė procedūra ir radioterapija ir Y92.22 Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis. TLK-10-AM yra daug kodų, skirtų spindulinio gydymo sukeltam nepageidaujamam poveikiui žymėti.

1 PAVYZDYS:

Proktitas, atsiradęs dėl priešinės liaukos naviko spindulinio gydymo.

Kodai:

K62.7

Radiacijos sukeltas proktitas

Y84.2

Radiologinė procedūra ir radioterapija

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

Kiti tinkami diagnozės kodai

 

Kai kurie šie specifiniai diagnozių kodai TLK-10-AM gali būti priskirti kategorijoms „po procedūros“, tačiau tai netrukdo šiuos kodus naudoti nepageidaujamam poveikiui žymėti.

 

2 PAVYZDYS:

Skoliozė dėl vaikystėje taikyto neuroblastomos spindulinio gydymo.

Kodai:

M96.5

Poradiacinė skoliozė

Y84.2

Radiologinė procedūra ir radioterapija

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

Kiti tinkami diagnozės kodai

  

Kai nėra specifinio kodo su pavadinime esančiais terminais „radiacija“, „dėl radiacijos“ arba panašiais, suteikiamas geriausiai būklę apibūdinantis kodas kartu su atitinkamais išorinių priežasčių kodais.

 

3 PAVYZDYS:

Ezofagitas po plaučių karcinomos spindulinio gydymo.

Kodai:

K20

Ezofagitas

Y84.2

Radiologinė procedūra ir radioterapija

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

Kiti tinkami diagnozės kodai

 

Jei spindulinio gydymo nepageidaujamas poveikis nepatikslintas, suteikiamas kodas T66 Nepatikslintas radiacijos poveikis kartu su atitinkamais išorinių priežasčių kodais.

 

Kai būklė atsiranda dėl netinkamai taikytos radiacijos arba spindulinio gydymo medicinos pagalbos metu, suteikiamas geriausiai būklę apibūdinantis kodas, kaip nurodyta 1 ir 2 pavyzdžiuose, kartu su atitinkamais išorinių priežasčių kodais:

 

Y63.2

Per didelė spinduliuotės dozė, skirta atliekant gydymą

Y63.3

Netyčinė paciento apšvita radiacija atliekant medicinos priežiūros procedūras

Y78.-

Radiologiniai įrengimai, susiję su nelaimingais atsitikimais

 

4 PAVYZDYS:

Krūtinės ląstos nudegimai (4 proc. kūno paviršiaus ploto) dėl radiacijos perdozavimo krūties naviko spindulinio gydymo metu.

Kodai:

T21.02

Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas, krūtinės siena, išskyrus krūtį ir spenelį [išorinį]

T31.00

Nudegimai, apimantys mažiau negu 10% kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta

Y63.2

Per didelė spinduliuotės dozė, skirta atliekant gydymą

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

Kiti tinkami diagnozės kodai

(Taip pat žr. ACS 2115 Hospitalizacija dėl alergeno provokacinio mėginio atlikimo)

1903
DVEJI ARBA DAUGIAU KARTU VARTOJAMI VAISTAI
Vaisto vartojimas kartu su alkoholiu

Nepageidaujamam poveikiui, atsiradusiam dėl vaisto vartojimo kartu su alkoholiu, reikia suteikti apsinuodijimo dviem medžiagomis kodą.

1 PAVYZDYS:

Sunkus kvėpavimo centro slopinimas, pavartojus sekobarbitalį kartu su alkoholiu (netyčia).

Kodai:

T42.3

Apsinuodijimas barbituratais

G93.8

Kitos patikslintos smegenų ligos

T51.0

Etanolio toksinis poveikis

X41

Atsitiktinis apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur

X45

Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis

Atitinkamas įvykio vietos kodas (Y92.-) ir veiklos kodas (U73.-).

 

Paskirto vaisto vartojimas su savarankiškai pasirinktu vaistu

Nepageidaujamam poveikiui, kuris atsirado vartojant paskirtą vaistą kartu su nepaskirtu, reikia suteikti apsinuodijimo dviem medžiagomis kodą.

 

2 PAVYZDYS:

Vėmimas krauju, atsiradęs netyčia pavartojus kartu varfariną (paskirtas) ir aspiriną (nepaskirtas).

Kodai:

T45.5

Apsinuodijimas antikoaguliantais

K92.0

Vėmimas krauju

T39.0

Apsinuodijimas salicilatais

X44

Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais vaistais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis

X40

Atsitiktinis apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais bei antireumatiniais preparatais ir jų poveikis

Atitinkamas įvykio vietos kodas (Y92.-) ir veiklos kodas (U73.-).

Dviejų arba daugiau paskirtų vaistų vartojimas

Jei pasireiškia nepageidaujamas poveikis dėl dviejų arba daugiau paskirtų vaistų vartojimo, abiems medžiagoms suteikiami nepageidaujamo poveikio, atsiradusio teisingai vartojant tinkamus vaistus, kodai.

 

3 PAVYZDYS:

Koma dėl kartu vartotų antihistamininių vaistų ir barbitūratų (kiekvienas paskirtas).

Kodai:

R40.2

Koma, nepatikslinta

Y43.0

Antialerginių ir antiemetinių vaistų nepageidaujamas poveikis

Y47.0

Niekur kitur nepriskirtų barbitūratų nepageidaujamas poveikis

Atitinkamas įvykio vietos kodas (Y92.-)

 

Pastaba: Jei TLK-10-AM nėra kodo, nurodančio specifinį vaistą, nurodomas vaistų grupės, kuriai jis priskiriamas, kodas (pvz., antialerginiai vaistai).

 

1904
PROCEDŪRŲ KOMPLIKACIJOS

Apžvalga ir apibrėžimas

Tam tikros būklės gali pasireikšti procedūros metu arba po jos. Kai kurios iš jų laikomos procedūros komplikacijomis, kitos tokiomis nelaikomos. Būklių, galinčių pasireikšti po procedūros, pobūdis: 

Šios būklės paciento ligos istorijoje gali būti apibūdinamos kaip intraoperacinė būklė, pooperacinė būklė arba būklė po procedūros, tačiau procedūros komplikacijų kodas joms priskiriami tik tuo atveju, jei jos atitinka procedūros komplikacijos apibrėžimą:

 

Procedūros komplikacija - tai būklė arba sužalojimas, tiesiogiai susijęs su chirurgine intervencija arba procedūra.

 

Jei neįmanoma nustatyti, ar būklė atitinka procedūros komplikacijos apibrėžimą, jos primiau minėtu būdu koduoti negalima. Tokiais atvejais būklei suteikiamas kodas pagal ACS 0001 Pagrindinė diagnozė arba ACS 0002 Gretutinės diagnozės.

 

Radiacijos arba spindulinio gydymo nepageidaujamas poveikis koduojamas vadovaujantis ACS 1902 Nepageidaujamas poveikis.

1 PAVYZDYS:

Ligos istorijoje nurodyta pooperacinė atelektazė, kuri pastebėta krūtinės ląstos rentgeno nuotraukoje, antra diena po pilvo operacijos. Išnyko savaime, netaikant jokio gydymo. 

Kodavimas: Atelektazei kodas nesuteikiamas, nes ji neatitinka nei gretutinei diagnozei, nei procedūros komplikacijoms taikomų kriterijų.

 

2 PAVYZDYS:

Po abipusės kirkšnies išvaržos operacijos išsivystė ūminis šlapimo susilaikymas, dėl kurio pacientas buvo kateterizuojamas. Taip pat buvo nustatyta, kad pacientas serga gerybine priešinės liaukos hipertrofija. 

Kodavimas: pagal medicinos dokumentų įrašus negalima nustatyti, ar ūminis šlapimo susilaikymas yra tiesiogiai susijęs su operacija, ar su gerybine priešinės liaukos hipertrofija, todėl ūminiam šlapimo susilaikymui negalima suteikti komplikacijos po procedūros kodo. Kita vertus, ši būklė atitinka gretutinės diagnozės kriterijus, todėl jai suteikiamas gretutinės diagnozės kodas.

 

3 PAVYZDYS:

Pacientui buvo nustatytas klubinės ir storosios skersinės žarnos anastomozės nesandarumas po dešiniosios hemikolektomijos, atliktos dėl aklosios žarnos karcinomos. Atliekant laparatomiją, buvo nustatytas lokalizuotas abscesas, jis buvo drenuotas. 

Kodavimas: anastomozės nesandarumas yra tiesiogiai susijęs su procedūra. Jis sukėlė absceso formavimąsi. Tai atitinka procedūros komplikacijai taikomus kriterijus.

 

Procedūrų komplikacijų tipai

TLK-10-AM pateikiama daug terminų procedūros komplikacijoms apibūdinti. Dažniausiai jie yra susijusę su komplikacijos atsiradimo laiku.

 

Nelaimingi atsitikimai

Nelaimingas atsitikimas apibūdinamas kaip komplikacija, atsiradusi terapinio arba chirurginio gydymo metu. Jis gali būti pastebėtas procedūros metu arba ją užbaigus.

 

4 PAVYZDYS:

Skaičiuojant instrumentus ir kitas priemonės, naudotus operacijos metu, pritrūko kempinės. Žaizda buvo pakartotinai patikrinta ir kempinė pašalinta.

 

5 PAVYZDYS:

Po pilvo operacijos pacientas nesveiko. Vėliau, atliekant laparotomiją, buvo aptiktas ir susiūtas nedidelis žarnos įpjovimas (žarna buvo atsitiktinai pradurta pirminės operacijos metu).

 

Komplikacijos po procedūros

Komplikacija po procedūros tai yra komplikacija, pasireiškusi po procedūros (procedūros metu jos nebuvo).

 

Padariniai

Komplikacijos padarinys - tai dabartinė paciento būklė, kurią sukėlė anksčiau pasireiškusi procedūros komplikacija.

6 PAVYZDYS:

Raumenų nuovargis, atsiradęs dėl nervo sužalojimo atliekant procedūrą prieš trejus metus, turėtų būti priskirtas komplikacijos padariniams. Tačiau vidinio protezo pasislinkimas praėjus dviems metams po pradinės operacijos turėtų būti priskirtas komplikacijai, nes jo pasislinkimas nesusijęs su anksčiau pasireiškusia komplikacija po procedūros.

Procedūros komplikacijų klasifikavimas (diagnozių kodai)

 

Pastaba: toliau pateikiamuose pavyzdžiuose nenurodomi išorinių priežasčių ir ACHI klasifikacijos kodai.

 

Procedūros komplikacijoms, atitinkančioms nelaimingo atsitikimo arba komplikacijos po procedūros apibrėžimą, reikia suteikti diagnozės kodą, priskiriamą vienai iš toliau nurodytų TLK-10-AM kategorijų:

 

E89

Vidinės sekrecijos ir medžiagų apykaitos sutrikimai, pasireiškę po procedūrų, neklasifikuojami kitur

G97

Nervų sistemos ligos, pasireiškusios po procedūrų, neklasifikuojamos kitur

H59

Akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur

H95

Ausies ir speninės ataugos pažeidimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur

I97

Kraujotakos sistemos sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur

J95

Kvėpavimo sutrikimas po procedūrų, neklasifikuojamas kitur

K91

Virškinimo sistemos sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur

M96

Raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur

N99

Lytinių ir šlapimo takų sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur

T80T88

Chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur

 

7 PAVYZDYS:

Ūminis inkstų nepakankamumas, kai būtina dializė, dėl operacijos metu taikytų vaistų nefrotoksinio poveikio.

Kodai:

N99.0

Inkstų nepakankamumas po procedūrų

 

8 PAVYZDYS:

Žaizdos infekcija po cholecistektomijos, praėjus penkioms dienoms po operacijos. Būtinas gydymas antibiotikais.

Kodai:

T81.4

Žaizdos infekcija po procedūros, neklasifikuojama kitur

 

Kai kuriais atvejais komplikacijos kodo pavadinime vietoj bendro pobūdžio termino „po procedūrų“ gali būti įvardinta konkreti procedūra. 

 

9 PAVYZDYS:

Stiprus galvos skausmas dėl patvirtinto cerebrospinalinio skysčio nutekėjimo po juosmeninės punkcijos.

Kodai:

G97.0

Cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas dėl spinalinės punkcijos

R51

Galvos skausmas

 

Papildomą kodą, priskiriamą TLK-10-AM klasifikacijos 1-19 skyriams, reikia nurodyti tais atvejais, kai jis suteikia daugiau konkrečios informacijos.

 

10 PAVYZDYS:

Rektovaginalinė fistulė, atsiradusi po tiesiosios žarnos apatinės priekinės rezekcijos, kuri buvo atlikta dėl karcinomos.

Kodai:

N99.8

Kiti lytinės ir šlapimo sistemos sutrikimai po procedūrų

N82.3

Makšties ir storosios žarnos fistulė

 

11 PAVYZDYS:

Endoftalmitas po intraokulinės kataraktos chirurgijos.

Kodai:

H59.89

Kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, neklasifikuoti kitur

H44.0

Pūlingas endoftalmitas

 

12 PAVYZDYS:

Cistoskopijos metu pacientui atliekant diatermiją dėl trigonito, atsitiktinai buvo pažeista distalinė šlaplės dalis. Žaizda buvo susiūta cistoskopijos metu. Tolesnio gydymo po nelaimingo atsitikimo metu pacientui nepageidaujamas poveikis nepasireiškė.

Kodai:

N30.3

Trigonitas

T81.2

Atsitiktinė punkcija ar įplėšimas per procedūrą, neklasifikuojama kitur

S37.38

Kitos šlaplės dalies sužalojimas

13 PAVYZDYS:

Pacientas, kuriam nustatytas sinusinio mazgo silpnumo sindromas, buvo hospitalizuotas dėl dviejų kamerų nuolatinio širdies stimuliatoriaus implantavimo ir elektrodų transveniniu būdu implantavimo. Procedūros metu tikrinant širdies stimuliatorių išaiškėjo pulso generatoriaus gedimas, kurio negalima pašalinti šį generatorių perprogramuojant. Pulso generatorius buvo sėkmingai pakeistas.

Kodai:

I49.5

Sinusinio mazgo silpnumo sindromas

T82.1

Širdies elektroninio prietaiso mechaninė komplikacija

 

14 PAVYZDYS:

Praėjus šešiems mėnesiams po krūties rekonstrukcijos operacijos, kuri buvo atlikta dėl mastektomijos, pasislinko silikoninis krūties implantas. Implantas buvo pakeistas.

Kodas:

T85.4

Krūties protezo ir implanto mechaninė komplikacija

 

Procedūrų komplikacijos padariniams žymėti būtini du kodai, siekiant išsamiai nurodyti diagnozę:

15 PAVYZDYS:

Blauzdos lėtinis osteomielitas, atsiradęs dėl infekcijos, kuri pasireiškė po ortopedinio vidinės fiksacijos prietaiso uždėjimo.

Kodai:

M86.66

Kitas lėtinis osteomielitas, blauzda

T98.3

Chirurginės ir terapinio gydymo komplikacijų, neklasifikuojamų kitur, padariniai

 

Simptomai, atitinkantys procedūrų komplikacijų kriterijus

Kai procedūrų komplikacija yra simptomas, klasifikuojamas TLK-10-AM 18 skyriuje Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur, reikia suteikti atitinkamame TLK-10-AM skyriuje esantį specifinį sutrikimo po procedūros kodą, po kurio turi būti nurodomas simptomo kodas ir atitinkamus išorinių priežasčių kodus.

16 PAVYZDYS:

Pacientas buvo pakartotinai hospitalizuotas dėl disfagija po laparoskopinės Nissen fundoplikacijos, atliktos prieš savaitę. Pacientui buvo atlikta stemplės balioninė diliatacija, jos rezultatai buvo geri.

Kodai:

K91.8

Kiti virškinimo sistemos sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur

R13

Rijimo sutrikimas (disfagija)

 

Jei simptomas atitinka procedūros komplikacijos kriterijų ir jo negalima priskirti tam tikro simptomo po procedūros kodo, nes atitinkamame TLK-10-AM skyriuje nėra kategorijos „po procedūrų“ arba simptomas gali būti priskiriamas keliems skyriams, skirties atskiroms organizmo sistemoms, suteikiamas kodas T81.8 Kitos procedūrų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur, po kurio nurodomas simptomo kodas ir atitinkamų išorinių priežasčių kodai. 

Išorinių procedūrų komplikacijų  priežasčių klasifikavimas (išorinių priežasčių kodai)

 

Pastaba: toliau pateikiamuose pavyzdžiuose nenurodomi ACHI klasifikacijos kodai.

 

Toliau nurodomos skirtingos TLK-10-AM esančios kategorijos, kurioms priskiriami kodai taikomi skirtingų rūšių procedūrų komplikacijų (nelaimingiems atsitikimams, komplikacijoms po procedūrų ir komplikacijų padariniams) išorinėms priežastims žymėti:

Nelaimingi atsitikimai ligoniams, kuriems teikiama chirurginė ir medicinos pagalba

Medicininiai aparatai, kurių panaudojimas diagnostikai ir gydymui susijęs su nelaimingais atsitikimais

Chirurginės ir kitos medicininės procedūros kaip priežastis ligonio nenormalių reakcijų ar vėliau įvykusių komplikacijų, neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu  

Chirurginės ir medicinos pagalbos, kaip išorinės priežasties, padariniai

 

Įvykio vieta

Visoms procedūrų komplikacijoms būtina priskirti įvykio vietos kodą. Jis nurodo išorinės komplikacijos priežasties pasireiškimo vietą, bet tai nėra šios priežasties nepageidaujamo poveikio (komplikacijos) pasireiškimo vieta. Pvz., nors pooperacinės žaizdos infekcija gali pasireikšti ir po to, kai pacientas išrašomas iš ligoninės, vis tiek šiai infekcijai reikia suteikti įvykio vietai kodą Y92.22 Įvykio vieta, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis, nes procedūra (išorinė priežastis) buvo atlikta ligoninėje. Įvykio vietos kodas nenurodo, kur pasireiškė žaizdos infekcija (šiuo atveju ne ligoninėje), bet nurodo šios komplikacijos išorinės priežasties (t.y. procedūros) įvykio vietą.

 

Nelaimingi atsitikimai

Kodą, priskiriamą kategorijai Y60Y69 Nelaimingi atsitikimai ligoniams, kuriems teikiama chirurginė ir medicinos pagalba reikia suteikti, jei procedūros metu įvyksta komplikacija.

17 PAVYZDYS:

Cistoskopijos metu pacientui atliekant diatermiją dėl trigonito, atsitiktinai buvo pažeista distalinė šlaplės dalis. Žaizda buvo susiūta cistoskopijos metu. Tolesnio gydymo po nelaimingo atsitikimo metu pacientui nepageidaujamas poveikis nepasireiškė.

Kodai:

N30.3

Trigonitas

T81.2

Atsitiktinė punkcija ar įplėšimas per procedūrą, neklasifikuojama kitur

S37.38

Kitos šlaplės dalies sužalojimas

Y60.4

Netyčinis įpjovimas, punkcija, perforacija ar kraujavimas atliekant endoskopinį tyrimą

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

 

18 PAVYZDYS:

Pacientui buvo atlikta kolonoskopija ir storosios žarnos polipų kauterizacija. Procedūros metu buvo pradurta storosios žarnos sienelė ir prasidėjo ūminis peritonitas.

Kodai:

K63.5-

Storosios (gaubtinės) žarnos polipas

T81.2

Atsitiktinė punkcija ar įplėšimas per procedūrą, neklasifikuojama kitur

S36.50

Storosios (gaubtinės) žarnos sužalojimas, dalis nepatikslinta

K65.0

Ūminis peritonitas

Y60.4

Netyčinis įpjovimas, punkcija, perforacija ar kraujavimas atliekant endoskopinį tyrimą

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

 

Kodas, priskiriamas kategorijai Y70Y82 Medicininiai aparatai, kurių panaudojimas diagnostikai ir gydymui susijęs su nelaimingais atsitikimais, nurodomas, jei komplikaciją tiesiogiai sukėlė ne žmogaus intervencija, bet prietaisas, protezas, implantas arba medžiaga ir jei nelaimingas atsitikimas įvyksta ir yra pastebimas procedūros metu.

 

19 PAVYZDYS:

Pacientas, kuriam nustatytas sinusinio mazgo silpnumo sindromas, buvo hospitalizuotas dėl dviejų kamerų nuolatinio širdies stimuliatorius implantavimo ir elektrodų transveniniu būdu implantavimo. Procedūros metu tikrinant širdies stimuliatorių išaiškėjo pulso generatoriaus gedimas, kurio negalima pašalinti šį generatorių perprogramuojant. Pulso generatorius buvo sėkmingai pakeistas.

Kodai:

I49.5

Sinusinio mazgo silpnumo sindromas

T82.1

Širdies elektroninio prietaiso mechaninė komplikacija

Y71.2

Kardiovaskuliniai aparatai, susiję su nelaimingais atsitikimais, proteziniai ir kiti implantatai, medžiagos ir įtaisai – priedai

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

 

Komplikacijos po procedūrų

Kodas, priskiriamas kategorijai Y83Y84 Chirurginės ir kitos medicininės procedūros kaip priežastis ligonio nenormalių reakcijų ar vėliau įvykusių komplikacijų, neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu, nurodomas, jei komplikacija pasireiškia po procedūrų arba išlieka po procedūros ir jos požymių nebuvo procedūros metu.

20 PAVYZDYS:

Praėjus šešiems mėnesiams po krūties rekonstrukcijos operacijos, kuri buvo atlikta po mastektomijos, buvo pastebėta, kad pasislinko silikoninis krūties implantas. Implantas buvo pakeistas.

Kodai:

T85.4

Krūties protezo ir implanto mechaninė komplikacija

Y83.1

Chirurginė operacija implantuojant dirbtinį vidinį įtaisą

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

 

21 PAVYZDYS:

Žaizdos infekcija pasireiškė po cholecistektomijos, praėjus penkioms dienoms po operacijos.

Kodai:

T81.4

Žaizdos infekcija po procedūros, neklasifikuojama kitur

Y83.6

Kitų organų (organo dalies) (viso organo) pašalinimas

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

 

Padariniai

Kodas, priskiriamas kategorijai Y88 Chirurginės ir terapinės pagalbos padariniai, kaip išorinė priežastis, nurodomas, jei komplikacija yra dabartinė būklė, atsiradusi po procedūros komplikacijos.

 

22 PAVYZDYS:

Blauzdos lėtinis osteomielitas, sukeltas ankščiau buvusios infekcijos, kuri buvo pasireiškusi uždėjus ortopedinį vidinės fiksacijos prietaisą.

Kodai:

M86.66

Kitas lėtinis osteomielitas, blauzda

T98.3

Chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijų, neklasifikuojamų kitur, padariniai

Y88.3

Chirurginių ir kitų medicininių procedūrų, sukėlusių nenormalią paciento reakciją arba sukėlusių vėlesnę komplikaciją nenurodant nelaimingo atsitikimo tuo metu, kai buvo atliekama procedūra, padariniai

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

Pakartotinis hospitalizavimas dėl procedūrų komplikacijų arba komplikacijų, pasireiškusių po procedūrų

 

Toliau pateikiamos gairės taikomos:

23 PAVYZDYS:

Pacientas buvo hospitalizuotas dėl skausmo po anksčiau atliktos tonzilektomijos.

Kodai:

T81.8

Kitos procedūrų komplikacijos, neklasifikuotos kitur

R07.0

Gerklės skausmas

Y83.6

Kito organo (organo dalies) (viso organo) pašalinimas

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

 

Taip pat žr. ACS 1807 Skausmo diagnozės ir skausmo gydymo procedūros

Akušerinių procedūrų komplikacijos

 

Nurodant daugelį komplikacijas žyminčių kodų, priskiriamų TLK-10-AM 15 skyriui Nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo, nereikia suteikti papildomo išorinės priežasties kodo, nes priežastį parodo ligos kodas.

24 PAVYZDYS:

Su anestezija susijęs sunkus galvos skausmas normalaus gimdymo per makštį metu, taikant nervų blokadą.

Kodas:

O74.5

Spinalinės ir epidurinės anestezijos sukeltas galvos skausmas gimdymo metu

 

TLK-10-AM nėra draudimo nurodyti išorinės priežasties kodus priskiriant būklėms 15 skyriaus kodus. Todėl galima naudoti išorinės priežasties kodą kartu su akušerinių komplikacijų kodais, jei jis gali suteikti išsamesnės informacijos.

 

25 PAVYZDYS:

Cezario pjūvio metu pradinė incizija pratęsta iki viršutinės gimdos kaklelio dalies, todėl įplyšo gimdos kaklelis. Plyšimas buvo susiūtas.

Kodai:

O71.3

Akušerinis gimdos kaklelio įplyšimas

Y60.0

Netyčinis įpjovimas, punkcija, perforacija ar kraujavimas atliekant chirurginę operaciją

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

 

Infekcija dėl įstatyto į kraujagyslę kateterio / infekcija, susijusi infuzija ar transfuzija


Apibrėžimas

Infekcijos, susijusios su intrakraujagysline prieiga, gali būti apibūdinamos kaip vietinė infekcija kateterio įstatymo į kraujagyslę vietoje arba kaip sepsis, susijęs su įstatytu į kraujagyslę kateteriu. Vietinės infekcijos požymiai yra paraudimas (eritema), patinimas (edema), pūlingos išskyros, skausmas, kartais karščiavimas. Medicinos dokumentuose nurodyti tokie simptomai kaip paraudimas ir (ar) patinimas nelaikomi vietinę infekciją patvirtinančiais požymiais, jei nenurodomi kiti infekcijos požymiai. Progresuojant vietinei infekcijai, pasireiškusiai dėl įstatyto į kraujagyslę kateterio, gali prasidėti sepsis.

 

Su infuzija / transfuzija susijusi infekcija apibūdinama staiga atsirandančiais simptomais, kai pradėjus infuziją infekcijos sukėlėjai patenka į kraują. Infekcijos priežastimi gali būti netinkamai taikomos aseptikos priemonės atliekant venos punkciją, nes tai leidžia mikroorganizmams lengvai  patenkti į kraują. Taip pat infekciją gali sukelti perpilami užteršti kraujo produktai ar lašinami užteršti intraveniniai tirpalai. Su infuzija / transfuzija susijusi infekcija apibūdinama karščiavimu, šaltkrėčiu, dusuliu, hipotenzija ir kitais požymiais. Sunki infekcija gali sukelti septinį šoką ar dauginį  organų nepakankamumą.


Klasifikavimas

Jei infekcija ar sepsis yra susiję su įstatytu į kraujagyslę kateteriu, nurodomi šie kodai:
Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl kitų širdies ir kraujagyslių prietaisų, implantų ir transplantatų, kartu su specifinės  būklės, jei ji žinoma (pvz., celiulitas, sepsis), žyminčiu kodu;
Kitos medicininės procedūros kaip priežastis ligonio nenormalių reakcijų ar vėliau įvykusių komplikacijų, neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu (jeigu kateteris nebuvo įstatytas atliekant atvirą chirurginę intervenciją);
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis.

Jei infekcija ar sepsis yra susiję su infuzija / transfuzija, nurodomi šie kodai:

Infekcijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos, kartu su specifinės  būklės, jei ji žinoma (pvz., sepsis), kodu
Kitos medicininės procedūros kaip priežastis ligonio nenormalių reakcijų ar vėliau įvykusių komplikacijų, neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu (jeigu prietaisas nebuvo įvestas per atvirą chirurginę intervenciją)
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

  

Taip pat žiūrėkite ACS 0110 SUAS, sepsis, sunkus sepsis ir septinis šokas.

 
Ligoninėje įgyta (hospitalinė) žaizdos infekcija
 
Apibrėžimas

Tai ligoninėje įgyta chirurginės žaizdos infekcija, iš kurios išsiskiria arba paimamos pūlingos išskyros. Šiai infekcijai nepriskiriama reakcija aplink susiuvimo medžiagą, todėl jos koduoti nereikia.

 

Klasifikavimas

TLK-10-AM neišskiriamos paviršinės ir giliosios žaizdos infekcijos, išskyrus tuos atvejus, kai infekciją sukelia protezas, implantas arba transplantatas. Paviršinės ir giliosios žaizdos infekcija žymima kodu T81.4 Žaizdos infekcija po procedūros, neklasifikuojama kitur.

26 PAVYZDYS:

Odos žaizdos infekcija (paviršinė) pasireiškė po procedūros, atlikus klubo sąnario pakeitimą. Neįrodyta, kad ši infekcija yra susijusi su protezu.

Kodai:

T81.4

Žaizdos infekcija po procedūros, neklasifikuojama kitur

Y83.1

Chirurginė operacija implantuojant dirbtinį vidinį įtaisą

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

 

Jei aiškiai dokumentuota, kad infekcija pasireiškė dėl protezo, implanto arba transplantato, nurodomas su infekcija susijęs kodas, priskiriamas kategorijai T82 - T85.

 

27 PAVYZDYS:

Pacientas, kuriam prieš 2 mėnesius buvo implantuotas nuolatinis širdies stimuliatorius, buvo hospitalizuotas sistemos pakeitimui dėl jo laidų sukeltos infekcijos.

Kodai:

T82.7

Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl kitų širdies ir kraujagyslių prietaisų, implantų ir transplantatų

Y83.1

Chirurginė operacija implantuojant dirbtinį vidinį įtaisą

Y92.22

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis

 

1905
UŽDARAS GALVOS SUŽALOJIMAS ARBA SĄMONĖS NETEKIMAS, ARBA SUTRENKIMAS
Klasifikavimas
Pastaba:

išorinės priežastys ir ACHI kodai į toliau pateikiamus pavyzdžius neįtraukti.

 

Jei pacientui nustatytas galvos sužalojimas, pavyzdžiui, lūžis, intrakranijinis sužalojimas ir (ar) aprašytas sąmonės netekimas, kiekvienam sužalojimui suteikiamas atskiras kodas (pvz., lūžiui - (S02.-), intrakranijiniam sužalojimui -  (S06.1S06.9), sąmonės netekimui - (S06.01S06.05)).

 

1 PAVYZDYS:

Pacientas patyrė akytkaulio lūžį (rentgenas), dėl kurio susidarė didelė subduralinė kraujosruva (KT). Ligos istorijoje buvo nurodytas nepatikslintos trukmės sąmonės netekimas.

Kodai:

S06.5

Trauminė subdurinė hemoragija

S02.1

Kaukolės pamato lūžis

S06.01

Nepatikslintos trukmės sąmonės netekimas

 

Sąmonės netekimas

Jei paciento medicinos dokumentuose buvo aprašyti ne tik kaukolės ir intrakranijiniai sužalojimai, bet ir sąmonės netekimas, papildomai nurodomas kodas, priskiriamas kategorijai S06.01S06.05 Smegenų sukrėtimas.

 

Sutrenkimas ir galvos sužalojimas

Kodas S06.00 Sukrėtimas priskiriamas būklei tais atvejais, jei gydytojas medicinos dokumentuose nurodo tik sutrenkimą ir nepateikia kitų sąmonės būklės apibūdinimų arba paaiškinimų.

S09.9 Nepatikslinti galvos sužalojimai taikomas tais atvejais, kai medicinos dokumentuose nurodytas „galvos sužalojimas“ ir „uždaras galvos sužalojimas“ ir jei nenurodytas patikslintas intrakranijinis sužalojimas. Laikoma, kad „galvos sužalojimas“ yra savarankiška būklė, kuri turi būti koduojama, prireikus kartu su galvos paviršiniais nubrozdijimais ar atviromis žaizdomis.

Pastaba:

jei medicinos dokumentuose nurodomas „sutrenkimas“, „galvos sužalojimas“ arba „uždaras galvos sužalojimas“ ir kartu nurodomas sąmonės netekimas, koduojamas tik sąmonės netekimas (S06.01S06.04).

 

2 PAVYZDYS:

Pacientui buvo diagnozuotas uždaras galvos sužalojimas. Paciento medicinos dokumentuose nurodoma, kad jis tris valandas buvo netekęs sąmonės.

Kodai:

S06.03

Vidutinės trukmės sąmonės netekimas [nuo 30 minučių iki 24 valandų]

3 PAVYZDYS:

Pacientui buvo diagnozuotas uždaras galvos sužalojimas. Paciento medicinos dokumentuose nurodoma, kad jis patyrė sunkų sutrenkimą ir tris valandas buvo netekęs sąmonės. Atlikus galvos KT, buvo nustatytas intracerebrinis kraujo išsiliejimas.

Kodai:

S06.23

Dauginės intracerebrinės ir smegenėlių hematomos

S06.03

Vidutinės trukmės sąmonės netekimas [nuo 30 minučių iki 24 valandų]

4 PAVYZDYS:

Pacientas buvo hospitalizuotas, siekiant jį stebėti dėl galvos sužalojimo, sąmonės netekęs nebuvo. Galvos KT normali. Žaizda pakauškaulio srityje buvo susiūta, taikant vietinę anesteziją.

Kodai:

S09.9

Nepatikslinti galvos sužalojimai

S01.88

Kitų galvos sričių žaizda

30026-00 [1635]

Paviršinės kitos srities odos ir poodinio audinio žaizdos sutvarkymas

 

Koma, nesusijusi su galvos sužalojimu

Jei galvos sužalojimas nedokumentuotas, naudojami toliau nurodyti simptomų kodai:

 

R40.0

Mieguistumas (somnolencija)

R40.1

Sustingimas (stuporas)

R40.2

Koma, nepatikslinta

 

5 PAVYZDYS:

Pacientas buvo hospitalizuotas dėl pilvo skausmo po nelaimingo atsitikimo, kurį patyrė važiuodamas motorine priemone. Galvos sužalojimas paciento medicinos dokumentuose nenurodytas. Paciento sąmonės būklė po 24 valandų pablogėjo, tačiau galvos KT pokyčių neparodė. Vėliau pacientui buvo diagnozavo riebalų emboliją. Komoje jis išbuvo tris dienas.

Kodai:

T79.1

Riebalų embolija (trauminė)

R40.2

Koma, nepatikslinta

 

Kodas S06.9 Intrakranijinis sužalojimas, nepatikslintas nurodomas retai - tik tada, kai pagal paciento medicinos dokumentus negalima nustatyti tikslesnės diagnozės.

 

1906
DABARTINIAI IR SENI SUŽALOJIMAI

Apibrėžimas

Dabartinis sužalojimas – sužalojimas, kuris dabar gydomas arba gydymas netrukus bus baigtas. Dabartinio sužalojimo pradinio ir pakartotinio gydymo epizodams pagrindine diagnoze nurodomas dabartinio sužalojimo kodas. (Taip pat žr. ACS 1911 Nudegimai).

 

Senas sužalojimas – jau išgydytas sužalojimas. Tačiau po gydymo sutriko funkcionalumas ir todėl būtina tęsti gydymą. Vadovaujamasi vėlyvo poveikio (padarinių) taisykle, esančia ACS 1912 Sužalojimų, apsinuodijimų, toksinio poveikio ir kitų išorinių priežasčių padariniai.

 

(Taip pat žr. ACS 1319 Kelio menisko arba raiščio plyšimas, neklasifikuojamas kitaip)

 

1907
DAUGINIAI SUŽALOJIMAI
Klasifikavimas

Pacientą pirmą kartą hospitalizuojant dėl dauginės traumos, visi nustatyti sužalojimai koduojami  atskirai, kad būtų apibūdintas dauginės traumos sunkumas. Tačiau  paviršiniai sužalojimai, pavyzdžiui, nubrozdinimai arba sumušimai, nekoduojami, jeigu jie susiję su sunkiais sužalojimais, esančiais toje pačioje kūno vietoje  (taip pat žr. ACS 1916 Paviršiniai sužalojimai).

 

Koduojant vėlesniais  gydymo ligoninėje epizodais, kodai suteikiami tik sužalojimams, kurie atitinka ACS 0001 Pagrindinė diagnozė ar ACS 0002 Gretutinės diagnozės.

 

Jei tik įmanoma, sužalojimams reikia suteikti atskiros srities arba atskiro tipo kodus.

 

Dauginių sužalojimų kombinacijų kodai, priskiriami kategorijai T00T07 Kelių kūno sričių sužalojimai ir sužalojimų kodai, kurių ketvirtas ženklas yra „7“, nurodomi tik tada, kai koduojamų sužalojimų skaičius viršija langelių, skirtų diagnozių kodams, skaičių. Dauginių traumų atvejais, sunkiems sužalojimams priskiriami atskiros srities arba tipo kodai ir nurodomi dauginiai ne tokius sunkius sužalojimus žymintys kodai (pvz., dauginių vietų paviršinių sužalojimų, dauginių vietų atvirų žaizdų ir patempimo bei įtempimo sužalojimų). Tai užtikrins, kad kodai apimtų visas svarbias būkles ir kodais nurodyta tiksli sužalojimų kilmė.

 

Pastaba:  

išorinės priežastys ir ACHI kodai neįtraukti į toliau pateikiamą pavyzdį.

 

1 PAVYZDYS:

Židininis galvos smegenų sumušimas, trauminė ausies amputacija, sąmonės netekimas, veido, kaklo bei peties sumušimas ir skruosto bei šlaunies žaizda.

Kodai:

S06.31

Židininė smegenų kontūzija

S06.01

Nepatikslintos trukmės sąmonės netekimas

S08.1

Ausies trauminė amputacija

S01.41

Skruosto žaizda

S71.1

Šlaunies žaizda

S00.85

Kitų galvos sričių paviršinis sužalojimas, sumušimas

S10.95

Kaklo paviršinis sužalojimas, sritis nepatikslinta, sumušimas

S40.0

Peties ir žasto sumušimas

Šiame pavyzdyje kodas S09.7 Dauginiai galvos sužalojimai ir kodas T01.8 Žaizdos, apimančios kitus kūno sričių derinius neturi būti nurodomi, nes reikia nurodyti atskirų sužalojimų kodus.

 

Dauginių sužalojimų skirstymas

Dauginių patikslintų sužalojimų atveju didžiausią grėsmę gyvybei kelianti būklė nurodoma kaip pagrindinė diagnozė. Jei ligos istorijoje nenurodyta sunkiausia būklė, reikia kreiptis į klinicistą dėl diagnozės patikslinimo.

 

1908
SUŽALOJIMAS SU NERVO IR SAUSGYSLĖS PAŽEIDIMU

Klasifikavimas

Jei sužalojimas apima nervo ir sausgyslės pažeidimą, kodai tuir būti nurodomi tokia seka:

 

įplėšimas su nervo pažeidimu                     sunkus

įplėšimas su sausgyslės pažeidimu              vidutinio sunkumo

nekomplikuotas įplėšimas                           lengvas

 

Atvira žaizda su arterijos ir nervo pažeidimu

Kraujagyslių sužalojimo svarbiausias veiksnys yra galimas galūnės netekimas arba funkcijos sutrikimas. Šiomis aplinkybėmis, jei gali būti pažeisti kartu arterija ir nervas, pirmenybę reikia teikti arterijų pažeidimui, po jo – nervo pažeidimui, o tada – įplyšimui. Jei nėra galūnės netekimo galimybės, bet pažeisti arterija ir nervas, dėl teisingo kodų eiliškumo reikia pasitarti su klinicistu.

 

1909
SMURTAS PRIEŠ SUAUGUSIUOSIUS IR VAIKUS

Klasifikavimas

Nukentėjusysis

Smurto atvejais, kai medicinos dokumentuose nurodoma, kad sužalojimas (-ai) įvyko dėl aplaidaus ir (arba) blogo elgesio, specifiniam sužalojimui (pvz., lūžusi ranka) suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas. Taip pat reikia suteikti išorinės priežasties kodą, nurodantį sužalojimo (-ų) mechanizmą.

 

Kai kita nei sužalojimas būklė atsiranda dėl aplaidaus ir (arba) blogo elgesio, specifinei būklei (pvz., bloga mityba) suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas. Papildomai suteikiamas gretutinės diagnozės kodas, priskiriamas kategorijai T74 Blogo elgesio sindromai. Jei reikia, suteikiamas išorinės priežasties kodas, priskiriamas kategorijai Y06 Vienišumas ir apleistumas arba kategorijai Y07 Kitas blogas elgesys.

1 PAVYZDYS:

Vyresniojo amžiaus pacientas buvo hospitalizuotas dėl bendrojo organizmo išsekimo, nes sūnus, kuris taip pat yra ir jo globėjas, juo nesirūpino.

Kodai:

E46

Nepatikslintas baltyminių energetinių medžiagų trūkumas

T74.8

Kiti blogo elgesio sindromai

Y06.02

Vienišumas ir apleistumas, kitas šeimos narys

Atitinkamas įvykio vietos kodas (Y92.-) ir veiklos kodas (U73.-).

 

Jei hospitalizuojamas galimai smurtą patyręs suaugusysis arba vaikas arba hospitalizuojamas „vaikas, esantis rizikoje“ ir medicinos dokumentuose nenurodytas su netinkamu elgesiu susijęs dabartinis sužalojimas arba kita būklė, pagrindinei diagnozei suteikiamas kodas, priskiriamas kategorijai T74 Blogo elgesio sindromai.

 

2 PAVYZDYS:

Įtariama, kad vaiko atžvilgiu buvo taikomas tėvų fizinis smurtas. Su smurtu susijusių sužalojimų arba būklių nenustayta.

Kodai:

T74.1

Fizinė prievarta

Y07.01

Kitas blogas elgesys, tėvai

Atitinkamas įvykio vietos kodas (Y92) ir veiklos kodas (U73).

 

Praeityje patirtas smurtas

Dėl šio klausimo subtilumo buvusio įvykio kodus reikia suteikti tik tuo atveju, kai jie yra pagrįsti ligos istorijoje ir tiesiogiai susiję su šiuo gydymo epizodu.

 

Kai medicinos dokumentuose nurodytas praeityje patirtas smurtas be vėlesnio patikslinimo, suteikiamas kodas Z91.8 Kiti buvę patikslinti rizikos faktoriai, neklasifikuojami kitur. Tačiau, jei dokumentuotas vaikystėje patirtas seksualinės arba fizinės kilmės smurtas, jį reikia koduoti kaip nurodyta toliau:

 

Vaikystėje patirtas seksualinis smurtas

Z61.8 Kiti vaikystėje patirti neigiami įvykiai kodas priskiriamas, kai nurodytas nepatikslintas praeityje patirtas seksualinis smurtas. Jei žinomas seksualinio smurto kaltininkas, suteikiamas tinkamas kodas Z61.4 Problemos, susijusios su įtariamu vaiko seksualiniu išnaudojimu, kurį įvykdė artimiausios aplinkos asmuo  arba Z61.5 Problemos, susijusios su įtariamu vaiko seksualiniu išnaudojimu, kurį įvykdė ne artimiausios aplinkos asmuo 


Vaikystėje patirtas fizinis smurtas

Suteikiamas kodas Z61.6 Problemos, susijusios su įtariamu vaiko fiziniu išnaudojimu

 

Kitų, ne nukentėjusiojo, konsultavimas dėl patirto smurto

Jei hospitalizuojamas asmuo, paveiktas vaiko patirto smurto (bet ne nukentėjusysis), konsultavimui arba patarimui, arba gydymui, suteikiamas kodas Z61.6 Problemos, susijusios su įtariamu vaiko fiziniu išnaudojimu.

Jei hospitalizuojamas asmuo, bet ne nukentėjusysis arba skriaudėjas, konsultavimui arba patarimui, arba gydymui dėl patirto sutuoktinio arba partnerio smurto, suteikiamas kodas Z63.0 Santykių su sutuoktiniu ar partneriu problemos.

 

Jei hospitalizuojami nukentėjusiojo arba skriaudėjo giminės (kiti, nei sutuoktinis arba partneris), arba draugai, konsultavimui arba patarimui, arba gydymui dėl patirto sutuoktinio arba partnerio smurto, suteikiamas kodas Z63.79 Kitos stresinės situacijos, veikiančios šeimą ir šeimos santykius.

 

1910
ODOS NETEKIMAS

Klasifikavimas

Būklėms, apibūdintoms kaip „odos netekimas“, būtinas klinicisto išaiškinimas, nes šis apibūdinimas nepaaiškina, ar šis odos netekimas susijęs su dabartine atvira žaizda, ar tai yra atviros žaizdos padarinys.

 

1911
NUDEGIMAI

Apibrėžimas

Nudegimų sukeltos būklės sunkumo įvertinimas laipsniais Australijoje nelaikomas kliniškai reikšmingu. Dabartinėje terminologijoje yra tokia sąvoka kaip tam tikro odos storio nudegimas - gali būti dalies odos storio arba viso odos storio nudegimas.

 

Prieš suteikdami eritemos kodą, koduotojai turėtų pasitarti su klinicistu, nes sąvoka „paviršinis“ gali būti vartojama tiek eritemai, tiek pūslėms (dalies odos storio nudegimui) apibūdinti. Jei negaunamas klinicisto patarimas dėl paviršinio nudegimo, kai eritema nenurodyta, reikia nurodyti dalies odos storio (pūslės, epidermio netekimas) nudegimo kodą. 

Klasifikavimas

 

Nudegimai pagal pažeidimo vietą

Pagal pažeisdimo vietą nudegimai  gali būti priskiriami šioms grupėms :

T20T25 Kūno išorinio paviršiaus nudegimai, klasifikuojami pagal sritį
T26T28 Akies ir vidaus organų nudegimai
T29T30 Dauginių ir nepatikslintų kūno sričių nudegimai


Nudegimas dėl saulės spindulių poveikio

Nudegimui dėl saulės spindulių poveikio reikia suteikti kelis diagnozės kodus, kad sužalojimas būtų apibūdintas išsamiai.


Pirmiausia nurodomi šie kodai:

L55.0

Nudegimas saulės spinduliais, sukeliantis eritemą

L55.1

Dalies odos storio nudegimas saulės spinduliais

L55.2

Viso odos storio nudegimas saulės spinduliais

 

Suteikiamas papildomas kodas, priskiriamas kategorijai T20T25 ir kategorijai T29T30, kuris nurodo nudegimo dėl saulės spindulių poveikio vietą, o papildomas kodas, priskiriamas kategorijai T31 Nudegimai, klasifikuojami pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą, kuris nurodo, kokią kūno paviršiaus ploto dalį procentais pažeidė nudegimas saulės spinduliais.

 

Suteikiamas  atitinkamas išorinės priežasties  kodas, kuris parodo nudegimo  aplinkybes, pavyzdžiui: X32 Saulės šviesos poveikis, W89 Dirbtinės matomos ir ultravioletinės šviesos poveikis.


Suteikiamas tinkamas įvykio vietos kodas (Y92) ir veiklos kodas (U50U73).

 

Kodų priskyrimas

Pirmiausia kodas suteikiamas labiausiai nudegimo paveiktai sričiai. Pvz., pirmiausia kodą reikia suteikti viso odos storio nudegimui, po jo – dalies odos storio nudegimui. Net jei dalies odos storio nudegimas paveikė didžiąją kūno paviršiaus ploto dalį, vis tiek pirmiausia turi būti koduojamas viso odos storio nudegimas.

 

Esant to paties odos storio dauginiams nudegimams, pirmiausiai kodą reikia suteikti didžiąją kūno paviršiaus ploto dalį paveikusiam nudegimui.

 

Nudegimams, kuriems gydant prireikia transplantato, kodas priskiriamas pirmiau nei kitiems nudegimams, kuriems gydyti transplantato nereikia.

 

Atskiras kūno sritis nurodantys kodai

Jei tik įmanoma, nudegimams reikia suteikti atskiras kūno sritis nurodančius kodus.

 

Pvz., dalies odos storio pilvo sienos ir tarpvietės nudegimams reikėtų suteikti:

 

T21.23

Liemens ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], pilvo siena ir

T21.25

Liemens ne viso odos storio nudegimas [pūslės, epidermio netekimas], lyties organai [išoriniai]  vietoj kodo

T29.2

Kelių sričių nudegimai, kai minimi tik ne viso odos storio nudegimai

 

Tos pačios srities, bet skirtingo odos storio nudegimams reikia suteikti didžiausio odos storio nudegimo kodą.

Pvz., kulkšnies dalinio ir viso odos storio nudegimui reikia suteikti kodą:

 

T25.3

Čiurnos ir pėdos viso odos storio nudegimas

 

Dauginiai nudegimai ir sužalojimai

Jei koduojamų dauginių nudegimų ir sužalojimų skaičius viršija didžiausią galimą diagnozių kodų laukų skaičių, galima priskirti dauginių nudegimų kodus, tačiau būtina užtikrinti, kad visoms reikšmingoms būklėms būtų suteiktas kodas ir jos teisingai būtų priskirtos AR-DRG. Jei būtina suteikti dauginius kodus, juos taikykite dalies odos storio nudegimams kartu su tikslesniais viso odos storio nudegimų kodais.

 

Kūno paviršiaus plotas

Kiekvienam nudegimui, kuriam suteikiamas kodas, priskiriamas kategorijai T20T25 Kūno išorinio paviršiaus nudegimai, klasifikuojami pagal sritį arba T29 Kelių kūno sričių nudegimai (t.y. akys ir vidaus organai neįtraukti) reikia suteikti kodą, priskiriamą kategorijai T31 Nudegimai, klasifikuojami pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą, kad būtų nurodytas pažeisto kūno paviršiaus plotas procentais. Kodas, priskiriamas kategorijai T31, yra svarbus grupuojant gydymo atvejį pagal AR-DRG, todėl turi būti nurodytas ir įtrauktas į grupavimo procesą. Paprastai minėtai kategorijai priskiriamas kodas nurodomas po to, kai priskiriami visi atskiras kūno sritis nurodantys kodai.

 

Kodas, priskiriamas kategorijai T31 Nudegimai, klasifikuojami pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą, visada turi būti penkiaženklis. Penktasis ženklas „0“ nurodo mažesnį nei 10 % viso odos storio nudegimą arba nepatikslintą viso odos storio nudegimo plotą. Ketvirtasis ženklas yra bendro visų atskirų sričių nudegusio kūno paviršiaus ploto procentinė išraiška. Nudegusį kūno paviršiaus plotą turi nurodyti medicinos personalas nudegimų schemoje.

 

Vėlesnio  nudegimo gydymo ligoninėje epizodo metu atliktam nudegimo vietos tvarstymui, transplantacijai ar žaizdos išvalymui priskiriamas (-i) kodas (-ai) (žr. toliau), nurodantis (-ys) atitinkamu gydymo epizodu gydytos kūnos srities plotą.

 

Kvėpavimo takų nudegimai

Bet kuriam inhaliaciniam sužalojimo komponentui reikia suteikti kodą, priskiriamą kategorijai T27 Kvėpavimo takų nudegimas. Kodo, priskiriamo kategorijai T31 Nudegimai, klasifikuojami pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą, negalima naudoti su kategorijai T27 Kvėpavimo takų nudegimas ir kategorijai T28 Kitų vidaus organų nudegimas priskiriamais kodais, išskyrus atvejus, kai kartu yra ir kūno paviršiaus nudegimas.

 

Jei nurodytas kūno paviršiaus nudegimas, paprastai pagrindinei diagnozei nesuteikiami kodai, priskiriami kategorijai T27T28, išskyrus tuos atvejus, kai klinicistas ligos istorijoje nurodo kvėpavimo sistemos nudegimą (-us) kaip reikšmingiausią diagnozę.

 

Nudegimų tvarstymas arba žaizdų išvalymas

Nudegimų tvarstymas koduojamas tik tada, kai šiai procedūrai atlikti taikoma bendroji anestezija (žr. ACS 0042 Procedūros, įprastai nekoduojamos). Vienos procedūros metu atliekamam dauginių nudegimų tvarstymui arba dauginių žaizdų išvalymui reikia suteikti tik vieną kodą.

 

Jei vieno operacinio epizodo metu  ta pati kūno sritis aptvarstoma ir tos pačios procedūros metu pašalinami žaizdos negyvybingi audiniai (t.y. žaizda išvaloma), kodas suteikiamas tik žaizdų išvalymui. Suteikiamas kodas, nurodantis visą išvalytą plotą (žr. bloką [1627] Nudegimo žaizdos negyvybingų audinių pašalinimas).

 

Jei vieno operacinio epizodo metu:

Kodai suteikiami taip, kad būtų nurodytas bendras paviršiaus, kurio žaizdos buvo aptvarstytos ir (arba) išvalytos, plotas (žr. blokus [1600] Nudegimo žaizdos tvarstymas ir [1627] Nudegimo žaizdos negyvybingų audinių pašalinimas).

 

Hospitalizavimas dėl tvarsčio pakeitimo nudegimo atveju

Hospitalizavimui dėl tvarsčio pakeitimo suteikiamas kodas Z48.0 Chirurginių tvarsčių ir siūlių priežiūra. Turi būti suteikiamas atitinkamas nudegimo, kaip gretutinės diagnozės, kodas.

 

Pakartotinis hospitalizavimas dėl nudegimo arba jo komplikacijų gydymo

Vėliau hospitalizuojant pacientą dėl transplantatų persodinimo ir žaizdų išvalymo, pagrindinei diagnozei suteikiamas atitinkamas nudegimo kodas, išskyrus tuos atvejus, kai hospitalizuojama dėl komplikacijų ar padarinių (pvz., randinių kontraktūrų), kurios laikomos pagrindine diagnoze. 

 

Nudegusių pacientų infekcijų kodavimas

Įprastai klinikinėje praktikoje nudegimų atveju taikomas infekcijų profilaktinis gydymas. Prieš nurodant kodą reikėtų pasitarti su klinicistu. Jei paciento medicinos dokumentuose nurodyta su nudegimu susijusi infekcija, nurodomas kodas T79.3 Potrauminė žaizdos infekcija, neklasifikuojama kitur ir sukėlėją (jei yra žinomas) žymintis kodas, priskiriamas kategorijai B95-B97 Infekcines ligas sukeliančios bakterijos, virusai ir kiti sukėlėjai.

1 PAVYZDYS:

Nusiplikęs karštu vandeniu pacientas buvo hospitalizuotas dėl viso odos storio plaštakos nudegimo (4 proc. kūno paviršiaus ploto). Dešimtą dieną po nudegimo jo vietoje pasireiškė infekcija. Pasėlyje išaugo auksinis stafilokokas (Staphylococcus aureus). Žaizda buvo sutvarstyta, pacientui paskirti antibiotikai. 

Kodai:

T23.3

Riešo ir plaštakos viso odos storio nudegimas

T31.00

Nudegimai, apimantys mažiau negu 10% kūno paviršiaus ploto, kai viso odos storio nudegimo plotas mažiau negu 10 % kūno paviršiaus ploto arba nepatikslinta

T79.3

Potrauminė žaizdos infekcija, neklasifikuojama kitur

B95.6

Staphylococcus aureus, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose

X12

Sąlytis su kitais karštais skysčiais

Y92.9

Nepatikslinta įvykio vieta

U73.9

Nepatikslinta veikla

 

1912
SUŽALOJIMŲ, APSINUODIJIMŲ, TOKSINIO POVEIKIO IR KITŲ IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ PADARINIAI

Apibrėžimas

Sužalojimo „padarinys“ yra dabartinė būklė, kurią sukėlė anksčiau įvykęs sužalojimas, apsinuodijimas, toksinis poveikis arba kita išorinė priežastis.

 

1 PAVYZDYS:

Stemplės susiaurėjimas dėl anksčiau išgertos druskos rūgšties poveikio.

Klasifikavimas

Padarinio kodo naudojimas neribojamas laiko atžvilgiu. Liekamoji būklė gali pasireikšti iškart po ūminės fazės, pvz., atplyšę sąnario audiniai sąnario ertmėje dėl buvusio lūžio, arba gali pasireikšti praėjus mėnesiams arba metams, pvz., rando formavimasis dėl buvusio sausgyslės plyšimo.

 

Sužalojimų, apsinuodijimų, toksinio poveikio arba kitų išorinių priežasčių padariniai medicinos dokumentuose gali būti nurodyti kaip: 

Kai padarinį sukėlusi pagrindinė priežastis nėra dabartinė būklė, ūminiam sužalojimui, apsinuodijimui, toksiniam poveikiui arba kitai išorinei priežasčiai kodas nesuteikiamas.

 

2 PAVYZDYS:

Hospitalizavimas sausgyslės susiuvimui dėl prieš dvi savaites įvykusio rankos piršto sausgyslės sužalojimo nėra padarinys, nes sužalojimas vis dar išlieka ir yra gydomas.

 

Ūminių sužalojimų, apsinuodijimų, toksinio poveikio arba kitų išorinių priežasčių padariniams priskiriami trys kodai: 

Pirmiausia nurodomas padarinio liekamosios būklės kodas, po jo – padarinio priežasties kodas.

3 PAVYZDYS:

Netaisyklingai suaugęs kaulas po stipinkaulio lūžio, kuris įvyko nukritus nuo kopėčių dažant namą.

Kodai:

M84.03

Netaisyklingai suaugęs lūžis, dilbis

T92.1

Peties ir žasto sužalojimo padariniai

Y86

Kitų nelaimingų atsitikimų padariniai

Atitinkamas įvykio vietos kodas (Y92.-)

 

Sužalojimų padarinių diagnozių kodai:

T90.-

Galvos sužalojimų padariniai

T91.-

Kaklo ir liemens sužalojimų padariniai

T92.-

Rankos sužalojimų padariniai

T93.-

Kojos sužalojimų padariniai

T94.-

Sužalojimų, apimančių kelias ir nepatikslintas kūno sritis, padariniai

T95.-

Nudegimų ir nušalimų padariniai 

T96.-

Apsinuodijimų narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis padariniai

T97.-

Nemedicininės paskirties medžiagų toksinio poveikio padariniai

T98.-

Kitų ir nepatikslintų išorinių priežasčių poveikių padariniai


Išorinių priežasčių padarinių diagnozių kodai:

Y85.-

Transporto įvykių padariniai

Y86.-

Kitų nelaimingų atsitikimų padariniai

Y87.-

Tyčinio susižalojimo, pasikėsinimo ir įvykio, kurio ketinimas nepatikslintas, padariniai

Y88.-

Chirurginės ir medicinos pagalbos, kaip išorinės priežasties, padariniai

Y89.-

Kitų išorinių priežasčių padariniai

 

Vėlesnis sužalojimų gydymas (pvz., ortopedinės vielos pašalinimas) nepriskiriamas pradinio sužalojimo padariniui. Tokiais atvejais suteikiamas atitinkamas Z kodas, apibūdinantis tolimesnio gydymo poreikį (pvz., Z47.0  Stebėjimas po lūžgalius fiksuojančios plokštelės ir kitų vidinių fiksuojančių įtaisų pašalinimas) kartu su atitinkamu procedūros kodu.

 

1914
NUNERIANTIS SUŽALOJIMAS

Apibrėžimas

Nuneriantis sužalojimas yra su trauma susijęs odos ir poodinio audinio nunėrimas nuo fascijos. Jis gali būti visiškas arba dalinis.

 

Visiškas - odos ir poodinio audinio lopas visiškai nutrauktas arba laikosi ant kelių silpnų kojyčių, t.y. audinys negyvybingas ir pašalintinas.

 

Dalinis - lopas laikosi ant didesnio dydžio kojytės, t.y. audinys gyvybingas. Priklausomai nuo lopo gyvybingumo, gali prireikti pašalinti išeminį audinį.

 

Gali pasireikšti uždaras nuneriantis sužalojimas, kai negyvybinga oda atsiskiria praėjus kelioms dienoms po nelaimingo atsitikimo. Pvz., paciento plaštaką pervažiavus autobusui, pacientas patyrė sužalojimą, buvo nutrauktos piršto kraujagyslės. Nors mechanizmas tas pats, su išorine žaizda jis nesusijęs. 

Klasifikavimas

Visiškas nuneriantis sužalojimas:

Suteikiamas kodas „srities atvirai žaizdai“.

Suteikiamas kodas tos srities „kraujagyslių sužalojimui“, jei reikia.

Suteikiamas kodas audinio ekscizijai, jei tokia buvo atlikta.

Suteikiamas kodas atstatymui lopu arba transplantatu, jei toks buvo atliktas.

 

Dalinis nuneriantis sužalojimas:

Suteikiamas kodas „srities atvirai žaizdai“.

Suteikiamas kodas audinio ekscizijai, jei tokia buvo atlikta.

Suteikiamas kodas atstatymui lopu arba transplantatu, jei toks buvo atliktas.

 

Uždaras nuneriantis sužalojimas:

Suteikiamas kodas tos srities „kraujagyslių sužalojimui“.

Atvirai žaizdai kodas nesuteikiamas.

Suteikiamas kodas audinio ekscizijai, jei tokia buvo atlikta.

Suteikiamas kodas atstatymui lopu arba transplantatu, jei toks buvo atliktas.

 

1915
NUGAROS SMEGENŲ SUŽALOJIMAS (APIMA TRAUMINĘ PARAPLEGIJĄ IR KVADRIPLEGIJĄ)
Pastaba: 

Išorinės priežastys ir ACHI kodai neįtraukti į šiuos pavyzdžius.

Apibrėžimas
Nugaros smegenų sužalojimas

Nugaros smegenų sužalojimas - tai nugaros smegenų trauma, dėl kurios netenkama jutiminės arba motorinės funkcijos  ir kuri nulemia galūnių ir (arba) liemens paralyžių (t.y. paraplegiją arba kvadriplegiją, arba tetraplegiją).

 

Paraplegija

Paraplegija suprantama taip:

„Dėl krūtininės, juosmeninės arba kryžmeninės nugaros smegenų srities nervinių struktūrų pažeidimo sutrikdomos motorinės ir (arba) jutiminės šios srities nugaros smegenų funkcijos arba jų netenkama. Paraplegija neapima  rankų, bet, priklausomai nuo nugaros pažeidimo lygio, gali apimti liemenį, dubens organus arba kojas. Šis terminas gali būti vartojamas „arklio uodegos“ (cauda equina) ir nugaros smegenų kūgio (conus medullaris) sužalojimams apibūdinti, bet jo negalima naudoti juosmeninio kryžmens nervinio rezginio pažeidimams arba periferinių nervų už nugaros smegenų kanalo ribų sužalojimams nurodyti“ (Miller-Keane ir O'Toole 2005).

 

Kvadriplegija

Kvadriplegija suprantama taip:

„Visų keturių galūnių paralyžius. Dėl kaklinės nugaros smegenų srities pažeidimo sutrikdomos motorinės ir (arba) jutiminės šios srities nugaros smegenų funkcijos arba jų netenkama, dėl ko sutrinka rankų, kojų, liemens ir dubens organų funkcijos. Kvadriplegija neapima būklių, atsiradusių dėl peties nervinio rezginio pažeidimų arba periferinių nervų už nugaros smegenų kanalo ribų sužalojimams nurodyti. Kvadriplegija dar gali būti vadinama tetraplegija” (Miller-Keane & O'Toole 2005).

 

Nugaros smegenų pažeidimo tipas

Pirmiausiai reikia nurodyti nugaros smegenų pažeidimo tipą (t.y. visiškas arba dalinis). Įsidėmėkite toliau pateiktus apibrėžimus:

Visiškas pažeidimas - skersinis nugaros smegenų nutraukimas arba visiškas funkcijos netekimas sužalojimo vietoje.

Dalinis pažeidimas - nugaros smegenų pažeidimas, kai tam tikri požymiai (jautrumas, judesiai žemiau sužalojimo vietos) rodo, jog gali būti išsaugotos funkcijos  ir yra galimybė iš dalies arba visiškai pasveikti.

 

Funkcinis nugaros smegenų pažeidimo lygis

Nugaros smegenų sritys (segmentai) funkciškai neatitinka stuburo anatominių struktūrų (išskyrus viršutinę kaklinę nugaros smegenų dalį).

 

Funkcinis nugaros smegenų „pažeidimo“ lygis nurodomas pagal žemiausią nepažeistą nugaros smegenų segmentą (pvz., „visiškas nugaros smegenų pažeidimas C4 lygyje“ reiškia, kad funkcija išsaugota 4-jo ir viršutinių kaklinių nugaros smegenų segmentų lygyje, bet žemiau nugaros smegenų funkcijos yra pažeistos).

 

Funkcinis nugaros smegenų pažeidimo lygis besąlygiškai rodo tam tikro laipsnio paralyžių. Tačiau klinicistai ūminį pažeidimą gali aprašyti kaip paraplegiją arba kvadriplegiją.

1 PAVYZDYS:

T12 slankstelio kompresinis lūžis ir nugaros smegenų sužalojimas tame pačiame lygyje bei dalinė paraplegija, kai jutimo lygis - L2.

Kodai:

S24.12

Krūtininės nugaros smegenų dalies dalinio pluošto nutraukimo sindromas

S34.72

Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, L2

S22.06

Krūtinės slankstelio lūžis, T11 ir T12 lygis 

 

Pradinė gydymo po nugaros smegenų sužalojimo [ūminė būklė] fazė

Pradinė gydymo po nugaros smegenų sužalojimo fazė yra skubaus paciento gydymo iš karto po traumos fazė, galinti apimti daugiau nei vieną aktyvaus gydymo epizodą.

 

Šios gydymo fazės metu pacientai, patyrę nugaros smegenų sužalojimą (kai nustatoma paraplegija arba kvadriplegija), gali būti nedelsiant perkeliami iš vienos ligoninės į kitą ūminei būklei gydyti.

 

Vėlyvoji gydymo po nugaros smegenų sužalojimo [lėtinė būklė] fazė

Vėlyvoji gydymo po nugaros smegenų sužalojimo [lėtinė būklė] fazė yra tolesnė paciento gydymo fazė, einanti po  pradinės gydymo fazės.

 

Šios gydymo fazės metu pacientai, kuriems nustatyta paraplegija ar kvadriplegija, hospitalizuojami dėl susijusių ir kitų (nesusijusių) ligų gydymo (pvz., šlapimo takų infekcijos). 

Klasifikavimas

Pradinė gydymo po nugaros smegenų sužalojimo fazė – iškart po traumos

Jei pacientas pirmą kartą hospitalizuojamas po traumos dėl nugaros smegenų pažeidimo (pvz., nugaros smegenų kompresijos, sumušimo, įplyšimo, skersinio nupjovimo arba sutraiškymo), reikia priskirti detalesnę informaciją pateikiančius kodus:

1. Nugaros smegenų pažeidimo tipas — visiškas arba dalinis (S14.1, S24.1, S34.1 Kiti ir nepatikslinti kaklinės, krūtininės, juosmeninės nugaros smegenų dalies sužalojimai).

2. Funkcinis nugaros smegenų pažeidimo lygis (S14.7-, S24.7-, S34.7- Funkcinis kaklinės, krūtininės, juosmeninės nugaros smegenų dalies sužalojimų lygis).

 

Jei pacientui nustatytas slankstelio lūžis ar išnirimas, priskiriami kodai, nurodantys:

 

1. Lūžio vietą — jei lūžo stuburo slankstelis (S12.0S12.2-, S22.0-, S32.0- Kaklo, krūtinės, juosmens slankstelio lūžis).

2. Išnirimo vietą — jei išniro stuburo slankstelis (S13.1S13.3, S23.1S23.2, S33.1S33.3 Kaklo, krūtinės, juosmens slankstelio išnirimas).

 

Pradinė gydymo po nugaros smegenų sužalojimo fazė – pacientas perkeliamas iš vienos įstaigos į kitą

Jei pacientas, traumos metu patyręs nugaros smegenų sužalojimą, buvo iškart perkeltas iš vienos skubią medicinos pagalbą teikiančios ligoninės į kitą, sužalojimui, atsižvelginat į jo tipą, reikia suteikti pagrindinės diagnozės kodą. Abiejose ligoninėse atitinkamas gretutinės diagnozės kodas turi būti priskirtas funkcinio nugaros smegenų sužalojimo lygiui.

2 PAVYZDYS:

Pacientas buvo hospitalizuotas į ligoninę A dėl sunkiaus nugaros smegenų sužalojimo. KT patvirtino T7/8 slankstelio išnirimą ir nugaros smegenų sumušimą tame pačiame lygyje. Stabilizavus būklę ligoninėje A, jis buvo perkeltas į ligoninę B, kurioje buvo atliktas priekinis stuburo sujungimas.

Kodai:

Ligoninė A

S24.10

Krūtininės nugaros smegenų dalies sužalojimas, nepatikslintas

S24.70

Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, krūtinės slankstelio lygis nenurodytas

S23.14

Krūtinės slankstelių T7/T8 ir T8/T9 išnirimas

Ligoninė B

S24.10

Krūtininės nugaros smegenų dalies sužalojimas, nepatikslintas

S24.70

Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, krūtinės slankstelio lygis nenurodytas

S23.14

Krūtinės slankstelių T7/T8 ir T8/T9 išnirimas

48669-00 [1389]

Priekinė spondilodezė, ≥ 2 lygių

Vėlyvoji gydymo po nugaros smegenų sužalojimo fazė

Jei pacientas, kurima nustatyta paraplegija arba kvadriplegija, hospitalizuojamas į ligoninę gydymui (pvz., neurogeninės šlapimo pūslės), ir paraplegija arba kvadriplegija atitinka gretutinės diagnozės apibrėžimą, suteikiamas kodas G82 Paraplegija ir tetraplegija,  taip pat atitinkamai kitoms ligoms. Nustatant diagnozių seką, reikia vadovautis pagrindinės diagnozės apibrėžimu. (Taip pat žr. ACS 0625 Kvadriplegija ir paraplegija, netrauminė.)

 

Iš karto po kodo G82 Paraplegija ir tetraplegija suteikiamas kodas T91.3 Nugaros smegenų sužalojimo padariniai arba kodas T90.5 Intrakranijinio sužalojimo padariniai, tokiu būdu nurodoma, kad paraplegija arba kvadriplegija yra nugaros smegenų arba intrakranijinio sužalojimo padarinys. Po to nurodomi atitinkami padarinių išorinės priežasties ir įvykio vietos kodai. Kai sužalojimo tipą (t. y., nugaros smegenų ar intrakranijinio sužalojimo) nurodančių dokumentų nėra, suteikiamas kodas T91.3 Nugaros smegenų sužalojimo padariniai.

 

Trauminio sužalojimo kodų nurodyti nebūtina, nes jie turi būti suteikiami tik pradinėje gydymo fazėje.

3 PAVYZDYS:

Šlapimo takų infekcija. Dalinė  paraplegija C5 lygyje, atsiradusi dėl prieš 5 metus įvykusios variklinės transporto priemonės avarijos.

Kodai:

N39.0

Šlapimo takų infekcija, kurios lokalizacija nepatikslinta

G82.26

Paraplegija, nepatikslinta, dalinė, lėtinė

T91.3

Nugaros smegenų sužalojimo padariniai

Y85.0

Variklinės transporto priemonės avarijos padariniai

Y92.49

Nepatikslinta viešoji automagistralė, gatvė ar kelias

 

Nugaros smegenų pažeidimo tipas

Jei hospitalizuojamas pacientas dėl nugaros smegenų sužalojimo, pirmiausiai priskiriamas kodas, nurodantis nugaros smegenų pažeidimo tipą (t. y. visiškas arba dalinis). Jei daugiau informacijos apie nugaros smegenų sužalojimą gauti neįmanoma, visada jam reikia priskirti nepatikslintą diagnozės kodą.

 

Jei medicinos dokumentuoses nurodomas nugaros smegenų sutrenkimas arba pabrinkimas (edema) (nepateikiant išsamesnio paaiškinimo), suteikiamas atitinkamas toliau nurodytas kodas:

S14.0

Nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas kaklo lygyje

S24.0

Krūtininės nugaros smegenų dalies sutrenkimas ir pabrinkimas

S34.0

Juosmeninės nugaros smegenų dalies [conus medullaris] sutrenkimas ir pabrinkimas

 

4 PAVYZDYS:

Pacientas patyrė ketvirtojo kaklinės dalies slankstelio lūžį ir 4/5 kaklinės dalies slankstelio išnirimą bei dalinį nugaros smegenų sumušimą C5 lygyje.

Kodai:

S14.13

Kitas nugaros smegenų dalinio pluošto nutraukimo sindromas kaklo lygyje

S14.70

Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, kaklo slankstelio lygis nenurodytas

S12.22

Ketvirtojo kaklo slankstelio lūžis

S13.14

C4/5 kaklo slankstelių išnirimas

 

Funkcinis nugaros smegenų sužalojimo lygis

Paprastai klinikiniams koduotojams būna sunku nuspęsti, kokį kodą priskirti nugaros smegenų ir nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimui, nustatomam pagal žemiausią sveiką nugaros smegenų segmentą.

Tačiau paciento medicinos dokumentuose ši informacija turėtų būti pateikiama, ypač jei buvo atlikti KT ir MRT tyrimai.

 

Suteikus nugaros smegenų sužalojimo tipą nurodantį kodą, turi būti priskiriamas papildomas kodas, parodantis funkcinį nugaros smegenų sužalojimo lygį.

 

Pirmiausia turi būti suteikiamas nugaros smegenų pažeidimo tipo kodas, po jo – funkcinio nugaros smegenų pažeidimo lygio kodas, toliau – lūžio arba išnirimo kodas (jei reikia).

 

Jei funkcinis nugaros smegenų sužalojimo lygis nenurodytas medicinos dokumentuose  ir negalima jo sužinoti (pageidautina iš gydančio neurochirurgo), tuomet suteikiamas atitinkamos stuburo dalies (t. y. kaklinės, krūtininės, juosmeninės dalies) nepatikslintas funkcinio nugaros smegenų sužalojimo lygio kodas.

 

Nedarykite prielaidos, kad funkcinio nugaros smegenų sužalojimo lygis yra tame pačiame lygyje, kaip lūžio arba išnirimo vieta.

 

Funkcinis nugaros smegenų sužalojimo lygis ne visada atitinka nugaros smegenų pažeidimo lygį.

 

5 PAVYZDYS:

Pacientas patyrė ketvirtojo kaklinės dalies slankstelio lūžį. Aprašytas dalinis nugaros smegenų pažeidimas C5 lygyje.

Kodai:

S14.13

Kitas nugaros smegenų dalinio pluošto nutraukimo sindromas kaklo lygyje

S14.70

Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, slankstelio lygis nenurodytas

S12.22

Ketvirtojo kaklo slankstelio lūžis

 

Slankstelių lūžių ir išnirimų kodavimas

Tam tikro slankstelio lūžiui ir (arba) išnirimui suteikiamas atitinkamas kodas. Jei medicinos dokumentuose aprašytas nugaros smegenų sužalojimas, pirmiau suteikiamas nugaros smegenų sužalojimo kodas, po to - lūžio arba išnirimo kodas. Kai medicinos dokumentuose neaiškiai nurodomas stuburo sužalojimo lygis, suteikiamas nepatikslintos srities kodas.

 

Jei slankstelis išniro, bet medicinos dokumentuose nenurodytos abi išnirimo sritys (pvz., T5 slankstelio išnirimas), suteikiamas nurodyto lygio ir žemiau jo esančio lygio išnirimo kodas (pvz., T5/6).

Pastaba:

Lūžių ir (arba) išnirimų lygis ne visada atitinka funkcinį nugaros smegenų sužalojimo lygį

 

6 PAVYZDYS:

Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo krūtininės dalies slankstelių lūžiai ir išnirimai T2/3 ir T3/4 lygyje. Visiškas nugaros smegenų nutraukimas T3 lygyje.

Kodai:

S24.11

Krūtininės nugaros smegenų dalies visiškas nutraukimas

S24.70

Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, krūtinės slankstelio lygis nenurodytas

S22.01

Krūtinės slankstelio lūžis, T1 ir T2 lygis

S22.02

Krūtinės slankstelio lūžis, T3 ir T4 lygis

S23.11

Krūtinės slankstelių T1/T2 ir T2/T3 išnirimas

S23.12

Krūtinės slankstelių T3/T4 ir T4/T5 išnirimas

 

Atviriems arba sudėtiniams stuburo slankstelių atviriems lūžiams priskiriamas papildomas atviros žaizdos kodas (taip pat žr. ACS 1917 Atviros žaizdos). Jei sudėtinis lūžis apima kelis slankstelius, suteikiamas tik vienas atviros žaizdos kodas.

 

Dauginiams lūžiams arba išnirimams priskiriami atskiri kodai pagal lūžio ar išnirimo sritį. Jei tos pačios srities lūžis ar išnirimas aprašomas kaip atviras arba sudėtinis, priskiriamas atviros „susisiekiančios su lūžiu“ žaizdos kodas. Tokiu atveju „susisiekiančios su dislokacija“ žaizdos kodo suteikti nebūtina.

 

7 PAVYZDYS:

Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo krūtininės dalies slankstelių sudėtiniai lūžiai su išnirimu T2/3 ir T3/4 lygyje. Visiškas nugaros smegenų nutraukimas T3 lygyje.

Kodai:

S24.11

Krūtininės nugaros smegenų dalies visiškas nutraukimas

S24.70

Funkcinis nugaros smegenų pažeidimas, krūtinės slankstelio lygis nenurodytas

S22.01

Krūtinės slankstelio lūžis, T1 ir T2 lygis

S22.02

Krūtinės slankstelio lūžis, T3 ir T4 lygis

S21.81

Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su lūžiu

S23.11

Krūtinės slankstelių T1/T2 ir T2/T3 išnirimas

S23.12

Krūtinės slankstelių T3/T4 ir T4/T5 išnirimas

 

1916
PAVIRŠINIAI SUŽALOJIMAI

Klasifikavimas

Paviršinių sužalojimų, priskiriamų kategorijoms S00 Galvos paviršinis sužalojimas, S10 Kaklo paviršinis sužalojimas, S20 Krūtinės ląstos paviršinis sužalojimas ir S30 Paviršinis pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens sužalojimas, klasifikacijos hierarchija pirmiausiai remiasi pažeista sritimi (vieta), tuo tarpu visuose kitų paviršinių sužalojimų kategorijose hierarchija remiasi sužalojimo tipu. Tai ypač svarbu koduojant „kitus“ ir „nepatikslintus“ paviršinius sužalojimus.

 

Paviršinio sužalojimo infekcijai suteikiamas kodas T79.3 Potrauminė žaizdos infekcija, neklasifikuojama kitur ir kodas, apibūdinantis susijusį infekcinį veiksnį.

 

Paviršiniams sužalojimams, pvz., nubrozdinimams arba sumušimams, susijusiems su sunkesniais tos pačios srities sužalojimais, kodas nesuteikiamas.

Pastaba:  

Išorinės priežastys ir ACHI kodai neįtraukti į toliau pateikiamą pavyzdį.

 

1 PAVYZDYS:

Apatinio žastikaulio galo lūžis, alkūnės nubrozdinimas ir sumušimas, mentės lūžis.

Kodai:

S42.40

Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta

S42.10

Mentės lūžis, dalis nepatikslinta

(Taip pat žr. ACS 1331 Mikštųjų audinių sužalojimai ir ACS 1907 Dauginiai sužalojimai).

1917
ATVIROS ŽAIZDOS

Apibrėžimas

Žaizda paprastai apibūdinama kaip žaizda, kuri prasiskverbia pro odą ir tiesiogiai susisiekia su aplinkiniais audiniais. Joms priklauso gyvūnų įkandimai, įpjovimai, įplėšimai ir durtinės žaizdos (su prasiskverbiančiu svetimkūniu arba be jo). 

Klasifikavimas

Žaizdoms, susisiekiančioms su lūžiais arba išnirimais ir sužalojimais, kai prasiskverbiama iki vidaus organų per odą (t. y. intrakranijinės žaizdos, intratorakalinės žaizdos ir intraabdominalinės žaizdos) žymėti naudojami atskiri kodai, nurodyti prie kiekvienos kūno srities žaizdų kodų.

 

Žaizdas reikia koduoti papildomai prie sužalojimų.

 

Žiūrėkite ACS 1918 Lūžimas ir išnirimas, ACS 1919 Atviras intrakranijinis sužalojimas ir ACS 1920 Atviras intratorakalinis arba intraabdominalinis sužalojimas.

 

Netrauminis odos įplyšimas koduojamas pagal ACS 1810 Odos įplyšimai ir susilpnėjusi oda.

 

Žaizdų komplikacijos

Jei nurodoma, kad yra žaizdos komplikacija dėl infekcijos (įskaitant infekciją po traumos), svetimkūnio arba uždelsto gijimo arba gydymo sukelta komplikacija, pirmiausia suteikiamas žaizdos pagal sritį kodas, po to nurodomas:

T89.0-

Žaizdos komplikacijos

Jei žaizdoje yra svetimkūnis ir infekcija, suteikiamas:

T89.01

Žaizdos su svetimkūniu (kai infekcija yra arba jos nėra)

Infekciniam veiksniui nurodyti naudojamas papildomas kodas.

 

Pastaba: Išorinės priežastys ir ACHI kodai neįtraukti į toliau pateikiamą pavyzdį.

1 PAVYZDYS:

Pacientas buvo hospitalizuotas dėl kelio žaizdos, kurioje buvo sudužusios stiklinės šukė. Žaizda buvo užkrėsta stafilokoku.

Kodai:

S81.0

Kelio žaizda

T89.01

Žaizda su svetimkūniu (kai infekcija yra arba jos nėra)

B95.8

Nepatikslinti stafilokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose

 

1918
LŪŽIS IR IŠNIRIMAS

Klasifikavimas

Pastaba: Išorinės priežastys ir ACHI kodai neįtraukti į toliau pateikiamus pavyzdžius.

 

Jei paciento medicinos dokumentuose nenurodytas atviras lūžis, lūžiui priskiriamas uždaro lūžio TLK-10-AM kodas.

 

Apie slankstelių lūžius arba išnirimus taip pat žr. ACS 1915 Nugaros smegenų sužalojimas (apima trauminę paraplegiją ir kvadriplegiją).

 

Koduojant atvirus lūžius ir atvirus išnirimus, būtina suteikti du kodus. Pirmiausia suteikiamas lūžio arba išnirimo kodas, po jų – atitinkamas žaizdos, susisiekiančios su lūžiu arba išnirimu, kodas.

1 PAVYZDYS:

Atviras šlaunikaulio galvos lūžis.

Kodai:

S72.00

Šlaunikaulio kaklo lūžis, dalis nepatikslinta

S71.81

Žaizda (bet kurios klubo ir šlaunies dalies), susisiekianti su lūžiu

2 PAVYZDYS:

Atviras žastikaulio priekinis išnirimas.

Kodai:

S43.01

Žastikaulio priekinis išnirimas

S41.82

Žaizda (bet kurios peties ir žasto srities), susisiekianti su išnirimu

 

Jei tos pačios srities lūžis arba išnirimas aprašytas kaip atviras, nurodomas tik žaizdos, susisiekiančios su lūžiu kodas. Tokiais atvejais tos pačios sužalojimo srities žaizdos kodų suteikti nebūtina.

 

3 PAVYZDYS:

Atviras proksimalinės žastikaulio dalies lūžis ir išnirimas.

Kodai:

S42.20

Žastikaulio viršutinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta

S41.81

Žaizda (bet kurios peties ir žasto srities), susisiekianti su lūžiu

S43.00

Peties išnirimas, nepatikslintas

 

Jei nustatyti keli sužalojimai, bet tik vienas yra atviras, žaizdos kodas visada suteikiamas iš karto po susijusio lūžio arba išnirimo kodo.

 

Išimtys:

Atviram lūžiui nurodyti suteikiami du kodai (vienas - lūžio vietai apibūdinti, kitas - lūžio „atvirai“ kilmei nurodyti), išskyrus toliau nurodytoms kategorijoms priskiriamus penkiaženklius kodus, kurių penktasis ženklas parodo, ar sužalojimas atviras ar uždaras:

 

T02

Lūžiai, apimantys kelias kūno sritis

T08

Stuburo lūžis, lygis nepatikslintas

T10

Rankos lūžis, lygis nepatikslintas

T12

Kojos lūžis, lygis nepatikslintas

 

Lūžio dislokacija

Kodai suteikiami ir lūžiui, ir dislokacijai, tačiau pirmiau nurodomas lūžio kodas, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

 

Pvz., Monteggia lūžio dislokacija priskiriama lūžiui (S52.21 Alkūnkaulio kūno proksimalinės dalies lūžis kartu su stipinkaulio galvos išnirimu) ir Lisfranc lūžio dislokacija priskiriama išnirimui (S93.33 Čiurninio pado (sąnario) išnirimas).

 

1919
ATVIRAS INTRAKRANIJINIS SUŽALOJIMAS

Apibrėžimas

Atviras intrakranijinis sužalojimas - tai sužalojimas, kai prasiskverbiama per kaukolę arba smegenų dangalą ir pažeidžiama intrakranijinė ertmė.

 

Jei medicinos dokumentuose nurodytas intrakranijinis sužalojimas kartu su galvos sužalojimu, pirmiausia priskiriamas intrakranijinio sužalojimo kodas, po jo – žaizdos kodas.

Pastaba:

Išorinės priežastys ir ACHI kodai neįtraukti į toliau pateikiamą pavyzdį.

1 PAVYZDYS:

Galvos žaizda su smegenų pažeidimu ir intracerebriniu kraujo išsiliejimu.

Kodai:

S06.23

Dauginės intracerebrinės ir smegenėlių hematomos

S06.28

Kitas difuzinis smegenų ir smegenėlių sužalojimas

S01.83

Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su intrakranijiniu sužalojimu

 

Atviras lūžis su intrakranijiniu sužalojimu

Jei nustatomas atviras kaukolės lūžis su susijusiu intrakranijiniu sužalojimu, suteikiamas intrakranijinio sužalojimo kodas, lūžio kodas ir toliau nurodytas kodas:

 

S01.83 Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su intrakranijiniu sužalojimu

 

Tokiais atvejais nesuteikiamas kodas „Atvira žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su lūžiu“, nes atvirą lūžio kilmę nurodo intrakranijiniam sužalojimui priskirtas kodas.

 

1920
ATVIRAS INTRATORAKALINIS ARBA INTRAABDOMINALINIS SUŽALOJIMAS

Apibrėžimas

Atvira intratorakalinė arba intraabdominalinė žaizda yra būklė, kai prasiskverbiama į krūtinės ląstos ertmę arba pilvo ertmę ir paveikiama pati ertmė.

 

Pastaba:

Pilvo arba krūtinės srities sužalojimas nebūtinai turi būti susijęs su prasiskverbimu į ertmę ir todėl, prieš suteikiant šiems sužalojimams kodus, būtina atidžiai perskaityti paciento medicinos dokumentus.

Klasifikavimas

 Pastaba:

Išorinės priežastys ir ACHI kodai neįtraukti į toliau pateikiamus pavyzdžius.

 

Jei nurodytas atviras intratorakalinis sužalojimas, pirmiausia priskiriamas intratorakalinio sužalojimo kodas, po jo - toliau nurodytas žaizdos kodas:

 

S21.83

Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su krūtinės ląstos vidiniu sužalojimu

 

1 PAVYZDYS:

Krūtinės žaizda, pradūrusi plautį.

Kodai:

S27.38

Kiti ir nepatikslinti plaučių sužalojimai

S21.83

Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su krūtinės ląstos vidiniu sužalojimu

 

Jei nurodytas atviras intraabdominalinis sužalojimas, pirmiausia priskiriamas intraabdominalinio sužalojimo kodas, po jo – žaizdos kodas.

 

2 PAVYZDYS:

Totalinis inkstų parenchimos plyšimas, blužnies ir plonosios žarnos plyšimas. Nurodyta žarnų protrūzija per pilvo sieną.

Kodai:

S37.03

Visiškas inksto parenchimos pažeidimas

S36.02

Blužnies kapsulės plyšimai, kai nėra didelių parenchimos plyšimų

S36.40

Plonosios žarnos sužalojimas, dalis nepatikslinta

S31.83

Žaizda (bet kurios pilvo dalies), susisiekianti su vidiniu pilvo sužalojimu

 

Atviras lūžis, susijęs su intratorakaliniu arba intraabdominaliniu sužalojimu

Jei nustatytas atviras krūtinės ląstos kaulų lūžis ir susijusių ertmių sužalojimas, suteikiamas ertmės sužalojimo kodas, lūžimo kodas ir toliau nurodytas atitinkamas kodas:

S21.83

Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su krūtinės ląstos vidiniu sužalojimu arba

S31.83

Žaizda (bet kurios pilvo dalies), susisiekianti su vidiniu pilvo sužalojimu

 

Tokiais atvejais nesuteikiamas kodas „Žaizda (bet kurios ... dalies), susisiekianti su lūžiu“, nes atvirą lūžio kilmę nurodo ertmių sužalojimui priskirtas kodas.

1921
PATEMPIMAI

Klasifikavimas

 Pastaba: Išorinės priežastys ir ACHI kodai neįtraukti į toliau pateikiamus pavyzdžius.

 

TLK-10-AM  patempimai priskiriami prie dviejų poskyrių pagal kūno sritis:

1. Sąnarių ir raiščių išnirimai, patempimai.
2. Raumenų ir sausgyslių sužalojimai.

 

Raumenų ir sausgyslių patempimams priskiriami raumenų ir sausgyslių sužalojimo kodai, bet ne sąnarių ir raiščių patempimų kodai.  

1 PAVYZDYS:

Sunkus kryžminio raiščio patempimas.

Kodas:

S83.50

Nepatikslinto kryžminio raiščio patempimas

2 PAVYZDYS:

Keturgalvio šlaunies raumens patempimas.

Kodas:

S76.1

Keturgalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas

 

1922
TRAIŠKANTIS SUŽALOJIMAS

Apibrėžimas

Traiškantį sužalojimą galima aprašyti kaip išorinę visapusišką jėgą, tam tikrą laiką (paprastai daugiau nei 1 valandą) veikusią kūno sritį, kuri gali pažeisti anatomines struktūras ir sukelti sunkius sisteminius padarinius (t. y. pozicinio suspaudimo (crush) sindromą). Tokiais atvejais prognozė yra žymiai blogesnė, nei galėtų būti esamam sužalojimui. 

Klasifikavimas

Laikoma, kad TLK-10-AM traiškančio sužalojimo klasifikacija yra plati sąvoka, ir specifinio apibrėžimo taikymas apsunkina kodavimą.

 

Jei paciento medicinos dokumentuose nurodomas traiškantis sužalojimas, suteikiamas kodas pagrindiniam sužalojimui.

 Pastaba: Išorinės priežastys ir ACHI kodai neįtraukti į toliau pateikiamą pavyzdį.

1 PAVYZDYS:

Sunkus pėdos traiškantis sužalojimas, sukeliantis antrojo, trečiojo ir penktojo padikaulių lūžius. Penktojo padikaulio lūžis sudėtinis.

Kodai:

S92.3

Padikaulio lūžis

S91.81

Žaizda (bet kurios čiurnos ir pėdos dalies), susisiekianti su lūžiu

 

Pozicinio suspaudimo (crush) sindromas

Jei medicinos dokumentuose nurodomas pozicinio suspaudimo (crush) sindromas, papildomai priskiriamas kodas (T79.5 Trauminė anurija). Pozicinio suspaudimo (crush) sindromas apibūdinamas kaip:

 

„Audinių pabrinkimas (edema), oligurija ir kiti inkstų nepakankamumo simptomai, pasireiškiantys po kūno dalies, ypač po didelės raumenų masės, sutraiškymo, sukėlusio mioglobino išsiskyrimą“ (Miller-Keane & O'Toole 2005).

 

1923
KONTAKTAS SU NUODINGAISIAIS ARBA NENUODINGAISIAIS PADARAIS
Nuodo patekimas

Nuodo patekimas yra po kontakto su nuodingais augalais arba gyvūnais pasireiškęs toksinis poveikis.

 

Kontaktas su gyvatėmis

Nuodo patekimas po gyvatės įkandimo

Jei nuodas patenka po gyvatės įkandimo, suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas T63.0 Gyvatės nuodų toksinis poveikis. Taip pat reikia suteikti išorinės priežasties kodą, priskiriamą kategorijai X20.0 Kontaktas su nuodingomis gyvatėmis.

 

Kodas, priskiriamas kategorijai X20.0 Kontaktas su nuodingomis gyvatėmis suteikiamas tik tuomet, kai tikrai įrodytas kontaktas su nuodingąja gyvate. Kontakto su nuodingąja gyvate įrodymas apima: 

Nuodų nustatymo rinkiniai naudojami kartu su kita informacija (pvz., klinikiniais požymiais, gyvačių žinojimu pagal geografinę sritį, kartu su pacientu pristatytos į ligoninę gyvatės atpažinimu), siekiant nustatyti kurį priešnuodį naudoti, jei pacientui pasireiškė sunkus apnuodijimas. Jei negalima atpažinti gyvatės, tuomet naudojamas polivalentinis gyvačių priešnuodis.

 

Jei įkando gyvatė ir nuodų nustatymo testas yra teigiamas, suteikiamas su nustatytu nuodu susijęs kodas, priskiriamas kategorijai X20.0, nepriklausomai nuo to, ar nuodo poveikis pasireiškė po įkandimo, ar ne.

1 PAVYZDYS:

Nuodų nustatymo testas parodė rudosios gyvatės nuodus. Nuodo poveikio požymių nebuvo ir priešnuodis nepaskirtas. Pagrindinei diagnozei suteikiamas įkandimo srities žaizdos kodas ir nurodomas išorinės priežasties kodas X20.00 Kontaktas su rudąja gyvate.

 

Jei dėl nuodo poveikio reikia suleisti priešnuodį, suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas T63.0 Gyvatės nuodų toksinis poveikis ir išorinės priežasties kodas, priskiriamas kategorijai X20.0 Kontaktas su nuodingomis gyvatėmis pagal paskirtą specifinį priešnuodį.

 

Jei paskirtas polivalentinis priešnuodis, suteikiamas išorinės priežasties kodas X20.09 Kontaktas su nepatikslinta nuodinga gyvate. Jam nepriklauso „egzotinio“ polivalentinio priešnuodžio paskyrimas po kontakto su ne Lietuvoje gyvenančiomis nuodingomis gyvatėmis ir atpažinus įkandusią gyvatę. Tokiu atveju suteikiamas išorinės priežasties kodas X20.08 Kontaktas su kitomis patikslintomis nuodingomis gyvatėmis.

 

Kontaktas su žinoma nuodingąja gyvate gali taip pat įvykti ir gyvatei nesuleidus nuodų. Tokia situacija vadinama „sausas įkandimas“ ir nedraudžia suteikti kodo, priskiriamo kategorijai X20.0 Kontaktas su nuodingomis gyvatėmis, kai tikrai įrodyta, kad gyvatė yra nuodinga.

 

Alerginės reakcijos į gyvatės nuodus

Po nuodų patekimo gali pasireikšti alerginės reakcijos kartu su toksiniu poveikiu arba be jo. Tai dažniau pasireiškia profesionaliems reptilijų augintojams, kuriems jau išsivystė alergija į nuodus. Tokiais atvejais alerginei reakcijai į gyvatės nuodus nurodyti suteikiamas kodas, priskiriamas kategorijai T78 Nepageidaujami poveikiai, neklasifikuojami kitur. 

 

Priešnuodis

Gyvačių įkandimams gydyti naudojami polivalentiniai ar monovalentiniai priešnuodžiai.

 

Taip pat yra karpotosios skorpenos (Synanceia horrida), iksodinių erkių (Ixodes holocyclus), juodosios našlės voro (Latrodectus hasselti) ir piltuvėltinklio voro (Atrax robustus) priešnuodžių.

 

Pacientams gali būti suleidžiamos kelios priešnuodžio ampulės. Tokiems pacientams galima suleisti minėtas ampules po vienkartinę boliuso injekciją arba sumaišyti dviejų ampulių turinį.

 

Priešnuodžio suleidimui suteikiamas kodas, priskiriamas blokui [1920] Farmakoterapijos preparatų įvedimas pratęsiant kodą -04.

Priešnuodžio nepageidaujamas poveikis

Klinikiniai koduotojai turėtų pasitarti su klinicistu dėl bet kokio galimo priešnuodžio nepageidaujamo poveikio.

 

Požymiai, leidžiantys įtarti priešnuodžio nepageidaujamą poveikį: 

Pastaba:

Koduotojus reikia įspėti, kad reikia atskirti šių vaistų naudojimo alerginėms reakcijoms gydyti nuo jų naudojimo premedikacijai prieš suleidžiant priešnuodį. Dabar rekomenduojama premedikacija poodine adrenalino injekcija prieš intraveninių priešnuodžių nuo gyvačių suleidimą. Koduotojai turėtų išsiaiškinti su klinicistu, ar adrenalino injekcija buvo profilaktiškai naudojama prieš priešnuodžio injekciją ar nepageidaujamo poveikio gydymo tikslais.

 

Anafilaksinės reakcijos

Anafilaksinėms reakcijoms, kurios nurodytos kaip po priešnuodžio suleidimo atsiradęs nepageidaujamas poveikis, suteikiamas kodas T80.5 Serumo sukeltas anafilaksinis šokas.

 

Seruminė liga

Seruminė liga vystosi dėl imuninių kompleksų kaupimosi ir yra svetimų baltymų mišinio (priešnuodžio) suleidimo  komplikacija.

 

Naudojant kelias priešnuodžio ampules, padažnėja vėlyvųjų reakcijų, ypač seruminės ligos atvejų. Šios reakcijos dažniausiai pasireiškia praėjus dviems savaitėms po priešnuodžio suleidimo. Seruminei ligai suteikiamas kodas T80.6 Kitos reakcijos į serumą.

 

Kitos patikslintos priešnuodžių nepageidaujamo poveikio reakcijos

Kitoms patikslintoms nepageidaujamo poveikio reakcijoms po priešnuodžio injekcijos suteikiamas kodas T80.6 Kitos reakcijos į serumą. Jei medicinos dokumentuose nurodyta nepatikslinta nepageidaujamo poveikio reakcija, koduotojai turėtų kreiptis į klinicistą dėl minėtos reakcijos patikslinimo. Jei išsamesnės informacijos gauti nepavyksta, suteikiamas kodas T88.7 Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis.

 

Visiems priešnuodžių nepageidaujamo poveikio atvejams suteikiamas išorinės priežasties kodas Y59.3 Imunoglobulino nepageidaujamas poveikis.

 

Kontaktas su nenuodingąja gyvate

Jei neįrodyta, kad gyvatė buvo nuodinga, pagrindinei diagnozei suteikiamas atviros žaizdos kodas ir išorinės priežasties kodas, priskiriamas kategorijai W59 Kitų roplių įkandimas ar suspaudimas. W59.0 Nenuodingos gyvatės įkandimas arba suspaudimas kodas suteikiamas, jei medicinos dokumentuose nurodyta, kad gyvatė buvo nenuodinga ir nėra nuodo patekimo požymių (žr. aukščiau). Jei dokumentuose nenurodyta, kad gyvatė buvo nenuodinga ir nėra nuodo patekimo požymių, suteikiamas išorinės priežasties kodas W59.1 Gyvatės įkandimas arba suspaudimas, nežinant, ar gyvatė nuodinga, ar nenuodinga.

 

Kontaktas su vorais

Nuodų patekimas po vorų įkandimo

Patekus nuodams po voro įkandimo, suteikiamas pagrindinės diagnozės kodas T63.3 Voro nuodų toksinis poveikis. Beveik visi vorai yra nuodingi (99,9 % vorų yra nuodingi). Taip pat suteikiamas išorinės priežasties kodas, priskiriamas kategorijai X21.- Sąlytis su nuodingaisiais vorais.

 

Kontaktas su baltauodegiais (Lamponidae šeimos) vorais ir kitais nekrozę sukeliančiais voragyviais

Įkandus baltauodegiams vorams ir kitiems voragyviams, kurių nuodai pasižymi nekrotizuojančiu poveikiu, įkandimo vietoje išsivysto audinių pūslės arba nekrozė. Daugelis pacientų nenurodo tikslaus buvusio įkandimo arba įkandusio gyvūno, net ir pajutus įkandimą. Todėl, daugeliu atveju turi būti svarstoma nekrotizuojančio arachnidizmo diagnozė. Vietiniai reiškiniai (įprastai pūslės, eritema arba sukietėjimas) po kelių savaičių išnyksta. Visais atvejais koduotojai turėtų pasitarti su klinicistu, kad nurodytų voro rūšį ir (arba) klinikinius požymius prieš suteikdami kodą X21.2 Kontaktas su baltauodegiais ir kitais vorais, sukeliančiais nekrozę.

 

Kontaktas su nenuodingu voru

Kodas W57 Nenuodingų vabzdžių ir kitų nenuodingų nariuotakojų sukandžiojimas arba įgėlimas suteikiamas tik tada, kai tiksliai nurodyta, kad voras nenuodingas.

 

Imunoterapija nuodais

Imunoterapija nuodais skiriasi nuo desensibilizacijos žiedadulkėmis arba dulkių erkių alergenais, kuri yra specifinė profilaktinės imunoterapijos rūšis (pvz., normalių gama imunoglobulinų infuzija). Imunoterapija nuodais apima mažų, bet didėjančių nuodų kiekių, o ne antikūnų, injekcijas. Imunoterapija nuodais laikoma plėviasparnių šeimos (Hymenoptera) (vabzdžių) sukeltų sisteminių alerginių reakcijų įprasto gydymo standartu. Naudojama daug įvairių dozavimo schemų, įtraukiant tradicinę (kai palaikomoji nuodų dozė pasiekiama per kelias savaites), skubią (palaikomoji dozė pasiekiama per kelias dienas) ir labai skubią (pasiekiama per kelias valandas). Skubios imunoterapijos atveju pacientui suleidžiamos didesnės nuodų dozės, palyginti su įprastiniais gydymo protokolais. Taip palaikomoji dozė pasiekiama žymiai greičiau ir anksčiau pradeda saugoti pacientą. Šiuo metu imunoterapija apsiriboja bičių, širšių, bendruomeninių vapsvų (Polistes dominula) ir europinių vapsvų nuodais.

 

Imunoterapijos nuodais dozavimo schemų santrauka

Procedūra (protokolas)

Laikas iki palaikomosios dozės

Nuodo tipas

Tradicinė (įprasta)

49 dienos

Bičių arba vapsvų

Klasterinė

29 dienos

Bičių arba vapsvų

Skubi

2–21 diena

Bičių arba vapsvų

Labai skubi

6 valandos

Vapsvų

 

Plėviasparnių vabzdžių būriui (Hymenoptera) priklauso vapsviniai (širšės, vapsvos), bitės, skruzdėlės, vyčiniai (Ichneumonoidea) ir augalėdžiai (Symphyta).

 

Klasifikavimas

 

Hospitalizuojant profilaktinei imunoterapijai desensibilizuoti bičių, vapsvų ir skruzdėlių nuodais, suteikiamas atitinkamas pagrindinės diagnozės kodas, priskiriamas kategorijai Z51.6 Desensibilizacija alergenams. Taip pat suteikiamas vienas iš toliau nurodytų procedūrų kodų, priklausomai nuo taikytos dozavimo schemos: