8 SKYRIUS
ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS PROCEDŪROS
(600-777 BLOKAI)
ŠIRDIS - PRIEŠIRDIS
INCIZIJA
600
Prieširdžio incizijos procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

Neįtraukta:

aritmijos rato abliacija (38287-03, 38287-04 38290-02 [601])

38512-00

Vieno prieširdžio papildomo laidumo tako perpjovimas
38515-00

Abiejų prieširdžių papildomų laidumo takų perpjovimas

Gydomoji procedūra prieširdžio virpėjimo atveju

SUARDYMAS
601
Prieširdžio suardymo procedūros
Įtraukta:

ši procedūra, kai taikoma:
krioabliacija 
 elektrofiziologinis ištyrimas
• didelio intensyvumo fokusuotas ultragarsas [HIFUS]
• lazeris 
• mikrobangos 
radiodažnuminė abliacija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

transezofaginė echokardiograma (55118-00 [1942])

Neįtraukta:

papildomo laidumo tako perpjovimas (38512-00, 38515-00 [600])

38287-02

Kairiojo prieširdžio aritmijos rato arba židinio abliacija kateteriu

Plaučių venos izoliavimas perkutaniniu būdu

Įtraukta:

kairiojo prieširdžio prieiga, atliekant pertvaros (transseptalinę) punkciją

38290-01

Abiejų prieširdžių aritmijos rato arba židinio abliacija kateteriu

Plaučių venos izoliavimas, atliekant dešiniojo prieširdžio aritmijos rato arba židinio abliaciją perkutaniniu būdu

Įtraukta:

kairiojo prieširdžio prieiga, atliekant pertvaros (transseptalinę) punkciją

38287-01

Aritmijos rato arba židinio abliacija kateteriu, neklasifikuojama kitur

Atrioventrikulinės aritmijos rato arba židinio abliacija kateteriu

38287-04

Kairiojo prieširdžio aritmijos rato arba židinio abliacija atviru būdu

Plaučių venos izoliavimas atviru būdu

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama taikant:
sternotomiją
torakotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38290-02

Abiejų prieširdžių aritmijos rato arba židinio abliacija atviru būdu

Plaučių venos izoliavimas, atliekant dešiniojo prieširdžio aritmijos rato arba židinio abliaciją atviru būdu

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama taikant:
sternotomiją
torakotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38287-03

Aritmijos rato arba židinio abliacija atviru būdu, neklasifikuojama kitur

Atrioventrikulinio aritmijos rato arba židinio abliacija atviru būdu

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama taikant:
sternotomiją
torakotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

EKSCIZIJA
602
Prieširdžio ekscizijos procedūros
38670-00

Prieširdžio sienelės arba prieširdžių pertvaros pažeidimo ekscizija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai taip pat atliekama prieširdžio rekonstrukcija, taikant:
konduitą (38673-01 [604])
plastiką lopu (38673-00 [604])

ATSTATYMAS
603
Prieširdžio atstatymo procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

96219-00

Perkutaninė kairiojo prieširdžio ausytės plastika
Įtraukta:

širdies kateterizavimas
kairiojo prieširdžio:
• filtras
• obliteruojantis prietaisas

96220-00

Kairiojo prieširdžio ausytės plastika
Įtraukta:

perspaudimas
ekscizija
perrišimas
užsiuvimas
plastika (klostymas)
sukabinimas

38757-02

Ekstrakardinio konduito sukūrimas tarp prieširdžio ir plaučių arterijos
38760-02

Ekstrakardinio konduito tarp prieširdžio ir plaučių arterijos keitimas
38745-00

Veninio pritekėjimo sukeitimas prieširdžių lygyje

Prieširdžių sukeitimo procedūra
Prieširdžių pertvaros įsiuvimas keičiant veninį pritekėjimą
Mustardo (Mustard) operacija
Seningo (Senning) operacija

90224-00

Stambiųjų kraujagyslių transpozicijos korekcija

Arterinės kraujotakos sukeitimo procedūra

Neįtraukta:

šunto įterpimas tarp dešiniojo skilvelio ir plaučių arterijos (38757-00 [613])
prieširdžių pertvaros įsiuvimas keičiant veninį pritekėjimą (38745-00 [603])

REKONSTRUKCIJA
604
Prieširdžio rekonstrukcijos procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38673-00

Prieširdžio sienelės arba prieširdžių pertvaros ekscizija ir rekonstrukcija lopu
38673-01

Prieširdžio sienelės arba prieširdžių pertvaros ekscizija ir rekonstrukcija konduitu
REVIZIJA
605
Prieširdžio revizijos procedūros
90200-00

Cerebrospinalinio skysčio [CSF] šunto prieširdyje revizija

Revizija:
cisternos-prieširdžio šunto, prieširdyje
skilvelio-prieširdžio šunto, distalinėje dalyje

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

KITOS PROCEDŪROS
606
Kitos prieširdžio procedūros
96221-00

Kitos uždaros intratorakalinės prieširdžio procedūros

Perkutaninės intratorakalinės prieširdžio procedūros, neklasifikuojamos kitur

96221-01

Kitos intratorakalinės prieširdžio procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

 dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

ŠIRDIS - SKILVELIS
TYRIMAI
607
Skilvelio ištyrimo procedūros
59903-00

Kairiojo skilvelio ventrikulografija
Angiokardiografija: 
 aortos vožtuvo 
 kairiojo: 
   prieširdžio
   skilvelio (nutekamųjų takų)
59903-01

Dešiniojo skilvelio ventrikulografija
Angiokardiografija:
plaučių vožtuvo
dešiniojo:
  prieširdžio
  skilvelio (nutekamųjų takų)
59903-02

Kairiojo ir dešiniojo skilvelio ventrikulografija
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
608
Skilvelio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38615-00

Kairiojo skilvelio pagalbinio įtaiso įdėjimas
38615-01

Dešiniojo skilvelio pagalbinio įtaiso įdėjimas
38618-00

Kairiojo ir dešiniojo skilvelio pagalbinio įtaiso įdėjimas
38627-00

Pagalbinio skilvelio įtaiso kaniulės reguliavimas
Pagalbinio skilvelio įtaiso kaniulės padėties keitimas
38621-00

Kairiojo skilvelio pagalbinio įtaiso pašalinimas
38621-01

Dešiniojo skilvelio pagalbinio įtaiso pašalinimas
38624-00

Kairiojo ir dešiniojo skilvelio pagalbinio įtaiso pašalinimas
SUARDYMAS
609
Skilvelio suardymo procedūros
38518-00

Skilvelio raumens abliacija
Įtraukta:

aneurizmektomija
sužadinimo žemėlapio sudarymas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

EKSCIZIJA
610
Skilvelio miektomija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama esant širdies pažeidimui (žr. [612] bloką)

38763-00

Kairiojo skilvelio miektomija
38763-01

Dešiniojo skilvelio miektomija
611
Skilvelio aneurizmos ekscizija

Kairiojo skilvelio aneurizmos plastika (klostymas)

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38507-00

Kairiojo skilvelio aneurizmektomija
38508-00

Kairiojo skilvelio aneurizmektomija ir plastika lopu
612
Kitos skilvelio ekscizijos procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38677-00

Skilvelio miokardo pažeidimo sluoksnio dalies ekscizija
38680-00

Skilvelio miokardo pažeidimo viso sluoksnio ekscizija, kai kartu atliekama atstatymo arba rekonstrukcijos procedūra
ATSTATYMAS
613
Pertvaros arba konduito procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38754-00

Intraventrikulinės pertvaros suformavimas naudojant lopą
38754-01

Intraventrikulinio konduito sukūrimas
38757-00

Ekstrakardinio konduito sukūrimas tarp dešiniojo skilvelio ir plaučių arterijos
Šunto įterpimas tarp dešiniojo skilvelio ir plaučių arterijos (distalinės)
Neįtraukta:
ši procedūra, kai atliekamas keitimas (38760-00 [613])
38757-01

Ekstrakardinio konduito sukūrimas tarp kairiojo skilvelio ir aortos

Apikalinio aortos šunto sukūrimas
Šuntas tarp kairiojo skilvelio viršūnės ir aortos

38760-00

Ekstrakardinio konduito tarp dešiniojo skilvelio ir plaučių arterijos keitimas

Šunto tarp dešiniojo skilvelio ir plaučių arterijos (distalinės) keitimas

38760-01

Ekstrakardinio konduito tarp kairiojo skilvelio ir aortos keitimas

Šunto keitimas:
apikalinio aortos
tarp kairiojo skilvelio viršūnės ir aortos

614
Kitos skilvelio atstatymo procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38766-00

Kairiojo skilvelio didinimo procedūra
38766-01

Dešiniojo skilvelio didinimo procedūra
KITOS PROCEDŪROS
615
Kitos skilvelio procedūros
38456-14

Kitos intratorakalinės širdies skilvelio procedūros, nenaudojant dirbtinės kraujo apytakos
38653-02

Kitos intratorakalinės širdies skilvelio procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką
ŠIRDIS - PERTVARA
EKSCIZIJA
616
Pertvaros ekscizijos procedūros
Neįtraukta:

prieširdžio pertvaros pašalinimas (38739-00 [619])

38748-00

Skilvelio pertvaros pašalinimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38748-01

Perkutaninė transliuminalinė miokardo pertvaros abliacija
ATSTATYMAS
617
Prieširdžio pertvaros defekto plastika
38742-00

Perkutaninė prieširdžio pertvaros defekto plastika
Įtraukta:
ši procedūra, kai naudojamas protezas arba įtaisas
38742-02

Prieširdžio pertvaros defekto plastika
Įtraukta:

plastika lopu

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

618
Skilvelio pertvaros defekto plastika
38751-00

Perkutaninė skilvelio pertvaros defekto plastika
Įtraukta:
ši procedūra, kai naudojamas protezas
38751-02

Skilvelio pertvaros defekto plastika
Įtraukta:

plastika lopu

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

619
Kitos pertvaros atstatymo procedūros
38270-00

Perkutaninė prieširdžio septostomija

Prieširdžio septostomija, transveninis metodas, naudojant:
balioną
geležtę

Įtraukta:

širdies kateterizavimas

38739-00

Prieširdžio septektomija arba septostomija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38509-00

Skilvelio pertvaros plyšimo chirurginis gydymas

Poinfarktinio (išeminio) skilvelio pertvaros defekto chirurginis gydymas

Įtraukta:

miokardo rezekcija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
vainikinės arterijos šuntavimas (žr. nuo [672] iki [679] bloko)

KITOS PROCEDŪROS
620
Kitos pertvaros procedūros
38456-12

Kitos intratorakalinės pertvaros procedūros, nenaudojant dirbtinės kraujo apytakos
38653-03

Kitos intratorakalinės pertvaros procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką
ŠIRDIS - AORTOS VOŽTUVAS
INCIZIJA
621
Aortos vožtuvo incizijos procedūros
38456-10

Atvira aortos vožtuvo valvulotomija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

ATSTATYMAS
622
Aortos vožtuvo atstatymas
Neįtraukta:
ši procedūra, kai atliekamas kylančiosios krūtinės aortos dalies atstatymas arba keitimas (žr. [685], [687] ir [688] blokus)
38483-00

Aortos vožtuvo burės dekalcifikacija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])
vožtuvo anuloplastika (38475, 38477 [622], [627] ir [633])

38270-01

Perkutaninė balioninė aortos vožtuvo plastika (valvuloplastika)

Perkutaninė balioninė aortos valvulotomija

Įtraukta:

širdies kateterizavimas

38475-02

Aortos vožtuvo anuloplastika
38477-02

Aortos vožtuvo anuloplastika, įterpiant žiedą
Aortos vožtuvo anuloplastika, įterpiant Cosgrove (-Edwards) žiedą
38480-00

Aortos vožtuvo atstatymas, 1 burės
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])
vožtuvo anuloplastika (38475, 38477 [622], [627] ir [633])

Neįtraukta:

aortos vožtuvo dekalcifikacija (38483-00 [622])

38481-00

Aortos vožtuvo atstatymas, ≥ 2 burių
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])
vožtuvo anuloplastika (38475, 38477 [622], [627] ir [633])

Neįtraukta:

aortos vožtuvo dekalcifikacija (38483-00 [622])

623
Aortos vožtuvo keitimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
chirurginis ūmaus infekcinio endokardito gydymas, atliekant širdies vožtuvo procedūrą (38493-00 [666])

38488-08

Perkutaninis aortos vožtuvo keitimas biologiniu protezu

Transkateterinis aortos vožtuvo implantavimas

Įtraukta:

širdies kateterizavimas
valvuloplastika

38488-00

Aortos vožtuvo keitimas mechaniniu protezu
38488-01

Aortos vožtuvo keitimas biologiniu protezu
38489-00

Aortos vožtuvo keitimas homotransplantatu
38489-01

Aortos vožtuvo keitimas nestentuotu heterotransplantatu
KITOS PROCEDŪROS
624
Kitos aortos vožtuvo procedūros
38456-15

Kitos intratorakalinės aortos vožtuvo procedūros, nenaudojant dirbtinės kraujo apytakos
38653-04

Kitos intratorakalinės aortos vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką
ŠIRDIS - DVIBURIS VOŽTUVAS
INCIZIJA
625
Dviburio vožtuvo incizijos procedūros
38487-00

Atvira dviburio vožtuvo valvulotomija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

ATSTATYMAS
626
Dviburio vožtuvo atstatymas
38485-01

Dviburio vožtuvo dekalcifikacija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])
vožtuvo anuloplastika (38475, 38477 [622], [627] ir [633])

38270-02

Perkutaninė balioninė dviburio vožtuvo plastika

Perkutaninė balioninė dviburio vožtuvo valvulotomija

Įtraukta:

širdies kateterizavimas

96222-00

Perkutaninė dviburio vožtuvo plastika, naudojant uždarymo prietaisą
Įtraukta:

širdies kateterizavimas naudojant:
 Evalve 
MitraClip

38480-01

Dviburio vožtuvo atstatymas, 1 burės
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])
vožtuvo anuloplastika (38475, 38477 [622], [627] ir [633])

Neįtraukta:

dviburio vožtuvo dekalcifikacija (38485-01 [626])

38481-01

Dviburio vožtuvo atstatymas, ≥ 2 burių
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])
vožtuvo anuloplastika (38475, 38477 [622], [627] ir [633])

Neįtraukta:

dviburio vožtuvo dekalcifikacija (38485-01 [626])

627
Dviburio vožtuvo anuloplastika
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38475-00

Dviburio vožtuvo anuloplastika
38477-00

Dviburio vožtuvo anuloplastika, įterpiant žiedą
Dviburio vožtuvo anuloplastika, įterpiant Cosgrove (-Edwards) žiedą
628
Dviburio vožtuvo keitimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
chirurginis ūmaus infekcinio endokardito gydymas, atliekant širdies vožtuvo procedūrą (38493-00 [666])

38488-09

Perkutaninis dviburio vožtuvo keitimas biologiniu protezu
Įtraukta:

širdies kateterizavimas
valvuloplastika

38488-02

Dviburio vožtuvo keitimas mechaniniu protezu
38488-03

Dviburio vožtuvo keitimas biologiniu protezu
38489-02

Dviburio vožtuvo keitimas homotransplantatu
REKONSTRUKCIJA
629
Dviburio vožtuvo rekonstrukcijos procedūros
38485-00

Dviburio vožtuvo žiedo rekonstrukcija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
dviburio vožtuvo dekalcifikacija (38485-01 [626])

KITOS PROCEDŪROS
630
Kitos dviburio vožtuvo procedūros
38456-16

Kitos intratorakalinės dviburio vožtuvo procedūros, nenaudojant dirbtinės kraujo apytakos
38653-05

Kitos intratorakalinės dviburio vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką
ŠIRDIS - TRIBURIS VOŽTUVAS
INCIZIJA
631
Triburio vožtuvo incizijos procedūros
38456-11

Atvira triburio vožtuvo valvulotomija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

ATSTATYMAS
632
Triburio vožtuvo atstatymas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])
vožtuvo anuloplastika (38475, 38477 [622], [627] ir [633])

38480-02

Triburio vožtuvo atstatymas, 1 burės
38481-02

Triburio vožtuvo atstatymas, ≥ 2 burių
633
Triburio vožtuvo anuloplastika
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38475-01

Triburio vožtuvo anuloplastika
38477-01

Triburio vožtuvo anuloplastika, įterpiant žiedą
Triburio vožtuvo anuloplastika, įterpiant Cosgrove (-Edwards) žiedą
634
Triburio vožtuvo keitimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
chirurginis ūmaus infekcinio endokardito gydymas, atliekant širdies vožtuvo procedūrą (38493-00 [666])

38488-10

Perkutaninis triburio vožtuvo keitimas biologiniu protezu
Įtraukta:

širdies kateterizavimas
valvuloplastika

38488-04

Triburio vožtuvo keitimas mechaniniu protezu
38488-05

Triburio vožtuvo keitimas biologiniu protezu
38489-03

Triburio vožtuvo keitimas homotransplantatu
KITOS PROCEDŪROS
635
Kitos triburio vožtuvo procedūros
38456-17

Kitos intratorakalinės triburio vožtuvo procedūros, nenaudojant dirbtinės kraujo apytakos
38653-06

Kitos intratorakalinės triburio vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką
ŠIRDIS - PLAUTINIO KAMIENO VOŽTUVAS
INCIZIJA
636
Plautinio kamieno vožtuvo incizijos procedūros
38456-01

Atvira plautinio kamieno vožtuvo valvulotomija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

ATSTATYMAS
637
Plautinio kamieno vožtuvo atstatymas arba keitimas
38270-03

Perkutaninė balioninė plautinio kamieno vožtuvo plastika

Perkutaninė balioninė plautinio kamieno valvulotomija

Įtraukta:

širdies kateterizavimas

38488-11

Perkutaninis plautinio kamieno vožtuvo keitimas biologiniu protezu

Transkateterinis plautinio kamieno vožtuvo implantavimas

Įtraukta:

širdies kateterizavimas
valvuloplastika

38488-06

Plautinio kamieno vožtuvo keitimas mechaniniu protezu
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
chirurginis ūmaus infekcinio endokardito gydymas, atliekant širdies vožtuvo procedūrą (38493-00 [666])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])

38488-07

Plautinio kamieno vožtuvo keitimas biologiniu protezu
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
chirurginis ūmaus infekcinio endokardito gydymas, atliekant širdies vožtuvo procedūrą (38493-00 [666])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])

38489-04

Plautinio kamieno vožtuvo keitimas homotransplantatu
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
chirurginis ūmaus infekcinio endokardito gydymas, atliekant širdies vožtuvo procedūrą (38493-00 [666])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])

38489-05

Plautinio kamieno vožtuvo keitimas nestentuotu heterotransplantatu
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
chirurginis ūmaus infekcinio endokardito gydymas, atliekant širdies vožtuvo procedūrą (38493-00 [666])
povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija (38490-00 [662])

KITOS PROCEDŪROS
638
Kitos plautinio kamieno vožtuvo procedūros
38456-18

Kitos intratorakalinės plautinio kamieno vožtuvo procedūros, nenaudojant dirbtinės kraujo apytakos
38653-07

Kitos intratorakalinės plautinio kamieno vožtuvo procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką
ŠIRDIS - MIOKARDAS
INCIZIJA
639
Miokardo incizijos procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38650-00

Širdies miotomija
38650-02

Atvira krūtinės transmiokardinė revaskuliarizacija
38650-03

Kitos transmiokardinės revaskuliarizacijos procedūros

Transmiokardinė revaskuliarizacija:
perkutaninė
torakoskopinė

EKSCIZIJA
640
Miokardo ekscizijos procedūros
38418-03

Miokardo biopsija

Širdies biopsija, nepatikslinta

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38275-00

Miokardo biopsija, atliekant širdies kateterizavimą
38650-01

Širdies miektomija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

ATSTATYMAS
641
Miokardo atstatymo procedūros
90206-00

Širdies mioplastika
Įtraukta:

širdies stimuliatoriaus implantavimas
raumens perkėlimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

KITOS PROCEDŪROS
642
Miokardo apsaugojimo procedūros
38600-00

Dirbtinė kraujo apytaka, centrinis kaniuliavimas

Dirbtinė kraujo apytaka, nepatikslinta
Ekstrakorporinė apytaka, taikant centrinį kaniuliavimą

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su atvira chirurgine širdies operacija
ši procedūra, naudojant dirbtinės širdies ir plaučių aparatą

Neįtraukta:

konkrečios procedūros, kai atliekama dirbtinė kraujo apytaka (38653 [606], [615], [620], [624], [630], [635], [638], [666] ir [681])

38603-00

Dirbtinė kraujo apytaka, periferinis kanuliavimas

Ekstrakorporinė kraujo apytaka, taikant periferinį kaniuliavimą

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su atvira chirurgine širdies operacija
ši procedūra, naudojant dirbtinės širdies ir plaučių aparatą

Neįtraukta:

konkrečios procedūros, kai atliekama dirbtinė plaučių apytaka (38653 [606], [615], [620], [624], [630], [635], [638], [666] ir [681])

38627-01

Dirbtinės kraujo apytakos kaniulės reguliavimas
Dirbtinės kraujo apytakos kaniulės padėties keitimas
22075-00

Kraujo apytakos stabdymas esant giliai hipotermijai

Širdies sustabdymas esant giliai hipotermijai
Hipoterminis sustojimas

38588-00

Kardioplegija

Antegradinis / retrogradinis kraujo arba kristaloidų paskyrimas kardioplegijai, atliekant vainikinio ančio kateterizavimą / kaniuliavimą

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama taikant:
pumpuojamąjį oksigenatorių
ritininę pompą

38577-00

Selektyvi cerebrinė perfuzija kraujo apytakos stabdymo metu, esant giliai hipotermijai

Antegradinė arba retrogradinė cerebrinė perfuzija kraujo apytakos sustabdymo metu, esant giliai hipotermijai

90225-00

Ekstrakorporinė membraninė oksigenacija [ECMO]
Neįtraukta:

ekstrakorporinė kraujo apytaka atviros chirurginės širdies operacijos metu, taikant kaniuliavimą:
centrinį (38600-00 [642])
periferinį (38603-00 [642])

38627-02

Ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos kaniulės reguliavimas
Ekstrakorporinės membraninės oksigenacijos kaniulės padėties keitimas
ŠIRDIS - ŠIRDIPLĖVĖ
INCIZIJA
643
Širdies drenavimo procedūros
38359-00

Perikardocentezė
38450-00

Transtorakalinis perikardo drenavimas

Transtorakalinis perikardo „lango“ sukūrimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38452-00

Subksifoidinis perikardo drenavimas

Subksifoidinis perikardo „lango“ sukūrimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apykaita (38600-00, 38603-00 [642])

38450-01

Torakoskopinis perikardo drenavimas
Torakoskopinis perikardo „lango“ sukūrimas
644
Kitos perikardo incizijos procedūros
38647-00

Torakalinių sąaugų šalinimas

Sąaugų šalinimas:
krūtinės ląstos sienos
perikardo

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apykaita (38600-00, 38603-00 [642])

EKSCIZIJA
645
Perikardo biopsija
38436-02

Torakoskopinė perikardo biopsija
38450-02

Perikardo biopsija, transtorakalinė prieiga
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38450-03

Perikardo biopsija, subksifoidinė prieiga
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

646
Kitos perikardo ekscizijos procedūros
38456-06

Torakoskopinė perikardo pažeidimo ekscizija
Įtraukta:
cista
38456-05

Perikardo pažeidimo ekscizija
Įtraukta:

cista

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38447-01

Torakoskopinė perikardektomija, dalinė arba visiška
Torakoskopinė dalinė perikardektomija, atliekama siekiant sukurti perikardo „langą“
38447-00

Perikardektomija, dalinė arba visiška

Dalinė perikardektomija, atliekama siekiant sukurti perikardo „langą“

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

ŠIRDIS - KITOS SRITYS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
647
Širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus laikinojo transveninio elektrodo įvedimas

Laikinojo endokardinio elektrodo įvedimas

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su chirurgine širdies operacija, –  kodo nenaudokite

38256-00

Laikinojo transveninio elektrodo įvedimas į prieširdį
38256-01

Laikinojo transveninio elektrodo įvedimas į skilvelį
648
Širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas
Nuolatinio endokardinio elektrodo implantavimas
Įtraukta:
ši procedūra, atliekama naudojant perkutaninę prieigą
38368-00

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas į kairįjį skilvelį
Įtraukta:

elektrofiziologiniai širdies tyrimai
implantavimas per vainikinį antį

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas (38353-00 [650])
 širdies stimuliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas į kitą (-as) širdies kamerą (-as) (38350-00 [648])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38390-01 [648])

38390-01

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas į kairįjį skilvelį
Įtraukta:

implantavimas per vainikinį antį

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas (38393-00 [653])
širdies defibriliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas į kitą (-as) širdies kamerą (-as) (38390-02 [648])

38350-00

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas į kitą (-as) širdies kamerą (-as)

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas, nepatikslintas

Įtraukta:

elektrofiziologiniai širdies tyrimai
ši procedūra, kai implantuojama į kairįjį prieširdį, dešinįjį prieširdį arba dešinįjį skilvelį

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas (38353-00 [650])
širdies stimuliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas į kairįjį skilvelį (38368-00 [648])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38390-02 [648])

38390-02

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas į kitą (-as) širdies kamerą (-as)

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas, nepatikslintas

Įtraukta:

ši procedūra, kai implantuojama į kairįjį prieširdį, dešinįjį prieširdį arba dešinįjį skilvelį

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas (38393-00 [653])
širdies defibriliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo implantavimas į kairįjį skilvelį (38390-02 [648])

649
Širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus kito elektrodo arba plokštelinio elektrodo implantavimas
90202-01

Širdies stimuliatoriaus laikinojo transkutaninio elektrodo uždėjimas
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su chirurgine širdies operacija, –  kodo nenaudokite

90202-00

Širdies stimuliatoriaus laikinojo epikardinio elektrodo uždėjimas

Širdies stimuliatoriaus laikinojo miokardinio elektrodo uždėjimas

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama:
taikant sternotomiją
per subksifoidinę prieigą
taikant torakotomiją

Neįtraukta:

ši procedūra:
atliekama kartu su chirurgine širdies operacija, – kodo nenaudokite
kai naudojama ir defibriliavimo funkcija (90202-02 [649])

90202-02

Širdies defibriliatoriaus laikinojo epikardinio elektrodo uždėjimas

Širdies defibriliatoriaus laikinojo miokardinio elektrodo uždėjimas

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama:
taikant sternotomiją
per subksifoidinę prieigą
taikant torakotomiją

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su chirurgine širdies operacija, –  kodo nenaudokite

38390-00

Širdies defibriliatoriaus plokštelinių elektrodų implantavimas

Širdies defibriliatoriaus plokštelinių elektrodų implantavimas:
epikardinio
miokardinio

Įtraukta:

laido tarp plokštelinio elektrodo ir generatoriaus prijungimas
ši procedūra, atliekama:
taikant sternotomiją
per subksifoidinę prieigą
taikant torakotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
(automatinio) (implantuojamo) širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas (38393-00 [653])

38473-00

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo implantavimas per subksifoidinę prieigą

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo implantavimas per subksifoidinę prieigą

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas (38353-00 [650])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38473-01 [649])

38473-01

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo implantavimas per subksifoidinę prieigą

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo implantavimas per subksifoidinę prieigą

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas (38393-00 [653])

38470-00

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo implantavimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo implantavimas, atliekant:
sternotomiją
torakotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas (38353-00 [650])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38470-01 [649])

38470-01

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo implantavimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo implantavimas, atliekant:
sternotomiją
torakotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas (38393-00 [653])

38654-00

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio kairiojo skilvelio elektrodo implantavimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją
Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas (38353-00 [650])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38654-03 [649])

38654-03

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio kairiojo skilvelio elektrodo implantavimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją
Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas (38393-00 [653])

650
Širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas
38353-00

Širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas
Implantavimas:  
biventrikulinio stimuliatoriaus  
širdies:  
stimuliatoriaus įtaiso  
resinchronizacijos terapijos prietaiso  
dviejų }
vienos } kameros(-ų) stimuliatoriaus
trijų }
Įtraukta:

elektrofiziologiniai širdies tyrimai
(abdominalinės) (krūtinės) kišenės formavimas generatoriui implantuoti
implantuoto širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus testavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

nuolatinio elektrodo implantavimas (38350-00, 38368-00 [648], 38470-00, 38473-00, 38654-00 [649])

Neįtraukta:

širdies:
veiklos monitorius (kilpos registravimo įrenginys) (38285-00 [1604])
resinchronizavimo prietaisas, turintis defibriliatoriaus funkciją(38393-00 [653])
stimuliatorius kartu su automatiniu implantuojamu kardioverteriu-defibriliatoriumi (38393-00 [653])
širdies stimuliatoriaus generatoriaus keitimas (38353-01 [655])

653
Širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas
38393-00

Širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas

Automatinio defibriliatoriaus implantavimas
(Automatinio) širdies defibriliatoriaus, turinčio stimuliavimo funkciją, implantavimas
Implantavimas:
automatinio implantuojamo kardioverterio-defibriliatoriaus
širdies resinchronizacijos įtaiso, turinčio defibriliavimo funkciją
dviejų kamerų implantuojamo kardioverterio-defibriliatoriaus
implantuojamo kardioverterio
implantuojamo kardioverterio-defibriliatoriaus (generatoriaus)
vienos kameros implantuojamo kardioverterio-defibriliatoriaus

Įtraukta:

(abdominalinės) (krūtinės) kišenės formavimas generatoriui implantuoti
intraoperacinis defibriliatoriaus matavimas arba testavimas
implantuoto širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus testavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

implantavimas:
  plokštelinių elektrodų (38390-00 [649])
  nuolatinio elektrodo (38390-01, 38390-02 [648], 38470-01, 38473-01, 38654-03 [649])
Neįtraukta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus keitimas (38393-01 [656])

654
Širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus elektrodo korekcija, keitimas arba šalinimas
90203-00

Širdies stimuliatoriaus transveninio elektrodo korekcija
Taisymas }
Padėties keitimas } širdies stimuliatoriaus transveninio elektrodo
Revizija }
Stabilizavimas }
Neįtraukta:

ši procedūra:
taikoma kairiajam skilveliui, atliekant torakotomiją, sternotomiją arba per subksifoidinę prieigą (90203-02 [654])
ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (90203-08 [654])

90203-08

Širdies defibriliatoriaus transveninio elektrodo korekcija
Taisymas }
Padėties keitimas } širdies defibriliatoriaus transveninio elektrodo
Revizija }
Stabilizavimas }
Neįtraukta:

ši procedūra, taikoma kairiajam skilveliui, atliekant torakotomiją, sternotomiją arba per subksifoidinę prieigą (90203-09 [654])

90203-02

Širdies stimuliatoriaus kairiojo skilvelio elektrodo korekcija, atliekant torakotomiją, sternotomiją arba per subksifoidinę prieigą
Neįtraukta:
ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (90203-09 [654])
90203-09

Širdies defibriliatoriaus kairiojo skilvelio elektrodo korekcija, atliekant torakotomiją, sternotomiją arba per subksifoidinę prieigą
38456-21

Širdies stimuliatoriaus epikardinio elektrodo korekcija
Taisymas }
Padėties keitimas } širdies stimuliatoriaus epikardinio elektrodo
Revizija }
Stabilizavimas }
Įtraukta:

ši procedūra, atliekama:
taikant sternotomiją
per subksifoidinę prieigą
taikant torakotomiją

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38456-28 [654])

38456-28

Širdies defibriliatoriaus epikardinio elektrodo korekcija
Taisymas }
Padėties keitimas } širdies defibriliatoriaus epikardinio elektrodo
Korekcija }
Stabilizavimas }
Įtraukta:

ši procedūra, atliekama:
taikant sternotomiją
per subksifoidinę prieigą
taikant torakotomiją

90203-03

Širdies stimuliatoriaus laikinojo transveninio elektrodo keitimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (90203-10 [654])

90203-10

Širdies defibriliatoriaus laikinojo transveninio elektrodo keitimas
38456-22

Širdies stimuliatoriaus laikinojo epikardinio elektrodo keitimas

Širdies stimuliatoriaus laikinojo miokardinio elektrodo keitimas

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama:
taikant sternotomiją
per subksifoidinę prieigą
taikant torakotomiją

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38456-29 [654])

38456-29

Širdies defibriliatoriaus laikinojo epikardinio elektrodo keitimas

Širdies defibriliatoriaus laikinojo miokardinio elektrodo keitimas

Įtraukta:

ši procedūra, kai atliekama:
 sternotomija 
torakotomija

38390-03

Širdies defibriliatoriaus plokštelinių elektrodų keitimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus keitimas (38393-01 [656])

38368-01

Širdies stimuliatoriaus kairiojo skilvelio nuolatinio transveninio elektrodo keitimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus keitimas (38353-01 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra:
atliekama taikant torakotomiją arba sternotomiją (38654-01 [654])
kai yra defibriliavimo funkcija (38368-03 [654])

38368-03

Širdies defibriliatoriaus kairiojo skilvelio nuolatinio transveninio elektrodo keitimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus keitimas (38393-01 [656])

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama taikant torakotomiją arba sternotomiją (38654-01 [654])

38350-01

Širdies stimuliatoriaus kitos (-ų) širdies kameros (-ų) nuolatinio transveninio elektrodo keitimas

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo keitimas, nepatikslintas

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama kairiajame prieširdyje, dešiniajame prieširdyje arba dešiniajame skilvelyje

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus keitimas (38353-01 [655])

Neįtraukta:

kai yra defibriliavimo funkcija (38350-03 [654])

38350-03

Širdies defibriliatoriaus kitos (-ų) širdies kameros (-ų) nuolatinio transveninio elektrodo keitimas

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo keitimas, nepatikslintas

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama kairiajame prieširdyje, dešiniajame prieširdyje arba dešiniajame skilvelyje

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus keitimas (38393-01 [656])

38654-01

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio kairiojo skilvelio elektrodo keitimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją
Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus keitimas (38353-01 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38654-04 [654])

38654-04

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio kairiojo skilvelio elektrodo keitimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją
Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus keitimas (38393-01 [656])

38456-23

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo keitimas per subksifoidinę prieigą

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo keitimas per subksifoidinę prieigą

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus keitimas (38353-01 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38456-30 [654])

38456-30

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo keitimas per subksifoidinę prieigą

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo keitimas per subksifoidinę prieigą

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus keitimas (38393-01 [656])

38456-24

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo keitimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo keitimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus keitimas (38353-01 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38456-31 [654])

38456-31

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo keitimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo keitimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus keitimas (38393-01 [656])

90203-04

Širdies stimuliatoriaus laikinojo transveninio elektrodo pašalinimas
Neįtraukta:
ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (90203-11 [654])
90203-11

Širdies defibriliatoriaus laikinojo transveninio elektrodo pašalinimas
38456-25

Širdies stimuliatoriaus laikinojo epikardinio elektrodo pašalinimas

Širdies stimuliatoriaus laikinojo miokardinio elektrodo pašalinimas

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama:
taikant sternotomiją
per subksifoidinę prieigą
taikant torakotomiją

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38456-32 [654])

38456-32

Širdies defibriliatoriaus laikinojo epikardinio elektrodo pašalinimas

Širdies defibriliatoriaus laikinojo miokardinio elektrodo pašalinimas

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama:
taikant sternotomiją
per subksifoidinę prieigą
taikant torakotomiją

38390-04

Širdies defibriliatoriaus plokštelinių elektrodų pašalinimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus pašalinimas (90203-07 [656])

38368-02

Širdies stimuliatoriaus kairiojo skilvelio nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas
Įtraukta:

ši procedūra, atliekama rankinio traukimo būdu

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus pašalinimas (38353-02 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38368-04 [654])

38368-04

Širdies defibriliatoriaus kairiojo skilvelio nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas
Įtraukta:

ši procedūra, atliekama rankinio traukimo būdu

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus pašalinimas (90203-07 [656])

38350-02

Širdies stimuliatoriaus kitos (-ų) širdies kameros (-ų) nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas, kitaip nenurodytas

Įtraukta:

ši procedūra:
atliekama rankinio traukimo būdu
kai pašalinama iš kairiojo prieširdžio, dešiniojo prieširdžio arba dešiniojo skilvelio

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus pašalinimas (38353-02 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38350-04 [654])

38350-04

Širdies defibriliatoriaus kitos (-ų) širdies kameros (-ų) nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas, kitaip nenurodytas

Įtraukta:

ši procedūra:
atliekama rankinio traukimo būdu
kai pašalinama iš kairiojo prieširdžio, dešiniojo prieširdžio arba dešiniojo skilvelio

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus pašalinimas (90203-07 [656])

38358-01

Širdies stimuliatoriaus kairiojo skilvelio nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas, naudojant ekstrakcijos prietaisą
Įtraukta:

naudojant:
ekstrakcijos įmovą
fiksavimo stiletą
kilpą

Pastaba:

atliekama šalinant prieš ilgą laiką (daugiau nei 6 mėnesius) implantuotą elektrodą

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus pašalinimas (38353-02 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38358-02 [654])

38358-02

Širdies defibriliatoriaus kairiojo skilvelio nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas, naudojant ekstrakcijos prietaisą
Įtraukta:

naudojant:
ekstrakcijos įmovą
fiksavimo stiletą
kilpą

Pastaba:

atliekama šalinant prieš ilgą laiką (daugiau nei 6 mėnesius) implantuotą elektrodą

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus pašalinimas (90203-07 [656])

38358-00

Širdies stimuliatoriaus kitos (-ų) širdies kameros (-ų) nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas, naudojant ekstrakcijos prietaisą

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas, nenurodyta kitaip, naudojant ekstrakcijos prietaisą

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama kairiajame prieširdyje, dešiniajame prieširdyje arba dešiniajame skilvelyje
naudojant:
ekstrakcijos įmovą
fiksavimo stiletą
kilpą

Pastaba:

atliekama šalinant prieš ilgą laiką (daugiau nei 6 mėnesius) implantuotą elektrodą

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus pašalinimas (38353-02 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38358-03 [654])

38358-03

Širdies defibriliatoriaus kitos (-ų) širdies kameros (-ų) nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas, naudojant ekstrakcijos prietaisą

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio transveninio elektrodo pašalinimas, jei kitaip nenurodyta, naudojant ekstrakcijos prietaisą

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama kairiajame prieširdyje, dešiniajame prieširdyje arba dešiniajame skilvelyje
naudojant:
ekstrakcijos įmovą
fiksavimo stiletą
kilpą

Pastaba:

atliekama šalinant prieš ilgą laiką (daugiau nei 6 mėnesius) implantuotą elektrodą

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus pašalinimas (90203-07 [656])

38654-02

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio kairiojo skilvelio elektrodo pašalinimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją
Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus pašalinimas (38353-02 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38654-05 [654])

38654-05

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio kairiojo skilvelio elektrodo pašalinimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją
Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus pašalinimas (90203-07 [656])

38456-26

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo pašalinimas per subksifoidinę prieigą

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo pašalinimas per subksifoidinę prieigą

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus pašalinimas (38353-02 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38456-33 [654])

38456-33

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo pašalinimas per subksifoidinę prieigą

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo pašalinimas per subksifoidinę prieigą

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus pašalinimas (90203-07 [656])

38456-27

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo pašalinimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją

Širdies stimuliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo pašalinimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

širdies stimuliatoriaus pašalinimas (38353-02 [655])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra defibriliavimo funkcija (38456-34 [654])

38456-34

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio epikardinio elektrodo pašalinimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją

Širdies defibriliatoriaus nuolatinio miokardinio elektrodo pašalinimas, atliekant torakotomiją arba sternotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

(automatinio) (implantuojamo) defibriliatoriaus generatoriaus pašalinimas (90203-07 [656])

655
Širdies stimuliatoriaus generatoriaus taisymas, keitimas arba šalinimas
90203-05

Širdies stimuliatoriaus generatoriaus taisymas
Taisymas }
Padėties keitimas } širdies stimuliatoriaus generatoriaus
Revizija }
Įtraukta:

stimuliatoriaus guolio revizija arba perkėlimas
implantuoto širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus testavimas

Neįtraukta:

atskira stimuliatoriaus guolio revizija arba perkėlimas (90219-00 [663])

38353-01

Širdies stimuliatoriaus generatoriaus keitimas
Įtraukta:

stimuliatoriaus guolio revizija arba perkėlimas
implantuoto širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus testavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

elektrodo keitimas (38350-01, 38368-01, 38456-23, 38456-24, 38654-01 [654])

38353-02

Širdies stimuliatoriaus generatoriaus pašalinimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

elektrodo pašalinimas (38350-02, 38358-00, 38358-01, 38368-02, 38456-26, 38456-27, 38654-02 [654])

656
Širdies defibriliatoriaus generatoriaus taisymas, keitimas arba šalinimas
90203-06

Širdies defibriliatoriaus generatoriaus taisymas
Taisymas }
Padėties keitimas } širdies defibriliatoriaus generatoriaus
Revizija }
Įtraukta:

defibriliatoriaus guolio revizija arba perkėlimas
implantuoto širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus testavimas

Neįtraukta:

atskira defibriliatoriaus guolio revizija arba perkėlimas (90219-00 [663])

38393-01

Širdies defibriliatoriaus generatoriaus keitimas
Įtraukta:

defibriliatoriaus guolio revizija arba perkėlimas
implantuoto širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus testavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

keitimas:  
  elektrodo (38350-03, 38368-03, 38456-30, 38456-31, 38654-04 [654])
  plokštelinių elektrodų (38390-03 [654])
90203-07

Širdies defibriliatoriaus generatoriaus pašalinimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

šalinimas:
  elektrodo (38350-04, 38358-02, 38358-03, 38368-04, 38456-33, 38456-34, 38654-05 [654])
  plokštelinių elektrodų (38390-04 [654])
657
Kitos kitų širdies sričių uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
13818-00

Dešiniosios širdies balioninio kateterio įvedimas

Swan-Ganz’o kateteris

Įtraukta:

širdies minutinio tūrio matavimas
plaučių arterijos pleištinio slėgio stebėjimas

EKSCIZIJA
659
Donoro širdies arba plaučių paėmimas
Įtraukta:

alotransplantato:
priežiūra
paruošimas

90204-00

Donoro širdies, skirtos persodinti, paėmimas
90204-01

Donoro širdies ir plaučio, skirtų persodinti, paėmimas
ATSTATYMAS
660
Širdies arba plaučių transplantacija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

90205-00

Širdies transplantacija
90205-01

Širdies ir plaučių transplantacija
661
Kitos kitų širdies sričių atstatymo procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38727-00

Intratorakalinių kraujagyslių atstatymas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas atstatymas:
aortos (38706, 38712-00 [693])
plautinio kamieno (38715-02 [717])
tuščiosios venos (90215-02 [732], 38721-01 [733], 90217-02 [734])

38727-01

Intratorakalinių kraujagyslių atstatymas, taikant anastomozę
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas atstatymas:
aortos (38706, 38712-00 [693])
plautinio kamieno (38715-02 [717])
tuščiosios venos (90215-02 [732], 38721-01 [733], 90217-02 [734])

REKONSTRUKCIJA
662
Kitų širdies sričių rekonstrukcijos procedūros
38490-00

Povožtuvinių struktūrų rekonstrukcija ir pakartotinis implantavimas

Gydymas, taikant rekonstrukciją ir pakartotinį implantavimą:
vožtuvo chordų
speninio raumens

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642]
vožtuvo keitimas: 
  dviburio (38488, 38489-02 [628])
  triburio (38488, 38489-03 [634])
REVIZIJA
663
Kitų širdies sričių revizijos procedūros
90219-00

Širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus guolio revizija arba perkėlimas
Įtraukta:

negyvybingų audinių pašalinimas

Neįtraukta:
ši procedūra, kai atliekama:
generatoriaus taisymas, perkėlimas arba revizija:
  defibriliatoriaus (90203-06 [656])
  stimuliatoriaus (90203-05 [655])
generatoriaus keitimas:
  defibriliatoriaus (38393-01 [656])
  stimuliatoriaus (38353-01 [655])
PAKARTOTINĖ OPERACIJA
664
Pakartotinė kitų širdies sričių operacija
38640-00

Pakartotinė operacija po kitos širdies procedūros, neklasifikuojama kitur
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

Pirmiausia koduoti:

atlikta (-os) chirurginė(-ės) procedūra (-os)

Neįtraukta:

su vainikinės arterijos jungties rekonstrukcija (38637-00 [680])

KITOS PROCEDŪROS
665
Elektrofiziologiniai tyrimai [EFT]
38209-00

Elektrofiziologinis širdies tyrimas, ≤ 3 kateterių

Ištyrimas:
atrioventrikulinio laidumo
sinusinio mazgo funkcijos
alpimo (sinkopės)
Paprastas skilvelių tachikardijos tyrimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas (38353-00 [650])

38212-00

Elektrofiziologinis širdies tyrimas, ≥ 4 kateterių

Antiaritminių vaistų testavimas
Sudėtingas skilvelinės tachikardijos tyrimas
Skilvelinės tachikardijos sukėlimas
Intraoperacinis širdies laidumo žemėlapio sudarymas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas (38353-00 [650])

38213-00

Širdies elektrofiziologinis tyrimas, atliekant širdies defibriliatoriaus tolesnį testavimą
666
Kitos kitų širdies sričių procedūros
38493-00

Chirurginis ūmaus infekcinio endokardito gydymas, atliekant širdies vožtuvo procedūrą
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

Pirmiausia koduoti:

atlikta (-os) širdies vožtuvo procedūra (-os) (žr. nuo [621] iki [638])

38456-00

Kitos intratorakalinės širdies procedūros, nenaudojant dirbtinės kraujo apytakos
Neįtraukta:

intratorakalinės procedūros:
aortos vožtuvo (38456-15 [624])
prieširdžio (96221-00 [606])
dviburio vožtuvo (38456-16 [630])
plautinio kamieno vožtuvo (38456-18 [638])
pertvaros (38456-12 [620])
triburio vožtuvo (38456-17 [635])
skilvelio (38456-14 [615])
širdies kraujagyslių (38456-19 [681])

38653-00

Kitos intratorakalinės širdies procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką

Atvira chirurginė širdies operacija, taikant dirbtinę kraujo apytaką, kitaip nenurodyta

Neįtraukta:

intratorakalinės procedūros:
aortos vožtuvo (38653-04 [624])
prieširdžio (96221-01 [606])
dviburio vožtuvo (38653-05 [630])
plautinio kamieno vožtuvo (38653-07 [638])
pertvaros (38653-03 [620])
triburio vožtuvo (38653-06 [635])
skilvelio (38653-02 [615])
širdies kraujagyslių (38653-08 [681])

VAINIKINĖS ARTERIJOS
TYRIMAI
667
Širdies kateterizavimas
Įtraukta:

širdies minutinio tūrio matavimas
dažo išsiplėtimo kreivės
fizinio krūvio testas
rentgenoskopija
oksimetrija
šunto aptikimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama vainikinių arterijų angiografija (38218 [668])

38200-00

Dešiniosios širdies pusės kateterizavimas
38203-00

Kairiosios širdies pusės kateterizavimas
38206-00

Dešiniosios ir kairiosios širdies pusės kateterizavimas
668
Vainikinių arterijų angiografija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

aortografija (59903-03 [1990])
ventrikulografija (59903 [607])

38215-00

Vainikinių arterijų angiografija
38218-00

Vainikinių arterijų angiografija ir kairiosios širdies pusės kateterizavimas
38218-01

Vainikinių arterijų angiografija ir dešiniosios širdies pusės kateterizavimas
38218-02

Vainikinių arterijų angiografija ir kairiosios bei dešiniosios širdies pusės kateterizavimas
EKSCIZIJA
669
Vainikinių arterijų ekscizijos procedūros
38309-00

Perkutaninė transliuminalininė rotacinė vainikinių arterijų aterektomija [PTCRA], 1 arterijos
Įtraukta:

balioninė angioplastika

38312-00

Perkutaninė transliuminalinė rotacinė vainikinių arterijų aterektomija [PTCRA], 1 arterijos, implantuojant 1 stentą
Įtraukta:
balioninė angioplastika
38312-01

Perkutaninė transliuminalinė rotacinė vainikinių arterijų aterektomija [PTCRA], 1 arterijos, implantuojant ≥ 2 stentus
Įtraukta:

balioninė angioplastika

38315-00

Perkutaninė transliuminalinė rotacinė vainikinių arterijų aterektomija [PTCRA], kelių arterijų
Įtraukta:
balioninė angioplastika
38318-00

Perkutaninė transliuminalinė rotacinė vainikinių arterijų aterektomija [PTCRA], kelių arterijų, implantuojant 1 stentą
Įtraukta:
balioninė angioplastika
38318-01

Perkutaninė transliuminalinė rotacinė vainikinių arterijų aterektomija [PTCRA], kelių arterijų, implantuojant ≥ 2 stentus
Įtraukta:

balioninė angioplastika

90218-00

Perkutaninė transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika su aspiracine trombektomija, 1 arterija

Perkutaninė transliuminalinė 1 vainikinės arterijos angioplastika su mechanine trombektomija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

vainikinių arterijų angioplastika, taikant stentavimą (žr. [671] bloką)

90218-01

Perkutaninė transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika su aspiracine trombektomija, kelios arterijos

Perkutaninė transliuminalinė kelių vainikinių arterijų angioplastika su mechanine trombektomija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

vainikinių arterijų angioplastika, taikant stentavimą (žr. [671] bloką)

90218-02

Perkutaninė transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika su apsaugančiu nuo embolijos prietaisu, 1 arterija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

vainikinių arterijų angioplastika, taikant stentavimą (žr. [671] bloką)

90218-03

Perkutaninė transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika su apsaugančiu nuo embolijos prietaisu, kelios arterijos
Papildomai koduoti, jei atlikta:

vainikinių arterijų angioplastika, taikant stentavimą (žr. [671] bloką)

38505-00

Atvira vainikinių arterijų endarterektomija
Įtraukta:

plastika lopu

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

ATSTATYMAS
670
Transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika
Neįtraukta:

• aspiracinė (mechaninė) vainikinės arterijos trombektomija (žr. [669] bloką)
• vainikinės arterijos aterektomija (žr. [669] bloką)
• endovaskulinis apsaugantis nuo embolijos prietaisas (žr. [669] bloką)
• vainikinės arterijos stentavimas (žr. [671] bloką)

38300-00

Perkutaninė transliuminalinė balioninė 1 vainikinės arterijos angioplastika
Perkutaninė transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika [PTCA] 1 vainikinės arterijos
38303-00

Perkutaninė transliuminalinė balioninė ≥ 2 vainikinių arterijų angioplastika

Perkutaninė transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika [PTCA] ≥ 2 vainikinių arterijų

38300-01

Atvira transliuminalinė balioninė 1 vainikinės arterijos angioplastika
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38303-01

Atvira transliuminalinė balioninė ≥ 2 vainikinių arterijų angioplastika
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

671
Transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika, taikant stentavimą

Transliuminalinė balioninė angioplastika

Įtraukta:

arterijos išplėtimas balionu
ši procedūra, naudojant vaistais impregnuotą (-us) stentą (-us)

Papildomai koduoti, jei atlikta:

vainikinių arterijų angioplastika:
  aspiracinė trombektomija (90218-00, 90218-01 [669])
  apsaugantis nuo embolijos prietaisas(90218-02, 90218-03 [669])
Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama vainikinės arterijos aterektomija (žr. [669] bloką)

38306-00

Perkutaninis 1 transliuminalinio stento implantavimas į vieną vainikinę arteriją
Perkutaninis 1 stento implantavimas į vieną vainikinę arteriją
38306-01

Perkutaninis ≥ 2 transliuminalinių stentų implantavimas į vieną vainikinę arteriją

Perkutaninis ≥ 2 stentų implantavimas į vieną vainikinę arteriją

38306-02

Perkutaninis ≥ 2 transliuminalinių stentų implantavimas į kelias vainikines arterijas

Perkutaninis ≥ 2 stentų implantavimas į kelias vainikines arterijas

38306-03

Atviras 1 transliuminalinio stento implantavimas į vieną vainikinę arteriją

Atviras 1 stento implantavimas į vieną vainikinę arteriją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38306-04

Atviras ≥ 2 transliuminalinių stentų implantavimas į vieną vainikinę arteriją

Atviras ≥ 2 stentų implantavimas į vieną vainikinę arteriją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

38306-05

Atviras ≥ 2 transliuminalinių stentų implantavimas į kelias vainikines arterijas

Atviras ≥ 2 stentų implantavimas į kelias vainikines arterijas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

672
Vainikinės arterijos šuntavimas - poodinės kojos venos jungtis
Įtraukta:

venos paėmimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
jungtis:
  arterijų (žr. nuo [674] iki [678] bloko)
  mišri (38500-05, 38503-05 [679])   
  patikslintos medžiagos, neklasifikuojamos kitur (90201 [679])
38497-00

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 poodinės kojos venos jungtį
38497-01

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 2 poodinės kojos venų jungtis
38497-02

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 3 poodinės kojos venų jungtis
38497-03

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant ≥ 4 poodinės kojos venų jungtis
673
Vainikinės arterijos šuntavimas - kitos veninės jungtys
Įtraukta:

venos paėmimas:
karališkosios (v. basilica)
galvinės (v. cephalica)

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
jungtis:
  arterijų (žr. nuo [674] iki [678] bloko)
  mišri (38500-05, 38503-05 [679])
  patikslintos medžiagos, neklasifikuojamos kitur (90201 [679])
Neįtraukta:

vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant poodinės kojos venos jungtį (žr. [672] bloką)

38497-04

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 kitos venos jungtį
38497-05

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 2 kitos venos jungtis
38497-06

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 3 kitos venos jungtis
38497-07

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant ≥ 4 kitos venos jungtis
674
Vainikinės arterijos šuntavimas - kairiosios vidinės krūtinės arterijos [LIMA] jungtis
Įtraukta:

arterijos paėmimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
jungtis:
  mišri (38500-05, 38503-05 [679])
  patikslintos medžiagos, neklasifikuojamos kitur (90201 [679])
  venos (žr. [672] ir [673] blokus)
atvira vainikinių arterijų endarterektomija (38505-00 [669])
38500-00

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 LIMA jungtį
38503-00

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant ≥ 2 LIMA jungtis
675
Vainikinės arterijos šuntavimas - dešiniosios vidinės krūtinės arterijos [RIMA] jungtis
Įtraukta:

arterijos paėmimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
jungtis:
  mišri (38500-05, 38503-05 [679])
  patikslintos medžiagos, neklasifikuojamos kitur (90201 [679])
  venos (žr. [672] ir [673] blokus)
atvira vainikinių arterijų endarterektomija (38505-00 [669])
38500-01

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 RIMA jungtį
38503-01

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant ≥ 2 RIMA jungtis
676
Vainikinės arterijos šuntavimas - stipininės arterijos jungtis
Įtraukta:

arterijos paėmimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
jungtis:
  mišri (38500-05, 38503-05 [679])
  patikslintos medžiagos, neklasifikuojamos kitur (90201 [679])
  venos (žr. [672] ir [673] blokus)
atvira vainikinių arterijų endarterektomija (38505-00 [669])
38500-02

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 stipininės arterijos jungtį
38503-02

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant ≥ 2 stipininės arterijos jungtis
677
Vainikinės arterijos šuntavimas - epigastrinės arterijos jungtis
Įtraukta:

paėmimas:
skrandžio-taukinės arterijos (a. gastroepiploica)
apatinės epigastrinės arterijos (a. epigastrica inferior)

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
jungtis:
  mišri (38500-05, 38503-05 [679])
  patikslintos medžiagos, neklasifikuojamos kitur (90201 [679])
  venos (žr. [672] ir [673] blokus)
atvira vainikinių arterijų endarterektomija (38505-00 [669])
38500-03

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 epigastrinės arterijos jungtį
38503-03

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant ≥ 2 epigastrinės arterijos jungtis
678
Vainikinės arterijos šuntavimas - kitos arterijos jungtis
Įtraukta:

arterijos paėmimas:
tarpšonkaulinės
blužnies
pomentinės
stipininės

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
jungtis:
  arterijos (žr. nuo [674] iki [677] bloko)
  mišri (38500-05, 38503-05 [679])
  patikslintos medžiagos, neklasifikuojamos kitur (90201 [679])
  venos (žr. [672] ir [673] blokus)
atvira vainikinių arterijų endarterektomija (38505-00 [669])
38500-04

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 kitos arterijos jungtį
38503-04

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant ≥ 2 kitos arterijos jungtis
679
Vainikinės arterijos šuntavimas - kita jungtis
Įtraukta:

paėmimas:
arterijos ar venos
eksperimentinės arterijos arba venos iš galvijų
sintetinės medžiagos (Gore-tex)

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
transplantacija:
  arterijos (žr. nuo [674] iki [678] bloko)
  venos (žr. [672] ir [673] blokus)
atvira vainikinių arterijų endarterektomija (38505-00 [669])
38500-05

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 mišrią jungtį

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 mišrią arterinę ir arterinę/veninę jungtį

Pastaba:

Mišri jungtis (transplantatas) –  arterijos ir arterijos, arterijos ir venos arba sintetinės medžiagos ir venos derinys

38503-05

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant ≥ 2 mišrias jungtis

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant ≥ 2 mišrias arterines ir arterines/venines jungtis

Pastaba:

Mišri jungtis (transplantatas) –  arterijos ir arterijos, arterijos ir venos arba sintetinės medžiagos ir venos derinys

90201-00

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 kitą jungtį, neklasifikuojamas kitur
90201-01

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 2 kitas jungtis, neklasifikuojamas kitur
90201-02

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 3 kitas jungtis, neklasifikuojamas kitur
90201-03

Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant ≥ 4 kitas jungtis, neklasifikuojamas kitur
PAKARTOTINĖ OPERACIJA
680
Pakartotinės vainikinių arterijų revaskuliarizacijos operacijos
38637-00

Vainikinės arterijos jungties pakartotinė rekonstrukcinė operacija
Įtraukta:

atjungimas
ekscizija
persiuvimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

Pirmiausia koduoti:

vainikinės arterijos šuntavimas (žr. nuo [672] iki [679] bloko)

KITOS PROCEDŪROS
681
Kitos vainikinių arterijų procedūros
38456-19

Kitos intratorakalinės širdies arterijų procedūros, nenaudojant dirbtinės kraujo apytakos
38653-08

Kitos intratorakalinės širdies arterijų procedūros, naudojant dirbtinę kraujo apytaką
AORTA
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
682
Aortos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
38362-00

Perkutaninis intraaortinės pompos baliono įvedimas
38609-00

Intraaortinės pompos baliono įvedimas, atliekant arteriotomiją
Intraaortinės pompos baliono įvedimas, atliekant išpjovimą
38612-00

Intraaortinės pompos baliono pašalinimas
Neįtraukta:
ši procedūra, kai atliekama plastika lopu (38613-00 [693])
ATSTATYMAS
Neįtraukta:

aortos žaizdos užsiuvimas (90210-02 [709], 90213-02 [710])
krūtininės aortos aneurizmos protezavimas (33103-00, 33145-00, 33109-00, 33148-00 [715])

684
Kylančiosios krūtininės aortos atstatymas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
ūmaus krūtininės aortos plyšimo arba atsisluoksniavimo chirurginis gydymas (38572-00 [693])
retrogradinė cerebrinė perfuzija kraujo apytakos sustabdymo metu, esant giliai hipotermijai (38577-00 [642])

Neįtraukta:

endovaskulinis (endoliuminalinis) pašalinimas (33116-00 [762])
ši procedūra, kai kartu atliekamas aortos lanko atstatymas (žr. [685] bloką)

38550-00

Kylančiosios krūtininės aortos atstatymas
38553-00

Kylančiosios krūtininės aortos atstatymas, kartu atliekant aortos vožtuvo atstatymą
38553-01

Kylančiosios krūtininės aortos atstatymas, kartu atliekant aortos vožtuvo pakeitimą
38556-00

Kylančiosios krūtininės aortos atstatymas, kartu atliekant aortos vožtuvo atstatymą ir vainikinių arterijų implantavimą
38556-01

Kylančiosios krūtininės aortos atstatymas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą ir vainikinių arterijų implantavimą
685
Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos atstatymas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
ūmaus krūtininės aortos plyšimo arba atsisluoksniavimo chirurginis gydymas (38572-00 [693])
retrogradinė cerebrinė perfuzija kraujo apytakos sustabdymo metu, esant giliai hipotermijai (38577-00 [642])

Neįtraukta:

endovaskulinis (endoliuminalinis) pašalinimas (33116-00 [762])

38559-00

Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos atstatymas
38562-00

Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos atstatymas, kartu atliekant aortos vožtuvo atstatymą
38562-01

Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos atstatymas, kartu atliekant aortos vožtuvo pakeitimą
38565-00

Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos atstatymas, kartu atliekant aortos vožtuvo atstatymą ir vainikinių arterijų implantavimą
38565-01

Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos atstatymas, kartu atliekant aortos vožtuvo pakeitimą ir vainikinių arterijų implantavimą
686
Nusileidžiančiosios krūtininės aortos atstatymas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
ūmaus krūtininės aortos plyšimo arba atsisluoksniavimo chirurginis gydymas (38572-00 [693])
retrogradinė cerebrinė perfuzija kraujo apytakos stabdymo metu, esant giliai hipotermijai (38577-00 [642])

Neįtraukta:

endovaskulinis (endoliuminalinis) pašalinimas  (33116-00 [762])

38568-00

Nusileidžiančiosios krūtininės aortos atstatymas
38571-00

Nusileidžiančiosios krūtininės aortos su šuntu atstatymas
687
Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
retrogradinė cerebrinė perfuzija kraujo apytakos sustabdymo metu, esant giliai hipotermijai (38577-00 [642])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas aortos lanko protezavimas (žr. [688] bloką)

38550-01

Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas
38553-02

Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo atstatymo procedūrą
38553-03

Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą
38556-02

Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo atstatymo procedūrą ir vainikinių arterijų implantavimą
38556-03

Kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą ir vainikinių arterijų implantavimą
688
Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
retrogradinė cerebrinė perfuzija kraujo apytakos sustabdymo metu, esant giliai hipotermijai (38577-00 [642])

38559-01

Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas
38562-02

Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo atstatymo procedūrą
38562-03

Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą
38565-02

Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo atstatymo procedūrą ir vainikinių arterijų implantavimą
38565-03

Aortos lanko ir kylančiosios krūtininės aortos protezavimas, kartu atliekant aortos vožtuvo keitimo procedūrą ir vainikinių arterijų implantavimą
689
Nusileidžiančiosios krūtininės aortos protezavimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
retrogradinė cerebrinė perfuzija kraujo apytakos sustabdymo metu, esant giliai hipotermijai (38577-00 [642])

38568-01

Nusileidžiančiosios krūtininės aortos protezavimas
38571-01

Nusileidžiančiosios krūtininės aortos su šuntu protezavimas
690
Atvirojo arterinio latako plastika
Įtraukta:
perspaudimas (angl. clipping) }
atskyrimas } atvirojo arterinio latako
perrišimas }
38700-00

Perkutaninė atvirojo arterinio latako plastika
Įtraukta:
ši procedūra, kai naudojamas protezas arba įtaisas
38700-01

Atvirojo arterinio latako plastika
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
retrogradinė cerebrinė perfuzija kraujo apytakos sustabdymo metu, esant giliai hipotermijai (38577-00 [642])

691
Kolateralinės širdies kraujagyslės plastika
38700-02

Perkutaninė kolateralinės širdies kraujagyslės plastika
38700-03

Kolateralinės širdies kraujagyslės plastika
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
retrogradinė cerebrinė perfuzija kraujo apytakos sustabdymo metu, esant giliai hipotermijai (38577-00 [642])

693
Aortos atstatymo procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])
retrogradinė cerebrinė perfuzija kraujo apytakos sustabdymo metu, esant giliai hipotermijai (38577-00 [642])

38706-00

Aortos atstatymas
38706-01

Aortos atstatymas, atliekant anastomozę
38712-00

Nutrūkusios aortos korekcija
38572-00

Ūmaus krūtininės aortos plyšimo ar atsisluoksniavimo chirurginis gydymas
Pirmiausia koduoti:

krūtininės aortos protezavimas:
  kylančiosios (žr. [684] ir [685] blokus)
  nusileidžiančios (žr. [686] bloką)
aneurizmos protezavimas naudojant protezą:
  krūtininės-pilvo aortos (33109-00 [715])
  krūtininės aortos (33103-00 [715])
43909-00

Aortopeksija

Tracheomaliacijos aortopeksija
Tracheopeksija

38613-00

Intraaortinės pompos baliono pašalinimas, atliekant arterijos plastiką lopu
ARTERIJOS
Pastaba:
taip pat žr. aortos procedūras (žr. nuo [682] iki [693] bloko)
Neįtraukta:
vainikinės arterijos (žr. nuo [667] iki [681] bloko)
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
694
Arterijos kateterizavimas
13303-00

Naujagimio bambos arterijos kateterizavimas / kaniuliavimas
34521-01

Intraabdominalinės arterijos kateterizavimas / kaniuliavimas
34524-00

Kitos arterijos kateterizavimas / kaniuliavimas
Neįtraukta:

ši procedūra:
kai prijungtas vaistų įvedimo prietaisas (išorinė infuzijos pompa) (34530-05 [766])
kraujo mėginio paėmimui kraujo dujų analizei (13842-00 [1858])
kai kartu atliekamas kraujagyslės prieigos prietaiso įterpimas (34528-02 [766])

34530-01

Arterijos kateterio pašalinimas
Įtraukta:

vaistų įvedimo prietaiso (išorinės infuzijos pompos) atjungimas

Neįtraukta:

kateterio fragmentų pašalinimas (35360 [742])
ši procedūra:
kai prijungtas vaistų įvedimo prietaisas (išorinė infuzijos pompa) (34530-05 [766])
kai kartu atliekamas kraujagyslės prieigos prietaiso įterpimas (34528-02 [766])

INCIZIJA
695
Arterijos chirurginis ištyrimas
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita kraujagyslių procedūra, –  kodo nenaudokite

34100-00

Miego arterijos chirurginis ištyrimas
34103-00

Poraktinės arterijos chirurginis ištyrimas
34103-01

Pažastinės arterijos chirurginis ištyrimas
34106-00

Žastinės arterijos chirurginis ištyrimas
34106-01

Stipininės arterijos chirurginis ištyrimas
34106-02

Alkūninės arterijos chirurginis ištyrimas
34103-02

Klubo arterijos chirurginis ištyrimas
34103-03

Šlauninės arterijos chirurginis ištyrimas
34103-04

Pakinklinės arterijos chirurginis ištyrimas
34106-03

Blauzdos arterijos chirurginis ištyrimas
34106-04

Kitos arterijos chirurginis ištyrimas
696
Kitos arterijos incizijos procedūros
34142-00

Pilvinio kamieno dekompresija
34145-00

Pakinklinės arterijos dekompresija
Įtraukta:
fibrozinio audinio ir raumenų išdalijimas
SUARDYMAS
697
Arterijos nutraukimas
Įtraukta:

perspaudimas (angl. clipping)
atskyrimas
perrišimas

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama diagnozavus visceralinės arterijos aneurizmą (33133-00, 33169-00 [698])
ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita kraujagyslių procedūra, –  kodo nenaudokite

34100-02

Miego arterijos nutraukimas
41707-00

Žandinės arterijos nutraukimas
Įtraukta:

ši procedūra, atliekama per transantralinę prieigą

Pastaba:

atliekama stabdant kraujavimą iš nosies

52141-00

Apatinio žandikaulio arterijos nutraukimas
41725-00

Akytkaulio arterijos nutraukimas
Įtraukta:

ši procedūra, atliekama per transorbitinę prieigą
atliekama stabdant kraujavimą iš nosies

52141-01

Veidinės arterijos nutraukimas
52141-02

Liežuvinės arterijos nutraukimas
34103-10

Poraktinės arterijos nutraukimas
34103-11

Pažastinės arterijos nutraukimas
34106-10

Žastinės arterijos nutraukimas
34106-11

Stipininės arterijos nutraukimas
34106-12

Alkūninės arterijos nutraukimas
34103-12

Klubo arterijos nutraukimas
34103-13

Šlauninės arterijos nutraukimas
34103-14

Pakinklinės arterijos nutraukimas
34106-13

Blauzdos arterijos nutraukimas
34106-14

Kitos arterijos nutraukimas
698
Kitos arterijos suardymo procedūros
33842-00

Pooperacinio kraujavimo arba trombozės kontrolė po chirurginės miego arba slankstelinės arterijos operacijos
33133-00

Visceralinės arterijos aneurizmos pašalinimas neatkuriant vientisumo
Įtraukta:

perrišimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atkuriamas vientisumas, taikant:
anastomozę (33130-00 [714])
šuntavimą (33130-01 [715])

33169-00

Plyšusios visceralinės arterijos aneurizmos pašalinimas neatkuriant vientisumo
Įtraukta:

perrišimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atkuriamas vientisumas, taikant:
anastomozę (33166-00 [714])
šuntavimą (33166-01 [715])

EKSCIZIJA
699
Periferinės arterijos biopsija
34109-00

Smilkininės arterijos biopsija
700
Endarterektomija
Įtraukta:

užbaigimas susiuvimu

Neįtraukta:

vainikinių arterijų endarterektomija (38505-00 [669])
ši procedūra, kai kartu atliekamas arterijos šuntavimas, ruošiant vietą anastomozei (33554-00 [701])

33500-00

Miego arterijos endarterektomija
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekama rezekcija su reanastomoze (32703-00 [718])

33506-00

Bevardės arterijos endarterektomija
Brachiocefalinės arterijos endarterektomija
33506-01

Poraktinės arterijos endarterektomija
33530-00

Pilvinio kamieno endarterektomija
33530-01

Viršutinės pasaito arterijos endarterektomija
33533-00

Pilvinio kamieno ir viršutinės pasaito arterijos endarterektomija
33536-00

Apatinės pasaito arterijos endarterektomija
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita apatinės pasaito arterijos procedūra, –  kodo nenaudokite

33509-00

Aortos endarterektomija
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita aortos procedūra, –  kodo nenaudokite

33512-00

Aortos ir klubo arterijos endarterektomija
Įtraukta:

ši vienos arba abiejų klubo arterijų procedūra

33515-00

Aortos ir šlauninės arterijos endarterektomija
Įtraukta:
ši vienos arba abiejų šlauninių arterijų procedūra
33521-00

Klubo ir šlauninės arterijos endarterektomija, vienpusė
33515-01

Klubo ir šlauninės arterijos endarterektomija, abipusė
33518-00

Klubo arterijos endarterektomija
33524-00

Inksto arterijos endarterektomija, vienpusė
33527-00

Inksto arterijos endarterektomija, abipusė
33539-00

Galūnių arterijų endarterektomija
Endarterektomija:
bendrosios }
paviršinės } šlaunies arterijos
Neįtraukta:

išplėstinė giliosios šlaunies arterijos endarterektomija (33542-00 [700])

33542-00

Išplėstinė giliosios šlaunies arterijos endarterektomija

Endarterektomija ≥ 7 cm ilgio
Išplėstinė giliosios šlaunies arterijos endarterektomija

90229-00

Kita endarterektomija
701
Endarterektomija, kurios metu paruošiama vieta anastomozei
33554-00

Endarterektomija, siekiant paruošti vietą anastomozei, kai kartu atliekamas arterijos šuntavimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

arterijos šuntavimas, naudojant:
  mišrų, sekvencinį arba kryžminį šuntą (32718, 32754, 32757 [713])
  sintetinę medžiagą (žr. [712] bloką)
  veną (žr. [711] bloką)
Neįtraukta:

atvira vainikinių arterijų endarterektomija (38505-00 [669])

702
Arterinė embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

ši procedūra su stentavimu

Neįtraukta:

arterijos šunto embolektomija arba trombektomija:
galūnių (33806-12 [703])
liemens (33803-02 [703])

90235-00

Intrakranijinės arterijos embolektomija arba trombektomija

Transkateterinė intrakranijinės arterijos embolektomija arba trombektomija

33800-00

Miego arterijos embolektomija arba trombektomija
Neįtraukta:

intrakranijinė vidinė miego arterija (90235-00 [702])

33803-00

Poraktinės arterijos embolektomija arba trombektomija
33803-01

Bevardės arterijos embolektomija arba trombektomija
33806-00

Pažastinės arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-01

Žastinės arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-02

Stipininės arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-03

Alkūninės arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-04

Pilvinio kamieno embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-05

Pasaito arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-06

Inksto arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-07

Blužnies arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-08

Klubo arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-09

Šlauninės arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-10

Pakinklinės arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

33806-11

Blauzdos arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

90230-00

Kitos arterijos embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:

trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija

703
Arterijos šunto embolektomija arba trombektomija
33803-02

Liemens arterijos šunto embolektomija arba trombektomija
33806-12

Galūnių arterijos šunto embolektomija arba trombektomija
Įtraukta:
trombolizinės arba kitokios medžiagos infuzija
704
Arterijos aterektomija
35312-00

Perkutaninė periferinės arterijos aterektomija
35312-01

Atvira periferinės arterijos aterektomija
705
Miego arterijos pažeidimo rezekcija

Rezekcija:
karotidinio kūno pažeidimo
švanomos

Įtraukta:

miego arterijų atstatymas

Neįtraukta:

pakartotinio miego arterijos pažeidimo rezekcija (žr. [706] bloką)

34148-00

Miego arterijos pažeidimo, kurio skersmuo ≤ 4 cm, rezekcija
34151-00

Miego arterijos pažeidimo, kurio skersmuo daugiau nei 4 cm, rezekcija
706
Miego arterijos pakartotinio pažeidimo rezekcija

Rezekcija:
pakartotinio karotidinio kūno pažeidimo
pakartotinės švanomos

Įtraukta:

miego arterijų atstatymas

34154-00

Miego arterijos pakartotinio pažeidimo rezekcija
ATSTATYMAS
Pastaba:
įskaitant trauminės arba chirurginės kilmės žaizdas
707
Arterijos plastika lopu
Papildomai koduoti, jei atlikta:

arterijos šuntavimas, naudojant:
  mišrų, sekvencinį arba kryžminį transplantatą (32718, 32754, 32757 [713])
  sintetinę medžiagą (žr. [712] bloką)
  veną (žr. [711] bloką)
Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama vainikinių arterijų endarterektomija (38505-00 [669])

33548-00

Arterijos plastika lopu, naudojant autologinę medžiagą

Arterijos šunto plastika lopu, naudojant autologinę medžiagą
Plastika lopu naudojant:
arteriją
veną

33548-01

Arterijos plastika lopu, naudojant sintetinę medžiagą

Arterijos šunto plastika lopu, naudojant sintetinę medžiagą

708
Tiesioginė arterijos plastika

Arterijos žaizdos užsiuvimas:
tiesioginis
šoninis

33824-00

Tiesioginė miego arterijos plastika
90209-00

Tiesioginė poraktinės arterijos plastika
90209-01

Tiesioginė bevardės arterijos plastika
90209-02

Tiesioginė aortos plastika
33815-00

Tiesioginė pažastinės arterijos plastika
33815-01

Tiesioginė žastinės arterijos plastika
33815-02

Tiesioginė stipininės arterijos plastika
33815-03

Tiesioginė alkūninės arterijos plastika
33833-00

Tiesioginė pilvinio kamieno plastika
33833-01

Tiesioginė inksto arterijos plastika
33833-02

Tiesioginė pasaito arterijos plastika
33833-03

Tiesioginė klubo arterijos plastika
33815-04

Tiesioginė šlauninės arterijos plastika
33815-05

Tiesioginė pakinklinės arterijos plastika
33815-06

Tiesioginė blauzdos arterijos plastika
33815-07

Tiesioginė šeivinės arterijos plastika
90209-03

Tiesioginė kitos arterijos plastika
709
Arterijos atstatymas, atliekant anastomozę

Arterijos vientisumo atstatymas, atliekant anastomozę

33827-00

Miego arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
90210-00

Poraktinės arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
90210-01

Bevardės arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
90210-02

Aortos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-00

Pažastinės arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-01

Žastinės arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-02

Stipininės arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-03

Alkūninės arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33836-00

Pilvinio kamieno atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33836-01

Inksto arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33836-02

Klubo arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33836-03

Pasaito arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-04

Šlauninės arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-05

Pakinklinės arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-06

Blauzdos arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-07

Šeivinės arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
32766-00

Kitos arterijos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
710
Arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją

Arterijos vientisumo atstatymas, atliekant interpoziciją

33830-00

Miego arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
90213-00

Poraktinės arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
90213-01

Bevardės arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
90213-02

Aortos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-00

Pažastinės arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-01

Žastinės arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-02

Stipininės arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-03

Alkūninės arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
33839-00

Pilvinio kamieno atstatymas, atliekant interpoziciją
33839-01

Inksto arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
33839-02

Pasaito arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
33839-03

Klubo arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-04

Šlauninės arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-05

Pakinklinės arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-06

Blauzdos arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-07

Šeivinės arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
90213-03

Kitos arterijos atstatymas, atliekant interpoziciją
711
Arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
Papildomai koduoti, jei atlikta:

endarterektomija, ruošiant vietą anastomozei (33554-00 [701])
plastika lopu (33548 [707])
venos paėmimas iš rankos arba kojos (32760-00 [730])

Neįtraukta:

vainikinės arterijos šuntavimas (žr. nuo [672] iki [679] bloko)

32700-00

Miego arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32700-01

Miego arterijos-miego arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32700-02

Miego arterijos-poraktinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32700-03

Miego arterijos-slankstelinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
Neįtraukta:

ši procedūra, kai naudojamas paodinės kojos venos fragmentas (39821-00 [21])

32700-04

Aortos-poraktinės arterijos-miego arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32763-02

Poraktinės arterijos-slankstelinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32763-03

Poraktinės arterijos-pažastinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32721-00

Inksto arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, vienpusis

Aortos-inksto arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, vienpusis

32724-00

Inksto arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, abipusis

Aortos-inksto arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, abipusis

32763-04

Blužnies arterijos-inksto arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32730-00

Pasaito arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, vienos kraujagyslės
Aortos-pasaito arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, vienos kraujagyslės
32733-00

Pasaito arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, kelių kraujagyslių
Aortos-pasaito arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, kelių kraujagyslių
32763-05

Aortos-pilvinio kamieno šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32763-06

Aortos-šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32763-07

Klubo arterijos-klubo arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32712-00

Klubo arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
Neįtraukta:

klubo arterijos-šlauninės arterijos kryžminis šuntavimas (32718-00 [713])

32739-00

Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, anastomozė virš kelio sąnario
Papildomai koduoti, jei atlikta:

sekvencinis šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą (32757-00 [713])

Neįtraukta:

mišrus [venos ir sintetinės medžiagos] šuntas (32754-00 [713])

32742-00

Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, anastomozė žemiau kelio sąnario

Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, kitaip nenurodyta

Papildomai koduoti, jei atlikta:

sekvencinis šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą (32757-00 [713])

Neįtraukta:

mišrus [venos ir sintetinės medžiagos] šuntas (32754-01 [713])

32745-00

Šlauninės arterijos-proksimalinės blauzdos arba šeivinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
Įtraukta:

šunto distalinė anastomozė į tibioperonealinį kamieną

Papildomai koduoti, jei atlikta:

sekvencinis šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą (32757-00 [713])

Neįtraukta:

mišrus [venos ir sintetinės medžiagos] šuntas (32754-02 [713])

32748-00

Šlauninės arterijos-distalinės blauzdos arba šeivinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
Pastaba:

distalinė šeivinės arba blauzdos arterijos dalis yra 5 cm proksimaliau čiurnos

Papildomai koduoti, jei atlikta:

sekvencinis šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą (32757-00 [713])

Neįtraukta:

mišrus [venos ir sintetinės medžiagos] šuntas (32754-02 [713])

32763-08

Pakinklinės arterijos-blauzdos arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
32763-00

Kitos arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą

Distalinės revaskuliarizacijos-vidinio ligavimo (DRIL) procedūra, naudojant veną

712
Arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
Pastaba:

sintetinė medžiaga gali būti poliesteris (megztas arba pintas) arba politetrafluoretilenas [PTFE]

Papildomai koduoti, jei atlikta:

endarterektomija, ruošiant vietą anastomozei (33554-00 [701])

Neįtraukta:

vainikinės arterijos šuntavimas (žr. nuo [672] iki [679] bloko)

32763-09

Aortos-poraktinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32763-10

Poraktinės arterijos-poraktinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32763-11

Poraktinės arterijos-slankstelinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32763-12

Poraktinės arterijos-pažastinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32763-13

Pažastinės arterijos-pažastinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32763-14

Pažastinės arterijos-žastinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32763-15

Blužnies arterijos-inksto arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32763-16

Aortos-pilvinio kamieno šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32763-17

Aortos-šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32763-18

Klubo arterijos-klubo arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32712-01

Klubo arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32751-00

Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, anastomozė virš kelio sąnario
Papildomai koduoti, jei atlikta:

sekvencinis šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą (32757-01 [713])

Neįtraukta:

mišrus [sintetinės medžiagos ir venos] šuntas (32754-00 [713])

32751-01

Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, anastomozė žemiau kelio sąnario

Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, kitaip nenurodyta

Papildomai koduoti, jei atlikta:

sekvencinis šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą (32757-01 [713])

Neįtraukta:

mišrus [sintetinės medžiagos ir venos] šuntas (32754-01 [713])

32751-02

Šlauninės arterijos-proksimalinės blauzdos arba šeivinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
Įtraukta:

šunto distalinė anastomozė į tibioperonealinį kamieną

Papildomai koduoti, jei atlikta:

sekvencinis šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą (32757-01 [713])

Neįtraukta:

mišrus [venos ir sintetinės medžiagos] šuntas (32754-02 [713])

32751-03

Šlauninės arterijos-distalinės blauzdos arba šeivinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
Pastaba:

distalinė šeivinės arba blauzdos arterijos dalis yra 5 cm proksimaliau čiurnos

Papildomai koduoti, jei atlikta:

sekvencinis šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą (32757-01 [713])

Neįtraukta:

mišrus [venos ir sintetinės medžiagos] šuntas (32754-02 [713])

32763-19

Pakinklinės arterijos-blauzdos arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32700-05

Miego arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32700-06

Miego arterijos-miego arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32700-08

Miego arterijos-poraktinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32700-07

Miego arterijos-slankstelinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32700-09

Aortos-miego arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32700-10

Aortos-miego arterijos-žastinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32700-11

Aortos-poraktinės arterijos-miego arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32715-00

Poraktinės arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32715-01

Poraktinės arterijos-šlauninės arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32715-02

Pažastinės arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32715-03

Pažastinės arterijos-šlauninės arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32721-01

Inksto arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, vienpusis

Aortos-inksto arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, vienpusis

32724-01

Inksto arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, abipusis

Aortos-inksto arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, abipusis

32730-01

Pasaito arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, vienos kraujagyslės
Aortos-pasaito arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, vienos kraujagyslės
32733-01

Pasaito arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, kelių kraujagyslių
Aortos-pasaito arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą, kelių kraujagyslių
32708-00

Aortos-šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32708-01

Aortos-šlauninės arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32708-02

Aortos-klubo arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32708-03

Aortos-klubo arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
32763-01

Kitos arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą

Distalinės revaskuliarizacijos-vidinio ligavimo (DRIL) procedūra, naudojant sintetinę medžiagą

713
Arterijos rekonstrukcija, naudojant mišrų, sekvencinį arba kryžminį šuntą
Pastaba:

Mišrus transplantatas – tai šuntas, sudarytas iš sintetinės medžiagos ir venos fragmento
Kryžminis transplantatas – šuntas iš vienos kūno pusės arterijos į arteriją kitoje kūno pusėje, pvz. iš šlauninės į šlauninę arteriją
Sekvencinis šuntas – [pereinamasis šuntas] naudojamas, kai atliekama papildoma anastomozė, kad būtų atskirai revaskuliarizuota daugiau nei viena arterija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

endarterektomija, ruošiant vietą anastomozei (33554-00 [701])
venos paėmimas iš rankos arba kojos (32760-00 [730])

Neįtraukta:

vainikinės arterijos šuntavimas (žr. nuo [672] iki [679] bloko)

32754-00

Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant mišrų šuntą, anastomozė virš kelio sąnario

Šlauninės arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinį ir venos šuntą

32754-01

Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant mišrų šuntą, anastomozė žemiau kelio sąnario

Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant mišrų šuntą, kitaip nenurodyta
Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinį ir venos šuntą

32754-02

Šlauninės arterijos-blauzdos arba šeivinės arterijos šuntavimas, naudojant mišrų šuntą
Įtraukta:

šunto distalinė anastomozė į tibioperonealinį kamieną

32757-00

Sekvencinis šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą

Šlauninės arterijos pereinamasis šuntavimas, naudojant venos fragmentą

Pirmiausia koduoti:

šlauninės arterijos šuntavimas (32739-00, 32742-00, 32745-00, 32748-00 [711])

32757-01

Sekvencinis šlauninės arterijos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą

Šlauninės arterijos pereinamasis šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą

Pirmiausia koduoti:

šlauninės arterijos šuntavimas (32751 [712])

32718-00

Kryžminis klubo arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas
32718-01

Kryžminis šlauninės arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas
714
Kaklo, intraabdominalinės srities arba galūnių aneurizmos pašalinimas

Pašalinimas atliekant:
perspaudimą (angl. clipping)
eksciziją
perrišimą
susiuvimą

Neįtraukta:

keitimas, atliekant protezavimą (žr. [715] bloką)

33075-00

Kaklo arterijos aneurizmos pašalinimas
33178-00

Plyšusios kaklo arterijos aneurizmos pašalinimas
33080-00

Intraabdominalinės aneurizmos pašalinimas
Neįtraukta:

endovaskulinis (endoliuminalinis) pašalinimas (33116-00 [762])
klublo arterijos netikros aneurizmos pašalinimas (33139-00 [714])

33181-00

Plyšusios intraabdominalinės aneurizmos pašalinimas
Neįtraukta:

endovaskulinis (endoliuminalinis) pašalinimas (33116-00 [762])

33130-00

Visceralinės arterijos aneurizmos ekscizija ir arterijos vientisumo atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
Neįtraukta:
visceralinės aneurizmos operacija, neatkuriant vientisumo (33133-00 [698])
33166-00

Plyšusios visceralinės arterijos aneurizmos ekscizija ir arterijos vientisumo atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
Neįtraukta:
visceralinės aneurizmos operacija, neatkuriant vientisumo (33169-00 [698])
33136-00

Aortos anastomozės netikros aneurizmos pašalinimas po ankstesnės chirurginės aortos operacijos
33139-00

Klubo arterijos netikros dirbtinės aneurizmos pašalinimas
33142-00

Šlauninės arterijos netikros aneurizmos pašalinimas
33070-00

Galūnės arterijos aneurizmos pašalinimas
Neįtraukta:

šlauninės arterijos netikros aneurizmos pašalinimas (33142-00 [714])

33175-00

Plyšusios galūnės arterijos aneurizmos pašalinimas
715
Aneurizmos protezavimas
Neįtraukta:

endovaskulinis (endoliuminalinis) pašalinimas (33116-00 [762])

33103-00

Krūtininės aortos aneurizmos protezavimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

ūmaus krūtininės aortos plyšimo arba atsisluoksniavimo chirurginis gydymas (38572-00 [693])

33109-00

Krūtininės-pilvinės aortos aneurizmos protezavimas
Įtraukta:

arterijų reimplantavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

ūmaus krūtininės aortos plyšimo arba atsisluoksniavimo chirurginis gydymas (38572-00 [693])

33100-00

Miego arterijos aneurizmos protezavimas
33145-00

Plyšusios krūtininės aortos aneurizmos protezavimas
33148-00

Plyšusios krūtininės-pilvinės aortos aneurizmos protezavimas
33112-00

Suprarenalinės pilvinės aortos aneurizmos protezavimas
Įtraukta:

arterijų reimplantavimas

33151-00

Plyšusios suprarenalinės pilvinės aortos aneurizmos protezavimas
33115-00

Infrarenalinės pilvinės aortos aneurizmos protezavimas vienvamzdžiu protezu
33154-00

Plyšusios infrarenalinės pilvinės aortos aneurizmos protezavimas vienvamzdžiu protezu
33118-00

Suprarenalinės pilvinės aortos aneurizmos protezavimas bifurkaciniu protezu į klubo arterijas
33157-00

Plyšusios infrarenalinės pilvinės aortos aneurizmos protezavimas bifurkaciniu protezu į klubo arterijas
33121-00

Infrarenalinės pilvinės aortos aneurizmos protezavimas bifurkaciniu protezu į šlaunines arterijas
33160-00

Plyšusios infrarenalinės pilvinės aortos aneurizmos protezavimas bifurkaciniu protezu į šlaunines arterijas
33124-00

Klubo arterijos aneurizmos protezavimas, vienpusis
33127-00

Klubo arterijos aneurizmos protezavimas, abipusis
33163-00

Plyšusios klubo arterijos aneurizmos protezavimas
33130-01

Visceralinės arterijos aneurizmos protezavimas
33166-01

Plyšusios visceralinės arterijos aneurizmos protezavimas
33050-00

Pakinklinės arterijos aneurizmos protezavimas, naudojant venos fragmentą
33055-00

Pakinklinės arterijos aneurizmos protezavimas, naudojant sintetinį protezą
33172-00

Kitos didžiosios arterijos aneurizmos protezavimas
716
Aortos-žarninės fistulės uždarymas
Įtraukta:

dvylikapirštės žarnos atstatymas

34160-00

Aortos-žarninės fistulės uždarymas, atliekant tiesioginę aortos plastiką
Aortos-dvylikapirštės žarnos fistulės uždarymas, atliekant tiesioginę aortos plastiką
34163-00

Aortos-žarninės fistulės uždarymas, implantuojant aortos protezą
34166-00

Aortos-žarninės fistulės uždarytas, užsiuvant pilvinę aortą ir sukuriant aksilofemoralinį šuntą
Papildomai koduoti, jei atlikta:

pažastinės arterijos-šlauninės arterijos-šlauninės arterijos šuntavimas (32715-03 [712])

717
Plaučių arterijos atstatymo procedūros, sergant įgimta širdies liga
38715-00

Plautinio kamieno perrišimas
38715-01

Plautinio kamieno perrišimo pašalinimas
38733-00

Sisteminio plaučių šunto sukūrimas

Šunto sukūrimas:
iš kylančiosios aortos į plaučių arteriją
iš nusileidžiančiosios aortos į plaučių arteriją
iš poraktinės arterijos į plaučių arteriją

38715-02

Kitos plautinio kamieno atstatymo procedūros
718
Kitos arterijų atstatymo procedūros
32703-00

Miego arterijos rezekcija su reanastomoze
Įtraukta:

endarterektomija

Pastaba:

atliekama sergant okliuzine arterijų liga

KITOS PROCEDŪROS
720
Kitos arterijų procedūros
32736-00

Kitos apatinės pasaito arterijos procedūros
90222-00

Kitos arterijų procedūros
VENOS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
721
Išorinio stento įdėjimas į veną
Pastaba:
atliekama siekiant atkurti vožtuvų funkciją
34824-00

Išorinio stento įdėjimas į paviršinę veną

Žiedo arba manžetės uždėjimas ant paodinės kojos venos

34833-00

Išorinio stento įdėjimas į giliąją veną
722
Injekcija į išsiplėtusias venas
32500-00

Mikroinjekcijos į išsiplėtusias smulkiąsias venas
32500-01

Dauginės injekcijos į išsiplėtusias venas

Sklerozuojančios medžiagos injekcija (skleroterapija) į išsiplėtusią veną

Papildomai koduoti, jei atlikta:

injekcija į išsiplėtusias smulkiąsias venas (32500-00 [722])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas išsiplėtusių venų nutraukimas (žr. [727] ir [728] blokus)

723
Kitos venų uždėjimo, įterpimo ar šalinimo procedūros
35330-00

Perkutaninis apatinės tuščiosios venos filtro implantavimas
35330-01

Atviras apatinės tuščiosios venos filtro implantavimas
35331-00

Perkutaninis apatinės tuščiosios venos filtro pašalinimas
Neįtraukta:

perkutaninis kito intravaskulinio svetimkūnio pašalinimas (35360-00 [742])

35331-01

Atviras apatinės tuščiosios venos filtro pašalinimas
Neįtraukta:

atviras kito intravaskulinio svetimkūnio pašalinimas (35360-01 [742])

INCIZIJA
724
Venos chirurginis ištyrimas
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita kraujagyslių procedūra,  –  kodo nenaudokite

34100-01

Jungo venos chirurginis ištyrimas
34103-05

Poraktinės venos chirurginis ištyrimas
34103-06

Pažastinės venos chirurginis ištyrimas
34106-05

Žastinės venos chirurginis ištyrimas
34106-06

Stipininės venos chirurginis ištyrimas
34106-07

Alkūninės venos chirurginis ištyrimas
34103-07

Klubo venos chirurginis ištyrimas
34103-08

Šlauninės venos chiruginis ištyrimas
34103-09

Pakinklio venos chirurginis ištyrimas
34106-08

Blauzdos venos chirurginis ištyrimas
34106-09

Kitos venos chirurginis ištyrimas
725
Kitos venų incizijos procedūros
13757-00

Gydomoji venesekcija
SUARDYMAS
726
Venos nutraukimas
Įtraukta:

perspaudimas (angl. clipping)
atskyrimas
perrišimas

Neįtraukta:

ši procedūra, taikoma:
perforuojančioms venoms (žr. [727] ir [728] blokus)
diagnozavus visceralinės arterijos aneurizmą (33133-00, 33169-00 [698])
ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita kraujagyslių procedūra, –  kodo nenaudokite

52141-03

Veidinės venos nutraukimas
52141-04

Liežuvinės venos nutraukimas
52141-05

Apatinio žandikaulio venos nutraukimas
34100-03

Jungo venos nutraukimas
34103-15

Poraktinės venos nutraukimas
34103-16

Pažastinės venos nutraukimas
34106-15

Žasto venos nutraukimas
34106-16

Stipininės venos nutraukimas
34106-17

Alkūninės venos nutraukimas
34800-00

Tuščiosios venos nutraukimas
34103-17

Klubo venos nutraukimas
34103-18

Šlauninės venos nutraukimas
34103-19

Pakinklinės venos nutraukimas
34106-18

Blauzdos venos nutraukimas
34106-19

Kitos venos nutraukimas
727
Kojos išsiplėtusių venų nutraukimas
Įtraukta:

atskyrimas
ekscizija
injekcija
perrišimas
ekstirpacija

Neįtraukta:

žiedo arba manžetės uždėjimas ant paodinės kojos venos (34824-00 [721])
Endoveninis venos nutraukimas (32520-00 [728])

32508-00

Didžiosios ir/ar mažosios poodinės kojos išsiplėtusių venų nutraukimas
Nutraukimas:
  safenofemoralinės }
  safenofemoralinės ir safenopoplitinės } išsiplėtusių venų jungties
  safenopoplitinės }
kojos išsiplėtusių venų, neklasifikuojamas kitaip
32504-00

Kelių išsiplėtusių venų intakų nutraukimas
Dūrio:
avulsijos }
flebektomija  } išsiplėtusių venų
Įtraukta:

perforuojančių venų nutraukimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas:
endoveninis išsiplėtusių venų nutraukimas (32520-00 [728])
išsiplėtusių didžiosios ir mažosios poodinės kojos  venų nutraukimas (32508-00 [727])
subfascinis perforuojančių venų nutraukimas (32507-01 [727])

32507-01

Subfascinis perforuojančių venų nutraukimas

Subfascinė endoskopinė perforuojančių venų chirurgija (SEPS)

Įtraukta:

perspaudimas

728
Kitos venų suardymo procedūros
32520-00

Endoveninis venos nutraukimas
Endoveninė:  
lazerinė terapija [ELT] } išsiplėtusių venų
radiodažnuminė abliacija [ERFA] }
EKSCIZIJA
729
Venų trombektomija
Įtraukta:

su stentavimu

90235-01

Intrakranijinės venos trombektomija

Transkateterinė intrakranijinės venos trombektomija

33812-03

Pažastinės venos trombektomija
33812-02

Poraktinės venos trombektomija
33810-00

Uždara apatinės tuščiosios venos trombektomija
33811-00

Atvira apatinės tuščiosios venos trombektomija

Apatinės tuščiosios venos naviko pašalinimas

33810-01

Uždara klubo venos trombektomija
33811-01

Atvira klubo venos trombektomija

Klubo venos naviko pašalinimas

33812-00

Šlauninės venos trombektomija
33812-01

Pakinklinės venos trombektomija
33812-04

Kitos didžiosios venos trombektomija
730
Venos paėmimo procedūra
33551-00

Venos, naudojamos lopo plastikai, paėmimas iš galūnės
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama per tą patį operacinį pjūvį, –  kodo nenaudokite

32760-00

Venos, naudojamos šuntavimui arba transplantacijai, paėmimas iš galūnės
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekant vainikinių arterijų šuntavimą,  –  kodo nenaudokite
ši procedūra, kai vena paimama iš tos pačios rankos ar kojos, kurioje atliekamas šuntavimas arba transplantacija, –  kodo nenaudokite

ATSTATYMAS
Pastaba:
įskaitant trauminės arba chirurginės kilmės žaizdas
731
Venos plastika lopu
Papildomai koduoti, jei atlikta:

šunto transplantacija (34803, 34806, 34809-00, 34812 [735])

33548-02

Venos plastika lopu, naudojant autologinę medžiagą

Venos šunto plastika lopu, naudojant autologinę medžiagą

33548-03

Venos plastika lopu, naudojant sintetinę medžiagą

Venos šunto plastika lopu, naudojant sintetinę medžiagą

732
Tiesioginė venos plastika

Venos žaizdos užsiuvimas:
tiesioginis
šoninis

33824-01

Tiesioginė jungo venos plastika
90215-00

Tiesioginė poraktinės venos plastika
90215-01

Tiesioginė bevardės venos plastika
90215-02

Tiesioginė tuščiosios venos plastika
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

33815-08

Tiesioginė pažastinės venos plastika
33815-09

Tiesioginė žastinės venos plastika
33815-10

Tiesioginė kitos rankos venos plastika
33833-04

Tiesioginė inksto venos plastika
33833-05

Tiesioginė vartų venos plastika
33833-06

Tiesioginė blužnies venos plastika
33833-07

Tiesioginė pasaito venos plastika
33833-08

Tiesioginė klubo venos plastika
33833-09

Tiesioginė kitos pilvo venos plastika
33815-11

Tiesioginė šlauninės venos plastika
33815-12

Tiesioginė pakinklinės venos plastika
33815-13

Tiesioginė kitos kojos venos plastika
90232-00

Tiesioginė kitos venos plastika
733
Venos atstatymas, atliekant anastomozę

Venos vientisumo atkūrimas, atliekant tiesioginę anastomozę

33827-01

Jungo venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
90216-00

Poraktinės venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
90216-01

Bevardės venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
38721-01

Tuščiosios venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

33818-08

Pažastinės venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-09

Žastinės venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-10

Kitos rankos venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33836-04

Inksto venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33836-05

Vartų venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33836-06

Blužnies venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33836-07

Pasaito venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33836-08

Klubo venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33836-09

Kitos pilvo venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-11

Šlauninės venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-12

Pakinklinės venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
33818-13

Kitos kojos venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
32766-01

Kitos venos atstatymas, atliekant tiesioginę anastomozę
734
Venos atstatymas, atliekant interpoziciją

Venos vientisumo atkūrimas, naudojant įterpiamąjį transplantatą

33830-01

Jungo venos atstatymas, atliekant interpoziciją
90217-01

Poraktinės venos atstatymas, atliekant interpoziciją
90217-00

Bevardės venos atstatymas, atliekant interpoziciją
90217-02

Tuščiosios venos atstatymas, atliekant interpoziciją
Papildomai koduoti, jei atlikta:

dirbtinė kraujo apytaka (38600-00, 38603-00 [642])

33821-08

Pažastinės venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-09

Žastinės venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-10

Kitos rankos venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33839-04

Inksto venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33839-05

Vartų venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33839-06

Blužnies venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33839-07

Pasaito venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33839-08

Klubo venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33839-09

Kitos pilvo venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-11

Šlauninės venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-12

Pakinklinės venos atstatymas, atliekant interpoziciją
33821-13

Kitos kojos venos atstatymas, atliekant interpoziciją
90233-00

Kitos venos atstatymas, atliekant interpoziciją
735
Venos šuntavimas, naudojant venos fragmentą arba sintetinę medžiagą
Papildomai koduoti, jei atlikta:

venos plastika lopu (33548 [731])
venos paėmimas iš rankos arba kojos (32760-00 [730])

34803-00

Tuščiosios venos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
34803-01

Tuščiosios venos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
34806-00

Kryžminis safenoiliakinių kojų venų šuntavimas
34806-01

Kryžminis safenofemoralinių kojų venų šuntavimas
34809-00

Šlauninės venos šuntavimas

Paodinės kojos venos anastomozė į šlauninę arba pakinklinę veną

34812-00

Kitos venos šuntavimas, naudojant venos fragmentą
34812-01

Kitos venos šuntavimas, naudojant sintetinę medžiagą
736
Kitos venų atstatymo procedūros
34818-00

Venos vožtuvo atstatymas

Venos vožtuvo plastika (klostymas)
Valvuloplastika

34821-00

Venos transplantacija
PAKARTOTINĖ OPERACIJA
737
Pakartotinės venų operacijos
32514-00

Pakartotinės išsiplėtusių kojų venų operacijos

Pakartotinai išsiplėtusių venų nutraukimas

Pirmiausia koduoti:

išsiplėtusių venų procedūros (žr. blokus [722], [727] ir [728])

KITOS PROCEDŪROS
738
Venų kateterizacija
13300-01

Naujagimio galvos venos kateterizavimas / kaniuliavimas
13300-02

Naujagimio bambos venos kateterizavimas / kaniuliavimas
13319-00

Naujagimio centrinės venos kateterizavimas
13300-00

Kitos naujagimio venos kateterizavimas / kaniuliavimas
13815-01

Perkutaninis centrinės venos kateterizavimas

Perkutaninis venos kateterizavimas, pvz.:
šlauninės
jungo
poraktinės
Perkutaninis centrinės venos kateteris

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas kraujagyslės prieigos prietaiso įterpimas (34528-02 [766])

13815-00

Centrinės venos kateterizavimas

Centrinės venos kateteris
Atviras [išpjaunamasis] venos kateterizavimas, pvz.:
šlauninės
jungo
poraktinės

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas kraujagyslės prieigos prietaiso įterpimas (34528-02 [766])

34521-02

Intraabdominalinės venos kateterizavimas / kaniuliavimas
90220-00

Kitos venos kateterizavimas / kaniuliavimas
34530-04

Venos kateterio pašalinimas

Kateterio pašalinimas:
centrinės venos
su veržikliu

Įtraukta:

vaistų įvedimo prietaiso (išorinės infuzijos pompos) atjungimas

Neįtraukta:

kateterio fragmentų pašalinimas (35360 [742])
ši procedūra, kai prijungtas kraujagyslės prieigos prietaisas (34530-05 [766])

739
Kitos venų procedūros
90222-01

Kitos venų procedūros
KITOS KRAUJAGYSLINĖS SRITYS
TYRIMAI
740
Kitų kraujagyslinių sričių tyrimų procedūros
35324-00

Angioskopija
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita kraujagyslių procedūra, –  kodo nenaudokite

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
741
Chirurginė periferinių arterijų arba venų kateterizacija
Neįtraukta:

nechirurginis trombolizinių arba chemoterapinių preparatų paskyrimas (žr. [1920] bloką)

35317-00

Perkutaninis periferinių arterijų arba venų kateterizavimas, skiriant nenutrūkstamą infuziją su tromboliziniais arba chemoterapiniais preparatais

Cheminė angioplastika

Įtraukta:

cheminio vazodilatatoriaus paskyrimas

35319-00

Perkutaninis periferinių arterijų arba venų kateterizavimas, skiriant trombolizinius arba chemoterapinius preparatus pertraukiamo įpurškimo metodu
35320-00

Atviras periferinių arterijų arba venų kateterizavimas, skiriant trombolizinius arba chemoterapinius preparatus
742
Kitų kraujagyslinių sričių kitos uždėjimo, įterpimo ar šalinimo procedūros
45027-02

Preparato suleidimas į kraujagyslės pažeidimo vietą
Kraujagyslės anomalijos suardymas injekcijos būdu
Medžiagos (sklerozuojančios) (skleroterapija) injekcija į:
kraujagysles } galvos arba kaklo
kraujagyslės malformaciją }
Įtraukta:

ši procedūra, esant:
angiomai
netikrai aneurizmai
hemangiomai
limfangiomai
žvaigždinėms kraujagyslėms
telangiektazijoms

35360-00

Perkutaninis intravaskulinio svetimkūnio pašalinimas
Perkutaninis svetimkūnio pašalinimas iš:
aortos
apatinės tuščiosios venos
periferinės:
  arterijos
  venos
plaučių arterijos
dešiniojo prieširdžio
Įtraukta:

kateterio fragmentai
embolizavimo spiralė
intravaskulinio stento komponentai
kreipiamieji laidai

Neįtraukta:

perkutaninis apatinės tuščiosios venos filtro pašalinimas (35331-00 [723])
kraujagyslių kateterių pašalinimas (34530-01 [694], 34530-04 [738])

35360-01

Atviras intravaskulinio svetimkūnio pašalinimas
Atviras svetimkūnio pašalinimas iš:
aortos
apatinės tuščiosios venos
periferinės:
  arterijos
  venos
plaučių arterijos
dešiniojo prieširdžio
Įtraukta:

kateterio fragmentai
embolizavimo spiralė
endovaskulinio stento komponentai
kreipiamieji laidai

Neįtraukta:

atviras apatinės tuščiosios venos filtro pašalinimas (35331-01 [723])
kraujagyslių kateterių pašalinimas (34530-01 [694], 34530-04 [738])

SUARDYMAS
743
Kraujagyslių pažeidimų suardymas
30213-00

Galvos arba kaklo telangiektazijų diatermija
Įtraukta:

žvaigždinės galvos ir kaklo kraujagyslės

45027-00

Kraujagyslės anomalijos kauterizacija
Įtraukta:

angioma
hemangioma
limfangioma
kraujagyslinė vystymosi anomalija (malformacija)

Neįtraukta:

lazerinė odos kraujagyslių pažeidimo fotokoaguliacija (14100-00, 14106-00 [744])

744
Lazerinė odos kraujagyslių pažeidimo fotokoaguliacija
Įtraukta:

apgamai
„balintos kavos“ dėmės
kūdikių hemangioma
„vyno dėmė“ (naevus flammeus)
Oto apgamas

14100-00

Lazerinė odos kraujagyslių pažeidimo fotokoaguliacija, nenutrūkstama lazerinė, atskirų kraujagyslių
14106-00

Lazerinė odos kraujagyslių pažeidimo fotokoaguliacija, impulsinė lazerinė, didelio ploto
745
Arterioveninės fistulės maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

arterioveninės fistulės ekscizija (34115 [750], 34112 [751], 34118 [752])
arterioveninės fistulės atstatymas (34121 [760], 34127 [761])

34124-02

Arterioveninės kaklo fistulės maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas
34121-02

Arterioveninės galūnių fistulės maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas
34127-02

Arterioveninės pilvo fistulės maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas
746
Kitos kraujagyslinių sričių suardymo procedūros
33845-00

Pooperacinio kraujavimo arba trombozės kontrolė po intraabdominalinės kraujagyslių operacijos
33848-00

Pooperacinio galūnės kraujavimo arba trombozės kontrolė po kraujagyslių operacijos
EKSCIZIJA
747
Kraujagyslės biopsija
30075-20

Kraujagyslės biopsija
Neįtraukta:
smilkininės arterijos biopsija (34109-00 [699])
748
Kraujagyslės anomalijos ekscizija
Įtraukta:

angioma
hemangioma
limfangioma

Neįtraukta:

arterioveninės vystymosi anomalijos ekscizija (45039-00, 45042-00, 45045-00 [1693])

45030-00

Odos ir poodinio audinio arba gleivinės paviršiaus kraujagyslių anomalijos ekscizija, maža
Neįtraukta:
ši procedūra, apimanti minkštuosius audinius (45033-02, 45033-05, 45033-06, 45036-00 [748])
45033-00

Odos ir poodinio audinio arba gleivinės paviršiaus kraujagyslių anomalijos ekscizija, didelė
Neįtraukta:
ši procedūra, apimanti minkštuosius audinius (45033-02, 45033-05, 45036-00 [748])
45033-01

Paausinės liaukos kraujagyslės anomalijos ekscizija
45033-02

Burnos dugno kraujagyslės anomalijos ekscizija
45033-03

Liežuvio kraujagyslės anomalijos ekscizija
45033-04

Veido raumens arba nervo kraujagyslės anomalijos ekscizija
45036-00

Kaklo kraujagyslės anomalijos ekscizija
Neįtraukta:
ši kaklo odos procedūra (45030-00, 45033-00 [748])
45033-05

Krūties kraujagyslės anomalijos ekscizija
Neįtraukta:
ši krūtinės odos procedūra (45030-00, 45033-00 [748])
45033-06

Kitos srities kraujagyslės anomalijos ekscizija
Įtraukta:

ši procedūra, susijusi su:
kaulais
raumenimis
nervais

750
Arterioveninės kaklo fistulės ekscizija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas (34124-02 [745])

34115-00

Paprastos arterioveninės kaklo fistulės ekscizija arba perrišimas
34115-01

Sudėtinės arterioveninės kaklo fistulės ekscizija arba perrišimas
751
Arterioveninės galūnės fistulės ekscizija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas (34121-02 [745])

Neįtraukta:

chirurginiu būdu sukurtos arterioveninės fistulės plastika (34130-00 [765])

34112-00

Paprastos arterioveninės galūnės fistulės ekscizija arba perrišimas
34112-01

Sudėtinės arterioveninės galūnės fistulės ekscizija arba perrišimas
752
Pilvo ertmės arterioveninės fistulės ekscizija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas (34127-02 [745])

34118-00

Paprastos arterioveninės pilvo fistulės ekscizija arba perrišimas
34118-01

Sudėtinės arterioveninės pilvo fistulės ekscizija arba perrišimas
753
Kitos kraujagyslinių sričių ekscizijos procedūros
Įtraukta:

arterijų plastika

34157-00

Kaklo šunto ekscizija
34169-00

Liemens šunto ekscizija
Neįtraukta:
ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (90231-00 [762])
34175-00

Galūnės šunto ekscizija
Neįtraukta:

ši procedūra:
pažastinio-šlauninio (34172-00 [753])
šlauninio-šlauninio (34172-00 [753])

34172-00

Pažastinio-šlauninio arba šlauninio-šlauninio šunto ekscizija
ATSTATYMAS
754
Transliuminalinė balioninė angioplastika
Neįtraukta:

periferinė lazerinė angioplastika (žr. [758] bloką)
ši vainikinių arterijų procedūra (žr. nuo [670] iki [671] bloko):
kai atliekama ir aterektomija (žr. [669] bloką)

35303-06

Perkutaninė transliuminalinė balioninė angioplastika

Arterioveninės fistulės stenozės korekcija, atliekant perkutaninę transliuminalinę balioninę angioplastiką
Arterioveninės fistulės stenozės revizija, atliekant perkutaninę transliuminalinę balioninę angioplastiką

35309-06

Perkutaninė transliuminalinė balioninė angioplastika, atliekant stentavimą, vienas stentas
Neįtraukta:
ši miego arterijos procedūra (35307-00 [754])
35309-07

Perkutaninė transliuminalinė balioninė angioplastika, atliekant stentavimą, keli stentai
Neįtraukta:

ši miego arterijos procedūra (35307-00 [754])

35307-00

Perkutaninė transliuminalinė vienos miego arterijos angioplastika, vienas stentas
Įtraukta:
embolijos apsauginio įtaiso naudojimas
35307-01

Perkutaninė transliuminalinė vienos miego arterijos angioplastika, keli stentai
Įtraukta:
embolijos apsauginio įtaiso naudojimas
35303-07

Atvira transliuminalinė balioninė angioplastika
Korekcija }
Revizija } arterioveninės fistulės stenozės, atliekant atvirą transliuminalinę balioninę angioplastiką
35309-08

Atvira transliuminalinė balioninė angioplastika, atliekant stentavimą, vienas stentas
35309-09

Atvira transliuminalinė balioninė angioplastika, atliekant stentavimą, keli stentai
758
Periferinė lazerinė angioplastika
Įtraukta:
balioninis išplėtimas
35315-00

Perkutaninė periferinė lazerinė angioplastika
35315-01

Atvira periferinė lazerinė angioplastika
759
Arterioveninės kaklo fistulės uždarymas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas (34124-02 [745])

34124-00

Paprastos arterioveninės kaklo fistulės uždarymas, atkuriant kraujagyslių vientisumą
34124-01

Sudėtinės arterioveninės kaklo fistulės uždarymas, atkuriant kraujagyslių vientisumą
760
Galūnių arterioveninės fistulės rekonstrukcija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas (34121-02 [745])

34121-00

Paprastos arterioveninės galūnių fistulės uždarymas, atkuriant kraujagyslių vientisumą
34121-01

Sudėtinės arterioveninės galūnių fistulės uždarymas, atkuriant kraujagyslių vientisumą
761
Pilvo ertmės arterioveninės fistulės uždarymas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

maitinamųjų kraujagyslių nutraukimas (34127-02 [745])

34127-00

Paprastos arterioveninės pilvo fistulės uždarymas, atkuriant kraujagyslių vientisumą
34127-01

Sudėtinės arterioveninės pilvo fistulės uždarymas, atkuriant kraujagyslės vientisumą
762
Kitos kraujagyslinių sričių atstatymo procedūros
38733-01

Tuščiosios venos-plaučių šunto sukūrimas

Šunto iš viršutinės tuščiosios venos į plaučių arteriją sukūrimas, siekiant užtikrinti tėkmę į:
abu plaučius (dvipusė Glenn’o procedūra)
vieną plautį (klasikinė Glenn’o procedūra)

33116-00

Endovaskulinis aneurizmos pašalinimas
Įtraukta:

protezas (išsišakojantis) (endotransplantatas) (vamzdelis)

90231-00

Liemens šunto keitimas
Įtraukta:

kraujagyslės arba kraujagyslių plastika

PAKARTOTINĖ OPERACIJA
763
Pakartotinės kitų kraujagyslinių sričių operacijos
Neįtraukta:

pakartotinė operacija:
vainikinės arterijos (38637-00 [680])
išsiplėtusių venų (32514-00 [737])

35202-00

Pakartotinė arterijų arba venų operacija, neklasifikuojama kitur
Pirmiausia koduoti:

atliktą (-as) chirurginę (-e) procedūrą (-as)

KITOS PROCEDŪROS
764
Išorinio arterioveninio šunto procedūros
34500-00

Išorinio arterioveninio šunto implantavimas
34500-01

Išorinio arterioveninio šunto keitimas

Išorinio arterioveninio šunto pašalinimas ir pakartotinis implantavimas
Išorinio arterioveninio šunto revizija

34506-00

Išorinio arterioveninio šunto pašalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (34500-01 [764])

13106-00

Išorinio arterioveninio šunto trombektomija

Išorinio arterioveninio šunto trombo pašalinimas

765
Chirurginiu būdu sukurtos arterioveninės fistulės procedūros
34509-00

Kojos arterioveninė anastomozė

Kojos arterioveninės fistulės sudarymas, nenaudojant transplantato

34509-01

Rankos arterioveninė anastomozė

Rankos arterioveninės fistulės sudarymas, nenaudojant transplantato

34512-00

Arterioveninės fistulės sudarymas, naudojant venos transplantatą
34512-01

Arterioveninės fistulės sudarymas, naudojant protezą
Arterioveninės fistulės sudarymas, naudojant dirbtinį kraujagyslių įtaisą
34130-00

Galūnės chirurginiu būdu sukurtos arterioveninės fistulės uždarymas
34515-00

Arterioveninės fistulės trombektomija
Chirurginis arterioveninės fistulės trombo pašalinimas
34518-00

Chirurgiškai sukurtos arterioveninės fistulės atstatymas
Stenozės korekcija }
Revizija } arterioveninės fistulės, neklasifikuojamos kitaip
Iškėlimas į paviršių }
Įtraukta:

plastika lopu

Neįtraukta:
ši procedūra, atliekama taikant:
trombektomiją (34515-00 [765])
transliuminalinę balioninę angioplastiką:
  atvirą (35303-07 [754])
  perkutaninę (35303-06 [754])
ši arterioveninės prieigos prietaiso protezo (transplantato) procedūra (34518-01 [765])
34518-01

Arterioveninės prieigos įrenginio protezo (transplantato) atstatymas
Stenozės korekcija } arterioveninės prieigos prietaiso protezo (transplantato), neklasifikuojamo kitaip
Revizija }
Įtraukta:

plastika lopu

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama taikant transliuminalinę balioninę angioplastiką:
atvirą (35303-07 [754])
perkutaninę (35303-06 [754])

766
Kraujagyslės prieigos prietaisas

Infuzijos kamera (angl. Infusion port)
Port-A-Cath
Rezervuaras (poodinis)

Pastaba:

Kraujagyslės prieigos prietaisas – tai implantuotas venos kateteris su pritvirtintu rezervuaru

Papildomai koduoti, jei atlikta:

farmakologinio preparato įvedimas (96199 [1920])
vaistų įvedimo prietaiso pripildymas (96209 [1920])

34528-02

Kraujagyslės prieigos prietaiso įterpimas
Įtraukta:

kateterizacija
vaistų įvedimo prietaiso (išorinės infuzijos pompos) prijungimas
kateterio (su veržikliu) įterpimas į poodį

34530-06

Kraujagyslės prieigos prietaiso revizija

Kraujagyslės prieigos prietaiso keitimas

Įtraukta:

kateterizacija
vaistų įvedimo prietaiso (išorinės infuzijos pompos) atjungimas ir pakartotinis prijungimas
kateterio (su veržikliu) įterpimas į poodį

Neįtraukta:

kraujagyslės prieigos prietaiso aptarnavimas (vienas) (13939-02 [1922])

34530-05

Kraujagyslės prieigos prietaiso pašalinimas
Įtraukta:

vaistų įvedimo prietaiso (išorinės infuzijos pompos) atjungimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (34530-06 [766])

768
Transkateterinė kraujagyslių embolizacija
Įtraukta:

naudojimas:
baliono
spiralių
etanolio
želatinos kempinės
klijų
plastikinių dalelių
kateterizacijos

Papildomai koduoti, jei atlikta:

intravaskulinė brachiterapija, taikant selektyvinę vidinę radiacijos terapiją (angl. SIRT) (naudojant itrio-90 mikrosferas) (15360-00 [1792])

35321-02

Transkateterinė intrakranijinių arterijų embolizacija, neklasifikuojama kitur
Neįtraukta:

endovaskulinė smegenų kraujagyslės aneurizmos arba arterinės-veninės malformacijos obliteracija (35412-00 [11])

35321-08

Transkateterinė intrakranijinių venų embolizacija, neklasifikuojama kitur
Neįtraukta:

endovaskulinė smegenų kraujagyslės aneurizmos arba arterinės-veninės malformacijos obliteracija (35412-00 [11])

35321-03

Transkateterinė kraujagyslių embolizacija, veido ir kaklo
35321-04

Transkateterinė kraujagyslių embolizacija, krūtinės
35321-05

Transkateterinė kraujagyslių embolizacija, pilvo
Transkateterinė embolizacija:
pilvo }
virškinimo trakto }
kepenų }
pasaito }
inkstų }
blužnies } kraujagyslių
35321-06

Transkateterinė kraujagyslių embolizacija, dubens
Transkateterinė embolizacija:
klubo }
kiaušidžių }
gimdos }
makšties }
šlapimo pūslės } kraujagyslių
35321-07

Transkateterinė galūnių kraujagyslių embolizacija
35321-10

Transkateterinė kitų kraujagyslių embolizacija

Transkateterinė sėklidės venų embolizacija

777
Kitos arterijų ir venų procedūros
30058-01

Pooperacinio kraujavimo stabdymas, neklasifikuojama kitur
90223-01

Kitos kraujagyslių procedūros