2 SKYRIUS
ENDOKRININĖS SISTEMOS PROCEDŪROS
(110-129 BLOKAI)
SKYDLIAUKĖ IR PRIESKYDINĖS LIAUKOS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
110
Skydliaukės ar prieskydinės liaukos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
90047-00

Skydliaukės aspiracija

Perkutaninis skydliaukės drenavimas [adata]

Neįtraukta:

skydliaukės aspiracinė biopsija (30094-10 [112])
drenavimas, atliekant inciziją (90047-01 [111])
pooperacinė skydliaukės (guolio) aspiracija (90047-02 [111])

INCIZIJA
111
Skydliaukės incizijos procedūros
90047-01

Skydliaukės incizija

Hematomos drenavimas, atliekant inciziją
Skydliaukės ištyrimas, atliekant inciziją
Svetimkūnio pašalinimas
Tiroidektomija, nepatikslinta

Neįtraukta:

pooperacinis ištyrimas (90047-02 [111])
punkcinė hematomos aspiracija (90047-00 [110])

90047-02

Pakartotinis skydliaukės žaizdos atvėrimas

Pakartotinio skydliaukės žaizdos atvėrimo priežastys:
(pooperacinio) kraujavimo stabdymas
ištyrimas
apžiūrėjimas
hematomos pašalinimas

EKSCIZIJA
112
Prieskydinės liaukos ar skydliaukės biopsija
30094-01

Perkutaninė prieskydinių liaukų biopsija [adata]
30075-02

Prieskydinių liaukų biopsija
30094-10

Perkutaninė skydliaukės biopsija [adata]

Perkutaninė diagnostinė aspiracinė skydliaukės punkcija (biopsija)

30075-03

Skydliaukės biopsija
113
Paratiroidektomija

Paratiroidektomija dėl hiperparatiroidizmo

30315-00

Nevisiška (subtotalinė) paratiroidektomija
Dalinė paratiroidektomija
30315-01

Visiška (totalinė) paratiroidektomija
114
Tiroidektomija
30310-00

Nevisiška tiroidektomija, vienpusė (subtotalinė lobektomija)

Skydliaukės pažeidimo ekscizija, nepatikslinta
Dalinė tiroidektomija, vienpusė
Skydliaukės sąsmaukos pašalinimas

Neįtraukta:

po ankstesnės skydliaukės operacijos (30297-02 [114])

30306-01

Visiška (totalinė) skydliaukės lobektomija, vienpusė

Hemitiroidektomija

Neįtraukta:

po ankstesnės skydliaukės operacijos (30297-02 [114])

30308-00

Nevisiška (subtotalinė) tiroidektomija, abipusė

Hemitiroidektomija su daliniu kitos skydliaukės skilties pašalinimu
Dalinė tiroidektomija (skydliaukės rezekcija), abipusė

Neįtraukta:

po ankstesnės skydliaukės operacijos (30297-01 [114])

30296-01

Visiška (totalinė) tiroidektomija

Beveik visiška (totalinė) tiroidektomija
Skydliaukės lobektomija, abipusė

Neįtraukta:

po ankstesnės skydliaukės operacijos (30297-02 [114])

30297-02

Tiroidektomija po ankstesnės skydliaukės operacijos
Užbaigta tiroidektomija  
Dalinė tiroidektomija  }
Tiroidektomija, kartu atliekant ir užkrūtinkaulinės skydliaukės pašalinimą  }
Visiška (totalinė):  }po ankstesnės skydliaukės operacijos
 skydliaukės lobektomija, vienpusė  }
 tiroidektomija }
90046-02

Tiroidektomija, apimanti užkrūtinkaulinės skydliaukės pašalinimą
Subtotalinė skydliaukės (abipusė) (vienpusė) lobektomija } apimanti užkrūtinkaulinės skydliaukės pašalinimą
Totalinė (abipusė) (vienpusė) tiroidektomija }
Įtraukta:

atliekama per:
 pjūvį kakle
 mediastinotomiją
 sternotomiją
 torakotomiją

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama po ankstesnės skydliaukės operacijos (30297-02 [114])

116
Kitos skydliaukės arba prieskydinės liaukos ekscizijos procedūros
30313-00

Skydliaukės liežuvinio kanalo cistos ekscizija

Skydliaukės liežuvinio kanalo ir cistos pašalinimo procedūra

30314-00

Radikali liežuvinio kanalo cistos ar fistulės ekscizija
Įtraukta:

ekscizija:
paliežuvinio kaulo
skydliaukės liežuvinio kanalo

KITOS PROCEDŪROS
117
Kitos skydliaukės arba prieskydinės liaukos procedūros
90040-00

Kitos prieskydinės liaukos procedūros
90041-00

Kitos skydliaukės procedūros
ANTINKSTIS
EKSCIZIJA
118
Antinksčio biopsija
30094-02

Perkutaninė antinksčio biopsija [adata]
30075-04

Antinksčio biopsija
119
Adrenalektomija
Įtraukta:

antinksčio pažeidimo ekscizija

36500-00

Dalinė adrenalektomija
36500-01

Visiška (totalinė) adrenalektomija, vienpusė
Adrenalektomija, nepatikslinta
36500-02

Visiška (totalinė) adrenalektomija, abipusė
KITOS PROCEDŪROS
121
Kitos antinksčio procedūros
90042-00

Kitos antinksčio procedūros

Antinksčio srities chirurginis ištyrimas

KANKORĖŽINĖ LIAUKA
EKSCIZIJA
122
Kankorėžinės liaukos ekscizijos procedūros
30094-11

Perkutaninė kankorėžinės liaukos biopsija [adata]
30075-08

Kankorėžinės liaukos biopsija
39712-01

Kankorėžinės liaukos pažeidimo pašalinimas
Kankorėžinės liaukos adenomos (Pinealomos) pašalinimas
KITOS PROCEDŪROS
123
Kitos kankorėžinės liaukos procedūros
90043-00

Kitos kankorėžinės liaukos procedūros

Kankorėžinės liaukos srities chirurginis ištyrimas

POSMEGENINĖ LIAUKA [HIPOFIZĖ]
EKSCIZIJA
124
Posmegeninės liaukos biopsija
30075-05

Posmegeninės liaukos biopsija, procedūra per kaktikaulį
30075-06

Posmegeninės liaukos biopsija, procedūra per pleištakaulį
Įtraukta:

procedūra per akytkaulį
procedūra per nosį

125
Kitos posmegeninės liaukos ekscizijos procedūros
39712-02

Kraniofaringiomos pašalinimas
39715-00

Dalinė posmegeninės liaukos ekscizija, procedūra per kaukolę

Posmegeninės liaukos pažeidimo pašalinimas, atliekant procedūrą per kaukolę

Neįtraukta:

kraniofaringiomos pašalinimo procedūra (39712-02 [125])

39715-01

Dalinė posmegeninės liaukos ekscizija, procedūra per pleištakaulį

Posmegeninės liaukos pažeidimo pašalinimas, atliekant procedūrą per pleištakaulį

Įtraukta:

procedūra per akytkaulį
procedūra per nosį

Neįtraukta:

kraniofaringiomos pašalinimo procedūra (39712-02 [125])

39715-02

Visiška (totalinė) posmegeninės liaukos ekscizija, procedūra per kaukolę
Neįtraukta:

kraniofaringiomos pašalinimo procedūra (39712-02 [125])

39715-03

Visiška (totalinė) posmegeninės liaukos ekscizija, procedūra per pleištakaulį
Neįtraukta:

kraniofaringiomos pašalinimo procedūra (39712-02 [125])

KITOS PROCEDŪROS
126
Kitos posmegeninės liaukos procedūros
90044-00

Kitos posmegeninės liaukos procedūros

Posmegeninės liaukos duobės chirurginis ištyrimas

UŽKRŪČIO LIAUKA
EKSCIZIJA
127
Užkrūčio liaukos biopsija
30094-12

Perkutaninė užkrūčio liaukos biopsija [adata]
30075-07

Užkrūčio liaukos biopsija
128
Užkrūčio liaukos pašalinimas

Užkrūčio liaukos naviko (anlg. thymoma) pašalinimas
Timektomija

90049-01

Endoskopinis užkrūčio liaukos pašalinimas
Mediastinoskopinė  }
Torakoskopinė  } timektomija
Vaizdu kontroliuojama torakoskopinė operacija [VATS] }
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas užkrūčio liaukos pašalinimas per pjūvį kakle (38448-02 [128])

38446-04

Užkrūčio liaukos pašalinimas
Įtraukta:

atliekant:
 mediastinotomiją
 sternotomiją
 torakotomiją

38448-02

Užkrūčio liaukos pašalinimas per pjūvį kakle

Transcervikalinė timektomija

Įtraukta:

endoskopija
vaizdu kontroliuojama

KITOS PROCEDŪROS
129
Kitos užkrūčio liaukos procedūros
90045-00

Kitos užkrūčio liaukos procedūros

Užkrūčio liaukos srities chirurginis ištyrimas