1 SKYRIUS
NERVŲ SISTEMOS PROCEDŪROS
(1-86 BLOKAI)
KAUKOLĖ, SMEGENŲ DANGALAI IR SMEGENYS
TYRIMAI
1
Kaukolės, smegenų dangalų arba smegenų ištyrimas
40903-00

Neuroendoskopija

Intraskilvelinė neuroendoskopija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

šunto įdėjimas (40003-00, 40003-01, 40003-02, 40003-03 [5])
 trečiojo skilvelio ventrikulostomija (40012-00, 40012-01 [19])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama biopsija (40903-01 [12])

40803-00

Stereotaksinis intrakranijinių koordinačių nustatymas

Stereotaksinis koordinačių nustatymas:
brachiterapijai
 intrakranijinei chirurginei operacijai 
radiochirurginei intervencijai

Įtraukta:

angiografija
galvos rėmo uždėjimas
kompiuterinis koordinačių nustatymas
kompiuterinė tomografija [KT]
lokalizacija
magnetinio rezonanso tomografija [MRT]
nutaikymas
ventrikulografija

Papildomai koduoti:

atlikta (-os) chirurginė (-ės) procedūra (-os)

Papildomai koduoti, jei atlikta:

brachiterapija  (90764 [1791])
trepanacinės angos (39012-00 [7])
radiochirurginis gydymas (15600-00, 15600-01 [1789], 90764 [1791])

Neįtraukta:

funkcinė stereotaksinė procedūra (40801-00 [27])
stereotaksinė:
cingulotomija (40801-00 [27])
palidotomija (40801-00 [27])
talamotomija (40801-00 [27])

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
2
Kaukolės punkcija
39009-00

Subdurinės kraujosruvos punkcija

Punkcija per momenėlį

Neįtraukta:

drenavimas per kaukolės trepanacines angas (39600-00 [8])

39003-00

Cisternos punkcija
39006-00

Skilvelio punkcija
Skilvelio punkcija per anksčiau implantuotą kateterį
39703-03

Smegenų cistos aspiracija
Neįtraukta:
infekuotos cistos drenavimas (39900-00 [8])
90000-00

Kita kaukolės punkcija

Punkcinė aspiracija:
iš subarachnoidinio tarpo
iš subdurinio tarpo, nepatikslinta
Aspiracija iš kaukolės ertmės, nepatikslinta

3
Intrakranijinio cerebrospinalinio skysčio įtaiso įdėjimas

Cerebrospinalinio skysčio įtaiso keitimas
Cerebrospinalinio skysčio įtaiso revizija

39015-00

Skilvelio išorinio dreno įdėjimas
Neįtraukta:

skilvelio šunto cerebrospinaliniam skysčiui įdėjimas (40003-00, 40003-01, 40003-02 [5])

39015-01

Skilvelio rezervuaro įdėjimas

Rezervuaro įdėjimas:
 Ommaya
 Rickham

39015-02

Intrakranijinio slėgio [IKS] matavimo prietaiso įdėjimas, su stebėjimu
4
Intrakranijinio cerebrospinalinio skysčio įtaiso šalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (39015 [3])

90001-00

Skilvelio išorinio dreno šalinimas
90001-01

Skilvelio rezervuaro šalinimas

Rezervuaro šalinimas:
 Ommaya
 Rickham

90001-02

Intrakranijinio slėgio [IKS] matavimo prietaiso šalinimas
5
Intrakranijinio cerebrospinalinio skysčio šunto irigacija, įdėjimas arba šalinimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

neuroendoskopija (40903-00 [1])

Neįtraukta:

skilvelio išorinio dreno įdėjimas (39015-00 [3])
cerebrospinalinio skysčio šunto revizija (40009-00, 40009-01 [24])

90002-00

Cerebrospinalinio skysčio šunto irigacija
40003-00

Skilvelio-prieširdžio šunto įdėjimas
40003-01

Skilvelio-pleuros šunto įdėjimas
40003-02

Skilvelio-pilvaplėvės šunto įdėjimas
Ventrikuloperitoneostomija
40003-03

Skilvelio šunto įdėjimas į kitą ekstrakranijinę sritį
40003-04

Cisternos šunto įdėjimas

Šunto įdėjimas:
cisternos-prieširdžio
cisternos-pilvaplėvės
 cisternos-pleuros

40009-03

Skilvelio šunto šalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir šunto keitimas (40009-00 [24])

40009-04

Cisternos šunto šalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir šunto keitimas (40009-01 [24])

6
Kitos kaukolės, smegenų dangalų ar smegenų uždėjimo, įterpimo ar šalinimo procedūros
47705-00

Kaukolės tempimo įtvaro uždėjimas

Kaukolės lanko (kablių) uždėjimas

Neįtraukta:

ši procedūra, taikoma esant stuburo lūžiui arba dislokacijai (47684-00, 47687-00 [1381], 47690-00, 47693-00 [1387])

40709-00

Intrakranijinio elektrodo įvedimas per trepanacines angas

Gilioji smegenų stimuliacija
Intrakranijinio elektrodo implantavimas

Įtraukta:

pailginimo laido, jungiančio elektrodus ir neurostimuliatorių, įdėjimas

Pastaba:

atliekama:
 sergant epilepsija
 sergant išsėtine skleroze
 skausmo kontrolei
 sergant Parkinsono liga

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 stereotaksinis intrakranijinių koordinačių nustatymas (40803-00 [1])
 poodinio neurostimuliatoriaus implantavimas (39134-01 [1604])

40712-00

Intrakranijinio elektrodo įvedimas, atliekant kraniotomiją

Gilioji smegenų stimuliacija

Įtraukta:

pailginimo laido, jungiančio elektrodus ir neurostimuliatorių, įdėjimas

Pastaba:

Atliekama:
 epilepsijai gydyti
 dauginei sklerozei gydyti
 skausmo kontrolei
 Parkinsono ligai gydyti

40709-02

Intrakranijinio elektrodo reguliavimas per trepanacines angas

Intrakranijinio elektrodo revizija, atliekama per trepanacines angas

Įtraukta:

pailginimo laido, jungiančio elektrodus ir neurostimuliatorių, revizija

40709-03

Intrakranijinio elektrodo keitimas per trepanacines angas
Įtraukta:

pailginimo laido, jungiančio elektrodus ir neurostimuliatorių, pakeitimas

40712-02

Intrakranijinio elektrodo reguliavimas, atliekant kraniotomiją

Intrakranijinio elektrodo revizija, atliekant kraniotomiją

Įtraukta:

pailginimo laido, jungiančio elektrodus ir neurostimuliatorių, revizija

40712-03

Intrakranijinio elektrodo keitimas, atliekant kraniotomiją
Įtraukta:

pailginimo laido, jungiančio elektrodus ir neurostimuliatorių, pakeitimas

40709-01

Intrakranijinio elektrodo šalinimas per trepanacines angas
Įtraukta:

pailginimo laido, jungiančio elektrodus ir neurostimuliatorių, pašalinimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (40709-03 [6])

40712-01

Intrakranijinio elektrodo šalinimas, atliekant kraniotomiją
Įtraukta:

pailginimo laido, jungiančio elektrodus ir neurostimuliatorių, pašalinimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir elektrodo keitimas (40712-03 [6])

INCIZIJA
7
Smegenų dangalų arba smegenų ištyrimas, atliekant inciziją
39012-00

Trepanacinės angos

Trepanacinės angos:

brachiterapijai
apžiūrai
Intrakranijinis ištyrimas

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kuriant chirurginę prieigą, - kodo nenaudokite

8
Intrakranijinis drenavimas
Įtraukta:

procedūra, atliekama per trepanacines angas

Neįtraukta:

cerebrospinalinio skysčio šuntavimas (40003 [5], 40000-00, 40012 [19])

39900-00

Intrakranijinės infekcijos drenavimas

Drenavimas:
infekuotos smegenų cistos
intrakranijinio absceso

Neįtraukta:

pooperacinis pakartotinis kraniotomijos ar kraniektomijos srities atvėrimas (39721-00 [10])

39600-00

Intrakranijinės kraujosruvos drenavimas

Kraujosruvos drenavimas:
ekstradurinio
intracerebrinio
subdurinio

Neįtraukta:

pooperacinis pakartotinis kraniotomijos ar kraniektomijos srities atvėrimas (39721-00 [10])
intrakranijinės hematomos šalinimas:
atliekant osteoplastinę kraniotomiją (39603-00 [14])
kartu atliekant kraniektomiją (39603-01 [14])
subdurinės kraujosruvos punkcinė aspiracija per momenėlį (39009-00 [2])

39703-01

Intrakranijinio pažeidimo arba cistos drenavimas

Intrakranijinis drenavimas, nepatikslintas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai cista infekuota (39900-00 [8])

9
Intrakranijinė dekompresija
40015-00

Subtemporalinė dekompresija
39706-01

Dekompresija dėl intrakranijinio naviko, atliekant osteoplastinę kraniotomiją
Įtraukta:

osteoplastinis lopas

40106-00

Užpakalinių smegenų dekompresija

Dekompresija:
esant Arnoldo-Chiari (angl. Arnold-Chiari) sindromui
esant Chiari (angl. Chiari) sindromui

Įtraukta:

kietojo smegenų dangalo plastika

40106-01

Užpakalinės kaukolės daubos dekompresija
Dekompresija, sergant siringomielija
Įtraukta:
kietojo smegenų dangalo plastika
10
Pooperacinis pakartotinis kraniotomijos ar kraniektomijos srities atvėrimas
39721-00

Pooperacinis pakartotinis kraniotomijos ar kraniektomijos srities atvėrimas
Smegenų edemos dekompresija  
Drenavimas:
kraujavimo atveju }
infekcijos atveju } pooperacinis
Šalinimas:
absceso }
hematomos }
Įtraukta:

kaukolės lopo šalinimas
ši procedūra, naudojant osteoplastinį lopą

SUARDYMAS
11
Intrakranijinės aneurizmos ar kito kraujagyslės pažeidimo destrukcija
35412-00

Endovaskulinė smegenų kraujagyslės aneurizmos arba arterioveninės malformacijos obliteracija

Transkateterinė smegenų kraujagyslės aneurizmos arba arterioveninės malformacijos embolizacija

Įtraukta:
naudojimas:
 spiralių
 intrakranijinių:
   balionų
   stentų
kateterizacija
39812-00

Kaklo arterijos perrišimas dėl intrakranijinės aneurizmos
39806-00

Intrakranijinės proksimalinės arterijos perspaudimas (angl. clipping)
Pastaba:

atliekama, esant aneurizmai arba arterioveninei malformacijai

39800-00

Smegenų aneurizmos perspaudimas (angl. clipping)
39815-00

Miego arterijos-kaverninio ančio fistulės obliteracija
Įtraukta:

kompleksinė cervikalinė ir intrakranijinė procedūra

EKSCIZIJA
12
Smegenų arba smegenų dangalų biopsija
39703-00

Smegenų biopsija per trepanacines angas
Uždara smegenų biopsija
Neįtraukta:
ši procedūra, atliekama kartu su neuroendoskopija (40903-01 [12])
40903-01

Smegenų biopsija, atliekant neuroendoskopiją
Intraventrikulinė neuroendoskopija, atliekama kartu su biopsija
Įtraukta:
trepanacinės angos
39706-00

Smegenų biopsija, atliekant osteoplastinę kraniotomiją
Atvira smegenų biopsija
Įtraukta:
osteoplastinis lopas
39703-02

Smegenų dangalų biopsija per trepanacines angas
Uždara smegenų dangalų biopsija
39706-02

Smegenų dangalų biopsija, atliekant osteoplastinę kraniotomiją
Atvira smegenų dangalų biopsija
Įtraukta:
osteoplastinis lopas
13
Kaukolės pažeidimo ekscizija
Įtraukta:
ši procedūra, atliekama infekcijos atveju
39700-00

Kaukolės pažeidimo ekscizija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

kaukolės plastika (40600 [23])

39906-00

Kraniektomija kaukolės infekcijos atveju

Kraniektomija sergant osteomielitu
Kaukolės negyvybingų audinių pašalinimas infekcijos atveju
Infekuoto kaukolės kaulo lopo šalinimas
Kaukolės sekvestrektomija

14
Intrakranijinės hematomos arba absceso šalinimas
Neįtraukta:

drenavimas per trepanacines angas (39600, 39900 [8])
pooperacinis pakartotinis kraniotomijos ar kraniektomijos srities atvėrimas (39721-00 [10])

39603-00

Intrakranijinės hematomos šalinimas, atliekant osteoplastinę kraniotomiją
Intrakranijinės hematomos šalinimas per osteoplastinį lopą
39603-01

Intrakranijinės hematomos šalinimas, atliekant kraniektomiją
39903-00

Intrakranijinio absceso šalinimas
15
Intrakranijinio pažeidimo šalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama taikant kaukolės pamato chirurginę operaciją (39640-00, 39642-00, 39646-00, 41581-0039650-00, 39653-00, 39658-00, 39660-02, 39662-02, 90032-00 [17])

39712-00

Smegenų dangalų pažeidimo šalinimas
39709-00

Smegenų pažeidimo šalinimas
Dalinė smegenų lobektomija, esant navikui
39712-03

Intraventrikulinio pažeidimo šalinimas
39709-01

Smegenų kamieno pažeidimo šalinimas
39709-02

Smegenėlių pažeidimo šalinimas
41575-00

Smegenėlių-tilto kampo pažeidimo šalinimas

Klausos nervo (akustinės) neuromos šalinimas

Įtraukta:

ši procedūra, kai atliekama kraniotomija

39712-04

Kito intrakranijinio pažeidimo šalinimas

Intrakranijinio naviko šalinimas, nepatikslintas

Neįtraukta:

kraniofaringioma (39712-02 [125])
intrakranijinė neuroblastoma (43987-02 [80])
posmilkininės duobės pažeidimo šalinimas (41581-00 [17])
kankorėžinės liaukos pažeidimo pašalinimas (39712-01 [122])

16
Kitos intrakranijinės ekscizijos
Neįtraukta:

chirurginė kaukolės pamato ekscizija (39640-00, 39642-00, 39646-00, 41581-00, 39650-00, 39653-00, 39658-00, 39660-02, 39662-02, 90032-00 [17])

39718-00

Smegenų cistos šalinimas
Smegenų cistos marsupializacija
Arachnoidinės cistos šalinimas
39803-00

Intrakranijinės arterioveninės malformacijos ekscizija
40703-00

Smegenų žievės šalinimas
Smegenų žievės rezekcija
Neįtraukta:
topektomija (40703-01 [16])
40703-02

Dalinė smegenų lobektomija
Migdolinio kūno ir hipokampo šalinimas
Hipokampo šalinimas
Neįtraukta:
ši procedūra naviko atveju (39709-00 [15])
40700-00

Priekinis didžiosios jungties pjūvis

Kaliozotomija
Didžiosios jungties atskyrimas

40703-01

Topektomija
40706-00

Pusrutulio šalinimas
17
Kaukolės pamato chirurginė operacija pažeidimo atveju
Įtraukta:

bet kokia susijusi rekonstrukcinė chirurginė operacija
ši procedūra, esant kraujagyslių pažeidimui

39640-00

Priekinės kaukolės duobės pažeidimo šalinimas
Įtraukta:

kraniotomija
kietojo smegenų dangalo atstatymas
radikali kaukolės pamato ekscizija

39642-00

Priekinės kaukolės duobės pažeidimo, apimančio prienosinius ančius, šalinimas
Įtraukta:

kietojo smegenų dangalo atstatymas
kaktinė kraniotomija
šoninė rinotomija
radikali kaukolės pamato ekscizija

39646-00

Priekinės kaukolės duobės pažeidimo, apimančio prienosinius ančius ir akiduobes, šalinimas
Įtraukta:

regos nervo dekompresija
kietojo smegenų dangalo atstatymas
kaktinė kraniotomija
šoninė rinotomija
radikali kaukolės pamato ekscizija

41581-00

Posmilkininės duobės pažeidimo šalinimas
39650-00

Vidurinės kaukolės ir posmilkininės duobės pažeidimo šalinimas
Įtraukta:
skruostikaulio lanko atskyrimas ir rekonstrukcija
90032-00

Užpakalinės kaukolės duobės pažeidimo šalinimas
Įtraukta:
per:
translabirintinę }
transmastoidinę } prieigą
transoralinę }
39653-00

Petroklivalinės ir nuokalnės (lot. clivus) srities pažeidimo šalinimas
Įtraukta:
per:
infratentorinę }
supratentorinę } prieigą
39658-00

Nuokalnės (lot. clivus) srities pažeidimo ekscizija
Įtraukta:
per:
transmaksiliarinę }
transoralinę } prieigą
39660-02

Kaverninio ančio pažeidimo ekscizija
Įtraukta:

intrakranijinės vidinės miego arterijos dalies atidengimas

39662-02

Didžiosios pakauškaulio angos pažeidimo šalinimas
Įtraukta:
per:
tolimąją šoninę subokcipitalinę }
transkondylinę } prieigą
ATSTATYMAS
19
Ventrikulostomija
Neįtraukta:

cerebrospinalinio skysčio šuntavimas (40003 [5])
skilvelio išorinio dreno įdėjimas (39015-00 [3])

40000-00

Ventrikulocisternostomija
Torkildseno procedūra
40012-00

Endoskopinė trečiojo skilvelio ventrikulostomija
Įtraukta:
skaidriosios pertvaros perforacija
40012-01

Trečiojo skilvelio ventrikulostomija
Įtraukta:
skaidriosios pertvaros perforacija
20
Kietojo smegenų dangalo atstatymas

Kietojo smegenų dangalo (riebalų) transplantatas
Kietojo smegenų dangalo plastika
Smegenų dangalų atstatymas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 riebalų paėmimas transplantacijai per atskirą pjūvį (45018-04 [1666])

Neįtraukta:

ši procedūra, susijusi su:
intrakranijine dekompresija (40106-00, 40106-01 [9])
skląsčio sujungimu (40339-00 [22])
kaukolės lūžio repozicija (39612 [25])
kaukolės pamato chirurgine procedūra, taikoma esant priekinės kaukolės duobės pažeidimui (39640-00, 39642-00, 39646-00 [17])

39615-00

Kietojo smegenų dangalo atstatymas, atliekant kraniotomiją

Atidėtas kietojo smegenų dangalo atstatymas po kaukolės lūžio, atliekant kraniotomiją

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekant kranioplastiką (39615-01 [20])

39615-01

Kietojo smegenų dangalo atstatymas, atliekant kraniotomiją su kranioplastika

Atidėtas kietojo smegenų dangalo atstatymas po kaukolės lūžio, atliekant kranioplastiką

21
Ekstrakranijinis-intrakranijinis šuntavimas
39818-00

Ekstrakranijinis-intrakranijinis šuntavimas, naudojant paviršinį smilkininės arterijos transplantatą
90006-00

Ekstrakranijinis-intrakranijinis šuntavimas, naudojant spindulinės arterijos transplantatą
39821-00

Ekstrakranijinis-intrakranijinis šuntavimas, naudojant paodinės kojos venos transplantatą
22
Kitas smegenų dangalų ar smegenų atstatymas
39800-01

Smegenų aneurizmos sustiprinimas
40109-00

Encefalocelės atstatymas

Encefalocelės ekscizija ir plastika
Atstatymas:
smegenų meningocelės
meningoencefalocelės

40339-00

Skląsčio (angl. obex) uždarymas
Įtraukta:

kietojo smegenų dangalo plastika

REKONSTRUKCIJA
23
Kaukolės plastika

Rekonstrukcinė kranioplastika

Įtraukta:

riebalų transplantatas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 kaukolės pažeidimo ekscizija (39700-00 [13]
riebalų paėmimas transplantacijai per atskirą pjūvį (45018-04 [1666])

Neįtraukta:

ši procedūra, esant kaukolės lūžiui (39606, 39609-01, 39609-02, 39612 [25])
ši procedūra, atliekama kartu su intrakranijine procedūra, – kaukolės plastikos kodo nenaudokite

40600-00

Kaukolės plastika plokštele
Kaukolės plokštelės keitimas
40600-01

Kaukolės plastika kaulo transplantatu
Kaulo persodinimas į kaukolę
40600-02

Kaukolės plastika su kaukolės kaulo lopu

Kaukolės atstatymas kaulo lopu
Kaukolės lopo pakeitimas
Kaukolės lopo revizija

40600-03

Kita kaukolės plastika

Kaukolės osteoplastika, nepatikslinta
Kranioplastika, nepatikslinta
Kaukolės atstatymas, nepatikslintas

REVIZIJA
24
Intrakranijinio cerebrospinalinio skysčio šunto revizija
Įtraukta:

Cerebrospinalinio skysčio šunto šalinimas ir pakartotinis įdėjimas
Cerebrospinalinio skysčio šunto keitimas

Neįtraukta:

šunto distalinės dalies revizija:
prieširdžio kateterio (90200-00 [605])
pilvaplėvės kateterio (90330-00 [1001])
pleuros kateterio (90174-00 [557])

40009-00

Skilvelio šunto revizija
40009-01

Cisternos šunto revizija
KITOS PROCEDŪROS
25
Kaukolės lūžio procedūros

Kaukolės lūžio kranioplastika

39606-00

Kaulo pakėlimas uždaro kaukolės lūžio atveju

Uždaro įspaustinio kaukolės lūžio repozicija

39606-01

Uždaro kaukolės lūžio repozicija

Uždaro skeveldrinio kaukolės lūžio atstatymas

Įtraukta:

vidinis fiksavimas

39609-00

Atviro kaukolės lūžio negyvybingų audinių šalinimas
39609-01

Kaulo pakėlimas atviro kaukolės lūžio atveju

Atviro įspaustinio kaukolės lūžio repozicija 

39612-00

Kaulo pakėlimas atviro kaukolės lūžio atveju su kietojo smegenų dangalo ir smegenų atstatymu

Atviro įspaustinio kaukolės lūžio repozicija su kietojo smegenų dangalo ir smegenų atstatymu

Neįtraukta:

atidėtas kietojo smegenų dangalo atstatymas po kaukolės lūžio (39615 [20])

39609-02

Atviro kaukolės lūžio repozicija

Atviro skeveldrinio kaukolės lūžio atstatymas

Įtraukta:

vidinis fiksavimas

39612-01

Atviro kaukolės lūžio repozicija su kietojo smegenų dangalo ir smegenų atstatymu

Atviro skeveldrinio kaukolės lūžio, smegenų dangalų ir smegenų atstatymas

Įtraukta:

vidinis fiksavimas

Neįtraukta:

atidėtas kietojo smegenų dangalo atstatymas po kaukolės lūžio (39615 [20])

27
Funkcinė intrakranijinė stereotaksinė procedūra
40801-00

Funkcinė intrakranijinė stereotaksinė procedūra

stereotaksinė:
cingulotomija
palidotomija
talamotomija

Įtraukta:

angiografija
galvos rėmo uždėjimas
kompiuterinis koordinačių nustatymas
kompiuterinė tomografija [KT]
pažeidimo suardymas
magnetinio rezonanso tomografija [MRT]
fiziologinė lokalizacija
pažeidimo lokalizavimas
nutaikymas
ventrikulografija

28
Kitos kaukolės, smegenų dangalų ir smegenų procedūros
90007-00

Kitos diagnostinės kaukolės, smegenų ar smegenų dangalų procedūros
Pastaba:

apie nechirurgines diagnostines intervencijas rasite 19 skyriuje.

Neįtraukta:

kaukolės biopsija (50200-00 [1560])

90007-01

Kitos kaukolės procedūros
Kraniektomija, nepatikslinta
Kaukolės ančio incizija ir drenavimas
Kaukolės plokštelės šalinimas
Neįtraukta:
kaukolės svetimkūnio šalinimas (90569-00 [1556])
90007-02

Kitos smegenų arba smegenų dangalų procedūros

Kraujagyslinio rezginio šalinimas
Smegenų arba smegenų dangalų kiuretažas
Smegenų arba smegenų dangalų negyvybingų audinių šalinimas
Smegenų dangalų dekortikacija
Ekscizija:
smegenų arba smegenų dangalų, nepatikslinta
smegenų pažeidimų, nepatikslinta
Smegenų incizija, nepatikslinta
Smegenų lobotomija
Žievės sąaugų šalinimas
Smegenų atstatymas, nepatikslintas
Smegenų traktotomija

STUBURO KANALO IR NUGAROS SMEGENŲ STRUKTŪROS
TYRIMAI
29
Stuburo kanalo ir nugaros smegenų struktūrų tyrimai
90011-05

Stereotaksinis intraspinalinių koordinačių nustatymas

Stereotaksinė lokalizacija, atliekant stuburo chirurginę operaciją

Įtraukta:

angiografija
galvos rėmo uždėjimas
kompiuterinis koordinačių nustatymas
kompiuterinė tomografija [KT]
magnetinio rezonanso tomografija [MRT]
fiziologinė lokalizacija
nutaikymas

Papildomai koduoti:

atlikta (-os) chirurginė (-ės) procedūra (-os)

Neįtraukta:

funkcinė stereotaksinė procedūra (39121-00 [58])
stereotaksinė:
kordotomija (39121 [58])
traktotomija (39121 [58])

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
30
Juosmeninė punkcija
39000-00

Juosmeninė punkcija

Spinalinė punkcija

31
Slankstelių ir tarpslankstelinių diskų uždėjimo, įterpimo ir šalinimo procedūros
39013-00

Medžiagos injekcija į tarpslankstelinį sąnarį

Injekcija į tarpslankstelinį sąnarį:
kortikosteroidų
vietinio veikimo anestetiko

39013-01

Medžiagos injekcija į šonkaulio-skersinės ataugos sąnarį

Injekcija į šonkaulio-skersinės ataugos sąnarį:
kortikosteroidų
vietinio veikimo anestetiko

40336-00

Chemonukleolitinės medžiagos injekcija į diską

Chimopapaino injekcija į tarpslankstelinį tarpą

90027-00

Tarpslankstelinio disko terapija

Tarpslankstelinio disko elektroterminė terapija [IDET]
Disko terapija (perkutaninė):
naudojant elektroterminį kateterį
naudojant radiodažnuminį elektrodą (termokoaguliacija)

32
Epidurinė injekcija
Įtraukta:

spinalinė kateterizacija

Pastaba:

atliekama, siekiant kontroliuoti skausmą

Neįtraukta:

epidurinė infuzija (žr. [33] bloką)
ši procedūra, taikoma gimdymo metu (žr. [1333] bloką)
ši procedūra, taikoma operacinės anestezijos atveju (92508 [1909])

18216-27

Epidurinė vietinio anestetiko injekcija
18216-28

Epidurinė opioido injekcija
90028-00

Epidurinė steroido injekcija
90018-00

Epidurinė kitų arba sudėtinių gydomųjų preparatų injekcija
18230-00

Epidurinė neurolitinės medžiagos injekcija
39140-00

Epidurinė injekcija sąaugų šalinimui

Epidurinis: 
sąaugų šalinimas
 neuroplastika
Epidurolizė
Epiduroplastika
Peridurinis sąaugų šalinimas
Raco (RACZ) (kateterio) procedūra

Įtraukta:

epidurograma

Pastaba:

atliekama su vaizdo kontrole

33
Epidurinė infuzija
Įtraukta:

spinalinė kateterizacija

Pastaba:

atliekama, siekiant kontroliuoti skausmą

Neįtraukta:

epidurinė injekcija (žr. [32] bloką)
ši procedūra, taikoma gimdymo metu (žr. [1333] bloką)
ši procedūra, taikoma operacinės anestezijos atveju (92508 [1909])

18216-00

Epidurinė vietinio anestetiko infuzija
18216-03

Epidurinė opioido infuzija
90028-01

Epidurinė steroido infuzija
18216-06

Epidurinė kitų arba sudėtinių gydomųjų preparatų infuzija
34
Kaudalinė injekcija
Įtraukta:

spinalinė kateterizacija

Pastaba:

atliekama, siekiant kontroliuoti skausmą

Neįtraukta:

kaudalinė infuzija (žr. [35] bloką)
ši procedūra, taikoma gimdymo metu (žr. [1333] bloką)
ši procedūra, taikoma operacinės anestezijos atveju (92508 [1909])

18216-29

Kaudalinė vietinio anestetiko injekcija
18216-30

Kaudalinė opioido injekcija
90028-02

Kaudalinė steroido injekcija
90019-00

Kaudalinė kitų arba sudėtinių gydomųjų preparatų injekcija
35
Kaudalinė infuzija
Įtraukta:

spinalinė kateterizacija

Pastaba:

atliekama siekiant kontroliuoti skausmą

Neįtraukta:

kaudalinė injekcija (žr. [34] bloką)
ši procedūra, taikoma gimdymo metu (žr. [1333] bloką)
ši procedūra, taikoma operacinės anestezijos atveju (92508 [1909])

18216-09

Kaudalinė vietinio anestetiko infuzija
18216-12

Kaudalinė opioido infuzija
90028-03

Kaudalinė steroido infuzija
18216-15

Kaudalinė kitų arba sudėtinių gydomųjų preparatų infuzija
36
Spinalinė injekcija

Injekcija į:
intratekalinį tarpą
stuburo subarachnoidinį tarpą

Įtraukta:

spinalinė kateterizacija

Pastaba:

atliekama, siekiant kontroliuoti skausmą

Neįtraukta:

kaudalinė:
infuzija (žr. [35] bloką)
injekcija (žr. [34] bloką)
spinalinė infuzija (žr. [37] bloką)
ši procedūra, taikoma gimdymo metu (žr. [1333] bloką)
ši procedūra, taikoma operacinės anestezijos atveju (92508 [1909])

18216-31

Spinalinė vietinio anestetiko injekcija
Įtraukta:
intratekalinis testavimas
18216-32

Spinalinė opioido injekcija
Įtraukta:
intratekalinis testavimas
90028-04

Spinalinė steroido injekcija
Įtraukta:
intratekalinis testavimas
90020-00

Spinalinė kitų arba sudėtinių gydomųjų preparatų injekcija
Įtraukta:
intratekalinis testavimas
18230-01

Spinalinė neurolitinės medžiagos injekcija
37
Spinalinė infuzija

Infuzija į:
intratekalinį tarpą
stuburo subarachnoidinį tarpą

Įtraukta:

intratekalinis tyrimas
spinalinė kateterizacija

Pastaba:

atliekama siekiant kontroliuoti skausmą

Neįtraukta:

kaudalinė:
infuzija (žr. [35] bloką)
injekcija (žr. [34] bloką)
spinalinė injekcija (žr. [36] bloką)
ši procedūra, taikoma gimdymo metu (žr. [1333] bloką)
ši procedūra, taikoma operacinės anestezijos atveju (92508 [1909])

18216-18

Spinalinė vietinio anestetiko infuzija
18216-21

Spinalinė opioido infuzija
90028-05

Spinalinė steroido infuzija
18216-24

Spinalinė kitų arba sudėtinių gydomųjų preparatų infuzija
38
Spinalinis kraujo krešulio lopas
18233-00

Spinalinis kraujo krešulio lopas
Epidurinė kraujo injekcija kraujo krešulio lopui susiformuoti
39
Spinalinio kateterio, infuzijos įtaiso arba pompos įterpimas
Pastaba:

Atliekama siekiant valdyti:
chroniškus spazmus
skausmą

39125-00

Spinalinio kateterio įterpimas arba keitimas

Kateterio įdėjimas arba keitimas:
kaudalinio
epidurinio
intratekalinio
subarachnoidinio

Neįtraukta:

ši procedūra, susijusi su:
 gydomosios medžiagos infuzija 
gydomosios medžiagos injekcija 
implantuojamo spinalinio infuzijos įtaiso arba pompos įterpimu (39127-00 [39])

39127-00

Implantuojamo spinalinio infuzijos įtaiso arba pompos įterpimas
Įtraukta:

pompos prijungimas prie kateterio
rezervuaro pripildymas
pompos programavimas
spinalinė kateterizacija

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (39126-00 [56])

40
Spinalinio kateterio, infuzijos įtaiso arba pompos šalinimas
39133-01

Spinalinio kateterio šalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai prijungta prie implantuojamo spinalinio infuzijos įtaiso arba pompos (39133-02 [40])
ši procedūra, kai atliekama kartu su keitimu (39125-00 [39])

39133-02

Implantuojamo spinalinio infuzijos įtaiso arba pompos šalinimas
Įtraukta:

kateterio šalinimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (39126-00 [56])

41
Spinalinio cerebrospinalinio skysčio dreno įdėjimas ir šalinimas
Neįtraukta:

cerebrospinalinio skysčio šuntas (40006-00, 40009-05 [42], 40009-02 [56])

40018-00

Juosmeninio cerebrospinalinio skysčio dreno įdėjimas

Išorinio lumbalinio dreno įdėjimas
Juosmeninio cerebrospinalinio skysčio dreno keitimas
Juosmeninio cerebrospinalinio skysčio dreno revizija

90008-00

Juosmeninio cerebrospinalinio skysčio dreno šalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (40018-00 [41])

42
Spinalinio cerebrospinalinio skysčio šunto įdėjimas ir šalinimas
Neįtraukta:

juosmeninis cerebrospinalinio skysčio drenas (40018-00, 90008-00 [41])
spinalinio šunto revizija (40009-02 [56])

40006-00

Spinalinio šunto įdėjimas

Lumboperitoninio šunto įdėjimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama laminektomija (40342-00 [42])

40342-00

Cerebrospinalinio skysčio šunto įdėjimas su laminektomija

Procedūra, atliekama sergant siringomielija ir hidromielija

Įtraukta:

siringoperitoninis šuntavimas
siringopleurinis šuntavimas

40009-05

Spinalinio šunto šalinimas

Lumboperitoninio šunto šalinimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (40009-02 [56])

43
Epidurinių elektrodų įterpimas, keitimas arba šalinimas
Pastaba:

atliekama, siekiant kontroliuoti skausmą

39130-00

Perkutaninis epidurinių elektrodų įterpimas
Perkutaninis:
slėpimas }
sriegimas } epidurinių elektrodų
tuneliavimas }
Įtraukta:

intraoperacinis bandomasis stimuliavimas

39139-00

Epidurinių elektrodų įterpimas laminektomijos būdu
Epidurinių elektrodų keitimas per atvirą prieigą
Epidurinių elektrodų revizija per atvirą prieigą
Įtraukta:
intraoperacinis bandomasis stimuliavimas
39131-00

Epidurinių elektrodų reguliavimas
Epidurinių elektrodų revizija
39137-00

Epidurinių elektrodų keitimas
Įtraukta:
intraoperacinis bandomasis stimuliavimas
Neįtraukta:
ši procedūra, kai atliekamas ir epidurinių elektrodų keitimas laminektomijos būdu (39139-00 [43])
39136-01

Epidurinių elektrodų šalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas:
laminektomijos būdu (39139-00 [43])
nepatikslinta (39137-00 [43])

INCIZIJA
45
Kordotomija arba mielotomija
Neįtraukta:

perkutaninė spinalinė kordotomija (39121-00 [58])

39124-00

Kordotomija

Spinalinė traktotomija

Įtraukta:

laminektomija

39124-01

Mielotomija
Įtraukta:
laminektomija
39124-02

Užpakalinės šaknelės įėjimo zonos (anlg. dorsal root entry zone, DREZ) procedūra

DREZ pažeidimo procedūra

Įtraukta:

laminektomija

46
Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija

Kaklinės stuburo dalies dekompresinė laminektomija

Įtraukta:

kaulo transplantatas
kaklinė diskektomija
laminoplastika (atviros durys)
riebalų transplantatas
ši procedūra, esant stuburo stenozei

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 paėmimas:
   kaulo transplantato per atskirą pjūvį (47726-00 [1563])
   riebalų transplantacijai per atskirą pjūvį (45018-04 [1666])
 šaknelių lizė (40330-00 [49])

 

40331-00

Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, 1 lygio
40332-00

Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant priekinę fuziją, 1 lygio
Papildomai koduoti, jei atlikta:

vidinis fiksavimas (48678-00, 48681-00, 48684-00 [1390])

40334-00

Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, ≥ 2 lygių
40335-00

Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant priekinę fuziją, ≥ 2 lygių
Papildomai koduoti, jei atlikta:

vidinis fiksavimas (48678-00, 48681-00, 48687-00, 48690-00 [1390])

47
Krūtininės ir krūtininės-juosmeninės nugaros smegenų dalies dekompresija
Įtraukta:

riebalų transplantatas
laminoplastika (atviros durys)
ši procedūra, esant stuburo stenozei

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 riebalų paėmimas transplantacijai per atskirą pjūvį (45018-04 [1666])
 šaknelių lizė (40330-00 [49]
stuburo fuzija (48642-00, 48645-00, 48648-00, 48651-00, 48660-00, 48669-00 [1389])

40345-00

Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant kostotransversektomiją
Įtraukta:

šonkaulio šalinimas
torakalinė diskektomija

40348-00

Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant torakotomiją
Įtraukta:

šonkaulio šalinimas
Krūtininės dalies:
diskektomija
slankstelio šalinimas

40351-00

Krūtininės-juosmeninės nugaros smegenų dalies priekinė dekompresija

Viršutinės juosmeninės nugaros smegenų dalies priekinė dekompresija

Įtraukta:

diskektomija:
juosmeninė
krūtininė

48
Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija
Įtraukta:

dekompresija:
 priekinė 
užpakalinė
diskektomija
riebalų transplantatas
laminektomija
laminoplastika (atviros durys)
ši procedūra, esant stuburo stenozei

Papildomai koduoti, jei atlikta:

riebalų paėmimas transplantacijai per atskirą pjūvį (45018-04 [1666])
šaknelių lizė (40330-00 [49])

Neįtraukta:

krūtininės-juosmeninės nugaros smegenų dalies dekompresija (40351-00 [47])

90024-00

Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, 1 lygio
90024-01

Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, ≥ 2 lygių
49
Kitos stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų incizijos procedūros
Įtraukta:

riebalų transplantatas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 riebalų paėmimas transplantacijai per atskirą pjūvį (45018-04 [1666])

90031-00

Stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų incizija ir drenavimas

Nugaros smegenų hematomos drenavimas:
epidurinis
smegenų dangalų
subdurinis

40330-00

Nugarinių nervų šaknelių lizė

Nugarinių nervų šaknelių dekompresija
Spinalinė:
foraminotomija
rizotomija

Įtraukta:

1 arba daugiau lygių nugarinių nervų šaknelių atidengimas

40112-00

Įgimtų prisegtų nugaros smegenų atpalaidavimas
Pastaba:

atliekama esant:
diastematomielijai
lipomeningocelei

90009-00

Pooperacinis laminotomijos arba laminektomijos srities pakartotinas atvėrimas
Pastaba:

atliekamas dėl:
kraujavimo
infekcijos

EKSCIZIJA
50
Nugaros smegenų arba jų dangalų biopsija
90010-00

Nugaros smegenų arba jų dangalų biopsija

Spinalinio pažeidimo biopsija:
ekstradurinė
intradurinė

51
Diskektomija dėl pasikartojusio disko pažeidimo
Diskektomija, taikant:
laminektomiją }
laminotomiją } pasikartojusio disko pažeidimo
Tarpslankstelinio disko ekscizija }
Įtraukta:

riebalų transplantatas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

riebalų paėmimas transplantacijai per atskirą pjūvį (45018-04 [1666])

Neįtraukta:

ši procedūra su tarpslankstelinio disko protezavimu (žr. [59] bloką)

40303-00

Diskektomija dėl pasikartojusio disko pažeidimo, 1 lygio
40303-01

Diskektomija dėl pasikartojusio disko pažeidimo, ≥ 2 lygių
52
Kita diskektomija

Tarpslankstelinio disko ekscizija

Įtraukta:

riebalų transplantatas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

riebalų paėmimas transplantacijai per atskirą pjūvį (45018-04 [1666])

Neįtraukta:

diskektomija dėl pasikartojusio disko pažeidimo (40303 [51])
laminektomija su cerebrospinalinio skysčio šunto įdėjimu (40342-00 [42])
ši procedūra su tarpslankstelinio disko protezavimu (žr. [59] bloką)

48636-00

Perkutaninė juosmeninė diskektomija
40333-00

Kaklinė diskektomija, 1 lygio
Neįtraukta:
ši procedūra su kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija (40331-00, 40332-00 [46])
40333-01

Kaklinė diskektomija, ≥ 2 lygių
Neįtraukta:

ši procedūra su kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija (40334-00, 40335-00 [46])

40300-00

Diskektomija, 1 lygio

Diskektomija, 1 lygio, atliekant:
laminektomiją
laminotomiją

Neįtraukta:

perkutaninė juosmeninė diskektomija (48636-00 [52])
ši procedūra kaklinio tarpslankstelinio disko (40333-00 [52])
ši procedūra, kai atliekama dekompresija:
juosmeninės nugaros smegenų dalies (90024-00 [48])
krūtininės ar krūtininės-juosmeninės nugaros smegenų dalies (40345-00, 40348-00, 40351-00 [47])

40300-01

Diskektomija, ≥ 2 lygių

Diskektomija, ≥ 2 lygių, atliekant:
laminektomiją
laminotomiją

Neįtraukta:

perkutaninė juosmeninė diskektomija (48636-00 [52])
ši procedūra kaklinio tarpslankstelinio disko (40333-01 [52])
ši procedūra su dekompresija:
juosmeninės nugaros smegenų dalies (90024-01 [48])
krūtininės ar krūtininės-juosmeninės nugaros smegenų dalies (40345-00, 40348-00, 40351-00 [47])

53
Spinalinio pažeidimo šalinimas
Įtraukta:

ši procedūra, kai atliekama laminektomija

40309-00

Spinalinio ekstradurinio pažeidimo šalinimas

Spinalinio ekstradurinio pažeidimo šalinimas:
absceso
naviko

40318-00

Spinalinės arterioveninės malformacijos ekscizija

Spinalinės arterioveninės malformacijos perspaudimas (angl. clipping)

40318-01

Intramedulinio spinalinio pažeidimo šalinimas
Spinalinio intramedulinio naviko ekscizija
40312-00

Spinalinio intradurinio pažeidimo šalinimas

Spinalinio pažeidimo šalinimas:
intradurinio ekstramedulinio naviko
meningiomos

Neįtraukta:

ekscizija:
arterioveninės malformacijos (40318-00 [53])
intramedulinio pažeidimo (40318-01 [53])
kaukolės-kaklo jungties pažeidimo (40315-00 [59])

54
Kitos stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų ekscizijos procedūros
90011-06

Kitos stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų ekscizijos procedūros
ATSTATYMAS
55
Stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų atstatymas
Įtraukta:

riebalų transplantatas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

riebalų paėmimas transplantacijai per atskirą pjūvį (45018-04 [1666])

40100-00

Spinalinės meningocelės atstatymas

Spinalinės meningocelės ekscizija ir plastika

40103-00

Mielomeningocelės atstatymas

Mielomeningocelės ekscizija ir plastika

Įtraukta:

odos lopas
Z-plastika

90011-02

Kitas stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų atstatymas

Atstatymas:
nugaros smegenų, nepatikslintas
nugaros smegenų dangalų, nepatikslintas

REVIZIJA
56
Stuburo kanalo arba nugaros smegenų revizija
39125-01

Spinalinio kateterio revizija
39126-00

Implantuojamo spinalinio infuzijos įtaiso arba pompos revizija

Implantuojamo spinalinio infuzijos įtaiso arba pompos keitimas

40009-02

Spinalinio šunto revizija

Spinalinio šunto keitimas
Juosmens-pilvaplėvės šunto revizija

Neįtraukta:

šunto distalinės peritoninės dalies revizija (90330-00 [1001])

KITOS PROCEDŪROS
58
Funkcinė spinalinė stereotaksinė procedūra
39121-00

Funkcinė spinalinė stereotaksinė procedūra

Perkutaninė spinalinė:
kordotomija
traktotomija

Įtraukta:

angiografija
rėmo uždėjimas
kompiuterinis koordinačių nustatymas
kompiuterinė tomografija [KT]
juosmeninė punkcija
magnetinio rezonanso tomografija [MRT]
fiziologinė lokalizacija
pažeidimo lokalizavimas
nugaros smegenų stimuliavimas
nutaikymas

59
Kitos stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų procedūros
40315-00

Procedūra dėl kaukolės-kaklo jungties pažeidimo, transoralinė prieiga

Kaukolės-kaklo jungties absceso drenavimas
Antrojo kaklo slankstelio kūno arba dantinės ataugos ekscizija dėl kaukolės-kaklo jungties pažeidimo
Kaukolės-kaklo jungties naviko šalinimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

antrojo kaklo slankstelio stabilizacija (40316-00 [1390])

48691-00

Tarpslankstelinio disko protezo įterpimas, 1 lygio

Dirbtinio tarpslankstelinio disko įterpimas, 1 lygio

Įtraukta:

diskektomija
vidinis fiksavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 nugaros smegenų dekompresija (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-01

Tarpslankstelinio disko protezo įterpimas, ≥ 2 lygių

Dirbtinio tarpslankstelinio disko įterpimas, ≥ 2 lygių

Įtraukta:

diskektomija
vidinis fiksavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 nugaros smegenų dekompresija (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-02

Tarpslankstelinio disko protezo revizija, 1 lygio

Dirbtinio tarpslankstelinio disko keitimas, 1 lygio

Įtraukta:

diskektomija
vidinis fiksavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 nugaros smegenų dekompresija (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-03

Tarpslankstelinio disko protezo revizija, ≥ 2 lygių

Dirbtinio tarpslankstelinio disko keitimas, ≥ 2 lygių

Įtraukta:

diskektomija
vidinis fiksavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 nugaros smegenų dekompresija (40331-00, 40334-00 [46], 40351-00 [47], 90024 [48])

48691-04

Tarpslankstelinio disko protezo šalinimas, 1 lygio

Dirbtinio tarpslankstelinio disko šalinimas, 1 lygio

48691-05

Tarpslankstelinio disko protezo šalinimas, ≥ 2 lygių

Dirbtinio tarpslankstelinio disko šalinimas, ≥ 2 lygių

90011-00

Kitos diagnostinės stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų procedūros
Pastaba:

apie nechirurgines diagnostines intervencijas rasite 19 skyriuje.

90011-01

Kitos stuburo kanalo arba nugaros smegenų struktūrų procedūros

Nugaros smegenų ar nugaros smegenų dangalų kiuretažas
Nugaros smegenų arba nugaros smegenų dangalų negyvybingų audinių šalinimas
Ištyrimas:
stuburo kanalo, nepatikslintas
nugarinių nervų šaknelių, nepatikslintas
Svetimkūnio šalinimas iš stuburo kanalo

PERIFERINĖ NERVŲ SISTEMA
Įtraukta:

periferiniai (galviniai) (nugariniai) nervai
simpatiniai nervai

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
60
Anestezinės medžiagos injekcija aplink galvinį nervą
Galvinio nervo blokavimas anestezine medžiaga
Pastaba:
atliekama, siekiant kontroliuoti skausmą
Neįtraukta:
ši procedūra, atliekama taikant anesteziją operacijos atveju (žr. [1909] bloką)
18234-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink trišakio nervo pagrindinę šaką
18236-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink trišakio nervo periferinę šaką
18238-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink veidinį nervą
Neįtraukta:

peribulbarinė injekcija (18240-00 [60])
retrobulbarinė injekcija (18240-00 [60])

18240-00

Retrobulbarinė arba peribulbarinė anestezinės medžiagos injekcija
18244-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink klajoklį nervą
18246-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink liežuvinį ryklės nervą
18250-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink priedinį nervą
90023-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink kitą galvinį nervą
61
Neurolitinės medžiagos injekcija į galvinį nervą
Galvinio nervo blokavimas neurolitine medžiaga
Pastaba:
atliekama, siekiant kontroliuoti skausmą
39100-00

Neurolitinės medžiagos injekcija į trišakio nervo pagrindinę šaką

Injekcija:
alkoholio
fenolio

18290-00

Neurolitinės medžiagos injekcija į kitą galvinį nervą
62
Medžiagos injekcija į nugarinio nervo užpakalinę pagrindinę šaką
Pastaba:
atliekama, siekiant kontroliuoti skausmą
39013-02

Anestezinės medžiagos injekcija aplink nugarinio nervo užpakalinę pagrindinę šaką

Anestezinės medžiagos injekcija aplink nugarinio nervo užpakalinės pagrindinės šakos medialinę šaką

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama taikant anesteziją operacijos atveju (žr. [1909] bloką)

39013-03

Neurolitinės medžiagos injekcija į nugarinio nervo užpakalinę pagrindinę šaką
63
Anestezinės medžiagos injekcija aplink kitą periferinį nervą

Kito periferinio nervo blokavimas anestezine medžiaga

Įtraukta:

injekcija aplink nugarinį nervą:
šaką
rezginį
šaknelę

Pastaba:

atliekama, siekiant kontroliuoti skausmą

Neįtraukta:
ši procedūra, taikoma:
atliekant anesteziją operacijos atveju (žr. [1909] bloką)
į:
  galvinį nervą (žr. [60], 18282-00 [65] bloką) 
  nugarinio nervo užpakalinę pagrindinę šaką (39013-02 [62])
  simpatinį nervą (18280, 18284, 18286, 18288 [65])
18242-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink pakaušinį nervą
Anestezinės medžiagos injekcija aplink užpakalinį pakaušinį nervą
18252-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink kaklinį rezginį
18248-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink diafragminį nervą
18254-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink petinį rezginį
18266-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink alkūninį nervą
18266-01

Anestezinės medžiagos injekcija aplink stipininį nervą
18266-02

Anestezinės medžiagos injekcija aplink vidurinį nervą
18256-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink viršmentinį nervą
18258-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink vieną tarpšonkaulinį nervą
18260-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink keletą tarpšonkaulinių nervų
18262-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink klubinį papilvės nervą
18262-01

Anestezinės medžiagos injekcija aplink klubinį kirkšnies nervą
18262-02

Anestezinės medžiagos injekcija aplink lytinį šlaunies nervą
18268-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink užtvarinį nervą
18270-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink šlauninį nervą
18272-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink kojos paodinį nervą
18278-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink sėdimąjį nervą
18272-01

Anestezinės medžiagos injekcija aplink užpakalinį blauzdos nervą
18272-02

Anestezinės medžiagos injekcija aplink pakinklinį nervą
18272-03

Anestezinės medžiagos injekcija aplink šeivinį nervą
18264-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink gaktinį nervą
18274-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink paravertebrinį kaklinį nervą

Anestezinės medžiagos injekcija į:
nugarinį nervinį mazgą
tarpslankstelinę angą

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama keliais lygiais (18276-00 [63])

18274-01

Anestezinės medžiagos injekcija aplink paravertebrinį krūtininį nervą

Anestezinės medžiagos injekcija į:
nugarinį nervinį mazgą
tarpslankstelinę angą

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama keliais lygiais (18276-00 [63])

18274-02

Anestezinės medžiagos injekcija aplink paravertebrinį juosmeninį nervą

Anestezinės medžiagos injekcija į:
nugaros nervinį mazgą
tarpslankstelinę angą

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama keliais lygiais (18276-00 [63])

18274-03

Anestezinės medžiagos injekcija aplink paravertebrinį kryžmeninį nervą

Anestezinės medžiagos injekcija į:
nugaros nervinį mazgą
tarpslankstelinę angą

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama keliais lygiais (18276-00 [63])

18274-04

Anestezinės medžiagos injekcija aplink paravertebrinį uodeginį nervą

Anestezinės medžiagos injekcija į:
nugaros nervinį mazgą
tarpslankstelinę angą

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama keliais lygiais (18276-00 [63])

18276-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink paravertebrinį nervą, kelių lygių

Anestezinės medžiagos injekcija į:
nugaros nervinį mazgą
tarpslankstelinę angą

90022-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink kitą periferinį nervą
64
Neurolitinės medžiagos injekcija į kitą periferinį nervą

Kito periferinio nervo blokavimas neurolitine medžiaga

Įtraukta:

injekcija į nugarinio nervo:
šaką
rezginį
šaknelę

Neįtraukta:

ši procedūra, kai suleidžiamą į:
galvinį nervą (žr. [61] bloką)
nugarinio nervo užpakalinę pagrindinę šaką (39013-03 [62])
simpatinį nervą (žr. [66] bloką)

18292-00

Neurolitinės medžiagos injekcija į kitą periferinį nervą

Neurolitinės medžiagos injekcija į:
nugaros nervinį mazgą
tarpslankstelinę angą

65
Gydomosios medžiagos injekcija aplink simpatinės sistemos nervus
Cheminė simpatinės grandinės abliacija }
Cheminė simpatektomija } naudojant anestezinę arba simpatolitinę medžiagą
Simpatinės nervų sistemos blokavimas }
18280-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink sparninį gomurio mazgą
18282-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink miego arterijos ančio nervą
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su chirurgine procedūra, – kodo nenaudokite

18288-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink pilvinį rezginį
18288-01

Anestezinės medžiagos injekcija aplink vidurių nervą
18284-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink simpatinės nervų sistemos kaklinę dalį
Anestezinės medžiagos injekcija aplink žvaigždinį mazgą
18286-00

Anestezinės medžiagos injekcija aplink simpatinės nervų sistemos krūtininę dalį
18286-01

Anestezinės medžiagos injekcija aplink simpatinės nervų sistemos juosmeninę dalį
18286-02

Anestezinės medžiagos injekcija aplink kitą simpatinį nervą
90029-00

Simpatolitinės medžiagos injekcija

(Intraarterinė) (intraveninė) injekcija:
guanetidino
fentolamino

66
Neurolitinės medžiagos injekcija į simpatinę nervų sistemą
Cheminė simpatinės grandinės abliacija }
Cheminė simpatektomija } naudojant neurolitinę medžiagą
Simpatinės nervų sistemos blokavimas }
18292-01

Neurolitinės medžiagos injekcija į sparninį gomurio mazgą
18294-00

Neurolitinės medžiagos injekcija į pilvinį rezginį
18294-01

Neurolitinės medžiagos injekcija į vidurių nervą
18298-00

Neurolitinės medžiagos injekcija į simpatinės nervų sistemos kaklinę dalį
Neurolitinės medžiagos injekcija į žvaigždinį mazgą
18298-01

Neurolitinės medžiagos injekcija į simpatinės nervų sistemos krūtininę dalį
18296-00

Neurolitinės medžiagos injekcija į simpatinės nervų sistemos juosmeninę dalį
18292-02

Neurolitinės medžiagos injekcija į kitą simpatinį nervą
67
Periferinių nervų elektrodų įterpimas, keitimas arba šalinimas
36663-00

Kryžmeninio nervo elektrodų implantavimas
Įtraukta:

intraoperacinis bandomasis stimuliavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 neurostimuliatoriaus įterpimas (39134-01 [1604])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (36664-00 [67])

36665-00

Kryžmeninio nervo elektrodų reguliavimas

Kryžmeninio nervo elektrodų revizija

36664-00

Kryžmeninio nervo elektrodų keitimas
Įtraukta:

intraoperacinis bandomasis stimuliavimas

36667-00

Kryžmeninio nervo elektrodų pašalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (36664-00 [67])

39138-00

Kito periferinio nervo elektrodų įterpimas
Įtraukta:

intraoperacinis bandomasis stimuliavimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (39137-01 [67])

39131-01

Kito periferinio nervo elektrodų reguliavimas

Kito periferinio nervo elektrodų revizija

39137-01

Kito periferinio nervo elektrodų keitimas
Įtraukta:

intraoperacinis bandomasis stimuliavimas

39136-02

Kito periferinio nervo elektrodų šalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (39137-01 [67])

INCIZIJA
68
Petinio rezginio chirurginis ištyrimas
39333-00

Petinio rezginio chirurginis ištyrimas
Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita petinio rezginio procedūra, – kodo nenaudokite

69
Regos nervo dangalų incizija
42548-00

Regos nervo dangalų incizija

Regos nervo apvalkalo incizija

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kaukolės pamato chirurginės operacijos metu (39646-00 [17])

70
Trišakio nervo gangliotomija

Ekstrakranijinė trišakio nervo neurotomija

39109-00

Trišakio nervo radiodažnuminė gangliotomija
Radiodažnuminė abliacija
39109-01

Trišakio nervo gangliotomija, taikant balioninę kompresiją
39109-02

Trišakio nervo gangliotomija, taikant injekciją

Injekcija:
alkoholio
glicerolio

71
Perkutaninė nugarinio nervo pagrindinės užpakalinės šakos neurotomija
39115-00

Perkutaninė nugarinio nervo pagrindinės užpakalinės šakos neurotomija
Įtraukta:

bet kokia susijusi spinalinė, epidurinė arba regioninė nervo blokada

72
Perkutaninė kito periferinio nervo neurotomija
Neįtraukta:

ši procedūra:
nugarinio nervo pagrindinės užpakalinės šakos (39115-00 [71])
trišakio nervo (nervinio mazgo) (39109 [70])

39118-00

Perkutaninė neurotomija, atliekant tarpslankstelinio sąnario radiodažnuminę denervaciją
Įtraukta:

radiodažnuminė (-is):
abliacija
zondavimas

39323-00

Kitos perkutaninės radiodažnuminės neurotomijos
Įtraukta:

radiodažnuminė (-is):
abliacija
pažeidimo sukėlėjas
termokoaguliacija

39118-01

Perkutaninė neurotomija, atliekant tarpslankstelinio sąnario denervaciją, kai naudojamas kriozondas
Įtraukta:

krioabliacija
krioneurotomija

39323-01

Kita perkutaninė neurotomija naudojant kriozondą
Įtraukta:

krioabliacija
krioneurotomija

73
Intrakranijinio nervo atskyrimas
39106-00

Intrakranijinio trišakio nervo atskyrimas

Gaserio (angl. Gasserian) mazgo šalinimas
Intrakranijinė:
neurektomija dėl trišakio nervo neuralgijos
trišakio nervo neurotomija
Intrakranijinio trišakio nervo perpjovimas

39500-00

Intrakranijinis vestibulinio nervo perpjovimas

Intrakranijinis vestibulinio nervo atskyrimas

Įtraukta:

ši procedūra, atliekama per užpakalinę kaukolės duobę

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama pro:
retrolabirintinę prieigą (41596-00, 41596-02 [331])
translabirintinę prieigą (41593-00 [331])

39327-03

Kito intrakranijinio nervo atskyrimas
74
Periferinio nervo atskyrimas
Neįtraukta:

ši procedūra regos nervo dangalų (apvalkalo) (42548-00 [69])

39324-01

Atvira paviršinio periferinio nervo neurotomija
39327-01

Atvira giliojo periferinio nervo neurotomija

Atvira neurotomija:
ekstrakranijinio nervo
nugarinio nervo pagrindinės užpakalinės šakos

Neįtraukta:

atskyrimas:
 intrakranijinio nervo (39327-03 [73])
 simpatinio nervo atskyrimas (35000, 35003, 35012, 90014-00 [81])

75
Intrakranijinio nervo dekompresija
41569-00

Intrakranijinė veidinio nervo dekompresija
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekama dalinė smilkinkaulio rezekcija (41584-01 [324])

39112-00

Intrakranijinė kito galvinio nervo dekompresija
Intrakranijinė trišakio nervo dekompresija
76
Riešo ir čiurnos kanalo atlaisvinimas

Neurolizė dėl riešo ir čiurnos kanalo sindromo

39331-00

Endoskopinis riešo kanalo atlaisvinimas

Endoskopinis:
vidurinio nervo dekompresija
skersinio riešo raiščio atskyrimas

39331-01

Riešo kanalo atlaisvinimas

Atviras:
vidurinio nervo dekompresija
skersinio riešo raiščio atskyrimas

39330-01

Čiurnos kanalo atlaisvinimas
77
Kita periferinio nervo ir nervo kamieno neurolizė
39312-00

Atviroji interfascikulinio periferinio nervo kamieno neurolizė
39330-00

Atviroji periferinio nervo neurolizė, neklasifikuojama kitur

Periferinio nervo dekompresija, nepatikslinta

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir nervo perkėlimas (transpozicija) (39321-00 [83])

SUARDYMAS
78
Nervo destrukcija
52824-00

Periferinių trišakio nervo šakų krioterapija
Pastaba:
atliekama, siekiant kontroliuoti skausmą
EKSCIZIJA
79
Nervo biopsija
90013-00

Nervo biopsija
80
Nervo pažeidimo šalinimas
39324-02

Paviršinio periferinio nervo pažeidimo šalinimas

Paviršinio periferinio nervo periferinės neuromos ekscizija

Neįtraukta:

intrakranijinė neuroblastoma (43987-02 [80])
Mortono neuroma (49866-00 [1534])

39327-02

Giliojo periferinio nervo pažeidimo šalinimas

Giliojo periferinio nervo periferinės neuromos ekscizija

Neįtraukta:

Mortono neuroma (49866-00 [1534])

43987-02

Neuroblastomos ekscizija, neklasifikuojama kitur
Neįtraukta:

intraabdominalinė neuroblastoma (43987-01 [989])
intratorakalinė neuroblastoma (43987-00 [563])

81
Chirurginė simpatektomija

Simpatinio nervo atskyrimas
Simpatinio nervo neurektomija

Neįtraukta:

pakartotinė ankstesnės chirurginės simpatektomijos operacija (35006-00, 35009-00, 90015-00 [85])

35003-00

Kaklinė chirurginė simpatektomija
35003-01

Krūtininė chirurginė simpatektomija
35000-00

Juosmeninė chirurginė simpatektomija
35012-00

Kryžmeninė chirurginė simpatektomija

Presakralinė chirurginė simpatektomija

90014-00

Kita chirurginė simpatektomija

Periarterinė chirurginė simpatektomija
Chirurginis nervinio mazgo šalinimas:
sparninio gomurio
simpatinio, nepatikslinta

82
Kita neurektomija
39324-00

Paviršinio periferinio nervo neurektomija
39327-00

Giliojo periferinio nervo neurektomija
Neįtraukta:
intrakranijinė neurektomija dėl trišakio nervo neuralgijos (39106-00 [73])
39327-04

Intrakranijinio nervo neurektomija

Galvinio nervo naviko pašalinimas

Neįtraukta:

intrakranijinė neuroblastoma (43987-02 [80])
smegenėlių-tilto kampo naviko šalinimas (41575-00 [15])

ATSTATYMAS
83
Nervo arba nervo kamieno atstatymas
Neįtraukta:

antrinis atstatymas (39303, 39309 [84])

39300-00

Pirminis nervo atstatymas

Nervo anastomozė
Nervo susiuvimas

Neįtraukta:

anastomozė:
veidinio ir priedinio nervo (39503-01 [83])
veidinio ir paliežuvinio nervo (39503-00 [83])

39306-00

Pirminis nervo kamieno atstatymas

Nervo kamieno anastomozė
Nervo kamieno susiuvimas

39503-00

Veidinio ir paliežuvinio nervo anastomozė
39503-01

Veidinio ir priedinio nervo anastomozė
39318-00

Nervo transplantacija
Įtraukta:

nervo transplantato paėmimas

39315-00

Nervo transplantacija į nervo kamieną

Laido transplantacija į periferinį nervo kamieną

Įtraukta:

nervo transplantato paėmimas

39321-00

Nervo transpozicija
Įtraukta:

neurolizė

REVIZIJA
84
Antrinis nervo arba nervo kamieno atstatymas

Antrinis nervo arba nervo kamieno atstatymas, taikant:
anastomozę
transplantaciją
susiuvimą

39303-00

Antrinis nervo atstatymas
39309-00

Antrinis nervinio kamieno atstatymas
PAKARTOTINĖ OPERACIJA
85
Pakartotinė ankstesnės simpatektomijos operacija
Įtraukta:

ši procedūra, atliekama po ankstesnės cheminės simpatektomijos
ši procedūra, atliekama po ankstesnės nebaigtos chirurginės simpatektomijos

35006-00

Kaklinė chirurginė simpatektomija, pakartotinė operacija
35006-01

Krūtininė chirurginė simpatektomija, pakartotinė operacija
35009-00

Juosmeninė chirurginė simpatektomija, pakartotinė operacija
35009-01

Kryžmens chirurginė simpatektomija, pakartotinė operacija
Prieškryžmeninė chirurginė simpatektomija, pakartotinė operacija
90015-00

Kita chirurginė simpatektomija, pakartotinė operacija
Periarterinė chirurginė simpatektomija }
Sparninio gomurio chirurginė nervinio mazgo ektomija } pakartotinė operacija
Simpatinė chirurginė nervinio mazgo ektomija }
KITOS PROCEDŪROS
86
Kitos nervų procedūros
90016-00

Kitos diagnostinės nervų procedūros
Pastaba:
apie nechirurgines diagnostines intervencijas rasite 19 skyriuje.
90016-01

Kitos nervų procedūros
Nervo ar nervo kamieno tempimo operacija