3 SKYRIUS
AKIES IR JOS PRIKLAUSINIŲ PROCEDŪROS
(160-256 BLOKAI)
AKIES OBUOLYS
TYRIMAI
160
Akies obuolio ištyrimo procedūros
42503-00

Oftalmologinis ištyrimas
Įtraukta:

apžiūra plyšine lempa (biomikroskopija)

Neįtraukta:

ištyrimas:
akies, su ragenos atspaudo citologija (11235-00 [1835])
akies dugno (11212-00 [1835])
ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria akims taikoma procedūra, – kodo nenaudokite

EKSCIZIJA
161
Akies obuolio ekscizijos procedūros
42512-00

Akies obuolio evisceracija be implanto
Akies obuolio evisceracija, nepatikslinta
42515-00

Akies obuolio evisceracija, įsodinant intrasklerinį rutulį ar kremzlinį implantą
42506-00

Akies obuolio enukleacija be implanto
Akies obuolio enukleacija, nepatikslinta
42506-01

Akies obuolio enukleacija, įsodinant sferinį implantą
42509-00

Akies obuolio enukleacija su integruotu implantu

Akies obuolio enukleacija su integruotu implantu, įterptu į Tenono kapsulę su raumenų pritvirtinimu

42510-00

Akies obuolio enukleacija su hidroksiapatito (koraliniu) implantu

Akies obuolio enukleacija su hidroksiapatito (koraliniu) implantu, įterptu į Tenono kapsulę su raumenų pritvirtinimu

ATSTATYMAS
162
Kiaurinės akies obuolio žaizdos gydymas
42551-00

Kiaurinės akies obuolio žaizdos gydymas, susiuvant ragenos žaizdą
Neįtraukta:

kiaurinės akies obuolio žaizdos, apimančios intraokulines struktūras, gydymas (42554-00, 42557-00 [162])

42551-01

Kiaurinės akies obuolio žaizdos gydymas, susiuvant odenos žaizdą
Neįtraukta:

kiaurinės akies obuolio žaizdos, apimančios intraokulines struktūras, gydymas (42554-00, 42557-00 [162])

42551-02

Kiaurinės akies obuolio žaizdos gydymas, susiuvant ragenos ir odenos žaizdą
Neįtraukta:

kiaurinės akies obuolio žaizdos, apimančios intraokulines struktūras, gydymas (42554-00, 42557-00 [162])

42554-00

Kiaurinės akies obuolio žaizdos, apimančios kraujagyslinį dangalą, gydymas
Įtraukta:
intraokulinių audinių ekscizija ar rekonstrukcija
42557-00

Kiaurinės akies obuolio žaizdos, apimančios lęšiuką ar stiklakūnį, gydymas
Įtraukta:
intraokulinių audinių ekscizija ar rekonstrukcija
163
Kitos akies obuolio vientisumo atstatymo procedūros
42857-00

Pakartotinis operacinės žaizdos susiuvimas po intraokulinės procedūros
Įtraukta:

atliekamas:
ragenai
limbui
odenai

42857-01

Pakartotinis operacinės žaizdos susiuvimas po intraokulinės procedūros su iškritusios rainelės ekscizija
Įtraukta:

atliekamas:
ragenai
limbui
odenai

90060-00

Kitos akies obuolio vientisumo atstatymo procedūros
KITOS PROCEDŪROS
164
Antrinės procedūros po akies obuolio pašalinimo
Įtraukta:

anoftalminės akiduobės arba guolio procedūros

Neįtraukta:

procedūros su:
akies obuolio enukleacija (42506-01, 42509-00, 42510-00 [161])
akies obuolio evisceracija (42515-00 [161])

42518-00

Kremzlinio orbitos implanto įsodinimas į anoftalminę akiduobę
42518-01

Dirbtinio implanto įsodinimas į anoftalminę akiduobę
Neįtraukta:

integruotas implantas (42521-01 [164])
į kaulą integruotas implantas (45794-02 [1698], 45797-02 [1697])

42521-00

Vielinio protezo įsodinimas į anoftalminį guolį
42521-01

Dirbtinio akiduobės integruoto implanto įsodinimas į anoftalminį guolį
Neįtraukta:

į kaulą integruotas implantas (45794-02 [1698], 45797-02 [1697])

42518-02

Stabilizuojančio kaiščio įdėjimas į esantį akiduobės implantą
42518-04

Anoftalminės akiduobės implanto pašalinimas
42521-02

Anoftalminio guolio atstatymas, implantuojant poodžio transplantatą
42524-00

Odos transplantacija į anoftalminę akiduobę, antrinė procedūra
Neįtraukta:

gleivinės transplantacija (42527-00 [164])

42527-00

Anoftalminio guolio revizija

Sumažėjusio guolio paruošimas
Sumažėjusio guolio rekonstrukcija

Įtraukta:

įterpimo procedūra:
formos
stento
gleivinės transplantacija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 įsodinimas į anoftalminį guolį: 
   dirbtinio implanto (42518-01, 42521-01 [164])
   vielinio protezo (42521-00 [164])
165
Kitos akies obuolio procedūros
90061-00

Kitos akies obuolio procedūros
PRIEKINIS SEGMENTAS - RAGENA
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
166
Ragenos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
42668-00

Ragenos siūlių pašalinimas
30061-02

Paviršinio svetimkūnio pašalinimas iš ragenos
42644-01

Įstrigusio svetimkūnio pašalinimas iš ragenos magnetu
INCIZIJA
167
Ragenos incizijos procedūros
42644-00

Ragenos incizija
42672-00

Nekiaurinė ragenos incizija chirurginiu būdu sukelto astigmatizmo korekcijai
42672-01

Nekiaurinė ragenos incizija su suveržiamosiomis siūlėmis chirurginiu būdu sukelto astigmatizmo korekcijai
42644-04

Įstrigusio svetimkūnio pašalinimas iš ragenos
Neįtraukta:
svetimkūnio pašalinimas neatliekant incizijos (30061-02, 42644-01 [166])
90062-00

Radialinė keratotomija
SUARDYMAS
168
Ragenos suardymo procedūros
42797-01

Ragenos kraujagyslių koaguliacija lazeriu
42677-01

Ragenos termokauterizacija
42680-01

Ragenos krioterapija
42797-02

Ragenos suardymas lazeriu
Ragenos pažeidimo suardymas lazeriu
EKSCIZIJA
169
Ragenos biopsija
42692-01

Ragenos biopsija
170
Keratektomija
42647-00

Dalinė keratektomija

Ekscizija:
ragenos, nepatikslinta
ragenos pažeidimo

Neįtraukta:

limbo pažeidimo pašalinimo procedūra (42692-00, 42695-00 [171])
procedūra su sparninės plėvės pašalinimu (42686-00 [172])

42810-00

Fototerapinė keratektomija
Neįtraukta:

ragenos pažeidimo suardymas lazeriu (42797-02 [168])

171
Limbo pažeidimo ekscizija
Neįtraukta:
sparninės plėvės ekscizija (42686-00 [172])
42692-00

Limbo pažeidimo ekscizija
42695-00

Limbo pažeidimo ekscizija, atliekant keratektomiją
Papildomai koduoti, jei atlikta:

 pasluoksnio transplantato persodinimas (42659-00 [173], 42665-00 [182])

42695-01

Limbo pažeidimo ekscizija, atliekant sklerektomiją
Papildomai koduoti, jei atlikta:

pasluoksnio transplantato persodinimas (42659-00 [173], 42665-00 [182])

172
Kitos ragenos ekscizijos procedūros
42650-00

Ragenos negyvybingų audinių pašalinimas

Ragenos epitelio chemokauterizacija
Ragenos epitelio pašalinimas
Ragenos mėginio paėmimas tepinėliui ar pasėliui

Pastaba:

procedūra atliekama, esant ragenos opai, ragenos erozijai ar juostinei keratopatijai

42686-00

Sparninės plėvės ekscizija
Įtraukta:

procedūra atliekama lazeriu

Papildomai koduoti, jei atlikta:

junginės lopo prisiuvimas (42641-01 [255])

ATSTATYMAS
173
Keratoplastika
Neįtraukta:
procedūra, jei keratoplastika buvo atlikta anksčiau (42656-00, 42656-01 [175])
42659-00

Paviršinė ragenos transplantacija
Pasluoksnė keratoplastika
42653-00

Viso ragenos storio transplantacija

Keratoplastika:
viso storio
kiaurinė (penetruojanti)
perforuojanti

90064-01

Refrakcinė keratoplastika

Keratomilezė
Termokeratoplastika

Neįtraukta:

lazerinė in situ keratomilezė [LASIK]  (90064-02 [173])
fotorefrakcinė keratektomija [PRK] (90063-00 [173])

90064-02

Refrakcinė keratoplastika lazeriu
Keratomilezė }
Termokeratoplastika } lazeriu
Lazerinė in situ keratomilezė [LASIK]
Neįtraukta:

fotorefrakcinė keratektomija [PRK] (90063-00 [173])

90063-00

Fotorefrakcinė keratektomija [PRK]
90064-00

Kita keratoplastika

Endotelio keratoplastika
Keratoplastika, nepatikslinta

174
Kitos ragenos atstatymo procedūros
90120-00

Keratoprotezo įsodinimas
Osteo-odonto-keratoprotezo įsodinimas (OOK)
90120-01

Keratoprotezo pašalinimas
Osteo-odonto-keratoprotezo pašalinimas (OOK)
42632-00

Ragenos žaizdos gydymas, padengiant junginės lopu
42635-00

Prakiurusios (perforuotos) ragenos užklijavimas
Prakiurusios (perforuotos) ragenos užklijavimas audinių klijais
42667-00

Ištisinė apsukinė ragenos siūlė
42638-00

Ragenos padengimas junginės lopu

Gundersono (angl. Gunderson) lopas

90065-00

Limbo kamieninių ląstelių transplantacija
90066-00

Kitos ragenos atstatymo procedūros
Neįtraukta:
pakartotinė keratoplastika (42656-00, 42656-01 [175])
PAKARTOTINĖ OPERACIJA
175
Pakartotinė ragenos operacija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

keratoprotezo įsodinimo procedūra (90120-00 [174])
keratoprotezo pašalinimo procedūra (90120-01 [174])

42656-01

Pakartotinė keratoplastika, antra procedūra
42656-00

Pakartotinė keratoplastika, trečia ar tolesnė procedūra
KITOS PROCEDŪROS
176
Kitos ragenos procedūros
90067-00

Kitos ragenos procedūros
PRIEKINIS SEGMENTAS - ODENA
Neįtraukta:
procedūros, susijusios su odenos fistulizuojančiomis operacijomis (42746-00, 42746-01, 42746-02, 42746-03, 42746-05, 42749-00 [191])
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
177
Odenos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
30061-03

Paviršinio svetimkūnio pašalinimas iš odenos
42805-00

Tantalo žymeklių įterpimas į odeną
Papildomai koduoti:

 atlikus radioterapijos procedūrą (-as)

42801-00

Akies aplikatoriaus brachiterapijai implantavimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

 akies brachiterapija (15012-00 [1794])

42802-00

Brachiterapijos aplikatoriaus iš akies pašalinimas
INCIZIJA
178
Odenos incizijos procedūros
42644-05

Odenos incizija
42644-02

Įstrigusio svetimkūnio pašalinimas iš odenos
SUARDYMAS
179
Odenos suardymo procedūros
42797-00

Odenos kraujagyslių koaguliacija lazeriu
90068-00

Odenos pažeidimo suardymas
Įtraukta:
procedūra atliekama lazeriu
EKSCIZIJA
180
Odenos biopsija
90069-00

Odenos biopsija
181
Kitos odenos ekscizijos procedūros
90070-00

Odenos pažeidimo ekscizija
Neįtraukta:
suardymo procedūra (90068-00 [179])
42689-00

Hialininės distrofijos (pingvekulės) ekscizija
Įtraukta:
procedūra atliekama lazeriu
ATSTATYMAS
182
Odenos atstatymas
42665-00

Paviršinių odenos sluoksnių transplantacija

Odenos lopo transplantatas:
pasluoksnis
paviršinis

Įtraukta:

donoro medžiagos paėmimas

42662-00

Viso odenos storio transplantacija
Viso odenos storio lopo transplantatas
Įtraukta:
donoro medžiagos paėmimas
REVIZIJA
183
Pakartotinės odenos procedūros
90071-00

Priekinio akies segmento operacinės žaizdos revizija, neklasifikuojama kitur
Neįtraukta:

pooperacinė revizija po odenos fistulizuojančios procedūros (42749-00 [191])

KITOS PROCEDŪROS
184
Kitos odenos procedūros
90072-00

Kitos odenos procedūros
PRIEKINIS SEGMENTAS - RAINELĖ, KRUMPLYNAS IR PRIEKINĖ KAMERA
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
185
Rainelės, krumplyno arba priekinės kameros uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
42743-00

Priekinės kameros irigacija
42740-02

Gydomojo preparato suleidimas į priekinę kamerą
Įtraukta:

procedūra atliekant paracentezę

Neįtraukta:

procedūra su irigacija (42743-00 [185])
procedūra naudojant vietinius preparatus, – kodo nenaudokite

42560-00

Svetimkūnio pašalinimas iš priekinio akies segmento magnetu
Neįtraukta:

procedūra atliekant inciziją (42563-00 [187])
pašalinimas iš odenos (30061-03 [177], 42644-02 [178])

INCIZIJA
186
Sąaugų atskyrimas

Sąaugų atskyrimas:
ragenos ir stiklakūnio
rainelės
Sinechiolizė

42761-00

Rainelės ir ragenos sąaugų atskyrimas
90073-00

Rainelės ir ragenos sąaugų atskyrimas lazeriu
42761-01

Rainelės ir lęšiuko sąaugų atskyrimas
90073-01

Rainelės ir lęšiuko sąaugų atskyrimas lazeriu
42761-02

Ragenos ir stiklakūnio sąaugų atskyrimas
90073-02

Ragenos ir stiklakūnio sąaugų atskyrimas lazeriu
187
Kitos rainelės, krumplyno arba priekinės kameros incizijos procedūros
42764-00

Iridotomija

Rainelės įpjovimas (discizija)
Iridotomija su transfiksacija

Neįtraukta:

procedūra atliekama lazeriu (42785-00 [188])

42563-00

Svetimkūnio pašalinimas iš priekinio akies segmento nemagnetiniu būdu
Įtraukta:

procedūra atliekant inciziją

Neįtraukta:

pašalinimas iš odenos (30061-03 [177], 42644-02 [178])

42764-02

Rainelės sfinkterotomija
SUARDYMAS
188
Rainelės, krumplyno arba priekinės kameros suardymo procedūros
42806-00

Rainelės pažeidimo destrukcija lazeriu

Krumplyno pažeidimo destrukcija lazeriu

42818-01

Krumplyno krioterapija išoriniu zondu
Krumplyno pažeidimo suardymas krioterapija
42785-00

Iridotomija lazeriu

Rainelės įpjovimas lazeriu (lazerdiscizija)
Iridektomija lazeriu

EKSCIZIJA
189
Rainelės, krumplyno arba priekinės kameros ekscizijos procedūros
42764-01

Rainelės biopsija
42764-04

Iridektomija

Korektomija
Rainelės pažeidimo ekscizija, nepatikslinta

Neįtraukta:

rainelės pažeidimo suardymas lazeriu (42806-00 [188])
krumplyno ir rainelės pažeidimo ekscizija (42767-00 [189])
iridektomija lazeriu (42785-00 [188])
procedūra su:
odenos fistulizacija (42746-05 [191])
pakartotiniu operacinės žaizdos susiuvimu po intraokulinės procedūros (42857-01 [163])
odenos termokauterizacija (42746-03 [191])
odenos trepanacija (42746-02 [191])

42767-00

Krumplyno pažeidimo ekscizija

Krumplyno ir rainelės pažeidimo ekscizija

Neįtraukta:

suardymo procedūra, naudojant:
krioterapiją (42818-01 [188])
lazerį (42806-00 [188])

90074-00

Kito priekinės akies kameros pažeidimo ekscizija

Priekinės akies kameros pažeidimo ekscizija, nepatikslinta

ATSTATYMAS
190
Rainelės, krumplyno arba priekinės kameros atstatymo procedūros
42764-03

Iridoplastika

Koreoplastika
Pupiloplastika

42785-01

Iridoplastika lazeriu

Koreoplastika lazeriu
Pupiloplastika lazeriu

42807-00

Lazerinė fotomidriazė
42808-00

Lazerinė fotoiridosinerezė
KITOS PROCEDŪROS
191
Glaukomos gydymo procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

5-FU [fluoruracilo] injekcija po jungine (42824-01 [251])

42752-00

Intraokulinį skystį drenuojančio šunto įdėjimas glaukomos gydymo metu

Drenuojančio setono tokio, kaip Molteno implantas, įdėjimas

42755-00

Intraokulinį skystį drenuojančio šunto pašalinimas glaukomos gydymo metu

Drenuojančio setono tokio, kaip Molteno implantas, pašalinimas

42746-00

Pooperacinės hipotonijos/fistulės gydymas, atliekant tamponadą

Simondso (angl. Simmond's) įdėklo procedūra

42770-00

Krumplyno suardymas

Ciklokrioterapija
Ciklodializė
Ciklodiatermija
Ciklofotokoaguliacija

Neįtraukta:

ciklokrioterapija išoriniu zondu (42818-01 [188])

42758-00

Goniotomija
42794-00

Odenos siūlių atskyrimas lazeriu po trabekuloplastikos
Odenos siūlių ardymas lazeriu po trabekuloplastikos
42746-01

Iridenkleizė ar iridotazė
42746-02

Odenos trepanacija su iridektomija
42746-03

Odenos termokauterizacija su iridektomija
42746-04

Trabekulektomija
Įtraukta:

periferinė iridektomija
odenos fistulizacija

42782-00

Trabekuloplastika lazeriu
42749-00

Odenos fistulizuojančios procedūros revizija

Filtracinės zonos sąaugų suardymo adata procedūra
Filtracinės pagalvėlės revizija

42746-05

Kitos filtracinės (fistulizuojančios) glaukomos gydymo procedūros, neklasifikuojamos kitur

Odenos fistulizacija glaukomos gydymui

Įtraukta:

iridektomija

Neįtraukta:

pakartotinė odenos fistulizuojanti procedūra (42749-00 [191])
procedūra su trabekulektomija (42746-04 [191])

90075-00

Kitos glaukomos gydymo procedūros
192
Kitos rainelės, krumplyno arba priekinės kameros procedūros
90076-00

Kitos rainelės procedūros
90076-01

Kitos krumplyno procedūros
90076-02

Kitos priekinės kameros procedūros

  

PRIEKINIS SEGMENTAS - LĘŠIUKAS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
193
Intraokulinio lęšio protezo implantavimas
Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

Neįtraukta:

procedūra su ekstrakcija:
po kataraktos (42731-00 [201])
akies lęšiuko, išskyrus jaunatvinę kataraktą (žr. blokus nuo [195] iki [200])

42703-00

Dirbtinio lęšio implantavimas į užpakalinę kamerą ir rainelės bei odenos susiuvimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (42710-00 [194])

42701-00

Sulankstomo dirbtinio lęšio implantavimas

Sulankstomo intraokulinio lęšio implantavimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (42707-00, 42710-00 [194])

42701-01

Kito dirbtinio lęšio implantavimas

Kietojo intraokulinio lęšio implantavimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (42707-00, 42710-00 [194])

194
Dirbtinio lęšio pakeitimas ar pašalinimas
42707-00

Dirbtinio lęšio pakeitimas
Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

42710-00

Dirbtinio lęšio pakeitimas su implantavimu į užpakalinę kamerą ir rainelės bei odenos susiuvimas
Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

42704-00

Dirbtinio lęšio pašalinimas
Neįtraukta:

procedūra su pakeitimu (42707-00, 42710-00 [194])

195
Intrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija

Intrakapsulinė kataraktos ekstrakcija

Neįtraukta:

jaunatvinės kataraktos ekstrakcija (42716-00 [202])

42698-00

Intrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija
42702-00

Intrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį
Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

42702-01

Intrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

Intrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija, implantuojant kietąjį dirbtinį lęšį

Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

196
Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija tik aspiracijos metodu

Ekstrakapsulinė kataraktos ekstrakcija tik aspiracijos metodu

Neįtraukta:

jaunatvinės kataraktos ekstrakcija (42716-00 [202])

42698-01

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija paprastu aspiracijos (ir irigacijos) metodu
42702-02

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija paprastu aspiracijos (ir irigacijos) metodu, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį
Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

42702-03

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija paprastu aspiracijos (ir irigacijos) metodu, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija paprastu aspiracijos (ir irigacijos) metodu, implantuojant kietąjį dirbtinį lęšį

Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

197
Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija fakoemulsifikacijos metodu

Ekstrakapsulinė kataraktos ekstrakcija fakoemulsifikacijos metodu

Neįtraukta:

jaunatvinės kataraktos ekstrakcija (42716-00 [202])

42698-02

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija fakoemulsifikacijos ir aspiracijos metodais
42702-04

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija fakoemulsifikacijos ir aspiracijos metodais, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį
Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

42702-05

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija fakoemulsifikacijos ir aspiracijos metodais, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija fakoemulsifikacijos ir aspiracijos metodais, implantuojant kietąjį dirbtinį lęšį

Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

198
Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija mechaninės fakofragmentacijos metodu

Ekstrakapsulinė kataraktos ekstrakcija fakofragmentacijos metodu

Neįtraukta:

jaunatvinės kataraktos ekstrakcija (42716-00 [202])

42698-03

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija mechaninės fakofragmentacijos ir aspiracijos metodais
42702-06

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija mechaninės fakofragmentacijos ir aspiracijos metodais, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį
Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

42702-07

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija mechaninės fakofragmentacijos ir aspiracijos metodais, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

Ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija mechaninės fakofragmentacijos ir aspiracijos metodais, implantuojant kietąjį dirbtinį lęšį

Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

199
Kita ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija

Ekstrakapsulinė kataraktos ekstrakcija, nepatikslinta

Neįtraukta:

jaunatvinės kataraktos ekstrakcija (42716-00 [202])

42698-04

Kita ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija
42702-08

Kita ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį
Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

42702-09

Kita ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

Kita ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija, implantuojant kietąjį dirbtinį lęšį

Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

200
Kita lęšiuko ekstrakcija
Neįtraukta:

jaunatvinės kataraktos ekstrakcija (42716-00 [202])

42731-01

Lęšiuko ekstrakcija, atliekant užpakalinės kameros sklerotomiją su stiklakūnio pašalinimu
Įtraukta:

stiklakūnio sijų atskyrimas
implantavimas (įdėjimas): 
dirbtinio (sulankstomo) (kietojo) lęšio
kapsulę tempiančio žiedo
prieš tinklainę esančių membranų pašalinimas

42698-05

Kita lęšiuko ekstrakcija
Kataraktos pašalinimas, nepatikslintas
42702-10

Kita lęšiuko ekstrakcija, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį

Kataraktos pašalinimas, implantuojant sulankstomą dirbtinį lęšį, nepatikslintas

Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

42702-11

Kita lęšiuko ekstrakcija, implantuojant kitą dirbtinį lęšį

Kataraktos pašalinimas, implantuojant kietąjį dirbtinį lęšį, nepatikslintas

Įtraukta:

kapsulės tempimo žiedo įdėjimas

201
Likutinės kataraktos pašalinimas
42737-00

Lęšiuko užpakalinės kapsulės suardymas adata
42734-00

Lęšiuko kapsulotomija
Lęšiuko kapsulės įpjovimas (discizija)
42788-00

Lęšiuko kapsulotomija lazeriu
Lęšiuko kapsulės įpjovimas lazeriu (lazerdiscizija)
42791-02

Lęšiuko medžiagos kortikolizė lazeriu
42719-00

Lęšiuko kapsulektomija
42722-00

Lęšiuko kapsulektomija, atliekant užpakalinės kameros sklerotomiją
42731-00

Lęšiuko kapsulektomija, atliekant užpakalinės kameros sklerotomiją su stiklakūnio pašalinimu
Įtraukta:

stiklakūnio sijų atskyrimas
dirbtinio (sulankstomo) (kietojo) lęšiuko implantavimas
prieš tinklainę esančių membranų pašalinimas

42719-02

Mechaninė antrinės membranos fragmentacija
202
Kitos lęšiuko uždėjimo, implantavimo arba šalinimo procedūros
42716-00

Jaunatvinės kataraktos pašalinimas

Jaunatvinės kataraktos pašalinimas atliekant:
aspiraciją
eksciziją

KITOS PROCEDŪROS
203
Kitos lęšiuko procedūros
42704-01

Dirbtinio lęšio vietos pakeitimas
Neįtraukta:

procedūra su implantavimu (42701-01 [193])

42713-00

Dirbtinio lęšio repozicija su lęšiuko prisiuvimu
Neįtraukta:

procedūra su įdėjimu (42701-01 [193])

90077-00

Kitos lęšiuko procedūros
PRIEKINĖS KAMEROS SKYSTIS, STIKLAKŪNIS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
204
Priekinės kameros skysčio ar stiklakūnio aspiracija
Įtraukta:

procedūra atliekant paracentezę

42740-00

Priekinės kameros skysčio diagnostinė aspiracija
42740-01

Stiklakūnio diagnostinė aspiracija
42740-04

Priekinės kameros skysčio gydomoji aspiracija
42740-05

Stiklakūnio gydomoji aspiracija
205
Kitos priekinės kameros skysčio arba stiklakūnio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
42815-00

Silikoninio aliejaus pašalinimas
SUARDYMAS
206
Priekinės kameros skysčio arba stiklakūnio suardymo procedūros
42791-00

Stiklakūnio suardymas lazeriu priekinėje kameroje

Vitreolizė lazeriu

42791-01

Fibrino suardymas lazeriu priekinėje kameroje

Fibrinolizė lazeriu

EKSCIZIJA
207
Vitrektomija
42719-01

Stiklakūnio pašalinimas, priekinė prieiga
Vitrektomija, nepatikslinta
42722-01

Stiklakūnio pašalinimas su stiklakūnio sijų atskyrimu

Vitrektomija, atliekant užpakalinės kameros sklerotomiją (prieiga per pakrumplę (pars plana))

Įtraukta:

stiklakūnio pakeitimas

Neįtraukta:

procedūra su:
kapsulektomija (42731-00 [201])
lęšiuko ekstrakcija (42731-01 [200])
prieš tinklainę esančios membranos pašalinimu (42725-00 [207])

42725-00

Stiklakūnio pašalinimas su stiklakūnio sijų atskyrimu ir prieš tinklainę esančios membranos pašalinimu

Vitrektomija, atliekant užpakalinės kameros sklerotomiją (prieigą per pakrumplę (pars plana)) su prieš tinklainę esančios membranos pašalinimu

Įtraukta:

tinklainės krioterapija vidiniu zondu
stiklakūnio pakeitimas

Neįtraukta:

procedūra su:
kapsulektomija (42731-00 [201])
lęšiuko ekstrakcija (42731-01 [200])

KITOS PROCEDŪROS
208
Kitos stiklakūnio procedūros
90078-00

Kitos stiklakūnio procedūros
UŽPAKALINIS SEGMENTAS - TINKLAINĖ, GYSLAINĖ IR UŽPAKALINĖ KAMERA
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
209
Tinklainės, gyslainės arba užpakalinės kameros uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
42740-03

Gydomojo preparato injekcija į užpakalinę kamerą

Užpakalinė jukstasklerinė vaisto injekcija

Įtraukta:

procedūra atliekant paracentezę

42566-00

Svetimkūnio pašalinimas iš užpakalinio segmento magnetu
Neįtraukta:

procedūra atliekant inciziją (42569-00 [210])

42812-00

Chirurginiu būdu implantuotos medžiagos pašalinimas iš užpakalinio akies segmento
Pašalinimas:
apjuosiančio silikoninio:
  juostos
  vamzdelio
implanto iš:
  užpakalinio akies segmento
  tinklainės
  odenos (sutvirtinimo)
INCIZIJA
210
Tinklainės, gyslainės arba užpakalinės kameros incizijos procedūros
42569-00

Nemagnetinio svetimkūnio pašalinimas iš užpakalinio segmento
Įtraukta:

procedūra atliekant inciziją

90096-00

Užpakalinė sklerotomija
SUARDYMAS
211
Tinklainės, gyslainės arba užpakalinės kameros suardymo procedūros
42809-00

Tinklainės fotokoaguliacija

Gyslainės ir tinklainės pažeidimo suardymas fotokoaguliacija

42811-00

Transpupilinė termoterapija
42818-00

Tinklainės krioterapija išoriniu zondu
Gyslainės ir tinklainės pažeidimo krioterapija išoriniu zondu
Neįtraukta:
atšokusios tinklainės atstatymo procedūra (42773-01 [212])
90094-00

Tinklainės pažeidimo suardymas atliekant diatermiją
43021-00

Tinklainės fotodinaminė terapija, 1 akis

Gyslainės neovaskuliarizacijos suardymas, naudojant fotodinaminę terapiją, 1 akis

43022-00

Tinklainės fotodinaminė terapija, abi akys

Gyslainės neovaskuliarizacijos suardymas, naudojant fotodinaminę terapiją, abi akys

ATSTATYMAS
212
Atšokusios tinklainės atstatymas
Tinklainės įplyšimo atstatymas
Neįtraukta:
atšokusiai tinklainei atliktos procedūros revizija (42779-00 [213])
42773-00

Atšokusios tinklainės atstatymas, atliekant diatermiją
Neįtraukta:
procedūra su odenos sutvirtinimu (42776-00 [212])
42773-01

Atšokusios tinklainės atstatymas, naudojant krioterapiją

Pneumatinė retinopeksija

Neįtraukta:

procedūra su:
odenos sutvirtinimu (42776-00 [212])
vitrektomija (42725-00 [207])

42776-00

Atšokusios tinklainės atstatymas, sutvirtinant odeną
Įtraukta:

oro tamponada
krioterapija
diatermija
skysčio / dujų cirkuliacija
implantas
vitrektomija

42809-01

Atšokusios tinklainės atstatymas, atliekant fotokoaguliaciją
90079-00

Kitas atšokusios tinklainės atstatymas
Atšokusios tinklainės atstatymas, nepatikslintas
REVIZIJA
213
Tinklainės, gyslainės arba užpakalinės kameros revizijos procedūros
42779-00

Dėl atšokusios tinklainės atliktos procedūros revizija
KITOS PROCEDŪROS
214
Kitos tinklainės, gyslainės arba užpakalinės kameros procedūros
90080-02

Geltonosios dėmės translokacija

Geltonosios dėmės:
perkėlimas
pasukimas

Įtraukta:

procedūra su:
gyslainės ir odenos sutrumpinimu
retinotomija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

vitrektomija (žr. [207] bloką)

90080-00

Kitos tinklainės arba gyslainės procedūros
90080-01

Kitos užpakalinės kameros procedūros
AKIES PRIKLAUSINIAI - IŠORINIAI AKIES OBUOLIO RAUMENYS
EKSCIZIJA
215
Išorinių akies obuolio raumenų ekscizijos procedūros
30075-36

Išorinių akies obuolio raumenų ar sausgyslių biopsija
ATSTATYMAS
216
Žvairumo gydymas

Žvairumo gydymas:
pakėlimu
 pailginimu
recesija
rezekcija
sutrumpinimu

18366-00

Botulino toksino injekcija žvairumo gydymui
Įtraukta:
elektromiografija
42848-00

Raumenų transplantacija žvairumo gydymui

Humelzhaimo (angl. Hummelsheim) procedūra
Išorinių akies obuolio raumenų perkėlimas

42833-00

Žvairumo gydymo procedūra, apimanti 1 ar 2 raumenis, 1 akis
42833-01

Žvairumo gydymo procedūra, apimanti 1 ar 2 raumenis, abi akys
42839-00

Žvairumo gydymo procedūra, apimanti ≥ 3 raumenis, 1 akis
42839-01

Žvairumo gydymo procedūra, apimanti ≥ 3 raumenis, abi akys
217
Kitas išorinių akies obuolio raumenų atstatymas
42854-00

Plyšusių išorinių akies obuolio raumenų gydymas

Įstrigusių išorinių akies obuolio raumenų išlaisvinimas
Išorinių akies obuolio raumenų sąaugų šalinimas
Įplyšimo gydymas:
išorinių akies obuolio raumenų ar sausgyslės
Tenono kapsulės

REVIZIJA
218
Išorinių akies obuolio raumenų revizijos procedūros
42845-00

Reguliuojamų siūlių koregavimas po ankstesnės korekcinės žvairumo operacijos, 1 akis
42845-01

Reguliuojamų siūlių koregavimas po ankstesnės korekcinės žvairumo operacijos, abi akys
PAKARTOTINĖ OPERACIJA
219
Pakartotinė išorinių akies obuolio raumenų operacija
42848-01

Pakartotinė raumenų transplantacijos operacija žvairumo gydymui, antra procedūra
Antra Humelzhaimo procedūra
42851-00

Pakartotinė raumenų transplantacijos operacija žvairumo gydymui, trečia ar tolesnė procedūra

Trečia ar tolesnė Humelzhaimo (angl. Hummelsheim) procedūra

42833-02

Pakartotinė žvairumo operacija, apimanti 1 ar 2 raumenis, 1 akis, antra procedūra
42833-03

Pakartotinė žvairumo operacija, apimanti 1 ar 2 raumenis, abi akys, antra procedūra
42839-02

Pakartotinė žvairumo operacija, apimanti ≥ 3 raumenis, 1 akis, antra procedūra
42839-03

Pakartotinė žvairumo operacija, apimanti ≥ 3 raumenis, abi akys, antra procedūra
42836-00

Pakartotinė žvairumo operacija, apimanti 1 ar 2 raumenis, 1 akis, trečia ar tolesnė procedūra
42836-01

Pakartotinė žvairumo operacija, apimanti 1 ar 2 raumenis, abi akys, trečia ar tolesnė procedūra
42842-00

Pakartotinė žvairumo operacija, apimanti ≥ 3 raumenis, 1 akis, trečia ar tolesnė procedūra
42842-01

Pakartotinė žvairumo operacija, apimanti ≥ 3 raumenis, abi akys, trečia ar tolesnė procedūra
KITOS PROCEDŪROS
220
Kitos išorinių akies obuolio raumenų arba sausgyslių procedūros
90081-00

Kitos išorinių akies obuolio raumenų arba sausgyslių procedūros
AKIES PRIKLAUSINIAI - AKIDUOBĖ
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
221
Akiduobės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
42824-00

Alkoholio ar kitų vaistų injekcija už akies obuolio
90606-02

Akiduobės implanto pašalinimas
Įtraukta:
aloplastinis  }
silastinis  } implantas (lopas)
sintetinis (dirbtinis) }
Neįtraukta:

ši procedūra, kai yra anoftalminė akiduobė (42518-04 [164])

INCIZIJA
222
Orbitotomija
42533-00

Tiriamoji orbitotomija

Orbitotomija, nepatikslinta

Įtraukta:

drenažas

Neįtraukta:

procedūra su:
biopsija (42533-01 [224])
pažeidimo ekscizija (42542-00 [224])
svetimkūnio pašalinimu (42542-01 [224])

223
Kitos akiduobės incizijos procedūros
42572-00

Akiduobės absceso drenažas
Neįtraukta:
procedūra atliekant orbitotomiją (42533-00 [222])
42572-01

Akiduobės cistos drenažas
Neįtraukta:
procedūra atliekant orbitotomiją (42533-00 [222])
EKSCIZIJA
224
Orbitotomija su biopsija arba ekscizija
Neįtraukta:
procedūra su kaulo pašalinimu ir pakeitimu (žr. [227] bloką)
42542-00

Priekinė tiriamoji orbitotomija su pažeidimo ekscizija
42543-00

Užpakalinė tiriamoji orbitotomija su pažeidimo ekscizija
42542-01

Priekinė tiriamoji orbitotomija su svetimkūnio pašalinimu
Svetimkūnio pašalinimas iš akiduobės, priekinės dalies, atliekant inciziją
42543-01

Užpakalinė tiriamoji orbitotomija su svetimkūnio pašalinimu
Svetimkūnio pašalinimas iš akiduobės, retrobulbarinės dalies, atliekant inciziją
42545-01

Orbitotomija spaudimo sumažinimui akiduobėje, pašalinant intraorbitalinius (peribulbarinius) (retrobulbarinius) riebalus
Pastaba:

procedūra atliekama esant skydliaukės veikos sutrikimų sukeltai akių ligai

42533-01

Tiriamoji orbitotomija su biopsija
225
Akiduobės eksenteracija
Akiduobės evisceracija
42536-00

Akiduobės eksenteracija
42536-01

Akiduobės eksenteracija su odos transplantacija
Neįtraukta:
procedūra su smilkininio raumens transplantacija (42536-03 [225])
42536-02

Akiduobės eksenteracija su smilkininio raumens transplantacija
Neįtraukta:
procedūra su odos transplantatacija (42536-03 [225])
42536-03

Akiduobės eksenteracija su odos transplantacija ir smilkininio raumens transplantacija
42536-04

Akiduobės eksenteracija su gretimų struktūrų pašalinimu
42536-05

Akiduobės eksenteracija su akiduobės kaulo pašalinimu
226
Kitos akiduobės ekscizijos procedūros
42573-00

Prieš akiduobės pertvarą esančio periorbitalinio dermoido ekscizija
42574-00

Už akiduobės pertvaros esančio dermoido ekscizija
ATSTATYMAS
227
Orbitotomija su kaulo pašalinimu ir pakeitimu
Dekompresinė orbitotomija su kaulo pašalinimu ir pakeitimu
42530-00

Tiriamoji orbitotomija su kaulo pašalinimu ir pakeitimu
42530-01

Tiriamoji orbitotomija su biopsija, su kaulo pašalinimu ir pakeitimu
42539-00

Tiriamoji orbitotomija su pažeidimo ekscizija, su kaulo pašalinimu ir pakeitimu
42539-01

Tiriamoji orbitotomija su svetimkūnio pašalinimu, su kaulo pašalinimu ir pakeitimu
42545-00

Orbitotomija spaudimo sumažinimui akiduobėje, atliekant ≥ 2 sienų fenestraciją
Įtraukta:

kaulo pašalinimo ir pakeitimo procedūra

Pastaba:

Procedūra atliekama, esant skydliaukės veiklos sutrikimų sukeltai akių ligai

228
Kitos akiduobės atstatymo procedūros
42530-02

Akiduobės žaizdos sutvarkymas
90082-00

Kitas akiduobės atstatymas
KITOS PROCEDŪROS
229
Kitos akiduobės procedūros
42821-00

Akies diafanoskopija
Retrobulbarinė diafanoskopija
90083-00

Kitos akiduobės procedūros
AKIES PRIKLAUSINIAI - AKIES VOKAS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
230
Akies voko uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
42869-00

Implanto įsodinimas į akies voką
Akies voko sumerkimo korekcija, esant veido nervo paralyžiui
18370-00

Botulino toksino injekcija į akies voką
Botulino toksino injekcija į žiedinį raumenį, esant blefarospazmui
Neįtraukta:
procedūra žvairumo gydymui (18366-00 [216])
INCIZIJA
231
Akies voko incizijos procedūros
90084-00

Akies voko incizija
Voko krašto incizija
90090-00

Vokų kraštų atskyrimas po blefarorafijos
90091-00

Kantotomija
Voko plyšio padidinimas
EKSCIZIJA
Neįtraukta:

viso storio kraštinė akies voko ekscizija (45665-01 [1662])
akies voko sumažinimas (45617-00, 45620-00 [1662])

232
Akies voko biopsija
30071-02

Akies voko biopsija
233
Kitos akies voko ekscizijos
42575-00

Voko kremzlės cistos ekscizija

Šaltojo miežio ekscizija
Voko kremzlės cistos ekstirpacija

ATSTATYMAS
234
Transplantacija į akies voką
Įtraukta:
„Goretex“  }
Odenos } transplantato įsodinimas į akies voką
Odos }
42860-00

Transplantacija į viršutinį voką su voko retraktorių sutrumpinimu, 1 akis
42860-01

Transplantacija į viršutinį voką su voko retraktorių sutrumpinimu, abi akys
42860-02

Transplantacija į apatinį voką su voko retraktorių sutrumpinimu, 1 akis
42860-03

Transplantacija į apatinį voką su voko retraktorių sutrumpinimu, abi akys
235
Kantoplastika
Įtraukta:

voko kremzlės ekscizija [tarzektomija]

42590-00

Šoninė kantoplastika
Kantoplastika, nepatikslinta
42590-01

Medialinė kantoplastika
236
Kitos akies voko atstatymo procedūros
42584-00

Tarzorafija

Blefarorafija
Kantorafija
Voko kremzlės rando revizija

42854-01

Medialinio voko raiščio korekcija
30052-01

Akies voko žaizdos sutvarkymas
Akies voko plyšimo sutvarkymas
42863-00

Akies voko sumažinimas

Akies voko sumažinimas dėl:
anoftalmijos
voko retrakcijos

Neįtraukta:

procedūra su transplantacija į akies voką (42860 [234])

42872-00

Antakio pakėlimas, esant parezei
90085-00

Kitas akies voko atstatymas
REKONSTRUKCIJA
237
Akies voko rekonstrukcijos procedūros
90095-00

Akies voko rekonstrukcija su plauko folikulo persodinimu
KITOS PROCEDŪROS
238
Trichiazės korekcijos procedūros
42587-00

Trichiazės korekcija krioterapija, 1 akis
42587-01

Trichiazės korekcija krioterapija, abi akys
42587-02

Trichiazės korekcija lazeriu, 1 akis
42587-03

Trichiazės korekcija lazeriu, abi akys
42587-04

Trichiazės korekcija elektrolize, 1 akis
42587-05

Trichiazės korekcija elektrolize, abi akys
239
Procedūros dėl akies voko ektropiono (išvirtimo) arba entropiono (įvirtimo)
Įtraukta:

voko kremzlės ekscizija [tarzektomija]

Papildomai koduoti, jei atlikta:

akies voko rekonstrukcija (45614-00, 45671-01, 45674-01 [1684])

42581-00

Akies voko ektropiono (išvirtimo) kauterizacija
42581-01

Akies voko entropiono (įvirtimo) kauterizacija
42866-00

Akies voko ektropiono (išvirtimo) arba entropiono (įvirtimo) atstatymas, įtempiant arba sutrumpinant apatinio voko retraktorių

Užpakalinio voko sluoksnio repozicija, įtempiant arba sutrumpinant apatinio voko retraktorių

42866-01

Akies voko ektropiono (išvirtimo) arba entropiono (įvirtimo) atstatymas, kitaip atstatant apatinio voko retraktorių

Užpakalinio voko sluoksnio repozicija, kitaip atstatant apatinio voko retraktorių

45626-00

Akies voko ektropiono (išvirtimo) arba entropiono (įvirtimo) korekcija, naudojant siūlių metodą

Priekinio voko sluoksnio repozicija

45626-01

Akies voko ektropiono (išvirtimo) arba entropiono (įvirtimo) korekcija, atliekant kraštinę rezekciją

Akies voko ektropiono (išvirtimo) korekcija naudojant rombinio pjūvio metodą

240
Kitos akies voko procedūros
90086-00

Kitos akies voko procedūros
AKIES PRIKLAUSINIAI-AŠARŲ APARATAS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
241
Ašarų latakų zondavimas

Ašarų kanalėliai
Ašarų taškelis
Ašarinis nosies latakas

Įtraukta:

akmenų pašalinimo procedūra
išplėtimo ir išplovimo procedūra

42614-01

Nutekamųjų ašarų takų zondavimas, vienpusis
42615-01

Nutekamųjų ašarų takų zondavimas, abipusis
242
Ašarinio nosies latako vamzdelio įterpimas, pakeitimas arba pašalinimas
42608-01

Stiklinio ("Pyrex") vamzdelio/stento įterpimas į ašarinį/junginės maišelį drenavimui

Lesterio Džounso (Lester Jones (Jones)) vamzdelio įterpimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

konjunktivodakriocistorinostomija (42629-00 [247])
dakriocistorinostomija (42623-00 [247])

Neįtraukta:

vamzdelio pakeitimo procedūra (42614-00, 42615-00 [242])

42608-00

Kito vamzdelio/stento įterpimas į ašarinį/junginės maišelį drenavimui

Kraufordo (Crawford) vamzdelio įterpimas
Monoka vamzdelio įterpimas
Silikoninio vamzdelio įterpimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

konjunktivodakriocistorinostomija (42629-00 [247])
dakriocistorinostomija (42623-00 [247])

Neįtraukta:

vamzdelio pakeitimo procedūra (42614-00, 42615-00 [242])

42614-00

Ašarinio nosies latako vamzdelio pakeitimas, vienpusis
42615-00

Ašarinio nosies latako vamzdelio pakeitimas, abipusis
42614-02

Ašarinio nosies latako vamzdelio pašalinimas, vienpusis
42615-02

Ašarinio nosies latako vamzdelio pašalinimas, abipusis
243
Kitos ašarų aparato uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
42620-00

Ašarinės akutės užkimšimas kaiščiu
Ašarinės akutės uždarymas kaiščiu
90087-00

Kaiščio ištraukimas iš ašarinės akutės
INCIZIJA
244
Ašarų aparato incizijos procedūros
42593-01

Ašarų liaukos incizija
Įtraukta:
akmenų pašalinimo procedūra
42617-00

Ašarinės akutės incizija
Ašarinės akutės įkirpimo procedūra
Įtraukta:
akmenų pašalinimo procedūra
42596-00

Ašarinio maišelio incizija
Svetimkūnio pašalinimas iš ašarinio maišelio
Įtraukta:
akmenų pašalinimo procedūra
42596-03

Kita ašarų latakų incizija
Ašarinio nosies latako incizija
SUARDYMAS
245
Ašarų aparato suardymo procedūros
42622-00

Ašarinės akutės prideginimas (kauterizacija)
Įtraukta:

diatermija

EKSCIZIJA
246
Ašarų aparato ekscizijos procedūros
30075-35

Ašarų liaukos biopsija
42593-00

Ašarų liaukos ekscizija

Dakrioadenektomija
Ašarų liaukos pažeidimo ekscizija

Įtraukta:

voko skilties incizija

42596-01

Ašarų maišelio ekscizija

Ašarų maišelio biopsija
Ašarų maišelio pažeidimo ekscizija

42605-01

Nutekamųjų ašarų takų ekscizija
Įtraukta:

ašarų kanalėlių ekscizija
Ašarinių akučių ekscizija
Ašarinio nosies latako ekscizija

ATSTATYMAS
247
Ašarų aparato atstatymo procedūros
42605-00

Ašarų kanalėlių atstatymas
42623-00

Dakriocistorinostomija [DCR]

Ašarų maišelio fistulizacija į nosies ertmę

Papildomai koduoti, jei atlikta:

ašarų takų praeinamumo nustatymas (42599, 42602 [249])
ašarinio nosies latako vamzdelio/stento įdėjimas (42608 [242])

Neįtraukta:

pakartotinė operacija, antra arba tolesnė procedūra (42626-00 [248])
procedūra su junginės lopų suformavimu (42629-00 [247])

42629-00

Konjunktivodakriocistorinostomija [CDCR]

Dakriocistorinostomija su junginės lopų suformavimu

Papildomai koduoti, jei atlikta:

ašarų takų praeinamumo nustatymas (42599-00, 42599-01, 42602-00, 42602-01 [249])
ašarinio nosies latako vamzdelio/stento įterpimas (42608-00, 42608-01 [242])

90092-00

Ašarinių akučių atstatymas, neklasifikuojamas kitur
PAKARTOTINĖ OPERACIJA
248
Pakartotinė ašarų latakų operacija
42626-00

Pakartotinė dakriocistorinostomijos operacija, antra arba tolesnė procedūra
Papildomai koduoti, jei atlikta:

ašarų takų praeinamumo nustatymas (42599-00, 42599-01, 42602-00, 42602-01 [249])
ašarinio nosies latako vamzdelio/stento įterpimas (42608-00, 42608-01 [242])

KITOS PROCEDŪROS
249
Ašarų takų praeinamumo nustatymo procedūros
Įtraukta:
(stiklinio) (silikoninio) drenažinio vamzdelio/stento įdėjimas
42599-00

Uždara procedūra ašarų takų praeinamumui nustatyti, 1 akis
42599-01

Uždara procedūra ašarų takų praeinamumui nustatyti, abi akys
42602-00

Atvira procedūra ašarų takų praeinamumui nustatyti, 1 akis
42602-01

Atvira procedūra ašarų takų praeinamumui nustatyti, abi akys
250
Kitos ašarų aparato procedūros
90088-00

Kitos ašarų aparato procedūros
JUNGINĖ
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
251
Junginės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
42824-01

Preparato injekcija po jungine
Įtraukta:

5-FU [fluoruracilo] injekcija po jungine

Neįtraukta:

procedūra naudojant vietinius preparatus, – kodo nenaudokite

30061-04

Paviršinio svetimkūnio pašalinimas iš junginės
INCIZIJA
252
Junginės incizijos procedūros
42644-03

Įstrigusio svetimkūnio pašalinimas iš junginės
42632-01

Junginės incizija
Junginės peritomija
SUARDYMAS
253
Junginės suardymo procedūros
Neįtraukta:
procedūra atliekant eksciziją (42683-00 [254])
42677-00

Junginės kauterizacija
Junginės pažeidimo kauterizacija
42680-00

Junginės krioterapija
Junginės pažeidimo krioterapija
EKSCIZIJA
254
Junginės ekscizijos procedūros
42676-00

Junginės biopsija
42683-00

Junginės pažeidimo arba audinio ekscizija
Junginės cistos ekscizija
ATSTATYMAS
255
Junginės atstatymo procedūros
42632-02

Junginės žaizdos siuvimas
Neįtraukta:

procedūra su odenos atstatymu (42551-01, 42551-02 [162])

42641-00

Gleivinės transplantacija į junginę
90093-00

Konjunktivoplastika
42641-01

Junginės autotransplantacija
KITOS PROCEDŪROS
256
Kitos junginės procedūros
90089-00

Kitos junginės procedūros