A priedas: Navikų morfologija
(M800-M998)

Šį skyrių sudaro tokie poskyriai:

M800 Navikai, neklasifikuojami kitaip
M801-M804 Epiteliniai navikai, neklasifikuojami kitaip
M805-M808 Plokščialąsteliniai navikai
M809-M811 Bazinių ląstelių navikai
M812-M813 Pereinamųjų ląstelių papilomos ir karcinomos
M814-M838 Adenomos ir adenokarcinomos
M839-M842 Priklausinių ir odos priedų navikai
M843 Mukoepidermoidiniai navikai
M844-M849 Cistiniai, mucininiai ir seroziniai navikai
M850-M854 Duktaliniai ir lobuliniai navikai
M855 Acininių ląstelių navikai
M856-M857 Kompleksiniai epiteliniai navikai
M858 Užkrūčio liaukos epiteliniai navikai
M859-M867 Specializuoti lytinių liaukų navikai
M868-M871 Paragangliomos ir glomusų navikai
M872-M879 Apgamai ir melanomos
M880 Minkštųjų audinių navikai ir sarkomos, neklasifikuojamos kitaip
M881-M883 Fibromatoziniai navikai
M884 Miksomatoziniai navikai
M885-M888 Riebalinio audinio navikai
M889-M892 Miomatoziniai navikai
M893-M899 Kompleksiniai mišrūs ir stromos navikai
M900-M903 Fibroepiteliniai navikai
M904 Sinoviniai navikai
M905 Mezoteliniai navikai
M906-M909 Užuomazginių lytinių ląstelių navikai
M910 Trofoblastiniai navikai
M911 Mezonefromos
M912-M916 Kraujagyslių navikai
M917 Limfagyslių navikai
M918-M924 Kaulų ir kremzlių navikai
M925 Gigantinių ląstelių navikai
M926 Įvairūs kaulų navikai
M927-M934 Odontogeniniai navikai
M935-M937 Įvairūs navikai
M938-M948 Gliomos
M949-M952 Neuroepiteliniai navikai
M953 Meningiomos
M954-M957 Nervo dangalo navikai
M958 Granulinių ląstelių navikai ir alveolinės minkštosios dalies sarkomos
M959 Piktybinės limfomos, neklasifikuojamos kitaip arba difuzinės
M965-M966 Hodžkino (Hodgkin) limfoma
M967-M969 Subrendusių B ląstelių limfoma
M970-M971 Subrendusių T ir NK ląstelių limfomos
M972 Pirmtakų limfoblastinė limfoma
M973 Plazminių ląstelių navikai
M974 Putliųjų ląstelių navikai
M975 Histiocitų ir antrinių limfoidinių organų ląstelių navikai
M976 Imunoproliferacinės ligos
M980 Leukemijos, neklasifikuojamos kitaip
M981-M983 Limfoidinės leukemijos
M984-M993 Mieloidinės leukemijos
M994 Kitos leukemijos
M995-M996 Lėtiniai mieloproliferaciniai sutrikimai
M997 Kiti hematologiniai sutrikimai
M998-M999 Mielodisplazinis sindromas

Tarptautinės onkologinių ligų klasifikacijos (TLK-O) trečiasis leidimas buvo išleistas 2000 metais. Joje yra koduota navikų morfologijos nomenklatūra, kuri pateikiama čia, kad pageidaujantieji galėtų ją naudoti kartu su 2 skyriumi. Toliau nurodyti morfologijos kodai buvo atnaujinti siekiant suderinti su TLK-O trečiojo leidimo 2011 m. rugsėjo 1 d. atnaujinimais, kurie įsigaliojo nuo 2012 m. sausio mėn.

Morfologinio kodo numeris yra penkiaženklis; pirmieji keturi skaitmenys nurodo naviko histologinį tipą, penktasis – po brūkšnelio ar įžambaus brūkšnio – jo elgseną. Vienaženklis elgsenos kodas yra toks:

/0 Gerybinis
/1 Neaišku, gerybinis ar piktybinis
Paribinis navikas
Žemo piktybinio potencialo
Neapibrėžto piktybinio potencialo
/2 Karcinoma in situ
Intraepitelinė
Neinfiltruojančioji
Neinvazinė
/3 Piktybinis, pirminė lokalizacija
/6 Piktybinis, metastazinė lokalizacija
Piktybinis, antrinė lokalizacija
/9 Piktybinis, neaišku, pirminė ar metastazinė lokalizacija

Čia pateikiamoje nomenklatūroje vienas iš morfologinio kodo skaitmenų rodo naviko elgseną, kuris atitinka histologinį naviko tipą; šis elgsenos kodas turėtų būti pakeistas, jeigu kita pateikta informacija nurodo tai daryti. Pavyzdžiui, „chordoma“ yra laikoma piktybine ir dėl to jai priskiriamas kodo numeris M9370/3; tačiau terminui „gerybinė chordoma“ reikia priskirti kodą M9370/0. Panašiai „paviršiumi plintančią adenokarcinomą“ (M8143/3) reikia koduoti M8143/2, jeigu ji apibūdinama kaip „neinvazinė“, o „melanomą“ (M8720/3), kuri apibūdinama kaip „antrinė“, reikia koduoti M8720/6.

Šioje lentelėje pavaizduotas elgsenos kodo ir skirtingų 2 skyriaus poskyrių atitikimas:

Elgsenos
kodas
 
2 skyriaus
kategorijos
/0 Gerybiniai navikai D10D36
/1 Neaiškios ar nežinomos elgsenos navikai D37D48
/2 Navikai in situ  D00D09
/3 Piktybiniai navikai, nurodyta arba
spėjama, kad pirminiai
C00 – C76
C80C96
/6 Piktybiniai navikai, nurodyta arba spėjama, kad antriniai C77C79

Kartais problema atsiranda tada, kai diagnozėje nurodyta lokalizacija skiriasi nuo tos, kuri nurodyta tam tikros lokalizacijos kode. Tokiais atvejais 2 skyriuje nurodyto kodo reikia nepaisyti ir reikia naudoti atitinkamą diagnozėje pateiktą lokalizacijos kodą. Pavyzdžiui, prie morfologinio termino „Infiltruojančioji latakų karcinoma“ (M8500/3) prirašoma kodas iš kategorijos C50 Krūties piktybiniai navikai, nes šio tipo karcinoma paprastai atsiranda krūtyje. Tačiau, jei terminu „Infiltruojančioji latakų karcinoma“ apibūdinama kasoje atsiradusi karcinoma, teisingas kodas yra C25.9 Kasos piktybinis navikas, nepatikslinta.

Kartais kodavimo sunkumų atsiranda, kai morfologinėje diagnozėje pateikiami du patikslinantieji būdvardžiai, kurių kodų numeriai yra skirtingi. Pavyzdys: „Pereinamųjų ląstelių epidermoidinė karcinoma“. „Pereinamųjų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip“ koduojama M8120/3, o „epidermoidinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip“ koduojama M8070/3. Tokiais atvejais reikia naudoti didesnės skaitinės išraiškos skaičių (šiame pavyzdyje – M8120/3). Kitą informaciją apie morfologijos kodavimą žr. dokumente Australijos kodavimo standartai.

Navikai, neklasifikuojami kitaip
M800
M8000/0
Navikas, gerybinis
M8000/1
Navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8000/2
Navikas, in situ
M8000/3
Navikas, piktybinis
M8000/6
Navikas, metastazinis
M8000/9
Navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8001/0
Naviko ląstelės, gerybinio
M8001/1
Naviko ląstelės, neaišku, gerybinio ar piktybinio
M8001/2
Naviko ląstelės, in situ
M8001/3
Naviko ląstelės, piktybinio
M8001/6
Naviko ląstelės, metastazinės
M8001/9
Naviko ląstelės, neaišku, pirminės ar metastazinės
M8002/1
Navikas, smulkialąstelinio tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8002/2
Navikas, smulkialąstelinio tipo, in situ
M8002/3
Piktybinis navikas, smulkialąstelinio tipo
M8002/6
Piktybinis navikas, smulkialąstelinio tipo, metastazinis
M8002/9
Piktybinis navikas, smulkialąstelinio tipo, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8003/0
Navikas, gigantinių ląstelių tipo, gerybinis
M8003/1
Navikas, gigantinių ląstelių tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8003/2
Navikas, gigantinių ląstelių tipo, in situ
M8003/3
Piktybinis navikas, gigantinių ląstelių tipo
M8003/6
Piktybinis navikas, gigantinių ląstelių tipo, metastazinis
M8003/9
Piktybinis navikas, gigantinių ląstelių tipo, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8004/0
Navikas, šeivinių ląstelių tipo, gerybinis
M8004/1
Navikas, šeivinių ląstelių tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8004/3
Piktybinis navikas, šeivinių ląstelių
M8004/6
Piktybinis navikas, šeivinių ląstelių, metastazinis
M8004/9
Piktybinis navikas, šeivinių ląstelių, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8005/0
Navikas, šviesiųjų ląstelių tipo gerybinis
M8005/1
Navikas, šviesiųjų ląstelių tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8005/2
Navikas, šviesiųjų ląstelių tipo, in situ
M8005/3
Piktybinis navikas, šviesių ląstelių tipo
M8005/6
Piktybinis navikas, šviesių ląstelių tipo, metastazinis
M8005/9
Piktybinis navikas, šviesių ląstelių tipo, neaišku, pirminis ar metastazinis
Epiteliniai navikai, neklasifikuojami kitaip
M801-M804
M8010/0
Epitelinis navikas, gerybinis
M8010/1
Epitelinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8010/2
Karcinoma in situ, neklasifikuojama kitaip
M8010/3
Karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8010/6
Karcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip
M8010/9
Karcinomatozė
M8011/0
Epitelioma, gerybinė
M8011/1
Epitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8011/2
Epitelioma, in situ
M8011/3
Epitelioma, piktybinė
M8011/6
Epitelioma, metastazinė
M8011/9
Epitelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8012/2
Stambialąstelinė karcinoma, in situ
M8012/3
Stambialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8012/6
Stambialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8012/9
Stambialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8013/2
Stambialąstelinė neuroendokrininė karcinoma, in situ
M8013/3
Stambialąstelinė neuroendokrininė karcinoma
M8013/6
Stambialąstelinė neuroendokrininė karcinoma, metastazinė
M8013/9
Stambialąstelinė neuroendokrininė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8014/2
Stambialąstelinė karcinoma su rabdoidiniu fenotipu, in situ
M8014/3
Stambialąstelinė karcinoma su rabdoidiniu fenotipu
M8014/6
Stambialąstelinė karcinoma su rabdoidiniu fenotipu, metastazinė
M8014/9
Stambialąstelinė karcinoma su rabdoidiniu fenotipu, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8015/2
Stikliškų ląstelių karcinoma, in situ
M8015/3
Stikliškų ląstelių karcinoma
M8015/6
Stikliškų ląstelių karcinoma, metastazinė
M8015/9
Stikliškų ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8020/1
Navikas, nediferencijuotas, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8020/2
Karcinoma, nediferencijuota, in situ
M8020/3
Karcinoma, nediferencijuota, neklasifikuojama kitaip
M8020/6
Karcinoma, nediferencijuota, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8020/9
Karcinoma, nediferencijuota, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8021/2
Karcinoma, anaplazinė, neklasifikuojama kitaip, in situ
M8021/3
Karcinoma, anaplazinė, neklasifikuojama kitaip
M8021/6
Karcinoma, anaplazinė, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8021/9
Karcinoma, anaplazinė, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8022/2
Pleomorfinė karcinoma, in situ
M8022/3
Pleomorfinė karcinoma
M8022/6
Pleomorfinė karcinoma, metastazinė
M8022/9
Pleomorfinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8030/2
Gigantinių ir šeivinių ląstelių karcinoma, in situ
M8030/3
Gigantinių ir šeivinių ląstelių karcinoma
M8030/6
Gigantinių ir šeivinių ląstelių karcinoma, metastazinė
M8030/9
Gigantinių ir šeivinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8031/2
Gigantinių ląstelių karcinoma, in situ
M8031/3
Gigantinių ląstelių karcinoma
M8031/6
Gigantinių ląstelių karcinoma, metastazinė
M8031/9
Gigantinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8032/2
Šeivinių ląstelių karcinoma, in situ
M8032/3
Šeivinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8032/6
Šeivinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8032/9
Šeivinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8033/1
Pseudosarkominis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8033/2
Pseudosarkominė karcinoma, in situ
M8033/3
Pseudosarkominė karcinoma
M8033/6
Pseudosarkominė karcinoma, metastazinė
M8033/9
Pseudosarkominė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8034/1
Daugiakampių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8034/2
Daugiakampių ląstelių karcinoma, in situ
M8034/3
Daugiakampių ląstelių karcinoma
M8034/6
Daugiakampių ląstelių karcinoma, metastazinė
M8034/9
Daugiakampių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8035/2
Karcinoma su gigantinėmis osteoklastus primenančiomis ląstelėmis, in situ
M8035/3
Karcinoma su gigantinėmis osteoklastus primenančiomis ląstelėmis
M8035/6
Karcinoma su gigantinėmis osteoklastus primenančiomis ląstelėmis, metastazinė
M8035/9
Karcinoma su gigantinėmis osteoklastus primenančiomis ląstelėmis, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8040/0
„Navikoidas“ (angl. Tumourlet), gerybinis
M8040/1
„Navikoidas“ (angl. Tumourlet), neklasifikuojamas kitaip
M8040/3
„Navikoidas“ (angl. Tumourlet), piktybinis
M8040/6
„Navikoidas“ (angl. Tumourlet), metastazinis
M8040/9
„Navikoidas“ (angl. Tumourlet), neaišku, pirminis ar metastazinis
M8041/2
Smulkialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M8041/3
Smulkialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8041/6
Smulkialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8041/9
Smulkialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8042/2
Avižų pavidalo ląstelių karcinoma, in situ
M8042/3
Avižų pavidalo ląstelių karcinoma
M8042/6
Avižų pavidalo ląstelių karcinoma, metastazinė
M8042/9
Avižų pavidalo ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8043/2
Smulkialąstelinė karcinoma, verpstinių ląstelių, in situ
M8043/3
Smulkialąstelinė karcinoma, verpstinių ląstelių
M8043/6
Smulkialąstelinė karcinoma, verpstinių ląstelių, metastazinė
M8043/9
Smulkialąstelinė karcinoma, verpstinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8044/2
Smulkialąstelinė karcinoma, tarpinių ląstelių, in situ
M8044/3
Smulkialąstelinė karcinoma, tarpinių ląstelių
M8044/6
Smulkialąstelinė karcinoma, tarpinių ląstelių, metastazinė
M8044/9
Smulkialąstelinė karcinoma, tarpinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8045/2
Smulkialąstelinė ir stambialąstelinė karcinoma, in situ
M8045/3
Smulkialąstelinė ir stambialąstelinė karcinoma
M8045/6
Smulkialąstelinė ir stambialąstelinė karcinoma, metastazinė
M8045/9
Smulkialąstelinė ir stambialąstelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8046/2
Nesmulkialąstelinė karcinoma, in situ
M8046/3
Nesmulkialąstelinė karcinoma
M8046/6
Nesmulkialąstelinė karcinoma, metastazinė
M8046/9
Nesmulkialąstelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Plokščialąsteliniai navikai
M805-M808
M8050/0
Papiloma, neklasifikuojama kitaip
M8050/1
Papiloma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8050/2
Papilinė karcinoma, in situ
M8050/3
Papilinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8050/6
Papilinė karcinoma, metastazinė
M8050/9
Papilinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8051/0
Karpinė (verukozinė) papiloma
M8051/1
Karpinė (verukozinė) papiloma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8051/2
Karpinė (verukozinė) karcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M8051/3
Karpinė (verukozinė) karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8051/6
Karpinė (verukozinė) karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8051/9
Karpinė (verukozinė) karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8052/0
Plokščialąstelinė papiloma, neklasifikuojama kitaip
M8052/1
Plokščialąstelinė papiloma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8052/2
Papilinė plokščialąstelinė karcinoma, neinvazinė
M8052/3
Papilinė plokščialąstelinė karcinoma
M8052/6
Papilinė plokščialąstelinė karcinoma, metastazinė
M8052/9
Papilinė plokščialąstelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8053/0
Plokščialąstelinė papiloma, invertuota
M8053/1
Plokščialąstelinė papiloma, invertuota, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8053/3
Plokščialąstelinė papiloma, invertuota, piktybinė
M8053/6
Plokščialąstelinė papiloma, invertuota, metastazinė
M8053/9
Plokščialąstelinė papiloma, invertuota, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8060/0
Plokščialąstelinė papilomatozė
M8060/1
Plokščialąstelinė papilomatozė, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8070/1
Plokščialąstelinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8070/2
Plokščialąstelinė karcinoma in situ, neklasifikuojama kitaip
M8070/3
Plokščialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8070/6
Plokščialąstelinė karcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip
M8070/9
Plokščialąstelinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8071/2
Plokščialąstelinė karcinoma, ragėjanti, in situ
M8071/3
Plokščialąstelinė karcinoma, ragėjanti, neklasifikuojama kitaip
M8071/6
Plokščialąstelinė karcinoma, ragėjanti, metastazinė
M8071/9
Plokščialąstelinė karcinoma, ragėjanti, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8072/1
Plokščialąstelinis navikas, stambialąstelinis, neragėjantis, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8072/2
Plokščialąstelinė karcinoma, stambialąstelinė, neragėjanti, in situ
M8072/3
Plokščialąstelinė karcinoma, stambialąstelinė, neragėjanti, neklasifikuojama kitaip
M8072/6
Plokščialąstelinė karcinoma, stambialąstelinė, neragėjanti, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8072/9
Plokščialąstelinė karcinoma, stambialąstelinė, neragėjanti, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8073/1
Plokščialąstelinis navikas, smulkialąstelinis, neragėjantis, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8073/2
Plokščialąstelinė karcinoma, smulkialąstelinė, neragėjanti, in situ
M8073/3
Plokščialąstelinė karcinoma, smulkialąstelinė, neragėjanti
M8073/6
Plokščialąstelinė karcinoma, smulkialąstelinė, neragėjanti, metastazinė
M8073/9
Plokščialąstelinė karcinoma, smulkialąstelinė, neragėjanti, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8074/1
Plokščialąstelinis navikas, šeivinių ląstelių, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8074/2
Plokščialąstelinė karcinoma, šeivinių ląstelių, in situ
M8074/3
Plokščialąstelinė karcinoma, šeivinių ląstelių
M8074/6
Plokščialąstelinė karcinoma, šeivinių ląstelių, metastazinė
M8074/9
Plokščialąstelinė karcinoma, šeivinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8075/1
Plokščialąstelinis navikas, adenoidinis, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8075/2
Plokščialąstelinė karcinoma, adenoidinė, in situ
M8075/3
Plokščialąstelinė karcinoma, adenoidinė
M8075/6
Plokščialąstelinė karcinoma, adenoidinė, metastazinė
M8075/9
Plokščialąstelinė karcinoma, adenoidinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8076/2
Plokščialąstelinė karcinoma in situ su abejotina invazija į stromą
M8076/3
Plokščialąstelinė karcinoma, mikroinvazinė
M8076/6
Plokščialąstelinė karcinoma, mikroinvazinė, metastazinė
M8076/9
Plokščialąstelinė karcinoma, mikroinvazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8077/0
Plokščialąstelinė intraepitelinė neoplazija, mažo piktybiškumo
M8077/2
Plokščialąstelinė intraepitelinė neoplazija, didelio piktybiškumo
M8078/2
Plokščialąstelinė formuojanti ragą karcinoma, in situ
M8078/3
Plokščialąstelinė formuojanti ragą karcinoma
M8078/6
Plokščialąstelinė formuojanti ragą karcinoma, metastazinė
M8078/9
Plokščialąstelinė formuojanti ragą karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8080/2
Keiro (Queyrat) eritroplazija
M8081/2
Boveno (Bowen) liga
M8082/2
Limfoepitelinė karcinoma, in situ
M8082/3
Limfoepitelinė karcinoma
M8082/6
Limfoepitelinė karcinoma, metastazinė
M8082/9
Limfoepitelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8083/1
Bazaloidinis plokščialąstelinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8083/2
Bazaloidinė plokščialąstelinė karcinoma, in situ
M8083/3
Bazaloidinė plokščialąstelinė karcinoma
M8083/6
Bazaloidinė plokščialąstelinė karcinoma, metastazinė
M8083/9
Bazaloidinė plokščialąstelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8084/1
Plokščialąstelinis navikas, šviesių ląstelių tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8084/2
Plokščialąstelinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo, in situ
M8084/3
Plokščialąstelinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo
M8084/6
Plokščialąstelinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo, metastazinė
M8084/9
Plokščialąstelinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
Bazinių ląstelių navikai
M809-M811
M8090/0
Bazinių ląstelių navikas, gerybinis
M8090/1
Bazinių ląstelių navikas
M8090/2
Bazinių ląstelių navikas, in situ
M8090/3
Bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8090/6
Bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8090/9
Bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8091/2
Daugiažidininė paviršinė bazinių ląstelių karcinoma, in situ
M8091/3
Daugiažidininė paviršinė bazinių ląstelių karcinoma
M8091/6
Daugiažidininė paviršinė bazinių ląstelių karcinoma, metastazinė
M8091/9
Daugiažidininė paviršinė bazinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8092/2
Infiltruojančioji bazinių ląstelių karcinoma, in situ
M8092/3
Infiltruojančioji bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8092/6
Infiltruojančioji bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8092/9
Infiltruojančioji bazinių ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8093/1
Bazinių ląstelių navikas, fibroepitelinis, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8093/2
Bazinių ląstelių karcinoma, fibroepitelinė, in situ
M8093/3
Bazinių ląstelių karcinoma, fibroepitelinė
M8093/6
Bazinių ląstelių karcinoma, fibroepitelinė, metastazinė
M8093/9
Bazinių ląstelių karcinoma, fibroepitelinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8094/1
Bazinių ir plokščiųjų ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8094/2
Bazinių ir plokščiųjų ląstelių karcinoma, in situ
M8094/3
Bazinių ir plokščiųjų ląstelių karcinoma
M8094/6
Bazinių ir plokščiųjų ląstelių karcinoma, metastazinė
M8094/9
Bazinių ir plokščiųjų ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8095/2
Metatipinė karcinoma, in situ
M8095/3
Metatipinė karcinoma
M8095/6
Metatipinė karcinoma, metastazinė
M8095/9
Metatipinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8096/0
Intraepiderminė Jadazono (Jadassohn) epitelioma
M8097/1
Bazinių ląstelių navikas, mazginio tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8097/2
Bazinių ląstelių karcinoma, mazginio tipo, in situ
M8097/3
Bazinių ląstelių karcinoma, mazginio tipo
M8097/6
Bazinių ląstelių karcinoma, mazginio tipo, metastazinė
M8097/9
Bazinių ląstelių karcinoma, mazginio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8098/1
Adenoidinis bazalinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8098/2
Adenoidinė bazalinė karcinoma, in situ
M8098/3
Adenoidinė bazalinė karcinoma
M8098/6
Adenoidinė bazalinė karcinoma, metastazinė
M8098/9
Adenoidinė bazalinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8100/0
Trichoepitelioma
M8100/1
Trichoepitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8100/2
Trichoepitelioma, in situ
M8100/3
Trichopitelioma, piktybinė
M8100/6
Trichopitelioma, metastazinė
M8100/9
Trichopitelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8101/0
Trichofolikulioma
M8101/1
Trichofolikulioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8101/2
Trichofolikulioma, in situ
M8101/3
Trichofolikulioma, piktybinė
M8101/6
Trichofolikulioma, metastazinė
M8101/9
Trichofolikulioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8102/0
Trichilemoma
M8102/1
Trichilemoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8102/2
Trichilemokarcinoma, in situ
M8102/3
Trichilemokarcinoma
M8102/6
Trichilemokarcinoma, metastazinė
M8102/9
Trichilemokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8103/0
Plauko (pilar) navikas
M8103/1
Plauko (pilar) navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8103/2
Plauko (pilar) navikas, in situ
M8103/3
Plauko (pilar) navikas, piktybinis
M8103/6
Plauko (pilar) navikas, piktybinis, metastazinis
M8103/9
Plauko (pilar) navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8110/0
Pilomatriksoma, neklasifikuojama kitaip
M8110/1
Pilomatriksoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8110/2
Pilomatrikso karcinoma, in situ
M8110/3
Pilomatrikso karcinoma
M8110/6
Pilomatrikso karcinoma, metastazinė
M8110/9
Pilomatrikso karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Pereinamųjų ląstelių papilomos ir karcinomos
M812-M813
M8120/0
Pereinamųjų ląstelių papiloma, gerybinė
M8120/1
Urotelio papiloma, neklasifikuojama kitaip
M8120/2
Pereinamųjų ląstelių karcinoma in situ
M8120/3
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8120/6
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8120/9
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8121/0
Šnaiderio (Schneider) papiloma, neklasifikuojama kitaip
M8121/1
Pereinamųjų ląstelių papiloma, invertuota, neklasifikuojama kitaip
M8121/2
Šnaiderio (Schneider) karcinoma, in situ
M8121/3
Šnaiderio (Schneider) karcinoma
M8121/6
Šnaiderio (Schneider) karcinoma, metastazinė
M8121/9
Šnaiderio (Schneider) karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8122/1
Pereinamųjų ląstelių navikas, šeivinių ląstelių, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8122/2
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, šeivinių ląstelių, in situ
M8122/3
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, šeivinių ląstelių
M8122/6
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, šeivinių ląstelių, metastazinė
M8122/9
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, šeivinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8123/2
Bazaloidinė karcinoma, in situ
M8123/3
Bazaloidinė karcinoma
M8123/6
Bazaloidinė karcinoma, metastazinė
M8123/9
Bazaloidinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8124/2
Kloakogeninė karcinoma, in situ
M8124/3
Kloakogeninė karcinoma
M8124/6
Kloakogeninė karcinoma, metastazinė
M8124/9
Kloakogeninė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8130/0
Papilinis pereinamųjų ląstelių navikas
M8130/1
Žemo piktybinio potencialo papilinis pereinamųjų ląstelių navikas
M8130/2
Papilinė pereinamųjų ląstelių karcinoma, neinvazinė
M8130/3
Papilinė pereinamųjų ląstelių karcinoma
M8130/6
Papilinė pereinamųjų ląstelių karcinoma, metastazinė
M8130/9
Papilinė pereinamųjų ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8131/2
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, mikropapilinė, in situ
M8131/3
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, mikropapilinė
M8131/6
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, mikropapilinė, metastazinė
M8131/9
Pereinamųjų ląstelių karcinoma, mikropapilinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
Adenomos ir adenokarcinomos
M814-M838
M8140/0
Adenoma, neklasifikuojama kitaip
M8140/1
Atipinė adenoma
M8140/2
Adenokarcinoma in situ, neklasifikuojama kitaip
M8140/3
Adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8140/6
Adenokarcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip
M8140/9
Adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8141/2
Scirozinė adenokarcinoma, in situ
M8141/3
Scirozinė adenokarcinoma
M8141/6
Scirozinė adenokarcinoma, metastazinė
M8141/9
Scirozinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8142/2
Linitis plastica, in situ
M8142/3
Linitis plastica
M8142/6
Linitis plastica, metastazinis
M8142/9
Linitis plastica, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8143/2
Paviršiumi plintanti adenokarcinoma, in situ
M8143/3
Paviršiumi plintanti adenokarcinoma
M8143/6
Paviršiumi plintanti adenokarcinoma, metastazinė
M8143/9
Paviršiumi plintanti adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8144/2
Adenokarcinoma, žarninio tipo, in situ
M8144/3
Adenokarcinoma, žarninio tipo
M8144/6
Adenokarcinoma, žarninio tipo, metastazinė
M8144/9
Adenokarcinoma, žarninio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8145/2
Karcinoma, difuzinio tipo, in situ
M8145/3
Karcinoma, difuzinio tipo
M8145/6
Karcinoma, difuzinio tipo, metastazinė
M8145/9
Karcinoma, difuzinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8146/0
Monomorfinė adenoma
M8147/0
Bazinių ląstelių adenoma
M8147/1
Bazinių ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8147/2
Bazinių ląstelių adenokarcinoma, in situ
M8147/3
Bazinių ląstelių adenokarcinoma
M8147/6
Bazinių ląstelių adenokarcinoma, metastazinė
M8147/9
Bazinių ląstelių adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8148/0
Liaukinė intraepitelinė neoplazija, mažo piktybiškumo
M8148/2
Liaukinė intraepitelinė neoplazija, didelio piktybiškumo
M8149/0
Kanalikulinė adenoma
M8150/0
Kasos endokrininis navikas, gerybinis
M8150/1
Kasos endokrininis navikas, neklasifikuojamas kitaip
M8150/2
Kasos endokrininis navikas, in situ
M8150/3
Kasos endokrininis navikas, piktybinis
M8150/6
Kasos endokrininis navikas, metastazinis
M8150/9
Kasos endokrininis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8151/0
Insulinoma, neklasifikuojama kitaip
M8151/1
Insulinoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8151/2
Insulinoma, in situ
M8151/3
Insulinoma, piktybinė
M8151/6
Insulinoma, piktybinė, metastazinė
M8151/9
Insulinoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8152/1
Gliukagonoma, neklasifikuojama kitaip
M8152/2
Gliukagonoma, in situ
M8152/3
Gliukagonoma, piktybinė
M8152/6
Gliukagonoma, piktybinė, metastazinė
M8152/9
Gliukagonoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8153/0
Gastrinoma, gerybinė
M8153/1
Gastrinoma, neklasifikuojama kitaip
M8153/2
Gastrinoma, in situ
M8153/3
Gastrinoma, piktybinė
M8153/6
Gastrinoma, piktybinė, metastazinė
M8153/9
Gastrinoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8154/1
Mišrus kasos endokrininis ir egzokrininis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8154/2
Mišrus kasos endokrininis ir egzokrininis navikas, in situ
M8154/3
Mišrus kasos endokrininis ir egzokrininis navikas, piktybinis
M8154/6
Mišrus kasos endokrininis ir egzokrininis navikas, metastazinis
M8154/9
Mišrus kasos endokrininis ir egzokrininis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8155/1
Vipoma, neklasifikuojama kitaip
M8155/2
Vipoma, in situ
M8155/3
Vipoma, piktybinė
M8155/6
Vipoma, piktybinė, metastazinė
M8155/9
Vipoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8156/1
Somatostatinoma, neklasifikuojama kitaip
M8156/2
Somatostatinoma, in situ
M8156/3
Somatostatinoma, piktybinė
M8156/6
Somatostatinoma, piktybinė, metastazinė
M8156/9
Somatostatinoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8158/1
Endokrininis navikas, funkcionuojantis, neklasifikuojamas kitaip
M8160/0
Tulžies latako adenoma
M8160/1
Tulžies latako adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8160/2
Cholangiokarcinoma, in situ
M8160/3
Cholangiokarcinoma
M8160/6
Cholangiokarcinoma, metastazinė
M8160/9
Cholangiokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8161/0
Tulžies latakų cistadenoma
M8161/1
Tulžies latakų cistadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8161/2
Tulžies latakų cistadenokarcinoma, in situ
M8161/3
Tulžies latakų cistadenokarcinoma
M8161/6
Tulžies latakų cistadenokarcinoma, metastazinė
M8161/9
Tulžies latakų cistadenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8162/2
Klatskino (Klatskin) navikas, in situ
M8162/3
Klatskino (Klatskin) navikas
M8162/6
Klatskino (Klatskin) navikas, metastazinis
M8162/9
Klatskino (Klatskin) navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8163/0
Kasos-tulžies latakų navikas, neinvazinis
M8163/2
Papilinis kasos-tulžies latakų tipo navikas su didelio piktybiškumo intraepiteline neoplazija
M8163/3
Kasos-tulžies latakų tipo karcinoma
M8163/6
Kasos-tulžies latakų tipo karcinoma, metastazinė
M8163/9
Kasos-tulžies latakų tipo karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8170/0
Kepenų ląstelių adenoma
M8170/1
Kepenų ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8170/2
Hepatoceliulinė karcinoma, in situ
M8170/3
Hepatoceliulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8170/6
Hepatoceliulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8170/9
Hepatoceliulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8171/2
Hepatoceliulinė karcinoma, fibrolameliarinė, in situ
M8171/3
Hepatoceliulinė karcinoma, fibrolameliarinė
M8171/6
Hepatoceliulinė karcinoma, fibrolameliarinė, metastazinė
M8171/9
Hepatoceliulinė karcinoma, fibrolameliarinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8172/2
Hepatoceliulinė karcinoma, scirozinė, in situ
M8172/3
Hepatoceliulinė karcinoma, scirozinė
M8172/6
Hepatoceliulinė karcinoma, scirozinė, metastazinė
M8172/9
Hepatoceliulinė karcinoma, scirozinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8173/2
Hepatoceliulinė karcinoma, šeivinių ląstelių variantas, in situ
M8173/3
Hepatoceliulinė karcinoma, šeivinių ląstelių variantas
M8173/6
Hepatoceliulinė karcinoma, šeivinių ląstelių variantas, metastazinė
M8173/9
Hepatoceliulinė karcinoma, šeivinių ląstelių variantas, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8174/2
Hepatoceliulinė karcinoma, šviesiųjų ląstelių tipo, in situ
M8174/3
Hepatoceliulinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo
M8174/6
Hepatoceliulinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo, metastazinė
M8174/9
Hepatoceliulinė karcinoma, šviesių ląstelių tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8175/2
Hepatoceliulinė karcinoma, pleomorfinio tipo, in situ
M8175/3
Hepatoceliulinė karcinoma, pleomorfinio tipo
M8175/6
Hepatoceliulinė karcinoma, pleomorfinio tipo, metastazinė
M8175/9
Hepatoceliulinė karcinoma, pleomorfinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8180/2
Kombinuota hepatoceliulinė karcinoma ir cholangiokarcinoma, in situ
M8180/3
Kombinuota hepatoceliulinė karcinoma ir cholangiokarcinoma
M8180/6
Kombinuota hepatoceliulinė karcinoma ir cholangiokarcinoma, metastazinė
M8180/9
Kombinuota hepatoceliulinė karcinoma ir cholangiokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8190/0
Trabekulinė adenoma
M8190/2
Trabekulinė adenokarcinoma, in situ
M8190/3
Trabekulinė adenokarcinoma
M8190/6
Trabekulinė adenokarcinoma, metastazinė
M8190/9
Trabekulinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8191/0
Embrioninė adenoma
M8191/1
Embrioninė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8200/0
Ekrininė dermalinė cilindroma
M8200/1
Ekrininė dermalinė cilindroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8200/2
Adenoidinė cistinė karcinoma, in situ
M8200/3
Adenoidinė cistinė karcinoma
M8200/6
Adenoidinė cistinė karcinoma, metastazinė
M8200/9
Adenoidinė cistinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8201/2
Kribriforminė karcinoma in situ
M8201/3
Kribriforminė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8201/6
Kribriforminė karcinoma, metastazinė
M8201/9
Kribriforminė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8202/0
Mikrocistinė adenoma
M8204/0
Laktuojanti adenoma
M8210/0
Adenomatozinis polipas, neklasifikuojamas kitaip
M8210/1
Adenomatozinis polipas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8210/2
Adenokarcinoma in situ adenomatoziniame polipe
M8210/3
Adenokarcinoma adenomatoziniame polipe
M8210/6
Adenokarcinoma adenomatoziniame polipe, metastazinė
M8210/9
Adenokarcinoma adenomatoziniame polipe, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8211/0
Tubulinė adenoma, neklasifikuojama kitaip
M8211/1
Tubulinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8211/2
Tubulinė adenokarcinoma, in situ
M8211/3
Tubulinė adenokarcinoma
M8211/6
Tubulinė adenokarcinoma, metastazinė
M8211/9
Tubulinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8212/0
Plokščioji adenoma
M8212/1
Plokščioji adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8213/0
Dantytoji adenoma
M8213/1
Dantytoji adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8213/3
Dantytoji adenokarcinoma
M8213/6
Dantytoji adenokarcinoma, metastazinė
M8213/9
Dantytoji adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8214/1
Parietalinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8214/2
Parietalinių ląstelių karcinoma, in situ
M8214/3
Parietalinių ląstelių karcinoma
M8214/6
Parietalinių ląstelių karcinoma, metastazinė
M8214/9
Parietalinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8215/2
Analinių liaukų adenokarcinoma, in situ
M8215/3
Analinių liaukų adenokarcinoma
M8215/6
Analinių liaukų adenokarcinoma, metastazinė
M8215/9
Analinių liaukų adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8220/0
Storosios (gaubtinės) žarnos adenomatozinė polipozė
M8220/2
Adenokarcinoma storosios (gaubtinės) žarnos adenomatozinėje polipozėje, in situ
M8220/3
Adenokarcinoma storosios (gaubtinės) žarnos adenomatozinėje polipozėje
M8220/6
Adenokarcinoma storosios (gaubtinės) žarnos adenomatozinėje polipozėje, metastazinė
M8220/9
Adenokarcinoma storosios (gaubtinės) žarnos adenomatozinėje polipozėje, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8221/0
Daugybiniai adenomatoziniai polipai
M8221/1
Daugybiniai adenomatoziniai polipai, neaišku, gerybiniai ar piktybiniai
M8221/2
Adenokarcinoma daugybiniuose adenomatoziniuose polipuose, in situ
M8221/3
Adenokarcinoma daugybiniuose adenomatoziniuose polipuose
M8221/6
Adenokarcinoma daugybiniuose adenomatoziniuose polipuose, metastazinė
M8221/9
Adenokarcinoma daugybiniuose adenomatoziniuose polipuose, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8230/2
Duktalinė karcinoma in situ, solidinis tipas
M8230/3
Solidinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8230/6
Solidinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8230/9
Solidinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8231/2
Paprastoji karcinoma, in situ
M8231/3
Paprastoji karcinoma
M8231/6
Paprastoji karcinoma, metastazinė
M8231/9
Paprastoji karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8240/0
Karcinoidas , gerybinis
M8240/1
Karcinoidas, neapibrėžto piktybinio potencialo
M8240/2
Karcinoidas , in situ
M8240/3
Karcinoidas, neklasifikuojamas kitaip
M8240/6
Karcinoidas, neklasifikuojamas kitaip, metastazinis
M8240/9
Karcinoidas, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8241/0
Enterochromafininių ląstelių karcinoidas, gerybinis
M8241/1
Enterochromafininių ląstelių karcinoidas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8241/2
Enterochromafininių ląstelių karcinoidas, in situ
M8241/3
Enterochromafininių ląstelių karcinoidas
M8241/6
Enterochromafininių ląstelių karcinoidas, metastazinis
M8241/9
Enterochromafininių ląstelių karcinoidas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8242/1
Į enterochromafinines panašių ląstelių karcinoidas, neklasifikuojama kitaip
M8242/2
Į enterochromafinines panašių ląstelių navikas, in situ
M8242/3
Į enterochromafinines panašių ląstelių navikas, piktybinis
M8242/6
Į enterochromafinines panašių ląstelių navikas, metastazinis
M8242/9
Į enterochromafinines panašių ląstelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8243/1
Taurinių ląstelių karcinoidas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8243/2
Taurinių ląstelių karcinoidas, in situ
M8243/3
Taurinių ląstelių karcinoidas
M8243/6
Taurinių ląstelių karcinoidas, metastazinis
M8243/9
Taurinių ląstelių karcinoidas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8244/2
Mišri adenoneuroendokrininė karcinoma, in situ
M8244/3
Mišri adenoneuroendokrininė karcinoma
M8244/6
Mišri adenoneuroendokrininė karcinoma, metastazinė
M8244/9
Mišri adenoneuroendokrininė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8245/1
Tubulinis karcinoidas
M8245/2
Adenokarcinoidas , in situ
M8245/3
Adenokarcinoidas
M8245/6
Adenokarcinoidas, metastazinis
M8245/9
Adenokarcinoidas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8246/1
Neuroendokrininis navikas, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8246/2
Neuroendokrininė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M8246/3
Neuroendokrininė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8246/6
Neuroendokrininė karcinoma, metastazinė
M8246/9
Neuroendokrininė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8247/2
Merkel ląstelių karcinoma, in situ
M8247/3
Merkel ląstelių karcinoma
M8247/6
Merkel ląstelių karcinoma, metastazinė
M8247/9
Merkel ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8248/1
Apudoma
M8249/2
Atipinis karcinoidas, in situ
M8249/3
Atipinis karcinoidas
M8249/6
Atipinis karcinoidas, metastazinis
M8249/9
Atipinis karcinoidas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8250/1
Plaučių adenomatozė
M8250/2
Bronchiolių alveolinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M8250/3
Bronchiolių alveolinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8250/6
Bronchiolių alveolinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8250/9
Bronchiolių alveolinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8251/0
Alveolinė adenoma
M8251/2
Alveolinė adenokarcinoma, in situ
M8251/3
Alveolinė adenokarcinoma
M8251/6
Alveolinė adenokarcinoma, metastazinė
M8251/9
Alveolinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8252/1
Bronchiolių alveolinis navikas, nemucininis, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8252/2
Bronchiolių alveolinė karcinoma, nemucininė, in situ
M8252/3
Bronchiolių alveolinė karcinoma, nemucininė
M8252/6
Bronchiolių alveolinė karcinoma, nemucininė, metastazinė
M8252/9
Bronchiolių alveolinė karcinoma, nemucininė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8253/1
Bronchiolių alveolinis navikas, mucininis, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8253/2
Bronchiolių alveolinė karcinoma, mucininė, in situ
M8253/3
Bronchiolių alveolinė karcinoma, mucininė
M8253/6
Bronchiolių alveolinė karcinoma, mucininė, metastazinė
M8253/9
Bronchiolių alveolinė karcinoma, mucininė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8254/1
Bronchiolių alveolinis navikas, mišrus mucininis ir nemucininis, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8254/2
Bronchiolių alveolinė karcinoma, mišri mucininė ir nemucininė, in situ
M8254/3
Bronchiolių alveolinė karcinoma, mišri mucininė ir nemucininė
M8254/6
Bronchiolių alveolinė karcinoma, mišri mucininė ir nemucininė, metastazinė
M8254/9
Bronchiolių alveolinė karcinoma, mišri mucininė ir nemucininė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8255/1
Adenomatozinis navikas, mišrių subtipų, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8255/2
Adenokarcinoma, mišrių subtipų, in situ
M8255/3
Adenokarcinoma, mišrių subtipų
M8255/6
Adenokarcinoma, mišrių subtipų, metastazinė
M8255/9
Adenokarcinoma, mišrių subtipų, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8260/0
Papilinė adenoma, neklasifikuojama kitaip
M8260/1
Papilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8260/2
Papilinė adenokarcinoma, in situ
M8260/3
Papilinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8260/6
Papilinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8260/9
Papilinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8261/0
Viliozinė adenoma, neklasifikuojama kitaip
M8261/1
Viliozinė adenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8261/2
Adenokarcinoma in situ viliozinėje adenomoje
M8261/3
Adenokarcinoma viliozinėje adenomoje
M8261/6
Adenokarcinoma viliozinėje adenomoje, metastazinė
M8261/9
Adenokarcinoma viliozinėje adenomoje, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8262/2
Viliozinė adenokarcinoma, in situ
M8262/3
Viliozinė adenokarcinoma
M8262/6
Viliozinė adenokarcinoma, metastazinė
M8262/9
Viliozinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8263/0
Tubuloviliozinė adenoma, neklasifikuojama kitaip
M8263/1
Tubuloviliozinė adenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8263/2
Adenokarcinoma in situ tubuloviliozinėje adenomoje
M8263/3
Adenokarcinoma tubuloviliozinėje adenomoje
M8263/6
Adenokarcinoma tubuloviliozinėje adenomoje, metastazinė
M8263/9
Adenokarcinoma tubuloviliozinėje adenomoje, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8264/0
Papilomatozė, liaukinė
M8265/3
Mikropapilinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8265/6
Mikropapilinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8265/9
Mikropapilinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8270/0
Chromofobinė adenoma
M8270/1
Chromofobinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8270/2
Chromofobinė karcinoma, in situ
M8270/3
Chromofobinė karcinoma
M8270/6
Chromofobinė karcinoma, metastazinė
M8270/9
Chromofobinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8271/0
Prolaktinoma
M8271/2
Prolaktinoma, in situ
M8271/3
Prolaktinoma, piktybinė
M8271/6
Prolaktinoma, piktybinė, metastazinė
M8271/9
Prolaktinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8272/0
Hipofizės adenoma, neklasifikuojama kitaip
M8272/1
Hipofizės adenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8272/2
Hipofizės karcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M8272/3
Hipofizės karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8272/6
Hipofizės karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8272/9
Hipofizės karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8280/0
Acidofilinė adenoma
M8280/1
Acidofilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8280/2
Acidofilinė karcinoma, in situ
M8280/3
Acidofilinė karcinoma
M8280/6
Acidofilinė karcinoma, metastazinė
M8280/9
Acidofilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8281/0
Mišri acidofilinė-bazofilinė adenoma
M8281/1
Mišri acidofilinė-bazofilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8281/2
Mišri acidofilinė-bazofilinė karcinoma, in situ
M8281/3
Mišri acidofilinė-bazofilinė karcinoma
M8281/6
Mišri acidofilinė-bazofilinė karcinoma, metastazinė
M8281/9
Mišri acidofilinė-bazofilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8290/0
Oksifilinė adenoma
M8290/1
Oksifilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8290/2
Oksifilinė adenokarcinoma, in situ
M8290/3
Oksifilinė adenokarcinoma
M8290/6
Oksifilinė adenokarcinoma, metastazinė
M8290/9
Oksifilinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8300/0
Bazofilinė adenoma
M8300/1
Bazofilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8300/2
Bazofilinė karcinoma, in situ
M8300/3
Bazofilinė karcinoma
M8300/6
Bazofilinė karcinoma, metastazinė
M8300/9
Bazofilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8310/0
Šviesių ląstelių adenoma
M8310/1
Šviesių ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8310/2
Šviesių ląstelių adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M8310/3
Šviesių ląstelių adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8310/6
Šviesių ląstelių adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8310/9
Šviesių ląstelių adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8311/1
Hipernefroidinis navikas
M8311/3
Hipernefroidinis navikas, piktybinis
M8311/6
Hipernefroidinis navikas, metastazinis
M8311/9
Hipernefroidinis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8312/1
Inkstų ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8312/2
Inkstų ląstelių karcinoma, in situ
M8312/3
Inkstų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8312/6
Inkstų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8312/9
Inkstų ląstelių karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8313/0
Šviesių ląstelių adenofibroma
M8313/1
Šviesių ląstelių adenofibroma, paribinė
M8313/2
Šviesių ląstelių adenokarcinofibroma, in situ
M8313/3
Šviesių ląstelių adenokarcinofibroma
M8313/6
Šviesių ląstelių adenokarcinofibroma, metastazinė
M8313/9
Šviesių ląstelių adenokarcinofibroma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8314/0
Adenoma, kurioje gausu lipidų, gerybinė
M8314/2
Karcinoma, kurioje gausu lipidų, in situ
M8314/3
Karcinoma, kurioje gausu lipidų
M8314/6
Karcinoma, kurioje gausu lipidų, metastazinė
M8314/9
Karcinoma, kurioje gausu lipidų, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8315/2
Karcinoma, kurioje gausu glikogeno, in situ
M8315/3
Karcinoma, kurioje gausu glikogeno
M8315/6
Karcinoma, kurioje gausu glikogeno, metastazinė
M8315/9
Karcinoma, kurioje gausu glikogeno, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8316/1
Su cista susijęs inkstų ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8316/2
Su cista susijusi inkstų ląstelių karcinoma, in situ
M8316/3
Su cista susijusi inkstų ląstelių karcinoma
M8316/6
Su cista susijusi inkstų ląstelių karcinoma, metastazinė
M8316/9
Su cista susijusi inkstų ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8317/1
Inkstų ląstelių navikas, chromofobinio tipo, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8317/2
Inkstų ląstelių karcinoma, chromofobinio tipo, in situ
M8317/3
Inkstų ląstelių karcinoma, chromofobinio tipo
M8317/6
Inkstų ląstelių karcinoma, chromofobinio tipo, metastazinė
M8317/9
Inkstų ląstelių karcinoma, chromofobinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8318/1
Inkstų ląstelių navikas, sarkomatoidinis, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8318/2
Inkstų ląstelių karcinoma, sarkomatoidinė, in situ
M8318/3
Inkstų ląstelių karcinoma, sarkomatoidinė
M8318/6
Inkstų ląstelių karcinoma, sarkomatoidinė, metastazinė
M8318/9
Inkstų ląstelių karcinoma, sarkomatoidinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8319/1
Surenkamojo latako navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8319/2
Surenkamojo latako karcinoma, in situ
M8319/3
Surenkamojo latako karcinoma
M8319/6
Surenkamojo latako karcinoma, metastazinė
M8319/9
Surenkamojo latako karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8320/2
Granulinių ląstelių karcinoma, in situ
M8320/3
Granulinių ląstelių karcinoma
M8320/6
Granulinių ląstelių karcinoma, metastazinė
M8320/9
Granulinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8321/0
Pagrindinių ląstelių adenoma
M8321/1
Pagrindinių ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8321/2
Pagrindinių ląstelių adenokarcinoma, in situ
M8321/3
Pagrindinių ląstelių adenokarcinoma, piktybinė
M8321/6
Pagrindinių ląstelių adenokarcinoma, metastazinė
M8321/9
Pagrindinių ląstelių adenoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8322/0
Šviesiavandenių ląstelių adenoma
M8322/1
Šviesiavandenių ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8322/2
Šviesiavandenių ląstelių adenokarcinoma, in situ
M8322/3
Šviesiavandenių ląstelių adenokarcinoma
M8322/6
Šviesiavandenių ląstelių adenokarcinoma, metastazinė
M8322/9
Šviesiavandenių ląstelių adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8323/0
Mišrių ląstelių adenoma
M8323/1
Mišrių ląstelių adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8323/2
Mišrių ląstelių adenokarcinoma, in situ
M8323/3
Mišrių ląstelių adenokarcinoma
M8323/6
Mišrių ląstelių adenokarcinoma, metastazinė
M8323/9
Mišrių ląstelių adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8324/0
Lipoadenoma
M8324/1
Lipoadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8325/0
Metanefrinė adenoma
M8325/1
Metanefrinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8330/0
Folikulinė adenoma
M8330/1
Atipinė folikulinė adenoma
M8330/2
Folikulinė adenokarcinoma, in situ
M8330/3
Folikulinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8330/6
Folikulinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8330/9
Folikulinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8331/2
Folikulinė adenokarcinoma, gerai diferencijuota, in situ
M8331/3
Folikulinė adenokarcinoma, gerai diferencijuota
M8331/6
Folikulinė adenokarcinoma, gerai diferencijuota, metastazinė
M8331/9
Folikulinė adenokarcinoma, gerai diferencijuota, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8332/2
Folikulinė adenokarcinoma, trabekulinė, in situ
M8332/3
Folikulinė adenokarcinoma, trabekulinė
M8332/6
Folikulinė adenokarcinoma, trabekulinė, metastazinė
M8332/9
Folikulinė adenokarcinoma, trabekulinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8333/0
Mikrofolikulinė adenoma, neklasifikuojama kitaip
M8333/1
Mikrofolikulinė adenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8333/2
Fetalinė adenokarcinoma, in situ
M8333/3
Fetalinė adenokarcinoma
M8333/6
Fetalinė adenokarcinoma, metastazinė
M8333/9
Fetalinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8334/0
Makrofolikulinė adenoma
M8334/1
Makrofolikulinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8335/3
Folikulinė karcinoma, minimaliai invazinė
M8335/6
Folikulinė karcinoma, minimaliai invazinė, metastazinė
M8335/9
Folikulinė karcinoma, minimaliai invazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8336/0
Hialinizuojanti trabekulinė adenoma
M8336/1
Hialinizuojanti trabekulinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8337/1
Insuliarinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8337/2
Insuliarinė karcinoma, in situ
M8337/3
Insuliarinė karcinoma
M8337/6
Insuliarinė karcinoma, metastazinė
M8337/9
Insuliarinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8340/1
Papilinis navikas, folikulinis variantas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8340/2
Papilinė karcinoma, folikulinis variantas, in situ
M8340/3
Papilinė karcinoma, folikulinis variantas
M8340/6
Papilinė karcinoma, folikulinis variantas, metastazinė
M8340/9
Papilinė karcinoma, folikulinis variantas, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8341/1
Papilinis mikronavikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8341/2
Papilinė mikrokarcinoma, in situ
M8341/3
Papilinė mikrokarcinoma
M8341/6
Papilinė mikrokarcinoma, metastazinė
M8341/9
Papilinė mikrokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8342/1
Papilinis navikas, oksifilinių ląstelių, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8342/2
Papilinė karcinoma, oksifilinių ląstelių, in situ
M8342/3
Papilinė karcinoma, oksifilinių ląstelių
M8342/6
Papilinė karcinoma, oksifilinių ląstelių, metastazinė
M8342/9
Papilinė karcinoma, oksifilinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8343/1
Papilinis navikas, inkapsuliuotas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8343/2
Papilinė karcinoma, inkapsuliuota, in situ
M8343/3
Papilinė karcinoma, inkapsuliuota
M8343/6
Papilinė karcinoma, inkapsuliuota, metastazinė
M8343/9
Papilinė karcinoma, inkapsuliuota, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8344/1
Papilinis navikas, stulpinių ląstelių, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8344/2
Papilinė karcinoma, stulpinių ląstelių, in situ
M8344/3
Papilinė karcinoma, stulpinių ląstelių
M8344/6
Papilinė karcinoma, stulpinių ląstelių, metastazinė
M8344/9
Papilinė karcinoma, stulpinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8345/1
Medulinis navikas su amiloidine stroma, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8345/2
Medulinė karcinoma su amiloidine stroma, in situ
M8345/3
Medulinė karcinoma su amiloidine stroma
M8345/6
Medulinė karcinoma su amiloidine stroma, metastazinė
M8345/9
Medulinė karcinoma su amiloidine stroma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8346/1
Mišrus medulinis ir folikulinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8346/2
Mišri medulinė ir folikulinė karcinoma, in situ
M8346/3
Mišri medulinė ir folikulinė karcinoma
M8346/6
Mišri medulinė ir folikulinė karcinoma, metastazinė
M8346/9
Mišri medulinė ir folikulinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8347/1
Mišrus medulinis ir papilinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8347/2
Mišri medulinė-papilinė karcinoma, in situ
M8347/3
Mišri medulinė-papilinė karcinoma
M8347/6
Mišri medulinė-papilinė karcinoma, metastazinė
M8347/9
Mišri medulinė-papilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8350/1
Neinkapsuliuotas sklerozuojantis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8350/2
Neinkapsuliuota sklerozuojanti karcinoma, in situ
M8350/3
Neinkapsuliuota sklerozuojanti karcinoma
M8350/6
Neinkapsuliuota sklerozuojanti karcinoma, metastazinė
M8350/9
Neinkapsuliuota sklerozuojanti karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8360/1
Daugybinės endokrininės adenomos
M8361/0
Jukstaglomerulinis navikas, gerybinis
M8361/2
Jukstaglomerulinis navikas, in situ
M8361/3
Jukstaglomerulinis navikas, piktybinis
M8361/6
Jukstaglomerulinis navikas, piktybinis, metastazinis
M8361/9
Jukstaglomerulinis navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8370/0
Antinksčio žievės adenoma, neklasifikuojama kitaip
M8370/1
Antinksčio žievės navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8370/2
Antinksčio žievės karcinoma, in situ
M8370/3
Antinksčio žievės karcinoma
M8370/6
Antinksčio žievės karcinoma, metastazinė
M8370/9
Antinksčio žievės karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8371/0
Antinksčio žievės adenoma, kompaktinių ląstelių
M8371/1
Antinksčio žievės adenoma, kompaktinių ląstelių, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8372/0
Antinksčio žievės adenoma, pigmentuota
M8372/1
Antinksčio žievės adenoma, pigmentuota, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8373/0
Antinksčio žievės adenoma, šviesių ląstelių
M8373/1
Antinksčio žievės adenoma, šviesių ląstelių, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8374/0
Antinksčio žievės adenoma, glomerulinių ląstelių
M8374/1
Antinksčio žievės adenoma, glomerulinių ląstelių, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8375/0
Antinksčio žievės adenoma, mišrių ląstelių
M8375/1
Antinksčio žievės adenoma, mišrių ląstelių, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8380/0
Endometrioidinė adenoma, neklasifikuojama kitaip
M8380/1
Endometrioidinė adenoma, paribinė
M8380/2
Endometrioidinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M8380/3
Endometrioidinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8380/6
Endometrioidinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8380/9
Endometrioidinė adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8381/0
Endometrioidinė adenofibroma, neklasifikuojama kitaip
M8381/1
Endometrioidinė adenofibroma, paribinė
M8381/2
Endometrioidinė adenofibroma, in situ
M8381/3
Endometrioidinė adenofibroma, piktybinė
M8381/6
Endometrioidinė adenofibroma, piktybinė, metastazinė
M8381/9
Endometrioidinė adenofibroma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8382/2
Endometrioidinė adenokarcinoma, sekrecinis variantas, in situ
M8382/3
Endometrioidinė adenokarcinoma, sekrecinis variantas
M8382/6
Endometrioidinė adenokarcinoma, sekrecinis variantas, metastazinė
M8382/9
Endometrioidinė adenokarcinoma, sekrecinis variantas, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8383/2
Endometrioidinė adenokarcinoma, virpamųjų ląstelių variantas, in situ
M8383/3
Endometrioidinė adenokarcinoma, virpamųjų ląstelių variantas
M8383/6
Endometrioidinė adenokarcinoma, virpamųjų ląstelių variantas, metastazinė
M8383/9
Endometrioidinė adenokarcinoma, virpamųjų ląstelių variantas, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8384/2
Adenokarcinoma, endocervikalinio tipo, in situ
M8384/3
Adenokarcinoma, endocervikalinio tipo
M8384/6
Adenokarcinoma, endocervikalinio tipo, metastazinė
M8384/9
Adenokarcinoma, endocervikalinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
Priklausinių ir odos priedų navikai
M839-M842
M8390/0
Odos priedų adenoma
M8390/1
Odos priedų adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8390/2
Odos priedų karcinoma, in situ
M8390/3
Odos priedų karcinoma
M8390/6
Odos priedų karcinoma, metastazinė
M8390/9
Odos priedų karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8391/0
Folikulinė fibroma
M8391/1
Folikulinė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8392/0
Siringofibroadenoma
M8392/1
Siringofibroadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8400/0
Prakaito liaukų adenoma
M8400/1
Prakaito liaukų navikas, neklasifikuojama kitaip
M8400/2
Prakaito liaukų adenokarcinoma, in situ
M8400/3
Prakaito liaukų adenokarcinoma
M8400/6
Prakaito liaukų adenokarcinoma, metastazinė
M8400/9
Prakaito liaukų adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8401/0
Apokrininė adenoma
M8401/1
Apokrininė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8401/2
Apokrininė adenokarcinoma, in situ
M8401/3
Apokrininė adenokarcinoma
M8401/6
Apokrininė adenokarcinoma, metastazinė
M8401/9
Apokrininė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8402/0
Mazginė hidradenoma
M8402/1
Mazginė hidradenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8402/2
Mazginė hidradenoma, in situ
M8402/3
Mazginė hidradenoma, piktybinė
M8402/6
Mazginė hidradenoma, metastazinė
M8402/9
Mazginė hidradenoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8403/0
Ekrininė spiradenoma
M8403/1
Ekrininė spiradenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8403/2
Piktybinė ekrininė spiradenoma, in situ
M8403/3
Piktybinė ekrininė spiradenoma
M8403/6
Piktybinė ekrininė spiradenoma, metastazinė
M8403/9
Piktybinė ekrininė spiradenoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8404/0
Hidrocistoma
M8404/1
Hidrocistoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8404/2
Hidrocistoma, in situ
M8405/0
Papilinė hidradenoma
M8405/1
Papilinė hidradenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8406/0
Papilinė siringadenoma
M8406/1
Papilinė siringadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8407/0
Siringoma, neklasifikuojama kitaip
M8407/1
Siringoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8407/2
Siringoma, in situ
M8407/3
Sklerozuojanti prakaito latakų karcinoma
M8407/6
Sklerozuojanti prakaito latakų karcinoma, metastazinė
M8407/9
Sklerozuojanti prakaito latakų karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8408/0
Ekrininė papilinė adenoma
M8408/1
Agresyvi piršto papilinė adenoma
M8408/2
Ekrininė papilinė adenokarcinoma, in situ
M8408/3
Ekrininė papilinė adenokarcinoma
M8408/6
Ekrininė papilinė adenokarcinoma, metastazinė
M8408/9
Ekrininė papilinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8409/0
Ekrininė poroma
M8409/1
Ekrininė poroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8409/2
Ekrininė poroma, in situ
M8409/3
Ekrininė poroma, piktybinė
M8409/6
Ekrininė poroma, metastazinė
M8409/9
Ekrininė poroma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8410/0
Riebalinių liaukų adenoma
M8410/1
Riebalinių liaukų adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8410/2
Riebalinių liaukų adenokarcinoma, in situ
M8410/3
Riebalinių liaukų adenokarcinoma
M8410/6
Riebalinių liaukų adenokarcinoma, metastazinė
M8410/9
Riebalinių liaukų adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8413/2
Ekrininė adenokarcinoma, in situ
M8413/3
Ekrininė adenokarcinoma
M8413/6
Ekrininė adenokarcinoma, metastazinė
M8413/9
Ekrininė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8420/0
Sierą gaminančių liaukų adenoma
M8420/1
Sierą gaminančių liaukų adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8420/2
Sierą gaminančių liaukų adenokarcinoma, in situ
M8420/3
Sierą gaminančių liaukų adenokarcinoma
M8420/6
Sierą gaminančių liaukų adenokarcinoma, metastazinė
M8420/9
Sierą gaminančių liaukų adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Mukoepidermoidiniai navikai
M843
M8430/1
Mukoepidermoidinis navikas
M8430/2
Mukoepidermoidinė karcinoma, in situ
M8430/3
Mukoepidermoidinė karcinoma
M8430/6
Mukoepidermoidinė karcinoma, metastazinė
M8430/9
Mukoepidermoidinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Cistiniai, mucininiai ir seroziniai navikai
M844-M849
M8440/0
Cistadenoma, neklasifkuojama kitaip
M8440/1
Cistadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8440/2
Cistadenokarcinoma, in situ
M8440/3
Cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip
M8440/6
Cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, metastazinė
M8440/9
Cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8441/0
Serozinė cistadenoma, neklasifkuojama kitaip
M8441/1
Serozinė cistadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8441/2
Serozinė cistadenokarcinoma, in situ
M8441/3
Serozinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip
M8441/6
Serozinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, metastazinė
M8441/9
Serozinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8442/1
Serozinė cistadenoma, paribinė
M8442/3
Serozinė cistadenoma, paribinė, su piktybine transformacija
M8442/6
Serozinė cistadenoma, paribinė, su piktybine transformacija, metastazinė
M8442/9
Serozinė cistadenoma, paribinė, su piktybine transformacija, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8443/0
Šviesių ląstelių cistadenoma
M8444/1
Šviesių ląstelių cistinis navikas, paribinis
M8450/0
Papilinė cistadenoma, neklasifkuojama kitaip
M8450/2
Papilinė cistadenokarcinoma, in situ
M8450/3
Papilinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip
M8450/6
Papilinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, metastazinė
M8450/9
Papilinė cistadenokarcinoma, neklasifkuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8451/1
Papilinė cistadenoma, paribinė
M8451/2
Papilinė cistadenoma, paribinė, su piktybine transformacija, in situ
M8451/6
Papilinė cistadenoma, paribinė, su piktybine transformacija, metastazinė
M8451/9
Papilinė cistadenoma, paribinė, su piktybine transformacija, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8452/1
Solidinis pseudopapilinis navikas
M8452/2
Solidinė pseudopapilinė karcinoma, in situ
M8452/3
Solidinė pseudopapilinė karcinoma
M8452/6
Solidinė pseudopapilinė karcinoma, metastazinė
M8452/9
Solidinė pseudopapilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8453/0
Intraduktalinė papilinė-mucininė adenoma
M8453/2
Intraduktalinė papilinė-mucininė karcinoma, neinvazinė
M8453/3
Intraduktalinė papilinė-mucininė karcinoma, invazinė
M8453/6
Intraduktalinė papilinė-mucininė karcinoma, invazinė, metastazinė
M8453/9
Intraduktalinė papilinė-mucininė karcinoma, invazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8454/0
Atrioventrikulinio mazgo cistinis navikas
M8460/0
Papilinė serozinė cistadenoma, neklasifikuojama kitaip
M8460/1
Papilinė serozinė cistadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8460/2
Papilinė serozinė cistadenokarcinoma, in situ
M8460/3
Papilinė serozinė cistadenokarcinoma
M8460/6
Papilinė serozinė cistadenokarcinoma, metastazinė
M8460/9
Papilinė serozinė cistadenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8461/0
Serozinė paviršinė papiloma
M8461/2
Serozinė paviršinė papilinė karcinoma, in situ
M8461/3
Serozinė paviršinė papilinė karcinoma
M8461/6
Serozinė paviršinė papilinė karcinoma, metastazinė
M8461/9
Serozinė paviršinė papilinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8462/1
Serozinis papilinis cistinis navikas, paribinis
M8463/1
Serozinis paviršinis papilinis navikas, paribinis
M8470/0
Mucininė cistadenoma, neklasifikuojama kitaip
M8470/2
Mucininė cistadenokarcinoma, neinvazinė
M8470/3
Mucininė cistadenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8470/6
Mucininė cistadenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8470/9
Mucininė cistadenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8471/0
Papilinė mucininė cistadenoma, neklasifikuojama kitaip
M8471/1
Papilinė mucininė cistadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8471/2
Papilinė mucininė cistadenokarcinoma, in situ
M8471/3
Papilinė mucininė cistadenokarcinoma
M8471/6
Papilinė mucininė cistadenokarcinoma, metastazinė
M8471/9
Papilinė mucininė cistadenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8472/0
Mucininis cistinis navikas, gerybinis
M8472/1
Mucininis cistinis navikas, paribinis
M8472/2
Mucininis cistinis navikas, paribinis su piktybine transformacija, in situ
M8472/3
Mucininis cistinis navikas, paribinis su piktybine transformacija
M8472/6
Mucininis cistinis navikas, paribinis su piktybine transformacija, metastazinis
M8472/9
Mucininis cistinis navikas, paribinis su piktybine transformacija, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8473/1
Papilinė mucininė cistadenoma, paribinė
M8473/2
Papilinis mucininis cistinis navikas, paribinis su piktybine transformacija, in situ
M8473/3
Papilinis mucininis cistinis navikas, paribinis su piktybine transformacija
M8473/6
Papilinis mucininis cistinis navikas, paribinis su piktybine transformacija, metastazinis
M8473/9
Papilinis mucininis cistinis navikas, paribinis su piktybine transformacija, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8480/0
Mucininė adenoma
M8480/1
Mažo piktybiškumo kirmėlinės ataugos mucininis navikas
M8480/2
Mucininė adenokarcinoma, in situ
M8480/3
Mucininė adenokarcinoma
M8480/6
Mucininė adenokarcinoma, metastazinė [pilvaplėvės pseudomiksoma]
M8480/9
Mucininė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8481/2
Muciną gaminanti adenokarcinoma, in situ
M8481/3
Muciną gaminanti adenokarcinoma
M8481/6
Muciną gaminanti adenokarcinoma, metastazinė
M8481/9
Muciną gaminanti adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8482/2
Mucininė adenokarcinoma, endocervikalinio tipo, in situ
M8482/3
Mucininė adenokarcinoma, endocervikalinio tipo
M8482/6
Mucininė adenokarcinoma, endocervikalinio tipo, metastazinė
M8482/9
Mucininė adenokarcinoma, endocervikalinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8490/2
Žiedinių ląstelių karcinoma, in situ
M8490/3
Žiedinių ląstelių karcinoma
M8490/6
Metastazinė žiedinių ląstelių karcinoma
M8490/9
Žiedinių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Duktaliniai ir lobuliniai navikai
M850-M854
M8500/1
Infiltruojantis latakų navikas, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8500/2
Intraduktalinė karcinoma, neinfiltruojanti, neklasifikuojama kitaip
M8500/3
Infiltruojanti latakų karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8500/6
Infiltruojanti latakų karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8500/9
Infiltruojanti latakų karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8501/2
Komedokarcinoma, neinfiltruojanti
M8501/3
Komedokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8501/6
Komedokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8501/9
Komedokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8502/2
Sekretorinė krūties karcinoma, in situ
M8502/3
Sekretorinė krūties karcinoma
M8502/6
Sekretorinė krūties karcinoma, metastazinė
M8502/9
Sekretorinė krūties karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8503/0
Intraduktalinė papiloma
M8503/2
Neinfiltruojanti intraduktalinė papilinė adenokarcinoma
M8503/3
Intraduktalinė papilinė adenokarcinoma su invazija
M8503/6
Intraduktalinė papilinė adenokarcinoma su invazija, metastazinė
M8503/9
Intraduktalinė papilinė adenokarcinoma su invazija, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8504/0
Intracistinė papilinė adenoma
M8504/1
Intracistinė papilinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8504/2
Neinfiltruojanti intracistinė karcinoma
M8504/3
Intracistinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8504/6
Intracistinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8504/9
Intracistinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8505/0
Intraduktalinė papilomatozė, neklasifikuojama kitaip
M8505/1
Intraduktalinė papilomatozė, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8506/0
Spenelio adenoma
M8506/1
Spenelio adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8507/2
Intraduktalinė mikropapilinė karcinoma
M8508/2
Cistinė hipersekrecinė karcinoma, in situ
M8508/3
Cistinė hipersekrecinė karcinoma
M8508/6
Cistinė hipersekrecinė karcinoma, metastazinė
M8508/9
Cistinė hipersekrecinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8510/2
Medulinė karcinoma, in situ
M8510/3
Medulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8510/6
Medulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8510/9
Medulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8512/2
Medulinė karcinoma su limfoidine stroma, in situ
M8512/3
Medulinė karcinoma su limfoidine stroma
M8512/6
Medulinė karcinoma su limfoidine stroma, metastazinė
M8512/9
Medulinė karcinoma su limfoidine stroma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8513/2
Atipinė medulinė karcinoma, in situ
M8513/3
Atipinė medulinė karcinoma
M8513/6
Atipinė medulinė karcinoma, metastazinė
M8513/9
Atipinė medulinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8514/2
Latakų karcinoma, desmoplazinio tipo, in situ
M8514/3
Latakų karcinoma, desmoplazinio tipo
M8514/6
Latakų karcinoma, desmoplazinio tipo, metastazinė
M8514/9
Latakų karcinoma, desmoplazinio tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8520/2
Lobulinė karcinoma in situ, neklasifikuojama kitaip
M8520/3
Lobulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8520/6
Lobulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8520/9
Lobulinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8521/2
Infiltruojanti duktalinė karcinoma, in situ
M8521/3
Infiltruojanti duktalinė karcinoma
M8521/6
Infiltruojanti duktalinė karcinoma, metastazinė
M8521/9
Infiltruojanti duktalinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8522/2
Intraduktalinė karcinoma ir lobulinė karcinoma, in situ
M8522/3
Infiltruojanti latakų ir lobulinė karcinoma
M8522/6
Infiltruojanti latakų ir lobulinė karcinoma, metastazinė
M8522/9
Infiltruojanti latakų ir lobulinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8523/2
Mišri infiltruojanti latakų su kitų tipų karcinoma, in situ
M8523/3
Mišri infiltruojanti latakų ir kitų tipų karcinoma
M8523/6
Mišri infiltruojanti latakų ir kitų tipų karcinoma, metastazinė
M8523/9
Mišri infiltruojanti latakų ir kitų tipų karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8524/2
Mišri infiltruojanti lobulinė ir kitų tipų karcinoma, in situ
M8524/3
Mišri infiltruojanti lobulinė ir kitų tipų karcinoma
M8524/6
Mišri infiltruojanti lobulinė ir kitų tipų karcinoma, metastazinė
M8524/9
Mišri infiltruojanti lobulinė ir kitų tipų karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8525/2
Polimorfinė mažo piktybiškumo adenokarcinoma, in situ
M8525/3
Polimorfinė mažo piktybiškumo adenokarcinoma
M8525/6
Polimorfinė mažo piktybiškumo adenokarcinoma, metastazinė
M8525/9
Polimorfinė mažo piktybiškumo adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8530/2
Uždegiminė karcinoma, in situ
M8530/3
Uždegiminė karcinoma
M8530/6
Uždegiminė karcinoma, metastazinė
M8530/9
Uždegiminė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8540/2
Pedžeto (Paget) liga, krūties, in situ
M8540/3
Pedžeto (Paget) liga, krūties
M8540/6
Pedžeto (Paget) liga, krūties, metastazinė
M8540/9
Pedžeto (Paget) liga, krūties, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8541/2
Krūties Pedžeto (Paget) liga ir infiltruojanti latakų karcinoma, in situ
M8541/3
Krūties Pedžeto (Paget) liga ir infiltruojanti latakų karcinoma
M8541/6
Krūties Pedžeto (Paget) liga ir infiltruojanti latakų karcinoma, metastazinė
M8541/9
Krūties Pedžeto (Paget) liga ir infiltruojanti latakų karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8542/2
Pedžeto (Paget) liga, ekstramamarinė, in situ
M8542/3
Pedžeto (Paget) liga, ekstramamarinė
M8542/6
Pedžeto (Paget) liga, ekstramamarinė, metastazinė
M8542/9
Pedžeto (Paget) liga, ekstramamarinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8543/2
Krūties Pedžeto (Paget) liga ir intraduktalinė karcinoma, in situ
M8543/3
Krūties Pedžeto (Paget) liga ir intraduktalinė karcinoma
M8543/6
Krūties Pedžeto (Paget) liga ir intraduktalinė karcinoma, metastazinė
M8543/9
Krūties Pedžeto (Paget) liga ir intraduktalinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Acininių ląstelių navikai
M855
M8550/0
Acininių ląstelių adenoma
M8550/1
Acininių ląstelių navikas
M8550/2
Acininių ląstelių karcinoma, in situ
M8550/3
Acininių ląstelių karcinoma
M8550/6
Acininių ląstelių karcinoma, metastazinė
M8550/9
Acininių ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8551/2
Acininių ląstelių cistadenokarcinoma, in situ
M8551/3
Acininių ląstelių cistadenokarcinoma
M8551/6
Acininių ląstelių cistadenokarcinoma, metastazinė
M8551/9
Acininių ląstelių cistadenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8552/3
Mišri acininė-duktalinė karcinoma
M8552/6
Mišri acininė-duktalinė karcinoma, metastazinė
M8552/9
Mišri acininė-duktalinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Kompleksiniai epiteliniai navikai
M856-M857
M8560/0
Mišri plokščialąstelinė ir liaukinė papiloma
M8560/1
Adenoplokščialąstelinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8560/2
Adenoplokščialąstelinė karcinoma, in situ
M8560/3
Adenoplokščialąstelinė karcinoma
M8560/6
Adenoplokščialąstelinė karcinoma, metastazinė
M8560/9
Adenoplokščialąstelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8561/0
Adenolimfoma
M8561/1
Adenolimfoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8562/2
Epitelinė-mioepitelinė karcinoma, in situ
M8562/3
Epitelinė-mioepitelinė karcinoma
M8562/6
Epitelinė-mioepitelinė karcinoma, metastazinė
M8562/9
Epitelinė-mioepitelinė karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8570/2
Adenokarcinoma su plokščialąsteline metaplazija, in situ
M8570/3
Adenokarcinoma su plokščialąsteline metaplazija
M8570/6
Adenokarcinoma su plokščialąsteline metaplazija, metastazinė
M8570/9
Adenokarcinoma su plokščialąsteline metaplazija, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8571/2
Adenokarcinoma su kremzline ir kauline metaplazija, in situ
M8571/3
Adenokarcinoma su kremzline ir kauline metaplazija
M8571/6
Adenokarcinoma su kremzline ir kauline metaplazija, metastazinė
M8571/9
Adenokarcinoma su kremzline ir kauline metaplazija, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8572/2
Adenokarcinoma su šeivinių ląstelių metaplazija, in situ
M8572/3
Adenokarcinoma su šeivinių ląstelių metaplazija
M8572/6
Adenokarcinoma su šeivinių ląstelių metaplazija, metastazinė
M8572/9
Adenokarcinoma su šeivinių ląstelių metaplazija, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8573/2
Adenokarcinoma su apokrinine metaplazija, in situ
M8573/3
Adenokarcinoma su apokrinine metaplazija
M8573/6
Adenokarcinoma su apokrinine metaplazija, metastazinė
M8573/9
Adenokarcinoma su apokrinine metaplazija, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8574/2
Adenokarcinoma su neuroendokrinine diferenciacija, in situ
M8574/3
Adenokarcinoma su neuroendokrinine diferenciacija
M8574/6
Adenokarcinoma su neuroendokrinine diferenciacija, metastazinė
M8574/9
Adenokarcinoma su neuroendokrinine diferenciacija, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8575/2
Metaplazinė karcinoma, in situ
M8575/3
Metaplazinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8575/6
Metaplazinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8575/9
Metaplazinė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8576/2
Hepatoidinė adenokarcinoma, in situ
M8576/3
Hepatoidinė adenokarcinoma
M8576/6
Hepatoidinė adenokarcinoma, metastazinė
M8576/9
Hepatoidinė adenokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Užkrūčio liaukos epiteliniai navikai
M858
M8580/0
Timoma, gerybinė
M8580/1
Timoma, neklasifikuojama kitaip
M8580/2
Timoma, in situ
M8580/3
Timoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip
M8580/6
Timoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8580/9
Timoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8581/1
Timoma, A tipo, neklasifikuojama kitaip
M8581/2
Timoma, A tipo, in situ
M8581/3
Timoma, A tipo, piktybinė
M8581/6
Timoma, A tipo, piktybinė, metastazinė
M8581/9
Timoma, A tipo, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8582/1
Timoma, AB tipo, neklasifikuojama kitaip
M8582/2
Timoma, AB tipo, in situ
M8582/3
Timoma, AB tipo, piktybinė
M8582/6
Timoma, AB tipo, piktybinė, metastazinė
M8582/9
Timoma, AB tipo, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8583/1
Timoma, B1 tipo, neklasifikuojama kitaip
M8583/2
Timoma, B1 tipo, in situ
M8583/3
Timoma, B1 tipo, piktybinė
M8583/6
Timoma, B1 tipo, piktybinė, metastazinė
M8583/9
Timoma, B1 tipo, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8584/1
Timoma, B2 tipo, neklasifikuojama kitaip
M8584/2
Timoma, B2 tipo, in situ
M8584/3
Timoma, B2 tipo, piktybinė
M8584/6
Timoma, B2 tipo, piktybinė, metastazinė
M8584/9
Timoma, B2 tipo, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8585/1
Timoma, B3 tipo, neklasifikuojama kitaip
M8585/2
Timoma, B3 tipo, in situ
M8585/3
Timoma, B3 tipo, piktybinė
M8585/6
Timoma, B3 tipo, piktybinė, metastazinė
M8585/9
Timoma, B3 tipo, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8586/2
Užkrūčio liaukos karcinoma, in situ
M8586/3
Užkrūčio liaukos karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M8586/6
Užkrūčio liaukos karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8586/9
Užkrūčio liaukos karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8587/0
Ektopinė hamartominė timoma
M8588/2
Šeivinių ląstelių epitelinis navikas su elementais, panašiais į užkrūčio liauką, in situ
M8588/3
Šeivinių ląstelių epitelinis navikas su elementais, panašiais į užkrūčio liauką
M8588/6
Šeivinių ląstelių epitelinis navikas su elementais, panašiais į užkrūčio liauką, metastazinis
M8588/9
Šeivinių ląstelių epitelinis navikas, piktybinis su elementais, panašiais į užkrūčio liauką, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8589/2
Karcinoma su elementais, panašiais į užkrūčio liauką, in situ
M8589/3
Karcinoma su elementais, panašiais į užkrūčio liauką
M8589/6
Karcinoma su elementais, panašiais į užkrūčio liauką, metastazinė
M8589/9
Karcinoma su elementais, panašiais į užkrūčio liauką, neaišku, pirminė ar metastazinė
Specializuoti lytinių liaukų navikai
M859-M867
M8590/0
Lytinės drūžės ir stromos navikas, gerybinis
M8590/1
Lytinės drūžės ir stromos navikas, neklasifikuojamas kitaip
M8590/2
Lytinės drūžės ir stromos navikas, in situ
M8590/3
Lytinės drūžės ir stromos navikas, neklasifikuojamas kitaip, piktybinis
M8590/6
Lytinės drūžės ir stromos navikas, neklasifikuojamas kitaip, piktybinis, metastazinis
M8590/9
Lytinės drūžės ir stromos navikas, neklasifikuojamas kitaip, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8591/1
Lytinės drūžės ir stromos navikas, nevisiškai diferencijuotas
M8591/2
Lytinės drūžės ir stromos navikas, nevisiškai diferencijuotas, in situ
M8591/3
Lytinės drūžės ir stromos navikas, nevisiškai diferencijuotas, piktybinis
M8591/6
Lytinės drūžės ir stromos navikas, nevisiškai diferencijuotas, metastazinis
M8591/9
Lytinės drūžės ir stromos navikas, piktybinis, nevisiškai diferencijuotas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8592/1
Lytinės drūžės ir stromos navikas, mišrių formų
M8592/2
Lytinės drūžės ir stromos navikas, mišrių formų, in situ
M8592/3
Lytinės drūžės ir stromos navikas, mišrių formų, piktybinis
M8592/6
Lytinės drūžės ir stromos navikas, mišrių formų, metastazinis
M8592/9
Lytinės drūžės ir stromos navikas, mišrių formų, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8593/1
Stromos navikas su negausiais lytinės drūžės elementais
M8593/2
Stromos navikas su negausiais lytinės drūžės elementais, in situ
M8593/3
Stromos navikas su negausiais lytinės drūžės elementais, piktybinis
M8593/6
Stromos navikas su negausiais lytinės drūžės elementais, metastazinis
M8593/9
Stromos navikas, piktybinis su šalutiniais lytinės drūžės elementais, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8600/0
Tekoma, neklasifikuojama kitaip
M8600/1
Tekoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8600/2
Tekoma, in situ
M8600/3
Tekoma, piktybinė
M8600/6
Tekoma, piktybinė, metastazinė
M8600/9
Tekoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8601/0
Tekoma, liuteinizuota
M8602/0
Sklerozuojantis stromos navikas
M8610/0
Liuteoma, neklasifikuojama kitaip
M8610/1
Liuteoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8610/2
Liuteoma, in situ
M8610/3
Liuteoma, piktybinė
M8610/6
Liuteoma, metastazinė
M8610/9
Liuteoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8620/1
Grūdėtųjų ląstelių navikas, suaugusiųjų tipo
M8620/2
Grūdėtųjų ląstelių navikas, in situ
M8620/3
Grūdėtųjų ląstelių navikas, piktybinis
M8620/6
Grūdėtųjų ląstelių navikas, piktybinis, metastazinis
M8620/9
Grūdėtųjų ląstelių navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8621/1
Grūdėtųjų ląstelių ir tekos ląstelių navikas
M8621/2
Grūdėtųjų ląstelių ir tekos ląstelių navikas, in situ
M8621/3
Grūdėtųjų ląstelių ir tekos ląstelių navikas, piktybinis
M8621/6
Grūdėtųjų ląstelių ir tekos ląstelių navikas, metastazinis
M8621/9
Grūdėtųjų ląstelių ir tekos ląstelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8622/1
Grūdėtųjų ląstelių navikas, jaunatvinis (juvenilinis)
M8623/1
Lytinės drūžės navikas su žiedinėmis tubulėmis
M8630/0
Androblastoma, gerybinė
M8630/1
Androblastoma, neklasifikuojama kitaip
M8630/2
Androblastoma, in situ
M8630/3
Androblastoma, piktybinė
M8630/6
Androblastoma, piktybinė, metastazinė
M8630/9
Androblastoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8631/0
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, gerai diferencijuotas
M8631/1
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, vidutinės diferenciacijos
M8631/2
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, blogai diferencijuotas, in situ
M8631/3
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, blogai diferencijuotas
M8631/6
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, blogai diferencijuotas, metastazinis
M8631/9
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, piktybinis, blogai diferencijuotas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8632/1
Ginandroblastoma
M8632/2
Ginandroblastoma, in situ
M8632/3
Ginandroblastoma, piktybinė
M8632/6
Ginandroblastoma, metastazinė
M8632/9
Ginandroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8633/1
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, tinklinis
M8634/1
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, vidutiniškai diferencijuotas, su heterogeniniais elementais
M8634/2
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, blogai diferencijuotas, su heterogeniniais elementais, in situ
M8634/3
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, blogai diferencijuotas, su heterogeniniais elementais
M8634/6
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, blogai diferencijuotas, su heterogeniniais elementais, metastazinis
M8634/9
Sertoli-Leidigo (Sertoli-Leydig) ląstelių navikas, piktybinis, blogai diferencijuotas, su heterogeniniais elementais, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8640/1
Sertoli ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip
M8640/2
Sertoli ląstelių karcinoma, in situ
M8640/3
Sertoli ląstelių karcinoma
M8640/6
Sertoli ląstelių karcinoma, metastazinė
M8640/9
Sertoli ląstelių karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8641/0
Sertoli ląstelių navikas su lipidų sankaupa
M8642/1
Didelių ląstelių kalcifikuojantis Sertoli ląstelių navikas
M8650/0
Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, gerybinis
M8650/1
Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip
M8650/2
Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, in situ
M8650/3
Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, piktybinis
M8650/6
Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, piktybinis, metastazinis
M8650/9
Leidigo (Leydig) ląstelių navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8660/0
Hiliarinių ląstelių navikas
M8670/0
Kiaušidžių riebalinių ląstelių navikas
M8670/2
Kiaušidžių riebalinių ląstelių navikas, in situ
M8670/3
Steroidinių ląstelių navikas, piktybinis
M8670/6
Steroidinių ląstelių navikas, piktybinis, metastazinis
M8670/9
Steroidinių ląstelių navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8671/0
Pridėtinio antinksčio navikas
M8671/1
Pridėtinio antinksčio navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
Paragangliomos ir glomusų navikai
M868-M871
M8680/0
Paraganglioma, gerybinė
M8680/1
Paraganglioma, neklasifikuojama kitaip
M8680/2
Paraganglioma, in situ
M8680/3
Paraganglioma, piktybinė
M8680/6
Paraganglioma, piktybinė, metastazinė
M8680/9
Paraganglioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8681/1
Simpatinė paraganglioma
M8682/1
Parasimpatinė paraganglioma
M8683/0
Gangliocitinė paraganglioma
M8683/1
Gangliocitinė paraganglioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8690/0
Jungo venos kamuolio navikas, gerybinis
M8690/1
Jungo venos kamuolio navikas, neklasifikuojama kitaip
M8690/2
Jungo venos kamuolio navikas, neklasifikuojamas kitaip, in situ
M8690/3
Jungo venos kamuolio navikas, neklasifikuojama kitaip, piktybinis
M8690/6
Jungo venos kamuolio navikas, neklasifikuojama kitaip, piktybinis, metastazinis
M8690/9
Jungo venos kamuolio navikas, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8691/1
Prieaortinių kūnelių navikas
M8691/2
Aortos kūno navikas, in situ
M8691/3
Prieaortinių kūnelių navikas, piktybinis
M8691/6
Prieaortinių kūnelių navikas, piktybinis, metastazinis
M8691/9
Prieaortinių kūnelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8692/1
Miego arterijos kamuolio navikas
M8692/3
Miego arterijos kamuolio navikas, piktybinis
M8692/6
Miego arterijos kamuolio navikas, piktybinis, metastazinis
M8692/9
Miego arterijos kamuolio navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8693/1
Ekstraadrenalinė paraganglioma, neklasifikuojama kitaip
M8693/2
Ekstraadrenalinė paraganglioma, in situ
M8693/3
Ekstraadrenalinė paraganglioma, piktybinė
M8693/6
Ekstraadrenalinė paraganglioma, piktybinė, metastazinė
M8693/9
Ekstraadrenalinė paraganglioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8700/0
Feochromocitoma, neklasifikuojama kitaip
M8700/1
Feochromocitoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8700/2
Feochromocitoma, in situ
M8700/3
Feochromocitoma, piktybinė
M8700/6
Feochromocitoma, piktybinė, metastazinė
M8700/9
Feochromocitoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8710/2
Glomangiosarkoma, in situ
M8710/3
Glomangiosarkoma
M8710/6
Glomangiosarkoma, metastazinė
M8710/9
Glomangiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8711/0
Glomuso navikas, neklasifikuojamas kitaip
M8711/1
Glomuso navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8711/2
Glomuso navikas, in situ
M8711/3
Glomuso navikas, piktybinis
M8711/6
Glomuso navikas, piktybinis, metastazinis
M8711/9
Glomuso navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8712/0
Glomangioma
M8712/2
Glomangioma, in situ
M8712/3
Glomangioma, piktybinė
M8712/6
Glomangioma, piktybinė, metastazinė
M8712/9
Glomangioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8713/0
Glomangiomioma
M8713/2
Glomangiomioma, in situ
Apgamai ir melanomos
M872-M879
M8720/0
Pigmentinis apgamas, neklasifikuojama kitaip
M8720/1
Pigmentinis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8720/2
Melanoma in situ
M8720/3
Piktybinė melanoma, neklasifikuojama kitaip
M8720/6
Piktybinė melanoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8720/9
Piktybinė melanoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8721/2
Mazginė melanoma, in situ
M8721/3
Mazginė melanoma
M8721/6
Mazginė melanoma, metastazinė
M8721/9
Mazginė melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8722/0
Balioninių ląstelių apgamas
M8722/1
Balioninių ląstelių apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8722/2
Balioninių ląstelių melanoma, in situ
M8722/3
Balioninių ląstelių melanoma
M8722/6
Balioninių ląstelių melanoma, metastazinė
M8722/9
Balioninių ląstelių melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8723/0
Halo apgamas
M8723/1
Melanoma, regresuojanti, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8723/2
Piktybinė melanoma, regresuojanti, in situ
M8723/3
Piktybinė melanoma, regresuojanti
M8723/6
Piktybinė melanoma, regresuojanti, metastazinė
M8723/9
Piktybinė melanoma, regresuojanti, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8725/0
Neuroapgamas
M8725/1
Neuroapgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8725/3
Neuroapgamas, piktybinis
M8725/6
Neuroapgamas, metastazinis
M8725/9
Neuroapgamas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8726/0
Didelių ląstelių apgamas
M8726/1
Didelių ląstelių apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8726/3
Didelių ląstelių apgamas, piktybinis
M8726/6
Didelių ląstelių apgamas, metastazinis
M8726/9
Didelių ląstelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8727/0
Displazinis apgamas
M8727/1
Displazinis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8727/2
Melanoma displaziniame apgame, in situ
M8727/3
Melanoma displaziniame apgame, piktybinė
M8727/6
Melanoma displaziniame apgame, metastazinė
M8727/9
Melanoma displaziniame apgame, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8728/0
Difuzinė melanocitozė
M8728/1
Smegenų dangalų melanocitoma
M8728/2
Smegenų dangalų melanomatozė, in situ
M8728/3
Smegenų dangalų melanomatozė
M8728/6
Smegenų dangalų melanomatozė, metastazinė
M8728/9
Smegenų dangalų melanomatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8730/0
Nepigmentinis apgamas
M8730/1
Nepigmentinis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8730/2
Amelanotinė melanoma, in situ
M8730/3
Amelanotinė melanoma
M8730/6
Amelanotinė melanoma, metastazinė
M8730/9
Amelanotinė melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8740/0
Jungties apgamas, neklasifikuojama kitaip
M8740/1
Jungties apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8740/2
Piktybinė melanoma jungties apgame, in situ
M8740/3
Piktybinė melanoma jungties apgame
M8740/6
Piktybinė melanoma jungties apgame, metastazinė
M8740/9
Piktybinė melanoma jungties apgame, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8741/1
Priešvėžinė melanozė, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8741/2
Priešvėžinė melanozė, neklasifikuojama kitaip
M8741/3
Piktybinė melanoma priešvėžinėje melanozėje
M8741/6
Piktybinė melanoma priešvėžinėje melanozėje, metastazinė
M8741/9
Piktybinė melanoma priešvėžinėje melanozėje, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8742/0
Lentigo maligna, gerybinė
M8742/1
Lentigo maligna, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8742/2
Lentigo maligna
M8742/3
Lentigo maligna melanoma
M8742/6
Lentigo maligna melanoma, metastazinė
M8742/9
Lentigo maligna melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8743/1
Paviršiumi plintanti melanoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8743/2
Paviršiumi plintanti melanoma, in situ
M8743/3
Paviršiumi plintanti melanoma
M8743/6
Paviršiumi plintanti melanoma, metastazinė
M8743/9
Paviršiumi plintanti melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8744/2
Akralinė lentiginozinė melanoma, piktybinė, in situ
M8744/3
Akralinė lentiginozinė melanoma, piktybinė
M8744/6
Akralinė lentiginozinė melanoma, piktybinė, metastazinė
M8744/9
Akralinė lentiginozinė melanoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8745/2
Desmoplazinė melanoma, piktybinė, in situ
M8745/3
Desmoplazinė melanoma, piktybinė
M8745/6
Desmoplazinė melanoma, piktybinė, metastazinė
M8745/9
Desmoplazinė melanoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8746/2
Gleivinių lentiginozinė melanoma, in situ
M8746/3
Gleivinių lentiginozinė melanoma
M8746/6
Gleivinių lentiginozinė melanoma, metastazinė
M8746/9
Gleivinių lentiginozinė melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8750/0
Intradermalinis apgamas
M8750/1
Intradermalinis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8750/2
Intraderminis apgamas, in situ
M8750/3
Intraderminis apgamas, piktybinis
M8750/6
Intraderminis apgamas, metastazinis
M8750/9
Intraderminis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8760/0
Mišrus apgamas
M8760/1
Mišrus apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8760/2
Mišrus apgamas, in situ
M8760/3
Mišrus apgamas, piktybinis
M8760/6
Mišrus apgamas, metastazinis
M8760/9
Mišrus apgamas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8761/0
Mažas įgimtas apgamas
M8761/1
Gigantinis pigmentinis apgamas, neklasifikuojamas kitaip
M8761/2
Piktybinė melanoma gigantiniame pigmentiniame apgame, in situ
M8761/3
Piktybinė melanoma gigantiniame pigmentiniame apgame
M8761/6
Piktybinė melanoma gigantiniame pigmentiniame apgame, metastazinė
M8761/9
Piktybinė melanoma gigantiniame pigmentiniame apgame, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8762/1
Proliferuojantis dermos pažeidimas įgimtame apgame
M8770/0
Epitelioidinis ir šeivinių ląstelių apgamas
M8770/1
Epitelioidinis ir šeivinių ląstelių apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8770/2
Epitelioidinė ir šeivinių ląstelių melanoma, in situ
M8770/3
Mišri epitelioidinė ir šeivinių ląstelių melanoma
M8770/6
Mišri epitelioidinė ir šeivinių ląstelių melanoma, metastazinė
M8770/9
Mišri epitelioidinė ir šeivinių ląstelių melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8771/0
Epitelioidinių ląstelių apgamas
M8771/1
Epitelioidinių ląstelių apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8771/2
Epitelioidinių ląstelių melanoma, in situ
M8771/3
Epitelioidinių ląstelių melanoma
M8771/6
Epitelioidinių ląstelių melanoma, metastazinė
M8771/9
Epitelioidinių ląstelių melanoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8772/0
Šeivinių ląstelių apgamas, neklasifikuojama kitaip
M8772/1
Šeivinių ląstelių apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8772/2
Šeivinių ląstelių melanoma, in situ
M8772/3
Šeivinių ląstelių melanoma, neklasifikuojama kitaip
M8772/6
Šeivinių ląstelių melanoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8772/9
Šeivinių ląstelių melanoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8773/2
Šeivinių ląstelių melanoma, A tipo, in situ
M8773/3
Šeivinių ląstelių melanoma, A tipo
M8773/6
Šeivinių ląstelių melanoma, A tipo, metastazinė
M8773/9
Šeivinių ląstelių melanoma, A tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8774/2
Šeivinių ląstelių melanoma, B tipo, in situ
M8774/3
Šeivinių ląstelių melanoma, B tipo
M8774/6
Šeivinių ląstelių melanoma, B tipo, metastazinė
M8774/9
Šeivinių ląstelių melanoma, B tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8780/0
Mėlynasis apgamas, neklasifikuojama kitaip
M8780/1
Mėlynasis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8780/2
Mėlynasis apgamas, in situ
M8780/3
Mėlynasis apgamas, piktybinis
M8780/6
Mėlynasis apgamas, piktybinis, metastazinis
M8780/9
Mėlynasis apgamas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8790/0
Ląstelinis (celiulinis) mėlynasis apgamas
M8790/1
Ląstelinis (celiulinis) mėlynasis apgamas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8790/3
Ląstelinis (celiulinis) mėlynasis apgamas, piktybinis
M8790/6
Ląstelinis (celiulinis) mėlynasis apgamas, metastazinis
M8790/9
Ląstelinis (celiulinis) mėlynasis apgamas, neaišku, pirminis ar metastazinis
Minkštųjų audinių navikai ir sarkomos, neklasifikuojamos kitaip
M880
M8800/0
Minkštųjų audinių navikas, gerybinis
M8800/3
Sarkoma, neklasifikuojama kitaip
M8800/6
Sarkoma, metastazinė
M8800/9
Sarkomatozė, neklasifikuojama kitaip
M8801/1
Šeivinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8801/3
Šeivinių ląstelių sarkoma
M8801/6
Šeivinių ląstelių sarkoma, metastazinė
M8801/9
Šeivinių ląstelių sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8802/1
Gigantinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8802/3
Gigantinių ląstelių sarkoma
M8802/6
Gigantinių ląstelių sarkoma, metastazinė
M8802/9
Gigantinių ląstelių sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8803/3
Smulkialąstelinė sarkoma
M8803/6
Smulkialąstelinė sarkoma, metastazinė
M8803/9
Smulkialąstelinė sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8804/2
Epitelioidinė sarkoma, in situ
M8804/3
Epitelioidinė sarkoma
M8804/6
Epitelioidinė sarkoma, metastazinė
M8804/9
Epitelioidinė sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8805/3
Nediferencijuota sarkoma
M8805/6
Nediferencijuota sarkoma, metastazinė
M8805/9
Nediferencijuota sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8806/3
Desmoplazinis mažų apvalių ląstelių navikas
M8806/6
Desmoplazinis mažų apvalių ląstelių navikas, metastazinis
M8806/9
Desmoplazinis mažų apvalių ląstelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
Fibromatoziniai navikai
M881-M883
M8810/0
Fibroma, neklasifikuojama kitaip
M8810/1
Ląstelinė (celiulinė) fibroma
M8810/3
Fibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip
M8810/6
Fibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8810/9
Fibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8811/0
Fibromiksoma
M8811/1
Fibromiksoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8811/3
Fibromiksosarkoma
M8811/6
Fibromiksosarkoma, metastazinė
M8811/9
Fibromiksosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8812/0
Periostalinė fibroma
M8812/1
Periostalinė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8812/3
Periostalinė fibrosarkoma
M8812/6
Periostalinė fibrosarkoma, metastazinė
M8812/9
Periostalinė fibrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8813/0
Fascijos fibroma
M8813/1
Fascijos fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8813/3
Fascijos fibrosarkoma
M8813/6
Fascijos fibrosarkoma, metastazinė
M8813/9
Fascijos fibrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8814/1
Infantilinė fibrosarkoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8814/3
Infantilinė fibrosarkoma
M8814/6
Infantilinė fibrosarkoma, metastazinė
M8814/9
Infantilinė fibrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8815/0
Solitarinis fibrozinis navikas
M8815/1
Solitarinis fibrozinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8815/3
Solitarinis fibrozinis navikas, piktybinis
M8815/6
Solitarinis fibrozinis navikas, piktybinis, metastazinis
M8815/9
Solitarinis fibrozinis navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8820/0
Elastofibroma
M8820/3
Elastofibroma, piktybinė
M8820/6
Elastofibroma, metastazinė
M8820/9
Elastofibroma, neaišku, pirminisė ar metastazinisė
M8821/1
Agresyvi fibromatozė
M8821/3
Agresyvi fibromatozė, piktybinė
M8821/6
Agresyvi fibromatozė, metastazinė
M8821/9
Agresyvi fibromatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8822/1
Abdominalinė fibromatozė
M8822/3
Abdominalinė fibromatozė, piktybinė
M8822/6
Abdominalinė fibromatozė, metastazinė
M8822/9
Abdominalinė fibromatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8823/0
Desmoplazinė fibroma
M8823/1
Desmoplazinė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8824/0
Miofibroma
M8824/1
Miofibromatozė
M8825/0
Miofibroblastoma
M8825/1
Miofibroblastinis navikas, neklasifikuojamas kitaip
M8825/3
Miofibroblastinis navikas, neklasifikuojamas kitaip, piktybinis
M8825/6
Miofibroblastinis navikas, neklasifikuojamas kitaip, metastazinis
M8825/9
Miofibroblastinis navikas, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8826/0
Angiomiofibroblastoma
M8826/1
Angiomiofibroblastoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8827/1
Miofibroblastinis navikas, peribronchinis
M8827/3
Miofibroblastinis navikas, peribronchinis, piktybinis
M8827/6
Miofibroblastinis navikas, peribronchinis, metastazinis
M8827/9
Miofibroblastinis navikas, peribronchinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8830/0
Gerybinė fibrozinė histiocitoma
M8830/1
Atipinė fibrozinė histiocitoma
M8830/3
Piktybinė fibrozinė histiocitoma
M8830/6
Piktybinė fibrozinė histiocitoma, metastazinė
M8830/9
Piktybinė fibrozinė histiocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8831/0
Histiocitoma, neklasifikuojama kitaip
M8831/1
Histiocitoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8832/0
Dermatofibroma, neklasifikuojama kitaip
M8832/1
Dermatofibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8832/3
Dermatofibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip
M8832/6
Dermatofibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8832/9
Dermatofibrosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8833/3
Pigmentuota dermatofibrosarkoma protuberans
M8833/6
Pigmentuota dermatofibrosarkoma protuberans, metastazinė
M8833/9
Pigmentuota dermatofibrosarkoma protuberans, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8834/1
Gigantinių ląstelių fibroblastoma
M8835/1
Pleksiforminis fibrohistiocitinis navikas
M8835/3
Pleksiforminis fibrohistiocitinis navikas, piktybinis
M8835/6
Pleksiforminis fibrohistiocitinis navikas, piktybinis, metastazinis
M8835/9
Pleksiforminis fibrohistiocitinis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8836/1
Angiomatoidinė fibrozinė histiocitoma
M8836/3
Angiomatoidinė fibrozinė histiocitoma, piktybinė
M8836/6
Angiomatoidinė fibrozinė histiocitoma, metastazinė
M8836/9
Angiomatoidinė fibrozinė histiocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Miksomatoziniai navikai
M884
M8840/0
Miksoma, neklasifikuojama kitaip
M8840/3
Miksosarkoma
M8840/6
Miksosarkoma, metastazinė
M8840/9
Miksosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8841/1
Angiomiksoma
M8841/3
Angiomiksoma, piktybinė
M8841/6
Angiomiksoma, piktybinė, metastazinė
M8841/9
Angiomiksoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8842/0
Osifikuojantis fibromiksoidinis navikas
M8842/1
Osifikuojantis fibromiksoidinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
Riebalinio audinio navikai
M885-M888
M8850/0
Lipoma, neklasifikuojama kitaip
M8850/1
Atipinė lipoma
M8850/3
Liposarkoma, neklasifikuojama kitaip
M8850/6
Liposarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8850/9
Liposarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8851/0
Fibrolipoma
M8851/1
Fibrolipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8851/3
Liposarkoma, gerai diferencijuota
M8851/6
Liposarkoma, gerai diferencijuota, metastazinė
M8851/9
Liposarkoma, gerai diferencijuota, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8852/0
Fibromiksolipoma
M8852/1
Fibromiksolipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8852/3
Miksoidinė liposarkoma
M8852/6
Miksoidinė liposarkoma, metastazinė
M8852/9
Miksoidinė liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8853/3
Apvaliųjų ląstelių liposarkoma
M8853/6
Apvaliųjų ląstelių liposarkoma, metastazinė
M8853/9
Apvaliųjų ląstelių liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8854/0
Pleomorfinė lipoma
M8854/3
Pleomorfinė liposarkoma
M8854/6
Pleomorfinė liposarkoma, metastazinė
M8854/9
Pleomorfinė liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8855/3
Mišri liposarkoma
M8855/6
Mišri liposarkoma, metastazinė
M8855/9
Mišri liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8856/0
Intraraumeninė lipoma
M8857/0
Šeivinių ląstelių lipoma
M8857/1
Šeivinių ląstelių lipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8857/3
Fibroblastinė liposarkoma
M8857/6
Fibroblastinė liposarkoma, metastazinė
M8857/9
Fibroblastinė liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8858/3
Dediferencijuota liposarkoma
M8858/6
Dediferencijuota liposarkoma, metastazinė
M8858/9
Dediferencijuota liposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8860/0
Angiomiolipoma
M8860/1
Angiomiolipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8860/3
Angiomioliposarkoma
M8860/6
Angiomioliposarkoma, metastazinė
M8860/9
Angiomioliposarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8861/0
Angiolipoma, neklasifikuojama kitaip
M8861/1
Angiolipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8870/0
Mielolipoma
M8870/1
Mielolipoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8880/0
Hibernoma
M8880/1
Hibernoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8880/3
Hibernoma, piktybinė
M8880/6
Hibernoma, piktybinė, metastazinė
M8880/9
Hibernoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8881/0
Lipoblastomatozė
Miomatoziniai navikai
M889-M892
M8890/0
Lejomioma, neklasifikuojama kitaip
M8890/1
Lejomiomatozė, neklasifikuojama kitaip
M8890/3
Lejomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip
M8890/6
Lejomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8890/9
Lejomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8891/0
Epitelioidinė lejomioma
M8891/1
Epitelioidinė lejomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8891/3
Epitelioidinė lejomiosarkoma
M8891/6
Epitelioidinė lejomiosarkoma, metastazinė
M8891/9
Epitelioidinė lejomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8892/0
Ląstelinė (celiulinė) lejomioma
M8892/1
Ląstelinė (celiulinė) lejomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8893/0
Atipinė lejomioma
M8893/1
Atipinė lejomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8893/3
Atipinė lejomioma, piktybinė
M8893/6
Atipinė lejomioma, metastazinė
M8893/9
Atipinė lejomioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8894/0
Angiomioma
M8894/1
Angiomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8894/3
Angiomiosarkoma
M8894/6
Angiomiosarkoma, metastazinė
M8894/9
Angiomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8895/0
Mioma
M8895/1
Mioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8895/3
Miosarkoma
M8895/6
Miosarkoma, metastazinė
M8895/9
Miosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8896/3
Miksoidinė lejomiosarkoma
M8896/6
Miksoidinė lejomiosarkoma, metastazinė
M8896/9
Miksoidinė lejomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8897/1
Lygiųjų raumenų navikas, neapibrėžto piktybinio potencialo
M8898/1
Metastazuojanti lejomioma
M8900/0
Rabdomioma, neklasifikuojama kitaip
M8900/1
Rabdomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8900/3
Rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip
M8900/6
Rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8900/9
Rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8901/3
Pleomorfinė rabdomiosarkoma, suaugusiųjų tipo
M8901/6
Pleomorfinė rabdomiosarkoma, suaugusiųjų tipo, metastazinė
M8901/9
Pleomorfinė rabdomiosarkoma, suaugusiųjų tipo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8902/3
Mišraus tipo rabdomiosarkoma
M8902/6
Mišraus tipo rabdomiosarkoma, metastazinė
M8902/9
Mišraus tipo rabdomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8903/0
Fetalinė rabdomioma
M8903/1
Fetalinė rabdomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8904/0
Suaugusiųjų rabdomioma
M8904/1
Suaugusiųjų rabdomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8905/0
Genitalinė rabdomioma
M8905/1
Genitalinė rabdomioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8910/3
Embrioninė rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip
M8910/6
Embrioninė rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8910/9
Embrioninė rabdomiosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8912/3
Šeivinių ląstelių rabdomiosarkoma
M8912/6
Šeivinių ląstelių rabdomiosarkoma, metastazinė
M8912/9
Šeivinių ląstelių rabdomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8920/3
Alveolinė rabdomiosarkoma
M8920/6
Alveolinė rabdomiosarkoma, metastazinė
M8920/9
Alveolinė rabdomiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8921/3
Rabdomiosarkoma su ganglionine diferenciacija
M8921/6
Rabdomiosarkoma su ganglionine diferenciacija, metastazinė
M8921/9
Rabdomiosarkoma su ganglionine diferenciacija, neaišku, pirminė ar metastazinė
Kompleksiniai mišrūs ir stromos navikai
M893-M899
M8930/0
Endometriumo stromos mazgelis
M8930/1
Endometriumo stromos mazgelis, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8930/3
Endometriumo stromos sarkoma, neklasifikuojama kitaip
M8930/6
Endometriumo stromos sarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8930/9
Endometriumo stromos sarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8931/1
Endometriumo stromos navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8931/3
Endometriumo stromos sarkoma, mažo piktybiškumo
M8931/6
Endometriumo stromos sarkoma, mažo piktybiškumo, metastazinė
M8931/9
Endometriumo stromos sarkoma, mažo piktybiškumo, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8932/0
Adenomioma
M8933/3
Adenosarkoma
M8933/6
Adenosarkoma, metastazinė
M8933/9
Adenosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8934/3
Karcinofibroma
M8934/6
Karcinofibroma, metastazinė
M8934/9
Karcinofibroma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8935/0
Stromos navikas, gerybinis
M8935/1
Stromos navikas, neklasifikuojamas kitaip
M8935/3
Stromos sarkoma, neklasifikuojama kitaip
M8935/6
Stromos sarkoma, metastazinė
M8935/9
Stromos sarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8936/0
Gastrointestinalinis stromos navikas (GIST), žemo rizikos laipsnio
M8936/1
Gastrointestinalinis stromos navikas (GIST), vidutinio rizikos laipsnio
M8936/3
Gastrointestinalinis stromos navikas (GIST), aukšto rizikos laipsnio
M8936/6
Gastrointestinalinis stromos navikas (GIST), metastazinis
M8936/9
Gastrointestinalinis stromos navikas (GIST), neaišku, pirminis ar metastazinis
M8940/0
Pleomorfinė adenoma
M8940/1
Pleomorfinė adenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8940/2
Mišrus navikas, in situ, neklasifikuojamas kitaip
M8940/3
Mišrus navikas, piktybinis, neklasifikuojamas kitaip
M8940/6
Mišrus navikas, piktybinis, neklasifikuojamas kitaip, metastazinis
M8940/9
Mišrus navikas, piktybinis, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8941/2
Karcinoma pleomorfinėje adenomoje, in situ
M8941/3
Karcinoma pleomorfinėje adenomoje
M8941/6
Karcinoma pleomorfinėje adenomoje, metastazinė
M8941/9
Karcinoma pleomorfinėje adenomoje, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8950/1
Miulerio (Muller) mišrus navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8950/2
Miulerio (Muller) mišrus navikas, in situ
M8950/3
Miulerio (Muller) mišrus navikas
M8950/6
Miulerio (Muller) mišrus navikas, metastazinis
M8950/9
Miulerio (Muller) mišrus navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8951/1
Mezoderminis mišrus navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8951/2
Mezoderminis mišrus navikas, in situ
M8951/3
Mezoderminis mišrus navikas
M8951/6
Mezoderminis mišrus navikas, metastazinis
M8951/9
Mezoderminis mišrus navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8959/0
Gerybinė cistinė nefroma
M8959/1
Cistinė dalinai diferencijuota nefroblastoma
M8959/2
Cistinė nefroma, in situ
M8959/3
Piktybinė cistinė nefroma
M8959/6
Piktybinė cistinė nefroma, metastazinė
M8959/9
Piktybinė cistinė nefroma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8960/1
Mesoblastinė nefroma
M8960/2
Nefroblastoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M8960/3
Nefroblastoma, neklasifikuojama kitaip
M8960/6
Nefroblastoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8960/9
Nefroblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8963/3
Piktybinis rabdoidinis navikas
M8963/6
Piktybinis rabdoidinis navikas, metastazinis
M8963/9
Piktybinis rabdoidinis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8964/3
Šviesių ląstelių inkstų sarkoma
M8964/6
Šviesių ląstelių inkstų sarkoma, metastazinė
M8964/9
Šviesių ląstelių inkstų sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8965/0
Nefrogeninė adenofibroma
M8965/1
Nefrogeninė adenofibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8966/0
Renomeduliarinių intersticinių ląstelių navikas
M8966/1
Renomeduliarinių intersticinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8967/0
Osifikuojantis inkstų navikas
M8967/1
Osifikuojantis inkstų navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M8967/3
Osifikuojantis inkstų navikas, piktybinis
M8967/6
Osifikuojantis inkstų navikas, piktybinis, metastazinis
M8967/9
Osifikuojantis inkstų navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M8970/2
Hepatoblastoma, in situ
M8970/3
Hepatoblastoma
M8970/6
Hepatoblastoma, metastazinė
M8970/9
Hepatoblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8971/2
Pankreatoblastoma, in situ
M8971/3
Pankreatoblastoma
M8971/6
Pankreatoblastoma, metastazinė
M8971/9
Pankreatoblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8972/2
Plaučių blastoma, in situ
M8972/3
Plaučių blastoma
M8972/6
Plaučių blastoma, metastazinė
M8972/9
Plaučių blastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8973/2
Pleuropulmoninė blastoma, in situ
M8973/3
Pleuropulmoninė blastoma
M8973/6
Pleuropulmoninė blastoma, metastazinė
M8973/9
Pleuropulmoninė blastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8974/1
Sialoblastoma
M8974/3
Sialoblastoma, piktybinė
M8974/6
Sialoblastoma, metastazinė
M8974/9
Sialoblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8975/1
Kalcifikuojantis įterptinis epitelinis stromos navikas
M8980/2
Karcinosarkoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M8980/3
Karcinosarkoma, neklasifikuojama kitaip
M8980/6
Karcinosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M8980/9
Karcinosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8981/2
Karcinosarkoma, embrioninė, in situ
M8981/3
Karcinosarkoma, embrioninė
M8981/6
Karcinosarkoma, embrioninė, metastazinė
M8981/9
Karcinosarkoma, embrioninė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8982/0
Mioepitelioma
M8982/1
Mioepitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8982/2
Mioepitelioma, in situ
M8982/3
Piktybinė mioepitelioma
M8982/6
Piktybinė mioepitelioma, metastazinė
M8982/9
Piktybinė mioepitelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8983/0
Adenomioepitelioma
M8983/1
Adenomioepitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M8990/0
Mezenchimoma, gerybinė
M8990/1
Mezenchimoma, neklasifikuojama kitaip
M8990/2
Mezenchimoma, in situ
M8990/3
Mezenchimoma, piktybinė
M8990/6
Mezenchimoma, piktybinė, metastazinė
M8990/9
Mezenchimoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M8991/2
Embrioninė sarkoma, in situ
M8991/3
Embrioninė sarkoma
M8991/6
Embrioninė sarkoma, metastazinė
M8991/9
Embrioninė sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Fibroepiteliniai navikai
M900-M903
M9000/0
Brenerio (Brenner) navikas, neklasifikuojamas kitaip
M9000/1
Brenerio (Brenner) navikas, paribinis
M9000/2
Brenerio (Brenner) navikas, in situ
M9000/3
Brenerio (Brenner) navikas, piktybinis
M9000/6
Brenerio (Brenner) navikas, piktybinis, metastazinis
M9000/9
Brenerio (Brenner) navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9010/0
Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip
M9010/1
Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9010/2
Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9010/3
Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip, piktybinė
M9010/6
Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9010/9
Fibroadenoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9011/0
Intrakanalikulinė fibroadenoma
M9011/1
Intrakanalikulinė fibroadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9012/0
Perikanalikulinė fibroadenoma
M9012/1
Perikanalikulinė fibroadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9013/0
Adenofibroma, neklasifikuojama kitaip
M9013/1
Adenofibroma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9014/0
Serozinė adenofibroma, neklasifikuojama kitaip
M9014/1
Serozinė adenofibroma, paribinė
M9014/2
Serozinė adenokarcinofibroma, in situ
M9014/3
Serozinė adenokarcinofibroma
M9014/6
Serozinė adenokarcinofibroma, metastazinė
M9014/9
Serozinė adenokarcinofibroma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9015/0
Mucininė adenofibroma, neklasifikuojama kitaip
M9015/1
Mucininė adenofibroma, paribinė
M9015/2
Mucininė adenokarcinofibroma, in situ
M9015/3
Mucininė adenokarcinofibroma
M9015/6
Mucininė adenokarcinofibroma, metastazinė
M9015/9
Mucininė adenokarcinofibroma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9016/0
Gigantinė fibroadenoma
M9020/0
Filoidinis navikas, gerybinis
M9020/1
Filoidinis navikas, ribinio piktybiškumo
M9020/2
Filoidinis navikas, in situ
M9020/3
Filoidinis navikas, piktybinis
M9020/6
Filoidinis navikas, piktybinis, metastazinis
M9020/9
Filoidinis navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9030/0
Jaunatvinė (juvenilinė) fibroadenoma
M9030/1
Jaunatvinė (juvenilinė) fibroadenoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
Sinoviniai navikai
M904
M9040/0
Sinovioma, gerybinė
M9040/1
Sinovioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9040/3
Sinovinė sarkoma, neklasifikuojama kitaip
M9040/6
Sinovinė sarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9040/9
Sinovinė sarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9041/3
Sinovinė sarkoma, šeivinių ląstelių
M9041/6
Sinovinė sarkoma, šeivinių ląstelių, metastazinė
M9041/9
Sinovinė sarkoma, šeivinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9042/3
Sinovinė sarkoma, epitelioidinių ląstelių
M9042/6
Sinovinė sarkoma, epitelioidinių ląstelių, metastazinė
M9042/9
Sinovinė sarkoma, epitelioidinių ląstelių, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9043/3
Sinovinė sarkoma, dvifazė
M9043/6
Sinovinė sarkoma, dvifazė, metastazinė
M9043/9
Sinovinė sarkoma, dvifazė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9044/3
Šviesių ląstelių sarkoma, neklasifikuojama kitaip
M9044/6
Šviesių ląstelių sarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9044/9
Šviesių ląstelių sarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
Mezoteliniai navikai
M905
M9050/0
Mezotelioma, gerybinė
M9050/1
Mezotelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9050/3
Mezotelioma, piktybinė
M9050/6
Mezotelioma, piktybinė, metastazinė
M9050/9
Mezotelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9051/0
Fibrozinė mezotelioma, gerybinė
M9051/1
Fibrozinė mezotelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9051/3
Fibrozinė mezotelioma, piktybinė
M9051/6
Fibrozinė mezotelioma, piktybinė, metastazinė
M9051/9
Fibrozinė mezotelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9052/0
Epitelioidinė mezotelioma, gerybinė
M9052/1
Epitelioidinė mezotelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9052/3
Epitelioidinė mezotelioma, piktybinė
M9052/6
Epitelioidinė mezotelioma, piktybinė, metastazinė
M9052/9
Epitelioidinė mezotelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9053/3
Mezotelioma, dvifazė, piktybinė
M9053/6
Mezotelioma, dvifazė, piktybinė, metastazinė
M9053/9
Mezotelioma, dvifazė, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9054/0
Adenomatoidinis navikas, neklasifikuojamas kitaip
M9054/1
Adenomatoidinis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M9055/0
Daugiacistė mezotelioma, gerybinė
M9055/1
Cistinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip
M9055/3
Cistinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip, piktybinė
M9055/6
Cistinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9055/9
Cistinė mezotelioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
Užuomazginių lytinių ląstelių navikai
M906-M909
M9060/2
Disgerminoma, in situ
M9060/3
Disgerminoma
M9060/6
Disgerminoma, metastazinė
M9060/9
Disgerminoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9061/2
Seminoma, in situ
M9061/3
Seminoma, neklasifikuojama kitaip
M9061/6
Seminoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9061/9
Seminoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9062/2
Seminoma, anaplazinė, in situ
M9062/3
Seminoma, anaplazinė
M9062/6
Seminoma, anaplazinė, metastazinė
M9062/9
Seminoma, anaplazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9063/2
Spermatocitinė seminoma, in situ
M9063/3
Spermatocitinė seminoma
M9063/6
Spermatocitinė seminoma, metastazinė
M9063/9
Spermatocitinė seminoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9064/0
Germinoma, gerybinė
M9064/2
Intratubulinės piktybinės germinacinės ląstelės
M9064/3
Germinoma
M9064/6
Germinoma, metastazinė
M9064/9
Germinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9065/2
Germinacinių ląstelių navikas, neseminominis, in situ
M9065/3
Germinacinių ląstelių navikas, neseminominis
M9065/6
Germinacinių ląstelių navikas, neseminominis, metastazinis
M9065/9
Germinacinių ląstelių navikas, neseminominis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9070/2
Embrioninė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9070/3
Embrioninė karcinoma, neklasifikuojama kitaip
M9070/6
Embrioninė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9070/9
Embrioninė karcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9071/2
Trynio maišo navikas, in situ
M9071/3
Trynio maišo navikas
M9071/6
Trynio maišo navikas, metastazinis
M9071/9
Trynio maišo navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9072/2
Poliembrioma, in situ
M9072/3
Poliembrioma
M9072/6
Poliembrioma, metastazinė
M9072/9
Poliembrioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9073/1
Gonadoblastoma
M9073/2
Gonadoblastoma, in situ
M9073/3
Gonadoblastoma, piktybinė
M9073/6
Gonadoblastoma, metastazinė
M9073/9
Gonadoblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9080/0
Teratoma, gerybinė
M9080/1
Teratoma, neklasifikuojama kitaip
M9080/2
Teratoma, in situ, neklasifikuojama kitaip
M9080/3
Teratoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip
M9080/6
Teratoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9080/9
Teratoma, piktybinė, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9081/2
Teratokarcinoma, in situ
M9081/3
Teratokarcinoma
M9081/6
Teratokarcinoma, metastazinė
M9081/9
Teratokarcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9082/2
Piktybinė teratoma, nediferencijuota, in situ
M9082/3
Piktybinė teratoma, nediferencijuota
M9082/6
Piktybinė teratoma, nediferencijuota, metastazinė
M9082/9
Piktybinė teratoma, nediferencijuota, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9083/2
Piktybinė teratoma, tarpinė, in situ
M9083/3
Piktybinė teratoma, tarpinė
M9083/6
Piktybinė teratoma, tarpinė, metastazinė
M9083/9
Piktybinė teratoma, tarpinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9084/0
Dermoidinė cista, neklasifikuojama kitaip
M9084/1
Dermoidinė cista, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9084/2
Teratoma su piktybine transformacija, in situ
M9084/3
Teratoma su piktybine transformacija
M9084/6
Teratoma su piktybine transformacija, metastazinė
M9084/9
Teratoma su piktybine transformacija, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9085/1
Mišrus germinacinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M9085/2
Mišrus germinacinių ląstelių navikas, in situ
M9085/3
Mišrus germinacinių ląstelių navikas
M9085/6
Mišrus germinacinių ląstelių navikas, metastazinis
M9085/9
Mišrus germinacinių ląstelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9090/0
Kiaušidės struma, neklasifikuojama kitaip
M9090/1
Kiaušidės struma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9090/2
Kiaušidės struma, in situ
M9090/3
Kiaušidės struma, piktybinė
M9090/6
Kiaušidės struma, piktybinė, metastazinė
M9090/9
Kiaušidės struma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9091/1
Strumos karcinoidas
M9091/2
Strumos karcinoidas, in situ
M9091/3
Strumos karcinoidas, piktybinis
M9091/6
Strumos karcinoidas, metastazinis
M9091/9
Strumos karcinoidas, neaišku, pirminis ar metastazinis
Trofoblastiniai navikai
M910
M9100/0
Pūslinė išvisa, neklasifikuojama kitaip
M9100/1
Invazinė pūslinė išvisa
M9100/2
Choriokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9100/3
Choriokarcinoma, neklasifikuojama kitaip
M9100/6
Choriokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9100/9
Choriokarcinoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9101/2
Choriokarcinomos derinys su kitais germinacinių ląstelių elementais, in situ
M9101/3
Choriokarcinomos kombinacija su kitais germinacinių ląstelių elementais
M9101/6
Choriokarcinomos kombinacija su kitais germinacinių ląstelių elementais, metastazinė
M9101/9
Choriokarcinomos kombinacija su kitais germinacinių ląstelių elementais, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9102/2
Piktybinė teratoma, trofoblastinė, in situ
M9102/3
Piktybinė teratoma, trofoblastinė
M9102/6
Piktybinė teratoma, trofoblastinė, metastazinė
M9102/9
Piktybinė teratoma, trofoblastinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9103/0
Dalinė pūslinė išvisa
M9104/1
Trofoblastinis navikas placentos prisitvirtinimo vietoje
M9104/2
Trofoblastinis navikas placentos prisitvirtinimo vietoje, in situ
M9104/3
Trofoblastinis navikas placentos prisitvirtinimo vietoje, piktybinis
M9104/6
Trofoblastinis navikas placentos prisitvirtinimo vietoje, metastazinis
M9104/9
Trofoblastinis navikas placentos prisitvirtinimo vietoje, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9105/2
Trofoblastinis navikas, epitelioidinis, in situ
M9105/3
Trofoblastinis navikas, epitelioidinis
M9105/6
Trofoblastinis navikas, epitelioidinis, metastazinis
M9105/9
Trofoblastinis navikas, epitelioidinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
Mezonefromos
M911
M9110/0
Mezonefroma, gerybinė
M9110/1
Mezonefrinis navikas, neklasifikuojamas kitaip
M9110/2
Mezonefroma, in situ
M9110/3
Mezonefroma, piktybinė
M9110/6
Mezonefroma, piktybinė, metastazinė
M9110/9
Mezonefroma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
Kraujagyslių navikai
M912-M916
M9120/0
Hemangioma, neklasifikuojama kitaip
M9120/1
Hemangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9120/2
Hemangiosarkoma, in situ
M9120/3
Hemangiosarkoma
M9120/6
Hemangiosarkoma, metastazinė
M9120/9
Hemangiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9121/0
Kaverninė hemangioma
M9121/3
Kaverninė hemangioma, piktybinė
M9121/6
Kaverninė hemangioma, metastazinė
M9121/9
Kaverninė hemangioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9122/0
Veninė hemangioma
M9123/0
Kekinė hemangioma
M9124/2
Kupferio (Kupffer) ląstelių sarkoma, in situ
M9124/3
Kupferio (Kupffer) ląstelių sarkoma
M9124/6
Kupferio (Kupffer) ląstelių sarkoma, metastazinė
M9124/9
Kupferio (Kupffer) ląstelių sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9125/0
Epitelioidinė hemangioma
M9125/3
Epitelioidinė hemangioma, piktybinė
M9125/6
Epitelioidinė hemangioma, metastazinė
M9125/9
Epitelioidinė hemangioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9130/0
Hemangioendotelioma, gerybinė
M9130/1
Hemangioendotelioma, neklasifikuojama kitaip
M9130/2
Hemangioendotelioma, in situ
M9130/3
Hemangioendotelioma, piktybinė
M9130/6
Hemangioendotelioma, piktybinė, metastazinė
M9130/9
Hemangioendotelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9131/0
Kapiliarinė hemangioma
M9131/1
Kapiliarinė hemangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9132/0
Intraraumeninė hemangioma
M9132/1
Intraraumeninė hemangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9132/2
Intraraumeninė hemangioma, in situ
M9132/3
Intraraumeninė hemangioma, piktybinė
M9132/6
Intraraumeninė hemangioma, metastazinė
M9132/9
Intraraumeninė hemangioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9133/1
Epitelioidinė hemangioendotelioma, neklasifikuojama kitaip
M9133/2
Epitelioidinė hemangioendotelioma, in situ
M9133/3
Epitelioidinė hemangioendotelioma, piktybinė
M9133/6
Epitelioidinė hemangioendotelioma, piktybinė, metastazinė
M9133/9
Epitelioidinė hemangioendotelioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9135/1
Endovaskulinė papilinė angioendotelioma
M9135/3
Endovaskulinė papilinė angioendotelioma, piktybinė
M9135/6
Endovaskulinė papilinė angioendotelioma, metastazinė
M9135/9
Endovaskulinė papilinė angioendotelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9136/1
Šeivinių ląstelių hemangioendotelioma
M9136/3
Šeivinių ląstelių hemangioendotelioma, piktybinė
M9136/6
Šeivinių ląstelių hemangioendotelioma, metastazinė
M9136/9
Šeivinių ląstelių hemangioendotelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9140/3
Kapoši (Kaposi) sarkoma
M9140/6
Kapoši (Kaposi) sarkoma, metastazinė
M9140/9
Kapoši (Kaposi) sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9141/0
Angiokeratoma
M9142/0
Karpinė (verukozinė) keratozinė hemangioma
M9150/0
Hemangiopericitoma, gerybinė
M9150/1
Hemangiopericitoma, kitaip neklasifikuojama
M9150/2
Hemangiopericitoma, in situ
M9150/3
Hemangiopericitoma, piktybinė
M9150/6
Hemangiopericitoma, piktybinė, metastazinė
M9150/9
Hemangiopericitoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9160/0
Angiofibroma, neklasifikuojama kitaip
M9160/1
Angiofibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9161/0
Įgyta pluoštinė hemangioma
M9161/1
Hemangioblastoma
M9161/2
Hemangioblastoma, in situ
M9161/3
Hemangioblastoma, piktybinė
M9161/6
Hemangioblastoma, metastazinė
M9161/9
Hemangioblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Limfagyslių navikai
M917
M9170/0
Limfangioma, neklasifikuojama kitaip
M9170/1
Limfangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9170/2
Limfangiosarkoma, in situ
M9170/3
Limfangiosarkoma
M9170/6
Limfangiosarkoma, metastazinė
M9170/9
Limfangiosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9171/0
Kapiliarinė limfangioma
M9171/1
Kapiliarinė limfangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9172/0
Kaverninė limfangioma
M9172/1
Kaverninė limfangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9173/0
Cistinė limfangioma
M9173/1
Cistinė limfangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9174/0
Limfangiomioma
M9174/1
Limfangiomiomatozė
M9175/0
Hemolimfangioma
M9175/1
Hemolimfangioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9175/2
Hemolimfangioma, in situ
M9175/3
Hemolimfangioma, piktybinė
M9175/6
Hemolimfangioma, piktybinė, metastazinė
M9175/9
Hemolimfangioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Kaulų ir kremzlių navikai
M918-M924
M9180/0
Osteoma, neklasifikuojama kitaip
M9180/1
Osteoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9180/2
Osteosarkoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9180/3
Osteosarkoma, neklasifikuojama kitaip
M9180/6
Osteosarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9180/9
Osteosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9181/2
Chondroblastinė osteosarkoma, in situ
M9181/3
Chondroblastinė osteosarkoma
M9181/6
Chondroblastinė osteosarkoma, metastazinė
M9181/9
Chondroblastinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9182/2
Fibroblastinė osteosarkoma, in situ
M9182/3
Fibroblastinė osteosarkoma
M9182/6
Fibroblastinė osteosarkoma, metastazinė
M9182/9
Fibroblastinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9183/2
Teleangiektazinė osteosarkoma, in situ
M9183/3
Teleangiektazinė osteosarkoma
M9183/6
Teleangiektazinė osteosarkoma, metastazinė
M9183/9
Teleangiektazinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9184/2
Osteosarkoma sergant kaulų Pedžeto (Paget) liga, in situ
M9184/3
Osteosarkoma sergant kaulų Pedžeto (Paget) liga
M9184/6
Osteosarkoma sergant kaulų Pedžeto (Paget) liga, metastazinė
M9184/9
Osteosarkoma sergant kaulų Pedžeto (Paget) liga, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9185/2
Smulkialąstelinė osteosarkoma, in situ
M9185/3
Smulkialąstelinė osteosarkoma
M9185/6
Smulkialąstelinė osteosarkoma, metastazinė
M9185/9
Smulkialąstelinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9186/2
Centrinė osteosarkoma, in situ
M9186/3
Centrinė osteosarkoma
M9186/6
Centrinė osteosarkoma, metastazinė
M9186/9
Centrinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9187/2
Intraosalinė gerai diferencijuota osteosarkoma, in situ
M9187/3
Intraosalinė gerai diferencijuota osteosarkoma
M9187/6
Intraosalinė gerai diferencijuota osteosarkoma, metastazinė
M9187/9
Intraosalinė gerai diferencijuota osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9191/0
Osteoidinė osteoma, neklasifikuojama kitaip
M9191/1
Osteoidinė osteoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9192/2
Parostealinė osteosarkoma, in situ
M9192/3
Parostealinė osteosarkoma
M9192/6
Parostealinė osteosarkoma, metastazinė
M9192/9
Parostealinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9193/2
Periostealinė osteosarkoma, in situ
M9193/3
Periostealinė osteosarkoma
M9193/6
Periostealinė osteosarkoma, metastazinė
M9193/9
Periostealinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9194/2
Didelio piktybiškumo paviršinė osteosarkoma, in situ
M9194/3
Didelio piktybiškumo paviršinė osteosarkoma
M9194/6
Didelio piktybiškumo paviršinė osteosarkoma, metastazinė
M9194/9
Didelio piktybiškumo paviršinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9195/2
Intrakortikinė osteosarkoma, in situ
M9195/3
Intrakortikinė osteosarkoma
M9195/6
Intrakortikinė osteosarkoma, metastazinė
M9195/9
Intrakortikinė osteosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9200/0
Osteoblastoma, neklasifikuojama kitaip
M9200/1
Agresyvi osteoblastoma
M9210/0
Osteochondroma
M9210/1
Osteochondromatozė, neklasifikuojama kitaip
M9210/3
Osteochondromatozė, piktybinė
M9210/6
Osteochondromatozė, metastazinė
M9210/9
Osteochondromatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9220/0
Chondroma, neklasifikuojama kitaip
M9220/1
Chondromatozė, neklasifikuojama kitaip
M9220/2
Chondrosarkoma, in situ
M9220/3
Chondrosarkoma, neklasifikuojama kitaip
M9220/6
Chondrosarkoma, metastazinė
M9220/9
Chondrosarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9221/0
Jukstakortikinė chondroma
M9221/1
Jukstakortikinė chondroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9221/2
Jukstakortikinė chondrosarkoma, in situ
M9221/3
Jukstakortikinė chondrosarkoma
M9221/6
Jukstakortikinė chondrosarkoma, metastazinė
M9221/9
Jukstakortikinė chondrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9230/0
Chondroblastoma, neklasifikuojama kitaip
M9230/1
Chondroblastoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9230/2
Chondroblastoma, in situ
M9230/3
Chondroblastoma, piktybinė
M9230/6
Chondroblastoma, piktybinė, metastazinė
M9230/9
Chondroblastoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9231/2
Miksoidinė chondrosarkoma, in situ
M9231/3
Miksoidinė chondrosarkoma
M9231/6
Miksoidinė chondrosarkoma, metastazinė
M9231/9
Miksoidinė chondrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9240/2
Mezenchiminė chondrosarkoma, in situ
M9240/3
Mezenchiminė chondrosarkoma
M9240/6
Mezenchiminė chondrosarkoma, metastazinė
M9240/9
Mezenchiminė chondrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9241/0
Chondromiksoidinė fibroma
M9241/1
Chondromiksoidinė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9242/2
Šviesiųjų ląstelių chondrosarkoma, in situ
M9242/3
Šviesių ląstelių chondrosarkoma
M9242/6
Šviesių ląstelių chondrosarkoma, metastazinė
M9242/9
Šviesių ląstelių chondrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9243/2
Dediferencijuota chondrosarkoma, in situ
M9243/3
Dediferencijuota chondrosarkoma
M9243/6
Dediferencijuota chondrosarkoma, metastazinė
M9243/9
Dediferencijuota chondrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Gigantinių ląstelių navikai
M925
M9250/0
Gigantinių ląstelių kaulų navikas, gerybinis
M9250/1
Gigantinių ląstelių kaulų navikas, neklasifikuojamas kitaip
M9250/2
Gigantinių ląstelių kaulų navikas, in situ
M9250/3
Gigantinių ląstelių kaulų navikas, piktybinis
M9250/6
Gigantinių ląstelių kaulų navikas, piktybinis, metastazinis
M9250/9
Gigantinių ląstelių kaulų navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9251/0
Gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas, gerybinis
M9251/1
Gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas, neklasifikuojamas kitaip
M9251/2
Gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas, in situ
M9251/3
Piktybinis gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas
M9251/6
Piktybinis gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas, metastazinis
M9251/9
Piktybinis gigantinių ląstelių minkštųjų audinių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9252/0
Tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas
M9252/1
Tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M9252/2
Piktybinis tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas, in situ
M9252/3
Piktybinis tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas
M9252/6
Piktybinis tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas, metastazinis
M9252/9
Piktybinis tenosinovinis gigantinių ląstelių navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
Įvairūs kaulų navikai
M926
M9260/2
Evingo (Ewing) sarkoma, in situ
M9260/3
Evingo (Ewing) sarkoma
M9260/6
Evingo (Ewing) sarkoma, metastazinė
M9260/9
Evingo (Ewing) sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9261/2
Ilgųjų kaulų adamantinoma, in situ
M9261/3
Ilgųjų kaulų adamantinoma
M9261/6
Ilgųjų kaulų adamantinoma, metastazinė
M9261/9
Ilgųjų kaulų adamantinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9262/0
Osifikuojanti fibroma
M9262/1
Osifikuojanti fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
Odontogeniniai navikai
M927-M934
M9270/0
Odontogeninis navikas, gerybinis
M9270/1
Odontogeninis navikas, neaiškaus piktybiškumo
M9270/2
Odontogeninis navikas, in situ
M9270/3
Odontogeninis navikas, piktybinis
M9270/6
Odontogeninis navikas, piktybinis, metastazinis
M9270/9
Odontogeninis navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9271/0
Ameloblastinė fibrodentinoma
M9271/1
Ameloblastinė fibrodentinoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9272/0
Cementoma, neklasifikuojama kitaip
M9272/1
Cementoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9273/0
Cementoblastoma, gerybinė
M9274/0
Cementuojanti fibroma
M9274/1
Cementuojanti fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9275/0
Gigantiforminė cementoma
M9280/0
Odontoma, neklasifikuojama kitaip
M9280/1
Odontoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9281/0
Sudėtinė odontoma
M9282/0
Kompleksinė odontoma
M9282/1
Kompleksinė odontoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9290/0
Ameloblastinė fibroodontoma
M9290/1
Ameloblastinė fibroodontoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9290/2
Ameloblastinė odontosarkoma, in situ
M9290/3
Ameloblastinė odontosarkoma
M9290/6
Ameloblastinė odontosarkoma, metastazinė
M9290/9
Ameloblastinė odontosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9300/0
Adenomatoidinis odontogeninis navikas
M9300/1
Adenomatoidinis odontogeninis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M9301/0
Kalcifikuojanti odontogeninė cista
M9301/1
Kalcifikuojanti odontogeninė cista, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9302/0
Odontogeninis šešėlinių ląstelių navikas
M9310/0
Ameloblastoma, neklasifikuojama kitaip
M9310/1
Ameloblastoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9310/2
Ameloblastoma, in situ
M9310/3
Ameloblastoma, piktybinė
M9310/6
Ameloblastoma, piktybinė, metastazinė
M9310/9
Ameloblastoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9311/0
Odontoameloblastoma
M9311/1
Odontoameloblastoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9312/0
Plokščialąstelinis odontogeninis navikas
M9312/1
Plokščialąstelinis odontogeninis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M9320/0
Odontogeninė miksoma
M9320/1
Odontogeninė miksoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9321/0
Centrinė odontogeninė fibroma
M9321/1
Centrinė odontogeninė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9322/0
Periferinė odontogeninė fibroma
M9330/0
Ameloblastinė fibroma
M9330/1
Ameloblastinė fibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9330/2
Ameloblastinė fibrosarkoma, in situ
M9330/3
Ameloblastinė fibrosarkoma
M9330/6
Ameloblastinė fibrosarkoma, metastazinė
M9330/9
Ameloblastinė fibrosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9340/0
Kalcifikuojantis epitelinis odontogeninis navikas
M9340/1
Kalcifikuojantis epitelinis odontogeninis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M9340/3
Kalcifikuojantis epitelinis odontogeninis navikas, piktybinis
M9340/6
Kalcifikuojantis epitelinis odontogeninis navikas, metastazinis
M9340/9
Kalcifikuojantis epitelinis odontogeninis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9341/1
Šviesių ląstelių odontogeninis navikas
M9342/2

Odontogeninė karcinosarkoma, in situ

M9342/3
Odontogeninė karcinosarkoma
M9342/6
Odontogeninė karcinosarkoma, metastazinė
M9342/9
Odontogeninė karcinosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Įvairūs navikai
M935-M937
M9350/1
Kraniofaringioma
M9351/1
Kraniofaringioma, adamantinominė
M9352/1
Kraniofaringioma, papilinė
M9360/0
Pinealoma, gerybinė
M9360/1
Pinealoma
M9361/0
Pineocitoma, gerybinė
M9361/1
Pineocitoma
M9361/3
Pineocitoma, piktybinė
M9361/6
Pineocitoma, metastazinė
M9361/9
Pineocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9362/1
Pineoblastoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9362/2
Pineoblastoma, in situ
M9362/3
Pineoblastoma
M9362/6
Pineoblastoma, metastazinė
M9362/9
Pineoblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9363/0
Melanotinis neuroektoderminis navikas
M9363/1
Melanotinis neuroektoderminis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M9364/2
Periferinis neuroektoderminis navikas, in situ
M9364/3
Periferinis neuroektoderminis navikas
M9364/6
Periferinis neuroektoderminis navikas, metastazinis
M9364/9
Periferinis neuroektoderminis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9365/2
Askino (Askin) navikas, in situ
M9365/3
Askino (Askin) navikas (PNET)
M9365/6
Askino (Askin) navikas (PNET), metastazinis
M9365/9
Askino (Askin) navikas (PNET), neaišku, pirminis ar metastazinis
M9370/0
Chordoma, gerybinė
M9370/1
Chordoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9370/2
Chroordoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9370/3
Chordoma, neklasifikuojama kitaip
M9370/6
Chordoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9370/9
Chordoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9371/0
Chondroidinė chordoma, gerybinė
M9371/1
Chondroidinė chordoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9371/2
Chondroidinė chordoma, in situ
M9371/3
Chondroidinė chordoma
M9371/6
Chondroidinė chordoma, metastazinė
M9371/9
Chondroidinė chordoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9372/1
Dediferencijuota chordoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9372/2
Dediferencijuota chordoma, in situ
M9372/3
Dediferencijuota chordoma
M9372/6
Dediferencijuota chordoma, metastazinė
M9372/9
Dediferencijuota chordoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9373/0
Parachordoma
M9373/1
Parachordoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
Gliomos
M938-M948
M9380/0
Glioma, gerybinė
M9380/2
Glioma, in situ
M9380/3
Glioma, piktybinė
M9380/6
Glioma, piktybinė, metastazinė
M9380/9
Glioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9381/2
Galvos smegenų gliomatozė, in situ
M9381/3
Galvos smegenų gliomatozė
M9381/6
Galvos smegenų gliomatozė, metastazinė
M9381/9
Galvos smegenų gliomatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9382/1
Mišri glioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9382/2
Mišri glioma, in situ
M9382/3
Mišri glioma
M9382/6
Mišri glioma, metastazinė
M9382/9
Mišri glioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9383/1
Subependimoma
M9384/1
Subependiminė gigantinių ląstelių astrocitoma
M9390/0
Kraujagyslinio rezginio papiloma, neklasifikuojama kitaip
M9390/1
Atipinė kraujagyslinio rezginio papiloma
M9390/2
Kraujagyslinio rezginio papiloma, in situ
M9390/3
Kraujagyslinio rezginio karcinoma
M9390/6
Kraujagyslinio rezginio karcinoma, metastazinė
M9390/9
Kraujagyslinio rezginio karcinoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9391/0
Ependimoma
M9391/1
Ependimoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9391/2
Ependimoma, in situ
M9391/3
Ependimoma, neklasifikuojama kitaip
M9391/6
Ependimoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9391/9
Ependimoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9392/2
Ependimoma, anaplazinė, in situ
M9392/3
Ependimoma, anaplazinė
M9392/6
Ependimoma, anaplazinė, metastazinė
M9392/9
Ependimoma, anaplazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9393/2
Papilinė ependimoma, in situ
M9393/3
Papilinė ependimoma
M9393/6
Papilinė ependimoma, metastazinė
M9393/9
Papilinė ependimoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9394/1
Miksopapilinė ependimoma
M9394/2
Miksopapilinė ependimoma, in situ
M9394/3
Miksopapilinė ependimoma, piktybinė
M9394/6
Miksopapilinė ependimoma, piktybinė, metastazinė
M9394/9
Miksopapilinė ependimoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9395/3
Kankorėžinės liaukos srities papilinis navikas
M9395/6
Kankorėžinės liaukos srities papilinis navikas, metastazinis
M9395/9
Kankorėžinės liaukos srities papilinis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9400/0
Astrocitoma, neklasifikuojama kitaip, gerybinė
M9400/1
Astrocitoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9400/2
Astrocitoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9400/3
Astrocitoma, neklasifikuojama kitaip
M9400/6
Astrocitoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9400/9
Astrocitoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9401/2
Astrocitoma, anaplazinė, in situ
M9401/3
Astrocitoma, anaplazinė
M9401/6
Astrocitoma, anaplazinė, metastazinė
M9401/9
Astrocitoma, anaplazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9410/2
Protoplazminė astrocitoma, in situ
M9410/3
Protoplazminė astrocitoma
M9410/6
Protoplazminė astrocitoma, metastazinė
M9410/9
Protoplazminė astrocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9411/2
Gemistocitinė astrocitoma, in situ
M9411/3
Gemistocitinė astrocitoma
M9411/6
Gemistocitinė astrocitoma, metastazinė
M9411/9
Gemistocitinė astrocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9412/1
Desmoplazinė infantilinė astrocitoma
M9413/0
Disembrioplastinis neuroepitelinis navikas
M9420/3
Fibrilinė astrocitoma
M9420/6
Fibrilinė astrocitoma, metastazinė
M9420/9
Fibrilinė astrocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9421/1
Pilocitinė astrocitoma
M9421/3
Pilocitinė astrocitoma, piktybinė
M9421/6
Pilocitinė astrocitoma, metastazinė
M9421/9
Pilocitinė astrocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9423/2
Poliarinė spongioblastoma, in situ
M9423/3
Poliarinė spongioblastoma
M9423/6
Poliarinė spongioblastoma, metastazinė
M9423/9
Poliarinė spongioblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9424/2
Pleomorfinė ksantoastrocitoma, in situ
M9424/3
Pleomorfinė ksantoastrocitoma
M9424/6
Pleomorfinė ksantoastrocitoma, metastazinė
M9424/9
Pleomorfinė ksantoastrocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9425/3
Pilomiksoidinė astrocitoma
M9425/6
Pilomiksoidinė astrocitoma, metastazinė
M9425/9
Pilomiksoidinė astrocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9430/2
Astroblastoma, in situ
M9430/3
Astroblastoma
M9430/6
Astroblastoma, metastazinė
M9430/9
Astroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9431/1
Angiocentrinė glioma
M9432/1
Pituicitoma
M9440/1
Glioblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9440/2
Glioblastoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9440/3
Glioblastoma, neklasifikuojama kitaip
M9440/6
Glioblastoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9440/9
Glioblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9441/2
Gigantinių ląstelių glioblastoma, in situ
M9441/3
Gigantinių ląstelių glioblastoma
M9441/6
Gigantinių ląstelių glioblastoma, metastazinė
M9441/9
Gigantinių ląstelių glioblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9442/1
Gliofibroma
M9442/2
Gliosarkoma, in situ
M9442/3
Gliosarkoma
M9442/6
Gliosarkoma, metastazinė
M9442/9
Gliosarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9444/1
Chordoidinė glioma
M9444/2
Chordoidinė glioma, in situ
M9444/3
Chordoidinė glioma, piktybinė
M9444/6
Chordoidinė glioma, metastazinė
M9444/9
Chordoidinė glioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9450/1
Oligodendroglioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9450/2
Oligodendroglioma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9450/3
Oligodendroglioma, neklasifikuojama kitaip
M9450/6
Oligodendroglioma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9450/9
Oligodendroglioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9451/2
Oligodendroglioma, anaplazinė, in situ
M9451/3
Oligodendroglioma, anaplazinė
M9451/6
Oligodendroglioma, anaplazinė, metastazinė
M9451/9
Oligodendroglioma, anaplazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9460/2
Oligodendroblastoma, in situ
M9460/3
Oligodendroblastoma
M9460/6
Oligodendroblastoma, metastazinė
M9460/9
Oligodendroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9470/2
Medulioblastoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9470/3
Meduloblastoma, neklasifikuojama kitaip
M9470/6
Meduloblastoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9470/9
Meduloblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9471/2
Desmoplazinė mazginė medulioblastoma, in situ
M9471/3
Desmoplazinė mazginė meduloblastoma
M9471/6
Desmoplazinė mazginė meduloblastoma, metastazinė
M9471/9
Desmoplazinė mazginė meduloblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9472/2
Medulomioblastoma, in situ
M9472/3
Medulomioblastoma
M9472/6
Medulomioblastoma, metastazinė
M9472/9
Medulomioblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9473/2
Primityvus neuroektoderminis navikas, neklasifikuojamas kitaip, in situ
M9473/3
Primityvus neuroektoderminis navikas, neklasifikuojamas kitaip
M9473/6
Primityvus neuroektoderminis navikas, neklasifikuojamas kitaip, metastazinis
M9473/9
Primityvus neuroektoderminis navikas, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9474/2
Stambialąstelinė meduloblastoma, in situ
M9474/3
Stambialąstelinė meduloblastoma
M9474/6
Stambialąstelinė meduloblastoma, metastazinė
M9474/9
Stambialąstelinė meduloblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9480/2
Smegenėlių sarkoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9480/3
Smegenėlių sarkoma, neklasifikuojama kitaip
M9480/6
Smegenėlių sarkoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9480/9
Smegenėlių sarkoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
Neuroepiteliniai navikai
M949-M952
M9490/0
Ganglioneuroma
M9490/1
Ganglioneuroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9490/2
Ganglioneuroblastoma, in situ
M9490/3
Ganglioneuroblastoma
M9490/6
Ganglioneuroblastoma, metastazinė
M9490/9
Ganglioneuroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9491/0
Ganglioneuromatozė
M9491/1
Ganglioneuromatozė, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9492/0
Gangliocitoma
M9492/1
Gangliocitoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9493/0
Displastinė smegenėlių gangliocitoma
M9493/1
Displastinė smegenėlių gangliocitoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9500/0
Neuroblastoma, neklasifikuojama kitaip, gerybinė
M9500/1
Neuroblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9500/2
Neuroblastoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9500/3
Neuroblastoma, neklasifikuojama kitaip
M9500/6
Neuroblastoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9500/9
Neuroblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9501/0
Meduloepitelioma, gerybinė
M9501/2
Meduloepitelioma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9501/3
Meduloepitelioma, neklasifikuojama kitaip
M9501/6
Meduloepitelioma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9501/9
Meduloepitelioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9502/0
Teratoidinė meduloepitelioma, gerybinė
M9502/2
Teratoidinė meduloepitelioma, in situ
M9502/3
Teratoidinė meduloepitelioma
M9502/6
Teratoidinė meduloepitelioma, metastazinė
M9502/9
Teratoidinė meduloepitelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9503/0
Neuroepitelioma
M9503/1
Neuroepitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9503/2
Neuroepitelioma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9503/3
Neuroepitelioma, neklasifikuojama kitaip
M9503/6
Neuroepitelioma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9503/9
Neuroepitelioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9504/2
Spongioneuroblastoma, in situ
M9504/3
Spongioneuroblastoma
M9504/6
Spongioneuroblastoma, metastazinė
M9504/9
Spongioneuroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9505/1
Ganglioglioma, neklasifikuojama kitaip
M9505/2
Ganglioglioma, anaplazinė, in situ
M9505/3
Ganglioglioma, anaplazinė
M9505/6
Ganglioglioma, anaplazinė, metastazinė
M9505/9
Ganglioglioma, anaplazinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9506/1
Centrinė neurocitoma
M9507/0
Pačino (Pacinian) navikas
M9507/2
Pačino (Pacinian) navikas, in situ
M9507/3
Pačino (Pacinian) navikas, piktybinis
M9507/6
Pačino (Pacinian) navikas, piktybinis, metastazinis
M9507/9
Pačino (Pacinian) navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9508/2
Atipinis teratoidinis / rabdoidinis navikas, in situ
M9508/3
Atipinis teratoidinis / rabdoidinis navikas
M9508/6
Atipinis teratoidinis / rabdoidinis navikas, metastazinis
M9508/9
Atipinis teratoidinis / rabdoidinis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9509/1
Papilinis glios-neuronų navikas
M9510/0
Retinocitoma
M9510/2
Retinoblastoma, neklasifikuojama kitaip, in situ
M9510/3
Retinoblastoma, neklasifikuojama kitaip
M9510/6
Retinoblastoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė
M9510/9
Retinoblastoma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9511/2
Retinoblastoma, diferencijuota, in situ
M9511/3
Retinoblastoma, diferencijuota
M9511/6
Retinoblastoma, diferencijuota, metastazinė
M9511/9
Retinoblastoma, diferencijuota, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9512/2
Retinoblastoma, nediferencijuota, in situ
M9512/3
Retinoblastoma, nediferencijuota
M9512/6
Retinoblastoma, nediferencijuota, metastazinė
M9512/9
Retinoblastoma, nediferencijuota, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9513/2
Retinoblastoma, difuzinė, in situ
M9513/3
Retinoblastoma, difuzinė
M9513/6
Retinoblastoma, difuzinė, metastazinė
M9513/9
Retinoblastoma, difuzinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9514/1
Retinoblastoma, regresavusi savaime
M9520/1
Olfaktorinis neurogeninis navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M9520/2
Olfaktorinis neurogeninis navikas, in situ
M9520/3
Olfaktorinis neurogeninis navikas
M9520/6
Olfaktorinis neurogeninis navikas, metastazinis
M9520/9
Olfaktorinis neurogeninis navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9521/1
Olfaktorinė neurocitoma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9521/2
Olfaktorinė neurocitoma, in situ
M9521/3
Olfaktorinė neurocitoma, piktybinė
M9521/6
Olfaktorinė neurocitoma, metastazinė
M9521/9
Olfaktorinė neurocitoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9522/2
Olfaktorinė neuroblastoma, in situ
M9522/3
Olfaktorinė neuroblastoma
M9522/6
Olfaktorinė neuroblastoma, metastazinė
M9522/9
Olfaktorinė neuroblastoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9523/0
Olfaktorinė neuroepitelioma, gerybinė
M9523/1
Olfaktorinė neuroepitelioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9523/2
Olfaktorinė neuroepitelioma, in situ
M9523/3
Olfaktorinė neuroepitelioma
M9523/6
Olfaktorinė neuroepitelioma, metastazinė
M9523/9
Olfaktorinė neuroepitelioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
Meningiomos
M953
M9530/0
Meningioma, neklasifikuojama kitaip
M9530/1
Meningiomatozė, neklasifikuojama kitaip
M9530/2
Meningioma, in situ
M9530/3
Meningioma, piktybinė (anaplazinė)
M9530/6
Meningioma, piktybinė, metastazinė
M9530/9
Meningioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9531/0
Meningotelinė meningioma
M9531/1
Meningotelinė meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9531/2
Meningotelinė meningioma, in situ
M9531/3
Meningotelinė meningioma, piktybinė
M9531/6
Meningotelinė meningioma, piktybinė, metastazinė
M9531/9
Meningotelinė meningioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9532/0
Fibrozinė meningioma
M9532/1
Fibrozinė meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9533/0
Psamomatozinė meningioma
M9533/1
Psamomatozinė meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9533/2
Psamomatozinė meningioma, in situ
M9533/3
Psamomatozinė meningioma, piktybinė
M9533/6
Psamomatozinė meningioma, piktybinė, metastazinė
M9533/9
Psamomatozinė meningioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9534/0
Angiomatozinė meningioma
M9534/1
Angiomatozinė meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9534/2
Angiomatozinė meningioma, in situ
M9534/3
Angiomatozinė meningioma, piktybinė
M9534/6
Angiomatozinė meningioma, piktybinė, metastazinė
M9534/9
Angiomatozinė meningioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9535/0
Hemangioblastinė meningioma
M9535/1
Hemangioblastinė meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9537/0
Pereinamoji meningioma
M9537/1
Pereinamoji meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9538/0
Šviesių ląstelių meningioma, gerybinė
M9538/1
Šviesių ląstelių meningioma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9538/2
Papilinė meningioma, in situ
M9538/3
Papilinė meningioma
M9538/6
Papilinė meningioma, metastazinė
M9538/9
Papilinė meningioma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9539/0
Atipinė meningioma, gerybinė
M9539/1
Atipinė meningioma
M9539/2
Smegenų dangalų sarkomatozė, in situ
M9539/3
Smegenų dangalų sarkomatozė
M9539/6
Smegenų dangalų sarkomatozė, metastazinė
M9539/9
Smegenų dangalų sarkomatozė, neaišku, pirminė ar metastazinė
Nervo dangalo navikai
M954-M957
M9540/0
Neurofibroma, neklasifikuojama kitaip
M9540/1
Neurofibromatozė, neklasifikuojama kitaip
M9540/2
Neurofibromatozė, in situ
M9540/3
Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas
M9540/6
Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas, metastazinis
M9540/9
Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9541/0
Melanotinė neurofibroma
M9541/1
Melanotinė neurofibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9550/0
Pleksiforminė neurofibroma
M9550/1
Pleksiforminė neurofibroma, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9550/2
Pleksiforminė neurofibroma, in situ
M9550/3
Pleksiforminė neurofibroma, piktybinė
M9550/6
Pleksiforminė neurofibroma, piktybinė, metastazinė
M9550/9
Pleksiforminė neurofibroma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9560/0
Neurilemoma, neklasifikuojama kitaip
M9560/1
Neurinomatozė
M9560/2
Neurilemoma, in situ
M9560/3
Neurilemoma, piktybinė
M9560/6
Neurilemoma, piktybinė, metastazinė
M9560/9
Neurilemoma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9561/2
Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas su rabdomioblastine diferenciacija, in situ
M9561/3
Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas su rabdomioblastine diferenciacija
M9561/6
Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas su rabdomioblastine diferenciacija, metastazinis
M9561/9
Piktybinis periferinio nervo dangalo navikas su rabdomioblastine diferenciacija, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9562/0
Neurotekoma
M9570/0
Neuroma, neklasifikuojama kitaip
M9570/1
Neuroma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9571/0
Perineurioma, neklasifikuojama kitaip
M9571/1
Perineurioma, neklasifikuojama kitaip, neaišku, gerybinė ar piktybinė
M9571/2
Perineurioma, in situ
M9571/3
Perineurioma, piktybinė
M9571/6
Perineurioma, piktybinė, metastazinė
M9571/9
Perineurioma, piktybinė, neaišku, pirminė ar metastazinė
Granulinių ląstelių navikai ir alveolinės minkštosios dalies sarkomos
M958
M9580/0
Granulinių ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip
M9580/1
Granulinių ląstelių navikas, neklasifikuojamas kitaip, neaišku, gerybinis ar piktybinis
M9580/2
Granulinių ląstelių navikas, in situ
M9580/3
Granulinių ląstelių navikas, piktybinis
M9580/6
Granulinių ląstelių navikas, piktybinis, metastazinis
M9580/9
Granulinių ląstelių navikas, piktybinis, neaišku, pirminis ar metastazinis
M9581/2
Alveolinė minkštosios dalies dalies sarkoma, in situ
M9581/3
Alveolinė minkštosios dalies sarkoma
M9581/6
Alveolinė minkštosios dalies sarkoma, metastazinė
M9581/9
Alveolinė minkštosios dalies sarkoma, neaišku, pirminė ar metastazinė
M9582/0
Turkiškojo balno srities granulinių ląstelių navikas
M9582/1
Turkiškojo balno srities granulinių ląstelių navikas, neaišku, gerybinis ar piktybinis
Piktybinės limfomos, neklasifikuojamos kitaip arba difuzinės
M959
M9590/3
Piktybinė limfoma, neklasifkuojama kitaip
M9591/3
Limfoma, ne Hodžkino (non-Hodgkin), neklasifikuojama kitaip
M9596/3
Sudėtinė Hodžkino (Hodgkin) ir ne Hodžkino (non-Hodgkin) limfoma
M9597/3
Pirminė odos folikulo centro limfoma
Hodžkino (Hodgkin) limfoma
M965-M966
M9650/3
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, neklasifikuojama kitaip
M9651/3
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, limfocitų dominavimas
M9652/3
Hodžkino (Hodgkin) liga, mišrių ląstelių variantas, neklasifikuojama kitaip
M9653/3
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, limfocitų išsekimas, neklasifikuojama kitaip
M9654/3
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, limfocitinis išsekimas, difuzinė fibrozė
M9655/3
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, limfocitinis išsekimas, retikulinė
M9659/3
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, mazginis limfocitų dominavimo variantas
M9661/3
Hodžkino (Hodgkin) granulioma
M9662/3
Hodžkino (Hodgkin) sarkoma
M9663/3
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, mazginės sklerozės variantas, neklasifikuojama kitaip
M9664/3
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, mazginės sklerozės variantas, ląstelinė fazė
M9665/3
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, mazginės sklerozės variantas, 1 laipsnio
M9667/3
Hodžkino (Hodgkin) limfoma, mazginės sklerozės variantas, 2 laipsnio
Subrendusių B ląstelių limfoma
M967-M969
M9670/3
Limfoma, smulkių B limfocitų, neklasifikuojama kitaip
M9671/3
Limfoma, limfoplazmocitinė
M9673/3
Mantijos ląstelių limfoma
M9675/3
Limfoma, mišri smulkių ir didelių ląstelių, difuzinė
M9678/3
Pirminė serozinių ertmių skysčio limfoma
M9679/3
Tarpuplaučio didelių B ląstelių limfoma
M9680/3
Limfoma, didelių B ląstelių, difuzinė, neklasifikuojama kitaip
M9684/3
Limfoma, didelių B ląstelių, difuzinė, imunoblastinė, neklasifikuojama kitaip
M9687/3
Berkito (Burkitt) limfoma, neklasifikuojama kitaip
M9688/3
Didelių B-ląstelių limfoma su dideliu T-ląstelių / histiocitų kiekiu
M9689/3
Blužnies marginalinės zonos B ląstelių limfoma
M9690/3
Folikulinė limfoma, neklasifikuojama kitaip
M9691/3
Folikulinė limfoma, 2 laipsnio
M9695/3
Folikulinė limfoma, 1 laipsnio
M9698/3
Folikulinė limfoma, 3 laipsnio
M9699/3
Marginalinės zonos B ląstelių limfoma, neklasifikuojama kitaip
Subrendusių T ir NK ląstelių limfomos
M970-M971
M9700/3
Mycosis fungoides
M9701/3
Sezary (Sézary) sindromas
M9702/3
Subrendusių T ląstelių limfoma, neklasifikuojama kitaip
M9705/3
Angioimunoblastinė T ląstelių limfoma
M9708/3
Poodžio į panikulitą panaši T ląstelių limfoma
M9709/3
Odos T ląstelių limfoma, neklasifikuojama kitaip
M9712/3
Intravaskulinė didžiųjų B-ląstelių limfoma
M9714/3
Anaplazinė didelių ląstelių limfoma, T ląstelių ir nulinių ląstelių tipo
M9716/3
Hepatospleninė T-ląstelių limfoma
M9717/3
Intestininė T ląstelių limfoma
M9718/3
Pirminis odos CD30+ T ląstelių limfoproliferacinis sutrikimas
M9719/3
NK/T ląstelių limfoma, nosies ir nosies tipo
Pirmtakų limfoblastinė limfoma
M972
M9724/3
Sistemine EBV+ T ląstelių vaikystės limfoproliferacine liga
M9725/3
Į Hydroa vacciniforme panaši limfoma
M9726/3
Pirminė odos gama-delta T-ląstelių limfoma
M9727/3
Pirmtakų limfoblastinė limfoma, neklasifikuojama kitaip
M9728/3
B pirmtakų limfoblastinė limfoma
M9729/3
T pirmtakų limfoblastinė limfoma
Plazminių ląstelių navikai
M973
M9731/3
Plazmocitoma, neklasifikuojama kitaip
M9732/3
Dauginė mieloma
M9733/3
Plazminių ląstelių leukemija
M9734/3
Plazmocitoma, ekstrameduliarinė
M9735/3
Plazmablastinė limfoma
M9737/3
ALK teigiama didžiųjų B-ląstelių limfoma
M9738/3
Didžiųjų B-ląstelių limfoma sergant su HHV8 susijusia daugiacentre Kastlemano (Castleman) liga
Putliųjų ląstelių navikai
M974
M9740/1
Mastocitoma, neklasifikuojama kitaip
M9740/3
Putliųjų ląstelių sarkoma
M9741/1
Neagresyvi sisteminė mastocitozė
M9741/3
Piktybinė mastocitozė
M9742/3
Putliųjų ląstelių leukemija
Histiocitų ir antrinių limfoidinių organų ląstelių navikai
M975
M9750/3
Piktybinė histiocitozė
M9751/3
Langerhanso (Langerhans) ląstelių histiocitozė, neklasifikuojama kitaip
M9754/3
Langerhanso (Langerhans) ląstelių histiocitozė, diseminuota
M9755/3
Histiocitinė sarkoma
M9756/3
Langerhanso (Langerhans) ląstelių sarkoma
M9757/3
Persipinančių dendritinių ląstelių sarkoma
M9758/3
Folikulinė dendritinių ląstelių sarkoma
M9759/3
Fibroblastinosių retikulinių ląstelių navikas
Imunoproliferacinės ligos
M976
M9760/3
Imunoproliferacinė liga, neklasifikuojama kitaip
M9761/3
Valdenštremo (Waldenström) makroglobulinemija
M9762/3
Sunkiųjų grandinių liga, neklasifikuojama kitaip
M9764/3
Imunoproliferacinė plonosios žarnos liga
M9765/1
Nenustatytos svarbos monokloninė gamapatija
M9766/3
Angiocentrinis imunoproliferacinis pažeidimas
M9767/1
Angioimunoblastinė limfadenopatija
M9768/1
T-gama limfoproliferacinė liga
M9769/1
Imunoglobulinų kaupimo liga
Leukemijos, neklasifikuojamos kitaip
M980
M9800/3
Leukemija, neklasifikuojama kitaip
M9801/3
Ūminė leukemija, neklasifikuojama kitaip
M9805/3
Ūminė bifenotipinė leukemija
M9806/3
Mišraus fenotipo ūminė leukemija su t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1
M9807/3
Mišraus fenotipo ūminė leukemija su t(v;11q23); MLL persitvarkymas
M9808/3
Mišraus fenotipo ūminė leukemija, B/mielogeninė, neklasifikuojama kitaip
M9809/3
Mišraus fenotipo ūminė leukemija, T/mielogeninė, neklasifikuojama kitaip
Limfoidinės leukemijos
M981-M983
M9811/3
B limfoblastinė leukemija / limfoma, neklasifikuojama kitaip
M9812/3
B limfoblastinė leukemija / limfoma su t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1
M9813/3
B limfoblastinė leukemija / limfoma su t(v;11q23); MLL persitvarkymas
M9814/3
B limfoblastinė leukemija / limfoma su t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1 (ETV6-RUNX1)
M9815/3
B limfoblastinė leukemija / limfoma su hiperdiploidija
M9816/3
B limfoblastinė leukemija / limfoma su hipodiploidija (hipodiploidinė ALL)
M9817/3
B limfoblastinė leukemija / limfoma su t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH
M9818/3
B limfoblastinė leukemija / limfoma su t(1;19)(q23;p13.3); E2A-PBX1 (TCF3-PBX1)
M9820/3
Limfoidinė leukemija, neklasifikuojama kitaip
M9823/3
B ląstelių lėtinė limfocitinė leukemija / smulkių limfocitų limfoma
M9826/3
Berkito (Burkitt) ląstelių leukemija
M9827/3
Suaugusiųjų T ląstelių leukemija / limfoma
M9831/3
Didelių granulinių T ląstelių limfocitinė leukemija
M9832/3
Prolimfocitinė leukemija, neklasifikuojama kitaip
M9833/3
Prolimfocitinė leukemija, B ląstelių tipo
M9834/3
Prolimfocitinė leukemija, T ląstelių tipo
M9835/3
Pirmtakų limfoblastinė leukemija, neklasifikuojama kitaip
M9836/3
B pirmtakų limfoblastinė leukemija
M9837/3
T pirmtakų limfoblastinė leukemija
Mieloidinės leukemijos
M984-M993
M9840/3
Ūminė mieloidinė leukemija, M6 tipo
M9860/3
Mieloidinė leukemija, neklasifikuojama kitaip
M9861/3
Ūminė mieloidinė leukemija, neklasifikuojama kitaip
M9863/3
Lėtinė mieloidinė leukemija, neklasifikuojama kitaip
M9865/3
Ūminė mieloidinė leukemija su t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
M9866/3
Ūminė promielocitinė leukemija
M9867/3
Ūminė mielomonocitinė leukemija
M9869/3
Ūminė mieloidinė leukemija su inv(3)(q21;q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
M9870/3
Ūminė bazofilinė leukemija
M9871/3
Ūminė mieloidinė leukemija su nenormaliais kaulų čiulpų eozinofilais
M9872/3
Ūminė mieloidinė leukemija, minimalios diferenciacijos
M9873/3
Ūminė mieloidinė leukemija be ląstelių subrendimo
M9874/3
Ūminė mieloidinė leukemija su ląstelių brendimu
M9875/3
Lėtinė mielogeninė leukemija, BCR/ABL teigiama
M9876/3
Atipinė lėtinė mieloidinė leukemija, BCR/ABL neigiama
M9891/3
Ūminė monocitinė leukemija
M9895/3
Ūminė mieloidinė leukemija su mielodisplastiniais pakitimais
M9896/3
Ūminė mieloidinė leukemija, t(8;21)(q22;q22)
M9897/3
Ūminė mieloidinė leukemija, 11q23 anomalijos
M9898/1
Praeinanti anomali mielopoezė
M9898/3
Su Dauno (Down) sindromu susijusi mieloidinė leukemija
M9910/3
Ūminė megakarioblastinė leukemija
M9911/3
Ūminė mieloidinė leukemija (megakarioblastinė) su t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1
M9920/3
Su gydymu susijęs mieloidinis navikas
M9930/3
Mieloidinė sarkoma
M9931/3
Ūminė panmielozė su mielofibroze
Kitos leukemijos
M994
M9940/3
Plaukuotųjų ląstelių leukemija
M9945/3
Lėtinė mielomonocitinė leukemija, neklasifikuojama kitaip
M9946/3
Jaunatvinė (juvenilinė) mielomonocitinė leukemija
M9948/3
Agresyvi NK-ląstelių leukemija
Lėtiniai mieloproliferaciniai sutrikimai
M995-M996
M9950/3
Tikroji policitemija (Polycythaemia vera)
M9960/3
Mieloproliferacinis navikas, neklasifikuojamas kitaip
M9961/3
Pirminė mielofibrozė
M9962/3
Idiopatinė trombocitemija
M9963/3
Lėtinė neutrofilinė leukemija
M9964/3
Lėtinė eozinofilinė leukemija, neklasifikuojama kitaip
M9965/3
Mieloidiniai ir limfoidiniai navikai su PDGFRA persitvarkymu
M9966/3
Mieloidiniai navikai su PDGFRB persitvarkymu
M9967/3
Mieloidiniai ir limfoidiniai navikai su FGFR1 anomalijomis
Kiti hematologiniai sutrikimai
M997
M9970/1
Limfoproliferacinis sutrikimas, neklasifikuojamas kitaip
M9971/1
Limfoproliferacinis sutrikimas po transplantacijos
M9971/3
Polimorfinis limfoproliferacinis sutrikimas po transplantacijos
M9975/3
Mieloproliferacinis navikas, neklasifikuojamas
Mielodisplazinis sindromas
M998-M999
M9980/3
Refrakterinė anemija
M9982/3
Refrakterinė anemija su sideroblastais
M9983/3
Refrakterinė anemija su blastų pertekliumi
M9984/3
Refrakterinė anemija su blastų pertekliumi transformacijos stadijoje
M9985/3
Refrakterinė citopenija su daugiakilme displazija
M9986/3
Mielodisplazinis sindromas su 5q delecijos (5q-) sindromu
M9987/3
Su gydymu susijęs mielodisplazinis sindromas, neklasifikuojamas kitaip
M9989/3
Mielodisplazinis sindromas, neklasifikuojamas kitaip
M9991/3
Refrakterinė neutropenija
M9992/3
Refrakterinė trombocitopenija