10 SKYRIUS
VIRŠKINIMO SISTEMOS PROCEDŪROS
(850-1011 BLOKAI)
STEMPLĖ
TYRIMAI
850
Stemplės endoskopija
41816-00

Ezofagoskopija nelanksčiuoju endoskopu
Įtraukta:

ši procedūra atliekama per dirbtinę stomą

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekama ir biopsija (41822-00 [861])

30473-03

Ezofagoskopija

Ezofagoskopija lanksčiuoju endoskopu

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekama:
biopsija (30473-04 [861])
svetimkūnio pašalinimas (30478-10 [852])

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
851
Endoskopinis medžiagos įšvirkštimas į stemplės pažeidimo vietą
30476-04

Endoskopinis medžiagos įšvirkštimas į stemplės pažeidimo vietą ar stemplės audinį

Endoskopinė (sklerozuojančios) medžiagos injekcija (skleroterapija) į stemplės pažeidimo vietą

Įtraukta:
ši procedūra atliekama esant:
stemplės } išsiplėtusioms venoms
stemplės-skrandžio jungties  }
852
Svetimkūnio pašalinimas iš stemplės
41825-00

Ezofagoskopija nelanksčiuoju endoskopu, kai atliekamas svetimkūnio pašalinimas
30478-10

Ezofagoskopija, kai atliekamas svetimkūnio pašalinimas
853
Kitos stemplės uždėjimo, įterpimo arba pašalinimo procedūros
30490-00

Endoskopinis stemplės protezo įdėjimas

Endoskopinis stemplės stento įdėjimas:
išsiplečiančio
neišsiplečiančio

Įtraukta:

stemplės išplėtimas

30490-01

Endoskopinis stemplės protezo keitimas

Endoskopinis stemplės stento keitimas:
išsiplečiančio
neišsiplečiančio

Įtraukta:

stemplės išplėtimas

30490-02

Endoskopinis stemplės protezo šalinimas

Endoskopinis stemplės stento pašalinimas:
išsiplečiančio
neišsiplečiančio

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas ir keitimas (30490-01 [853])

INCIZIJA
854
Stemplės ir skrandžio jungties miotomija
Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama:
stemplinės angos plastika (30532-05 [863], 30532-01 [864], 30532-03 [865])
fundoplastika (30533-04 [863], 30533-00 [864], 30533-02 [865])
fundoplastika ir stemplinės angos plastika (30533-05 [863], 30533-01 [864], 30533-03 [865])

30532-00

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, laparoskopinė prieiga
30532-02

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, abdominalinė prieiga
30532-04

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, torakalinė prieiga
855
Kitos stemplės incizijos procedūros
30293-02

Ezofagotomija
SUARDYMAS
856
Stemplės suardymo procedūros
30478-22

Endoskopinis stemplės pažeidimo ar stemplės audinio suardymas

Endoskopinis (kartu su ezofagoskopija) stemplės pažeidimo ar audinio suardymas (kai kartu atliekama):
abliacija (Halo) (radiodažnuminė)
koaguliacija (Argono plazmos) (koaguliacija zondu)
diatermija
lazerinė koaguliacija

30476-02

Endoskopinis išsiplėtusių stemplės venų perrišimas

Endoskopinis išsiplėtusių stemplės-skrandžio jungties venų perrišimas

EKSCIZIJA
857
Stemplės rezekcija, pediatrinė
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekamas stemplės pakeitimas (43903-00 [866])
43906-00

Dalinė stemplės rezekcija, kai atliekama anastomozė, pediatrinė
43906-01

Visiška stemplės rezekcija, kai atliekama anastomozė, pediatrinė
858
Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir torakalinę mobilizaciją
Neįtraukta:

ši procedūra atliekama taikant mobilizaciją, abdominalinę ir:
cervikalinę (30541 [859])
transtorakalinę (30535-00, 30536 [860])

30545-00

Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir torakalinę mobilizaciją bei torakalinę anastomozę, storosios žarnos interpoziciją ir anastomozę
30545-01

Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir torakalinę mobilizaciją bei torakalinę anastomozę, naudojant Roux-en-Y rekonstrukciją
30550-00

Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir torakalinę mobilizaciją bei cervikalinę anastomozę, storosios žarnos interpoziciją ir anastomozę
30550-01

Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir torakalinę mobilizaciją bei cervikalinę anastomozę, naudojant Roux-en-Y rekonstrukciją
859
Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir cervikalinę mobilizaciją
Įtraukta:

įterpimas į priekinį ir užpakalinį tarpuplautį

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama taikant mobilizaciją, abdominalinę ir:
torakalinę (30545, 30550 [858])
transtorakalinę (30535-00, 30536 [860])

30541-00

Transhiatinis stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir cervikalinę mobilizaciją bei stemplės-skrandžio anastomozę
30541-01

Transhiatinis stemplės pašalinimas, taikant abdominalinę ir cervikalinę mobilizaciją bei stemplės-tuščiosios žarnos anastomozę
860
Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir transtorakalinę mobilizaciją
Neįtraukta:

ši procedūra atliekama taikant mobilizaciją, abdominalinę ir:
cervikalinę (30541 [859])
torakalinę (30545, 30550 [858])

30535-00

Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir transtorakalinę mobilizaciją bei torakalinę stemplės-skrandžio anastomozę
30536-00

Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir transtorakalinę mobilizaciją bei cervikalinę stemplės-skrandžio anastomozę
30536-01

Stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir transtorakalinę mobilizaciją bei cervikalinę ezofagostomiją
861
Kitos stemplės ekscizijos procedūros
41822-00

Ezofagoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir biopsija
30473-04

Ezofagoskopija ir biopsija
30478-13

Ezofagoskopija ir pažeidimo ekscizija
Endoskopinė stemplės polipektomija
90297-00

Endoskopinė stemplės gleivinės rezekcija
30559-00

Vietinė stemplės pažeidimo ekscizija
Stemplės polipektomija
30294-00

Cervikalinis stemplės pašalinimas
Įtraukta:

ezofagostomija
plastinė rekonstrukcija
tracheostomija

ATSTATYMAS
862
Stemplės išplėtimas
Pastaba:
atliekama esant susiaurėjimui
41828-00

Neendoskopinis stemplės išplėtimas
41831-00

Endoskopinis pneumatinis stemplės išplėtimas
41832-00

Endoskopinis balioninis stemplės išplėtimas
Įtraukta:
ši procedūra atliekama taikant intervencinius vaizdo gavimo metodus
41819-00

Kitos endoskopinės stemplės išplėtimo procedūros
Neįtraukta:

ši procedūra atliekama lazeriu (30478-22 [856])
ši procedūra, kai įdedamas protezas (30490-00 [853])

863
Stemplės ir skrandžio jungties miotomija ir atstatymas, laparoskopinis
30532-05

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, laparoskopinė prieiga, kai kartu atliekama stemplinės angos plastika
30533-04

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, laparoskopinė prieiga, kai kartu atliekama fundoplastika
30533-05

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, laparoskopinė prieiga, kai kartu atliekama fundoplastika ir stemplinės angos plastika
864
Stemplės ir skrandžio jungties miotomija ir atstatymas, abdominalinis
Neįtraukta:
ši procedūra atliekama per laparoskopinę prieigą (30532-00 [854], 30532-05, 30533 [863])
30532-01

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, abdominalinė prieiga, kai kartu atliekama stemplinės angos plastika
30533-00

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, abdominalinė prieiga, kai kartu atliekama fundoplastika
30533-01

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, abdominalinė prieiga, kai kartu atliekama fundoplastika ir stemplinės angos plastika
865
Stemplės ir skrandžio jungties miotomija ir atstatymas, torakalinis
Neįtraukta:

ši procedūra atliekama per laparoskopinę prieigą (30532-00 [854], 30532-05, 30533 [863])

30532-03

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, torakalinė prieiga, kai kartu atliekama stemplinės angos plastika
30533-02

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, torakalinė prieiga, kai kartu atliekama fundoplastika
30533-03

Stemplės ir skrandžio jungties miotomija, torakalinė prieiga, kai kartu atliekama fundoplastika ir stemplinės angos plastika
866
Stemplės atrezijos korekcija
Neįtraukta:

ezofagostomija (30293-00 [867])

43855-00

Vėlyva pirminė stemplės atrezijos anastomozė
Papildomai koduoti, jei atlikta:

stomos uždarymas (30293-01 [867])

43843-00

Stemplės atrezijos korekcija
Įtraukta:

anastomozė

43843-01

Stemplės atrezijos korekcija, kai kartu atliekamas distalinės trachėjos-stemplės fistulės uždarymas

Stemplės atrezijos korekcija, kai kartu atliekamas:
bronchų-stemplės fistulės uždarymas
trachėjos-stemplės fistulės uždarymas, nepatikslintas

Įtraukta:

anastomozė

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas kelių distalinių trachėjos-stemplės fistulių uždarymas (43843-02 [866])

43843-02

Stemplės atrezijos korekcija, kai kartu atliekamas proksimalinių arba kelių trachėjos-stemplės fistulių uždarymas

Stemplės atrezijos korekcija, kai kartu atliekamas kelių distalinių trachėjos-stemplės fistulių uždarymas

Įtraukta:

anastomozė

43903-00

Stemplės vientisumo atstatymas, naudojant žarną, pediatrinis
Įtraukta:

stemplės rezekcija

Pastaba:

ši procedūra, taikoma esant stemplės:
atrezijai
susiaurėjimui

Papildomai koduoti, jei atlikta:

mikrochirurginė kraujagyslių anastomozė (žr. [1695] bloką)
nervų atstatymas (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83])

867
Kitos stemplės atstatymo procedūros
30293-00

Ezofagostomija

Laikinas stemplės maišelio išėmimas
Išorinės stemplės fistulės suformavimas

30293-01

Ezofagostomos uždarymas (stemplės vientisumo atstatymas)
Įtraukta:
plastinė rekonstrukcija
30560-00

Stemplės perforacijos užsiuvimas
30606-00

Stemplės transekcija stapleriu
Įtraukta:
devaskuliarizacija
90300-00

Stemplės duplikacijos atstatymas
Stemplės duplikacijos cistos ekscizija
REKONSTRUKCIJA
868
Stemplės rekonstrukcijos procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

mikrochirurginė kraujagyslių anastomozė (žr. [1695] bloką)
nervų atstatymas (39300-00, 39306-00, 39315-00, 39318-00 [83])

Neįtraukta:

stemplės  vientisumo atstatymas, naudojant žarną, pediatrinis (43903-00 [866])

30554-00

Ezofagektomija ir rekonstrukcija laisvu tuščiosios žarnos lopu
30554-01

Ezofagektomija ir rekonstrukcija kitu laisvu lopu

Ezofagektomija ir rekonstrukcija šiuo laisvu lopu:
storosios žarnos
stipininiu dilbio

90954-00

Kitos stemplės rekonstrukcijos procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

lopas (žr. [1671][1674] blokus)

KITOS PROCEDŪROS
869
Kitos stemplės procedūros
38456-20

Kitos intratorakalinės stemplės procedūros
90301-00

Kitos stemplės procedūros
SKRANDIS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
870
Skrandžio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
30478-07

Endoskopinis medžiagos įšvirkštimas į skrandžio arba dvylikapirštės žarnos pažeidimo vietą

Endoskopinė sklerozuojančios medžiagos injekcija (skleroterapija) į skrandžio ar dvylikapirštės žarnos pažeidimą

Įtraukta:
ši procedūra, taikoma:
dvylikapirštės žarnos } išsiplėtusios venos
skrandžio }
Neįtraukta:

stemplės ir skrandžio jungties pažeidimas (-ai) (30476-04 [851])

30483-00

Perkutaninės neendoskopinės gastrostomijos "sagutės" įterpimas
Neendoskopinės gastrostomijos „sagutės“ keitimas
30481-00

Pradinis perkutaninio endoskopinio gastrostomijos [PEG] vamzdelio įdėjimas
30482-00

Pakartotinis perkutaninio endoskopinio gastrostomijos [PEG] vamzdelio įdėjimas
Perkutaninio endoskopinio gastrostomijos [PEG] vamzdelio keitimas
30478-08

Gastrostomijos vamzdelio pašalinimas

Pašalinimas:
neendoskopinės gastrostomijos „sagutės“
perkutaninio endoskopinio gastrostomijos [PEG] vamzdelio

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas:
neendoskopinės gastrostomijos „sagutės“ (30483-00 [870])
perkutaninio endoskopinio gastrostomijos vamzdelio (30482-00 [870])

INCIZIJA
871
Gastrotomija
30375-06

Gastrotomija
30375-15

Gastrotomija, kai kartu atliekamas svetimkūnio pašalinimas
872
Vagotomija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

  skrandžio ir dvylikapirštės žarnos kraujavimo stabdymas (30505-00 [874], 30509-00 [880])

30496-00

Selektyvi vagotomija

Kamieninė vagotomija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

lokalaus skrandžio pažeidimo ekscizija (30520-00 [880])

Neįtraukta:
ši procedūra atliekama kartu su:
gastroenterostomija (30496-02 [884])
skrandžio rezekcija ir anastomoze:
  skrandžio-dvylikapirštės žarnos (30497-00 [877], 30503-03 [878])
  skrandžio-tuščiosios žarnos (30497-01 [877], 30503-04 [878])
  Roux-en-Y rekonstrukcijos (30497-02 [877], 30503-05 [878])
30499-00

Selektyvi proksimalinė vagotomija
Neįtraukta:

ši procedūra taikoma, kai kartu atliekamas:
prievarčio išplėtimas (30502-00 [884])
dvylikapirštės žarnos plastika (30500-00 [884])

873
Kitos skrandžio incizijos procedūros
43930-00

Piloromiotomija
30375-22

Transabdominalinė gastroskopija
SUARDYMAS
874
Skrandžio suardymo procedūros
30505-00

Kraujavimo iš peptinės opos stabdymas
Įtraukta:

pleištinė rezekcija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

vagotomija:
  selektyvi proksimalinė (30499-00 [872], 30500-00, 30502-00 [884])
  selektyvi [kamieninė] (30496-00 [872], 30496 [884])
Neįtraukta:

ši procedūra atliekama skrandžio rezekcijos metu (30509-00 [880])

30476-03

Endoskopinis išsiplėtusių skrandžio venų perrišimas
EKSCIZIJA
875
Skrandžio rezekcija
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama selektyvi [kamieninė] vagotomija (30497 [877], 30503 [878])
30518-00

Distalinė skrandžio rezekcija ir skrandžio-dvylikapirštės žarnos anastomozė
30518-01

Distalinė skrandžio rezekcija ir skrandžio-tuščiosios žarnos anastomozė
30518-02

Proksimalinė skrandžio rezekcija ir stemplės-skrandžio anastomozė
876
Skrandžio rezekcija po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės opos
Pastaba:
atliekama tik jei anksčiau buvo atlikta skrandžio rezekcija, vagotomija ar panaši operacija dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos
Neįtraukta:
ši procedūra atliekama kartu su selektyvia [kamienine] vagotomija (30503 [878])
30503-00

Skrandžio rezekcija ir skrandžio-dvylikapirštės žarnos anastomozė po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos
30503-01

Skrandžio rezekcija ir skrandžio-tuščiosios žarnos anastomozė po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos
30503-02

Skrandžio rezekcija ir Roux-en-Y rekonstrukcija po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos
877
Selektyvi vagotomija ir skrandžio rezekcija

Kamieninė vagotomija ir skrandžio rezekcija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

skrandžio ir dvylikapirštės žarnos kraujavimo stabdymas (30505-00 [874], 30509-00 [880])

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos (30503 [878])

30497-00

Selektyvi vagotomija ir skrandžio rezekcija bei skrandžio-dvylikapirštės žarnos anastomozė
30497-01

Selektyvi vagotomija ir skrandžio rezekcija bei skrandžio-tuščiosios žarnos anastomozė
30497-02

Selektyvi vagotomija ir skrandžio rezekcija bei Roux-en-Y rekonstrukcija
878
Selektyvi vagotomija ir skrandžio rezekcija po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos
Kamieninė vagotomija po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos
Pastaba:
atliekama tik jei anksčiau buvo atlikta vagotomija, skrandžio rezekcija ar panaši operacija dėl skrandžio bei dvylikapirštės žarnos opos
30503-03

Selektyvi vagotomija ir skrandžio rezekcija bei skrandžio-dvylikapirštės žarnos anastomozė po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos
30503-04

Selektyvi vagotomija ir skrandžio rezekcija bei skrandžio-tuščiosios žarnos anastomozė po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos
30503-05

Selektyvi vagotomija ir skrandžio rezekcija bei Roux-en-Y rekonstrukcija po ankstesnės operacijos dėl skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos
879
Kitos skrandžio šalinimo operacijos
Įtraukta:

anastomozė
splenektomija

30523-00

Subtotalinė skrandžio rezekcija

Radikali subtotalinė skrandžio rezekcija

Įtraukta:

distalinė kasos rezekcija
išplėstinė limfadenektomija

Neįtraukta:

vertikali skrandžio rezekcija nutukimui gydyti (30511-09, 30511-10, 30512-01, 30512-02, 90940-00, 90941-00 [889])

30521-00

Gastrektomija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

stemplės pašalinimas, atliekant abdominalinę ir transtorakalinę mobilizaciją (žr. [860] bloką)

30524-00

Radikali gastrektomija
Įtraukta:

distalinė kasos rezekcija
išplėstinė limfadenektomija

Neįtraukta:

radikali subtotalinė skrandžio rezekcija (30523-00 [879])

880
Kitos skrandžio ekscizijos procedūros
30075-12

Skrandžio biopsija
30520-00

Lokalaus skrandžio pažeidimo ekscizija
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama skrandžio rezekcija (30518 [875])
90297-01

Endoskopinė skrandžio gleivinės rezekcija
30509-00

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos kraujavimo stabdymas, atliekant skrandžio rezekciją
Neįtraukta:
ši procedūra atliekama taikant pleištinę rezekciją (30505-00 [874])
ATSTATYMAS
881
Gastrostomija, gastroenterostomija arba gastrogastrostomija
30375-07

Gastrostomija
90302-00

Gastrostomija, su maitinamuoju transanastomoziniu vamzdeliu
30515-00

Gastroenterostomija
Įtraukta:

gastroduodenostomija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

 skrandžio ir tuščiosios žarnos apylankos operacija nutukimui gydyti (30512-00, 30512-03 [889])

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama:
pankreatoduodeninė rezekcija (30584-00 [978])
selektyvinė [kamieninė] vagotomija (30496-02 [884])

30375-31

Gastrogastrostomija
Įtraukta:

anastomozė

Pastaba:

Atliekama esant skrandžio striktūrai

882
Endoskopinis skrandžio susiaurėjimo išplėtimas
30475-00

Endoskopinis skrandžio susiaurėjimo išplėtimas
Neįtraukta:
ši procedūra atliekama esant skrandžio-dvylikapirštės žarnos susiaurėjimui (30475-01 [882])
30475-01

Endoskopinis skrandžio-dvylikapirštės žarnos susiaurėjimo išplėtimas
Neįtraukta:
ši procedūra atliekama esant skrandžio susiaurėjimui (30475-00 [882])
883
Piloroplastika
30375-13

Piloroplastika
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama selektyvi [kamieninė] vagotomija (30496-00 [872], 30496-01 [884])
884
Kitos vagotomijos ir atstatymo procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos kraujavimo stabdymas (30505-00 [874], 30509-00 [880])

30496-02

Selektyvi vagotomija ir gastroenterostomija

Kamieninė vagotomija ir gastroenterostomija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

lokalaus skrandžio pažeidimo ekscizija (30520-00 [880])

30496-01

Selektyvi vagotomija ir piloroplastika

Kamieninė vagotomija ir piloroplastika

Papildomai koduoti, jei atlikta:

Lokalaus skrandžio pažeidimo ekscizija (30520-00 [880])

30502-00

Selektyvi proksimalinė vagotomija, kai kartu atliekamas prievarčio išplėtimas
30500-00

Selektyvi proksimalinė vagotomija ir dvylikapirštės žarnos plastika
886
Fundoplastika
Papildomai koduoti, jei atlikta:

gastrostomija (30375-07 [881])

30530-00

Fundoplastika ir kardiopeksija
30527-00

Fundoplastika, laparoskopinė prieiga
Nissen’o laparoskopinė fundoplikacija
30527-01

Fundoplastika, laparoskopinė prieiga, kai kartu atliekama stemplinės angos plastika
Nissen’o laparoskopinė fundoplikacija, kai kartu atliekama stemplinės angos plastika
30527-02

Fundoplastika, abdominalinė prieiga
Nissen’o fundoplikacija
30527-03

Fundoplastika, abdominalinė prieiga, kai kartu atliekama stemplinės angos plastika
Nissen’o fundoplikacija, kai kartu atliekama stemplinės angos plastika
30529-00

Fundoplastika, abdominalinė prieiga, kai kartu atliekama stemplės plastika
Įtraukta:
stemplės ilginimas
30527-04

Fundoplastika, transtorakalinė prieiga
30527-05

Fundoplastika, transtorakalinė prieiga, kai kartu atliekama stemplinės angos plastika
30529-01

Fundoplastika, transtorakalinė prieiga, kai kartu atliekama stemplės plastika
Įtraukta:
stemplės ilginimas
30527-06

Fundoplastika, transoralinė prieiga

Endoliuminalinė fundoplikacija (ELF)

Įtraukta:

stemplinės angos (hiatinės išvaržos) operacija

31466-00

Fundoplastikos revizija
887
Kitos skrandžio atstatymo procedūros
90296-00

Endoskopinis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opos ar kito kraujavimo stabdymas

Endoskopinis:
(dvylikapirštės žarnos) (skrandžio) opos ar kraujuojančios kraujagyslės perspaudimas (angl. clipping)
Mallory-Weiss’o įplyšimo susiuvimas

90342-02

Skrandžio įplyšimo susiuvimas

Gastrorafija
Mallory-Weiss’o įplyšimo kraštų susiuvimas

30375-10

Perforuotos opos užsiuvimas

Kraštų susiuvimas:
perforuotos opos divertikulo
perforuotos (dvylikapirštės žarnos) (skrandžio) opos

90339-00

Gastrostomijos uždarymas (skrandžio vientisumo atstatymas)
30375-12

Skrandžio atsukimas
90303-00

Skrandžio duplikacijos atstatymas

Skrandžio duplikacijos cistos ekscizija
Prievarčio duplikacijos atstatymas

90304-00

Kitos skrandžio atstatymo procedūros
REKONSTRUKCIJA
888
Skrandžio rekonstrukcijos procedūros
30517-00

Piloroplastikos rekonstrukcija
30517-01

Gastroenterostomijos rekonstrukcija
Gastroduodenostomijos rekonstrukcija
KITOS PROCEDŪROS
889
Procedūros, atliekamos diagnozavus nutukimą
Neįtraukta:

implantuojama skrandžio stimuliacija (vagalinis blokas) (39134-01 [1604])

30511-09

Laparoskopinė vertikali skrandžio rezekcija
Laparoskopinė:
vertikali skrandžio rezekcija su juosta
skrandžio rezekcija:
  išilginė
  vamzdžio formos
  vertikali
Įtraukta:

diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija

Pastaba:

gali būti atlikta kaip pirmojo etapo operacija iš numatytų dviejų etapų operacijos

Papildomai koduoti, jei atlikta:

procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

Neįtraukta:

ši operacija, kai kartu atliekama tulžies ir kasos apylankos operacija (30512-01 [889])

30511-10

Vertikali skrandžio rezekcija

Vertikali skrandžio rezekcija su juosta
Skrandžio rezekcija:
išilginė
vamzdžio formos
vertikali

Įtraukta:

diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija

Pastaba:

gali būti atlikta kaip pirmojo etapo operacija iš numatytų dviejų etapų operacijos

Papildomai koduoti, jei atlikta:

procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

Neįtraukta:

ši operacija, kai kartu atliekama tulžies ir kasos apylankos operacija (30512-02 [889])

30511-13

Laparoskopinis skrandžio apjuosimas juosta

Laparoskopinis:
skrandžio apjuosimas reguliuojama juosta (LSARJ)
skrandžio apjuosimas  nereguliuojama (fiksuota) juosta (LSANJ)

Įtraukta:

diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija
skrandžio juostos sutvirtinimas
skrandžio juostos rezervuaro uždėjimas
tinklelis (marlex)

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (30511-11 [889])

30511-14

Skrandžio apjuosimas juosta

Skrandžio apjuosimas juosta:
reguliuojama (AGB)
nereguliuojama (fiksuota) (NGB)
neklasifikuojamo kitaip
Skrandžio apjuosimas juosta, atliekant laparotomiją

Įtraukta:

diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija
skrandžio juostos rezervuaro (kameros) įdėjimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (30511-12 [889])

30512-03

Laparoskopinė skrandžio ir tuščiosio žarnos apylankos operacija
Laparoskopinė:
su juosta }
su kilpa  } skrandžio ir tuščiosios žarnos apylankos operacija
"mini"  }
su Roux-en-Y (LRYGB) jungtimi }
Įtraukta:

anastomozė
diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija
gastroenterinio susiaurėjimo (striktūros) išplėtimas

Pastaba:

gali būti atlikta kaip antrojo etapo operacija iš numatytų dviejų etapų operacijos

Papildomai koduoti, jei atlikta:

gastroenterostomija (30515-00 [881])
procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

Neįtraukta:

ši operacija, kai kartu atliekama tulžies ir kasos apylankos operacija (30512-01 [889])

30512-00

Skrandžio ir tuščiosios žarnos apylankos operacija
su juosta }
su kilpa  }
"mini"  } skrandžio ir tuščiosios žarnos apylankos operacija
su Roux-en-Y (LRYGB) jungtimi }
Įtraukta:

anastomozė
diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija
gastroenterinio susiaurėjimo (striktūros) išplėtimas

Pastaba:

gali būti atlikta kaip antrojo etapo operacija iš numatytų dviejų etapų operacijos

Papildomai koduoti, jei atlikta:

gastroenterostomija (30515-00 [881])
procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

Neįtraukta:

ši operacija, kai kartu atliekama tulžies ir kasos apylankos operacija (30512-02 [889])

30512-01

Laparoskopinė tulžies ir kasos apylankos operacija

Laparoskopinė:
tulžies ir kasos apylankos operacija su dvylikapirštės žarnos atskyrimu [LBPD-DS]
dvylikapirštės žarnos atskyrimas [LDS]
Skopinaro operacija

Įtraukta:

anastomozė
cholecistektomija
diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija
distalinė skrandžio rezekcija
skrandžio ir tuščiosios žarnos apylankos operacija
vertikali skrandžio rezekcija

Pastaba:

gali būti atlikta kaip antrojo etapo operacija iš numatytų dviejų etapų operacijos

Papildomai koduoti, jei atlikta:

gastroenterostomija (30515-00 [881])
procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

30512-02

Tulžies ir kasos apylankos operacija

Tulžies ir kasos apylankos operacija su dvylikapirštės žarnos atskyrimu [BPD-DS]
Dvylikapirštės žarnos atskyrimas
Skopinaro operacija

Įtraukta:

anastomozė
cholecistektomija
diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija
distalinė skrandžio rezekcija
skrandžio apylankos operacija
vertikali skrandžio rezekcija

Pastaba:

gali būti atlikta kaip antrojo etapo operacija iš numatytų dviejų etapų operacijos

Papildomai koduoti, jei atlikta:

gastroenterostomija (30515-00 [881])
procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

30511-06

Laparoskopinė gastroplastika
Laparoskopinė:
skrandžio:
  plikacija (įvyniojimas)
  sukabinimas mechanine siūle
  susiuvimas
vertikalioji gastroplastika su juosta [VBG]
Įtraukta:

diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

30511-07

Endoskopinė gastroplastika
Endoluminalinė:
skrandžio:
  plikacija (įvyniojimas)
  sukabinimas mechanine siūle
  susiuvimas
vertikalioji gastroplastika su juosta [VBG]
Įtraukta:

diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

30511-08

Gastroplastika

Skrandžio:
plikacija (įvyniojimas)
sukabinimas mechanine siūle
susiuvimas
Gastroplastika, atliekant laparotomiją
Vertikalioji gastroplastika su juosta  [VBG]

Įtraukta:

diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

90940-00

Dvylikapirštės ir tuščiosios žarnos apylankos operacija [DJ bypass]
Įtraukta:

vertikali skrandžio rezekcija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

90941-00

Klubinės žarnos interpozicija
Įtraukta:

vertikali skrandžio rezekcija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

90950-02

Endoskopinis prietaiso į skrandį įterpimas
Įterpimas:
skrandžio } baliono ar pūslės
intragastrinio }
90950-03

Endoskopinis prietaiso iš skrandžio šalinimas
Šalinimas:
skrandžio  } baliono ar pūslės
intragastrinio  }
Neįtraukta:

skrandžio juostos pašalinima (90942-02 [889])

30511-11

Laparoskopinė skrandžio apjuosimo juosta revizija
Laparoskopinis:
reguliavimas   }
keitimas (pašalinimas ir pakartotinas uždėjimas) } skrandžio juostos
repozicija }
Įtraukta:

diafragmos  (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija

Neįtraukta:

skrandžio juostos reguliavimas atliekant skysčio įšvirkštimą arba pašalinimą iš rezervuaro (kameros) (31587-00 [1895])

30511-12

Skrandžio apjuosimo juosta revizija
Reguliavimas    }
Keitimas (pašalinimas ir pakartotinas uždėjimas ) } skrandžio juostos, atliekant laparotomiją
Repozicija }
Įtraukta:

diafragmos (kojyčių) (hiatinės išvaržos) operacija

Neįtraukta:

skrandžio juostos reguliavimas atliekant skysčio įšvirkštimą arba pašalinimą iš  rezervuaro (kameros) (31587-00 [1895])

90942-01

Laparoskopinis skrandžio juostos pašalinimas

Laparoskopinis skrandžio juostos pašalinimas:
reguliuojamos
nereguliuojamos (fiksuotos)

Įtraukta:

implantuotos skrandžio juostos rezervuaro/vartų pašalinimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (30511-11 [889])

90942-02

Endoskopinis skrandžio juostos pašalinimas

Endoskopinis skrandžio juostos pašalinimas:
reguliuojamos
nereguliuojamos (fiksuotos)

Įtraukta:

implantuotos skrandžio juostos rezervuaro/vartų pašalinimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

skrandžio juostos uždėjimas (30511-13, 30511-14 [889])

90942-00

Skrandžio juostos pašalinimas
Skrandžio juostos pašalinimas:
reguliuojamos } atliekant laparotomiją
nereguliuojamos (fiksuotos)  }
Įtraukta:

implantuotos skrandžio juostos rezervuaro/vartų pašalinimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (30511-12 [889])

31590-00

Skrandžio juostos rezervuaro revizija
Reguliavimas }
Atstatymas }
Keitimas } implantuoto rezervuaro (vartų)
Repozicija  }
Neįtraukta:

skrandžio juostos reguliavimas atliekant skysčio įšvirkštimą arba pašalinimą rezervuaro (vartų) (31587-00 [1895])

31441-01

Skrandžio juostos rezervuaro pašalinimas

Implantuoto rezervuaro/vartų pašalinimas

Neįtraukta:

keitimas (31590-00 [889])
ši procedūra, kai kartu atliekamas skrandžio juostos pašalinimas (90942 [889])

90943-01

Kitos laparoskopinės procedūros, taikomos nutukimui gydyti
Papildomai koduoti, jei atlikta:

procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

90943-02

Kitos endoskopinės procedūros, taikomos nutukimui gydyti

Endoliuminalinis susiaurinimas ("rankovė")

Papildomai koduoti, jei atlikta:

procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

90943-00

Kitos atviros procedūros, taikomos nutukimui gydyti

Kitos procedūros, taikomos nutukimui gydyti, atliekant laparotomiją

Papildomai koduoti, jei atlikta:

procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija (30514-01 [889])

30514-01

Procedūros, taikomos nutukimui gydyti, revizija

Revizija (pakartotina operacija):
tulžies ir kasos apylankos
dvylikapirštės ir tuščiosios žarnos apylankos
skrandžio ir tuščiosio žarnos apylankos
gastroplastikos
klubinės žarnos interpozicijos
vertikalios  skrandžio rezekcijos

Pirmiausia koduoti:

atliktą nutukimo gydymo procedūrą (-as) (žr. [889] bloką)

Neįtraukta:

skrandžio juostos revizija:
neklasifikuojama kitaip (30511-11, 30511-12 [889])
rezervuaro (31590-00 [889])

890
Kitos skrandžio procedūros
90305-00

Kitos skrandžio procedūros
PLONOJI ŽARNA
TYRIMAI
891
Plonosios žarnos chirurginis ištyrimas
30581-01

Dvylikapirštės žarnos chirurginis ištyrimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas pažeidimo pašalinimas (30580-00 [896])

32095-00

Endoskopinis plonosios žarnos ištyrimas per dirbtinę stomą
Įtraukta:

biopsija

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
892
Plonosios žarnos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
Įtraukta:

dviejų balionų enteroskopija

30487-00

Plonosios žarnos intubavimas
Įtraukta:
biopsija
30478-05

Perkutaninė endoskopinė jejunostomija
90306-00

Laparoskopinis maitinamojo jejunostomijos vamzdelio įvedimas
31462-00

Maitinamojo jejunostomijos vamzdelio įvedimas
92068-00

Endoskopinis dvylikapirštės žarnos protezo įvedimas

Endoskopinis dvylikapirštės žarnos stento įvedimas:
metalinio (Wallstent)
plastikinio

Įtraukta:

dvylikapirštės žarnos išplėtimas

92068-01

Endoskopinis dvylikapirštės žarnos protezo keitimas

Endoskopinis dvylikapirštės žarnos stento keitimas:
metalinio (Wallstent)
plastikinio

Įtraukta:

dvylikapirštės žarnos išplėtimas

92068-02

Endoskopinis dvylikapirštės žarnos protezo pašalinimas

Endoskopinis dvylikapirštės žarnos stento pašalinimas:
metalinio (Wallstent)
plastikinio

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas pašalinimas (92068-01 [892])

INCIZIJA
893
Enterotomija
30375-03

Plonosios žarnos enterotomija

Duodenotomija
Ileotomija
Jejunotomija

Įtraukta:

akmenų šalinimas

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama intraoperaciniu endoskopiniu būdu tiriant plonąją žarną (30568-00 [893])

30568-00

Endoskopinis plonosios žarnos ištyrimas, atliekant intraoperacinę enterotomiją
894
Kitos plonosios žarnos incizijos procedūros
30569-00

Endoskopinis plonosios žarnos ištyrimas, atliekant laparotomiją
Įtraukta:

biopsija

EKSCIZIJA
895
Plonosios žarnos rezekcija
30566-00

Plonosios žarnos rezekcija ir anastomozė

Mekelio divertikulo šalinimas su plonosios žarnos rezekcija ir anastomoze

30565-00

Plonosios žarnos rezekcija ir stomos suformavimas
896
Kitos plonosios žarnos ekscizijos procedūros
30075-13

Plonosios žarnos biopsija
30580-00

Dvylikapirštės žarnos pažeidimo ekscizija
Įtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas chirurginis ištyrimas

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekant panendoskopiją (30478 [1008])

30375-09

Mekelio (Meckel) divertikulo ekscizija
Neįtraukta:

ši procedūra,  kai kartu atliekama plonosios žarnos rezekcija su anastomoze (30566-00 [895])

ATSTATYMAS
897
Plonosios žarnos stomos
32069-00

Ileostomos rezervuaro formavimas

Sulaikomosios ileostomos formavimas

Įtraukta:

esamos ileostomos konversija
žarnos atskyrimas ir rezekcija

Neįtraukta:

ši procedūra, taikoma atliekant šlapimo sistemos rezervuaro operacijas (36600-02, 36606 [1129])

30375-29

Laikinoji ileostoma

Kilpinė ileostoma

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama kartu su:
kolektomija, visiška (totalinė) (32009-00 [913])
proktokolektomija, visiška (totalinė) (32015-00, 32051-01 [936])

30375-01

Kitos enterostomijos procedūros

Duodenostomija
Nuolatinė ileostomija

Neįtraukta:

ileostomija, kai kartu atliekama:
kolektomija, visiška (totalinė) (32009-00 [913])
proktokolektomija, visiška (totalinė) (32015-00 [936])
jejunostomija (31462-00, 90306-00 [892])

30515-01

Enterokolostomija

Ileokolinė anastomozė

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekama:
rezekcija (30515-03, 30515-04 [913])
rezekcija su stomos formavimu (30515-05, 30515-06 [913])

30515-02

Enteroenterostomija

Roux-en-Y rekonstrukcija

Neįtraukta:

duodenoduodenostomija (43807-00 [897])
duodenojejunostomija (43807-00 [897])
ši procedūra, kai kartu atliekama skrandžio rezekcija (30503-02 [876], 30497-02 [877], 30503-05 [878])

43807-00

Duodenoduodenostomija
Duodenojejunostomija dėl naujagimių atrezijos arba stenozės
898
Plonosios žarnos šalinimo procedūros
30375-08

Plonosios žarnos invaginacijos šalinimas
30375-18

Plonosios žarnos užsisukimo šalinimas
899
Plonosios žarnos stomos uždarymo operacijos
Įtraukta:

stomos galo (esančio išorėje) ir distalinės žarnos dalies rezekcija (atnaujinimas) (sutrumpinimas) prieš formuojant anastomozę

30562-00

Kilpinės ileostomos uždarymas

Laikinosios ileostomos uždarymas

Įtraukta:

žarnų vientisumo atstatymas (anastomozė)

30562-01

Ileostomos uždarymas ir žarnos vientisumo atstatymas, be rezekcijos

Ileostomos uždarymas, neklasifikuojamas kitaip

Papildomai koduoti, jei atlikta:

sąaugų atskyrimas (30378-00 [986]

Neįtraukta:

kilpinės ileostomos (laikinosios) uždarymas (30562-00 [899])
ši procedūra, atliekama:
po Hartmann’o operacijos (32033-00 [917])
su atkuriamąja proktektomija (tiesiosios žarnos rezekcija) (32060-00 [934])

30562-04

Kitos plonosios žarnos stomos uždarymas
Įtraukta:

žarnos vientisumo atstatymas (anastomozė)

Papildomai koduoti, jei atlikta:

sąaugų atskyrimas (30378-00 [986])

900
Plonosios žarnos atstatymo procedūros
Įtraukta:

žarnos trumpinimas

43810-00

Plonosios žarnos atstatymas, atliekant vieną anastomozę
43810-01

Plonosios žarnos atstatymas, atliekant kelias anastomozes
901
Kitos plonosios žarnos atstatymo procedūros
30564-00

Plonosios žarnos susiaurėjimo plastika
30375-24

Plonosios žarnos susiuvimas
90340-00

Plonosios žarnos fistulės uždarymas
Įtraukta:
dvylikapirštės žarnos fistulė
Neįtraukta:
enterokutaninė plonosios žarnos fistulė (30382 [901])
30382-01

Perkutaninis plonosios žarnos enterokutaninės fistulės uždarymas

Fibrino klijų uždėjimas ant plonosios žarnos enterokutaninės fistulės

30382-00

Radikalus plonosios žarnos enterokutaninės fistulės uždarymas

Enterokutaninė fistulektomija

Įtraukta:

išplėstinė žarnos disekcija ir rezekcija

30375-19

Kitos plonosios žarnos atstatymo procedūros
REVIZIJA
902
Stomos ir ileostomijos rezervuaro revizija
30563-00

Plonosios žarnos stomos revizija
Plonosios žarnos stomos performavimas
32069-01

Ileostomijos rezervuaro revizija
KITOS PROCEDŪROS
903
Kitos plonosios žarnos procedūros
90307-00

Kitos plonosios žarnos procedūros
STOROJI ŽARNA
TYRIMAI
904
Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama ekscizija (32075-01, 32078-00, 32081-00 [910])
32075-00

Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu
905
Fibrokolonoskopija
Kolonoskopija per dirbtinę stomą
32084-00

Fibrokolonoskopija iki kepenų linkio

Sigmoidoskopija lanksčiuoju endoskopu
Trumpoji kolonoskopija

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama už kepenų linkio (32090 [905] ir [911], 32093-00 [911])
ši procedūra atliekama kartu su:
biopsija (32084-01 [911])
polipektomija (32087-00 [911])

32084-02

Fibrokolonoskopija iki kepenų linkio, kai atliekamas dažomosios medžiagos įšvirkštimas
Chromoendoskopija iki kepenų linkio
32090-00

Fibrokolonoskopija iki aklosios žarnos

Ilgoji kolonoskopija

Įtraukta:

klubinės žarnos apžiūra

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama kartu su:
biopsija (32090-01 [911])
polipektomija (32093-00 [911])

32090-02

Fibrokolonoskopija iki aklosios žarnos, kai atliekamas dažomosios medžiagos įšvirkštimas
Chromoendoskopija iki aklosios žarnos
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
906
Storosios žarnos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
32186-00

Intraoperacinis gaubtinės žarnos plovimas
Pilnas gaubtinės žarnos plovimas
32023-00

Endoskopinis gaubtinės žarnos protezo įdėjimas

Endoskopinis gaubtinės žarnos stento įdėjimas

32023-01

Endoskopinis gaubtinės žarnos protezo keitimas
Endoskopinis:
keitimas  } gaubtinės žarnos stento
revizija }
32023-02

Endoskopinis gaubtinės žarnos protezo šalinimas

Endoskopinis gaubtinės žarnos stento šalinimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (32023-01 [906])

INCIZIJA
907
Storosios žarnos incizijos procedūros
30375-02

Kolotomija
30375-23

Endoskopinis storosios žarnos ištyrimas, atliekant laparotomiją
SUARDYMAS
908
Storosios žarnos suardymo procedūros
30479-02

Endoskopinė lazerinė storosios žarnos terapija

Endoskopinė lazerinė terapija, gaubtinės žarnos:
gerybinių kraujagyslių pažeidimų
naviko
susiaurėjimo

90308-00

Endoskopinis storosios žarnos pažeidimo ar audinio suardymas
Endoskopinė (kolonoskopija su):
koaguliacija (Argono plazma)
kraujavimo iš storosios žarnos stabdymu
storosios žarnos pažeidimo (audinio) destrukcija:
  abliacija
  koaguliacija (Argono plazma)
  sklerozuojančios medžiagos injekcija (skleroterapija)
Neįtraukta:

ši procedūra atliekama lazeriu (30479-02 [908])

EKSCIZIJA
909
Storosios žarnos biopsija
30075-14

Storosios žarnos biopsija
Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama:
fibrokolonoskopija (32084-01, 32090-01 [911])
sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu (32075-01 [910])

910
Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir ekscizija
32075-01

Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir biopsija
32078-00

Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir polipektomija, šalinant ≤ 9 polipus
32081-00

Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir polipektomija, šalinant ≥ 10 polipų
911
Fibrokolonoskopija ir ekscizija
32084-01

Fibrokolonoskopija iki kepenų linkio, kartu su biopsija

Kolonoskopija iki kepenų linkio, kai kartu atliekamos kelios biopsijos procedūros
Sigmoidoskopija lanksčiuoju endoskopu, kartu su biopsija
Trumpoji kolonoskopija, kartu su biopsija

32087-00

Fibrokolonoskopija iki kepenų linkio, kartu su polipektomija

Kolonoskopija iki kepenų linkio, kai kartu atliekamos kelios polipektomijos procedūros
Sigmoidoskopija lanksčiuoju endoskopu, kartu su polipektomija
Trumpoji kolonoskopija, kartu su polipektomija

Įtraukta:

polipektomija, atliekant ar naudojant:
 bipolinį prideginimą
 karštas chirurgines biopsijos žnyples
 gleivinės rezekciją
 kilpinį metodą

32090-01

Fibrokolonoskopija iki aklosios žarnos, kartu su biopsija

Kolonoskopija iki aklosios žarnos, kai kartu atliekamos kelios biopsijos procedūros
Ilgoji kolonoskopija, kartu su biopsija

32093-00

Fibrokolonoskopija iki aklosios žarnos, kartu su polipektomija

Kolonoskopija iki aklosios žarnos, kai kartu atliekamos kelios polipektomijos procedūros
Ilgoji kolonoskopija, kartu su polipektomija

Įtraukta:

polipektomija, atliekant:
bipolinį prideginimą
karštas chirurgines biopsijos žnyples
gleivinės rezekciją
kilpinį metodą

913
Storosios žarnos rezekcinės operacijos
30515-03

Ileokolinė rezekcija, kartu su anastomoze

(Terminalinės) klubinės žarnos dalies ir gaubtinės žarnos rezekcija kartu su anastomoze

30515-04

Laparoskopinė ileokolinė rezekcija, kartu su anastomoze

(Terminalinės) klubinės žarnos dalies ir gaubtinės žarnos rezekcija kartu su anastomoze, taikant laparoskopiją

30515-05

Ileokolinė rezekcija, kartu suformuojant stomą

Enterokolostomija, kartu suformuojant stomą
(Terminalinės) klubinės žarnos dalies ir gaubtinės žarnos rezekcija, kartu suformuojant stomą

30515-06

Laparoskopinė ileokolinė rezekcija, kartu suformuojant stomą

Laparoskopinė:
enterokolostomija, kartu suformuojant stomą
(terminalinės) klubinės žarnos dalies ir gaubtinės žarnos rezekcija, kartu suformuojant stomą

32003-00

Lokali storosios žarnos rezekcija, kartu su anastomoze
Aklosios žarnos rezekcija }
Lokali gaubtinės žarnos rezekcija } su anastomoze
Riestinės ir gaubtinės žarnos rezekcija }
Riestinės žarnos rezekcija }
Įtraukta:

blužnies linkio rezekcija

32003-02

Laparoskopinė lokali storosios žarnos rezekcija, kartu su anastomoze
Laparoskopinė:
aklosios žarnos rezekcija  }
lokali gaubtinės žarnos rezekcija } su anastomoze
riestinės ir gaubtinės žarnos rezekcija  }
riestinės žarnos rezekcija }
Įtraukta:

blužnies linkio rezekcija

32000-00

Lokali storosios žarnos rezekcija, kartu suformuojant stomą

 

Aklosios žarnos rezekcija }
Lokali gaubtinės žarnos rezekcija }kartu suformuojant stomą
Riestinės ir gaubtinės žarnos rezekcija }
Riestinės žarnos rezekcija }
Įtraukta:

blužnies linkio rezekcija

32000-02

Laparoskopinė lokali storosios žarnos rezekcija, kartu suformuojant stomą
Laparoskopinė:
aklosios žarnos rezekcija }
lokali gaubtinės žarnos rezekcija } kartu suformuojant stomą
riestinės ir gaubtinės žarnos rezekcija  }
riestinės žarnos rezekcija }
Įtraukta:

blužnies linkio rezekcija

32003-01

Dešinioji hemikolektomija, kartu su anastomoze

Kylančiosios gaubtinės žarnos, kepenų linkio ir dalies skersinės gaubtinės žarnos (skersinės gaubtinės žarnos vidurio) rezekcija su anastomoze

32003-03

Laparoskopinė dešinioji hemikolektomija, kartu su anastomoze

Kylančiosios gaubtinės žarnos, kepenų linkio ir dalies skersinės gaubtinės žarnos (skersinės gaubtinės žarnos vidurio) rezekcija, su anastomoze, taikant laparoskopiją

32000-01

Dešinioji hemikolektomija, kartu suformuojant stomą

Kylančiosios gaubtinės žarnos, kepenų linkio ir dalies skersinės gaubtinės žarnos (skersinės gaubtinės žarnos vidurio) rezekcija, kartu suformuojant stomą

32000-03

Laparoskopinė dešinioji hemikolektomija, kartu suformuojant stomą

Kylančiosios gaubtinės žarnos, kepenų linkio ir dalies skersinės gaubtinės žarnos (skersinės gaubtinės žarnos vidurio) rezekcija, kartu suformuojant stomą, taikant laparoskopiją

32005-01

Išplėstinė dešinioji hemikolektomija, kartu su anastomoze

Kylančiosios gaubtinės žarnos, kepenų linkio ir dalies skersinės gaubtinės žarnos iki blužnies linkio rezekcija su anastomoze

32005-03

Laparoskopinė išplėstinė dešinioji hemikolektomija, kartu su anastomoze

Kylančiosios gaubtinės žarnos, kepenų linkio ir gaubtinės žarnos skersinės dalies iki blužnies linkio rezekcija su anastomoze, taikant laparoskopiją

32004-01

Išplėstinė dešinioji hemikolektomija, kartu suformuojant stomą

Kylančiosios gaubtinės žarnos, kepenų linkio ir gaubtinės žarnos skersinės dalies iki blužnies linkio rezekcija, kartu suformuojant stomą

32004-03

Laparoskopinė išplėstinė dešinioji hemikolektomija, kartu suformuojant stomą

Kylančiosios gaubtinės žarnos, kepenų linkio ir gaubtinės žarnos skersinės dalies iki blužnies linkio rezekcija, kartu suformuojant stomą, taikant laparoskopiją

32006-00

Kairioji hemikolektomija, kartu su anastomoze
Įtraukta:
rezekcija:
nusileidžiančiosios  }
riestinės } gaubtinės žarnos
blužnies linkio }
32006-02

Laparoskopinė kairioji hemikolektomija, kartu su anastomoze
rezekcija:
nusileidžiančiosios  } gaubtinės žarnos
riestinės }
blužnies linkio }
32006-01

Kairioji hemikolektomija, kartu suformuojant stomą
Įtraukta:
rezekcija:
nusileidžiančiosios  }
riestinės } gaubtinės žarnos
blužnies linkio }
32006-03

Laparoskopinė kairioji hemikolektomija, kartu suformuojant stomą
rezekcija:
nusileidžiančiosios  } gaubtinės žarnos
riestinės }
blužnies linkio  
32005-00

Subtotalinė kolektomija, kartu su anastomoze
Įtraukta:
rezekcija:
kylančiosios } gaubtinės žarnos
nusileidžiančiosios }
skersinės }
kepenų } linkio
blužnies }
32005-02

Laparoskopinė subtotalinė kolektomija, kartu su anastomoze
rezekcija:
kylančiosios  } gaubtinės žarnos
nusileidžiančiosios  }
skersinės  }
kepenų } linkio
blužnies }
32004-00

Subtotalinė kolektomija, kartu suformuojant stomą
Įtraukta:
gleivinės fistulės formavimas
rezekcija:
kylančiosios } gaubtinės žarnos
nusileidžiančiosios }
skersinės }
kepenų } linkio
blužnies }
32004-02

Laparoskopinė subtotalinė kolektomija, kartu suformuojant stomą
Įtraukta:
gleivinės fistulės formavimas
rezekcija:
kylančiosios } gaubtinės žarnos
nusileidžiančiosios  }
skersinės }
kepenų  } linkio
blužnies  }
32012-00

Visiška (totalinė) kolektomija, kartu atliekant ileorektalinę anastomozę
32012-01

Laparoskopinė visiška (totalinė) kolektomija, kartu atliekant ileorektalinę anastomozę
32009-00

Visiška (totalinė) kolektomija, kartu atliekant ileostomiją
Įtraukta:

gleivinės fistulės formavimas

32009-01

Laparoskopinė visiška (totalinė) kolektomija, kartu atliekant ileostomiją
Įtraukta:

gleivinės fistulės formavimas

914
Kitos storosios žarnos ekscizijos procedūros
90297-02

Endoskopinė storosios žarnos gleivinės rezekcija
Neįtraukta:

storosios žarnos pažeidimo destrukcija (žr. bloką [908])
polipų mukozinė rezekcija (žr. blokus [910] ir [911])
endoskopinė polipektomija (žr. blokus [910] ir [911])

32029-00

Gaubtinės žarnos rezervuaro formavimas
Gaubtinės žarnos „J“ formos maišelio formavimas
Neįtraukta:
ši procedūra, taikoma atliekant šlapimo sistemos rezervuaro operacijas (36600-02, 36606 [1129])
90959-00

Kitų storosios žarnos pažeidimų ekscizija
Neįtraukta:

storosios žarnos pažeidimo suardymas (žr. [908] bloką)
polipektomija, atliekant endoskopiją (žr. [910] ir [911] blokus)

ATSTATYMAS
915
Kitos storosios žarnos stomos
30375-00

Cekostomija
30375-28

Laikinoji kolostomija

Kilpinė kolostomija

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama rektosigmoidektomija (32030-00 [934])

30375-04

Kitos kolostomijos procedūros
Nuolatinė kolostomija
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama rektosigmoidektomija (32030-00 [934])
916
Storosios žarnos atitaisymas
30375-11

Storosios žarnos invaginacijos atitaisymas
30375-17

Storosios žarnos užsisukimo atitaisymas
43801-00

Neteisingo žarnos susisukimo (malrotacijos) atitaisymas

Lado (angl. Ladd) operacija

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama žarnos rezekcija

917
Kitos storosios žarnos atstatymo procedūros
30375-25

Storosios žarnos įplyšimo užsiuvimas
32094-00

Endoskopinis kolorektalinio susiaurėjimo išplėtimas

Endoskopinis kolorektalinės anastomozės susiaurėjimo išplėtimas

30562-02

Kilpinės kolostomos uždarymas

Laikinosios kolostomos uždarymas

Įtraukta:

stomos galo (esančio išorėje) ir distalinės žarnos dalies rezekcija (atnaujinimas) (sutrumpinimas) prieš formuojant anastomozę, atstatančią storosios žarnos vientisumą

30562-03

Kolostomos uždarymas ir žarnos vientisumo atstatymas

Kolostomos uždarymas, nepatikslinta

Įtraukta:

stomos galo (esančio išorėje) ir distalinės žarnos dalies rezekcija (atnaujinimas) (sutrumpinimas) prieš formuojant anastomozę

Papildomai koduoti, jei atlikta:

sąaugų atskyrimas (30378-00 [986])

Neįtraukta:

kilpinės kolostomos uždarymas (30562-02 [917])
ši procedūra atliekama po Hartmann’o operacijos (32033-00 [917])

30562-05

Kitos storosios žarnos stomos uždarymas
90340-01

Storosios žarnos fistulės uždarymas
Įtraukta:

tiesioji žarna

Neįtraukta:

enterokutaninė storosios žarnos fistulė (30382 [917])
anorektalinės fistulės uždarymas, naudojant fibrino klijus (90344-02 [929])

30382-03

Perkutaninis storosios žarnos enterokutaninės fistulės uždarymas
Fibrino klijų įšvirkštimas į storosios žarnos enterokutaninę fistulę
30382-02

Radikalus storosios žarnos enterokutaninės fistulės uždarymas

Enterokutaninė fistulektomija

Įtraukta:

išplėstinė žarnos disekcija ir rezekcija

90951-00

Storosios žarnos fiksavimas

Aklosios žarnos-gaubtinės žarnos plikopeksija
Aklosios žarnos fiksavimas
Gaubtinės žarnos fiksavimas
Sigmoidopeksija

Įtraukta:

tvirtinimas prie pilvo sienos

32033-00

Žarnos vientisumo atstatymas po Hartmano (Hartmann) operacijos
Įtraukta:

anastomozė:
ekstraperitoninė
intraperitoninė
žarnų ir tiesiosios žarnos mobilizavimas
stomos galo (esančio išorėje) ir distalinės žarnos dalies rezekcija (atnaujinimas) (sutrumpinimas) prieš formuojant anastomozę

Papildomai koduoti, jei atlikta:

sąaugų atskyrimas (30378-00 [986])

43816-02

Kitos storosios žarnos atstatymo procedūros
REVIZIJA
918
Pakartotinės storosios žarnos procedūros
32029-01

Gaubtinės žarnos rezervuaro revizija
30563-01

Storosios žarnos stomos revizija
Storosios žarnos stomos plastika
KITOS PROCEDŪROS
924
Vidaus organo protrūzijos pro pilvo ertmės sienos defektą (exomphalos) korekcija
43870-00

Dalinės vidaus organo protrūzijos pro pilvo ertmės sienos defektą (exomphalos) korekcija
43873-00

Pilnos vidaus organo protrūzijos pro pilvo ertmės sienos defektą (exomphalos) korekcija
Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu suformuojamas išvaržos maišelis iš protezo (43873-01 [924])

43873-01

Pilnos vidaus organo protrūzijos pro pilvo ertmės sienos defektą (exomphalos) korekcija, suformuojant išvaržos maišelį iš protezo

Suformavimas:
silastinio maišelio (angl. pouch), esant exomphalos
silo maišelio, esant exomphalos

43873-02

Vėlyva pirminė išvaržos (exomphalos) plastika po maišelio iš protezo suformavimo
925
Kitos storosios žarnos procedūros
32183-00

Žarnų pakabinimo procedūra, prieš atliekant radioterapiją
90310-00

Kitos storosios žarnos procedūros
KIRMĖLINĖ ATAUGA
EKSCIZIJA
926
Apendektomija
30572-00

Laparoskopinė apendektomija
30571-00

Apendektomija
Tipinė apendektomija
KITOS PROCEDŪROS
927
Kitos kirmėlinės ataugos procedūros
30375-30

Apendikostomija

Cekoapendikostomija
Malono (angl. Malone) antegradinės klizmos procedūra

90311-00

Kitos kirmėlinės ataugos procedūros

Kirmėlinės ataugos anastomozė
Kirmėlinės ataugos fistulės uždarymas

TIESIOJI ŽARNA, IŠANGĖ
TYRIMAI
928
Tiesiosios žarnos arba išangės ištyrimo procedūros
32171-00

Anorektalinis ištyrimas

Analinės fistulės ištyrimas

Įtraukta:

biopsija
digitalinis tyrimas

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita storosios žarnos procedūra, –  kodo nenaudokite

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
929
Tiesiosios žarnos arba išangės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
90344-02

Preparato įšvirkštimas į anorektalinės srities pažeidimo vietą ar audinį

Įšvirkštimas:
preparato (botulino toksino) gydant analinę įplėšą
biologinių (fibrino) klijų į anorektalinę fistulę
Formalino aplikacija gydant radiacijos sukeltą proktitą
Injekcija:
preparato į  analinį sfinkterį gydant išmatų nelaikymą
sklerozuojančio preparato (skleroterapija) gydant rektalinį gleivinės prolapsą

Neįtraukta:

fistulės pašalinimas:
anovaginalinės (90447-00 [1284])
rektovaginalinės (90447-00 [1284])
ši procedūra, atliekama esant hemorojui (32132-00 [941])

32120-00

Analinės angos susiaurinimas gydant anorektalinį prolapsą
Thiersch’o siūlė, gydant anorektalinį prolapsą
32023-03

Endoskopinis rektalinio protezo įdėjimas

Endoskopinis rektalinio stento įdėjimas

32023-04

Endoskopinis rektalinio protezo keitimas
Endoskopinis:
keitimas  } rektalinio stento
revizija  }
32023-05

Endoskopinis rektalinio protezo pašalinimas

Endoskopinis rektalinio stento pašalinimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (32023-04 [929])

32166-00

Analinio setono įdėjimas
Analinio setono įdėjimas į analinę fistulę, nepatikslintas
32166-01

Analinio setono pritaikymas
32166-02

Analinio setono pašalinimas
INCIZIJA
930
Tiesiosios žarnos arba išangės incizijos procedūros
90338-00

Tiesiosios žarnos arba išangės incizijos procedūros

Analinė sfinkterotomija (dorsalinė) (lateralinė)
Anorektalinė miotomija
Neperforuotos išangės dekompresija
Fistulotomija
Išangės įplėšos / fistulės incizija
Proktotomija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

išangės išplėtimas (32153-00 [940])
išangės ekscizija:
  polipo (32142-01 [933])
  odos fragmento (ataugos) (32142-00 [933])
32114-00

Transanalinis rektalinio susiaurėjimo išplėtimas

Rektalinės striktūros išplėtimas

32147-00

Perianalinio trombo incizija

Incizija:
hemorojinio mazgo
perianalinės hematomos

32174-00

Intraanalinio absceso drenavimas
32174-01

Perianalinio absceso drenavimas
32174-02

Ischiorektalinio absceso drenavimas
SUARDYMAS
931
Tiesiosios žarnos arba išangės suardymo procedūros
32135-02

Rektalinės gleivinės prolapso ligavimas guminiu žiedu
32135-03

Rektalinės gleivinės prolapso suardymas
Įtraukta:

elektrokoaguliacija
krioterapija
infraraudonųjų spindulių terapija

30479-01

Endoskopinė lazerinė tiesiosios žarnos terapija

Endoskopinė lazerinė tiesiosios žarnos terapija:
gerybinių kraujagyslių pažeidimų
naviko
stiktūros

90312-00

Tiesiosios žarnos audinio elektrokoaguliacija
Tiesiosios žarnos pažeidimo elektrokoaguliacija
Neįtraukta:
ši procedūra atliekama kraujuojant (po operacijos) (90345-00 [931])
90312-01

Tiesiosios žarnos audinio krioterapija

Tiesiosios žarnos pažeidimo kriochirurgija

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama esant:
kraujavimui (po operacijos) (90345-00 [931])
tiesiosios žarnos gleivinės prolapsui (32135-03 [931])

90345-00

Tiesiosios žarnos arba išangės kraujavimo stabdymas
Pooperacinio tiesiosios žarnos arba išangės kraujavimo stabdymas
EKSCIZIJA
932
Rektalinė arba analinė biopsija
30071-01

Rektalinė siurbiamoji biopsija
Pastaba:
atliekama sergant Hirschsprung’o liga
32096-00

Visų tiesiosios žarnos sluoksnių biopsija

Perirektalinio audinio biopsija
Gili dalinė tiesiosios žarnos biopsija

Neįtraukta:

rektalinė siurbiamoji biopsija (30071-01 [932])

30075-34

Išangės biopsija

Perianalinio audinio biopsija

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas išangės ir tiesiosios žarnos ištyrimas (32171-00 [928])

933
Tiesiosios žarnos arba išangės pažeidimo arba audinio ekscizija
32099-00

Tiesiosios žarnos pažeidimo arba audinio transanalinė ekscizija

Transanalinė endoskopinė tiesiosios žarnos gleivinės mikrochirugija (TEMS)

Įtraukta:

rektoskopija

Neįtraukta:
polipektomija, atliekant:
kolonoskopiją (32087-00, 32093-00 [911])
sigmoidoskopiją:
  lanksčiu endoskopu (32087-00 [911])
  nelanksčiu endoskopu (32078-00, 32081-00 [910])
32111-00

Tiesiosios žarnos gleivinės ekscizija dėl rektalinės gleivinės prolapso

Delormo (angl. Delorme) procedūra
Transanalinė tiesiosios žarnos rezekcija stapleriu (angl. STARR)

Įtraukta:

tiesiosios žarnos raumeninio sluoksnio plastika (klostymas)

90341-00

Kita tiesiosios žarnos pažeidimo ekscizija
Perirektalinė ekscizija } pažeidimo arba audinio
Transsfinkterinė ekscizija }
Neįtraukta:
transanalinė tiesiosios žarnos pažeidimo ekscizija (32099-00 [933])
polipektomija, atliekant:
kolonoskopiją (32087-00, 32093-00 [911])
rektostokiją (32099-00 [933])
sigmoidoskopiją:
  lanksčiu endoskopu (32087-00 [911])
  nelanksčiu endoskopu (32078-00, 32081-00 [910])
32142-00

Išangės odos fragmento (ataugos) ekscizija
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama:
kolonoskopija (32087-00, 32093-00 [911])
hemoroidektomija (32138-00 [941])
sigmoidoskopija:
  laksčiuoju endoskopu (32087-00 [911])
  nelanksčiuoju endoskopu (32078-00, 32081-00 [910])
32142-01

Išangės polipo ekscizija
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama:
kolonoskopija (32087-00, 32093-00 [911])
sigmoidoskopija:
  lanksčiuoju endoskopu (32087-00 [911])
  nelanksčiuoju endoskopu (32078-00, 32081-00 [910])
32177-00

Išangės karpos pašalinimas
Neįtraukta:
ši procedūra atliekama endoskopu (90315-00 [933])
32105-00

Transanalinė anorektalinio pažeidimo arba audinio ekscizija
Įtraukta:

rektoskopiją

Neįtraukta:
endoskopinė ekscizija (90959-00 [911])
polipektomija, atliekant:
kolonoskopiją (32087-00, 32093-00 [911])
sigmoidoskopiją:
  lanksčiu endoskopu (32087-00 [911])
  nelanksčiu endoskopu  (32078-00, 32081-00 [910])
90315-00

Endoskopinė išangės pažeidimo arba audinio ekscizija

Endoskopinis išangės pažeidimo arba audinio suardymas

Neįtraukta:

endoskopinė išangės ekscizija:
polipo (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00, 32093-00 [911])
odos fragmento (ataugos) (32078-00, 32081-00 [910], 32087-00, 32093-00 [911])

90315-01

Kito išangės pažeidimo arba audinio ekscizija

Anorektalinė miektomija
Išangės pažeidimo arba audinio suardymas
Išangės ekscizija:
įplėšos
fistulės, nepatikslinta

Neįtraukta:

analinės fistulės, pažeidusios sfinkterį, ekscizija (32159-00, 32159-02, 32162-00, 32162-02 [937])

934
Rektosigmoidektomija arba proktektomija
32112-00

Transperinealinė rektosigmoidektomija
32030-00

Rektosigmoidektomija ir stomos formavimas

Hartmano (angl. Hartmann) operacija

32030-01

Laparoskopinė rektosigmoidektomija ir stomos formavimas

Hartmano (angl. Hartmann) operacija, taikant laparoskopiją

32047-00

Transperinealinė proktektomija
Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama abdominalinė rezekcija (32039-00 [934])

32039-00

Abdominoperinealinė proktektomija

Abdominoperinealinė tiesiosios žarnos rezekcija

Įtraukta:

stomos formavimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama visiška (totalinė) kolektomija (32015-00 [936])

32060-00

Atkuriamoji proktektomija

Gleivinės proktektomija

Įtraukta:

esamos ileostomos uždarymas
neveikiančioji [dengiamoji] ileostomija
klubinės žarnos rezervuaro formavimas
ileoanalinė anastomozė
žarnos atskyrimas ir rezekcija
mukozektomija
tiesiosios žarnos rezekcija

Neįtraukta:

žarnos vientisumo atstatymas po Hartmano operacijos (32033-00 [917])

43993-01

Radikali žarnų rezekcija ir koloanalinė anastomozė

Duhamelio (angl. Duhamel) retrorektalinė operacija
Soavo (angl. Soave) endorektalinė transanalinė operacija

Įtraukta:

esamos stomos uždarymas
(neveikiančios)(nukreipiamosios)(apsauginės)(laikinos) stomos formavimas
dauginės biopsijos, naudojant užšaldytų pjūvių metodą

Pastaba:

Taikoma sergant Hiršprungo (angl. Hirschprung) liga [gaubtinės žarnos aganglionozė] [įgimta didelė storoji (gaubtinė) žarna (megacolon)]. Yra naudojami keli žarnos nuleidimo metodai – dažniausiai naudojamos Duhamelio ir Soavo operacijos. Duhamelio operacija (ir modifikacijos) – retrorektalinė operacija su žarnos nuleidimu, kai kartu atliekama anastomozė šonas su šonu. Anastomozės metu suformuojamas rektalinis skliautas, sudarytas iš aganglioninės priekinės sienelės ir užpakalinės sienelės su normaliais ganglionais. Soavo operacijos (ir modifikacijos) metu atliekama aganglioninės žarnos rezekcija, išskyrus distalinę tiesiosios žarnos dalį, kur pašalinama tik gleivinė. Tiesiosios žarnos gleivinė pašalinama per išangę, o ganglioninė gaubtinė žarna nuleidžiama per likusią tiesiąją žarną su raumeniniu sluoksniu ir prisiuvama prie dantytosios linijos. Tam tikrais visiškos gaubtinės žarnos aganglionozės atvejais, žarnų rezekcija gali būti išplėsta iki klubinės žarnos ir suformuojama ileokolinė anastomozė šonas su šonu.
Tai gali būti vieno etapo operacija. Ji taip pat gali būti antrąja dviejų etapų operacijos dalimi, tuomet pirmajame etape atliekama kolostomija (kartais vadinama prevencine kolostomija).

Neįtraukta:

atkuriamoji proktokolektomija sudarant klubinės žarnos rezervuarą (32051 [936])

935
Priekinė tiesiosios žarnos rezekcija
Įtraukta:

protekcinė stoma
„J“ formos rezervuaras (angl. pouch)
Visiška (totalinė) mezorektalinė ekscizija (TME)

32024-00

Aukšta priekinė tiesiosios žarnos rezekcija
Pastaba:
anastomozė atliekama > 10 cm nuo išangės krašto
32025-00

Žema priekinė tiesiosios žarnos rezekcija
Pastaba:
anastomozė atliekama > 6 cm ir ≤ 10 cm nuo išangės krašto
32026-00

Ypač žema priekinė tiesiosios žarnos rezekcija
Proktosigmoidektomija su koloanaline anastomoze, suformuota stapleriu
Pastaba:
anastomozė atliekama ≤ 6 cm nuo išangės krašto
Neįtraukta:
rankomis susiuvama anastomozė (32028-00 [935])
32028-00

Ypač žema atkuriamoji priekinė tiesiosios žarnos rezekcija ir rankomis susiuvama koloanalinė anastomozė

Gaubtinės žarnos endoanalinė susiuvama anastomozė
Proktosigmoidektomija ir rankomis susiuvama koloanalinė anastomozė

Pastaba:

anastomozė atliekama ≤ 6 cm nuo išangės krašto

92208-00

Priekinė tiesiosios žarnos rezekcija, lygis nenurodytas
936
Visiška (totalinė) proktokolektomija
32015-00

Visiška (totalinė) proktokolektomija su ileostomija
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama anastomozė (32051 [936])
32051-00

Visiška (totalinė) proktokolektomija su ileoanaline anastomoze
Atkuriamoji proktokolektomija
Įtraukta:
klubinės žarnos rezervuaro formavimas
32051-01

Visiška (totalinė) proktokolektomija su ileoanaline anastomoze ir laikinosios ileostomijos suformavimu
Atkuriamoji proktokolektomija ir laikinosios ileostomijos formavimas
Įtraukta:
klubinės žarnos rezervuaro formavimas
937
Kitos tiesiosios žarnos arba išangės ekscizijos procedūros
32159-01

Setono įkišimas į analinę fistulę, pažeidusią apatinę analinio sfinkterio dalį
32162-01

Setono įkišimas į analinę fistulę, pažeidusią viršutinę analinio sfinkterio dalį
32159-00

Analinės fistulės, pažeidusios apatinę analinio sfinkterio dalį, ekscizija
32162-00

Analinės fistulės, pažeidusios viršutinę analinio sfinkterio dalį, ekscizija
32159-02

Setono įkišimas ir analinės fistulės, pažeidusios apatinę analinio sfinkterio dalį, ekscizija
Neįtraukta:

analinės fistulės, pažeidusios apatinę analinio sfinkterio dalį, ekscizija neįkišant setono (32159-00 [937])
setono įkišimas į analinę fistulę, pažeidusią apatinę analinio sfinkterio dalį, neatliekant ekscizijos (32159-01 [937])

32162-02

Setono įkišimas ir analinės fistulės, pažeidusios viršutinę sfinkterio dalį, ekscizija
Neįtraukta:

analinės fistulės, pažeidusios viršutinę analinio sfinkterio dalį, ekscizija neįkišant setono (32162-00 [937])
setono įkišimas į analinę fistulę, pažeidusią viršutinę analinio sfinkterio dalį, neatliekant ekscizijos (32162-01 [937])

ATSTATYMAS
938
Anoplastika arba anorektoplastika
32123-00

Anoplastika

Analinės stenozės (striktūros) korekcija
Išangės atstatymas, nepatikslintas
Neperforuotos išangės korekcija [išangės formavimo procedūra]

43963-00

Anorektoplastika per tarpvietę

Išangės transpozicija
Užpakalinė-sagitalinė anorektoplastika [PSARP] per tarpvietę

43966-00

Anorektoplastika per laparotomiją
Užpakalinė-sagitalinė anorektoplastika [PSARP] per laparotomiją
939
Kloakos ekstrofijos korekcija
43882-00

Pirminė kloakos ekstrofijos [abdominalinio defekto] korekcija
Įtraukta:

stomos formavimas

Papildomai koduoti, jei atlikta:

neperforuotos išangės korekcija (32123-00 [938])

Neįtraukta:

pirminė šlapimo pūslės ekstrofijos korekcija (37050-00 [1106])

43882-01

Antrinė kloakos ekstrofijos korekcija
Neįtraukta:
antrinė šlapimo pūslės ekstrofijos korekcija (37842 [1106])
43969-00

Visiška (totalinė) persistuojančios kloakos korekcija per tarpvietę
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama žarnos ir makšties plastika (43969-01 [939])
43969-01

Visiška (totalinė) persistuojančios kloakos korekcija per laparotomiją
Įtraukta:

žarnos ir makšties plastika

940
Kitos tiesiosios žarnos arba išangės korekcijos procedūros
90342-00

Tiesiosios žarnos įplyšimo susiuvimas
90313-01

Rektalinio prolapso atstatymas rankiniu būdu
32131-00

Rektocelės korekcija per tarpvietę
Transanalinė rektocelės korekcija
32117-00

Abdominalinė rektopeksija
Pastaba:
atliekama diagnozavus tiesiosios žarnos prolapsą
90313-00

Kitos tiesiosios žarnos korekcijos procedūros
90342-01

Išangės įplyšimo susiuvimas
32153-00

Išangės išplėtimas
Įtraukta:

išangės sfinkterio išplėtimas
išmatų pašalinimo procedūra

32126-00

Sfinkteroplastika
Pastaba:

atliekama diagnozavus analinį išmatų nelaikymą arba išangės įplėšą

32165-00

Išangės fistulės uždarymas, naudojant tiesiosios žarnos gleivinės dengiamąjį lopą
32203-00

Analinė arba tarpvietinė graciloplastika

Dinaminė graciloplastika
Grakščiojo raumens transplantacija (transpozicija)

Pastaba:

atliekama diagnozavus analinį išmatų nelaikymą

Neįtraukta:

graciloplastikos revizija (32203-01 [940])

32220-00

Dirbtinio žarnos sfinkterio implantavimas
Neįtraukta:

korekcija arba keitimas (32221-00 [940])

32206-00

Grakščiojo raumens neosfinkterinio stimuliatoriaus implantavimas

Implantavimas:
elektrinio analinio stimuliatoriaus ir elektrodų
implantuojamo impulsų generatoriaus

Įtraukta:

ši procedūra atliekama po ankstesnės graciloplastikos

32210-01

Grakščiojo raumens neosfinkterinio stimuliatoriaus reguliavimas

Reguliavimas:
elektrinio analinio stimuliatoriaus
implantuojamo impulsų generatoriaus
Grakščiojo raumens neosfinkterinio stimuliatoriaus elektrodų (laidų) padėties keitimas

Neįtraukta:

implantuoto analinio stimuliatoriaus tikrinimas (perprogramavimas) (90770-00 [1859])

32221-00

Dirbtinio žarnos sfinkterio revizija
Korekcija } dirbtinio žarnos sfinkterio
Keitimas  }
32203-01

Analinės arba tarpvietinės graciloplastikos revizija
Įtraukta:

grakščiojo raumens pakartotinis fiksavimas (apsukimas)

32210-00

Grakščiojo raumens neosfinkterinio stimuliatoriaus keitimas

Keitimas:
elektrinio analinio stimuliatoriaus
implantuojamo impulsų generatoriaus (IPG)

32221-01

Dirbtinio žarnos sfinkterio pašalinimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (32221-00 [940])

32210-02

Grakščiojo raumens neosfinkterinio stimuliatoriaus pašalinimas

Pašalinimas:
elektrinio analinio stimuliatoriaus
implantuojamo impulsų generatoriaus (IPG)

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas ir keitimas (32210-00 [940])

KITOS PROCEDŪROS
941
Hemorojaus procedūros
32132-00

Sklerozuojančios medžiagos suleidimas į hemorojinį mazgą

Sklerozuojančios medžiagos injekcija (skleroterapija) į hemorojinį mazgą

32135-00

Hemorojinio mazgo perrišimas guminiu žiedu
Papildomai koduoti, jei atlikta:

kriochirurginė operacija (32135-01 [941])
infraraudonųjų spindulių terapija (32135-01 [941])
skleroterapija (32132-00 [941])

32135-01

Hemorojinių mazgų suardymas
Įtraukta:

kauterizacija
krioterapija
infraraudonųjų spindulių terapija

Neįtraukta:

lazerinė hemoroidektomija (32138-01 [941])

32138-00

Hemoroidektomija

Hemorojinio mazgo ekscizija

Įtraukta:

analinio odos fragmento (ataugos) ekscizija

Neįtraukta:

hemoroidektomija:
lazerinė (32138-01 [941])
stapleriu (32138-02 [941])

32138-01

Lazerinė hemoroidektomija
32138-02

Hemoroidektomija stapleriu
942
Kitos tiesiosios žarnos arba išangės procedūros
90314-00

Kitos tiesiosios žarnos procedūros
90316-00

Kitos išangės procedūros
KEPENYS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
951
Kepenų uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
90347-00

Gydomosios medžiagos įšvirkštimas į kepenis
90319-01

Perkutaninė kepenų aspiracija
Neįtraukta:

perkutaninė kepenų biopsija (30409-00 [953])
ši procedūra atliekama esant abscesui, hematomai arba cistai (30224-01 [987])

INCIZIJA
952
Kepenų incizijos procedūros
30431-00

Abdominalinis kepenų absceso drenavimas
30433-00

Abdominalinis dauginių kepenų abscesų drenavimas
30416-00

Laparoskopinė kepenų cistos marsupializacija
30417-00

Laparoskopinė dauginių kepenų cistų marsupializacija
EKSCIZIJA
953
Kepenų ekscizijos procedūros
30409-00

Perkutaninė [uždara] kepenų biopsija
Uždara adatinė kepenų biopsija
Neįtraukta:
transjugulinė kepenų biopsija (90298-00 [953])
30412-00

Intraoperacinė adatinė kepenų biopsija
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama laparotomija limfomos išplitimui nustatyti (30384-00 [985])
30411-00

Intraoperacinė kepenų biopsija
Įtraukta:

kraštinė (pleištinė) ekscizija

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama laparotomija limfomos išplitimui nustatyti (30384-00 [985])

90298-00

Transjugulinė kepenų biopsija
30414-00

Kepenų pažeidimo ekscizija

Įgimtos kepenų cistos rezekcija
Subsegmentinė kepenų rezekcija

Neįtraukta:

kepenų echinokoko cista (30434-00, 30436-00, 30438-00 [955])

30415-00

Segmentinė kepenų rezekcija
30418-00

Kepenų lobektomija
Neįtraukta:
išplėstinė kepenų lobektomija (30421-00 [953])
30421-00

Trijų segmentų kepenų rezekcija
Išplėstinė kepenų lobektomija
90346-00

Visiška (totalinė) hepatektomija
ATSTATYMAS
954
Kepenų atstatymo procedūros
30422-00

Trauminio paviršinio kepenų įplyšimo chirurginis gydymas
Pastaba:

atliekama, esant nedideliam (-iems) arba vidutiniam (-iams) trauminiam (-iams) kepenų įplyšimui (-ams) [< 10 cm ilgio ar < 3 cm gylio]

30425-00

Trauminių gilių daugybinių kepenų įplyšimų chirurginis gydymas
Įtraukta:
negyvybingų audinių šalinimas
Pastaba:
atliekama, esant dideliam (-iems) trauminiam (-iams) kepenų įplyšimui (-ams) [≥ 10 cm ilgio ar ≥ 3 cm gylio] bei smarkiai suardytai kepenų parenchimai
90317-00

Kepenų transplantacija
90318-00

Kitos kepenų atstatymo procedūros
KITOS PROCEDŪROS
955
Kepenų echinokoko cistos procedūros
30434-00

Kepenų echinokoko cistos ištuštinimas
Įtraukta:
tulžies latakėlių susiuvimas
30436-00

Kepenų echinokoko cistos ištuštinimas atliekant omentoplastiką arba mieloplastiką
Įtraukta:

tulžies latakėlių susiuvimas

30438-00

Kepenų echinokoko cistos ekscizija, atliekant drenavimą ir kepenų audinio eksciziją
956
Kitos kepenų procedūros
30419-00

Kepenų krioterapija
Kepenų naviko krioterapija
50950-00

Kepenų radiodažnuminė destrukcija
Kepenų naviko radiodažnuminė destrukcija
90299-00

Kitos kepenų suardymo procedūros
Intersticinė lazerinė koaguliacija } kepenų pažeidimo/naviko
Elektroporacija }
Papildomai koduoti, jei atlikta:

didelio intensyvumo sufokusuotas ultragarsas [HIFUS] (90908-01 [1949])

90319-00

Kitos kepenų procedūros
TULŽIES PŪSLĖ IR TULŽIES LATAKAI
TYRIMAI
957
Tulžies pūslės ir tulžies latakų ištyrimas
30442-00

Choledochoskopija
Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas:
cholangiopankreatoskopija (96224-00 [957])
išplėtimas (30452-00 [971])
akmenų pašalinimas (30452-02 [959])
stentavimas (30452-01 [958])

30439-00

Intraoperacinė cholangiografija

Cholangiografija, kai operacijos metu dažanti medžiaga įšvirkščiama tiesiai į tulžies lataką
Tiesioginė intraoperacinė cholangiografija

30440-00

Perkutaninė transhepatinė cholangiografija

Cholangiografija, kai dažanti medžiaga įšvirkščiama į kepenis per odą

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas:
tulžies drenavimas (30440-01 [963])
išplėtimas (30495-00 [971])
akmenų pašalinimas (30450-00 [959])
stento pašalinimas (30492-02 [960])
stentavimas (30492-00 [958], 30492-01 [960])

90372-00

Perkutaninė transjejuninė cholangiografija

Cholangiografija, kai dažanti medžiaga įšvirkščiama į tuščiąją žarną per odą

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas:
tulžies drenavimas (30440-01 [963])
išplėtimas (30495-00 [971])
akmenų pašalinimas (30450-00 [959])
stento pašalinimas (30492-02 [960])
stentavimas (30492-00 [958], 30492-01 [960])

30484-01

Endoskopinė retrogradinė cholangiografija [ERC]
Įtraukta:

tulžies latako biopsija šepetėliu
biopsija

30484-00

Endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija [ERCP]
Įtraukta:

tulžies latako biopsija šepetėliu
biopsija

Neįtraukta:

endoskopinė retrogradinė pankreatografija [ERP] (30484-02 [974])

96224-00

Cholangiopankreatoskopija

Duodenoskopu atliekama cholangiopankreatoskopija (DACP)

Įtraukta:

biopsija
šepetėliu (plovimas) (tulžies latako) (kasos)

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
958
Tulžies arba kasos latakų stentavimas
30492-00

Perkutaninis tulžies latakų stentavimas
Įtraukta:
išplėtimas
Neįtraukta:
ši procedūra, kai atliekamas keitimas (30492-01 [960])
30452-01

Choledochoskopija su stentavimu
Įtraukta:
išplėtimas
Neįtraukta:
ši procedūra, kai atliekamas keitimas (30451-02 [960])
30491-00

Endoskopinis kitų tulžies latakų dalių stentavimas
Įtraukta:

išplėtimas
nazobiliarinio vamzdelio įterpimas
ši procedūra atliekama taikant endoskopinę retrogradinę cholangiopankreatografiją [ERCP]

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (30451-02 [960])

90337-00

Kitos tulžies latakų stentavimo procedūros

Hepatocholedochostomija

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas keitimas (30451-00 [960])
ši procedūra, kai atliekamas bendrojo tulžies latako ištyrimas (30454-00 [963])

959
Endoskopinis ir perkutaninis akmenų šalinimas
30452-02

Choledochoskopija ir akmenų šalinimas
30450-00

Tulžies latakų akmenų šalinimas su vaizdo kontrole

Perkutaninis tulžies akmenų šalinimas

Įtraukta:

ši procedūra atliekama taikant:
transhepatinį vamzdelį
transjejuninį vamzdelį
T-formos vamzdelį

960
Tulžies stento šalinimas ir keitimas
30492-01

Perkutaninis tulžies latako stento keitimas
30451-02

Endoskopinis tulžies latako stento keitimas
Įtraukta:
ši procedūra atliekama taikant endoskopinę retrogradinę cholangiopankreatografiją [ERCP]
30451-00

Kitos tulžies latako stento keitimo procedūros
30492-02

Perkutaninis tulžies latako stento šalinimas
30451-03

Endoskopinis tulžies latako stento šalinimas
Įtraukta:
ši procedūra atliekama taikant endoskopinę retrogradinę cholangiopankreatografiją [ERCP]
30451-01

Kitos tulžies latako stento šalinimo procedūros
961
Kitos tulžies pūslės arba tulžies latakų uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
90348-00

Perkutaninė tulžies pūslės turinio aspiracija
SUARDYMAS
962
Tulžies latakų ir tulžies pūslės suardymo procedūros
90956-00

Ekstrakorporinė tulžies latakų smūginės bangos litotripsija [ESWL]
90957-00

Ekstrakorporinė tulžies pūslės smūginės bangos litotripsija [ESWL]
INCIZIJA
963
Tulžies pūslės, tulžies latakų arba Odi (Oddi) sfinkterio incizija
30440-01

Perkutaninis tulžies drenavimas
Įtraukta:
transhepatinė } cholangiografija
transjejuninė }
30485-00

Endoskopinė sfinkterotomija
Įtraukta:

ši procedūra atliekama taikant endoskopinę retrogradinę cholangiopankreatografiją [ERCP]

Papildomai koduoti, jei atlikta:

stentavimas (30491-00 [958])
stento keitimas (30451-02 [960])

30485-01

Endoskopinė sfinkterotomija su akmenų pašalinimu iš bendrojo tulžies latako
Įtraukta:

ši procedūra atliekama taikant endoskopinę retrogradinę cholangiopankreatografiją [ERCP]

Papildomai koduoti, jei atlikta:

stentavimas (30491-00 [958])
stento keitimas (30451-02 [960])

30458-01

Odi (Oddi) sfinkterio incizija
Įtraukta:

choledochotomija

30458-03

Tulžies latakų akmenų šalinimas iš Odi (Oddi) sfinkterio
Įtraukta:

choledochotomija

30454-00

Choledochotomija

Bendrojo tulžies latako ištyrimas

Įtraukta:

vamzdelio [stento] įkišimas
akmenų šalinimas

Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama:
cholecistektomija (30449-00, 30454-01, 30455-00 [965])
Odi (Oddi) sfinkterio incizija (30458-01 [963])
tulžies latakų akmenų šalinimas iš Odi (Oddi) sfinkterio (30458-03 [963])
atstatymas:
  kasos latako (30458-06 [981])
  Odi (Oddi) sfinkterio (30458-04 [971])
30457-00

Intrahepatinė choledochotomija kartu šalinant akmenis iš intrahepatinių tulžies latakų
30375-26

Cholecistotomija
Įtraukta:

akmenų šalinimas

EKSCIZIJA
964
Tulžies pūslės, tulžies latakų arba Odi (Oddi) sfinkterio biopsija
30094-04

Perkutaninė adatinė tulžies pūslės arba tulžies latako biopsija
30075-15

Tulžies pūslės arba tulžies latako biopsija
30458-00

Odi (Oddi) sfinkterio biopsija
965
Cholecistektomija
30445-00

Laparoskopinė cholecistektomija
30448-00

Laparoskopinė cholecistektomija su bendrojo tulžies latako ištyrimu per tulžies pūslės lataką (ductus cysticus)
Įtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas akmenų (iš bendrojo tulžies latako) šalinimas

30449-00

 Laparoskopinė cholecistektomija su bendrojo tulžies latako ištyrimu, taikant laparoskopinę choledochotomiją
Įtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas akmenų (iš bendrojo tulžies latako) šalinimas

30443-00

Cholecistektomija
30454-01

Cholecistektomija ir choledochotomija
Įtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekamas akmenų šalinimas
Neįtraukta:
ši procedūra atliekama taikant laparoskopiją (30449-00 [965])
30455-00

Cholecistektomija ir choledochotomija bei enterobiliarinė anastomozė
Įtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas akmenų šalinimas

966
Kepenų latako arba kepenų vartų rezekcija
Įtraukta:

anastomozė:
tulžies latakų
žarnų

30461-00

Radikali kepenų vartų rezekcija
Cholecistogastrostomija
30463-00

Radikali kepenų latakų rezekcija

Radikali rezekcija:
bendrojo kepenų latako
kairiojo ir dešiniojo kepenų latakų

30464-00

Radikali kepenų latakų rezekcija, įskaitant kepenų segmento rezekciją
Radikali rezekcija:
bendrojo kepenų latako } įskaitant dalinę arba pilną kepenų segmento rezekciją
kairiojo ir dešiniojo kepenų latakų }
967
Bendrojo tulžies latako cistos rezekcija
Įtraukta:

žarnos anastomozė

43972-00

Bendrojo tulžies latako cistos rezekcija su bendrojo tulžies latako anastomoze
43975-00

Bendrojo tulžies latako cistos rezekcija su anastomoze ties arba virš kepenų latakų jungtimi
968
Kitos tulžies pūslės, tulžies latakų arba Odi (Oddi) sfinkterio ekscizijos procedūros
90294-00

Endoskopinė tulžies latakų arba Odi (Oddi) sfinkterio pažeidimo ekscizija

Endoskopinė naviko ekscizija:
Vateri ampulės
bendrojo tulžies latako
tulžies pūslės latako
kepenų latako
periampulinio
Odi (Oddi) sfinkterio

30458-02

Tulžies latakų arba Odi (Oddi) sfinkterio lokalaus pažeidimo ekscizija

Naviko ekscizija:
Vateri ampulės
bendrojo tulžies latako
tulžies pūslės latako
kepenų latako
periampulinio
Odi (Oddi) sfinkterio

Įtraukta:

choledochotomija

ATSTATYMAS
969
Tulžies pūslės arba tulžies latako stoma
30375-05

Cholecistostomija
30460-00

Cholecistoduodenostomija
30460-01

Cholecistoenterostomija

Cholecistokolostomija
Cholecistoileostomija

Neįtraukta:

cholecistoduodenostomija (30460-00 [969])
cholecistojejunostomija (30460-08 [970])

30460-02

Cholecistopankreatostomija
30460-03

Choledochoduodenostomija
30460-04

Choledochojejunostomija
30460-05

Choledochoenterostomija
Neįtraukta:
ši procedūra, kai kartu atliekama pankreatoduodeninė rezekcija (30584-00 [978])
30460-06

Choledochopankreatostomija
30460-07

Hepatoenterostomija
43978-00

Portoenterostomija

Kasai procedūra

Pastaba:

atliekama biliarinio medžio atrezijos atveju

970
Roux-en-Y anastomozė
30460-08

Roux-en-Y žarnos-tulžies latakų anastomozė
Cholecistojejunostomija
30466-00

Kairiosios kepenų latakų sistemos anastomozė Roux-en-Y kilpa iki periferinės latakų sistemos
30467-00

Dešiniosios kepenų latakų sistemos anastomozė Roux-en-Y kilpa iki periferinės latakų sistemos
971
Kitos Odi (Oddi) sfinkterio, tulžies pūslės arba tulžies latakų atstatymo procedūros
30458-04

Odi (Oddi) sfinkterio atstatymo procedūros
Įtraukta:

choledochotomija

30495-00

Perkutaninis tulžies latakų išplėtimas

Perkutaninis tulžies latakų striktūros išplėtimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai taikomas stentavimas (30492-00 [958])

30452-00

Choledochoskopija ir išplėtimas

Endoskopinis bendrojo tulžies latako striktūros išplėtimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas stentavimas (30452-01 [958])

30494-00

Endoskopinis kitų tulžies latakų dalių išplėtimas

Endoskopinis tulžies latakų striktūros išplėtimas

Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekamas stentavimas (30491-00 [958])

30472-00

Kepenų latako vientisumo atstatymas
Pastaba:
atliekama, esant fistulei
30472-01

Bendrojo tulžies latako vientisumo atstatymas
Pastaba:

atliekama, esant fistulei

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama taikant išplėtimą:
endoskopinį (30452-00 [971])
perkutaninį (30495-00 [971])
ši procedūra atliekama esant striktūrai:
endoskopinė (30452-00 [971])
perkutaninė (30495-00 [971])

30469-00

Tulžies latakų striktūros korekcija
Neįtraukta:

ši procedūra atliekama taikant išplėtimą:
endoskopinį (30452-00, 30494-00 [971])
perkutaninį (30495-00 [971])

90342-03

Tulžies pūslės įplyšimo susiuvimas
90320-00

Kitos tulžies pūslės atstatymo procedūros
90321-00

Kitos tulžies latakų atstatymo procedūros
KITOS PROCEDŪROS
972
Vartų venos hipertenzijos procedūros
30602-00

Portokavalinio šunto suformavimas
30603-00

Mezokavalinio šunto suformavimas
30605-00

Blužnies-inkstų šunto suformavimas
30606-01

Išsiplėtusių skrandžio venų susiuvimas
Įtraukta:
devaskuliarizacija
973
Kitos tulžies pūslės arba tulžies latakų procedūros
90322-00

Kitos tulžies pūslės procedūros
90323-00

Kitos tulžies latakų procedūros
KASA
TYRIMAI
974
Kasos ištyrimas
30484-02

Endoskopinė retrogradinė pankreatografija [ERP]
Įtraukta:
biopsija
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
975
Kasos uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
90349-00

Endoskopinis kasos latako akmenų pašalinimas
30491-02

Endoskopinis kasos latako stentavimas
Įtraukta:

išplėtimas
nazopankreatinio vamzdelio įvedimas
ši procedūra atliekama taikant endoskopinę retrogradinę cholangiopankreatografiją [ERCP]

30491-03

Endoskopinis kasos stento keitimas
30491-04

Endoskopinis kasos stento pašalinimas
INCIZIJA
976
Kasos incizijos procedūros
30575-00

Kasos absceso incizija ir drenavimas
30375-14

Kasos incizija ir drenavimas
30375-27

Kasos cistos marsupializacija
30581-00

Kasos chirurginis ištyrimas
Neįtraukta:

ši procedūra, kai atliekama kasos pažeidimo ekscizija (30578-00 [979])

EKSCIZIJA
977
Kasos biopsija
30094-05

Perkutaninė adatinė kasos biopsija
30075-16

Kasos biopsija
978
Pankreatektomija
30593-00

Pankreatektomija
30583-00

Distalinė kasos rezekcija
30593-01

Pankreatektomija ir splenektomija
30584-00

Pankreatoduodeninė rezekcija ir stomos formavimas
Įtraukta:

choledochoenterostomija
gastrojejunostomija
pankreatojejunostomija
prievarčio apsaugojimas

979
Kitos kasos arba kasos latako ekscizijos procedūros
90294-01

Endoskopinė kasos arba kasos latako pažeidimo ekscizija
30578-00

Kasos arba kasos latako pažeidimo ekscizija
Įtraukta:

ištyrimas

30577-00

Didelė kasos arba retropankreatinė disekcija
Pastaba:

atliekama:
kai formuojasi pūlinys
diagnozavus kasos nekrozę

ATSTATYMAS
980
Kasos anastomozė
Pastaba:

atliekama diagnozavus:
kasos cistą
pankreatitą

Neįtraukta:

cholecistopankreatostomija (30460-02 [969])
choledochopankreatostomija (30460-06 [969])

30586-00

Kasos anastomozė su dvylikapiršte žarna
30586-01

Kasos anastomozė su skrandžiu
30587-00

Kasos anastomozė su tuščiosios žarnos Roux-en-Y kilpa
Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama pankreatoduodeninė rezekcija (30584-00 [978])

30589-00

Pankreatojejunostomija
Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekama:
anastomozė su tuščiosios žarnos Roux-en-Y kilpa (30587-00 [980])
pankreatoduodeninė rezekcija (30584-00 [978])

981
Kitos kasos atstatymo procedūros
30458-06

Kasos latako sfinkterio atstatymas

Kasos:
latako septoplastika
sfinkteroplastika
Kasos latako pertvaros atstatymas

Įtraukta:

choledochotomija

90324-00

Kasos transplantacija
90325-00

Kitos kasos atstatymo procedūros
KITOS PROCEDŪROS
982
Kitos kasos procedūros
90326-00

Kitos kasos procedūros
PILVO ERTMĖ, PILVAPLĖVĖ IR TAUKINĖ
Įtraukta:
dubens ertmė
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
983
Pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
30406-00

Abdominalinė paracentezė
90347-02

Vaistų įšvirkštimas į pilvaplėvės ertmę
Vietinio veikimo vaistinio preparato įšvirkštimas į pilvaplėvės ertmę
90347-01

Oro įšvirkštimas į pilvaplėvės ertmę
30408-00

Pilvaplėvės-venos šunto implantavimas
Le Veen’o šunto implantavimas
90375-00

Intraabdominalinio tampono įdėjimas

Trauminio intraabdominalinio kraujavimo stabdymas, naudojant tamponą

Įtraukta:

laikinas pilvo ertmės užsiuvimas, paliekant tamponą in situ

Neįtraukta:

ši procedūra:
taikoma pooperaciniam kraujavimui stabdyti (30385-00 [985])
kitos operacijos metu atliekamas tampono įdėjimas ir šalinimas, – kodo nenaudokite

90375-01

Intraabdominalinio tampono keitimas
90375-02

Intraabdominalinio tampono pašalinimas

Palaipsnė tampono, naudojamo trauminiam intraabdominaliniam kraujavimui sustabdyti, pašalinimo procedūra

Neįtraukta:

ši procedūra, kai kartu atliekamas:
kai kartu atliekamas tampono įdėjimas ir šalinimas operacijos metu, – kodo nenaudokite
keitimas (90375-01 [983])

90376-00

Peritoninės prieigos prietaiso įdėjimas

Implantuojamo peritoninio "port-kateterio" įdėjimas

Įtraukta:

sujungimas su vaistų įvedimo prietaisu

Papildomai koduoti, jei atlikta:

abdominalinė paracentezė (30406-00 [983])
farmakologinio preparato įvedimas (90347-02 [983], 96201 [1920])

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama dėl peritoninės dializės (13109-01 [1062])

90376-01

Peritoninės prieigos prietaiso revizija

Implantuojamo peritoninio portkateterio keitimas

Įtraukta:

sujungimas su vaistų įvedimo prietaisu

Papildomai koduoti, jei atlikta:

abdominalinė paracentezė (30406-00 [983])
farmakologinių preparatų įvedimas (90347-02 [983], 96201 [1920])

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama dėl peritoninės dializės (13109-00 [1062])

90376-02

Peritoninės prieigos prietaiso pašalinimas

Implantuojamo peritoninio portkateterio pašalinimas

Įtraukta:

atjungimas nuo vaistų įvedimo prietaiso

Neįtraukta:

ši procedūra:
atliekama dėl peritoninės dializės (13110-00 [1062])
kai atliekamas peritoninės prieigos prietaiso keitimas (90376-01 [983])

INCIZIJA
984
Laparoskopija
30390-00

Laparoskopija

Diagnostinė laparoskopija

985
Laparotomija
30373-00

Diagnostinė laparotomija
Įtraukta:

biopsija

Neįtraukta:

ši procedūra: 
atliekama kaip operacinė prieiga, - kodo nenaudokite
 atliekama kartu su bet kuria kita pilvo ertmės procedūra,  –  kodo nenaudokite

30385-00

Relaparotomija
Pastaba:
atliekama pooperaciniam kraujavimui sustabdyti
Neįtraukta:
pakopinė laparotomija, atliekama kraujavimui stabdyti, įskaitant intraabdominalinio tampono pašalinimą (90375-01, 90375-02 [983])
35726-01

Laparotomija naviko išplitimui (stadijai) nustatyti

Biopsija, ekscizija arba mėginio paėmimas:
limfmazgio
taukinės
pilvaplėvės audinio
Audinio mėginio paėmimas piktybinio naviko išplitimui nustatyti

Papildomai koduoti, jei atlikta:

histerektomija (35653, 35667-00 [1268], 35667-01 [1269])

Neįtraukta:

laparotomija naviko išplitimui (stadijai) nustatyti, diagnozavus:
ginekologinį piktybinį susirgimą (35723 [810])
limfomą (30384-00 [985])

30384-00

Laparotomija limfomos stadijai nustatyti

Limfomos išplitimo laipsnio nustatymo laparotomija

Įtraukta:

biopsija:
kepenų
limfmazgio
ovariopeksija
splenektomija

986
Abdominalinių sąaugų atskyrimas

Sąaugų atskyrimas:
dubens
pilvaplėvės

30393-00

Laparoskopinis pilvo ertmės sąaugų atskyrimas
30378-00

Pilvo ertmės sąaugų atskyrimas
Įtraukta:

ilgo enterodekompresinio zondo įvedimas

987
Kitos pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės incizijos procedūros
30224-01

Perkutaninis pilvo ertmės absceso, hematomos arba cistos drenavimas
30224-02

Perkutaninis retroperitoninio absceso, hematomos ar cistos drenavimas
30394-01

Laparoskopinis pilvo ertmės absceso, hematomos arba cistos drenavimas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

laparoskopinė apendektomija (30572-00 [926])

30394-00

Pilvo ertmės absceso, hematomos arba cistos drenavimas
Įtraukta:
kirmėlinės ataugos }
klubinės duobės }
intraperitoninis }abscesas, hematoma arba cista
dubens }
Duglaso ertmės }
subhepatinis }
subdiafragminis }
peritonitas
Papildomai koduoti, jei atlikta:

apendektomija (30571-00 [926])

Neįtraukta:
specifinių pilvo ertmės arba dubens sričių absceso, hematomos arba cistos drenavimas, klasifikuojamas kitur
drenavimas:
 pilvo ertmės absceso, hematomos ar cistos:
   laparoskopinis (30394-01 [987])
   perkutaninis (30224-01 [987])
 Duglaso ertmės, atliekant kolpotomiją (35572-00 [1280])
echinokoko cistos:
 pilvo ertmės organo, neklasifikuojamo kitur (30434-02, 30436-02 [1002])
 kepenų (30434-00, 30436-00, 30438-00 [955])
 pilvaplėvės (30434-01, 30436-01 [1002])
retroperitoninio absceso, hematomos ar cistos (30402-00, 30224-02 [987])
30397-00

Laparostomija per ankstesnę chirurginę žaizdą
Įtraukta:

tvarstomosios medžiagos ir tamponų keitimas
drenavimas

30402-00

Retroperitoninio absceso, hematomos ar cistos drenavimas

Absceso drenavimas:
ekstraperitoninio
paravertebrinio

Neįtraukta:

perkutaninis absceso, hematomos ar cistos drenavimas (30224-02 [987])

90952-00

Pilvo sienos incizija

Pilvo sienos chirurginis ištyrimas
Tinklelio, naudojamo išvaržos operacijoms, pašalinimas

Neįtraukta:

diagnostinė laparotomija (30373-00 [985])

EKSCIZIJA
988
Pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės biopsija
30094-06

Perkutaninė adatinė intraabdominalinės masės biopsija

Perkutaninė adatinė retroperitoninės masės biopsija

30075-17

Pilvo sienos arba bambos biopsija
30075-37

Pilvaplėvės biopsija

Biopsija:
žarnų pasaito
taukinės

989
Kitos pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės ekscizijos procedūros
Neįtraukta:

histerektomija ir retroperitoninė disekcija (35667-00 [1268])

30396-00

Pilvaplėvės ertmės negyvybingų audinių šalinimas ir plovimas

Plovimas esant intraperitoniniam sepsiui

Įtraukta:

šalinimas:
žarnų turinio (pvz.: išmatų)
svetimkūnio

43942-00

Bambos epitelio liekanų ekscizija
43945-00

Vitelo (Vitello) latako (omfalomezenterinio latako) ekscizija
Įtraukta:

vitelo latako cista

43948-00

Bambos granulomos ekscizija
43987-01

Intraabdominalinės neuroblastomos ekscizija
Pilvaplėvės neuroblastomos ekscizija
30321-00

Retroperitoninio neuroendokrininio pažeidimo ekscizija
30323-00

Retroperitoninio neuroendokrininio pažeidimo ekscizija ir retroperitoninė disekcija
Įtraukta:

vienos arba abiejų didžiųjų kraujagyslių disekcija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

nefrektomija (žr. [1048], [1049] ir [1053] blokus)

30392-00

Pilvo ertmės naviko masės mažinimas
Radikalus pilvo ertmės naviko pašalinimas
Įtraukta:
omentektomija
Neįtraukta:
ši procedūra atliekama esant neuroblastomai (43987-01 [989])
90327-00

Įgimto intraabdominalinio pažeidimo ekscizija
Įtraukta:

retroperitoninis navikas
teratoma

Neįtraukta:

atvira bronchogeninės cistos ekscizija (43912-02 [545])
retroperitoninis neuroendokrininis pažeidimas (30321-00, 30323-00 [989])

90328-00

Pilvaplėvės pažeidimo ekscizija
Neįtraukta:

pilvo ertmės naviko masės mažinimas (30392-00 [989])
omentektomija (96189-00 [989])

90328-01

Pilvaplėvės audinio pažeidimo ekscizija ir žarnos rezekcija
Neįtraukta:

pilvo ertmės naviko masės mažinimas (30392-00 [989])
omentektomija (96189-00 [989])

96189-01

Laparoskopinė omentektomija
Laparoskopinis:
taukinės pašalinimas:
  visiškas
  didžiosios
  mažosios
  nepatikslinta
  dalinis
Neįtraukta:

biopsija (30075-37 [988])
naviko masės mažinimas:
pilvo ertmės (30392-00 [989])
dubens (35720-00 [1299])
laparotomija naviko išplitimui nustatyti (35726-01 [985])

96189-00

Omentektomija

Taukinės pašalinimas:
visiškas
didžiosios
mažosios
nepatikslinta
dalinis

Neįtraukta:

biopsija (30075-37[988])
naviko masės mažinimas:
pilvo ertmės (30392-00 [989])
dubens (35720-00 [1299])
laparotomija naviko išplitimui nustatyti (35726-01 [985])
taikant laparoskopiją (96189-01 [989])

96211-00

Peritonektomija

Citoredukcinė operacija

Pastaba:

Kompleksinė procedūra, skirta pilvaplėvės navikams gydyti, siekiant pašalinti visus pilvaplėvės navikus. Citoredukcinių chirurginių operacijų deriniai skiriasi kiekvienam pacientui.

Papildomai koduoti, jei atlikta:

pilvo ertmės, pilvaplėvės arba dubens pažeidimo ekscizija
intraperitoninė chemoterapija:
  ankstyva pooperacinė [EPIC] (96201-00 [1920])
  šilumos (intraoperacinė) [HIPEC] (92178-00 [1880] ir 96201-00 [1920])
  pooperacinė [IPEC] (96201-00 [1920])
pilvo, pilvaplėvės arba dubens organo pašalinimas
atstatymo procedūros
rezekcijos procedūros
90450-00

Priekinė dubens eksenteracija

Priekinė dubens evisceracija

Įtraukta:

šalinimas:
šlapimo pūslės
kiaušintakių
kiaušidžių
šlaplės
gimdos
makšties

90450-01

Užpakalinė dubens eksenteracija

Užpakalinė dubens evisceracija

Įtraukta:

šalinimas:
išangės kanalo
kiaušintakių
kiaušidžių
tiesiosios žarnos
riestinės gaubtinės žarnos
gimdos
makšties

90450-02

Visiška (totalinė) dubens eksenteracija

Visiška (totalinė) dubens evisceracija

ATSTATYMAS
990
Kirkšnies išvaržos operacijos
Korekcija } hidrocelės vaikams iki 12 metų amžiaus
Pašalinimas }
Įtraukta:

transplantatas
protezas (tinklelis)

Neįtraukta:
hidrocelės ekscizija
hidrocelės pašalinimas (korekcija) su:
maišelio išvertimu }
makštinio dangalo įtraukimu }
Jaboulay procedūra }
ši procedūra esant įstrigusiai (obstrukcinei) (stranguliacinei) išvaržai (30615-00 [997])
30609-02

Laparoskopinė kirkšnies išvaržos operacija, vienpusė
30614-02

Kirkšnies išvaržos operacija, vienpusė
30609-03

Laparoskopinė kirkšnies išvaržos operacija, abipusė
30614-03

Kirkšnies išvaržos operacija, abipusė
991
Šlauninės išvaržos operacijos
Įtraukta:

transplantatas
protezas (tinklelis)

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama diagnozavus įstrigusią (obstrukcinę) (stranguliacinę) išvaržą (30615-00 [997])

30609-00

Laparoskopinė šlauninės išvaržos operacija, vienpusė
30614-00

Šlauninės išvaržos operacija, vienpusė
30609-01

Laparoskopinė šlauninės išvaržos operacija, abipusė
30614-01

Šlauninės išvaržos operacija, abipusė
992
Bambos, epigastrinės arba baltosios linijos išvaržos operacijos
Įtraukta:

transplantantas
protezas (tinklelis)

Neįtraukta:

ši procedūra atliekama diagnozavus įstrigusią (obstrukcinę) (stranguliacinę) išvaržą (30615-00 [997])

30617-00

Bambos išvaržos operacija
Neįtraukta:
operacija, esant exomphalos (vidaus organo protrūzijai pro pilvo ertmės sienos defektą) (žr. [924] bloką)
30617-01

Epigastrinės išvaržos operacija
30617-02

Baltosios linijos išvaržos operacija
993
Pooperacinės išvaržos operacijos

Pooperacinė hernioplastika
Įstrigusios, obstrukcinės ar stranguliacinės išvaržos operacija

Neįtraukta:

parastominės išvaržos operacija (30563 [994])

30403-00

Pooperacinės išvaržos operacija
30405-00

Pooperacinės išvaržos operacija su raumenų transpozicija
30405-01

Pooperacinės išvaržos operacija naudojant protezą (tinklelius)
30405-02

Pooperacinės išvaržos operacija ir žarnos rezekcija esant stranguliacijai
Įtraukta:
anastomozė
994
Parastominės išvaržos operacijos
30563-02

Parastominės išvaržos operacija
30563-03

Parastominės išvaržos operacija ir stomos perkėlimas
996
Kitos pilvo sienos išvaržos operacijos

Operacija:
įstrigusios, obstrukcinės, stranguliacinės arba kitos pilvo sienos išvaržos
pilvo išvaržos

Įtraukta:

ši procedūra atliekama po exomphalos ar gastroschisis operacijų

30403-01

Kitos pilvo sienos išvaržos operacija
30405-03

Kitos pilvo sienos išvaržos operacija ir raumens transpozicija
30405-04

Kitos pilvo sienos išvaržos operacija naudojant protezą (tinklelius)
30405-05

Kitos pilvo sienos išvaržos operacija ir žarnos rezekcija esant stranguliacijai
Įtraukta:
anastomozė
997
Įstrigusios, obstrukcinės arba stranguliacinės išvaržos operacijos

Įstrigusios, obstrukcinės arba stranguliacinės išvaržos operacija:
diafragminės
epigastrinės
šlauninės
kirkšninės
baltosios linijos
obturatorinės
bambos

30615-00

Įstrigusios, obstrukcinės arba stranguliacinės išvaržos operacija
Neįtraukta:

ši procedūra esant:
diafragminei (angos) išvaržai su nutukimo gydymo procedūra (-omis) (30511, 30512 [889])
pooperacinei išvaržai (žr. [993] bloką)
pilvo išvaržai (žr. [996] bloką)

998
Diafragmos išvaržos operacija

Operacija:
hiatinės išvaržos
stemplės angos išvaržos

Neįtraukta:

diafragmos (angos) išvaržos operacija su:
fundoplastika (30527-01, 30527-03, 30527-05, 30527-06 [886])
nutukimo gydymo procedūra (-omis) (30511, 30512 [889])

30601-00

Diafragmos išvaržos operacija, abdominalinė prieiga
30601-01

Diafragmos išvaržos operacija, torakalinė prieiga
Torakoabdominalinė diafragmos išvaržos operacija
30600-00

Trauminės diafragmos išvaržos operacija
43837-02

Diafragmos išvaržos operacija, naudojant savų audinių lopą arba panaudojant protezą (tinklelį)
Įtraukta:
abdominalinė }
torakalinė } prieiga
torakoabdominalinė }
Pastaba:

atliekama esant įgimtai diafragmos išvaržai

1000
Kitos pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės operacijos
30399-00

Laparostomijos uždarymas
Įtraukta:

drenavimas
tvarsčių arba tamponų pašalinimas

30403-03

Pakartotinis pooperacinio pilvo sienos išsiskyrimo užsiuvimas

Pakartotinis atsivėrusios pilvo sienos žaizdos po cezario pjūvio susiuvimas

Neįtraukta:

atsivėrusios gimdos žaizdos po cezario pjūvio susiuvimas (90485-00 [1344])

30403-04

Vėlyvas (atidėtas) granuliuojančios pilvo žaizdos užsiuvimas
30403-05

Pilvo sienos užsiuvimas po miokutaninio lopo paėmimo
30178-00

Antrinis pilvo sienos defekto užsiuvimas su bambos plastika
Įtraukta:
lipektomija
45570-00

Pilvo ertmės sienos užsiuvimas su raumens ir aponeurozės sluoksnio atstatymu
90329-00

Kitos pilvo atstatymo procedūros
90329-01

Kitos pilvaplėvės atstatymo procedūros
90329-02

Kitos taukinės atstatymo procedūros
90329-03

Kitos žarnų pasaito atstatymo procedūros
REVIZIJA
1001
Pakartotinės pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės procedūros
90330-00

Cerebrospinalinio skysčio šunto abdominalinės dalies revizija

Distalinės šunto dalies revizija:
cisternos-pilvaplėvės
juosmens-pilvaplėvės
skilvelio-pilvaplėvės

KITOS PROCEDŪROS
1002
Pilvaplėvės arba pilvo organų echinokoko cistos procedūros
30434-01

Pilvaplėvės echinokoko cistos ištuštinimas
30436-01

Pilvaplėvės echinokoko cistos ištuštinimas, atliekant omentoplastiką arba mieloplastiką
30434-02

Pilvo organų echinokoko cistos ištuštinimas
Neįtraukta:
ši procedūra, kai cista yra kepenyse (30434-00, 30436-00 [955])
30436-02

Pilvo organų echinokoko cistos ištuštinimas, atliekant omentoplastiką arba mieloplastiką
Neįtraukta:
ši procedūra, kai cista yra kepenyse (30436-00 [955])
1003
Operacijos esant gastroschisis
Papildomai koduoti, jei atlikta:

plonosios ir storosios žarnos atstatymas (43810 [900])

43867-00

Gastroschisis protezinio maišelio (angl. pouch) suformavimas

Suformavimas:
silastinio maišelio (pouch) esant gastroschisis
silo maišelio esant gastroschisis

43867-01

Antroji operacija esant gastroschisis, protezo pašalinimas bei užsiuvimas
43864-00

Pirminis gastroschisis atstatymas, įskaitant odą
43864-01

Pirminis gastroschisis atstatymas, įskaitant odą, raumenis ir fasciją
Neįtraukta:
ši procedūra, kai sukuriama protezinė kišenė (43867-00 [1003])
1004
Kitos pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės procedūros
90331-00

Kitos pilvo ertmės, pilvaplėvės arba taukinės procedūros
KITOS IR DAUGINĖS VIRŠKINIMO SISTEMOS SRITYS
TYRIMAI
1005
Panendoskopija
Įtraukta:

dviejų balionų enteroskopija

11820-00

Panendoskopija, naudojant kapsulinę endoskopiją
Kamera-piliulė }
Kapsulė } endoskopija
Gastrointestinalinė kamera-kapsulė }
30473-00

Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos

Duodenoskopija
Gastroskopija
Ezofagogastroduodenoskopija [EGD]

30473-02

Panendoskopija per dirbtinę stomą

Gastroskopija per dirbtinę stomą
Ezofagogastroduodenoskopija [EGD] per dirbtinę stomą

Neįtraukta:

duodenoskopija per dirbtinę stomą (32095-00 [891])
endoskopinis plonosios žarnos ištyrimas per dirbtinę stomą (32095-00 [891])

30473-07

Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos, taikant dažomosios medžiagos įšvirkštimą
Chromoendoskopija iki dvylikapirštės žarnos
30473-05

Panendoskopija iki klubinės žarnos
Ileoskopija
Jejunoskopija
30473-08

Panendoskopija iki klubinės žarnos, taikant dažomosios medžiagos įšvirkštimą
Chromoendoskopija iki klubinės žarnos
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
1006
Panendoskopija ir svetimkūnio pašalinimas
Įtraukta:

dviejų balionų enteroskopija

30478-00

Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos ir svetimkūnio pašalinimas
Duodenoskopija }
Gastroskopija } ir svetimkūnio pašalinimas
Ezofagogastroduodenoskopija  }
Neįtraukta:

ši procedūra atliekama naudojant nelankstų ezofagoskopą (41825-00 [852])

30478-14

Panendoskopija iki klubinės žarnos ir svetimkūnio pašalinimas

Svetimkūnio pašalinimas, atliekant:
ileoskopiją
jejunoskopiją

SUARDYMAS
1007
Panendoskopija ir suardymas
Duodenoskopija }
Gastroskopija } ir suardymas
Ezofagogastroduodenoskopija }
Įtraukta:

dviejų balionų enteroskopija

30478-01

Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos ir diatermija
30478-02

Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos ir koaguliacija zondu
30478-03

Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos ir lazerinė koaguliacija
30478-20

Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos ir kitokia koaguliacija

Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos ir Argono plazmos koaguliacija

30478-15

Panendoskopija iki klubinės žarnos ir diatermija
30478-16

Panendoskopija iki klubinės žarnos ir koaguliacija zondu
30478-17

Panendoskopija iki klubinės žarnos ir lazerinė koaguliacija
30478-21

Panendoskopija iki klubinės žarnos ir kitokia koaguliacija

Panendoskopija iki klubinės žarnos ir Argono plazmos koaguliacija

EKSCIZIJA
1008
Panendoskopija ir ekscizija
Duodenoskopija }
Gastroskopija } ir ekscizija
Ezofagogastroduodenoskopija }
Įtraukta:

dviejų balionų enteroskopija

30473-01

Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos ir biopsija
30478-04

Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos ir pažeidimo ekscizija
Panendoskopija iki dvylikapirštės žarnos ir polipo ekscizija
30473-06

Panendoskopija iki klubinės žarnos ir biopsija
30478-18

Panendoskopija iki klubinės žarnos ir pažeidimo ekscizija
Panendoskopija iki klubinės žarnos ir polipo ekscizija
ATSTATYMAS
1009
Kitų ir dauginių virškinimo sistemos sričių atstatymo procedūros
43912-01

Žarnų duplikacijos korekcija

Cistos duplikacijos ekscizija:
žarnos
enterogeninės
Duplikacijos korekcija:
gaubtinės žarnos
dvylikapirštės žarnos

KITOS PROCEDŪROS
1011
Kitos virškinimo sistemos procedūros
90334-00

Transjugulinis intrahepatinis portosisteminis šuntas
90343-00

Endoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą
Endoskopinė  } procedūra, neklasifikuojama kitaip, pereinanti į atvirą procedūrą
Minimaliai invazinė }
Įtraukta:

minimali prieiga:
perkutaninė
transliuminalinė

Pirmiausia koduoti:

atlikta (-os) atvira (-os) chirurginė (-ės) procedūra (-os)

Neįtraukta:

atliekant:
artroskopiją (90613-00 [1579])
laparoskopiją (90343-01 [1011])

90343-01

Laparoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą
Pirmiausia koduoti:

atlikta (-os) atvira (-os) chirurginė (-ės) procedūra (-os)

90335-00

Kitos diagnostinės virškinimo sistemos procedūros
Pastaba:

apie nechirurgines diagnostines intervencijas rasite 19 skyriuje

90335-01

Kitos virškinimo sistemos procedūros