4 SKYRIUS
AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS PROCEDŪROS
(300-333 BLOKAI)
IŠORINĖ AUSIS
Įtraukta:

ausies kaušelis
išorinė klausomoji landa

TYRIMAI
300
Išorinės ausies ištyrimo procedūros
90119-00

Otoskopija
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
301
Išorinės ausies uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
41500-00

Svetimkūnio pašalinimas iš klausomosios landos be incizijos
Neįtraukta:
timpanostominio vamzdelio pašalinimas (41644-00 [312])
INCIZIJA
302
Klausomosios landos incizijos procedūros
41503-00

Svetimkūnio pašalinimas iš klausomosios landos atliekant inciziją
Neįtraukta:
timpanostominio vamzdelio pašalinimas (41644-00 [312])
EKSCIZIJA
303
Išorinės ausies ekscizijos procedūros
Neįtraukta:
viso storio (totalinė) ausies krašto ekscizija (45665-02 [1663])
30075-28

Išorinės ausies biopsija
30104-00

Preaurikulinio sinuso ekscizija
Radikali preaurikulinio sinuso arba cistos ekscizija
41506-00

Ausies polipo ekscizija, išorinė ausis
41509-00

Obturuojančios keratozės pašalinimas iš išorinės klausomosios landos
41518-00

Egzostozės pašalinimas iš išorinės klausomosios landos
ATSTATYMAS
304
Išorinės ausies atstatymo procedūros
30052-00

Išorinės ausies žaizdos sutvarkymas
41521-00

Klausomosios landos stenozės korekcija
Įtraukta:

meatoplastika

41521-01

Klausomosios landos stenozės korekcija, naudojant odos transplantatą
Įtraukta:

meatoplastika

90110-00

Kitas išorinės ausies atstatymas

Atstatymas:
ausies kaušelio, nepatikslintas
išorinės klausomosios landos, nepatikslintas

REKONSTRUKCIJA
305
Išorinės ausies rekonstrukcijos procedūros
41512-00

Išorinės klausomosios landos rekonstrukcija

Meatoplastika

Įtraukta:

pašalinimas:
kaulo
kremzlės

Papildomai koduoti, jei atlikta:

radikali (modifikuota) mastoidektomija (41557 [323], 41560 [325], 41563 [326])

Neįtraukta:

klausomosios landos stenozės korekcija (41521[304])

45662-00

Išorinės klausomosios landos rekonstrukcija dėl įgimtos atrezijos
Neįtraukta:

klausomosios landos stenozės korekcija (41521-00, 41521-01 [304])

KITOS PROCEDŪROS
306
Kitos išorinės ausies procedūros
Įtraukta:

ausies kaušelis
išorinė klausomoji landa

90111-00

Kitos išorinės ausies procedūros
Išorinės ausies incizija
AUSIES BŪGNELIS IR VIDURINĖ AUSIS
TYRIMAI
307
Ausies būgnelio arba vidurinės ausies ištyrimo procedūros
41650-00

Ausies būgnelio apžiūra, vienpusė

Speninės ataugos ertmės apžiūra, vienpusė

Neįtraukta:

ši procedūra su:
bet kuria kita ausies procedūra, – kodo nenaudokite
ausies išplovimu (41647-00 [308])

41650-01

Ausies būgnelio apžiūra, abipusė

Speninės ataugos ertmės apžiūra, abipusė

Neįtraukta:

ši procedūra su:
bet kuria kita ausies procedūra, – kodo nenaudokite
ausies išplovimu (41647-01 [308])

41629-00

Vidurinės ausies chirurginis ištyrimas
Įtraukta:

svetimkūnio pašalinimas iš vidurinės ausies

Neįtraukta:

ištyrimas, būdingas vidurinės ausies operacijai, – kodo nenaudokite

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
308
Ausies būgnelio arba vidurinės ausies uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
41755-00

Eustachijaus vamzdžio kateterizavimas
41647-00

Ausies išplovimas, vienpusis
Vaško (sieros) pašalinimas iš ausies, vienpusis
41647-01

Ausies išplovimas, abipusis
Vaško (sieros) pašalinimas iš ausies, abipusis
INCIZIJA
309
Miringotomija (timpanotomija)

Miringotomija (timpanotomija) su:
vidurinės ausies sekreto išsiurbimu
absceso drenavimu

41626-00

Miringotomija (timpanotomija), vienpusė
41626-01

Miringotomija (timpanotomija), abipusė
41632-00

Miringotomija (timpanotomija) su vamzdelio įdėjimu, vienpusė
41632-01

Miringotomija (timpanotomija) su vamzdelio įdėjimu, abipusė
310
Kitos ausies būgnelio arba vidurinės ausies incizijos procedūros
41533-00

Atikotomija
Neįtraukta:

procedūra su:
mastoidektomija (41551-00 [325], 41554-00 [326])
miringoplastika (41533-01 [313], 41536-01 [315])
kaulo defekto rekonstrukcija (41536 [315])

41599-00

Vidinės klausomosios landos chirurginis ištyrimas su galvinio nervo dekompresija
41533-02

Kita vidurinės ausies incizija

Atskyrimas:
vidurinės ausies sąaugų
būgnelio

SUARDYMAS
311
Ausies būgnelio arba vidurinės ausies suardymo procedūros
41641-00

Perforuoto ausies būgnelio kauterizacija

Perforuoto ausies būgnelio diatermija

Neįtraukta:

perforuoto ausies būgnelio ekscizija (41644-00 [312])

EKSCIZIJA
312
Ausies būgnelio arba vidurinės ausies ekscizijos procedūros
30075-29

Vidurinės ausies biopsija
41635-00

Vidurinės ausies pažeidimo ekscizija
Pašalinimas:
cholesteatomos }
granulomos } iš vidurinės ausies
polipo }
Neįtraukta:

glomuso pažeidimo pašalinimas (41620-00, 41623-00 [312])
Procedūra su:
miringoplastika (timpanoplastika) (41635-01 [313], 41638-01 [315])
klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija (41638-00, 41638-01 [315])

41644-00

Perforuoto būgnelio krašto ekscizija
Įtraukta:

timpanostominio vamzdelio pašalinimas

Neįtraukta:

perforuoto ausies būgnelio kauterizacija (41641-00 [311])
ši procedūra su miringoplastika (timpanoplastika), – kodo nenaudokite

41620-00

Glomuso pažeidimo pašalinimas, procedūra per ausies būgnelį
41623-00

Glomuso pažeidimo pašalinimas, procedūra per speninę ataugą su mastoidektomija
41644-01

Kita vidurinės ausies ekscizija
ATSTATYMAS
313
Miringoplastika (timpanoplastika)
41635-01

Vidurinės ausies pažeidimo ekscizija su miringoplastika (timpanoplastika)
Pašalinimas:
cholesteatomos }
granulomos } iš vidurinės ausies su miringoplastika (timpanoplastika)
polipo }
Neįtraukta:

glomuso pažeidimo pašalinimas (41620-00, 41623-00 [312])
procedūra su klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija (41638-01 [315])

41527-00

Miringoplastika (timpanoplastika), procedūra per klausomąją landą
Įtraukta:

procedūra, atliekant Roseno (angl. Rosen) inciziją

Neįtraukta:

procedūra su klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija (41542-00 [315])

41530-00

Miringoplastika (timpanoplastika), užausinė procedūra arba procedūra per ausies vidų

Timpanoplastika, I tipas

Įtraukta:

speninės ataugos apžiūra

Papildomai koduoti, jei atlikta:

meatoplastika (41512-00 [305])

Neįtraukta:

procedūra su klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija (41542-00 [315])

41533-01

Miringoplastika (timpanoplastika) su atikotomija
Neįtraukta:
procedūra su kaulo defekto rekonstrukcija (41536-01 [315])
314
Kitos ausies būgnelio arba vidurinės ausies atstatymo procedūros
Įtraukta:

vidinė klausomoji landa
ausies būgnelis

90112-00

Kitas ausies būgnelio arba vidurinės ausies atstatymas
REKONSTRUKCIJA
315
Ausies būgnelio arba vidurinės ausies rekonstrukcijos procedūros
41542-00

Miringoplastika (timpanoplastika) su klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija

Timpanoplastika, II, III, IV ir V tipai

Įtraukta:

transplantacija
protezavimas

Neįtraukta:

procedūra su:
vidurinės ausies pažeidimo ekscizija (41638-01 [315])
mastoidektomija (41554-00, 41563 [326])

41536-00

Atikotomija su kaulo defekto rekonstrukcija
41536-01

Atikotomija su kaulo defekto rekonstrukcija ir miringloplastika (timpanoplastika)
41638-00

Vidurinės ausies pažeidimo ekscizija su klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija
Pašalinimas:
cholesteatomos }
granulomos } iš vidurinės ausies su klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija
polipo }
Įtraukta:

transplantacija
protezavimas

Neįtraukta:

glomuso pažeidimo pašalinimas (41620-00, 41623-00 [312])
procedūra su miringoplastika (timpanoplastika) (41638-01 [315])

41638-01

Vidurinės ausies pažeidimo ekscizija su miringoplastika (timpanoplastika) ir klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija
Pašalinimas:
cholesteatomos }
granulomos } iš vidurinės ausies su miringoplastika (timpanoplastika) ir klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija
polipo }
Įtraukta:

transplantacija
protezavimas

Neįtraukta:

glomuso pažeidimo pašalinimas (41620-00, 41623-00 [312])

KITOS PROCEDŪROS
316
Kitos ausies būgnelio arba vidurinės ausies procedūros
Įtraukta:

vidinė klausomoji landa
ausies būgnelis

90113-00

Kitos Eustachijaus vamzdžio procedūros
90114-00

Kitos ausies būgnelio arba vidurinės ausies procedūros
AUSIES KLAUSOMIEJI KAULIUKAI
Įtraukta:

priekalas
plaktukas
kilpa

EKSCIZIJA
317
Ausies klausomųjų kauliukų ekscizijos procedūros
41608-00

Stapedektomija
Įtraukta:
protezavimas
ATSTATYMAS
318
Ausies klausomųjų kauliukų atstatymo procedūros
41611-00

Ausies klausomųjų kauliukų mobilizavimas
41608-01

Stapedotomija
Įtraukta:

fenestracija:
lazeriu
mikro grąžtu
protezavimas

REKONSTRUKCIJA
319
Ausies klausomųjų kauliukų rekonstrukcijos procedūros
41539-00

Ausies klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija

Osikuloplastika

Įtraukta:

transplantacija
protezavimas

Neįtraukta:
procedūra su:
vidurinės ausies pažeidimo ekscizija (41638 [315])
mastoidektomija:
  išsaugančia landos sieną (41554-00 [326])
  modifikuota radikalia (41563-00 [326])
  radikalia (41563-01 [326])
miringoplastika (timpanoplastika) (41542-00, 41638-01 [315])
KITOS PROCEDŪROS
320
Kitos ausies klausomųjų kauliukų procedūros
90115-00

Kitos ausies klausomųjų kauliukų procedūros
SPENINĖ ATAUGA IR SMILKINKAULIS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
321
Speninės ataugos arba smilkinkaulio uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
41557-02

Elektromagnetinio klausos aparato implantavimas

Kaulinio klausos aparato implantavimas

Neįtraukta:

sraigės protezo implantavimas (41617-00 [329])

INCIZIJA
322
Speninės ataugos arba smilkinkaulio incizijos procedūros
41557-03

Speninės ataugos incizija
EKSCIZIJA
323
Mastoidektomija
Neįtraukta:

procedūra su:
endolimfinio maišelio dekompresija (41590 [330])
sraigės protezo implantavimu (41617-00 [329])
miringoplastika (timpanoplastika) (41551-00, 41560 [325], 41554-00, 41563 [326])
ausies klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija (41554-00, 41563 [326])
daline smilkinkaulio rezekcija (41584 [324])
glomuso pažeidimo pašalinimu (41623-00 [312])

41545-00

Mastoidektomija
Kortikalinė mastoidektomija
41557-00

Radikali tausojanti mastoidektomija
41557-01

Radikali mastoidektomija
41548-00

Speninės ataugos celių obliteracija
Papildomai koduoti, jei atlikta:

meatoplastika (41512-00 [305])

41564-00

Radikali tausojanti mastoidektomija su speninės ataugos celių ir Eustachijaus vamzdžio obliteracija bei išorinės klausomosios landos uždarymu
41564-01

Radikali mastoidektomija su speninės ataugos celių ir Eustachijaus vamzdžio obliteracija bei išorinės klausomosios landos uždarymu
324
Kitos speninės ataugos arba smilkinkaulio ekscizijos procedūros
30244-00

Smilkinkaulio ylinės ataugos pašalinimas
41584-00

Dalinė smilkinkaulio rezekcija su mastoidektomija
41584-01

Dalinė smilkinkaulio rezekcija su mastoidektomija ir veidinio nervo dekompresija
41587-00

Visiška (totalinė) smilkinkaulio rezekcija
ATSTATYMAS
325
Speninės ataugos arba smilkinkaulio atstatymo procedūros
Papildomai koduoti, jei atlikta:

meatoplastika (41512-00 [305])

Neįtraukta:

mastoidektomijos revizija (41566-01, 41566-02 [327])
procedūra su:
sraigės (kochlearinio) protezo implantavimu (41617-00 [329])
ausies klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija (41554-00, 41563 [326])
daline smilkinkaulio rezekcija (41584 [324])
glomuso pažeidimo pašalinimu (41623-00 [312])

41551-00

Mastoidektomija, išsauganti landos sieną, su miringoplastika (timpanoplastika)
Įtraukta:
procedūra su atikotomija
41560-00

Radikali tausojanti mastoidektomija su miringoplastika (timpanoplastika)
41560-01

Radikali mastoidektomija su miringoplastika (timpanoplastika)
REKONSTRUKCIJA
326
Speninės ataugos arba smilkinkaulio rekonstrukcijos procedūros

Timpanoplastika, II, III, IV ir V tipai, su mastoidektomija

Įtraukta:

transplantacija
protezavimas

Neįtraukta:

revizija (41566 [327])

41554-00

Mastoidektomija, išsauganti landos sieną, su miringoplastika (timpanoplastika) ir ausies klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija
Įtraukta:
atikotomija
41563-00

Radikali tausojanti mastoidektomija su miringoplastika (timpanoplastika) ir ausies klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija
41563-01

Radikali mastoidektomija su miringoplastika (timpanoplastika) ir ausies klausomųjų kauliukų grandinės rekonstrukcija
REVIZIJA
327
Speninės ataugos arba smilkinkaulio procedūrų revizija
Įtraukta:
miringoplastika
41566-00

Mastoidektomijos, išsaugančios landos sieną, revizija
41566-01

Radikalios tausojančios mastoidektomijos revizija
41566-02

Radikalios mastoidektomijos revizija
KITOS PROCEDŪROS
328
Kitos speninės ataugos arba smilkinkaulio procedūros
90116-00

Kitos speninės ataugos arba smilkinkaulio procedūros
VIDINĖ AUSIS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
329
Vidinės ausies uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
41617-00

Sraigės (kochlearinio) protezo implantavimas
Įtraukta:

mastoidektomija

41617-01

Sraigės (kochlearinio) protezo pašalinimas
INCIZIJA
330
Vidinės ausies incizijos procedūros
41572-00

Labirintotomija

Labirinto suardymas
Vidinės ausies incizija

41590-00

Endolimfinio maišelio dekompresija
Įtraukta:
mastoidektomija
41590-01

Endolimfinio maišelio dekompresija su šuntavimu
Įtraukta:
mastoidektomija
EKSCIZIJA
331
Vidinės ausies ekscizijos procedūros
30075-30

Vidinės ausies biopsija
41593-00

Prieangio nervo perpjovimas, procedūra per labirintą
41596-00

Prieangio nervo perpjovimas, procedūra už labirinto
Neįtraukta:

procedūra su sraigės nervo perpjovimu (41596-02 [331])

41596-01

Sraigės nervo perpjovimas, procedūra už labirinto
Neįtraukta:

procedūra su prieangio nervo perpjovimu (41596-02 [331])

41596-02

Prieangio ir sraigės nervų perpjovimas, procedūra už labirinto
ATSTATYMAS
332
Vidinės ausies atstatymo procedūros
41614-00

Apvaliojo sraigės langelio fistulės uždarymas
41614-01

Ovaliojo sraigės langelio fistulės uždarymas
Perilimfinės fistulės uždarymas
41614-02

Apvaliojo sraigės langelio atstatymas
Neįtraukta:
apvaliojo sraigės langelio fistulės uždarymo procedūra (41614-00 [332])
41615-00

Ovaliojo sraigės langelio atstatymas
Neįtraukta:

ovaliojo sraigės langelio fistulės uždarymo procedūra (41614-01 [332])
ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita ausies procedūra, – kodo nenaudokite

90117-00

Kitas vidinės ausies atstatymas

Vidinės ausies fenestracija (įtraukiant odos transplantaciją)
Atstatymas:
sraigės, nepatikslintas
labirinto, nepatikslintas
Venos transplantato implantavimas į fenestracijos ertmę

KITOS PROCEDŪROS
333
Kitos vidinės ausies procedūros
Įtraukta:

sraigė
vidinė klausomoji landa
labirintas

90118-00

Kitos vidinės ausies procedūros
Injekcija į vidinę ausį