18 SKYRIUS
SPINDULINĖS TERAPIJOS PROCEDŪROS ONKOLOGIJOJE
(1786-1800 BLOKAI)
SPINDULINĖS TERAPIJOS PROCEDŪROS ONKOLOGIJOJE
IŠORINĖ SPINDULINĖ TERAPIJA
1786
Paviršinė spindulinė terapija
Įtraukta:

beta spindulinė terapija

15000-00

Paviršinė spindulinė terapija, 1 švitinimo lauko
15003-00

Paviršinė spindulinė terapija, ≥ 2 švitinimo laukų
1787
Vidutinės energijos spindulinė terapija
15100-00

Vidutinės energijos spindulinė terapija, 1 švitinimo lauko
15103-00

Vidutinės energijos spindulinė terapija, ≥ 2 švitinimo laukų
1788
Didelės energijos spindulinė terapija
Įtraukta:

gydymas elektronais ir fotonais

15224-00

Didelės energijos spindulinė terapija, 1 švitinimo lauko, vienos energijos linijinis greitintuvas
15239-00

Didelės energijos spindulinė terapija, ≥ 2 švitinimo laukų, vienos energijos linijinis greitintuvas
Įtraukta:

rotacinis gydymas (vienos energijos linijinis greitintuvas)

15254-00

Didelės energijos spindulinė terapija, 1 švitinimo lauko, dviejų energijų linijinis greitintuvas
15269-00

Didelės energijos spindulinė terapija, ≥ 2 švitinimo laukų, dviejų energijų linijinis greitintuvas

Rezekuoto kaulo segmento ekstrakorporinė spindulinė terapija

Įtraukta:

rotacinis gydymas (dviejų energijų linijinis greitintuvas)

Papildomai koduoti, jei atlikta:

rezekuoto kaulo segmento reimplantacija (50227-01 [1570])

1789
Kita didelės energijos spindulinė terapija
15600-00

Stereotaksinė spindulinė terapija, vienkartinė dozė
Stereotaksinis radiochirurginis gydymas, vienkartinė dozė
15600-01

Stereotaksinė spindulinė terapija, frakcionuota
Stereotaksinis radiochirurginis gydymas, frakcionuotas
15600-02

Pusės kūno spindulinė terapija
15600-03

Viso kūno spindulinė terapija
15600-04

Visos odos spindulinė terapija
BRACHITERAPIJA, NAUDOJANT UŽDARUOSIUS ŠALTINIUS
Pastaba:

Brachiterapija – radioaktyvaus šaltinio implantavimas. Jį galima implantuoti į naviko pažeistą sritį ar vainikinę arteriją, siekiant užkirsti kelią restenozei. Pulsinės dozės brachiterapija reiškia, kad radioaktyvus šaltinis implantate būna tik 2–10 min. per valandą. Specializuota kompiuterinė sistema valdo šaltinio padėtį implantate. Tai reiškia, kad paskirta maksimali dozė tenka navikui ir tausojami aplinkiniai sveiki audiniai.

Papildomai koduoti, jei atlikta:

brachiterapijos planavimas (15536, 15539, 15541 [1799])

1790
Ertminė ginekologinė brachiterapija
15303-00

Intrauterinė, mažos dozės brachiterapija
15304-00

Intrauterinė, didelės dozės brachiterapija
15311-00

Intravagininė, mažos dozės brachiterapija
15312-00

Intravagininė, didelės dozės brachiterapija
15319-00

Kombinuota intrauterinė ir intravagininė, mažos dozės brachiterapija
15320-00

Kombinuota intrauterinė ir intravagininė, didelės dozės brachiterapija
1791
Ertminė kita brachiterapija
Įtraukta:

stereotaksinė brachiterapija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

trepanacinės angos (39012-00 [7])
stereotaksinis intrakranijinių koordinačių nustatymas (40803-00 [1])

Neįtraukta:

ginekologijos sritys (žr. [1790] bloką)

90764-00

Ertminė, mažos dozės brachiterapija
90764-01

Ertminė, didelės dozės brachiterapija
1792
Kita brachiterapija
Įtraukta:

brachiterapija:
audininė
intravaskulinė

Papildomai koduoti:

atliekamą (-as) chirurginę (-es) procedūrą (-as)

15327-00

Mažos dozės galios brachiterapija su vienos plokštumos pašalinamu implantu
15327-01

Pulsinės dozės galios brachiterapija su vienos plokštumos pašalinamu implantu
15327-06

Didelės dozės galios brachiterapija su vienos plokštumos pašalinamu implantu
15327-02

Mažos dozės galios brachiterapija su dauginių plokštumų arba tūriniu pašalinamu implantu
15327-03

Pulsinės dozės galios brachiterapija su dauginių plokštumų arba tūriniu pašalinamu implantu
15327-07

Didelės dozės galios brachiterapija su dauginių plokštumų arba tūriniu pašalinamu implantu
15327-04

Brachiterapija su nuolatiniu implantu, mažiau nei 10 šaltinių
Neįtraukta:

priešinė liauka (15338-00 [1792])

15327-05

Brachiterapija su nuolatiniu implantu, ≥ 10 šaltinių
Neįtraukta:

priešinė liauka (15338-00 [1792])

15338-00

Priešinės liaukos brachiterapija
Pirmiausia koduoti:

aplikatoriaus brachiterapijai implantavimas (kateterių) (adatų) (37227-00 [1160])

15360-00

Intravaskulinė brachiterapija
Įtraukta:

kateterizacija

Pirmiausia koduoti:

transkateterinė kraujagyslių embolizacija taikant selektyvinę vidinę radiacijos terapiją (angl. SIRT) (naudojant itrio-90 mikrosferas) (žr. bloką [768])

1793
Uždarojo radioaktyvaus šaltinio pašalinimas
15339-00

Uždarojo radioaktyvaus šaltinio pašalinimas
Neįtraukta:

akies aplikatoriaus pašalinimas (42802-00 [177])

1794
Brachiterapija, naudojant paviršinius aplikatorius
15012-00

Akies brachiterapija
Pirmiausia koduoti:

akies aplikatoriaus brachiterapijai implantavimas (42801-00 [177])

90766-00

Kitų vietų brachiterapija, naudojant paviršinius aplikatorius
ATVIRIEJI RADIOAKTYVŪS ŠALTINIAI (IZOTOPAI)
1795
Atvirųjų radioizotopų skyrimas gydomosiomis dozėmis
16012-00

Fosforo 32 skyrimas gydomosiomis dozėmis
16009-00

Jodo 131 skyrimas gydomosiomis dozėmis
16003-00

Itrio 90 skyrimas gydomosiomis dozėmis
16018-00

SM-leksidronano 153 skyrimas gydomosiomis dozėmis
16015-00

Stroncio 89 skyrimas gydomosiomis dozėmis
90960-00

Kitų atvirųjų radioizotopų skyrimas gydomosiomis dozėmis
INDIVIDUALIŲ FORMŲ IR FIKSAVIMO PRIEMONIŲ PARUOŠIMAS
1796
Radioaktyvūs liejimai
15342-00

Individualaus radioaktyvaus aplikatoriaus paruošimas ir pritaikymas
15351-00

Akies aplikatoriaus paruošimas ir pritaikymas
1797
Imobilizuojančių prietaisų arba pagalbinių gydymo priemonių paruošimas ir pritaikymas spindulinei terapijai
90765-00

Paprasto imobilizuojančio prietaiso paruošimas ir pritaikymas
Įtraukta:
putų minkštieji padėklai
90765-01

Vidutinio sudėtingumo imobilizuojančio prietaiso paruošimas ir pritaikymas
Įtraukta:

termoplastinė kaukė
sąkandžio fiksavimo priemonės

90765-02

Sudėtingo imobilizuojančio prietaiso paruošimas ir pritaikymas
Įtraukta:
vakuuminės imobilizavimo priemonės
90765-03

Individualių blokų paruošimas ir pritaikymas
90765-04

Pagalbinių gydymo priemonių paruošimas ir pritaikymas
Įtraukta:

boliuso palaikymas
dantų stentai
vidinės apsaugos priemonės

RADIOTERAPIJOS PLANAVIMAS
1798
Švitinimo laukų nustatymas
15500-00

Paprastas švitinimo laukų nustatymas, naudojant simuliatorių
Įtraukta:
viena sritis su vienu lauku arba su priešpriešiniais laukais
15503-00

Vidutinio sudėtingumo švitinimo laukų nustatymas, naudojant simuliatorių
Įtraukta:
viena sritis su dviem arba daugiau izocentriniais vienoje plokštumoje esančiais laukais
15506-00

Sudėtingų švitinimo laukų nustatymas, naudojant simuliatorių
Įtraukta:

netaisyklingų formų laukai, kuriems reikia individualių blokų
daug gretimų sričių
ne vienoje plokštumoje esantys laukai

15506-01

Švitinimo laukų nustatymas, naudojant radioterapinį kompiuterinės tomografijos skanerį
Įtraukta:

netaisyklingų formų laukai, kuriems reikia individualių blokų
daug gretimų sričių
ne vienoje plokštumoje esantys laukai

15550-00

Švitinimo laukų nustatymas trijų dimensijų konforminei spindulinei terapijai [angl. 3DCRT]
Įtraukta:

netaisyklingų formų laukai
daug gretimų sričių
ne vienoje plokštumoje esantys laukai

15506-02

Švitinimo laukų nustatymas moduliuoto intensyvumo spindulinei terapijai [angl., IMRT]
Įtraukta:

netaisyklingų formų laukai
daug gretimų sričių
ne vienoje plokštumoje esantys laukai

15509-00

Švitinimo laukų nustatymas, naudojant diagnostinį rentgeno aparatą
Įtraukta:
viena sritis su vienu lauku arba priešpriešiniais laukais
1799
Dozimetrinis gydymo planavimas
15518-00

Paprastas kompiuterinis dozimetrinis gydymo planavimas, naudojant KT vaizdus
Įtraukta:
viena sritis su vienu lauku arba priešpriešiniais laukais
15521-00

Vidutinio sudėtingumo dozimetrinis gydymo planavimas, naudojant KT vaizdus
Įtraukta:
Viena sritis su dviem ar daugiau izocentriniais vienoje plokštumoje esančiais laukais
15524-00

Sudėtingas dozimetrinis gydymo planavimas, naudojant KT vaizdus
Įtraukta:

netaisyklingų formų laukai
daug gretimų sričių
ne vienoje plokštumoje esantys laukai

15556-00

Kompiuterinis dozimetrinis gydymo planavimas, naudojant KT vaizdus trimatei konforminei spindulinei terapijai [angl. 3DCRT]
Įtraukta:

netaisyklingų formų laukai
daug gretimų sričių
ne vienoje plokštumoje esantys laukai

15524-01

Kompiuterinis dozimetrinis gydymo planavimas, naudojant KT vaizdus moduliuoto intensyvumo spindulinei terapijai [angl. IMRT]
Įtraukta:

netaisyklingų formų laukai
daug gretimų sričių
ne vienoje plokštumoje esantys laukai

15527-00

Paprastas kompiuterinis dozimetrinis gydymo planavimas naudojant ne KT vaizdus
Įtraukta:
viena sritis su vienu lauku arba priešpriešiniais laukais
15530-00

Vidutinio sudėtingumo kompiuterinis dozimetrinis gydymo planavimas naudojant ne KT vaizdus
Įtraukta:
viena sritis su dviem ar daugiau izocentriniais vienoje plokštumoje esančiais laukais
15533-00

Sudėtingas kompiuterinis dozimetrinis gydymo planavimas naudojant ne KT vaizdus
Įtraukta:

netaisyklingų formų laukai, kuriems reikia individualių blokų
daug gretimų sričių
ne vienoje plokštumoje esantys laukai

15556-01

Kompiuterinis dozimetrinis gydymo planavimas trimatei konforminei spindulinei terapijai [angl., 3DCRT] naudojant ne KT vaizdus
Įtraukta:

netaisyklingų formų laukai
daug gretimų sričių
ne vienoje plokštumoje esantys laukai

15536-00

Paprastas brachiterapijos planavimas
Įtraukta:

mažos dozės galios, vienas šaltinis:
ertminis aplikatorius
plokštumos implantas

15536-01

Vidutinio sudėtingumo brachiterapijos planavimas
Įtraukta:

mažos dozės galios:
dviejų plokštumų implantatai
ertminis dauginis šaltinis

15536-02

Sudėtingas brachiterapijos planavimas
Įtraukta:

didelės dozės galios
mažos dozės galios, tūrinis implantas
pulsinės dozės galios

Neįtraukta:

priešinė liauka (15539-00 [1799])

15539-00

Priešinės liaukos brachiterapijos planavimas
15541-00

Intravaskulinės brachiterapijos planavimas
1800
Medicininio prietaiso spindulinei terapijai valdyti implantavimas
37217-01

Atskaitos žymeklio implantavimas