D PRIEDAS

Ligoninėje įgytų diagnozių klasifikacija (LID)

Įvadas ir paskirtis

Ligoninėje įgytų diagnozių klasifikacija (LID suteikia galimybę ligoninei naudojant administracinių duoenų rinkinius identifikuoti, suskaičiuoti ir stebėti nepageidaujamas reakcijas, kaip pacientų saugumo žymenis. LID klasifikacijoje daugiau kaip 4.500 TLK-10-AM kodų pagal valdomą hierarchiją yra sugrupuoti į 17 klasių ir 145 poklasius, apibūdinančius ligoninėje atsiradusias komplikacijas, pavyzdžiui, procedūrų komplikacijas, vaistų sukeltas nepageidaujamas reakcijas, atsitiktinius sužalojimus, specifines infekcijas, medžiagų apykaitos sutrikimus. Ligoninėje atsiradusi komplikacija yra nustatoma naudojant būklės pradžios rodmenį (BPR).

Ligoninėje atsiradusių būklių diagnozių klasifikaciją sukūrė Kvynslando universiteto Australijos sveikatos ekonomikos tyrimų centro mokslininkai, finansavimą skyrė Australijos sveikatos priežiūros saugos ir kokybės komisija (toliau – „Komisija“). Algoritmo, skirto patikrinti administracinių duomenų rinkinių patikimumą registruojant būklės pradžios rodmenį (BPR), sukūrimas sudarė dalį pirminių tyrimų. Per 2010-2011 m. Komisija klasifikaciją priderino prie TLK-10-AM septintojo leidimo, peržiūrėjo ir patobulino skaičiavimo taisykles, susijusias su diagnozių priskyrimu LIDklasei. 2015 m. klasifikacija buvo atnaujinta, ją priderinant prie TLK-10-AM devintojo leidimo.

Autoriaus teisių apsauga / naudojimas ir dauginimas

Australijos sveikatos priežiūros saugos ir kokybės komisija skatina šio dokumento ir kitų Komisijos dokumentų platinimą nesiekiant pelno, tačiau reikalauja nurodyti nuosavybės teisių turėtoją. Jūs galite skelbti, spausdinti ir dauginti šią medžiagą, naudoti ją asmeniniais tikslais, nekomercinei paskirčiai ar organizacijos viduje jos nekeisdami (palikdami šią pastabą, antraštes ir išnašas puslapio apačioje). Visos kitos teisės saugomos.

Australijos sveikatos priežiūros saugos ir kokybės komisija
GPO Box 5480
Sidnėjus NSW 2001

El. paštas: mail@safetyandquality.gov.au
www.safetyandquality.gov.au


Toliau pateikiamos 17 LID kategorijų
M LID 1 Procedūrų komplikacijos
M LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos
M LID 3
Atsitiktiniai sužalojimai
M LID 4
Specifinės infekcijos
M LID 5
Širdies ir kraujagyslių komplikacijos
M LID 6
Kvėpavimo takų komplikacijos
M LID 7
Virškinimo sistemos komplikacijos
M LID 8
Odos būklės
M LID 9
Lyties ir šlapimo sistemos komplikacijos
M LID 10
Ligoninėje atsiradusios prichiatrinės būklės
M LID 11
Ankstyvosios nėštumo komplikacijos
M LID 12
Gimdymo ir pogimdyminės komplikacijos
M LID 13
Perinatalinės komplikacijos
M LID 14
Hematologiniai sutrikimai
M LID 15
Medžiagų apykaitos sutrikimai
M LID 16
Nervų sistemos komplikacijos
M LID 17
Kitos komplikacijos

 

M LID 1 Procedūrų komplikacijos
Pastaba: Klasės nuo 1.16 iki 1.23 yra skyriaus pabaigos (SP) arba „SP“ kodai
LID 1 taisyklės:
1. Jeigu po diagnozės kodo seka išorinės priežasties kodas nuo Y40 iki Y59, toliau išvardytų diagnozės kodų neįtraukite, išskyrus kodus klasėje 1.24. Šie kodai turi būti priskiriami klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos.
2. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 1.
1.1. Infuzijos / transfuzijos sukeltos komplikacijos
  T80.1 Kraujagyslių komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos
  T80.2 Infekcijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos
  T80.3 ABO nesuderinamumo reakcija
  T80.4 Rh nesuderinamumo reakcijos
  T80.5 Serumo sukeltas anafilaksinis šokas
  T80.6 Kitos reakcijos į serumą
  T80.8 Kitos komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos
  T80.9 Nepatikslintos komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos
1.2. Dujų embolija
  T80.0 Oro embolija po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios injekcijos
  O88.0 Akušerinė oro embolija
  T70.3 Kiti dekompresijos ir barotraumos poveikiai
1.3. Nepavykusi ar sunki intubacija
  T88.41 Nepavykusi intubacija
  T88.42 Sunki intubacija
1.4. Kiti kraujavimai ar kraujosruvos komplikuojančios procedūrą (neklasifikuojamos kitaip)
  T81.0 Hemoragijos ir hematomos, komplikuojančios procedūrą, neklasifikuojamos kitur
1.5. Atsitiktinis pradūrimas / įplėša per procedūrą
  T81.2 Atsitiktinė punkcija ar įplėšimas per procedūrą, neklasifikuojama kitur
1.6. Po procedūros likęs svetimkūnis ar medžiaga
  T81.5 Svetimkūnis, po procedūros atsitiktinai paliktas kūno ertmėje ar operacijos žaizdoje
  T81.6 Ūminė reakcija į svetimkūnį, atsitiktinai paliktą per procedūrą
1.7. Kitos chirurginių ar terapinių procedūrų komplikacijos neklasifikuojamos kitaip (įskaitant šoką)
  T81.1 Šokas per procedūrą ar dėl procedūros, neklasifikuojamas kitur
  T81.7 Kraujagyslių komplikacijos po procedūros, neklasifikuojamos kitur
  T81.8 Kitos procedūrų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur
  T81.9 Nepatikslinta procedūros komplikacija
  T88.0 Infekcija po imunizacijos
  T88.1 Kitos komplikacijos po imunizacijos, neklasifikuojamos kitur
  T88.8 Kitos patikslintos chirurginio ir terapinio gydymo komplikacijos, neklasifikuojamos kitur
  T88.9 Chirurginio ir terapinio gydymo komplikacija, nepatikslinta
1.8. Žaizdos atsivėrimas
  T81.3 Operacinės žaizdos išsiskyrimas, neklasifikuojamas kitur
  O90.0 Cezario pjūvio žaizdos kraštų išsiskyrimas
  O90.1 Tarpvietės žaizdos kraštų išsiskyrimas
1.9. Žaizdos infekcija (išskyrus sepsį)
  T81.4 Žaizdos infekcija po proecedūros, neklasifikuojama kitur
  O86.0 Akušerinės operacinės žaizdos infekcija
1.10. Širdies ir kraujagyslių implantų komplikacijos (išskyrus sepsį)
  T82.0 Širdies vožtuvo protezo mechaninės komplikacijos
  T82.1 Širdies elektroninio prietaiso mechaninė komplikacija
  T82.2 Vainikinės arterijos šunto ir vožtuvo transplantatų mechaninės komplikacijos
  T82.3 Kitų kraujagyslių transplantatų mechaninė komplikacija
  T82.4 Mechaninė komplikacija dėl dializės kraujagyslės kateterio
  T82.5 Mechaninė komplikacija dėl kitų širdies ir kraujagyslių prietaisų ir implantų
  T82.6 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl širdies vožtuvo protezo
  T82.7 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl kitų širdies ir kraujagyslių prietaisų, implantų ir transplantatų
  T82.8 Kitos patikslintos širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos
  T82.9 Nepatikslintos širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos
1.11. Lyties ir šlapimo sistemos implantų komplikacijos (išskyrus sepsį)
  T83.0 Šlapimo (nuolatinio) kateterio mechaninės komplikacijos
  T83.1 Kitų šlapimo organų prietaisų ir implantų komplikacijos
  T83.2 Šlapimo organo transplantato mechaninė komplikacija
  T83.3 Mechaninė komplikacija dėl gimdos kontraceptinio įtaiso
  T83.4 Lytinių takų kitų protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos
  T83.5 Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl šlapimo organų protezų, implantų ir transplantatų
  T83.6 Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl lyties organų protezų, implantų ir transplantatų
  T83.8 Lyties ir šlapimo organų protezų, implantų ir transplantatų kitos komplikacijos
  T83.9 Lyties ir šlapimo organų protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija
1.12. Ortopedinių implantų komplikacijos (išskyrus sepsį)
  T84.0 Sąnario endoprotezo mechaninė komplikacija
  T84.1 Galūnės kaulų vidinės fiksavimo priemonės mechaninė komplikacija
  T84.2 Kitų kaulų vidinės fiksavimo priemonės mechaninė komplikacija
  T84.3 Kitų kaulų prietaisų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija
  T84.4 Kitų vidinių ortopedinių prietaisų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija
  T84.5 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl sąnario endoprotezo
  T84.6 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl vidinės sąnario fiksavimo priemonės [bet kokios lokalizacijos]
  T84.7 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl kitų vidinių ortopedinių prietaisų, implantų ir transplantatų
  T84.8 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų kitos komplikacijos
  T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija
1.13. Kitų implantų komplikacijos (išskyrus sepsį)
  T85.0 Galvos smegenų skilvelio intrakranijinio (jungiamojo) šunto mechaninė komplikacija
  T85.1 Mechaninė komplikacija dėl implantuoto nervų sistemos elektroninio stimuliatoriaus
  T85.2 Intraokulinio lęšiuko mechaninė komplikacija
  T85.3 Kitų intraokulinių protezų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija
  T85.4 Krūties protezo ir implanto mechaninė komplikacija
  T85.5 Virškinimo organų protezų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija
  T85.6 Kitų patikslintų vidinių protezų, implantų ir transplantatų mechaninė komplikacija
  T85.71 Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl peritoninės dializės kateterio
  T85.72 Infekcija ir uždegiminė reakcija dėl nervų sistemos prietaiso, implanto ir transplantato
  T85.78 Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl kitų vidinių protezų, implantų ir transplantatų
  T85.81 Kitos komplikacijos dėl nervų sistemos prietaiso, implanto ir transplantato
  T85.88 Vidinių protezų, implantų ir transplantatų kitos komplikacijos, neklasifikuojamos kitur
  T85.9 Vidinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija
1.14. Transplantatų komplikacijos
  T86.0 Kaulų čiulpų transplantato atmetimas
  T86.1 Transplantuoto inksto nepakankamumas ir atmetimas
  T86.2 Transplantuotos širdies nepakankamumas ir atmetimas
  T86.3 Transplantuotų plaučių ir širdies nepakankamumas bei atmetimas
  T86.4 Transplantuotų kepenų nepakankamumas ir atmetimas
  T86.81 Transplantuoto plaučio nepakankamumas ir atmetimas
  T86.82 Transplantuotos kasos ar kasos salelių nepakankamumas ir atmetimas
  T86.88 Kitų transplantuotų organų ar audinių nepakankamumas ir atmetimas
  T86.9 Nepatikslinto transplantuoto organo ar audinio nepakankamumas ir atmetimas
1.15. Replantacijų ir amputacijų komplikacijos
  T87.0 Replantuotos rankos (jos dalies) komplikacijos
  T87.1 Replantuotos kojos (jos dalies) komplikacijos
  T87.2 Kitos replantuotos kūno dalies komplikacijos
  T87.3 Amputacijos bigės neuroma
  T87.4 Amputacijos bigės infekcija
  T87.5 Amputacijos bigės nekrozė
  T87.6 Kitos ir nepatikslintos amputacijos bigės komplikacijos
1.16. Po procedūrų atsiradę sutrikimai: endokrininiai ir medžiagų apykaitos
  E89.0 Hipotirozė, išsivysčiusi po procedūros
  E89.1 Hipoinsulinemija, išsivysčiusi po procedūros
  E89.2 Hipoparatirozė, išsivysčiusi po procedūros
  E89.3 Hipopituitarizmas, išsivystęs po procedūros
  E89.4 Kiaušidžių funkcijos nepakankamumas, išsivystęs po procedūros
  E89.5 Sėklidžių funkcijos nepakankamumas, išsivystęs po procedūros
  E89.6 Antinksčių žievės (šerdinės dalies) funkcijos nepakankamumas, išsivystęs po procedūros
  E89.8 Kiti vidaus sekrecijos ir medžiagų apykaitos sutrikimai, išsivystę po procedūros
  E89.9 Vidaus sekrecijos ir medžiagų apykaitos sutrikimas, išsivystęs po procedūros, nepatikslintas
1.17. Po procedūrų atsiradę sutrikimai: nervų sistemos
  G97.0 Cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas dėl spinalinės punkcijos
  G97.1 Kitokia reakcija į spinalinę ir juosmens punkciją
  G97.2 Intrakranijinė hipotenzija po skilvelių šuntavimo
  G97.8 Kitos nervų sistemos ligos, pasireiškusios po procedūrų
  G97.9 Nervų sistemos liga, pasireiškusi po procedūros, nepatikslinta
1.18. Po procedūrų atsiradę sutrikimai: akies ir ausies
  H59.0 Pūslinė keratopatija po kataraktos operacijos
  H59.81 Cistinė geltonosios dėmės edema po kataraktos operacijos
  H59.89 Kiti akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur
  H59.9 Akies ir jos priedinių organų sutrikimai po procedūrų, nepatikslinti
  H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma
  H95.1 Kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos)
  H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai
  H95.9 Poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai, nepatikslinti
1.19. Po procedūrų atsiradę sutrikimai: kraujotakos sistemos
  I97.0 Pokardiotominis sindromas
  I97.1 Kiti funkciniai sutrikimai po širdies operacijų
  I97.2 Limfedemos po krūties pašalinimo sindromas
  I97.8 Kiti kraujotakos sistemos sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur
  I97.9 Kraujotakos sistemos sutrikimai po procedūros, nepatikslinti
1.20. Po procedūrų atsiradę sutrikimai: kvėpavimo sistemos
  J95.0 Tracheostomos funkcijos sutrikimas
  J95.1 Ūminis plaučių nepakankamumas po torakalinės chirurginės intervencijos
  J95.2 Ūminis plaučių nepakankamumas po netorakalinės chirurginės intervencijos
  J95.3 Lėtinis plaučių nepakankamumas po chirurginės intervencijos
  J95.4 Mendelsono (Mendelson) sindromas
  J95.5 Subglotinė stenozė, išsivysčiusi po procedūrų
  J95.8 Kiti kvėpavimo sutrikimai, išsivystę po procedūros
  J95.9 Kvėpavimo sutrikimas, išsivystęs po procedūros, nepatikslintas
1.21. Po procedūrų atsiradę sutrikimai: virškinimo sistemos
  K91.0 Vėmimas po skrandžio ir žarnyno chirurginės intervencijos
  K91.1 Sindromai po skrandžio chirurginės operacijos
  K91.2 Malabsorbcija, išsivysčiusi po procedūrų, neklasifikuojama kitur
  K91.3 Po procedūros išsivysčiusi žarnų obstrukcija
  K91.4 Sutrikimai po enterostomijos ir kolostomijos
  K91.5 Pocholecistektominis sindromas
  K91.8 Kiti virškinimo sistemos sutrikimai, išsivystę po procedūrų, neklasifikuojami kitur
  K91.9 Virškinimo sistemos sutrikimas, išsivystęs po procedūrų, nepatikslintas
1.22. Po procedūrų atsiradę sutrikimai: raumenų ir skeleto sistemos
  M96.0 Pseudoartrozė po sujungimo ar artrodezės
  M96.1 Polaminektominis sindromas, neklasifikuojamas kitur
  M96.3 Polaminektominė kifozė
  M96.4 Lordozė po procedūrų
  M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įterpimo
  M96.8 Kiti raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų
  M96.9 Raumenų ir skeleto liga po procedūrų, nepatikslinta
1.23. Po procedūrų atsiradę sutrikimai: lyties ir šlapimo sistemos
  N99.0 Inkstų nepakankamumas po procedūrų
  N99.1 Šlaplės susiaurėjimas po procedūrų
  N99.2 Makšties sąaugos po procedūrų
  N99.3 Makšties skliauto nusileidimas po gimdos pašalinimo
  N99.4 Mažojo dubens pilvaplėvės sąaugos po procedūrų
  N99.5 Netinkamas išorinės šlapimo takų angos (stomos) funkcionavimas
  N99.8 Kiti lytinės ir šlapimo sistemos sutrikimai po procedūrų
  N99.9 Lytinės ir šlapimo sistemos sutrikimai po procedūrų, nepatikslinti
1.24. Radiacijos sukeltos nepageidaujamos reakcijos ir komplikacijos 
1. Pacientui radiacijos sukelti nelaimingi atsitikimai priskiriami 3.5 klasei „Kiti pacientui įvykę nelaimingi atsitikimai“
2. Diagnozės kode gali būti įrašytas specialus radiacijos sukeltos nepageidaujamos reakcijos kodas (žr. toliau), arba labiau apibendrinantys kodai, pavyzdžiui, mukozito, burnos opų ir pan. Tačiau visi atvejai, kai nurodomas susijusios išorinės priežasties kodas, priskiriami šiai klasei.
  J70.0 Ūminis plaučių pažeidimas, sukeltas radiacijos
  K52.0 Radiacijos sukeltas gastroenteritas ir kolitas
  K62.7 Radiacijos sukeltas proktitas
  L58.0 Ūminis radiodermatitas (jonizuojančių spindulių sukeltas odos uždegimas)
  L58.9 Radiodermatitas (jonizuojančių spindulių sukeltas odos uždegimas), nepatikslintas
  L59.0 Infraraudonųjų spindulių šilumos sukelta raudonė [Dermatitis ab igne]
  L59.8 Kiti patikslinti odos ir poodinių audinių radiaciniai pažeidimai
  L59.9 Kiti odos ir poodinių audinių radiaciniai pažeidimai, nepatikslinti
  M96.2 Poradiacinė kifozė
  M96.5 Poradiacinė skoliozė
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  Y63.2 Per didelė spinduliuotės dozė, skirta atliekant gydymą
  Y63.3 Netyčinė paciento apšvita radiacija atliekant medicinos priežiūros procedūras
  Y78.1 Radiologiniai įrengimai, susiję su nelaimingais atsitikimais, gydymo (nechirurginiai) ir reabilitaciniai įtaisai
  Y78.2 Radiologiniai įrengimai, susiję su nelaimingais atsitikimais, proteziniai ir kiti implantai, medžiagos ir įtaisai - priedai
  Y84.2 Radiologinė procedūra ir radioterapija
     
     
M LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos
LID 2 taisyklės:
1. Atvejį kiekvienai klasei priskirkite tik tada, kai po diagnozės kodo nurodomas vienas ar daugiau atitinkamų išorinių priežasčių kodų.
2. Visi anafilaksinio šoko dėl tinkamai vartojamo tinkamo preparato nepageidaujamo poveikio (T88.6) atvejai priskiriami klasei 2.17.
3. Vaistų sukeltų nepageidaujamų reakcijų kodai, pavyzdžiui, G25.4 Vaistų sukelta chorea, po kurių nurodomi išorinių priežasčių kodai nuo X40 iki X44, klasėms 2.1-2.7 nepriskiriami. Šie deriniai bus priskiriami klasei 2.18.
2.1. Nepageidaujamos odos reakcijos, sukeltos sisteminių antibiotikų, priešinfekcinių ir kitų priešparazitinių vaistų
  L20.0 Besnierio (Besnier) niežulys
  L20.8 Kitas atopinis dermatitas
  L20.9 Atopinis dermatitas, nepatikslintas
  L21.0 Galvos seborėja (Seborrhoea capitis)
  L21.1 Kūdikių seborėjinis dermatitas
  L21.8 Kitas seborėjinis dermatitas
  L21.9 Seborėjinis dermatitas, nepatikslintas
  L23.3 Ant odos patekusių vaistų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas
  L24.4 Ant odos patekusių vaistų sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas
  L25.1 Ant odos patekusių vaistų sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas
  L26 Eksfoliacinis dermatitas
  L27.0 Vaistų ir medikamentų sukeltas išplitęs odos bėrimas
  L27.1 Vaistų ir medikamentų sukeltas lokalus odos bėrimas
  L27.2 Suvalgyto maisto sukeltas dermatitas
  L27.8 Kitų į vidų patekusių medžiagų sukeltas dermatitas
  L27.9 Nepatikslintų į vidų patekusių medžiagų sukeltas dermatitas
  L28.0 Lėtinė paprastoji kerpligė (Lichen simplex chronicus)
  L28.1 Mazgelinis niežulys (Prurigo nodularis)
  L28.2 Kitoks niežulys
  L29.0 Išangės niežėjimas
  L29.1 Kapšelio niežėjimas
  L29.2 Moters išorinių lyties organų (vulvos) niežėjimas
  L29.3 Anogenitalinės srities niežėjimas, nepatikslintas
  L29.8 Kitas niežėjimas
  L29.9 Odos niežėjimas, nepatikslintas
  L30.0 Monetiškasis dermatitas
  L30.1 Dishidrozė [pompholyx] (prakaitavimo sukeltas delnų ir padų pūslelinis bėrimas)
  L30.2 Odos autosensibilizacija
  L30.3 Infekcinis dermatitas
  L30.4 Eritema (raudonė) nuo iššutimo
  L30.5 Baltoji dedervinė (Pityriasis alba)
  L30.8 Kitas patikslintas dermatitas
  L30.9 Dermatitas, nepatikslintas
  R20.0 Odos nejautra
  R20.1 Odos hipestezija
  R20.2 Odos parestezija
  R20.3 Padidėjęs jautrumas (hiperestezija)
  R20.8 Kiti ir nepatikslinti odos jutimo sutrikimai
  R21 Bėrimas ir kiti nespecifiniai odos pakitimai
  R23.0 Cianozė (pamėlynavimas)
  R23.1 Blyškumas
  R23.2 Paraudimas
  R23.3 Spontaninė ekchimozė (dėminė kraujosruva)
  R23.4 Odos struktūros pakitimai
  R23.8 Kiti ir nepatikslinti odos pakitimai
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  Y40.0 Penicilinų nepageidaujamas poveikis
  Y40.1 Cefalosporinų ir kitų beta laktamazės antibiotikų nepageidaujamas poveikis
  Y40.2 Chloramfenikolių grupės nepageidaujamas poveikis
  Y40.3 Makrolidų nepageidaujamas poveikis
  Y40.4 Tetraciklinų nepageidaujamas poveikis
  Y40.5 Aminoglikozidų nepageidaujamas poveikis
  Y40.6 Rifamicinų nepageidaujamas poveikis
  Y40.7 Antibiotikų grybelinei infekcijai gydyti, sisteminio vartojimo nepageidaujamas poveikis
  Y40.8 Kitų sisteminių antibiotikų nepageidaujamas poveikis
  Y40.9 Nepatikslinto sisteminio antibiotiko nepageidaujamas poveikis
  Y41.0 Sulfonamidų nepageidaujamas poveikis
  Y41.1 Vaistų mikobakterijoms gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y41.2 Vaistų maliarijai gydyti ir vaistų, veikiančių kitus kraujo pirmuonis nepageidaujamas poveikis
  Y41.3 Kitų antiprotozojinių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y41.4 Vaistų nuo kirmėlių (antihelmintikų) nepageidaujamas poveikis
  Y41.5 Vaistų virusams gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y41.8 Vaistų virusams gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y41.9 Vaistų virusams gydyti nepageidaujamas poveikis
2.2. Kitas nepageidaujamas poveikis, sukeltas sisteminių antibiotikų, priešinfekcinių ir kitų priešparazitinių vaistų.
  Nurodytas vaistų ir medikamentų sukeltas nepageidaujamas šalutinis poveikis (A00-R99, T80), išskyrus diagnozių kodus, priskiriamas pirmesnei klasei 2.1.
  T88.7 Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis
  Kai toliau nurodomi pirmesnės klasės 2.1 išorinės priežasties kodai.
2.3. Priešvėžinių vaistų sukeltas pykinimas ir vėmimas
  R11 Pykinimas ir vėmimas
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  Y43.1 Priešnavikinių antimetabolitų nepageidaujamas poveikis
  Y43.2 Natūralių priešnavikinių produktų nepageidaujamas poveikis
  Y43.3 Kitų priešnavikinių vaistų nepageidaujamas poveikis
2.4. Kitas priešvėžinių vaistų sukeltas nepageidaujamas poveikis
  Nurodytas vaistų ir medikamentų sukeltas nepageidaujamas šalutinis poveikis (A00-R99, T80), išskyrus R11.
  T88.7 Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis
  Kai toliau nurodomi pirmesnės klasės 2.3 išorinės priežasties kodai.
2.5. Coagulation defect due to drugs affecting blood constituents 
  D68.3 Hemoraginiai sutrikimai dėl cirkuliuojančių krešėjimą slopinančių medžiagų
    Taisyklė: Visada įrašykite šį diagnozės kodą, išskyrus atvejus, kai seka kodai X40-X44, tuomet tai turi būti priskirta klasei 2.18
  D68.4 Įgyta krešėjimo veiksnio stoka
  D68.8 Kiti patikslinti krešėjimo sutrikimai
  D68.9 Krešėjimo sutrikimas, nepatikslintas
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  Y44.0 Geležies preparatų ir kitų preparatų hipochrominei anemijai gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y44.1 Vitamino B12, folio rūgšties ir kitų preparatų megaloblastinei anemijai gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y44.2 Antikoaguliantų nepageidaujamas poveikis
  Y44.3 Antikoagualiantų antagonistų, vitamino K ir kitų koaguliantų nepageidaujamas poveikis
  Y44.4 Antitrombozinių vaistų [trombocitų agregacijos inhibitorių] nepageidaujamas poveikis
  Y44.5 Trombolizinių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y44.6 Natūralaus kraujo ir kraujo produktų nepageidaujamas poveikis
  Y44.7 Plazmos pakaitalų nepageidaujamas poveikis
  Y44.9 Kitų ir nepatikslintų preparatų, pirmiausiai veikiančių kraujo sudėtines dalis nepageidaujamas poveikis
2.6. Kitas kraujo sudėtines dalis veikiančių vaistų sukeltas nepageidaujamas poveikis
  Nurodytas vaistų ir medikamentų sukeltas nepageidaujamas poveikis (A00-R99, T80), išskyrus diagnozių kodus, priskiriamas pirmesnei klasei 2.5.
  T88.7 Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis
  Kai toliau nurodomi pirmesnės klasės 2.5 išorinės priežasties kodai.
2.7. Opioidų ir susijusių skausmą malšinančių vaistų sukeltas pykinimas ir vėmimas
  R11 Pykinimas ir vėmimas
  Kai toliau nurodomas išorinės priežasties kodas:
  Y45.0 Opiatai ir susiję analgetikai
2.8. Opioidų ir susijusių skausmą malšinančių vaistų sukelti psichikos būklės pokyčiai
  F05.0 Delyras be demencijos
  F05.1 Delyras, esant demencijai
  F05.8 Kitas delyras
  F05.9 Nepatikslintas delyras
  R40.0 Mieguistumas (somnolencija)
  R40.1 Sustingimas (stuporas)
  R40.2 Koma, nepatikslinta
  R41.0 Dezorientacija, nepatikslinta
  R41.1 Anterogradinė amnezija
  R41.2 Retrogradinė amnezija
  R41.3 Kitos amnezijos rūšys
  R41.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir požymiai, susiję su atpažinimu ir supratimu
  R44.0 Klausos haliucinacijos
  R44.1 Regos haliucinacijos
  R44.2 Kitos haliucinacijos
  R44.3 Haliucinacijos, nepatikslintos
  R44.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir požymiai, susiję su bendruoju jutimu ir suvokimu
  Kai toliau nurodomas išorinės priežasties kodas:
  Y45.0 Opiatai ir susiję analgetikai
2.9. Kitas opioidų ir susijusių skausmą malšinančių vaistų sukeltas nepageidaujamas poveikis
  Nurodytas vaistų ir medikamentų sukeltas nepageidaujamas poveikis (A00-R99, T80), išskyrus diagnozių kodus, priskirtus pirmesnėms klasėms 2.7 ir 2.8.
  T88.7 Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis
  Kai toliau nurodomas išorinės priežasties kodas:
  Y45.0 Opiatai ir susiję analgetikai
2.10. Anestezijos sukeltas nepageidaujamas poveikis (įskaitant nelaimingą atsitikimą)
  Nurodytas vaistų ir medikamentų sukeltos nepageidaujamas poveikis (A00-R99, T80), išskyrus diagnozių kodus, priskirtus toliau aprašytoms klasėms 2.11 ir 2.12.
  T88.7 Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  Y48.0 Inhaliacinių anestetikų nepageidaujamas poveikis
  Y48.1 Parenterinių anestetikų nepageidaujamas poveikis
  Y48.2 Kitų ir nepatikslintų bendrinių anestetikų nepageidaujamas poveikis
  Y48.3 Vietinių anestetikų nepageidaujamas poveikis
  Y48.4 Nepatikslinto anestetiko nepageidaujamas poveikis
  Y48.5 Gydyti naudojamų dujų nepageidaujamas poveikis
  Taip pat apima toliau išvardytus kodus, jei po jų nurodomi kiti, išskyrus Y48, išorinių priežasčių kodai.
  T88.2 Šokas dėl anestezijios
  T88.3 Piktybinė hipertermija dėl anestezijos
  T88.5 Kitos anestezijos komplikacijos
2.11. Anestezijos sukelta hipotenzija
  I95.0 Idiopatinė hipotenzija
  I95.1 Ortostatinė hipotenzija
  I95.2 Vaistų sukelta hipotenzija
  I95.8 Kitos hipotenzijos
  I95.9 Hipotenzija, nepatikslinta
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  Y48.0 Inhaliaciniai anestetikai
  Y48.1 Parenteriniai anestetikai
  Y48.2 Kiti ir nepatikslinti bendriniai anestetikai
  Y48.3 Vietiniai anestetikai
  Y48.4 Nepatikslintas anestetikas
  Y48.5 Gydyti naudojamos dujos
2.12. Anestezijos sukelti psichikos būklės pokyčiai
  F05.0 Delyras be demencijos
  F05.1 Delyras, esant demencijai
  F05.8 Kitas delyras
  F05.9 Nepatikslintas delyras
  R40.0 Mieguistumas (somnolencija)
  R40.1 Sustingimas (stuporas)
  R40.2 Koma, nepatikslinta
  R41.0 Dezorientacija, nepatikslinta
  R41.1 Anterogradinė amnezija
  R41.2 Retrogradinė amnezija
  R41.3 Kitos amnezijos rūšys
  R41.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir požymiai, susiję su atpažinimu ir supratimu
  R44.0 Klausos haliucinacijos
  R44.1 Regos haliucinacijos
  R44.2 Kitos haliucinacijos
  R44.3 Haliucinacijos, nepatikslintos
  R44.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir požymiai, susiję su bendruoju jutimu ir suvokimu
  Kai toliau nurodomi pirmesnės klasės 2.11 išorinės priežasties kodai.
2.13. Kitas širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių vaistų sukeltas nepageidaujamas poveikis
  Nurodytas vaistų ir medikamentų sukeltas nepageidaujamas poveikis (A00-R99, T80), išskyrus [D:I9.52].
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  Y52.0 Širdies veiklą stimuliuojančių glikozidų ir panašiai veikiančių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y52.1 Kalcio kanalų blokatorių nepageidaujamas poveikis
  Y52.2 Niekur kitur nepriskirtų kitų vaistų širdies aritmijai gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y52.3 Niekur kitur nepriskirtų koronarinių vazodilatatorių nepageidaujamas poveikis
  Y52.4 Angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorių nepageidaujamas poveikis
  Y52.5 Niekur kitur nepriskirtų kitų antihipertenzinių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y52.6 Antihiperlipideminių ir antisklerozinių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y52.7 Periferinių vazodilatatorių nepageidaujamas poveikis
  Y52.8 Vaistų varikozei gydyti, įskaitant sklerozuojančius preparatus nepageidaujamas poveikis
  Y52.9 Kitų ir nepatikslintų medžiagų, pirmiausiai veikiančių širdies ir kraujagyslių sistemą nepageidaujamas poveikis
2.14. Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančių vaistų sukelta hipotenzija
  I95.2 Vaistų sukelta hipotenzija
  Kai toliau nurodomi pirmesnės klasės 2.13 išorinės priežasties kodai.
2.15. Insulino ir geriamųjų glikemiją mažinančių vaistų sukeltas nepageidaujamas poveikis
  Nurodytas vaistų ir medikamentų sukeltas nepageidaujamas poveikis (A00-R99, T80).
  T88.7 Nepatikslintas vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis
  Kai toliau nurodomas išorinės priežasties kodas:
  Y42.3 Insulino ir peroralinių hipoglikeminių vaistų [vaistų diabetui gydyti] nepageidaujamas poveikis
2.16. Kitų vaistų sukeltas nepageidaujamas šalutinis poveikis
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  Y42.0 Gliukokortikodų ir sintetinių analogų nepageidaujamas poveikis
  Y42.1 Skydliaukės hormonų ir jų analogų nepageidaujamas poveikis
  Y42.2 Antitiroidinių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y42.4 Peroralinių kontraceptinių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y42.5 Kitų estrogenų ir progestogenų nepageidaujamas poveikis
  Y42.6 Niekur kitur nepriskirtų antigonadotropinų, antiestrogenų, antiandrogenų nepageidaujamas poveikis
  Y42.7 Androgenų ir anabolinių hormonų nepageidaujamas poveikis
  Y42.8 Kitų ir nepatikslintų hormonų ir jų sintetinių analogų nepageidaujamas poveikis
  Y42.9 Kito ir nepatikslinto hormono antagonisto nepageidaujamas poveikis
  Y43.0 Antialerginių ir antiemetinių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y43.4 Imunosupresantų nepageidaujamas poveikis
  Y43.5 Rūgštinančių ir šarminančių preparatų nepageidaujamas poveikis
  Y43.6 Niekur kitur nepriskirtų enzimų nepageidaujamas poveikis
  Y43.8 Niekur kitur nepriskirtų kitų pirminių sisteminių preparatų nepageidaujamas poveikis
  Y43.9 Nepatikslinto pirminio sisteminio preparato nepageidaujamas poveikis
  Y45.1 Salicilatų nepageidaujamas poveikis
  Y45.2 Propiono rūgšties dariniai
  Y45.3 Kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo [NVNU]
  Y45.4 Vaistai reumatui gydyti
  Y45.5 4-aminofenolio dariniai
  Y45.8 Kiti analgetikai ir antipiretikai
  Y45.9 Nepatikslinti analgetikai, antipiretikai ir vaistai nuo uždegimo
  Y46.0 Sukcinimidų nepageidaujamas poveikis
  Y46.1 Oksazolidinų dionų nepageidaujamas poveikis
  Y46.2 Hydantoino darinių nepageidaujamas poveikis
  Y46.3 Deoksibarbitūratų nepageidaujamas poveikis
  Y46.4 Iminostilbenų nepageidaujamas poveikis
  Y46.5 Valproinės rūgšties nepageidaujamas poveikis
  Y46.6 Kitų ir nepatikslintų vaistų nuo epilepsijos nepageidaujamas poveikis
  Y46.7 Vaistų Parkinsono (Parkinson) ligos simptomams gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y46.8 Vaistų nuo traukulių nepageidaujamas poveikis
  Y47.0 Niekur kitur nepriskirtų barbitūratų nepageidaujamas poveikis
  Y47.1 Benzodiazepinų nepageidaujamas poveikis
  Y47.2 Chloralio darinių nepageidaujamas poveikis
  Y47.3 Paraldehidų nepageidaujamas poveikis
  Y47.4 Bromo mišinių nepageidaujamas poveikis
  Y47.5 Kitur nepriskirtų įvairių raminamųjų ir migdomųjų vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y47.8 Kitų raminamųjų, migdomųjų vaistų ir vaistų nerimo simptomams gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y47.9 Nepatikslinto raminamojo, migdomojo vaisto ir vaisto nerimo simptomams gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y49.0 Triciklinių ir tetraciklinių antidepresantų nepageidaujamas poveikis
  Y49.1 Monoaminooksidazės inhibitorių antidepresantų nepageidaujamas poveikis
  Y49.2 Kitų ir nepatikslintų antidepresantų nepageidaujamas poveikis
  Y49.3 Kitų ir nepatikslintų antidepresantų nepageidaujamas poveikis
  Y49.4 Butirofenono ir tioksanteno neuroleptikų nepageidaujamas poveikis
  Y49.5 Kitų vaistų nuo psichozės ir neuroleptikų nepageidaujamas poveikis
  Y49.6 Psichodisleptikų [haliucinogenų] nepageidaujamas poveikis
  Y49.7 Psichostimuliatorių su galimais vartojimo sutrikimais nepageidaujamas poveikis
  Y49.8 Kitų niekur kitur nepriskirtų psichotropinių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y49.9 Nepatikslinto psichotropinio vaisto nepageidaujamas poveikis
  Y50.0 Analeptikų nepageidaujamas poveikis
  Y50.1 Opioidinių receptorių antagonistų nepageidaujamas poveikis
  Y50.2 Niekur kitur nepriskirtų metilksantinų nepageidaujamas poveikis
  Y50.8 Kitų centrinės nervų sistemos stimuliatorių nepageidaujamas poveikis
  Y50.9 Nepatikslinto centrinės nervų sistemos stimuliatoriaus nepageidaujamas poveikis
  Y51.0 Anticholinesterazinių preparatų nepageidaujamas poveikis
  Y51.1 Kitų parasimpatomimetikų [cholinergikų] nepageidaujamas poveikis
  Y51.2 Niekur kitur nepriskirtų ganglioblokatorių nepageidaujamas poveikis
  Y51.3 Niekur kitur nepriskirtų kitų parasimpatolitikų [anticholinergikų ir antimuskarinių vaistų] ir spazmolitikų nepageidaujamas poveikis
  Y51.4 Niekur kitur nepriskirtų selektyvinių alfa adrenoreceptorių agonistų nepageidaujamas poveikis
  Y51.5 Niekur kitur nepriskirtų selektyvinių beta adrenoreceptorių agonistų nepageidaujamas poveikis
  Y51.6 Niekur kitur nepriskirtų alfa adrenoreceptorių antagonistų nepageidaujamas poveikis
  Y51.7 Niekur kitur nepriskirtų beta adrenoreceptorių antagonistų nepageidaujamas poveikis
  Y51.8 Niekur kitur nepriskirtų centrinio veikimo ir adrenerginių neuronų blokatorių nepageidaujamas poveikis
  Y51.9 Kitų ir nepatikslintų vaistų, pirmiausiai veikiančių vegetacinę nervų sistemą nepageidaujamas poveikis
  Y53.0 Histamino H2-receptorių antagonistų nepageidaujamas poveikis
  Y53.1 Kitų antacidų ir skrandžio sulčių išsiskyrimą mažinančių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y53.2 Stimuliuojančių vidurius laisvinančių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y53.3 Druskinių ir osmosinių vidurius laisvinančių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y53.4 Kitų vidurius laisvinančių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y53.5 Virškinimą skatinančių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y53.6 Vaistų nuo viduriavimo nepageidaujamas poveikis
  Y53.7 Vėmimą sukeliančių medžiagų nepageidaujamas poveikis
  Y53.8 Kitos medžiagos, pirmiausiai veikiančios virškinimo sistemą nepageidaujamas poveikis
  Y53.9 Nepatikslinto preparato, pirmiausiai veikiančio virškinimo sistemą nepageidaujamas poveikis
  Y54.0 Mineralokortikoidų nepageidaujamas poveikis
  Y54.1 Mineralokortikoidų antagonistų [aldosterono antagonistų] nepageidaujamas poveikis
  Y54.2 Anglies anhidrazės inhibitorių nepageidaujamas poveikis
  Y54.3 Benzotiadiazino darinių nepageidaujamas poveikis
  Y54.4 Kilpinių [stipraus poveikio] diuretikų nepageidaujamas poveikis
  Y54.5 Kitų diuretikų nepageidaujamas poveikis
  Y54.6 Elektrolitus, kalorijas ir vandens balansą reguliuojančių preparatų nepageidaujamas poveikis
  Y54.7 Preparatų, veikiančių kalkėjimą (kalcifikaciją) nepageidaujamas poveikis
  Y54.8 Medžiagų, veikiančių šlapimo rūgšties metabolizmą nepageidaujamas poveikis
  Y54.9 Niekur kitur nepriskirtų mineralinių druskų nepageidaujamas poveikis
  Y55.0 Oksitocino grupės vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y55.1 Skeleto raumenų relaksantų [raumenų neuroblokatorių] nepageidaujamas poveikis
  Y55.2 Kitos ir nepatikslintos medžiagos, pirmiausiai veikiančios raumenis nepageidaujamas poveikis
  Y55.3 Kosulį slopinančių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y55.4 Atsikosėjimą gerinančių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y55.5 Įprastinių vaistų nuo peršalimo nepageidaujamas poveikis
  Y55.6 Niekur kitur nepriskirtų antiastminių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y55.7 Kitų ir nepatikslintų medžiagų, pirmiausiai veikiančių kvėpavimo sistemą nepageidaujamas poveikis
  Y56.0 Niekur kitur nepriskirtų vietinių vaistų grybeliui, infekcijai ir uždegimui gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y56.1 Vaistų nuo niežulio nepageidaujamas poveikis
  Y56.2 Vietinių sutraukiančių preparatų ir vietinių detergentų nepageidaujamas poveikis
  Y56.3 Minkštinančių, raminančių ir apsaugančių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y56.4 Keratolitinių, keratoplastinių ir kitų plaukams gydyti skirtų vaistų bei preparatų nepageidaujamas poveikis
  Y56.5 Oftalmologinių vaistų ir preparatų nepageidaujamas poveikis
  Y56.6 Otorinolaringologinių vaistų ir preparatų nepageidaujamas poveikis
  Y56.7 Vietinio vartojimo vaistų, skirtų dantims gydyti nepageidaujamas poveikis
  Y56.8 Kitų topinių (vietinių) preparatų nepageidaujamas poveikis
  Y56.9 Nepatikslinto topinio (vietinio) preparato nepageidaujamas poveikis
  Y57.0 Apetitą slopinančių vaistų [anorektikų] nepageidaujamas poveikis
  Y57.1 Lipotropinių vaistų nepageidaujamas poveikis
  Y57.2 Niekur kitur nepriskirtų priešnuodžių ir chelatinių medžiagų nepageidaujamas poveikis
  Y57.3 Potraukį alkoholiui mažinančių vaistų (detergentų) nepageidaujamas poveikis
  Y57.4 Neveikliųjų vaistų medžiagų nepageidaujamas poveikis
  Y57.5 Rentgeno kontrastinės medžiagos nepageidaujamas poveikis
  Y57.6 Kitų diagnostinių medžiagų nepageidaujamas poveikis
  Y57.7 Niekur kitur nepriskirtų vitaminų nepageidaujamas poveikis
  Y57.8 Kitų vaistų ir medikamentų nepageidaujamas poveikis
  Y57.9 Nepatikslinto vaisto ar medikamento nepageidaujamas poveikis
  Y58.0 BCG vakcinos (tuberkuliozės skiepo) nepageidaujamas poveikis
  Y58.1 Vidurių šiltinės ir paratifo vakcinos nepageidaujamas poveikis
  Y58.2 Choleros vakcinos nepageidaujamas poveikis
  Y58.3 Maro vakcinos nepageidaujamas poveikis
  Y58.4 Stabligės vakcinos nepageidaujamas poveikis
  Y58.5 Difterijos vakcinos nepageidaujamas poveikis
  Y58.6 Kokliušo vakcinos, įskaitant vakcinų derinius su kokliušo komponentu nepageidaujamas poveikis
  Y58.8 Bakterinių vakcinų derinių, išskyrus vakcinų derinius su kokliušo komponentu nepageidaujamas poveikis
  Y58.9 Kitų ir nepatikslintų bakterinių vakcinų nepageidaujamas poveikis
  Y59.0 Virusinių vakcinų nepageidaujamas poveikis
  Y59.1 Vakcinų nuo riketsijų sukeliamų ligų nepageidaujamas poveikis
  Y59.2 Vakcinų nuo pirmuonių nepageidaujamas poveikis
  Y59.3 Imunoglobulino nepageidaujamas poveikis
  Y59.8 Kitų patikslintų vakcinų ir biologinių medžiagų nepageidaujamas poveikis
  Y59.9 Nepatikslintos vakcinos ar biologinės medžiagos nepageidaujamas poveikis
  Taip pat priskirkite toliau išvardytus kodus, jeigu po kodo NEĮRAŠYTI Y40-Y59 kodai
  D52.1 Medikamentinės kilmės folatų stokos anemija
  D59.2 Medikamentų sukelta neautoimuninė hemolizinė anemija
  D61.1 Medikamentinės kilmės aplazinė anemija
  E06.4 Medikamentų sukeltas tiroiditas
  E16.0 Medikamentų sukelta hipoglikemija be komos
  E23.1 Medikamentų sukeltas hipopituitarizmas
  E24.2 Medikamentų sukeltas Kušingo (Cushing) sindromas
  E27.3 Medikamentų sukeltas antinksčių žievės funkcijos nepakankamumas
  G21.1 Kitoks vaistų sukeltas antrinis parkinsonizmas
  G24.0 Vaistų sukelta distonija
  G25.1 Vaistų sukeltas tremoras
  G25.4 Vaistų sukelta chorėja
  G44.4 Vaistų sukeltas galvos skausmas, neklasifikuojamas kitur
  G62.0 Vaistų sukelta polineuropatija
  G72.0 Vaistų sukelta miopatija
  I95.2 Vaistų sukelta hipotenzija
  J70.4 Medikamentų sukelti intersticinio plaučių audinio pažeidimai, nepatikslinti
  L23.3 Ant odos patekusių vaistų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas
  L24.4 Ant odos patekusių vaistų sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas
  L25.1 Ant odos patekusių vaistų sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas
  L27.0 Vaistų ir medikamentų sukeltas išplitęs odos bėrimas
  L27.1 Vaistų ir medikamentų sukeltas lokalus odos bėrimas
  L43.2 Lichenoidinė (kerpligiška) reakcija į vaistus
  L56.0 Fototoksinė reakcija į vaistus
  L56.1 Fotoalerginė reakcija į vaistus
  M10.27 Vaistų sukelta podagra, čiurna ir pėda
  N14.0 Analgetikų sukelta nefropatija
  N14.1 Nefropatija, sukelta narkotikų, kitų vaistų ir biologinių medžiagų
  N14.2 Nefropatija, sukelta nepatikslintų narkotikų, vaistų ir biologinių medžiagų
2.17. Anafilaksinis šokas dėl tinkamai vartojamo tinkamo preparato
  T88.6 Anafilaksinis šokas dėl tinkamai vartojamo tinkamo preparato nepageidaujamo poveikio
2.18. Netyčinis vaisto perdozavimas arba per klaidą paskirtas ar suvartotas vaistas
1. Apsinuodijimui apibūdinti gali būti priskirti papildomi diagnozės kodai, tačiau priskirti reikia tik vieną kartą, pagal išorinės priežasties kodą.
2. Kai konkretaus apsinuodijimą sukėlusio vaisto įvardyti neįmanoma, gali būti nurodyti keli šioje klasėje išvardyti diagnozių ir (arba) išorinių priežasčių kodai. Tokiais atvejais atvejį šiai klasei priskirkite tik vieną kartą.
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  X40 Atsitiktinis apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais bei antireumatiniais preparatais ir jų poveikis
  X41 Atsitiktinis apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur
  X42 Atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur
  X43 Atsitiktinis apsinuodijimas vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą bei jų poveikis
  X44 Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis
     
     
M LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai
3.1. Kritimai su šlaunikaulio lūžiu
  S72.00 Šlaunikaulio kaklo lūžis, dalis nepatikslinta
  S72.01 Šlaunikaulio intrakapsulinės dalies lūžis
  S72.02 Šlaunikaulio viršutinės epifizės lūžis (atskyrimas)
  S72.03 Šlaunikaulio subkapitalinės dalies lūžis
  S72.04 Šlaunikaulio kaklo vidurinės dalies lūžis
  S72.05 Šlaunikaulio kaklo pagrindo lūžis
  S72.08 Kitų šlaunikaulio kaklo dalių lūžis
  S72.10 Šlaunikaulio gūbrinės (trochanterinės) dalies lūžis, nepatikslintas
  S72.11 Šlaunikaulio tarpgūbrinės (intertrochanterinės) dalies lūžis
  S72.2 Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis
  S72.3 Šlaunikaulio kūno lūžis
  S72.40 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta
  S72.41 Šlaunikaulio krumplio lūžis
  S72.42 Šlaunikaulio apatinės epifizės lūžis (atskyrimas)
  S72.43 Šlaunikaulio virškrumplinis lūžis
  S72.44 Šlaunikaulio tarpkrumplinis lūžis
  S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai
  S72.8 Kitų šlaunikaulio sričių lūžiai
  S72.9 Šlaunikaulio lūžis, dalis nepatikslinta
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  W01.0 Kritimas tame pačiame lygyje paslydus
  W01.1 Kritimas tame pačiame lygyje suklupus
  W01.2 Kritimas tame pačiame lygyje užkliuvus
  W02.6 Kritimas, susijęs su (nevarikliniu) paspirtuku
  W02.7 Kritimas, susijęs su kūdikio vežimėliu
  W02.8 Kritimas, susijęs su vaikiška vaikštyne
  W02.9 Kritimas, susijęs su kita ir nepatikslinta pėsčiųjų transporto priemone
  W03 Kitas griuvimas lygioje vietoje susidūrus su kitu asmeniu ar kitam asmeniui pastūmus
  W04 Kritimas, kai asmuo transportuojamas ar palaikomas kitų asmenų
  W05 Nukritimas nuo invalido vežimėlio
  W06.0 Kritimas, susijęs su dviaukšte lova
  W06.1 Kritimas, susijęs su specialios paskirties lova
  W06.2 Kritimas, susijęs su vaikiška lova
  W06.3 Kritimas, susijęs su pinta vaikiška lovele
  W06.4 Kritimas, susijęs su lopšiu
  W06.5 Kritimas, susijęs su hamaku
  W06.6 Kritimas, susijęs su tradicine lova
  W06.8 Kritimas, susijęs su kita patikslinta lova
  W06.9 Kritimas, susijęs su nepatikslinta lova
  W07.0 Kritimas, susijęs su supamuoju krėslu
  W07.1 Kritimas, susijęs su sulankstoma kėde
  W07.2 Kritimas, susijęs su besisukančia kėde
  W07.3 Kritimas, susijęs su taburete
  W07.4 Kritimas, susijęs su aukšta vaikiška kėdute
  W07.5 Kritimas, susijęs su vonios kėde
  W07.6 Kritimas, susijęs su naktipuodžio kėdute
  W07.7 Kritimas, susijęs su išlankstomu krėslu, turinčiu pakėlimo funkciją
  W07.8 Kritimas, susijęs su kita patikslinta kėde
  W07.9 Kritimas, susijęs su nepatikslinta kėde
  W08.0 Kritimas, susijęs su kūdikių pervystymo stalu
  W08.1 Kritimas, susijęs su vaikiškais treniruokliais
  W08.2 Kritimas, susijęs su stalu
  W08.8 Kritimas, susijęs su kitais patikslintais baldais
  W08.9 Kritimas, susijęs su nepatikslintais baldais
  W10.0 Kritimas ant ir nuo eskalatoriaus
  W10.1 Kritimas ant ir nuo nenutrūkstamai judančio įrenginio žmonėms perkelti
  W10.2 Kritimas ant ir nuo keleivių laiptelių
  W10.9 Kritimas ant ir nuo kitų ir nepatikslintų laiptų ir laiptelių
  W13.0 Kritimas nuo arba per balkoną ar verandą
  W13.1 Kritimas per langą
  W13.2 Kritimas per stiklines duris
  W13.3 Kritimas nuo stogo
  W13.4 Kritimas per stogą
  W13.5 Kritimas nuo pastato aukšto
  W13.8 Kritimas nuo, iš arba per kitą patikslintą pastatą ar konstrukciją
  W13.9 Kritimas nuo, iš arba per nepatikslintą pastatą ar konstrukciją
  W17.0 Kritimas į kiaurymę
  W17.1 Kritimas į karjerą
  W17.2 Kritimas į lietaus kanalizaciją
  W17.3 Kritimas į šachtą
  W17.4 Kritimas į tuščią plaukimo baseiną
  W17.5 Kritimas nuo mobilios iškeltos darbo platformos
  W17.8 Kitas patikslintas kritimas iš vieno lygio į kitą lygį
  W17.9 Nepatikslintas kritimas iš vieno lygio į kitą lygį
  W18.0 Kritimas atsitrenkus į objektą
  W18.1 Kritimas nuo unitazo
  W18.2 Kritimas vonioje ar duše arba kritimas į vonią ar dušą
  W18.8 Kitas patikslintas kritimas tame pačiame lygyje
  W18.9 Nepatikslintas kritimas tame pačiame lygyje
  W19 Nepatikslintas nukritimas (griuvimas)
3.2. Kritimai su intrakranijiniu sužalojimu
  Kai po kodo [D:S0.61]-[D:S0.69] toliau įrašomas kodas S06.01S06.05, priskirkite tik vieną kartą.
  S06.00 Sukrėtimas
  S06.01 Nepatikslintos trukmės sąmonės netekimas
  S06.02 Trumpalaikis sąmonės netekimas [trunkantis mažiau nei 30 minučių]
  S06.03 Vidutinės trukmės sąmonės netekimas [nuo 30 minučių iki 24 valandų]
  S06.04 Ilgalaikis sąmonės netekimas [ilgesnis nei 24 valandų], kai grįžtama į pradinį sąmonės lygį
  S06.05 Ilgalaikis sąmonės netekimas [ilgesnis nei 24 valandų], kai negrįžtama į pradinį sąmonės lygį
  S06.1 Trauminis smegenų pabrinkimas
  S06.20 Difuzinis smegenų ir smegenėlių sužalojimas, nepatikslintas
  S06.21 Difuziniai smegenų sumušimai
  S06.22 Difuziniai smegenėlių sumušimai
  S06.23 Dauginės intracerebrinės ir smegenėlių hematomos
  S06.28 Kitas difuzinis smegenų ir smegenėlių sužalojimas
  S06.30 Židininis smegenų ir smegenėlių sužalojimas, nepatikslintas
  S06.31 Židininė smegenų kontuzija
  S06.32 Židininė smegenėlių kontuzija
  S06.33 Židininė smegenų hematoma
  S06.34 Židininė smegenėlių hematoma
  S06.38 Kita židininė smegenų ir smegenėlių trauma
  S06.4 Epidurinė hemoragija
  S06.5 Trauminė subdurinė hemoragija
  S06.6 Trauminė subarachnoidinė hemoragija
  S06.8 Kiti intrakranijiniai sužalojimai
  S06.9 Intrakranijinis sužalojimas, nepatikslintas
  Kai toliau nurodomi pirmesnės klasės 3.1 išorinės priežasties kodai.
3.3. Visi kiti kritimai
  Kiti traumos diagnozės kodai nuo S00 iki T79, išskyrus priskirtus klasėms 3.1 ir 3.2.
  Kai toliau nurodomi pirmesnės klasės 3.1 išorinės priežasties kodai.
3.4. Smurtiniai sužalojimai
  Traumos diagnozės kodai nuo S00 iki T79.
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  X85.00 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X85.01 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, tėvai
  X85.02 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, kitas šeimos narys
  X85.03 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, prižiūrintis asmuo
  X85.04 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, pažįstamas arba draugas
  X85.05 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, oficialios institucijos
  X85.06 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X85.07 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X85.08 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, kitas patikslintas asmuo
  X85.09 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, nepatikslintas asmuo
  X86.00 Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X86.01 Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas, tėvai
  X86.02 Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas, kitas šeimos narys
  X86.03 Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas, prižiūrintis asmuo
  X86.04 Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas, pažįstamas arba draugas
  X86.05 Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas, oficialios institucijos
  X86.06 Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X86.07 Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X86.08 Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas, kitas patikslintas asmuo
  X86.09 Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas, nepatikslintas asmuo
  X87.00 Pasikėsinimas vartojant pesticidus, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X87.01 Pasikėsinimas vartojant pesticidus, tėvai
  X87.02 Pasikėsinimas vartojant pesticidus, kitas šeimos narys
  X87.03 Pasikėsinimas vartojant pesticidus, prižiūrintis asmuo
  X87.04 Pasikėsinimas vartojant pesticidus, pažįstamas arba draugas
  X87.05 Pasikėsinimas vartojant pesticidus, oficialios institucijos
  X87.06 Pasikėsinimas vartojant pesticidus, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X87.07 Pasikėsinimas vartojant pesticidus, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X87.08 Pasikėsinimas vartojant pesticidus, kitas patikslintas asmuo
  X87.09 Pasikėsinimas vartojant pesticidus, nepatikslintas asmuo
  X88.00 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X88.01 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus, tėvai
  X88.02 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus, kitas šeimos narys
  X88.03 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus, prižiūrintis asmuo
  X88.04 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus, pažįstamas arba draugas
  X88.05 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus, oficialios institucijos
  X88.06 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X88.07 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X88.08 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus, kitas patikslintas asmuo
  X88.09 Pasikėsinimas vartojant dujas ir garus, nepatikslintas asmuo
  X89.00 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X89.01 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, tėvai
  X89.02 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, kitas šeimos narys
  X89.03 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, prižiūrintis asmuo
  X89.04 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, pažįstamas arba draugas
  X89.05 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, oficialios institucijos
  X89.06 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X89.07 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X89.08 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, kitas patikslintas asmuo
  X89.09 Pasikėsinimas vartojant kitus patikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, nepatikslintas asmuo
  X90.00 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X90.01 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, tėvai
  X90.02 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, kitas šeimos narys
  X90.03 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, prižiūrintis asmuo
  X90.04 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, pažįstamas arba draugas
  X90.05 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, oficialios institucijos
  X90.06 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X90.07 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X90.08 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, kitas patikslintas asmuo
  X90.09 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, nepatikslintas asmuo
  X91.00 Pasikėsinimas vartojant nepatikslintus chemikalus ir kitas kenksmingas medžiagas, kitas šeimos narys
  X91.01 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant, tėvai
  X91.02 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant, kitas šeimos narys
  X91.03 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant, prižiūrintis asmuo
  X91.04 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant, pažįstamas arba draugas
  X91.05 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant, oficialios institucijos
  X91.06 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X91.07 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X91.08 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant, kitas patikslintas asmuo
  X91.09 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant, nepatikslintas asmuo
  X92.00 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X92.01 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje, tėvai
  X92.02 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje, kitas šeimos narys
  X92.03 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje, prižiūrintis asmuo
  X92.04 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje, pažįstamas arba draugas
  X92.05 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje, oficialios institucijos
  X92.06 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X92.07 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X92.08 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje, kitas patikslintas asmuo
  X92.09 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant vonioje, nepatikslintas asmuo
  X92.80 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X92.81 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje, tėvai
  X92.82 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje, kitas šeimos narys
  X92.83 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje, prižiūrintis asmuo
  X92.84 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje, pažįstamas arba draugas
  X92.85 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje, oficialios institucijos
  X92.86 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X92.87 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X92.88 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje, kitas patikslintas asmuo
  X92.89 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant kitame patikslintame vandenyje, nepatikslintas asmuo
  X92.90 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X92.91 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje, tėvai
  X92.92 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje, kitas šeimos narys
  X92.93 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje, prižiūrintis asmuo
  X92.94 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje, pažįstamas arba draugas
  X92.95 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje, oficialios institucijos
  X92.96 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X92.97 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X92.98 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje, kitas patikslintas asmuo
  X92.99 Pasikėsinimas skandinant ir panardinant nepatikslintame vandenyje, nepatikslintas asmuo
  X93.00 Pasikėsinimas pakariant, smaugiant ir uždusinant, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X93.01 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, tėvai
  X93.02 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, kitas šeimos narys
  X93.03 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, prižiūrintis asmuo
  X93.04 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, pažįstamas arba draugas
  X93.05 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, oficialios institucijos
  X93.06 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X93.07 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X93.08 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, kitas patikslintas asmuo
  X93.09 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, nepatikslintas asmuo
  X95.10 Pasikėsinimas iššaunant graižtviniu šautuvu, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X95.11 Pasikėsinimas iššaunant graižtviniu šautuvu, tėvai
  X95.12 Pasikėsinimas iššaunant graižtviniu šautuvu, kitas šeimos narys
  X95.13 Pasikėsinimas iššaunant graižtviniu šautuvu, prižiūrintis asmuo
  X95.14 Pasikėsinimas iššaunant graižtviniu šautuvu, pažįstamas arba draugas
  X95.15 Pasikėsinimas iššaunant graižtviniu šautuvu, oficialios institucijos
  X95.16 Pasikėsinimas iššaunant graižtviniu šautuvu, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X95.17 Pasikėsinimas iššaunant graižtviniu šautuvu, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X95.18 Pasikėsinimas iššaunant graižtviniu šautuvu, kitas patikslintas asmuo
  X95.19 Pasikėsinimas iššaunant graižtviniu šautuvu, nepatikslintas asmuo
  X95.20 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X95.21 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu, tėvai
  X95.22 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu, kitas šeimos narys
  X95.23 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu, prižiūrintis asmuo
  X95.24 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu, pažįstamas arba draugas
  X95.25 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu, oficialios institucijos
  X95.26 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X95.27 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X95.28 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu, kitas patikslintas asmuo
  X95.29 Pasikėsinimas iššaunant šratiniu šautuvu, nepatikslintas asmuo
  X95.30 Pasikėsinimas iššaunant mažo kalibro šautuvu, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X95.31 Pasikėsinimas iššaunant mažo kalibro šautuvu, tėvai
  X95.32 Pasikėsinimas iššaunant mažo kalibro šautuvu, kitas šeimos narys
  X95.33 Pasikėsinimas iššaunant mažo kalibro šautuvu, prižiūrintis asmuo
  X95.34 Pasikėsinimas iššaunant mažo kalibro šautuvu, pažįstamas arba draugas
  X95.35 Pasikėsinimas iššaunant mažo kalibro šautuvu, oficialios institucijos
  X95.36 Pasikėsinimas iššaunant mažo kalibro šautuvu, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X95.37 Pasikėsinimas iššaunant mažo kalibro šautuvu, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X95.38 Pasikėsinimas iššaunant mažo kalibro šautuvu, kitas patikslintas asmuo
  X95.39 Pasikėsinimas iššaunant mažo kalibro šautuvu, nepatikslintas asmuo
  X95.40 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X95.41 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu, tėvai
  X95.42 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu, kitas šeimos narys
  X95.43 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu, prižiūrintis asmuo
  X95.44 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu, pažįstamas arba draugas
  X95.45 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu, oficialios institucijos
  X95.46 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X95.47 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X95.48 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu, kitas patikslintas asmuo
  X95.49 Pasikėsinimas iššaunant didelio kalibro šautuvu, nepatikslintas asmuo
  X95.90 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X95.91 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais, tėvai
  X95.92 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais, kitas šeimos narys
  X95.93 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais, prižiūrintis asmuo
  X95.94 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais, pažįstamas arba draugas
  X95.95 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais, oficialios institucijos
  X95.96 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X95.97 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X95.98 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais, kitas patikslintas asmuo
  X95.99 Pasikėsinimas iššaunant kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais, nepatikslintas asmuo
  X96.00 Pasikėsinimas šaunant iš pistoleto, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X96.01 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis, tėvai
  X96.02 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis, kitas šeimos narys
  X96.03 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis, prižiūrintis asmuo
  X96.04 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis, pažįstamas arba draugas
  X96.05 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis, oficialios institucijos
  X96.06 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X96.07 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X96.08 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis, kitas patikslintas asmuo
  X96.09 Pasikėsinimas naudojant sprogmenis, nepatikslintas asmuo
  X97.00 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X97.01 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X97.02 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį, kitas šeimos narys
  X97.03 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį, prižiūrintis asmuo
  X97.04 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį, pažįstamas arba draugas
  X97.05 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį, oficialios institucijos
  X97.06 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X97.07 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X97.08 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį, kitas patikslintas asmuo
  X97.09 Pasikėsinimas sukeliant gaisrą ar ugnį, nepatikslintas asmuo
  X98.00 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X98.01 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus, tėvai
  X98.02 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus, kitas šeimos narys
  X98.03 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus, prižiūrintis asmuo
  X98.04 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus, pažįstamas arba draugas
  X98.05 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus, oficialios institucijos
  X98.06 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X98.07 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X98.08 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus, kitas patikslintas asmuo
  X98.09 Pasikėsinimas naudojant vandens garus, karštus garus ir karštus daiktus, nepatikslintas asmuo
  X99.00 Pasikėsinimas peiliu, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X99.01 Pasikėsinimas peiliu, tėvai
  X99.02 Pasikėsinimas peiliu, kitas šeimos narys
  X99.03 Pasikėsinimas peiliu, prižiūrintis asmuo
  X99.04 Pasikėsinimas peiliu, pažįstamas arba draugas
  X99.05 Pasikėsinimas peiliu, oficialios institucijos
  X99.06 Pasikėsinimas peiliu, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X99.07 Pasikėsinimas peiliu, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X99.08 Pasikėsinimas peiliu, kitas patikslintas asmuo
  X99.09 Pasikėsinimas peiliu, nepatikslintas asmuo
  X99.10 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X99.11 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis, tėvai
  X99.12 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis, kitas šeimos narys
  X99.13 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis, prižiūrintis asmuo
  X99.14 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis, pažįstamas arba draugas
  X99.15 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis, oficialios institucijos
  X99.16 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X99.17 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X99.18 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis, kitas patikslintas asmuo
  X99.19 Pasikėsinimas skustuvo ašmenimis, nepatikslintas asmuo
  X99.20 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X99.21 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu, tėvai
  X99.22 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu, kitas šeimos narys
  X99.23 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu, prižiūrintis asmuo
  X99.24 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu, pažįstamas arba draugas
  X99.25 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu, oficialios institucijos
  X99.26 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X99.27 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X99.28 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu, kitas patikslintas asmuo
  X99.29 Pasikėsinimas poodine adata ir švirkštu, nepatikslintas asmuo
  X99.30 Pasikėsinimas stiklu, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X99.31 Pasikėsinimas stiklu, tėvai
  X99.32 Pasikėsinimas stiklu, kitas šeimos narys
  X99.33 Pasikėsinimas stiklu, prižiūrintis asmuo
  X99.34 Pasikėsinimas stiklu, pažįstamas arba draugas
  X99.35 Pasikėsinimas stiklu, oficialios institucijos
  X99.36 Pasikėsinimas stiklu, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X99.37 Pasikėsinimas stiklu, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X99.38 Pasikėsinimas stiklu, kitas patikslintas asmuo
  X99.39 Pasikėsinimas stiklu, nepatikslintas asmuo
  X99.80 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X99.81 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu, tėvai
  X99.82 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu, kitas šeimos narys
  X99.83 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu, prižiūrintis asmuo
  X99.84 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu, pažįstamas arba draugas
  X99.85 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu, oficialios institucijos
  X99.86 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X99.87 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X99.88 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu, kitas patikslintas asmuo
  X99.89 Pasikėsinimas kitu patikslintu aštriu daiktu, nepatikslintas asmuo
  X99.90 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  X99.91 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu, tėvai
  X99.92 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu, kitas šeimos narys
  X99.93 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu, prižiūrintis asmuo
  X99.94 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu, pažįstamas arba draugas
  X99.95 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu, oficialios institucijos
  X99.96 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  X99.97 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  X99.98 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu, kitas patikslintas asmuo
  X99.99 Pasikėsinimas nepatikslintu aštriu daiktu, nepatikslintas asmuo
  Y00.00 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  Y00.01 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus, tėvai
  Y00.02 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus, kitas šeimos narys
  Y00.03 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus, prižiūrintis asmuo
  Y00.04 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus, pažįstamas arba draugas
  Y00.05 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus, oficialios institucijos
  Y00.06 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  Y00.07 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  Y00.08 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus, kitas patikslintas asmuo
  Y00.09 Pasikėsinimas naudojant bukus daiktus, nepatikslintas asmuo
  Y01.00 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  Y01.01 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos, tėvai
  Y01.02 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos, kitas šeimos narys
  Y01.03 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos, prižiūrintis asmuo
  Y01.04 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos, pažįstamas arba draugas
  Y01.05 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos, oficialios institucijos
  Y01.06 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  Y01.07 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  Y01.08 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos, kitas patikslintas asmuo
  Y01.09 Pasikėsinimas nustumiant nuo aukštos vietos, nepatikslintas asmuo
  Y04.00 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  Y04.01 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą, tėvai
  Y04.02 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą, kitas šeimos narys
  Y04.03 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą, prižiūrintis asmuo
  Y04.04 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą, pažįstamas arba draugas
  Y04.05 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą, oficialios institucijos
  Y04.06 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  Y04.07 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  Y04.08 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą, kitas patikslintas asmuo
  Y04.09 Pasikėsinimas naudojant fizinę jėgą, nepatikslintas asmuo
  Y05.00 Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  Y05.01 Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą, tėvai
  Y05.02 Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą, kitas šeimos narys
  Y05.03 Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą, prižiūrintis asmuo
  Y05.04 Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą, pažįstamas arba draugas
  Y05.05 Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą, oficialios institucijos
  Y05.06 Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  Y05.07 Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  Y05.08 Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą, kitas patikslintas asmuo
  Y05.09 Pasikėsinimas išžaginti naudojant fizinę jėgą, nepatikslintas asmuo
  Y06.00 Vienišumas ir apleistumas, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  Y06.01 Vienišumas ir apleistumas, tėvai
  Y06.02 Vienišumas ir apleistumas, kitas šeimos narys
  Y06.03 Vienišumas ir apleistumas, prižiūrintis asmuo
  Y06.04 Vienišumas ir apleistumas, pažįstamas arba draugas
  Y06.05 Vienišumas ir apleistumas, oficialios institucijos
  Y06.06 Vienišumas ir apleistumas, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  Y06.07 Vienišumas ir apleistumas, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  Y06.08 Vienišumas ir apleistumas, kitas patikslintas asmuo
  Y06.09 Vienišumas ir apleistumas, nepatikslintas asmuo
  Y07.00 Kitas blogas elgesys, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  Y07.01 Kitas blogas elgesys, tėvai
  Y07.02 Kitas blogas elgesys, kitas šeimos narys
  Y07.03 Kitas blogas elgesys, prižiūrintis asmuo
  Y07.04 Kitas blogas elgesys, pažįstamas arba draugas
  Y07.05 Kitas blogas elgesys, oficialios institucijos
  Y07.06 Kitas blogas elgesys, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  Y07.07 Kitas blogas elgesys, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  Y07.08 Kitas blogas elgesys, kitas patikslintas asmuo
  Y07.09 Kitas blogas elgesys, nepatikslintas asmuo
  Y08.00 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  Y08.01 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones, tėvai
  Y08.02 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones, kitas šeimos narys
  Y08.03 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones, prižiūrintis asmuo
  Y08.04 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones, pažįstamas arba draugas
  Y08.05 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones, oficialios institucijos
  Y08.06 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  Y08.07 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  Y08.08 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones, kitas patikslintas asmuo
  Y08.09 Pasikėsinimas naudojant kitas patikslintas priemones, nepatikslintas asmuo
  Y09.00 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones, sutuoktinis arba šeiminis partneris
  Y09.01 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones, tėvai
  Y09.02 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones, kitas šeimos narys
  Y09.03 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones, prižiūrintis asmuo
  Y09.04 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones, pažįstamas arba draugas
  Y09.05 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones, oficialios institucijos
  Y09.06 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones, asmuo, kurio nukentėjusysis nepažįsta
  Y09.07 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones, daug asmenų, kurių nukentėjusysis nepažįsta
  Y09.08 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones, kitas patikslintas asmuo
  Y09.09 Pasikėsinimas naudojant nepatikslintas priemones, nepatikslintas asmuo
3.5. Kiti pacientui įvykę nelaimingi atsitikimai (išskyrus apsinuodijimą)
  Traumos diagnozės kodai nuo S00 iki T79.
  Kai toliau nurodomi išorinės priežasties kodai:
  W20 Mesto, išmesto ar krintančio objekto smūgis
  W22 Atsitrenkimas į kitus objektus ar smūgis jais
  W23.0 Įstrigimas, suspaudimas, privėrimas arba sužnybimas durimis arba tarp durų
  W23.8 Įstrigimas, suspaudimas, privėrimas arba sužnybimas objektuose arba tarp jų
  W24 Sąlytis su pakėlimo ar transportavimo įrenginiais, neklasifikuojamas kitur
  W25.0 Kontaktas su lango stiklu
  W25.1 Kontaktas su durų stiklu
  W25.2 Kontaktas su stiklinėmis durimis
  W25.3 Kontaktas su stoglangio stiklu ir stiklinėmis stogo plokštėmis
  W25.4 Kontaktas su stiklu ar veidrodiniu stiklu balduose
  W25.5 Kontaktas su automobilio stiklu
  W25.6 Kontaktas su stikline ar stiklo talpyklėmis
  W25.7 Kontaktas su veidrodžiu
  W25.81 Kontaktas su dekoratyviniais stikliniais daiktais
  W25.82 Kontaktas su stikline pertvara, neklasifikuojamas kitur
  W25.89 Kontaktas su kitu patikslintu aštriu stiklu, neklasifikuojamas kitur
  W25.9 Kontaktas su neįvardytu aštriu stiklu
  W26.0 Kontaktas su peiliu, kardu ar durklu
  W26.8 Kontaktas su kitu aštriu daiktu (-ais), neklasifikuojamas kitur
  W26.9 Kontaktas su nepatikslintu aštriu daiktu (-ais)
  W27 Sąlytis su nemotoriniais įrankiais
  W35 Garo katilo sprogimas ar trūkimas
  W36 Dujų cilindro sprogimas ar trūkimas
  W37 Padangos, vamzdžio ar žarnos su slėgiu sprogimas ar trūkimas
  W38 Kitų patikslintų įrenginių sprogimas ar trūkimas
  W40 Kitų medžiagų sprogimas
  W41 Didelio spaudimo srovės poveikis
  W42 Triukšmo poveikis
  W43 Vibracijos poveikis
  W44 Svetimkūnis, patekęs į vidų per akį ar natūralią angą
  W45.9 Svetimkūnis arba objektas, patenkantis per odą
  W49 Kitų ir nepatikslintų negyvų mechaninių jėgų poveikis
  W50 Kito asmens užkliudymas, pastūmimas, spyris, sumušimas, apdraskymas
  W51 Atsimušimas arba atsitrenkimas į kitą asmenį
  W52 Sutraiškymas, suspaudimas, sumindymas minios ar kilus panikai
  W53 Žiurkės sukandžiojimas
  W54.0 Šuns įkandimas
  W54.8 Kitas kontaktas su šunimi
  W57 Nenuodingų vabzdžių ir kitų nenuodingų nariuotakojų sukandžiojimas ar įgėlimas
  W60 Sąlytis su augalų spygliais, dygliais ir aštriais lapais
  W64 Kitų ir nepatikslintų gyvų mechaninių jėgų poveikis
  W65.0 Skendimas ir panirimas esant vonioje
  W65.1 Skendimas ir panirimas esant SPA, sūkurinėje vonioje ir karštame kubile
  W66.0 Skendimas ir panirimas po kritimo į vonią
  W66.1 Skendimas ir panirimas po kritimo į SPA sūkurinę vonią ir karštą kubilą
  W67.0 Skendimas ir panirimas esant baseine
  W67.1 Skendimas ir panirimas esant lauko SPA, sūkurinėje vonioje ir karštame kubile
  W68.0 Skendimas ir panirimas po kritimo į baseiną
  W73 Kitas patikslintas paskendimas
  W74 Nepatikslintas paskendimas
  W75 Atsitiktinis uždusimas ir užspaudimas lovoje
  W76 Kitoks atsitiktinis pasikorimas ir pasismaugimas
  W77 Grėsmė kvėpavimui dėl įgriuvimo, žemių ar kitų medžiagų užgriuvimo
  W78 Skrandžio turinio įkvėpimas
  W79 Maisto įkvėpimas ar prarijimas, sukėlęs kvėpavimo takų obstrukciją (užsikimšimą)
  W80.0 Moneta
  W80.1 Žaislas
  W80.2 Baterija
  W80.8 Kitas patikslintas objektas
  W80.9 Nepatikslintas objektas
  W81 Atsidūrimas aplinkoje su sumažėjusiu deguonies kiekiu
  W83 Kitas patikslintas kvėpavimo sutrikdymas
    Taisyklė: Neįtraukite, jei prieš kodą įrašytas bet kuris kvėpavimo sistemos iš LID 6 klasės kodas – priskirkite LID 6 klasei.
  W84 Nepatikslintas kvėpavimo sutrikdymas
    Taisyklė: Neįtraukite, jei prieš kodą įrašytas bet kuris kvėpavimo sistemos iš LID 6 klasės kodas – priskirkite LID 6 klasei.
  W86 Kitos patikslintos elektros srovės poveikis
  W87 Nepatikslintos elektros srovės poveikis
  W88 Jonizuojančiosios radiacijos poveikis
  W89 Dirbtinės matomos ir ultravioletinės šviesos poveikis
  W90 Kitos nejonizuojančiosios radiacijos poveikis
  W91 Nepatikslinto tipo radiacijos poveikis
  W92 Dirbtinio didelio karščio poveikis
  W93 Dirbtinio didelio šalčio poveikis
  W94 Didelio ir kintančio oro slėgio poveikis
  W99 Kitų ir nepatikslintų dirbtinių aplinkos veiksnių poveikis
  X00 Nekontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis
  X01 Nekontroliuojamos ugnies ne pastate ar statinyje poveikis
  X02 Kontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis
  X03 Kontroliuojamo gaisro ne pastate ar statinyje poveikis
  X04 Labai degių medžiagų degimo poveikis
  X05 Naktinių drabužių degimo ar lydymosi poveikis
  X06 Kitų drabužių ar papuošalų degimo ar lydymosi poveikis
  X08 Patikslintų dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis
  X09 Nepatikslintų dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis
  X10.0 Kontaktas su karštu gėrimu
  X10.1 Kontaktas su karštu maistu
  X10.2 Kontaktas su karštais riebalais ir aliejais, skirtais valgiui gaminti
  X11.0 Kontaktas su karštu tekančiu vandentiekio vandeniu
  X11.1 Kontaktas su karštu vandentiekio vandeniu, esančiu talpoje
  X11.8 Kontaktas su kitu patikslintu karštu vandentiekio vandeniu
  X11.9 Kontaktas su nepatikslintu karštu vandentiekio vandeniu
  X12 Sąlytis su kitais karštais skysčiais
  X13.1 Kontaktas su vandens garais ir karštais garais, kylančiais nuo maisto
  X13.8 Kontaktas su vandens garais ir karštais garais nuo kitų šaltinių
  X13.9 Kontaktas su nepatikslintais vandens garais ir karštais garais
  X14 Sąlytis su karštu oru ir dujomis
  X15.0 Kontaktas su įkaitusia virykle, orkaite ar kaitlente
  X15.1 Kontaktas su įkaitusiu prikaistuviu arba keptuve
  X15.2 Kontaktas su įkaitusiu skrudintuvu
  X15.3 Kontaktas su įkaitusiu virduliu
  X15.4 Kontaktas su įkaitusiu drabužių lygintuvu arba presu
  X15.5 Kontaktas su įkaitusia kepsnine
  X15.8 Kontaktas su kitais patikslintais įkaitusiais buitiniais prietaisais
  X15.9 Kontaktas su nepatikslintais įkaitusiais buitiniais prietaisais
  X16 Sąlytis su karštais šildymo įrenginiais, radiatoriais ir vamzdžiais
  X17 Sąlytis su karštais varikliais, mašinomis ir įrankiais
  X18 Sąlytis su kitais karštais metalais
  X19 Sąlytis su kitu ir nepatikslintu karščiu ir karštomis medžiagomis
  X21.0 Kontaktas su piltuvininkais
  X21.1 Kontaktas su Australijos raudonnugariu voru
  X21.2 Kontaktas su baltauodegiais ir kitais vorais, sukeliančiais nekrozę
  X21.8 Kontaktas su kitu patikslintu voru
  X21.9 Kontaktas su nepatikslintu voru
  X23.1 Kontaktas su širšėmis
  X23.20 Kontaktas su nepatikslintomis vapsvomis
  X23.21 Kontaktas su popierinėmis vapsvomis
  X23.22 Kontaktas su klosčiavapsvėmis (Vespula rūšys)
  X23.23 Kontaktas su pavieniui gyvenančiomis vapsvomis
  X23.29 Kontaktas su kitomis patikslintomis vapsvomis
  X23.30 Kontaktas su nepatikslintomis bitėmis
  X23.31 Kontaktas su kamanėmis
  X23.32 Kontaktas su naminėmis bitėmis
  X23.33 Kontaktas su begeluonėmis bitėmis
  X23.39 Kontaktas su kitomis patikslintomis bitėmis
  X24 Sąlytis su šimtakojais ir nuodingaisiais daugiakojais (tropiniais)
  X25.00 Kontaktas su geliančiomis skruzdėlėmis
  X25.01 Kontaktas su ugninėmis skruzdėlėmis
  X25.02 Kontaktas su skruzdėlėmis siuvėjomis
  X25.08 Kontaktas su kitomis patikslintomis nuodingomis skruzdėlėmis
  X25.09 Kontaktas su nepatikslintomis nuodingomis skruzdėlėmis
  X25.1 Kontaktas su nuodinga erke
  X25.2 Kontaktas su nuodingais ir dilginančiais vikšrais
  X25.8 Kontaktas su kitais nuodingais nariuotakojais
  X25.9 Kontaktas su nepatikslintais nuodingais nariuotakojais
  X39 Kitų ir nepatikslintų gamtos jėgų poveikis
  X47.8 Atsitiktinis apsinuodijimas kitomis patikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis
  X47.9 Atsitiktinis apsinuodijimas nepatikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis
  X48 Atsitiktinis apsinuodijimas pesticidais bei jų poveikis
  X49 Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis bei jų poveikis
  X50 Persitempimas bei sunkūs ir kartotiniai judesiai
  X51 Keliavimas ir judėjimas
  X58 Kitų patikslintų veiksnių atsitiktinis poveikis
  X59 Nepatikslintų veiksnių atsitiktinis poveikis
     
     
M LID 4 Specifinės infekcijos
LID 4 taisyklės:
1. Kodų LID 4 klasei nepriskirkite, jei jie yra kodų grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 4 klasei nepriskirkite, jei jie yra tarp  „SP“ kodų ir kodų grupėje nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 4 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
4.1. Sepsis
  Nepriskirkite šiai klasei, jeigu sepsį sukėlusi priežastis (infekcinis procesas) yra nurodytas ir įvardytas kitose LID klasėse.
  A02.1 Salmonelių sukeltas sepsis
  A32.7 Listerijų sukeltas sepsis
  A40.0 Sepsis, sukeltas A grupės streptokokų
  A40.1 Sepsis, sukeltas B grupės streptokokų
  A40.2 Sepsis, sukeltas D grupės streptokokų
  A40.3 Sepsis, sukeltas Streptococcus pneumoniae
  A40.8 Kitas streptokokų sukeltas sepsis
  A40.9 Streptokokų sukeltas sepsis, nepatikslintas
  A41.0 Sepsis, sukeltas Staphylococcus aureus
  A41.1 Sepsis, sukeltas kitų patikslintų stafilokokų
  A41.2 Sepsis, sukeltas nepatikslintų stafilokokų
  A41.3 Sepsis, sukeltas Haemophilus influenzae
  A41.4 Sepsis, sukeltas anaerobų
  A41.50 Sepsis, sukeltas nepatikslintų gram- neigiamų organizmų
  A41.51 Sepsis, sukeltas Escherichia coli [E. Coli]
  A41.52 Sepsis, sukeltas Pseudomonas
  A41.58 Sepsis, sukeltas kitų gram- neigiamų organizmų
  A41.8 Kitas patikslintas sepsis
  A41.9 Sepsis, nepatikslintas
  A42.7 Aktinomikozinis sepsis
  B37.7 Kandidozinis sepsis
  O75.3 Kita infekcija gimdymo metu
  O85 Kraujo užkrėtimas (sepsis) po gimdymo
  O88.3 Akušerinė pieminė ar septinė embolija
  P36.0 Naujagimio sepsis, sukeltas B grupės streptokokų
  P36.1 Naujagimio sepsis, sukeltas kitų ir nepatikslintų streptokokų
  P36.2 Naujagimio sepsis, sukeltas auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus)
  P36.3 Naujagimio sepsis, sukeltas kitų ir nepatikslintų stafilokokų
  P36.4 Naujagimio sepsis, sukeltas žarnyno lazdelės (Escherichia coli)
  P36.5 Naujagimio sepsis, sukeltas anaerobų
  P36.8 Kitas naujagimio sepsis, sukeltas bakterijų
  P36.9 Naujagimio bakterijų sukeltas sepsis, nepatikslintas
  R57.2 Septinis šokas
  R65.0 Infekcinės kilmės sisteminis uždegiminio atsako sindromas (SUAS) be ūminio organo nepakankamumo
  R65.1 Sunkus sepsis
4.2. Mikozės
  A31.8 Kitos mikobakterijų sukeltos infekcijos
  A31.9 Mikobakterijų sukelta infekcija, nepatikslinta
  B35.0 Barzdos ir galvos grybelis
  B35.1 Nagų grybelis
  B35.2 Plaštakų grybelis
  B35.3 Pėdos grybelis
  B35.4 Liemens grybelis
  B35.5 Čerpiškoji susna (Tinea imbricata)
  B35.6 Blauzdos grybelis
  B35.8 Kitos dermatofitozės
  B35.9 Dermatofitozė, nepatikslinta
  B36.0 Įvairiaspalvė dedervinė
  B36.1 Juodasis grybelis
  B36.2 Baltoji mazginė trichosporija
  B36.3 Juodoji mazginė trichosporija
  B36.8 Kitos patikslintos paviršinės mikozės
  B36.9 Paviršinė mikozė, nepatikslinta
  B37.0 Kandidozinis stomatitas
  B37.1 Plaučių kandidozė
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J12.7, priskirkite klasei 6.3.
  B37.2 Odos ir nagų kandidozės
  B37.3 Vulvos ir makšties kandidozė (N77.1*)
  B37.4 Kitos lokalizacijos šlapimo ir lyties takų kandidozė
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas N37.0, priskirkite klasei LID 9.
  B37.5 Kandidozinis meningitas
  B37.6 Kandidozinis endokarditas
  B37.81 Kandidozinis ezofagitas
  B37.88 Kitų lokalizacijų kandidozė
  B37.9 Kandidozė, nepatikslinta
  B38.0 Ūminė plaučių kokcidioidomikozė
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J12.7, priskirkite klasei 6.3.
  B38.2 Plaučių kokcidioidomikozė, nepatikslinta
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J12.7, priskirkite klasei 6.3.
  B38.3 Odos kokcidioidomikozė
  B38.4 Kokcidioidomikozinis meningitas
  B38.7 Išsisėjusi kokcidioidomikozė
  B38.8 Kitos kokcioidomikozės formos
  B38.9 Kokcioidomikozė, nepatikslinta
  B39.0 Ūminė plaučių kapsulinė histoplazmozė
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J12.7, priskirkite klasei 6.3.
  B39.2 Plaučių kapsulinė histoplazmozė, nepatikslinta
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J12.7, priskirkite klasei 6.3.
  B39.3 Išsisėjusi kapsulinė histoplazmozė
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J12.7, priskirkite klasei 6.3.
  B39.4 Kapsulinė histoplazmozė, nepatikslinta
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J12.7, priskirkite klasei 6.3.
  B39.5 Duboizijaus (Dubois) histoplazmozė
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J12.7, priskirkite klasei 6.3.
  B39.9 Histoplazmozė, nepatikslinta
  B40.0 Ūminė plaučių blastomikozė
  B40.2 Plaučių blastomikozė, nepatikslinta
  B40.3 Odos blastomikozė
  B40.7 Išsisėjusi blastomikozė
  B40.8 Kitos blastomikozės formos
  B40.9 Blastomikozė, nepatikslinta
  B41.0 Plaučių parakokcidioidomikozė
  B41.7 Išsisėjusi parakokcidioidomikozė
  B41.8 Kitos parakokcidioidomikozės formos
  B41.9 Parakokcidioidomikozė, nepatikslinta
  B42.0 Plaučių sporotrichozė
  B42.1 Limfokutaninė sporotrichozė
  B42.7 Išsisėjusi sporotrichozė
  B42.8 Kitos sporotrichozės formos
  B42.9 Sporotrichozė, nepatikslinta
  B43.0 Odos chromomikozė
  B43.1 Feomikozinis smegenų abscesas
  B43.2 Poodinis feomikozinis abscesas ir cista
  B43.8 Kitos chromomikozės formos
  B43.9 Chromomikozė, nepatikslinta
  B44.0 Invazinė plaučių aspergiliozė
  B44.1 Kita plaučių aspergiliozė
  B44.2 Tonzilių aspergiliozė
  B44.7 Išsisėjusi aspergiliozė
  B44.8 Kitos aspergiliozės formos
  B44.9 Aspergiliozė, nepatikslinta
  B45.0 Plaučių kriptokokozė
  B45.1 Smegenų kriptokokozė
  B45.2 Odos kriptokokozė
  B45.3 Kaulų kriptokokozė
  B45.7 Išsisėjusi kriptokokozė
  B45.8 Kitos kriptokokozės formos
  B45.9 Kriptokokozė, nepatikslinta
  B46.0 Plaučių mukormikozė
  B46.1 Rinocerebrinė mukormikozė
  B46.2 Skrandžio ir žarnyno mukormikozė
  B46.3 Odos mukormikozė
  B46.4 Išsisėjusi mukormikozė
  B46.5 Mukormikozė, nepatikslinta
  B46.8 Kitos zigomikozės
  B46.9 Zigomikozė, nepatikslinta
  B47.0 Eumicetoma
  B47.1 Aktinomicetoma
  B47.9 Micetoma, nepatikslinta
  B48.0 Lobomikozė
  B48.1 Rinosporidiozė
  B48.2 Alešeriazė
  B48.3 Geotrichozė
  B48.4 Peniciliozė
  B48.7 Oportunistinės mikozės
  B48.8 Kitos patikslintos mikozės
  B49 Nepatikslinta mikozė
4.3. Atsparumas meticilinui
  Pripažįstama, kad kodas Z06.52 Atsparumas meticilinui visada yra papildomas kodas, nurodomas po infekcijos kodo. Šie atvejai turi būti priskiriami atitinkamai LID ir klasei pagal infekcijos kodą. Pavyzdžiui, po procedūros atsiradusi žaizdos infekciją, kurią sukėlė meticilinui atsparus mikroorganizmas bus priskirta 1.9 klasei.
  Z06.52 Atsparumas meticilinui
4.4. Kitos vaistams atsparios infekcijos
  Pripažįstama, kad šios klasės kodai visada yra papildomi kodai, nurodomi po infekcijos kodo. Šie atvejai turi būti priskiriami atitinkamai LID ir klasei pagal infekcijos kodą. Pavyzdžiui, po procedūros atsiradusi žaizdos infekciją, kurią sukėlė meticilinui atsparus mikroorganizmas bus priskirta 1.9 klasei.
  Z06.50 Atsparumas beta laktaminiams antibiotikams, nepatikslintas
  Z06.51 Atsparumas penicilinams
  Z06.53 Atsparumas plataus spektro beta-laktamazės antibiotikams
  Z06.58 Atsparumas kitiems beta laktaminiams antibiotikams
  Z06.60 Atsparumas nepatikslintam antibiotikui
  Z06.61 Atsparumas vankomicinui
  Z06.62 Atsparumas kitiems vankomicino grupės antibiotikams
  Z06.63 Atsparumas chinolonams
  Z06.67 Atsparumas daugeliui antibiotikų
  Z06.69 Atsparumas kitam patikslintam antibiotikui
  Z06.70 Atsparumas nepatikslintam antimikrobiniam vaistui
  Z06.71 Atsparumas antiparazitiniam vaistui
  Z06.72 Atsparumas priešgrybeliniams vaistams
  Z06.73 Atsparumas antivirusiniams vaistams
  Z06.74 Atsparumas tuberkulostatiniams vaistams
  Z06.77 Atsparumas daugeliui antimikrobinių vaistų
  Z06.78 Atsparumas kitiems patikslintiems antimikrobiniams vaistams
  Z07 Atsparumas antinavikiniams vaistams
4.5. Kiti infekcijų sukėlėjai
  A02.2 Lokalizuota salmonelių sukelta infekcija
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J17.0, priskirkite klasei 6.3.
  A06.7 Odos amebiazė
  A06.8 Amebų sukelta kitų vietų infekcija
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J51.2, priskirkite klasei 9.5.
  A28.0 Pastereliozė
  A36.3 Odos difterija
  A36.8 Kita difterija
  A42.8 Kitos aktinomikozės formos
  A42.9 Aktinomikozė, nepatikslinta
  A46 Rožė
  A48.0 Dujinė gangrena
  A48.3 Toksinio šoko sindromas
  A49.0 Stafilokokų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta
  A49.1 Streptokokų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta
  A49.2 Haemophilus influenzae sukelta infekcija, vieta nepatikslinta
  A49.3 Mikoplazmų sukelta infekcija, vieta nepatikslinta
  A49.8 Kitos nepatikslintos lokalizacijos bakterinės infekcijos
  A49.9 Bakterijų sukelta infekcija, nepatikslinta
  A86 Nepatikslintas virusinis encefalitas
  A87.2 Limfocitinis choriomeningitas
  A87.9 Virusinis meningitas, nepatikslintas
  B00.0 Herpinė egzema
  B00.1 Pūslelinės (herpes) virusų sukeltas pūslelinis dermatitas
  B00.2 Pūslelinės (herpes) virusų sukeltas gingivostomatitas ir faringotonzilitas
  B00.5 Pūslelinės (herpes) virusų sukelta akių liga
  B00.7 Išsisėjusi pūslelinės (herpes) virusų sukelta liga
  B00.8 Kitos pūslelinės (herpes) virusų sukeltos infekcijos formos
  B00.9 Pūslelinės (herpes) virusų sukelta infekcija, nepatikslinta
  B01.2 Vėjaraupių sukelta pneumonija
  B01.9 Vėjaraupiai be komplikacijų
  B08.4 Enterovirusų sukeltas stomatitas su egzantema
  B09 Nepatikslinta virusų sukelta infekcija, kuriai būdingi odos ir gleivinių pažeidimai
  B15.9 Hepatitas A be hepatinės komos
  B16.9 Ūminis hepatitas B be delta veiksnio ir be hepatinės komos
  B17.1 Ūminis hepatitas C
  B19.9 Nepatikslintas virusinis hepatitas be hepatinės komos
  B25.0 Citomegalo virusų sukeltas pneumonitas (J17.1*)
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J17.1, priskirkite klasei 6.3.
  B25.8 Kitos citomegalo virusų sukeltos ligos
  B25.9 Citomegalo virusų sukelta liga, nepatikslinta
  B30.3 Ūminis epideminis hemoraginis konjuktyvitas (sukeltas enterovirusų)
  B30.9 Virusinis konjunktyvitas, nepatikslintas
  B33.8 Kitos patikslintos virusų sukeltos ligos
  B34.8 Kitų virusų sukeltos infekcijos, vieta nepatikslinta
  B34.9 Virusų sukelta infekcija, nepatikslinta
  B60.8 Kitos patikslintos pirmuonių sukeltos ligos
  B80 Enterobiozė
  B83.9 Helmintozė, nepatikslinta
  B85.0 Pedikuliozė, sukelta Pediculus humanus capitis
  B85.2 Pedikuliozė, nepatikslinta
  B85.3 Ftiriazė
  B85.4 Mišri pedikuliozė ir ftiriazė
  B99 Kitos ir nepatikslintos infekcinės ligos
    Taisyklė: Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas J17.8, priskirkite klasei 6.3.
     
     
M LID 5 Širdies ir kraujagyslių komplikacijos
LID 5 taisyklės:
1. Kodų LID 5 klasei nepriskirkite, jei jie yra kodų grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 5 klasei nepriskirkite, jei yra tarp „SP“ kodų ir kodų grupėje nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 5 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
5. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 5.
5.1. Ūminis miokardo infarktas (ŪMI)
  I21.0 Ūminis transmuralinis priekinės miokardo sienelės infarktas
  I21.1 Ūminis transmuralinis apatinės miokardo sienelės infarktas
  I21.2 Ūminis transmuralinis kitos lokalizacijos miokardo infarktas
  I21.3 Ūminis transmuralinis nepatikslintos lokalizacijos miokardo infarktas
  I21.4 Ūminis subendokardinis miokardo infarktas
  I21.9 Ūminis miokardo infarktas, nepatikslintas
  I22.0 Pakartotinis priekinės miokardo sienelės infarktas
  I22.1 Pakartotinis apatinės miokardo sienelės infarktas
  I22.8 Kitos lokalizacijos pakartotinis miokardo infarktas
  I22.9 Nepatikslintos lokalizacijos kartotinis miokardo infarktas
5.2. Plaučių embolija (PE)
  I26.0 Plaučių embolija, nurodant ūminę plautinę širdį
  I26.9 Plaučių embolija, nenurodant ūminės plautinės širdies
5.3. Širdies ritmo sutrikimai, laidumo sutrikimai ir nenormalus širdies plakimas
  I44.0 Atrioventrikulinė blokada, pirmojo laipsnio
  I44.1 Atrioventrikulinė blokada, antrojo laipsnio
  I44.2 Atrioventrikulinė blokada, pilnutinė
  I44.3 Kita ir nepatikslinta atrioventrikulinė blokada
  I44.4 Kairiojo priekinio fascikulo blokada
  I44.5 Kairiojo užpakalinio fascikulo blokada
  I44.6 Kita ir nepatikslinta fascikulinė blokada
  I44.7 Kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada, nepatikslinta
  I45.0 Dešinioji fascikulinė blokada
  I45.1 Kita ir nepatikslinta dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada
  I45.2 Bifascikulinė blokada
  I45.3 Trifascikulinė blokada
  I45.4 Nespecifinė intraskilvelinio laidumo blokada
  I45.5 Kitos patikslintos blokados
  I45.6 Preekscitacijos sindromas
  I45.8 Kiti patikslinti laidumo sutrikimai
  I45.9 Laidumo sutrikimas, nepatikslintas
  I47.0 Skilvelinė grįžtamojo sužadinimo (re-entry) tipo aritmija
  I47.1 Supraventrikulinė tachikardija
  I47.2 Skilvelinė tachikardija
  I47.9 Paroksizminė tachikardija, nepatikslinta
  I48.0 Paroksizminis prieširdžių virpėjimas
  I48.1 Persistuojantis prieširdžių virpėjimas
  I48.2 Lėtinis prieširdžių virpėjimas
  I48.3 Tipinis prieširdžių plazdėjimas
  I48.4 Atipinis prieširdžių plazdėjimas
  I48.9 Prieširdžių virpėjimas ir prieširdžių plazdėjimas
  I49.1 Priešlaikinė prieširdžių depoliarizacija
  I49.2 Priešlaikinė AV jungties depoliarizacija
  I49.3 Priešlaikinė skilvelių depoliarizacija
  I49.4 Kita ir nepatikslinta depoliarizacija
  I49.5 Sinusinio mazgo silpnumo sindromas
  I49.8 Kitos patikslintos širdies aritmijos
  I49.9 Širdies aritmija, nepatikslinta
  R00.0 Tachikardija, nepatikslinta
  R00.1 Bradikardija, nepatikslinta
  R00.2 Širdies plakimai, perplakimai
  R00.8 Kiti ir nepatikslinti širdies ritmo sutrikimai
  R01.0 Gerybiniai ir nepatologiniai širdies ūžesiai
  R01.1 Širdies ūžesiai, nepatikslinti
  R01.2 Kiti širdies garsai
5.4. Skilvelių virpėjimas / širdies sustojimas
  I46.0 Širdies sustojimas, kai gaivinimas sėkmingas
  I46.1 Staigi kardialinė mirtis, jei taip aprašyta
  I46.9 Širdies sustojimas, nepatikslintas
  I49.0 Skilvelių virpėjimas ir plazdėjimas
5.5. Širdies nepakankamumas
  I50.0 Stazinis širdies nepakankamumas
  I50.1 Kairiojo skilvelio nepakankamumas
  I50.9 Širdies nepakankamumas, nepatikslintas
5.6. Hipotenzija
  I95.0 Idiopatinė hipotenzija
  I95.1 Ortostatinė hipotenzija
  I95.8 Kitos hipotenzijos
  I95.9 Hipotenzija, nepatikslinta
5.7. Cerebrovaskulinė liga ir praeinantis smegenų išemijos priepuolis (PSIP)
  I60.0 Subarachnoidinis kraujavimas iš miego arterijos ančio ir bifurkacijos
  I60.1 Subarachnoidinis kraujavimas iš vidurinės smegenų arterijos
  I60.2 Subarachnoidinis kraujavimas iš priekinės jungiančiosios arterijos
  I60.3 Subarachnoidinis kraujavimas iš užpakalinės jungiančiosios arterijos
  I60.5 Subarachnoidinis kraujavimas iš slankstelinės arterijos
  I60.8 Kitas subarachnoidinis kraujavimas
  I60.9 Subarachnoidinis kraujavimas, nepatikslintas
  I61.0 Intracerebrinis kraujavimas į pusrutulio požievį
  I61.1 Intracerebrinis kraujavimas į pusrutulio žievę
  I61.2 Intracerebrinis kraujavimas į pusrutulį, nepatikslintas
  I61.3 Intracerebrinis kraujavimas į smegenų kamieną
  I61.4 Intracerebrinis kraujavimas į smegenėles
  I61.5 Intracerebrinis kraujavimas į skilvelius
  I61.6 Intracerebrinis kraujavimas į kelias vietas
  I61.8 Kitas intracerebrinis kraujavimas
  I61.9 Intracerebrinis kraujavimas, nepatikslintas
  I62.0 Kraujavimas po kietuoju dangalu  [subdurinis] (ūminis) (netrauminis)
  I62.1 Netrauminis kraujavimas virš kietojo dangalo  [ekstradurinis]
  I62.9 Intrakranijinis kraujavimas (netrauminis), nepatikslintas
  I63.0 Smegenų infarktas dėl priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų trombozės
  I63.1 Smegenų infarktas dėl priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų embolijos
  I63.2 Smegenų infarktas dėl nepatikslinto priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų užsikimšimo arba susiaurėjimo
  I63.3 Smegenų infarktas dėl smegenų arterijų trombozės
  I63.4 Smegenų infarktas dėl smegenų arterijų embolijos
  I63.5 Smegenų infarktas dėl nepatikslinto smegenų arterijų užsikimšimo arba susiaurėjimo
  I63.6 Smegenų infarktas dėl smegenų venos trombozės, nepūlinės
  I63.8 Kiti smegenų infarktai
  I63.9 Smegenų infarktas, nepatikslintas
  I64 Insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas
  I65.0 Slankstelinės arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
  I65.1 Pamatinės arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
  I66.2 Užpakalinės smegenų arterijos užsikimšimas ir susiaurėjimas
  I66.4 Dauginis ir abipusis smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas
  I67.0 Smegenų arterijų atsisluoksniavimas, neplyšęs
  I67.6 Nepūlinga intrakranijinių venų sistemos trombozė
  G45.0 Vertebrobazilinės (smegenų kamieno) arterijos sindromas
  G45.1 Karotidinės arterijos sindromas (hemisferinis)
  G45.2 Dauginiai ir abipusiai priešsmegeninių arterijų sindromai
  G45.3 Trumpalaikis aklumas
  G45.4 Praeinanti globalinė (visiška) amnezija
  G45.8 Kiti praeinantys galvos smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai
  G45.9 Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai, nepatikslinti
  O87.3 Smegenų venų trombozė po gimdymo
5.8. Venų trombozė / embolija (be plaučių embolijos)
  Neįtraukite, jeigu įvyko bet kurioje vietoje kartu su plaučių embolija (I26), priskirkite 5.2 klasei.
  I80.0 Kojų paviršinių kraujagyslių flebitas ir tromboflebitas
  I80.1 Šlaunies venos flebitas ir tromboflebitas
  I80.2 Kojų kitų giliųjų kraujagyslių flebitas ir tromboflebitas
  I80.3 Kojų flebitas ir tromboflebitas, nepatikslintas
  I80.8 Kitų sričių flebitas ir tromboflebitas
  I80.9 Nepatikslintos srities flebitas ir tromboflebitas
  I81 Vartų venos trombozė
  I82.0 Bado-Chiari (Budd-Chiari) sindromas
  I82.1 Migruojantis tromboflebitas
  I82.2 Tuščiosios venos embolija ir trombozė
  I82.3 Inksto venos embolija ir trombozė
  I82.8 Kitų patikslintų venų embolija ir trombozė
  I82.9 Nepatikslintos venos embolija ir trombozė
  O22.3 Nėščiųjų giliųjų venų flebotrombozė
  O87.0 Paviršinis tromboflebitas po gimdymo
  O87.1 Gili flebotrombozė po gimdymo
  O88.2 Akušerinė embolija kraujo krešuliu
5.9. Nestabili ir kita krūtinės angina
  I20.0 Nestabilioji krūtinės angina
  I20.1 Krūtinės angina su nustatytu spazmu
  I20.8 Kitos krūtinės anginos formos
  I20.9 Krūtinės angina, nepatikslinta
5.10. Kardiogeninis ir kitas šokas
  R57.0 Kardiogeninis šokas
  R57.1 Hipovoleminis šokas
  R57.8 Kitas šokas
  R57.9 Šokas, nepatikslintas
5.11. Kitos kraujotakos sistemos komplikacijos
  I15.9 Antrinė hipertenzija, nepatikslinta
  I23.0 Kraujas perikardo ertmėje, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto
  I23.2 Skilvelių pertvaros defektas, kaip komplikacija po ūminio miokardo infarkto
  I23.3 Širdies sienelės plyšimas, nesukėlęs kraujavimo į perikardo ertmę, kaip komplikacija ūminio miokardo infarkto
  I23.8 Kitos komplikacijos, po ūminio miokardo infarkto
  I24.0 Vainikinių kraujagyslių trombozė, nesukėlusi miokardo infarkto
  I24.1 Dreslerio (Dressler) sindromas
  I24.8 Kitos ūminės išeminės širdies ligos formos
  I24.9 Ūminė išeminė širdies liga, nepatikslinta
  I27.2 Kita antrinė plautinė hipertenzija
  I27.9 Plautinė širdies liga, nepatikslinta
  I28.8 Kitos patikslintos plaučių kraujagyslių ligos
  I30.1 Infekcinis perikarditas
  I30.8 Kitos ūminio perikardito formos
  I30.9 Ūminis perikarditas, nepatikslintas
  I31.2 Kraujo sankaupa perikardo ertmėje, neklasifikuojama kitur
  I31.3 Skystis perikardo ertmėje (neuždegiminis)
  I31.9 Perikardo ligos, nepatikslintos
  I33.0 Ūminis ir poūmis infekcinis endokarditas
  I33.9 Ūminis endokarditas, nepatikslintas
  I34.8 Kitos nereumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ydos
  I35.8 Kitos aortos vožtuvo ydos
  I36.1 Nereumatinis triburio vožtuvo nepakankamumas
  I36.9 Nereumatinė triburio vožtuvo yda, nepatikslinta
  I37.1 Plaučių kamieno vožtuvo nepakankamumas:
  I38 Endokarditas, vožtuvas nepatikslintas
  I40.8 Kiti ūminiai miokarditai
  I51.3 Intrakardinė trombozė, neklasifikuojama kitur
  I51.4 Miokarditas, nepatikslintas
  I51.6 Kardiovaskulinė liga, nepatikslinta
  I51.8 Kitos nepakankamai patikslintos širdies ligos
  I71.00 Aortos atsisluoksniavimas, vieta nepatikslinta
  I71.01 Krūtininės aortos atsisluoksniavimas
  I71.1 Krūtininės aortos aneurizma, plyšusi
  I72.0 Miego arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
  I72.1 Rankos arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
  I72.2 Inksto arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
  I72.3 Klubinės arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
  I72.4 Kojos arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
  I72.5 Kitos precerebrinės arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
  I72.6 Slankstelinės arterijos aneurizma ir atsisluoksniavimas
  I72.8 Kitų patikslintų arterijų aneurizma ir atsisluoksniavimas
  I72.9 Nepatikslintos vietos aneurizma ir atsisluoksniavimas
  I74.0 Pilvinės aortos embolija ir trombozė
  I74.1 Kitų ir nepatikslintų aortos dalių embolija ir trombozė
  I74.2 Rankų arterijų embolija ir trombozė
  I74.3 Kojų arterijų embolija ir trombozė
  I74.4 Galūnių arterijų embolija ir trombozė, nepatikslinta
  I74.5 Klubinės arterijos embolija ir trombozė
  I74.8 Kitų arterijų embolija ir trombozė
  I74.9 Nepatikslintos arterijos embolija ir trombozė
  I77.0 Arterioveninė fistulė, įgyta
  I77.1 Arterijos striktūra
  I77.2 Arterijos plyšimas
  I77.6 Arteritas, nepatikslintas
  I77.8 Kiti patikslinti arterijų ir arteriolių sutrikimai
  I77.9 Arterijų ir arteriolių sutrikimai, nepatikslinti
  I78.8 Kitos kapiliarų ligos
  I87.1 Venos suspaudimas
  I87.8 Kiti patikslinti venų sutrikimai
  I87.9 Venos sutrikimas, nepatikslintas
  I88.0 Nespecifinis mezenterinis limfadenitas
  I88.9 Nespecifinis limfadenitas, nepatikslintas
  I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur
  I89.1 Limfangitas
  I89.8 Kiti patikslinti neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių sutrikimai
  I89.9 Neinfekciniai limfagyslių ir limfmazgių sutrikimai, nepatikslinti
  I99 Kiti ir nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai
  R09.88 Kiti patikslinti simptomai ir požymiai, susiję su kraujotakos sistema
     
M LID 6 Kvėpavimo takų komplikacijos
LID 6 taisyklės:
1. Kodų LID 6 klasei nepriskirkite, jei jie yra kodų grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 6 klasei nepriskirkite, jei jie yra tarp „SP" kodų ir kodų grupėje nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 6 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
5. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 6 net ir tais atvejais, kai po jų įrašyti kodai W83-W84.
6. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 6.
6.1. Suaugusiųjų respiracinis distreso sindromas (ARDS), kvėpavimo nepakankamumas ir plaučių kolapsas (įskaitant atelektazes)
  J80 Suaugusiųjų respiracinis sindromas
  J96.00 Ūminis kvėpavimo nepakankamumas, I tipas [hipokseminis]
  J96.01 Ūminis kvėpavimo nepakankamumas, II tipas [hiperkapninis]
  J96.09 Ūminis kvėpavimo nepakankamumas, nepatikslintas tipas
  J96.90 Kvėpavimo nepakankamumas, nepatikslintas, I tipas [hipokseminis
  J96.91 Kvėpavimo nepakankamumas, nepatikslintas, II tipas [hiperkapninis]
  J96.99 Kvėpavimo nepakankamumas, nepatikslintas, nepatikslintas tipas
  J98.1 Plaučių kolapsas
6.2. Aspiracinė penumonija
  J69.0 Pneumonitas, sukeltas maisto ir vėmimo
  J69.1 Pneumonitas, sukeltas aliejų ir esencijų
  J69.8 Pneumonitas, sukeltas kitų kietųjų medžiagų ir skysčių
6.3. Ūminės apatinių kvėpavimo takų infekcijos (įskaitant gripą ir pneumoniją)
  J09 Gripas, sukeltas nustatyto tam tikro gripo viruso
  J10.0 Gripas su pneumonija, nustatytas kitas gripo virusas
  J10.1 Gripas su kitais kvėpavimo takų pažeidimais, nustatytas kitas gripo virusas
  J10.8 Gripas su kitais pažeidimais, nustatytas kitas gripo virusas
  J11.0 Gripas su pneumonija, virusas nenustatytas
  J11.1 Gripas su kitais kvėpavimo takų pažeidimais, virusas nenustatytas
  J11.8 Gripas su kitais pažeidimais, virusas nenustatytas
  J12.0 Adenovirusų sukelta pneumonija
  J12.1 Respiracinio sincitinio viruso sukelta pneumonija
  J12.2 Paragripo viruso sukelta pneumonija
  J12.8 Kita virusų sukelta pneumonija
  J12.9 Virusų sukelta pneumonija, nepatikslinta
  J13 Streptococcus pneumoniae sukelta pneumonija
  J14 Haemophilus influenzae sukelta pneumonija
  J15.0 Klebsielės (Klebsiella pneumoniae) sukelta pneumonija
  J15.1 Pseudomonų (Pseudomonas) sukelta pneumonija
  J15.2 Stafilokokų sukelta pneumonija
  J15.3 B grupės streptokokų sukelta pneumonija
  J15.4 Kitų streptokokų sukelta pneumonija
  J15.5 Žarnyno lazdelės (Escherichia coli) sukelta pneumonija
  J15.6 Kitų Gram-neigiamų bakterijų sukelta pneumonija
  J15.7 Mikoplazmos (Mycoplasma pneumoniae) sukelta pneumonija
  J15.8 Kita bakterijų sukelta pneumonija
  J15.9 Bakterijų sukelta pneumonija, nepatikslinta
  J16.0 Chlamidijų sukelta pneumonija
  J16.8 Kitų patikslintų infekcijos sukėlėjų sukelta pneumonija
  J17.0 Pneumonija sergant bakterijų sukeltomis ligomis, klasifikuojamomis kitur
    Taisyklė: Žvaigždute pažymėtas kodas – priskirkite šiai klasei
  J17.1 Pneumonija sergant virusų sukeltomis ligomis, klasifikuojamomis kitur
    Taisyklė: Žvaigždute pažymėtas kodas – priskirkite šiai klasei
  J17.2 Pneumonija sergant mikozėmis
    Taisyklė: Žvaigždute pažymėtas kodas – priskirkite šiai klasei
  J17.3 Pneumonija sergant parazitų sukeltomis ligomis
    Taisyklė: Žvaigždute pažymėtas kodas – priskirkite šiai klasei
  J17.8 Pneumonija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur
    Taisyklė: Žvaigždute pažymėtas kodas – priskirkite šiai klasei
  J18.0 Bronchopneumonija, nepatikslinta
  J18.1 Skiltinė pneumonija, nepatikslinta
  J18.2 Hipostazinė pneumonija, nepatikslinta
  J18.8 Kita pneumonija, sukėlėjas nepatikslintas
  J18.9 Pneumonija, nepatikslinta
  J20.1 Ūminis bronchitas, sukeltas Haemophilus influenzae
  J20.8 Ūminis bronchitas, sukeltas kitų patikslintų sukėlėjų
  J20.9 Ūminis bronchitas, nepatikslintas
  J21.0 Ūminis bronchiolitas, sukeltas respiracinio sincitinio viruso
  J21.9 Ūminis bronchiolitas, nepatikslintas
  J22 Nepatikslinta ūminė apatinių kvėpavimo takų infekcija
6.4. Plaučių edema, pneumotoraksas ir skystis pleuros ertmėje
  J81 Plaučių edema
  J90 Skystis pleuros ertmėje, neklasifikuojamas kitur
  J93.0 Savaiminis įtampos pneumotoraksas
  J93.1 Kitas savaiminis pneumotoraksas
  J93.8 Kitas pneumotoraksas
  J93.9 Pneumotoraksas, nepatikslintas
  J94.0 Chilozinis skystis pleuros ertmėje
  J94.2 Hemotoraksas
6.5. Kraujavimas iš kvėpavimo takų
  R04.0 Kraujavimas iš nosies
  R04.1 Kraujavimas iš gerklės
  R04.2 Hemoptozė (atsikosėjimas krauju)
  R04.8 Kraujavimas iš kitų kvėpavimo takų vietų
  R04.9 Kraujavimas iš kvėpavimo takų, nepatikslintas
6.6. Asfikcija ir kvėpavimo sustojimas
  R09.0 Asfiksija
  R09.2 Kvėpavimo sustojimas
6.7. Apsunkintas kvėpavimas
  R06.0 Dispnėja (dusulys)
  R06.1 Stridoras (švilpesys)
  R06.2 Gargimas
  R06.3 Periodiškas kvėpavimas
  R06.4 Hiperventiliacija
  R06.5 Kvėpavimas pro burną
  R06.8 Kiti ir nepatikslinti kvėpavimo sutrikimai
  R09.1 Pleuritas
6.8. Kiti ligoninėje atsiradę kvėpavimo sutrikimai
  J00 Ūminis nazofaringitas [peršalimas]
  J01.0 Ūminis žandinis (maksiliarinis) sinusitas
  J01.4 Ūminis pansinusitas
  J01.9 Ūminis sinusitas, nepatikslintas
  J02.8 Ūminis faringitas, sukeltas kitų patikslintų organizmų
  J02.9 Ūminis faringitas, nepatikslintas
  J03.9 Ūminis tonzilitas, nepatikslintas
  J04.0 Ūminis laringitas
  J04.1 Ūminis tracheitas
  J05.0 Ūminis obstrukcinis laringitas [krupas]
  J05.1 Ūminis epiglotitas
  J06.9 Ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, nepatikslinta
  J30.1 Alerginis rinitas, sukeltas žiedadulkių
  J30.3 Kitas alerginis rinitas
  J30.4 Alerginis rinitas, nepatikslintas
  J34.0 Nosies abscesas, furunkulas ir karbunkulas
  J34.8 Kiti patikslinti nosies ir prienosinių ančių pažeidimai
  J38.00 Balso klosčių ir gerklų paralyžius, nepatikslintas
  J38.01 Balso klosčių ir gerklų paralyžius, vienpusis, dalinis
  J38.02 Balso klosčių ir gerklų paralyžius, vienpusis, visiškas
  J38.03 Balso klosčių ir gerklų paralyžius, dvipusis, dalinis
  J38.04 Balso klosčių ir gerklų paralyžius, dvipusis, visiškas
  J38.3 Kitos balso klosčių ligos
  J38.4 Gerklų edema
  J38.5 Gerklų spazmas
  J38.6 Gerklų stenozė
  J38.7 Kitos gerklų ligos
  J39.0 Retrofaringinis ir parafaringinis abscesas
  J39.2 Kitos ryklės ligos
  J39.3 Viršutinių kvėpavimo takų padidinto jautrumo reakcija, vieta nepatikslinta
  J39.8 Kitos patikslintos viršutinių kvėpavimo takų ligos
  J40 Bronchitas, nepatikslintas kaip ūminis ar lėtinis
  J82 Plaučių eozinofilija, neklasifikuojama kitur
  J84.9 Intersticinė plaučių liga, nepatikslinta
  J85.0 Plaučio gangrena ir nekrozė
  J85.1 Plaučio abscesas su pneumonija
  J85.2 Plaučių abscesas be pneumonijos
  J85.3 Tarpuplaučio abscesas
  J86.0 Piotoraksas su fistule
  J86.9 Piotoraksas be fistulės
  J94.8 Kitos patikslintos pleuros būklės
  J98.0 Bronchų ligos, neklasifikuojamos kitur
  J98.4 Kitos plaučių ligos
  J98.5 Tarpuplaučio ligos, neklasifikuojamos kitaip
  J98.6 Diafragmos ligos
  J98.8 Kitos patikslintos kvėpavimo ligos
  J98.9 Kvėpavimo sutrikimas, nepatikslintas
  R09.89 Kiti patikslinti simptomai ir požymiai, susiję su kvėpavimo sistema
     
     
M LID 7 Virškinimo sistemos komplikacijos
LID 7 taisyklės:
1. Kodų LID 7 klasei nepriskirkite, jei jie yra kodų grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 7 klasei nepriskirkite, jei yra tarp „SP“ kodų ir kodų grupėje nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 7 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
5. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 7.
7.1. Gastroenteritas
  A02.0 Salmonelių sukeltas enteritas
  A02.8 Kitos patikslintos salmonelių sukeltos infekcijos
  A02.9 Salmonelių sukelta infekcija, nepatikslinta
  A03.0 Šigeliozė, sukelta Shigella dysenteriae
  A03.1 Šigeliozė, sukelta Shigella flexneri
  A03.2 Šigeliozė, sukelta Shigella boydii
  A03.3 Šigeliozė, sukelta Shigella sonnei
  A03.8 Kita šigeliozė
  A03.9 Šigeliozė, nepatikslinta
  A04.0 Enteropatogeninės Escherichia coli sukelta infekcija
  A04.1 Enterotoksigeninės Escherichia coli sukelta infekcija
  A04.2 Enteroinvazinės Escherichia coli sukelta infekcija
  A04.3 Enterohemoraginės Escherichia coli sukelta infekcija
  A04.4 Kitos Escherichia coli sukeltos žarnyno infekcijos
  A04.5 Kampilobakterijų sukeltas enteritas
  A04.6 Yersinia enterocolitica sukeltas enteritas
  A04.8 Kitos patikslintos bakterijų sukeltos žarnyno infekcijos
  A04.9 Bakterijų sukelta žarnyno infekcija, nepatikslinta
  A05.0 Stafilokokų sukelta intoksikacija maistu
  A05.1 Botulizmas
  A05.2 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] sukelta intoksikacija maistu
  A05.3 Vibrio parahaemolyticus sukelta intoksikacija maistu
  A05.4 Bacillus cereus sukelta intoksikacija maistu
  A05.8 Kitos patikslintos bakterijų sukeltos intoksikacijos maistu
  A05.9 Bakterijų sukeltos intoksikacijos maistu, nepatikslintos
  A06.0 Ūminė žarnyno amebiazė
  A06.9 Amebiazė, nepatikslinta
  A07.0 Balantidiazė
  A07.1 Giardiazė [liambliozė]
  A07.2 Kriptosporidiozė
  A07.3 Izosporiazė
  A07.8 Kitos patikslintos pirmuonių sukeltos žarnyno infekcijos
  A07.9 Pirmuonių sukeltos žarnyno infekcijos, nepatikslintos
  A08.0 Rotavirusų sukeltas enteritas
  A08.1 Norovirusų (Norvalko (Norwalk) veiksnio) sukeltas ūminis gastroenteritas
  A08.2 Adenovirusų sukeltas enteritas
  A08.3 Kiti virusų sukelti enteritai
  A08.4 Virusų sukelta žarnyno infekcija, nepatikslinta
  A08.5 Kitos patikslintos žarnyno infekcijos
  A09.0 Kitas infekcinės kilmės gastroenteritas ir kolitas
  A09.9 Gastroenteritas ir kolitas, nepatikslintos kilmės
  K52.1 Toksinis gastroenteritas ir kolitas
  K52.2 Alerginis ir diatezinis gastroenteritas ir kolitas
  K52.8 Kitas patikslintas neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas
  K52.9 Neinfekcinis gastroenteritas ir kolitas, nepatikslintas
7.2. Paralyžinis žarnų nepraeinamumas ir obstrukcija (be išvaržos)
  K56.0 Paralyžinis žarnų nepraeinamumas
  K56.1 Žarnų invaginacija
  K56.2 Žarnos apsisukimas
  K56.3 Tulžies akmenų sukeltas žarnų nepraeinamumas
  K56.4 Kitas žarnų užkimšimas
  K56.5 Žarnų sąaugos su obstrukcija
  K56.6 Kita ir nepatikslinta žarnų obstrukcija
  K56.7 Žarnų nepraeinamumas, nepatikslintas
7.3. Clostridium difficile sukeltas enterokolitas
  A04.7 Clostridium difficile sukeltas enterokolitas
7.4. Vidurių užkietėjimas
  K59.0 Vidurių užkietėjimas
7.5. Pykinimas ir vėmimas
  R11 Pykinimas ir vėmimas
7.6. Kraujavimas iš virškinimo sistemos, neklasifikuojamas pagal ligą
  K92.0 Vėmimas krauju
  K92.1 Kraujas išmatose (melena)
  K92.2 Kraujavimas iš skrandžio ir žarnyno, nepatikslintas
7.7. Kiti virškinimo sistemos sutrikimai
  K05.0 Ūminis gingivitas
  K05.2 Ūminis periodontitas
  K05.5 Kitos periodonto ligos
  K05.6 Periodonto liga, nepatikslinta
  K06.2 Dantenų ir bedantės alveolinės ataugos trauminiai pažeidimai
  K06.8 Kiti patikslinti dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimai
  K06.9 Dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimai, nepatikslinti
  K08.1 Dantų netekimas dėl nelaimingų atsitikimų, jų pašalinimo ar sritinės periodonto ligos
  K08.81 Patologinis danties lūžis
  K08.9 Dantų ir palaikančių struktūrų pakitimas, nepatikslintas
  K10.2 Žandikaulių uždegiminės būklės
  K10.3 Žandikaulių alveolitas
  K10.8 Kitos patikslintos žandikaulių ligos
  K11.2 Sialoadenitas
  K11.3 Seilių liaukos abscesas
  K11.4 Seilių liaukos fistulė
  K11.7 Seilių sekrecijos sutrikimai
  K11.8 Kitos seilių liaukų ligos
  K12.0 Grįžtamoji burnos afta
  K12.1 Kitos stomatito formos
  K12.2 Burnos celiulitas ir abscesas
  K13.0 Lūpų ligos
  K13.1 Skruosto ir lūpos kandimai
  K13.7 Kiti ir nepatikslinti burnos gleivinės pakitimai
  K14.0 Glositas
  K14.6 Glosodinija
  K14.8 Kitos liežuvio ligos
  K20 Ezofagitas
  K22.1 Stemplės opa
  K22.2 Stemplės obstrukcija
  K22.3 Stemplės perforacija
  K22.6 Gastroezofaginis plyšimo hemoraginis sindromas
  K22.8 Kitos patikslintos stemplės ligos
  K22.9 Stemplės liga, nepatikslinta
  K30 Funkcinė dispepsija
  K31.0 Ūminis skrandžio išsiplėtimas
  K31.5 Dvylikapirštės žarnos obstrukcija
  K31.6 Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos fistulė
  K31.88 Kitos patikslintos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos
  K31.9 Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos liga, nepatikslinta
  K35.2 Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu
  K35.3 Ūminis apendicitas su lokalizuotu peritonitu
  K35.8 Ūminis apendicitas, kitas ir nepatikslintas
  K36 Kitas apendicitas
  K37 Nepatikslintas apendicitas
  K38.8 Kitos patikslintos kirmėlinės ataugos ligos
  K55.0 Ūminiai žarnų kraujotakos sutrikimai
  K55.8 Kiti žarnos kraujotakos sutrikimai
  K55.9 Žarnos kraujotakos sutrikimas, nepatikslintas
  K59.1 Funkcinis viduriavimas
  K59.4 Išangės spazmas
  K59.8 Kiti patikslinti funkciniai žarnų sutrikimai
  K59.9 Funkcinis žarnos sutrikimas, nepatikslintas
  K60.0 Ūminė išangės įplėša
  K60.2 Išangės įplėša, nepatikslinta
  K60.3 Išangės fistulė
  K60.4 Tiesiosios žarnos fistulė
  K61.0 Išangės abscesas
  K61.1 Tiesiosios žarnos abscesas
  K61.2 Išangės ir tiesiosios žarnos abscesas
  K61.3 Išiorektinis abscesas
  K62.4 Išangės ir tiesiosios žarnos stenozė
  K62.5 Kraujavimas iš išangės ir tiesiosios žarnos
  K62.6 Išangės ir tiesiosios žarnos opa
  K62.8 Kitos patikslintos išangės ir tiesiosios žarnos ligos
  K62.9 Išangės ir tiesiosios žarnos liga, nepatikslinta
  K63.0 Žarnos abscesas
  K63.1 Žarnos perforacija (netrauminė)
  K63.2 Žarnos fistulė
  K63.3 Žarnos opa
  K63.8 Kitos patikslintos žarnų ligos
  K63.9 Žarnų liga, nepatikslinta
  K65.0 Ūminis peritonitas
  K65.8 Kitas peritonitas
  K65.9 Peritonitas, nepatikslintas
  K66.1 Hemoperitoneumas
  K66.8 Kiti patikslinti pilvaplėvės pažeidimai
  K72.0 Ūminis ir poūmis kepenų nepakankamumas
  K72.9 Kepenų nepakankamumas, nepatikslintas
  K75.0 Kepenų abscesas
  K75.8 Kitos patikslintos kepenų uždegiminės ligos
  K75.9 Uždegiminė kepenų liga, nepatikslinta
  K76.3 Kepenų infarktas
  K76.6 Vartų venos hipertenzija
  K76.7 Hepatorenalinis sindromas
  K76.8 Kitos patikslintos kepenų ligos
  K76.9 Kepenų liga, nepatikslinta
  K81.0 Ūminis cholecistitas
  K81.8 Kitas cholecistitas
  K81.9 Cholecistitas, nepatikslintas
  K82.2 Tulžies pūslės perforacija
  K82.8 Kitos patikslintos tulžies pūslės ligos
  K82.9 Tulžies pūslės liga, nepatikslinta
  K83.0 Cholangitas
  K83.1 Tulžies latako obstrukcija
  K83.2 Tulžies latako perforacija
  K83.3 Tulžies latako fistulė
  K83.4 Odi (Oddi) rauko spazmas
  K83.8 Kitos patikslintos tulžies latakų ligos
  K83.9 Tulžies latakų liga, nepatikslinta
  K85.0 Idiopatinis ūminis pankreatitas
  K85.1 Ūminis tulžies sukeltas pankreatitas
  K85.3 Medikamentų sukeltas ūminis pankreatitas
  K85.8 Kitas ūminis pankreatitas
  K85.9 Ūminis pankreatitas, nepatikslintas
  K86.2 Kasos cista
  K86.3 Kasos pseudocista
  K86.8 Kitos patikslintos kasos ligos
  K86.9 Kasos liga, nepatikslinta
  K87.1 Kasos pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
    Taisyklė: Kryželiu ir žvaigždute pažymėtas kodas – visada priskirkite šiai klasei.
  K90.3 Pankreatinė steatorėja
  K90.4 Malabsorbcija dėl netoleravimo, neklasifikuojama kitur
  K90.9 Žarnų malabsorbcija, nepatikslinta
  K92.8 Kitos patikslintos virškinimo sistemos ligos
  K92.9 Virškinimo sistemos liga, nepatikslinta
  R19.4 Sutrikusi žarnų funkcija
  R19.5 Kiti išmatų pakitimai
  R19.8 Kiti patikslinti simptomai ir požymiai, susiję su virškinimo sistema ir pilvu
     
     
M LID 8 Odos būklės
LID 8 taisyklės:
1. Kodų LID 8 klasei nepriskirkite, jei jie yra grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 8 klasei nepriskirkite, jei yra tarp „SP“ kodų ir kodų grupėje nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 8 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
5. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 8.
8.1. Suspaudimo sukeltas sužalojimas
  L89.00 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 1 stadija, vieta nepatikslinta
  L89.01 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 1 stadija, galva
  L89.02 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 1 stadija, ranka
  L89.03 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 1 stadija, nugaros viršutinė dalis
  L89.04 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 1 stadija, nugaros apatinė dalis
  L89.05 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 1 stadija, sėdynkaulis
  L89.06 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 1 stadija, gūbrys
  L89.07 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 1 stadija, kulnas
  L89.08 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 1 stadija, kojos pirštas
  L89.09 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 1 stadija, kitos kojos sritys (išskyrus kulną ir pirštą)
  L89.10 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 2 stadija, vieta nepatikslinta
  L89.11 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 2 stadija, galva
  L89.12 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 2 stadija, ranka
  L89.13 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 2 stadija, nugaros viršutinė dalis
  L89.14 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 2 stadija, nugaros apatinė dalis
  L89.15 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 2 stadija, sėdynkaulis
  L89.16 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 2 stadija, gūbrys
  L89.17 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 2 stadija, kulnas
  L89.18 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 2 stadija, kojos pirštas
  L89.19 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 2 stadija, kitos kojos sritys (išskyrus kulną ir pirštą)
  L89.20 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, vieta nepatikslinta
  L89.21 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, galva
  L89.22 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, ranka
  L89.23 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, nugaros viršutinė dalis
  L89.24 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, nugaros apatinė dalis
  L89.25 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, sėdynkaulis
  L89.26 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, gūbrys
  L89.27 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, kulnas
  L89.28 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, kojos pirštas
  L89.29 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, kitos kojos sritys (išskyrus kulną ir pirštą)
  L89.30 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 4 stadija, vieta nepatikslinta
  L89.31 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 4 stadija, galva
  L89.32 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 4 stadija, ranka
  L89.33 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 4 stadija, nugaros viršutinė dalis
  L89.34 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 4 stadija, nugaros apatinė dalis
  L89.35 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 4 stadija, sėdynkaulis
  L89.36 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 4 stadija, gūbrys
  L89.37 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 4 stadija, kulnas
  L89.38 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 4 stadija, kojos pirštas
  L89.39 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 4 stadija, kitos kojos sritys (išskyrus kulną ir pirštą)
  L89.40 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nenustatyta (kai neįmanoma patikslinti 3 ar 4 stadija), tai patvirtinus, vieta nepatikslinta
  L89.41 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nenustatyta (kai neįmanoma patikslinti 3 ar 4 stadija), tai patvirtinus, galva
  L89.42 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nenustatyta (kai neįmanoma patikslinti 3 ar 4 stadija), tai patvirtinus, ranka
  L89.43 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nenustatyta (kai neįmanoma patikslinti 3 ar 4 stadija), tai patvirtinus, nugaros viršutinė dalis
  L89.44 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nenustatyta (kai neįmanoma patikslinti 3 ar 4 stadija), tai patvirtinus, nugaros apatinė dalis
  L89.45 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nenustatyta (kai neįmanoma patikslinti 3 ar 4 stadija), tai patvirtinus, sėdynkaulis
  L89.46 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nenustatyta (kai neįmanoma patikslinti 3 ar 4 stadija), tai patvirtinus, gūbrys
  L89.47 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nenustatyta (kai neįmanoma patikslinti 3 ar 4 stadija), tai patvirtinus, kulnas
  L89.48 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nenustatyta (kai neįmanoma patikslinti 3 ar 4 stadija), tai patvirtinus, kojos pirštas
  L89.49 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nenustatyta (kai neįmanoma patikslinti 3 ar 4 stadija), tai patvirtinus, kitos kojos sritys (išskyrus kulną ir pirštą)
  L89.50 Įtariamas gilus audinių pažeidimas, gylis nežinomas, tai patvirtinus, vieta nepatikslinta
  L89.51 Įtariamas gilus audinių pažeidimas, gylis nežinomas, tai patvirtinus, galva
  L89.52 Įtariamas gilus audinių pažeidimas, gylis nežinomas, tai patvirtinus, ranka
  L89.53 Įtariamas gilus audinių pažeidimas, gylis nežinomas, tai patvirtinus, nugaros viršutinė dalis
  L89.54 Įtariamas gilus audinių pažeidimas, gylis nežinomas, tai patvirtinus, nugaros apatinė dalis
  L89.55 Įtariamas gilus audinių pažeidimas, gylis nežinomas, tai patvirtinus, sėdynkaulis
  L89.56 Įtariamas gilus audinių pažeidimas, gylis nežinomas, tai patvirtinus, gūbrys
  L89.57 Įtariamas gilus audinių pažeidimas, gylis nežinomas, tai patvirtinus, kulnas
  L89.58 Įtariamas gilus audinių pažeidimas, gylis nežinomas, tai patvirtinus, kojos pirštas
  L89.59 Įtariamas gilus audinių pažeidimas, gylis nežinomas, tai patvirtinus, kitos kojos sritys (išskyrus kulną ir pirštą)
  L89.90 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nepatikslinta, vieta nepatikslinta
  L89.91 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nepatikslinta, galva
  L89.92 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nepatikslinta, ranka
  L89.93 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nepatikslinta, nugaros viršutinė dalis
  L89.94 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nepatikslinta, nugaros apatinė dalis
  L89.95 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nepatikslinta, sėdynkaulis
  L89.96 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nepatikslinta, gūbrys
  L89.97 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nepatikslinta, kulnas
  L89.98 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nepatikslinta, kojos pirštas
  L89.99 Spaudimo sukeltas sužalojimas, stadija nepatikslinta, kitos kojos sritys (išskyrus kulną ir pirštą)
8.2. Celiulitas
  L03.01 Rankos piršto celiulitas
  L03.02 Kojos piršto celiulitas
  L03.12 Rankos celiulitas
  L03.13 Kojos celiulitas
  L03.14 Pėdos celiulitas
  L03.19 Galūnės celiulitas, neklasifikuojamas kitur
  L03.2 Veido celiulitas
  L03.3 Liemens celiulitas
  L03.8 Kitų sričių celiulitas
  L03.9 Celiulitas, nepatikslintas
8.3. Dermatitas, bėrimas ir kitas poveikis odai
  L20.0 Besnierio (Besnier) niežulys
  L20.8 Kitas atopinis dermatitas
  L20.9 Atopinis dermatitas, nepatikslintas
  L21.0 Galvos seborėja (Seborrhoea capitis)
  L21.1 Kūdikių seborėjinis dermatitas
  L21.8 Kitas seborėjinis dermatitas
  L21.9 Seborėjinis dermatitas, nepatikslintas
  L22 Dermatitas nuo vystyklų
  L23.0 Metalų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas
  L23.1 Klijų (lipniųjų medžiagų) sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas
  L23.2 Kosmetikos priemonių sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas
  L23.4 Dažų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas
  L23.5 Kitų cheminių medžiagų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas
  L23.6 Alerginis kontaktinis dermatitas nuo kontakto su maistu
  L23.7 Augalų, išskyrus maistinius, sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas
  L23.8 Kitų medžiagų sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas
  L23.9 Nepatikslintos priežasties sukeltas alerginis kontaktinis dermatitas
  L24.0 Detergentų sukeltas paprastas (uždegiminis) kontaktinis dermatitas
  L24.1 Aliejų ir tepalų sukeltas paprastas (uždegiminis) kontaktinis dermatitas
  L24.2 Tirpiklių sukeltas paprastas (uždegiminis) kontaktinis dermatitas
  L24.3 Kosmetikos priemonių sukeltas paprastas (uždegiminis) kontaktinis dermatitas
  L24.5 Kitų cheminių medžiagų sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas
  L24.6 Paprastas kontaktinis dermatitas nuo kontakto su maistu
  L24.7 Augalų, išskyrus maistinius, sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas
  L24.8 Kitų medžiagų sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas
  L24.9 Nepatikslintos priežasties sukeltas paprastas kontaktinis dermatitas
  L25.0 Kosmetikos priemonių sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas
  L25.2 Dažų sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas
  L25.3 Kitų cheminių medžiagų sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas
  L25.4 Nepatikslintas kontaktinis dermatitas nuo kontakto su maistu
  L25.5 Augalų, išskyrus maistinius, sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas
  L25.8 Kitų medžiagų sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas
  L25.9 Nepatikslintos priežasties sukeltas nepatikslintas kontaktinis dermatitas
  L26 Eksfoliacinis dermatitas
  L27.2 Suvalgyto maisto sukeltas dermatitas
  L27.8 Kitų į vidų patekusių medžiagų sukeltas dermatitas
  L27.9 Nepatikslintų į vidų patekusių medžiagų sukeltas dermatitas
  L28.0 Lėtinė paprastoji kerpligė (Lichen simplex chronicus)
  L28.1 Mazgelinis niežulys (Prurigo nodularis)
  L28.2 Kitoks niežulys
  L29.0 Išangės niežėjimas
  L29.1 Kapšelio niežėjimas
  L29.2 Moters išorinių lyties organų (vulvos) niežėjimas
  L29.3 Anogenitalinės srities niežėjimas, nepatikslintas
  L29.8 Kitas niežėjimas
  L29.9 Odos niežėjimas, nepatikslintas
  L30.0 Monetiškasis dermatitas
  L30.1 Dishidrozė [pompholyx] (prakaitavimo sukeltas delnų ir padų pūslelinis bėrimas)
  L30.2 Odos autosensibilizacija
  L30.3 Infekcinis dermatitas
  L30.4 Eritema (raudonė) nuo iššutimo
  L30.5 Baltoji dedervinė (Pityriasis alba)
  L30.8 Kitas patikslintas dermatitas
  L30.9 Dermatitas, nepatikslintas
  R20.0 Odos nejautra
  R20.1 Odos hipestezija
  R20.2 Odos parestezija
  R20.3 Padidėjęs jautrumas (hiperestezija)
  R20.8 Kiti ir nepatikslinti odos jutimo sutrikimai
  R21 Bėrimas ir kiti nespecifiniai odos pakitimai
  R22.0 Lokalus galvos pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas
  R22.1 Lokalus kaklo pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas
  R22.2 Lokalus liemens pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas
  R22.3 Lokalus rankų pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas
  R22.4 Lokalus kojų pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas
  R22.7 Lokalus daugelio vietų pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas
  R22.9 Lokalus nepatikslintos vietos pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas
  R23.0 Cianozė (pamėlynavimas)
  R23.1 Blyškumas
  R23.2 Paraudimas
  R23.3 Spontaninė ekchimozė (dėminė kraujosruva)
  R23.4 Odos struktūros pakitimai
  R23.8 Kiti ir nepatikslinti odos pakitimai
8.4. Kiti odos sutrikimai
  L01.0 Impetiga [sukelta bet kokio organizmo] [bet kurios lokalizacijos]
  L01.1 Kitų odos ligų impetiginizacija
  L02.0 Veido odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė)
  L02.1 Kaklo odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė)
  L02.2 Liemens odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė)
  L02.3 Sėdmenų odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė)
  L02.40 Galūnės odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė), nepatikslintas
  L02.41 Rankos odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė)
  L02.42 Kojos odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė)
  L02.43 Pėdos odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė)
  L02.8 Kitų sričių odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė)
  L02.9 Nepatikslintos srities odos abscesas (pūlinys), furunkulas (šunvotė) ir karbunkulas (piktvotė)
  L04.0 Ūminis galvos, kaklo ir veido limfadenitas (limfmazgių uždegimas)
  L04.1 Ūminis liemens limfadenitas
  L04.2 Ūminis rankos limfadenitas
  L04.3 Ūminis kojos limfadenitas
  L05.0 Pilonidinė cista su abscesu (supūliavusi)
  L05.9 Pilonidinė cista be absceso (nesupūliavusi)
  L08.0 Piodermija
  L08.8 Kitos patikslintos neišplitusios odos ir poodinių audinių infekcijos
  L08.9 Odos ir poodinių audinių neišplitusios infekcijos, nepatikslintos
  L10.9 Pūslinė, nepatikslinta
  L11.1 Praeinančioji [Groverio (Grover)] akantolizinė dermatozė
  L13.8 Kiti patikslinti pūsliniai odos pakitimai
  L42 Rožinė dedervinė
  L43.9 Plokščioji kerpligė, nepatikslinta
  L50.0 Alerginė dilgėlinė
  L50.8 Kita dilgėlinė
  L50.9 Dilgėlinė, nepatikslinta
  L51.1 Pūslinė daugiaformė raudonė (eritema)
  L51.8 Kita daugiaformė raudonė (eritema)
  L51.9 Daugiaformė raudonė (eritema), nepatikslinta
  L52 Mazginė raudonė (Erythema nodosum)
  L53.0 Toksinė eritema (raudonė)
  L53.8 Kita patikslinta eriteminė būklė
  L53.9 Eriteminė būklė, nepatikslinta
  L60.0 Įaugęs nagas
  L60.1 Onicholizė (nago ištirpimas)
  L60.3 Nagų distrofija
  L60.8 Kitos nagų ligos
  L60.9 Nagų ligos, nepatikslintos
  L65.9 Nerandinis nuplikimas, nepatikslintas
  L70.0 Paprastieji spuogai (Acne vulgaris)
  L70.8 Kiti spuogai
  L70.9 Spuogai, nepatikslinti
  L71.0 Perioralinis dermatitas (perioralinis odos uždegimas)
  L71.9 Rožinė, nepatikslinta
  L72.0 Epiderminė cista
  L72.1 Trichileminė cista
  L72.8 Kitos odos ir poodinių audinių folikulinės cistos
  L72.9 Odos ir poodinių audinių folikulinė cista, nepatikslinta
  L73.8 Kiti patikslinti folikulų pakitimai
  L73.9 Folikulų pakitimai, nepatikslinti
  L74.0 Raudonoji miliarija (prakaitinė) (Miliaria rubra)
  L74.1 Skaidrioji (kristališkoji) miliarija (prakaitinė) (Miliaria crystallina)
  L74.3 Miliarija, nepatikslinta
  L88 Gangreninė pioderma (Pyoderma gangrenosum)
  L92.8 Kiti odos ir poodinių audinių granuliominiai pakitimai
  L92.9 Odos ir poodinių audinių granuliominiai pakitimai, nepatikslinti
  L97.0 Pėdos opa
  L97.8 Kojos opa, kitos vietos
  L97.9 Kojos opa, nepatikslinta
  L98.0 Piogeninė granulioma
  L98.1 Dirbtinai sukeltas dermatitas (odos uždegimas)
  L98.2 Karštinė neutrofilinė dermatozė [Svyto (Sweet)]
  L98.5 Odos mucinozė
  L98.7 Odos ir poodinio audinio perteklius
  L98.8 Kiti patikslinti odos ir poodinių audinių pakitimai
  L98.9 Odos ir poodinių audinių pakitimai, nepatikslinti
     
     
M LID 9 Lyties ir šlapimo sistemos komplikacijos
LID 9 taisyklės:
1. Kodų LID 9 klasei nepriskirkite, jei jie yra kodų grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 9 klasei nepriskirkite, jei jie yra tarp „SP“ kodų ir kodų grupėse nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 9 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
5. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į  atitinkamą klasę kategorijoje LID 9.
9.1. Ūminis ir nepatikslintas inkstų nepakankamumas
  N17.0 Ūminis inkstų nepakankamumas su kanalėlių nekroze
  N17.1 Ūminis inkstų nepakankamumas su ūmine kortikaline nekroze
  N17.2 Ūminis inkstų nepakankamumas su meduliarine nekroze
  N17.8 Kitas ūminis inkstų nepakankamumas
  N17.9 Ūminis inkstų nepakankamumas, nepatikslintas
  N19 Nepatikslintas inkstų nepakankamumas
9.2. Šlapimo takų infekcija
  N10 Ūminis kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas
  N30.0 Ūminis cistitas
  N39.0 Šlapimo takų infekcija, kurios lokalizacija nepatikslinta
9.3. Šlapimo susilaikymas
  R33 Šlapimo susilaikymas (retencija)
9.4. Kitos šlapimo sistemos komplikacijos ir simptomai
  N00.2 Ūminis nefritinis sindromas, difuzinis membraninis glomerulonefritas
  N00.5 Ūminis nefritinis sindromas, difuzinis mezangiokapiliarinis glomerulonefritas
  N00.8 Ūminis nefritinis sindromas, kitas
  N00.9 Ūminis nefritinis sindromas, nepatikslintas
  N01.8 Greitai progresuojantis nefritinis sindromas, kitas
  N04.8 Nefrozinis sindromas, kitas
  N04.9 Nefrozinis sindromas, nepatikslintas
  N05.2 Nepatikslintas nefritinis sindromas, difuzinis membraninis glomerulonefritas
  N05.8 Nepatikslintas nefritinis sindromas, kitas
  N05.9 Nepatikslintas nefritinis sindromas, nepatikslintas
  N12 Kanalėlių ir intersticinio audinio nefritas, nepatikslintas kaip ūminis ar lėtinis
  N13.0 Hidronefrozė su šlapimtakio ir geldelės jungties obstrukcija
  N13.1 Hidronefrozė su šlapimtakio striktūra, neklasifikuojama kitur
  N13.2 Hidronefrozė su inksto ar šlapimtakio akmenų obstrukcija
  N13.3 Kita ir nepatikslinta hidronefrozė
  N13.4 Šlapimtakio vandenė (hidroureteris)
  N13.5 Šlapimtakio kilpa ir striktūra be hidronefrozės
  N13.6 Pionefrozė
  N13.7 Uropatija dėl vezikoureterinio refliukso
  N13.8 Kita obstrukcinė ir refliuksinė uropatija
  N13.9 Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija, nepatikslinta
  N15.1 Inkstų ir perinefrinis abscesas
  N15.9 Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos, nepatikslintos
  N23 Inksto dieglys, nepatikslintas
  N28.0 Inksto išemija ir infarktas
  N28.8 Kiti patikslinti inksto ir šlapimtakio pažeidimai
  N28.9 Inksto ir šlapimtakio pažeidimas, nepatikslintas
  N30.3 Trigonitas
  N30.4 Radiacinis cistitas
  N30.8 Kitas cistitas
  N30.9 Cistitas, nepatikslintas
  N32.0 Šlapimo pūslės kaklelio obstrukcija
  N32.1 Šlapimo pūslės ir žarnyno (vezikointestinalinė) fistulė
  N32.2 Šlapimo pūslės fistulė, neklasifikuojama kitur
  N32.4 Netrauminis šlapimo pūslės plyšimas
  N32.8 Kitas patikslintas šlapimo pūslės pažeidimas
  N32.9 Šlapimo pūslės pažeidimas, nepatikslintas
  N34.2 Kitas uretritas
  N35.0 Potrauminė šlaplės striktūra
  N35.9 Šlaplės striktūra, nepatikslinta
  N36.0 Šlaplės fistulė
  N36.8 Kiti patikslinti šlaplės pakitimai
  N36.9 Šlaplės pakitimai, nepatikslinti
  N37.0 Uretritas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
    Taisyklė: Žvaigždute pažymėtas kodas – priskirkite šiai klasei.
  N39.2 Ortostatinė proteinurija, nepatikslinta
  N39.3 Šlapimo nelaikymas dėl  įtampos (stresinis šlapimo nelaikymas)
  N39.4 Kitas patikslintas šlapimo nelaikymas
  N39.81 Juosmens skausmo / hematurijos sindromas
  N39.88 Kiti patikslinti šlapimo sistemos sutrikimai
  N39.9 Šlapimo sistemos sutrikimai, nepatikslinti
  R30.0 Sutrikęs šlapinimasis (dizurija)
  R30.1 Mėšlungiškas potraukis šlapintis (tenezmas)
  R30.9 Skausmingas šlapinimasis, nepatikslintas
  R31 Hematurija, nepatikslinta
  R32 Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas
  R34 Šlapimo neišskyrimas (anurija) ir mažas šlapimo kiekis (oligurija)
  R35 Gausus šlapinimasis (poliurija)
  R36 Išskyros iš šlaplės
  R39.0 Šlapimo skyrimasis į audinius (ekstravazacija)
  R39.1 Kiti šlapinimosi sutrikimai
  R39.2 Ekstrarenalinė uremija
  R39.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir požymiai, susiję su šlapimo organų sistema
9.5. Kitos vyro ir moters lyties organų komplikacijos
  N41.0 Ūminis prostatitas
  N41.9 Priešinės liaukos (prostatos) uždegiminė liga, nepatikslinta
  N42.8 Kitos patikslintos priešinės liaukos (prostatos) ligos
  N45.0 Orchitas, epididimitas ir epididimoorchitas su abscesu
  N45.9 Orchitas, epididimitas ir epididimoorchitas be absceso
  N48.1 Balanopostitas
  N48.2 Kitos uždegiminės varpos ligos
  N48.3 Priapizmas
  N48.5 Varpos opa
  N48.8 Kitos patikslintos varpos ligos
  N48.9 Varpos ligos, nepatikslintos
  N49.2 Kapšelio uždegimas
  N49.9 Vyro lyties organų uždegiminės ligos, nepatikslintos
  N50.1 Vyro lyties organų kraujagysliniai pažeidimai
  N50.8 Kitos patikslintos vyro lyties organų ligos
  N50.9 Vyro lyties organų ligos, nepatikslintos
  N51.1 Sėklidės ir sėklidės prielipo pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
  N51.2 Balanitas sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
    Taisyklė: Žvaigždute pažymėtas kodas – priskirkite šiai klasei.
  N51.8 Kiti vyro lyties organų pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
  N61 Uždegiminiai krūties pažeidimai
  N64.1 Krūties riebalinė nekrozė
  N64.3 Galaktorėja, nesusijusi su gimdymu
  N64.4 Mastodinija (krūties skausmas)
  N64.5 Kiti krūties simptomai ir požymiai
  N64.8 Kitos patikslintos krūties ligos
  N71.0 Ūminė uždegiminė gimdos liga
  N71.9 Uždegiminė gimdos liga, nepatikslinta
  N73.2 Parametritas ir mažojo dubens celiulitas, nepatikslintas
  N73.5 Moters dubens peritonitas (pelviperitonitas), nepatikslintas
  N73.9 Moters dubens organų uždegiminė liga, nepatikslinta
  N76.0 Ūminis vaginitas
  N76.2 Ūminis vulvitas
  N76.4 Vulvos abscesas
  N76.5 Makšties išopėjimas
  N76.6 Vulvos išopėjimas
  N76.8 Kitas patikslintas makšties ir vulvos uždegimas
  N82.0 Šlapimo pūslės ir makšties (vezikovaginalinė) fistulė
  N82.1 Kita moters šlapimo takų ir lyties organų fistulė
  N82.3 Makšties ir storosios žarnos fistulė
  N83.6 Kraujas kiaušintakyje (Haematosalpinx)
  N83.7 Plačiojo raiščio hematoma
  N83.8 Kitos neuždegiminės kiaušidės, kiaušintakio ir plačiojo raiščio ligos
  N83.9 Neuždegiminės kiaušidės, kiaušintakio ir plačiojo raiščio ligos, nepatikslintos
  N85.9 Neuždegiminės gimdos ligos, nepatikslintos
  N88.8 Kita patikslinta neuždegiminė gimdos kaklelio liga
  N89.8 Kitos patikslintos neuždegiminės makšties ligos
  N89.9 Neuždegiminė makšties liga, nepatikslinta
  N90.8 Kitos patikslintos neuždegiminės vulvos ir tarpvietės ligos
  N90.9 Neuždegiminė vulvos ir tarpvietės liga, nepatikslinta
  N93.8 Kitas patikslintas nenormalus kraujavimas iš gimdos ar makšties
  N93.9 Nenormalus kraujavimas iš gimdos ar makšties, nepatikslintas
  N94.0 Skausmas mėnesinių ciklo viduryje (vok. - Mittelschmerz)
  N94.4 Pirminė dismenorėja (skausmingos mėnesinės)
  N94.6 Dismenorėja (skausmingos mėnesinės), nepatikslinta
  N98.1 Kiaušidžių hiperstimuliacija
     
     
M LID 10 Ligoninėje atsiradusios psichiatrinės būklės
LID 10 taisyklės:
1. Kodų LID 10 klasei nepriskirkite, jei jie yra kodų grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 10 klasei nepriskirkite, jei yra tarp „SP“ kodų ir kodų grupėje nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 10 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
10.1. Depresijos epizodas ir simptomai, susiję su emocine būkle
  F32.00 Lengvos depresijos epizodas, nepatikslintas kaip atsirandantis postnataliniu periodu
  F32.10 Vidutinio sunkumo depresijos epizodas, nepatikslintas kaip atsirandantis postnataliniu periodu
  F32.20 Sunkios depresijos epizodas be psichozės simptomų, nepatikslintas kaip atsirandantis postnataliniu periodu
  F32.30 Sunkios depresijos epizodas su psichozės simptomais, nepatikslintas kaip atsirandantis postnataliniu periodu
  F32.80 Kiti depresijos epizodai, nepatikslintas kaip atsirandantis postnataliniu periodu
  F32.90 Nepatikslintas depresijos epizodas, nepatikslintas kaip atsirandantis postnataliniu periodu
  R45.0 Nervingumas
  R45.1 Neramumas ir susijaudinimas
  R45.2 Liūdnumas
  R45.3 Demoralizacija ir apatija
  R45.4 Irzlumas ir pyktis
  R45.5 Priešiškumas
  R45.7 Emocinio šoko ir streso būsena, nepatikslinta
  R45.81 Mintys apie savižudybę
  R45.89 Kiti simptomai ir požymiai, susiję su emocine būsena
10.2. Panika ir kiti nerimo sutrikimai
  F41.0 Panikos sutrikimas [epizodinis paroksizminis nerimas]
  F41.1 Generalizuotas nerimo sutrikimas
  F41.2 Mišrus nerimo ir depresinis sutrikimas
  F41.3 Kiti mišrūs nerimo sutrikimai
  F41.8 Kiti specifiniai nerimo sutrikimai
  F41.9 Nepatikslintas nerimo sutrikimas
10.3. Adaptacijos ir kiti psichikos sutrikimai
  F06.1 Organinis katatoninis sutrikimas
  F06.33 Organinė depresija
  F06.7 Lengvas kognityvinis sutrikimas
  F06.8 Kiti patikslinti psichikos sutrikimai dėl galvos smegenų pažeidimo, disfunkcijos ir somatinės ligos
  F06.9 Nepatikslintas sutrikimas dėl galvos smegenų pažeidimo, disfunkcijos ir somatinės ligos
  F07.2 Potrauminis sindromas
  F07.8 Kiti organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos
  F09 Nepatikslintas organinis arba simptominis psichikos sutrikimas
  F23.30 Kiti ūminiai psichoziniai sutrikimai, vyraujant kliedesiams, be susijusio ūminio streso
  F23.31 Kiti ūminiai psichoziniai sutrikimai, vyraujant kliedesiams, su susijusiu ūminiu stresu
  F23.90 Nepatikslintas ūminis ir praeinantis psichozinis sutrikimas, be susijusio ūminio streso
  F23.91 Nepatikslintas ūminis ir praeinantis psichozinis sutrikimas, su susijusiu ūminiu stresu
  F29 Nepatikslinta neorganinė psichozė
  F30.0 Hipomanija
  F30.2 Manija su psichozės simptomais
  F30.9 Nepatikslintas manijos epizodas
  F38.8 Kiti specifiniai nuotaikos [afektiniai] sutrikimai
  F39 Nepatikslintas nuotaikos [afektinis] sutrikimas
  F40.8 Kiti fobiniai nerimo sutrikimai
  F40.9 Nepatikslintas fobinis nerimo sutrikimas
  F43.0 Ūminė reakcija į stresą
  F43.1 Potrauminio streso sutrikimas
  F43.2 Adaptacijos sutrikimai
  F43.8 Kitos reakcijos į stiprų stresą
  F43.9 Nepatikslinta reakcija į stiprų stresą
  F44.5 Disociaciniai traukuliai
  F44.88 Kiti specifiniai disociaciniai [konversiniai] sutrikimai
  F44.9 Nepatikslinti disociaciniai [konversiniai] sutrikimai
  F45.0 Somatizacinis sutrikimas
  F45.31 Somatoforminė autonominė disfunkcija, širdies ir kraujagyslių sistema
  F45.32 Somatoforminė autonominė disfunkcija, viršutinė virškinimo trakto dalis
  F45.34 Somatoforminė autonominė disfunkcija, kvėpavimo sistema
  F45.8 Kiti somatoforminiai sutrikimai
  F45.9 Nepatikslintas somatoforminis sutrikimas
  F48.9 Nepatikslintas neurozinis sutrikimas
  F51.0 Neorganinė nemiga
  F51.4 Naktinis siaubas
  F51.5 Košmariški sapnai
  F99 Kitur nepatikslintas psichikos sutrikimas
  R45.6 Fizinis siautėjimas
10.4. Psichinės būklės pokyčiai
  Neįtraukite, jeigu po kodo įrašytas kodas Y45.0; šie atvejai priskiriami LID 2.8 klasei.
  F05.0 Delyras be demencijos
  F05.1 Delyras, esant demencijai
  F05.8 Kitas delyras
  F05.9 Nepatikslintas delyras
  R40.0 Mieguistumas (somnolencija)
  R40.1 Sustingimas (stuporas)
  R40.2 Koma, nepatikslinta
  R41.0 Dezorientacija, nepatikslinta
  R41.1 Anterogradinė amnezija
  R41.2 Retrogradinė amnezija
  R41.3 Kitos amnezijos rūšys
  R41.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir požymiai, susiję su atpažinimu ir supratimu
  R44.0 Klausos haliucinacijos
  R44.1 Regos haliucinacijos
  R44.2 Kitos haliucinacijos
  R44.3 Haliucinacijos, nepatikslintos
  R44.8 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir požymiai, susiję su bendruoju jutimu ir suvokimu
10.5. Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichotropinių medžiagų vartojimo
  F10.3 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, abstinencijos būklė
  F10.4 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, abstinencijos būklė su delyru
  F11.3 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl opioidų vartojimo, abstinencijos būklė
  F11.4 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl opioidų vartojimo, abstinencijos būklė su delyru
  F12.3 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl narkotinių medžiagų iš kanapių vartojimo, abstinencijos būklė
  F12.4 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl narkotinių medžiagų iš kanapių vartojimo, abstinencijos būklė su delyru
  F13.30 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl raminamųjų ir migdomųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė, nepatikslinta raminamoji ar migdomoji medžiaga
  F13.31 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl raminamųjų ir migdomųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė, gama hidroksibutiratas (GHB)
  F13.39 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl raminamųjų ir migdomųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė, kita patikslinta raminamoji ar migdomoji medžiaga
  F13.40 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl raminamųjų ir migdomųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė su delyru, nepatikslinta raminamoji ar migdomoji medžiaga
  F13.41 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl raminamųjų ir migdomųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė su delyru, gama hidroksibutiratas (GHB)
  F13.49 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl raminamųjų ir migdomųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė su delyru, kita patikslinta raminamoji ar migdomoji medžiaga
  F14.3 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kokaino vartojimo, abstinencijos būklė
  F14.4 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kokaino vartojimo, abstinencijos būklė su delyru
  F15.30 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų nepatikslintų stimuliatorių vartojimo, abstinencijos būklė
  F15.31 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų stimuliatorių (metilamfetamino) vartojimo, abstinencijos būklė
  F15.32 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų stimuliatorių (metilenedioksimetamfetamino) vartojimo, abstinencijos būklė
  F15.39 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų patikslintų stimuliatorių, taip pat ir kofeino, vartojimo, abstinencijos būklė
  F16.30 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl nepatikslinto haliucinogeno vartojimo, abstinencijos būklė
  F16.31 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl ketamino vartojimo, abstinencijos būklė
  F16.39 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kito patikslinto haliucinogenų vartojimo, abstinencijos būklė
  F16.40 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl nepatikslinto haliucinogeno vartojimo, abstinencijos būklė su delyru
  F16.41 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl ketamino vartojimo, abstinencijos būklė su delyru
  F16.49 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kito patikslinto haliucinogeno vartojimo, abstinencijos būklė su delyru
  F17.3 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl tabako vartojimo, abstinencijos būklė
  F17.4 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl tabako vartojimo, abstinencijos būklė su delyru
  F18.3 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl lakiųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė
  F18.4 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl lakiųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė su delyru
  F19.3 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kelių narkotikų ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė
  F19.4 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kelių narkotikų ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė su delyru
10.6. Tyčinis savęs žalojimas
  (įskaitant tyčinį ir nepatikslintą ketinimą perdozuoti)
  X60 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais ir antireumatiniais preparatais
  X61 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais, neklasifikuojamas kitur
  X62 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur
  X63 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą
  X64 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis
  X65 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas alkoholiu
  X66 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas organiniais tirpikliais bei halogeniniais angliavandeniliais ir jų garais
  X67.1 Tyčinis apsinuodijimas suskystintosiomis naftos dujomis [SND] ir jų poveikis
  X67.2 Tyčinis apsinuodijimas kitomis patikslintomis buitinėmis dujomis ir jų poveikis
  X67.8 Tyčinis apsinuodijimas kitomis patikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis
  X67.9 Tyčinis apsinuodijimas nepatikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis
  X68 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas pesticidais
  X69 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis
  X70.0 Tyčinis savęs žalojimas pasikariant
  X70.1 Tyčinis savęs žalojimas pasismaugiant
  X70.2 Tyčinis savęs žalojimas užsidusinant
  X71.0 Tyčinis savęs žalojimas skandinantis ir pasineriant vonioje
  X71.8 Tyčinis savęs žalojimas skandinantis ir pasineriant kitame patikslintame vandenyje
  X71.9 Tyčinis savęs žalojimas skandinantis ir pasineriant nepatikslintame vandenyje
  X76 Tyčinis susižalojimas gaisru ir ugnimi
  X77 Tyčinis susižalojimas vandens garais, karštais garais ir karštais daiktais
  X78.0 Tyčinis savęs žalojimas peiliu
  X78.1 Tyčinis savęs žalojimas skustuvo ašmenimis
  X78.2 Tyčinis savęs žalojimas poodine adata ir švirkštu
  X78.3 Tyčinis savęs žalojimas stiklu
  X78.8 Tyčinis savęs žalojimas kitu patikslintu aštriu daiktu
  X78.9 Tyčinis savęs žalojimas nepatikslintu aštriu daiktu
  X79 Tyčinis susižalojimas bukais daiktais
  X80 Tyčinis susižalojimas nušokus nuo aukštumos
  X81.0 Tyčinis savęs žalojimas nušokant ar atsigulant priešais traukinį
  X81.1 Tyčinis savęs žalojimas nušokant ar atsigulant priešais tramvajaus vagoną
  X81.2 Tyčinis savęs žalojimas nušokant ar atsigulant priešais variklinę transporto priemonę
  X81.8 Tyčinis savęs žalojimas nušokant ar atsigulant priešais kitą patikslintą judantį objektą
  X81.9 Tyčinis savęs žalojimas nušokant ar atsigulant priešais nepatikslintą judantį objektą
  X83 Tyčinis susižalojimas kitais patikslintais būdais
  X84 Tyčinis susižalojimas nepatikslintais būdais
  Y10 Apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais bei antireumatiniais preparatais ir jų poveikis, kai ketinimas nepatikslintas
  Y11 Apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais ir migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur, kai ketinimas nežinomas
  Y12 Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur, kai ketinimas nežinomas
  Y13 Apsinuodijimas kitais vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
  Y14 Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
  Y15 Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas
  Y16 Apsinuodijimas organiniais tirpikliais bei halogeniniais angliavandeniliais ir jų garais bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
  Y17.0 Apsinuodijimas motorinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis ir jų poveikis esant nenustatytiems ketinimams
  Y17.1 Apsinuodijimas suskystintosiomis naftos dujomis [SND] ir jų poveikis esant nenustatytiems ketinimams
  Y17.2 Apsinuodijimas kitomis patikslintomis buitinėmis dujomis ir jų poveikis esant nenustatytiems ketinimams
  Y17.8 Apsinuodijimas kitomis patikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis esant nenustatytiems ketinimams
  Y17.9 Apsinuodijimas nepatikslintomis dujomis ir garais bei jų poveikis esant nenustatytiems ketinimams
  Y18 Apsinuodijimas pesticidais bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
  Y19 Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
  Y20 Pasikorimas, pasmaugimas ir uždusimas, kai ketinimas nežinomas
  Y21.0 Skendimas ir panirimas vonioje esant nenustatytiems ketinimams
  Y21.8 Skendimas ir panirimas kitame patikslintame vandenyje esant nenustatytiems ketinimams
  Y21.9 Skendimas ir panirimas nepatikslintame vandenyje esant nenustatytiems ketinimams
  Y22 Šūvis iš pistoleto, kai ketinimas nežinomas
  Y24.1 Iššovimas pneumatiniu šautuvu esant nenustatytiems ketinimams
  Y24.2 Iššovimas šratiniu šautuvu esant nenustatytiems ketinimams
  Y24.3 Iššovimas mažo kalibro šautuvu esant nenustatytiems ketinimams
  Y24.4 Iššovimas didelio kalibro šautuvu esant nenustatytiems ketinimams
  Y24.9 Iššovimas kitais ir nepatikslintais šaunamaisiais ginklais esant nenustatytiems ketinimams
  Y25 Sužalojimas sprogmenimis, kai ketinimas nežinomas
  Y26 Gaisro ir ugnies poveikis, kai ketinimas nežinomas
  Y27 Sužalojimas vandens garais, karštais garais ir karštais objektais, kai ketinimas nežinomas
  Y28.0 Kontaktas su peiliu esant nenustatytiems ketinimams
  Y28.1 Kontaktas su skustuvo ašmenimis esant nenustatytiems ketinimams
  Y28.2 Kontaktas su poodine adata ir švirkštu esant nenustatytiems ketinimams
  Y28.3 Kontaktas su stiklu esant nenustatytiems ketinimams
  Y28.8 Kontaktas su kitu patikslintu aštriu daiktu esant nenustatytiems ketinimams
  Y28.9 Kontaktas su nepatikslintu aštriu daiktu esant nenustatytiems ketinimams
  Y29 Sužalojimas bukais objektais, kai ketinimas nežinomas
  Y30 Nukritimas, nušokimas ar nustūmimas iš aukštesnės vietos, kai ketinimas nežinomas
  Y31.0 Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į traukinį esant nenustatytiems ketinimams
  Y31.1 Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į tramvajų esant nenustatytiems ketinimams
  Y31.2 Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į motorinę transporto priemonę esant nenustatytiems ketinimams
  Y31.8 Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į kitą patikslintą judantį objektą esant nenustatytiems ketinimams
  Y31.9 Kritimas, gulėjimas arba judėjimas priešais arba į nepatikslintą judantį objektą esant nenustatytiems ketinimams
  Y33 Kiti patikslinti įvykiai, kai ketinimas nežinomas
  Y34 Nepatikslinti įvykiai, kai ketinimas nežinomas
     
     
M LID 11 Ankstyvosios nėštumo komplikacijos
LID 11 taisyklės:
1. Jeigu po infekciją nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 11.
11.1. Aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su išvisa komplikacijos
  O03.0 Savaiminis persileidimas, dalinis, komplikuotas lytinių takų ir mažojo dubens infekcijų
  O03.1 Savaiminis persileidimas, dalinis, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo
  O03.2 Savaiminis persileidimas, dalinis, komplikuotas embolijos
  O03.3 Savaiminis persileidimas, dalinis, su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis
  O03.4 Savaiminis persileidimas, dalinis, be komplikacijų
  O03.5 Savaiminis persileidimas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas lytinių takų ir mažojo dubens infekcijų
  O03.6 Savaiminis persileidimas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo
  O03.7 Savaiminis persileidimas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas embolijos
  O03.8 Savaiminis persileidimas, visiškas ar nepatikslintas, su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis
  O04.0 Dirbtinis abortas, dalinis, komplikuotas lytinių takų ir mažojo dubens infekcijų
  O04.1 Dirbtinis abortas, dalinis, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo
  O04.2 Dirbtinis abortas, dalinis, komplikuotas embolijos
  O04.3 Dirbtinis abortas, dalinis, su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis
  O04.4 Dirbtinis abortas, dalinis, be komplikacijų
  O04.5 Dirbtinis abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas lytinių takų ir mažojo dubens infekcijų
  O04.6 Dirbtinis abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo
  O04.7 Dirbtinis abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas embolijos
  O04.8 Dirbtinis abortas, visiškas ar nepatikslintas, su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis
  O05.0 Kitas abortas, dalinis, komplikuotas lytinių takų ir mažojo dubens infekcijų
  O05.1 Kitas abortas, dalinis, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo
  O05.2 Kitas abortas, dalinis, komplikuotas embolijos
  O05.3 Kitas abortas, dalinis, su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis
  O05.4 Kitas abortas, dalinis, be komplikacijų
  O05.5 Kitas abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas lytinių takų ir mažojo dubens infekcijų
  O05.6 Kitas abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo
  O05.7 Kitas abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas embolijos
  O05.8 Kitas abortas, visiškas ar nepatikslintas, su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis
  O06.0 Nepatikslintas abortas, dalinis, komplikuotas lytinių takų ir mažojo dubens infekcijų
  O06.1 Nepatikslintas abortas, dalinis, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo
  O06.2 Nepatikslintas abortas, dalinis, komplikuotas embolijos
  O06.3 Nepatikslintas abortas, dalinis, su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis
  O06.4 Nepatikslintas abortas, dalinis, be komplikacijų
  O06.5 Nepatikslintas abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas lytinių takų ir mažojo dubens infekcijų
  O06.6 Nepatikslintas abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo
  O06.7 Nepatikslintas abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas embolijos
  O06.8 Nepatikslintas abortas, visiškas ar nepatikslintas, su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis
  O07.0 Nepavykęs medicininis abortas, komplikuotas lytinių takų ir mažojo dubens infekcijų
  O07.1 Nepavykęs medicininis abortas, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo
  O07.2 Nepavykęs medicininis abortas, komplikuotas embolijos
  O07.3 Nepavykęs medicininis abortas su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis
  O07.4 Nepavykęs medicininis abortas be komplikacijų
  O07.5 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas, komplikuotas lytinių takų ir mažojo dubens infekcijų
  O07.6 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas, komplikuotas vėlyvo ar gausaus kraujavimo
  O07.7 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas, komplikuotas embolijos
  O07.8 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas su kitomis ir nepatikslintomis komplikacijomis
  O07.9 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas be komplikacijų
  O08.0 Lytinių takų ir dubens organų infekcija po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa
  O08.1 Vėlyvas ar gausus kraujavimas po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa
  O08.2 Embolija po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa
  O08.3 Šokas po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa
  O08.4 Inkstų nepakankamumas po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa
  O08.5 Medžiagų apykaitos sutrikimai po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa
  O08.6 Dubens organų ir audinių pažeidimas po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa
  O08.7 Kitos veninės komplikacijos po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa
  O08.8 Kitos komplikacijos po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa
  O08.9 Aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa komplikacijos, nepatikslintos
     
     
M LID 12 Gimdymo ir pogimdyminės komplikacijos
LID 12 taisyklės:
1. Jeigu po infekciją nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 12.
12.1. Nenormalus vaisiaus širdies sutraukimų dažnis
  O68.0 Komplikuotas gimdymas dėl vaisiaus širdies plakimo dažnio anomalijos
  O68.2 Komplikuotas gimdymas dėl vaisiaus širdies plakimo dažnio anomalijos, kai amniono skystyje yra mekonijaus
12.2. Vaisiaus mekonijus ir kiti sutrikimai
  O68.1 Komplikuotas gimdymas dėl mekonijaus patekimo į amniono skystį
  O68.3 Komplikuotas gimdymas, kai biochemiškai nustatyta nestabili vaisiaus būklė
  O68.8 Komplikuotas gimdymas, kai yra kitu būdu nustatyta nestabili vaisiaus būklė
  O68.9 Komplikuotas gimdymas dėl nestabilios vaisiaus būklės, nepatikslintas
12.3. Virkštelės komplikacijos
  O69.0 Komplikuotas gimdymas dėl virkštelės iškritimo
  O69.1 Komplikuotas gimdymas dėl virkštelės apsisukimo aplink vaisiaus kaklą su spaudimu
  O69.2 Komplikuotas gimdymas dėl kitokio virkštelės apsisukimo, su suspaudimu
  O69.3 Komplikuotas gimdymas dėl trumpos virkštelės
  O69.4 Komplikuotas gimdymas dėl pirmeigių kraujagyslių (vasa praevia)
  O69.5 Komplikuotas gimdymas dėl virkštelės kraujagyslių pažeidimo
  O69.8 Komplikuotas gimdymas dėl kitokio virkštelės pažeidimo
  O69.9 Komplikuotas gimdymas dėl virkštelės pažeidimo, nepatikslintas
12.4. Nesėkmingos intervencijos gimdymo laikotarpiu
  O61.0 Nepavykęs medikamentinis gimdymo sužadinimas
  O61.1 Nepavykęs instrumentinis gimdymo sužadinimas
  O61.8 Kitas nepavykęs gimdymo sužadinimas
  O61.9 Nepavykęs gimdymo sužadinimas, nepatikslintas
  O66.5 Nepavykęs vakuumo ekstraktoriaus ir replių panaudojimas, nepatikslintas
  O75.5 Vėlyvas gimdymas po dirbtinio vaisiaus vandenų pūslės įplėšimo
  O75.6 Vėlyvas gimdymas po savaiminio ar nepatikslinto vaisiaus vandenų pūslės plyšimo
12.5. Motinai per nėštumą ir gimdant atliktos anestezijos procedūros komplikacijos
  O29.0 Plaučių komplikacijos dėl nėščiajai skirtos anestezijos
  O29.1 Širdies komplikacijos dėl nėščiajai skirtos anestezijos
  O29.2 Centrinės nervų sistemos komplikacijos dėl nėščiajai skirtos anestezijos
  O29.3 Toksinė reakcija dėl vietinės anestezijos nėštumo laikotarpiu
  O29.4 Spinalinės ir epidurinės anestezijos sukeltas galvos skausmas nėštumo laikotarpiu
  O29.5 Kitos spinalinės ir epidurinės anestezijos komplikacijos nėštumo laikotarpiu
  O29.61 Nepavykusi intubacija nėštumo laikotarpiu
  O29.62 Sunki intubacija nėštumo laikotarpiu
  O29.8 Kitos anestezijos komplikacijos nėštumo laikotarpiu
  O29.9 Anestezijos komplikacija nėštumo laikotarpiu, nepatikslinta
  O74.0 Aspiracinė pneumonija dėl anestezijos gimdant
  O74.1 Kitos plaučių komplikacijos dėl anestezijos gimdymo metu
  O74.2 Širdies komplikacijos dėl anestezijos gimdymo metu
  O74.3 Centrinės nervų sistemos komplikacijos dėl anestezijos gimdymo metu
  O74.4 Toksinė reakcija į vietinę anesteziją gimdymo metu
  O74.5 Spinalinės ir epidurinės anestezijos sukeltas galvos skausmas gimdymo metu
  O74.6 Kitos spinalinės ir epidurinės anestezijos komplikacijos gimdymo metu
  O74.71 Nepavykusi intubacija gimdymo metu
  O74.72 Pasunkėjusi intubacija gimdymo metu
  O74.8 Kitos anestezijos komplikacijos gimdymo metu
  O74.9 Anestezijos komplikacijos gimdymo metu, nepatikslintos
  O89.0 Plaučių komplikacijos dėl anestezijos po gimdymo
  O89.1 Širdies komplikacijos dėl anestezijos po gimdymo
  O89.2 Centrinės nervų sistemos komplikacijos dėl anestezijos po gimdymo
  O89.3 Toksinė reakcija į vietinę anesteziją po gimdymo
  O89.4 Spinalinės ir epidurinės anestezijos sukeltas galvos skausmas po gimdymo
  O89.5 Kitos spinalinės ir epidurinės anestezijos komplikacijos po gimdymo
  O89.61 Nepavykusi intubacija po gimdymo
  O89.62 Pasunkėjusi intubacija po gimdymo
  O89.8 Kitos anestezijos komplikacijos po gimdymo
  O89.9 Anestezijos komplikacijos po gimdymo, nepatikslintos
12.6. Pirmo laipsnio ir nepatikslintas tarpvietės plyšimas
  O70.0 Pirmojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant
  O70.9 Tarpvietės plyšimas gimdant, nepatikslintas
12.7. Antro laipsnio tarpvietės plyšimas
  O70.1 Antrojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant
12.8. Trečio ir ketvirto laipsnio tarpvietės plyšimas
  O70.2 Trečiojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant
  O70.3 Ketvirtojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant
12.9. Motinos kraujavimas
  O44.1 Placentos pirmeiga su kraujavimu
  O46.0 Kraujavimas prieš gimdymą, kai yra kraujo krešėjimo sutrikimas
  O46.8 Kitas kraujavimas prieš gimdymą
  O46.9 Kraujavimas prieš gimdymą, nepatikslintas
  O67.0 Kraujavimas gimdant, kai yra koaguliacijos defektas
  O67.8 Kitas kraujavimas gimdant
  O67.9 Kraujavimas gimdant, nepatikslintas
  O72.0 Kraujavimas trečiajame gimdymo laikotarpyje
  O72.1 Kitas kraujavimas, prasidėjęs iš karto po gimdymo
  O72.2 Vėlyvas ir antrinis kraujavimas po gimdymo
  O72.3 Koaguliacijos defektai po gimdymo
12.10. Kitos akušerinės traumos
  O71.00 Gimdos plyšimas prieš gimdymą, nepatikslintas
  O71.01 Savaiminis gimdos plyšimas prieš gimdymą
  O71.02 Trauminis gimdos plyšimas prieš gimdymą
  O71.10 Gimdos plyšimas gimdant, nepatikslintas
  O71.11 Savaiminis gimdos plyšimas gimdant
  O71.12 Trauminis gimdos plyšimas gimdant
  O71.2 Gimdos inversija po gimdymo
  O71.3 Akušerinis gimdos kaklelio įplyšimas
  O71.4 Aukštas akušerinis makšties įplyšimas
  O71.5 Kita akušerinė dubens organų trauma
  O71.6 Akušerinis dubens sąnarių ir raiščių pažeidimas
  O71.7 Akušerinė dubens hematoma
  O71.81 Akušerinis gimdos įtrūkimas ar plyšimas
  O71.82 Tiesiojo pilvo raumens diastazė (išsiskyrimas) nėštumo laikotarpiu ar gimdant
  O71.88 Kita patikslinta akušerinė trauma
  O71.9 Akušerinė trauma, nepatikslinta
  O90.2 Akušerinės žaizdos hematoma
12.11. Kitos gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio komplikacijos
  O75.0 Nestabili gimdyvės būklė gimdymo metu
  O75.1 Šokas gimdant ar po gimdymo
  O75.2 Karščiavimas gimdymo metu, neklasifikuojama kitur
  O75.4 Kitos akušerinės chirurgijos ir procedūrų komplikacijos
  O75.7 Makštinis gimdymas po buvusio cezario pjūvio
  O75.8 Kitos patikslintos gimdymo komplikacijos
  O75.9 Gimdymo komplikacijos, nepatikslintos
  O87.2 Hemorojus po gimdymo
  O87.8 Kitos venų komplikacijos po gimdymo
  O87.9 Venų komplikacijos po gimdymo, nepatikslintos
  O90.3 Kardiomiopatija po gimdymo
  O90.4 Ūminis inkstų nepakankamumas po gimdymo
  O90.5 Tiroiditas po gimdymo
  O90.8 Kitos komplikacijos po gimdymo, neklasifikuojamos kitur
  O90.9 Komplikacijos po gimdymo, nepatikslintos
12.12.  Gimdoje užsilikusi placenta
  O73.0 Užsilikusi placenta be kraujavimo
  O73.1 Užsilikusios placentos ar vaisiaus dangalų  dalys be kraujavimo
12.13. Motinai išsivysčiusi infekcija (išskyrus žaizdos infekciją)
  O41.1 Vandenmaišio ir vaisiaus dangalų infekcija
  O86.1 Kita lytinių takų infekcija po gimdymo
  O86.2 Šlapimo takų infekcija po gimdymo
  O86.3 Kitos lytinių ir šlapimo takų infekcijos po gimdymo
  O86.4 Neaiškios kilmės karščiavimas po gimdymo
  O86.8 Kitos patikslintos infekcijos po gimdymo
12.14. Krūties ligos susijusios su vaiko gimimu
  O91.00 Spenelio infekcijos, susijusios su vaiko gimimu, nenurodant žindymo sunkumų
  O91.01 Spenelio infekcijos, susijusios su vaiko gimimu, nurodant žindymo sunkumus
  O91.10 Krūties abscesas, susijęs su vaiko gimimu, nenurodant žindymo sunkumų
  O91.11 Krūties abscesas, susijęs su vaiko gimimu, nurodant žindymo sunkumus
  O91.20 Nepūlingas mastitas, susijęs su gimdymu, nenurodant žindymo sunkumų
  O91.21 Nepūlingas mastitas, susijęs su gimdymu, nurodant žindymo sunkumus
  O92.00 Įtrauktas spenelis, susijęs su vaiko gimimu, nenurodant žindymo sunkumų
  O92.01 Įtrauktas spenelis, susijęs su vaiko gimimu, nurodant žindymo sunkumus
  O92.10 Įtrūkęs spenelis, susijęs su vaiko gimimu, nenurodant žindymo sunkumų
  O92.11 Įtrūkęs spenelis, susijęs su vaiko gimimu, nurodant žindymo sunkumus
  O92.20 Kitos ir nepatikslintos krūties ligos, susijusios su vaiko gimimu, nenurodant žindymo sunkumų
  O92.21 Kitos ir nepatikslintos krūties ligos, susijusios su vaiko gimimu, nurodant žindymo sunkumus
  O92.30 Agalaktija, nenurodant žindymo sunkumų
  O92.31 Agalaktija, nurodant žindymo sunkumus
  O92.40 Hipogalaktija (sumažėjęs pieno išsiskyrimas), nenurodant žindymo sunkumų
  O92.41 Hipogalaktija (sumažėjęs pieno išsiskyrimas), nurodant žindymo sunkumus
  O92.50 Nutraukta laktacija, nenurodant žindymo sunkumų
  O92.51 Nutraukta laktacija, nurodant žindymo sunkumus
  O92.60 Galaktorėja, nenurodant žindymo sunkumų
  O92.61 Galaktorėja, nurodant žindymo sunkumus
  O92.70 Kiti ir nepatikslinti laktacijos sutrikimai, nenurodant žindymo sunkumų
  O92.71 Kiti ir nepatikslinti laktacijos sutrikimai, nurodant žindymo sunkumus
12.15. Kiti dažniausiai su nėštumu susiję sutrikimai
  O20.0 Gresiantis abortas
  O20.8 Kitas kraujavimas nėštumo pradžioje
  O20.9 Kraujavimas nėštumo pradžioje, nepatikslintas
  O21.0 Nedidelis nėščiųjų vėmimas
  O21.1 Nėščiųjų vėmimas su medžiagų apykaitos sutrikimais
  O21.2 Vėlyvasis nėščiųjų vėmimas
  O21.8 Kitas vėmimas, komplikuojantis nėštumą
  O21.9 Nėščiųjų vėmimas, nepatikslintas
  O22.2 Nėščiųjų paviršinis tromboflebitas
  O22.5 Nėščiųjų smegenų venų trombozė
  O22.8 Kitas nėščiųjų venų pažeidimas
  O22.9 Nėščiųjų venų pažeidimas, nepatikslintas
  O23.0 Nėščiųjų inkstų infekcija
  O23.1 Nėščiųjų šlapimo pūslės infekcija
  O23.2 Nėščiųjų šlaplės infekcija
  O23.3 Nėščiųjų kitų šlapimo takų infekcijos
  O23.4 Nėščiųjų nepatikslintos šlapimo takų infekcijos
  O23.5 Nėščiųjų lytinių takų infekcijos
  O23.9 Nėščiųjų kitos ir nepatikslintos šlapimo ir lytinių takų infekcijos
  O25 Nėščiųjų mitybos sutrikimai
  O26.4 Nėščiųjų paprastoji pūslelinė (Herpes gestationis)
  O26.5 Motinos hipotenzijos sindromas
  O26.7 Gaktos sąvaržos panirimas (disfunkcija)  nėštumo, gimdymo metu ir laikotarpiu po gimdymo
  O26.81 Su nėštumu susijusi inkstų liga
  O26.82 Nėščiųjų karpalinio (riešo) tunelio sindromas
  O26.83 Nėščiųjų neuralgija
  O26.88 Kitos patikslintos su nėštumu susijusios būklės
  O26.9 Su nėštumu susijusi būklė, nepatikslinta
  O31.8 Kitos komplikacijos, būdingos daugiavaisiam nėštumui
  O41.8 Kiti patikslinti vandenmaišio skysčio ir vaisiaus dangalų pažeidimai
  O41.9 Vandenmaišio skysčio ir vaisiaus dangalų  pažeidimai, nepatikslinti
  O42.0 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, kai gimdymas prasideda per 24 valandas
  O42.11 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, kai gimdymas prasideda po 1-7 dienų
  O42.12 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, kai gimdymas prasideda daugiau negu po 7 dienų
  O42.2 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, kai gimdymas sulaikytas medikamentais
  O42.9 Priešlaikinis vaisiaus vandenų pūslės plyšimas, nepatikslintas
  O45.0 Priešlaikinė placentos atšoka, kai yra koaguliacijos defektas
  O45.8 Kita priešlaikinė placentos atšoka
  O45.9 Priešlaikinė placentos atšoka, nepatikslinta
  O47.1 Tariamasis gimdymas po 37 nėštumo savaičių
  O47.9 Tariamasis gimdymas, nepatikslintas
  O88.1 Embolija amniono skysčiu
     
     
M LID 13 Perinatalinės komplikacijos
LID 13 taisyklės:
1. LID 13 klasei priskiriant gimdymo priežiūros epizodą įrašykite VISUS kodus, ne tik kodus, pažymėtus būklės pradžios rodmeniu (BPR) „1“.
2. Klasėms 13.2 ir 13.11 NEPRISKIRKITE atvejų, kai po kodo nurodomas kodas P03.2-P03.4, nes šie atvejai bus priskirti klasei 3.1.
3. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 13.
13.1. Prenataliniai sužalojimai
  P03.2 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl akušerinių replių naudojimo gimdant
  P03.3 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl vakuumo ekstraktoriaus [vakuumo] naudojimo gimdant
  P03.4 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl gimdymo per cezario pjūvį
  P96.50 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl nepatikslintos intrauterinės procedūros
  P96.51 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl amniocentezės
  P96.52 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl choriono gaurelių biopsijos
  P96.53 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl vaisiaus kraujo ėmimo tyrimui
  P96.54 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl vaisiaus operacijos gimdoje komplikacijų
  P96.59 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų intrauterinių procedūrų
13.2. Kraujavimas į smegenis, hipoksija ir kitas galvos smegenų pažeidimas
  P10.0 Subdurinis kraujavimas dėl gimdymo traumos
  P10.1 Intracerebrinis kraujavimas dėl gimdymo traumos
  P10.2 Intraventrikulinis kraujavimas dėl gimdymo traumos
  P10.3 Subarachnoidinis kraujavimas dėl gimdymo traumos
  P10.4 Padangtės plyšimas dėl gimdymo traumos
  P10.8 Kiti intrakranijiniai pažeidimai ir kraujavimai dėl gimdymo traumos
  P10.9 Intrakranijinis pažeidimas ir kraujavimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas
  P11.0 Galvos smegenų edema dėl gimdymo traumos
  P11.1 Kitas patikslintas galvos smegenų pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P11.2 Galvos smegenų pažeidimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas
  P20.0 Intrauterinė hipoksija, pirmą kartą pastebėta prieš prasidedant gimdymui
  P20.1 Intrauterinė hipoksija, pirmą kartą pastebėta gimdant
  P20.9 Intrauterinė  hipoksija, nepatikslinta
  P21.0 Sunki intranatalinė asfiksija
  P21.1 Lengva ar vidutinė intranatalinė asfiksija
  P21.9 Intranatalinė asfikcija, nepatikslinta
  P52.0 Vaisiaus ir naujagimio I-ojo laipsnio intraventrikulinis (netrauminis) kraujavimas
  P52.1 Vaisiaus ir naujagimio II-ojo laipsnio intraventrikulinis (netrauminis) kraujavimas
  P52.21 Vaisiaus ir naujagimio III-ojo laipsnio intraventrikulinis (netrauminis) kraujavimas
  P52.22 Vaisiaus ir naujagimio IV-ojo laipsnio intraventrikulinis (netrauminis) kraujavimas
  P52.3 Vaisiaus ir naujagimio intraventrikulinis (netrauminis) kraujavimas, nepatikslintas
  P52.4 Vaisiaus ir naujagimio kraujavimas į galvos smegenis (netrauminis)
  P52.5 Vaisiaus ir naujagimio subarachnoidinis (netrauminis) kraujavimas
  P52.6 Vaisiaus ir naujagimio (netrauminis) kraujavimas į smegenėles ar užpakalinę smegenų duobę
  P52.8 Kitas vaisiaus ir naujagimio kraujavimas į kaukolės vidų (netrauminis)
  P52.9 Vaisiaus ir naujagimio kraujavimas į kaukolės vidų (netrauminis), nepatikslintas
  P90 Naujagimio traukuliai
  P91.0 Naujagimio smegenų išemija
  P91.1 Naujagimio įgyta periventrikulinė cista
  P91.20 Naujagimio smegenų leukomaliacija, nepatikslinta
  P91.21 Naujagimio smegenų leukomaliacija, cistinė
  P91.3 Smegeninės kilmės naujagimio dirglumas
  P91.4 Smegeninės kilmės naujagimio depresija
  P91.5 Naujagimio koma
  P91.60 Naujagimio hipoksinė išeminė encefalopatija [HIE], nepatikslinta
  P91.61 Naujagimio hipoksinė išeminė encefalopatija [HIE], 1 stadija
  P91.62 Naujagimio hipoksinė išeminė encefalopatija [HIE], 2 stadija
  P91.63 Naujagimio hipoksinė išeminė encefalopatija [HIE], 3 stadija
  P91.8 Kiti patikslinti naujagimio smegenų veiklos sutrikimai
  P91.9 Naujagimio smegenų veiklos sutrikimai, nepatikslinti
13.3. Kitos gimdymo traumos
  P11.3 Veidinio nervo pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P11.4 Kitų galvinių nervų pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P11.5 Stuburo ir nugaros smegenų pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P11.9 Centrinės nervų sistemos pažeidimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas
  P12.0 Kefalohematoma dėl gimdymo traumos
  P12.1 Laikinas naujagimio galvos odos patinimas (pranc. - Chignon) dėl gimdymo traumos
  P12.2 Epikranijinis subaponeurozinis kraujavimas dėl gimdymo traumos
  P12.3 Galvos plaukuotosios dalies kraujosruva dėl gimdymo traumos
  P12.4 Naujagimio galvos plaukuotosios dalies pažeidimas taikant intrauterinį vaisiaus būklės monitoravimą
  P12.8 Kitas galvos plaukuotosios dalies pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P12.9 Galvos plaukuotosios dalies pažeidimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas
  P13.0 Kaukolės lūžis dėl gimdymo traumos
  P13.1 Kiti kaukolės pažeidimai dėl gimdymo traumos
  P13.2 Šlaunikaulio pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P13.3 Kitų ilgųjų kaulų pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P13.4 Raktikaulio lūžis dėl gimdymo traumos
  P13.8 Kitų skeleto dalių pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P13.9 Skeleto pažeidimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas
  P14.0 Erbo (Erb) paralyžius dėl gimdymo traumos
  P14.1 Klumpkės (Klumpke) paralyžius dėl gimdymo traumos
  P14.2 Diafragminio nervo paralyžius dėl gimdymo traumos
  P14.3 Kiti peties rezginio pažeidimai dėl gimdymo traumos
  P14.8 Kitų periferinės nervų sistemos dalių pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P14.9 Periferinės nervų sistemos pažeidimas dėl gimdymo traumos, nepatikslintas
  P15.0 Kepenų pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P15.1 Blužnies pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P15.2 Galvos sukamojo raumens pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P15.3 Akių pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P15.4 Veido pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P15.5 Išorinių lyties organų pažeidimas dėl gimdymo traumos
  P15.6 Poodžio riebalinė nekrozė dėl gimdymo traumos
  P15.8 Kita gimdymo trauma, patikslinta
  P15.9 Gimdymo trauma, nepatikslinta
13.4. Naujagimių kvėpavimo sutrikimo sindromas
  P22.0 Naujagimio kvėpavimo sutrikimo sindromas
  P22.1 Praeinanti naujagimio tachipnėja
  P22.8 Kitas naujagimio kvėpavimo sutrikimas
  P22.9 Naujagimio kvėpavimo sutrikimas, nepatikslintas
13.5. Aspiracija ir kiti naujagimių kvėpavimo sutrikimai
  P24.0 Naujagimio įkvėpimas mekonijaus
  P24.1 Naujagimio įkvėpimas vaisiaus vandenų ar gleivių
  P24.2 Naujagimio įkvėpimas (aspiracija) kraujo
  P24.3 Naujagimio įkvėpimas (aspiracija) pieno ar atpilto maisto
  P24.8 Kiti naujagimio įkvėpimo (aspiracijos) sindromai
  P24.9 Naujagimio aspiracijos sindromas, nepatikslintas
  P25.0 Intersticinė emfizema, išsivysčiusi perinataliniu laikotarpiu
  P25.1 Pneumotoraksas, išsivystęs perinataliniu laikotarpiu
  P25.2 Pneumomediastinumas, išsivystęs perinataliniu laikotarpiu
  P25.3 Pneumoperikardas, išsivystęs perinataliniu laikotarpiu
  P25.8 Kitos būklės, susijusios su intersticine emfizema, išsivysčiusios perinataliniu laikotarpiu
  P26.0 Kraujavimas iš trachėjos ir bronchų (tracheobronchinis), prasidėjęs perinataliniu laikotarpiu
  P26.1 Gausus kraujavimas iš plaučių, prasidėjęs perinataliniu laikotarpiu
  P26.8 Kitas kraujavimas iš plaučių, prasidėjęs perinataliniu laikotarpiu
  P26.9 Kraujavimas iš plaučių, prasidėjęs perinataliniu laikotarpiu, nepatikslintas
  P28.0 Pirminė naujagimio plaučių atelektazė
  P28.1 Kita ir nepatikslinta naujagimio plaučių atelektazė
  P28.2 Naujagimio cianozės priepuolis
  P28.3 Naujagimio pirminis kvėpavimo sustojimas (apnėja) miegant
  P28.40 Naujagimio kvėpavimo sustojimas (apnėja), nepatikslintas
  P28.41 Neišnešiotų kūdikių kvėpavimo sustojimas (apnėja)
  P28.49 Kitas naujagimio kvėpavimo sustojimas (apnėja)
  P28.5 Naujagimio kvėpavimo nepakankamumas
  P28.82 Įgyta subglotinė naujagimio stenozė
  P28.89 Kita patikslinta naujagimio kvėpavimo patologija
  P28.9 Naujagimio kvėpavimo patologija, nepatikslinta
  P29.3 Išlikusi (persistuojanti) vaisiaus kraujotaka
13.6. Naujagimių kraujotakos sutrikimai
  P29.0 Naujagimio širdies nepakankamumas
  P29.1 Naujagimio širdies aritmija
  P29.2 Naujagimio arterinė hipertenzija
  P29.4 Praeinanti naujagimio miokardo išemija
  P29.81 Naujagimio arterinė hipotenzija
  P29.82 Gerybiniai ir nepatologiniai naujagimio širdies ūžesiai
  P29.89 Kiti širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu
  P29.9 Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu, nepatikslinti
13.7. Perinatalinės infekcijos (išskyrus sepsį)
  P37.50 Naujagimio kandidozė, nepatikslinta
  P37.51 Naujagimio lokali arba virškinimo trakto kandidozė
  P37.52 Invazinė naujagimio kandidozė
  P37.59 Kita naujagimio kandidozė
  P38 Naujagimio omfalitas, lydimas negausaus kraujavimo, ar be jo
  P39.0 Infekcinis naujagimio mastitas
  P39.1 Naujagimio konjunktyvitas ir dakriocistitas
  P39.2 Vidinė amniono (vandenmaišio) vaisiaus infekcija, neklasifikuojama kitur
  P39.3 Naujagimio šlapimo takų infekcija
  P39.4 Naujagimio odos infekcija
  P39.8 Kitos patikslintos perinataliniam laikotarpiui būdingos infekcijos
  P39.9 Perinataliniam laikotarpiui būdingos infekcijos, nepatikslintos
13.8. Naujagimių kraujavimo ir kraujo sutrikimai
  P53 Vaisiaus ir naujagimio hemoraginė liga
  P54.0 Naujagimio hematemezė (vėmimas krauju)
  P54.1 Naujagimio melena
  P54.2 Naujagimio kraujavimas iš tiesiosios žarnos
  P54.3 Kitas naujagimio kraujavimas iš virškinimo trakto
  P54.4 Naujagimio kraujavimas į antinksčius
  P54.5 Naujagimių kraujavimas į odą
  P54.6 Naujagimio kraujavimas iš makšties
  P54.8 Kiti patikslinti vaisiaus ir naujagimio kraujavimai
  P54.9 Vaisiaus ir naujagimio kraujavimai, nepatikslinti
13.9. Gelta
  P58.0 Naujagimio gelta dėl sumušimo
  P58.1 Naujagimio gelta dėl kraujavimo
  P58.2 Naujagimio gelta dėl infekcijos
  P58.3 Naujagimio gelta dėl policitemijos
  P58.4 Naujagimio gelta dėl vaistų ar toksinių medžiagų, patekusių į vaisių iš motinos arba duotų naujagimiui
  P58.5 Naujagimio gelta dėl nuryto motinos kraujo
  P58.8 Naujagimio gelta dėl kitos patikslintos intensyvios hemolizės
  P58.9 Naujagimio gelta dėl nepatikslintos intensyvios hemolizės
  P59.0 Naujagimio gelta, susijusi su priešlaikiniu gimdymu
  P59.1 Sutirštėjusios tulžies sindromas
  P59.2 Naujagimio gelta dėl kito ar nepatikslinto kepenų ląstelių pažeidimo
  P59.3 Naujagimio gelta, sukelta motinos pieno gamybą stabdančių medžiagų (inhibitorių)
  P59.8 Naujagimio gelta dėl kitos patikslintos priežasties
  P59.9 Naujagimio gelta, nepatikslinta
13.10. Naujagimių virškinimo sistemos ir mitybos sutrikimai
  P75 Žarnų nepraeinamumas dėl mekonijaus sergant cistine fibroze (E84†)
  P76.0 Mekonijaus kamščio sindromas
  P76.1 Praeinantis naujagimio žarnų nepraeinamumas
  P76.2 Žarnų nepraeinamumas dėl sutirštėjusio pieno
  P76.8 Kitas patikslintas naujagimio žarnų nepraeinamumas
  P76.9 Naujagimio žarnų nepraeinamumas, nepatikslintas
  P77 Vaisiaus ir naujagimio nekrotizuojantis enterokolitas
  P78.0 Žarnų perforacija perinataliniu laikotarpiu
  P78.1 Kitas naujagimio peritonitas
  P78.2 Naujagimio vėmimas ir tuštinimasis su krauju dėl nuryto motinos kraujo
  P78.3 Neinfekcinis naujagimio viduriavimas
  P78.8 Kiti patikslinti naujagimio virškinimo sistemos sutrikimai
  P78.9 Naujagimio virškinimo sistemos sutrikimai, nepatikslinti
  P92.0 Naujagimio vėmimas
  P92.1 Naujagimio atpylimas ir atrijimas
  P92.2 Lėtas naujagimio maitinimas
  P92.3 Nepakankamas naujagimio maitinimas
  P92.4 Naujagimio permaitinimas
  P92.5 Sunkumai maitinant naujagimį krūtimi
  P92.8 Kiti naujagimio maitinimo sutrikimai
  P92.9 Naujagimio maitinimo sutrikimai, nepatikslinti
  R63.4 Nenormalus kūno masės mažėjimas
    Taisyklė: Priskirti tik perinataliniams epizodams. Neįtraukite, jei kartu nurodytas kodas P92.
13.11. Kitos neonatalinės komplikacijos
  P60 Vaisiaus ir naujagimio diseminuota intravaskulinė koaguliacija
  P61.0 Praeinanti naujagimio trombocitopenija
  P61.1 Naujagimio policitemija
  P61.2 Anemija dėl priešlaikinio gimdymo
  P61.3 Įgimta anemija dėl vaisiaus kraujo netekimo
  P61.4 Kitos įgimtos anemijos, neklasifikuojamos kitur
  P61.5 Praeinanti naujagimio neutropenija
  P61.6 Kiti praeinantys naujagimio koaguliacijos sutrikimai
  P61.8 Kiti patikslinti perinataliniai hematologiniai sutrikimai
  P61.9 Perinataliniai hematologiniai sutrikimai, nepatikslinti
  P70.3 Jatrogeninė naujagimio hipoglikemija
  P70.4 Kita naujagimio hipoglikemija
  P70.8 Kiti praeinantys vaisiaus ir naujagimio angliavandenių apykaitos sutrikimai
  P70.9 Praeinantys vaisiaus ir naujagimio angliavandenių apykaitos sutrikimai, nepatikslinti
  P71.0 Karvės pieno sukelta naujagimio hipokalcemija
  P71.1 Kita naujagimio hipokalcemija
  P71.2 Naujagimio hipomagnezemija
  P71.3 Naujagimio tetanija be kalcio ar magnio trūkumo
  P71.4 Praeinantis naujagimio hipoparatiroidizmas
  P71.8 Kiti praeinantys naujagimio kalcio ir magnio apykaitos sutrikimai
  P71.9 Praeinantys naujagimio kalcio ir magnio apykaitos sutrikimai, nepatikslinti
  P72.0 Naujagimio gūžys, neklasifikuojamas kitur
  P72.1 Praeinantis naujagimio hipertiroidizmas
  P72.2 Kiti praeinantys naujagimio skydliaukės funkcijos sutrikimai, neklasifikuojami kitur
  P72.8 Kiti patikslinti praeinantys naujagimio endokrininiai sutrikimai
  P72.9 Praeinantys naujagimio vidaus sekrecijos liaukų sutrikimai, nepatikslinti
  P74.0 Naujagimio metabolinė acidozė
  P74.1 Naujagimio dehidratacija
  P74.20 Naujagimio natrio pusiausvyros sutrikimai, nepatikslinti
  P74.21 Naujagimio hipernatremija
  P74.22 Naujagimio hiponatremija
  P74.29 Kiti naujagimio natrio pusiausvyros sutrikimai
  P74.30 Naujagimio kalio pusiausvyros sutrikimai, nepatikslinti
  P74.31 Naujagimio hiperkalemija
  P74.32 Naujagimio hipokalemija
  P74.39 Kiti naujagimio kalio pusiausvyros sutrikimai
  P74.4 Kiti praeinantys naujagimio elektrolitų apykaitos sutrikimai
  P74.5 Praeinanti naujagimio tirozinemija
  P74.8 Kiti praeinantys naujagimio medžiagų apykaitos (metabolizmo) sutrikimai
  P74.9 Praeinantys naujagimio medžiagų apykaitos (metabolizmo) sutrikimai, nepatikslinti
  P28.81 Naujagimio sloga
  P28.83 Naujagimio kriokimas
  P80.0 Pažeidimo šalčiu sindromas
  P80.8 Kita naujagimio hipotermija
  P80.9 Naujagimio hipotermija, nepatikslinta
  P81.0 Aplinkos veiksnių sukelta naujagimio hipertermija
  P81.8 Kiti patikslinti naujagimio temperatūros reguliavimo sutrikimai
  P81.9 Naujagimio temperatūros reguliavimo sutrikimai, nepatikslinti
  P83.0 Naujagimio sklerema
  P83.1 Naujagimio toksinė eritema
  P83.2 Vaisiaus vandenė ne dėl hemolizinės ligos
  P83.3 Kita ir nepatikslinta edema, būdinga vaisiui ir naujagimiui
  P83.4 Naujagimio mastopatija
  P83.5 Įgimta hidrocelė
  P83.6 Naujagimio bambos polipas
  P83.8 Kitos patikslintos vaisiui ir naujagimiui būdingos dangų pažeidimo būklės
  P83.9 Vaisiui ir naujagimiui būdingos dangų pažeidimo būklės, nepatikslintos
  P96.1 Naujagimio abstinencijos simptomai dėl motinos narkomanijos
  P96.2 Abstinencijos simptomai, skiriant vaistus naujagimiui
  P96.81 Neramus kūdikis
  P96.89 Kitos patikslintos būklės, išsivysčiusios perinataliniu laikotarpiu
  P96.3 Plačios naujagimio kaukolės siūlės
     
     
M LID 14 Kitos neonatalinės komplikacijos
LID 14 taisyklės:
1. Kodų LID 14 klasei nepriskirkite, jei jie yra kodų grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 14 klasei nepriskirkite, jei yram tarp „SP“ kodų ir kodų grupėje nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 14 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
5. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 14.
14.1. Pohemoraginė anemija
  D62 Ūminė pohemoraginė anemija
14.2. Kitos ligoninėje atsiradusios anemijos
  D55.2 Anemija, sukelta glikolizės fermentų sutrikimų
  D59.3 Hemolizinis ureminis sindromas
  D59.4 Kitos neautoimuninės hemolizinės anemijos
  D59.6 Hemoglobinurija dėl išorinių priežasčių sukeltos hemolizės
  D59.8 Kitos įgytos hemolizinės anemijos
  D59.9 Įgyta hemolizinė anemija, nepatikslinta
  D61.9 Aplazinė anemija, nepatikslinta
  D63 Anemija sergant lėtinėmis ligomis, klasifikuojama kitur
  D64.1 Antrinė sideroblastinė anemija dėl kitos ligos
  D64.3 Kitos sideroblastinės anemijos
  D64.8 Kitos patikslintos anemijos
  D64.9 Anemija, nepatikslinta
14.3. Krešėjimo sutrikimai
  D65 Diseminuota intravaskulinė koaguliacija [defibrinacijos sindromas]
  D68.4 Įgyta krešėjimo veiksnio stoka
  D68.8 Kiti patikslinti krešėjimo sutrikimai
  D68.9 Krešėjimo sutrikimas, nepatikslintas
14.4. Agranuliocitozė, trombocitopenija ir kiti kraujo sutrikimai
  D69.0 Alerginė purpura
  D69.1 Kokybiniai trombocitų pakitimai
  D69.2 Kita netrombocitopeninė purpura
  D69.3 Idiopatinė trombocitopeninė purpura
  D69.4 Kita pirminė trombocitopenija
  D69.5 Antrinė trombocitopenija
  D69.6 Trombocitopenija, nepatikslinta
  D69.8 Kitos patikslintos hemoraginės būklės
  D69.9 Hemoraginė būklė, nepatikslinta
  D70 Agranulocitozė
  D72.1 Eozinofilija
  D72.8 Kiti patikslinti leukocitų sutrikimai
  D72.9 Leukocitų sutrikimas, nepatikslintas
  D73.0 Hiposplenizmas
  D73.1 Hipersplenizmas
  D73.3 Blužnies abscesas
  D73.5 Blužnies infarktas
  D73.8 Kitos blužnies ligos
  D73.9 Blužnies liga, nepatikslinta
  D75.1 Antrinė policitemija
  D75.81 Antrinė trombocitozė
  D75.89 Kitos patikslintos kraujo ir kraujodaros organų ligos
  D75.9 Kraujo ir kraujodaros organų liga, nepatikslinta
  D80.1 Nešeiminė hipogamaglobulinemija
  D80.3 Išskirtinis imunoglobulino G [IgG] poklasių trūkumas
  D84.8 Kiti patikslinti imunodeficitai
  D84.9 Imunodeficitas, nepatikslintas
  D89.0 Polikloninė hipergamaglobulinemija
  D89.1 Krioglobulinemija
  D89.2 Hipergamaglobulinemija, nepatikslinta
  D89.8 Kiti patikslinti sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais, neklasifikuojami kitur
     
     
M LID 15 Medžiagų apykaitos sutrikimai
LID 15 taisyklės:
1. Kodų LID 15 klasei nepriskirkite, jei jie yra kodų grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 15 klasei nepriskirkite, jei yra tarp „SP“ kodų ir kodų grupėje nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 15 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
5. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 15.
15.1. Dehidracija / skysčių tūrio sumažėjimas
  E86 Kraujo tūrio sumažėjimas
15.2. Elektrolitų sutrikimai be dehidracijos
  Neįtraukite, jeigu kartu su kodu kodavimo eilutėje įrašytas E86; šis atvejis turi būti priskirtas klasei LID 15.1.
  E87.0 Hiperosmoliariškumas ir hipernatremija
  E87.1 Hipoosmoliariškumas ir hiponatremija
  E87.2 Acidozė
  E87.3 Alkalozė
  E87.4 Mišrus šarmų ir rūgščių pusiausvyros sutrikimas
  E87.5 Hiperkalemija
  E87.6 Hipokalemija
  E87.7 Skysčių perteklius
  E87.8 Kiti elektrolitų ir skysčių pusiausvyros sutrikimai, neklasifikuojami kitaip
15.3. Ligoninėje atsiradusi prastos mitybos būklė (įskaitant mitybines anemijas)
  E44.0 Vidutinio laipsnio baltyminių energetinių medžiagų trūkumas
  E44.1 Nedidelio laipsnio baltyminių energetinių medžiagų trūkumas
  E46 Nepatikslintas baltyminių energetinių medžiagų trūkumas
  E50.0 Vitamino A trūkumas su junginės kseroze
  E50.1 Vitamino A trūkumas su Bitoto (Bitot) dėmėmis ir junginės kseroze
  E50.2 Vitamino A trūkumas su ragenos kseroze
  E50.3 Vitamino A trūkumas su ragenos išopėjimu ir kseroze
  E50.4 Vitamino A trūkumas su keratomaliacija
  E50.5 Vitamino A trūkumas su naktiniu aklumu
  E50.6 Vitamino A trūkumas su kseroftalminiais ragenos randais
  E50.7 Kiti akių pažeidimai dėl vitamino A trūkumo
  E50.8 Kiti vitamino A trūkumo požymiai
  E50.9 Vitamino A trūkumas, nepatikslintas
  E51.1 Beriberis
  E51.8 Kiti tiamino trūkumo požymiai
  E51.9 Tiamino trūkumas, nepatikslintas
  E52 Niacino trūkumas [pelagra]
  E53.0 Riboflavino trūkumas
  E53.1 Piridoksino trūkumas
  E53.8 Kitas patikslintas B grupės vitaminų trūkumas
  E53.9 Vitamino B trūkumas, nepatikslintas
  E54 Askorbo rūgšties trūkumas
  E55.0 Rachitas, aktyvus
  E55.9 Vitamino D trūkumas, nepatikslintas
  E56.0 Vitamino E trūkumas
  E56.1 Vitamino K trūkumas
  E56.8 Kitų vitaminų trūkumas
  E56.9 Vitamino trūkumas, nepatikslintas
  E58 Kalcio trūkumas dėl mitybos sutrikimų
  E59 Seleno trūkumas dėl mitybos sutrikimų
  E60 Cinko trūkumas dėl mitybos sutrikimų
  E61.0 Vario trūkumas
  E61.1 Geležies trūkumas
  E61.2 Magnio trūkumas
  E61.3 Mangano trūkumas
  E61.4 Chromo trūkumas
  E61.5 Molibdeno trūkumas
  E61.6 Vanadžio trūkumas
  E61.7 Dauginis maisto medžiagų trūkumas
  E61.8 Kitų patikslintų maistinių medžiagų stoka
  E61.9 Maistinių medžiagų stoka, nepatikslinta
  E63.0 Būtinųjų riebiųjų rūgščių [EFA] trūkumas
  E63.1 Maisto medžiagų sudedamųjų dalių santykio sutrikimas
  E63.8 Kitų patikslintų maistinių medžiagų stoka dėl mitybos nepakankamumo
  E63.9 Mitybos nepakankamumas, nepatikslintas
  E64.0 Baltyminių energetinių medžiagų trūkumo padariniai
  E64.1 Vitamino A trūkumo padariniai
  E64.2 Vitamino C trūkumo padariniai
  E64.3 Rachito padariniai
  E64.8 Kitų maistinių medžiagų stokos dėl mitybos nepakankamumo padariniai
  E64.9 Nepatikslintų maistinių medžiagų stokos dėl mitybos nepakankamumo padariniai
  D50.0 Geležies stokos anemija dėl nukraujavimo (lėtinė)
  D50.1 Sideropeninė disfagija
  D50.8 Kitos geležies stokos anemijos
  D50.9 Geležies stokos anemija, nepatikslinta
  D51.0 Vitamino B12 stokos anemija dėl vidinio veiksnio trūkumo
  D51.1 Vitamino B12 stokos anemija dėl selektyvios vitamino B12 malabsorbcijos su proteinurija
  D51.2 Transkobalamino II stoka
  D51.3 Kita mitybinė vitamino B12 stokos anemija
  D51.8 Kitos vitamino B12 stokos anemijos
  D51.9 Vitamino B12 stokos anemija, nepatikslinta
  D52.0 Mitybinės kilmės folatų stokos anemija
  D52.8 Kitos folatų stokos anemijos
  D52.9 Folatų stokos anemija, nepatikslinta
  D53.0 Baltymų stokos anemija
  D53.1 Kitos megaloblastinės anemijos, neklasifikuojamos kitur
  D53.2 Anemija sergant skorbutu
  D53.8 Kitos patikslintos mitybinės kilmės anemijos
  D53.9 Mitybinės kilmės anemija, nepatikslinta
15.4. Hipoglikemija ir hiperglikemija
  E16.1 Kita hipoglikemija
  E16.2 Hipoglikemija, nepatikslinta
  R73 Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje
15.5. Mineralų apykaitos sutrikimai
  E83.0 Vario apykaitos sutrikimai
  E83.1 Geležies apykaitos sutrikimai
  E83.2 Cinko apykaitos sutrikimai
  E83.3 Fosforo apykaitos sutrikimai ir fosfatazės
  E83.4 Magnio apykaitos sutrikimai
  E83.5 Kalcio metabolizmo sutrikimai
  E83.8 Kiti mineralinių medžiagų apykaitos sutrikimai
  E83.9 Mineralinių medžiagų apykaitos sutrikimas, nepatikslintas
15.6. Nepakankamos antidiurezinio hormono sekrecijos sindromas, hipertiroidizmas ir kiti medžiagų apykaitos sutrikimai
  E03.2 Hipotirozė, sukelta medikamentų ir kitų egzogeninių medžiagų
  E05.4 Dirbtinė tirotoksikozė
  E05.5 Tirotoksinė krizė
  E05.8 Kita tirotoksikozė
  E05.9 Tirotoksikozė, nepatikslinta
  E06.0 Ūminis tiroiditas
  E06.1 Poūmis tiroiditas
  E06.9 Tiroiditas, nepatikslintas
  E07.8 Kiti patikslinti skydliaukės funkcijos sutrikimai
  E07.9 Skydliaukės funkcijos sutrikimas, nepatikslintas
  E16.4 Gastrino sekrecijos anomalijos
  E20.9 Hipoparatirozė, nepatikslinta
  E21.1 Antrinė hiperparatirozė, neklasifikuojama kitur
  E21.2 Kita hiperparatirozė
  E21.3 Hiperparatirozė, nepatikslinta
  E21.4 Kiti patikslinti prieskydinių liaukų funkcijos sutrikimai
  E22.1 Hiperprolaktinemija
  E22.2 Sutrikusios antidiurezinio hormono sekrecijos sindromas
  E22.9 Hipofizės hiperfunkcija, nepatikslinta
  E23.3 Pagumburio funkcijos sutrikimas, neklasifikuojamas kitur
  E23.6 Kiti hipofizės funkcijos sutrikimai
  E26.9 Hiperaldosteronizmas, nepatikslintas
  E27.4 Kitas ir nepatikslintas antinksčių žievės funkcijos nepakankamumas
  E27.8 Kiti patikslinti antinksčių funkcijos sutrikimai
  E27.9 Antinksčių funkcijos sutrikimas, nepatikslintas
  E29.1 Sėklidžių hipofunkcija
  E34.8 Kiti patikslinti vidaus sekrecijos liaukų funkcijos sutrikimai
  E34.9 Vidaus sekrecijos liaukų funkcijos sutrikimas, nepatikslintas
  E72.1 Sieros turinčių aminorūgščių apykaitos sutrikimai
  E73.8 Kitas laktozės netoleravimas
  E79.0 Hiperurikemija be uždegiminio artrito ir uratų kristalų susikaupimo sąnariuose požymių
  E80.1 Vėlyvoji odos porfirija (porphyria cutanea tarda)
  E80.7 Bilirubino apykaitos sutrikimas, nepatikslintas
     
     
M LID 16 Nervų sistemos komplikacijos
LID 16 taisyklės:
1. Kodų LID 16 klasei nepriskirkite, jei jie yra kodų grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 16 klasei nepriskirkite, jei yra tarp „SP“ kodų ir kodų grupėje nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 16 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
5. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 16.
16.1. Ligoninėje atsiradęs paralyžius
  G51.0 Belo (Bell) paralyžius
  G81.0 Vangioji hemiplegija
  G81.1 Spazminė hemiplegija
  G81.9 Hemiplegija, nepatikslinta
  G82.00 Vangioji paraplegija, nepatikslinta
  G82.20 Paraplegija, nepatikslinta, nepatikslinta
  G82.21 Paraplegija, nepatikslinta, nepatikslinta, ūminė
  G82.23 Paraplegija, nepatikslinta, visiška, ūminė
  G82.25 Paraplegija, nepatikslinta, dalinė, ūminė
  G82.50 Tetraplegija, nepatikslinta, nepatikslinta
  G82.51 Tetraplegija, nepatikslinta, nepatikslinta, ūminė
  G83.1 Kojos monoplegija
  G83.2 Rankos monoplegija
  G83.3 Monoplegija, nepatikslinta
  G83.4 Arklio uodegos (Cauda equina) sindromas
  G83.5 "Užrakinto žmogaus" sindromas
  G83.81 Veido paralyžius dėl galvos smegenų kraujotakos sutrikimo
  G83.89 Kiti patikslinti paralyžiniai sindromai
  G83.9 Paralyžinis sindromas, nepatikslintas
16.2. Distonija, tremoras ir eisenos sutrikimas
  G24.5 Blefarospazmas
  G24.8 Kitokia distonija
  G24.9 Distonija, nepatikslinta
  G25.2 Kitos patikslintos tremoro formos
  G25.3 Mioklonija
  G25.8 Kiti patikslinti ekstrapiramidiniai judesių sutrikimai
  G25.9 Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, nepatikslinti
  R25.0 Nenormalūs galvos judesiai
  R25.1 Drebėjimas, nepatikslintas
  R25.2 Mėšlungis ir spazmas
  R25.3 Fascikuliacija (raumeninių skaidulų pluoštelio susitraukimai)
  R25.8 Kiti ir nepatikslinti anomalūs nevalingi judesiai
  R26.0 Ataksinė eisena
  R26.2 Pasunkėjęs vaikščiojimas, neklasifikuojamas kitur
  R26.8 Kiti ir nepatikslinti eisenos ir judėjimo sutrikimai
  R27.0 Ataksija, nepatikslinta
  R27.8 Kiti ir nepatikslinti koordinacijos sutrikimai
  R29.0 Tetanija
  R29.2 Nenormalūs refleksai
16.3. Kitos nervų sistemos komplikacijos
  G00.2 Streptokokinis meningitas
  G00.3 Stafilokokinis meningitas
  G00.8 Kitoks bakterinis meningitas
  G00.9 Bakterinis meningitas, nepatikslintas
  G03.0 Nepūlingas meningitas
  G03.9 Meningitas, nepatikslintas
  G04.8 Kiti encefalitai, mielitai ir encefalomielitai
  G04.9 Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas, nepatikslinti
  G06.0 Intrakranijinis abscesas ir granulioma
  G06.1 Intraspinalinis abscesas ir granulioma
  G06.2 Ekstradurinis ir subdurinis abscesas, nepatikslintas
  G08 Intrakranijinis bei intraspinalinis flebitas ir tromboflebitas
  G21.8 Kitoks antrinis parkinsonizmas
  G40.00 Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai, kai priepuolių pradžia lokalizuota, neminint sunkiai gydomos epilepsijos
  G40.10 Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su paprastais daliniais priepuoliais, neminint sunkiai gydomos epilepsijos
  G40.20 Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su sudėtingais daliniais priepuoliais, neminint sunkiai gydomos epilepsijos
  G40.21 Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su sudėtingais daliniais priepuoliais, esant sunkiai gydomai epilepsijai
  G40.30 Išplitusi (generalizuota) idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai, neminint sunkiai gydomos epilepsijos
  G40.50 Ypatingieji epilepsiniai sindromai, neminint sunkiai gydomos epilepsijos
  G40.60 Didieji priepuoliai, nepatikslinti (su mažaisiais priepuoliais arba be jų), neminint sunkiai gydomos epilepsijos
  G40.70 Mažieji priepuoliai, nepatikslinti, be didžiųjų priepuolių, neminint sunkiai gydomos epilepsijos
  G40.80 Kitokia epilepsija, neminint sunkiai gydomos epilepsijos
  G40.90 Epilepsija, nepatikslinta, neminint sunkiai gydomos epilepsijos
  G40.91 Epilepsija, nepatikslinta, esant sunkiai gydomai epilepsijai
  G41.8 Kitokia epilepsinė būklė
  G47.0 Užmigimo sutrikimai ir nemiga [insomnija]
  G47.1 Patologinis mieguistumas [hipersomnija]
  G47.2 Miego ir budrumo ciklo sutrikimai
  G50.8 Kiti trišakio nervo sutrikimai
  G50.9 Trišakio nervo sutrikimas, nepatikslintas
  G52.1 Liežuvinio ryklės nervo sutrikimai
  G52.2 Klajoklio nervo sutrikimai
  G52.3 Poliežuvinio nervo sutrikimai
  G52.7 Dauginiai galvinių nervų sutrikimai
  G52.8 Kitų patikslintų galvinių nervų sutrikimai
  G52.9 Galvinio nervo sutrikimas, nepatikslintas
  G54.0 Petinio rezginio ligos
  G54.1 Juosmens ir kryžmens rezginio sutrikimai
  G54.4 Juosmens ir kryžmens nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur
  G54.6 Skausminis fantominės galūnės sindromas
  G54.7 Beskausmis fantominės galūnės sindromas
  G54.8 Kiti nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai
  G54.9 Nervų šaknelių ir rezginių sutrikimas, nepatikslintas
  G55.1 Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant tarpslankstelinio disko sutrikimais (M50-M51†)
  G55.3 Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant kitomis dorsopatijomis (M45-M46†, M48†, M53-M54†)
  G56.1 Kiti vidurinio nervo pažeidimai
  G56.2 Alkūninio nervo pažeidimas
  G56.3 Stipininio nervo pažeidimas
  G56.8 Kitos rankos mononeuropatijos
  G56.9 Rankos mononeuropatija, nepatikslinta
  G57.0 Sėdmens nervo pažeidimas
  G57.1 Parestezinė meralgija
  G57.2 Šlaunies nervo pažeidimas
  G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas
  G57.8 Kitos kojų mononeuropatijos
  G57.9 Kojos mononeuropatijos, nepatikslintos
  G58.0 Tarpšonkaulinė neuropatija
  G58.8 Kitos patikslintos mononeuropatijos
  G58.9 Mononeuropatija, nepatikslinta
  G61.8 Kitos uždegiminės polineuropatijos
  G62.8 Kitos patikslintos polineuropatijos
  G62.9 Polineuropatija, nepatikslinta
  G63.8 Polineuropatija sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur
  G70.9 Mioneuralinis sutrikimas
  G72.8 Kitos patikslintos miopatijos
  G72.9 Miopatija, nepatikslinta
  G73.6 Miopatija sergant medžiagų apykaitos ligomis
  G90.2 Hornerio (Horner) sindromas
  G90.8 Kiti autonominės (vegetacinės ) nervų sistemos sutrikimai
  G90.9 Autonominės (vegetacinės ) nervų sistemos sutrikimas, nepatikslintas
  G91.3 Potrauminė hidrocefalija, nepatikslinta
  G91.8 Kita hidrocefalija
  G91.9 Hidrocefalija, nepatikslinta
  G93.1 Anoksinis smegenų pažeidimas, neklasifikuojamas kitur
  G93.2 Gerybinė intrakranijinė hipertenzija
  G93.4 Encefalopatija, nepatikslinta
  G93.5 Smegenų suspaudimas
  G93.6 Smegenų edema
  G93.8 Kitos patikslintos smegenų ligos
  G93.9 Smegenų liga, nepatikslinta
  G95.0 Siringomielija ir siringobulbija
  G95.1 Kraujagyslinės mielopatijos
  G95.2 Nugaros smegenų suspaudimas, nepatikslintas
  G95.9 Nugaros smegenų liga, nepatikslinta
  G96.0 Cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas
  G96.1 Smegenų dangalų ligos, neklasifikuojamos kitur
  G96.9 Centrinės nervų sistemos liga, nepatikslinta
  G98 Kitos nervų sistemos ligos, neklasifikuojamos kitur
  R29.5 Neurologinis nesuvokimas
  R29.88 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir požymiai, susiję su nervų sistema
     
     
M LID 17 Kitos komplikacijos
LID 17 taisyklės:
1. Kodų LID 17 klasei nepriskirkite, jei jie yra kodų grupėse nuo T80 iki T88 ir nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
2. Kodų LID 17 klasei nepriskirkite, jei yra tarp „SP“ kodų ir kodų grupėje nuo Y60 iki Y84. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 1 Procedūrų komplikacijos.
3. Kodus reikia priskirti tik tais atvejais, kai jie atitinka antrąjį kriterijų, t. y., po jų seka kodas iš intervalo Y60-Y84, tačiau neįrašytas kodas iš intervalo T80-T88 ar „SP“ kodas.
4. Kodų LID 17 klasei nepriskirkite, jei po kodo seka kodas iš intervalo nuo V00 iki V59. Šie kodai turi būti priskirti klasei LID 2 Vaistų sukeltos nepageidaujamos reakcijos arba klasei LID 3 Atsitiktiniai sužalojimai.
5. Jeigu po infekciją ar infekcinį procesą nurodančio kodo seka klasėje 4.1 įrašytas sepsio kodas, infekcija turi būti įtraukta į atitinkamą klasę kategorijoje LID 17.
17.1. Pagrindiniai simptomai (įskaitant staigią mirtį)
  R02 Gangrena, neklasifikuojama kitur
  R15 Išmatų nelaikymas
  R16.1 Splenomegalija (blužnies padidėjimas), neklasifikuojama kitur
  R17 Gelta, nepatikslinta
  R19.0 Pilvo ertmės ir dubens organų pabrinkimas, apimties padidėjimas ir gumbas
  R29.1 Meningizmas
  R47.0 Disfazija ir afazija
  R47.1 Dizartrija ir anartrija
  R48.1 Agnozija
  R48.2 Apraksija
  R49.1 Afonija
  R58 Kraujavimas, neklasifikuojamas kitur
  R68.0 Hipotermija, nesusijusi su žema aplinkos temperatūra
  R96.0 Netikėta mirtis
17.2. Galvos skausmas ir migrena
  R51 Galvos skausmas
  G43.0 Migrena be auros [paprastoji migrena]
  G43.1 Migrena su aura [klasikinė migrena]
  G43.8 Kitokia migrena
  G43.9 Migrena, nepatikslinta
  G44.0 Klasterinio (sutelkto) galvos skausmo sindromas
  G44.1 Kraujagyslinis galvos skausmas, neklasifikuojamas kitur
  G44.2 Įtampos tipo galvos skausmas
17.3. Edema ir ascitas
  R18 Ascitas
  R60.0 Lokali edema
  R60.1 Išplitusi edema
  R60.9 Edema, nepatikslinta
17.4. Krūtinės skausmas
  R07.1 Krūtinės skausmas kvėpuojant
  R07.2 Skausmas širdies plote
  R07.3 Kiti krūtinės skausmai
  R07.4 Krūtinės skausmas, nepatikslintas
17.5. Pilvo skausmas
  R10.0 Ūminis pilvo skausmas
  R10.1 Skausmas viršutinėje pilvo dalyje
  R10.2 Dubens ir tarpvietės skausmas
  R10.3 Skausmas kitose apatinės pilvo dalies srityse
  R10.4 Kitas ir nepatikslintas pilvo skausmas
17.6. Karščiavimas (neklasifikuojamas pagal būklę)
  R50.2 Vaistų sukeltas karščiavimas
  R50.8 Kitos rūšies patikslintas karščiavimas
  R50.9 Karščiavimas, nepatikslintas
17.7. Traukuliai
  R56.0 Karščiavimo sukelti traukuliai
  R56.8 Kiti ir nepatikslinti traukuliai
17.8. Galvos svaigimas, alpimas ir sąmonės pritemimas
  R42 Svaigulys ir galvos sukimasis
  R55 Apalpimas ir kolapsas
17.9. Akies ir ausies komplikacijos
  H00.0 Miežis ir kiti gilūs voko uždegimai
  H00.1 Šaltasis miežis (chalazionas)
  H01.0 Blefaritas (voko krašto uždegimas)
  H01.9 Voko uždegimai, nepatikslinti
  H02.0 Voko entropionas (įvirtimas) ir trichiazė
  H02.2 Lagoftalmas (neužmerktakystė)
  H02.4 Voko ptozė (nusileidimas)
  H02.5 Kitos ligos, sutrikdančios vokų funkciją
  H02.8 Kitos patikslintos voko ligos
  H02.9 Voko ligos, nepatikslintos
  H04.1 Kitos ašarų liaukos ligos
  H04.2 Ašarojimas (epifora)
  H04.3 Ūminis ir nepatikslintas ašarų kanalėlių uždegimas
  H04.5 Ašarų kanalėlių stenozė ir nepakankamumas
  H04.8 Kitos ašarų sistemos ligos
  H04.9 Ašarų sistemos ligos, nepatikslintos
  H05.0 Ūminis akiduobės uždegimas
  H05.4 Enoftalmas
  H05.8 Kitos akiduobės ligos
  H05.9 Akiduobės ligos, nepatikslintos
  H15.0 Skleritas
  H15.1 Episkleritas
  H15.8 Kitos odenos ligos
  H16.0 Ragenos opa
  H16.2 Keratokonjunktyvitas
  H16.3 Intersticinis ir gilusis keratitas
  H16.8 Kiti keratitai
  H16.9 Keratitas, nepatikslintas
  H17.8 Kiti ragenos randai ir drumstys
  H18.2 Kiti ragenos paburkimai
  H18.3 Ragenos membranų pakitimai
  H18.8 Kiti patikslinti ragenos pakitimai
  H18.9 Ragenos ligos, nepatikslintos
  H20.0 Ūminis ir poūmis iridociklitas
  H20.9 Iridociklitas, nepatikslintas
  H21.0 Hifema (kraujas priekinėje kameroje)
  H21.1 Kiti rainelės ir krumplyno kraujagyslių pakitimai
  H21.5 Kitos rainelės ir krumplyno sąaugos bei plyšimai
  H21.8 Kitos patikslintos rainelės ir krumplyno ligos
  H21.9 Rainelės ir krumplyno ligos, nepatikslintos
  H27.0 Afakija
  H27.1 Lęšiuko dislokacija
  H27.8 Kitos patikslintos lęšiuko ligos
  H31.3 Gyslainės kraujosruva ir plyšimas
  H31.4 Gyslainės atšokimas
  H31.8 Kitos patikslintos gyslainės ligos
  H33.0 Tinklainės atšokimas dėl tinklainės plyšimo
  H33.2 Tinklainės serozinis atšokimas
  H33.3 Tinklainės plyšiai be atšokimo
  H33.5 Kiti tinklainės atšokimai
  H34.1 Centrinės tinklainės arterijos nepraeinamumas
  H34.2 Kiti tinklainės arterijų nepraeinamumai
  H34.8 Kitų tinklainės kraujagyslių nepraeinamumas
  H35.0 Foninė retinopatija ir tinklainės kraujagyslių pakitimai
  H35.2 Kitos proliferacinės retinopatijos
  H35.6 Tinklainės kraujosruva
  H35.8 Kitos patikslintos tinklainės ligos
  H35.9 Tinklainės ligos, nepatikslintos
  H43.1 Stiklakūnio kraujosruva
  H43.2 Kristalų nuosėdos stiklakūnyje
  H43.8 Kitos stiklakūnio ligos
  H44.0 Pūlingas endoftalmitas
  H44.1 Kiti endoftalmitai
  H44.4 Akies hipotonija
  H44.8 Kitos akies obuolio ligos
  H46 Regos nervo neuritas
  H47.0 Regos nervo ligos, neklasifikuojamos kitur
  H47.1 Regos nervo disko edema, nepatikslinta
  H47.6 Regos žievinių centrų ligos
  H47.7 Regėjimo takų ligos, nepatikslintos
  H49.0 Akies judinamojo [3-iojo] nervo paralyžius
  H49.1 Skridininio [4-ojo] nervo paralyžius
  H49.2 Atitraukiamojo [6-ojo] nervo paralyžius
  H49.8 Kitas paralyžinis žvairumas
  H49.9 Paralyžinis žvairumas, nepatikslintas
  H50.0 Konverguojantis lydimasis žvairumas
  H50.1 Diverguojantis lydimasis žvairumas
  H50.2 Vertikalusis žvairumas
  H51.0 Abiakio žvilgsnio paralyžius
  H51.2 Tarpbranduolinė oftalmoplegija
  H51.8 Kiti patikslinti abiejų akių judesių sutrikimai
  H53.1 Subjektyvūs regėjimo sutrikimai
  H53.2 Dvejinimasis (diplopija)
  H53.3 Kiti abiakio matymo sutrikimai
  H53.4 Akipločio defektai
  H53.5 Spalvinio matymo trūkumai
  H53.8 Kiti regėjimo sutrikimai
  H53.9 Regėjimo sutrikimas, nepatikslintas
  H54.0 Abiejų akių aklumas
  H54.3 Nedidelis abiejų akių regėjimo sutrikimas arba regėjimas be sutrikimų
  H54.4 Vienos akies aklumas
  H54.5 Didelis vienos akies regėjimo sutrikimas
  H54.6 Vidutinis vienos akies regėjimo sutrikimas
  H54.9 Nepatikslintas regėjimo sutrikimas
  H55 Nistagmas ir kiti netaisyklingi akies judesiai
  H57.0 Vyzdžio funkcijos sutrikimai
  H57.1 Akies skausmas
  H57.8 Kitos patikslintos akies ir jos priedinių organų ligos
  H57.9 Akies ir jos priedinių organų ligos, nepatikslintos
  H60.0 Išorinės ausies abscesas
  H60.1 Išorinės ausies puriojo ląstelyno uždegimas (celiulitas)
  H60.2 Piktybinis išorinis otitas
  H60.3 Kiti infekciniai išoriniai otitai
  H60.5 Ūminis neinfekcinis išorinis otitas
  H60.8 Kiti išoriniai otitai
  H60.9 Išorinis otitas, nepatikslintas
  H61.0 Išorinės ausies perichondritas
  H61.1 Neinfekciniai ausies kaušelio pažeidimai
  H61.3 Įgyta išorinės klausomosios landos stenozė
  H61.8 Kiti patikslinti išorinės ausies pažeidimai
  H65.0 Ūminis serozinis vidurinis otitas
  H65.9 Nepūlingas vidurinės ausies uždegimas (nepūlingas vidurinis otitas), nepatikslintas
  H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas
  H68.1 Ausies trimito (Eustachijaus vamzdžio) užakimas
  H69.9 Ausies trimito pažeidimai, nepatikslinti
  H70.0 Ūminis mastoiditas
  H70.9 Mastoiditas, nepatikslintas
  H72.9 Ausies būgnelio perforacija, nepatikslinta
  H73.8 Kiti patikslinti ausies būgnelio pažeidimai
  H73.9 Ausies būgnelio pažeidimas, nepatikslintas
  H74.8 Kiti patikslinti vidurinės ausies ir speninės ataugos sutrikimai
  H81.1 Gerybinis paroksizminis svaigimas
  H81.2 Vestibulinis neuronitas
  H81.3 Kitos kilmės periferinis svaigimas
  H81.8 Kiti vestibulinės funkcijos sutrikimai
  H81.9 Vestibulinės funkcijos sutrikimai, nepatikslinti
  H83.0 Labirintitas
  H83.2 Labirinto disfunkcija
  H83.8 Kitos patikslintos vidinės ausies ligos
  H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis
  H90.1 Kondukcinis prikurtimas, vienpusis, kai nepablogėjusi klausa kita ausimi
  H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis
  H90.4 Neurosensorinis prikurtimas, vienpusis, kai nepablogėjusi klausa kita ausimi
  H90.5 Neurosensorinis prikurtimas, nepatikslintas
  H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis
  H90.7 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, vienpusis, kai nepablogėjusi klausa kita ausimi
  H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas
  H91.8 Kitoks specifinis prikurtimas
  H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas
  H92.0 Otalgija
  H92.1 Otorėja
  H92.2 Otoragija (kraujavimas iš ausies)
  H93.1 Ūžesys
  H93.2 Kiti anomalūs (neįprasti) klausos pojūčiai
  H93.8 Kitos patikslintos ausies ligos
  H93.9 Ausies ligos, nepatikslintos
17.10. Raumenų ir skeleto komplikacijos (nesusijusios su kritimais)
  M54.12 Radikulopatija, kaklo sritis
  M54.13 Radikulopatija, kaklo ir krūtinės sritis
  M54.14 Radikulopatija, krūtinės sritis
  M54.16 Radikulopatija, juosmens sritis
  M54.17 Radikulopatija, juosmens ir kryžmens sritis
  M54.19 Radikulopatija, nepatikslinta sritis
  M54.2 Cervikalgija
  M54.3 Sėdimojo nervo neuralgija
  M54.4 Strėnų gėla (lumbago) su sėdimojo nervo neuralgija
  M54.5 Apatinės nugaros dalies skausmas
  M54.6 Stuburo krūtininės dalies skausmas
  M54.83 Kita dorsalgija, kaklo ir krūtinės sritis
  M54.84 Kita dorsalgija, krūtinės sritis
  M54.85 Kita dorsalgija, krūtinės ir juosmens sritis
  M54.86 Kita dorsalgija, juosmens sritis
  M54.87 Kita dorsalgija, juosmens ir kryžmens sritis
  M54.88 Kita dorsalgija, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis
  M54.89 Kita dorsalgija, nepatikslinta sritis
  M54.90 Dorsalgija, nepatikslinta, įvairios stuburo sritys
  M54.92 Dorsalgija, nepatikslinta, kaklo sritis
  M54.93 Dorsalgija, nepatikslinta, kaklo ir krūtinės sritis
  M54.94 Dorsalgija, nepatikslinta, krūtinės sritis
  M54.95 Dorsalgija, nepatikslinta, krūtinės ir juosmens sritis
  M54.96 Dorsalgija, nepatikslinta, juosmens sritis
  M54.97 Dorsalgija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis
  M54.98 Dorsalgija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis
  M54.99 Dorsalgija, nepatikslinta, nepatikslinta sritis
  M70.2 Alkūnės bursitas
  M70.3 Kitas alkūnės bursitas
  M70.4 Priešgirnelinis (prepateliarinis) bursitas
  M70.5 Kitas kelio bursitas
  M70.6 Trochanterinis bursitas
  M70.7 Kitas klubo bursitas
  M71.12 Kitas infekcinis bursitas, žastas
  M71.58 Kitas bursitas, neklasifikuojamas kitur, kitos vietos
  M71.99 Bursopatija, nepatikslinta, nepatikslintos vietos
  M72.65 Nekrozuojantis fascitas, dubens sritis ir šlaunis
  M72.66 Nekrozuojantis fascitas, blauzda
  M72.68 Nekrozuojantis fascitas, kitos vietos
  M72.95 Fibroblastinė liga, nepatikslinta, dubens sritis ir šlaunis
  M75.8 Kiti peties pažeidimai
  M76.5 Girnelės tendinitas
  M76.6 Achilo (Achilles) sausgyslės tendinitas
  M76.7 Šeivinis tendinitas
  M77.9 Entezopatija, nepatikslinta
  M79.10 Mialgija, dauginės vietos
  M79.11 Mialgija, peties sritis
  M79.12 Mialgija, žastas
  M79.13 Mialgija, dilbis
  M79.15 Mialgija, dubens sritis ir šlaunis
  M79.16 Mialgija, blauzda
  M79.17 Mialgija, čiurna ir pėda
  M79.18 Mialgija, kitos vietos
  M79.19 Mialgija, nepatikslintos vietos
  M79.20 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti, dauginės vietos
  M79.21 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti, peties sritis
  M79.22 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti, žastas
  M79.23 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti, dilbis
  M79.24 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti, plaštaka
  M79.25 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti, dubens sritis ir šlaunis
  M79.26 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti, blauzda
  M79.27 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti, čiurna ir pėda
  M79.28 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti, kitos vietos
  M79.29 Neuralgija ir neuritas, nepatikslinti, nepatikslintos vietos
  M79.30 Panikulitas, nepatikslintas, dauginės vietos
  M79.36 Panikulitas, nepatikslintas, blauzda
  M79.61 Galūnės skausmas, peties sritis
  M79.62 Galūnės skausmas, žastas
  M79.63 Galūnės skausmas, dilbis
  M79.64 Galūnės skausmas, plaštaka
  M79.65 Galūnės skausmas, dubens sritis ir šlaunis
  M79.66 Galūnės skausmas, blauzda
  M79.67 Galūnės skausmas, čiurna ir pėda
  M79.69 Galūnės skausmas, nepatikslintos vietos
  M79.80 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, dauginės vietos
  M79.81 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, peties sritis
  M79.82 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, žastas
  M79.83 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, dilbis
  M79.84 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, plaštaka
  M79.85 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, dubens sritis ir šlaunis
  M79.86 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, blauzda
  M79.87 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, čiurna ir pėda
  M79.88 Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos, kitos vietos
  M79.95 Minkštųjų audinių liga, nepatikslinta, dubens sritis ir šlaunis
  M79.96 Minkštųjų audinių liga, nepatikslinta, blauzda
  M00.01 Stafilokokinis artritas ir poliartritas, peties sritis
  M00.03 Stafilokokinis artritas ir poliartritas, dilbis
  M00.05 Stafilokokinis artritas ir poliartritas, dubens sritis ir šlaunis
  M00.06 Stafilokokinis artritas ir poliartritas, blauzda
  M00.07 Stafilokokinis artritas ir poliartritas, čiurna ir pėda
  M00.92 Pūlinis artritas, nepatikslintas, žastas
  M00.93 Pūlinis artritas, nepatikslintas, dilbis
  M00.94 Pūlinis artritas, nepatikslintas, plaštaka
  M00.95 Pūlinis artritas, nepatikslintas, dubens sritis ir šlaunis
  M00.96 Pūlinis artritas, nepatikslintas, blauzda
  M00.97 Pūlinis artritas, nepatikslintas, čiurna ir pėda
  M13.17 Monoartritas, neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda
  M13.84 Kitas patikslintas artritas, plaštaka
  M13.87 Kitas patikslintas artritas, čiurna ir pėda
  M20.5 Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos)
  M21.27 Lenkimo deformacijos, čiurna ir pėda
  M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis
  M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda
  M21.86 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, blauzda
  M21.96 Įgytos galūnių deformacijos, nepatikslintos, blauzda
  M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas
  M25.12 Sąnario fistulė, žastas
  M25.16 Sąnario fistulė, blauzda
  M25.22 Nestabilus sąnarys, žastas
  M25.35 Kitas sąnario nestabilumas, dubens sritis ir šlaunis
  M25.41 Sąnario patinimas, peties sritis
  M25.42 Sąnario patinimas, žastas
  M25.43 Sąnario patinimas, dilbis
  M25.44 Sąnario patinimas, plaštaka
  M25.45 Sąnario patinimas, dubens sritis ir šlaunis
  M25.46 Sąnario patinimas, blauzda
  M25.47 Sąnario patinimas, čiurna ir pėda
  M25.48 Sąnario patinimas, kitos vietos
  M25.49 Sąnario patinimas, nepatikslintos vietos
  M25.81 Kitos patikslintos sąnarių ligos, peties sritis
  M25.84 Kitos patikslintos sąnarių ligos, plaštaka
  M25.86 Kitos patikslintos sąnarių ligos, blauzda
  M25.91 Sąnario liga, nepatikslinta, peties sritis
  M25.96 Sąnario liga, nepatikslinta, blauzda
  M25.97 Sąnario liga, nepatikslinta, čiurna ir pėda
  M31.1 Trombinė mikroangiopatija
  M31.6 Kitas gigantinių ląstelių arteritas
  M31.9 Nekrozuojanti vaskulopatija, nepatikslinta
  M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis
  M46.26 Slankstelio osteomielitas, juosmens sritis
  M46.27 Slankstelio osteomielitas, juosmens ir kryžmens sritis
  M46.28 Slankstelio osteomielitas, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis
  M46.42 Discitas, nepatikslintas, kaklo sritis
  M46.46 Discitas, nepatikslintas, juosmens sritis
  M46.47 Discitas, nepatikslintas, juosmens ir kryžmens sritis
  M46.52 Kitos infekcinės spondilopatijos, kaklo sritis
  M48.46 Slankstelio lūžis dėl nuovargio, juosmens sritis
  M48.94 Spondilopatija, nepatikslinta, krūtinės sritis
  M50.9 Kaklo disko liga, nepatikslinta
  M51.2 Kitas patikslintas tarpslankstelinio disko išnirimas
  M53.26 Stuburo nestabilumas, juosmens sritis
  M53.3 Kryžmens ir uodegikaulio ligos, neklasifikuojamos kitur
  M53.82 Kitos patikslintos dorsopatijos, kaklo sritis
  M53.89 Kitos patikslintos dorsopatijos, nepatikslinta sritis
  M60.05 Infekcinis miozitas, dubens sritis ir šlaunis
  M60.08 Infekcinis miozitas, kitos vietos
  M60.83 Kitas miozitas, dilbis
  M60.85 Kitas miozitas, dubens sritis ir šlaunis
  M60.92 Miozitas, nepatikslintas, žastas
  M60.95 Miozitas, nepatikslintas, dubens sritis ir šlaunis
  M60.96 Miozitas, nepatikslintas, blauzda
  M60.99 Miozitas, nepatikslintas, nepatikslintos vietos
  M62.08 Raumens diastazė (išsiskyrimas), kitos vietos
  M62.26 Išeminis raumens infarktas, blauzda
  M62.27 Išeminis raumens infarktas, čiurna ir pėda
  M62.50 Raumens išsekimas ir atrofija, neklasifikuojami kitur, dauginės vietos
  M62.59 Raumens išsekimas ir atrofija, neklasifikuojami kitur, nepatikslintos vietos
  M62.62 Raumenų įtempimas, žastas
  M62.65 Raumenų įtempimas, dubens sritis ir šlaunis
  M62.66 Raumenų įtempimas, blauzda
  M62.67 Raumenų įtempimas, čiurna ir pėda
  M62.68 Raumenų įtempimas, kitos vietos
  M62.80 Kitos patikslintos raumenų ligos, dauginės vietos
  M62.81 Kitos patikslintos raumenų ligos, peties sritis
  M62.83 Kitos patikslintos raumenų ligos, dilbis
  M62.84 Kitos patikslintos raumenų ligos, plaštaka
  M62.85 Kitos patikslintos raumenų ligos, dubens sritis ir šlaunis
  M62.86 Kitos patikslintos raumenų ligos, blauzda
  M62.88 Kitos patikslintos raumenų ligos, kitos vietos
  M62.89 Kitos patikslintos raumenų ligos, nepatikslintos vietos
  M62.95 Raumens liga, nepatikslinta, dubens sritis ir šlaunis
  M62.99 Raumens liga, nepatikslinta, nepatikslintos vietos
  M63.85 Kitos raumenų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur, dubens sritis ir šlaunis
  M63.88 Kitos raumenų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur, kitos vietos
  M65.13 Kitas infekcinis (teno) sinovitas, dilbis
  M65.82 Kitas sinovitas ar tenosinovitas, žastas
  M65.84 Kitas sinovitas ar tenosinovitas, plaštaka
  M65.86 Kitas sinovitas ar tenosinovitas, blauzda
  M65.87 Kitas sinovitas ar tenosinovitas, čiurna ir pėda
  M65.88 Kitas sinovitas ar tenosinovitas, kitos vietos
  M65.91 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatikslinti, peties sritis
  M65.93 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatikslinti, dilbis
  M65.94 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatikslinti, plaštaka
  M65.96 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatikslinti, blauzda
  M65.97 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatikslinti, čiurna ir pėda
  M65.99 Sinovitas ir tenosinovitas, nepatikslinti, nepatikslintos vietos
  M66.0 Pakinklio cistos plyšimas
  M66.46 Spontaninis kitų sausgyslių plyšimas, blauzda
  M67.91 Sinovijos ir sausgyslės liga, nepatikslinta, peties sritis
  M84.01 Netaisyklingai suaugęs kaulas po lūžio, peties sritis
  M84.02 Netaisyklingai suaugęs kaulas po lūžio, žastas
  M84.16 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], blauzda
  M84.18 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], kitos vietos
  M84.25 Užsitęsęs kaulo suaugimas, dubens sritis ir šlaunis
  M84.37 Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda
  M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas
  M84.45 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, dubens sritis ir šlaunis
  M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, blauzda
  M84.48 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, kitos vietos
  M84.85 Kiti kaulo vientisumo pažeidimai, dubens sritis ir šlaunis
  M84.88 Kiti kaulo vientisumo pažeidimai, kitos vietos
  M86.00 Ūminis hematogeninis osteomielitas, dauginės vietos
  M86.15 Kitas ūminis osteomielitas, dubens sritis ir šlaunis
  M86.17 Kitas ūminis osteomielitas, čiurna ir pėda
  M86.18 Kitas ūminis osteomielitas, kitos vietos
  M86.85 Kitas osteomielitas, dubens sritis ir šlaunis
  M86.89 Kitas osteomielitas, nepatikslintos vietos
  M86.90 Osteomielitas, nepatikslintas, dauginės vietos
  M86.93 Osteomielitas, nepatikslintas, dilbis
  M86.94 Osteomielitas, nepatikslintas, plaštaka
  M86.95 Osteomielitas, nepatikslintas, dubens sritis ir šlaunis
  M86.96 Osteomielitas, nepatikslintas, blauzda
  M86.97 Osteomielitas, nepatikslintas, čiurna ir pėda
  M86.98 Osteomielitas, nepatikslintas, kitos vietos
  M86.99 Osteomielitas, nepatikslintas, nepatikslintos vietos
  M89.81 Kitos patikslintos kaulų ligos, peties sritis
  M89.82 Kitos patikslintos kaulų ligos, žastas
  M89.83 Kitos patikslintos kaulų ligos, dilbis
  M89.85 Kitos patikslintos kaulų ligos, dubens sritis ir šlaunis
  M89.86 Kitos patikslintos kaulų ligos, blauzda
  M89.88 Kitos patikslintos kaulų ligos, kitos vietos
  M89.89 Kitos patikslintos kaulų ligos, nepatikslintos vietos
  M89.96 Kaulų liga, nepatikslinta, blauzda
  M89.97 Kaulų liga, nepatikslinta, čiurna ir pėda
  M89.98 Kaulų liga, nepatikslinta, kitos vietos
  M90.71 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48†), peties sritis
  M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48†), žastas
  M90.73 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48†), dilbis
  M90.75 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48†), dubens sritis ir šlaunis
  M90.78 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00-D48†), kitos vietos
  M95.2 Kita įgyta galvos deformacija
  M95.8 Kitos patikslintos įgytos raumenų ir skeleto deformacijos
  R29.89 Kiti ir nepatikslinti simptomai ir požymiai, susiję su raumenų ir skeleto sistema
17.11. Disfagija
  R13 Rijimo sutrikimas (disfagija)
17.12. Kiti simptomai
  R03.0 Padidėjęs kraujospūdis be hipertenzijos diagnozės
  R03.1 Mažas kraujospūdis, nepatikslintas
  R05 Kosulys
  R06.6 Žagsėjimas
  R06.7 Čiaudėjimas
  R07.0 Gerklės skausmas
  R09.3 Skreplių pakitimai
  R12 Rėmuo
  R14 Pilvo pūtimas ir į jį panašios būklės
  R19.6 Halitozė (blogas kvapas)
  R29.3 Nenormali laikysena
  R43.1 Parosmija (uoslės sutrikimas)
  R43.2 Parageuzija (blogo skonio burnoje pojūtis)
  R43.8 Kiti ir nepatikslinti uoslės ir skonio sutrikimai
  R46.2 Keistas ir nesuprantamas elgesys
  R46.4 Lėtumas ir bloga reakcija
  R46.8 Kiti simptomai ir požymiai, susiję su išvaizda ir elgesiu
  R47.8 Kiti ir nepatikslinti kalbos sutrikimai
  R49.0 Disfonija
  R49.2 Hipernazalizacija ir hiponazalizacija
  R49.8 Kiti ir nepatikslinti balso sutrikimai
  R52.0 Ūminis skausmas
  R52.9 Skausmas, nepatikslintas
  R53 Negalavimas ir nuovargis
  R59.0 Lokalus limfmazgių padidėjimas
  R59.1 Išplitęs limfmazgių padidėjimas
  R61.0 Lokalus prakaitavimas
  R61.1 Išplitęs prakaitavimas
  R61.9 Hiperhidrozė, nepatikslinta
  R63.0 Anoreksija
  R63.1 Polidipsija
  R63.2 Polifagija
  R63.3 Probleminė ir sutrikusi mityba
  R63.4 Nenormalus kūno masės mažėjimas
  R63.5 Nenormalus kūno masės didėjimas
  R63.8 Kiti simptomai ir požymiai, susiję su maistu ir mityba
  R68.2 Sausa burna, nepatikslinta
  R68.8 Kiti patikslinti bendrieji simptomai ir požymiai
  R69 Nežinomos ir nepatikslintos sergamumo priežastys
     
Kiti dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti
1. Kombinuotas vaistų nepageidaujamo poveikio išorinių priežasčių kodavimas
  Gali būti atvejų, kai pacientui pasireiškia nepageidaujamas poveikis, kurį sukėlė keletas įvairioms vaistų klasėms priskiriamų preparatų (taigi, priskirtinų skirtingoms LID klasėms), tačiau konkretus nepageidaujamą poveikį sukėlęs vaistas neįvardytas.  Pavyzdžiui, pacientą, gydytą opioidais (2.7 klasė) ir priešvėžiniais vaistais (2.3 klasė) gali varginti pykinimas ir vėmimas, tačiau nė vienas iš vaistų nebuvo įvardytas kaip poveikį sukėlusi priežastis.  Tačiau tokie atvejai pasitaiko retai. Taip atsitikus galima taikyti taisyklę: atvejį priskirti klasei pagal išorinės priežasties kodą, kuris yra pirmasis po nepageidaujamo poveikio diagnozės kodo. Šiame scenarijuje LID 2.1 ir 2.17 klasėms parengtų taisyklių nėra.
2. Vaistams atsparūs sukėlėjai
  Yra dvi LID 4 klasės, kuriose naudojami antriniai kodai – 4.3 „Atsparumas meticilinui“ ir 4.4 „Kitos vaistams atsparios infekcijos“, t. y., šie kodai yra papildomi, nurodantys antibiotiką, kuriam yra atsparios ligą sukeliančios bakterijos. Tikrąją infekciją nurodantis kodas bus kitoje LID klasėje, kuriai ir turi būti priskirtas. Todėl lieka neatsakytas klausimas, kaip šios dvi klasės turi būti tvarkomos bendroje LID klasifikacijoje.
3. Dviguba sepsio atvejų apskaita
  2011 m. peržiūrint bukletą apie LID kodavimo įtraukimą, buvo priimtos specialios taisyklės, turinčios užtikrinti, kad sepsio atvejai priskiriami klasėms pagal pirminę priežastį / infekcijas / komplikacijas, kai reikia. Tik tie sepsio atvejai, kurių priežastis dokumentuose nėra nurodyta, buvo priskirti LID 4 klasei 4.1 Sepsis. LID naudotojai gali nuspręsti nesilaikyti šių taisyklių, taigi, sepsio atvejams taikyti „dvigubą apskaitą“.