5 SKYRIUS
NOSIES, BURNOS IR RYKLĖS PROCEDŪROS
(370-422 BLOKAI)
NOSIS
TYRIMAI
370
Nosies ištyrimo procedūros
41653-00

Nosies ertmės ir / arba nosiaryklės ištyrimas

Nosies ertmės hematomos drenavimas

Neįtraukta:

ši procedūra, atliekama kartu su bet kuria kita nosies, burnos arba ryklės procedūra, – kodo nenaudokite
procedūros su biopsija (41761-00 [375])

41764-00

Nosies endoskopija

Rinoskopija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

nosiaryklės biopsija (41761-00 [375])

41764-01

Prienosinių ančių endoskopija
41653-01

Kitos nosies diagnostinės procedūros
Pastaba:

apie nechirurgines diagnostines intervencijas rasite 19 skyriuje

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
371
Nosies uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
41907-00

Nosies pertvaros perforacijos uždarymas įterpiant sagos formos implantą
INCIZIJA
372
Nosies incizijos procedūros
41659-00

Svetimkūnio pašalinimas iš nosies ertmės
41683-00

Nosies ertmės sąaugų pašalinimas
41683-01

Nosies ertmės sąaugų pašalinimas įterpiant stentą
SUARDYMAS
373
Kraujavimo iš nosies stabdymas
Neįtraukta:

procedūra perrišant:
akytkaulio arteriją (41725-00 [697])
viršutinio žandikaulio arteriją (41707-00 [697])

41677-00

Kraujavimo iš priekinės nosies ertmės dalies stabdymas atliekant tamponadą ar elektrokoaguliaciją

Kraujavimo iš nosies stabdymas:
Litlo (Little's) sritis
nepatikslintas

Įtraukta:

diatermija
balionėlio įvedimas

41656-00

Kraujavimo iš užpakalinės nosies ertmės dalies stabdymas atliekant tamponadą ar elektrokoaguliaciją
Įtraukta:

diatermija
balionėlio įvedimas

41680-00

Kraujavimo iš nosies stabdymas krioterapijos būdu
374
Kitos nosies suardymo procedūros
41695-00

Nosies kriauklių pašalinimas (konchotomija), taikant krioterapiją
41674-00

Nosies kriauklių elektrokoaguliacija arba diatermija
Neįtraukta:
kraujavimo iš nosies stabdymo procedūra (žr. [373] bloką)
41674-01

Nosies pertvaros elektrokoaguliacija arba diatermija

Litlo (Little's) srities elektrokoaguliacija arba diatermija

Neįtraukta:

kraujavimo iš nosies stabdymo procedūra (žr. [373] bloką)

90130-00

Intranazalinio pažeidimo vietinis suardymas
EKSCIZIJA
375
Nosies ertmės biopsija
41761-00

Nosies ertmės ir / arba nosiaryklės ištyrimas, taikant biopsiją

Biopsija:
nosies ertmės audinio
nosiaryklės
užpakalinės nosies ertmės

Papildomai koduoti, jei atlikta:

nosiaryklės tyrimas fibroendoskopu (41764-02 [416])

376
Nosies kriauklių ekscizijos procedūros
41689-00

Dalinis nosies kriauklių pašalinimas (dalinė konchotomija), vienpusis
41689-01

Dalinis nosies kriauklių pašalinimas (dalinė konchotomija), abipusis
41689-02

Visiškas nosies kriauklių pašalinimas (konchotomija), vienpusis
41689-03

Visiškas nosies kriauklių pašalinimas (konchotomija), abipusis
41692-00

Nosies kriauklių pogleivinė rezekcija (submukozinė konchotomija), vienpusė
41692-01

Nosies kriauklių pogleivinė rezekcija (submukozinė konchotomija), abipusė
377
Nosies ertmės pažeidimo šalinimas
Neįtraukta:
šnervių arba nosiaryklės pažeidimo šalinimo procedūra (31400-00 [421])
41668-00

Nosies polipo šalinimas
41729-00

Nosies dermoidinių cistų šalinimas, intranazalinė prieiga
41728-00

Nosies ertmės pažeidimo šalinimas atliekant šoninę rinotomiją
90131-00

Vietinė kito nosies ertmės pažeidimo ekscizija
378
Kitos nosies ekscizijos procedūros
41671-00

Nosies pertvaros pogleivinė rezekcija
Neįtraukta:
procedūra su septoplastika (41671-03 [379])
ATSTATYMAS
379
Nosies pertvaros atstatymo procedūros
41671-01

Nosies pertvaros perforacijos uždarymas
41671-02

Septoplastika
Įtraukta:

konchotomija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

rinoplastika (žr. [1679] bloką)

41671-03

Septoplastika, taikant pogleivinę nosies pertvaros rezekciją
Įtraukta:

konchotomija

Papildomai koduoti, jei atlikta:

rinoplastika (žr. [1679] bloką)

380
Kitos nosies atstatymo procedūros
30052-03

Pirminis chirurginis nosies žaizdos sutvarkymas
90132-00

Kitos nosies atstatymo procedūros

Amputuotos nosies prisiuvimas, nepatikslintas

Neįtraukta:

amputuotos nosies prisiuvimas atliekant transplantaciją (45451-01 [1649], 45656-00 [1669])

KITOS PROCEDŪROS
381
Kitos nosies procedūros
41686-00

Konchoplastika, vienpusė
Nosies kriauklės dislokacija, vienpusė
41686-01

Konchoplastika, abipusė

Nosies kriauklių dislokacija, abipusė

41672-00

Nosies pertvaros rekonstrukcija
90133-00

Kitos nosies procedūros
PRIENOSINIAI ANČIAI
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
382
Prienosinių ančių uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
41704-00

Prienosinio ančio aspiracija ir išplovimas pro natūralią angą
41701-00

Prienosinio ančio aspiracija ir išplovimas, taikant punkciją
41740-00

Kaktinio ančio kateterizacija
INCIZIJA
383
Prienosinių ančių incizijos procedūros
41719-00

Žandinio ančio drenavimas per danties alveolę
Prienosinio ančio drenavimas per danties alveolę
41716-00

Svetimkūnio pašalinimas iš žandinio ančio per nosį
Įtraukta:
gleivinės incizija
41752-02

Sfenoidotomija
41737-04

Etmoidotomija
41743-00

Kaktinio ančio trepanacija

Kaktinio ančio sinusotomija

EKSCIZIJA
384
Prienosinių ančių biopsija
41716-05

Žandinio ančio biopsija
41752-04

Pleištinio ančio biopsija
41737-07

Kaktinio ančio biopsija
41737-08

Akytojo ančio biopsija
385
Intranazalinis polipo šalinimas iš prienosinių ančių
41716-03

Polipo šalinimas iš žandinio ančio per nosį
41752-03

Polipo šalinimas iš pleištinio ančio per nosį
41737-05

Polipo šalinimas iš kaktinio ančio per nosį
41737-06

Polipo šalinimas iš akytojo ančio per nosį
386
Kitos prienosinių ančių ekscizijos procedūros
Neįtraukta:

polipo šalinimas iš prienosinio ančio per nosį:
žandinio (41716-03 [385])
akytojo (41737-06 [385])
kaktinio (41737-05 [385])
pleištinio (41752-03 [385])
radikali etmoidektomija (41734-00 [388])

41716-06

Žandinio ančio pažeidimo ekscizija

Išorinė žandinio ančio antrektomija

Įtraukta:

Kaldvel-Luko (Caldwell-Luc) metodu

Neįtraukta:

polipo ekscizija (41716-03 [385])
žandinio ančio antrektomija:
intranazalinė (41716 [387])
radikali (41710, 41713 [387])
paprasta (41716 [387])

41752-01

Sfenoidektomija
Pleištinio ančio pažeidimo ekscizija
Neįtraukta:
procedūra su etmoidektomija (41731-01 [386])
41737-02

Etmoidektomija, vienpusė
Įtraukta:

infundibulotomija

41737-03

Etmoidektomija, abipusė
Įtraukta:

infundibulotomija

41731-00

Etmoidektomija, frontonazalinė prieiga
Įtraukta:

infundibulotomija

41731-01

Etmoidektomija kartu su sfenoidektomija, frontonazalinė prieiga
Įtraukta:

infundibulotomija

41737-09

Kaktinio ančio ektomija
Kaktinio ančio pažeidimo ekscizija
41746-00

Radikali kaktinio ančio obliteracija
ATSTATYMAS
387
Žandinė antrostomija
41716-01

Intranazalinė žandinė antrostomija, vienpusė

Vidurinės landos antrostomija, vienpusė

Įtraukta:

infundibulotomija

41716-02

Intranazalinė žandinė antrostomija, abipusė

Vidurinės landos antrostomija, abipusė

Įtraukta:

infundibulotomija

41710-00

Radikali žandinė antrostomija, vienpusė

Kaldvel-Luko (Caldwell-Luc) antrostomija, vienpusė
Radikali žandinė antrektomija, vienpusė

Neįtraukta:

procedūros su transantraline prieiga:
etmoidektomija (41713-00 [387])
sparninio nervo neurektomija (41713-01 [387])

41710-01

Radikali žandinė antrostomija, abipusė

Koldvel-Luko (Caldwell-Luc) antrostomija, abipusė
Radikali žandinė anterektomija, abipusė

Neįtraukta:

procedūros su transantraline prieiga:
etmoidektomija (41713-00 [387])
sparninio nervo neurektomija (41713-01 [387])

41713-00

Radikali žandinė antrostomija su transantraline etmoidektomija

Koldvel-Luko (Caldwell-Luc) antrostomija su transantraline etmoidektomija
Radikali žandinė anterektomija su transantraline etmoidektomija

41713-01

Radikali žandinio ančio antrostomija su transantraline sparninio nervo neurektomija

Koldvel-Luko (Caldwell-Luc) antrostomija su transantraline sparninio nervo neurektomija
Radikali žandinė anterektomija su transantraline sparninio nervo neurektomija

388
Kitos prienosinių ančių atstatymo procedūros
41722-00

Burnos-žandinio ančio (oroantralinės) fistulės uždarymas

Burnos-žandinio ančio (oroantralinės) fistulės plastika

45849-00

Kaulo transplantacija į žandinį antį

Ančio pakėlimo procedūra

41734-00

Radikali etmoidektomija su osteoplastiniu lopu
KITOS PROCEDŪROS
389
Kitos prienosinių ančių procedūros
41716-04

Kitos intranazalinės žandinio ančio procedūros
41752-00

Kitos intranazalinės pleištinio ančio procedūros
41737-00

Kitos intranazalinės kaktinio ančio procedūros
41737-01

Kitos intranazalinės akytojo ančio procedūros
41749-00

Išorinė akytojo ančio procedūra
LIEŽUVIS
INCIZIJA
390
Liežuvio incizija
30278-01

Liežuvio sąaugų suardymas (lizė)
30278-02

Liežuvio frenulotomija
Neįtraukta:
lūpos frenulotomija (30281-00 [401])
SUARDYMAS
391
Liežuvio suardymo procedūros
90134-00

Liežuvio pažeidimo destrukcija
EKSCIZIJA
392
Liežuvio ekscizijos procedūros
30075-19

Liežuvio biopsija
90135-00

Liežuvio pažeidimo ekscizija
30272-00

Dalinė liežuvio ekscizija

Dalinė glosektomija

Neįtraukta:

liežuvio dydžio sumažinimas (45675-01 [1665])
su daline faringektomija (41785-00 [420])

41779-01

Visiška (totalinė) liežuvio ekscizija (amputacija)

Visiška (totalinė) glosektomija

Neįtraukta:

su daline faringektomija (41785-01 [420])

30278-00

Liežuvio frenektomija
Įtraukta:

atstatymas

Neįtraukta:

lūpos frenektomija (30281-01 [404])

ATSTATYMAS
393
Liežuvio atstatymo procedūros
90136-00

Kitos liežuvio atstatymo procedūros
KITOS PROCEDŪROS
394
Kitos liežuvio procedūros
90137-00

Kitos liežuvio procedūros
SEILIŲ LIAUKOS IR LATAKAI
INCIZIJA
395
Seilių liaukos arba latako incizijos procedūros
30266-00

Seilių liaukos arba latako incizija
Seilių liaukos arba latako meatotomija
Neįtraukta:
akmenų šalinimo procedūra (30266-02 [395])
30266-01

Seilių liaukos arba latako cistos marsupializacija
30266-02

Akmenų šalinimas iš seilių liaukos arba latako

Akmenų šalinimas atliekant:
inciziją
zondavimą

SUARDYMAS
396
Seilių liaukos arba latako suardymo procedūros
30262-01

Seilių liaukos arba latako diatermija

Seilių liaukos arba latako pažeidimo destrukcija diatermijos būdu

EKSCIZIJA
397
Seilių liaukos arba latako ekscizijos procedūros
30094-09

Seilių liaukos arba latako perkutaninė biopsija adata
30075-22

Seilių liaukos arba latako biopsija
90138-00

Seilių liaukos pažeidimo ekscizija
30259-00

Paliežuvinės seilių liaukos ekscizija
30256-00

Pažandinės seilių liaukos ekscizija
30253-00

Dalinė paausinės seilių liaukos ekscizija
Dalinė parotidektomija
Įtraukta:
veido nervo atidengimas
30247-00

Visiška (totalinė) paausinės seilių liaukos ekscizija

Visiška (totalinė) parotidektomija

30250-00

Visiška (totalinė) paausinės seilių liaukos ekscizija, išsaugant veido nervą

Visiška (totalinė) parotidektomija, išsaugant veido nervą

30255-00

Pažandinės seilių liaukos latakų šalinimas

Pažandinės seilių liaukos latakų nukreipimas
Pažandinės seilių liaukos latakų perkėlimas

Pastaba:

atliekama seilėtekiui kontroliuoti

ATSTATYMAS
398
Seilių liaukos arba latako atstatymo procedūros
30262-00

Seilių liaukos arba latako išplėtimas
Įtraukta:
zondavimas
Neįtraukta:
akmenų šalinimo procedūra (30266-02 [395])
30269-00

Seilių liaukos arba latako fistulės pašalinimas
Seilių liaukos fistulektomija
41910-00

Didžiosios seilių liaukos latako transpozicija
Įtraukta:
paausinė }
paliežuvinė } seilių liauka
pažandinė }
52148-00

Mikrochirurginis paausinio latako atstatymas
90139-00

Kitos seilių liaukos arba latako atstatymo procedūros
KITOS PROCEDŪROS
399
Kitos seilių liaukos arba latako procedūros
90140-00

Kitos seilių liaukos arba latako procedūros
BURNA, GOMURYS IR LIEŽUVĖLIS
UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
400
Burnos, gomurio ir liežuvėlio uždėjimo, įterpimo ir šalinimo procedūros
45845-00

Pirma endosalinės implantacijos stadija

Endosalinio biologiškai suderinamo implanto įsodinimo į viršutinį arba apatinį žandikaulį dviejų pakopų procedūros pirmoji pakopa
Endosalinio biologiškai suderinamo implanto įsodinimo į viršutinį arba apatinį žandikaulį vienos pakopos procedūra
Titano fiksavimo elemento implantavimas

45847-00

Antra endosalinės implantacijos stadija

Endosalinio implanto įsodinimo į viršutinį arba apatinį žandikaulį dviejų pakopų procedūros antroji pakopa
Transkutaninės atramos fiksavimas

INCIZIJA
401
Burnos, gomurio arba liežuvėlio incizijos procedūros
41810-00

Uvulotomija
30281-00

Lūpos frenulotomija
Lūpos pasaitėlio atskyrimas
Neįtraukta:
liežuvio frenulotomija (30278-00 [390])
96215-00

Burnos ertmės pažeidimo incizija ir drenavimas
Drenavimas:
absceso }
cistos }burnos ertmėje
EKSCIZIJA
Neįtraukta:

lūpos odos, poodžio ir minkštųjų audinių ekscizija (žr. [1664] bloką)

402
Burnos ertmės arba minkštojo gomurio biopsija
30075-23

Burnos ertmės biopsija

Biopsija:
kietojo gomurio
lūpos
burnos

Neįtraukta:

ši procedūra:
minkštojo gomurio (30075-24 [402])
liežuvėlio (30075-24 [402])

30075-24

Minkštojo gomurio biopsija
Liežuvėlio biopsija
45799-00

Žandikaulio cistos aspiracinė biopsija
403
Burnos arba gomurio pažeidimo ekscizija
90141-00

Vietinė kietojo gomurio pažeidimo ekscizija arba destrukcija

Vietinė kietojo gomurio audinio ekscizija arba destrukcija

Neįtraukta:

papiliarinės hiperplazijos šalinimas (45831-00 [403])

45831-00

Gomurio papiliarinės hiperplazijos ekscizija
30283-00

Burnos cistos ekscizija

Ekscizija:
mukocelės
ranulės

30275-00

Radikali burnos ertmės pažeidimo ekscizija
Įtraukta:

rezekcija:
limfmazgio (-ių)
apatinio žandikaulio

90141-01

Kito burnos pažeidimo ekscizija
Neįtraukta:

viršutinių kvėpavimo takų ir virškinimo trakto viršutinės dalies pažeidimo ekscizija (31400-00 [421])

404
Kitos burnos, gomurio arba liežuvėlio ekscizijos procedūros
41810-01

Uvulektomija

Liežuvėlio pažeidimo ekscizija, nepatikslinta

Neįtraukta:

pakartotinė uvulektomija (41787-00 [407])

41787-00

Uvulektomija su daliniu gomurio pašalinimu
Įtraukta:
gomurio incizija lazeriu
41787-01

Uvulektomija su daliniu gomurio pašalinimu ir tonzilektomija
Įtraukta:
gomurio incizija lazeriu
30281-01

Lūpos frenektomija
Neįtraukta:
lūpos pasaitėlio atskyrimas (30281-00 [401])
45825-00

Gomurio egzostozės ekscizija
Įtraukta:
gomurio veleno (torus palatinus) ekscizija
ATSTATYMAS
405
Liežuvėlio, gomurio ir ryklės plastika (uvulopalatofaringoplastika)
41786-00

Liežuvėlio, gomurio ir ryklės plastika (uvulopalatofaringoplastika)
41786-01

Liežuvėlio, gomurio ir ryklės plastika (uvulopalatofaringoplastika) su tonzilektomija
406
Kitos burnos, gomurio arba liežuvėlio atstatymo procedūros
30052-02

Lūpos žaizdos sutvarkymas
Neįtraukta:

burnos žaizdų sutvarkymas:
apimančių minkštuosius audinius (30035-00 [1635])
paviršinių (30032-00 [1635])

30052-04

Burnos fistulės uždarymas
Neįtraukta:

fistulės uždarymas:
nosies–lūpos (45714-01 [1680])
burnos-žandinio ančio (41722-00 [388])
burnos–nosies (45714-00 [1680])

45676-00

Kitos burnos atstatymo procedūros
45837-00

Pogleivinė burnos prieangio plastika

Pogleivinė burnos dugno plastika Obwegeser metodu

Įtraukta:

raumenų ekscizija
gleivinės transplantacija
odos transplantacija

45837-01

Atviroji burnos prieangio plastika

Burnos dugno plastika Obwegeser metodu

Įtraukta:

raumenų ekscizija
gleivinės transplantacija
odos transplantacija

90142-01

Kitos gomurio atstatymo procedūros
90142-02

Kitos liežuvėlio atstatymo procedūros
REVIZIJA
407
Pakartotinės burnos, gomurio arba liežuvėlio procedūros
41787-02

Pakartotinė uvulektomija
KITOS PROCEDŪROS
408
Kitos burnos, gomurio arba liežuvėlio procedūros
90143-00

Kitos burnos procedūros
90143-01

Kitos gomurio procedūros
90143-02

Kitos liežuvėlio procedūros
TONZILĖS IR ADENOIDAI
INCIZIJA
409
Tonzilių ir adenoidų incizijos procedūros
41807-00

Peritonzilinio absceso incizija ir drenavimas
Įtraukta:

peritonsilinio absceso aspiracija

SUARDYMAS
410
Tonzilių ir adenoidų suardymo procedūros
41797-00

Kraujavimo stabdymas po tonzilektomijos ir adenoidektomijos
EKSCIZIJA
411
Tonzilių arba adenoidų biopsija
30075-25

Tonzilių arba adenoidų biopsija
412
Tonzilektomija arba adenoidektomija
41789-00

Tonzilektomija be adenoidektomijos

Tonzilės ekscizija

Neįtraukta:

liežuvio tonzilės šalinimas (41804-00 [412])
ši procedūra su:
uvulektomija (41787-01 [404])
liežuvėlio, gomurio ir ryklės plastika (41786-01 [405])

41801-00

Adenoidektomija be tonzilektomijos
41789-01

Tonzilektomija su adenoidektomija
41804-00

Liežuvio tonzilės pašalinimas
413
Kitos tonzilių ir adenoidų ekscizijos procedūros
90144-00

Tonzilių arba adenoidų pažeidimo ekscizija
ATSTATYMAS
414
Kitos tonzilių ir adenoidų atstatymo procedūros
90145-00

Kitos tonzilių ir adenoidų atstatymo procedūros
KITOS PROCEDŪROS
415
Kitos tonzilių ir adenoidų procedūros
90146-00

Kitos tonzilių ir adenoidų procedūros
RYKLĖ
TYRIMAI
416
Ryklės ištyrimo procedūros
41764-02

Ryklės ištyrimas fibroskopu

Fibrooptinė faringoskopija

Įtraukta:

nosiaryklė

Papildomai koduoti, jei atlikta:

nosies ertmės biopsija (41761-00 [375])

UŽDĖJIMAS, ĮTERPIMAS, ŠALINIMAS
417
Ryklės uždėjimo, įterpimo arba šalinimo procedūros
30061-01

Svetimkūnio pašalinimas iš ryklės be incizijos
INCIZIJA
418
Ryklės incizijos procedūros
41758-00

Ryklės sąaugų atskyrimas
41776-00

Žiedinės kremzlės ir ryklės (krikofaringinė) miotomija
41776-01

Žiedinės kremzlės ir ryklės (krikofaringinė) miotomija su ryklės kišenės inversija
41770-01

Žiedinės kremzlės ir ryklės (krikofaringinė) miotomija su ryklės kišenės pašalinimu
41779-00

Faringotomija
SUARDYMAS
419
Ryklės suardymo procedūros
41674-02

Ryklės kauterizacija arba diatermija
Įtraukta:
nosiaryklė
Neįtraukta:
kraujavimo iš nosies stabdymo procedūra (žr. [373] bloką)
52035-00

Viršutinių kvėpavimo takų ir virškinimo trakto viršutinės dalies endoskopinė lazerinė terapija
Pastaba:

paprastai atliekama dėl naviko, gėrybinių kraujagyslių pažeidimų arba susiaurėjimo šnervių, nosiaryklės, burnos ertmės, burnos-ryklės, gerklų-ryklės ir gerklų srityje

EKSCIZIJA
420
Faringektomija
Įtraukta:
prieiga per faringotomiją
41782-00

Dalinė faringektomija
41785-00

Dalinė faringektomija su daliniu liežuvio pašalinimu
41785-01

Dalinė faringektomija su visišku liežuvio pašalinimu
421
Kitos ryklės ekscizijos procedūros
30075-26

Ryklės biopsija
Antgerklio audinių masės biopsija
30286-00

Šoninės kaklo (branchialinės) cistos ekscizija
30289-00

Šoninės kaklo (branchialinės) fistulės ekscizija
31400-00

Viršutinių kvėpavimo takų ir virškinimo trakto viršutinės dalies pažeidimo ekscizija
Pastaba:

dažniausiai atliekama esant plokščialąstelinei karcinomai, apimančiai persidengiančias šnervių, nosiaryklės, burnos ertmės, burnos-ryklės, gerklų-ryklės ir gerklų sritis (kai pažeidimas apima tik vieną iš šių konkrečių sričių, būtina nurodyti konkrečios srities ekscizijos kodą)

Papildomai koduoti, jei atlikta:

tracheostomija (41880-00, 41881 [536])

Neįtraukta:

radikali burnos ertmės pažeidimo ekscizija su žandikaulio ir kaklo limfmazgių rezekcija (30275-00 [403])

31409-00

Parafaringinio pažeidimo ekscizija per kaklinę prieigą
31412-00

Pasikartojančio arba persistuojančio parafaringinio pažeidimo ekscizija per kaklinę prieigą
41767-00

Nosiaryklės pažeidimo šalinimas
Įtraukta:
per nosį  } prieiga
per gomurį }
41770-00

Ryklės divertikulo šalinimas

Ryklės divertikulektomija

Neįtraukta:

procedūra taikant endoskopiją (41773-00 [421])
procedūra taikant žiedinės kremzlės faringotomiją (41770-01 [418])

41773-00

Ryklės divertikulo endoskopinė rezekcija

Dolmano (Dohlman's) procedūra

41804-01

Šoninių ryklinių žiedų šalinimas
41813-01

Ryklės cistos šalinimas
90149-00

Kito ryklės pažeidimo ekscizija
KITOS PROCEDŪROS
422
Kitos ryklės procedūros
90147-00

Kitos ryklės procedūros